Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Relationer Helhetssyn Framgångstankar!"

Transkript

1

2 Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder oss i första hand till de som arbetar med denna målgrupp och utbildningsform, men alla intresserade av utbildning- omsorgsfrågor är lika välkomna. Vårt rikstäckande forum har pågått sedan 1998, en lång tid som visar på vikten av att kontinuerligt träffas och fortsätta arbetet med att utveckla vår skola. Många av landets ledande föreläsare har deltagit i våra program, flera skolministrar likaså, vilket bekräftar att vi är en väldigt viktig del av skolans värld. Men framförallt så har det skapats många goda nätverk under våra konferensdagar. Nätverk som gör att fler möjligheter och större förståelse för våra ungdomar, positivt påverkar arbetet till att förbättra skolans uppdrag att erbjuda alla våra elever en utbildning med ärliga förutsättningar. I konferensen 2014 har vi valt att i seminarieutbudet fokusera på programprofilen(im). Ett exempel är inslaget om alltmer förekommande problemet, våra dropouts. Framförallt verkar bekymret vara avsaknaden av en Plan B. Seminariet behandlar frågan med största respekt och visar på en framgångsrik metod. Dags att droppa in och inte droppa av nu! Relationer, helhetssyn och framgångsstankar är tre viktiga ledord för en framgångsrik skola. Under årets dagar får vi möta föreläsare/forskare som visar på vikten av att arbeta med bygget av goda relationer, andra inslag betonar vikten av mångfald och helhetssyn. Genom erfarenhetsutbytet får och ger vi tips som kanske visar att ibland finns lösningen på väldigt nära håll, upptäck dem hos oss. Skolinspektionen har under 2013 genomfört ett arbete med 10 utvalda IM- program (bla Eskilstuna), de redovisar utvärdering från projektet och diskuterar gärna synpunkter och uppföljningsarbetet med oss (onsdag 14 maj). Vår utbildningsminister besöker oss avslutningsdagen och delger oss sina tankar om den svenska skolan och IM- programmets del i denna. Uppdraget att utbilda unga människor med tuffa förutsättningar är inte bara socialt livsviktigt. Samhällsekonomiskt är vi stora hjältar, då forskningen visar att utan vår insats kostar elevkategorin vi arbetar med runt 15 miljarder (under en 10- årsperiod). Förhandsintresset är mycket stort detta år, många skolor har kommit igång efter IM- reformen och vill nu ut och lära och lära ut. Så ta dig tid att besöka oss, möt kollegor från hela landet som liksom du vill medverka till en bra skola, som vill må bra av att arbeta i skolan och som vill få vara med och bygga positiva framgångstankar. Nog har vi att göra! Ansvarig arrangör. Per Ewaldius

3 Program Rikskonferensen maj Clarion Collection Bolinder Munktell Hotel Eskilstuna Onsdag 14 maj Inregistrering med kaffe och smörgås konferenslobbyn Inledning med Per Ewaldius samt musikunderhållning Introduktionsprogram håller inte måttet( IM- rapporten) - Marie- Louise Hultman LUNCH Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev - Annika Lilja KAFFE Varför tänker inte alla som jag - Chris Sundqvist Kvällspasset Middagsutflykt med dans Torsdag 15 maj Energipasset Samling utanför hotellfoajén Erfarenhetsutbyte inklusive kaffe (se deltagare/här skall du vara lista) LUNCH SEMINARIEPASS A (se programutbudet och vår deltagarlista) KAFFE SEMINARIEPASS B (se programutbudet och vår deltagarlista) Afterwork Förfriskningar & mingel med dagens föreläsare Kvällspasset - Middagsutflykt med underhållning Fredag 16 maj Morgonpasset - Pedagogiska kvarten Tankar om vår skola - Skolminister Jan Björklund Hjärnan i skolan, vad har hjärnan med lärande att göra - Kristina Bähr KAFFE Hur kan vi ta ansvar för det vi gör och det vi utsätts för - Fredric Bohm Energipaus Föreläsare Fredric Bohm fortsättning Kort avslutning med Per Ewaldius, därefter LUNCH Stort tack till er Alla för att ni gör vår konferens till den mötesplats vi behöver. Du är varmt välkommen åter!

4 Våra föreläsare (Munktellsalen) Introduktionsprogram håller inte måttet- IM rapporten!? Marie Louise Hultman Skolinspektionen. Kvaliteten på introduktionsprogrammen skiljer sig stort mellan olika skolor. På många håll får eleverna inte den anpassade undervisning de har rätt till. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen. Vi ser stor skillnad i skolornas syn på uppdraget, antingen tar man det på stort allvar och har som mål att eleverna ska vidare så snabbt som möjligt, eller så ordnar man en liten utbildning med de lärare som finns till hands. Det är väldigt polariserat, säger Marie- Louise Hultman, utredare på Skolinspektionen. Marie- Louise redovisar synpunkter från den inspektion som genomfördes på 10 olika orter/gymnasieskolors introduktionsprogram nyligen. Vi är tacksamma för hjälpen från Marie- Louise att skarpt driva frågorna och kraven för att få en likvärdig skola. Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Annika Lilja Forskare Göteborgs universitet, Lärare och utvecklingsledare. Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev Föreläsningen, som bygger på Annikas avhandling, handlar om en särskild sorts relationer som lärare och elever skapar och utvecklar under sitt samarbete - förtroendefulla relationer. Lärararbetet är komplext och lärares relationsarbete kan beskrivas som en implicit aspekt av yrket trots att det är en dimension som är avgörande för om lärarens undervisning är framgångsrik eller inte. Annika Liljas föreläsning beskriver vad en förtroendefull relation mellan lärare och elev kan vara och också vad dessa relationer kan ha för betydelse för undervisningen. Visst är det märkligt att inte alla tänker som jag? Chris Sundqvist Borde inte alla göra det? Vore det inte trevligt att inte behöva irritera sig på olikheter? Skulle det inte vara enklare om alla kunde ha samma inställning till tempo, noggrannhet, struktur, kontrollbehov, makt etc? Chris Sundqvist styrka som inspirerande föreläsare är att på ett humoristiskt och lättsamt sätt förmedla insikter och tankenötter om hur du själv kommunicerar. Fokus ligger även på hur ditt sätt att kommunicera påverkar andra. Tankar om vår skola!? Utbildningsminister Jan Björklund. Vår utbildningsminister talar om sina tankar kring vår svenska skola är valår med allt vad det innebär, vi hoppas på lite framgångstankar samt att vi får utrymme för lite frågor & funderingar.

5 Hjärnan i skolan vad har hjärnan med lärande att göra? Kristina Bähr är barnläkare, VD Exist Nu AB, professionell coach. Kristina arbetar med utveckling av ledare och personalgrupper. Hon är van att gå in i låsta situationer och har därför många verktyg att möta människan bakom orden och de försvarsbeteenden som finns för att undvika förändring I förhållande till neuropsykiatriska svårigheter kan förståelsen om hjärnans begränsningar i sitt arbetssätt vara en väg till ett annat förhållningssätt och tydliggöra behov av anpassning för att eleverna ska kunna nå uppsatta mål. Föreläsningen berör även hur hjärnan fungerar under stress, vilket gäller så väl elever, som skolans personal och därmed förutsättningarna till ett bra samarbete. Föreläsningen kopplar samman neuroledarskap med lärande och neuropsykiatriska svårigheter och att vi kan hedra varje enskild elev för deras unika förmågor, när vi förstår dem bättre. Hur kan vi ta ansvar för det vi gör och det vi utsätts för. Fredric Bohm är psykolog, socionom, författare och konsult Han är också skolchef på Lifeleader Academy, Sveriges första karriärskola för unga talanger Han talar om ämnen som arbetsglädje, relationer, förändringar och hur man som medarbetare och människa kan ta kontroll över sin egen tillvaro. Bland annat berörs tankar på om hur vi själva kan ta ansvaret för hur vi mår och vad vi vill göra av framtiden, allt med en observationshumor som bjuder in deltagaren att följa med från AHA till AHAAAAA. Allt sker i högt tempo och med en koppling till det vi faktiskt vet om hur människor fungerar Fredric Bohm befinner sig mellan två världar. Han har en förankring i den vetenskapliga kunskap, som finns kring vad som påverkar oss människor och vårt beteende, varför vi gör de val vi gör och hur vi gör för att påverka andra i vår omgivning. Han är även van att arbeta praktiskt med att bidra till utveckling hos individer, grupper och organisationer. Sammantaget gör detta Fredric till en föreläsare som avslappnat rör sig från det vardagliga, lättsamma till det seriösa. För mer information om våra föreläsare och deras inslag i vår konferens, hänvisar vi till fliken Våra föreläsare. Där finner ni också eventuella hemsidor med mera

6 Seminarier/Workshops Torsdag 15 maj Som deltagare får du välja två av dessa nedanstående program samt ett reservalternativ utifall ditt val skulle vara fulltecknat (se anmälanfliken) 1) Fenix för individuellt och utökat stöd Fenix tillhör introduktionsprogrammet på Carlforsska gymnasiet i Västerås och är ett Individuellt alternativ för elever i behov av utökat stöd. Vi berättar hur vi möter och arbetar tillsammans med de elever som söker sig till Fenix. Våra elever är själva med och utformar sin individuella studieplan både teoristudier och praktik. Vi funderar mycket på hur vi ska vidarutveckla studieplanen innehållsmässigt. Hur kan vi arbeta med den kontinuerligt på bästa sätt? Vi möter behov och förutsättningar för att åstadkomma bästa möjliga lärande och utveckling för och tillsammans med eleverna. Fenix arbetar medvetet med samtal och personlig utveckling för att eleven ska bli medvetna om sina starka sidor och hitta sin väg i livet. Elevens styrkor och förmågor är grunden för vidare arbete mot kunskapsutveckling och social kompetens. Elevernas nätverk och andra samarbetspartners är viktiga i arbetet tillsammans med oss och eleverna. Vår målsättning är att eleverna ska få en trygg och individanpassad skolgång som leder vidare till fortsatt utbildning eller arbete. I nuläget funderar vi mycket över hur vi ska kunna utveckla vidare möjligheter för våra elever. Kan vi samarbeta mer med gymnasieskolan, kommunen, landsting etc.? Fenix startade som ett projekt 2001 och vi berättar om vägen från IV- program till dagens individuella alternativ. 2) Praktik på schemat, hur kan vi förbättra praktikperioden? Jobbready Göteborg Tilda Kinell Praktik på schemat är något många skoltrötta och skolovana elever på Introduktionsprogrammen önskar, samtidigt som vi möter elever som ofta saknar motivation, rutiner och sociala förmågor för att hantera en praktikplats och i andra änden företag som saknar extra tid och resurser att ta emot en ungdom med behov av särskilt stöd. I tre och ett halvt år har ESF- projektet Jobbready därför fokuserat på att i samverkan mellan IM och socialtjänst fördjupa och utveckla nya arbetssätt kring praktikarbetet med IM- elever. Målet har varit att genom coachad praktik hjälpa elever att lyckas med sin praktikplacering. I juni 2014 avslutas projektet och seminariet kommer att handla mycket om våra (goda!) resultat, intressanta erfarenheter och konkreta arbetssätt och metoder för alla som arbetar med praktik. Tilda är socionom med intresse för människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet. En stark drivkraft för Tilda är samarbete mellan professioner och en aldrig sinande nyfikenhet för elevers motstånd och hur man kan synliggöra elevens resurser och styrkor för både eleven själv och för henoms omgivning. Som projektledare för och coach i Jobbready har Tilda fått utrymme att leda och utveckla arbetet.

7 3) Lösning för hemmasittare Titti Ljungdahl Hur får vi tillbaka elever med stor frånvaro? Hur kan vi bättre uppfatta signaler från ungdomar som har det jobbigt? Kan vi genom coachande samtal och lite extra hjälp precis när den behövs undvika långa perioder av skolk? Är frånvaroöversikt en nyckel? Svaret på alla dessa frågor är enligt min uppfattning ett JA! Att i allt större utsträckning utgå från elevernas intressen och att bättre anpassa undervisningen till elever med olika inlärningssätt är en av våra stora framtida utmaningar i skolan. Lika viktigt är att ha ett bra frånvaroprogram som överskådligt och tydligt visat tendenser och mönster. Då kan frånvaron snabbt uppmärksammas och åtgärdas. Jag ser dessa elever som zappar skolan som våra allra bästa skolutvecklare. De kräver att vi förnyar innehåll och metoder, där traditionell undervisning inte längre biter! 4) Nyanlända elever i skolan elever, precis som alla andra. Åsa Carpman lärare Språkintroduktion Katrineholm Seminariet kommer att handla om vårt arbete på Introduktionsprogrammet, språkintroduktion tillsammans med aktuell forskning i ämnet andraspråksinlärning. Denna föreläsning kommer att lyfta fram en positiv bild av våra elever och deras kämpande för en svensk utbildning. Det tar flera år att lära in ett nytt språk, under den tiden måste nyanlända elever samtidigt få en chans att utveckla sina ämneskunskaper och med dagens traditionella undervisning får de ofta svårt att komma i kapp sina jämnåriga kamrater på gymnasiet. Nedan följer några punkter ur programmet - Vad säger forskningen om ämnet andraspråksinlärning? - Vilken kompetens och kunskap behövs hos pedagoger som undervisar nyanlända? - Det viktiga samarbetet mellan ämneslärare och studiehandledare - Svårigheterna med att placera eleven i rätt grupp och att erbjuda samma ämnen som eleven läst i sitt hemland i ett tidigt skede i undervisningen. - Den viktiga ämnesintegreringen, exempel från min egen undervisning - Organisationen kring nyanlända, hur kan den se ut? Hur ser vår organisation ut på Duveholmsgymnasiet i Katrineholm? - Tips på bra litteratur inom ämnet. Åsa Carpman, verksam vid Introduktionsprogrammet, språkintroduktion, Katrineholm. Lärare i SVA och SO 4-9 och med ett brinnande intresse för forskning inom ämnet andraspråksinlärning och en skola för alla. 5) På spaning i Gamla staden Elever Hotell & Turismprogrammet ST Eskils gymnasium. För dig som vill röra på dig och få en guidad tur genom Eskilstunas paradgata.

8 KONFERENSFAKTA Rikskonferensen 2014 äger rum maj på Clarion Collection Bolinder Munktell. Hotellet ligger centralt i Eskilstuna vacker beläget vid Eskilstunaån Konferensavgift - Inklusive alla måltider enligt programmet 4 395,- (exklusive moms) Anmälan/Betalning För att anmäla dig till konferensen och för alla de val(seminarier mm) som hör till arrangemanget gå in under fliken Anmälan (www.stiernklart.se). Vi fakturerar såväl deltagaravgift som eventuell logikostnad i samband med er anmälan. Vid avbokning efter 16 mars debiteras full anmälningsavgift, platsen kan dock överlåtas på annan person. Anmälan skall vara oss tillhanda senast 16 april. Bekräftelse på deltagande och logibokning sänds i samband med fakturering. Information- svar på frågor angående arrangemanget ges via telefon eller på mailadress LOGI (samtliga priser per natt/person exklusive moms) Hotell City Enkelrum 980,- Del i Dubbelrum 640,- Järnvägsplan 1 Clarion Collection Enkelrum 1 180,- Del i dubbelrum 725,- Munktellstorget Comfort Hotell Enkelrum 965,- Del i dubbelrum 575,- Hamngatan 7-9 Alla våra hotellalternativ håller god standard. City och Comfort hotell ligger båda på cirka 5-7 minuters gångavstånd från konferenshotellet Clarion.

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event IM RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event Inkludering - Engagemang- Förväntningar- Framtidssyn Varmt Välkommen önskar vi dig till en ny givande, spännande och aktuell Rikskonferens för Introduktionsprogrammen

Läs mer

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ RIKSKONFERENS INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ 2013 RÄTTIGHETER SKYLDIGHETER MÖJLIGHETER i en skola med framgångstankar... Välkommen till årets stora Rikskonferens för Introduktionsprogrammen

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer