Kommunal folkomröstning mellan valen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal folkomröstning mellan valen"

Transkript

1 VALMYNDIGHETENS MANUALER Kommnal folkomröstning mellan valen Valmyndigheten 770 tg 10 1

2 Den här manalen gäller för kommner och landsting som ordnar kommnal folkomröstning som ej sammanfaller med allmänt val eller nationell folkomröstning. För enkelhetens skll används genomgående kommn även om samma bestämmelser gäller för ett landsting. Lag (1994:692) om kommnala folkomröstningar gäller för de kommnala folkomröstningar som avses i kommnallagen (1991:900). Endast där det hänvisas till vallagen (2005:837) ska den tillämpas. Kommnens valnämnd ansvarar för genomförandet av en kommnal folkomröstning. För bestämmelser vid folkomröstning i landsting se 4 lagen om kommnala folkomröstningar. På finns en lista över de kommner som tidigare haft kommnal folkomröstning. Kontakta gärna någon eller några av dessa kommner för att ta del av deras erfarenheter. Kommnen arbetar inte i valdatasystemet i samband med kommnala folkomröstningar. 1. Kalender Tid i relation till omröstningsdagen Minst 3 månader före (lag) Senast 60 dagar före (rekommenderad tid) Senast 60 dagar före (Valmyndighetens önskemål) Att göra * Samråd med Valmyndigheten om dag för omröstning. Fllmäktige ska beslta om folkomröstning samt i ansltning beslta om ytterligare frågor relaterade till folkomröstningen, se 2 lagen om kommnala folkomröstningar. Slt avtal med tryckeri som ska trycka röstkort och röstlängd, samt eventellt röstsedlar. Beställ ev. valmaterial från Valmyndigheten (se nedan). Beställ röstsedlar av tryckeri. Mejla ppgifter om vallokaler och öppettider till Valmyndigheten. 30 dagar före (lag) Kvalifikationsdag för rösträtt. 6 Senast 25 dagar före (rekommenderad tid) Enligt fllmäktiges beslt Omröstningsdag Enligt fllmäktiges beslt Efter omröstningsdagen Skicka t röstkorten till väljarna. Röstkorten ska vara väljarna tillhanda senast den dag som en eventell förtidsröstning inleds. Eventell förtidsröstning inleds. Presentera det sltliga resltatet, t.ex. på kommnens hemsida. * Paragraf i lagen om kommnala folkomröstningar. Röstsedlarna ska läggas i omslag och arkiveras i minst ett år efter det att sammanräkningen avsltats

3 2. Information Kommnen ansvarar för att informera väljarna om folkomröstningen och vilka regler som gäller. Informationen kan t.ex. tryckas på, eller skickas t tillsammans med, röstkortet. Lokala tidningar och kommnens webbplats är även de bra platser för information. 3. Röstkort och röstlängd Kommnen ansvarar för röstkortets tformning samt kostnaden att trycka och distribera röstkorten. Kommnen ansvarar för tformningen av omslag (ytterark) till röstlängderna samt kostnaden att trycka och distribera röstlängderna. Kommnen slter avtal med ett tryckeri för tryck av röstkort och röstlängder samt meddelar Valmyndigheten vilket tryckeri som valts så att Valmyndigheten kan pprätta kontakt med tryckeriet. Den information som tryckeriet behöver för röstkorten består av: Variabeldata, dvs. information som är olika för varje röstberättigad; namn, adress, nmmer i röstlängd, vilket valdistrikt väljaren tillhör samt adress och öppettid till väljarens omröstningslokal. Valmyndigheten skickar variabeldatat direkt till tryckeriet. Fast data, dvs. sådan information som ska finnas på alla röstkort, t.ex. logga, ppgifter om ev. röstningslokal för förtidsröstning, kontaktppgifter till kommnen, och eventell annan information till väljarna om omröstningen. Efter kvalifikationsdagen för rösträtt, 30 dagar innan omröstningsdagen, överför Valmyndigheten all variabeldata till röstkorten samt nderlag för tryck av röstlängder till det valda tryckeriet. Arbetet med röstkort och röstlängder 1. Kontakta Valmyndigheten för information om vilka ppgifter som ingår i variabeldatat till röstkortet. Övrig information, t.ex. om ev. röstningslokal för förtidsröstning måste kommnen själv bestämma i det fasta datat för röstkortet. Bestäm hr röstkortet ska se t och vilken information som ska finnas på det, dvs. fastställ all fast data. Skapa ett original för röstkortet med fast data och som desstom beskriver exakt placering för variabeldata. Bestäm hr omslaget (ytterarket) till röstlängderna ska se t, skapa ett original Upphandla och slt avtal med tryckeri för tryck av röstkort och röstlängder. Meddela Valmyndigheten vilket tryckeri som pphandlats så att Valmyndigheten kan pprätta kontakt om exempelvis testning av överföring av röstkortsfiler (överföring av variabeldata). Skicka adresser och öppettider för de omröstningslokaler som ska användas till Valmyndigheten. Dessa ppgifter blir en del av variabeldatat för röstkorten. Skicka original för röstkort och för röstlängdernas omslag (ytterark) i god tid till tryckeriet. Valmyndigheten ser till att tryckeriet får all variabeldata till röstkort samt nderlag för tryck av röstlängder. Planera in tid för testtryckning av röstkort så att sltprodkten blir som planerat. 3

4 4. Rättelse i röstlängd Väljare som begär rättelse i röstlängden ska vända sig till kommnen. Eventella rättelser skrivs in direkt i röstlängden. Se 9 lagen om kommnala folkomröstningar. 5. Dbblettröstkort Kommnen ska erbjda dbblettröstkort till väljare som önskar det, mot ppgift om väljarens namn och personnmmer, enligt 8 lagen om kommnala folkomröstningar. Dbblettröstkort skrivs t manellt, exempelvis från en ifyllningsbar pdf eller för hand på tomma röstkort. Tomma röstkort kan beställa från tryckeriet. Kommnen får en krypterad cd-skiva från Valmyndigheten med en excel-fil med variabeldatat för röstkorten. Excel-filen kan användas som nderlag vid tskrift av dbblettröstkort. Excel-filen innehåller i vissa fall personppgifter med sekretessmarkering. Kommnen ansvarar för att beslta om vem som har behörighet att hantera dessa ppgifter och hr rtiner för en säker hantering ska tformas. 6. Valmaterial Vilket valmaterial som ska användas vid kommnala folkomröstningar finns inte reglerat i lag tan besltas av kommnen. Kommnen kan, i mån av tillgång och mot avgift, beställa följande valmaterial från Valmyndigheten: Valkvert Ytterkvert för bdröst Fönsterkvert för förtidsröst Omslag/påse Omslag/kartong Sigill/säkerhetstejp Förseglingar Valkasse för folkomröstning (kostnadsfritt, eftersom dessa kommer att tgå r lagret p.g.a. att de saknar försegling) Kommnen ska omgående efter omröstningen meddela Valmyndigheten hr mycket material som använts. Kommnen faktreras efter omröstningen för nyttjat material samt kostnader för porto och distribtion. Resterande material lagerhålls hos kommnen till kommande val. Kontakta Valmyndigheten för ppgifter om tillgång och priser. Övrigt material All dokmentation som behövs för att administrera valet, t.ex. protokoll och blanketter, tformas och besltas av kommnen. Kommnen ansvarar även för att framställa tbildningsmaterial och liknande till de som ska arbeta som röstmottagare. 4

5 7. Röstsedlar Kommnen ansvarar för att tforma och trycka röstsedlar. Vid ordinarie val används valsedlar som är av 80 grams offsetpapper och är av storlek A6 (105x148 mm) för att passa de valkvert som används vid ordinarie val. Eftersom inga andra val hålls samtidigt kan kommnen använda vita röstsedlar till omröstningen. Röstsedlarnas tformning regleras inte i lag. De olika omröstningsalternativen kan tryckas på var sin röstsedel eller på en och samma röstsedel. Vid nationella folkomröstningar säger folkomröstningslagen (1979:369) att väljarna ska ha möjlighet att rösta blankt. Frågan regleras inte särskilt i lagen om kommnala folkomröstningar. Kommnen bestämmer själv om möjligheten att rösta blankt. 8. Rösträkning Valnämnden räknar fram det sltliga resltatet. Valnämnden kan förtom det som nämns i 10 och 11 lagen om kommnala folkomröstningar skriva lokala instrktioner för bedömning och hantering av röstsedlar. 9. Ersättning till Valmyndigheten Valmyndigheten har enligt 6 lagen om kommnala folkomröstningar rätt till ersättning för kostnader som föranleds av en kommnal folkomröstning. Ersättningens storlek bestäms efter folkomröstningens genomförande genom att faktiska externa kostnader vidarefaktreras till den berörda kommnen. När flera kommnala folkomröstningar sammanfaller i tid sker en tidsvinst, och därmed en kostnadsbesparing, som kommer kommnerna till del. Valmyndigheten kan, baserat på erfarenheter från tidigare genomförda kommnala folkomröstningar, lämna en preliminär ppskattning av kostnaden till kommner som planerar en folkomröstning. 5

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor:

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: bygger på den senaste tekniken och är responsivt, vilket innebär att vyn anpassar sig efter vilken pryl användarna arbetar på - dator, läsplatta och telefon.

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik I nbjudan & administrativa föresk rif ter För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik DEL I Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG?

ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG? ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG? Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturligt för Dig och mig att klara själva. Det kan bero på sjukdom,

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer