Medicinska studierådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska studierådet"

Transkript

1 Medicinska studierådet PROTOKOLL Rådsmöte Närvarolista Namn Kristina Holm Sara Waheddoost Jessica Anderson Marcus Ersson Clara Atterby Jesper Broqvist Björn Wennlöf Patrik Bengtsson Samuel Henriksson Ulrika Lind Sophie Kebede Löfström Frida Nilsson Filip Ängeby Catarina Inacio Karl Wärnberg Leo Niskakari Hugo Bönke Maja Åhag Victoria Jansson Milené Fernandez Mia Jukovic Konrad Nilsson Oliver Andersson James Janani Post, termin kursrepresentant, T6 kursrepresentant, T6 kursrepresentant, T5 kursrepresentant, T4 kursrepresentant, T9 kursrepresentant, T9 kursrepresentant, T11 kursrepresentant, T11 IT-bevakare, T11 kursrepresentant, T8 kursrepresentant, T2 ledamot, T6 kursrepresentant, T7 kursrepresentant, T3 kursrepresentant, T3 kursrepresentant, T1 kursrepresentant, T1 kursrepresentant, T8 ledamot, T4 vice ordförande klinikkurtansvarig ordförande kassör, T5 ledamot, T3 * INLEDANDE PUNKTER * 1. Mötets öppnande Konrad Nilsson (ordförande) öppnar mötet. 2. Formalia James Janani väljs till sekreterare.

2 Filip Ängeby väljs till justerare. 3. Kort presentation av PK-ordförande Kommer tyvärr inte hinna till mötet. * AKTUELLT * 4. Studiestress och arbetsmiljöprojekt Kommer hållas torsdagen den 5/ Andra tillfället, den 10:de blir tyvärr inställd men det finns platser kvar till veckans pass. Bara att anmäla sig! 5. Studiedag 12 februari 2015 Lyckad dag! Mesta flöt på och rollspelet och föreläsarna var väldigt omtyckta av de som var där. Onsdag den 24 Februari 2016 kommer nästa studiedag hållas. Tyvärr har det varit extremt luddigt angående information från kliniken och olika håll vilket gjorde att inte många dök upp. Till nästa år ska man jobba på bättre PR och få ut mer information i tid. 6. Nytt KURT-diplom Ett förslag från Jarl Hellman. Vill införa ett pris till någon i regionen eller vårdcentralen. Egentligen menat till ETT sjukhus men styrelsen anser att det nog är bättre med ett personligt pris. Tanken är att dela ut priset på regionsdagarna. Rådet funderar på om man ska dela ut priset till en grupp ex. Öron-näsa-hals i Västerås, eller möjligen dela ut de pedagogiska roserna på regionsdagen istället? Rådet får fungera på frågan och sedan återkomma. 7. Tidigareläggande av terminen Togs upp på senaste PK-mötet. PK anser att det inte finns något skäl till att Preklinska elever börjar en vecka tidigare. Kliniska elever får dock börja en vecka senare, som vanligt. T4 kan dock drabbas då man vill införa mer patologi i undervisningen och då blir det problem om man börjar senare enligt PK. Frågan är att hur de tänkt införa mer i undervisningen då det redan är pressat schema; PK kunde inte inte svara på det. De andra orterna har olika lösningar på problemet. Men ingen studieort har en ordentlig lösning på problemet. Rådet bestämmer att preklinska studenter börjar ordinarie skolstart medan kliniska studenter börjar en vecka tidigare (som dagens system). 8. Olämpliga studenter Finns ett system för preklinska studenter men det gäller bara att föreläsare eller kursadministrativa kan anmäla. Det systemet som finns verkar även ganska okänt av rådets studenter. I Norge verkar man kunna göra något som heter Orosanmälan. Några utvalda får då sitta och ta emot anmälningar ifall det kommer in några och utvärdera hur man ska gå vidare. Rådet poängterar att inte sätta för stora gränser heller men det är en svår fråga att diskutera. Man diskuterar om man kanske kan gå igenom de kliniska förtroendepersonerna. Svårt att veta om frågan gäller elev mot elev eller elev mot föreläsare/på en lektion. Rådet klargör att vi måste bestämma oss vad det egentligen handlar om, är det empati eller eller är det att en student bestämt sig olämplig? Ordförande känner att det är bättre att vi tänker på frågan och tar upp den igen på nästa möte. 9. Information

3 MSR:s styrelse: Diskuterat nollningsincidenten med PKs ordförande, PKs vice ordförande samt MFs ordförande. Man bestämde sig för att skicka ett brev till studenterna för att alla ska få koll på läget och få större generell information. Avikelserapportena kommer fortsätta att tas in av medicinska föreningen (MF) men nu kopplas de kliniska förtroendepersonerna in i bilden och man får diskutera med dem om jobbiga händelser ska tas vidare till PK eller inte. PK: Möte förra veckan. Det som diskuterades var KUA och det har kommit nya bud angående den. Två veckor minst för att det ska räknas som KUA. Verkar hamna på termin 9 och det kommer tas tid från Kvinna och barn Regionsersättning diskuterades. Om man ordnar egen placering då det inte finns plats på ordinarie placering får man samma ersättning som normalt. Samtidigt diskuteras om man ska få de 300 kronor som man får normalt här. PKs svar var lite luddigt och man kom med information om att man kan söka 4000 kronor en gång för utlandsstudier. Ordböcker kom även upp på agendan. Beslut togs att inga ordböcker tillåts längre. Svårt att undvika fusk trots man bläddrar igenom ordböckerna. Vissa i rådet tycker man borde försöka ha kvar ordböckerna och man ska diskutera frågan i PK igen. Längre placering på termin 5 planeras. Studenterna verkar dock inte vilja ha detta då handledarens roll kommer vara jätteviktig för får man en dålig handledare kan det bli en jobbig period. Viktigt att kontakten med MSR är bra med berörda klasser för att se hur detta fungerar. PBL, är det verkligen den ultimata inlärningsformen? Case ska införas istället för att passa kurserna bättre. GRUNK: Inget som berör oss tog upp. Nytt möte igen imorgon. OMSiS: Studenter i forskning har startas upp i Göteborg, frågan skickas till MF då det är bättre att ha en arbetsgrupp där. 40 timmar arbetsvecka diskuterades. Exempelvis har man i Örebro endast 25 timmars placering. Medicinska sektionen: Det diskuterades hur det andra gör med att Medicinska sektionen börjar en vecka tidigare. De andra verkar nöjda med det. Internationella kommittén: Många studenter åker till Uganda som Free-movers och man försöker få ett riktigt utbyte mellan länderna. Har dock varit svårt att få till det då vi ej har platser här i Uppsala för utbytesstudenter på kliniken. Man jobbar med att få fram ett specifikt dokument när man gör ett utbyte för att få information om vad man ska tänka på, hur man ska hantera vissa situationer etc. En skrivelse har skrivits ihop för att inte ta emot free-movers av Carolin Olofsson för att göra mer plats för officiella utbyten. Ett officiellt utbyte till Sydkorea är klart, antal platser är ännu oklart. Man jobbar även på att få ett kontrakt med Japan så snart som möjligt. Man har bestämt om att ha två informationstillfällen om utbyten, alltså ett per termin istället för ett per år.

4 MF: Årsmöte där Adam Edholm valdes till ordförande. MF går mot att bli en ren läkarförening. Studentkårens studiebevakare: Ingen närvarande. MSF: Allt flyter på. Lyckad T1-T6 kväll. Studentstudievägledare: Ingen närvarande. 10. Kurserna rapporterar T1: Har deras första tenta snart. Har haft en dugga som gått bra för de flesta. T2: Inte så mycket att säga. De har fått muggarna. T3: Klara med KARL. Extremt kort inläsningsperiod för tentan. T4: Går bra. Lite brist på information av kursledningen angående en dugga som var för någon vecka sedan. Man har bett att inte stänga KURT innan tentan så man kan kurta tentans innehål. Fråga om man kan byta placeringsdag för PU med T3 för att kunna preklinspexa. T5: Folk har fått åka extremt tidigt för sin placering (IPL Enköping). Stort problem. T6: 40 timmar arbetsvecka diskuterats. T7: Första termin som läser den nya T8 på hösten. Tentans placering har upprört många då de ej fick bra alternativ och fick välja mellan pest eller kolera. Oklarheter om reseersättningen har skapat lite förvirring. T8: Tre mikrovågsugnar i Psykiatrins hus. Schemat finns bara för korta perioder så svårt att veta vart man är placerad. T9: Utbrett missnöje då det ej finns sjukdagar under terminen. Kvalitetssänkning då de läser dubbelt. T10: - Ingen rapport. T11: - Ingen rapport. 11. Arbetsgrupper rapporterar PK-uppdrag: Lokaler/ULO Föredragande: Oliver Andersson Diskuterade om möjlighet till Wifi i kandidatmatsalen. Inte full täckning men bättre än innan. Även skåpen har diskuterats och man har bestämt att satsa på att klippa upp låsen och verkligen vara hårdare med det. Patologi Föredragande: Gustav Hall Presenterade sitt förslag. Samla ihop det på T4 i en kurs. En histologidugga kommer även bli av. Diskuteras hur man ska göra för att få plats med allt. Patologi kommer blandas in mer i allt

5 Valbara kurser Föredragande: Frida Nilsson 6 kurser som kommer hållas men de har ej bestäms ännu. Integrering T11 Föredragande: Ordförande Förslag finns. Haft möte angående Genus med mera, man har insett att det är väldigt lite sexologi på programmet. 45 minuter finns på programmet men är på tok för lite. Handouts Föredragande: Ordförande Möte förra veckan. En enkät kommer skickas ut för att se hur det fungerat. För att se om man bytt studieteknik etc. Mentorskap Föredragande: Vice ordförande Presenterat förslag för PK och det har tagit emot ganska bra. En handledare man får träffa tre gånger, termin 1, 5 och 8 får man träffa dessa. MSR-uppdrag: KlinikKurt Föredragande: Mia Jukovic Kuvert med priser har gått ut. Håller på med utskick till klinikerna. Infektion vann iår igen. Klättrare blev Endokrinmedicin. 12. Kursvärderingar T1:s utvärdering hamnade på 71 procent. T10 (Förra terminens T9) hade högst svarsfrekvens (72%). Termin 9 var en procent efter. 13. IT-bevakare En ny IT-bevakare sökes, inget intresse från någon har visats. * AVSLUTANDE PUNKTER * 14. Pedagogisk ros Peter Lönn: Jättebra seminariehandledare som fick oss att känna oss bekväma och belyste bra saker, gav bra sammanhang och såg att alla fick prata utan att sätta någon på plats. Monica Sandberg: Jag och min basgrupp hade Monica som fallhandledare under första halvan av T1 och jag tycker att hon var jättebra! Hon lade sig i när det var relevant eller när vi hade frågor, men lät oss oftast sköta oss själva. Hon såg även till att vi hade väldigt högt i tak och till en härlig stämning under fallundervisningen. Henrik Fors: Henrik uppvisade ett brinnande intresse och engagemang för sin specialitet. Detta smittade av sig på oss studenter som fick ett ökat intresse för psykiatri. Han var undervisningsintresserad och lade stor del av sin tid på att svara på frågor, ge feedback samt ordna med värdefulla arbetsuppgifter, även när det var brist på patientnära arbete. Med sitt engagemang och tillsammans med de andra läkarna på avdelningen fick han oss kandidater att känna oss som kollegor. Vi kände oss väldigt välkomnade. Anna Dimberg: Nominering 1: En otroligt inspirerande föreläsare som brinner för det hon gör. Med effektiva

6 förenklingar och komedi lär hon ut cellkommunikation och gör det till något roligt. Duktig, ambitiös och mån om studenternas lärande. Nominering 2: En föreläsare som är både entusiastisk och oerhört inspirerande. Hennes föreläsningar var bland de absolut bästa jag någonsin varit på vad gäller tydlighet, svårighetsgrad och ren pedagogik och det var mycket lätt att ta till sig och förstå vad hon föreläste om. Rådet beslutar att godkänna samtliga pedagogiska rosorna. 15. Fikaansvarig kommande möte Termin Övriga frågor Nya regler från PK för att hoppa upp en termin om man gjort klart sitt projektarbete. Uppsatsen måste vara helt klar innan man kan ansöka om att hoppa en termin. 15. Mötets avslutande Konrad Nilsson tackar alla och avslutar mötet. Nästa möte är den 30 mars. Vid protokollet: Justeras: James Janani, mötessekreterare Konrad Nilsson, ordförande Filip Ängeby, justerare

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben.

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Bilaga 6, Remissdebatt RÅM 2010-01-04 Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Laura de Jong, jag är från Umeklubben och har suttit som vice kassör.

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Studiemedel. eller skuldfälla?

Studiemedel. eller skuldfälla? Studiemedel Lyxliv eller skuldfälla? I en ny rapport granskar Saco Studentråd de nordiska studiemedelssystemen. Det konstateras att de svenska studiemedlen ligger 1 400 kronor under den så kallade fattigdomsgränsen.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer