Kommunstyrelsen. Protokoll Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande Kent Runesson (C), Jonas Hansen (KD) Pia-Lotta Frohman (MP) Anette Andersson (S) Ewonne Granberg (S) Michael Larsson (S) Jette Bergström (S) Gerry Milton (SD) Amanda Höjer (C) ersätter Astrid Söderquist (C) Diana Olsén (C) ersätter Elin Nilsson (FP) John Hägglöf (M), ersätter Kent Runesson (C) Ej tjänstgörande ersättare Pelle Widlund (M) Kerstin Leijonborg (FL), Övriga Magnus Stensson, Utredningssekreterare Ewa Lindberg, Kommundirektör Anna Bilock, Ekonom, 92 Bea Scherp, Folkhälsostrateg, 91 Mats Turesson, T.f teknisk chef, Gustav Olofsson, Administrativ chef, 92 Ordförande Wendla Thorstensson 1

2 Justerare Jette Bergström Nämndsekreterare Magnus Stensson 2

3 LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunhuset i Fjugesta Magnus Stensson 3

4 Ärendelista 88 Val av justerare 89 om att adjungera in Britt Åhsling(M), kommunfullmäktiges ordförande 90 Informationspass 91 Informationsärende - Folkhälsoarbetet i Lekebergs kommun 92 Prognosrapport 1 för kommunstyrelsen 93 Remiss - Regional cykelplan Region Örebro 94 Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på kommunens mark 95 Infrastruktur Etapp 1 Fjugesta södra (Fjugesta 4:2, 5:69, 5:2>1) 96 Rekrytering av ekonomichef 97 Anmälan av delegationsbeslut - Återrapportering av personalbeslut februari-april Meddelanden 4

5 88 - Val av justerare Justering av protokoll sker på sekreterarens kontor måndag 18 maj kl Kommunstyrelsen utser Jette Bergström(S) till justerare och Håkan Söderman(M) till ersättare 5

6 89 - om att adjungera in Britt Åhsling(M), kommunfullmäktiges ordförande Kommunstyrelsen adjungerar in Britt Åhsling(M), kommunfullmäktiges ordförande, till dagens sammanträde Kommunstyrelsen beslutar att adjungera in Britt Åhsling(M), kommunfullmäktiges ordförande, till dagens sammanträde 6

7 90 - Informationspass Information från representanterna i nämnder och bolag Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna 7

8 91 - Informationsärende - Folkhälsoarbetet i Lekebergs kommun Information från Bea Scherp, Folkhälsostrateg på Sydnärkes Folkhälsoteam Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna 8

9 92 - Prognosrapport 1 för kommunstyrelsen (KS ) Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport för perioden januari-april. Den innehåller en beskrivning över verksamheternas arbete, nuläge och prognos för kommunstyrelsens mål samt en uppföljning samt prognos för ekonomin. Handlingen kommer att läggas "på bordet" på kommunstyrelsens sammanträde 12 maj Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut Yrkanden Håkan Söderman(M) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsen senast 30 september rapportera hur man avser att arbeta för att nå de av kommunstyrelsen fastställda målen. Rapporten skall innehålla konsekvenser såväl personella som ekonomiska som man anser sig behöva för att nå fastställda målen. Kommunstyrelsen 1. godkänner prognosrapport 1 2. ger kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsen senast 30 september rapportera hur man avser att arbeta för att nå de av kommunstyrelsen fastställda målen. Rapporten skall innehålla konsekvenser såväl personella som ekonomiska som man anser sig behöva för att nå fastställda målen. 9

10 93 - Remiss - Regional cykelplan Region Örebro (KS ) Region Örebro län har tagit fram förslag till regional cykelplan för Region Örebro län. Den regionala cykelplanen är en fördjupning av och underlag till Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län Cykelplanen omfattar cykelväg längs med det statliga vägnätet och utgör ett underlag för utbyggnad av det regionala cykelvägnätet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande Expedieras till Region Örebro län sunderlag 63 Svar på remiss - Regional cykelplan Region Örebro 10

11 94 - Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på kommunens mark (KS ) Kommunen upplåter fyra naturområden (del av Västanås 2:1, Fallhyttan 1:10, Fjugesta 1:2>1 och del av 904 Västanås 2:1) som jakträtter. Nuvarande avtal gäller t o m med automatisk uppsägning. Idag saknas riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på kommunens mark. Förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för förnyande av jakträtter på kommunens mark att gälla från och med Arbetsutskottets förslag till beslut Enligt förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för förnyande av jakträtter på kommunens mark att gälla från och med sunderlag Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för jakträtter 64 Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på kommunens mark 11

12 95 - Infrastruktur Etapp 1 Fjugesta södra (Fjugesta 4:2, 5:69, 5:2>1) (KS ) Teknik och service-avdelningen har fått uppdraget att ta fram kostnadskalkyl och plan för nybyggnation av infrastruktur (gator, cykelväg, belysning, VA, parkering, fiber) inom del av området Fjugesta södra (inom del av fastigheterna Fjugesta 4:2, 5:69 och 5:2>1). Detta i syfte att skapa infrastruktur mellan Vallgatans södra ände samt från Ö Långgatan och platsen för byggnation av gruppbostad enligt fattat beslut, 19 Nybyggnation av gruppbostad i Lekebergs kommun (KS ). Förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till Kommundirektören att uppföra infrastruktur Fjugesta södra Etapp 1 inom del av fastigheterna Fjugesta 4:2, 5:69 och 5:2>1 från Vallgatans södra ände och från Ö Långgatan till platsen för det beslutade gruppboendet på Fjugesta 5:69 enligt bilagt underlag. Arbetsutskottets förslag till beslut Enligt förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till Kommundirektören att uppföra infrastruktur Fjugesta södra Etapp 1 inom del av fastigheterna Fjugesta 4:2, 5:69 och 5:2>1 från Vallgatans södra ände och från Ö Långgatan till platsen för det beslutade gruppboendet på Fjugesta 5:69 enligt bilagt underlag. 12

13 96 - Rekrytering av ekonomichef (KS ) Lekebergs kommun behöver anställa en ny ekonomichef Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till rekryteringsgrupp för rekrytering av ekonomichef Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till rekryteringsgrupp för rekrytering av ekonomichef 13

14 97 - Anmälan av delegationsbeslut - Återrapportering av personalbeslut februari-april 2015 Återrapportering av fattade delagationsbeslut februari-april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut sunderlag Sammanfattning över återrapporterade personalbeslut februari-april

15 98 - Meddelanden Inkomna meddelande till kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Arbetsutskottets förslag till beslut Enligt förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna sunderlag FW: Val av representant till KHR Lekeberg Utdrag ur minnesanteckning för dialogforums sammanträde kring lokalt folkhälsoarbete (3/4) VB: Expediering av beslut (2/2) VB: Årsredovisning, revisionsrapport och -berättelse, Finsam Lekeberg och Örebro (2/3) Inspektion hos Sydnärkes överförmyndarkansli inbegripet kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg den 24 mars 2015 Dnr: Stöd till fiberutbyggnad Svar på brev till Kommunstyrelsen (2/3) VB: Styrelseprotokoll Holdingbolaget (2/2) Fwd: Nerikes Brandkår - årsredovisning 2014 (2/2) om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt 15

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Protokoll 2015-06-15 Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Peter Sahlqvist (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18 Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2015-02-11, kl 13.00 15,45 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Jusuf Causevic (C), fr kl 13,20,

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer