Intressanta seminarier gällande civil säkerhet på Almedalen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intressanta seminarier gällande civil säkerhet på Almedalen 2015"

Transkript

1 Intressanta seminarier gällande civil säkerhet på Almedalen Försvarspolitisk arena är öppen för alla försvars- och säkerhetspolitiska aktörer och utesluter ingen. Vi vill uppmärksamma ett av Sveriges största politikområden med en egen arena och skapa ett ökat medvetande hos allmänhet och politiker. Varje morgon inleder vi med ett försvarspolitiskt morgonpass med en försvarspolitiker och en ungdomspolitiker från varje parti. Säkerhetsbranschen: Säkerhetspaviljongen 1-2 juli Vi finns i Almedalen tillsammans med ledande aktörer inom säkerhet och vår medlemsorganisation, Säkerhetsbranschen. Under 2 dagar samlar vi politiker, beslutsfattare och branschkunniga i vår säkerhetspaviljong, Mellangatan 7 i centrala Visby. Var med du också flera olika öppna seminarier och debatter med högaktuella ämnen som berör din och min trygghet. Har kommuner råd att inte ha ett offensivt säkerhetsarbete? Arrangör: ASIS Dag: 1/ :00-17:00 Plats: Säkerhetspaviljongen Mellangatan 7 Under 2015 har säkerhetsfrågorna kommit allt närmre kommunerna. Ökande hot från extremism och terrorism, hemvändande jihadister, allt mer sofistikerad IT-brottslighet samt nya larm om avlyssning och spionage har gjort att säkerhetsfrågorna blivit allt mer centrala i de flesta kommuner. För såväl kommunledning som de som direkt arbetar med kommunens säkerhetsfrågor krävs ny och fördjupade kompetens om säkerhetsfrågorna. Det gäller både de omvärldstrender som kommer allt närmre vår verklighet och metoder för det interna säkerhetsarbetet. Har kommunerna rätt kompetens för att hantera de nya hot som kommer allt närmre? Prioriteras säkerhetsfrågorna tillräcklig i kommunledningen? Kan kommunerna lära sig något av näringslivets sätt att arbeta med security management? Kan näringslivet lära sig något av kommunernas arbete? Kan man påvisa ekonomiska effekter av ett proaktivt säkerhetsarbete och har man råd att inte ha det Markus Lahtinen, Lecture, Lunds universitet. Ulf Rönndahl, Koncernsäkerhetschef, Telenor. Johan Kallum, Säkerhetschef, Gotlands kommun. Malou von Sievers, Moderator. Säkerhetsbranschen redo att axla rollen som trygghetsskapare i samhället Arrangör: Säkerhetsbranschen Dag: 2/ :00-17:00 Säkerhetspaviljongen, Mellangatan 7 Samhällets kostnader för utanförskap, radikalisering och rekrytering av unga till kriminella nätverk överstiger vida de pengar som läggs ner på trygghetsskapande åtgärder. Det kan vara åtgärder som teknisk säkerhet och insatser av väktare och ordningsvakter. Social oro och uppkomsten av kriminella nätverk kan förebyggas genom ett uppsökande arbetssätt. Bevakningsbranschen är under omvälvning och den klassiska väktarrollen kommer att ersättas av trygghetsväktare som fungerar som förebild och samordnare i trygghetsarbetet. En viktig länk mellan privata, offentliga och frivilliga aktörer. Vi går från en reaktiv insats till ett förebyggande arbete. Hasse Aro, Moderator. Magnus Lindgren, Generalsekreterare.

2 Trygghet och integritet - hur kommer framtidens säkerhetsteknik att påverka oss? Arrangör: Securitas Sverige AB Dag: 28/ :00-18:00, 29/ :00-18:00 Plats: Skeppsbron, H110 Platsbeskrivning: Securitas monter Möt våra tekniska experter som berättar om den senaste tekniken och säkerhetslösningarna och diskutera vad det innebär för integriteten. Vad ser egentligen en värmekamera? Testa själv i vår monter och passa på att låta den intelligenta mjukvaran bakom våra säkerhetskameror gissa ditt kön och ålder. Vem kommer när skolan brinner? Arrangör: Securitas Sverige AB Dag: 30/ :00-18:00, 1/ :00-18:00 Plats: Skeppsbron, H110 Platsbeskrivning: Securitas monter Kan ökat samarbete mellan kommunerna och säkerhetsföretagen leda till bättre och snabbare insatser vid bränder? Diskutera brandsäkerhet med våra experter. Fokus ligger på operativa insatser och samverkan mellan räddningstjänst och väktare. Vi berättar om hur samarbetet med kommunerna ser ut idag. Hur påverkar våldsfrämjande extremism dig, din organisation och samhället? Våldsfrämjande extremism kan finnas i närheten av oss alla. Ibland utan att vi ser eller förstår tecken på det. Flera våldsfrämjande miljöer riktar idag ett uttalat missnöje direkt mot organisationer och samhället. Hur väl rustad är er organisation för att möta en alltmer komplex hotbild? Utökad beskrivning av evenemanget Säkerhetsbranschen arbetar i en konkret och påtaglig verklighet med brottsförebyggande åtgärder och ingripanden som en del av den vardagliga verksamheten. Genom att höja kunskapsnivån och medvetenheten kring problematiken kan vi med förebyggande åtgärder bidra till ett tryggare samhälle. Andreas Ring. Malou von Sievers, Moderator. Kontaktperson 1: Sara Fransson, Projektledare, Säkerhetsbranschen, o , Kontaktperson 2: Lennart Person, Projketledare, SäkerhetsBranschen, , Webb: Nya hot nya krav på samhällets säkerhet? Arrangör: SBSC, Folk & Försvar, SSF Stöldskyddsföreningen Dag: 1/ :30-10:45

3 I och med att hoten mot Sveriges säkerhet har förändrats har även kraven på samhällssäkerheten ökat. Det har blivit tydligt att förutsättningarna för säkerhetsskyddet har ändrats och att säkerställandet av samhällets säkerhet inte längre enbart är en uppgift för ett fåtal myndigheter. Utökad beskrivning av evenemanget Med anledning av detta tillsattes det 2011 en utredning om säkerhetsskyddslagen som har haft i uppgift att göra en översyn och anpassning av lagstiftningen. I mars i år redovisades förslagen. Vilka är slutsatserna av utredningen? Vilka ska omfattas av säkerhetsskyddslagen? Vem säkerställer samhällssäkerheten i Sverige? Hur kommunicerar vi säkerhetsskydd och det ökade hotet mot samhällets säkerhet? Hur kan ökade krav på samhällssäkerhet även omfatta privata aktörer? Finns det behov av ökad samordning mellan det offentliga och privata? Bör vi inrätta gemensamma grundkrav för berörda aktörer och hur bör då tillsynen se ut? Moderator: Lena Bartholdson, Generalsekreterare, Folk och Försvar Anders Thornberg, Chef, Säkerhetspolisen. Helena Lindberg, Generaldirektör, MSB. Martin Waern, Avdelningsdirektör och utredningssekreterare, Regeringskansliet. Ann Linde, Statssekreterare, Justitiedepartementet. Lennart Gabrielsson, Styrelseledamot, Sveriges Kommuner & Landsting. Hans Arvidsson, Konsultchef, 4C Strategies. Mårten Wallén, VD, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. Kontaktperson 1: Annika Brändström, VD, SSF Stöldskyddsföreningen, Staten och cybersäkerheten klarar vi IT-angreppen? Arrangör: FOI, MSB Dag: 1/ :45-17:30 Hur kan svenska organisationer säkerställa sin kommunikation och sina styrsystem i en tid av cyberkrig och terrorism? Hur beredda är vi när IT-angreppen kommer? Vad kan hända i framtiden och hur kan vi utveckla systemen så effekterna av ett IT-angrepp blir hanterbara? Anders Ygeman, Inrikesminister. Helena Lindberg, Generaldirektör, MSB. Jan-Olof Lind, Genraldirektör, FOI. Anders Thornberg, Generaldirektör, Säkerhetspolisen. Moderator: Annika Nordgren Christensen. Civilt försvar för samhällets säkerhet Arrangör: FOI, MSB Dag: 1/ :30-16:15 Vilken beredskap för storskaliga samhällsstörningar finns i det svenska samhället från riksdagen till individen? Hur hanterar vi hela hotskalan i ett folkligt förankrat totalförsvar och vilka aktörer tar ansvar när ansvaret är allas? Vi diskuterar ett civilt försvar för en ny tid. Jakop Dalunde, ledamot i försvarsutskottet, Sveriges riksdag. Frida Blixt, handläggare civilt försvar, Länsstyrelsen Gotland. Cindy Sturesson, analytiker, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Moderator: Minou Sadeghpour, programansvarig Folk och Försvar.

4 Hybridkrig och terrorhot hur leds Sverige när krisen kommer? Arrangörer: Hewlett-Packard Dag: 30 juni 16:45 Hotbilden mot Sverige och det svenska samhället har ökat samtidigt som vår förmåga att möta kris och krig har minskat. Vad behöver Sverige göra för att kunna samordna myndighetsöverskridande på ett säkert och bra sätt och därmed öka vår förmåga att hantera allt från terrordåd till kris och krig? Medverande: Ann Linde, statssekreterare hos inrikesministern, Justitiedepartementet. Carolina Vendil Pallin, säkerhetspolitisk analytiker, FOI. Göran Mårtensson, generallöjtnant och insatschef, Försvarsmakten. Harri Larsson, strategichef Försvar & Nationell Säkerhet, Hewlett-Packard. Anneli Bergholm-Söder, avdelningschef för samordning och insats, MSB. Moderator: Annika Nordgren Christensen Sverige saknar försörjningsberedskap Dag: 30 juni kl. 10:30-11:15 Sverige saknar försörjningsberedskap för mat, drivmedel och insatsmedel för jordbruket. Politisk målsättning saknas för livsmedelsproduktion. Ingen statlig myndighet har samlat försörjningsansvar. Civilt försvar och beredskapslager saknas. Kollapsar transporterna blir det matbrist. Dags att ta ansvar? Åsa Lindestam (S), vice ordförande i försvarsutskottet, Sveriges riksdag. Eskil Erlandsson (C),vice ordförande i EU-nämnden, Sveriges riksdag. Sven Lindgren, förbundsordförande, Civilförsvarsförbundet. Moderator: Susanne Gäre, journalist/författare Arrangör: Civilförsvarsförbundet Fordonsbranschen tar pulsen på inrikesministern Arrangör: BIL Sweden, MRF Dag: 29/ :30-14:00 Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal B25 Beskrivning av evenemanget Regeringen ska ta fram en strategi för att förhindra terrorism i Sverige. Hur pass säkert är vårt transportsystem och vad kan inrikesministern göra? Anders Ygeman, (S) inrikesminister, Regeringen. Kontaktperson 1: Jessica Alenius, BIL Sweden, Big Data hur får vi använda våra data? Arrangör: Chalmers tekniska högskola. Ingår i Västsvenska arenan Dag: 1/ :00-13:00 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: E35

5 Svensk vapenexport - varför och till vem? Arrangör: Socialdemokrater för tro och solidaritet Dag: 29/ :00-17:00 Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Kris och panik samhällets förmåga och medborgarens förväntningar Arrangör: Länsstyrelserna Dag: 30/ :00-09:45 Plats:Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4 Hur ser krisberedskapsförmågan ut nu? Hur behöver vi rigga krishanteringssystemet för att det ska kunna möta kommande krav och utmaningar? Hur ser medborgarnas förväntningar ut när det gäller vad samhället ska klara av? Peter Egardt, Landshövding, Länsstyrelsen Uppsala län. Johan von Knorring, Försvarsdirektör, Länsstyrelsen Uppsala län. Magnus Gunnarsson, Kommunstyrelsens ordförande, Ljungby kommun. Carina Bengtsson, Kommunstyrelsens vice ordförande, Ljungby kommun. Helena Lindberg, Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Anders Lindberg, Journalist, Aftonbladet. Annika Nordgren Christensen, Moderator, Tjäderns Byrå. Kris och panik går det att kommunicera tillräckligt? Arrangör: Länsstyrelserna Dag: 30/ :00-11:30 Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4 Vad förväntar sig medborgaren av kriskommunikationen vid en kris? Den drabbade? Hur möter vi förväntningarna? Kan vi möta förväntningarna? Utökad beskrivning av evenemanget Kommunikation är en central fråga när det gäller både förväntningar, eget ansvar och möjligheten att hantera en akut kris. Vilka kanaler använder vi och de drabbade? Möts vi på rätt ställe och på rätt sätt? Hur har det förändrade medielandskapet påverkat kriskommunikationen? Hur hanterar vi rykten och felaktigheter? Klarar vi av att svara på frågor rätt och snabbt när det brinner? Brit Stakston, Mediastrateg, Stakston Digital Kommunikation. Charlotta Friborg, Chefredaktör VD, Uppsala Nya Tidning. Kent Nilsson, Kanalchef P4 Västmanland, SR. Erik Bergman, Kommunikationsansvarig, Länsstyreslen Västmanland. Annika Nordgren Christensen, Moderator, Tjäderns Byrå. Hur påverkar cyberhotet samhälle och företag? Arrangör: KPMG Dag: 1/ :30-09:00 Plats: Hästgatan 2, Rosa huset, vån 2 Ny teknik skapar nya hot och risker Hur påverkar den snabba utvecklingen säkerheten i viktiga samhällsfunktioner? Hur rustar sig nationer och företag?

6 Digitala krigare ett hot mot öppenheten i samhället? Arrangör: KPMG Dag: 1/ :45-12:30 Plats: Hästgatan 2, Rosa huset, vån 2 Cyberattackerna ökar runt om i världen, både mot nationer och företag. Digitala legosoldater och hacktivister attackerar för publicitet, egen politisk agenda eller för ekonomisk vinning. Industrispionage och sabotage är en del av det uppkopplade samhället. Samtidigt pågår en digital utveckling som förenklar våra liv, driver på demokratiutvecklingen i världen och skapar nya värden för företagen. De nya hotbilderna leder sannolikt till ökad övervakning och motattacker. Vad betyder det för den digitala innovationen och öppenheten i samhället? Leder det till en minskat tillit till den digitala infrastrukturen och tilltron till myndigheter? Hur väl rustad är IT-nationen Sverige? Hur skyddar vi oss och vem bär ansvaret? Anne-Marie Eklund-Löwinder, Säkerhetschef, SE. Marcin de Kaminski, Policy specialist - Freedom of expression/ict, SIDA. Ann Linde, Statssekreterare Anders Ygeman, Justitiedepartementet. Johan Björk, Ansvarig information- och IT-säkerhetstjänster, KPMG. Anna Bellman, Moderator. Har vi rätt utrustning för att skydda Sverige? Arrangör: Teknik & Säkerhetsforum Dag: 2/ :30-16:15 Plats: S:t Hansgatan 11 Platsbeskrivning: Försvarspolitisk Arena Beskrivning av evenemanget Med dagens försämrade säkerhetspolitiska utveckling skapas ett allt större behov av ny teknik för både militär- som civil säkerhet, inte minst för att möta cyber- och hybridkrigföring. Kan teknik skapa stabilitet och säkerhet? Vilka är behoven och vad krävs för att få tillgång till rätt teknik? Samhällets legitimitet i fara vem tar ansvar för säkerheten i en alltmer digitaliserad framtid? Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen Dag: 1/ :30-14:45 Vad händer när medborgarna förlorar förtroendet för samhällets förmåga/skyldighet att skydda. Hur möter polisen denna utveckling avseende kompetensutveckling, samverkan etc.? Privata aktörer, som erbjuder säkerhet och har tillgång till stora mängder användargenererad data, tar mark men hur ska den utvecklingen ske kontrollerat och hur ska vi säkerställa samhällets förmåga att leverera vad medborgarna efterfrågar. Lyckas man inte med detta vänder de sig någon annanstans, vilket i sin tur leder till kundifiering av medborgarna. Risken är att den digitala utvecklingen i kombination med medborgarnas förväntningar inte står i överensstämmelse med förutsättningarna för staten att leverera. Detta leder i sin tur till att rättssystemet och statens legitimitet urholkas. Moderator: Hasse Aro Jerzy Sarnecki, Professor kriminologi. Erik Wennerström, GD, BRÅ. Anders Hall, Chef Utvecklingsavdelningen, Polisen. Anti Avsan, Ledamot (M), Justitieutskottet. Markus Bylund, Forskningsledare, SICS Swedish ICT.

7 Hur hänger energi och säkerhetspolitik ihop? Arrangör: Vattenfall AB Dag: 1/ :30-13:00 Plats: Mellangatan 9 Platsbeskrivning: Vattenfall Energihuset, hörnet Volters Gränd Många konflikter pågår i vår omvärld, t ex Ryssland-Ukraina. Hur påverkar det energiförsörjningen i Europa och i Sverige. Är energisäkerhet något som vi behöver bry oss om? Anne Gynnerstedt, chef juridik, Vattenfall. Susanne Oxenstierna, forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Mikael Toll, chef enheten för trygg energiförsörjning, Energimyndigheten. Rolf Fredriksson, Europareporter, SVT. Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker. Vapenexportutredningen vad händer nu? Arrangör: Svenska FN-förbundet, Svenska kyrkan, Bilda Studieförbund, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen, Amnesty International, Fredens Hus, Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor Dag: 30/ :00-15:00 S:t Hansgatan 60/S:t Drottensgatan 12, Newman/Bildascenen Den parlamentariska KEX-utredningen tillsattes 2012 av regeringen efter att riksdagen beslutat att lagstiftningen gällande vapenexport ska skärpas. Syftet var att ta fram förslag till en ny krigsmateriellagstiftning, inklusive skärpt exportkontroll till icke-demokratiska regimer. Kommittén har under arbetets gång bjudit in representanter för civilsamhället för att få deras synpunkter och åsikter i frågan. Kommitténs mandat har förlängts två gånger men nu är arbetet i sitt slutskede. I samband med att KEX rekommendationer släpps ordnar vi ett seminarium där ledamöter, civilsamhälle och andra intresserade får möjlighet att diskutera kommitténs arbete och resultat; vilka förslag som presenterats och vad dessa kommer få för konsekvenser för svensk vapenexport. Handelsavtal mellan EU och USA hot eller möjlighet? Arrangör: Teknikföretagen Dag: 2/ :45-14:45 Plats: S:t Hansgatan 11 Platsbeskrivning: Industriområdet Söndag 28 juni Centerpartiet - Annie Lööf talar klockan Måndag 29 juni Socialdemokraterna - Stefan Löfven talar klockan Tisdag 30 juni Kristdemokraterna - Ebba Busch Thor talar klockan Onsdag 1 juli Sverigedemokraterna - Partiledare talar klockan Torsdag 2 juli Miljöpartiet - Gustav Fridolin talar klockan Fredag 3 juli Moderaterna - Anna Kinberg Batra talar klockan Lördag 4 juli Vänsterpartiet - Jonas Sjöstedt talar klockan Söndag 5 juli Folkpartiet - Jan Björklund talar klockan 12.00

RIKSKONFERENSEN 2015: PROGRAM (version )

RIKSKONFERENSEN 2015: PROGRAM (version ) 12:30 SÖNDAG 11 januari Välkomstord Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar DEN SÄKERHETSPOLITISKA KARTAN RITAS OM 12:35 13:05 Svensk säkerhetspolitik 2015 (inkl. 15 min frågor) Stefan Löfven, statsminister

Läs mer

RIKSKONFERENSEN 2017 PRELIMINÄRT PROGRAM (version )

RIKSKONFERENSEN 2017 PRELIMINÄRT PROGRAM (version ) 13:00 13:05 13:45 Välkomstord Göran Arrius, ordf. Folk och Försvar SÖNDAG 8 januari EU:s geopolitiska ambitioner och utmaningar Cecilia Malmström, EU-kommissionär EU som ekonomisk aktör PM Nilsson, politisk

Läs mer

Resiliens i en förändrad omvärld

Resiliens i en förändrad omvärld WWW.FORSVARSMAKTE N.SE Resiliens i en förändrad omvärld 2015-03- 27 1 AGENDA Kort presentation inklusive Försvarsmaktens uppgifter Förändrad omvärld och förändrat samhälle hur ser hotbilden ut? Förändrat

Läs mer

RIKSKONFERENSEN 2017 PROGRAM

RIKSKONFERENSEN 2017 PROGRAM 12:35 13:15 SÖNDAG 8 januari Välkomstord Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar EU:s geopolitiska ambitioner och utmaningar Cecilia Malmström, EU-kommissionär

Läs mer

Urval av statsrådens aktiviteter i Almedalen 3 8 juli 2017

Urval av statsrådens aktiviteter i Almedalen 3 8 juli 2017 2017-07-02 Utbildningsdepartementet Urval av statsrådens aktiviteter i Almedalen 3 8 juli 2017 Måndag 3 juli 08.30 Anna Ekström deltar i frukostsamtal med tema: Bildning, folkbildning och demokratiskt

Läs mer

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder -----

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder ----- Partiledare,Expr0104 1 ----Kön---- ----- Ålder ----- -------Utbildning-------- Alla 18-40- Folk/ Gymn Högsk/ % Man Kvinna 39år 64år 65-år Grund Univ/Forsk Antal intervjuer (1316) (751) (559) (206) (672)

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

Ansvar, samverkan, handling vägen framåt mot stärkt krisberedskap

Ansvar, samverkan, handling vägen framåt mot stärkt krisberedskap Ansvar, samverkan, handling vägen framåt mot stärkt krisberedskap Seminarium hos Folk och Försvar den 7 april 2016 Helena Lindberg, generaldirektör Inledande reflektioner Många har mycket att lära Skogsbranden

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE JANUARI 17 DECEMBER Oktober 17 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER 17 Partiledar oktober 17 DN/Ipsos första mätning av t för

Läs mer

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Välkommen till vår vackra mötesplats, 130 m från Almedalens scen, med utsikt över havet. En mötesplats för det goda samtalet. I Almedalsprogrammet presenteras

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3.5 (utgivningsdag lördag 20 juni 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Stockholm 2015-06-17. Ju2015/30/SSK. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm. ju.registrator@regeringskansliet.se

Stockholm 2015-06-17. Ju2015/30/SSK. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm. ju.registrator@regeringskansliet.se 1 Stockholm 2015-06-17 Ju2015/30/SSK Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ju.registrator@regeringskansliet.se Svenska Röda Korsets yttrande över både MSB:s redovisning av regeringsuppdrag om det civila

Läs mer

ITS relaterade aktiviteter i Almedalen 2016

ITS relaterade aktiviteter i Almedalen 2016 2016-06-22 1(7) ITS relaterade aktiviteter i Almedalen 2016 Söndagen den 3 juli Kl.1600-1655 Aktivitet Ringled runt Stockholm ger bostäder och jobb. Plats: Uppsala univeristet, Campus Gotland, Cramérgatan

Läs mer

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna Juni 217 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 217 Ipsos. All rights reserved Partiledarförtroende juni 217 Annie Lööf, Centerpartiet 41 procent har förtroende för Annie

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015.

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. samhällsskydd och beredskap 1 (9) Opinioner 2015 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. Konferensdeltagare! De senaste åren

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

RIKSKONFERENSEN FORUM FÖR FRED, FRIHET OCH DEMOKRATI PROGRAM

RIKSKONFERENSEN FORUM FÖR FRED, FRIHET OCH DEMOKRATI PROGRAM RIKSKONFERENSEN FORUM FÖR FRED, FRIHET OCH DEMOKRATI 15 PROGRAM VISSTE DU ATT... HELA RIKSKONFERENSEN och alla våra seminarier kan du se direkt och i efterhand på vår tjänst FoF PLAY. Det är viktigt för

Läs mer

STATISTIK ALMEDALSVECKAN

STATISTIK ALMEDALSVECKAN STATISTIK ALMEDALSVECKAN - 2012 Deltagare/besökare 2007-2012 2012 17 000 2011 14000 2010 11000 2009 7500 2008 6000 2007 5000 2001-2006 uppgift saknas unika deltagare, åhörare kvällarnas tal inte medräknade,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

År Antal evenemang Antal unika deltagare Antal unika arrangörer

År Antal evenemang Antal unika deltagare Antal unika arrangörer Almedalsveckan Statistik 2015 5 juli 2015 Statistik Almedalsveckan 2015 År Antal evenemang Antal unika deltagare Antal unika arrangörer 2015 3465 35000 1645 2014 3513 35 000 1459 2013 2285 20 000 1229

Läs mer

Aktuellt från Länsstyrelsen Skåne. Samhällsskydd och Beredskap

Aktuellt från Länsstyrelsen Skåne. Samhällsskydd och Beredskap Aktuellt från Länsstyrelsen Skåne Samhällsskydd och Beredskap 2017-04-24 Länsledning Ny Länsöverdirektör Ola Melin fr.o.m 2017-04-18 Regionalt Råd och övriga regionala samverkansgrupper i Skåne Skåne Kriskommunikation

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Cybersäkerhet och ny lagstiftning

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Cybersäkerhet och ny lagstiftning TMALL 0141 Presentation v 1.0 Cybersäkerhet och ny lagstiftning Bertil Bergkuist Säkerhet och Risk IT IT-Säkerhetssamordnare bertil.bergkuist@trafikverket.se Direkt: 010-125 71 39 Trafikverket Solna strandväg

Läs mer

Almedalen 2015. www.halsodalen.se

Almedalen 2015. www.halsodalen.se Almedalen 2015 www.halsodalen.se Översiktskarta Hälsodalen S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Ingång alla lokaler Om Hälsodalen Hälsodalen är en naturlig mötesplats för hälsa under Almedalsveckan med en mix

Läs mer

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten!

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Det poli)ska läget Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Ebba Busch Thor vann debatten! n= 558! 11 okt 2015!! Ebba Busch Thor (KD)! 19%! Jan Björklund (FP)! Jimmie Åkesson (SD)! 15%! 16%! Anna Kinberg

Läs mer

Lägesbild av dagens totalförsvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Öv. Mats Klintäng, Försvarsmakten Magnus Dyberg-Ek, MSB

Lägesbild av dagens totalförsvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Öv. Mats Klintäng, Försvarsmakten Magnus Dyberg-Ek, MSB Lägesbild av dagens totalförsvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen Öv. Mats Klintäng, Försvarsmakten Magnus Dyberg-Ek, MSB MSB:s särskilda ansvar rörande civilt försvar MSB ska företräda det

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Det politiska läget Juni 2016

Det politiska läget Juni 2016 Det politiska läget Juni 2016 Sverige är på fel väg Tycker du att Sverige idag är på rätt eller fel väg? * Frågan har tidigare också ställts i följande form: Rent allmänt, tycker du att utvecklingen i

Läs mer

RIKSKONFERENSEN 2016: PRELIMINÄRT PROGRAM Version

RIKSKONFERENSEN 2016: PRELIMINÄRT PROGRAM Version 12:30 SÖNDAG 10 januari Välkomstord Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar GLOBALA FÖRÄNDRINGAR KOLLEKTIV RESPONS 12:35 Sveriges bidrag till en säkrare värld Margot Wallström, utrikesminister 13:10

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Vem kan man lita på? SD ökar i alla opinionsinstituts mätningar, men hamnar på olika nivåer. Vilket inte alls är konstigt, det beror på vilken metod som används.

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 2 / 2015 10-22. Förbundsstyrelsen 2015-05-11 1 (5)

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 2 / 2015 10-22. Förbundsstyrelsen 2015-05-11 1 (5) Förbundsstyrelsen 2015-05-11 1 (5) Tid Kl 10:00-14:10 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Smidesvägen 10-12, Solna Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

Lärarbarometern. Eftervalsenkät

Lärarbarometern. Eftervalsenkät Lärarbarometern Eftervalsenkät 18 september 2014 Lärarbarometern som drivs av Lektion.se har genomfört en undersökning om vad lärare tycker ska ske med utbildningspolitiken efter valet. Enkäten har skickats

Läs mer

Nytt säkerhetsläge ny totalförsvarsplanering

Nytt säkerhetsläge ny totalförsvarsplanering #vgkris Nytt säkerhetsläge ny totalförsvarsplanering 15 december på Gothia Towers i Göteborg Den 16 december fortsätter säkerhetssamordnarna med ett eget program Krissamverkan Hur kan vi i vara med och

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Är det partiledarna som avgör valet?

Är det partiledarna som avgör valet? Är det partiledarna som avgör valet? 2013-07-02 Väljarnas drivkrafter 2 En av de mest seglivade myterna inom väljarforskningen är föreställningarna om stora och växande effekter av partiledare. Moderna

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull Institutionsförtroende under krisen Lennart Weibull Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroendenivåer: Institution Organisation Individ Förtroende påverkas av: Erfarenhet av verksamhetens

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN 2011 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖR LITE HUMOR I SVENSK POLITIK HUMOR ÖKAR ENGAGEMANG INFÖR ROLIGARE DEBATTER ROLIGASTE PARTILEDAREN TRÅKIGASTE

Läs mer

Grundläggande begrepp och regelverk

Grundläggande begrepp och regelverk Grundläggande begrepp och regelverk Regeringsformen om krig och krigsfara Sverige ska ha regler som så långt det är möjligt skapar grund för legalt handlande även i krigstid. Krigsdelegation i stället

Läs mer

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas Magnus Lommerdal Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas > Svenska kraftnäts uppdrag > Tillbakablick och förändrade förutsättningar >

Läs mer

Programmet för säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Programmet för säkerhet i industriella informations- och styrsystem www.msb.se/ics Programmet för säkerhet i industriella informations- och styrsystem Kristina Blomqvist Programansvarig Anders Östgaard Handläggare MSB ska bidra till samhällets förmåga att Vad gäller allt

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Ansvar, samverkan och handling

Ansvar, samverkan och handling Ansvar, samverkan och handling Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (JU 2015/1400/SSK) Johan Gert johan.gert@msb.se Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med november 24, 24, 24, 19,0% 22, 21, 10% 0% 8, 7, 7, 8,0% 4,9% 5,9% 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1,1% M C

Läs mer

Perspektiv på totalförsvaret Underlag till workshop den 7 december 2016

Perspektiv på totalförsvaret Underlag till workshop den 7 december 2016 Perspektiv på totalförsvaret Underlag till workshop den 7 december 2016 Workshop kring fyra frågor 1. Totalförsvaret: vad avser vi? 2. Vad innebär det för företagen? 3. Vilken roll kan SOFF spela? 4. Nästa

Läs mer

Ett nytt Europa, ett nytt Sverige och nya förutsättningar för oss som arbetar med samhällets säkerhet

Ett nytt Europa, ett nytt Sverige och nya förutsättningar för oss som arbetar med samhällets säkerhet 1 Ett nytt Europa, ett nytt Sverige och nya förutsättningar för oss som arbetar med samhällets säkerhet Inledningsanförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Mötesplats Samhällssäkerhet den

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Aktuellt på SKL Max Ekberg Tylösand 25 augusti 2017

Aktuellt på SKL Max Ekberg Tylösand 25 augusti 2017 Aktuellt på SKL Max Ekberg Tylösand 25 augusti 2017 SKL trygghet och säkerhet skl.se/trygghet Presidiedagar för räddningsnämnder 16-17 oktober 2016 Högberga Gård, Lidingö Teman Nytt totalförsvar Krisberedskap

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 /

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / Förbundsstyrelsen 2016-03-14 1 (5) Tid Klockan 10:00 14:05 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Stockholm Sven Lindgren, förbundsordförande Anna-Lena Sörenson, förste vice förbundsordförande

Läs mer

MedieAkademins. Twitterbarometer

MedieAkademins. Twitterbarometer MedieAkademins 16 Twitterbarometer MedieAkademins 16 Twitterbarometer Tillvägagångssätt Crawlica har tagit fram all data som ligger till grund för MedieAkademins Twitterbarometer. Genom att identifiera

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap

Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap Presskonferens den 31 mars 2016 Helena Lindberg, generaldirektör Jan Wisén, projektledare Anna Johansson, biträdande projektledare Uppdraget

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Almedalsopinion. Maj 2012

Almedalsopinion. Maj 2012 ! Almedalsopinion Maj 2012 2a. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Almedalsopinion 2012 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2012? För en intresseorganisation 41% Politiskt förtroendevald

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Marika Ericson En kort session om lagstiftning Från totalförsvar till krisberedskap och nu? Lagar och förordningar ansvar och uppgifter

Läs mer

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2016-08-19 Diarienummer KSN-2016-0245 Kommunstyrelsen Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism Förslag till

Läs mer

FÖRTROENDEBAROMETER 2017 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG

FÖRTROENDEBAROMETER 2017 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG FÖRTROENDEBAROMETER 17 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG 17-04-06 Medieakademins förtroendebarometer 17 q Medieakademins förtroendebarometer har genomförts

Läs mer

Skogsbranden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland Skogsbranden i Västmanland Torsdag 31 juli Foto: VLT Söndag 3 augusti U-sam har sitt första möte. 2 kommunikatörer på länsstyrelsen lägger ut uppdateringar på webb, Facebook och skickar via mejl till

Läs mer

Säkerhet, krisberedskap och höjd beredskap. Christina Goede Programansvarig Skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur, MSB

Säkerhet, krisberedskap och höjd beredskap. Christina Goede Programansvarig Skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur, MSB Säkerhet, krisberedskap och höjd beredskap Christina Goede Programansvarig Skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur, MSB MSB ska bidra till samhällets förmåga att Vad gäller allt från

Läs mer

Bakgrund. Mattias Rådström Vice President Global Social Media & PR

Bakgrund. Mattias Rådström Vice President Global Social Media & PR #Matprat i Almedalen Electrolux sociala mediebarometer om matprat under Almedalsveckan Datum: 1 juli 2014 Mattias Rådström, VP Global Social Media & PR Bakgrund Vi är glada att presentera Electrolux barometer

Läs mer

Almedalsopinion. Maj 2013

Almedalsopinion. Maj 2013 Almedalsopinion Maj 2013 3. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Almedalsopinion 2013 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2013? För en intresseorganisation 45% Politiskt förtroendevald

Läs mer

HEL-projektet i korthet:

HEL-projektet i korthet: HEL-projektet i korthet: 2001 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att utveckla elförsörjningens säkerhet och beredskap genom att skapa en helhetssyn och utveckla formerna för samverkan och informationsutbyte.

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 För tredje året i rad kommer Luleå kommun att delta under Almedalsveckan i Visby, Sveriges största politiska mötesplats. Representanter från Luleå kommun deltar

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER 19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER PROGRAMÖVERSIKT 11.30 Dörrarna öppnas 12.00-13.10 Inledning med demokratiminister Birgitta

Läs mer

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Det digitala valet juni 2014 Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ersätter Utbytt den Sign 0:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. GRUNDSYN FÖR DET CIVILA FÖRSVARET 1:1 2. DET CIVILA FÖRSVARETS UPPGIFTER I FRED 2:1 3. MÅL OCH SYFTE MED PLANEN 3:1 4. HOT OCH RISKER 4:1 4.1 HOTBILD-

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Säkerhetspaviljongen

Säkerhetspaviljongen EN PRODUKT FRÅN SPECIALUTGÅVA FÖR ALMEDALEN 2015 OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för ett säkrare Sverige Juni 2015 Välkommen till Säkerhetspaviljongen

Läs mer

Almedalsopinion. April 2011

Almedalsopinion. April 2011 Almedalsopinion April 2011 1. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Bas: 388 svar Almedalsopinion 2011 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2011? Bas: 388 svar För en organisation

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Våldsbejakande extremism att arbeta förebyggande och utbilda är rätt väg

HANDLINGSPLAN. Våldsbejakande extremism att arbeta förebyggande och utbilda är rätt väg HANDLINGSPLAN Våldsbejakande extremism att arbeta förebyggande och utbilda är rätt väg Sammanfattning INGEN FÖDS TILL EXTREMIST. Den våldsbejakande extremismen breder ut sig. Även i Svalövs kommun syns

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Vem tar ansvar för Sveriges informationssäkerhet?

Vem tar ansvar för Sveriges informationssäkerhet? Vem tar ansvar för Sveriges informationssäkerhet? 6 åtgärder för förbättrad informationssäkerhet Sälen 2008-01-14 Vem har ansvaret vid en storskalig it-attack? Vem skulle vara ansvarig om Sverige utsattes

Läs mer