Tid: Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm"

Transkript

1 KOMMANDE EVENT & SEMINARIER I STOCKHOLM Under hösten 2013 har vi på Hudson i Sverige nöjet att bjuda in dig till ett flertal kostnadsfria seminarier och event som vi hoppas ska inspirera. Vi bjuder på frukost. KOMPETENSWORKSHOP Hur säkerställer du att du faktiskt rekryterar rätt kompetens och bedömer den kompetensen objektivt? 20 SEP & 18 OKT Hudson har metoder och verktyg för att säkra rätt kompetens och undvika misslyckade rekryteringar. Genom kompetensbaserad rekrytering undviker du diskriminering och säkerställer kvalitén och träffsäkerheten i rekryteringen. På seminariet kommer vi visa hur du går tillväga för att välja vilka nyckelkompetenser du behöver sätta upp för din rekrytering. Seminarium: Kompetensworkshop KOMPETENSWORKSHOP Kompetens är en kritisk faktor för organisationer som vill lyckas. Det är svårt att förutsäga framtida framgång och vi vet alla att felrekrytering kostar. Syftet med en kompetensworkshop är att definiera de kritiska nyckelkompetenserna för en viss funktion, roll eller kravprofil. Genom att använda Hudsons egenutvecklade kompetensmodell blir kompetensen mätbar. Kandidater bedöms objektivt och kan därmed rangordnas. Genom ett kompetensbaserat förhållningssätt i rekryteringsprocessen ser vi bort från kön, ursprung och andra subjektiva åsikter och analyser. På så sätt kan kompetensbaserad rekrytering hjälpa er att nå jämlikhet i rekryteringar och därmed stärka organisationens kompetens såväl som dynamik. VI GÅR IGENOM: Varför ska ni arbeta med kompetensbaserad rekrytering? Hudsons Kompetensmodell 5+1. Hur en kompetensmodell fungerar. Hur en kompetensbaserad rekryteringsprocess ser ut? Genomgång av Hudsons kompetenskort. Gruppövning. Vi genomför en workshop Live, för en fiktiv roll. Verktyg för utvärdering, intervjuer, tester, analyser. Tävling - Vinn möjligheten att genomföra en motivationsanalys (MDQ) med personlig återkoppling från en konsult. VÄRDET AV ATT DEFINIERA KOMPETENSERNA ÄR BLAND ANNAT ATT: Det skapar konsensus kring kompetens/kravprofilen. Det lägger fokus på de 6-8 viktigaste kompetenserna i prioritetsordning. Kompetensprofilen kan användas i ledarutveckling, coaching, performance management, interna och externa rekryteringar till organisationen med mera. De definierade kompetenserna kan ligga till grund för rekryteringsarbetet och det är mot dessa kandidaterna kommer att utvärderas.

2 ASSESSMENT CENTER På seminariet kommer vi att visa hur man går till väga för att mäta nyckelkompetenser i ett Assessment Center. 25 SEP & 25 OKT Vi utgår från en fiktiv roll med redan definierade nyckelkompetenser. Vi simulerar en ledningssituation där kandidaten får visa sin ledningsförmåga. ASSESSMENT CENTER Det är svårt att förutsäga framtida framgång. Genom att bara intervjua en person riskerar du att bara skrapa på ytan du ser inte nyanserna i hur en person faktiskt agerar och beter sig i olika situationer. Seminarium: Assessment Center Det bästa sättet att komma på djupet är att genomföra ett Assessment center. Ett väl genomfört Assessment Center minimerar dåliga beslut i rekryteringsprocesser. Till en bråkdel av kostnaden för en felrekrytering kan man inte bara undvika fel beslut man får också matnyttig information om kandidatens drivkrafter och unika talanger. Hudsons Assessment Centers är kraftfulla och genomlysande hjälpmedel i valet av rätt person till en tjänst. Vi sätter kandidaten i simuleringsövningar fiktiva situationer som är relevanta för den position han/hon ska hantera i sitt framtida arbete. Kandidaten agerar, vi observerar. På seminariet kommer vi visa hur man går tillväga för att välja vilka nyckelkompetenser man behöver inför en rekrytering. Vi genomför en workshop "Live" och visar vilka verktyg vi arbetar med för att mäta dessa kompetenser. Under seminariet genomför vi också ett rollspel såsom det skulle genomföras under ett assessment center. ÖVNINGAR & VERKTYG - EXEMPEL Inkorgsövning Kandidaten får utifrån en inkorg av mail från medarbetare och chefer sätta en agenda för sina första veckor, ta beslut i centrala frågor samt ev. skriva en plan för framtiden. Presentationsövning Kandidaten får presentera en plan för sina överordnade samt svara på frågor och kritik. Kommersiell övning Simulering av kundmöte med förhandling och försäljning. Ledningsövning Ett rollspel som visar hur kandidaten hanterar och kommunicerar med underställda i problemfyllda situationer. Kompetensbaserad intervju Djupintervju där kandidaten utifrån de valda kompetenserna ska hitta konkreta exempel från sin egen erfarenhet. Personlighetsformulär Visar kandidatens personlighet baserat på Hudsons personlighetsprofil BAQ Färdighetstester Testerna visar kandidatens förmåga till logiskt tänkande samt förmåga att hantera siffror/text

3 SECOND OPINION Ibland vill man veta mer eller få ett objektivt perspektiv. Oavsett om du genomför rekryteringen själv eller med en annan konsult, internt eller externt, så kan vi hjälpa er med en objektiv bedömning av era kandidater. 10 OKT & 6 NOV Vi har en skalbar lösning som varierar i pris och insats, helt beroende på vad ni vill veta mer om. SECOND OPINION När man som företag vid rekryteringar (interna eller externa) objektivt vill få en utomståendes syn på sina kandidater kan Hudson bistå med en s.k. 2nd Opinion tjänst. Seminarium: Second Opinion Befattning Inför ett sådant uppdrag har kunden, eller i vissa fall en extern rekryteringspart, hittat en eller flera kandidater som de anser passar den aktuella tjänsten men som de vill ska utvärderas objektivt av en annan part innan beslut tas. Orsaken till detta kan antingen vara att kunden vill ha ett utökat beslutsunderlag eller att det finns vissa frågor som man tycker att man inte lyckats utreda eller fått tillräckligt bra svar på under rekryteringsprocessen. INNEHÅLL Under seminariet går vi igenom vad en 2nd Opinion kan bidra med i er rekrytering, vilka verktyg vi kan involvera i en skalbar process. En enkel 2nd Opinion baserad på en kompetensbaserad intervju i kombination med personlighets-, motivations/drivakraftsanalys och ett färdighetstest ger dig väsentligt högre säkerhet men vi kan addera ytterligare delar och gå längre på djupet. Vi visar dig hur vi kan skala upp från en enkel 2nd Opinion upp mot heldagsassessment. Allt beror på hur mycket du behöver och vill veta.

4 TALENT DUE DILIGENCE De kompetenser och talanger man har på ledande befattningar och i nyckelroller är den avgörande faktorn för att framgångsrikt genomföra en strategi, sammanslagning eller uppköp. Vi visar hur ni kan inventera den talang som finns i verksamheten och vilken kompetens de besitter eller inte. TALENT DUE DILIGENCE Vid företagsköp och sammanslagningar anlitar man ofta experthjälp som t ex revisorer för att göra en grundlig analys och få ett bra beslutsunderlag. 18 SEP & 9 OKT Seminarium: Talent Due Diligence Ofta omfattar sådana due diligence analyser ekonomi, marknad, produkter osv men tyvärr mer sällan det som kanske är företagets viktigaste och mest avgörande resurs för framgång, nämligen människorna som ska få det att hända! Tyvärr vet de flesta beslutsfattare väldigt lite om just detta och det är därmed svårt att veta vilka medarbetare som skall behållas, omplaceras alternativt avvecklas. Med hjälp av Hudsons tjänst Talent Due Diligence (eller talanginventering) får man ett väsentligt bättre beslutsunderlag och en gedigen kunskap om vilka kompetenser som är nödvändiga på olika befattning samt en inventering över vilka medarbetare som besitter dessa eller inte! Först med detta som grund kan rätt beslut tas om vem som är rätt man/kvinna på rätt plats! Vi hjälper dig gärna som samarbetspartner att genomföra denna typ av Due Diligence som komplement till andra analyser som ni gör för.

5 OUTPLACEMENT I en situation där en chef eller medarbetare har blivit uppsagd behövs stöd men vilket stöd? 26 SEP, 15 OKT, 12 & 28 NOV Hudson individanpassar outplacementprogrammet på ett sätt som är resultatinriktat och framåtsträvande. Genom personlig coaching får individen hjälp att, på sina egna villkor, skapa fokus och staka ut en plan framåt. Vi ser till att hitta den bästa lösningen för företaget och den enskilda individen, i Sverige såväl som internationellt, och det även för höga chefer på senior managementnivå. Seminarium: Outplacement AVVECKLING (OUTPLACEMENT) - ETT KARRIÄRSKIFTESPROGRAM När ett företag behöver avveckla personal kan Hudson vara ett stöd genom hela processen. Vi arbetar med företag i förändring, oavsett om det handlar om fusioner, förvärv, omstruktureringar, nedskärningar eller tillväxt. Våra outplacementprogram gör processen så smärtfri som möjligt för alla inblandade. Vi hjälper individen att hantera situationen och vända blicken framåt för att kunna ta nästa steg i karriären. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med personer i outplacementuppdrag för olika företag och för individer i olika befattningar. Innehållet i vårt program är därför baserat på gedigen erfarenhet av vad som faktiskt fungerar och som ger resultat. Programmen är 3, 4 eller 6 månader långa och har lite olika innehåll. Vi går igenom de vanligaste komponenterna i programmen men pratar också om hur programmet kan skräddarsys. INNEHÅLL I HUDSONS PROGRAM Personlig coach Internetverktyg Självanalys Intervjuträning Nätverk Seminarier Kontorsplats

6 COACHING I idrottsvärlden köper man inte in en Zlatan utan att ge honom en coach. Operasångare har röstcoacher. 19 SEP & 17 OKT Men i näringslivet står man oftast ensam och ju högre upp desto hårdare blåst. En professionell certifierad coach kan vara en samtalspartner som löser upp knutar och får dig att komma till insikter du inte trodde du var kapabel till. Våra coaching tjänster passar stora såväl som små företag och organisationer och kan riktas till individer på olika nivåer. Seminarium: Coaching HUDSON COACHING Som individ kan man inte coacha sig själv. Emellanåt står man med problem man inte vet hur man ska hantera. Ibland har organisationen problem, t ex en ledarkultur som inte får personer att växa. Hudson kan vara ett stöd för bägge dessa scenarier. En coach kan guida och skapa klarhet genom att ställa frågor. Genom individuell coaching kan vi uppnå gemensamma mål men vi erbjuder ett stort antal coaching tjänster för andra situationer, behov och befattningar. Våra tjänsterkan delas in i följande huvudområden; Coaching för individer Coaching för team och grupper Utbildning i coachande förhållningssätt och feedback

7 TRAINEE REKRYTERING Nästa sommar går nästa kull högspresterande, begåvade och välutbildade ekonomer, marknadsförare och ingenjörer ut högskolor och universitet. Men hur väljer du ut dem som är bäst? Hur ser du till att hitta de individer som kan växa och trivas hos dig? Vi har svaren och det börjar bli hög tid att planera för nästa år. 3 OKT - 23 OKT Seminarium: Trainee TRAINEE REKRYTERING Hudson säkerställer att ni får rätt medarbetare på rätt plats genom att matcha den sökandes ambitioner med ert företags kultur och strategiska mål. Vi kan planera och hantera en urvalsprocess och ett assessmentprogram som säkerställer att er organisation väljer, inte bara de bästa talangerna, utan också de rätta talangerna för att möta era framtida behov. Hudsons lösningar inom trainee rekrytering hjälper er att: Snabbt identifiera rätt individer med rätt mix av kompetens, motivation och teknisk expertis. Välja rätt individer för att leda ert företag in i framtiden. Få viktiga insikter om individens styrkor och vad han/hon behöver för att vidareutvecklas i rätt riktning. Skapa en attraktiv och åtråvärd bild av varumärket och er som arbetsgivare. Hudson har lång erfarenhet av lokala, nationella och globala projekt. Vi har metodik för ett smärtfritt projekt. Vi har arbetat med framstående organisationer som t.ex. Cisco, Ericsson, Rexam, EDF, JM och Britannia Building Society. Genom hundratals assessment & development centers, kontakter med HR-avdelningar samt företagsledningar över hela världen har vi skapat en gedigen erfarenhet. Det gör oss till en pålitlig rådgivare.

8 PERFORMANCE FEEDBACK Att alla idag pratar om Performance Management har sin grund i våra krav på att göra mer idag än vi gjorde igår. 1 OKT Men hur ger man feedback till medarbetaren på denna förväntade perfomance på ett sätt som skapar insikt, vilja till förändring och resultat? Hudson har svaren. Seminarium: Performance Feedback PERFORMANCE FEEDBACK Idag handlar allt om att prestera. Vi vill att medarbetarna presterar mer än igår och ännu mer imorgon. Men hur ger man feedback på medarbetarnas prestation på ett sätt som de kan ta till sig och som skapar nödvändig förändring? Det är lätt att kritisera och få medarbetare att uppleva kritiken som orättvis. Det är svårare att leverera feedback som skapar konkret förändring. Med att coachande förhållningssätt blir det lättare att nå fram med feedback på medarbetarnas Performance på ett sätt som skapar insikter, vilja till förändring och resultat. För många chefer är ett coachande förhållningssätt A och O för att både motivera medarbetare samt sätta en struktur för feedback och skapa en gemensam väg framåt. Under seminariet går vi igenom vilka tekniker som kan användas för att ge Performance feedback, vad coaching är och hur de teknikerna kan hjälpa chefer att skapa resultat. Tekniker som lätt kan läras ut under en 2-dagars utbildning en utbildning som kommer ge både verktyg, insikter och ett breddat perspektiv på ledarskap. Hudson t e

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Använd systematiska metoder för att undvika felrekrytering

Använd systematiska metoder för att undvika felrekrytering Använd systematiska metoder för att undvika felrekrytering Att använda systematiska metoder för att rekrytera en chef eller en medarbetare sparar inte bara tid och pengar, man slipper också känslan av

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Ledarrollen vid uppsägningar

Ledarrollen vid uppsägningar Anders Kinding och Eva Gotthardson Ledarrollen vid uppsägningar En handbok för chefer Konsultförlaget Uppsala Publishing House Provläsning ledarrollen vid uppsägningar 1 Ledarrollen vid uppsägningar En

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären?

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? 3 februari 2010 Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? Jag ser HR som en partner till ledningen Birgit Gadde, Personalchef, Sigtuna kommun Generationsskiftet

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-)

Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-) Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-) Professionella, jordnära, trevliga och duktiga på att hitta rätt, snabbt. Är någon av dessa egenskaper viktiga

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer