Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag vill spara tid och pengar på att lägga ut allt från lönehantering till hela HR-funktionen på outsourcing. Sidan 4 Lägg ut HR inne i företaget Plattform för e-rekrytering Ofta saknar mindre företag HR-avdelning och/- eller personalchef. Lösningen kan vara att ha en extern HR-avdelning på plats hos företaget, säger Anna Möller och Lisa Dennis på Kompetensslussen. Sidan 4 Vinn tid och få överblick över alla rekryteringsprocesser med sökbar egen kandidatbank och automatiserade rutiner och mallar för ansökningar, urval och kommunikation. Sidan S e p t e m b e r Kunskap ger tillväxt i företag En undersökning bland 600 industri- och tjänsteföretag visar att lärande i det dagliga arbetet har stor betydelse för företagens tillväxt. Sidan 13 Vilken kunskap har Sverige? Det finns ett samband mellan andel högskoleutbildade och tillväxten i ett land. Hur ligger Sverige till? Klarar vi kompetensförsörjningen till näringslivet? Sidan 13 ÖKAT BEHOV AV KARRIÄRCOACHNING Det började med outplacement-program. Nu jobbar karriärcoacher med både chefer och breda lager av anställda på företag. Genom att lyssna och samtala får människor stöd att upptäcka sin sanna potential och inse vad de vill göra i livet och på jobbet. Sidan 6 VAGGERYD VS BOTKYRKA SID 14 Stöd när du anställer Från Arbetsförmedlingen kan företag få en rad olika generella anställningsstöd och annan hjälp vid anställningar. Här listas några av dem. sidan 14 Vad vill du egentligen göra? Egentligen borde alla få en egen karriärcoach, skrattar Carina Kindkvist, Coach- Huset, och berättar att coachen får individen att se sina möjligheter och hitta sin egen väg. sidan 8 Misslyckade rekryteringar kostar pengar Innan du väljer rekryterare bör du se om de erbjuder en jobbgaranti, råder Per Åström på Manpower. sidan 15 ANNONS ANNONS MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2005

2 2 Personal & Rekrytering ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Vi skapar framtidens arbetsmarknad MURENS FALL 1989 VAR KANSKE i första hand en politisk händelse. Men den får också lov att markera starten för den förändring av världsekonomin som alltjämt fortgår. Öppenhet, rörlighet och gränslöshet i tid och rum präglar allt mer människors vardag samtidigt som gamla strukturer och ekonomiska system alltmer måste anpassas till rådande förutsättningar. DETTA PÅVERKAR OCKSÅ DEN SVENSKA EKONOMIN och arbetsmarknadens utformning. Övergången från industrisamhället till informations-/tjänstesamhället innebär en helt annan efterfrågan av arbetskraft. Idag efterfrågas inte längre 40-åriga anställningar i produktionen framför ett löpande band. Istället är det två år, två månader eller två veckor på en utvecklingsavdelning som efterfrågas. KORTARE OCH FLEXIBLARE ANSTÄLLNINGAR blir allt vanligare. Ordinarie personalstyrkor blir allt mer slimmade till sin organisation, produktiviteten bland de anställda ökar och det är allt vanligare att rekrytera specialistkunskaper vid tillfälliga arbetstoppar. Jag tror att det för vår unga arbetskraft kommer att vara naturligt att jobba t ex fem månader i Barcelona, ett halvår i Stockholm, fem veckor i Frankfurt, tre månader i Tallin, ett halvår i Malmö, osv. SAMTIDIGT STÅR VI OCKSÅ INFÖR DET FAKTUM att de som föddes på 40-talet nu börjar gå i pension. Det är en stor grupp som i många fall sitter på viktiga positioner inom näringslivet idag och det är åtskilliga luckor som kommer att behöva fyllas. FINNS DET UNGA SOM IDAG KAN OCH ÄR beredda att fylla de luckor som uppstår? Kommer den avgående generationen att dela med sig av sina kunskaper? Passar de strukturer och företagsklimat de äldre lämnar efter sig för dagens unga eller hur kan företagen attrahera ny kompetens? KLART ÄR ATT DET ÄR MYCKET SOM händer med den svenska arbetsmarknaden idag. Imorgon kommer få saker att vara sig lika. Bemanningsbranschen kommer att vara en nyckelspelare i denna utveckling. MÅNGA FÖRETAG EFTERFRÅGAR redan idag tillfällig kompetens och vänder sig till bemanningsföretag i syfte att snabbt och effektivt kunna matcha den kompetens som finns med den som efterfrågas. MED ÖVER KUNDKONTAKTER VARJE DAG är vi duktiga på att hitta både jobben och kompetensen. Bemanningsbranschen är inte bara redo att möta framtidens arbetsmarknad vi är med och skapar den. Foto: Peter Knutsson INNEHÅLL Outsourcing av HR stark trend...sid 4 Lägg ut HR inne i företaget...sid 4 Posten lägger ut löner...sid 4 Ökat behov av karriärcoacher...sid 6 Hur du väljer rätt coach...sid 6 Hur går det till?...sid 6 Vad vill du egentligen göra?...sid 8 Karriärcoachen Pi-Charlotte Strindberg: Man hinner mycket på ett halvår....sid 9 Plattform för e-rekrytering och konsulttjänster...sid Billerud fixar kompetensen...sid 11 Full koll på kompetensen...sid 12 Hur satsar Sverige på kunskap?...sid 13 Coach för invandrare...sid 13 Ny kunskap grund för tillväxt i företag...sid 13 Vaggeryd möter Botkyrka...sid 14 Stöd när du anställer...sid 14 Garanti för lyckad rekrytering... sid 15 Eva Östling Ollén Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen inom Almega Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus PERSONAL & REKRYTERING EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Marcus Backlund, Produktion: Petter Renhuldt Grafisk form: Fredrika Pontén Texter: Hans Hjelmstad, där inget annat anges Repro: Ordbild, Tryck: Svenska Tryckcentralen För info. om bilagor i dags- och kvällspress: Rickard Wilton Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri september 2005 Tyck till om våra tidningar: Vi expanderar - vill du vara med? Meritmind är ett konsult- och rekryteringsföretag specialiserat på kvalificerade tjänster inom ekonomiområdet. Vill du bli en av våra uppskattade rekryterare? Vi söker nu: Rekryterare med osviklig träffsäkerhet Helena Casserlöv-Kvist, VD För mer information om denna tjänst samt andra aktuella tjänster - gå in på Har du/ditt företag behov av våra tjänster? Ring oss gärna på CHANGE MANAGEMENT - INTERIM MANAGEMENT - KVALIFICERADE EKONOMER - REKRYTERING _Meritmind_P&R_DI_Print

3

4 4 Personal & Rekrytering ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS OUTSOURCING Outsourcing av HR stark trend Det har blivit allt populärare att lägga ut HR på en extern partner. Omfattningen kan gälla allt från lönehantering till administration av alla personalrelaterade transaktioner. Fördelarna är att företag kan lägga mer tid på strategiskt HR-arbete och mindre på tidsödande administration. Nackdelarna kan vara förlorad kompetens och kontroll och att det ibland varken blir billigare eller bättre. Stora vinster gör framförallt företag som hanterar stora transaktionsvolymer för personal, men också spretiga globala företag som har en massa dotterbolag med egna HR-rutiner, säger Anders Tapper på Human Resources Services. DEN NYA TRENDEN är just koncerners harmonisering över gränserna, där man eftersträvar att göra på samma sätt i alla bolag och länder. Med globaliseringen ökar också trycket på att även HR har ett globalt perspektiv. Det gäller allt från kompetensförsörjning till införande och efterlevande av koncernens policys och regler. Kan och vill man göra på samma sätt i en koncern, så är det intressant att lägga ut HR-funktioner på outsourcing. Först måste man dock harmonisera HR-processer i alla bolag och länder, så att de ser likadana ut och fungerar tillsammans. Samtidigt tar man naturligtvis hänsyn till lokala förhållanden som till exempel kollektivavtal, berättar Anders Tapper. Med globaliseringen ökar också trycket på att även HR har ett globalt perspektiv. En förstudie med kartläggning av HRprocesser och en harmonisering mellan bolag och länder tar mellan fyra och sex månader. Hur lång tid själva införandet av utkontrakterad HR tar, beror sedan på hur många affärsområden och dotterbolag koncernen har, fortsätter Anders Tapper. Många processer inom HR ser likadana ut i olika länder. PriceWaterhouse har till exempel kartlagt 70 sådana processer som kan standardiseras i en global outsourcinglösning. Vanligast att lägga ut är allt som är knutet till transaktioner, som löner, skatter, försäkringspremier, pensionsinbetalningar, traktamenten, reseersättningar, bonussystem och optionsprogram. OUTSOURCING AV HR innebär att viss kompetens hamnar utanför företaget. Det är olika för olika företag hur mycket man vill släppa på kontrollen och kompetensen. Man får inte heller glömma den detaljkunskap som lönekontor ofta har om personal och lönevillkor. Eftersom information och kompetens till viss del hamnar utanför företaget vid outsourcing av HR, får man inte glömma serviceaspekten. Information måste finnas lättillgänglig för behöriga på intranätet och HelpDesk måste hålla hög servicenivå, betonar Anders Tapper. POSTEN LÄGGER UT LÖNER Posten har tecknat avtal med WM-Data om lönehanteringen. WM-Data övertar både medarbetare och it-stöd och avsikten är att dra igång den 17 oktober Runt 80 personer arbetar med löner på Posten i Stockholm och Umeå. I avtalet ges alla möjlighet att följa med till WM-Data. Posten har högt ställda krav på administrativa rutiner och med det avtal vi nu tecknar med WM- Data försäkrar vi oss om en fortsatt hög kvalitet i lönehanteringen, men till en lägre och rörlig kostnad, säger Ingemar Persson, vice vd på Posten. LÄGG UT HR INNE I FÖRETAGET Många mindre företag har ingen HR-avdelning eller personalchef. För VD eller ekonomichefen är det nästan omöjligt att hinna med allt som rör HR. Företaget Kompetensslussen säger sig här erbjuda en unik lösning: en extern HR-avdelning på plats hos företaget, en dag i veckan eller mer beroende på kundens behov. Finns planer för jämställdhet och mångfald? Görs rekryteringar utan diskriminering? Följs lagar för arbetsrätt och arbetsmiljö? Vad händer med skatter, försäkringar och pensioner när löner höjs? Försummelser eller brist på kunskap kan kosta pengar. Stora pengar. Vi kan bli den externa personalavdelningen för företag med 10 till 110 anställda. Först analyserar vi hur företagets policys och beslut påverkar HR. Sedan kan vi på plats skapa en HR-infrastruktur med planer och rutiner, säger Lisa Dennis på Kompetensslussen. För varje företag anpassar vi vår insats till behoven och den HR-infrastruktur som finns. Vi besöker kunden regelbundet och arbetar i företagets lokaler. Kompetensslussen kan då ta hand om alla personalrelaterade frågor som kräver beslut eller specialkunskap inom HR och juridik, berättar Anna Möller på Kompetensslussen. MED ANSTÄLLDA OCH ETT NÄTVERK av konsulter lovar Kompetensslussen att företaget täcker in alla specialområden inom HR. Företagets kompetens kan också finnas tillgänglig 40 timmar i veckan. Vi kan bli den externa personalavdelningen för företag med 10 till 110 anställda, berättar Lisa Dennis och Anna Möller på Kompetensslussen. Känner du också av konjunkturuppgången? När du vill rekrytera chefer och nyckelpersoner inom marknadskommunikation och försäljning, ring eller besök Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn med starka partners även i Oslo, Helsingfors och London. Bohmans Nätverk etablerades 1993 och är ledande på rekrytering inom reklam- och marknadskommunikation, försäljning samt information/pr. KNOWING PEOPLE STAFF ON DEMAND När du vill Hyra eller Rekrytera kvalificerad personal! Vi förser er med kompetens inom Ekonomi, Personal och Administration. Vi erbjuder även tjänster inom Arbetsmiljö- och jämställdhetsområdet

5

6 6 Personal & Rekrytering ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KARRIÄRCOACHNING Ökat behov av karriärcoacher Det började med Telia på 90-talet. Sedan genomförde Ericsson ett omfattande outplacementprogram för tusentals anställda när it-bubblan sprack och vi drabbades av lågkonjunktur och kris i många branscher. Nu när allt vänder uppåt ökar intresset för att anlita karriärcoacher till befintlig personal. Karriärcoachning fanns redan tidigare för chefer, men vi ser nu ett ökande intresse för att använda tjänsten även för bredare lager av personalen, säger Johan Segergren, affärsområdesansvarig för Wise Karriär på Sign On. Han har exempel på att även mindre företag anlitar karriärcoacher, ibland för hela personalen. Andra exempel är personer som är nya som chefer eller har varit borta länge från sin tjänst på grund av sjukdom eller andra skäl. I många fall föreslår individer själva att de vill ha en coach. Huruvida företag anlitar karriärcoacher i större omfattning, beror mycket på vad de är beredda att satsa ekonomiskt. En del är rädda att coachning ska leda till att personer lämnar företaget, säger Johan Segergren. Han menar dock att karriärcoachning både kan leda till att de som lämnar företaget gör det som ambassadörer och inte sabotörer och övriga kommer att bli mycket mer produktiva efter genomförd coachning. Hittills har ju företag lagt ut mycket på människors fysiska hälsa i form av hälsovård och gymkort. Nu kanske det är dags att satsa på den psykosociala hälsan hos dom anställda, menar Johan Segergren. HUR GÅR DET TILL? En karriärcoach träffar vanligen individen två gånger i månaden. Innan de träffas första gången, intervjuas individen som får berätta vad som krävs av en coach för att få hans eller hennes förtroende. Vidare fastställer man ämnet för coachsamtalen, till exempel att bli en bättre chef. Individen får också beskriva sig själv. Carina Kindkvist använder här verktyg för att stämma av personkemin så att individen får rätt coach. FÖRSTA MÖTET MED COACHEN är ett provsamtal efter vilket individen kan säga ja eller nej till föreslagen coach. I nästa samtal kommer coachen och individen överens om regler för samtalen: hur tuff coachen ska vara och vad individen förväntar sig och vill uppnå. En coachperiod löper vanligen på fem månader. I början kan man också sätta upp för företaget mätbara mål, som kan följas upp efter coachperioden. I samtalen får coachen inte stå i vägen för individen. Han eller hon ska aktivt lyssna och fråga för att hjälpa individen komma till insikt. För mig är det viktigt hur en coach är som person, faktiskt mer väsentligt än själva erfarenheten eller den dokumenterade utbildningen. En coach ska vara ett föredöme på alla sätt. Coachen ska hjälpa individen att få en ärligare bild av sig själv, hitta sin egen stil och använda mer av det han eller hon är bra på, betonar Carina Kindkvist. REKRYTERING Hudson Highland Group är ett av världens största företag inom rekrytering och human resource consulting. Inom rekrytering genomför vi executive search, search och selection av chefer och specialister inom alla större näringsgrenar och branscher. STOCKHOLM: GÖTEBORG: MALMÖ: Hur du väljer rätt coach ETT FÖREDÖME COACHNING HJÄLPER OSS SE MÖJLIGHETER DÄR DE INTE VERKAR FINNAS. En bra coach får oss att inse att vi kan mycket mer än vi tror. Han eller hon tar bort fördomar och förutfattade meningar och hjälper oss hitta rätt i livet och bli trygga i oss själva. Lever coachen själv därefter? Har coachen en egen coach? REFERENSER FRÅGA EFTER REFERENSPERSONER som avslutat coachsamarbetet och hör vad de tycker när de hunnit reflektera över bestående resultat av coachningen. UTBILDNING FRÅGA VILKEN UTBILDNING COACHEN HAR och om den är godkänd av ICF, International Coach Federation, det enda oberoende certifieringsorganet för coachutbildningar. Det finns även kortare karriärcoachutbildningar, som är specialiserade på coachning för att hitta rätt jobb. ERFARENHET VILKA ORGANISATIONER HAR COACHEN FAKTURERAT just coachning och inget annat? Hur många timmar? Gräns för lägsta certifiering är 250 timmar. Övrig bakgrund säger inte så mycket om förmågan att coacha, men kan ha betydelse för att skapa förtroende. VÄLJA COACHER TILL ANDRA DÅ BÖR DET FINNAS ETT URVAL AV COACHER med olika åldrar, kön, utbildning, erfarenhet, personlighetsstil, coachingverktyg och sätt att coacha. PERSONKEMI HÄR GÄLLER DET ATT MATCHA INDIVIDENS PERSONLIGHET och behov i aktuell situation. Det finns coacher som inspirerar, ser till att det blir resultat, analytiker som är starka på struktur eller de som är bäst på att bygga självförtroende och balans i livet. ÄMNE KONTROLLERA OM COACHEN VARIT FRAMGÅNGSRIK på att coacha personer i aktuellt ämne och liknande situation. PROVSAMTAL DE FLESTA COACHER BJUDER PÅ ETT PROVSAMTAL. Om det inte känns helt rätt prova en annan coach. Coachning är personligt och coacherna är sinsemellan väldigt olika. ATT TÄNKA PÅ INNAN VILKA FÖRBÄTTRINGAR VILL FÖRETAGET GÖRA? Hur ska resultatet mätas? Vad är organisationens mål med coachning? Vem ska få coachning? Är den anställde redo och vill? Hur får den anställde möjlighet att välja coach? Källa: fritt från CoachHuset

7 Unik kompetens hjälper kunder med talangförsörjning Vi applicerar våra världsunika kunskaper och metoder i såväl bedömningar av rekryteringskandidater, chefsutvärderingar som organisationsutvecklingsuppdrag, säger Kandidatas VD Patrik Puhony. Personal- och ledarutveckling är ett vitt begrepp. Utmaningen är att säkerställa den långsiktiga talangförsörjningen. Har vi de rätta cheferna? Var finns de framtida cheferna? Dessa är frågor som många företag ställer sig i dag. Kandidata Sweden är ett managementkonsultföretag inom HR som stödjer kunder i strategiska kompetensoch ledarförsörjningsfrågor. Metoden att utveckla och utvärdera individer är unik i sitt slag och Kandidata har exklusiva rättigheter i de Skandinaviska länderna samt i Asien till några av de världsledande verktygen. Vi är pionjärer på att arbeta med emotionell intelligens. Vi applicerar våra världsunika kunskaper och metoder i såväl bedömningar av rekryteringskandidater, chefsutvärderingar som organisationsutvecklingsuppdrag, säger Kandidatas VD Patrik Puhony. I begreppet EQ ingår bland annat självkännedom, en förmåga att relatera till andra, anpassningsförmåga, stresshantering samt allmänt välbefinnande. Kandidata använder ofta en så kallad 360-analys i sina ledarutvärderings- och utvecklingsprogram. Analysen baseras på en jämförelse om hur omgivningen uppfattar en viss person som ledare och dennes självuppfattning. AKTUELLT UPPDRAG I ett aktuellt uppdrag fick Kandidata i uppgift att utvärdera vilka av företagets befintliga chefer som skulle klara av de framtida utmaningarna bäst. Allt utifrån den åtgärdsplan och strategi som den nya koncernchefen hade presenterat. I uppdraget ingick även att identifiera potentiella chefskandidater och nyckelpersoner. Vi erbjuder unik kunskap om vad som krävs för ett framgångsrikt ledarskap, fortsätter Patrik Puhony. Vi kan dessutom sätta det i sitt rätta affärsmässiga sammanhang. UTGÅNGSPUNKT FRÅN KUNDENS BEHOV Kundföretagets affärsmål, prioriteringar och utmaningar är vägledande för vårt tillvägagångssätt. Det är viktigt att inte fastna i generella lösningar och lita blint på metoder och verktyg vid kompetensbedömningar. Den mänskliga professionella bedömningen är en förutsättning för ett bra resultat. Vi utgår alltid från kundens behov innan vi föreslår och genomför åtgärder. Det landar ofta i skräddarsydda program. Däri ligger vår spetskunskap, säger Patrik Puhony. HR Commitment bygger ut verksamheten - anställer chef för områdena affärsutveckling och kommunikation Sylvia Nylin har anställts på HR Commitment AB som chef för de nya affärsområdena Kommunikation och Affärsutveckling. Bolaget är sedan tidigare specialiserat på rekryterings- och interimsuppdrag inom främst ekonomi, finans, försäljning, HR och juridik men utökar alltså nu sin verksamhet med två nya affärsområden. Sylvia Nylin har en mångårig erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete inom marknad, kommunikation och affärsutveckling. Hon har haft flera ledande befattningar inom börsnoterade bolag som Skandia och Telia men också i mindre organisationer inom kommunikationsbranschen. Jag ser fram emot att få använda min erfarenhet på ett nytt sätt. På HR Commitment får jag vara med och bygga ett företag som satsar på att fungera som stöd och resurs för organisationers långsiktiga kompetensbehov säger Sylvia Nylin. Hon fortsätter: Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden gör att det blir allt viktigare att få rätt medarbetare på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det handlar både om att kunna identifiera och möta framtidens kompetensbehov men också om att attrahera, behålla och utveckla talangfulla medarbetare. Kvalitet och personlighet! Er självklara affärspartner,rådgivare och leverantör vid alla typer av bemanning. Rekrytering Personaluthyrning Outsourcing/Entreprenad Vi har kvalificerade medarbetare inom: Ekonomi Försäljning Management Marknad Telefoni Administration Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag, har kollektivavtal med HTF samt är medlem i Svenskt Näringsliv och Bemanningsföretagen Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm

8 8 Personal & Rekrytering ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KARRIÄRCOACHNING Vad vill du egentligen göra? Det är precis den frågan karriärcoacher kan hjälpa individer att svara på. För handen på hjärtat hur många av oss har förmågan att själva veta vad vi verkligen vill? Hur många klarar att vara riktigt ärliga mot sig själva? Det finns så mycket som står emellan. Konventioner, roller vi spelar, jakten på status och förmodade förväntningar som måste uppfyllas. Karriärcoachen bryter igenom allt detta. Coachen är en neutral person utan förutfattade meningar som lyssnar och frågar. Han eller hon hjälper individen att upptäcka sin potential, se möjligheterna och få energin och motivationen att välja sin egen väg. Egentligen borde alla få sin egen coach, säger Carina Kindkvist på CoachHuset och skrattar gott. CARINA KINDKVIST DRIVER CoachHuset som förmedlar coacher till företag och privatpersoner. CoachHuset är oberoende och har ett stort urval att välja från för att matcha rätt coach till varje individ. Hon menar att det inte finns något liknande ännu på marknaden. Naturligtvis har även Carina Kindkvist sin egen coach. Vi har svårt att inse vad vi egentligen vill göra. Ett exempel är en mammaledig VD, som när hon kom tillbaka till jobbet, tyckte att det var samma gamla tråkiga problem med budgetar och personal. Tillsammans med sin coach kom hon så småningom fram till att det var traditionella chefsjobb hon egentligen inte gillade, berättar Carina Kindkvist. FÖRVÅNANSVÄRT MÅNGA trivs inte och skulle passa bättre i andra roller. Potentialen förverkligas därför inte och många initiativ går till spillo, menar Carina Kindkvist och tar exemplet med anställda som har svårt att få gehör för goda idéer. En coach skulle här kunna fungera som bollplank och stöd. Är idéen bra? Behövs mer fakta? Ska man skruva lite på idéen? Om chefen sa nej kanske prova med någon annan? Karriärcoaching är bra i många sammanhang. Det passar för under- eller överpresterare, de som vill ha personlig utveckling och de som är nya i sina roller. För unga karriärsugna som vill vidare i karriären kan en coach passa bättre än ännu en omgång kurser, säger Carina Kindkvist. Till skillnad från kurser tar en coach fram kunskapen som finns inom en individ. Det är viktigt att individen kan se sig själv utifrån på ett ärligt sätt, bli medveten om hur man är och vilka styrkor och svagheter man har. För att komma vidare måste individen först gilla läget och det man gör idag. Om man bara hatar situationen, flyr man ofta in i samma beteende på nästa arbetsplats, varnar Carina Kindkvist. HON MENAR ATT med bättre insikt om sig själv och situationen, kan individen ta större ansvar, se möjligheter och prestera mer i organisationen. Med en karriärcoach kan tex en chef få hjälp att hitta sin egen ledarstil där han eller hon är sig själv och inte spelar en roll. En erfaren karriärcoach betyder också mycket som stöd för nyrekryterade chefer som kommer utifrån. De har ofta bara några månader på sig att hantera den nya situationen och uppfylla företagets förväntningar. ENLIGT CARINA KINDKVIST är det viktigt att matcha rätt coach till rätt individ och situation. Det finns livfulla inspiratörer som lockar fram kreativiteten och lusten. Ibland behövs en barsk spark i baken - coach som kräver disciplin. I andra situationer och för andra individer, är det kanske analytikern som metodiskt jobbar med en röd tråd och struktur. Slutligen kan det vara den varma coachen som bygger självförtroende och hjälper individen hitta balansen i livet. När man matchar rätt coach mot individen uppnås oftast enormt bra resultat. Det är därför viktigt att ett företag inte använder en och samma coach för all personal eller alla chefer, understryker Carina Kindkvist. Coachen är en neutral person utan förutfattade meningar som lyssnar och frågar, säger Carina Kindkvist på CoachHuset

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering 9 KARRIÄRCOACHNING Karriärcoachen Pi-Charlotte Strindberg har hjälpt många att hitta sig själva och inse vad de verkligen vill göra med sina liv och karriärer Man hinner mycket på ett halvår I mitt coacharbete är jag ett stöd för människor att kunna se sig själva, hur de är och hur de förhåller sig till sina medarbetare, säger karriärcoachen Pi-Charlotte Strindberg Pi-Charlotte driver idag Strindberg Coaching. Hon har arbetat som coach i många år, både som anställd och i egen regi. Projekten har täckt allt från stora outplacementprogram till individuell karriärcoachning för chefer och nyckelpersoner. Hennes bakgrund och erfarenheter är fantastiskt mångskiftande och säkert också en viktig klangbotten i coacharbetet. I det första samtalet brukar Pi-Charlotte ställa frågor som: Vad vill du göra med ditt liv och din karriär? Vad hoppas du att samtalen ska leda till? Vad ska du och jag göra tillsammans? Vad vill du att jag ska göra? Det är inte alltid målen är identiska i början. Jag har provat alla roller i mitt liv: som egenföretagare, anställd och friställd och kan därför i mina coachsamtal lätt sätta mig in i individens situation, säger Pi-Charlotte. För tio år sedan fanns inte karriärcoachning. Jag kände vad jag ville göra då, men tjänsterna och coachprogrammen fanns inte. Efterfrågan kom med dom stora coachprogrammen för övertaliga. Nu ser jag snarare ett ökat intresse att anlita individuella karriärcoacher för att utveckla medarbetare i företagen. I mitt coacharbete är jag ett stöd för människor att kunna se sig själva, hur de är och hur de förhåller sig till sina medarbetare. En ökad insikt leder till en vilja att ändra sig. Förändringen sprider sig också som goda ringar på vattnet även till privatlivet, menar Pi-Charlotte. Jag är inte där för att skaffa nytt jobb eller ordna upp allt åt individen. Det är individen själv som ska göra jobbet. Jag ställer stora krav, men det är genom att vara lyhörd som jag kan höra vad det är som fattas för att individen ska uppnå sitt mål om vad hon eller han vill göra. Jag ska vara som en spegel för den andra människan. Hos mig finns ingen egen agenda och jag vill hålla alla värderingar borta. Jag försöker skapa ett alldeles rent utrymme i mitt sinne att ta emot, lyssna och fråga. Visst använder jag också coachteknik, men det är genom att lyssna och ge feedback som individen får energi och motivation. Belöningen med coachning för mig, är själva dialogen, den höga kvaliteten i samtalet och naturligtvis resultaten av mitt coacharbete, avslutar Pi-Charlotte Strindberg. Kombinera tjänsten e-rekrytering med skräddarsytt konsultstöd En unik nyhet! e-rekrytering + skräddarsytt konsultstöd Välj om du vill ha hjälp med hela rekryteringsprocessen eller valda delar som t ex scanning, intervju, urval, referenstagning eller personbedömning. e-rekrytering är ett webbaserat stödverktyg för dig som arbetar med rekrytering. Tjänsten kan ta emot riktade såväl som spontana ansökningar och administrera dessa, för att sedan göra urval baserade på ditt företags kriterier. Tillsammans med en kvalificerad rekryteringskonsult är e-rekrytering en unik tjänst. Du kan nu kombinera valda delar ur rekryteringsprocessen så att den passar dig och ditt företag. Först väljer du rätt verktyg. Sedan avgör du vilken del i processen du behöver hjälp med scanning, intervju, urval, referenstagning eller personbedömning. Kanske visar det sig att du vill ha hjälp med allt. Du bestämmer och vi skräddarsyr! Läs mer på

10 10 Personal & Rekrytering ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Plattform för e-rekrytering och konsulttjänster Stöd för automatiserade rekryteringsprocesser blir allt populärare. Företag kan vinna enormt med tid på att använda automatiserade rutiner och mallar för hantering, urval och kommunikation. I bästa fall får de också en bra överblick över alla sökanden och vad som händer i rekryteringsprocesser. Flexibel bemanning PersonalCenter AB är ett familjeföretag verksamt sedan1993 med fokusering på bemanning inom telefoni, reception och administration. På Sign Ons webbportal loggar en kund in med lösenord till sin egen unika webbplattform för e-rekrytering. Telefonister/receptionister och sekreterare för omgående uthyrning eller rekrytering. Startklara ekonomiassistenter och löneadministratörer. Utskriftstjänster och grafisk produktion hos oss eller hos er. Tel CAREER MANAGEMENT Hudson Highland Group är ett av världens största företag inom rekrytering och human resource consulting. Inom Career Management arbetar vi med skräddarsydda tjänster inom coaching, karriärutveckling och outplacement. STOCKHOLM: GÖTEBORG: MALMÖ: De flesta stödsystem för att automatisera rekryteringsprocesser täcker dock bara in vissa delar. Ofta har företag som använder sådana tjänster varken kontroll över informationen eller kandidatbanken. Det finns system som automatiskt fångar upp spontana ansökningar och ansökningar på platsannonser, skickar e-postsvar, lagrar sökanden i kandidatbanker och producerar platsannonser. Men få gör allt. Kunden äger process och kandidater Sign On är ett företag som säger sig erbjuda ett komplett verktyg för e-rekrytering. Kunden kan här abonnera på delar av eller hela den webbaserade plattformen. Dessutom finns en rad tilläggstjänster i form av olika uppdrag som rekryteringskonsulter kan utföra. Det unika är att kunden själv äger all information om sina rekryteringsprocesser och sin kandidatbank. Ingen annan har insyn i detta, säger Niclas Ohlsson, försäljningschef på Sign On. Sign On har tre affärsområden: HR-OnLine för alla internetbaserade tjänster HRM för konsulttjänster inom HR Wise Karriär som erbjuder konsulttjänster inom karriärcoachning och rekrytering. Inom HR-OnLine finns en rad standardiserade webbtjänster med dokument- och mallstöd för bland annat arbetsmiljö, arbetsrätt, jämställdhets- och mångfaldsplaner och löner/villkor. Dessutom finns kundanpassade tjänster, varav plattformen e-rekrytering är en. Komplett plattform för e-rekrytering Genom vårt förvärv av Wise den första maj i år, kan vi nu även erbjuda kunder kvalificerade rekryteringskonsulter för alla led i rekryteringsprocessen. Genom att kombinera vår webbaserade plattform e-rekrytering med våra konsulttjänster som tillval, erbjuder vi kunder marknadens första helt kompletta lösning för rekrytering, hävdar Niclas Ohlsson. Traditionellt har det varit så, att antingen har någon på HR gjort allt själv eller så har man lagt ut allt på ett rekryteringsföretag. I förstnämnda fallet missar man att följa upp spontanansökningar och får för stor arbetsbörda i rekryteringsprocesser. Lägger man ut allt, har man å andra sidan ingen inblick i vilka som har sökt eller hur hela rekryteringsprocessen har gått till. Dessutom har man efteråt, för kommande rekryteringar, inte tillgång till alla kandidater som sökte jobbet. Med e-rekrytering äger kunden all information. Kunden kan lägga ut delar av arbetet på oss eller göra allt själv. Vid behov går det att köpa tilläggstjänster, som till exempel att låta en rekryteringskonsult göra djupintervjuer eller personlighets- och färdighetstester, säger Johan Segergren, affärsområdeschef för Wise Karriär på Sign On. Lätt att använda Verktyget e-rekrytering är väldigt lätt att använda. Det tar bara några timmar att komma igång och använda alla funktioner i verktyget, fyller Niclas Ohlsson i. På Sign Ons webbportal loggar en kund in med lösenord till sin egen unika webbplattform för e-rekrytering. Här finns en databas med mallar, formulär, annonsproduktionsverktyg, logg för kommunikation och intervjuer såväl som lagrad information i form av cv, intervjuer, referenser, personliga brev, aktiviteter, kommunikation med sökanden och foton. Kandidatbanken är kundens egen. Den går att återanvända i nya rekryteringsprojekt och är sökbar. Ansökan på tio minuter Hur går det då till? När en person på internet vill spontanansöka eller söka på ett utannonserat jobb, får hon eller han skriva sin epostadress och ett lösenord. Därefter kommer den sökande till ett ansökningsformulär. Här fyller den sökande i personuppgifter, nuvarande och tidigare arbetsgivare, erfarenheter och huvudsakligt arbetsområde. Efter det kommer jobbkandidaten fram till ett nytt formulär, där hon eller han kan lägga in sitt cv, foto, övriga valfria dokument och även skriva ett personligt brev. Sedan är det bara att klicka för bekräfta och skicka. Det hela ska inte ta mer än tio minuter att göra. Vårt verktyg gör det mycket enkelt och snabbt att ansöka, betonar Niclas Ohlsson. Om kunden vill, går det också att använda ytterligare ett steg och formulär i ansökningsprocessen. Detta formulär är en slags screening där kandidaten får svara på ett antal frågor, som till exempel varför söker du det här jobbet?" Vilka säljresultat har

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET du? Sökanden svarar genom att kryssa i något av dom färdiga svarsalternativen. Svaren från sökanden matchas sedan automatiskt mot kriterier för svaren som kunden har ställt upp. Redan på förmiddagen nästa dag skickas automatiskt ett e-postsvar till den sökande. Brevet bekräftar ansökan och beskriver hur den följande rekryteringsprocessen kommer att gå till. Superuser ser allt Genom att logga in med lösenord på portalen har sedan en superuser, ofta personalchefen, tillgång till all information om rekryteringsprocesser och kandidatbanken. Det går att se vilka rekryteringsprojekt som pågår, när projekten startade, vem som är ansvarig för varje projekt, hur många sökanden det finns och status för varje kandidat, det vill säga om den sökande fått bekräftelse med e-post, kallats till intervju, gjort tester eller fått avslag. På detaljnivå i databasen kan man se alla uppgifter som kandidater tidigare lämnat i ansökan, hur långt de har kommit i processen, om de sökt andra jobb tidigare och vilka intervjuer och tester som eventuellt är gjorda. Här finns också ett kommunikationskort där man kan se en logg över all kommunikation med den sökande. På skärmbilden kan man också klicka på tilläggstjänster och få information om uppdrag som rekryteringskonsulter kan genomföra, till exempel djupintervjuer, personbedömning och personlighets- samt färdighetstester. Genom att klicka på önskad konsulttjänst kontaktas kunden sedan av Sign On. Verktyget e-rekrytering är tillsammans med våra konsulttjänster verkligen ett komplett erbjudande till kunder. Och det är kunden som äger processen och alla sökanden. För oss är det viktigt att långsiktigt kunna ge kunden det rätta stödet i deras rekryteringsarbete. Vi har redan 30 stora kunder som använder vårt verktyg e-rekrytering och är väldigt nöjda, avslutar Niclas Ohlsson. Niclas Ohlsson, försäljningschef på Sign On Executive MBA Kvalificerad och flexibel ledarskapsutbildning För dig med akademisk utbildning och minst 3 års yrkeserfarenhet. Unik vidareutbildning riktad till beslutsfattare och framtida ledare. Skräddarsy inriktning efter eget intresse. Forskningsaktuella ämnen relevanta för dagens näringsliv. 40 akademiska poäng och diplomering. Undervisning varannan fredag. Välkommen till informationsmöte: 5 oktober och 8 november, kl Kontaktperson: Anne Pihl, tel , Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet utbildar framtidens kvalificerade ekonomer och företagsledare. Institutionen har den prestigefyllda EQUISackrediteringen för utbildningskvalitet, internationalisering och företagssamverkan. Billerud fixar kompetensen Inom Billerud drivs ett långsiktigt program för kompetensförsörjning. Vid sidan av bemanning och rekrytering, genomförs regelbunden utbildning av all personal. På Billeruds gruva i Grums Bruk utbildas till exempel anställda regelbundet för att klara dagens och morgondagens krav. Utbildningen sker på många olika sätt och pågår regelbundet utifrån våra behov. Det är företagsanpassad utbildning för all personal, som sker både i egen regi och med hjälp av externa företag, säger personalchef Claes Hansson, Billeruds gruva, Grums Bruk. Det är i en nära dialog mellan linjechefer och i medarbetarsamtal som utbildningsbehoven kartläggs. Även nya lagkrav om vad personalen måste kunna påverkar utbildningsprogrammet. På linjenivå är man nära golvet och produktionen och här anpassas utbildningarna till behoven nästa vecka, månad och möjligen år. På ledningsnivå tittar man på strategiska behov och mål, som styr både rekrytering av rätt medarbetare och långsiktig utveckling av personalens kompetens. Vi genomför alla slags utbildningar. Några exempel är utbildningar för chefer, truckförare, traversoperatörer och svetsvakter. Billerud har också genomfört ett arbete med att hygiencertifiera all personal som arbetar med leveranser till livsmedelsindustrin. Just den utbildningen har varit PC-baserad och anpassad för studier via internet, avslutar Claes Hansson. FUNDERAR DU PÅ ATT NYANSTÄLLA? Just nu kan du spara upp till kr per månad och nyanställd! Arbetsförmedlingen har fått ökade resurser att ge dig som arbetsgivare olika typer av anställningsstöd. Just nu är det därför extra gynnsamt att rekrytera. Genom stödet kan du tidigarelägga planerade satsningar. Tillfället är det rätta. Det finns många arbetssökande med god kompetens i många branscher vi har precis den förstärkning du behöver. Och du kan sänka lönekostnaderna med upp till 750 kr/dag. Anställningsstödet krediteras ditt skattekonto i efterskott. Vi ser till att du får lämpliga kandidater. Och vi är ett stöd under hela rekryterings processen. Arbetsförmedlingen gör det enkelt helt enkelt! Nyfiken? Ring Susanne Engberg/Johan Taddesse på så berättar de mer.

12 12 Personal & Rekrytering ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Full koll på kompetensen När processen startades bestämdes vilka kompetenser som var viktiga. Det gjordes en kartläggning av om och i så fall var de fanns i företaget. På Semcon har man utvecklat en process för strategisk kompetensförsörjning. I processen kan Semcon stämma av strategiska affärsmål och kunders krav mot medarbetarnas kompetensutveckling och karriärvägar. Alla viktiga tekniska och personliga kompetenser har definierats, kartlagts och lagrats i ett it-stöd. Med ett knapptryck får Semcon idag en helhetsbild av vilka kompetenser som finns och vilka som långsiktigt behöver utvecklas. Vi får nu snabbt en helhetsbild av vilka strategiska behov vi har av kompetensutveckling och rekrytering. Med vårt it-stöd kan vi snabbt söka på kompetenser. Alla viktiga kompetenser hos företagets medarbetare är kartlagda, definierade och snabbt sökbara, säger Karin Richardsson, Manager Leadership & Competence Development, Semcon. Någon behöver kanske veta vilka som är top of the line för ett visst programmeringsspråk. En projektledare kan behöva veta vilka som kan kinesiska, fortsätter Karin Richardsson. KARTLÄGGNINGEN AV kompetenser är enligt Karin Richardsson en stor fördel, både kortsiktigt när man ska matcha kompetenser i företaget till krav i projekt och strategiskt där den långsiktiga kompetensförsörjningen styrs av affärsmål och kundkrav. Med full kontroll över både vad man har och långsiktigt behöver, kan företaget lägga sina resurser för kompetensutveckling precis där dom behövs. DET HELA BÖRJAR PÅ KONCERNNIVÅ. Här tar man fram affärsmål och affärsplaner för verksamheten: Var ska vi vara om x antal år? Hur når vi dit? På varje affärsområde och avdelning gör man sedan samma genomgång. Därefter går man ner på personlig nivå. I individuella samtal (PU-samtal) går man igenom koncernens och avdelningens affärsmål och frågar: vi är här nu och dit bort ska vi vad kan du göra och vilken kompetens behöver du för att kunna bidra och utvecklas? Efter det läggs en plan upp för varje anställd. När vi startade processen bestämde vi vilka kompetenser som var viktiga och gjorde en kartläggning av om och i så fall var de fanns i företaget. I grupp fick medarbetare kommentera varandras tekniska kunskap och i enskilda samtal med chefer gick man igenom personliga kompetenser som hade visat sig vara viktiga för Semcon och kunderna, berättar Karin Richardsson. Efter test och införande av vissa delar av processen, som individuella PU-samtal, infördes 2004 hela den nya processen för kompetensförsörjning i företaget. Academic Search söker just nu, VD till Scanomat Senior kundansvarig till Banque Invik Purchasing & Supply Management Consultant Behöver ditt företag också rekrytera kvalificerade chefer och specialister? Kontakta oss! Stockholm , Göteborg , Malmö

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering 13 Hur satsar Sverige på kunskap? Kompetensförsörjningen till näringslivet är en viktig faktor både i den dagliga konkurrensen och för att kunna utveckla framtidens produkter och tjänster. Undersökningar, bland annat av OECD, visar också betydelsen av utbildning och sambandet mellan andelen högskoleutbildade och tillväxten i ett land. Allmänt sett ligger Sverige rätt väl till om man tittar på andelen av befolkningen som har gått gymnasiet eller har högre utbildning. Det finns tydliga samband mellan ökad kunskapsnivå och ökad produktivitet i näringslivet. Innovationer har stor betydelse för den ekonomiska tillväxten genom nya tjänster, produkter och företag. Här har högre utbildning och spetskompetens stor betydelse för nya innovationer. Länder som lägger mycket pengar på forskning uppvisar också en bra långsiktig tillväxt. Testresultat över naturvetenskap i 51 länder har visat att länder som har bättre testresultat också har bättre tillväxt. Hur bra är då Sverige? Hur många utbildar sig nu på högskola? Hänger vi med? Både ja och nej. Allmänt sett ligger Sverige rätt väl till om man tittar på andelen av befolkningen som har gått gymnasiet eller har högre utbildning. Sverige har en lång forskartradition. Ungefär 75 procent av Sveriges FoU finansieras av näringslivet. Näringslivets utgifter för FoU har nästan fördubblats sedan Siffror från SCB visar att näringslivet år 2001 satsade 75 miljarder på FoU, en ökning med 26 procent sedan Källa: Ur Fakta om Sveriges ekonomi 2004 kap. Utbildning, lärande och forskning, Svenskt Näringsliv MINST GYMNASIEUTBILDNING Sverige 81 % (25-64 år) och 91 % (25-34 år) OECD-snitt: 64 resp. 74 %. I åldersgruppen år är Norge och Korea i topp med 94 resp. 95%. De nya EU-länderna har större andel än Sverige i båda åldersgrupperna. Källa: OECD. MINST TREÅRIG HÖGSKOLEUTBILDNING (2001) Sverige 17% (25-64 år) och 20% (25-34 år) OECD-snitt: 15 resp. 18% i åldersgruppen år ligger USA (30%), Norge (35%) och Korea (25%) före. Källa: OECD. EFTERGYMNASIAL EXAMEN NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Sverige 11,9 per 1000 invånare EU-snitt: 9,3 Storbritannien 16,2 Finland 16 och Japan 12,6 Källa: Eurostat FOU SOM ANDEL AV BNP Här är Sverige i topp 3,07 (privat sektor) 0,90 (offentlig sektor) 0,14 (utländsk finansiering) Källa: OECD, MSTI 2003 NY KUNSKAP GRUND FÖR TILLVÄXT I FÖRETAG I en rapport från Svenskt Näringsliv presenteras resultaten från en undersökning om utbildning och kompetensutveckling bland 600 industri- och tjänsteföretag. Undersökningen visar att lärandet i det dagliga arbetet är utbrett och har stor betydelse för företagens marknadsposition, kompetens och möjligheter att växa. Coach för invandrare I Botkyrka och 19 andra kommuner driver AMS sedan 2003 ett projekt som kallas Särskild introduktion för invandrare. Det är en satsning på invandrare som har varit arbetslösa mer än sex månader. Specialutbildade coacher från Arbetsförmedlingen, hjälper till att öppna dörrar till företag och följer sedan upp med stöd även på arbetsplatsen, berättar Mona Ekström på Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem. Det rör sig om människor som antingen har erfarenheten eller utbildningen som arbetsmarknaden efterfrågar eller både och. De skulle egentligen kunna komma in på arbetsmarknaden, bara någon hjälpte till att öppna dörrar till arbetsgivare och skapade personliga möten. Det är precis vad handledare i form av personliga coacher kan göra och har lyckats bra med, fortsätter Mona Ekström. Enligt en artikel i SvD har personer varit med i projektet. Mer än hälften, 52 procent, har fått nytt jobb. Eftersom det finns arbetslösa människor som är födda utanför Norden, kan det finnas en stor potential i att använda coacher för att hjälpa dem in på arbetsmarknaden. Finns undersökningar som visar siffror på avkastning på investeringar i kompetenshöjande åtgärder? Den frågan får jag ofta och svaret är att vissa försökt, dock utan att få tydliga resultat. Enligt min uppfattning är det mer intressant att lyssna på hur företagen själva bedömer behovet av ny kompetens och vad de gör för att tillgodose det. Med siktet inställt på att möta kundernas krav, blir kontinuerliga satsningar på att utveckla ny kunskap självklara. Många framgångsrika företag bedömer själva att det bland annat är deras kompetenssatsningar som har bidragit till framgången, säger Anita Trogen, Svenskt Näringsliv. I 7 av 10 företag vanligt med egna utbildningar I 6 av 10 företag vanligt med utbildningar som genomförs av externa aktörer Medarbetare i alla personalkategorier får kompetensutveckling Inom 7 av 10 företag sker lärande i det dagliga arbetet i hög utsträckning och i 3 av 10 i mycket hög utsträckning. Lärande sker ofta genom att utföra arbetet som sådant, problemlösning i arbetet, i möten med kunder och leverantörer, i projekt och genom att söka information på intranät och i annat skrivet material. 9 av 10 företag utvecklar ny kompetens genom lärande i det dagliga arbetet I 9 av 10 företag sker en mer eller mindre medveten delning av kunskap och kompetens. 5 av 10 företag planerar särskilda satsningar på dagligt lärande 9 av 10 företag anser att det dagliga lärandet har stor betydelse för företagets ställning, kompetens och förmåga att växa. Källa: Lärande för tillväxt, Svenskt Näringsliv Enligt en artikel i SvD har personer varit med i projektet Särskild introduktion för invandrare. Mer än hälften, 52 procent, har fått nytt jobb. TALENT MANAGEMENT Hudson Highland Group är ett av världens största företag inom rekrytering och human resource consulting. Inom Talent Management arbetar vi med Assessment och Development Centers, Management Audits, kompetensprofiler, psykometriska tester och 360 feedback. STOCKHOLM: GÖTEBORG: MALMÖ:

14 14 Personal & Rekrytering ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Vaggeryd möter Botkyrka I Botkyrka har Arbetsförmedlingen haft stora framgångar med den så kallade Vaggerydutbildningen (Företagsförlagd arbetsmarknadsutbildning). Många arbetslösa har fått anställning efter utbildningen som varvar teoretiska studier med praktik på företag. Vaggerydmodellen är vårt flaggskepp. Den har hjälpt oss göra många människor anställningsbara, säger Mona Ekström på Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem. Modellen skapades ursprungligen i Vaggeryd 1997, men har sedan dess framgångsrikt använts på många håll i landet. I Vaggerydsutbildningar styrs innehållet av medverkande företags rekryterings- och kompetensbehov och genomförs i nära samarbete Arbetsförmedlingen. Det kan vara en grupp företag som behöver personal för lager- eller butiksarbete, men det kan också vara behov av speciellt yrkeskunnande som det finns brist på. Det som företagen har gemensamt, är svårigheter att finna kompetent personal, vilket hindrar en del företag att expandera och andra att kunna driva sina verksamheter. I ett Vaggerydprojekt deltog ett antal brädgårdar, i ett annat utbildades personer i det särskilda yrket håltagare. Oavsett om det är generella eller väldigt speciella behov, ger Vaggerydutbildningar alltid goda resultat, menar Mona Ekström. En utbildning enligt Vaggerydmodellen börjar med att intresserade företag möts och konkretiserar teoretiska och praktiska krav för att klara yrket. Nästa steg är ett informationsmöte där en grupp arbetslösa får veta mer om utbildningen och medverkande företag kan presentera sig. Därefter intervjuas alla som söker till utbildningen och tillsammans med företagen väljer Arbetsförmedlingen sedan ut dom mest lämpliga. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktiska studier. Lärlingarna får bland annat pröva på att arbeta på alla företag som medverkar i utbildningsprojektet. I vår senaste utbildning fick faktiskt 100 procent anställning. Samtidigt är det personalintensivt då vi oftast arbetar med små grupper av arbetslösa i varje projekt, avslutar Mona Ekström. perlans ledning består av: ebba horn, elisabeth bjufors, lisa nilsson, birgit off, roland lindqvist, lars ågren och lena bogärde STÖD NÄR DU ANSTÄLLER Funderar du på att anställa nya medarbetare? Titta då här om något av Arbetsförmedlingens olika generella anställningsstöd kan passa. Ditt företag får till exempel skattereduktion i upp till två år om en person anställs som varit inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid. ALLMÄNT ANSTÄLLNINGSSTÖD Lämnas i sex månader när ett företag anställer en person som har varit arbetslös i minst 12 månader. För ungdomar som är från 20 till 24 år, kan stödet ges redan efter sex månaders arbetslöshet. Stödet lämnas med 50 % av lönekostnaden, men högst 350 kronor/arbetsdag. perlan dialog och ledarskap affärsutveckling och mänsklig utveckling i förening Perlan Dialog och Ledarskap har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av människor och mänskliga relationer. Genom att knyta ihop verksamhetsutveckling med individernas utveckling hjälper vi till att skapa livskraftiga organisationer där människor mår bra. Vårt tjänsteutbud omfattar bland annat: Chefscoachning Krishantering Handledning i grupp Medarbetarstöd Konflikthantering Föredrag och seminarier Ledarutveckling/ utbildningar Organisationsutveckling Nätverk för personalchefer stockholm göteborg malmö FÖRSTÄRKT ANSTÄLLNINGSSTÖD Lämnas i 18 månader om en person anställs som varit arbetslös i minst två år. Stödet lämnas med 75 % av lönekostnaden i sex månader (högst 525 kronor/arbetsdag) och 25 % av lönekostnaden (max 175 kronor/arbetsdag) under följande 12 månader. SÄRSKILT ANSTÄLLNINGSSTÖD Lämnas i 18 månader när en person anställs som är inskriven i Arbetsförmedlingens aktivitetsgaranti. Om en person har fyllt 61 år, kan stödet ges i 24 månader. Stödet lämnas med 85 % av lönekostnaden och högst 750 kronor/arbetsdag. EXEMPEL: Bruttolönen är kronor och lönebikostnaden beräknad på 43%. ALLMÄNT ANSTÄLLNINGSSKYDD: Företaget betalar kr/månad och skattereduktionen blir kr/månad. FÖRSTÄRKT ANSTÄLLNINGSSKYDD: Företaget betalar kr/månad och skattereduktionen är kr/månad första sex månaderna. Därefter betalar företaget kr/månad och skattereduktionen är kr/månad följande 12 månader. SÄRSKILT ANSTÄLLNINGSSTÖD: Företaget betalar kr/månad och skattereduktionen är kr/månad. Källa: Arbetsförmedlingen För mer information och kontakta:

15 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering 15 Garanti för lyckad rekrytering Det har blivit allt vanligare att rekryteringsföretag erbjuder en garanti för lyckad rekrytering. Manpower har till exempel arbetat med nöjd kund-garanti sedan Det är mycket som kan gå fel i rekryteringar. För här rör det sig om människor och deras kunskap, värderingar, mål och bedömningar. Det gäller arbetsgivaren, som tar fram kravprofilerna och ibland vill söka en tulipanros. Det gäller kandidater för vilka det finns en rad olika skäl till att de söker ett utannonserat jobb. Förutom rätt kompetens och personliga egenskaper, ska den som rekryteras också kunna passa in i den nya företagskulturen. Felaktiga rekryteringar kostar både tid och pengar. Därför började vi med nöjd kund-garanti redan Är kunden inte nöjd, betalar vi tillbaka alla pengar eller erbjuder oss att göra om rekryteringsprocessen, säger Per Åström på Manpower. EN LIKNANDE GARANTI finns även för företagets uthyrningsverksamhet. Manpower arbetar dessutom med fasta priser på rekryteringsuppdrag. Annars är det vanligaste på marknaden att räkna ut arvodet som en procentsats på den lön den nyanställde får eller ett arvode motsvarande fyra månadslöner eller liknande. Enligt Manpower är risken med sådana upplägg, att rekryterare som får provision på arvodet, tenderar att söka och välja ut kandidater som de tror får högst lön vid anställning. Med fasta priser vet kunden från början vad det kommer att kosta. För oss är det också en viktig etisk poäng. Vi kan helt koncentrera oss på att hitta den bästa kandidaten, utan att tänka på vilken lön hon eller han kan få, Per Åström VID REKRYTERINGAR AV PERSONER för vanligare befattningar, som ekonomer, jurister, säljare och lägre chefer, presenteras tre till fyra kandidater efter åtta dagar. Till sin hjälp har rekryteraren då bland annat nordens största kandidatbank. Varje rekryterare är dessutom specialist på det område han eller hon rekryterar till. Managementrekrytering tar däremot minst en månad. Kravprofilen är motorn i rekryteringen. Genom att på ett rakt sätt gå igenom och bestämma kravprofilen tillsammans med arbetsgivaren, kan vi styra rekryteringsprocessen. I processen testar vi också varje kandidats genuina intresse för just det utannonserade jobbet. Vårt sätt att arbeta har lett till att bara två procent av våra rekryteringsuppdrag behöver lösa ut garantin, menar Per Åström. Innan ett företag väljer rekryterare, bör det först se om det finns någon garanti och om den i så fall gäller utan förbehåll, understryker Per Åström. ETT UPPKÄFTIGT REKRYTERINGSFÖRETAG K2 Search rekryterar chefer, kvalificerade säljare och specialister. Passion, kunskap, kvalitet och långsiktighet är våra ledstjärnor. Genom dessa är vi rekryteringsföretaget som gör skillnaden! Vi rekryterar med en kombination av search, annonsering och urval. Vi söker efter kandidater i våra nätverk, i olika databaser samt genom omfattade research. Med en kombination av erfarna medarbetare, bra metoder och hårt arbete hittar vi den bästa medarbetaren åt er. K2 Search har rekryterat framgångsrika medarbetare till våra kunder sedan Tel: Göteborg Stockholm Malmö Vi hittar nya stjärnor varje dag Vi identifierar STJÄRNOR inom kommunikation, information och marknadsföring Chefsrekrytering Rekrytering till fast anställning Rekrytering till tidsbegränsade projekt Hyr först anställ sedan Frilansförmedling Interim Communication Executives HAMMER & HANBORG STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG

16 Om ingen förstår vad du sysslar med, då är du rätt person för oss. Vill du dra full nytta av dina unika färdigheter? Vi förmedlar de skarpaste talangerna och de vassaste proffsen inom avancerade online-tjänster. Är du till exempel specialist på att skapa 3D- grafik till spelkonsoler, expert på databedrägerier eller erfaren systemarkitekt? Då kan vi hjälpa dig att accelerera din karriär. Kolla in din framtid på safemind.se under lediga jobb. Dessutom behöver vi själva förstärka vårt stockholmskontor med en rutinerad rekryteringskonsult. Safemind ett av Sveriges mest snabbväxande bolag inom rekrytering och humankaptialfrågor. Vi hjälper företag inom teknik och IT att hitta talangerna som gör skillnad SAFEMIND.SE

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor HUMAN RELATIONS Din samarbetspartner i HR-frågor Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Människan i centrum!1

Människan i centrum!1 Människan i centrum!1 Vill du Utveckla dig/ditt företag, spara pengar och få kostnadskontroll? Utveckla din personal, jobba med de bästa medarbetarna?!2 Emperator presenterar Framtidens verktyg för HR

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Årets CFO-partner 2012

Årets CFO-partner 2012 S T R A T E G I. M A N A G E M E N T. L E D A R S K A P CFO WORLD CFO RAPPORTEN 2012 APRIL 2012 Särtryck ur CFO Rapporten 2012 { vinnare } Årets CFO-partner 2012 25 när CFO:n själv får välja så anlitar

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

DIVERSITAS AB. Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay

DIVERSITAS AB. Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay DIVERSITAS AB Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay Working For AGENDA Utmaningen Lösningen Presentation av Working For 2012-01-31

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Vem som kommer på intervju Skillnad på privat och offentlig sektor

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentor- och

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera TRR Trygghetsrådet Presentation Telia Sonera Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans Vi är en neutral part och vi utgår från dina behov TRR betalas av företagen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Strategi Strategi för att säkerställa för att säkerställa behovet behovet av av projektledare och specialister Sida 1 (6)

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer