PROJEKT KTHB Det moderna biblioteket och morgondagens lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT KTHB Det moderna biblioteket och morgondagens lärande"

Transkript

1 1(9) PROJEKT KTHB Det moderna biblioteket och morgondagens lärande MINNESANTECKNINGAR : Bokhyllor Närvarande : Tommy Westergren Biblioteket Maria Patja Biblioteket Anders Sveen Biblioteket Idag finns ca 1440 hyllmeter i hyllor i Bokhallen och Arkaden. Behovet idag är ca 1170 hyllmeter, arkitekturbiblioteket inkluderat. (Ångdomen och Norra Galleriet ej inräknat) I princip ingen tillväxt i Bibliotekssamlingen. Ångdomens samling av rapporter växer. Möjligt att gallra bland Norra Galleriets böcker för att möjliggöra fler läsplatser mm. Framförallt enskilda studieplatser (istället för grupparbetsplatser) passar i Norra Galleriet då det är tyst där naturligt. Runda bord för fem personer används idag ofta endast av 1-2 personer. Placering av hyllorna i bokhallen är viktig för att få ett bra flöde bland böckerna. Ta till vara på hyllornas möjlighet att bilda rum. Lämna öppna ytor för utställningar, läsplatser, dataplatser. Evenemang ska kunna anordnas utan att ommöblering krävs. Flexibla hyllor (på hjul). Arbetsytor/ståbord i anslutning i arkitekturböckerna. Sökdatorer i närhet till disk. Ev. ny disk ny placering för att frigöra yta vid entré.

2 Ahrbom&Partner 2(9) MINNESANTECKNINGAR : Utbildningslokaler/Studiemiljöer Närvarande : Ida Naimi-Akbar Högskolepedagogik Göran Hamrin Biblioteket? Rebecca Hincks Språk och Kommunikation Behov av rum för ca personer. Behov av rum för ca personer. Flexibla, lätta möbler för möjlighet att möblera i grupper såväl som enskilda platser. Svårt att kombinera studieplatser och utbildningslokaler då studenterna inte respekterar att lokalerna inte alltid är öppna/tillgängliga för dem. Önskvärt att utbildningslokalerna ligger i närhet till kontorsarbetsplatsen. Språk och Kommunikation har en separat lokal för internutbildningar med 14 platser. Önskvärt med möjlighet att kombinera undervisning av två klassrum med en lärare. Generellt behöver utbildningslokalerna bättre rumsakustik, temperatur, ventilation, ljudslingor, teknisk utrustning. Samma teknisk utrustningsstandard i alla klassrum. Infobaren intill Salongen fungerar bra i samband med Salongen. Möjlighet att duka upp/förbereda mm. Högskolepedagogik önskar en egen lounge/mötesplats för lärare inom hela KTH. Högskolepedagogik önskar en egen undervisningslokal. Education har behov av representativa utbildningslokaler. Salongen populär, uppbokad långt i förväg. Behov av en till lika salongen, förslag sydvästra galleriet. Byggteknik har nyligen utformat moderna pedagogiska studiemiljöer, dessa skulle kunna fungera som referenser.

3 Ahrbom&Partner 3(9) MINNESANTECKNINGAR : Personalarbetsplatser Närvarande : Margareta Bergman Högskolepedagogik Chris Druid Biblioteket Rebecca Hincks Språk och Kommunikation Vilrum finns idag i Education, ca 4-5 personer sitter idag i externa lokaler men bör flytta in i ECE-skolans lokaler. Vattentornet uppsagt f om. 1/7. Ligger vattentornet med i projektet? Språk och Kommunikation sitter i cellkontor i Hus 22 och trivs bra där. Problem med dörr, stålparti som ständigt öppnas, stängs och slår igen mot spång vid pausrum. Platser nära dörr störs. Ventilation behöver åtgärdas, matos från kaféet sprids upp i kontorsrummen i glashuset. Resursrum i glashuset behöver ljudisoleras. Resursrum i glashuset behöver vara resursrum. Telefonrum plan 3 i glashuset behöver ljudisoleras. Inom högskolepedagogik önskas en blandning av kontorslandskap, cellkontor och flexkontor. De vill sitta tillsammans forskare, doktorander, anställda. Ev. behov av ett lunchrum till.

4 Ahrbom&Partner 4(9) MINNESANTECKNINGAR : Datasalar Närvarande : Lotta Nilsson Högskolepedagogik Mats Åhrman IT-service Mikael Danielsson Biblioteket? Idag fungerar Maxwell och Newton som datasalar. Idag fungerar det så att när man har tillgång till datasalen har man tillgång till datorerna/licenserna vilket gör att det inte fungerar som studieplatser i nuläget. Men tekniklösningar/licenser är under utredning. Datakurser varierar från personer. Kvällskurser förekommer. (access vakter) Olika undervisningssätt i datasalar; 1. Fast möblering i fasta datorer 2. Flexibel möblering, bärbara datorer, ibland egna ibland fasta bärbara. (Malmö högskolebibliotek bra referens för flexibel möblering). Datasalarnas utrustning borde standardiseras enl. KTHs standard så att man vet vad som gäller och vad man kan förvänta sig. Önskemål om en mindre datasal, ca 7 p. Svårt att kombinera studieplatser och utbildningslokaler då studenterna inte respekterar att lokalerna inte alltid är öppna/tillgängliga för dem. Behov av publika fasta dataplatser. Sydöstra galleriet bra alternativ för publik datasal. Fasta bärbara datorer, bra att kunna stänga locket till datorerna, tänka utan att knappra. Hörselslingor. Plats för permobil. Större skärm för synnedsättning. Ljudanläggning finns idag i Maxwell och Newton men ej inkopplad. Önskemål om höj- och sänkbara bord. Ståbord längst bak i rummet. Dålig ventilation i Maxwell och Newton. Önskemål om fler dataplatser i bokhallen. Önskemål om höj-och sänkbara alt. höga bord som alternativ vid dataplatser i biblioteket. Önskemål om stora digitala skärmar i grupprum. Behov av halvtysta läsplatser.

5 Ahrbom&Partner 5(9) MINNESANTECKNINGAR : Utställningar/Skyltning Närvarande : Tommy Westergren Biblioteket Nilla Johansson Sara Crutebo Idag språkcafé varje lunch vid entrén ofta två grupper samtidigt p/grupp. Utställningsmontrar med historiska böcker i arkaden. Idag i bokhallen; biblioteksinfo samt lokalinfo, touchscreen. UTSTÄLLNINGAR Idag finns utställningsytor med temporära utställningar i entrén vilket resulterar i att det blir tomt och tråkigt när det inte är något program. Bla konstföreningen ställer ut här. Mässor; Armada, Index. Röda montrarna, historiska föremål och konstnärlig utsmyckning. Kan förtydligas med mer text. Förslag visa vad som händer på campus, planer, byggen mm. Förslag visa upp vad som händer inom KTH. Studenter, forskare, arkitekturskolan. Möjliga placeringar utställningar; entrén, bokhallen vid lånedisk, vid låneautomater, mitt i bokhallen, i trapphuset vid Ångdomen, utanför Salongen. Digitala och analoga utställningar. 2D, 3D. Digitala utställningar i kommunikationsstråk. Wall o fame. Uppmärksamma framgångsrika KTHare. SKYLTNING Idag orienteringsskylt i entrén, borde vara digital, tydlig, avlasta informationsdisken. Övergripande skyltsystem, digitalt och analogt Logistik, hitta till olika lokaler i huset. Kommunicera öppet/stängt utifrån. Ljus/belysning, sittplatser,man vill se folk. Förslag om två digitala skyltar; i entrén och mot Oscars backe. Öppettider, info om dagens program/bokningar mm. Förslag vägvisare. Digital skyltning utanför ofta uppbokade rum/konferens med tider, när studenter får tillgång till lokalen. Aktivt glas? Behov skyltning wc i entré. Bokhylleskyltar på hyllgavlar fungerar bra. Hyllor kan dock förtydligas med ämnesskyltar ovanpå hyllor. Annan plats för brickställ? Möjlighet att dölja dessa? Entrén bör aldrig vara helt tom. Förslag, hytter/smårum vid entré, avskilda samtal, bättre akustik. En plats med skrivare, kopieringsverkstan.

6 Ahrbom&Partner 6(9) MINNESANTECKNINGAR : Forskare Närvarande : Margareta Bergman Högskolepedagogik Nilla Johansson Khalid El Gaidi Högskolepedagogik Vilka forskare syftar vi på? Inom ECE-skolan eller inom KTH? 1/1 flyttar ca forskare till huset. Ca 5 av dessa tillhör högskolepedagogik och vill sitta tillsammans med dem. Några forskare har behov av eget rum några inte. Repro 4223 och bokvård 4221 skulle kunna få plats i vaktmästeriet 4222 medan bokbinderi 4222 bör ligga kvar i samband med våtrum Högskolepedagogik vill sitta tillsammans med forskare knutna till dem. Vattentornet skulle passa bra till forskare.

7 Ahrbom&Partner 7(9) MINNESANTECKNINGAR : Konferenser/ Mötesrum Närvarande : Margareta Bergman Högskolepedagogik Nilla Johansson Sara Crutebo Kontakta Anna Johansson och Katrin Mörck ang. konferenser centralt på KTH. ECE-skolan arrangerar väldigt få större konferenser så en konferenslokal riktar sig till hela KTH. Lokaler för möten/workshops; personer. En bra konferenslokal behöver rymma ca personer. Möteslokaler idag; Hjärne, Rinman, Lavoisier, NT4, Pis mötesrum- (kommer bli kontor?), Plan 3 glashuset; 3 st bokningsbara. Finns behov av videokonferens inom ECE-skolan? Idag används framförallt externa lokaler. Möjlighet att hålla middagar mm i konferenslokalerna. Sydvästra galleriet lämplig för mindre konferenser. Önskemål om att koncentrera lokaler (konferens och möteslokaler) som är öppna och bokningsbara för hela KTH i en del av huset, tex den sydvästra delen; Ångdomen, Sydvästra galleriet, Norra galleriet, Hjärne, Rinman. Bra med mindre lokaler i anslutning till större konferenslokaler. Om Ångdomen fungerar som konferenslokal skulle den kunna kombineras med antingen studieplatser eller utbildningslokal. Nackdelen om Ångdomen är konferenslokal är att man förlorar tysta läsplatser och hyllmetrar. En konferenslokal kräver utrymme för garderob, wc i anslutning, möjlighet till mindre utrymmen/ rum för uppdukning mm. Möjlighet att göra det nya grupprummet 4209 till mötesrum. Behov mindre mötesrum. Idag bokas ofta ett stort även om man är en liten grupp.

8 Ahrbom&Partner 8(9) MINNESANTECKNINGAR : Konferenser Närvarande : Anna Johansson Konferenser/Evenemang Katrin Mörck Konferenser/Evenemang Per Ahrbom Ahrbom & Partner Arkitektkontor Lokaler för konferenser, besök mm. Utställningsytor i samband med konferenslokaler. Disk för registrering i närheten av entrén alt. konferenslokalen. Behov av flexibla ytor för utställningar mm. Önskemål om flexibla möbler, ej fasta katedrar. Positiva till KTHB, många olika sorters lokaler. Behov av representativa lokaler, framförallt externa. Generellt viktigt att lokalerna underhålls kontinuerligt så att tex konferenslokaler kan fungera för konferenser efter att de använts som studieplatser av studenter. Ångdomen anses lämplig som konferenslokal. Viktigt med kringutrymmen i anslutning till konferensen. Sydvästra Galleriet lämpligt för att duka upp förtäring mm. Även Hjärne och Rinman ligger bra till. Antagligen behövs fler wc i anslutning till konferensen. Behov av garderob och möbelförråd. Viktigt med bra teknik i konferenslokaler.

9 Ahrbom&Partner 9(9) MINNESANTECKNINGAR : Forskare Närvarande : Kristina Pashnikova Forskarutbildningen Forskarutbildning inom ECE-skolan. Är idag personer men kommer till hösten växa till personer. Tekniksal för 30 personer. Behov; eluttag, hyllor för verktyg mm, specialbord, utsug, datanät. Frd i anslutning till salen. Utbildningssal, ca 30 personer. Mötesrum, ca 25 personer. Sitter idag utanför huset, Oscars backe 14. Önskemål om att sitta i närheten av/tillsammans med Högskolepedagogik. Om det blir kontorslandskap är det viktigt med små mötesrum för samtal, spontana möten mm (ej bokningsbara). Överväga befintlig forskning ang landskapet. Idag används en tekniksal i Vetenskapens Hus och det fungerar bra men om den inte får användas längre behövs en ny. Idag har många dubbla arbetsplatser vilket inte behövs. Många forskar på 50%. Ok för doktorander att sitta i landskap. Idag sitter forskare 4 st i ett rum, i projektgrupper. Detta varierar på hur projekten ser ut. Önskemål om fåtöljer och möjlighet till olika arbetsmöjligheter i närhet till arbetsplats, Mycket läsning. Idag sitter ca 7 st (som inte är doktorander) i cellkontor 2 st i ett rum. Önskemål om gemensamt fika-/lunchrum. Positiva till forskarkorridor. Vill gärna ställa ut/ visa upp forskningsrapporter mm. Hur ställer man ut text på ett bra sätt? Offentliga samtal/ intervjuer i bokhallen. Utställningar en naturlig del av biblioteket.

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

Exponering och bokförvaring:

Exponering och bokförvaring: UNIVERSITY OF GOTHENBURG Exponering och bokförvaring: Roy Andersson, Daniella Brummer Pind, Helen Gravås, Anna Isaksson och Kristina Sevo 214 11 28 Innehållsförteckning Direktiv 2 Inledning 3 Konstbiblioteket

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Så bokar du Umeå kommuns lokaler i Väven

Så bokar du Umeå kommuns lokaler i Väven Så bokar du Umeå kommuns lokaler i Väven Foto: Bruce Mau Design www.umea.se/kommun 2 VÄVEN Innehållsförteckning 5 Om Väven 6 Så bokar du en lokal 7 Bokningsvillkor 7 Internet i Väven 8 Kommunikation 8

Läs mer

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Analys av fyra fokusgruppsintervjuer med studenter från Stockholms universitet som nyttjar både SSB och SUB Hösten 2005 Sammanställd av Ewa Andersson,

Läs mer

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621 För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer, där barnen inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION

Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION Abstracta skapar miljöer för kommunikation och utvecklande möten. Olika miljöer ställer olika krav. Abstracta hjälper dig med allt från det helhetsintryck

Läs mer

Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten

Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten En lathund från Handikappförbundens samarbetsorgan Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, november 2000. Andra upplagan, mars 2001. Redaktion: Maryanne Rönnersten

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Närvarande: Lars Stehn, Andreas Thorsson, Kerstin Öhrling, Tobias Larsson, Terje Höiseth, Kerstin Hofgren, Ylva Sköld Eva Alerby, Mauritz

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Funkishus i kunskapens centrum

Funkishus i kunskapens centrum PROSPEKT Funkishus i kunskapens centrum Ett gult funkishus i Uppsala med 3000 kvm som passar till ca 150 arbetsplatser. Ett möjligheternas hus, där vi kan skapa lektionssalar, konferensrum och olika öppna

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 522 31,4 B. Kvinna 1142 68,6 Min ålder A. yngre än 25 år 371 22,3 B. 26-45 år 534 32,1 C. 46-65 år 465 27,9 D. äldre än 65 294 17,7 Tid för mitt besök

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor Husbok för Bilprovningens huvudkontor Så fungerar vårt flexkontor Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Välkommen till Bilprovningens

Läs mer

VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation

VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation Vetenskap & Allmänhet allmän information BAKOM PRODUKTIONEN Detta är en förenklad utskrivbar version av den webbaserade verktygslådan för forskningskommunikation

Läs mer