Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 6 Finansiell rapport 2014"

Transkript

1 Ärende 6 Finansiell rapport 2014

2 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per Sammanfattning Karlskoga kommun och bolag Mnkr Okt Nov Dec Jan Feb Likviditet Korta placeringar Summa likviditet Varav kommunen Varav Hyresbostäder i Karlskoga AB Varav Karlskoga Energi & Miljö AB Varav Kommunhus AB Lån i bank och kreditinstitut Låneskuldens fördelning Kommunen Kommunhus AB Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga Energi och Miljö AB Avtalad leasinglimit (bilar) Nordea Utnyttjad leasinglimit c:\users\jskn\desktop\finansiell rapport -tjskr.doc Avtalad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit * * Avser kontot på Handelsbanken Likviditet och outnyttjade lånelimiter Kommunkoncernens summerade likviditet per 28 februari är + 66 mnkr. Kommunens likviditet har förbättrats under februari och en prognos av våren visar på balans mellan in- och utbetalningar. Kring påsk står vi dock inför problemet att lönerna betalas ut innan skatten erhålls. Prognosen just nu visar att vi då närmar oss den internt satta kreditnivån för kommunen på -20 mnkr. Det kan således innebära att vi kan behöva öka vår kreditnivå i enlighet med tidigare fattat beslut. POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

3 (4) Kommunhus likviditet har minskats pga. räntekostnad på lån samt borgensavgift för Prognosen är att Kommunhus erhåller ett koncernbidrag från Kemab, för att återställa likviditeten, senast i april. Kemabs likviditet har förbättrats något till följd av ökat kassaflöde. Hyresbostäders likviditet har minskats till följd av pågående investeringar som följer plan. För närvarande inväntas från entreprenören en uppdaterad betalplan för Fruktlunden etapp 1 och 2 och för vårdboendet planeras för nyupplåning av de resterande 26,5 mnkr. Placeringsportföljens sammansättning Placeringsportföljens värde är oförändrat. Värdet är 6 mnkr, fördelat på 5 mnkr på Energi och Miljö samt 1 mnkr på kommunen. Låneportföljens sammansättning Mnkr Kommunen Skuld Återbet.dag % per år av total obestämd tid 40 obestämd tid 12% % % % % SUMMA 335 Kommunhus % % % SUMMA 590 Kemab % % Biogasbolaget i Mellansverige AB % % SUMMA 698 Hyresbostäder % % % SUMMA 785 TOTAL Fördelning lån per långivare % av total Kommuninvest % Handelsbanken % SEB 50 2% Summa Låneportföljens volym har inte förändrats under februari och kvarstår på mnkr. Hyresbostäder hade ett lån som löpte ut den 12 februari och

4 (4) det förlängdes med samma långivare tills januari För närvarande pågår planering för det sista lånet till vårdboendet på 26,5 mnkr. För Kommunhus är det inga förändringar. Kommunen har ett lån som förfaller i april och offertförfrågningar för förlängning skickas ut i början av mars. Dessutom skickas offertförfrågningar för ett nytt lån på 20 mnkr, vilket är det sista för brandstationen. För Energi och Miljö har inga förändringar skett. De har ett lån som löper ut i början på mars vilket kommer att förlängas. Sammanställning derivat Under månadens början har långräntorna legat kvar på ungefär samma nivå som de stannade vid den 31 januari. Detta fram tills den 18 februari när både Sverige och Storbritannien redovisade låga KPI-siffror vilket fick båda långräntorna att hastigt rasa. Efter det har båda räntorna gått lite upp och ned. Vi har för närvarande en oroande utveckling i Ukraina liksom säkerhets/politiska oroshärdar i flera länder. Den 27 februari var den 5-åriga räntan nere på 1,84 % vilket var ungefär som nivå som i juni Den 10-åriga låg samma dag på 2,53 % vilket var ungefär på samma nivå som mellan juni och juli På månadens sista dag presenterades en överraskande stark BNP siffra för fjärde kvartalet på 1,7 % mot väntade 0,6 %. Effekten blev den att långräntorna åter vände uppåt för att stanna på 1,92 % samt 2,6 %. För närvarande, precis som nämndes i januaris rapport, har vi en fortsatt orolig marknad som troligen ger låga långräntor ett tag till. 03-jun 02-jul 31-aug 30-sep 31-okt 29-nov 20-dec 02-jan 31-jan 27-feb 28-feb 5-åringen 1,87 2,2 2,38 2,2 2,09 1,98 2,11 2,19 1,98 1,84 1,92 10-åringen 2,42 2,72 2,9 2,81 2,67 2,64 2,82 2,88 2,63 2,53 2,6 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 21 februari 2014 Bilaga 1 Marknadsvärde swappar Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten Patrik Haasma Ekonomichef Erica Lindström Ekonom Expedieras till Ekonomiavdelningen

5 (4)

6 Marknadsvärde swappar Derivat Volym Ränta Ränteförfall Under-/övervärde Under-/övervärde Under-/övervärde Kommun /12/2013 2,600,000 2,614,000 Netto 1,619,000 2 Kommun 100 2,61 30/12/2013-1,000,000-1,001,000 3 Energibolaget /01/ , , ,000 4 Bostadsbolaget /04/ , , ,000 5 Bostadsbolaget /12/2014-2,700,000-2,002,000-1,747,000 6 Energibolaget /11/2015-3,300,000-2,224,000-2,473,000 7 Bostadsbolaget /01/2016-1,200, , ,000 8 Bostadsbolaget /06/2016-3,900,000-2,408,000-2,905,000 9 Kommun (Tröskelswap barriär 5%) /02/ ,100,000-10,200,000-11,458, Energibolaget /02/2017-1,300, , , Kommunhus (Förlängningsbar ) /03/ ,400,000-68,075,000-65,755, Energibolaget /06/ ,900,000-11,925,000-11,942, Energibolaget /02/2019-2,100, , , Kommun (stängningsbar på kurvan) /05/2021-9,400,000-5,390,000-6,000, Energibolaget 50 2,5 11/05/2021-4,700,000-2,695,000-3,000, Energibolaget /06/2021-4,900,000-1,167, , Kommun (förlängd till ,41%) 150 4,41 22/07/ ,800,000-28,459,000-27,895, Kommun /05/ ,400,000-42,758,000-40,225, ,100, ,483, ,658,000

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus 1 (2) Datum Diarienr 2014 06 18 LTV 140457 Landstingets revisorer Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 10.00-12.00, 13:00-15:00 Sammanh'ädesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Kah'in Järåsen (S), ordförande Ann-Louise

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KF 28 28 JAN 2013 Nr 28. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KSN-2012-0995 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer