A1108. Fig. 62. a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad från norr. Foto: Markus Andersson.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A1108. Fig. 62. a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad från norr. Foto: Markus Andersson."

Transkript

1 N A1108 S Gråsvart mylla (torv) Mörkbrunt sandlager med kvarts Gulbrunt morängrus Stenar något framför profilen 0 1 m Fig. 62. a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad från norr. Foto: Markus Andersson. Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta 215

2 Fig. 63. a. A1170 profil ritad från sydsydväst. Skala 1:20. b. A1170 i plan fotograferad från söder. Foto: Ann Lindqvist. V A1170 Ö Gråbrun humös silt Gulbrun grusig morän 0 1 m A1184 A1203 S N 0 1 m Fig. 64. A1184 profil ritad från nordöst. Skala 1:20. Mörkgrå humös sand Gul morän Berghäll 216 Norrortsleden RAÄ 91:1 och RAÄ 91:4

3 S A1428 N Fig. 65. A1428 profil ritad från nordöst. Skala 1: m Gråsvart mylla (torv) Gulbrun grusig morän Omgivande stenar som i plan ej tolkades som del av konstruktionen Fig. 66. A1440 i plan fotograferad från nordöst. Foto: Markus Andersson. Fig. 67. A3320 i plan fotograferad från norr. Foto: Markus Andersson. Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta 217

4 Fig. 68. Stratigrafisk matris över stensättning Fig. 69. Tornfotografier över stensättning 2. Yttre begränsning samt fördjupning observerad i ytan. Lägg märke till det urplockade området i norra delen. Foto: Markus Andersson Norrortsleden RAÄ 91:1 och RAÄ 91:4 0 5 m

5 S A728 Mörkbrun humös sandig silt Morängrus Rest sten Kvarts N 0 1 m Fig. 70. a. A728 profil ritad från öst. Skala 1:20. b. A728 fotografi från norr. Notera den resta stenen. Foto: Markus Andersson. Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta 219

6 Fig. 71. Stratigrafisk matris över stensättning 3. Fig. 72. Tornfotografier över stensättning 3. Yttre begräsning samt fördjupning observerad i ytan. Skala 1:100. Foto: Markus Andersson m 220 Norrortsleden RAÄ 91:1 och RAÄ 91:4

7 A1528 Humös och sandig gråbrun silt Mörkbrun lerig silt med sand Något humös och siltig brungrå sand med grus Morän NV SÖ 0 1 m Fig. 73. a. A1528 profil ritad från sydväst. Skala 1:20. b. A1528 i plan fotograferad från sydväst. Foto: Markus Andersson. Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta 221

8 Fig. 74. Stratigrafisk matris över stensättning 4. Fig. 75. Tornfotografier över stensättning 4:s stenpackning. A6872, stenpakcningens yttre begränsning samt fördjupningar observerade i ytan. Skala 1:100. Foto: Markus Andersson Norrortsleden RAÄ 91:1 och RAÄ 91:4 0 5 m

9 0 5 m Fig. 76. Tornfotografier över stensättning 4:s grusmantel (A5305). Skala 1:100. Foto: Markus Andersson. Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta 223

10 0 2 m Fig. 77. Tornfotografier över A1038, stensättning med skelettgrav. Yttre begränsning samt förkjupning observerad i ytan. Skala 1:100. Foto: Markus Andersson. 224 Norrortsleden RAÄ 91:1 och RAÄ 91:4

11 0 1m Fig. 78. Tornfotografi över A2583. Skala 1:100. Foto: Markus Andersson. Fig. 79. A2583 efter att kantkedjan frilagts. Fotograferad från öster. Foto: Markus Andersson. Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta 225

12 A4303 Brungrå lerig siltig sand med kolbitar Brungul siltig sand Kol 0 1 m N A4303 S 0 1 m Fig. 80. a. A4303 i plan. b. A4303 profil ritad från väster. Skala 1: Norrortsleden RAÄ 91:1 och RAÄ 91:4

13 NÖ SV A9531 Gråbrun sandig silt Brungul siltig sand (undergrund) 0 1 m Fig. 81. a. A9531 profil ritad från nordöst. Skala 1:20. b. A9531 tornfoto. Skala 1:100. Foto: Markus Andersson. Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta 227

14 Fig. 82. a. A9789 i plan. Fotograferad från öster. Stenansamling på och i anslutning till brandgraven A Foto: Helena Åkvist. b. A10263 profil ritad från söder. Skala 1:20. c. A10263 plan fotograferad från söder. Foto: Helena Åkvist. Grå, delvis sotig sand lite fet Brungul morän Rotbrand? A10263 V Ö 0 1 m Sot, kol, brända ben Grå flammig siltig sand. Fet. Oklar begränsning Sandig morän A9813 S N 0 0,5 m Fig. 83. a. A9813 profil ritad från öster. Skala 1:20. b. A9813 profil. Fotograferad från öster. Foto: Markus Andersson. 228 Norrortsleden RAÄ 91:1 och RAÄ 91:4

15 N A10534 S Fig. 84. A10534 profil ritad från norr. Skala 1:20. Myllig morän Gråbrun sand med sot och kol. Gravgömma Ljusröd/gulröd morän, småstenig 0 1 m Y X X Y m Fig. 85. A1905 lodfotografi med anläggningens inmätta begränsning markerad. Skala 1:50. Foto: Markus Andersson. Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta 229

16 Fig. 86. A7553, ett röjningsröse, i plan. Fotograferad mot öster. Foto: Markus Andersson. 230 Norrortsleden RAÄ 91:1 och RAÄ 91:4

17 ppm ,65 25,66 25,67 25,67 25,67 25,68 25,68 25,68 25,69 25,69 25,70 25,70 möh Fig. 87. Fosfaternas ppm-värde i förhållande till djupet i kammaren i A581. Notera de generellt lägre fosfatvärdena utanför kammaren, det vill säga på lite högre höjd (25,9 26,1 m.ö.h.). 25,70 25,71 25,72 25,73 25,90 25,93 25,96 26,04 26, ppm antal Fig. 88. Antalet fosfatvärden i ppm i A1708. Notera de generellt lägre värdena jämfört med stensättning 2 och 3, samt skelettgraven A1038. Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta 231

18 ppm antal ppm ,3 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,5 Fig. 89. Antalet fosfatvärden i ppm i A1632 där brytpunkten illustreras runt värden 150 ppm (a) samt ppm i förhållande till djupet i kammaren (b) i stensättning 3 (A1632). Notera de generellt lägre fosfatvärdena utanför kammaren med högre höjd, även om sambandet inte är helt tydligt. 25,5 m ö h 25,5 25,5 25,5 25,5 25,6 25,6 25,6 25,6 25,8 25,9 26,0 232 Norrortsleden RAÄ 91:1 och RAÄ 91:4

19 Figurförteckning 1. Utsnitt ur Topografiska kartans blad 10I NO, 10I NV, 11I SV och 11I SO Stockholm. De fornlämningar som varit föremål för särskild arkeologisk undersökning längs med Norrortsleden är markerade. Skala 1: Utsnitt ur Fastighetskartans blad 10I 9e Bollstanäs och 10I 9f Täby. Undersökt fornlämning är rödmarkerad och övriga lämningar som nämns i texten är blåmarkerade. Skala 1: Översiktsplan över RAÄ 91. Endast stensättningarna samt de anläggningar som inte redovisas på detaljplaner finns angivna med nummer. För mer information om anläggningarna från de agrarhistoriska undersökningarna hänvisas till Strucke et al Skala 1: Översikt över gravfältets gravar. Skala 1: Planritning över stensättning 1 (A1228) samt tangerande anläggningar. Skala 1: Planritning över anläggningarna under stensättning 1 (A1228). Skala 1: Profilritning av A2449, den resta stenen i stensättning 1. Skala 1: Den resta stenen, A2449, fotograferad mot öster. Foto: Markus Andersson Profilritning av A1228 mot norr. Skala 1: Planritning av stensättning 2 (A581) och A728. Skala 1: Planritning över kontexterna i anslutning till kammaren i stensättning 2 (A581). Skala 1: Planritningar över det inre gravskickets kontexter i stensättning 2 (A581). Skala 1: Foto mot norr av kammargraven i stensättning 2 efter avslutad undersökning. Notera den rödaktiga skenhällan i kammarens botten. Foto: Markus Andersson Profilritning av stensättning 2 (A581) mot norr. Notera hur det välvda intrycket orsakas av draperingen över åsryggen. Skala 1: Spridningsbild över glasfynden i A2815 (kammargraven i stensättning 2). Fynden består av minst ett kärl med blått överfång och minst ett med grönt samt 2 spelpjäser. Skala 1: Spridningsbild över silverfynden i A2815 (kammargraven i stensättning 2) med de förgyllda agraffknapparna särskiljda. Flertalet fynd består endast av mörka fläckar av mycket kraftigt korroderat silver utan något bevarat metallinnehåll. Skala 1: Spridningsbild över ben och hornfynd i A2815 (kammargraven i stensättning 2). Skala 1: Spridningsbild av järnfynden i A2815 (kammargraven i (stensättning 2) presenterad som nivåkurvor baserade på vikt. Skala 1: Spridningsbild av järnfynden i A2815 (kammargraven i stensättning 2). Majoriteten av fynden utgör av odefinierbara små järnfragment men de fynd som har kategoriserats som nitar har särskiljts. Skala 1: Spridningsbild av harts och keramik i A2815 (kammargraven i stensättning 2). Skala 1: Spridningsbild över fosfatvärden i A2815 (kammargraven i stensättning 2). Skala 1: Planritning av stensättning 3 (A1632) samt A1528. Skala 1: Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta 233

20 23. Planritning över kontexterna i anslutning till kammaren i stensättning 3 (A1632). Skala 1: Planritningar över det inre gravskickets kontexter i stensättning 3 (A1632). Skala 1:25 och 1: Lodfotografier av kammaren i stensättning 3 under olika stadier av undersökningen. Skala 1: Profilritning av stensättning 3 mot väster. Notera att stensättningen inte uppvisar någon välvning då snittet lagts längs med åsryggen. Skala 1: Spridningsbild över metallfynd i A9161 (kammargraven i stensättning 3). Skala 1: Spridningsbild över ben, horn och harts i A9161 (kammargraven i stensättning 3). Skala 1: Spridningsbild över fosfatvärden i A9161 (kammargraven i stensättning 3). Skala 1: Planritning av stensättning 4 (A1708). Skala 1: Planritning över kontexterna i anslutning till kammaren i stensättning 4 (A1708). Skala 1: Planritningar över det inre gravskickets kontexter i stensättning 4 (A1708). Skala 1: Lodfotografier av kammaren i stensättning 4 under olika stadier av undersökningen. Skala 1: Profilritning av stensättning 4 mot väster. Notera att stensättningen inte uppvisar någon påtaglig välvning då snittet lagts längs med åsryggen. Skala 1: Spridningsbild över ben och harts i A9311 (kammargraven i stensättning 4). Skala 1: Spridningsbild över fosfatvärden i A9311 (kammargraven i stensättning 4). Skala 1: Planritning av skelettgraven A1038. Skala 1: Profilritning av skelettgraven A1038 mot öster. Skala 1: Spridningsbild över fosfatvärden i skelettgraven A1038. Skala 1: Profilritning av brandgraven A Skala 1: Planritningar över stensättningen A2583. Den övre visar utseendet i ytan medan den undre visar ingående kontexter. Skala 1: Lodfoto över husområdet med anläggningarna särskiljda mellan fas I och fas II. Skala 1: Planritningar över husområdet fas I och fas II. Skala 1: Spelpjäserna F2 och F3 från A2815 (kammargraven i stensättning 2). Foto: Markus Andersson. Skala 1: Exempel på överfångsglas (F64 och F17) från A2815 (kammargraven i stensättning 2). Notera slipningen i glasbiten med grönt överfång. Foto: Markus Andersson. Skala 2: Två av de förgyllda agraffknapparna (F286 och F258) med triskelmotiv från A2815 (kammargraven i stensätning 2). Teckning: Stefan Kayat. Skala 2: Agraffknappar med bevarade rester av brickband (F446 och F248). Påträffade i kammargraven i Stensättning 3. Foto: Sara Fritsch och Markus Andersson. Skala 1: Norrortsleden RAÄ 91:1 och RAÄ 91:4

21 48. Agraffer (F287) från brandgraven A Foto: Markus Andersson. Skala 1: Bygelnål (F285) som påträffades i stenpackningen cirka 3,5 meter nordnordväst om kammaren i stensättning 3. Foto: Markus Andersson. Skala 1: a. Skrinhandtag (F310). Påträffades i brandgraven A Teckning: Stefan Kayat. Skala 1:1.b. Rekonstruktion av skrinhandtaget F310. Teckning: Stefan Kayat. Skala 1:1. c. Skrinhandtag (F310). Påträffades i brandgraven A Notera den kantföljande raden av halva punktcirklar på de två mellersta fragmenten. Foto: Markus Andersson. Skala 2: Draglåsnyckel (F423) påträffad i A1184, en av stensättningarna i anslutning till stensättning 1. Foto: Markus Andersson. Skala 1: a. Hornföremål med bronsnitar och punktcirkeldekor. Teckning: Stefan Kayat. Skala 1:1. b. Hornföremål med bronsnitar och punktcirkeldekor. Foto: Markus Andersson. Skala 2:1.52c. Hornföremål med bronsnitar och punktcirkeldekor. Vy från ena kortsidan. Foto: Markus Andersson. Skala 2: a. Två fragment av kammen F265. Påträffades i A9161 (kammargraven i stensättning 3). Teckning: Stefan Kayat. Skala 1:1. b. Kam (F265) Påträffades i A9161 (kammargraven i stensättning 3). Foto: Markus Andersson. Skala 2: Skinnskrapa (F284). Påträffades i brandgraven A Foto: Markus Andersson. Skala 1: Spridningen av den sönderdelade kvartsen över området. Nivåkurvorna baseras på kvartsens vikt. Skala 1: Spridningen av den sönderdelade kvartsen över området, dock bortsett från den kvarts som påträffades i stensättning 2 och 3. Nivåkurvorna baseras på kvartsens vikt. Skala 1: Flygfoto taget mot söder. I förgrunden syns Frestavägen. Undersökningen av Stensättning 3 och 4 pågår medan 1:an och 2:an är avslutade. Foto: Hawkeye Stensättning 1 med den resta stenen innan undersökningen. Fotograferad mot söder. Foto: Markus Andersson Stensättning 2 innan undersökningen. Fotograferad mot västnordväst. Foto: Markus Andersson Stensättning 3 innan undersökningen. Fotograferad mot norr. Foto: Markus Andersson Stensättning 4 innan undersökningen. Fotograferad mot söder. Foto: Markus Andersson a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad från norr. Foto: Markus Andersson a. A1170 profil ritad från sydsydväst. Skala 1:20. b. A1170 i plan fotograferad från söder. Foto: Ann Lindqvist A1184 profil ritad från nordöst. Skala 1: A1428 profil ritad från nordöst. Skala 1: A1440 i plan fotograferad från nordöst. Foto: Markus Andersson A3320 i plan fotograferad från norr. Foto: Markus Andersson Stratigrafisk matris över stensättning Tornfotografier över stensättning 2. Yttre begränsning samt fördjupning observerad i ytan. Lägg märke till det urplockade området i norra delen. Foto: Markus Andersson Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta 235

22 70. a. A728 profil ritad från öst. Skala 1:20. b. A728 fotografi från norr. Notera den resta stenen. Foto: Markus Andersson Stratigrafisk matris över stensättning Tornfotografier över stensättning 3. Yttre begräsning samt fördjupning observerad i ytan. Skala 1:100. Foto: Markus Andersson a. A1528 profil ritad från sydväst. Skala 1:20. b. A1528 i plan fotograferad från sydväst. Foto: Markus Andersson Stratigrafisk matris över stensättning Tornfotografier över stensättning 4:s stenpackning. A6872, stenpakcningens yttre begränsning samt fördjupningar observerade i ytan. Skala 1:100. Foto: Markus Andersson Tornfotografier över stensättning 4:s grusmantel (A5305). Skala 1:100. Foto: Markus Andersson Tornfotografier över A1038, stensättning med skelettgrav. Yttre begränsning samt förkjupning observerad i ytan. Skala 1:100. Foto: Markus Andersson Tornfotografi över A2583. Skala 1:100. Foto: Markus Andersson A2583 efter att kantkedjan frilagts. Fotograferad från öster. Foto: Markus Andersson a. A4303 i plan. b. A4303 profil ritad från väster. Skala 1: a. A9531 profil ritad från nordöst. Skala 1:20. b. A9531 tornfoto. Skala 1:100. Foto: Markus Andersson a. A9789 i plan. Fotograferad från öster. Stenansamling på och i anslutning till brandgraven A Foto: Helena Åkvist. b. A10263 profil ritad från söder. Skala 1:20. c. A10263 plan fotograferad från söder. Foto: Helena Åkvist a. A9813 profil ritad från öster. Skala 1:20. b. A9813 profil. Fotograferad från öster. Foto: Markus Andersson A10534 profil ritad från norr. Skala 1: A1905 lodfotografi med anläggningens inmätta begränsning markerad. Skala 1:50. Foto: Markus Andersson A7553, ett röjningsröse, i plan. Fotograferad mot öster. Foto: Markus Andersson Fosfaternas ppm-värde i förhållande till djupet i kammaren. Notera de generellt lägre fosfatvärdena utanför kammaren, det vill säga på lite högre höjd (25,9 26,1 m.ö.h.) Antalet fosfatvärden i ppm. Notera de generellt lägre värdena jämfört med stensättning 2 och 3, samt skelettgraven A Antalet fosfatvärden i ppm där brytpunkten illustreras runt värden 150 ppm (a) samt ppm i förhållande till djupet i kammaren (b) i stensättning 3 (A1632). Notera de generellt lägre fosfatvärdena utanför kammaren med högre höjd, även om sambandet inte är helt tydligt Norrortsleden RAÄ 91:1 och RAÄ 91:4

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Dnr 423-1780-2003 Kart- och ritmaterial Maj-Lis Nilsson. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

Läs mer

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld, Eva Vedin FoU Rapport 12 1 2 ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter

Läs mer

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU Rapportsammanställning Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 19 Årgång 4 september 2012 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall

Läs mer

Raä. 125 och. socken

Raä. 125 och. socken Arkeologiska undersökningar av stensättning och röse på Burholmen Del av projektet: Maritima näringsstrukturer och kulturmiljöer i Ångermanland 800-1800. Exemplet Risöfjärden/Skagshalvön. Raä 125 och 126

Läs mer

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning, Yta J Jeanette Gustavsson och Mats Sandin Göteborg 218, Nya Lödöse Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun Staffan von Arbin Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning

Läs mer

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus,

Läs mer

Säveån genom Gamlestaden

Säveån genom Gamlestaden Säveån genom Gamlestaden Arkeologisk förundersökning Göteborg 218, Gamlestaden 740:162 m.fl. Göteborgs stad, Göteborgs kommun Thomas Bergstrand Bohusläns museum Rapport 2013: 8 Säveån genom Gamlestaden

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Ben från Vedeby, Karlskrona

Ben från Vedeby, Karlskrona Ben från Vedeby, Karlskrona Osteologisk analys av benmaterial från slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68, Karlskrona socken i Karlskrona kommun, Blekinge län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:55

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

ut och leta sten Handbok för mineraljägare

ut och leta sten Handbok för mineraljägare ut och leta sten Handbok för mineraljägare Sveriges geologiska undersökning (SGU) undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för geologi

Läs mer

En utredning om Ales stenar

En utredning om Ales stenar En utredning om Ales stenar av Bob G Lind * Före och efter restaureringen 1916 * Geometrisk och astronomisk orientering * Skålgropsmönster och deras orientering * Bevis En utredning om Ales stenar av Bob

Läs mer

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Lasse Wallin 30 augusti 2002 wallin kulturlandskap och arkeologi

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer