Lathund för Challenger och Open 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för Challenger och Open 2007"

Transkript

1 Lathund för Challenger och 2007 För att få en trevlig och bra verksamhet för beachvolley (arrangörer och spelare) gällande Challenger och, gäller detta dokument som officiell handbok för arrangören. Detta innehåll samt tävlingsbestämmelser, ekonomiska bestämmelser, regler för beachvolleyboll och arrangörsavtal ska tävlingens officiella personer (kontaktperson och tävlingsledare) vara väl insatta i, men är även bra för spelare. Med tanke de senare årens förändringar gällande regler och bestämmelser (planmått och matchlängd) kan det vara avvikelser, t ex. gällande spelformat, mellan olika tävlingsnivåer och tävlingar. I de fall där spelas med samma upplägg som en Challenger, dvs. fyra fyrlagsgrupper med en grupp per bana, är spelformaten (matchlängd, gruppindelning etc.) identiska. Obs! Skillnaden i gruppindelning och slutspelet för (ingen lottning). Generellt vill SVBF ta stor hänsyn till arrangörerna på nivå och anpassa tävlingarna efter rådande förutsättningar, samtidigt som spelarna ska erhålla den status som ska existera i dessa sammanhang. Vid många av rubrikerna nedan finns det kommentarer för arrangörer som ännu inte är förtydligade fullt ut. Poängräkning Samtliga matcher i slutspelen (Challenger och ) spelas i bäst av tre (3) set. Set 1 och 2 spelas till 21 och ett eventuellt avgörande 3:e set till 15. Allt enligt de officiella reglerna för beachvolleyboll. När det gäller gruppspel förekommer två olika varianter. Grupper om tre lag spelar även enligt ovanstående poängräkningssystem vid gruppspel. Fyrlagsgrupper ska spela en match i bäst av tre set till 15. Detta innebär att lagen byter sida vid var femte spelade poäng samt att det inte förekommer någon teknisk time-out. Antal lag/grupper per bana vid Challenger Antalet lag per bana ska vara fyra stycken, d v s en grupp. Om tävlingen innehåller 13 till 15 lag blir det en vakans i en till tre grupper. Detta innebär att tre grupper endast innehåller 3 lag (lag seedade 16, 15 och 14 försvinner) se Gruppindelning nedan. Kommentar: På nivå kan antalet deltagande lag (samt grupper per plan) avvika från Challenger. Vid fyrlagsgrupper spelas en match i bäst av 3 set till 15. Femlagsgrupper bör undvikas. Vid trelagsgrupper på -nivå rekommenderas att man även spelar ett B-slutspel. Deltagare Alla anmälda lag till tävlingen har möjlighet att delta, under förutsättning att de är kvalificerade. Med anmäld avses det som regleras i tävlingsbestämmelserna. Detta innebär bl.a. att först efter efteranmälans utgång fastställs startfältet efter lagens aktuella rankingpoäng. Alla anmälningar oavsett när laget gjorde den innan efteranmälans utgång behandlas lika. Arrangören har rätt att efter första anmälningstiden ha en högre avgift för lagen fram till efteranmälans utgång. Tid för efteranmälan kan finnas på Challengernivå.

2 Lag som inte är kvalificerade ska offentliggöras liksom vilka lag som deltar. Om inte detta sker via arrangörens hemsida ska detta meddelas spelarna i fråga samt SVBF via e-post. Alla WC-ärenden skall hanteras av lokalarrangören, uppgiften är delegerad av SVBF:s Tävlingsledning som också är instans för överklagan. Reglemente för utdelning av wild card finner du på denna länk, en bit ner på sidan. Ansökningsblankett för Wild-card finner du här Kommentar: Om antalet lag i en tävling är begränsat och arrangören erhållit fler lag än vad tävlingen tar emot erhåller lag som är högre seedade företräde. Arrangören kan dock erhålla wild-card i dessa tävlingar för att stimulerar deltagandet inom föreningen (närområdet). Max 25 % av platserna är fri för arrangörens wild-card. På -nivå är arrangören fri att sätta sin deadline för anmälningar. Speltider Vid tävling på 16 lag fördelat på fyra grupper med en grupp per bana blir antalet matcher i respektive grupp 6 stycken. Därefter tillkommer slutspelet. Slutspelet innebär tre omgångar: Omg. 1, kvartsfinal med 4 matcher, och en match per bana parallellt. Omg. 2, semifinal med 2 matcher, och en match på två banor parallellt. Omg. 3, final med 1 match på centercourt. Kommentarer: Totalt innebär detta 9 matchstarter (gruppspel inkl. slutspel). Gruppspelet ska planeras med start var 50 minut. Efter gruppspelet ska matchstarterna ligga med 60 minuters intervall. Detta innebär att gruppspelet tar ca 5 timmar och slutspelet 3 timmar Totalt 8 timmar. Startar tävlingen kl är den således slut ca (finalstart 17.00, semifinaler startar kvartsfinaler startar 15.00). Tänk på att vid 12 lag på två banor tar tävlingen totalt ca 9 timmar. Normalt skall arrangör tillsätta två domare per tävlingsklass. Om en arrangör vill använda sig av två tillsatta domare till två klasser, när herr- och damtävling arrangeras parallellt, eller om Challenger och arrangeras parallellt, måsta matchomgångarna vid semifinalerna och finalerna anpassas. Slutspelet tar då längre tid (2xsemifinal 1 nivå/klass, 2xsemifinal 2 nivå/klass, final 1 nivå/klass, final 2 nivå/klass). Vid tävlingar där två fyrlagsgrupper delar på en plan tar gruppspelet hela 12 matchstarter, därav förkortning i matchlängd. Tid mellan matcher I största möjliga mån ska nästkommande match starta senast 5 minuter efter inslagen matchboll. Detta innebär att lagen ska vara uppvärmda och klara för inspike eller liknade. Vid de fall ett lag har dömt matchen innan innebär detta en viss anpassning. Vid tävling då två grupper delar plan ska 5 minuter alltid kunna hållas. Kommentar: Ju fler funktionärer arrangören kan tillhandahålla samt ju bättre tävlingsledningen fungerar elimineras den värdelösa tiden mellan matcherna. Spelarna har också ett stort ansvar att följa tävlingsledningens direktiv. En tävlingsledare som har banvärdar som kan förbereda

3 aktuella lag och ta hand om matchbollar, matchprotokoll och så vidare tjänar tid och deltagarnas trivsel. Seedning Regleras av 20 Tävlingsbestämmelser, beachvolleyboll punkt Seedning och placering vid gruppspel Vid seedning till en tävling används följande principer för att skilja på par med lika många rankingpoäng. 1. Lag med spelare som har den högsta individuella rankingpoängen seedas högst. 2. Lag som har erhållit högst antal rankingpoäng vid en tävling innevarande säsong. Om högsta erövrade rankingpoängen är lika värderas poängen enligt en skala där poäng tagna vid internationellt spel värderas högst och poäng tagna vid värderas lägst. 3. Kan lagen ej skiljas åt på något av ovanstående sätt vidtas lottning. Vägledande kommentarer till seedning: Samtliga lag ska seedas innan tävlingen. Seedningen görs utifrån lagets rankingpoäng. Flest rankingpoäng blir högst seedat, d v s 1:a i tävlingen. Lagen seedas så långt som möjligt innan lottning sker. Har lag lika många rankingpoäng seedas det lag före där en individuell spelare har fler individuella poäng (spelarna i Lag A 40+40=80 poäng medan Lag B har 45+35=80 poäng, Lag B blir alltså högre seedat). Har alla spelare samma poäng seedas det lag först som har tagit flest poäng i under en tävlingsperiod (I Lag A har spelarna från TP 1 (TP närmast i tid) 20 poäng och från TP 2 (TP näst närmast i tid) 20 poäng, vilket tillsammans blir 80 poäng. Lag B har 15 poäng i TP 1 och 25 poäng i TP 2. Lag B har därmed bäst poäng och blir högre seedat). Nästa urval om fortfarande samtliga poäng är identiska sker efter var lagen spelat in poängen. Då värderas poäng från Internationella tävlingar högst och poäng tagna vid lägst. (Ny teknik kan medge seedning efter poäng erövrade i de 2-5 senaste tävlingsperioderna, seedningen blir därmed efter dagsform, kommer tekniken att bemästra detta så meddelas det genom nyhet på och kommer därmed att gälla) Om lagen fortfarande inte kan skiljas åt sker lottning Gruppindelningen och spelordningen bygger sedan på seedningen, se nedan. Gruppindelning Målet med seedningen, och spelsystemet, är att de två högst seedade lagen möts först i en final, under förutsättning att de spelar efter sin ranking, d v s alltid vinner över lägre seedade lag. Lagen, 16 stycken, fördelas i grupperna, 4 stycken, efter seedningsordning enligt principen ormen : Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Inbördes seedning i resp. Grupp Seedat 1 Seedat 2 Seedat 3 Seedat 4 Gruppens förstaseedade lag Seedat 8 Seedat 7 Seedat 6 Seedat 5 Gruppens andraseedade lag Seedat 9 Seedat 10 Seedat 11 Seedat 12 Gruppens tredjeseedade lag Seedat 16 Seedat 15 Seedat 14 Seedat 13 Gruppens fjärdeseedade lag

4 I respektive grupp finns därmed ett första-, andra-, tredje- och fjärdeseedat lag. Obs! Vid Elittävlingar och Challenger sker en lottning om grupplacering inom seedningsgrupperna 2-4. Dvs. endast lag 1-4 är genom ranking placerade i sin grupp. Grupp A och D tillhör övre halvan i slutspelet, grupp B och C den undre. Det spelas alltid med fyra grupper i Challenger. Har en tävling lag så lottas fjärde seedningsgruppen med 1-3 vakanser och det blir denna lottning som avgör vilken/a grupp/er som bara består av tre lag. Obs! I med 12 deltagande lag byter ormen ordning i seedningsgrupp 3 (lag 9-12), så att lag seedat 12 hamnar i grupp A etc. Det gör att om det är 11 lag så är det grupp A som innehåller 2 lag. Vid 10 lag är grupperna A och B tvålagsgrupper etc. Kommentarer: Vid tävlingar med annat antal grupper sker första vändningen enligt följande: två (2) grupper spelar lag seedat 2 och 3 i grupp B, tre (3) grupper spelar lag seedat 3 och 4 i grupp C, sex (6) grupper spelar lag seedat 6 och 7 i Grupp F, åtta (8) grupper spelar lag seedat 8 och 9 i Grupp H, Tävlingar baserat på 8, 16 och 32 lag får därmed det mest naturliga gruppindelningarna och bästa spelsystemen (i gruppspel och slutspel). Gällande variationer på spelform av tävlingar se även stycket om Placeringar längre fram i dokumentet. Spelordning, gruppspel Inom respektive grupp ska samtliga lag möta varandra. Lagens spelordning (möten) och funktionärsordning ska vara enligt följande: Match nr. Lag A Lag B Funk. Vila 1 2:an 4:an 1:an 3:an 2 1:an 3:an 4:an 2:an 3 3:an 4:an 2:an 1:an 4 2:an 1:an 3:an 4:an 5 1:an 4:an 3:an 2:an 6 2:an 3:an 4:an 1:an Denna spelordning bygger på att det är en grupp/bana (Challenger och vissa ). Vid de fall då det är två grupper/bana ( alternativt trelags-challenger) ska arrangören eftersträva att inget lag dömer innan sin match. Detta för att minimera väntetiden mellan matcherna och spara tid. Observera! Först vid det tekniska mötet (obligatoriska gemensamma samlingen) på morgonen fastställs den definitiva spelordningen (i challenger lottning) och funktionerandet för lagen. Vid trelagsgrupper stryks match nr 1, 3 och 5. Samtliga lag i gruppen är då aktiva vid sin grupps spelande (Lag A - Lag B funktionärer Lag C). Grupperna har då varannan matchstart på respektive bana.

5 Kommentar:Fler än fyra lag/grupp och färre än 3 lag per grupp rekommenderas aldrig. Vid tävlingar bör därför arrangören noga överväga hur många lag som får chans att delta redan vid offentliggörandet av tävlingen (i samband med sanktionsansökan). Spelordning, slutspel Slutspelets utseende ska överensstämma med en vanlig traditionell cup-modell, vilket innebär, från slutet, Final, Semifinal, Kvartsfinal, Åttondelsfinal, Sextondelsfinal. Vid samtliga tävlingar oavsett, antalet grupper, ska alltid ettan och tvåan från respektive grupp gå vidare till slutspel. Elittävling (SM-kval) och Challenger Vid Elittävling och Challenger gäller att grupptvåorna från undre halvan lottas mot en etta från övre halvan, och tvärt om för tvåorna från övre halvan. Detta ger följande slutspelsschema: Match Kvartsfinal Semifinal Final nr. (förlorare på delad 5:e plats) (förlorare på 3:e plats) (förlorare på 2:a plats) 1. Etta Grupp A - Tvåa Grupp B/C Match nr. 5 Vinnare M1-Vinnare M2 2. Etta Grupp D - Tvåa Grupp B/C Match nr. 7 Vinnare M5-VinnareM6 3. Etta Grupp C - Tvåa Grupp A/D Match nr. 6 Vinnare M3-Vinnare M4 4. Etta Grupp B - Tvåa Grupp A/D Vi fortsätter scenariot med en tävling på 16 lag. Ettan och tvåan, totalt åtta (8) lag, går vidare till slutspel. Ettan i Grupp A ska, enligt inledningen i stycket om Gruppindelning, möta ettan i Grupp B vid finalen. Detta innebär att dessa två lag startar sina resor längst ifrån varandra i den traditionella modellen för cup-spel. Utseendet av cup modellen får följande utseende: Match Kvartsfinal Semifinal Final nr. (förlorare på delad 5:e plats) (förlorare på 3:e plats) (förlorare på 2:a plats) 1. Etta Grupp A - Tvåa Grupp B Match nr. 5 Vinnare M1-Vinnare M2 2. Tvåa Grupp C - Etta Grupp D Match nr. 7 Vinnare M5-Vinnare M6 3. Etta Grupp C - Tvåa Grupp D Match nr. 6 Vinnare M3-Vinnare M4 4. Tvåa Grupp A - Etta Grupp B Vid slutspelets första omgång, kvartsfinal, funktionerar respektive Grupp 3:a. Om möjligt ska kvartsfinalerna spelas samtidigt, d v s på fyra banor. Vid semifinal funktionerar förlorarna i

6 kvartsfinal match 2 och i match 3. Semifinalerna ska spelas parallellt, d v s på två banor. I finalerna har arrangören funktionärer. Placeringar Förutom placeringarna som lagen erhåller efter mallen i Spelordning, slutspel, placerar sig Grupp 3:an på 9:e plats och Grupp 4:an på 13:e plats. Placeringar (samt spelformat och slutspel) Vid tävlingar där antalet lag är följande gäller dessa förutsättningar: 6-8 lag Två grupper om 3-4 lag. 1:an och 2:na från grupperna till slutspel (semi). Icke slutspelskvalificerade lag blir placerade 5:a och lagen erhåller 1 rankingpoäng lag Tre fyra grupper, antalet lag/grupp varierar. 1:an och 2:na från grupperna till slutspel, kvartsfinal. Obs! Haltande utseende och ett antal bye (=inställda) matcher i kvartsfinal vid mindre än fyra grupper.!" Vid tre grupper, 9-11 lag, (grupp A-C) går A1, B1 direkt till semifinal och tävlingen får 2 lag placerade på 5-8 plats. Icke slutspelskvalificerade lag blir placerade 9:a och lagen erhåller 1 rankingpoäng lag 5-8 grupper, antalet lag/grupp kan variera, fyrlagsgrupper rekommenderas i möjligaste mån. 1:an och 2:na från grupperna till slutspel, åttondelsfinal. Obs! Haltande utseende och ett antal bye (=inställda) matcher i åttondelsfinal vid mindre än åtta grupper.!" Vid 5 grupper (A-E) spelar endast D2, C2, B2, A2 åttondelsfinal, resten direkt till kvartsfinal.!" Vid 6 grupper (A-F) spelar E1, F1, F2, E2, D2, C2, B2 och A2 åttondelsfinal. A1, B1, C1, D1 direkt till kvartsfinal.!" Vid 7 grupper (A-G) går A1 och B1 direkt till kvartsfinal, resterade 12 lag spelar totalt 6 stycken åttondelsfinaler. Icke slutspelskvalificerade lag blir placerade på 17:e plats och lagen erhåller 1 rankingpoäng. Rankingpoäng /Challenger Placering 6-8 lag 9-16 lag lag 33 < lag Challenger lag 1:a :a :a :a :a

7 13:e 5 17:e :a 1 Protesttid Resultatlista med placering och rankingpoäng efter ovanstående mall skall snarast efter tävling anslås under 30 minuter, vilken är protesttid. Protesttiden anges på resultatlistan och utsedd person skriver efter protesttidens slut under densamma. Resultatet av tävlingen är därmed fastställt och inga senare inkomna protester beaktas. Underskriven resultatlista skall faxas till SVBF (om inget annat meddelas arrangören) omedelbart efter tävlingen. Funktionärer, domare Lagen funktionerar enligt uppdrag av arrangören, enligt principen i detta dokument. Med funktionering menas: En av spelarna är 1:e domare, den andra spelaren har följande funktioner; sekreterare, siffervändare och 2:a domare. Fr.o.m. semifinal ska tillsatt behörig beachvolleydomare vara 1:e domare och anvisat lag 2:a domare samt sekreterare/siffervändare om inget annat framgår. I finalen är tillsatta domare 1:e och 2:e domare samt arrangören ansvarar för sekretariatet. I är legitimerade domare att rekommendera. Funktionärer, tävlingen Arrangören ska inför tävlingen ha en person som har titeln kontaktperson. Denne person har de officiella kontakterna med SVBF, tillsatta domare och med deltagarna inför tävlingen. Personens uppgifter ska klart framgå på tävlingens webbsida. Med uppgifter avses; namn, mobiltelefon, arb.-/hemtelefon och e-postadress. Under tävlingen ska kontaktpersonen ingå i tävlingens Tävlingsledning och Tävlingsjuryn. Arrangören ska även i god tid innan tävlingen utse Tävlingsledare. Denna person är ansvarig för det sportsliga vid tävlingen. Personen ska se till att Tävlingsbestämmelser och regler följs på anvisat sätt. Personen ingår också i tävlingens Tävlingsledning och Tävlingsjuryn. Personuppgifter ska klart framgå på tävlingens hemsida. Dessa personer ska vara frikopplade andra funktionärsuppdrag i samband med genomförandet av tävlingen. Personerna ansvarar även för att hanteringen av anmälda lag, licenskontroll, licensiering på plats och att resultatredovisning sker enligt riktlinjer från SVBF. Utöver dessa personer ska tillräckligt antal funktionärer/befattningar vara tillsatta samt ett organisations/bemanningsschema finnas.!" Vid tävlingssekretariatet ska minst en person alltid finnas som bör ha dator med anpassade program.!" En banvärd på respektive bana som har den löpande kontakten med deltagarna och tävlingssekretariatet. Personen bör även full koll på matchprotokoll, gruppspelsschemat, bollar samt att utrustningen/banan är justerad.

8 !" Därutöver ska arrangören ansvara för att tillräcklig service kan erbjudas till spelare, domare, publik och media. Antalet och befattningarna kan variera från tävling till tävling. Utrustning Reglementsenlig utrustning samt därutöver anpassad utrustning, för alla typer av väder, måste finnas på tävlingen, bl. a följande: bollar, nät, linjer, stolpar, antenner, protokoll, visselpipor, domarstolar, servespadar, siffervändare, skrivunderlägg, spade och på varje bana, kratta/raka på varje bana pennor och kontorsmaterial, måttband/måttsticka förbandslåda, färskvatten, verktygslåda, regelböcker, tävlingsbestämmelser, mobiltelefon, PA-system, Hantering av anmälda lag I samband med anmälningen ska arrangören hålla sig ajour om att spelarna har giltig licens. Om arrangör av Challenger eller inte vid anmälningstidens utgång fått fullt startfält skall SVBF:s Tävlingskommitté kontaktas. Licensiering på plats och licenskontroll Arrangören ska innan tävling kontrollera samtliga deltagares licenser. Spelklarlista finns på Spelare som inte finns på spelklarlistan innan tävling måste före spel teckna licens på plats till förhöjd avgift. Licensiering sker via ifyllande av spelarlista som skickas till SVBF. För att förenkla licenshanteringen bör även arrangören skicka e-post med licensuppgifterna till i samband med resultatrapporteringen. SVBF fakturerar arrangörsföreningen för licensavgifterna. Resultathantering Resultathanteringen ska ske enligt de riktlinjer som SVBF kräver. Detta innebär att en person hos arrangören kommer att vara ansvarig samt sköta detta under tävlingens genomförande, vilket innebär inför, under och efter. Bristfällig resultatrapportering faktureras arrangören enligt SVBF:s Tävlingsbestämmelser, beachvolleyboll och Ekonomiska bestämmelser. För och Challenger gäller att fullständig resultatfil (Tournament Master el. annan excelfil) ska skickas in till omedelbart efter tävlingen. För Challenger gäller dessutom att ett kort reportage (ca 10 rader/klass) om tävlingen ska bifogas resultaten. Om uppgifter saknas eller om resultaten kommer in för sent kan rankingen inte uppdateras på ett korrekt sätt. För att resultathanteringen ska kunna ske, så att lagen erhåller rankingpoäng, måste fullständiga uppgifter (för- och efternamn, personnummer, föreningstillhörighet, placering och rankingpoäng) finnas i resultatrapporteringen. Dessutom ska slutspelsresultat inkl. setsiffror from kvartsfinal redovisas. OBS! Protesttid, hantering av protester och fastställande av resultat åligger arrangören.

9 Priser för placeringar När det gäller priser för placeringar i finns det inga krav. Däremot uppskattar gästerna, d v s de deltagande lagen, om det är en prisceremoni med varupriser etc. Vid Challenger finns krav på prisbord enligt följande: 1:an 700 kr 2:an 400 kr 3:orna 200 kr vardera. Totalt 1500 kr / tävlingsklass.

SWEDISH BEACH TOUR 2014

SWEDISH BEACH TOUR 2014 SWEDISH BEACH TOUR MANUAL 2014 SWEDISH BEACH TOUR 2014 Detta dokument är en sammanställning av vad som gäller vid tävlingarna som ingår i Swedish Beach Tour 2014. Den svenska touren är inte en homologerad

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole 2016-11-01 Sida 1 Svenska Biljardförbundet Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Dessa regler kompletterar Svenska Biljardförbundets grengemensamma tävlingsbestämmelser. Där dessa två står i konflikt,

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen 2017-02-09 Innehåll Kap. 1. Svenska Cupen... 3 1. Förutsättningar (150913)... 3 2. Anmälan (150913)... 3 3. Uteblivande (150913)... 3 4. Byte mellan klass, lag eller

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole 2017-02-08 Sida 1 Svenska Biljardförbundet Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Dessa regler kompletterar Svenska Biljardförbundets grengemensamma tävlingsbestämmelser. Där dessa två står i konflikt,

Läs mer

KLASSINDELNING 1.1 ELIT

KLASSINDELNING 1.1 ELIT SVENSKA BILJARDFÖRBUNDET TÄVLINGSBESTÄMMELSER 3-VALLARE Reviderade 2002-02-16 KLASSINDELNING 1.1 ELIT Elitklassen består av 18 spelare, tävlingen stängs vid 18 deltagare. Turordning vid reservinträde:

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Svenska Biljardförbundet Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Carambolekommittén 1 januari 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...1 1. Klassindelning...1 2. Elittävlingar... Fel! Bokmärket

Läs mer

Bestämmelser för "Norrlands Stora Pris" vs 5.0 ( )

Bestämmelser för Norrlands Stora Pris vs 5.0 ( ) Bestämmelser för "Norrlands Stora Pris" vs 5.0 (2016-04-30) 1 Syfte och mål Norrlands Stora Pris, även kallat NSP, har till syfte att främja tävlande för A-klassade spelare i region nord och att ge dem

Läs mer

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 170321 Tävlingsform: Lagtävling matchspel mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen spelas mellan av klubbarna anmälda

Läs mer

Svensk Tennis Norr. TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009

Svensk Tennis Norr. TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009 TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 1.0 2008-11-16 Simon Elfving Första utkastet - - Simon Elfving 2008-11-27 TENNISNORR 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 1. Generellt Cupen består av fyra stycken tävlingar och totalresultatet är rankinggrundande. OBS! ingen deltävling är obligatorisk Tävlingarna

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

I 2 INTERNATIONELLA FÖRBUND OCH ORGANISATIONER I 2.1 Internationella badmintonförbundet heter Badminton World Federation, BWF.

I 2 INTERNATIONELLA FÖRBUND OCH ORGANISATIONER I 2.1 Internationella badmintonförbundet heter Badminton World Federation, BWF. I 1 FÖRBUNDETS BENÄMNING Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden förkortas med SBF i detta dokument. Respektive distriktsförbund förkortas SDF. I 2 INTERNATIONELLA

Läs mer

Svenska Volleybollförbundet Tävlingsbestämmelser beachvolley 2015

Svenska Volleybollförbundet Tävlingsbestämmelser beachvolley 2015 Svenska Volleybollförbundet 802003-7209 Tävlingsbestämmelser beachvolley 2015 Innehåll 1 Officiell tävling...3 2 Svenska Volleybollförbundets tävlingsverksamhet...3 3 Distriktens tävlingsverksamhet...3

Läs mer

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015.

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Arrangör: Spelplats: BTK Safir Tulpangatan 47 703 53 Örebro E-mail: safirinternational@btksafir.com Idrottshuset,

Läs mer

REGLER F13/F14 OCH P13/14

REGLER F13/F14 OCH P13/14 REGLER F13/F14 OCH P13/14 SKARA FC och SKARA SOMMARLAND presenterar regler för SOMMARLAND CUP 2014. 1. Cupen spelas med 11-mannalag med (rullande byten). Varje lag får innehålla obegränsat antal spelare.

Läs mer

Inbjudan till utomhusspel i fotboll för barn- och ungdomslag 2015

Inbjudan till utomhusspel i fotboll för barn- och ungdomslag 2015 Västerås uppdaterat: 2015-03-12 Inbjudan till utomhusspel i fotboll för barn- och ungdomslag 2015 Nu är det äntligen dags att anmäla lag till utomhussäsongen 2015. Förändringar 2015 Västmanlands Fotbollförbund

Läs mer

1) OBS!! det är endast möjligt att deltaga i en av ronderna på Mönsterås GK:s deltävling Sida 1 av 5

1) OBS!! det är endast möjligt att deltaga i en av ronderna på Mönsterås GK:s deltävling Sida 1 av 5 Bestämmelser för Grannsämjan 2016 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2015 markerade i högermarginalen

Läs mer

Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017

Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017 Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

Läs mer

4:4 Sanktionsansökan Tävlingsarrangörer (föreningar) kan inlämna ansökan om sanktion av tävling till SDD, varvid gäller:

4:4 Sanktionsansökan Tävlingsarrangörer (föreningar) kan inlämna ansökan om sanktion av tävling till SDD, varvid gäller: 4 SANKTION 4:1 Sanktionerade tävlingar Två typer av sanktion kan lämnas för tävlingar av SDD: 1. Rankingsanktion 2. SDD-sanktion DS beslutar vilka tävlingar som beviljas sanktion. 4:2 Rankingsanktion -

Läs mer

Arrangörsreglemente Trupp

Arrangörsreglemente Trupp 1. Avtal och handlingar 1.1 Parter 1.2 Ekonomi 1.3 Handlingar 2. Tävlingens upplägg 3. PM 4. Ackreditering 5. Defilering 6. Publik 7. Lokaler Arrangörsreglemente Trupp 2.1 Tävlingens genomförande 2.2 Startordning

Läs mer

Manual SGDF:s Seriespel 2016

Manual SGDF:s Seriespel 2016 Manual SGDF:s Seriespel 2016 Övergripande Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken

Läs mer

SC och SCD spelas mellan fyramannalag från i SkDF registrerade klubbar.

SC och SCD spelas mellan fyramannalag från i SkDF registrerade klubbar. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SKÅNSKA CUPEN Omfattning Speltid Deltagande Listade spelare Föreliggande bestämmelser reglerar spel i Skånska Cupen (SC) och Skånska Cupen för Damer (SCD). SC och SCD spelas årligen

Läs mer

Föreskrifter år 2017 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer

Föreskrifter år 2017 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer 1 kap. Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2017 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer 1 Tävlings- och spelregler m.m. I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler för

Läs mer

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs Bestämmelser för Grannsämjan 2017 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2016 markerade i högermarginalen

Läs mer

Svenska Volleybollförbundet

Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet 802003-7209 Tävlingsbestämmelser beachvolley 2017 Innehåll 1 Officiell tävling... 3 2 Svenska Volleybollförbundets tävlingsverksamhet... 3 3 Distriktens tävlingsverksamhet...

Läs mer

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar. FÖRESKRIFTER SVENSKA SPEL F 19 2015 1 Kap. - Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.

Läs mer

Nationella Poolbestämmelser

Nationella Poolbestämmelser Nationella Poolbestämmelser Antagna 2013-10-01 Dessa regler är att ses som nationella tilläggsregler som överskrider det internationella allmänna poolbiljard reglerna och föreskrifterna. Innehåll 1. Tävlingssäsong

Läs mer

Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16.

Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16. Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16. 1 kap. - Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

2010-06-11 Sida 1 av 8

2010-06-11 Sida 1 av 8 2010-06-11 Sida 1 av 8 Serieupplägg Inledning När systemadministratören (SIBF) av IDA har satt upp en ny säsong är det dags att lägga upp kommande säsongs seriespel. Systemadministratören kan när som helst

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

Tävlingsbestämmelser DM

Tävlingsbestämmelser DM Tävlingsbestämmelser DM 2016-2017 A1 (U16) DM Västergötland B1 (U14) DM Västergötland Allmänna bestämmelser samt utdrag och kompletteringar av SIF: s Tävlingsbestämmelser 2016-2017 Fastställda 2016-12-06

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

Bricmate Cup april 2011 GRUPP 1 GRUPP 2 GRUPP 3

Bricmate Cup april 2011 GRUPP 1 GRUPP 2 GRUPP 3 Bricmate Cup 22 24 april 2011 GRUPP 1 GRUPP 2 GRUPP 3 Spelprogram Fredag 22/4 10.00 Hammarby IF IFK Uppsala 11.00 FC Djursholm Lindö FF 12.00 AFC Elite AIK U 13.00 Lindö FF Hammarby IF 14.00 IFK Uppsala

Läs mer

Page 1 of 5. Bordtennisklubben Safir hälsar samtliga välkomna till Safirs Internationella 2013.

Page 1 of 5. Bordtennisklubben Safir hälsar samtliga välkomna till Safirs Internationella 2013. Page 1 of 5 Bordtennisklubben Safir hälsar samtliga välkomna till Safirs Internationella 2013. Arrangör: Spelplats: BTK Safir Tulpangatan 47 703 53 Örebro E-mail: safirinternational@btksafir.com Idrottshuset,

Läs mer

Tävlingskrav Ungdomsturneringar

Tävlingskrav Ungdomsturneringar Tävlingskrav Ungdomsturneringar Säsongen 2016-2017 Innehåll INLEDNING... 3 1.1. SM-spel... 3 1.2. Tävlingsstyrelse... 3 1.3. Tävlingsjury... 3 1.4. Regler och tolkningsordning... 3 1.5. Arrangörer... 3

Läs mer

Svenska Volleybollförbundet Tävlingsbestämmelser beachvolley 2015

Svenska Volleybollförbundet Tävlingsbestämmelser beachvolley 2015 Svenska Volleybollförbundet 802003-7209 Tävlingsbestämmelser beachvolley 2015 1 Officiell tävling Officiell tävling är tävlingar som sanktionerats av Internationella Volleybollförbundet eller av dess tillhörande

Läs mer

Regler för Volley 2000

Regler för Volley 2000 Regler för Volley 2000 - SPELETS IDÉ - Volley 2000 är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volley 2000 kan spelas av alla - killar och tjejer, stora och små,

Läs mer

Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16

Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16 Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16 Avgifter Föreningsavgift Div. 2 Utv. 2 000 kr Damer 11 000 kr 5 000 kr Herrar Div. 2 11 000 kr Div. 3 8 000 kr Utv. 5 000 kr 7 000 kr DM Avgift vid komplettering

Läs mer

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2013

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2013 RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2013 1. Generellt Cupen består av fyra stycken tävlingar och totalresultatet är rankinggrundande. OBS! ingen deltävling är obligatorisk Tävlingarna

Läs mer

SKOL-DM I HANDBOLL 2012-2013 SPELSCHEMA OCH ÖVRIG INFO

SKOL-DM I HANDBOLL 2012-2013 SPELSCHEMA OCH ÖVRIG INFO SKOL-DM I HANDBOLL 2012-2013 SPELSCHEMA OCH ÖVRIG INFO Välkomna till årets Skol-DM i handboll 2012-2013! Mycket viktigt och ert ansvar att läsa igenom detta dokument. Arrangemang I gruppspel och slutspelsmatcher,

Läs mer

Tävlingsledarkonferens 2018 Välkomna!

Tävlingsledarkonferens 2018 Välkomna! Tävlingsledarkonferens 2018 Välkomna! Program SO Touren 2018 Stockholm Junior Tour 2018 Sanktionsansökan Sanktionsbestämmelser/Tävlingsbestämmelser Rundtur tävlingssystem Utbildning av funktionärer Domarutbildning

Läs mer

Nationella. Poolbestämmelser

Nationella. Poolbestämmelser Nationella Poolbestämmelser Dessa regler är att ses som nationella tilläggsregler som överskrider det internationella allmänna poolbiljard reglerna och föreskrifterna. Innehåll 1. Tävlingssäsong 2. Tävlingskalender

Läs mer

a) Ansökan Ansökan om att arrangera Distriktsmästerskapet ska vara inne 1:a maj året innan den aktuella DM-tävlingens genomförande.

a) Ansökan Ansökan om att arrangera Distriktsmästerskapet ska vara inne 1:a maj året innan den aktuella DM-tävlingens genomförande. Tävlingsbestämmelser Norra Sveriges Bouleförbund Bestämmelser gällande arrangerande av distriktstävlingar (seriespel, DM och kvalet till Svenska Cupen V65) samt förutsättningar vid sanktionering av lokala

Läs mer

Observera att denna sammanfattning ej ersätter tävlings-eller representationsbestämmelser utan ska ses som en hjälp.

Observera att denna sammanfattning ej ersätter tävlings-eller representationsbestämmelser utan ska ses som en hjälp. Lagledarhandbok Lagledarhandbok Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare eller coach för ett ungdomslag i basket. Texten är förenklade utdrag ur tävlingsbestämmelser, representationsbestämmelser

Läs mer

Svenska Volleybollförbundet Tävlingsbestämmelser beachvolley 20176

Svenska Volleybollförbundet Tävlingsbestämmelser beachvolley 20176 Svenska Volleybollförbundet 802003-7209 Tävlingsbestämmelser beachvolley 20176 Innehåll 1 Officiell tävling... 3 2 Svenska Volleybollförbundets tävlingsverksamhet... 3 3 Distriktens tävlingsverksamhet...

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Version 4 2017-05-12 Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 3. Ansökan om och redovisning

Läs mer

Stockholms Golfförbunds Seriespel. Manual och tävlingsbestämmelser 2016

Stockholms Golfförbunds Seriespel. Manual och tävlingsbestämmelser 2016 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Stockholms Golfförbunds Seriespel Manual och tävlingsbestämmelser 2016 NYHETER SÄSONGEN 2016 Från och med 2016 har vi anpassat ålderskategorierna till SGF som följer EGA (Européen

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 9 år

Läs mer

Vi har i detta dokument försökt att förtydliga regelverket, beskriva för vilken målgrupp serierna är ämnade samt lyfta de större förändringarna.

Vi har i detta dokument försökt att förtydliga regelverket, beskriva för vilken målgrupp serierna är ämnade samt lyfta de större förändringarna. Tennis Syds serier Utomhusserierna -09 är tredje omgången av Tennis Syds serier. Under resans gång har vi tagit emot synpunkter från medverkande klubbar samt serieansvariga i de tidigare distrikten. De

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser DamTvåan Södra 2016/2017 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté DamTvåan Södra 2016/2017, Region Syd (83201) Deltagande lag skall bestå av spelare födda 2002 eller

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 12

Läs mer

Nytt klassningssystem förslag Remissunderlag

Nytt klassningssystem förslag Remissunderlag 1. Inledning Arbetet med att ta fram ett nytt klassningssystem har pågått i ca två år inom Verksamhetsområde Nationell Badminton (VoNB). Under perioden har ett första förslag varit ute på remiss i badmintonsverige

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

PROGRAM 10-11 MAJ 2008

PROGRAM 10-11 MAJ 2008 PROGRAM 10-11 MAJ 2008 Första utgåvan 8 mars 2008 1 VÄSTERORTSCUPEN 10-11 MAJ 2008 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 3 2. TÄVLINGSORGANISATION... 3 3. TÄVLINGSBESTÄMMELSER... 4 Regler... 4 Matchtider... 4 Klassindelning...

Läs mer

Föreskrifter år 2009/2010 SM i Futsal herrar och damer, pojkar och flickor 15 och 17 år

Föreskrifter år 2009/2010 SM i Futsal herrar och damer, pojkar och flickor 15 och 17 år Föreskrifter år 2009/2010 SM i Futsal herrar och damer, pojkar och flickor 15 och 17 år KAPITEL 1 ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Svenska Fotbollförbundet (SvFF) administrerar tävlingen.

Läs mer

Nya tävlingsformer frågor och svar

Nya tävlingsformer frågor och svar Nya tävlingsformer frågor och svar De nya tävlingsformerna för barn och ungdom som införs från och med hösten 2015 påverkar dig som spelar och arrangerar tennistävlingar för de yngre åldrarna. Vi försöker

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer

SKOL-DM I HANDBOLL 2012-2013 SPELSCHEMA OCH ÖVRIG INFO

SKOL-DM I HANDBOLL 2012-2013 SPELSCHEMA OCH ÖVRIG INFO SKOL-DM I HANDBOLL 2012-2013 SPELSCHEMA OCH ÖVRIG INFO Välkomna till årets Skol-DM i handboll 2012-2013! Mycket viktigt och ert ansvar att läsa igenom detta dokument. Arrangemang I gruppspel och slutspelsmatcher,

Läs mer

INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR

INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR SEKTION I INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR I 1 ALLMÄNT I 1.1 Förbundets benämning I 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16 Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2012-12-16 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att klargöra för arrangören, tävlande och domarna reglerna

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

Region Syd. Seriebestämmelser. J18 Division /2017. Region Syd. Region Syd:s tävlingskommitté

Region Syd. Seriebestämmelser. J18 Division /2017. Region Syd. Region Syd:s tävlingskommitté Seriebestämmelser J18 Division 1 2016/2017 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2016-11-22 J18 Division 1 2016/2017 Region Syd J18 Division 1 2016/2017, Region Syd. Deltagande lag skall bestå av spelare

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BEACH-VATTENPOLO

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BEACH-VATTENPOLO TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BEACH-VATTENPOLO Tävlingsbestämmelser för Beach-vattenpolo Sida 2 av 16 Innehållsförteckning Om Tävlingsbestämmelser för Beach-vattenpolo... 5 Förkortningar... 5 670.1 Allmänna

Läs mer

SKOL-DM I HANDBOLL 2012-2013 SPELSCHEMA OCH ÖVRIG INFO

SKOL-DM I HANDBOLL 2012-2013 SPELSCHEMA OCH ÖVRIG INFO SKOL-DM I HANDBOLL 2012-2013 SPELSCHEMA OCH ÖVRIG INFO Välkomna till årets Skol-DM i handboll 2012-2013! Mycket viktigt och ert ansvar att läsa igenom detta dokument. Arrangemang I gruppspel och slutspelsmatcher,

Läs mer

Volkswagen Junior Masters

Volkswagen Junior Masters Världsomspännande fotbollsturnering för pojkar mellan 10-12 år. Nationell final med kvalificering till världsturneringen som avgörs i samband med Europamästerskapen i fotboll 2012 som hålls i Polen. Senast

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

J Varje arrangör ska ha som ambition att tillse att samtliga matcher döms av utbildade domare.

J Varje arrangör ska ha som ambition att tillse att samtliga matcher döms av utbildade domare. J 1 FÖRBUNDETS BENÄMNING Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden förkortas med SBF, respektive distriktsförbund förkortas SDF. J 1.2 Generella bestämmelser J 1.2.1

Läs mer

Västers Bordtennisklubb

Västers Bordtennisklubb MOTALA OPEN 2010 Västers Bordtennisklubb hälsar spelare, ledare, publik och press hjärtligt välkomna till Motala Open 2010. Tävlingen spelas i Motala Sporthall. Tävlingen är sanktionerad som B-tävling

Läs mer

Svenska Ringetteförbundet

Svenska Ringetteförbundet Svenska Ringetteförbundet Seriespelsbestämmelser och sanktioner Svensk Ringette 2012-07- 10 1 Anmälan till seriespel Anmälan av lag till seriespel sker i juli månad exakt datum informeras från förbundet.

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Elit 2016/2017 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2017-01-09 J20 Elit 2016/2017 Region Syd J20 Elit 2016/2017, Region Syd Deltagande lag skall bestå av spelare

Läs mer

SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2014 DU MÅSTE ANMÄLA DIN HÄST OM DU VILL VARA MED! www.jagersro.se

SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2014 DU MÅSTE ANMÄLA DIN HÄST OM DU VILL VARA MED! www.jagersro.se SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2014 DU MÅSTE ANMÄLA DIN HÄST OM DU VILL VARA MED! www.jagersro.se PROPOSITION SVENSK UPPFÖDNINGSLÖPNING 2014 Till Svensk Uppfödningslöpning 2014 kan svenskfödda hästar födda

Läs mer

Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 kap. Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler för Beach Soccer samt, i tillämpliga

Läs mer

SANKTIONSANSÖKAN. Sanktionsansökningar görs på:

SANKTIONSANSÖKAN. Sanktionsansökningar görs på: Till tävlingsarrangörer (2016-10-03) SANKTIONSANSÖKAN Sanktionsansökningar görs på: http://svtf.tournamentsoftware.com Tävlingsperiod Brytdatum Sista ansökningsdag januari-april tom startdatum 30/4 15

Läs mer

Välkomna till DE Cup mars på Danderyds Vallen

Välkomna till DE Cup mars på Danderyds Vallen Välkomna till DE Cup 96 12 mars på Danderyds Vallen DE Hockey DE Cup 96 genomförs under en dag den 12 mars mellan 08.00 19.00. Tävlingen går av stapeln på Danderydsvallen med rullande lunchuppehåll. Lunch

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo

Tävlingsreglemente för SM i kendo Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kendosektion Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2006-04-17 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

Preliminär inbjudan - INNEBANDY VM

Preliminär inbjudan - INNEBANDY VM Välkommen till Innebandy-VM Ringhals IF 2009 Preliminär inbjudan - INNEBANDY VM i Ringhals 23-25 januari 2009 Detta första utskick innehåller logi-pm, preliminär inbjudan, anmälningsblankett samt tävlingsregler.

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer

Policy för prisutdelning i Svenska Volleybollförbundet

Policy för prisutdelning i Svenska Volleybollförbundet Policy för prisutdelning i Svenska Volleybollförbundet För att vässa organisationen kring prisutdelningar där Svenska Volleybollförbundet är arrangör finns här specificerat i detalj hur man steg-för-steg

Läs mer

Välkomna till COOP Extra cup 2011

Välkomna till COOP Extra cup 2011 Välkomna till COOP Extra cup 2011 Spelklasser & kostnad P/F 02-03 (5-manna) P/F 01-99 (7-manna) 900 kronor 950 kronor Anmälan & avgift Anmälan görs genom att mejla till kansli@eif.nu. Anmälan är definitiv

Läs mer

Smålands Ishockeyförbund Tävlingskommittén

Smålands Ishockeyförbund Tävlingskommittén Smålands Ishockeyförbund Tävlingskommittén Seriebestämmelser 2017/2018 J18 Division 2 Småland Smålands Ishockeyförbunds tävlingskommitté Seriebestämmelser för J18 Division 2 2017/2018, Småland J18 division

Läs mer

Fredag 27/1 till söndag 29/1 i Hedenhallen, Hönö

Fredag 27/1 till söndag 29/1 i Hedenhallen, Hönö Fredag 27/1 till söndag 29/1 i Hedenhallen, Hönö SISK:s Inomhusturnering Gustafs Cup år 2012 SISK:s Reglemente för 5-manna inomhus ÅLDER: Seniorer herrar och damer. ANMÄLNINGSAVGIFT: 750 kr / lag i herrcupen

Läs mer

Nordisk Bouleallians Regler för Nordiska Mästerskap

Nordisk Bouleallians Regler för Nordiska Mästerskap Nordisk Bouleallians Regler för Nordiska Mästerskap Antagna i Köpenhamn 2012-11-18 Innehållsförteckning Nordisk Bouleallians 3 Generella Regler 3 Deltagande länder 3 Spelare 3 Utländska medborgare 3 Enhetlig

Läs mer

Välkomna till Turex Cup 2015

Välkomna till Turex Cup 2015 TUREX CUP 2015 DELTAGANDE LAG Välkomna till Turex Cup 2015 Boo Hockey hälsar er varmt välkomna till Turex Cup 2015! Turex Cup är en av sveriges mest traditionsenliga hockeyturneringar för U11 spelare och

Läs mer

SVERIGERANKINGEN - REGELVERK

SVERIGERANKINGEN - REGELVERK 1 Definition 1.1 Sverigerankingen är en lista över spelare/par ordnad efter styrka. Det finns en lista för varje kategori i varje åldersklass. 1.2 Rankingen omfattar åldersklasserna U13, U15, U17, U19,

Läs mer

VÅRCUP 9-10 APRIL. Vi önskar alla lag lycka till!

VÅRCUP 9-10 APRIL. Vi önskar alla lag lycka till! VÅRCUP 9-10 APRIL Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till Ekesiöö vårcup. 64 lag från 40 olika klubbar kommer till start i 7 olika klasser för pojkar och flickor födda 2001-1999. Alla matcher spelas

Läs mer

Seriebestämmelser,

Seriebestämmelser, Seriebestämmelser, 2015-2016 1 Matchtider Serie Matchtid Speldagar U16 Örebro/ 3 x 20 min. Lördagar seriespel U15 Örebro/ 3 x 20 min. Söndagar seriespel U14 Örebro/ 3 x 15 min. Lördagar seriespel U13 Örebro/

Läs mer

Manual för BouleApp 3.0 ResultIT 2014. Manual för version 3.0-1 -

Manual för BouleApp 3.0 ResultIT 2014. Manual för version 3.0-1 - Manual för version 3.0-1 - 1 Introduktion... 5 2 Licens och support... 6 2.1 Licenshanteringen... 6 2.2 E-postsupport... 6 2.3 Telefonsupport... 6 3 Hantera tävling... 7 3.1 Ny tävling... 7 3.1.1 Typ av

Läs mer

Information med tillhörande

Information med tillhörande Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar/Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2015/2016 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande upplagan

Läs mer

Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs. Regler

Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs. Regler Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs Regler - SPELETS IDÉ - Volleyboll är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volleyboll kan spelas

Läs mer

De olika serierna och dess regelverk

De olika serierna och dess regelverk De olika serierna och dess regelverk Serierna är uppbyggda i sex olika kategorier (A-F), som på olika sätt är anpassade mot målgruppens spelare. Nedan återfinns kortfattade beskrivningar av respektive

Läs mer

VETERAN-SM. i bordtennis 31 jan 3 febr. Täljehallen i Södertälje. Över 550 deltagare i åldrar från 30 år upp till 85 år.

VETERAN-SM. i bordtennis 31 jan 3 febr. Täljehallen i Södertälje. Över 550 deltagare i åldrar från 30 år upp till 85 år. VETERAN-SM i bordtennis 31 jan 3 febr Täljehallen i Södertälje Över 550 deltagare i åldrar från 30 år upp till 85 år. VETERAN SM 31 jan - 3 febr 2013 i Täljehallen Södertälje Arrangör: Spellokal: Parkering:

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Anmälan... 1 1.3. Tolkningsordning... 1 1.4. SM-spel... 1 1.5. Tävlingsstyrelse...

Läs mer

Så funkar det! På varje spelort spelas gruppspel under fredag den 22 september samt lördag den 23 september.

Så funkar det! På varje spelort spelas gruppspel under fredag den 22 september samt lördag den 23 september. Så funkar det! På varje spelort spelas gruppspel under fredag den 22 september samt lördag den 23 september. Lagen kvalificerar sig genom gruppspelet för slutspel i olika nivåer. Placeringen i gruppspelet

Läs mer

NÄSET CUP 2015 Välkommen till Näset Cup maj

NÄSET CUP 2015 Välkommen till Näset Cup maj NÄSET CUP 2015 Välkommen till Näset Cup 16-17 maj Vi hälsar Dig och ditt lag välkommen till Näset Cup 2015. Här finner Du all information om cupen. (spelschemat sänds i separat dokument). Samtliga matcher

Läs mer

Inbjuder till Rallarcupen 2006 All Helgonahelgen 3-4-5/11

Inbjuder till Rallarcupen 2006 All Helgonahelgen 3-4-5/11 2006 Inbjuder till Rallarcupen 2006 All Helgonahelgen 3-4-5/11 Rallarcupen är sanktionerad av Svenska Handboll förbundet samt vårt egna distriktsförbund och genomförs nu för fjärde gången sedan omstarten.

Läs mer

Information inför spelåret , ver. 2

Information inför spelåret , ver. 2 Information inför spelåret 2014-2015, ver. 2 Nedan listas förändringar som införs till spelåret 2014-2015 efter beslut av förbundsmöte och SBTF. Stadgeändringar Förbundsmöte vartannat år Från och med 2015

Läs mer