Rapport. Klorerade miljögifter i unga gråsälar från Östersjön, avtal (dnr Mm)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Klorerade miljögifter i unga gråsälar från Östersjön, 1998-2005. avtal 212 0550 (dnr 721-5713-05Mm)"

Transkript

1 Rapport Klorerade miljögifter i unga gråsälar från Östersjön, avtal (dnr Mm) 1

2 Bakgrund Det är välkänt att PCB och DDT och dess metaboliter minskar i Östersjöbiota sedan förbuden kom mot dessa ämnen (t.ex. esultatfranovervakningsprogrammen.936.html). Men i en tidigare studie på gråsälar i Östersjön konstaterades det att PCB inte minskat i samma takt i unga gråsälar som i strömming, torsk och sillgrissleägg från Östersjön (Roos et al., 1998). Miljögiftsanalys av gråsäl ingår inte i det marina miljögiftsprogrammet och därför sökte vi medel för att kunna utföra denna studie. Initialt var tanken att låta analysera späck från 40 unga gråsälar från 2004 och 2005, men på grund av begränsningar i Miljöprovbanken beslöt vi oss för att utöka antalet insamlingsår för att kunna belysa en eventuell tidstrend av PCB och DDT. Denna rapport behandlar de sälar som ingår i kontraktet, men de kommer även att ingå i en större studie, som inkluderar bromerade flamskyddsmedel samt juvenila gråsälar från en längre tidsperiod. Materialet har publicerats i form av ett abstract och en poster på en konferens som Marine Mammal Society höll i Kapstaden, Sydafrika i december 2007 (Roos et al., bifogas som bilaga 1). Material och metoder I denna studie har späck från 40 juvenila gråsälar från Östersjön analyserats med avseende på klorerade miljögifter. Sälarna hade antingen fastnat i redskap och drunknat, eller skjutits inom avlysningsjakten. Alla var i normalt näringsstatus och under 1,5 år gamla. Statistisk bearbetning (regressionsanalys) har skett på logaritmerade värden. Extraktion, upparbetning och kvantifiering Extraktionen grundar sig på den kallblandningsmetod som beskrivs i Jensen et al, (1983) Provet homogeniseras i en filtertratt, varefter fettet extraheras med olika lösningsmedel (aceton, hexan, dietyleter). Fettmängden bestäms, varefter fetthalten beräknas. Provet upparbetas därefter med koncentrerad svavelsyra. Kvantifiering: För analys av de klorerade föreningarna har proverna injicerats på en gaskromatograf (GC) med en "Electron Capture Detector" (ECD) utrustad med två kapillärkolonner av olika polaritet. Substanser som ingått i kvantifieringen är PCBkongenerna CB-28, CB-52, CB-101, CB-105, CB-118, CB-138, CB-153, och CB-180. Dessutom har DDE, DDD och DDT, α-, β- och γ-hch, HCB och transnonaklor kvantifierats. 2

3 Resultat Pesticider sddt Koncentrationerna av sddt (summan av DDT + DDE + DDD) har fortsatt att minska under perioden, med ungefär 9,4 % årligen (p<0,005) (se Figur 1). Halterna ligger mellan 1,7 och 12 mg/kg fettvikt där DDE står för den största delen. summa DDT i juvenila gråsälar 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Figur 1. Summan av halterna DDT samt dess metaboliter DDD och DDE i juvenila gråsälar (mg/kg fettvikt). HCH Hexachlorocyclohexane, HCH, finns i flera isomerer. Endast γ-hch är toxiskt mot insekter, men när HCH produceras bildas även stora mängder α-hch och β-hch. De två sistnämnda är mest stabila. I denna studie låg alla prover utom en under detektionsgränsen för γ-hch (<0.010 mg/kg l.w.), men övriga isomerer fanns i mätbara, låga halter. Halterna av summan alfa + beta HCH har minskat över tid med ca 8,5 % årligen (p<0,001) (se Figur 2) alfa + beta HCH i juvenila gråsälar 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Figur 2. Summan av alfa och beta-hch i späck från juvenila gråsälar (mg/kg fettvikt). 3

4 Resultat Industrikemikalier spcb För att kunna jämföra halterna PCB med tidigare resultat som genomförts med en annan metod (packad kolonn GC) har en omräkning gjorts, för att få en ungefärlig halt summa-pcb (spcb). Beräkningen är gjord på de tre största kongenerna (CB-138, CB-153 och CD-180) och en korrelationsfaktor (x 1,3) efter ett antal dubbelanalyser med både gammal och ny analysmetod (packad resp kapillärkolonn GC). Halterna under perioden har inte minskat och ligger mellan 4,5 och 60 mg/kg fettvikt (se Figur 3). spcb i juvenila gråsälar , Figur 3. Halten PCB i juvenila gråsälar (mg/kg fettvikt) har inte minskat under perioden. Sammanfattning Den gynekologiska hälsan hos Östersjöns gråsälshonor har förbättrats avsevärt de senaste åren. Samtidigt har halterna av flertalet miljögifter som PCB, DDT och HCH minskat i fisk från Östersjön och gråsälstammen ökar (Harding et al. 2007). Liknande minskning av halterna av sddt och HCH ses även i juvenila gråsälar som analyserats inom detta projekt, men däremot har inte halterna av PCB minskat under undersökningsperioden. Alltså ser inte bilden likadan ut för dessa ämnen, och anledningen till detta är oklar. Det är fortfarande relativt höga halter av PCB som analyseras inom denna studie och de har inte minskat under perioden. Men det bör påpekas att då dessa analysresultat läggs samman med resultat från tidigare analyserade juvenila gråsälar kan vi konstatera att även halterna av PCB har minskat i gråsäl över tid ( ) men att minskningstakten för PCB är mycket lägre än den som ses i annan biota i Östersjön (Bilaga 1). Halterna av PCB i de unga gråsälarna som analyserats inom denna studie låg mellan 4,6 och 60 mg/kg fettvikt. Som jämförelse kan nämnas att man i djurförsök på mink visat att minkens reproduktion blir kraftigt störd eller förstörd då honorna har en halt av 12,5 mg/kg fettvikt i muskel. (Brunström et al.., 2001). 4

5 Referenslista Brunström, B., Lund, B-O., Bergman, A., Asplund, L., Athanassiadis, I., Athanasiadou, M., Jensen, S. & Örberg, J Reproductive toxicity in mink (Mustela vison) chronically exposed to environmentally relevant PCB concentrations. Environ. Toxicol. Chem. 20: Jensen, S., Reutergård, L., Jansson, B., Analytical Methods for Measuring Organochlorines and Methyl Mercury by Gas Chromatography. FAO Fisheries Tecnical Paper, FAO Rome 1983 No 212 (FIRI/T212). Harding, K. C., Härkönen, T., Helander, B. & Karlsson, O Status of Baltic grey sels: Population assessment and extinction risk. NAMMCO Sci. Publ. 6: Roos, A., Bergman, A., Greyerz, E. and Olsson, M Time trend studies on sddt and PCB in juvenile grey seals (Halichoerus grypus), fish and guillemot eggs from the Baltic Sea. Proceedings from the 18th Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants, Stockholm, Sweden, August 17-21, In: DIOXIN-98. Environmental Levels II. (Eds.) N. Johansson, Å. Bergman, D. Broman, H. Håkansson, B. Jansson, E. Klasson Wehler, L. Poellinger and B Wahlström. Organohalogen Compounds 39:

Miljögifter i fisk. Sara Danielsson Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för Miljöforskning och Övervakning

Miljögifter i fisk. Sara Danielsson Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för Miljöforskning och Övervakning Miljögifter i fisk Sara Danielsson Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för Miljöforskning och Övervakning Övervakning av miljögifter Marina programmet Sötvattensprogrammet Terrestra programmet? På uppdrag

Läs mer

Strömming. Foto: Dan Blomkvist. Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming. Uppdaterad 2012-01-04

Strömming. Foto: Dan Blomkvist. Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming. Uppdaterad 2012-01-04 Strömming. Foto: Dan Blomkvist Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming Uppdaterad 212-1-4 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar bakgrundsinformation,

Läs mer

Koncentrationer av klor- och bromorganiska föreningar samt kvicksilver i uttrar från Jämtland

Koncentrationer av klor- och bromorganiska föreningar samt kvicksilver i uttrar från Jämtland Koncentrationer av klor- och bromorganiska föreningar samt kvicksilver i uttrar från Jämtland 1991-2004. Rapport från Naturhistoriska riksmuseet för Länsstyrelsen i Jämtland. December 2005 Anna Roos Miljögiftsgruppen

Läs mer

Koncentrationer av metaller och organiska miljögifter i abborre från Bråviken en jämförelse mellan 2007 och 2011

Koncentrationer av metaller och organiska miljögifter i abborre från Bråviken en jämförelse mellan 2007 och 2011 2012-10-11 Dnr. 50-804/2011 Koncentrationer av metaller och organiska miljögifter i abborre från en jämförelse mellan 2007 och 2011 Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Anders Bignert, Sara Danielsson Rapport

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

Insamling och kemisk analys av miljöföroreningar i svensk modersmjölk - Resultat från 2008-2010. Rapport till Naturvårdsverket 2010-11-24

Insamling och kemisk analys av miljöföroreningar i svensk modersmjölk - Resultat från 2008-2010. Rapport till Naturvårdsverket 2010-11-24 Insamling och kemisk analys av miljöföroreningar i svensk modersmjölk - Resultat från 2008-2010 Rapport till Naturvårdsverket 2010-11-24 (Överenskommelse/Avtal Nr. 215 0707 samt 215 0709), Åke Bergman

Läs mer

Jämförande analyser av organiska miljögifter i fisk

Jämförande analyser av organiska miljögifter i fisk SWEDISH MUSEUM OF NATURAL HISTORY Contaminant Research Group SE-14 5 Stockholm Jämförande analyser av organiska miljögifter i fisk Avtal 216 316, Dnr 721-431-3Mm 24-3-3 Jämförande analyser av organiska

Läs mer

Insamling av bröstmjölksprover från Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå samt Analyser av insamlade bröstmjölksprover Resultat från 2007 års arbete

Insamling av bröstmjölksprover från Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå samt Analyser av insamlade bröstmjölksprover Resultat från 2007 års arbete 1 Insamling av bröstmjölksprover från Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå samt Analyser av insamlade bröstmjölksprover Resultat från 2007 års arbete Rapport till Naturvårdsverket 2008-03-31 (överenskommelsenummer

Läs mer

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött?

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött? 2012-03-28 Rapport angående uppdrag nr 215 1042, dnr 235-4460-10Mm Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött? Maria Wennberg 1 Ingvar Bergdahl 1 1 Yrkes- och miljömedicin, Institutionen

Läs mer

Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år Projekt X-198.

Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år Projekt X-198. -0- Dnr 0-/ Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år. Projekt X-. Suzanne Faxneld, Sara Danielsson Rapport nr : Naturhistoriska

Läs mer

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Helene Ek och Karl Svanberg Länsstyrelsen Östergötland 1 Sammanfattning Tidigare studier har visat att Bråvikens sediment (dvs. bottensubstrat) innehåller

Läs mer

Miljöövervakningsmetod POPs i bröstmjölk PBDE och HBCDD i poolade mjölkprover

Miljöövervakningsmetod POPs i bröstmjölk PBDE och HBCDD i poolade mjölkprover POPs i bröstmjölk PBDE och HBCDD i poolade mjölkprover 1 Programområde: Hälsorelaterad miljöövervakning POPs i bröstmjölk PBDE och HBCDD i poolade mjölkprover Författare: Se avsnittet Författare och övriga

Läs mer

Braune, B., Outridge, P., Wilson, S. Bignert, A. and Riget, F. 2003. Heavy metals, Temporal Trends. Ch. 5 AMAP Phase II.

Braune, B., Outridge, P., Wilson, S. Bignert, A. and Riget, F. 2003. Heavy metals, Temporal Trends. Ch. 5 AMAP Phase II. Publikationer 2003 Athanasiadou, M., Marsh, G., Athanassiadis, I., Lundstedt-Enkel, K., Asplund, L., Olsson, M. and Bergman Å. 2003. Screening of polybrominated compounds in species from different trophic

Läs mer

Helander, B Projekt Havsörn - Sveriges första faunaprojekt. 90 år ung! - Naturskyddsföreningens årsbok 1999, årg. 90:86-93.

Helander, B Projekt Havsörn - Sveriges första faunaprojekt. 90 år ung! - Naturskyddsföreningens årsbok 1999, årg. 90:86-93. 1999 Bergman, A. 1999. Health condition of the Baltic grey seal (Halichoerus grypus) during two decades. Gynaecological health improvement but increased prevalence of colonic ulcers. APMIS 107:270-282.

Läs mer

Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten samt dioxiner i fisk i Norrbottens län år Projekt X-194.

Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten samt dioxiner i fisk i Norrbottens län år Projekt X-194. 0-0- Dnr 0-/0 Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten samt dioxiner i fisk i Norrbottens län år 0. Projekt X-. Suzanne Faxneld Rapport nr 0: Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för

Läs mer

Regionala skillnader i kvinnors kroppsbelastning av persistenta organiska miljöföroreningar

Regionala skillnader i kvinnors kroppsbelastning av persistenta organiska miljöföroreningar Resultatrapport Diarienr:721-1921-Mm Regionala skillnader i kvinnors kroppsbelastning av persistenta organiska miljöföroreningar Anders Glynn 1, Elisabete Weiderpass 2, Fredrik Granath 2, Per Ola Darnerud

Läs mer

Miljögiftssituationens utveckling i Östersjön

Miljögiftssituationens utveckling i Östersjön Miljögiftssituationens utveckling i Östersjön Anders Bignert, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Suzanne Faxneld Enh. F. Miljöforskning och Övervakning, Naturhistoriska riksmuseet 1 KSLA 13.11.13 10:45~11:15

Läs mer

Elisabeth Nyberg, Anders Bignert & Suzanne Faxneld, Naturhistoriska riksmuseet. Bra verktyg trots brister

Elisabeth Nyberg, Anders Bignert & Suzanne Faxneld, Naturhistoriska riksmuseet. Bra verktyg trots brister miljögifter och deras effekter Miljögifter i biota Elisabeth Nyberg, Anders Bignert & Suzanne Faxneld, Naturhistoriska riksmuseet miljö Fokus på dioxiner och flamskyddsmedel Årets rapportering av tillståndet

Läs mer

Miljögifter klassgränser att diskutera

Miljögifter klassgränser att diskutera Miljögifter klassgränser att diskutera Anders Bignert & Elisabeth Nyberg, Naturhistoriska riksmuseet / Lillemor Asplund, Urs Berger, Ulla Eriksson & Katrin Holmström, Stockholms universitet / Anders Wilander,

Läs mer

Per Ola Darnerud Livsmedelsverket, Uppsala, Sweden (mejladress: per.ola.darnerud@slv.se)

Per Ola Darnerud Livsmedelsverket, Uppsala, Sweden (mejladress: per.ola.darnerud@slv.se) RESULTAT FRÅN RIKSMATEN 2010-11: BIOMONITORERING AV TOXISKA ÄMNEN OCH ASSOCIATIONER MED KOST- OCH LIVSSTILS- FAKTORER I EN SVENSK POPULATIONS- BASERAD UNDERSÖKNING Per Ola Darnerud Livsmedelsverket, Uppsala,

Läs mer

Miljögifter i biota. Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert. Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM

Miljögifter i biota. Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert. Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM Miljögifter i biota Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM Havsmiljöseminariet 24-25 november 2015 20 lokaler 8 lokaler 3 lokaler

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

Rapport till Naturvårdsverket

Rapport till Naturvårdsverket Uppdaterande och nya tidstrendsanalyser av halogenerade persistenta ämnen i svensk bröstmjölk: PCDDs, PCDFs och DL-PCBs Rapport till Naturvårdsverket 213-3-3 (Överenskommelse/Avtal Nr. 2116), Åke Bergman

Läs mer

Uttern i Sverige Miljögifter, dödsorsaker och rapporter 2005-2011

Uttern i Sverige Miljögifter, dödsorsaker och rapporter 2005-2011 Uttern i Sverige Miljögifter, dödsorsaker och rapporter 2005-2011 Anna Roos Rapport nr 12: 2012 Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för miljögiftsforskning Box 50 007 104 05 Stockholm 1 Inom ramen för Åtgärdsprogrammet

Läs mer

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljögifter i akvatisk miljö Stockholm, 5 november 2014 Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Frågeställningar Hur påverkar storstadsregionen sina

Läs mer

Aspenberg, P., Forsling, B. & Helander, B. 2006. Gammal man gör så gott han kan. Vår Fågelvärld 3:18-19.

Aspenberg, P., Forsling, B. & Helander, B. 2006. Gammal man gör så gott han kan. Vår Fågelvärld 3:18-19. Publikationer 2006 Aspenberg, P., Forsling, B. & Helander, B. 2006. Gammal man gör så gott han kan. Vår Fågelvärld 3:18-19. Aulén, G., Ekberg, A., Helander, B., Hjulström, U., Mathson, K., Svensson, H.

Läs mer

Tumlare i svenska vatten

Tumlare i svenska vatten Tumlare i svenska vatten - Miljögiftsbelastning och hälsostatus Anna Roos Naturhistoriska Riksmuseet Rapport till Naturvårdsverket Rapport nr 4: 2015 104 05 Stockholm Enheten för miljöforskning och övervakning

Läs mer

Tidstrender av tungmetaller och organiska klorerade miljöföroreningar i baslivsmedel

Tidstrender av tungmetaller och organiska klorerade miljöföroreningar i baslivsmedel Rapport 3-2012 Tidstrender av tungmetaller och organiska klorerade miljöföroreningar i baslivsmedel av Johan Ålander, Ingrid Nilsson, Birgitta Sundström, Lars Jorhem, Ingrid Nordlander, Marie Aune, Lotta

Läs mer

Odsjö, T. och Sondell, J. 1979. Fiskgjusen - inventering 1978 visar gott resultat. Sveriges Natur 1/79:16-18.

Odsjö, T. och Sondell, J. 1979. Fiskgjusen - inventering 1978 visar gott resultat. Sveriges Natur 1/79:16-18. 1979 Edgren, M., Olsson, M. and Renberg, L. 1979. Preliminary Results on Uptake and Elimination at Different Temperatures of p,p'-ddt and Two Chlorobiphenyls in Perch from Brackish Water. Ambio 8(6):270-272.

Läs mer

HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata Organiska ämnen

HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata Organiska ämnen HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata Organiska ämnen Uppdaterad 2008-06-19 Asplund L, Svensson BG, Nilsson A, et al (1994) Polychlorinated biphenyls, 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane (p,p'-ddt)

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Spara för framtiden. Resultat från studier av material från Miljöprovbanken

Spara för framtiden. Resultat från studier av material från Miljöprovbanken Spara för framtiden Resultat från studier av material från Miljöprovbanken rapport 5812 April 2008 Spara för framtiden Resultat från studier av material från Miljöprovbanken NATURVÅRDSVERKET Beställningar

Läs mer

Risk med fisk. Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket

Risk med fisk. Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket Risk med fisk Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket - Vad är dioxiner och PCB Agenda - Risker med dioxiner och dioxinlika PCB - Halter i livsmedel - Kostråd och kännedom

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av fiskkonsumtion konsumtion från det kontaminerade Välenområdet i Göteborg

Miljömedicinsk bedömning av fiskkonsumtion konsumtion från det kontaminerade Välenområdet i Göteborg Miljömedicinsk bedömning av fiskkonsumtion konsumtion från det kontaminerade Välenområdet i Göteborg Lars Barregård Överläkare, professor Göteborg den 9 oktober 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets-

Läs mer

Resultatrapport till Miljöövervakningen: Organiska miljögifter i bröstmjölk från Göteborg 2001

Resultatrapport till Miljöövervakningen: Organiska miljögifter i bröstmjölk från Göteborg 2001 2002-10-31 Marie Aune, Lars Barregård, Annika Claesson, Per Ola Darnerud Resultatrapport till Miljöövervakningen: Organiska miljögifter i bröstmjölk från Göteborg 2001 Avtalsnr: 219 0108 Utförare: Livsmedelsverket

Läs mer

58. Olofsson U., Bignert A., Haglund P. 2012. Time-trends of organic contaminants in sewage sludge. Water Research, 46, 4841-4851 (2012).

58. Olofsson U., Bignert A., Haglund P. 2012. Time-trends of organic contaminants in sewage sludge. Water Research, 46, 4841-4851 (2012). Publications (A) Scientific papers, peer reviewed 64. Kierkegaard A., Bignert A., McLachlan M.S. 2012. Bioaccumulation of decamethylcyclosiloxane in perch in Swedish lakes. Chemospere 2012 In Press, available

Läs mer

Hälsotillståndet hos sälar i Östersjön

Hälsotillståndet hos sälar i Östersjön Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hälsotillståndet hos sälar i Östersjön Hanna Lundén Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp Veterinärprogrammet,

Läs mer

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljögifter i fiskk. åtgärder. ifråga. studeras är. Undersökningstyp. beskriva. ng för miljöövervakningg

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljögifter i fiskk. åtgärder. ifråga. studeras är. Undersökningstyp. beskriva. ng för miljöövervakningg f 1 Programområde: Kust och hav : Metaller och organiska miljögifter i fiskk Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen Syftet är att följa

Läs mer

Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer. Reviderad utgåva 2

Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer. Reviderad utgåva 2 Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer Reviderad utgåva 2 RAPPORT 5908 DECEMBER 2008 Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer Kunskapsläge

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

Beskrivning av delprogram Metaller och organiska miljögifter: Metaller och organiska miljögifter i marin biota

Beskrivning av delprogram Metaller och organiska miljögifter: Metaller och organiska miljögifter i marin biota 1(24) Beskrivning av delprogram Metaller och organiska miljögifter: Metaller och organiska miljögifter i marin biota 1. Beskrivning av delprogrammet, förutsättningar m.m. 1.1 Kort beskrivning av delprogrammet

Läs mer

Utter. Lutra lutra. Kännetecken. Utbredning och status. Däggdjur

Utter. Lutra lutra. Kännetecken. Utbredning och status. Däggdjur Lutra lutra Utter Däggdjur NE NA LC DD NT Nära hotad (NT) D1 VU EN CR RE Klass: Mammalia (däggdjur), Ordning: Carnivora (rovdjur), Familj: Mustelidae (mårddjur), Släkte: Lutra, Art: Lutra lutra - utter

Läs mer

Uttern i Norrbottens län Miljögifter och hälsa

Uttern i Norrbottens län Miljögifter och hälsa Uttern i Norrbottens län Miljögifter och hälsa Anna Roos 2016 Rapport 3:2016 Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för miljöforskning och övervakning Box 50 007 104 05 Stockholm 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Rapport 2005:23. Geografisk variation i koncentrationer av dioxiner och PCB i strömming från Bottniska viken och norra egentliga Östersjön

Rapport 2005:23. Geografisk variation i koncentrationer av dioxiner och PCB i strömming från Bottniska viken och norra egentliga Östersjön Rapport 2005:23 Geografisk variation i koncentrationer av dioxiner och PCB i strömming från Bottniska viken och norra egentliga Östersjön Foto framsidan: Peter Hansson Geografisk variation i koncentrationer

Läs mer

Persistenta halogenerade organiska miljöföroreningar i modersmjölk från förstföderskor i Uppsala 2008.

Persistenta halogenerade organiska miljöföroreningar i modersmjölk från förstföderskor i Uppsala 2008. Sakrapport till Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning (HÄMI): Persistenta halogenerade organiska miljöföroreningar i modersmjölk från förstföderskor i Uppsala 2008. Avtalsnummer: 215 0615

Läs mer

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljö, när musslorna utnyttjas. sillgrissla. Det kan. västkust. beskriva. Handlednin Undersökningstyp

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljö, när musslorna utnyttjas. sillgrissla. Det kan. västkust. beskriva. Handlednin Undersökningstyp 1 Programområde: Kust och hav : Metaller och organiska miljögifter i blåmussla Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen Syftet är att följa

Läs mer

Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen.

Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen. Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen. Slutrapport 2003-09-01 Ulf Järnberg Katrin Holmström ITM, Stockholms Universitet

Läs mer

Marina däggdjur och deras interaktioner med fiskeri

Marina däggdjur och deras interaktioner med fiskeri Att använda marina däggdjur för att göra vetenskapsutbildning och vetenskap karriärer attraktiva för ungdomar Marina däggdjur och deras interaktioner med fiskeri This project is funded by the Horizon 2020

Läs mer

HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata Organiska ämnen

HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata Organiska ämnen HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata Organiska ämnen Uppdaterad 2009-04-15 Asplund L, Svensson BG, Nilsson A, et al (1994) Polychlorinated biphenyls, 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane (p,p'-ddt)

Läs mer

Dietz, R., Heide-Jørgensen, M.P. & Härkönen, T. 1989. Mass deaths of harbour seals (Phoca vitulina) in Europe. Ambio 18:258-264.

Dietz, R., Heide-Jørgensen, M.P. & Härkönen, T. 1989. Mass deaths of harbour seals (Phoca vitulina) in Europe. Ambio 18:258-264. 1989 Asplund, L., Jansson, B., Bergman, Å., Litzén, K., Nylund, K., Reutergårdh, L., Sellström, U., Uvemo, U-B., Wideqvist, U., Odsjö, T. and Olsson, M. 1989. Organohalogen Pollutants in Biological Samples

Läs mer

Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön?

Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön? Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön? Aroha Miller, Anders Bignert & Elisabeth Nyberg, Naturhistoriska riksmuseet / Tatiana Cantillana & Marie Aune, Livsmedelsverket Många tycker om att äta

Läs mer

Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD, PFAS och stabila isotoper i ägg från havsörn 2015 Överenskommelse Nr

Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD, PFAS och stabila isotoper i ägg från havsörn 2015 Överenskommelse Nr Sakrapport Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD, PFAS och stabila isotoper i ägg från havsörn 2015 Överenskommelse Nr 2213-15-019 Peter Hellström Naturhistoriska riksmuseet Rapport

Läs mer

Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD och stabila isotoper i ägg från havsörn 2014

Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD och stabila isotoper i ägg från havsörn 2014 Sakrapport Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD och stabila isotoper i ägg från havsörn 2014 Överenskommelse Nr 2213-14-021 Peter Hellström Naturhistoriska riksmuseet Rapport nr

Läs mer

Figur 1. En amerikansk soldat demonstrerar handbesprutning med DDT (PHIL 2007).

Figur 1. En amerikansk soldat demonstrerar handbesprutning med DDT (PHIL 2007). DDT används fortfarande. Varför? Ingrid Asker Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Miljoner människor

Läs mer

Säsongsvariation och geografisk variation i koncentrationer av dioxiner, dibensofuraner och dioxinlika PCB:er i strömming från Bottenhavet

Säsongsvariation och geografisk variation i koncentrationer av dioxiner, dibensofuraner och dioxinlika PCB:er i strömming från Bottenhavet Säsongsvariation och geografisk variation i koncentrationer av dioxiner, dibensofuraner och dioxinlika PCB:er i strömming från Bottenhavet Exempel på bildplacering Rapport 009:7 Säsongsvariation och geografisk

Läs mer

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk Anders Sjölin Toxicon AB Definition Miljögift är ett samlingsnamn för sådana gifter som har en negativ inverkan på miljö

Läs mer

Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag. Undersökningstyp: Bakgrund och syfte med undersökningstypen. Samordning.

Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag. Undersökningstyp: Bakgrund och syfte med undersökningstypen. Samordning. 1 Programområde: : Sötvatten Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen

Läs mer

Passiv provtagning av PCB-halter i Väsbyån

Passiv provtagning av PCB-halter i Väsbyån NR U 5115 FEBRUARI 2015 RAPPORT Passiv provtagning av PCB-halter i Väsbyån För Upplands Väsby kommun Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet & Niklas Johansson, Melica Biologkonsult Författare: Magnus

Läs mer

MILJÖFÖRORENINGAR I MODERSMJÖLK

MILJÖFÖRORENINGAR I MODERSMJÖLK MILJÖFÖRORENINGAR I MODERSMJÖLK 1972 2011 -Polyklorerade dioxiner, furaner och bifenyler Johan Fång 1, Elisabeth Nyberg 2, Anders Bignert 2 & Åke Bergman 1 1 Institutionen för material- och miljökemi,

Läs mer

Dioxiner i Östersjöns fisk ett hot mot svenskt fiske

Dioxiner i Östersjöns fisk ett hot mot svenskt fiske Dioxiner i Östersjöns fisk ett hot mot svenskt fiske Livsmedelsverket har i två rapporter under 2-talet hävdat att halterna av dioxiner i fet Östersjöfisk minskar och att svenskarnas intag av detta giftiga

Läs mer

Fiskfysiologiska undersökningar i Viskan, uppströms och nedströms Borås, hösten 2002

Fiskfysiologiska undersökningar i Viskan, uppströms och nedströms Borås, hösten 2002 Rapport om Fiskfysiologiska undersökningar i Viskan, uppströms och nedströms Borås, hösten 2002 Lars Förlin, Joachim Sturve, Jari Parkkonen och Anders Rydeborg Zoologiska institutionen, Zoofysiologi Göteborgs

Läs mer

Miljögifter i utter från Jämtlands län Analyser av klor- och bromorganiska föreningar, perfluorerade ämnen samt metaller

Miljögifter i utter från Jämtlands län Analyser av klor- och bromorganiska föreningar, perfluorerade ämnen samt metaller Miljögifter i utter från Jämtlands län Analyser av klor- och bromorganiska föreningar, perfluorerade ämnen samt metaller 1970-2015 Anna Roos 2016 Rapport 4:2016 Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för miljöforskning

Läs mer

Stavmixrar för den svenska marknaden kan kontaminera egentillagad mat med klorparaffiner

Stavmixrar för den svenska marknaden kan kontaminera egentillagad mat med klorparaffiner Stavmixrar för den svenska marknaden kan kontaminera egentillagad mat med klorparaffiner Anna Strid #, Ioannis Athanassiadis # och Åke Bergman *,# # Avdelningen för miljökemi, Institutionen för material-

Läs mer

2010 års gråsälsjakt. undersökningar av insamlat material

2010 års gråsälsjakt. undersökningar av insamlat material års gråsälsjakt undersökningar av insamlat material Britt-Marie Bäcklin, Charlotta Moraeus, Eva Eklöf, Ylva Lind Rapport nr 17: 11 Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för miljögiftsforskning Box 5 7 4 5

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och Norrviken 2011/2012

Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och Norrviken 2011/2012 Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten 2012-05-28 Sidan 1 (6) Dnr MBN 2011-001073 Ecos Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och

Läs mer

Miljögifter i Östersjön från upptäckt till samhällsreaktion

Miljögifter i Östersjön från upptäckt till samhällsreaktion Miljögifter i Östersjön från upptäckt till samhällsreaktion I över trettio år har miljögifter diskuterats i vårt samhälle. Ofta med hänvisning till allvarliga problem i innanhavet Östersjön. Till en början

Läs mer

Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET.

Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET. HUR MÅR VÅRA HAV? Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET. I HAVET-rapporten sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker det aktuella tillståndet i havet och jämför

Läs mer

Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35

Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35 RAPPORT 1(5) Lorena Olivares, Patrick Lindén, lorena.oilivares@sis.se, patrick.linden@sis.se Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35 T:\TK 535\02 SIS TK N-dokument\SIS TK 535 N 012 SIS-instruktion

Läs mer

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Säl och havsörn i miljöövervakningen Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Övervakning av effekter på populationer Studier av beståndsutveckling för gråsäl,

Läs mer

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Miljötillståndet i Bottniska viken Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Hur mår havet? BSEP 122 EU Vattendirektivet Havsmiljödirektivet Sveriges 16 miljömål - Begränsad klimatpåverkan

Läs mer

2006 års säljakt Undersökningar av insamlat material

2006 års säljakt Undersökningar av insamlat material 26 års säljakt Undersökningar av insamlat material Enheten för Miljögiftsforskning 14 5 Stockholm Britt-Marie Bäcklin, Charlotta di Gleria, Eva Eklöf, Ylva Lind Foto Anna Roos 28-3-1 Undersökning av insamlat

Läs mer

Förändringar i Östersjöns ekosystem effekter på födokvalitet i näringsväven

Förändringar i Östersjöns ekosystem effekter på födokvalitet i näringsväven Förändringar i Östersjöns ekosystem effekter på födokvalitet i näringsväven Lena Bergström, Anders Bignert, Lars Förlin, Elena Gorokhova, Anna Gårdmark, Åke Larsson, Karl Lundström, Jens Olsson, Brita

Läs mer

INDIKATORER FÖR GIFTFRI MILJÖ

INDIKATORER FÖR GIFTFRI MILJÖ INDIKATORER FÖR GIFTFRI MILJÖ Utredning och förslag till utveckling av två miljöindikatorer ALEXANDRA ZAMPARAS EXAMENSARBETE I MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004 Abstract In 1999, the Swedish

Läs mer

Vikaren på Åland under de senaste hundra åren

Vikaren på Åland under de senaste hundra åren 1 Vikaren på Åland under de senaste hundra åren TEXT: OLAVI STENMAN & TOMMY BLOMBERG & MARCUS NORDBERG Fiskeriförening i Finland började utbetala skottpeng, s.k. premien för dödad saimensäl Phoca hispida

Läs mer

Svårt att klassa miljöstatus

Svårt att klassa miljöstatus Svårt att klassa miljöstatus Elin Boalt & Anders Bignert, Naturhistoriska Riksmuseet Rekommendationer som anger vilka fiskar vi kan äta och hur ofta vi kan äta dem baseras på gränsvärden för halter av

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Analys av Hg och PCB i abborre från Örserumsviken. mars 2008 NATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN KAL. ISSN: Rapport 2008:4

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Analys av Hg och PCB i abborre från Örserumsviken. mars 2008 NATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN KAL. ISSN: Rapport 2008:4 KAL U N HÖGS K O L A N MAR Y T SSN: 1402-6198 Rapport 2008:4 V E R S HÖGSKOLAN KAL MAR Analys av Hg och PCB i abborre från Örserumsviken mars 2008 NATURVETENSKAPLGA NSTTUTONEN Analys av Hg och PCB i abborre

Läs mer

vikaresäl Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner.

vikaresäl Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bestånd av vikare och knubbsäl 1 Programområde: Kust och hav Undersökningstyp: Bestånd av knubbsäl och vikaresäl Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte Syftet

Läs mer

Havet. 158 Miljötillståndet. Havet

Havet. 158 Miljötillståndet. Havet Miljökvalitetsmål Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden

Läs mer

Fokus Kvädöfjärden: Varför mår kustfisken dåligt?

Fokus Kvädöfjärden: Varför mår kustfisken dåligt? Fokus Kvädöfjärden: Varför mår kustfisken dåligt? Lars Förlin, Åke Larsson, Niklas Hanson & Jari Parkkonen, Göteborgs universitet Elisabeth Nyberg, Suzanne Faxneld & Anders Bignert, Naturhistoriska riksmuseet

Läs mer

ExposMeter Sampling technologies

ExposMeter Sampling technologies Örebro 2004-10-01 Till Samhällsbyggnadskontoret Mats Nebaeus Umeå Kommun Studie av i vatten lösta miljögifter i Mariehemssystemet Umeå kommun 2004 Postadress Telefon:+46706441166 NetCity/13 +46706440084

Läs mer

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

Dietstudier av gråsäl (Halichoerus grypus) i Östersjön och knubbsäl (Phoca vitulina) i Skagerrak och Kattegatt insamlade 2010 NV-02210-11

Dietstudier av gråsäl (Halichoerus grypus) i Östersjön och knubbsäl (Phoca vitulina) i Skagerrak och Kattegatt insamlade 2010 NV-02210-11 Dietstudier av gråsäl (Halichoerus grypus) i Östersjön och knubbsäl (Phoca vitulina) i Skagerrak och Kattegatt insamlade 2010 NV-02210-11 Annika Strömberg, Caroline Svärd & Olle Karlsson Rapport nr 5:2012

Läs mer

Analys av sexvärt krom i jord

Analys av sexvärt krom i jord Analys av sexvärt krom i jord Totalhalt v.s. vattenlakad Martin Stener ALS Scandinavia AB Analyser - Hur får man ett korrekt analysresultat? - Vad är det som har analyserats? Bestäms av analysmetoden inte

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

Lund. Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie. Rapport nr 17/2014

Lund. Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie. Rapport nr 17/2014 Rapport nr 17/2014 Arbets- och miljömedicin Lund Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie Håkan Tinnerberg Yrkes- och miljöhygieniker Thomas Lundh Kemist Christian

Läs mer

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2015:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2014

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2015:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2014 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT : -9- ISSN -9 WWW.oresunds-vvf.se FÖRFATTARE: ANDERS SJÖLIN, TOXICON AB FREDRIK LUNDGREN, TOXICON AB SE--9 ROSENHÄLLSVÄGEN 9 S- 9 HÄRSLÖV TEL. -

Läs mer

Östersjön ett hotat innanhav

Östersjön ett hotat innanhav Östersjön ett hotat innanhav Michael Tedengren Ett påverkat ekosystem med svåra naturliga förutsättningar Örnsköldsvik 24/3 2015 FRÅGA: HUR UPPFATTAR DU ÖSTERSJÖN? - ETT UNIKT OCH VACKERT HAV - ETT INNANHAV

Läs mer

Fiskeribiologiska undersökningar avseende hälsotillstånd och fortplantningsförmåga hos abborre i recipienten för Billerud Karlsborg AB, Kalix, 2004

Fiskeribiologiska undersökningar avseende hälsotillstånd och fortplantningsförmåga hos abborre i recipienten för Billerud Karlsborg AB, Kalix, 2004 Fiskeribiologiska undersökningar avseende hälsotillstånd och fortplantningsförmåga hos abborre i recipienten för Billerud Karlsborg AB, Kalix, 2004 Sofia Nilsson Fiskeriverket, POSTADRESS TELEFON TELEFAX

Läs mer

Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet Vätternvårdsförbundet Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk Rapport 74 från Vätternvårdsförbundet Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk Utgiven av: Vätternvårdsförbundet,

Läs mer

Miljögifter i ägg av sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii) från Båtafjorden, Halland

Miljögifter i ägg av sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii) från Båtafjorden, Halland Miljögifter i ägg av sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii) från Båtafjorden, Halland Omslag: Hanne av sydlig kärrsnäppa, Båtafjorden, Varbergs kommun samt okläckta ägg av sydlig kärrsnäppa, foto:

Läs mer

SATSNINGAR PÅ ÖKAD ÖVERVAKNING AV FARLIGA ÄMNEN

SATSNINGAR PÅ ÖKAD ÖVERVAKNING AV FARLIGA ÄMNEN SATSNINGAR PÅ ÖKAD ÖVERVAKNING AV FARLIGA ÄMNEN Miljöövervakningsdagarna 2017 Karl Lilja Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-10-01 1 Budget Ökning av NVs del

Läs mer

Dioxinliknande kemikalie i fisk från Oxundasjön

Dioxinliknande kemikalie i fisk från Oxundasjön LIVSMEDELSVERKET PRELIMINÄR RISKVÄRDERING 1 (5) Risk- och nyttovärderingsenheten Senior risk- och nyttovärderare 2014-10-07 Dnr 1735/2014 Emma Ankarberg, UV/RÅ Dioxinliknande kemikalie i fisk från Oxundasjön

Läs mer

organ och kroppsvätskor

organ och kroppsvätskor Organiska miljögifter i humana organ och kroppsvätskor 1 Programområde: Hälsa och urban miljö : Organiska miljögifter i humana organ och kroppsvätskor Mål och syfte med undersökningstypen att kartlägga

Läs mer

Miljögifter och vattenkvalitet: Mälaren. En sammanställning av studier om metaller och organiska ämnen

Miljögifter och vattenkvalitet: Mälaren. En sammanställning av studier om metaller och organiska ämnen Miljögifter och vattenkvalitet: Mälaren En sammanställning av studier om metaller och organiska ämnen 2000-2015 Fysikaliska aspekter 75% av tillrinningen till de två västligaste bassängerna. Partikelbundna

Läs mer

kroppsvätskor Hälsorelaterad miljöövervakning Bakgrund och syfte Organiska miljögifter i kroppsvätskor 1 Version 1: 2005-04-09

kroppsvätskor Hälsorelaterad miljöövervakning Bakgrund och syfte Organiska miljögifter i kroppsvätskor 1 Version 1: 2005-04-09 Organiska miljögifter i kroppsvätskor 1 Programområde: Hälsorelaterad miljöövervakning : Organiska miljögifter i kroppsvätskor Författare: Se avsnittet Författare och andra kontaktpersoner. Bakgrund och

Läs mer

Miljögifter i fisk och kräftor

Miljögifter i fisk och kräftor Miljögifter i fisk och kräftor Rapport nr 101 från Vätternvårdsförbundet Rapport nr 101 från Vätternvårdsförbundet (Rapport 1-29 utgavs av Kommittén för Vätterns vattenvårds. Kommittén ombildades 1989

Läs mer

Fiskgjuse. - Miljögiftsbelastning i ägg insamlade i Sverige. Anna Roos. Rapport 10: Stockholm

Fiskgjuse. - Miljögiftsbelastning i ägg insamlade i Sverige. Anna Roos. Rapport 10: Stockholm Fiskgjuse - Miljögiftsbelastning i ägg insamlade i Sverige Anna Roos Naturhistoriska Riksmuseet Rapport till Naturvårdsverket Rapport 10:2017 104 05 Stockholm Enheten för miljöforskning och övervakning

Läs mer

Föroreningshalter i abborre från Väsjön

Föroreningshalter i abborre från Väsjön Föroreningshalter i abborre från Väsjön Magnus Karlsson Uppsala, 215-1-8 Inledning Som ett led i Sollentuna kommuns kartläggning av föroreningshalter i fisk i kommunens vattenområden har provfiske genomförts

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer