hotell ADYTON rekreationsavdelning utgör frizonens kärna. Tillsammans bildar en de båda nivåerna en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hotell ADYTON rekreationsavdelning utgör frizonens kärna. Tillsammans bildar en de båda nivåerna en"

Transkript

1 hotell ADYTON Hotell ADYTON är en mobil frizon vari hotellets gäster deltar i en intim kollektiv upplevelse, under loppet av en kväll och en natt. Den konceptuella drivkraften i verksamheten är hotellets rekreationsavdelning, en plats för gruppterapier, intagande av stärkande buljonger och behandlingar. Adyton, som förövrigt anspelar på den heliga innersta platsen i ett antikt tempel, är det konceptuella ramverk mot vilken gästerna kollektivt organiserar och skapar en realiserad utopi, inom ramen för sin vistelse. Projektet söker därigenom upprätta ett rum för kollektiv kontemplation och samtal om det gemensamma livet. Mot bakgrund av det moderna informations- och prestationssamhällets tillkortakommanden. Enligt den koreansk-tyske filosofen Byung-Chul Han är nämligen infostressen vår tids våld tillskillnad från tidigare former av explicit våldsutövning. Dessa nya former av självutövat och rationaliserat våld leder till ett idéfattigt samhälle, där sjukdomstillstånd som utbrändhet och depression följer i dess spår. Hotell ADYTON fungerar som en modulbaserad mobil enhet, med andra ord ett pop-up hotell, där gästerna övernattar inuti kokongliknande textila strukturer. Textilstrukturer som likväl omgärdar tak och väggar och skyddar hotellets gäster från både insyn, och negativa väderförhållanden. På kvällstid erbjuder hotellet aktiviteter som är tillgängliga för gäster och förbipasserande; allt från biovisning, föreläsningar, klubb, frisörsalong och caféverksamhet, verksamheter som utgår från andra redan existerande mobila enheter som inkorporeras i frizonen efter önskemål och behov. Hotellet utgör sålunda centrumet i en större platshändelse, där de två nivåerna, det inre och det yttre delen av frizonen har olika kompletterande funktioner och djup. Den yttre sfären gör att hotellet fungerar som en levande offentligplats, medan den inre semi-offentliga miljön med sina hängande sovplatser och rekreationsavdelning utgör frizonens kärna. Tillsammans bildar en de båda nivåerna en sammanhängande helhet som sammanbinder det förflutna, det närvarande och det stundande med varandra i försök att skapa motverkligheter där vi gemensamt kan underhålla vår fantasi, individuellt som kollektivt. Utgångspunkten är att hotellet ska existera i sammanlagt 5 dagar och att alla nödvändiga fysiska strukturer och övriga externa mobila enheter gemensamt ska transporteras från platsen på cyklar efter det att genomförandet är realiserat. Det enda spår som kommer att lämnas kvar på platsen är en cirkel av blått grus som markerat gränsen för ett innanför och utanför frizonen. Allteftersom kommer den färgade cirkeln att nötas bort, och det långsamma försvinnandet fungerar som en symbol för den platshändelse som där existerat, vilken sedan endast övergår helt till att vara en plats i minnet.

2 XYZ OPEN CITY GRONINGEN, Nederländerna / Göta älvbron, Göteborg G enomförande Inledningsvis uppvisas en mindre modell av Hotell ADYTON i formen av en installation, mellan den 2-23 maj under Hall of Fame på Järnhallen, den nya konsthallen på Ringön. Tillsammans med presentationsmaterial som framlägger Hotellet grundläggande koncept. Installationen ska byggas i samarbete med textilkonstnären och modeskaparen Majli af Ekenstam och ska förövrigt innehålla ljud och rörligbild. Under september 2015 kommer det att byggas och i olika offentliga sammanhang förevisas en skalenlig prototyp i skala 1:1 som bygger på rymdkuber konstruerade av fyrkants-aluminiumrör, enligt en tillfällig textilstruktur och en kokong i visnings syfte. Prototypen som även utgör grundstrukturen till hotellet används i denna fas som en mobil installation där en fiktiv performativ platshändelse iscensätts med modulen som bas. Där hotellets värdar och ledningsgrupp bedriver en fundraisingkampanj genom produktpresentationer och presentreklam. Bokningsförfarandet kommer att ske via en blogg och marknadsföringen sker i förlängningen via broschyrer och giveaways. Marknadsföringen och produkterna ska utforska och leka med den estetik och det tilltal som finns inom spa- och hotellbranschen. En ansatts som hämtar sin strävan från kritisk design som utmanar dagens förutfattade meningar om vad produkter och tjänster är, i motsatts till en allenarådande förstärkande och positiv design. Sensommaren 2016 Hotell ADYTONs verkliga manifesta tillblivelse startar med uppritandet av en färgad cirkelyta av grus vilket symboliskt befäster frizonens territorium. På den färgade ytan monteras den färdiga kubsturen upp varpå de textila övernattningskokongerna hängs in, åtföljt av montering av kök och uppbyggnaden av gemensam sittplats för hotellets gäster. Menyn kommer att utgöra en integrerad del av hotellupplevelsen och kommer huvudsakligen att erbjuda buljonger och örtteer. Varje sovplats har ett namn, vilket sedermera utgör tilltalsnamnet på den gäst som bokat denna kokong. Vid in-checkning kommer gästernas tillhörigheter och kläder att pantsättas i utbyte mot en dräkt tillverkad av samma modeskapare som designat hotellets ytstruktur. Byte av namn och klädsel är inledningen på en

3 övergångsrit där gästerna i konstnärsledda pedagogiska övningar och samtal introduceras för frågor hur de tillsammans kan skapa en gemenskap inom denna begränsade tidsrymd. Ett ljudverk kommer att komponeras enkom för sömnupplevelsen, via en inkorporerad hörlursrigg, där ovansidan av kokongen samt takstrukturen till ADYTON kommer att vara helt transparant. Därigenom kommer varje gäst ges fullt vy över natthimlen, i samspel med den musikupplevelse som invaggar dem i sömnen. Projektet dokumenteras och presenteras på hotellets blogg med avsikt att skapa ett digitalt mikro-arkiv, bestående av vittnesmål, intervjuer, videomaterial från utflykter och andra aktiviteter. Det digitala påbyggnaden ska fungera som ett minnesarkiv där minnen och upplevelser kan dröja sig kvar och vittna om svunna interventioner. Den fullständiga mobila struktur som byggs för projektets genomförande ska efter det att projektet avslutas vidareutvecklas, modifieras och omformas till andra former av meningsskapande mobila enheter, där andra teman, koncept och strategier undersöks och iscensätts. Det övergripande syftet med projektet är att etablera tillfälliga platshändelser för att undersöka och vidareutveckla hur mobila och temporära enheter kan skapa noder för urban social utveckling och hållbarhet. S yfte Staden är en materiell konstruktion samtidigt som den lika mycket är ett mentalt landskap. Hur kan vi konstruera inte bara fysiska platser inte endast för möten, konsumtion och rekreation, utan likväl för hela sinnet designade rum för kontemplation och kritisk utforskande. Vi tror att publika platser med temporär livslängd öppnar upp för möjligheten att laborera med nya koncept och former för vilka händelser, rumsupplevelser och funktioner vi kan komplettera våra städer med. Genom att skapa flyktiga platser och rum utan inneboende gemensamma principer, utmanar och kompletterar projektet dagens rationella stadsplaneringsmodeller. Hotell ADYTON är en temporär social skulptur där funktion och innehåll skapar helhetsupplevelser som talar till både sinne och intellekt. Primär frågeställning Hur kan vi forma rumsliga narrativ och platser som vidgar komplexiteten i stadens offentliga rum? Sekundära frågeställningar: ^ På vilka sätt kan städers offentlighet gynnas och utvecklas av tillfälliga arkitektoniska interventioner? ^ Hur kan professionella utövare från en rad olika fält tillsammans skapa synergieffekter med syfte att utforska urbanitetens inneboende möjligheter? ^ Hur kan en modell för samarbete kring tillfälliga interventioner se ut? ^ Hur kan vi skapa andra rum i staden där vi gemensamt kan underhålla vår fantasi, individuellt som kollektivt?

4 T eoretisk utgångspunkt Begreppet Heterotopi (grekiska för andra rum) kommer från den franske filosofen Michel Foucault ( ) och finns presenterat i artikeln "Des Espaces Autres" (Of Other Places Heterotopias) från Foucault beskriver här platser som fungerar under icke hegemoniska förhållanden, vilka kan vara både icke-fysiska och materiella på en och samma gång. Det handlar om mångtydiga platser som undandrar sig de regler och normer som resten av samhället lyder under, så som fängelser eller i annat fall plaster som innehåller korologier så som arkiv, bibliotek eller botaniska trädgårdar. Exempelvis menar Foucault att dessa counter-spaces eller locally realised utopias känns igen när barn leker; som när föräldrarnas säng blir grunden för ett indiantält eller ett hav fullt av hajar. Samtidigt som sängen är en materiell plats så är det snarare i fantasin som detta andra rum realiseras. En drömlik plats som likväl fortfarande är fast förankrad i och speglar världen utanför, där sängen blir till ett lekfullt experiment med rummets gränser. Inom ramen för projektet Hotell ADYTON kommer att begreppet heterotopi användas som en förståelsemodell, men likväl som ett verktyg för att undfly utopins icke-plats, i sökandet efter det tillstånd då utopiska förhållanden råder. Liksom i Foucaults exempel med det lekande barnet blir ADYTON den förutsättning mot vilken detta andra rum kan realiseras. En kollektivt sökande där publiken kan föras i kontakt med sina inre erfarenheter och fantasier. Det digitala minnesarkivet utgör sedermera en förläning av detta undersökande och användande av heterotopin som verktyg, då digitala plaster har förmågan att upprätta ytterligare heterotopiska rum genom sina korologier. Filosofen Marcia Sá Cavalcante Schuback skriver att vi lever i ett trötthetssamhälle, ett samhälle där vi inte bara redan är trötta, utan där vi inte ens tillåts vara trötta. Mot bakgrund av en allt stressigare tillvaro, tror vi konsten besitter förmågan att utgöra en annan tid och ett annat rum, en heterotopi. I Epidauros byggdes till Asklepios ära det största läkartemplet i Grekland, där det också fanns flera andra sådana tempel. Det var en förekommande vana att ta de allvarligt sjuka till hemliga och skyddade orter i olika tempel som var obeträdbara för gemene man och dit enbart de tempelinvigda kunde föra de sjuka. Dessa hemliga platser i templet kallades sålunda adyton, det vill säga den icke-tillgängliga orten. E xempel Från vänster till höger: Shigeru Ban, Diogo Aguiar & Teresa Otto, Gregg Fleishman

5 Tillfällig arkitektur och temporära strukturer kan vara en katalysator som tillfälligt förändrar en hel stad. I New York förvandlades Times Square helt tillfälligt till torg och allmän plats, helt utan bilfokus, med hjälp av stolar och målad asfalt. I Japan löser arkitekten Shigeru Ban problem efter jordbävningskatastrofer med temporära strukturer i trä och papper. Arkitektgruppen Raumlabor gäckar Berlin med sina pågående urbana experiment. I Köpenhamn arbetar man aktivt med tillfälliga stadsrum som urban taktik. London serverade 2012 års paviljong vid Serpentine Gallery, ritad av arkitekterna Hertzog och de Meuron tillsammans med den kinesiske konstnären Ai Weiwei, helt vid sidan av de enorma pop-up-installationerna för OS. S am m anhang Ringön är ett industriområde på Hisingen i Göteborg som begränsas av Götaälvsbron i väster, Tingstadstunneln i öster, Göta älv i söder och Lundbyleden i norr. Det har påbörjas en omvandlingsprocess kring området, som drivs inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Tillåtande oaser och som ägs och drivs av Business Region Göteborg AB med Göteborg & Co, Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling AB som samarbetspartners. Förslaget är att uppmuntra och underlätta förutsättningarna för kreativt skapande, genom upprättandet av en tillåtande atmosfär där nya lösningar och verksamheter kan få utrymme. Tanken är att Hotell ADYTON ska verka inom ramen för denna satsning och använda detta sammanhang för att generera vidare kontaktytor och dialoger om städers utveckling. Platsens närhet till Göta älv, tillåter guidade turer med båt i och kring hamnen med fokus på att tala om de skillnader och konflikter som finns inskrivna i det urbana landskapet längs med de båda sidorna om älven. En destination och systerplats under dessa färder kommer att vara Playan, en sandstrand och mobil mötesplats som är belägen i Frihamnen, och som drivs av arkitektur- och konstsamarbetet MYCKET och det nationella nätverket Lesbisk Makt. MYCKET driver sedan hösten 2012 forskningsprojektet Clubscenen och vilket fortsättningsvis utvecklas av MYCKET på Arkitektur-och Designcentrum genom finansiering av Vetenskapsrådet. Projektet är en undersökning av Arkitektur i Praktiken; det provar framtider, utopier och/eller andra sätt att organisera, mötas, skapa, tolka och återanvända den byggda miljön, sociala rum och samhället. Hotell ADYTON kommer att upplåta utrymme och plats inom ramen för projektet för MYCKET att verka inom och bedriva egna gestaltningar, undersökningar och utbyten.. Adyton - den icke-tillgängliga orten

6 S amarbeten Hotell ADYTON drivs i samarbete mellan Naïvités curator Henrik Sputnes och arkitekten Pierre Mosser. Övriga medverkande i projektet är: Majli Af Ekenstam, textilkonstnär och modeskapare, som ska designa den yt- och kokongstrukturer som gästerna ska sova i. Malin Dahlström, kompositör och sångerska ska skapa platsspecifika ljudverk som är kopplade till kokongerna. Hotellet som utgör navet i ADYTON bygger på det Köpenhamnsbaserade konstkollektivet N55:s open source modul, XYZ OPEN CITY, som är framtagen specifikt för att vara en, kostnadseffektiv, återvinningsbar och multifunktionell rumsmodul. Pop-up hotellet som helhet är tänkt att drivas i samarbete med Business Region Göteborg AB, Järnhallen, Doc Lounge, Park- och Naturförvaltningen, Lesbisk Makt, MYCKET, Interaktiva Institutet, Styrsöbolaget och Göteborg & Co. Hotell ADYTON är ett samarbetsprojekt som i hög grad syftar till att undersöka hur kan en modell för samarbete kring tillfälliga interventioner i staden kan se ut, därför premieras ytterligare vidare samarbeten mellan forskningsmiljöer, statliga som kommunala organisationer, självorganiserade kulturaktörer, Övriga delar och funktioner utgör autonoma och redan existerande mobila enheter så som biograf, kaffebar, glassbar, frisör och musikanläggning gemensamt för dem alla är att de är cykelbaserade. Under de 4 dagarna kommer de vid olika tidpunkter att kopplas samman med och utgöra Hotell ADYTON Om Naïvité Naïvité är en studio för konst och upplevelseproduktion. Vi arbetar tvärdiciplinärt, konceptuellt och curatoriellt, med berättelser som grund. Projekten börjar med research, analys och diskussion, och genom att involvera konstnärer och andra kreativa utövare, skapar vi större sammanhängande helheter, som talar till känsla, sinne och intellekt. Vårt arbete resulterar oftast i temporära, multisensoriska miljöer och situationer, på platser där konst vanligtvis inte förekommer. Som studio arbetar vi likväl med uppdrag som egen konstnärlig produktion. Henrik Sputnes och Vilma Luostarinen, grundade gemensamt Naïvité 2012 och har sedan dess arbetat tillsammans som projektledare och curatorer. Se naivite.com för mer information

7 Och i detta uppmärksamhetens oerhörda arbete tröttheten som låter den kroppsliga själen böja sig ned mot jordens tyngd, händer det ibland att ögonen vänder sig upp mot himlen, mot det bortglömda, för att upptäcka hur fötterna är bundna till jorden. - Marcia Sá Cavalcante Schuback K ommunikation & M arknadsföring I projektet Hotell ADYTON är konceptet sammanvävt med marknadsföringen. Kommunikationen och bokningsförfarandet kommer att ske på nätet. Reklamen kommer nå ut via flertalet kanaler, i form av trycktmaterial, presentreklam, offentliga demonstrationer, digital fundraising och via en blogg maj 2015 Produktion av utställningsdel Dialog påbörjad med medverkande och samarbetspartner, research och modifiering av projekt maj 2015 Utställning och presentation på Järnhallen i Göteborg. 29 maj 2015 Deadline modifiering av projekt första omgång, Juni 2015 Påbörjan av modifiering av koncept andra omgång Framtagande av grafisk profil 3-21 augusti 2015 Produktion av modell skala 1:1 Skapande av enklare websida och presentreklam Koordinering av samarbeten inleds, dialog rörande ansvarsfördelning September oktober 2015 En serie framträdanden med och utan modell, Kommunicera konceptet med media Kommunikation med förvaltningar och tillståndsmyndigheter 2 november - 17 december 2015 Deadline modifiering av projekt Påbörjande av byggplan, vidareutveckling av medialstrategi och kommunikationsplan Utvecklande av digital kommunikationsplattform Utveckling av intern kommunikationsplan 17 december 2015 Deadline modifiering av projekt del 2

8 Januari 2016 Påbörjan av modifiering och utveckling av hotellets ytstruktur Februari 2016 Påbörjad utveckling av dramaturgi och publik upplevelse April maj 2016 Visning av modell skala 1:1, utökad modell med enstaka mindre event Intern utvärdering och utveckling av kontaktytor och samarbeten Maj 2016 Deadline överbyggande koncept, och dramaturgi, byggplan, medialstrategi och kommunikationsplan Implementering av mediastrategi med fokus på tv, magasin och radio. Juni augusti 2016 Marknadsföring och pressutskick Bokning tillgänglig Distribution av tryckt folder Mitten av augusti 2016 Genomförande September Utvärdering L änkar N55/XYZ OPEN CITY Malin Dahlström https://myspace.com/disdishdance Majli Af Ekenstam Doc Lounge Lesbisk Makt MYCKET Göteborg & Co

9 Styrsöbolaget Interaktiva Institutet https://www.tii.se/ Business Region Göteborg AB

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund Fånga dagen - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Vilka faktorer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET Inspirationsmaterial inför besök till utställningen Christian Boltanski Les archives Utställningsperiod: 5 sep-14 dec 08. Öppet tors 11-19, fre-sön 11-17.

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad

Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga, design och rumsliga

Läs mer

BSK A KONSTPROGRAM. Rättspsykiatriskt Centrum, Trelleborg. Nilsmagnus Sköld Konstkonsult och Konstnärlig projekt ledare

BSK A KONSTPROGRAM. Rättspsykiatriskt Centrum, Trelleborg. Nilsmagnus Sköld Konstkonsult och Konstnärlig projekt ledare KONSTPROGRAM Rättspsykiatriskt Centrum, Trelleborg Nilsmagnus Sköld Konstkonsult och Konstnärlig projekt ledare BSK A Index 1) Bakgrund 2) Riktlinjer och kravspecifikation för gestaltningsuppdragen och

Läs mer

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 KOPPLINGAR FRAMTIDA STRÅK OCH TILLFÄLLIGA AKTIVITETER IDAG IDAG OCH IMORGON + TEMPORÄRA AKTIVITETER FLERTAL

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

sid 1 och 2 är utvändigt omslag

sid 1 och 2 är utvändigt omslag sid 1 och 2 är utvändigt omslag TRE x RUM 2-24 APRIL 2016 AMANDA ERIXÅN ANNIKA ERIXÅN FREJA ERIXÅN TRE x RUM KONSTHALLEN 2-24 april 2016 AMANDA ERIXÅN ANNIKA ERIXÅN FREJA ERIXÅN PRODUCENT Daniel Palmberg

Läs mer

Encounter PROJEKTRUMMET: Dåminne, Domine 25 september - 18 oktober

Encounter PROJEKTRUMMET: Dåminne, Domine 25 september - 18 oktober Encounter PROJEKTRUMMET: Dåminne, Domine 25 september - 18 oktober Vernissage fredag 25e september kl 18-22 OBS! Live improvisation med elektronmusikern och tonsättaren Lise-Lotte Norelius kl 19. Välkommen!

Läs mer

Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund; Handledare Gunilla Kronvall Ingegärd Johansson

Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund; Handledare Gunilla Kronvall Ingegärd Johansson HÄGRING- Ett Hotell i drömformat EXAMENSARBETE INOM ARKITEKTUTBILDNING ARKITEKTSKOLAN I LUND, VT 2008 ZIA POUREMAMALI ziasiavani@hotmail.com Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund;

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

Portabel print-shop/det lokalsamtida biblioteket.

Portabel print-shop/det lokalsamtida biblioteket. Portabel print-shop/det lokalsamtida biblioteket. Vi är två konstnärer, Peter Ojstersek och Jacob Hurtig, båda bosatta på Hisingen, som vill skapa ett Fanzineprojektet vilken riktar sig till ungdomar och

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 1 (5) sep 2014 Kvalitetsanalys för Vårgärdets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef

Läs mer

Glas - en gradient mellan det existerande och det icke existerande

Glas - en gradient mellan det existerande och det icke existerande Glas - en gradient mellan Koncept När du tar på glas är materialet ofta hårt, inte poröst och högst närvarande i känseln. Materialet uppfyller den fysikaliska funktionen att den definerar ett specifikt

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Arbetsplan

Arbetsplan Lejonets och Torsviks förskolor Arbetsplan 2014-2015 Hållbar utveckling Gården Närsamhället/Lidingö Naturen runt oss 2 Inledning Förskolan är en del i utbildningsväsendet. Vi arbetar med det livslånga

Läs mer

Förskolan Trollets Miljösäkring 2017 Tankar kring basmiljöer och ställningstagande

Förskolan Trollets Miljösäkring 2017 Tankar kring basmiljöer och ställningstagande Förskolan Trollets Miljösäkring 2017 Tankar kring basmiljöer och ställningstagande Sammanställningen om allas tankar kring miljö och ljus 2017-02-21 Vår pedagogiska miljö, inne och ute Texter från verksamhetsidén

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Bohuslän Gerlesborgsskolan Bohuslän UTBILDNINGENS KURSER KURSPLAN ÅRSKURS 1 KURSENS NAMN: 1. INTRODUKTION Introduktion till skolan, utbildningen, verkstäderna, platsen och kommunen. Gemenskapande aktiviteter. Värdegrundsarbete.

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 8. Workshop i Palm Springs, designat av Soma Architects, New York.

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 8. Workshop i Palm Springs, designat av Soma Architects, New York. FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 8 Workshop i Palm Springs, designat av Soma Architects, New York. RESTAURANGKONCEPT Vi är alla ute och äter på restauranger, barer och snabbmatsställen lite då och då.

Läs mer

Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts

Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts Vad? Göteborgs universitet samlar sina Humanistiska och Konst närliga fakulteter tillsammans med Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som byggts upp under

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT SYFTE: En tydlig beskrivning av hur Tittuts pedagoger och anställda arbetar professionellt utifrån barns lärande. Ett styrdokument som gäller över tid. Ett styrdokument som ska följas av alla anställda.

Läs mer

DESIGN LAB S DESIGN LAB S - POP UP STORE SKÄRHOLMENS CENTRUM NY DESIGNBUTIK SÄLJER SAKER SOM INTE GÅR ATT KÖPA

DESIGN LAB S DESIGN LAB S - POP UP STORE SKÄRHOLMENS CENTRUM NY DESIGNBUTIK SÄLJER SAKER SOM INTE GÅR ATT KÖPA DESIGN LAB S NY DESIGNBUTIK SÄLJER SAKER SOM INTE GÅR ATT KÖPA Våren 2016 öppnade Design Lab S en pop up store i Skärholmens centrum. I butiken finns produkter som vanligtvis inte går inte att köpa, såsom

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET. En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET. En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola Emmaboda - Sydöstra Sveriges närmaste ort Från Emmaboda når du sydöstra Sveriges

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Utblick av Aleksandra Stratimirovic Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Stockholm, 20 april, 2015 På uppdrag av Ragunda kommun, presenteras här att förslag till konstnärlig

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

ANNA OLSSON September 2015

ANNA OLSSON September 2015 ANNA OLSSON September 2015 Anna Olsson är textilkonstnär och arbetar främst med bildvävar där berättandet står i centrum. Hon har genom sitt arbete mött människor som befinner sig i en av de mest utsatta

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om Arkitektur för barn Med utgångspunkt i staden, huset och rummet diskuterar vi arkitektur... Hur hänger form, funktion och material ihop? Hur påverkas vi av ljus, rymd och färger? Vi går på vandring, tittar

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

Besök oss - Visningar

Besök oss - Visningar Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman och belyser

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH

Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH Konstnärlig examen 2 Grundnivå 2 Huvudområde cirkus 2 Huvudområdet dans 2 Huvudområdet koreografi 3 Avancerad nivå 3 Huvudområdet koreografi

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Vi erbjuder en förskoleverksamhet som lägger grunden för barnets livslånga lärande

Vi erbjuder en förskoleverksamhet som lägger grunden för barnets livslånga lärande K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor Vi erbjuder en förskoleverksamhet som lägger grunden för barnets livslånga lärande Barn, föräldrar och besökare skall känna sig välkomna till

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016

Arbetsplan 2015-2016 Lejonets och Torsviks förskolor Arbetsplan 2015-2016 Hållbar utveckling Gården Närsamhället/Lidingö Naturen runt oss 2 Inledning Förskolan är en del i utbildningsväsendet. Vi arbetar med det livslånga

Läs mer

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga områden. Exempel på

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan Kommunikationsplan Innehåll Inledning... 3 Kommunikationsmål... 3 Budskap... 4 Målgrupper... 4 Kanalval... 4 Tonalitet, logga och färger... 6 Uppföljning... 6 Aktivitetsplan... Error! Bookmark not defined.

Läs mer

Karlavagnens arbetsplan 2016/2017

Karlavagnens arbetsplan 2016/2017 Karlavagnens arbetsplan 2016/2017 Karlavagnens kommer att ha följande fokusområden detta läsår: Språk / Sångsamling, Rörelse / Skapande, Berta experiment / Matematik, Hälsosamma vanor / Grön flagg / Utflykt,

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

SPIREL 1. LEKSKULPTURER och MÖTESPLATS för barn och vuxna

SPIREL 1. LEKSKULPTURER och MÖTESPLATS för barn och vuxna SPIREL 1 Projekt Etapp III Produktion: BOTKYRKABYGGEN AB BERG & VÄG MASKIN AB ARTOTEC AB Projekt: SPIREL 1 Miljonbygge i förvandling. Ett frö av kreativitet i ett spiralmönster fullt av dynamik som generar

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Ett projektinriktat arbetssätt! Det handlar om hur vi organiserar barnen i olika grupper för att de ska kunna använda sig av varandras tankar och

Ett projektinriktat arbetssätt! Det handlar om hur vi organiserar barnen i olika grupper för att de ska kunna använda sig av varandras tankar och Ett projektinriktat arbetssätt! Det handlar om hur vi organiserar barnen i olika grupper för att de ska kunna använda sig av varandras tankar och kunskaper på bästa sätt, hur vi skapar struktur och planerar

Läs mer

STORA ALVARET Thesis Booklet l Sara Bergström Examensarbete l VT 2013 l Arkitekturskolan KTH

STORA ALVARET Thesis Booklet l Sara Bergström Examensarbete l VT 2013 l Arkitekturskolan KTH STORA ALVARET Thesis Booklet l Sara Bergström Examensarbete l VT 2013 l Arkitekturskolan KTH Stora Alvaret Rumslighet Natur Form Interiör Materialitet Uterum Proportioner Stora kontra små rum Illustration

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN BJÖRNENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem. Grunden för ett livslångt lärande

Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem. Grunden för ett livslångt lärande Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem Grunden för ett livslångt lärande Dagordning. Lpfö 98 reviderad 2010 Pedagogisk plattform Miljöns betydelse för barns lärande Lotus

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren.

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren. Arkitektur/Projekt Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om hur arkitekturens olika discipliner definieras och samverkar. Syftet är också att ge färdigheter och kompetens att tillämpa de inom

Läs mer

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Bohuslän Gerlesborgsskolan Bohuslän UTBILDNINGENS KURSER KURSPLAN ÅRSKURS 2 KURSENS NAMN: 1. INTRODUKTION Introduktion till skolan, utbildningen, verkstäderna, platsen och kommunen. Gemenskapande aktiviteter. Värdegrundsarbete.

Läs mer

Slutrapport, projekt Nyfikeby

Slutrapport, projekt Nyfikeby 1 Göteborg 2009-12-01 Slutrapport, projekt Nyfikeby Inledning Vad är Nyfikeby? Nyfikeby är en webbplats för barn i förskoleålder och upp till lågstadieålder. Den öppnar för publik under 2010. Barnen behöver

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Naturvetenskap och teknik i förskolan Susanne Thulin & Ann Zetterqvist 2010 01-18 Innehåll Skolverkets förslag till förtydliganden i Lpfö när det gäller

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Konsten att teckna en historia om forskning Tidningen Curie NYHETER

Konsten att teckna en historia om forskning Tidningen Curie NYHETER NYHETER Konsten att teckna en historia om forskning 2017-03-15 På nätet växer nu en ovanlig kombination av konst och forskning fram: ERC comics. Tanken är att locka nya målgrupper, ovana vid forskning.

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Sammanfattning av kvalitetsrapporter för de kommunala förskolorna

Sammanfattning av kvalitetsrapporter för de kommunala förskolorna 1 (5) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN Sammanfattning av kvalitetsrapporter för de kommunala förskolorna Bakgrund Huvudmannen har i sitt Kvalitet- och utvecklingsprogram prioriterat två målområden för förskolan.

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola

Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola 2017-08-14 Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola Avdelning Ugglan Vetlanda här växer människor och företag Innehåll Syfte och vision Struktur/ Arbetssätt Våra mål och koppling till styrdokument/arbetsplaner

Läs mer

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA Rauni Lundgren förskolechef Innehåll BULLERBYNS FÖRSKOLA... 3 1 Grundfakta om... 3 2 Underlag och rutiner för framtagande av kvalitetsrapport... 4 3 Åtgärder

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Dnr 1,2.1.11-2012 Förskolan Rödkulla Förskolan som utvecklar miljön utifrån barns idéer och tankar Förskolan Rödkulla ligger mitt i Herrängens villaområde med

Läs mer