Presentation. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE."

Transkript

1 Presentation. Affärssystemet för små och medelstora företag. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE.

2 -En smart, heltäckande, integrerad företagslösning för mindre och medelstora företag.

3 Få bättre ordning på dina affärer. -Få bättre ordning på ditt företag. SAP Business One är det enda som du behöver för att kontrollera och styra alla delar i ditt företag. Det är ett prisvärt affärssystem som sköter försäljning, marknadsföring, bokföring, fakturering, produktion och lagerhållning. Det är speciellt utvecklad för mindre företag och hjälper dig att trimma dina affärsprocesser genom minutfärska och tydliga beslutsunderlag så att du kan uppnå lönsam tillväxt kunder har redan valt SAP Business One. Beroende på din verksamhet brukar implementationstiden ligga mellan 4-8 veckor. Problematiken Alla småföretagare fastnar allt som oftast i tidsödande arbete med att ordna upp oreda i verksamheten, svara på leveransfrågor från kunder eller stirra sig blinda på konkurrenternas framfart. Det är svårt och tidskrävande arbete när all information är spridd över olika system och hjärnor. Responstiderna blir längre, försäljningen kan inte samordnas, bokföring och andra aktiviteter haltar och skapar flaskhalsar som bromsar upp och minskar produktiviteten i hela verksamheten. Eländes elände. Flera system innebär mer arbete, flera inmatningar som i sin tur ökar risken för fel och misstag. Under tiden springer dina konkurrenter ifrån dig och dina kunder söker sig nya vägar. Vad ska du göra? Lösningen Det enklaste sättet att strukturera upp och samordna sin verksamhet och alla dess ingående avdelningar och medarbetare är att installera affärssystemet SAP Business One. Det är en mindre och specialanpassad version för små och medelstora företag som inte behöver SAP:s stora system. Lika kraftfullt som de stora systemen, men mer flexibelt och möjligt att skräddarsy för just din verksamhet. Låt dina medarbetare förenas kring systemet och få en samsyn och fokus på era affärsprocesser. För att stärka din konkurrenskraft så behöver du ha en klar bild över hela din verksamhet. Du måste trimma de olika delarna i företaget och samordna informationen mellan dem så att rätt beslutsunderlag blir tillgänglig till rätt beslutsfattare. Kan du dessutom samla kundrelaterad information på ett bra sätt, kan du snabbt och personligt möta dina kunders vanor för att uppmuntra deras lojalitet och skapa återköp. Om du kontinuerligt kan se omsättning och kostnader kan du också styra kassaflödet och likviditeten så att du får en finansiell stabilitet i företaget. Det mår alla bra av. SAP Business One kan hjälpa din organisation att se tydligt, tänka tydligt och agera tydligt så att du en gång för alla kan stänga glappet mellan den tänkta strategin och det verkliga genomförande. Och äntligen bli ett sunt och välskött företag.

4 Vi säljer en prisvärd lösning med det du behöver. -Inget tjafs. Eftersom SAP Business One är speciellt utvecklad för små företag är den en prisvärd lösning för att kunna sköta hela din verksamhet med större tydlighet på alla dina avdelningar. Ett affärssystem som integrerar hela företaget från ekonomi, försäljning och marknadsföring till lager och inventering. Det hjälper dig att trimma din verksamhet, ha omedelbar tillgång till all information och öka din lönsamma tillväxt. Försäljning & Marknadsföring Ekonomi Inköp Administration & Rapportering Materialstyrning MRP Lager & Distribution

5 Här är nyttan med SAP Business One: Ger dig möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet. Ger dig rätt information och underlag för dina beslut. Låter dig bygga och upprätthålla nära kundrelationer Minimerar dubbelstansning vilket minskar fel och förseningar Optimerar kassaflödet Ger snabbare reaktion på kundbehov tack vare tydlig information som leder till omedelbar handling. Ger starkare resultat genom att det är ett enda, integrerat system som undviker överflödig datainput, ökar effektiviteten och minskar kostnader och förseningar. Skapar närmare kundrelationer genom centraliserad information som gör det enklare att överblicka hela företagets kommunikation försäljning och service till kund. Minskar kostnader tack vare sin korta implementationstid, enkel att underhålla och tillräcklig flexibel för att möta framtida förändringar i verksamheten. Och här är nyckelfunktionerna: Ekonomi Hanterar huvudboken, konton, budget, inbetalningsoch utbetalningskonto. Försäljning och marknadsföring Hanterar hela säljprocessen från första kontakt till avslut och från kundinformationen till eftermarknadsstöd. Inköp och verksamhet Kontrollerar hela förädlingskedjan, från anskaffning till produktion. Lager och distribution Hanterar lagersaldo över olika lager och spårar lagerrörelser. Administration och rapportering Skapar, hanterar och distribuerar rapporter som ökar transparensen och beslutstagandet genom hela företaget.

6 Ekonomi SAP Business One hjälper dig att sköta huvudboken, rapporter, budgetar, in- och utbetalningar. Alla bankhändelser som löpande betalningar med check, kreditkort, banköverföringar eller bankväxlar kan du hantera i systemet. Dessutom kan du samköra konton, skapa balansrapporter och resultaträkningar. Systemet hanterar alla idag kända valutor. Med SAP Business One får du ett finansiellt system som ger dig de styrverktygen som kan få ditt företag mer effektivt och produktivt. De funktioner som ingår i den ekonomiska delen är: Kontoplan Du kan enkelt skapa kontoplaner utifrån de mallar som ingår och anpassa dem till din verksamhet. Det går att definiera individuella planer med upp till tio dimensioner för att stödja dina affärsprocesser och rapporteringskrav. Du kan också skapa uppdelade kontoplaner för utvalda avdelningar, affärsenheter, regioner, branscher eller hur du vill dela upp din verksamhet. Huvudboksbokning Huvudboken kan uppdateras automatisk i takt med att försäljningar, inköp och banktransaktioner registreras. Om du hellre vill göra det manuellt går det också bra. Du kan söka efter befintliga bokningar och automatiskt allokera transaktionerna till ett speciellt projekt eller kostnadsställe. Journalbokning Du kan samla flera bokningar för att kontrollera dem innan du registrerar. Det innebär att du alltid har verifierade och korrekta poster och siffror i huvudboken Skatt Den patenterade skattemotorn som ingår i SAP Business One är utvecklad att klara komplexa skatteregler och förordningar med bibehållet enkelt och lättförståeligt gränssnitt. Motorn är mycket flexibel för att kunna konfigureras för framtida skatteförändringar. Konteringsmallar Stående bokningar Skapa egna poster för att underlätta återkommande bokföringsarbete och definiera hur ofta de återkommande transaktionerna sker. Du kan även be programmet påminna dig om när det är dags för vissa poster. Reversering av journalbokningar Omvänder automatiskt upplupna intäkter och kostnader. Per automatik sker det första dagen i månaden, men du kan ställa in de datum som passar dig. Valutakursdifferenser Utvärdera regelbundet dina ej reglerade poster i främmande valuta för att identifiera och hantera eventuella kursdifferenser. Bankverksamhet Spåra alla banktransaktioner från kontantkvitton och checkskrivning till inlåning, förskott, kreditkortsbetalningar och kontoavstämningar. Budget Definiera och hantera budgetar för konton i huvudboken. Bestäm allokeringsmetoder för budgeten, bestäm valuta (lokal, utländsk eller både och), och presentera en budgetrapport som jämför verkliga med prognostiserade siffror. Med SAP Business One kan du skapa larmpunkter som reagerar när kostnaderna överstiger den månatliga eller årliga budgetgränsen. Skapa mallar för journalbokning för att spara tid och undvika misstag vid det manuella bokföringsarbetet.

7 Ekonomi Resultatenhet Definiera olika resultatenheter eller avdelningar och allokera rätt intäkter och kostnader till förprogrammerade resultatenheter i huvudboken. Resultatenhetsrapport Gör en resultaträkning baserad på intäkter och kostnader, direkt och indirekt, utifrån dina definierade avsättningsregler. Du kan göra det för vilken resultatenhet du vill, välja mellan månatlig eller årlig presentation och jämföra resultaten med tidigare tidsperioder. Distributionsregler Skapa olika distributionsregler för att karaktärisera affärsflödet och allokera intäkter och kostnader till rätt konto. Bokföring i realtid SAP Business One stöder bokföring i realtid. Bland annat hanterar systemet alla transaktioner och bokför dem i huvudboken i samma ögonblick som de genomförs vilket minimerar risken för fel. Du kan också samtidigt som du tittar på ett utdrag ur huvudboken gå djupare ner i kontoplanen för att se varifrån siffrorna kommer. Dessutom har du en fullständig kontoplan som du kan gå djupare ner i för att se in i minsta detalj. Snabba månadsslut Du kan skapa snabbare månadsslut genom att ge nyckelpersoner uppgifter och sedan påminna dem med hjälp av systemet. Definiera kontrollkonton och ange dem som konton för kund- och leverantörsreskontra. Detta underlättar sammankopplingen mellan huvudboken och underliggande kundreskontra. Periodavslut kan genomföras enkelt och du kan överföra balanser över tidsperioderna. Finansiell rapportering Med hjälp av SAP Business One Crystal Reports kan du snabbt och enkelt skapa tydliga finansiella rapporter i en mängd olika utföranden och exportera dem i det filformat som du tycker passar bäst; Adobe PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel och XML. Du kan visa resultaten hur du vill, gruppera siffrorna hur du vill, i många olika dimensioner. Vill du komma djupare ner i bokföringen kan du gå ner till detaljnivå i kontoplanen direkt från ditt rapportblad. Dessutom kan du integrera rapporter med varandra och skapa unika affärsrapporter som upptäcker detaljer som ingen har sett förr. Blanda ekonomi, försäljning, lager och inköp. Se ditt företag i en annan dager.

8 Försäljning & marknadsföring Med SAP Business One kan du skapa offerter, lägga ordrar och erbjuda bättre kundservice. Du kan följa försäljningsprocesser från första steg till avslut. Marknadskampanjer kan initieras genom att använda mallar för mejlutskick. Du kan sköta dina kundrelationer mycket enklare och ha dina kontaktkort fullt synkroniserade i ditt Microsoft Outlook. Du kan snabbare och precisare svara dina kunder. Genom att notera varje säljmöjlighet, vid leadsbearbetning, prisuppskattning och avslut, får du en bättre översyn av hur du hanterar kunderna. Du kan också föra in detaljer som varifrån kom kunden, säljpotential, avslutsdatum, konkurrenter, marknadsaktiviteter, etc. Affärskontaktlista Samla all information om dina kunder, återförsäljare och leverantörer på ett och samma ställe. Dokumentera e- postadresser, profiler, försäljningsrapporter, aktiviteter och balanskonton för varje affärskontakt. Använd den inbyggda kalendern för att övervaka dina aktiviteter och använd sökmotorn för att hitta rätt i kalendern. Analysera dina affärsmöjligheter Genom att gruppera dina leads på olika sätt kan du få ut rapporter som visar prognoser, förväntad försäljning över olika tidsperioder, varifrån leadsen kommer och vilken aktivitet som har givit bäst resultat du bestämmer hur du vill se det. Hantera dina prospekt Du kan importera dina prospekt från Microsoft Excel eller andra standardformat och sedan strukturera och följa upp marknadsaktiviteter. Kontaktlistan uppdateras automatiskt med de nya posterna och de nya kontakterna kan sedan nås med marknadsaktiviteter som e-postutskick och nyhetsbrev. Dynamiska rapporter Skapa unika och dynamiska rapporter som visar dina affärsmöjligheter ur en ny synvinkel som kan hjälpa dig att se trender, mönster och köpbeteenden hos dina målgrupper. Kundservice och support I SAP Business One ingår standardfunktioner för CRM (Customer Relationship Management) som hjälper dig med dina kundrelationer som ackvisition, återköp, lojalitet och lönsamhet. Funktionerna är tätt sammankopplade mellan försäljning, marknadsföring och eftermarknad vilket gör att du ser kundens hela livscykel. Du får fullständig kontroll över hela din serviceavdelning med kontraktshantering, samtalsmätning, planering, kundnöjdhetsmätning och hantering av nya affärer. Du kan skapa support- och garantikontrakt för produkter och tjänster som innehåller start- och slutdatum, garantivillkor och responstider. Du kan hålla koll på vilka produkter som kunder har köpt med tillverkarens serienummer, servicehistorik och följa upp med förbrukningsmaterial och reservdelserbjudande. Du kan också samla och se vilka kundgrupper som köpt vilka produkter, följa upp vilken typ av service som efterfrågats och när. Följ också all kommunikation mellan ditt företag och kunden och se vilken responstid, typ av fråga för att kunna utse rätt tekniker till rätt kund i framtida ärenden. Kontaktkort är färskvara Du kan sköta dina kundrelationer mycket enklare och ha dina kontaktkort fullt synkroniserade med ditt Microsoft Outlook. Du kan snabbare och precisare svara dina kunder.

9 Försäljning & Marknadsföring Samlad information All information finns samlad och kan enkelt föras över från offerter till försäljningsorders och vidare till fraktsedlar och fakturor så att du sparar tid och minimerar fel. SAP Business One är ett flexibelt säljverktyg som låter dig skräddarsy systemet för att exakt passa din verksamhet och dina affärsprocesser. Kraftfullt offertverktyg Du kan skapa offerter ur vilka du kan få en uppskattning av bruttovinsten, se den historiska utvecklingen av försäljningspriset och enkelt överföra offerten till Microsoft Word. Smidig ordermottagning Inkommande ordrar hanteras smidigt med överblick över varornas tillgänglighet, vid behov i flera lagerhus. Du kan optimera produktflödet och lägga olika leveransdatum för delleveranser eller till olika adresser. Du kan även koppla din orderläggning till inköpsbeställningar med leveransadressen direkt till kunden. Smarta leveranser Skapa alla transportdokument på en gång för leveranser. Den tillgängliga informationen förenklar hanteringen och ökar effektiviteten för alla transportslag. Du kan med fraktnumret enkelt spåra och se var dina leveranser finns just nu och få bekräftelse när de är framme hos kund. Systemet uppdaterar automatiskt lagersaldo i alla dina lagerhus. Retursändningar Systemet hanterar returer, reglerar lagersaldo och balanserar de ekonomiska förehavandena med den returnerande partnern. Automatisk restorder Restorder på grund av lagerbrist följs upp av systemet och automatiskt genomförs hela leveransprocessen när produkten åter finns på lager. Fakturering som du vill Du kan koppla dina fakturor så att de automatiskt blir registrerade i huvudboken och en bekräftelse hur kunden vill betala sin faktura. Du kan också skapa faktura och kvitto på samma gång ur samma information. Även kreditfaktureringar kan hanteras mycket enkelt, så också handpenningar och förskottsbetalningar.

10 Inköp Alla småföretag måste ha noggrann kontroll på sina inköp och resursutnyttjande från orderläggning till leverantörsbetalningar. SAP Business One hanterar hela flödet inklusive kvitton, fakturor och returer. Du kan också planera din materialåtgång för produktionen och påfyllning av lager. Successivt blir du mer träffsäker i dina prognoser. Dessutom kan du följa dina leverantörers leveransprecision och kontinuerligt styra upp din inköpsstrategi. Inköpsorder Skapa inköpsbeställningar för material eller andra varor som du kan skriva ut, faxa eller mejla direkt till leverantören. Inköpsordern kan skapas direkt ur en försäljningsorder för att försäkra att varorna finns i lager på leveransdagen. Du kan dela upp en inköpsorder i mindre delar för att hantera olika leveransadresser. Fraktsedel Koppla fraktsedlar direkt till inköpsordern och bestäm redan från början om leveranserna ska gå till en eller flera leveransadresser. Dessutom är det en extra kontroll att rätt antal varor lämnar lagret jämfört med orderantalet. Eventuella returer är redan dokumenterade och dess fraktsedlar kan enkelt skapas utifrån den ursprungliga inköpsordern. Löpande fakturering Systemet hanterar avropsbetalningar till leverantörer löpande och registrerar samtidigt transaktionerna i huvudboken. Kreditering På motsvarande sätt kan krediteringar för returer eller icke genomförda leveranser mycket enkelt hanteras. Snabbt kan all information sammanställas i en kreditfaktura. Logistikkostnader Logistikkostnaderna hanteras automatiskt i systemet. Ingående värden för frakt, försäkringar, tullkostnader och liknande finns som standard. Kostnader för respektive lagerställe kan uppdateras automatiskt. Förskottsbetalningar Sköt dina leverantörers krav på förskott vid inköpsprocessen. Du kan bestämma om du vill registrera förskottet eller vänta tills hela fakturan betalas. Fraktkostnader Spåra och dokumentera fraktkostnader, försäkringar och andra kostnader som är förknippade med varorna redan i samband med inköpet. Dokumentutskrifter Realisera och hantera alla inköpsdokument som legat som utkast. Spara dem och skriv ut periodvis, efter dokumentnummer eller dokumenttyp. Materialstyrning MRP SAP Business One har ett enkelt men ändå kraftfullt planeringsverktyg som hjälper dig att planera och hantera produktions- och inköpslistor på produkter som ska fram av ett eller annat skäl. Du får mer struktur på produktionsplaneringen med bättre information från materiallistor, inventeringar, inköpsordrar och efterfrågan från kunder och prognos. Systemet har följande MRP-funktioner (Material Requirements Planning). Prognoser Du kan förutse kommande behov genom att se över historiska data som mottagna ordrar och andra parametrar. Prognosuträkningar hjälper dig att förutse efterfrågan på dina produkter så att du kan planera materialåtgången.

11 Inköp MRP-guide Optimera dina framtida materialinköp. Genom att optimera storleken på varje order och hur ofta du ska beställa, kan du ta hänsyn till periodiska prissänkningar, volymrabatter och andra kostnadseffektiva lösningar. MRP-guiden skapar rekommendationer för att antingen producera eller köpa produkter. Det finns olika sätt att se djupare ner i informationen för att se de ingående komponenternas tillgänglighet. Orderrekommendation Automatiskt skapas produktions- och inköpsordrar utifrån informationen i orderrekommendationen. Om en vara behöver köpas in kan du enkelt omvandla en produktionsorder till en inköpsorder. Du kan också slå ihop inköpsordrar till samma leverantör till en enda order.

12 Lager & distribution SAP Business One kan också hantera all packning, distribution och fakturering. Du kan utvärdera hanteringen av dina olika lager genom olika variabler som kapitalbindning och omsättningshastighet. Du kontrollerar lagersaldo, kan införa beställningspunkter och samköra olika lager med varandra. Systemet ger dig minutaktuella siffror så att du snabbt ser tillgänglighet, kan hantera prissättningar och behovet av säljkampanjer. Lagerkontroll Hanterar huvudprodukter, serienummer och prislistor, justerar lagerstorlek, räknar omsättningshastighet och skapar plocklistor för öppna ordrar. Definiera vilka produkter som ska tillverkas, vilka som ska köpas in (och hur ofta) och vilka arbetsinsatser som ska tilldelas den färdiga varan. Du kan samköra olika lagerhus där kanske lagerhållningskostnaderna skiljer sig. SAP Business One stödjer de flesta lagervärderingsmodeller som standardkostnad, vägt genomsnitt och FIFO. Du kan också uppskatta storlek på varupartier, minimibeställningar och genomsnittliga ledtider. Med den informationen kan du sedan styra upp MRP-systemet. Varukontroll lagervärdet utan att ändra på lagerstorleken. Bokför lagersaldo och håll bokföringen ständigt uppdaterade med den verkliga lagerstorleken. Lär dig omsättningshastigheten på olika varor. Med SAP Business One är det enkelt att följa förändringar i lagerhållningen och förstå hur lagersaldot förändras. De inbyggda alarmfunktionerna hjälper dig att definiera beställningspunkter för ett optimalt flöde. Prissättning Definiera ett antal prislistor och länka dem till kunder och leverantörer. De kan då uppdateras automatiskt då priserna förändras. Även då specialpriser är aktuella, som vid kampanjer och volymrabatter, hanteras prisförändringar mycket enkelt i systemet. Notera ankommande unikt gods som inte är knytet till inköps eller försäljnings rutiner. Använd dina kunders och leverantörers artikelnummer och samköra dem i dina egna inventeringslistor. Du kan då använda leverantörernas egna artikelnummer vid beställningar ur din lagerlista. Hantera förflyttningar av varor mellan olika lager och omvärdera

13 Administration & Rapportering SAP Business One innehåller ett kraftfullt analysverktyg och kan skapa tydliga och lättförståeliga rapporter ur den omfattande informationen. Med hjälp av funktionen Crystal Report kan du samla data från en mängd olika källor och sammanställa aktuella rapporter som visar kritiska uppgifter om omsättning, försäljning, kunder, lagerstatus och produktion. Systemet är fullständigt kompatibelt med Microsoft Office så du kan välja fritt mellan olika presentationsformer som du är van vid. Du kan även tränga djupare ner i kontoplanen för att få en fullständig blick över vad som finansiellt sker i ditt företag. Skapa rapporter Skapa, hantera och förmedla minutaktuella rapporter med största enkelhet. Du kan använda en mängd olika rapportverktyg i SAP Business One som Crystal Reports, Print Layout Designer, XL Reporter och Query Manager. Skapa tydliga ekonomiska och företagsledningsrapporter med noggranna utdrag av nyckelverksamheter och siffror som till exempel ordervärde, delomsättningar, obetalda fordringar, öppna köp och ovanliga betalningar. Du kan spara dina rapporter i en mängd olika format som PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word, RTF och XML, sedan kan du skicka dem vidare via e-post eller fax. SAP Business One har många rapportmallar för alla typer av funktioner inom företaget. Du kan skapa rapporter för speciella funktioner och utforma dem efter dina behov och i din egen smak. Enkel rapportering med Crystal Reports i alla möjliga filformat, skräddarsy dina rapporter med ingående information och tillägg, titta och korrigera i en rad olika filformat och skicka dem till alla berörda inom och utanför företaget. Du kan också ladda ner dem till en molntjänst på crystalreports.com så att du kan komma åt dem överallt och när som helst. Du kan också tillägna rapporterna behörighetsnivåer för dina medarbetare, kunder och leverantörer. Med ett programtillägg kan du lägga in flash-animationer, rörliga kurvor och filmer i dina rapporter. iphone-app Med applikationen kan du enkelt komma åt informationen i ditt SAP Business One från din iphone. Det är en lättanvänd applikation där du når rapporter, kontaktlistor och annan information från systemet. Säker uppkoppling via VPN, där ingen information lagras i den mobila enheten. Du kan programmera in pushfunktioner på de larmnivåer du själv bestämmer. SAP Business One är nu helt integrerad med Crystal Reports, världens ledande rapportgenererarlösning. Det ger dig möjlighet att skapa lättförståeliga rapporter utifrån minsta vrå av din verksamhet och ditt system. Med Crystal Reports kan du skapa relevanta och aktuella rapporter

14

15 Vi vill ha roligt i vår vardag. Och det har vi när vi gör ett bra arbete som gör att våra kunder har förtroende för oss. -Vi arbetar för bättre affärshälsa Tanken bakom Littlefish är att skapa ett företag som arbetar för bättre hälsa och välstånd. Genom att ständigt utveckla oss själva som människor, tror vi oss kunna bli duktigare som samtalspartners till våra kunder. Vi vill stimulera och underlätta för våra kunder att utveckla sina företag till välmående och lönsamma verksamheter. Verktyget vi arbetar med heter SAP Business One och är ett av världens mest kraftfulla affärssystem för mindre företag. Historik Företaget startades i september 1992 under namnet Office i Halland AB och var fram till i juni 2006 medlem i den medlemsägda kedjan Office Data. Sedan år 2003, då SAP lanserade SAP Business One i Sverige, har vi valt att enbart arbetat med detta affärssystem. Under 2006 bytte företaget namn till Littlefish AB och valde att enbart fokusera på affärssystemet SAP Business One och de tjänster och produkter som är relaterade till detta. Detta innebar att affärområdena IT-Teknik och IT-produkter avyttrades. Sedan 2008 har vi utmärkelsen Silverpartner till SAP.

16 Producerad av elohwijk.se Nordic Partner of the Year Littlefish utsedd till Nordic Partner of the Year Efter att tre år i rad erhållit det prestigefyllda priset SAP Business One Partner of the Year in Sweden, är det nu dags för Littelfish att få en något större utmärkelse. I början av april, på årets Nordic SAP SME Partner Kick-off i Köpenhamn, mottog VD Mats Lundberg priset och titeln SAP Business One Nordic Partner of the Year. Det är en stor ära men framför allt ett bevis att vår målmedvetna satsning på kundnära relationer och verksamhetsutveckling är rätt väg att gå. Den här bekräftelsepjäsen ska inte lämna Littlefish på några år, säger en glädjestrålande Mats Lundberg. Littlefish AB Bredgatan 1, Halmstad Telefon

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Enklare företagsstyrning

Enklare företagsstyrning Information om SAP-lösningar SAP-lösningar för små och medelstora företag SAP Business One Mål Enklare företagsstyrning Styr ditt företag med framgång och få det att växa Styr ditt företag med framgång

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av:

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av: Tillverkning med tidredovisning Distribution Planning/LeanLog med LeanTime Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Ingemar Ohlsson Om Distribution Planning/LeanLog Ett av få system som optimerar hela

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1.

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1. 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 1 (13) Inventeringsrutiner 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 2 (13) 1 Introduktion 1.1 Scope Detta dokument är beskrivning av inpris förändringar vid inköp i lagerbok samt

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag Bison är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora kunder inom handels-, grossist- och postorderverksamhet. Bison riktar sig främst till er som ser era affärsprocesser och systemstödet för

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

ScalaBruk iscala 2.3 SR3

ScalaBruk iscala 2.3 SR3 ScalaBruk iscala 2.3 SR3 Robert Sinfield Senior Manager, Product Marketing Agenda iscala 2.3 SR3 Funktioner: Inköphantering Orderhantering Lagerhantering Mål: En snabb överblik av iscala 2.3 SR3 Funktioner

Läs mer

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor Visma Bokslut. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt Visma Bokslut med årsredovisning Visma Bokslut är det självklara valet för dig som på professionell

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

T R. Spa - en känsla av lugn och ro. Tidbok med resurshantering

T R. Spa - en känsla av lugn och ro. Tidbok med resurshantering i z o i n t S Spa - en känsla av lugn och ro D et är mycket lättare att förmedla en känsla av lugn och ro när du vet att allting fungerar som det ska. Med izoint S får du kontroll och kan fokusera på att

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 750. Pris från 2.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

System 800xA Smart Client

System 800xA Smart Client System 800xA Smart Client Med Smart Client kan du ägna dig åt att analysera data istället för spendera tid på att samla in den Visst skulle fler inom ditt företag ha nytta av den produktions- och processinformation

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Lagerkoll. Enkelt att komma igång! Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Enkelt att komma igång! Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Enkelt att komma igång! Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat

Läs mer

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. Datorsystem för maskinuthyrning Vad är WinHyra för något? Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. WinHyra är Windows baserat datorsystem och är

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström

iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström Om Bitlog AB Grundat 2006 av Fred Boström Ägs av grundare med personal Kontor i Upplands Väsby, Göteborg och Eksjö Stark tillväxt och lönsamt sedan

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Artikelförsäljning 4 Inköp 5 Kundreskontra 5 Leverantörreskontra 5 Produktion 5 Produktuppföljning 6 Redovisning 6 Lager 6 Bygg din egen rapport 6

Artikelförsäljning 4 Inköp 5 Kundreskontra 5 Leverantörreskontra 5 Produktion 5 Produktuppföljning 6 Redovisning 6 Lager 6 Bygg din egen rapport 6 Hur tar du dina strategiska beslut idag? Det här frågorna besvarar vi: Vad är BIsmart? 2 Hur fungerar BIsmart? 3 Vad behövs för att använda BIsmart? 4 Vad ingår i BIsmart? 4 Artikelförsäljning 4 Inköp

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

Visma Compact 1500 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 1500 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 1500. Pris från 6.490:- (frakt och moms tillkommer). Offert, order, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 1500 ett användarvänligt och flexibelt

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel

Läs mer

SAP Professional Services två år senare!

SAP Professional Services två år senare! SAP Professional Services två år senare! Colada valde att implementera SAP hösten 2008. Vi tänkte agera med gott föredöme. Erbjuder man konsulter inom SAP så känns det försvarbart och egentligen ganska

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Visma Compact 1000 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 1000 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 1000. Pris från 3.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Offert, order, fakturering och kundreskontra Visma Compact 1000 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

Visma Administation 200

Visma Administation 200 Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER GRUNDUTBUD TILLVAL PÅGÅENDE ORDER NÄRVAROHANTERING FUKTMÄTNING BOKA ONLINE STATISTIK ENERGIMÄTNING TEMPERATUR- MÄTNING ÖVERVAKA BYGGET @ PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER PERSONLIG SÄKER- HETSINTRODUKTION

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare Visma.net AutoPay Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare Innehåll Vad är Visma.net AutoPay?... 3 Hur fungerar Visma.net AutoPay?... 3 Fördelar... 3 Hur är det att jobba med Visma.net AutoPay?...

Läs mer

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER Agenda Varför ett system för indirekta inköp? Varför PaletteBuyer? Demo (inklusive nyheter). Frågor och erfarenheter. MELLAN 5-15% AV OMSÄTTNINGEN en betydande del av

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

Delförsäljning och uthyrning av maskiner

Delförsäljning och uthyrning av maskiner Delförsäljning och uthyrning av maskiner I systemet går det att delförsälja från en maskin. Det finns två olika typer: delförsäljning eller uthyrning. Om du ska använda flera typer/konton går det att välja

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program.

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Utbildning -Grupputbildning & företagsanpassad För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Vi är ofta delaktiga i hur ert arbete ska organiseras och kommer med förslag

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid.

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid. End to end Top to bottom o 16 550:- eller 500:- i manaden * o Tva kvalitetsmarken, ett kampanjpris. Komplett affarssystem i ny servermiljo. De små och medelstora företagens tillväxt är inte självklar.

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

E-lösningar för sjö- och flygtransporter

E-lösningar för sjö- och flygtransporter E-lösningar för sjö- och flygtransporter Förenklad administration Lösningar för små och stora godsflöden Kundcase Så här kommer du igång Ordlista 2 Enklare administration med våra e-lösningar Det är ingen

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

3 steg för att förbättra bokslutsprocessen

3 steg för att förbättra bokslutsprocessen 3 steg för att förbättra bokslutsprocessen Automatisering av manuella bokningar Christer Mäkelä 2 3 steg för att förbättra boksluts-processen Contents 3 steg för att förbättra bokslutsprocessen... 3 Om

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 FAKTURERING/KUNDRESKONTRA/LEVERANTÖRSRESKONTRA... 6 FAKTURERING... 6 KUNDRESKONTRA...

Läs mer