Presentation. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE."

Transkript

1 Presentation. Affärssystemet för små och medelstora företag. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE.

2 -En smart, heltäckande, integrerad företagslösning för mindre och medelstora företag.

3 Få bättre ordning på dina affärer. -Få bättre ordning på ditt företag. SAP Business One är det enda som du behöver för att kontrollera och styra alla delar i ditt företag. Det är ett prisvärt affärssystem som sköter försäljning, marknadsföring, bokföring, fakturering, produktion och lagerhållning. Det är speciellt utvecklad för mindre företag och hjälper dig att trimma dina affärsprocesser genom minutfärska och tydliga beslutsunderlag så att du kan uppnå lönsam tillväxt kunder har redan valt SAP Business One. Beroende på din verksamhet brukar implementationstiden ligga mellan 4-8 veckor. Problematiken Alla småföretagare fastnar allt som oftast i tidsödande arbete med att ordna upp oreda i verksamheten, svara på leveransfrågor från kunder eller stirra sig blinda på konkurrenternas framfart. Det är svårt och tidskrävande arbete när all information är spridd över olika system och hjärnor. Responstiderna blir längre, försäljningen kan inte samordnas, bokföring och andra aktiviteter haltar och skapar flaskhalsar som bromsar upp och minskar produktiviteten i hela verksamheten. Eländes elände. Flera system innebär mer arbete, flera inmatningar som i sin tur ökar risken för fel och misstag. Under tiden springer dina konkurrenter ifrån dig och dina kunder söker sig nya vägar. Vad ska du göra? Lösningen Det enklaste sättet att strukturera upp och samordna sin verksamhet och alla dess ingående avdelningar och medarbetare är att installera affärssystemet SAP Business One. Det är en mindre och specialanpassad version för små och medelstora företag som inte behöver SAP:s stora system. Lika kraftfullt som de stora systemen, men mer flexibelt och möjligt att skräddarsy för just din verksamhet. Låt dina medarbetare förenas kring systemet och få en samsyn och fokus på era affärsprocesser. För att stärka din konkurrenskraft så behöver du ha en klar bild över hela din verksamhet. Du måste trimma de olika delarna i företaget och samordna informationen mellan dem så att rätt beslutsunderlag blir tillgänglig till rätt beslutsfattare. Kan du dessutom samla kundrelaterad information på ett bra sätt, kan du snabbt och personligt möta dina kunders vanor för att uppmuntra deras lojalitet och skapa återköp. Om du kontinuerligt kan se omsättning och kostnader kan du också styra kassaflödet och likviditeten så att du får en finansiell stabilitet i företaget. Det mår alla bra av. SAP Business One kan hjälpa din organisation att se tydligt, tänka tydligt och agera tydligt så att du en gång för alla kan stänga glappet mellan den tänkta strategin och det verkliga genomförande. Och äntligen bli ett sunt och välskött företag.

4 Vi säljer en prisvärd lösning med det du behöver. -Inget tjafs. Eftersom SAP Business One är speciellt utvecklad för små företag är den en prisvärd lösning för att kunna sköta hela din verksamhet med större tydlighet på alla dina avdelningar. Ett affärssystem som integrerar hela företaget från ekonomi, försäljning och marknadsföring till lager och inventering. Det hjälper dig att trimma din verksamhet, ha omedelbar tillgång till all information och öka din lönsamma tillväxt. Försäljning & Marknadsföring Ekonomi Inköp Administration & Rapportering Materialstyrning MRP Lager & Distribution

5 Här är nyttan med SAP Business One: Ger dig möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet. Ger dig rätt information och underlag för dina beslut. Låter dig bygga och upprätthålla nära kundrelationer Minimerar dubbelstansning vilket minskar fel och förseningar Optimerar kassaflödet Ger snabbare reaktion på kundbehov tack vare tydlig information som leder till omedelbar handling. Ger starkare resultat genom att det är ett enda, integrerat system som undviker överflödig datainput, ökar effektiviteten och minskar kostnader och förseningar. Skapar närmare kundrelationer genom centraliserad information som gör det enklare att överblicka hela företagets kommunikation försäljning och service till kund. Minskar kostnader tack vare sin korta implementationstid, enkel att underhålla och tillräcklig flexibel för att möta framtida förändringar i verksamheten. Och här är nyckelfunktionerna: Ekonomi Hanterar huvudboken, konton, budget, inbetalningsoch utbetalningskonto. Försäljning och marknadsföring Hanterar hela säljprocessen från första kontakt till avslut och från kundinformationen till eftermarknadsstöd. Inköp och verksamhet Kontrollerar hela förädlingskedjan, från anskaffning till produktion. Lager och distribution Hanterar lagersaldo över olika lager och spårar lagerrörelser. Administration och rapportering Skapar, hanterar och distribuerar rapporter som ökar transparensen och beslutstagandet genom hela företaget.

6 Ekonomi SAP Business One hjälper dig att sköta huvudboken, rapporter, budgetar, in- och utbetalningar. Alla bankhändelser som löpande betalningar med check, kreditkort, banköverföringar eller bankväxlar kan du hantera i systemet. Dessutom kan du samköra konton, skapa balansrapporter och resultaträkningar. Systemet hanterar alla idag kända valutor. Med SAP Business One får du ett finansiellt system som ger dig de styrverktygen som kan få ditt företag mer effektivt och produktivt. De funktioner som ingår i den ekonomiska delen är: Kontoplan Du kan enkelt skapa kontoplaner utifrån de mallar som ingår och anpassa dem till din verksamhet. Det går att definiera individuella planer med upp till tio dimensioner för att stödja dina affärsprocesser och rapporteringskrav. Du kan också skapa uppdelade kontoplaner för utvalda avdelningar, affärsenheter, regioner, branscher eller hur du vill dela upp din verksamhet. Huvudboksbokning Huvudboken kan uppdateras automatisk i takt med att försäljningar, inköp och banktransaktioner registreras. Om du hellre vill göra det manuellt går det också bra. Du kan söka efter befintliga bokningar och automatiskt allokera transaktionerna till ett speciellt projekt eller kostnadsställe. Journalbokning Du kan samla flera bokningar för att kontrollera dem innan du registrerar. Det innebär att du alltid har verifierade och korrekta poster och siffror i huvudboken Skatt Den patenterade skattemotorn som ingår i SAP Business One är utvecklad att klara komplexa skatteregler och förordningar med bibehållet enkelt och lättförståeligt gränssnitt. Motorn är mycket flexibel för att kunna konfigureras för framtida skatteförändringar. Konteringsmallar Stående bokningar Skapa egna poster för att underlätta återkommande bokföringsarbete och definiera hur ofta de återkommande transaktionerna sker. Du kan även be programmet påminna dig om när det är dags för vissa poster. Reversering av journalbokningar Omvänder automatiskt upplupna intäkter och kostnader. Per automatik sker det första dagen i månaden, men du kan ställa in de datum som passar dig. Valutakursdifferenser Utvärdera regelbundet dina ej reglerade poster i främmande valuta för att identifiera och hantera eventuella kursdifferenser. Bankverksamhet Spåra alla banktransaktioner från kontantkvitton och checkskrivning till inlåning, förskott, kreditkortsbetalningar och kontoavstämningar. Budget Definiera och hantera budgetar för konton i huvudboken. Bestäm allokeringsmetoder för budgeten, bestäm valuta (lokal, utländsk eller både och), och presentera en budgetrapport som jämför verkliga med prognostiserade siffror. Med SAP Business One kan du skapa larmpunkter som reagerar när kostnaderna överstiger den månatliga eller årliga budgetgränsen. Skapa mallar för journalbokning för att spara tid och undvika misstag vid det manuella bokföringsarbetet.

7 Ekonomi Resultatenhet Definiera olika resultatenheter eller avdelningar och allokera rätt intäkter och kostnader till förprogrammerade resultatenheter i huvudboken. Resultatenhetsrapport Gör en resultaträkning baserad på intäkter och kostnader, direkt och indirekt, utifrån dina definierade avsättningsregler. Du kan göra det för vilken resultatenhet du vill, välja mellan månatlig eller årlig presentation och jämföra resultaten med tidigare tidsperioder. Distributionsregler Skapa olika distributionsregler för att karaktärisera affärsflödet och allokera intäkter och kostnader till rätt konto. Bokföring i realtid SAP Business One stöder bokföring i realtid. Bland annat hanterar systemet alla transaktioner och bokför dem i huvudboken i samma ögonblick som de genomförs vilket minimerar risken för fel. Du kan också samtidigt som du tittar på ett utdrag ur huvudboken gå djupare ner i kontoplanen för att se varifrån siffrorna kommer. Dessutom har du en fullständig kontoplan som du kan gå djupare ner i för att se in i minsta detalj. Snabba månadsslut Du kan skapa snabbare månadsslut genom att ge nyckelpersoner uppgifter och sedan påminna dem med hjälp av systemet. Definiera kontrollkonton och ange dem som konton för kund- och leverantörsreskontra. Detta underlättar sammankopplingen mellan huvudboken och underliggande kundreskontra. Periodavslut kan genomföras enkelt och du kan överföra balanser över tidsperioderna. Finansiell rapportering Med hjälp av SAP Business One Crystal Reports kan du snabbt och enkelt skapa tydliga finansiella rapporter i en mängd olika utföranden och exportera dem i det filformat som du tycker passar bäst; Adobe PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel och XML. Du kan visa resultaten hur du vill, gruppera siffrorna hur du vill, i många olika dimensioner. Vill du komma djupare ner i bokföringen kan du gå ner till detaljnivå i kontoplanen direkt från ditt rapportblad. Dessutom kan du integrera rapporter med varandra och skapa unika affärsrapporter som upptäcker detaljer som ingen har sett förr. Blanda ekonomi, försäljning, lager och inköp. Se ditt företag i en annan dager.

8 Försäljning & marknadsföring Med SAP Business One kan du skapa offerter, lägga ordrar och erbjuda bättre kundservice. Du kan följa försäljningsprocesser från första steg till avslut. Marknadskampanjer kan initieras genom att använda mallar för mejlutskick. Du kan sköta dina kundrelationer mycket enklare och ha dina kontaktkort fullt synkroniserade i ditt Microsoft Outlook. Du kan snabbare och precisare svara dina kunder. Genom att notera varje säljmöjlighet, vid leadsbearbetning, prisuppskattning och avslut, får du en bättre översyn av hur du hanterar kunderna. Du kan också föra in detaljer som varifrån kom kunden, säljpotential, avslutsdatum, konkurrenter, marknadsaktiviteter, etc. Affärskontaktlista Samla all information om dina kunder, återförsäljare och leverantörer på ett och samma ställe. Dokumentera e- postadresser, profiler, försäljningsrapporter, aktiviteter och balanskonton för varje affärskontakt. Använd den inbyggda kalendern för att övervaka dina aktiviteter och använd sökmotorn för att hitta rätt i kalendern. Analysera dina affärsmöjligheter Genom att gruppera dina leads på olika sätt kan du få ut rapporter som visar prognoser, förväntad försäljning över olika tidsperioder, varifrån leadsen kommer och vilken aktivitet som har givit bäst resultat du bestämmer hur du vill se det. Hantera dina prospekt Du kan importera dina prospekt från Microsoft Excel eller andra standardformat och sedan strukturera och följa upp marknadsaktiviteter. Kontaktlistan uppdateras automatiskt med de nya posterna och de nya kontakterna kan sedan nås med marknadsaktiviteter som e-postutskick och nyhetsbrev. Dynamiska rapporter Skapa unika och dynamiska rapporter som visar dina affärsmöjligheter ur en ny synvinkel som kan hjälpa dig att se trender, mönster och köpbeteenden hos dina målgrupper. Kundservice och support I SAP Business One ingår standardfunktioner för CRM (Customer Relationship Management) som hjälper dig med dina kundrelationer som ackvisition, återköp, lojalitet och lönsamhet. Funktionerna är tätt sammankopplade mellan försäljning, marknadsföring och eftermarknad vilket gör att du ser kundens hela livscykel. Du får fullständig kontroll över hela din serviceavdelning med kontraktshantering, samtalsmätning, planering, kundnöjdhetsmätning och hantering av nya affärer. Du kan skapa support- och garantikontrakt för produkter och tjänster som innehåller start- och slutdatum, garantivillkor och responstider. Du kan hålla koll på vilka produkter som kunder har köpt med tillverkarens serienummer, servicehistorik och följa upp med förbrukningsmaterial och reservdelserbjudande. Du kan också samla och se vilka kundgrupper som köpt vilka produkter, följa upp vilken typ av service som efterfrågats och när. Följ också all kommunikation mellan ditt företag och kunden och se vilken responstid, typ av fråga för att kunna utse rätt tekniker till rätt kund i framtida ärenden. Kontaktkort är färskvara Du kan sköta dina kundrelationer mycket enklare och ha dina kontaktkort fullt synkroniserade med ditt Microsoft Outlook. Du kan snabbare och precisare svara dina kunder.

9 Försäljning & Marknadsföring Samlad information All information finns samlad och kan enkelt föras över från offerter till försäljningsorders och vidare till fraktsedlar och fakturor så att du sparar tid och minimerar fel. SAP Business One är ett flexibelt säljverktyg som låter dig skräddarsy systemet för att exakt passa din verksamhet och dina affärsprocesser. Kraftfullt offertverktyg Du kan skapa offerter ur vilka du kan få en uppskattning av bruttovinsten, se den historiska utvecklingen av försäljningspriset och enkelt överföra offerten till Microsoft Word. Smidig ordermottagning Inkommande ordrar hanteras smidigt med överblick över varornas tillgänglighet, vid behov i flera lagerhus. Du kan optimera produktflödet och lägga olika leveransdatum för delleveranser eller till olika adresser. Du kan även koppla din orderläggning till inköpsbeställningar med leveransadressen direkt till kunden. Smarta leveranser Skapa alla transportdokument på en gång för leveranser. Den tillgängliga informationen förenklar hanteringen och ökar effektiviteten för alla transportslag. Du kan med fraktnumret enkelt spåra och se var dina leveranser finns just nu och få bekräftelse när de är framme hos kund. Systemet uppdaterar automatiskt lagersaldo i alla dina lagerhus. Retursändningar Systemet hanterar returer, reglerar lagersaldo och balanserar de ekonomiska förehavandena med den returnerande partnern. Automatisk restorder Restorder på grund av lagerbrist följs upp av systemet och automatiskt genomförs hela leveransprocessen när produkten åter finns på lager. Fakturering som du vill Du kan koppla dina fakturor så att de automatiskt blir registrerade i huvudboken och en bekräftelse hur kunden vill betala sin faktura. Du kan också skapa faktura och kvitto på samma gång ur samma information. Även kreditfaktureringar kan hanteras mycket enkelt, så också handpenningar och förskottsbetalningar.

10 Inköp Alla småföretag måste ha noggrann kontroll på sina inköp och resursutnyttjande från orderläggning till leverantörsbetalningar. SAP Business One hanterar hela flödet inklusive kvitton, fakturor och returer. Du kan också planera din materialåtgång för produktionen och påfyllning av lager. Successivt blir du mer träffsäker i dina prognoser. Dessutom kan du följa dina leverantörers leveransprecision och kontinuerligt styra upp din inköpsstrategi. Inköpsorder Skapa inköpsbeställningar för material eller andra varor som du kan skriva ut, faxa eller mejla direkt till leverantören. Inköpsordern kan skapas direkt ur en försäljningsorder för att försäkra att varorna finns i lager på leveransdagen. Du kan dela upp en inköpsorder i mindre delar för att hantera olika leveransadresser. Fraktsedel Koppla fraktsedlar direkt till inköpsordern och bestäm redan från början om leveranserna ska gå till en eller flera leveransadresser. Dessutom är det en extra kontroll att rätt antal varor lämnar lagret jämfört med orderantalet. Eventuella returer är redan dokumenterade och dess fraktsedlar kan enkelt skapas utifrån den ursprungliga inköpsordern. Löpande fakturering Systemet hanterar avropsbetalningar till leverantörer löpande och registrerar samtidigt transaktionerna i huvudboken. Kreditering På motsvarande sätt kan krediteringar för returer eller icke genomförda leveranser mycket enkelt hanteras. Snabbt kan all information sammanställas i en kreditfaktura. Logistikkostnader Logistikkostnaderna hanteras automatiskt i systemet. Ingående värden för frakt, försäkringar, tullkostnader och liknande finns som standard. Kostnader för respektive lagerställe kan uppdateras automatiskt. Förskottsbetalningar Sköt dina leverantörers krav på förskott vid inköpsprocessen. Du kan bestämma om du vill registrera förskottet eller vänta tills hela fakturan betalas. Fraktkostnader Spåra och dokumentera fraktkostnader, försäkringar och andra kostnader som är förknippade med varorna redan i samband med inköpet. Dokumentutskrifter Realisera och hantera alla inköpsdokument som legat som utkast. Spara dem och skriv ut periodvis, efter dokumentnummer eller dokumenttyp. Materialstyrning MRP SAP Business One har ett enkelt men ändå kraftfullt planeringsverktyg som hjälper dig att planera och hantera produktions- och inköpslistor på produkter som ska fram av ett eller annat skäl. Du får mer struktur på produktionsplaneringen med bättre information från materiallistor, inventeringar, inköpsordrar och efterfrågan från kunder och prognos. Systemet har följande MRP-funktioner (Material Requirements Planning). Prognoser Du kan förutse kommande behov genom att se över historiska data som mottagna ordrar och andra parametrar. Prognosuträkningar hjälper dig att förutse efterfrågan på dina produkter så att du kan planera materialåtgången.

11 Inköp MRP-guide Optimera dina framtida materialinköp. Genom att optimera storleken på varje order och hur ofta du ska beställa, kan du ta hänsyn till periodiska prissänkningar, volymrabatter och andra kostnadseffektiva lösningar. MRP-guiden skapar rekommendationer för att antingen producera eller köpa produkter. Det finns olika sätt att se djupare ner i informationen för att se de ingående komponenternas tillgänglighet. Orderrekommendation Automatiskt skapas produktions- och inköpsordrar utifrån informationen i orderrekommendationen. Om en vara behöver köpas in kan du enkelt omvandla en produktionsorder till en inköpsorder. Du kan också slå ihop inköpsordrar till samma leverantör till en enda order.

12 Lager & distribution SAP Business One kan också hantera all packning, distribution och fakturering. Du kan utvärdera hanteringen av dina olika lager genom olika variabler som kapitalbindning och omsättningshastighet. Du kontrollerar lagersaldo, kan införa beställningspunkter och samköra olika lager med varandra. Systemet ger dig minutaktuella siffror så att du snabbt ser tillgänglighet, kan hantera prissättningar och behovet av säljkampanjer. Lagerkontroll Hanterar huvudprodukter, serienummer och prislistor, justerar lagerstorlek, räknar omsättningshastighet och skapar plocklistor för öppna ordrar. Definiera vilka produkter som ska tillverkas, vilka som ska köpas in (och hur ofta) och vilka arbetsinsatser som ska tilldelas den färdiga varan. Du kan samköra olika lagerhus där kanske lagerhållningskostnaderna skiljer sig. SAP Business One stödjer de flesta lagervärderingsmodeller som standardkostnad, vägt genomsnitt och FIFO. Du kan också uppskatta storlek på varupartier, minimibeställningar och genomsnittliga ledtider. Med den informationen kan du sedan styra upp MRP-systemet. Varukontroll lagervärdet utan att ändra på lagerstorleken. Bokför lagersaldo och håll bokföringen ständigt uppdaterade med den verkliga lagerstorleken. Lär dig omsättningshastigheten på olika varor. Med SAP Business One är det enkelt att följa förändringar i lagerhållningen och förstå hur lagersaldot förändras. De inbyggda alarmfunktionerna hjälper dig att definiera beställningspunkter för ett optimalt flöde. Prissättning Definiera ett antal prislistor och länka dem till kunder och leverantörer. De kan då uppdateras automatiskt då priserna förändras. Även då specialpriser är aktuella, som vid kampanjer och volymrabatter, hanteras prisförändringar mycket enkelt i systemet. Notera ankommande unikt gods som inte är knytet till inköps eller försäljnings rutiner. Använd dina kunders och leverantörers artikelnummer och samköra dem i dina egna inventeringslistor. Du kan då använda leverantörernas egna artikelnummer vid beställningar ur din lagerlista. Hantera förflyttningar av varor mellan olika lager och omvärdera

13 Administration & Rapportering SAP Business One innehåller ett kraftfullt analysverktyg och kan skapa tydliga och lättförståeliga rapporter ur den omfattande informationen. Med hjälp av funktionen Crystal Report kan du samla data från en mängd olika källor och sammanställa aktuella rapporter som visar kritiska uppgifter om omsättning, försäljning, kunder, lagerstatus och produktion. Systemet är fullständigt kompatibelt med Microsoft Office så du kan välja fritt mellan olika presentationsformer som du är van vid. Du kan även tränga djupare ner i kontoplanen för att få en fullständig blick över vad som finansiellt sker i ditt företag. Skapa rapporter Skapa, hantera och förmedla minutaktuella rapporter med största enkelhet. Du kan använda en mängd olika rapportverktyg i SAP Business One som Crystal Reports, Print Layout Designer, XL Reporter och Query Manager. Skapa tydliga ekonomiska och företagsledningsrapporter med noggranna utdrag av nyckelverksamheter och siffror som till exempel ordervärde, delomsättningar, obetalda fordringar, öppna köp och ovanliga betalningar. Du kan spara dina rapporter i en mängd olika format som PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word, RTF och XML, sedan kan du skicka dem vidare via e-post eller fax. SAP Business One har många rapportmallar för alla typer av funktioner inom företaget. Du kan skapa rapporter för speciella funktioner och utforma dem efter dina behov och i din egen smak. Enkel rapportering med Crystal Reports i alla möjliga filformat, skräddarsy dina rapporter med ingående information och tillägg, titta och korrigera i en rad olika filformat och skicka dem till alla berörda inom och utanför företaget. Du kan också ladda ner dem till en molntjänst på crystalreports.com så att du kan komma åt dem överallt och när som helst. Du kan också tillägna rapporterna behörighetsnivåer för dina medarbetare, kunder och leverantörer. Med ett programtillägg kan du lägga in flash-animationer, rörliga kurvor och filmer i dina rapporter. iphone-app Med applikationen kan du enkelt komma åt informationen i ditt SAP Business One från din iphone. Det är en lättanvänd applikation där du når rapporter, kontaktlistor och annan information från systemet. Säker uppkoppling via VPN, där ingen information lagras i den mobila enheten. Du kan programmera in pushfunktioner på de larmnivåer du själv bestämmer. SAP Business One är nu helt integrerad med Crystal Reports, världens ledande rapportgenererarlösning. Det ger dig möjlighet att skapa lättförståeliga rapporter utifrån minsta vrå av din verksamhet och ditt system. Med Crystal Reports kan du skapa relevanta och aktuella rapporter

14

15 Vi vill ha roligt i vår vardag. Och det har vi när vi gör ett bra arbete som gör att våra kunder har förtroende för oss. -Vi arbetar för bättre affärshälsa Tanken bakom Littlefish är att skapa ett företag som arbetar för bättre hälsa och välstånd. Genom att ständigt utveckla oss själva som människor, tror vi oss kunna bli duktigare som samtalspartners till våra kunder. Vi vill stimulera och underlätta för våra kunder att utveckla sina företag till välmående och lönsamma verksamheter. Verktyget vi arbetar med heter SAP Business One och är ett av världens mest kraftfulla affärssystem för mindre företag. Historik Företaget startades i september 1992 under namnet Office i Halland AB och var fram till i juni 2006 medlem i den medlemsägda kedjan Office Data. Sedan år 2003, då SAP lanserade SAP Business One i Sverige, har vi valt att enbart arbetat med detta affärssystem. Under 2006 bytte företaget namn till Littlefish AB och valde att enbart fokusera på affärssystemet SAP Business One och de tjänster och produkter som är relaterade till detta. Detta innebar att affärområdena IT-Teknik och IT-produkter avyttrades. Sedan 2008 har vi utmärkelsen Silverpartner till SAP.

16 Producerad av elohwijk.se Nordic Partner of the Year Littlefish utsedd till Nordic Partner of the Year Efter att tre år i rad erhållit det prestigefyllda priset SAP Business One Partner of the Year in Sweden, är det nu dags för Littelfish att få en något större utmärkelse. I början av april, på årets Nordic SAP SME Partner Kick-off i Köpenhamn, mottog VD Mats Lundberg priset och titeln SAP Business One Nordic Partner of the Year. Det är en stor ära men framför allt ett bevis att vår målmedvetna satsning på kundnära relationer och verksamhetsutveckling är rätt väg att gå. Den här bekräftelsepjäsen ska inte lämna Littlefish på några år, säger en glädjestrålande Mats Lundberg. Littlefish AB Bredgatan 1, Halmstad Telefon

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION trimit konfigurator 2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION av produkter BRANSCHKUNSKAP 3 Citatet ovan är känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte berört av allt ovan

Läs mer

Visma Avendo Ekonomi 40

Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag.

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM avance PREMIÄR! Magazine Nummer 1 November 2013 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem

Läs mer

Visma Administration 500

Visma Administration 500 Visma Administration 500. Pris från 4.125:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administration 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt avance Magazine Nummer 2 Maj 2014 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET Avance Bransch TIPS OCH MODULER FÖR DEN TILLVERKANDE INDUSTRIN Nylansering av FDT Invoice EFFEKTIVISERAD FAKTURAHANTERING

Läs mer

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet M a m u t M a g a z i n e S o m m a r 2 0 1 0 E t t k u n d m a g a s i n s o m f ö r e n k l a r d i n v a r d a g Är du redo för Molnet? Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter Microsoft

Läs mer

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc..

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc.. Användarstudio Skräddarsy Pyramid för dina behov Pyramid Användarstudio finns i två nivåer: Användarstudion och Konsultstudion. Pyramid Användarstudio är ett suveränt verktyg för att göra egna förändringar

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 PRESTERA Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Förvandla affärsutmaningar till affärsframgångar med en innovativ välbekant lösning som ger personalen frihet att prestera mer. Vi ville ha en lösning som kunde utvecklas

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

Epicor Enterprise Resource Planning. Business without Barriers

Epicor Enterprise Resource Planning. Business without Barriers Epicor Enterprise Resource Planning Business without Barriers Nu lanserar vi Business without Barriers Business without barriers - det är konceptet bakom Epicors nästa generation affärssystem. Nu begränsas

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer