Projekt 2, IT-Lots. NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag. Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och Lars Olof Blomdahl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt 2, IT-Lots. NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag. Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och Lars Olof Blomdahl"

Transkript

1 Ale Gymnasium Nödinge VÅRT FADDERFÖRETAG Gustav Persson Andreas Gustavsson Projekt 2, IT-Lots NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och Lars Olof Blomdahl

2 Abstract In this project we have worked with the Swedish company NovAseptic again. This time our purpose was to learn more about how they use IT, particularly Internet and business system. We have got our facts from interviews at the headquarters and from the homepages of NovAseptic, Invid and Navision. A content of this work is that the company is very open and optimistic for IT. They have a business system; Navision 2,0 and a rather good homepage were you could find a lot of information. They also count to update and refreshing their way to use IT in the future. 1

3 Innehållsförteckning ABSTRACT INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SYFTE HUVUDFRÅGESTÄLLNING Hur ser dokumentflödet ut på NovAseptic? Hur kommunicerar företaget internt och externt? Används något ekonomisystem/affärssystem? Hur kan företaget utveckla användandet av IT? METOD AFFÄRSSYSTEM HUR FUNGERAR NAVISION FINANCIALS 2,60? INTRANÄT, EXTRANÄT OCH KUNDVÅRD HEMSIDAN DOKUMENTFLÖDE FRAMTIDEN SLUTSATS AVSLUTNING KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR

4 Inledning För andra gången på ett halvår har vi gjort ett projektarbete om vårt fadderföretag NovAseptic. Denna gång är det IT-användningen som står i fokus. Ett område som vi tidigare inte hade mycket kunskap om. Vårt främsta vapen i jakten på information och kunskap har återigen varit intervjuer med anställda hos NovAseptic i Nödinge. Under resans gång har vi fått fram mycket information och många funderingar, som vi har satt samman och nu stolt kan presentera som projektarbete två, ITlots! Syfte Vi vill ta reda på hur NovAseptic använder sig utav IT i allmänhet och ITkommunikation i synnerhet. Huvudfrågeställning Hur ser dokumentflödet ut på NovAseptic? Vi vill veta hur affärsdokumenten är utformade på företaget. Bifogas de flesta elektroniskt eller via pappersdokument? Här önskar vi att vi kan få egna exemplar av olika dokument. Hur kommunicerar företaget internt och externt? Används något ekonomisystem/affärssystem? Vi vet att NovAseptic har ett internt nät, vi vet dock inte hur detta används. Vi vet inte heller hur de kommunicerar med leverantörer och kunder. Vi tänker också analysera hemsidan och ta reda på vad huvudsyftet med den är. Hur kan företaget utveckla användandet av IT? Denna fråga kommer vi att titta på från två olika synvinklar. Först och främst ska vi analysera och se vad man kan göra. Efter detta ska vi ta reda på vad företaget självt har för tankar och planer. Metod För att få fram vår information tänker vi använda oss utav: Internet (NovAseptics och dess konkurrenters hemsidor). Intervjuer med personer från företaget (ev. Ekonomichef, IT-ansvarig och VD). Övrigt material, t.ex. den information vi har fått ut från de senaste veckornas ITEkonom-lektioner. 3

5 Affärssystem I och med att NovAseptic har expanderat så mycket de senaste åren har företaget blivit tvunget att använda sig av ett stort affärssystem. Tidigare hade de affärssystemet Workoffice, men det blev för litet så som NovAseptic expanderade. I augusti förra året, 2001, investerade företaget därför i Invids affärssystem Navision Financials 2,60. Det var en stor händelse som kostade en hel del. Förberedelser, som inköp av nya hård- och mjukvaror (servrar, program mm.) hade varit igång sedan länge. Konsulter från Invid hjälpte till vid installationen och spenderade drygt 300 timmar på företaget vid olika tillfällen. En annan stor kostnad och relativt arbetsam åtgärd var att utbilda personalen, så att de kände sig säkra när de använde det nya systemet. Man började med att skicka hela avdelningar till kurser i Göteborg. Sedan arrangerade man en eftermiddag då alla anställda, konsulter från Invid och revisorerna övade sig på ett tillfälligt installerat provsystem. Enligt IT-ansvarige John Damm så var kostnaden för hela detta kalas ett miljonbelopp. NovAseptic hade i god tid tillsatt en arbetsgrupp/projektgrupp som diskuterade, analyserade, undersökte och testade olika affärssystem. De kom fram till att Navision, som inriktar sig främst till expansiva företag var det bästa valet. Navision var också bra anpassat till Microsoft Windows, vilket det tidigare systemet Workoffice inte hade varit. NovAseptic är mycket nöjda med Navision och Invid, trots att det har kostat mycket pengar. Det tog ett tag tills alla lärde sig systemet och tills det gick helt smärtfritt, men det var aldrig något driftstopp i verksamheten vid installationen. Sedan installationen har det inte varit några större missar eller liknande, utan allt har rullat på. Navision Financials 2,60 är egentligen endast en ram, själva innehållet med funktioner och utseende utformade konsulter från Invid och medarbetare på NovAseptic tillsammans. Ekonomiansvarige Klas Norrbohm hävdade vid vår intervju att det inte hade varit en så stor omställning när de bytte affärssystem. Han menade att själva innehållet i affärssystem inte skiljer sig så mycket, det är mest layouten och vissa småfinesser som kan ta tid att lära sig. Systemet är så otroligt stort, så man lär sig nya saker hela tiden! sa en nöjd ekonomichef angående Navision. NovAseptic är alltså mycket nöjda med samarbetet och planerar nu en uppgradering av affärssystemet till Navision Attain 3,10. 4

6 Hur fungerar Navision Financials 2,60? Vi fick ta en titt på hur affärssystemet såg ut. Med en ganska enkel karta över de olika posterna så fick man en bra bild över hur affärssystemet fungerar. Denna karta är för övrigt bifogad som bilaga 1 i slutet av arbetet. Det såg inte så krångligt ut, utan verkade i själva verket ganska logiskt med olika sex olika huvudområden (moduler), Redovisning, Försäljning, Affärsstöd, Inköp, Lager och Projekt. För att förstå vad dessa olika huvudområden innebär, berättade John Damm lite om varje. I Redovisning ingår bl.a. program och hjälp till att lätt sköta bokföring och att ställa upp budget. Tack vare Försäljning får man ett utökat stöd för att göra i ordning ordrar, offerter mm. Det innehåller också en fakturadel där man kan kreditera kunder. Kunderna finns föresten upplagda här i ett så kallat kundregister. Delen Affärsstöd är mycket viktig, men inte så omtalad. Här ingår utformningen av prospekt (tryckt förhandsinformation om i detta fall framtida potentiella affärer). Detta är en mycket viktig bit för marknads- och försäljningsavdelningen; det är förarbetet till en försäljning. Här kan man också skriva ner vad man kommer överens om med kunderna, så att en ny försäljare kan komma in och följa upp en påbörjad affär med mycket kött på benen. Denna del fanns inte i Workoffice. I Inköp kan man se själva produktionsflödet. Detta är en lång och viktig process som behövs planeras väl och styras upp regelbundet. Man måste övervaka, analysera och sen anpassa försäljningen, marknaden, leverantörerna. Detta kallas att produktionsplanera och tar mycket kraft och tid. I Lager kan man hitta listor över vilka komponenter som finns på lager. Man kan även söka delar efter artikelnummer. Den sista delen är Projekt och den har NovAseptic inte kommit igång med på allvar. Men här finns ett stöd för att arbeta i projekt, vilket enligt John Damm kommer att användas mer i framtiden, speciellt på teknik- och utvecklingsavdelningen. Affärssystemet är installerat på så sätt att de olika användarna inom företaget har tillgång till olika huvudområden. T.ex. har inte lageravdelningen tillgång till redovisningsmodulen, vilken därför saknas på lageravdelningens karta över användningsområden. Man kan också bara ha insyn i vissa moduler. Detta betyder att man kan få titta på vad som händer i andra områden, men man har inte befogenheter till att ändra och operera. Man kan tycka att detta låter som en liten instängd verksamhet, som bara ett fåtal får ha insyn på. Men John Damm hävdar att NovAseptic ändå har en öppen policy, och att det inte är bra om alla har tillgång till allt. Om någons arbetssysslor ändras kan John Damm lätt gå in och ändra dennes rättigheter, så att personen i fråga kan få tillträde till nya moduler. 5

7 Det finns också andra funktioner i Navision Financials 2,60, som NovAseptic inte valt att använda. Det är bl.a. Personal, där NovAseptic köpt in två andra självständiga program istället, för att inte Ekonomiansvarige Nils Otto Forsell skulle drunkna i administration p.g.a. den kraftiga tillväxten. Anläggningstillgångar är en annan del som NovAseptic har avstått ifrån. Här kan man annars se vad man har för fysiska tillgångar, anläggningar, inventarier mm. Företaget är dock inte så intresserade att ha de siffrorna i ett affärssystem. Resurser är den tredje och sista delen som de har tackat nej till. Här ser man vilken kapacitet företaget har. Detta handlar också om en produktionsplanering, dock lite mer avancerad och eftersom NovAseptic egentligen inte har någon större produktion behöver de inte denna delen menar John Damm. NovAseptic har ingen koppling till leverantörernas och kundernas affärssystem och man vet inte hur det kommer att bli i framtiden. Frågan är om båda partner är positiva till att ge ut siffror till varandra. Intranät, extranät och kundvård Vid kommunikation mellan de olika avdelningarna använder NovAseptic sig av Microsoft Outlook som ett slags intranät. Där använder de bl.a. e-mejlen och en gemensam kalender där de anställda kan ta del av information. Vid kommunikation med dotterbolagen och återförsäljarna använder de sig av ett så kallat extranät. Detta är dock inte så välutvecklat, men under sommaren skall det vidareutvecklas så att kommunikationerna ska löpa lättare. Ett annat projekt som är akut och behöver lösas under sommaren är utbyggnaden av affärssystemet Navision hos dotterbolagen, speciellt i USA. Marknaden där expanderar kraftigast och företaget och dess anställda hinner knappt med. Här behövs det därför installeras ett nytt fräscht system som kan stå upp mot marknadens krav. Dotterbolagen har idag stora svårigheter med att hela tiden skicka över information till moderbolaget, vilket kommer att lösas om alla får samma affärssystem. Detta kommer också att medföra stora fördelar för hela koncernen globalt sett, eftersom moderbolaget i Nödinge kommer få mycket större kontroll på alla rulliananser inom koncernen. NovAseptic har inget direkt kundvårdssystem (crm-system), trots att de är mycket noga med kundvård. De vill ha en god kundrelation med trogna och nöjda kunder, men detta utför de på andra sätt än med ett crm-system. Ekonomichefen Klas Norrbohm hänvisade till Navisions modul Affärsstöd när vi pratade om kundvård. Han avslöjade också att en automatisk mätning av kundtillfredställelse, baserad på leveranstiden, var på gång. Klas Norrbohm 6

8 Hemsidan Huvudsyftet med deras hemsida är att ge ut information till kunder, leverantörer och andra intresserade. Man använder den också som ett sätt att visa upp sig, marknadsföra sig. Eftersom de har engelska som koncernspråk står nästan all information på hemsidan på engelska. Investment informationen är det enda som står på svenska. Denna del innefattar bl.a. årsredovisningar, bokslut, pressreleaser, styrelsepresentationer, kalendarium. Man kan även få den mesta informationen från sidan på franska och tyska. De har många gånger diskuterat att öppna en nätbutik på deras hemsida, men avstått eftersom denna typ av försäljning inte riktigt passar företagets kundgrupp. Senaste diskussionen ägde rum då man bytte till affärssystemet Navision, som kunde hjälpa till att starta och underhålla en nätbutik. Men inte heller denna gång genomfördes åtgärden. Man får inte glömma att NovAseptic är ett kunskapsföretag och kunderna som främst är läkemedels- och livsmedelsföretag köper både en vara, men också kunskap! Konstaterade ITansvarige John Damm, och fortsatte: Sådan här försäljning passar inte på en nätbutik, vi vill ha en mer personlig försäljning. Men dörrarna är inte helt stängda, så vem vet vad som händer i framtiden! Sidan är skapad av webbyråföretaget Spinecom. De utför också en hel del uppdateringar, men även NovAseptics PRansvarige Annika Wallin ändrar hemsidan ibland. 7

9 Dokumentflöde En affär hos NovAseptic börjar på försäljningsavdelningen. Här pratar och diskuterar de med sina kunder om deras behov och önskemål. Vid denna kommunikation används modulen affärsstörd i Navision där man kan föra anteckningar om vad som sägs. Efter diskussionen lyckas förhoppningsvis båda parter att komma överens och en offert skapas av försäljningsavdelningen i Navisions försäljningsmodul och skickas, via vanlig post, till kunden. Kunden svarar genom att skicka en beställning, vilken sedan NovAseptic besvarar genom att göra om offerten till en orderbekräftelse genom att endast klicka på den i Navtionsystemet. Efter att kunden fått sin orderbekräftelse stundar en leveranstid, då NovAseptics lageravdelning packar ihop de beställda varorna, samt utformar en följesedel (plocksedel) i Navision. Denna följesedel + transport- och tullhandläggningar bifogas med varorna. Nästa steg är att skepparen (godsansvarig) Petra Sahlberg utformar en faktura snabbt och lätt genom att klicka på ordern i Navision. Fakturan skrivs ut och skickas i väg till kunden. En riktigt bra och underlättande funktion är att hela denna process bokförs automatiskt i Navisions redovisningsmodul. I arbetets slut bifogas fyra olika affärsdokument som bilagor. OFFERT ORDERBEKRÄFTELSE FÖLJESEDEL, PLOCKSEDEL TRANSPORT- TULLHANDLÄGGNINGAR FAKTURA 8

10 Framtiden Både IT-ansvarige John Damm och Ekonomiansvarige Klas Norrbohm berättade vid våra intervjuer att mycket är på gång när det gäller ITanvändningen i företaget. Vi har tidigare nämnt utvecklingen och uppdateringen av Navision och extranätet som exempel, men det finns mer planer. Bl.a. ska ett så kallat PDM-system installeras. Detta är ett dokumentssystem där ritningar, forskningsstudier, provresultat mm. ska samlas, så att man lätt kan få tag på dem. Man ska också som sagt utforma ett automatiskt mätredskap för att få reda på kundernas tillfredställelse. Detta ska vara baserat på leveranstiden vilket gör oss lite undrande. Kundrelationer är så mycket mer än hur länge kunden får vänta på sina varor. Det handlar om trovärdighet och personliga kontakter, vilket i för sig NovAseptic visade sig bra på i våra intervjuer under föregående projekt. Vi tycker att en förbättring och utvidgning av hemsidan borde göras. Först och främst tycker vi att ett svenskt bolag som snart ska in på börsen ska ha sin hemsida på svenska. Vi föreslår också lite interaktion. Det hade varit intressant att kunna se produkterna (ventiler, mixar) från olika vinklar, med förklarande pilar och text, så att man förstod hur de verkligen är konstruerade. Det skulle också vara kul att följa en produkt från tillverkningen i WI-KA, till hopsättningen på NovAseptic och till slut hur den sätts in i en större maskin på ett läkemedelsföretag. Innan IT-lotsprojektet började tyckte vi att en nätbutik hade varit bra. Men efter vår intervju med John Damm förstod vi att denna fråga hade varit uppe många gånger med ett negativt resultat. Vi måste då ge oss, eftersom vi förstår att NovAseptics ledning vet förutsättningarna mycket bättre än oss. 9

11 Slutsats NovAseptic är verkligen ett företag som har hängt med i IT-utvecklingen. Man har ett stort och bra affärssystem (som snart ska bli ännu bättre), man har en välfungerande hemsida (även om vi har lite synpunkter på den) och framför allt har man stora planer för den framtida IT-användningen inom företaget. Man får känslan av att personalen inte tycker det är jobbigt med stora, revolutionerande förändringar, de tar det mer som en utmaning. Detta tror vi hör ihop med att företaget är så pass ungt och inte hunnit vänja sig riktigt till ett och samma arbetssätt, innan man byter. Även det faktum att datorer alltid har varit en naturlig del av arbetet i företaget, enda sedan starten, gör att man inte är främmande för nya sätt att använda IT. Vi tror också att i en sådan här ny och modern kunskapsbransch som NovAseptic tillhör, behöver man en bred IT-användning för att hänga med. Nackdelen med den ökade IT-användningen är enligt Klas Norrbohm att den personliga kontakten mellan människor ibland försvinner. Istället för att gå och prata med någon som kanske behöver en pratstund skickar man ett mejl, vilket kan leda till att personalen blir inskränkta. Klas Norrbohm påpekade också att de bästa och fräschaste idéerna sällan kläcks när man sitter ensam framför datorn, utan är man sitter ned och kommunicerar med en annan människa. Detta kanske kan vara något att tänka på för NovAseptic, eftersom deras egen Ekonomichef tar upp det. Men öppenheten och optimismen inför IT och framtidens teknik är en nödvändig egenskap som måste finnas kvar för att NovAseptic i framtiden ska nå nya höjder! Avslutning Vi tycker återigen att det har varit intressant och roligt att få samarbeta med NovAseptic. De har varit lika öppna och tillmötesgående denna gång. Det enda vi kan säga någonting om är när VD Johan Westman dubbelbokade sig och inte tog emot oss som bestämt. Men faktum är att vi fick nog mer information av ITansvarige John Damm än vad Johan Westman kunnat stå till tjänst med. Detta arbetet tog inte lika mycket tid och kraft, dels eftersom det inte var lika omfattande, men också för att vi har kommit in mer i sättet att arbeta. Det är roligt att uppleva att man blir mer och mer effektiv och det ger inspiration att fortsätta arbeta i projekt med NovAseptic. Så projektarbete tre, se upp! Här kommer vi mer laddade än någonsin! 10

12 Källförteckning NovAseptic AB, Webbansvarig Spinecom Invid Navision Spinecom Intervju John Damm, IT-ansvarig NovAseptic AB Intervju Klas Norrbohm, Ekonomichef NovAseptic AB Visning av Navision Financials Bilagor Bilaga 1 Översiktskarta över Navision Bilaga 2 Offert, 2 sidor (Qutation) Bilaga 3 Orderbekräftelse (Order confirmation) Bilaga 4 Följesedel, plocksedel (Packing note) Bilaga 5 Faktura (Invoice) 11

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Affärssystem som molntjänst

Affärssystem som molntjänst En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst ERP systems as a service A study covering the perceived benefits and cons of companies using ERP systems as a service

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10 Webbutiker Hur hanteras frånvaron av det fysiska rummet för kommunikation? Sofia Eriksson & Camilla Hedinge Förord Det här

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

Hur ska tjänsteleverantörer nå framgång på den svenska IP-telefonimarknaden för företag?

Hur ska tjänsteleverantörer nå framgång på den svenska IP-telefonimarknaden för företag? Företagsekonomiska Institutionen Ekonomihögskolan i Lund Magisteruppsats Strategic Management Vårterminen 2006 Hur ska tjänsteleverantörer nå framgång på den svenska IP-telefonimarknaden för företag? Författare:

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer