Projekt 2, IT-Lots. NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag. Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och Lars Olof Blomdahl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt 2, IT-Lots. NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag. Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och Lars Olof Blomdahl"

Transkript

1 Ale Gymnasium Nödinge VÅRT FADDERFÖRETAG Gustav Persson Andreas Gustavsson Projekt 2, IT-Lots NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och Lars Olof Blomdahl

2 Abstract In this project we have worked with the Swedish company NovAseptic again. This time our purpose was to learn more about how they use IT, particularly Internet and business system. We have got our facts from interviews at the headquarters and from the homepages of NovAseptic, Invid and Navision. A content of this work is that the company is very open and optimistic for IT. They have a business system; Navision 2,0 and a rather good homepage were you could find a lot of information. They also count to update and refreshing their way to use IT in the future. 1

3 Innehållsförteckning ABSTRACT INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SYFTE HUVUDFRÅGESTÄLLNING Hur ser dokumentflödet ut på NovAseptic? Hur kommunicerar företaget internt och externt? Används något ekonomisystem/affärssystem? Hur kan företaget utveckla användandet av IT? METOD AFFÄRSSYSTEM HUR FUNGERAR NAVISION FINANCIALS 2,60? INTRANÄT, EXTRANÄT OCH KUNDVÅRD HEMSIDAN DOKUMENTFLÖDE FRAMTIDEN SLUTSATS AVSLUTNING KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR

4 Inledning För andra gången på ett halvår har vi gjort ett projektarbete om vårt fadderföretag NovAseptic. Denna gång är det IT-användningen som står i fokus. Ett område som vi tidigare inte hade mycket kunskap om. Vårt främsta vapen i jakten på information och kunskap har återigen varit intervjuer med anställda hos NovAseptic i Nödinge. Under resans gång har vi fått fram mycket information och många funderingar, som vi har satt samman och nu stolt kan presentera som projektarbete två, ITlots! Syfte Vi vill ta reda på hur NovAseptic använder sig utav IT i allmänhet och ITkommunikation i synnerhet. Huvudfrågeställning Hur ser dokumentflödet ut på NovAseptic? Vi vill veta hur affärsdokumenten är utformade på företaget. Bifogas de flesta elektroniskt eller via pappersdokument? Här önskar vi att vi kan få egna exemplar av olika dokument. Hur kommunicerar företaget internt och externt? Används något ekonomisystem/affärssystem? Vi vet att NovAseptic har ett internt nät, vi vet dock inte hur detta används. Vi vet inte heller hur de kommunicerar med leverantörer och kunder. Vi tänker också analysera hemsidan och ta reda på vad huvudsyftet med den är. Hur kan företaget utveckla användandet av IT? Denna fråga kommer vi att titta på från två olika synvinklar. Först och främst ska vi analysera och se vad man kan göra. Efter detta ska vi ta reda på vad företaget självt har för tankar och planer. Metod För att få fram vår information tänker vi använda oss utav: Internet (NovAseptics och dess konkurrenters hemsidor). Intervjuer med personer från företaget (ev. Ekonomichef, IT-ansvarig och VD). Övrigt material, t.ex. den information vi har fått ut från de senaste veckornas ITEkonom-lektioner. 3

5 Affärssystem I och med att NovAseptic har expanderat så mycket de senaste åren har företaget blivit tvunget att använda sig av ett stort affärssystem. Tidigare hade de affärssystemet Workoffice, men det blev för litet så som NovAseptic expanderade. I augusti förra året, 2001, investerade företaget därför i Invids affärssystem Navision Financials 2,60. Det var en stor händelse som kostade en hel del. Förberedelser, som inköp av nya hård- och mjukvaror (servrar, program mm.) hade varit igång sedan länge. Konsulter från Invid hjälpte till vid installationen och spenderade drygt 300 timmar på företaget vid olika tillfällen. En annan stor kostnad och relativt arbetsam åtgärd var att utbilda personalen, så att de kände sig säkra när de använde det nya systemet. Man började med att skicka hela avdelningar till kurser i Göteborg. Sedan arrangerade man en eftermiddag då alla anställda, konsulter från Invid och revisorerna övade sig på ett tillfälligt installerat provsystem. Enligt IT-ansvarige John Damm så var kostnaden för hela detta kalas ett miljonbelopp. NovAseptic hade i god tid tillsatt en arbetsgrupp/projektgrupp som diskuterade, analyserade, undersökte och testade olika affärssystem. De kom fram till att Navision, som inriktar sig främst till expansiva företag var det bästa valet. Navision var också bra anpassat till Microsoft Windows, vilket det tidigare systemet Workoffice inte hade varit. NovAseptic är mycket nöjda med Navision och Invid, trots att det har kostat mycket pengar. Det tog ett tag tills alla lärde sig systemet och tills det gick helt smärtfritt, men det var aldrig något driftstopp i verksamheten vid installationen. Sedan installationen har det inte varit några större missar eller liknande, utan allt har rullat på. Navision Financials 2,60 är egentligen endast en ram, själva innehållet med funktioner och utseende utformade konsulter från Invid och medarbetare på NovAseptic tillsammans. Ekonomiansvarige Klas Norrbohm hävdade vid vår intervju att det inte hade varit en så stor omställning när de bytte affärssystem. Han menade att själva innehållet i affärssystem inte skiljer sig så mycket, det är mest layouten och vissa småfinesser som kan ta tid att lära sig. Systemet är så otroligt stort, så man lär sig nya saker hela tiden! sa en nöjd ekonomichef angående Navision. NovAseptic är alltså mycket nöjda med samarbetet och planerar nu en uppgradering av affärssystemet till Navision Attain 3,10. 4

6 Hur fungerar Navision Financials 2,60? Vi fick ta en titt på hur affärssystemet såg ut. Med en ganska enkel karta över de olika posterna så fick man en bra bild över hur affärssystemet fungerar. Denna karta är för övrigt bifogad som bilaga 1 i slutet av arbetet. Det såg inte så krångligt ut, utan verkade i själva verket ganska logiskt med olika sex olika huvudområden (moduler), Redovisning, Försäljning, Affärsstöd, Inköp, Lager och Projekt. För att förstå vad dessa olika huvudområden innebär, berättade John Damm lite om varje. I Redovisning ingår bl.a. program och hjälp till att lätt sköta bokföring och att ställa upp budget. Tack vare Försäljning får man ett utökat stöd för att göra i ordning ordrar, offerter mm. Det innehåller också en fakturadel där man kan kreditera kunder. Kunderna finns föresten upplagda här i ett så kallat kundregister. Delen Affärsstöd är mycket viktig, men inte så omtalad. Här ingår utformningen av prospekt (tryckt förhandsinformation om i detta fall framtida potentiella affärer). Detta är en mycket viktig bit för marknads- och försäljningsavdelningen; det är förarbetet till en försäljning. Här kan man också skriva ner vad man kommer överens om med kunderna, så att en ny försäljare kan komma in och följa upp en påbörjad affär med mycket kött på benen. Denna del fanns inte i Workoffice. I Inköp kan man se själva produktionsflödet. Detta är en lång och viktig process som behövs planeras väl och styras upp regelbundet. Man måste övervaka, analysera och sen anpassa försäljningen, marknaden, leverantörerna. Detta kallas att produktionsplanera och tar mycket kraft och tid. I Lager kan man hitta listor över vilka komponenter som finns på lager. Man kan även söka delar efter artikelnummer. Den sista delen är Projekt och den har NovAseptic inte kommit igång med på allvar. Men här finns ett stöd för att arbeta i projekt, vilket enligt John Damm kommer att användas mer i framtiden, speciellt på teknik- och utvecklingsavdelningen. Affärssystemet är installerat på så sätt att de olika användarna inom företaget har tillgång till olika huvudområden. T.ex. har inte lageravdelningen tillgång till redovisningsmodulen, vilken därför saknas på lageravdelningens karta över användningsområden. Man kan också bara ha insyn i vissa moduler. Detta betyder att man kan få titta på vad som händer i andra områden, men man har inte befogenheter till att ändra och operera. Man kan tycka att detta låter som en liten instängd verksamhet, som bara ett fåtal får ha insyn på. Men John Damm hävdar att NovAseptic ändå har en öppen policy, och att det inte är bra om alla har tillgång till allt. Om någons arbetssysslor ändras kan John Damm lätt gå in och ändra dennes rättigheter, så att personen i fråga kan få tillträde till nya moduler. 5

7 Det finns också andra funktioner i Navision Financials 2,60, som NovAseptic inte valt att använda. Det är bl.a. Personal, där NovAseptic köpt in två andra självständiga program istället, för att inte Ekonomiansvarige Nils Otto Forsell skulle drunkna i administration p.g.a. den kraftiga tillväxten. Anläggningstillgångar är en annan del som NovAseptic har avstått ifrån. Här kan man annars se vad man har för fysiska tillgångar, anläggningar, inventarier mm. Företaget är dock inte så intresserade att ha de siffrorna i ett affärssystem. Resurser är den tredje och sista delen som de har tackat nej till. Här ser man vilken kapacitet företaget har. Detta handlar också om en produktionsplanering, dock lite mer avancerad och eftersom NovAseptic egentligen inte har någon större produktion behöver de inte denna delen menar John Damm. NovAseptic har ingen koppling till leverantörernas och kundernas affärssystem och man vet inte hur det kommer att bli i framtiden. Frågan är om båda partner är positiva till att ge ut siffror till varandra. Intranät, extranät och kundvård Vid kommunikation mellan de olika avdelningarna använder NovAseptic sig av Microsoft Outlook som ett slags intranät. Där använder de bl.a. e-mejlen och en gemensam kalender där de anställda kan ta del av information. Vid kommunikation med dotterbolagen och återförsäljarna använder de sig av ett så kallat extranät. Detta är dock inte så välutvecklat, men under sommaren skall det vidareutvecklas så att kommunikationerna ska löpa lättare. Ett annat projekt som är akut och behöver lösas under sommaren är utbyggnaden av affärssystemet Navision hos dotterbolagen, speciellt i USA. Marknaden där expanderar kraftigast och företaget och dess anställda hinner knappt med. Här behövs det därför installeras ett nytt fräscht system som kan stå upp mot marknadens krav. Dotterbolagen har idag stora svårigheter med att hela tiden skicka över information till moderbolaget, vilket kommer att lösas om alla får samma affärssystem. Detta kommer också att medföra stora fördelar för hela koncernen globalt sett, eftersom moderbolaget i Nödinge kommer få mycket större kontroll på alla rulliananser inom koncernen. NovAseptic har inget direkt kundvårdssystem (crm-system), trots att de är mycket noga med kundvård. De vill ha en god kundrelation med trogna och nöjda kunder, men detta utför de på andra sätt än med ett crm-system. Ekonomichefen Klas Norrbohm hänvisade till Navisions modul Affärsstöd när vi pratade om kundvård. Han avslöjade också att en automatisk mätning av kundtillfredställelse, baserad på leveranstiden, var på gång. Klas Norrbohm 6

8 Hemsidan Huvudsyftet med deras hemsida är att ge ut information till kunder, leverantörer och andra intresserade. Man använder den också som ett sätt att visa upp sig, marknadsföra sig. Eftersom de har engelska som koncernspråk står nästan all information på hemsidan på engelska. Investment informationen är det enda som står på svenska. Denna del innefattar bl.a. årsredovisningar, bokslut, pressreleaser, styrelsepresentationer, kalendarium. Man kan även få den mesta informationen från sidan på franska och tyska. De har många gånger diskuterat att öppna en nätbutik på deras hemsida, men avstått eftersom denna typ av försäljning inte riktigt passar företagets kundgrupp. Senaste diskussionen ägde rum då man bytte till affärssystemet Navision, som kunde hjälpa till att starta och underhålla en nätbutik. Men inte heller denna gång genomfördes åtgärden. Man får inte glömma att NovAseptic är ett kunskapsföretag och kunderna som främst är läkemedels- och livsmedelsföretag köper både en vara, men också kunskap! Konstaterade ITansvarige John Damm, och fortsatte: Sådan här försäljning passar inte på en nätbutik, vi vill ha en mer personlig försäljning. Men dörrarna är inte helt stängda, så vem vet vad som händer i framtiden! Sidan är skapad av webbyråföretaget Spinecom. De utför också en hel del uppdateringar, men även NovAseptics PRansvarige Annika Wallin ändrar hemsidan ibland. 7

9 Dokumentflöde En affär hos NovAseptic börjar på försäljningsavdelningen. Här pratar och diskuterar de med sina kunder om deras behov och önskemål. Vid denna kommunikation används modulen affärsstörd i Navision där man kan föra anteckningar om vad som sägs. Efter diskussionen lyckas förhoppningsvis båda parter att komma överens och en offert skapas av försäljningsavdelningen i Navisions försäljningsmodul och skickas, via vanlig post, till kunden. Kunden svarar genom att skicka en beställning, vilken sedan NovAseptic besvarar genom att göra om offerten till en orderbekräftelse genom att endast klicka på den i Navtionsystemet. Efter att kunden fått sin orderbekräftelse stundar en leveranstid, då NovAseptics lageravdelning packar ihop de beställda varorna, samt utformar en följesedel (plocksedel) i Navision. Denna följesedel + transport- och tullhandläggningar bifogas med varorna. Nästa steg är att skepparen (godsansvarig) Petra Sahlberg utformar en faktura snabbt och lätt genom att klicka på ordern i Navision. Fakturan skrivs ut och skickas i väg till kunden. En riktigt bra och underlättande funktion är att hela denna process bokförs automatiskt i Navisions redovisningsmodul. I arbetets slut bifogas fyra olika affärsdokument som bilagor. OFFERT ORDERBEKRÄFTELSE FÖLJESEDEL, PLOCKSEDEL TRANSPORT- TULLHANDLÄGGNINGAR FAKTURA 8

10 Framtiden Både IT-ansvarige John Damm och Ekonomiansvarige Klas Norrbohm berättade vid våra intervjuer att mycket är på gång när det gäller ITanvändningen i företaget. Vi har tidigare nämnt utvecklingen och uppdateringen av Navision och extranätet som exempel, men det finns mer planer. Bl.a. ska ett så kallat PDM-system installeras. Detta är ett dokumentssystem där ritningar, forskningsstudier, provresultat mm. ska samlas, så att man lätt kan få tag på dem. Man ska också som sagt utforma ett automatiskt mätredskap för att få reda på kundernas tillfredställelse. Detta ska vara baserat på leveranstiden vilket gör oss lite undrande. Kundrelationer är så mycket mer än hur länge kunden får vänta på sina varor. Det handlar om trovärdighet och personliga kontakter, vilket i för sig NovAseptic visade sig bra på i våra intervjuer under föregående projekt. Vi tycker att en förbättring och utvidgning av hemsidan borde göras. Först och främst tycker vi att ett svenskt bolag som snart ska in på börsen ska ha sin hemsida på svenska. Vi föreslår också lite interaktion. Det hade varit intressant att kunna se produkterna (ventiler, mixar) från olika vinklar, med förklarande pilar och text, så att man förstod hur de verkligen är konstruerade. Det skulle också vara kul att följa en produkt från tillverkningen i WI-KA, till hopsättningen på NovAseptic och till slut hur den sätts in i en större maskin på ett läkemedelsföretag. Innan IT-lotsprojektet började tyckte vi att en nätbutik hade varit bra. Men efter vår intervju med John Damm förstod vi att denna fråga hade varit uppe många gånger med ett negativt resultat. Vi måste då ge oss, eftersom vi förstår att NovAseptics ledning vet förutsättningarna mycket bättre än oss. 9

11 Slutsats NovAseptic är verkligen ett företag som har hängt med i IT-utvecklingen. Man har ett stort och bra affärssystem (som snart ska bli ännu bättre), man har en välfungerande hemsida (även om vi har lite synpunkter på den) och framför allt har man stora planer för den framtida IT-användningen inom företaget. Man får känslan av att personalen inte tycker det är jobbigt med stora, revolutionerande förändringar, de tar det mer som en utmaning. Detta tror vi hör ihop med att företaget är så pass ungt och inte hunnit vänja sig riktigt till ett och samma arbetssätt, innan man byter. Även det faktum att datorer alltid har varit en naturlig del av arbetet i företaget, enda sedan starten, gör att man inte är främmande för nya sätt att använda IT. Vi tror också att i en sådan här ny och modern kunskapsbransch som NovAseptic tillhör, behöver man en bred IT-användning för att hänga med. Nackdelen med den ökade IT-användningen är enligt Klas Norrbohm att den personliga kontakten mellan människor ibland försvinner. Istället för att gå och prata med någon som kanske behöver en pratstund skickar man ett mejl, vilket kan leda till att personalen blir inskränkta. Klas Norrbohm påpekade också att de bästa och fräschaste idéerna sällan kläcks när man sitter ensam framför datorn, utan är man sitter ned och kommunicerar med en annan människa. Detta kanske kan vara något att tänka på för NovAseptic, eftersom deras egen Ekonomichef tar upp det. Men öppenheten och optimismen inför IT och framtidens teknik är en nödvändig egenskap som måste finnas kvar för att NovAseptic i framtiden ska nå nya höjder! Avslutning Vi tycker återigen att det har varit intressant och roligt att få samarbeta med NovAseptic. De har varit lika öppna och tillmötesgående denna gång. Det enda vi kan säga någonting om är när VD Johan Westman dubbelbokade sig och inte tog emot oss som bestämt. Men faktum är att vi fick nog mer information av ITansvarige John Damm än vad Johan Westman kunnat stå till tjänst med. Detta arbetet tog inte lika mycket tid och kraft, dels eftersom det inte var lika omfattande, men också för att vi har kommit in mer i sättet att arbeta. Det är roligt att uppleva att man blir mer och mer effektiv och det ger inspiration att fortsätta arbeta i projekt med NovAseptic. Så projektarbete tre, se upp! Här kommer vi mer laddade än någonsin! 10

12 Källförteckning NovAseptic AB, Webbansvarig Spinecom Invid Navision Spinecom Intervju John Damm, IT-ansvarig NovAseptic AB Intervju Klas Norrbohm, Ekonomichef NovAseptic AB Visning av Navision Financials Bilagor Bilaga 1 Översiktskarta över Navision Bilaga 2 Offert, 2 sidor (Qutation) Bilaga 3 Orderbekräftelse (Order confirmation) Bilaga 4 Följesedel, plocksedel (Packing note) Bilaga 5 Faktura (Invoice) 11

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014.

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. RELEASE 14.3 Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer I och med denna release har vi migrerat alla de sidor man som kundföretag

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 20 december 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem Disposition Kort presentation Intelligenta transportsystem Vad innebär det eller vad kan det innebära? Varför ska använda oss utav systemen? Möjliga problemområden Gran Taralrud 2011 1 Presentation Kenneth

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Ken Engström Bison BAS 820825-XXXX. Bison BAS. Informationssystem med modulära affärssystems komponenter. 2012-09-30 Sida 1 / 5

Ken Engström Bison BAS 820825-XXXX. Bison BAS. Informationssystem med modulära affärssystems komponenter. 2012-09-30 Sida 1 / 5 Bison BAS Informationssystem med modulära affärssystems komponenter. 2012-09-30 Sida 1 / 5 Innehållsförteckning 1. Sammandrag... 3 2. Abstract... 3 3. Introduktion... 3 4. Relaterad forskning... 3 5. Metod...

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor Visma Bokslut. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt Visma Bokslut med årsredovisning Visma Bokslut är det självklara valet för dig som på professionell

Läs mer

Expense - Reseräkning

Expense - Reseräkning Vi tar bort allt krångel! Skriv din reseräkning vart du vill, när du vill på en knapptryckning räknar Expense fram alla skattefria och skattepliktiga ersättningar i samband med din resa. Givetvis efter

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

VD har ordet; Våren har äntligen kommit! NEWS

VD har ordet; Våren har äntligen kommit! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Våren har äntligen kommit! Efter en ovanligt lång och kall vinter, har vårsolen äntligen tittat fram. I samband med påsk och lite ledigt, fick de flesta av

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på

Läs mer

Personaluthyrning / Interim Management. Projekt & Konsultation. Kostnad - Pris

Personaluthyrning / Interim Management. Projekt & Konsultation. Kostnad - Pris Branscherfarenhet Jag har bred erfarenhet från många olika branscher, så som tillverkningsindustrin med allt från produktkalkylering till internprissättningsproblematik, transfer pricing samt inom tjänstesektorn

Läs mer

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com MBS 12 & Mamut Online Desktop Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com Agenda Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Mamut Business Software Mamut

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare)

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Per-Olof Gatter ing01@kth.se 1 ...Abstract This document is made as an assignment in the course Speech and Gramming checker tools. It is an continuation

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

Resultat från sammanställning och analys av webbenkät.

Resultat från sammanställning och analys av webbenkät. Resultat från sammanställning och Övrigt Svarsfrekvens Svarsfrekvensen är låg. Bortfallet medför att inga övergripande slutsatser rörande de samtliga anställdas åsikter kan fasställas. Däremot kan enkätsvaren

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Datorns utveckling. Bild av ENIAC

Datorns utveckling. Bild av ENIAC Datorns utveckling År 1936 konstruerade den tyska ingenjörsstudenten Konrad Zuse den första elektroniska datorn, Z1, samt en rad andra datorer de förstördes 1944 när Berlin bombades under andra världskriget.

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Att upprätta koncernårsredovisning en handledning

Att upprätta koncernårsredovisning en handledning Att upprätta koncernårsredovisning en handledning Inledning Denna handledning beskriver hur du upprättar en koncernårsredovisning med den moderna tekniken i Norstedts Bokslut med hjälp av Norstedts Koncern.

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Ett komplett hjälpmedel i ditt redovisningsarbete som god man, ställföreträdare eller förvaltare

Ett komplett hjälpmedel i ditt redovisningsarbete som god man, ställföreträdare eller förvaltare Ett komplett hjälpmedel i ditt redovisningsarbete som god man, ställföreträdare eller förvaltare Är du god man, ställföreträdare eller förvaltare som tycker det är mycket jobb med redovisningen? Då kanske

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

VD har ordet; NEWS. I detta nummer av vårt Nyhetsbrev hittar ni kort information om fem av våra nya kunder.

VD har ordet; NEWS. I detta nummer av vårt Nyhetsbrev hittar ni kort information om fem av våra nya kunder. PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 5 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester står inför dörren efter en mycket givande vår. De närmaste dagarna kommer Sverige att fira midsommar, oavsett om solen strålar eller

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

IT-säkerhet i det tillverkande företaget

IT-säkerhet i det tillverkande företaget IT-säkerhet i det tillverkande företaget Henrik Carnborg System Service Engineer, Sweden Operations Joakim Moby IS Security Assurance & Business Engagement Lead, Corporate IS 2011-09-28 Kort introduktion

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind FiSSc målsättningar 2015-2016 Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind If you want to walk fast walk alone, if you want to walk far walk together Ordspråk från Afrika If you want to walk fast

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt NÄR ÄR FRANKERING RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET DEN ENKLA VÄGEN TILL EN BÄTTRE POSTHANTERING Undrar om det är rätt porto Tänk om jag kunde använda tiden till något annat! Det måste finnas ett bättre sätt

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Eniacs användarförening

Eniacs användarförening Användarföreningens styrelsemöte 2010-09-09 Plats: Eniacs lokaler, Krokslätts Torg i Mölndal. Närvarande: Gunvor Hagelberg ordförande, Mariann Ehde Frick, Razvan Nutu, Anne Buss, Lena Andersson, Bertil

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG.

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Case Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Oavsett ambition, skall dokumentation lämnas in och lösning skall

Läs mer

PBS CTI:Test av TAPI-interface med TeleScope från Exceletel

PBS CTI:Test av TAPI-interface med TeleScope från Exceletel Användningsområde: TeleScope kan användas för att kontrollera om ett telesystem har en TAPI som ger de funktioner som behövs för att Pyramid CTI ska fungera. Det är ett verktyg som inte kräver andra komponenter

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi Ekonomiavdelningens sidor på personalportalen» Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till Hankens ekonomiavdelning. Hankens VAT-nr, FO-nr, bankkontonummer och faktureringsadress.»

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Inköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

Inköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Inköp i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 991001

Nyhetsbrev Exder 991001 Sida 1 av 9 Nyhetsbrev Exder 991001 Det är dags för höstens första stora release av Exder. En hel del nya funktioner finns tillgängliga för att förenkla din vardag och förbättra din konkurrenskraft! Särskilt

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015)

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) Avtalsvillkor Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) EMS Design Webbyrå (Erik Martin Sundell Design) Domäner och företag som ägs av EMS Design www.emsdesign.se www.sverigehemsidor.se www.kopa-hemsida.se

Läs mer