Versionsdokumentation november 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsdokumentation november 2008"

Transkript

1 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura... 4 Aktivering av Periodisering... 4 Behörigheter för Periodisering... 4 Verifikationsserier... 5 Förvalda konton... 5 Periodisering av kundfaktura exklusive moms... 6 Arbetsgång periodisering kundfaktura exklusive moms... 8 Periodisering kundfaktura inkl moms... 9 Bokföring... 9 Söka efter Utförda / Ej utförda periodiseringar Arbetsgång vid periodisering av avtalsfaktura exklusive moms Periodisering avtalsfaktura inkl moms Bokföring Söka efter Utförda / Ej utförda periodiseringar Automatkontering Bokföring OCR-nummer på kundfakturor Bankgiro Inbetalning Enter tar ut differenser i verifikationsregistreringen Kontoändringar slår igenom i nya bokföringsår Dynamiska rader i kundfakturor, offert och order Automatisk komplettering av leverantör och kund vid fakturaregistrering Stänga uppdrag i Fortnox Tidredovisning Tilläggsbeställnig via lobbyn Arbeta med flera klienter samtidigt Fortnox CRM Säljstöd Säljstöd idag Aktivitetslistan Gruppbehandling Ärendenummer- och fritextssökning Påminnelser Kalendervyn Tillgänglighet Växla kalender Kalendervy (personlig) idag Aktiviteter Kalendervy (personlig) veckovy Kalendervy (personlig) månadsvy Kalendervy (alla) idag Kalendervy (alla) veckovy

2 Kalendervy (alla) månadsvy Företag Sök företag Lägg till företag Kontakter Sök kontakt Lägg till kontakt Projekt Sök Projekt Lägg till nytt projekt Redigera projekt Gruppfunktioner Gruppaktivitet Grupp-epost Grupp-SMS Gruppmärkning Företag och Kontakt Inställningar Företag Kontakter Projekt Order - Fakturering Aktiviteter Autoskapande Aktiviteter

3 Allmän information Nedan information beskriver innehållet i denna version av Fortnox produkter. För utförligare beskrivning per funktion se Kom igång guider i Lobbyn. Du får även information via Hjälpavsnitten i programmen. Kom-igång guider Dessa kom-igång guider hittar du i din lobby. Notera att kom-igång-guider för samtliga Fortnox program finns i lobbyn. Klicka på den du är intresserad av. Hjälpavsnitt Klicka på knappen (frågetecken) högt uppe till höger på skärmen Hjälptexten öppnas och kan se ut så här: Informationstexter Tips! På många ställen i programmen finns det små blå informationsknappar. Håll muspekaren över knappen så får du mer information om en specifik funktion eller fält. 3

4 Bokföring och fakturering Periodisering av kundfaktura Periodisering är mycket användbart när du vill skapa en fast kontering som återkommer med ett visst intervall, t ex när du fakturerar mer än en period, exempelvis som abonnemang som faktureras kvartalsvis. Periodiseringar är inte räkenskapsårsstyrda. De kan följa med år efter år. Aktivering av Periodisering Om du vill använda periodiseringsfunktionen aktiverar du den under Inställningar - Bokföring - Periodiseringar. Du kan ange ett minsta belopp för att det ska vara möjligt att periodisera en faktura. Du markerar om du vill ha möjlighet att periodisera kundfakturor inklusive moms. Då hanterar programmet att rätt belopp periodiseras. Behörigheter för Periodisering Som administratör kan du lägga upp behörighet per användare för att Skapa periodiseringar för kundfakturor och för att Utföra periodiseringar i bokföringen. När du befinner dig i Lobbyn väljer du Administration och sedan vilken användare du ska redigera behörighet på. 4

5 Verifikationsserier För att verifikationerna som skapas skall hamna i en egen verifikationsserie lägger du upp den under Inställningar Bokföring Verifikationsserier. Förvalda konton Under Inställningar Bokföring Förvalda konton anger du dina periodiseringskonton. 5

6 Periodisering av kundfaktura exklusive moms Periodiseringens period Utför periodisering med ett intervall Verifikationsdatum Börja med att fylla i datum för periodiseringens period. Här anger du i vilket intervall du vill att periodiseringarna ska utföras. Exempelvis 1 månad eller 12 månader. Här anger du vilket verifikationsdatum du vill att verifikationerna ska få. Utför alltid den siste varje månad Utgå från fakturadatum Utför den (exempelvis 15e): varje månad Ver.serie Här anger du vilken verifikationsserie verifikaten ska sparas i. 6

7 Ver.text Periodiseringskonto Intäktskonto Periodisering exklusive moms Skapa konteringsunderlag Kontering Periodiseringsuppgifter Här anger du vilken verifikationstext verifikaten ska få. Här hämtas det konto du angivit under förvalda konton eller så kan du själv ange vilket periodiseringskonto du vill att periodisering ska bokföras på. Här hämtas det konto du angivit under förvalda konton eller så kan du själv ange vilket intäktskonto du vill att periodisering ska bokföras på. Knappen Periodisering exklusive moms använder du om du vill periodisera exklusive moms. Det betyder att om du kryssar i denna så räknar programmet Total minus (-) Moms. Knappen Skapa konteringsunderlag använder du för att flytta ner dina konton till konteringsdelen. Samtidigt skapas rätt formel utifrån de uppgifter du fyller i gällande periodiseringsintervall och moms. I konteringsfönstret kan du manuellt ändra eller komplettera din kontering med exempelvis konton, kostnadsställe, projekt och transaktionsinfo. Rutan är ett informationsfält som hämtar fakturabelopp och moms från kundfakturan. Periodiseringsbeloppet är antingen hela fakturabeloppet eller fakturabeloppet exklusive moms beroende om du valt att kryssa i Periodisera exkl moms eller inte. Antal periodiseringar blir antalet utifrån de uppgifter som angetts. 7

8 Arbetsgång periodisering kundfaktura exklusive moms Du kan nu välja att periodisera direkt på kundfakturan. Börja med att skapa din faktura så att du erhåller ett totalbelopp som du sedan kan periodisera. Därefter väljer du Periodisering och gör dina inställningar för den aktuella periodiseringen. När en periodisering finns på fakturan, visas ett litet dokument på knappen Periodisering. Börja med att fylla i datum för periodiseringens period. Övriga fälts beskrivning, se ovan. Genom att klicka på knappen Skapa konteringsunderlag föreslås hur periodiseringen skall konteras. Vill du se hur periodiseringsverifikationerna kommer att se ut så klickar du på knappen Förhandsgranska. 8

9 När du är klar med dina inställningar klickar du på knappen OK och du kommer då tillbaka till kundfakturan. Underlag till verifikationerna skapas när du väljer Spara och bokför på kundfakturan. Periodisering kundfaktura inkl moms För att kunna periodisera kundfakturor inklusive moms måste du under Inställningar Bokföring Periodisering aktivera möjlighet att periodisera kundfakturor inkl moms. OBS! Notera att detta val kan påverka din momsrapport. Stäm av med din redovisningsansvarige om funktionen skall aktiveras. Bokföring Om verifikationsdatum passerats för dina periodiseringar, visas en röd text och länk under Bokföring Verifikationslista. 9

10 När du väljer att klicka på den rödmarkerade länken visas en lista över de periodiseringar som finns att utföra. Dessa kan du välja att utföra nu eller att vänta med. De ligger kvar i listan till dess att du valt att bokföra (utföra) verifikationen. Markera de periodiseringar som du vill utföra. Därefter klickar du på knappen Utför. Du får en länk till de verifikationer som skapats och även möjlighet till att skriva ut dem. Söka efter Utförda / Ej utförda periodiseringar Om du vill söka efter Utförda periodiseringar eller Ej Utförda periodiseringar kan du göra det med hjälp av ett filter under Bokföring Periodiseringar. Du kan också söka på datum och verifikationsserie. 10

11 Du kan ej bokföra periodiseringen förrän verifikationsdatumen är passerad. De periodiseringar du väljer att bokföra (utföra) finns i listan över dina verifikationer i den verifikationsserie du valt. Arbetsgång vid periodisering av avtalsfaktura exklusive moms Du kan nu välja att periodisera direkt när du skapar ett Nytt avtal. Börja med att skapa ett nytt avtal så att du erhåller ett totalbelopp som du sedan kan periodisera. Därefter väljer du Periodisering och gör dina inställningar för den aktuella periodiseringen. När en periodisering finns på fakturan, visas ett litet dokument på knappen Periodisering. 11

12 Börja med att fylla i datum för periodiseringens period. Övriga fält i bilden hittar du beskrivning för under rubriken Periodisering av kundfaktura exklusive moms. Genom att klicka på knappen Skapa konteringsunderlag föreslås hur periodiseringen skall konteras. Vill du se hur periodiseringsverifikationerna kommer att se ut så klickar du på knappen Förhandsgranska. 12

13 När du är klar med dina inställningar klickar du på OK och du kommer då tillbaka till kundfakturan. Underlag till verifikationerna skapas när du väljer Spara och bokför på kundfakturan. Periodisering avtalsfaktura inkl moms För att kunna periodisera avtalsfakturor inklusive moms måste du under Inställningar Bokföring Periodisering aktivera möjlighet att periodisera kundfakturor inkl moms. OBS! Notera att detta val kan påverka din momsrapport. Stäm av med din redovisningsansvarige om funktionen skall aktiveras. 13

14 Bokföring Om verifikationsdatum passerats för dina periodiseringar, visas en röd text och länk under Bokföring Verifikationslista. När du väljer att klicka på den rödmarkerade länken visas en lista över de periodiseringar som finns att utföra. Dessa kan du välja att utföra nu eller att vänta med. De ligger kvar i listan till dess att du valt att bokföra (utföra) verifikationen. Markera de periodiseringar som du vill utföra. Därefter klickar du på knappen Utför. Du får en länk till de verifikationer som skapats och även möjlighet till att skriva ut dem. 14

15 Söka efter Utförda / Ej utförda periodiseringar Om du vill söka efter Utförda periodiseringar eller Ej Utförda periodiseringar kan du göra det med hjälp av ett filter under Bokföring Periodiseringar. Du kan också söka på datum och verifikationsserie. Du kan ej bokföra periodiseringen förrän verifikationsdatumen är passerad. De periodiseringar du väljer att bokföra (utföra) finns i listan över dina verifikationer i den verifikationsserie du valt. 15

16 Automatkontering Automatkonteringar kan du använda för att underlätta registrering av återkommande verifikationer i bokföringen då till exempel bestämda procentsatser skall beräknas. Automatkonteringen används för verifikationer som skapas direkt i bokföringen, dvs ej för de verifikationer som automatskapas från kund- och leverantörsfakturorna. Kontering av försäljning med moms är ett vanligt exempel på en automatkontering. Vissa automatkonteringar är redan förinställda. Du kan enkelt skapa nya. I exemplet nedan ska du skapa en automatkontering för försäljning där du anger försäljningsbeloppet inklusive moms. Automatkonteringen skall med automatik reducera försäljningskontot (3010), samt kontera momsen på momskontot (2610). Se bild nedan. Välj Inställningar Bokföring Automatkontering där du gör dina inställningar. Ange nästa lediga fördelningsnummer genom att klicka på symbolen Skriv inte in något konto på första raden. Välj -20,00%. Momsbeloppet minskar försäljningsbeloppet. Skriv in konto 2610 med 20,00 i % kolumnen på andra raden. Anledningen till att det står 20,00 istället för 25,00 är att man räknar baklänges. Om totalbeloppet till exempel är 125 kronor blir beräkningen 125* 20,00 % = 25. Du kopplar sedan automatkonteringen mot försäljningskonto Klicka på knappen Spara. 16

17 Exempel på automatkontering när man anger försäljning exklusive moms. Exempel på automatkontering löneutbetalning för tjänstemän. Bokföring Under Bokföring Lägg till ny skapar du nya verifikationer. Vid en försäljning på 1000 kr på försäljningskontot 3010, som vi kopplade automatkontering 3 mot, får du ett meddelande som du måste godkänna för att kunna fördela momsen. Tryck OK, så fördelas beloppet enligt dina inställningar 17

18 OCR-nummer på kundfakturor I samband med att du skapar kundfakturor, kan du skapa unika OCR-nummer för dina kundfakturor. Under Inställningar Kundfakturor OCR aktiverar du funktionen. Du skapar dina fakturor under Kundfakturor Ny faktura. Det är ditt specifika fakturanummer och två checksiffror som blir det unika OCR-nummer för kundfakturan. Innan du sparat din faktura så är det en * efter fakturanumret och OCR numret. När du sparar din faktura skapas det unika OCRnumret. När du har aktiverat OCR så kommer OCR-nummer och fakturanummer att skrivas ut på standardmallen. Har du skapat en egen mall så måste detta fältet läggas till. Kontakta Fortnox Support om du vill ha hjälp med detta. Bankgiro Inbetalning Fortnox Fakturering har en koppling mot Bankgirots tjänst, Bankgirot Inbetalning. Tjänsten beställs via din bank. Du erhåller en fil från din bank med alla inbetalningar som du matchar med automatik mot OCR nummer på fakturan samt belopp. Under Kundfakturor Inbetalningar hanterar du dina inbetalningar och filen från Bankgirot. 18

19 Vid inläsandet av filen matchas inbetalningarna mot fakturorna i Fortnox. Matchning sker mot fakturans OCR-nummer och belopp. I exemplet nedan är totalbeloppet, kr, samma för markerade inbetalningar och fakturor. Betaldatum har automatiskt uppdaterats enligt filens datum och bör ej ändras. För effektiv arbetsgång så kan de automatiskt matchade inbetalningarna bokföras först. Du kan skriva filens innehåll genom att trycka på knappen Filens innehåll. Möjlighet att göra mer urval och få ut mer information om dina inbetalningar, se även ny rapport under Rapporter Kundfakturor.. I de fall att det finns inbetalningar som inte matchats finns möjlighet att få fram mer information om inbetalningen genom att klicka på plus-knappen under betalningar. Under Inställningar Kundfakturor OCR har du även möjlighet att aktivera Visa ej beloppskontroll som endast kontrollerar OCR-nummer. OBS, denna funktion kräver extra noggrann avstämning. 19

20 Enter tar ut differenser i verifikationsregistreringen Du kan nu ta ut differensen i verifikationsregistreringen med hjälp av Enter-knappen. Kommatecken (,) fungerar också precis som tidigare. Du aktiverar funktionen under Inställningar Bokföring - Konteringsvy. Kontoändringar slår igenom i nya bokföringsår Om en ändring görs eller nytt konto läggs upp så kopieras detta till nya bokföringsår. Exempelvis förändring görs i 2008 då kopieras detta till 2009 om bokföringsåret finns upplagt. Dynamiska rader i kundfakturor, offert och order Möjlighet finns nu att registrera obegränsat antal artiklar/rader på offerter, order och kundfakturor utan att behöva spara emellan. Automatisk komplettering av leverantör och kund vid fakturaregistrering Vid registrering av en faktura kan du nu direkt skriva in nummer eller namn på leverantören / kunden så föreslår programmet automatiskt de som motsvarar de du skriver. Du behöver inte längre klicka dig vidare in till leverantörs- eller kundregistret för att söka. Automatisk komplettering finns även för offert och order. Om du inte vill använda automatisk komplettering så kan du avaktivera detta under Inställningar / Kundfakturor, Order eller Leverantörsfakturor / Autokomplettering. Stänga uppdrag i Fortnox Tidredovisning Du kan nu stänga uppdrag som inte används längre i Fortnox Tidredovisning. Detta görs i Register Uppdrag. Tilläggsbeställnig via lobbyn Nytt i denna version är att du nu kan göra en tilläggsbeställning via Fortnox Lobby. Knappen heter Tilläggsbeställning. Du kommer till en beställningssida, fyller i din beställning och skickar den till Fortnox orderavdelning. Funktionen är behörighetsstyrd. Arbeta med flera klienter samtidigt Funktionalitet för att arbeta med flera klienter samtidigt är nu inbyggd i Fortnox Klienthanterare. Det innebär att du kan ha flera fönster/flikar med olika kunder öppna samtidigt. 20

21 Fortnox CRM Säljstöd Fortnox CRM Säljstöd har skrivits om till stora delar. Den information du haft i din tidigare version finns kvar, men nu kan du göra mer med ditt program. Säljstöd idag Säljstöd idag består av två vyer, aktivitetslista och kalender. Aktivitetslistan När du loggar in på aktivitetslistan, får du en att-göra-lista, dvs. vilka aktiviteter (möten, telefonsamtal etc.) som väntar på att bli utförda. Du kan här välja mellan visning av aktiviteter på dags-, vecko-, och månadsvy. Visningen av aktiviteter kan ske av dina egna, eller samtliga användares aktiviteter. Du ser också vilka aktiviteter som enligt planering redan borde varit utförda. Dessa syns med röd text. Du kan själv skapa olika aktivitetstyper som förekomer i just din verksamhet se Inställningar - Aktiviteter - Aktivitetstyper. 21

22 Gruppbehandling Framför varje aktivitet finns en ruta. När du valt (kryssat för vald - valda aktiviteter) så tryck på knappen Behandla. En liten popupruta visar ett ifyllningsformulär. Här kan du välja vad du vill göra med de markerade aktiviteterna (flytta fram till nytt datum, ändra användare, ta bort eller klarmakera). Ärendenummer- och fritextssökning Varje aktivitet som skapas i Fortnox CRM får ett unikt ärendenummer. (Nummerserien ställs in via Inställningar - Aktiviteter - Generellt). Om du kopierar en aktivitet till flera användare, kommer dessa att få samma ärendenummer (se avsnitt om detta senare i dokumentet). I sökfälteten kan du söka på specifikt ärendenummer, såväl öppna som stängda aktiviteter. Du kan även söka på fritext. Med fritextsökningen kan du söka på både aktiviteternas rubriker samt innehåll. 22

23 Påminnelser I samband med att du skapar en aktivitet kan du begära att Fortnox CRM Säljstöd skickar ut en påminnelse via popup, sms eller . I samband med att popupen dyker upp, kan du även få en indikation med ljud. Detta ställer du in under Inställningar Aktiviteter Generellt. Via pilen i övre högra hörnet kan du klicka dig vidare direkt till din planerade aktivitet. Kalendervyn olika sätt. 1. Per dag 2. Per vecka 3. Per månad Genom att välja någon av symbolerna kan du välja att se din egen kalender på tre Genom att ange någon av ikonerna kan du se alla de användare som är definierade i Fortnox CRM kalendrar (om rätt behörighet är angiven). Det är användbart för att snabbt och enkelt kunna se om en användare - kollega är tillgänglig, upptagen eller har semester. Tillgänglighet Tillgängligheten på användaren visas överskådligt med olika färgkoder. De olika färgkodernas betydelse visas även om du drar markören över färgen via en sk. mouseoverfunktion. Dessa är gemensamma med Microsoft Outlook för att det kommande synkprogrammet (släpps december 2008) skall fungera optimalt. Via knapparna kan du bläddra dig vidare mellan olika dagar i kalendern. 23

24 Växla kalender Du kan växla vems kalender som skall visas via rullgardinsmenyn uppe till höger (om behörig). 24

25 Kalendervy (personlig) idag I kalendervyn ser du dagens aktiviteter med klockslag. Håller du musen över aktiviteten så får du upp en inforuta med information om aktiviteten. Till höger om dagens aktiviteter ser man den kommande veckans aktiviteter. Du kan även klicka dig fram till önskat datum för planerad aktivitet i kalendern. Under rubriken passerade aktiviteter visas de aktiviteter i rött som planerats och inte genomförts. Den kommande veckans aktiviteter finns i de kvadrater som ligger på högra sidan. Längst ut på varje aktivitetsrad finns en färgkod som visar om man är upptagen, på tjänsteresa mm. För att ändra vy så används någon av knapparna lägst uppe i högra hörnet. (1) dagsvy, (7) veckovy, (31) månadsvy, (en person) personlig, (två personer) alla (om behörig). För att visa dag bakåt eller framåt trycker du på någon av pilarna. 25

26 Aktiviteter För att skapa en ny aktivitet kan du klicka dig fram till önskad tidpunkt och datum för aktiviteten i någon av kalendervyerna och klicka på den önskade tidpunkten. Du kan även komma åt funktionen för att skapa en ny aktivitet från kundkortet (företag - sök företag). Markera symbolen för ny aktivitet i kundkortet. Bilden nedan visar hur dialogen ser ut när du lägger upp en ny aktivitet. 26

27 Ärendenummer Detta är ett löpnummer på aktiviteterna. Under inställningar - aktiviteter - generellt väljer du nummerserie på ärendenummer. Typ Datum & starttid samt Datum & sluttid Visa tid som Aktivitetstillhörighet Typ av aktivitet. Alternativ ställs in under inställningar. Möjlighet att kunna få upp kalendern i ett popupfönster för att se om man är uppbokad. Visas i olika vyer, (dag - vecka - månad). Här väljer du hur du vill visa din aktivitet. Upptagen, preliminärt mm. Ska aktiviteten kopplas till ett företag eller kontakt eller ska den inte kopplas. Om aktiviteten kopplas till ett företag, visas företags uppgifterna till höger. Du kan antingen söka företag via den gula fyrkanten, eller skriva direkt. Heldagsaktivitet Rubrik Plats Text Status Kryssa i heldagsaktivitet för aktivitet som varar en dag eller mer Aktivitetsrubrik Var ska jag utföra aktiviteten Fri text Status sätts med kryssrutor. Klar eller ej klar. Prioritet Aktivitetens prioritet, 1-5 Kontaktperson Hos kunden Användare Här har du möjlighet att kopiera en aktivitet till en annan medarbetare - kollega - samarbetspartner (en användare som är definierad i Fortnox CRM) till ett möte eller annan aktivitet. När du klickar på knappen öppnas en popup med de användare du kan välja mellan. Klicka i dem som ska vara med. Egen påminnelse Påminnelse kan skickas ut till användaren som skapat aktiviteten via sms, e-post eller en pop-up i Fortnox CRM Säljstöd. 27

28 Påminnelse till företaget /kontakten Påminnelse kan även skickas ut till det företag eller den kontakt som aktiviteten ligger på. Återkom Anges ett kryss i återkom, kan du fylla i uppgifter för en kommande aktivitet. Kalendervy (personlig) veckovy Figuren visar hur vyn i kalendern ser ut för en hel vecka. Högst upp i bilden finns en minikalender och en rubrik med passerade aktiviteter. 28

29 För att skapa en ny aktivitet i denna vy, så klickar du på den den önskade tiden för den valda dagen i veckan. Se tidigare avsnitt, Aktiviteter. För att få information om aktivitet, användare, tid, rubrik, aktivitetstillhörighet (företag eller kontaktperson), så kan du placera markören med musen över den valda aktiviteten. För att ändra vy så används någon av knapparna lägst uppe i högra hörnet. (1) dagsvy, (7) veckovy, (31) månadsvy, (en gubbe) personlig, (två gubbar) alla (om behörig). För att visa föregående eller kommande veckas kalender trycker du på någon av pilarna. Kalendervy (personlig) månadsvy Vyn visar en hel månad. Annars samma som veckovyn. För att skapa en ny aktivitet så klickar du på önskat datum. 29

30 Kalendervy (alla) idag I vyn alla ser man alla användare som är definierade i Fortnox CRM (exemplevis kollegor,samarbetspartners, vikarier ). Via färgkoder får man snabbt och överskådligt information om användaren är upptagen, frånvarande, preliminärt bokad eller ledig. Drar du markören över an aktivitet, så får du upp en informationsruta om aktiviteten 30

31 Kalendervy (alla) veckovy I denna vy visas alla användares aktiviteter per vecka. Färgkoderna visar om användaren är tillgänglig, ledig, på tjänsteresa mm. 31

32 Kalendervy (alla) månadsvy I denna vy visas alla användares aktiviteter per månad. Färgkoderna visar om användaren är upptagen, frånvarande, preliminärt bokad eller ledig. 32

33 Företag Företag och kontakter är numera separerade i två register. Under rubriken Företag i huvudmenyn finns funktioner för att söka och lägga till företag. Under fliken kan du även skapa utökade och avancerade sökningar, samt spara dessa för senare åtkomst. I kundkortet finns även inbyggt en kart- funktion så att du kan finna vägen till ett företag. Nedan beskrivs de olika funktionerna. Sök företag Funktionen Sök företag ger dig möjlighet att söka fram ett eller flera företag ur ditt företagsregister i Fortnox CRM. Under Inställningar - Företag - Företagskortsutseende kan du själv skapa fält som alla är sökbara. Alla fält i kundkortet, såväl de under Allmän information som under Ytterligare Information är sökbara. Hur du själv skapar fält läser du mer om under rubriken Inställningar - Företag eller i hjälpen. Så här gör du: Klicka på fliken Företag Om du har återkommande sökningar som du vill spara (exempelvis återkommande utskick, rapporter, julkort) klickar du på symbolen för pennan. De sparade sökningarna finner du under rullgardinsmenyn ovanför Företagslistan. Du kan även göra urval via Utökad sökning eller Avancerad sökning. Du kan börja skriva i något av sökfälten för att få fram det önskade kundkortet. Gå ned med markören på den gula texten och klicka, så får du upp önskat kundkort. 33

34 När du fått upp det önskade kundkortet kan du via symbolerna Redigera företaget. Visa alla aktiviteter som gjorts på företaget (se avsnitt om aktiviteter). Skapa ny aktivitet på företaget. Skapa en ny kontaktperson på företaget. Direkt åtkomst åt andra Fortnoxprogram från kontaktkortet (ex. Offert, Order, Fakturering, Arkivplats) om du har abonnemang på dessa. Skriva ut kundkortet (utskriftsvänlig version). Klickar du på jordgloben i något av adressfälten, visas en karta var företaget finns. Lägg till företag Här lägger du till ett nytt företag genom att skriva in olika uppgifter (namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, etc). Du kan bestämma vilka fält som skall vara obligatoriska att fylla i samt vem eller vilka som skall ha behörighet att arbeta med just ett specifikt företag. Under rubriken Ytterligare Information nedan, finns de fria fält som du själv kan skapa. Se Inställningar - Företag - Företagskortsutseende Så här gör du: Klicka på fliken Företag och därefter på Lägg till Företag. Nu får du upp ett formulär där du kan lägga in uppgifter om företaget. 34

35 När du lägger till företag kan du fylla i en hel del information. Du kan också importera information till Fortnox CRM. I rutan Import visas från vilken specifik import ditt företag skapats. Företagstyp innebär att du själv kan ange vilken typ av företag som du skall arbeta med, exempelvis kund, prospekt, AB, HB. Under inställningar - företag lägger du just de företagstyper du skall arbeta med. På varje företagstyp kan du sätta en färg, som blir synlig på respektive företag i sökresultatet. I Fortnox CRM Säljstöd kan du själv bestämma vilka fält som måste fyllas i (obligatoriska) för att kunna spara. De fält som du måste fylla i visas en text i rött (företagsnamn ovan) om du inte fyller i detta. Under Ytterligare information får du reda på hur du skapar obligatoriska fält i Hjälp, eller så läser du mer under avsnittet om inställningar företag. Skriv in uppgifter i fälten. När du är klar klickar du på knappen Spara eller Lägg till ny kontakt. 35

36 Kontakter Kontakter och företag är numera separerade i två register. Under rubriken Kontakter i huvudmenyn finns funktioner för att söka, lägga till och skapa kontaktpersoner. Under fliken kan du även skapa utökade och avancerade sökningar, samt spara dessa för senare åtkomst. Nedan beskrivs de olika funktionerna. För mer information, se Hjälp. Sök kontakt Funktionen Sök kontakt ger dig möjlighet att söka fram en eller flera kontakter ur ditt kontaktregister i Fortnox CRM. Du kan söka på alla fält i programmet, såväl standardfält (namn, adress, ort mm) som eventuella fria fält som du själv skapar för din verksamhet. Under Inställningar - Kontakter - Kontaktkortsutseende kan du själv skapa fält som alla är sökbara. Här och under Hjälpen kan du läsa mer hur du skapar fria fält och kan påverka utseendet på kontaktkortet. Så här gör du: Klicka på fliken Kontakt och därefter på Sök Kontakt. I bilden ovan kan du söka företag genom att ange olika sökbegrepp i sökfälten. Du kan börja skriva i något av sökfälten för att få fram det önskade kundkortet. Gå ned med markören på den gula texten och klicka, så får du upp önskat kontaktkort. Du kan också förfina din sökning genom att klicka på Utökad sökning eller Avancerad sökning. Se hjälp för mer information. Om du har återkommande sökningar som du vill spara (exempelvis julkort, inbjudningar) klickar du på symbolen för pennan. De sparade sökningarna finner du under rullgardinsmenyn ovanför Kontaktlistan. När du fått upp det önskade kundkortet kan du via symbolerna redigera din kontakt Visa alla aktiviteter som gjorts på kontakten (se avsnitt om aktiviteter). Skapa ny aktivitet på kontakten. Lägga till ett företag under kontakten. Skapa en ny kontaktperson på företaget. Direkt åtkomst åt andra Fortnoxprogram från kontaktkortet (ex. Arkivplats) om du har abonnemang. 36

37 Skriva ut kundkortet (utskriftsvänlig version). Klickar du på jordgloben, visas en karta var kontakten finns. Lägg till kontakt Här lägger du till en ny kontakt genom att skriva in olika uppgifter (namn, adress, telefonnummer, etc). Du kan bestämma vilka fält som skall vara obligatoriska att fylla i samt vem eller vilka som skall behörighet att arbeta med just en specifik kontakt. Under rubriken Ytterligare Information nedan, finns de fria fält som själv kan skapa. Se Inställningar - Kontakter Kontaktkortsutseende. Så här gör du: Klicka på fliken Kontakt och därefter på Lägg till Kontakter. Nu får du upp ett formulär där du kan lägga in uppgifter om kontakten som kan se ut som figuren nedanför. 37

38 Kontakttyp: Överordnad person Beskrivning Import Ytterligare Information Företag Du kan själv ange vilken typ av kontakt som du skall arbeta med, exempelvis intresserad, expert, beslutsfattare. Under inställningar - kontakter bestämmer du vilka kontaktstyper du skall arbeta med. På samma sätt som med företagstyper, kan du på kontakttyper ange en specifik färg som visas i sökresultaten. Du kan koppla en person till en överordnad person på flera nivåer, t.ex en försäljare kopplas till en försäljningschef och därefter kopplas försäljningschefen till en VD som en överordnad person. Du kan själv skriva lite allmän information om kontakten. Information från vilken import kontakten har skapats från i Fortnox CRM Säljstöd. På kontaktkortet visas de egna fält som du skapat. Företag och kontakter är numera två separata register. Du kan koppla ett företag till din kontaktperson genom att klicka på knappen lägg till nytt företag. 38

39 I Fortnox CRM Säljstöd kan du själv bestämma vilka fält som måste fyllas i för att kunna spara. De fält som du måste fylla i visas en text i rött plus en liten gul stjärna vid fältnamnet (förnamn ovan). Hur du skapar fälten under Ytterligare information får du reda på i Hjälp, eller så läser du mer under avsnittet om inställningar kontakter. Skriv in uppgifter i fälten. När du är klar klickar du på knappen Spara eller Lägg till ny kontakt. 39

40 Projekt Under rubriken Projekt i huvudmenyn finns funktioner för att söka och lägga till och projekt. Nedan beskrivs de olika funktionerna. I Fortnox CRM Säljstöd kan du ordna dina aktiviteter i olika projekt. Denna funktion är mycket användbar om du t ex samtidigt hanterar flera parallella upphandlingar från samma kund eller prospekt. Här beskriver vi hur du skapar och redigerar ett projekt. Du kan också göra olika inställningar som gör att du får bättre ordning och struktur på din projekthantering. Se avsnittet Inställningar Projekt. Sök Projekt Funktionen Sök Projekt ger dig möjlighet att söka fram ett eller flera projekt ur ditt projektregister i Fortnox CRM. Du kan söka på alla fält, såväl standardfält (projektnamn, projektnummer, projektledare mm) som eventuella fria fält som du själv skapar för din verksamhet. Under Inställningar - Projekt - Projektkortsutseende kan du själv skapa fält som alla är sökbara. Här och under Hjälpen kan du läsa mer hur du skapar fria fält och kan påverka utseendet på kontaktkortet. Så här gör du: Klicka på fliken Projekt och därefter på Sök Projekt. Så här kan det se ut när du använt programmet en tid: I bilden ovan kan du söka projekt genom att ange olika sökbegrepp i sökfälten. Du kan också förfina din sökning genom att klicka på Utökad sökning. Du kan börja skriva i något av sökfälten för att få fram det önskade projektkortet. Gå ned med markören på den gula texten och klicka, så får du upp önskat kontaktkort. Se hjälp för mer information. 40

41 När du fått upp det önskade projektkortet kan du: Redigera projektet (via symbolen penna/papper till höger). Skapa en ny aktivitet i projektet (via symbolen med gubben till höger). Visa ytterligare information som ingår i projektet (se inställningar projekt projektkortsutseende). Se vilka användare som ingår i projektet. Se vilka företag som ingår i projektet. Se vilka aktiviteter som skapats när och av vem i projektet. Skapa ny aktivitet på företaget. Lägg till nytt projekt Om du vill arbeta med projekthantering kan du skapa ett projekt för ett registrerat företag, eller att ett flertal företag skall ingå i ditt projekt, t.ex en säljkampanj kan vara ett projekt. Välj Projekt lägg till från huvudmenyn. Du får nu fram en registreringsbild där du skapar ditt projekt. Du måste först göra en sökning Utökad sökning eller Avancerad sökning för att bestämma vilket eller vilka företag som skall ingå i ditt projekt. När du gjort din sökning visas de företag som skall ingå i projektet upp i listan. 41

42 Du fyller i uppgifter och klickar på knappen Spara när du är klar. Du kan nu repetera ovanstående steg för att registrera fler företag, kontaktpersoner, aktiviteter och projekt i programmet. Redigera projekt Du som är administratör för ett projekt kan när som helst gå in och göra ändringar i projektet. Du som är användare kan se all information om projektet eller lägga till aktiviteter, men inte korrigera projektet i övrigt. Den eller de som är administratörer för ett projekt har sina användarnamn markerade med fet stil i rutan Användartillhörighet. Så här gör du: Klicka på fliken Projekt Sök i huvudmenyn. Nu visas information om de projekt som finns inlagda i ditt system. I vårt exempel finns bara tre projekt inlagda. Om du har många projekt kan du använda Sökfunktionen för att snabbt ta fram det projekt du vill redigera. 42

43 I listan väljer du projekt du vill redigera. Klicka sedan på knappen Redigera projekt. Om du inte ser knappen Redigera projekt beror det på att du inte är administratör för projektet 43

44 Gör aktuella ändringar och klicka sedan på Spara. När du klickat på ett projektnamn för att öppna projektet kan du sedan lägga till nya aktiviteter genom att klicka på knappen Lägg till aktivitet. Nytt i denna version är att du även kan lägga in aktiviteter som visas för samtliga projektmedlemmar. Du ser projektets alla aktiviteter om du öppnar upp fliken Aktiviteter i projektkortet. 44

45 Gruppfunktioner Under rubriken Gruppfunktioner i huvudmenyn finns funktioner för hantering av aktiviteter, e-post, SMS, ändring av användarbehörigheter mm för flera företag och flera kontaktpersoner samtidigt. När du skall använda någon av gruppfunktionerna, måste du först på hjälpknappen uppe till göra en utökad sökning eller en avancerad sökning för att bestämma höger i programmet. ditt urval för det du vill göra. För mer detaljerad information: se Hjälpen. Nedan beskriver vi kortfattat de fyra olika gruppfunktionerna du kan göra. Gruppaktivitet I hjälpen för Fortnox CRM Säljstöd finns detaljerad information och steg-försteg- guider för hur du använder de olika gruppfunktionerna. Klicka Här kan du skapa en aktivitet som ska gälla för flera företag och kontakter. Du kanske t ex vill skapa en aktivitet som innebär att ni under nästa vecka ska kontakta ett visst urval av kunder, t.ex. de som fått leveranser under kvartal 3. Istället för att behöva skapa samma aktivitet för var och en av kunderna kan du använda funktionen Gruppaktivitet. Du kan även fördela arbetet på flera användare via funktionen kopiera aktivitet till användare 45

46 Grupp-epost Editorn för Grupp-Epost är förbättrad. Tio filer kan bifogas ditt meddelande. Du väljer själv till vilka via Utökad sökning eller Avancerad sökning, vilka av dina kontakter som ska få e- postmeddelandet. Se Inställningar Mallar E-post hur du skapar mallar för dina utskick. När du gör ditt utskick, kan du utgå från den mall du skapat och ändra direkt i denna för set specifika utskicket. Under information får du uppdaterad information om dina utskick. 46

47 Grupp-SMS Använd funktionen Grupp-SMS för att skicka SMS till en eller flera av dina kontaktpersoner samtidigt. Denna funktion kan vara lösningen för att t ex skicka en påminnelse till flera personer samtidigt, eller kontakta flera personer för att meddela en ändring av mötestid etc. Du väljer själv till vilka via Utökad sökning eller Avancerad sökning, vilka av dina kontakter som ska få sms-meddelandet. Du kan själv skapa olika mallar för sms utskick, se Inställningar Mallar SMS. Under SMS information får du uppdaterad information om dina utskick. Gruppmärkning Företag och Kontakt Gruppmärkning är en funktion som gör att du kan lägga till uppgifter eller märka flera företag eller kontakter samtidigt. Du kan på ett smidigt sätt gå in och t ex ändra användartillhörigheten för alla företag på en gång, eller lägga till information i de fria fälten för ett urval av kontakter. I exemplet ovan märker du de kunder som du gjort urval på att de skall ha ett visst erbjudande, t.ex ett riktat nyhetsbrev. Vill du radera innehållet i ett fält, markerar du den röda kryssrutan. 47

48 Du väljer själv via Utökad sökning eller Avancerad sökning, vilka av dina kontakter som ska märkas. Inställningar Under fliken Inställningar har vi samlat olika möjligheter till anpassningar av Fortnox CRM Säljstöd. Det har tillkommit en ny flik, Kontakter. Vanligtvis är det Systemadministratören eller Programadministratören som gör inställningarna. I de övriga flikarna har tillkommit ett antal nya funktioner. Företag Under Inställningar - företag finner du dessa inställningsmöjligheter. Du kan välja sex valfria fält via rullgardinsmenyer som du vill skall vara sökbara i kundkortet. När du sedan i Företag Sök skall söka rätt på exempelvis ett företag, räcker det med att börja skriva de bokstäver du skall söka på, tex Bokföring. Varje sökfält använder sk. auto-complete funktion. Du får med automatik upp de träffar som finns inlagda i Fortnox CRM Säljstöd. Gå ned med markören på det du söker, så hamnar du på det eftersökta kundkortet. Företagssökning Företagstyp Du kan själv definiera olika typer för företag, samt välja olika färger på dessa (ex. kund, prospekt, AB, HB.). Via Företagskortsutseende kan du välja vilka fält som skall visas och var de skall visas på kundkortet. 48

49 Klicka på pilarna för att flytta upp - ner fälten. Via symbolen visas fler alternativ. Via fliken Ytterligare information kan du själv bestämma vilken information du vill lagra om dina kunder och andra kontakter. Uppgifter om namn, adress, telefonnummer och annan standardinformation finns det redan fält för. Vilken kompletterande information du vill ha bestämmer du själv. Du kan skapa obegränsat antal fria fält på företagsnivå, kontaktpersonnivå och projektnivå. Den information som du sedan registrerar i de fria fälten kan du göra sökningar och urval på. OBS! Notera att det finns en inställning för kundkortet, och en för den vy som du lägger till företagen i (Lägg till företag). 49

50 Namn Typ Kortnamn Justering Sortering Obligatoriskt fält Info text Du anger själv ditt namn på det fria fältet. Du kan själv bestämma vilken typ av fält du skall använda. Välj mellan text, tal, datum, kryssruta, rullgardinsmeny och textruta. Systemet föreslår automatiskt ett kortnamn baserat på det vanliga namn du matat in. Kortnamnet används bland annat i egenbyggda rapporter. Fältet kan visas till vänster, mitten eller till höger på ditt företagskort under Ytterligare information. Du kan flytta fältet genom att ange nummer. De fält med lägre nummer visas högst upp. Varje fält du skapar kan du bestämma om det skall vara obligatoriskt att fylla i för att kunna spara. Här kan du skriva i text. När du redigerar ett företag (Företag Sök) eller en kontakt (Kontakt Sök) visas informationstexten om du drar markören över den blå informationsknappen. 50

51 Via inställningen kan du: 1. Välja om du vill visa specifik företagsinformation vid sökningar. Informationen du valt ovan visas i kundkortet Företag Sök inom parentes (ort i exemplet). 2. Ange ett unikt prefix som skall visas i företagskortet för telefon, t.ex för att kunna ringa ut med IP-telefoni, exempelvis via Skype. 3. Antal företag som skall visas i företagsfliken om ingen sökning är gjord. Har du fler företag i systemet, kommer listan som standard att bli tom. 4. Avaktivera knapp som skapar nytt ledigt kundnummer. 5. Fält som används för kontroll av dubbletter vid import och registrering. Inbäddade fält Inbäddade fält är en funktion där du själv kan välja vilka fält som skall visas på ditt aktivitetskort. Exempelvis har du kanske en kryssruta för att markera om en kund vill ha ditt nyhetsbrev. Med denna funktion kan du alltså kryssa i denna ruta samtidigt som du fyller i vad ni talar om i telefon. 51

52 På aktivitetskortet visas de inbäddade fälten upp som Ytterligare information. Den gula stjärnan framför rullgardinsrutan (säljsteg nedan) är obligatorisk. Se hjälp hur du definierar obligatoriska fält under Inställningar - Företag Företagskortsutseende Du ser de inbäddade fälten Säljsteg, Bransch, Källa och Distrikt till höger i exemplet ovan. 52

53 Kontakter Under Inställningar - kontakter kan du: Generellt 1. Välja om du vill visa specifik kontaktsinformation vid sökningar. Informationen du valt ovan visas i kontaktkortet inom parentes tillsammans med kontaktpersonerna (telefon i exemplet). 2. Ange ett unikt prefix som skall visas i kontaktkortet för telefon, t.ex för att kunna ringa ut med IP-telefoni, exempelvis via Skype. 3. Antal kontakter som skall visas i kontaktfliken om ingen sökning är gjord. Har du fler kontakter i systemet, kommer listan som standard att bli tom. 4. Avaktivera knappen som skapar nytt ledigt kundnummer. 5. Fält som används för kontroll av dubbletter vid import och registrering. Inbäddade fält När du skapar en aktivitet och kopplar denna mot en kontakt, så visas de inbäddade fälten du valt under ytterligare information på kundkortet, avdelning, prenumerant nyhetsbrev och sommargåva i exemplet nedan. 53

54 Kontaktkortsutseende Via Kontaktkortsutseende kan du välja vilka fält som skall visas och var de skall visas på kundkortet. 54

55 Klicka på pilarna för att flytta upp - ner fälten. Via symbolen visas fler alternativ. Via fliken Ytterligare information kan du själv bestämma vilken information du vill lagra om dina kontakter. Uppgifter om namn, adress, telefonnummer och annan standardinformation finns det redan fält för. Vilken kompletterande information du vill ha bestämmer du själv. Du kan skapa obegränsat antal fria fält på företagsnivå, kontaktpersonnivå och projektnivå. Den information som du sedan registrerar i de fria fälten kan du göra sökningar och urval på. En mer detaljerad information om hur du fyller i de olika fälten finns i Hjälp-funktionen. Du kan även välja om du vill att ett specifikt fält skall vara obligatoriskt att fylla i för att kunna spara. 55

56 När du redigerar en kontakt blir du uppmanad att de fält som är obligatoriska måste fyllas i för att kunna sparas. Framför de obligatoriska fälten finns en liten gul stjärna som indikerar att fälten är obligatoriska. Om du drar markören över den blå info rutan visas den text som du fyllt i under info text ovan. Kontaktsökning Kontaktsökning Du kan välja sex valfria fält via rullgardinsmenyer som du vill skall vara sökbara i kontaktkortet. Kontakttitlar Du kan skapa obegränsat antal titlar för att kategorisera dina kontakter. Kontakttyper Du kan själv definiera olika typer för kontakterna, samt välja olika färgkoder på dessa i kontaktkortet (ex. partner, intresserad, beslutsfattare, påverkare.). 56

57 Projekt I Fortnox Säljstöd finns en särskild funktion för hantering av dina projekt. Under fliken Inställningar - Projekt i huvudmenyn kan du välja att skapa fria fält och användargrupper, samt ange projektstatus och projekttyper. Tips! Använd Hjälpfunktionen när du vill ha mer detaljerad information om hur du gör inställningar för att förbättra din projekthantering. Användargrupper Projektkortsutseende Projektstatus Projektsökning Projekttyper Med hjälp av funktionen Användargrupper kan du skapa grupper där flera användare ingår i samma grupp i för ett specifikt projekt eller kampanj. I stället för att välja en användare för sig, kan du skapa en grupp för ett ändamål. När någon av medlemmarna skapar ett nytt företag eller projekt, läses gruppen in automatiskt. Via Projektkortsutseende kan du välja vilka fält som skall visas och var de skall visas på projektkortet. Du kan själv välja vilken status projekten ska ha genom att klassificera dem. De projekten med lägst siffra klassas högst. Du kan välja sex valfria fält via rullgardinsmenyer som du vill skall vara sökbara i projektkortet. Du kan skriva in snabbkommandon till olika projekttyper som du sedan kan välja när du skall skapa ett projekt. Klicka på pilarna för att flytta upp - ner fälten. Via symbolen visas fler alternativ. 57

58 Via fliken Ytterligare information kan du själv bestämma vilken information du vill lagra om dina kontakter. Uppgifter om namn, adress, telefonnummer och annan standardinformation finns det redan fält för. Vilken kompletterande information du vill ha bestämmer du själv. Du kan skapa obegränsat antal fria fält på företagsnivå, kontaktpersonnivå och projektnivå. Den information som du sedan registrerar i de fria fälten kan du göra sökningar och urval på. Order - Fakturering Fortnox CRM Säljstöd är integrerat med Fortnox Order och Fortnox Fakturering. Använder du något av dessa program kan du via inställningarna från Fortnox CRM Säljstöd nå dessa programs inställningar. Via Inställningar - Order - fakturering gör du dina inställningar. 58

59 Aktiviteter I Fortnox CRM Säljstöd kan du hålla reda på vilka olika sorters aktiviteter du har med dina kunder och andra kontakter. Du kan själv skapa aktivitetstyper som passar din verksamhet. Alla aktivitetstypr som du skapar, kan du göra urval på och ta ut rapporter för. Under inställningar - aktiviteter finns 3 alternativ Om du inte ser något menyval, exempelvis aktivitetstyper, så beror det på att du inte har behörighet att skapa eller ändra aktivitetstyper. Kontakta din programadministratör, eller oss på Fortnox för information om vem som är din programadministratör. Aktivitetstyper Exempel på aktivitetstyper kan vara möte, utgående samtal, inkommande e-post, mässa, utskick etc. Tips Om du vill ändra ordningen på dina aktivitetstyper i listan, kan du ändra siffrorna som finns till höger om varje aktivitetstyp. Den aktivitetstypen med lägst siffra kommer att hamna överst i listan. Om du från början inte vet vilka aktivitetstyper du vill använda i programmet kan du tillsvidare avvakta. Du kan när som helst skapa eller ändra dina aktivitetstyper. 1. Skriv in en ny aktivitetstyp i den tomma rutan längst ned. 2. Tryck på TAB-tangenten för att skapa utrymme för ytterligare en aktivitetstyp. 3. Skriv in nästa aktivitetstyp och tryck på TAB-tangenten igen för att skapa plats för ytterligare en aktivitetstyp. Fortsätt tills du har registrerat alla typer du behöver. 4. När du är klar, klicka på knappen Spara. 59

60 Autoskapande Aktiviteter För vissa typer av aktiviteter, kan du välja att skapa upp till tre autoskapande aktiviteter. Du kan själv välja vilken eller vilka aktiviteter som skall skapas. Du kan ange vilken tid som skall gälla till den kommande aktiviteten. I övrigt kan du ange text, prioritet, vilken användare som skall utföra aktiviteten samt ange påminnelser. Till exempel kan du lägga in att vid aktivitetstypen Offert skapad skall efter en vecka en aktivitet med typen Utgående samtal skapas för uppföljning. För ytterligare exempel, se bilden nedan. Generellt För att spara tid när du skall skapa nya aktiviteter, kan du välja en förvald aktivitetstyp. Denna kommer alltid att föreslås när du skall skapa en ny aktivitet. Du kan också göra ett förval på aktivitetens längd. Denna kommer att visas som förslagen tid när du skapar en aktivitet, exempelvis att aktivitetstypen möte skall ta två timmar. Du kan naturligtvis själv sedan ändra tiden när du skapar aktiviteten. Varje aktivitet får ett unikt ärendenummer som du kan söka på. I denna inställning väljer du vilket nummer dina aktiviteter skall ha. 60

61 Visning av aktiviteter i kalendern Du kan själv ställa in hur du vill att tiden skall visas i kalendern för starttid i kalendern, arbetsdagens starttid och arbetsdagens sluttid. Du kan själv via inställningar - aktiviteter - visning av aktiviteter i kalendern ställa in hur din kalender skall se ut. När du skapar aktiviteter kan du välja vilka av dina aktivitetstyper som skall visas i kalendern. Du är alltid välkommen att kontakta oss om det dyker upp frågor eller funderingar när du använder våra program. E-post: Telefon: Vi är även tacksamma för dina synpunkter och kommentarer kring våra program. Det hjälper oss att hela tiden vidareutveckla våra program i rätt riktning. 61

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.CRM.121.SE

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem.

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Ekonomi-, CRM- och e-handelslösningar för verksamheter med 1 50 anställda. Innehåll 3 Inledning 5 Så här kommer du igång 6 Verifikatsregistrering 8 Rätt

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Funktioner Programmet kommer i slutversionen att omfatta följande funktioner - Register över kunder och leverantörer samt basuppgifter för användaren - Inläsning

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar // Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566

Läs mer

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se P1 Projekt - Nyheter i urval 5.04 (släpps 2015-05-04) Nya funktioner - I "Offertrader" har vi lagt till 2 nya fält: Priset ink moms, och Priset ink moms statistik. Beräknade fält som beräknar in vad priset

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer