Viktigt vid montering: Viktigt vid drift: Viktigt vid betjäning: Observera:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigt vid montering: Viktigt vid drift: Viktigt vid betjäning: Observera:"

Transkript

1 1. Innehåll 2 1. Innehåll Sida 2. Säkerhet 3 3. Montering, drifttagning, inkoppling 4 4. Knappsats 5 5. Display 6 6. Allmänt 7 7. Fabriksinställningar Ändra inställningar Välj driftssätt AU = automatisk sommar-/vintertidsomställning cha = veckodagsknuten sommar-/vintertidsomställning no = ingen sommar-/vintertidsomställning Kopplingskommandon Datum Enskild datum utan/med år Datumperiod utan/med år Prioritet Impulsfunktioner Cykelfunktioner Läsa ändra radera reset Handomkopplare DCF77- drift Tekniska data 35

2 2. Säkerhet 3 S Montering/installation skall göras av fackman eller under ledning av behörig fackman. Viktigt vid montering: Monteras endast i omgivning med normal föroreningsgrad Vid utanpåliggande montage skall Grässlin kapsling användas. Vid fackmässig installation enligt starkströmsföreskrifterna blir installationen dubbelisolerad (skyddsklass II). Viktigt vid drift: Elektroniken i uret är skyddad mot yttre störningar. Man skall dock beakta beroende på monteringsplats att det på nätledningarna kan förekomma kraftiga spänningsspikar (överspänningar). Vid till-/frånslag av induktiva laster tex magnetventiler, kontaktorspolar mm kan spikar genereras som, trots alla interna skydd, kan störa elektroniken i uret. För att erhålla störst möjliga driftssäkerhet bör följande beaktas: I större anläggningar skall induktiva laster, som manövereras direkt från uret, avstöras med nödvändiga varistorer eller RC-skydd. Manövreras induktiva likströmslaster skall en frihjulsdiod (släckdiod) kopplas över lasten Lysrör, energisparlampor, induktiva såväl som kapacitiva laster belastar utgångskontakterna hårt. Viktigt vid betjäning: För knappar, som behöver ett verktyg vid programmering, får inga vassa metalliska förmål användas (tex nål eller spik). Gummiknapparna skadas då! Observera: Vid drift med säkerhetsklenspänning får uret endast styra säkerhetsklenspänning. Vid drift med klenspänning får uret styra nätspänning (230 V~) eller klenspänning. Säkerhetsklenspänning får i detta fall ej styras.

3 3. Montering, drifttagning, inkoppling Montering Montera kopplingsuret på DIN-skena utanpåliggande med set för 6-moduler artikelnr (E ) 3.2 Drifttagning Normaltid och datum är förprogrammerade på fabriken. Uret är i driftläge strömspar endast dubbelpunkten blinkar. Tryck på valfri tryckknapp: urets display aktiveras displayen visar normaltid och veckodag Tips! Efter ca 1-2 min aktiveras uret automatiskt. 3.3 Inkoppling Se urets påtryck! Tryck på valfri tryckknapp: urets display aktiveras displayen visar normaltid och veckodag

4 4. Knappsats 5 Handomkopplare Val av minuter/sekunder vid impuls- och cykelfunktioner minuter Inställning timmar år Inställning månad dag t.o.m. för datumperiod Sommar-/vintertidsomställning Reset Val impulsfunktion Val cykelfunktion Aktuell datum, inställning normaltid Starta programmering IR sändning/mottagning Val av veckodag 1 = Måndag 2 = Tisdag 3 = S Prioritet Radera

5 5. Display 6 Dag (US: månad) Impulsfunktion (minuter) Cykelfunktion (minuter) Månad (US: dag) Impuls (sekunder) Cykelfunktion (sekunder) Kanal 1 Låst drift Manuell förbikoppling Automatisk drift Kontaktläge Kanal 2 Årtal Blocknummer Prioritet Sommar-/ vintertidsomställning Kanal 3 Kanal 4 Automatisk synkronisering DCF 77 signalmottagning = Veckodag Timtid Impulsfunktion Cykelfunktion Årtal Minuttid 12 timmars- (US)/ 24 timmarsvisning

6 6. Allmänt 7 S 6.1 Blocknummer Vid programmering fördelas automatiskt blocknummer. Det finns blocknummer från 00 till 99. Alla kopplingskommandon utan datumspecifikation får alltid blocknummer 00. (Blocknummer 00 har alltid prioritet 0 denna kan inte ändras). Alla kopplingskommandon med datumspecifikation får blocknummer Blocknummerna fördelas automatiskt i stigande ordning. 6.2 Prioritet Kopplingskommandon med datumspecifikation kan förses med olika prioritet. Börjar man med en datum vid programmeringen erhålls alltid ett nytt blocknummer och prioritet 2. Prioriteten kan ändras mellan 1 och 9, (se kap. 10). Kopplingskommando med högst prioritet utförs Programmering på skrivbordet Koblingsuret erbjuder för programmerade funktioner följande möjligheter: Back Up att lagra i bakgrunden Restore att hämta fram det lagrade Change att växla mellan 2 program

7 6. Allmänt 8 Program säkrat Back Up med knapp Prog och 1 (dygnsknapp) Aktuellt program Programmet förblir i förgrunden och kan godtyckligt ändras Vid behov kan ursprungsprogrammet hämtas fram med funktionen Restore. Program säkrat Aktuellt program Restore med knapp Prog och 7 (dygnsknapp) Programmet hämtas till förgrunden och kan godtyckligt ändras. Det säkrade programmet och det aktuella programmet användas växelvis med funktionen Change. Program säkrat Aktuellt program Change med knapp Prog och 4 (dygnsknapp) Båda programmen kan användas och säkras växelvis oberoende av varandra.

8 6. Allmänt 9 S 6.4 Programmering på skrivbordet Panelen kan tagas av från uret. Detta underlättar programmeringen, som enkelt kan göras på skrivbordet. 6.5 Programmering med talento taxxi (IR-handsändare) En komfortabel programmeringsmetod erbjuder talento taxxi Från kopplingsur till kopplingsur (från panel till panel utan nätspänning). Programmet läses av i ett ur och kan programmeras i nästa ur, se separat bruksanvisning för talento taxxi. talento taxxi OBS! Om programmet inte kan överföras korrekt visar urets display felmeddelande Er 02. Kontrollera kopplingsurets typ Ett program kan bara överföras mellan ur av samma typ. Överför programmet en gång till, fel kan eventuell bero på överföringsstörningar.

9 6. Allmänt Kopplingsprogrammen kan skapas i en PC med hjälp av mjukvaruprogrammet talento dialog. Kopplingsprogrammet överförs med en seriell kabel till taxxi. Med taxxi överförs därefter programmet med IR-signaler till resp. kopplingsur. Se handbok för talento dialog. talento taxxi OBS! Mjukvara och tillbehör beställes separat: talento taxxi, art.-nr.: IR-handsändare (E ) talento dialog, art.-nr.: XX.1 PC-mjukvara (E ) set talento taxxi art.-nr.: bestående av: PC-program talento dialog inkl. handbok talento taxxi IR-handsändare Seriell kabel 1:1 för anslutning mellan PC och IR-handsändare

10 6. Allmänt 11 S 6.6 Service Felmeddelande Kopplingsuret kan ge följande felmeddelanden: Er 04 felaktig åtkomst till EEProm-minnet. I undantagsfall kan detta meddelande förekomma. Tryck på valfri knapp, uret arbetar vidare. Uppträder detta felmeddelande oftare bör uret bytas. Kontakta Din elfackman! Er 02 felaktig överföring mellan ur och IR-handsändare. Försök igen, eventuell störning vid skriv/läs-överföringen. Er 01 låg batterispänning Lithiumbatteri (livslängd, typ se tekniska data) Faller batterispänningen under en nivå, som inte kan säkerställa urets funktion (felmeddelande E 01), behöver batteriet bytas. Batteriet kan köpas hos Din elfackhandlare, art.-nr.: Batteribyte: Tag av knappsatsen, se 6.4 Lossa batterihöljet Tag försiktigt av batterikontakten Sätt i det nya batteriet Sätt försiktigt på batterikontakten Sätt på batterihöljet

11 7. Fabriksinställningar 12 Urets fabriksinställning följer mellaneuropeisk tid (MET). Uret erbjuder 3 olika driftssätt. Datum och normaltid samt driftssätt AU är inställt från fabrik. Driftssätt: AU Automatisk sommar-/vinteromställning, se Omställning sker på datum enligt lagstadgade regler. cha Veckodagsberoende sommar-/vintertidomställning, se Lands-/ortsspecifika start- och slutdagar som man själv ställer in. Ex: Första söndagen i april sommartid börjar Sista söndagen i oktober sommartid slutar Aktuellt år och följande år sker omställning vid rätt veckodag och i rätt kalendervecka. no Ingen sommar-/vintertidomställning, se h/24h-omställning (AM/PM) Uret levereras i standardutförande inställt för 24-timmars visning! Ändring görs: Tryck på 1 gång Dubbelpunkten blinkar inte! Tryck på 1-knappen (veckodag) 1 gång Displayen visar AM resp. PM Tryck på 1 gång Programmeringen avslutas.

12 7. Fabriksinställningar S 13 Ändring av datumvisning Tryck på 1 gång Dubbelpunkten blinkar inte! Tryck på 2-knappen (veckodag) 1 gång Displayen visar månad dag Tryck på 1 gång Programmeringen avslutas. Ändring av MET vid DCF-synkronisering Uret levereras i standardutförande tidsinställt med mellaneuropeisk tid (MET). Denna tid sändes också av tidsignalen DCF 77. Beroende på montageort kan en tidsförskjutning +/- 2 timmar ställas in för anpassning till lokal normaltid. Tryck på 1 gång Dubbelpunkten blinkar inte! Tryck på 3-knappen (veckodag) 1 gång: Fabriksinställning: 0 timmar Tryck på h-knappen upprepat tills önskad tidsdifferans (1; 2; 0; -1; -2) visas Tryck på 1 gång Programmeringen avslutas.

13 7.1. Ändra inställningar 14 Tips: Vid alla ändringar, som görs, avslutas programmeringscykeln med knappen. Normaltid och veckodag Tryck på 1 gång Dubbelpunkten blinkar inte! Inställning ändring av datum: med Day för kalenderdag med Month för kalendermånad med Year för kalenderår Inställning ändring av tid: med h för timmar med m för minuter Tryck på 1 gång, programmeringen avslutas. Displayen visar aktuell datum och tid. Tips: Uret visar med en curser automatiskt rätt aktuell veckodag.

14 7.2 Val av driftssätt S AU = Automatisk sommar-/vintertidomställning cha = Veckdagsveroende sommar-/vintertidomställning no = ingen sommar-/vintertidomställning AU = Automatisk sommar-/vintertidomställning Datum kan inte ändras här, endast läsas. Tryck på 1 gång Dubbelpunkten blinkar inte! Tryck på + 1h 1 gång, Sommartidens början t.ex år 1999 och AU visas i displayen. Tryck på 1 gång, blinkar Sommartidens slut t.ex år 1999 och AU visas i displayen. Tryck på 1 gång, programmeringen avslutas. Displayen visar + 1h vid driftssätt AU om inställning sker under sommartidsperioden.

15 7.2 Val av driftssätt cha = Veckodagsberoende sommar-/vintertidomställning Tryck på 1 gång Dubbelpunkten blinkar inte! Tryck på + 1h 1 resp. 2 gånger tills cha visas i displayen Ställ in egen datum för start av sommartid: med Day-knappen för kalenderdag med Month-knappen för kalendermånad Tryck på 1 gång, blinkar Ställ in egen datum för slut av sommartid: med Day-knappen för kalenderdag med Month-knappen för kalendermånad Tryck på 1 gång, programmeringen avslutas. Displayen visar + 1h vid driftssätt cha om inställning sker under sommartidsperioden.

16 S no = ingen sommar-/vintertidsomställning Tryck på 1 gång Dubbelpunkten blinkar inte! Tryck på + 1h så många gånger tills no visas i displayen Uret arbetar nu med kalender men utan automatisk omställning. Manuell omställning kan alltid göras med knappen + 1h. Tryck på 1 gång, programmeringen avslutas. Displayen visar datum och klockslag.

17 8. Kopplingskommandon 18 Programmering av kopplingstider gäller för alla typer av kommandon: Kopplingskommando utan datum alltid i block 00, alltid med prioritet 0 (standardkommando) Kopplingskommando med enskild datum, se kap 9.1 Kopplingskommando med datumperiod, se kap 9.2 Kopplingskommando med impulsfunktion, se kap 11 Kopplingskommando med cykelfunktion, se kap 12 Bestäm tider och funktioner för resp. kanal. Symbol TILL; FRÅN Kopplingskommando lika för alla kanaler, alla TILL eller alla FRÅN Kopplingskommando olika för de olika kanalerna, TILL resp. FRÅN Tips! Vid de flerkanaliga uren erbjuds alltid kanal 1. Funktionen kan deaktiveras för resp. kanal: Ingen symbol = ingen funktion. Välj en ledig minnesplats: Tryck på Prog-knappen 1 gång. Ställ in veckodag: med h-knappen för timmar med m-knappen för minuter

18 S 19 Ställ in veckodag: (Måndag söndag) Ställ in till- eller frånslag: med 1/0-knappen för resp. kanal väljes funktion = TILL; = FRÅN Tryck på Prog-knappen momentant 1 gång, kopplingskommandot är nu lagrat. Nästa lediga minnesplats visas för fortsatt programmering. eller Tryck på 1 gång, programmeringen avslutas. Displayen visar datum och klockslag.

19 9. Datum 20 Kopplingskommando knutna till datum, sorteras i block samtidigt som de får prioritet 2. Ändring av prioritet, se kap 10 Blocknummer fördelas automatiskt (01-99) (Kopplingskommandon utan datum får alltid blocknr 00, alltid prioritet 0), se kap 10 I ett och samma block kan finnas flera registreringar om dessa har samma kopplingstider. Följande registreringar är möjliga: Enskild datum utan år Enskild datum med år Datumperiod utan år Datumperiod med år Tom rad Kopplingskommandon (standard) Impulskommandon Cykelkommandon Exempel: till till osv Tom rad Kopplingskommando Kopplingskommando Impulskommando Cykelkommando osv Välj en ledig minnesplats: Tryck på Prog-knappen 1 gång. En ledig minnesplats visas för registrering av: Enskild datum utan/med år, se kap. 9.1 Datumperiod utan/med år se kap. 9.2

20 9.1 Enskild datum utan/med år S 21 Tryck på Day-, Month eller Year-knappen 1 gång Displayen visar alltid aktuell datum, ett blocknummer och prioritet 02. Programmering av datum: (utan eller med år) med Day för kalenderdag med Month för kalendermånad med Year för kalenderår Ändring av prioritet, se kap. 10 Tryck på Prog-knappen momentant, Uppgifterna är nu lagrade i minnet! En ledig minnesplats visas för fortsatt programmering. Är alla datumar som hör till detta block programmerade? Om ja, programmera kopplingstider enligt kap. 8. Om nej, programmera nästa datum enligt ovan. När all programmering är klar: Tryck på 1 gång, programmeringen avslutas. Displayen visar datum och klockslag.

21 9.2 Datumperiod utan/med år 22 Tryck på Day-, Month eller Year-knappen 1 gång Displayen visar alltid aktuell datum, ett blocknummer och prioritet 01. Programmering av startdatum: (utan eller med år) med Day för kalenderdag med Month för kalendermånad med Year för kalenderår Ändring av prioritet, se kap. 10 Tryck på 1 gång, blinkar Programmering av slutdatum: (utan eller med år) med Day för kalenderdag med Month för kalendermånad med Year för kalenderår Start- och slutdatum kan kontrolleras/läsas: -knappen intryckes upprepat Tryck på Prog-knappen momentant Uppgifterna är nu lagrade i minnet!

22 S 23 En ledig minnesplats visas för fortsatt programmering. Är alla datumar som hör till detta block programmerade? Om ja, programmera kopplingstider enligt kap. 8. Om nej, programmera fler datumar enligt ovan. När all programmering är klar: Tryck på 1 gång, programmeringen avslutas. Displayen visar datum och klockslag.

23 10. Prioritet 24 Kopplingskommandon med datumuppgift kan förses med olika prioritet. (Blocknummer 00 och prioritet 0 gäller för kommandon utan datumuppgift). Om man vid programmering börjar med en datum erhålls alltid ett nytt blocknummer och prioritet 2 = enskild datum. Anges en datumperiod med knapp blir prioriteten automatiskt 1. Prioriteten kan manuellt ändras mellan 1 och 9. Kopplingskommandon med högre prioritetsvärde utförs före kommandon med lägre prioritetsvärde. Prioriteten knyts till blocket. Om en datum inom ett block skall ha högre prioritet än andra i blocket måste denna datum ges ett eget block! Exempel: Inom datumperioden till 30.6 (prioritet 3) kan den 22.6 ha prioritet 4 eller högre, dock måste den ligga i ett eget block till osv. Block 01 Prior osv. Block 02 Prior. 4 tomrad tomrad kopplingskommando kopplingskommando Impulskommando Cykelcommando osv. kopplingskommando kopplingskommando Impulskommando Cykelcommando osv. Tryck på Prior-knappen upprepat, siffrorna ändrar sig: resp

24 11. Impulsfunktioner 25 S Om en belastning kopplas till och frånslag i sekundområdet, måste det säkerställas att detta inte får återverkningar på andra elektriska apparater tex belysningsstyrning (blinkningar), radio- och TV-mottagare (mottagningsstöörningar). Bestäm tiderna för impulskommandon, symbol: Impulstiderna är: sekunder eller minuter. En impulstid består av: Starttid och TILL- eller FRÅN-slagstid Exempel: Starttid Måndag t.o.m fredag Impulstid 10 sek. Starttid TILL-slagstid Starttid FRÅN-slagstid Välj en ledig minnesplats: Tryck på Prog.-knappen 1 gång. Programmera: Kopplingstid, veckodag(ar), till- eller frånslag, se kap. 8 Enskild datum utan/med år se kap. 9.1 Datumperiod utan/med år se kap. 9.2 Tryck på -knappen 1 gång Displayen visar 01 sekund.

25 26 Välj sekunder eller minuter med m/s -knappen Tryck på -knappen upprepat för att ställa tiden från Tips: Hålls knappen intryckt sker stegning i 05-intervall Tryck på Prog-knappen momentant 1 gång, kopplingskommandot är nu lagrat. Nästa lediga minnesplats visas för fortsatt programmering. eller Tryck på 1 gång, programmeringen avslutas. Displayen visar datum och klockslag.

26 12. Cyckelfunktioner S 27 Om en belastning kopplas till och från i sekundområdet, måste det säkerställas att detta inte får återverkningar på andra elektriska apparater tex belysningsstyrning (blinkningar), radio- och TV-mottagare (mottagningsstörningar). Bestäm tiderna för cykliska kommandon Symbol: = Cykeltid ( sek. eller min.) = Impulstid ( sek. eller min.) En cykelfunktion består av: Starttid Cykeltid (impulstid + paus) Impulstid Sluttid Sluttiden skall programmeras om cykeln skall avslutas vid en speciell tidpunkt. Om ingen sluttid programmeras fortsätter cykeln oändligt! 1. Exempel: Starttid Måndag Cykeltid 60 min Impulstid 10 min Sluttid Fredag Exempel: Starttid Måndag till fredag Cykeltid 60 min Impulstid 10 min Sluttid Måndag till fredag 19.00

27 12. Cyckelfunktioner 28 Starttid Impulstid 10 min Sluttid Paus Cykeltid 60 min Paus Cykeltid 60 min Välj en ledig minnesplats: Tryck på Prog-knappen 1 gång,. Programmera: Kopplingstid, veckodag(ar), till- eller frånslag, se kap. 8 Enskild datum utan/med år se kap. 9.1 Datumperiod utan/med år se kap. 9.2 Tryck på -knappen 1 gång Displayen visar 01 minut. Välj sekunder eller minuter med m/s -knappen

28 S 29 Välj cykeltid, från 01 till 99 Tryck på -knappen upprepat tills önskad tid visas Tips: Hålls knappen intryckt sker stegning i 05-intervall Välj impulstid, från 01 till 99 OBS! Impulstiden kan aldrig bli längre än cykeltiden! Tryck på -knappen upprepat tills önskad tid visas Tryck på Prog-knappen momentant 1 gång, kopplingskommandot är nu lagrat. Nästa lediga minnesplats visas för fortsatt programmering. eller Tryck på 1 gång, programmeringen avslutas. Displayen visar datum och klockslag.

29 13. Läsa ändra radera reset Läs antal lediga block/minnesplatser Läs programinnehållet stegvis Ändra/skriva över programinnehåll Radera programinnehåll Läsa Välj en ledig minnesplats: Tryck på Prog-knappen 1 gång,. Tryck på Prog-knappen momentant Antal lediga block och antal lediga minnesplatser visas i displayen. Tryck en gång till på Prog-knappen momentant En ledig minnesplats för programmering visas i displayen. (Blocknummer 00, prioritet 0) Läsa innehåll i block 00: Tryck upprepat på Prog-knappen. Innehållet visas stegvis. Är en cykeltid programmerad visar displayen. Tryck på knapp 1 gång och impuls- och cykeltid visas. Tips: Om block 00 inte innehåller några kommandon visar uret direkt block 01.

30 S 31 Läsa innehåll i block 0 till 99: Håll Prog-knappen inne ca 1 sekund. Uret går till block 01. Tryck upprepat på Prog-knappen. Innehållet visas stegvis. Om en datumperiod är programmerad visar displayen date. Med knapp kan slutdatum läsas. Ytterligare tryck visar startdatum igen. Är en cykeltid programmerad visar displayen. Tryck på knapp 1 gång och impuls- och cykeltid visas. Håll Prog-knappen inne ca 1 sekund. Uret går till nästa block. Innehållet läses enligt ovan. Med tryck på kan läsningen närsomhelst avslutas. Displayen visar datum och klockslag.

31 13. Läsa ändra radera reset Ändra Programinnehållet kan individuellt ändras/skrivas över. Tryck på Prog-knappen upprepade gånger tills den funktion som skall ändras/skivas över visas i displayen. Ändring görs genom att man skriver över det som skall ändras, se beskrivning under resp. kapitel. Kopplingstider, kap. 8 Datumk kap. 9 Enskild datum, kap. 9.1 Datumperiod, kap. 9.2 Prioritet, kap. 10 Impulsfunktioner, kap. 11 Cykelfunktioner, kap Radera enskilt kommando Tryck på Prog-knappen upprepade gånger tills det kommando som skall raderas visas i displayen: Tryck på Clear-knappen 1 gång, kommandot är raderat Vid kombinerade kommandon, med enskild datum, datumperiod, impuls- eller cykelfunktioner raderas alltid bara den del som visas i displayen.

32 S Radera alla kommandon Tryck på Prog-knappen 2 gånger, displayen visar antal lediga block och minnesplatser. Tryck på Clear-knappen 1 gång, displayen visar c l och blinkar. Tryck på och håll Clear-knappen intryckt, alla minnesplatser raderas! Displayen visar det maximala antalet block och minnesplatser Reset Varning! För knappar, som behöver ett verktyg vid programmering, får inga vassa metalliska förmål användas (tex nål eller spik). Reset-knappen används endast i yttersta nödfall då uret utsatts för kraftiga överspänningar! Med Reset-knappen försätts uret i sitt definierade grundtillstånd. Alla data förblir dock sparade.

33 14. Handomkopplare 34 Med handomkopparen kan utgångskontakternas position manuellt förändras. De programmerade funktionerna bibehålls och påverkas ej. 1 för kanal 1 2 för kanal 2 3 för kanal 3 4 för kanal 4 = Automatik = Manuell förbikoppling FIX = Låsning av kontakt = FRÅN = TILL = TILL = FRÅN FIX = Låst TILL FIX = Låst FRÅN Utgångskontaktens position motsvarar det aktuella programförloppet. Manuell förbikoppling av pågående programförlopp. Nästa programmerade kommando utförs automatiskt. Manuell låsning av utgångskontakten. Återgång till automatikdrift kan endast göras med -knappen. 15. DCF 77-drift Uret tar med en separat antenn emot tidssignalen DCF 77.! Se separat bruksanvisning! Under synkroniseringsfasen blinkar symbolen i displayen. När uret är synkroniserat visas symbolen permanent.

34 16. Tekniska data S 35 Dimensioner (H x B x D) mm Modulhåltagning mm Vikt g (ca) Märkspänning Egenförbrukning Belastningsförmåga resistiv last (IEC) induktiv last cos phi 0,6 glödlampslast Utgångsfunktion Kontaktfunktion Gångnoggrannhet Gångreservtyp Gångreserv Kortaste kopplingstid Programmerbar Antal minnesplatser Schaltungsvorwahl Manuell omkoppling Impulsfunktion Cykelfunktion Kontaktlägesindikering Veckodagsblockbildning Sommar-/vintertidsomställning Omgivningstemperatur Skydds-/kapslingsklass Anslutningsklämmor Plomberbart 1-, 2-, 3- och 4-kanaliga årsur 45 x 108 x x se urets typskylt se urets typskylt 16 A/250 V AC 2,5 A/250 V AC 1000 W potentialfria reläkontakter 1, 2, 3 resp 4 x 1-pol. växlingskontakt typ. ± 2,5 sek/dygn vid +20 C Lithium-batteri 6 år från fabrikationsdag 1 sekund varje minut 400 ja Automatik Fix ON Fix OFF 1 till 99 sek./1 till 99 min. 1 till 99 sek./1 till 99 min. ja fri-veckodagar och kanaler automatisk/manuell - 25 C + 55 C II/IP 20 hissklämmor med ± skruvar ja

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner

Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner s Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner Digitalt veckokopplingsur 7LF41/årsur 7LF415. 7LF4 111 230 VAC 1-kanal 7LF4 112 24 VAC/DC 1-kanal utan

Läs mer

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag 310 788 01 TR 622 top TERMINA 2-kanaligt Veckour Beroende på version Är förprogrammerad Med rätt tid och växlar automatiskt mellan sommar/vintertid Säkerhets- anvisning Inkoppling och installation får

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

2-kanals veckour Bruksanvisning

2-kanals veckour Bruksanvisning Beställnings-nr: 1073 00 1 Programmering/avläsning 2 Inställning av aktuell tid 3 Inställning av veckodag 4 Visning av veckodag (1 = må, 2 = ti.. 7 = sö) 5 Pil t för visning av veckodagarna 6 Timmar 7

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2 DATA LOG En snabbguide för båda kopplingsur kan du hitta längst bak i denna beskrivning (sid 11) Instruktioner Beskrivning DATA LOG är ett digitalt kopplingsur med 1 kanal med LCD-display. Dess möjligheter

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

Digital Time Switch Digitalt Kopplingsur DATA LOG Översikt Display och Programmeringsknappar Veckodag / Datum (dd-mm-år) Kretsstatus ON OFF Aktuell tid - PÅ - AV - Permanent - Förbikoppling - Puls - Cykel

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

STT-117 N VARNING! alla programinställningar raderas.

STT-117 N VARNING! alla programinställningar raderas. 310 763 Y FIN Bedienungsanleitung (Seite 2 20) Mode d emploi (pag. 21 38) Operating Instructions (pag. 39 56) Instrucciones de servicio (S. 57 74) Istruzioni d uso (pag. 75 91) Käyttöohjeet (Si. 92 108)

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRO NOVA CITY ANVÄNDARHANDBOK

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRO NOVA CITY ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Sidan 1 / 12 ANVÄNDARHANDBOK 1 BESKRIVNING är ett kopplingsur avsett att styra belysningslaster i förhållande till tiderna för gryning och skymning. Det innehåller ett program som automatiskt

Läs mer

>>> LEXIC ANALOGA OCH DIGITALA KOPPLINGSUR. kopplingsurssfären. > Det analoga uret Plug & Play med digitala egenskaper som automatiskt

>>> LEXIC ANALOGA OCH DIGITALA KOPPLINGSUR. kopplingsurssfären. > Det analoga uret Plug & Play med digitala egenskaper som automatiskt LEXIC ANALOGA OCH DIGITALA KOPPLINGSUR >>> För alla behov Legrands kopplingsur har under många år legat i framkant när det gäller kvalitet och utveckling. Nu kommer vi med flera nyheter, både när det gäller

Läs mer

Operating Manual (2...9) Bruksanvisning ( ) Betjeningsvejledning ( ) Instrukcja obsługi ( )

Operating Manual (2...9) Bruksanvisning ( ) Betjeningsvejledning ( ) Instrukcja obsługi ( ) GB N DK FIN PL H Operating Manual (2...9) Bruksanvisning (10...17) Bruksanvisning (18...25) Betjeningsvejledning (26...33) Käyttöohje (34...41) Instrukcja obsługi (42...49) Kezelési útmutató (50...57)

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR PEMK 15.02 3.5.1995 BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR ALLMÄNT Nyckelomkopplaren på kopplingsurets frontpanel bör under normalgång vara vid FUNKTION/NYCKELN UR -positionen och då lyser signalljuset

Läs mer

94164S-02 2004-08 SP405. Bruksanvisning. Veckour. Spare den här bruksanvisning. Flexivent AB. Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500. www.flexivent.

94164S-02 2004-08 SP405. Bruksanvisning. Veckour. Spare den här bruksanvisning. Flexivent AB. Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500. www.flexivent. 94164S-02 2004-08 SP405 Bruksanvisning Veckour Spare den här bruksanvisning Flexivent AB Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500 www.flexivent.se Innhåll 1 Inledning...2 1.1 Sammenkoppling av SP405/befintliga manöverpanel...2

Läs mer

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr Sida: 1 av 12 Bruksanvisning Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr 121346-00 R F P L N Allmänt 2 Optioner 2 Installation 3 Inställningar 4 DCF synkronisering 4 RDS/GPS synkronisering 4 Minutimpulssynk 4 Programmering

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 13 Kellokytkin

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 13 Kellokytkin 2 2 309 163 04 TERMINA TR 610 top2 TR 612 top2 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 0,5mm - 2,5mm 2 4 5 6 C2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R10a-30T S 610 0 101 612 0 101 0 6 12 18 24 top2 TR 610 0

Läs mer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Läs mer

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se Multifunktionsur Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest www.legrand.se Inställningar i klartext Det har aldrig varit lättare att programmera ett ur Driftsläge Lagrade program

Läs mer

Normkontaktorer Contax. Egenskaper och fördelar. Teknik Kontaktorer. Brytförmåga. Belastning värme och motor T4.2

Normkontaktorer Contax. Egenskaper och fördelar. Teknik Kontaktorer. Brytförmåga. Belastning värme och motor T4.2 Normkontaktorer Contax Egenskaper och fördelar Teknik Kontaktorer En kontaktor är elektromekaniskt styrd brytare som huvudsak används för att styra en eller trefas laster medan styrningen själv kan ske

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

FD 300-serien Årsur och huvudur

FD 300-serien Årsur och huvudur PEMK 25.02 30.1.2004 FD 300-serien Årsur och huvudur BRUKSANVISNING KKFD-305 KKFD-310 KKFD-315 KKFS-300 5-kanalers kopplingsur 10-kanalers kopplingsur 15-kanalers kopplingsur Impulsgivare (huvudur) sida

Läs mer

TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr ; och 2-kanal-veckokopplingsur

TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr ; och 2-kanal-veckokopplingsur TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr 610 0 101; 612 0 101 1- och 2-kanal-veckokopplingsur 309 163 01 S FIN DK N 0,5mm 2-2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T theben 0 6 12 18 24 TR 610 top2

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

PROTECTION 2 ANALOGA KOPPLINGSUR GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR

PROTECTION 2 ANALOGA KOPPLINGSUR GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR PROTECTION 2 ANALOGA KOPPLINGSUR GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR MicroRex Analoga kopplingsur Beprövad och äkta analog teknik från varumärket Rex: Den pålitliga

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Bruksanvisning för IR-1SP Micro

Bruksanvisning för IR-1SP Micro Manual Bruksanvisning för IR-1SP Micro Inledning IR-1SP Micro är en programmerbar IR-sändare, som har möjlighet att lära in en kanal från en annan fjärrkontroll t ex TV, video, stereo m m. IR-1SP Micro

Läs mer

Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se

Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se INSTALLATIONSANVISNING Automatiksats J -Filter Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se 1 Krets och anslutningsscheman för automatik OBS!!

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 10-1 Sid 1 Tider för 2 kanaligt kopplingsur. C1 C2 Reglermotor

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Bruksanvisning Kvartshuvudur WDP-Q mini

Bruksanvisning Kvartshuvudur WDP-Q mini Sida: 1 av 9 Bruksanvisning Kvartshuvudur WDP-Q mini 121340-00 R F P L N Allmänt 2 Optioner 2 Installation 3 Inställningar 4 DCF synkronisering 4 RDS/GPS synkronisering 4 Minutimpulssynk 4 Programmering

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda.

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. Elektroniskt dörrlås HOME Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Användarmanual BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Radiomottagare typ DBR1-M2-1

Radiomottagare typ DBR1-M2-1 Radiomottagare typ DBR1-M2-1 Bruksanvisning Art nr 003620 Teknisk data Mått (BxHxD) 180x140x68 Matningsspänning 12/24V AC/DC Strömförbrukning max 95 ma Temperaturområde -10 till +55 C Utgångar 1 st relä

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Total Control snabbguide

Total Control snabbguide Total Control snabbguide Total Control, tillverkad av Irritrol systems är en bevattningsdator med möjlighet att styra 6-24 olika bevattningssektioner. Varje sektion kopplas till en magnetventil som öppnar

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

easy&cosy digital thermostat Installationsguide

easy&cosy digital thermostat Installationsguide easy&cosy digital thermostat Installationsguide SE SE Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av display och knapparnas funktioner 4 Installation av termostat och ledningsdragning 5 Basfunktioner

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING

ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING Innehåll INLEDNING... 3 Allmänt om Access Gewa Prog... 3 Grundinställningar... 5 Teckenförklaring... 5 Sätta i batterier... 6 INSTÄLLNINGAR... 6 Val av nivåer...

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING EGENSKAPER: * Kompatibel med samtliga ARC-sändare (inkluderar programmerbar sändare och sändare av kodvalstyp, fjärrkontroll

Läs mer

Natt och Dagkalender m/bild

Natt och Dagkalender m/bild Bruksanvisning Natt och Dagkalender m/bild Art.nr.: 508 350 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren

Läs mer

Digitala Kopplingsur ASTRO LOG

Digitala Kopplingsur ASTRO LOG ASTRO LOG Instruktioner Beskrivning ASTRO LOG är ett digitalt kopplingsur framtaget för ljusstyrning mellan soluppgång och solnedgång. Den inkluderar ett program som automatiskt justerar påslag (solnedgång)

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Produktblad 2.7.1 Utgåva 03.01 SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Introduktion Rumsenheten SC-9180 med LCD display är utvecklad för användning tillsammans med SC-9100 DDC regulator. En knappsats och en

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 2180 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Innehållsförteckning / Bruksanvisning

Innehållsförteckning / Bruksanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Den dubbelriktade radiofjärrkontrollen TP5

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll:

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll: Flödesmätare digital för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmän information 1.1 Föreskriven användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 2. Allmänna

Läs mer

IR-Sändare IR-17SP. Svensk bruksanvisning

IR-Sändare IR-17SP. Svensk bruksanvisning IR-Sändare IR-17SP Svensk bruksanvisning Innehåll INLEDNING...3 Nyheter och förbättringar... 3 Allmänt om IR-17SP... 3 Teckenförklaring... 4 Sätta i batteri... 5 INSTÄLLNINGAR...5 Val av nivåer... 5 Öppna/stänga

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI ...3 Programmering...6 Montering...8 Manuell spolning...9 El-schema... 10 Innehåll 2 RETURSPOLNINGSAUTOMATIK GÖINGEFILTER

Läs mer

040917 im2279124_se INSTALLATIONS- Guide. Art.nr. 2279124. Galax 2200 Sol- & Vindautomatik Styrenhet för Markiser och Persienner

040917 im2279124_se INSTALLATIONS- Guide. Art.nr. 2279124. Galax 2200 Sol- & Vindautomatik Styrenhet för Markiser och Persienner 040917 im2279124_se INSTALLATIONS- Guide Art.nr. 2279124 Galax 2200 Sol- & Vindautomatik Styrenhet för Markiser och Persienner 2 Innehållsförteckning Sidan Inledning 4 Två styrningstekniker i samma automatik

Läs mer

QR 475 Instruktionsbok www.feroxkonsult.se 08-52 50 93 50 mail@feroxkonsult.se Utgåva: 100201 Grundprinciper för programmering av QR 475. Använd nyckeln för att öppna stämpeluret. Läge L = locked, dvs

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer