en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas"

Transkript

1 en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas 6411_A4Ledarskap.indd

2 Vad vill du uppnå med ditt företag? Om du vill lyckas på dagens globala och konkurrensintensiva marknad, behöver du en lösning som hjälper dig och dina anställda att utvecklas framåt, som kan hantera dagens komplexa affärsvärld och som ger god ekonomisk utdelning. Med de rätta verktygen kan du: Arbeta snabbt och beslutsamt. Öka produktiviteten och effektiviteten. Snabbt reagera på förändringar på marknaden. Allt detta och mycket mer hittar du stöd för i affärssystemet Microsoft Dynamics AX. 6411_A4Ledarskap.indd

3 Ta hjälp av Microsoft Dynamics AX! Microsoft Dynamics AX är ett integrerat affärssystem som hjälper dig och dina anställda att automatisera processer för ekonomihantering, kundrelationer och leveranskedjor. Du kan integrera viktig affärsinformation i Microsoft Dynamics AX, så att det blir lättare att hantera information om företagets affärsrelationer. Systemet erbjuder kraftfulla och flexibla verktyg som gör att du kan arbeta effektivare, ta fram bättre beslutsunderlag och fokusera ännu mer på målen. Med Microsoft Dynamics AX kan du länka ihop människor, information och processer över hela företaget även utanför organisationen och utan någon geografisk begränsning. Detta är en lösning som hjälper till att optimera företagets verksamhet och verkligen tar vara på viktig affärsinformation och som ger den flexibilitet som idag är en förutsättning för framgång och tillväxt. Med Microsoft Dynamics AX får du hjälp med att: Hantera förändringar med välbekanta verktyg som fungerar som du vill. Automatisera och strömlinjeforma affärsprocesser i hela företaget. Kommunicera med kunder, leverantörer, partners och dotterbolag i hela världen. Ta fram analyser och underlag för viktiga beslut. Microsoft Dynamics AX är utvecklat för operativsystemet Microsoft Windows Server och ger dig den funktionalitet, prestanda, säkerhet och integration som krävs i dagens affärsmiljöer. Systemet passar för de flesta olika kategorier av företag och kan utvidgas till att omfatta flera divisioner i företag med verksamhet på många orter och länder. Med Microsoft Dynamics AX kan du också vara säker på att ditt affärssystem kan hantera framtidens krav det är ett system att växa tillsammans med. Oavsett om det gäller ekonomi, kundrelationer eller leveranskedjor arbetar du i Microsoft Dynamics AX på samma bekanta sätt som i andra Microsoftprodukter, till exempel Microsoft Office och Microsoft Windows. Detta gäller också när du effektiviserar processer, tar fram beslutsunderlag, arbetar med strategier och ser till att få saker gjorda. Microsoft Dynamics AX har vänt förlust till vinst... Ruth Chapman, VD, Peatey s Painting Services, ledande tillverkare av färg- och pulverlack för metaller och plast, Storbritannien Konkurrera 6411_A4Ledarskap.indd

4 Ju bättre kontroll vi har över både produktion och säkerhet, desto lättare kan vi positionera oss i relation till kunder och konsumenter. Microsoft Dynamics AX gör det möjligt för oss att säkerställa att våra produkter håller högsta kvalitet. Torstein Ronning, vice VD, Grilstad, norsk livsmedelsproducent Strömlinjeforma affärsprocesser och knyt samman människor och information Med Microsoft Dynamics AX kan du automatisera rutinmässiga ekonomiprocesser, integrera information från hela organisationen och stödja effektiva flöden av arbetsuppgifter på ett sätt som förbättrar effektiviteten. Medarbetarna får mer tid över till att hantera affärskritiska uppgifter, samarbeta och hjälpa företaget att konkurrera på den globala marknaden. För att lyckas globalt måste du kunna arbeta effektivt med partners och leverantörer i hela världen. Microsoft Dynamics AX gör det lättare att dela företagsinformation med externa intressenter. Projektgrupper kan använda Microsoft Windows SharePoint Services för att t.ex. ha tillgång till och utbyta gemensamma dokument och övrig information. Kunder, leverantörer och partners kan enkelt och effektivt använda sig av webbaserade tjänster eller XML-baserad integration. Microsoft Dynamics AX ser till att rätt person får rätt information i rätt format. Öka företagets produktivitet med en kraftfull uppsättning välkända verktyg Microsoft Dynamics AX ser ut som och fungerar tillsammans med de Microsoft Office program som du använder varje dag, till exempel Microsoft Office Outlook, Word och Excel. Detta gör det lätt för användarna att lära sig systemet utan att ni måste lägga ner dyrbar tid på utbildning, och de kan på kortare tid komma igång med arbetet. Öka produktiviteten snabbt Du och din personal kommer igång snabbt med Microsoft Dynamics AX och arbetar sedan med bekanta verktyg som är väl integrerade i affärssystemet. Microsoft Dynamics AX är lätt att hantera, tack vare ett gränssnitt som överensstämmer med Microsoft Office. Användare kan komma åt och behandla viktig information snabbt från de verktyg som de använder varje dag, vilket gör arbetet effektivare och minskar risken för misstag. De kan också hitta ständigt uppdaterad hjälpinformation om programmet på webben. I stället för att ta hjälp av 6411_A4Ledarskap.indd

5 statisk dokumentation kan de ta del av ständigt aktuell information. I Microsoft Dynamics AX ingår dessutom en utförlig användardokumentation med förslag på arbetssätt och information om vanliga rutiner, så att du och din personal alltid har tillgång till utbildning i programmet. Anpassa arbetsmiljön Med Microsoft Dynamics AX kan du öka produktiviteten genom att ge medarbetarna smidiga verktyg som de kommer åt lätt. Microsoft Dynamics AX är utformat så att olika uppgifter kan tilldelas ansvariga roller eller personer på företaget, till exempel inköpschef, personaladministratör, produktionsplanerare och ekonomiansvarig. De anställda kan anpassa gränssnittet så att det passar just deras arbetsuppgifter. Med Microsoft Dynamics AX kan du ge varje medarbetare en individuell och effektiv arbetsmiljö. EFFEKTIVISERA 6411_A4Ledarskap.indd

6 MAXIMERA 6411_A4Ledarskap.indd

7 Få ut det mesta av Microsofts teknik Förutom att samarbeta väl med programmen i Microsoft Office, är Microsoft Dynamics AX utvecklat för att fungera tillsammans med befintliga databas- och serverlösningar som Microsoft SQL Server och Microsoft BizTalk Server. Denna integration gör det lätt och kostnadseffektivt att lägga till Microsoft Dynamics AX i den infrastruktur som du redan investerat i. Med Microsoft Dynamics AX kan du standardisera företagets tekniska plattform, så att du får en lättanvänd miljö, låga kostnader för utbildning och underhåll samt högre produktivitet för IT-personalen. Microsoft Dynamics AX använder standarder som bygger på BizTalk Server för integrationen med annan programvara och Microsoft Visual Studio.NET för utbyte av data inom företag samt med partner. Du kan även använda Enterprise Portal funktionaliteten som bygger på Windows SharePoint Services för att ansluta webanvändare samt för att hantera och utbyta dokument. Med Microsoft Dynamics AX kan du enkelt utbyta information över Internet. Med hjälp av en vanlig webbläsare kan du arbeta effektivt och nära tillsammans med kunder och leverantörer utan att behöva implementera formella Electronic Data Interchange-lösningar. Du kan till exempel använda program i Microsoft Office för att dela XMLbaserade dokument som order, fakturor och leveransbesked med ett företag som du samarbetar med. Vi räknar med att beslutet att använda Microsoftprogramvaror genomgående i hela koncernen, kommer att minska IT-kostnaderna med 25 till 30 procent. Eric Singleton, informationschef, Tommy Hilfiger USA, Inc. 6411_A4Ledarskap.indd

8 Var steget före Marknaden sover aldrig. Med Microsoft Dynamics AX får du hjälp att följa med i och dra fördel av förändringarna. Till skillnad från de system som kräver att du anpassar företaget efter programmets rutiner kan Microsoft Dynamics AX anpassas efter din marknad, dina behov och dina arbetsmetoder. Systemet kan utvecklas i samma takt som företaget. Enkel anpassning ger dig snabb utdelning på investeringen Fördelarna med Microsoft.NET Framework och Web Services-tekniken gör det enklare än någonsin tidigare att ta fram affärskritisk information när den behövs och göra det snabbt. Med sin flexibla arkitektur kan Microsoft Dynamics AX anpassas med standardiserade utvecklingsverktyg, så att affärssystemet exakt speglar företagets processer och krav. Dessutom ser denna arkitektur till att du snabbt får utdelning på den gjorda investeringen. Integrera med affärspartner och andra affärssystem Microsoft Dynamics AX flexibla infrastruktur gör det lätt att utbyta data med affärspartners samt erbjuda snabba och smidiga sätt att dela information, strömlinjeforma flöden av transaktioner, förbättra kommunikationen med underleverantörer och överlag göra verksamheten effektivare. Du kan bygga vidare på plattformen med andra specialutformade program som företaget behöver, och du kan använda en s.k. hub-and-spoke-konfiguration för att dela och skicka data mellan moderbolag/huvudkontor och dotterbolag/ regionkontor. Med Web Services och Application Integration Framework (AIF) kan ditt företag ansluta till andra affärsprocesser internt eller externt för att skicka, ta emot, och svara på elektroniska transaktioner från andra Microsoft Dynamics AX-implementationer eller andra applikationer. I AIF ingår som standard stöd för en lång rad affärsdokument, som inköpsorder, faktura och leveransbesked. Framtidssäkra företaget Microsoft Dynamics AX ingår som en del av en större helhet, en pågående utveckling av alltmer kraftfulla verktyg för företag, vilket gör din investering i programmet ännu mer trygg och värdefull inför framtiden. Så ger till exempel integrationen med BizTalk Server ännu större flexibilitet i anslutningar till andra företag, oavsett storlek och komplexitet. Den inbyggda kompatibiliteten med SQL Server stärker möjligheten att ta fram data som du kan använda i sökningar och analyser. Microsoft Dynamics AX kommer givetvis även i framtiden att vara integrerad med andra Microsoft-produkter och -tekniker, däribland operativsystemet Microsoft Windows Vista. 6411_A4Ledarskap.indd

9 Till det bästa med Microsoft Dynamics AX hör att systemet är så öppet och flexibelt. Vi kan anpassa funktionerna efter vad vi för tillfället behöver och det är verkligen bra, för vår bransch förändras hela tiden. Heine Fjord Nielsen, IT-chef, TC Group, dansk tillverkare av ljudanläggningar 6411_A4Ledarskap.indd

10 FATTA RÄTT BESLUT I TID 6411_A4Ledarskap.indd

11 Skaffa dig bra beslutsunderlag Microsoft Dynamics AX hjälper dig att svara på förändringar ute på marknaden. Du får tillgång till integrerad information i realtid från hela företaget. Sådan insyn, också på detaljnivå, gör att du noga kan följa förändringar och snabbt fatta de beslut som krävs för att nå framgång. Ta fram rätt information vid rätt tillfälle Integrerade program i Microsoft Dynamics AX delar data i företagets olika processer, så att du kan ta fram de uppgifter du behöver precis när du behöver dem. Så kan den Radio Frequency Identification (RFID)-teknik som är integrerad i Microsoft Dynamics AX hjälpa tillverkare och distributörer att bättre följa leveranskedjan och därmed leva upp till beställarnas önskemål. På detaljnivå går det enkelt att ta fram aktuella data om allt från order och lager till kundstatus. Använd kraftfulla redskap för rapportering och analys I Microsoft Dynamics AX ingår kraftfulla verktyg för rapporter och analys, så att du kan följa trender, övervaka prestanda och förutsäga problem. Du kan analysera och visa data på det sätt som passar dig bäst genom flexibla gränssnitt, grafiska hjälpmedel, sortering, filtrering mm. Genom att importera de data du tar fram till Excel eller använda det nya rapportstödet i Microsoft SQL Server Reporting Services framställer du flexibla och lättlästa rapporter. Waltons [sydafrikanskt kontorsvaruföretag] tar nu klivet från att kämpa vidare med sitt gamla affärssystem, och de risker det medför, till ett nytt system som gör företaget mycket mer transparent. David Rigby, marknads- och försäljningsdirektör, BS3, Microsoft-partner och leverantör av affärssystem 6411_A4Ledarskap.indd

12 Omsättningen växte från 6 miljoner kanadensiska dollar till 30 miljoner, och det var verkligen lyckosamt att vi införde Microsoft Dynamics AX. Vi kunde absolut inte ha klarat av en sådan tillväxt med det gamla systemet. Mark Hermans, verksamhetschef, TIR Systems, ett kanadensiskt belysningsföretag Dra fördel av globala möjligheter Dagens globala ekonomi ger stora möjligheter att ta sig in på nya marknader och ingå nya allianser och partnerskap. Å andra sidan innebär globaliseringen också hårdare konkurrens och tuffare krav från kunderna. För att kunna utnyttja de nya möjligheterna måste du vara väl påläst och kunna agera snabbt och beslutsamt. Microsoft Dynamics AX kan hjälpa dig att utveckla företaget med bibehållet resultat och utan att göra avkall på produktivitet och service. Effektiv hantering av centrala installationer Microsoft Dynamics AX är verkligen en lösning för globala företag. I systemet ingår stöd för ett stort antal länder, däribland Kina, Japan och Brasilien tre av vår tids viktigaste ekonomier. Du kan utan stora kostnader lansera webbplatser för och ge information till kunder, partners och återförsäljare på det språk de önskar. Microsoft Dynamics AX stödjer standarden Unicode, vilket gör att data kan flyttas över plattformar, språk och länder. Microsoft Dynamics AX gör det lättare att ta företag ut i världen. Väx utan gränser Att hantera affärsrelationer globalt innebär stora utmaningar. Företag med dotterbolag i andra länder kämpar ofta med att få kontroll över både försäljning och inköp. Detta kan leda till att företaget utsätts för risker eller inte använder sina resurser optimalt. Microsoft Dynamics AX ger som standard automatiserat stöd både för den interna kommunikationen mellan dotter- och moderbolag samt för handel med andra företag, så att du får insyn i varje del av rutinerna för inköp och sälj. Du kan till exempel reglera hur och av vem en sälj- eller inköpsorder kan ändras. Andra nationella inställningar som stöds av Microsoft Dynamics AX, till exempel aktuell information om beskattning och regelverk, har ställts samman för att göra global användning och anpassning möjlig. 6411_A4Ledarskap.indd

13 Data i realtid som uppfyller internationella krav För att nå framgång måste man veta vart man vill, men man måste också veta var man har varit och vad man har gjort. Detta gäller inte minst med dagens högt ställda krav på bokföring och redovisning. De allra flesta företag idag utsätts för en lång rad regler, kontroller, revisioner och granskningar. För att möta de krav som ställs i samband med detta behöver du snabbt kunna få tillgång till korrekta data om företaget. Det robusta och centraliserade systemet för datahantering i Microsoft Dynamics AX kan hjälpa dig att tillmötesgå olika krav på rapportering, på olika nivåer. I Microsoft Dynamics AX ingår stöd för beskattning och regelverk i flera olika länder och marknader, och du kan använda de data som du tar fram för att stödja beslutsprocesser i andra delar av företaget. Låt inte de krav som ställs exempelvis av den amerikanska bolagslagen Sarbanes- Oxley Act, International Accounting Standard (IAS) eller International Financial Reporting Standards (IFRS) avskräcka dig från att satsa internationellt. Du kan lita på att Microsoft Dynamics AX säkrar och upprätthåller den ekonomiska information som krävs. Relationen med Microsoft har öppnat helt nya dörrar för oss. Nu brukar installationer omfatta mellan 100 och 400 användare. Och projekten är mellan fem och tio gånger större än för bara fem år sedan. Patric Wyss, delägare och affärsutvecklare, CIRCON Circle Consulting AG, ett schweiziskt företag inom affärssystem 6411_A4Ledarskap.indd

14 Automatisera affärskritiska processer Anpassa företagets Microsoft Dynamics AX-lösning genom att välja den funktionalitet du behöver och som stämmer överens med företagets processer. I takt med att företaget växer och nya möjligheter uppstår, kan du enkelt uppgradera systemet med fler funktioner. Nyckelfunktioner EKONOMI Dimensionshantering med flexibelt regelverk Konsolidering Ändringslogg Anläggningsredovisning Komplett uppföljning (Audit trail) HANTERING AV KUNDRELATIONER (CRM) Automatisering av försäljning/marknadsföring Telemarketing och frågeformulär Säljhantering Capable-to-Promise (CTP) och Available-to-Promise (ATP) Kunddrivna webbplatser Integration dator/telefoni Dokumenthantering Synkronisering med Outlook PERSONAL Organisationsscheman och personalregister Stöd för kompetensinventering och rekrytering Webbplatser för anställda Hantering av affärsprocesser ANALYS Designer för flerdimensionella datakuber Integration med Microsoft Analysis Services och SQL Server Reporting Services Analysverktyg med inbäddade PivotTable-vyer Stöd för verksamhetsstyrning med balanced scorecard och KPI-parametrar GLOBAL AFFÄRSVERKSAMHET Stödjer nationella krav vad gäller skatt, regelverk och marknad Effektiv hantering av centrala installationer Intercompany TEKNIK Integrerad och webbkompatibel affärslogik Skalbar systemarkitektur Kraftfulla integrations- och utvecklingsverktyg Integrerad med Microsoftplattformen Alerts 6411_A4Ledarskap.indd

15 PRODUKTION MRPII-kompatibel planering av tillgång och efterfrågan Begränsad och obegränsad planering av kapacitet och material Jobbplanering och schemaläggning Resurshantering Produktionshantering Produktionsorderhantering med kostnadskalkylering Produktkonfiguration Grafisk strukturdesigner med versionskontroll DISTRIBUTION Lagerställen Lagerhantering med dimensioner Orderhantering med avtal Reservering och spårning av artikel och batch SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Prognos av efterfrågan Intercompany Distributionsplanering Inköpshantering Hantering av inleveranser Webbplatser för partners Prestandaövervakning Integration av B2B-partners SERVICEHANTERING Serviceorder och servicekontrakt Schemaläggning av servicepersonal Uppföljning av reservdelar Serviceabonnemang PROJEKTHANTERING Projekttyper och hierarkier Projektuppföljning och fakturering Webbplatser för projektdeltagare Systemkrav Minst ett av programmen inom varje område krävs: KLIENTOPERATIVSYSTEM SERVERPLATTFORM Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 eller senare Windows Server 2003 Standard eller Windows Server 2003 Enterprise WEBBSERVER Internet Information Services 6.0 eller senare DATABAS Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2000 SP4, och Oracle 10g R2 WEBBLÄSARE Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare MICROSOFT OFFICE Microsoft Office 2003 eller senare 6411_A4Ledarskap.indd

16 This document is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Axapta, BizTalk, Excel, Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics-logotypen, Outlook, PivotTable, SharePoint, Visual Studio, Windows, Windows Server och Windows Vista är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation eller Microsoft Business Solutions ApS i USA och/eller andra länder. Microsoft Business Solutions ApS är ett dotterbolag till Microsoft Corporation. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. Microsoft Dynamics är en serie integrerade och anpassningsbara företagslösningar som gör att du och din personal kan fatta affärsbeslut med större säkerhet. Microsoft Dynamics liknar och fungerar tillsammans med välbekanta Microsoftprogram, det automatiserar och strömlinjeformar processer för ekonomi, kundrelationer och leveranskedjor och hjälper dig därigenom att nå framgång med ditt företag. Mer information: Worldwide (+1) (701) U.S./Canada Toll-Free (1) (888) / _A4Ledarskap.indd

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 PRESTERA Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Förvandla affärsutmaningar till affärsframgångar med en innovativ välbekant lösning som ger personalen frihet att prestera mer. Vi ville ha en lösning som kunde utvecklas

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION trimit konfigurator 2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION av produkter BRANSCHKUNSKAP 3 Citatet ovan är känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte berört av allt ovan

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem. Epicor White Paper

Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem. Epicor White Paper Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem Epicor White Paper WHITE PAPER Introduktion De flesta affärsapplikationer är inte tillräckligt flexibla för dagens företag. Spilltid och flaskhalsar måste bort

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

IBS ÅRSREDOVISNING 2005

IBS ÅRSREDOVISNING 2005 2005 årsredovisning årsredovisning 2005 Kort om IBS 4 Kort om 2005 5 VD har ordet 6 Styrelsens ordförande har ordet 7 Affärsidé, mål och strategier 8 IBS marknad 10 IBS affärsmodell 11 IBS affärssystem

Läs mer

Epicor Enterprise Resource Planning. Business without Barriers

Epicor Enterprise Resource Planning. Business without Barriers Epicor Enterprise Resource Planning Business without Barriers Nu lanserar vi Business without Barriers Business without barriers - det är konceptet bakom Epicors nästa generation affärssystem. Nu begränsas

Läs mer

e-handla nu! Commercior e-com for business

e-handla nu! Commercior e-com for business e-handla nu! Commercior e-com for business 2 Vår vision För ungefär fem år sedan inledde vi ett intensivt samarbete inom hälso- och sjukvården för att finna effektivare system för hantering av flöden vid

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

Korrekt information direkt

Korrekt information direkt April 2008 Nummer 4 NYHETER FRÅN ORACLE Korrekt information direkt är det möjligt? I DENNA UTGÅVA Vänd informationsflödet I dagens samhälle blir alla överfösta av information. Läs om hur medelstora företag

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE!

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE! 2012 NUMMER 17 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA Reagera på din verksamhets behov LIGG STEGET FÖRE Få konkurrensfördelar ATT LEVA MED FÖRÄNDRINGAR Gör dem till en del av vardagen BLI EN MÄSTARE

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

2 industrikunskap. vi kan möbler

2 industrikunskap. vi kan möbler trimit furniture 2 industrikunskap vi kan möbler industrikunskap 3 Citatet ovan känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte involverat i alla de nämnda områdena men

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

BLI EN DATABESKYDDARE!

BLI EN DATABESKYDDARE! 2011 Nummer 14 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE PÅ INSIDAN SÄKERHETSANGREPP Vi undersöker hur de uppstår och vem som ligger bakom DATASTÖLD Klarar ert företag att bli bestulet på affärskritiska data? SKYDDA FÖRETAGET

Läs mer