ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp"

Transkript

1 FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B ANVÄNDARHANDBOK

2 Pub. No. OSV B DATE OF ISSUE: JAN. 2009

3 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt tillstånd. Om handboken förloras eller slits ut kontaktar du återförsäljaren för att erhålla ett nytt exemplar. Innehållet i denna handbok och specifikationerna för utrustningen kan ändras utan föregående meddelande. Exemplen på skärmbilder (och illustrationer) som visas i denna handbok behöver inte stämma överens med dem som du ser på displayen. Hur skärmen ser ut för dig beror på systemkonfigurationen och utrustningsinställningarna. Förvara den här handboken på ett lämpligt ställe som framtida referens. FURUNO ansvarar inte för skada orsakad av felaktig användning eller modifiering av utrustningen (inklusive programvara) av en ej auktoriserad återförsäljare eller tredje part. När det är dags att kassera denna produkt, måste det göras enligt lokala regler för kassering av industriavfall. För kassering i USA, se Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/). i

4 SÄKERHETSANVISNINGAR Användaren och installatören måste läsa de tillgängliga säkerhetsinstruktionerna innan utrustningen installeras eller används. VARNING FÖRSIKTIGHET Indikerar en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada. Indikerar en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan leda till lättare eller måttlig skada. Varning, Försiktighet Förebyggande åtgärd Obligatorisk åtgärd Säkerhetsinstruktioner till användaren VARNING Öppna inte skärmens hölje. Endast kvalificerad personal bör arbeta inuti utrustningen. Ta inte isär eller modifiera utrustningen. Det kan resultera i brand, elektriska stötar eller allvarlig skada. Slå omedelbart av strömmen på strömkällan om vatten läcker in i utrustningen något tappas i utrustningen VARNING rök kommer från utrustningen eller den brinner utrustningen avger konstiga ljud Fortsatt användning av utrustningen kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Kontakta en agent eller återförsäljare för FURUNO för service. Hantera inte utrustningen med våta händer. VARNING Placera inte vätskefyllda behållare ovanpå utrustningen. Det kan uppstå eldsvåda eller elektriska stötar om vätska kommer in i utrustningen. Se till att inget regn eller vattenstänk läcker in i utrustningen. Det kan uppstå eldsvåda eller elektriska stötar om vatten läcker in i utrustningen. Varningsetiketter finns på utrustningen. Ta inte bort dessa etiketter. Om en etikett saknas eller oläslig, kontakta en agent eller återförsäljare för FURUNO för byte. VARNING Undvik elektriska stötar genom att låta höljet sitta på plats. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Namn: Varningsetikett (1) Typ: Kodnr.: Det kan resultera i elektriska stötar. Använd rätt säkring. Användning av fel säkring kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. VARNING Undvik elektriska stötar, genom att låta höljet sitta på plats. Det finns inga delar som kan servas av användaren inuti. Namn: Varningsetikett (2) Typ: Kodnr: ii

5 SÄKERHETSANVISNINGAR Säkerhetsinstruktioner till installatören VARNING FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Öppna inte utrustningen såvida du inte är helt förtogen med elektriska kretsar och har läst servicemanualen. FÖRSIKTIGHET Var uppmärksam på följande kompassäkra avstånd för att förhindra störningar på en magnetisk kompass. Endast kvalificerad personal bör arbeta inuti utrustningen. Standard kompass Styrning kompass Slå av strömmen på huvudströmbrytaren innan du påbörjar installationen. Det kan uppstå eldsvåda eller elektriska stötar om strömmen lämnas påslagen. Installera inte utrustningen där den kan bli våt av regn eller vattenstänk. Vatten på utrustningen kan resultera i brand, elektriska stötar eller skador på utrustningen. Se till att strömförsörjningen är kompatibel med spänningen i utrustningen. Anslutning av en inkompatibel strömkälla kan orsaka eldsvåda eller skada på utrustningen. Spänningen visas på intaget till strömmen. FA-50 PR-240 GVA-100-T DB-1 0,30 m 0,30 m 0,90 m 0,60 m 0,30 m 0,30 m 0,30 m 0,30 m iii

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...v SYSTEMKONFIGURATION...vii 1. INSTALLATION Utrustningslista AIS-transponder FA VHF-antenn GPS-antenn Kombinerad GPS/VHF-antenn Likriktare Kabelanslutning Inställning och justering COM PORT-inställning, nätverksinställning Statiska fartygsdata ANVÄNDNING AIS-transponder FA Meddelanden Skicka ett meddelande Bekräfta mottagning av meddelanden Skärmbilden Own Vessel Data Alarmstatus Sensorstatus UNDERHÅLL, FELSÖKNING Underhåll Byta ut säkringen Felsökning Diagnostik BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 MENU TREE...AP-1 VHF CHANNEL LISTS...AP-2 PARTS LIST, LOCATIONS...AP-4 DIGITAL INTERFACE...AP-6 SPECIFIKATIONER...SP-1 PACKING LISTS... A-1 OUTLINE DRAWINGS... D-1 INTERCONNECTION DIAGRAM... S-1 INDEX... IN-1 iv

7 FÖRORD Lite information till ägaren av FA-50 Gratulerar till valet av transpondern FURUNO FA-50 AIS. Vi är övertygade om att du kommer att upptäcka varför namnet FURUNO blivit synonymt med kvalitet och pålitlighet. I 60 år har FURUNO Electric Company åtnjutit ett avundsvärt gott rykte för att ha högkvalitativ marin elektronisk utrustning. Vår ambition att vara överlägsna inom vårt område, främjas genom vårt stora globala nätverk av agenter och återförsäljare. Denna utrustning har utformats och konstruerats för att uppfylla de rigorösa krav som föreligger i marin miljö. Det finns dock ingen utrustning som kan prestera ett perfekt resultat om den inte installeras och underhålls på rätt sätt. Läs därför noga igenom och följ de rekommenderade användnings- och underhållsprocedurerna. Tack för att du väljer FURUNO! Funktioner FA-50 är en AIS (Automatic Identification System (Automatiskt identifieringssystem) av klass B som är kapabel att utbyta navigations- och fartygsdata mellan det egna fartyget och andra fartyg eller kuststationer. Den uppfyller IMO MSC. 140(76) Tillägg 3, A.694, ITU-R M och DSC ITU-R M Den uppfyller även IEC (EMC och miljöförhållanden). FA-50 består av VHF- och GPS-antenner, en transponderenhet och tillbehörsutrustning. Transpondern består av en VHF-sändare, två TDMA-mottagare på två parallella VHF-kanaler, gränssnitt, kommunikationsprocessor och intern GPS-mottagare. Den interna GPS:en är en 12-kanals all-in-view-mottagare med differentialkapacitet. Den ger även position, k.ö.g. och f.ö.g. när den externa GPS:en fallerar. FA-50 tar emot DSC, tidsdelning med TDMA-mottagare. Huvudfunktionerna är: Navigationssäkerhet genom automatiskt utbyte av navigationsdata Statiska data MMSI (Maritime Mobile Service Identity) Call sign och fartygsnamn Fartygstyp GPS-antennens placering på fartyget Dynamisk data Fartygets position med noggrannhetsindikator och integritetsstatus Universell tidskoordinering (UTC) (Universal Time Coordinated) Kurs över grund (COG) (Course over ground) Fart över grund (SOG) (Speed over ground) Kurs Reserelaterade data Farlig last (typ) Korta säkerhetsrelaterade meddelanden, förhandsinställda meddelanden v

8 FÖRORD Radargränssnitt, PC för framtida nätverksutbyggnad Kombinerad GPS/VHF-antenn finns tillgänglig för enkel installation Inbyggd GPS-mottagare för positionslåsningsenhet Programversion Post Programnr. Versionsnr. Datum Huvudprogram för FA-50 AIS-transponder ** Juli 2007 **: Mindre ändring vi

9 SYSTEMKONFIGURATION Antingen GPS-antenn GPA-017S eller 017 VHF antenn GPS/VHF kombinerad antenn GVA-100-T Distributör DB-1 PC m/faispc MX AIS-TRANSPONDER FA-50 HUB EXTERN DISPLAY NAVNET LIKRIKTARE PR-240 EXTERN DISPLAY ELLER SENSOR ELLER NAVNET RADAR SJÖKORTSPLOTTER ECDIS PILOT PLUG GPS* (t.ex. GP-150) FARTLOGG GYROKOMPASS SATELLITKOMPASS / VAC 1φ, 50/60 Hz 24 VDC : Standardleverans : Tillval : Lokal strömförsörjning V likström IF-1500AIS FR-8xx2 SERIEN *Vanligtvis använder FA-50 den interna GPS:n. Vid anslutning av den externa GPS:n, använd en som uppfyller följande punkter. 1) Avger DTM-mening (WGS-84 kan väljas.) 2) Avger GBS-mening. 3) Avger meningar med lägesindikeringen, GNS: Ver. 3.0 och senare GLL: Ver. 2.0 och senare GGA: Ver. 2.0 och senare RMC: Ver. 1.5 och senare GPS-navigator GP-150 uppfyller kraven som ges ovan. vii

10 SYSTEMKONFIGURATION Den här sidan har avsiktligt lämnats tom. viii

11 1. INSTALLATION 1.1 Utrustningslista Standardleverans Namn Typ Kodnr. Ant. Anmärkningar AIS-transponder FA-50-1 Antennenhet GVA Kombinerad GPS/VHF GPA-017S - 1 sats GPS-antenn GPA sats GPS-antenn m/10 m kabel Distributör DB-1-1 För GVA-100 Reservdelar SP sats 4A-säkringar (typ: FGMB 125V 4A, kodnr: ) Tillbehör FP sats FAISPC-MX för PC Installationsmaterial CP sats För GPA-017S CP sats För FA-50, självgängande skruvar (typ: 4x20, kodnr: ) TNC-PS/PS- 3D-L15M-R För GPA-017S, 15 m kabel CP sats För DB-1, självgängande skruvar (typ: 4x30, kodnr: ) 1-1

12 1. INSTALLATION Tillval Namn Typ Kodnr. Ant. Anmärkningar Likriktare PR-240-CE - 1 Sprötantenn CP Utanför Japan CP För GPA-017S CP För GPA-017S CP För GVA-100 CP För GVA-100 Koaxialkabel Antennkabelsats TNC-PS/PS-3D- L15M-R TNC-TNC, 15 m Högervinklad antennbas Antennbas för räckmontage Vänstervinklad antennbas Monteringsfäste för mast Nr. 13-QA För GPA-017/S Nr. 13-QA För GPA-017/S Nr. 13-RC För GPA-017/S CP För GPA-017/S AIS-läsare FAISPC-MX LAN-kabel P5E-4PTX-BL L=2M P5E-4PTX-BL L=10M Kabelmontering MJ-A6SPF C MJ-A6SPF C MJ-A6SPF C MJ-A6SPF C m m För NavNet VX2, 1 m För NavNet VX2, 5 m För NavNet VX2, 10 m För NavNet VX2, 20 m MJ-A6SPF C Anmärkning: En FA-50 kan installeras på ett nätverk För NavNet VX2, 30 m 1-2

13 1. INSTALLATION 1.2 AIS-transponder FA-50 Monteringsanvisningar, montering FA-50 kan monteras på ett skrivbord, på däck eller på en mellanvägg. När du ska välja plats för montering bör du tänka på följande punkter: Temperatur och fuktighet ska vara lagom och stabila. Placera inte enheten i närheten av avgasrör eller ventilationshål. Placera enheten på en välventilerad plats. Montera enheten på en plats med minimal vibration och utan risk för kraftiga stötar. Placera inte enheten i närheten av utrustning som genererar elektriska fält, som t.ex. motorer och generatorer. En magnetisk kompass påverkas om FA-50 är placerad för nära. Iaktta säkerhetsavståndet för kompassen som nämns i säkerhetsinstruktionerna för att undvika störningar på den magnetiska kompassen. Fäst enheten på monteringspositionen med 4x20 självgängande skruvar (medföljer). 1.3 VHF-antenn Plats Placeringen av VHF-antennen för AIS ska väljas med omsorg. Digital kommunikation är känsligare än analog kommunikation/röstkommunikation för störningar orsakade av reflekterande hinder såsom master och bommar. Det kan bli nödvändigt att flytta VHFradiotelefonantennen för att minska effekterna av sådana störningar. Följande riktlinjer gäller när man vill minska effekterna av störningar: VHF-antennen för AIS ska placeras på en upphöjd position med så fri sikt som möjligt och minst 0,5 meter i horisontell riktning från konstruktioner av ledande material. Antennen får inte installeras i närheten av ett stort vertikalt hinder. Syftet med VHFantennen för AIS är att ha fri sikt mot horisonten i 360 grader. Det får bara finnas en antenn per nivå. VHF-antennen för AIS ska monteras direkt ovanför eller under fartygets primära VHF-radiotelefonantenn, utan horisontell separation och med minst 2,8 meters vertikal separation. Om den placeras på samma nivå som övriga antenner, ska avståndet mellan dem vara minst 10 meter. Installera VHF-sprötantennen (tillval) enligt ritningen i slutet av den här handboken. Separera antennen från andra VHF-radiotelefonantenner enligt ritningen nedan för att förhindra störningar i FA

14 1. INSTALLATION Sprötantenn för AIS Annan VHF sprötantenn Mer än 2,8 m Mer än 10 m Horisontellt separationsavstånd Mer än 0,5 m Vertikalt separationsavstånd Kablar Använd koaxialkabel, typ 5D-2V eller motsvarande. Kabeln ska hållas så kort som möjligt för att minimera försvagning av signaler, och maximal längd är 50 meter. Alla utomhusinstallerade kopplingar på koaxialkablar ska förses med skyddande isolering såsom vulkanisererande tejp för att skydda mot vatteninträngning i antennkabeln. Koaxialkablar ska installeras i separata kanaler/rör för signalkablar och på minst 10 cm avstånd från nätkablar. Korsning av kablar är tillåten i rät vinkel (90 grader). Minsta böjradie hos koaxialkabeln ska vara 5 gånger kabelns ytterdiameter. 1-4

15 1. INSTALLATION 1.4 GPS-antenn Installera GPS-antennen enligt ritningen i slutet av den här handboken. När du ska välja monteringsplats för antennen bör du tänka på följande punkter. Välj en plats utanför radarstrålen. Radarstrålen är i vägen för eller förhindrar mottagning av GPS-satellitsignalen. Det får inte finnas några störande objekt i satelliternas siktlinje. Objekt inom en satellits siktlinje, till exempel en mast, kan blockera mottagningen eller förlänga hämtningstiden. Montera antennen så högt som möjligt för att hålla den fri från störande objekt och vattenstänk, som kan störa mottagningen av GPS-satellitsignalen om vattnet fryser. Förlänga antennkabeln Tre typer av förlängningskablar finns som tillval. Antennkabelsats CP ,6 m Antennenhet TNCP-NJ Konverteringskabel NJ-TP-3DXV-1 Antennkabel 30 m 1 m : Anslutning FA-50 Tillverka på plats. (Se nästa sida.) N-P-8DFB Göra kopplingen vattentät Linda kopplingen med vulkaniserande tejp och sedan vinyltejp. Fäst tejpänden med ett buntband. Antennkabelsats CP (8D-FB-CV, 50 m) Anslut kabeln på samma sätt som 1) ovan. Anmärkning: Längden på den här kabeln ska vara mindre än 20 m för att förhindra signalförlust. Koaxialkopplingskabel (typ: NJ-TP-3DXV-1, kodnr ), koaxialkoppling (N-P-8DFB, medföljer), vulkaniserande tejp och vinyltejp behövs. Sätt ihop båda kabeländarna enligt figuren på nästa sida. 1-5

16 1. INSTALLATION Hur man fäster kopplingen N-P-8DFB för kabel 8D-FB-CV Yttre skal Inre skal Armering Skydd Dra på en värmekrympt slang och värm. Ta bort yttermanteln och armeringen enligt de mått som visas till vänster. Frilägg innermanteln och skyddet enligt de mått som visas till vänster. Kapa isoleringen och kärnan 10 mm från änden Vrid skyddets ände. Låsmutter Bricka 1 Packning (rödfärgat brun) Låsskruv Aluminiumfolie Skjut på låsmuttern, bricka 1, packningen och låsskruven enligt bilden till vänster. Om det är svårt att skjuta låsskruven på kabeln, använd en fil till att förstora låsskruvens innerdiameter. Foderskydd här. Vik tillbaka skärmen över låsskruven och fodret. Isolator Skär till aluminumfolie på fyra ställen, 90 från varandra. Aluminumfolie tejpas här. Vik tillbaka aluminumfolien på skölden och fodret. Låsmutter 5 Bricka 2 Stift Löd igenom hålet. Distans (vit) Skal Dela på brickan 2 och foderisoleringen på brickans ände 2. Frilägg kärnan 5 mm. Skjut stiftet på ledaren. Löd ihop dem genom hålet i stiftet. För in stiftet i distansen (vit) och skalet. Skruva in låsmuttern i skalet. (Dra åt genom att vrida på låsmuttern. Dra inte åt genom att vrida på skalet.) 1-6

17 1. INSTALLATION 1.5 Kombinerad GPS/VHF-antenn Installera den kombinerade antennenheten enligt ritningen. När du ska välja monteringsplats för antennen bör du tänka på följande punkter. Välj en plats utanför radarstrålen. Radarstrålen är i vägen för eller förhindrar mottagning av GPS-satellitsignalen. Det får inte finnas några störande objekt i satelliternas siktlinje. Objekt inom en satellits siktlinje, till exempel en mast, kan blockera mottagningen eller förlänga hämtningstiden. Montera antennen så högt som möjligt. Genom att montera antennen så högt som möjligt hålls den fri från störande objekt och vattenstänk, som kan störa mottagning av GPS-satellitsignalen om vattnet fryser. Utomhus Inomhus Distributör DB-1 GPS AIS-transponder FA-50 N-P-8DFB RG-10U/Y eller 8D-FB-CV VHF N-P-8DFB Installationsöversikt för kombinerad GPS/VHF-antenn Monteringsförfarande 1. Demontera det nedre skyddet, kapa buntbandet på enhetens insida och ta ut koaxialkopplingen som sitter i kombinationsboxen. 2. Lossa de fyra skruvarna för att lossa sprötantennens fäste och dra ut koaxialkopplingen som kommer ut från kombinationsboxen genom hålet i sprötantennens fäste. 3. Anslut koaxialkopplingen till sprötantennens bas och linda skarvdelen på sprötantennen med vulkaniserande tejp och sedan vinyltejp för att göra anslutningen vattentät. 4. För in sprötantennen från den kombinerade antennens topp. 5. Säkra sprötantennen med sprötantennens fäste. 6. Använd ett nytt plastband (medföljer), säkra kablarna och koaxialkopplingen på antennhöljets insida. 7. Montera det nedre skyddet. 8. Fäst den kombinerade GPS/VHF-antennen till fartygets däckstötta (40 till 50 mm i diameter) med antennfästkonsoler, platta brickor och sexkantsmuttrar. För däckstöttor, 60 till 80 mm i diameter, krävs mastfixeringssats (typ: OP24-5, kodnr: ). Anmärkning: Täck utsatta delar av bultar och muttrar med silikonförslutning. 1-7

18 1. INSTALLATION Sprötantennsfäste Lossa fyra skruvar. (M5x16) Fästkonsol för antenn Kombinationsbox Nedre skydd Kombinerad GPS/VHF-antenn Den övre delen av däckstöttan kommer i kontakt med flänsen. Däckstötta Installera distributör DB-1 Kabelns längd mellan distributören och transpondern är 1 m, och därför ska distributören placeras inom 1 m från transpondern. Fäst distributören på mellanväggen, vänd nedåt mot kabelöppningen. Ta bort locket på distributören och säkra distributören med två självgängande skruvar. 1-8

19 1. INSTALLATION Självgängande skruv (4x30) Anmärkning: Se till att inget främmande material eller vatten kommer in i distributören. 1.6 Likriktare När du ska välja monteringsplats för enheten bör du tänka på följande: Placera inte enheten där den kan bli våt av vattenstänk. Placera inte enheten i närheten av avgasrör eller ventilationshål. Placera enheten på en välventilerad plats. Montera enheten på en plats med minimal vibration och utan risk för kraftiga stötar. En magnetisk kompass påverkas av ett enheten är placerad för nära. Iaktta följande säkerhetsavstånd för kompassen för att undvika störningar på den magnetiska kompassen: Styrkompass: 0,6 m Standardkompass: 0,9 m Fäst enheten med fyra självgängande skruvar (4x16) (medföljer) på ett skrivbord eller på däck.. Du behöver inte öppna locket. 1-9

20 1. INSTALLATION 1.7 Kabelanslutning Anslut strömkälla, LAN-kabel, VHF-antenn och jordledning enligt figuren nedan. GPS-antenn GPA-017/S 150M-W2VN eller FAB-151D Endera Kombinerad GPS/VHF Antenn GVA-100-T 0,6 m Distributör 0,8 m DB-1 RG-10U/Y, 50 m 8D-FB-CV, 30 m/50 m: Alternativ RG-10U/Y, 20 m: Lokal strömförsörjning AIS-TRANSPONDER RG-10U/Y (8D-FB-CV, alternativ) Fastsatt i distributör (ca 1 m) : Jordanslutning krävs ej. PC, HUB, NAVNET LAN-KABEL P5E-4PTX-BL (2 m eller 10 m) JORDLEDNING IV-1,25 sq RS-422 KLASSIFICERING*2 NÄTKABEL (medföljer) VDC*2 JORD RÖD SVART + - : Standard Brytare på elcentralen : Alternativ : Lokal strömförsörjning *1: Spänning från brytare på elcentral. *2: Om COM-ledningar (anslutning för NavNet, sensor) inte används, tejpa fast dem för att förhindra kortslutning. 1-10

21 1. INSTALLATION Anslutning av AIS-viewer (FAISPC-MX) AIS-viewern kan anslutas till FA-50 direkt, eller till både FA-50 och NavNet VX2/3D. Se figuren nedan för exempel på anslutningar. Datameningar VDM, VDO FA-50 PC FAISPC-MX DIREKTANSLUTNING FA-50 NavNet VX2*/3D LAN PC Datameningar VDM, VDO, L/L, SOG, COG, HDT FAISPC-MX ANSLUTNING FÖR NavNet VX2/3D LAN FA-50 NavNet VX2*/3D PC Datameningar VDM, VDO, L/L, SOG, COG, HDT FAISPC-MX ANSLUTNING FÖR NavNet VX2/3D *Nödvändig programvaruuppdatering. 1-11

22 1. INSTALLATION 1.8 Inställning och justering När utrustningen har installerats, ställ in COM-porten, statisk information om nätverket och fartyget (MMSI, fartygets namn, call sign, antennposition och typ av fartyg). FA- 50 ställs in från PC:n eller den externa displayen. Proceduren nedan visar inställning från en PC. Anmärkning: Klicka på Tools>Internet Options>Connections>LAN settings, och avmarkera Use a proxy server for your LAN före inställningen COM PORT-inställning, nätverksinställning Anmärkning: Endast en FA-50 kan anslutas till nätverket. Start 1. Starta PC:n och ange IP-address och subnet mask. (Windows 2000/XP) 1) Högerklicka på Mina nätverksplatser och vänsterklicka på Egenskaper. 2) Högerklicka på Anslutning till lokalt nätverk och vänsterklicka på Egenskaper. 3) Markera Internet Protocol och välj Egenskaper. 4) Ange IP-adress xxx (xxx=tre valfria siffror från 1 till 254, utom 3). 5) Ange subnet mask (Windows Vista) 1) Högerklicka på Mina nätverksplatser och vänsterklicka på Egenskaper. 2) Vänsterklicka på Egenskaper. 3) Högerklicka på Hantera nätverksanslutningar. 4) Högerklicka på Anslutning till lokalt nätverk och vänsterklicka på Egenskaper. 5) Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), och vänsterklicka på knappen Egenskaper. 6) Välj Använd följande IP-adress. 7) Ange xxx i IP address. xxx ska vara 0 till 254, men inte 3. 8) Vänsterklicka på knappen OK. 2. Öppna lnternet Explorer och gör följande: 1) Klicka på Verktyg i menyfältet. 2) Klicka på Internetalternativ. 3) Fliken Allmänt är markerad. Klicka på Inställningar vid Webhistorik.. 4) Klicka på radioknappen "Varje gång jag besöker websidan" vid "Kontrollera om det finns senare versioner av lagrade sidor". 5) Klicka på knappen OK. 6) Klicka på knappen OK igen. 1-12

23 1. INSTALLATION 3. Ange URL som och tryck på knappen Enter. Detta nummer är standardvärdet för FA Klicka på Initial Setup för att visa skärmbilden Initial Setup. COM PORT-inställning 1. Klicka på COM Port Setup för att visa skärmbilden COM Port Setup. (default=iec61162) 2. Standardinställningen för Data Type är IEC61162, som passar de flesta installationer. Om du behöver ändra någon inställning, klicka på rullgardinslistan för Data Type och välj lämplig datatyp bland följande altenativ. 1-13

24 1. INSTALLATION IEC61162: Skicka och ta emot formatdata för IEC61162 via COM-port. (P-meningar tas emot med sänds inte. P-mening är FURUNO:s originalmening.) IEC61162+P-mening: Skicka och ta emot formatdata för IEC61162+P-meningar via COM-port. Av: FA-50 skickar inga data från COM-port. Med radioknapparna på RX-hastighet, välj hur RX-hastighet ska regleras, automatiskt (Auto) eller manuellt (Manual). För manuell reglering, välj hastighet i rullgardinslistan. Anmärkning: Tx-hastigheten är fixerad till bps. 3. Klicka på OK för att bekräfta inställningen. Inställning för NÄTVERK Vid anslutning till ett LAN (via NETWORK-port), ställ in IP-adressen för FA-50 enligt nedan. 1. Klicka på Network Setup för att visa skärmbilden Network Setup. Continuous AIS Continuous AIS 2. Ange IP-adressen som tilldelats FA Ange subnet mask för nätverket. 4. Ange gatewayadress. 5. För NavNet-anslutning, ange NavNet-portnummer på NavNet Port Number. Ange platser i tiotusendelar och tusendelar. 6. För Host Name, välj det värdnamn som ska användas i NavNet, AIS0 - AIS9, från fönstret. 7. För Host Name, ange det värdnamn som ska användas i NavNet, AIS0 - AIS9. Auto: Automatisk registrering av vart AIS-data ska överföras. Kontinuerlig AIS: Registrerar AIS-data kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. Kontinuerlig GPS: Registrerar GPS-data (L/L, f.ö.g., k.ö.g.) kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. Kontinuerlig ZDA: Registrerar tidsdata kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. 1-14

25 1. INSTALLATION Kontinuerlig AIS/GPS: Registrerar AIS/GPS-data kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. Kontinuerlig AIS/ZDA: Registrerar AIS/-tidsdata kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. Kontinuerlig GPS/ZDA: Registrerar GPS/-tidsdata kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. Kontinuerlig AIS/GPS/ZDA: Registrerar AIS/GPS/-tidsdata kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. Anmärkning: Inställningarna för NavNet Port Number, Host Name och AIS Data Output behöver inte ändras. Det går att upprätta anslutning utan föregående inställning. 8. Klicka på knappen OK för att avsluta. Om du ändrat en inställning visas meddelandet nedan. You must restart your FA-50 before the new settings will take effect. Do you want to restart your FA-50 now? (It will take about 1 minute to restart your FA-50) 9. Klicka på knappen Yes för att starta om. Lysdioden ER på FA-50 tänds. När lysdioden släcks medges åtkomst. 10. Meddelandet "Please close the window." visas. Stäng läsaren. Efter slutförd omstart måste FA-50 öppnas med nya värden. Om du till exempel ändrat IP-adressen ska du använda den nya adressen för att öppna FA Statiska fartygsdata Ställ in statiska data enligt nedan för att använda transponderfunktionen. 1. I menyn Initial Setup, klicka på Ship Static Edit för att visa menyn Ship Static Edit. 1-15

26 1. INSTALLATION 2. Ange inloggningsnamn och lösenord. Skärmbilden Ship Static Edit visas. Observera att endast FURUNO-återförsäljaren känner till lösenordet Vessel 3. Ange fartygets MMSI (Maritime Mobile Service Identity) med nio siffror. 4. Ange fartygets namn med upp till 20 alfanumeriska tecken. 5. Ange call sign med sju alfanumeriska tecken. 6. Ställ in interna/externa antennpositioner enligt följande: 1) Ange avståndet för platsen A för FA-50 GPS-antenn. A: Avstånd mellan fören och GPS-antennens position, inställningsområde: m 2) Ange avstånd för plats B, C och D på samma sätt som för A ovan. B: Avstånd mellan aktern och GPS-antennens position, inställningsområde: m C: Avstånd mellan babord och GPS-antennens position, inställningsområde: 0-63 m D Avstånd mellan styrbord och GPS-antennens position, inställningsområde: 0-63 m A GPS-antenn B C D 3) Ange avståndet för placeringen av en extern GPS-antenn (om ansluten) på samma sätt som för den interna GPS-antennen. 1-16

27 1. INSTALLATION 7. Klicka på nedåtpilsknappen för fartygstyp för att visa aktivitetsfönstret, och välj därefter fartygstyp. (WIG: Wing in ground, HSC: High speed craft) 10 till 19: Reserverad för regional användning 1, 20 till 25: Reserverad för framtida användning 8. När du är klar med alla inställningar, klicka på knappen OK. 1-17

28 1. INSTALLATION Den här sidan har avsiktligt lämnats tom. 1-18

29 2. ANVÄNDNING 2.1 AIS-transponder FA-50 FA-50 har ingen strömbrytare. Spänning matas från fartygets elcentral, och en strömbrytare på elcentralen sätter på/stänger av FA-50. När enheten sätts på tänds PWRlysdioden (grön) på luckan. Thre andra lysdioder på luckan blinkar eller tänds beroende på utrustningens driftstillstånd. ER-lysdioden (röd) tänds när utrustningen initialiseras, och blinkar när det föreligger fel på utrustningen. RX-lysdioden (orange) tänds vid överföring av data. TX-lysdioden tänds med blått sken vid överföring, och blinkar med orange sken vid TX-timeout. Lysdiod PWR (Power) Tänd (grönt sken) när strömmen är på. Lysdiod ER (Error) Blinkar (rött sken) för fel i RAM, ROM, TX/RX-krets. TX-lysdiod -Tänd (blått sken) vid sändning. -Blinkar (orange sken) när kontinuerlig sändning inte är möjlig (Tx-timeout.) -Tänds (orange sken) vid ej registrerad MMSI. TX RX RX-lysdiod Tänd (orange sken) vid mottagning. Skicka/ta emot meddelanden Du kan skicka och ta emot meddelanden via VHF-länken till en specifik destination (MMSI) eller till alla fartyg i området. Innehållet i meddelandet visas i loggen för mottagna meddelanden. 2-1

30 2. ANVÄNDNING 2.2 Meddelanden Skicka ett meddelande Fördefinierade meddelanden (maximalt 16 tecken för varje meddelande) sparas på skärmbilden Send Message. Du kan skicka ett av dessa meddelanden en gång i minuten. 1. Klicka på Message i huvudmenyn. 2. Klicka på Send Message. 3. Välj meddelandet. Meddelande 1 till 6 är fasta och går inte att ändra. 4. Klicka på knappen Send. Följande meddelande visas. 5. Klicka på knappen Yes. Klicka på TX Log i Message-menyn för att se TX Log som visar skickade meddelanden. Varje sida visar tio meddelanden. För att byta sida, klicka på <Page (x/x). En flagga visar OK eller NG (No Good) för att informera om sändningsstatus. visas som kontroll en minut efter att ett meddelande skickats. 2-2

31 2. ANVÄNDNING Bekräfta mottagning av meddelanden Du kan bekräfta mottagna meddelanden på skärmbilden RX Log. Klicka på RX Log i menyn Message. Klicka på Detail för att se hela meddelandet. För att byta sida, klicka på <<Page (x/x). Flaggfältet visar Read eller ÅgNot ReadÅh för varje mottaget meddelande. Meddelandekategori: Meddelande 8: Mottagna rutinmeddelanden Meddelande 12: Mottagna säkerhetsmeddelanden från en specifik part Meddelande 14: Mottagna säkerhetsmeddelanden 2-3

32 2. ANVÄNDNING 2.3 Skärmbilden Own Vessel Data Skärmbilden Own Vessel Data visar olika fartygsdata. 1. Visa huvudmenyn. 2. Klicka på Own Vessel Data. FA-50/Own Vessel Data MMSI: Niosiffrigt nummer Fartygsnamn: 20 tecken, max. Call sign: 7 tecken, max. Position för intern/extern antenn: Visar position för GPS-antenn och extern GPSantenn. Fartygstyp Lasttyp RX1: Kanal (fyra siffror) som tas emot via RX1. Kanaltyp (internationell, lokal) visas inom parentes. RX2: Kanal (fyra siffror) som tas emot via RX2. Kanaltyp (internationell, lokal) visas inom parentes. Strömförsörjning: Visar strömförsörjning (2W) 3. Lasttyp kan väljas enligt nedan. 2-4

33 2. ANVÄNDNING 4. Välj en typ, och klicka sedan på knappen OK. 5. Klicka på knappen Cargo Type Edit för att visa skärmbilden Cargo Type. 6. Välj en lasttyp i rullgardinslistan och klicka på OK. 7. Klicka på knappen Region List för att visa det lokala sjöområdet. Om du klickar på knappen Detail visas detaljerad information om regionen. 8. Klicka på <<Region List, <<Own Vessel Data för att återgå till skärmbilden Own Vessel Data. 2-5

34 2. ANVÄNDNING 9. Klicka på knappen Group Assignment för att visa skärmbilden Group Assignment. Denna skärmbild visar följande lista när ett gruppmeddelande tas emot via VHF då fartyget seglar i området som meddelandet specificerar. Tilldelat läge: Data om det egna fartyget skickas automatiskt med angivet intervall i det specificerade området. Tyst läge: Sändning är inte möjlig i det specificerade området. 10. Klicka på <<Own Vessel Data, <<Top Menu för att återgå till huvudmenyn. 2-6

35 2.4 Alarmstatus 2. ANVÄNDNING Loggen över alarmmeddelanden visar vilka alarm som löst ut. Klicka på ÅgAlarm StatusÅh på huvudmenyn för att visa alarmstatusloggen. Alarmstatusindikering TX RX1 RX2 COG EPFS HDG L/L SOG Innebörd Fel på TX (och lysdioden ER (Error) tänds.) Problem med TDMA RX1-kort. TX stoppad på motsvarande TX-kanal. Promblem med TDMA RX2-kort. TX stoppad på motsvarande TX-kanal. Ogiltiga k.ö.g.-data. Inga data från extern navigator. Fortsatt funktion möjlig. Ogiltiga/ej existerande HDG-data Inga L/L-data Ogiltiga f.ö.g.-data 2-7

36 2. ANVÄNDNING 2.5 Sensorstatus Skärmbilden för sensorstatus ger information om sensorer som är anslutna till FA Visa huvudmeny. 2. Klicka på Sensor Status. 50 Internal GPS in use Heading valid Channel Management Parameters Changed Indikation Innebörd Anmärkn ingar DGPS in use (Internal/External) DGPS i drift för tillfället Se *1. GPS in use (Internal/External) GPS i drift för tillfället. SOG/COG in use (Internal/External) Heading valid f.ö.g./k.ö.g. i drift för tillfället Giltiga kursdata Channel Management Parameters Changed Kanalparametrar har ändrats. Se *2. *1: Beroende på vilken navigator som används. *2: Visas under 30 sekunder efter byte av kanalparametrar. 2-8

37 3. UNDERHÅLL, FELSÖKNING VARNING Öppna inte skärmens hölje såvida du inte är väl förtogen med elektriska kretsar och har läst servicehandboken. Endast kvalificerad personal får arbeta inuti utrustningen. OBS! Applicera inte färg, korrosionsskydd, tätningsmassa eller kontaktspray på utrustningens beläggning eller plastdelar. Dessa produkter kan innehålla organiska lösningsmedel som kan skada beläggning och plastdelar, speciellt plastkopplingar. 3.1 Underhåll Regelbundet underhåll bidrar till optimala prestanda. Kontrollera posterna som listas nedan varje månad för att hålla utrustningen i funktionsdugligt skick. Post Kabelanslutning Jord Antenn Hölje Kontrollpunkt, åtgärd Kolla att alla kablar och ledningar är ordentligt fastsatta. Skruva åt dem igen om nödvändigt. Kontrollera jordanslutningen beträffande rost. Gör rent om nödvändigt. Kontrollera efter skador på antennen med kablage. Byt vid behov. Damm och smuts ska tas bort från höljet med en mjuk torr trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel. De kan ta bort färg och märkningar. 3-1

38 3. UNDERHÅLL, FELSÖKNING 3.2 Byta ut säkringen Säkringen (4A) inuti FA-50 skyddar den från överström och fel i utrustningen. Om enheten inte går att slå på, dvs. om lysdioden PWR (power) är av, kan det tyda på att en säkring har gått. Om detta händer, slå av strömmen till FA-50, öppna höljet och kontrollera säkringen. Om säkringen har gått ska du hitta orsaken innan du byter säkringen. Om även en ny säkring går ska du rådfråga en agent eller återförsäljare för FURUNO om vidare åtgärder. Del Typ Kodnr. Säkring (4A) FGMB 125V 4A PBF Använd rätt säkring. VARNING Om fel säkring används kan utrustningen skadas och brand uppstå. 3.3 Felsökning Felsökningstabellen nedan visar typiska driftproblem samt åtgärder för återställning till normal funktion. Om du inte kan återställa normal funktion ska du inte öppna skärmens hölje, eftersom det inte finns några delar i transpondern som kan servas av användaren. Symtom Problem Åtgärd Det går inte att sätta på transpondern. Kan inte skicka/ta emot Meddelandet skickas till fel fartyg. Inga positionsdata En säkring i transpondern har gått. Lossad anslutning till VHFantennens kabel. Antennen eller dess kablage är skadat. Rx-kanalens inställning är felaktig. Sändningens inställning är felaktig. Skador på GPS-antennen. Skador på GPS-antennens kabel. Byt säkringen. Kontrollera om kabeln är ordentligt ansluten. Kontrollera efter skador på antennen med kablage. Bekräfta kanalinställningen. Bekräfta MMSI. Byt GPS-antennen. Kontrollera om kabeln är ordentligt fastsatt. Om kabeln är skadad, byt den. 3-2

39 3. UNDERHÅLL, FELSÖKNING 3.4 Diagnostik Den inbyggda diagnosfunktionen visar programversionsnummer och TX-text, och funktionskontrollerar därefter RAM, ROM, RX-kanaler och GPS-antenn. 1. Öppna lnternet Explorer och ta fram huvudmenyn. 2. Klicka på Tests för att visa skärmbilden Tests. 3. Klicka på "Transponder Test" eller "GPS Test" för att visa rätt testskärmbild. Transpondertest: Programversionsnumret visas på första raden. CPU1 RAM och CPU2 RAM, ROM samt de två RX-kanalerna och TX funktionskontrolleras. Resultaten visas med OK eller NG (No Good). Om resultatet blir NG, prova med att stänga av och sätta på strömmen igen och kontrollera anslutningarna. Om NG fortfarande visas, rådfråga din återförsäljare om vidare årgärder. GPS-test: Programversionsnumret visas på första raden. ROM, RAM och anslutningen med antenn (inklusive nätkabeln) samt resultaten visas som OK eller NG (No Good). Om resultatet blir NG, prova med att stänga av och sätta på strömmen igen och kontrollera anslutningarna. Om NG fortfarande visas, rådfråga din återförsäljare om vidare årgärder. Transpondertest OK GPS-test 3-3

40 3. UNDERHÅLL, FELSÖKNING Den här sidan har avsiktligt lämnats tom. 3-4

41 BILAGA 1 MENU TREE Initial Setup COM Port Setup Data Type (IEC61162, IEC61162+P-sentence, Off) TX Speed (38400 bps) RX Speed (Auto, Manual (4800 bps, bps)) Network Setup MAC Address IP Address ( ) Subnet Mask ( ) Gateway Address ( ) NavNet Port Number (10000) Host Name (AIS0-AIS9, AIS0) AIS Data Output (Continuous, Auto) Ship Static Edit (kräver lösenord) Own Vessel Data Own Static (Cargo Type Edit) (MMSI, Ship Name, Call Sign, Internal Antenna Position, External Antenna Position, Ship Type, Cargo Type) View Channel (Region List, Group Assignment) (RX1, RX2, Power) Message Alarm Status Send Message TX Log RX Log Sensor Status Tests Transponder Test (Version, CPU1RAM, CPU2RAM, ROM, RX1, RX2, TX) GPS Test (Version, ROM, RAM, Antenna) For Service (kräver lösenord) fetstilt: standard AP-1

42 BILAGA 2 VHF CHANNEL LISTS USA mode Ch No. Frequency (MHz) Ch No. Frequency (MHz) AP-2

43 BILAGA 2 VHF CHANNEL LISTS International mode CH13, 67: operate on 1W. Ch No. Frequency (MHz) Ch No. Frequency (MHz) AP-3

44 BILAGA 3 PARTS LIST, LOCATIONS Parts lists F U R U N O Model FA-50 Unit Tranponder ELECTRICAL PARTS LIST NAME PRINTED CIRCUIT BOARD MAIN&TX POWER RX1 RX2 GPS TB Blk.No. TYPE 05P P P0808A 05P0808B 24P0043 CODE NO AP-4

45 BILAGA 3 PARTS LIST, LOCATIONS Parts location Transponder MAIN&TX Board 05P0814 RX1 Board 05P0808A RX2 Board 05P0808B GPS TB 24P0043 POWER Board 05P0809 AP-5

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 Installation Svenska Svens Dokumentnummer: ka 87140-2-SV Dokumentnummer: Date: 05-2011 87140-2 Date: 05-2011 Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Dakota 10 och 20 Användarhandbok

Dakota 10 och 20 Användarhandbok Dakota 10 och 20 Användarhandbok 2009 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

BRUKSANVISNING. SAFERA Siro IN-line spisvakt. SAFERA Siro R-line spisvakt 20816 V4.5.2 SWE SIRO IN-LINE / SIRO R-LINE

BRUKSANVISNING. SAFERA Siro IN-line spisvakt. SAFERA Siro R-line spisvakt 20816 V4.5.2 SWE SIRO IN-LINE / SIRO R-LINE BRUKSANVISNING SAFERA Siro IN-line spisvakt SAFERA Siro R-line spisvakt 20816 V4.5.2 SWE SIRO IN-LINE / SIRO R-LINE 1 BRUKSANVISNING SAFERA Siro IN-Line och Siro R-line spisvakt Gratulerar till köpet av

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera GHP 10 marint autopilotsystem i enlighet med följande

Läs mer