ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp"

Transkript

1 FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B ANVÄNDARHANDBOK

2 Pub. No. OSV B DATE OF ISSUE: JAN. 2009

3 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt tillstånd. Om handboken förloras eller slits ut kontaktar du återförsäljaren för att erhålla ett nytt exemplar. Innehållet i denna handbok och specifikationerna för utrustningen kan ändras utan föregående meddelande. Exemplen på skärmbilder (och illustrationer) som visas i denna handbok behöver inte stämma överens med dem som du ser på displayen. Hur skärmen ser ut för dig beror på systemkonfigurationen och utrustningsinställningarna. Förvara den här handboken på ett lämpligt ställe som framtida referens. FURUNO ansvarar inte för skada orsakad av felaktig användning eller modifiering av utrustningen (inklusive programvara) av en ej auktoriserad återförsäljare eller tredje part. När det är dags att kassera denna produkt, måste det göras enligt lokala regler för kassering av industriavfall. För kassering i USA, se Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/). i

4 SÄKERHETSANVISNINGAR Användaren och installatören måste läsa de tillgängliga säkerhetsinstruktionerna innan utrustningen installeras eller används. VARNING FÖRSIKTIGHET Indikerar en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada. Indikerar en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan leda till lättare eller måttlig skada. Varning, Försiktighet Förebyggande åtgärd Obligatorisk åtgärd Säkerhetsinstruktioner till användaren VARNING Öppna inte skärmens hölje. Endast kvalificerad personal bör arbeta inuti utrustningen. Ta inte isär eller modifiera utrustningen. Det kan resultera i brand, elektriska stötar eller allvarlig skada. Slå omedelbart av strömmen på strömkällan om vatten läcker in i utrustningen något tappas i utrustningen VARNING rök kommer från utrustningen eller den brinner utrustningen avger konstiga ljud Fortsatt användning av utrustningen kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Kontakta en agent eller återförsäljare för FURUNO för service. Hantera inte utrustningen med våta händer. VARNING Placera inte vätskefyllda behållare ovanpå utrustningen. Det kan uppstå eldsvåda eller elektriska stötar om vätska kommer in i utrustningen. Se till att inget regn eller vattenstänk läcker in i utrustningen. Det kan uppstå eldsvåda eller elektriska stötar om vatten läcker in i utrustningen. Varningsetiketter finns på utrustningen. Ta inte bort dessa etiketter. Om en etikett saknas eller oläslig, kontakta en agent eller återförsäljare för FURUNO för byte. VARNING Undvik elektriska stötar genom att låta höljet sitta på plats. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Namn: Varningsetikett (1) Typ: Kodnr.: Det kan resultera i elektriska stötar. Använd rätt säkring. Användning av fel säkring kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. VARNING Undvik elektriska stötar, genom att låta höljet sitta på plats. Det finns inga delar som kan servas av användaren inuti. Namn: Varningsetikett (2) Typ: Kodnr: ii

5 SÄKERHETSANVISNINGAR Säkerhetsinstruktioner till installatören VARNING FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Öppna inte utrustningen såvida du inte är helt förtogen med elektriska kretsar och har läst servicemanualen. FÖRSIKTIGHET Var uppmärksam på följande kompassäkra avstånd för att förhindra störningar på en magnetisk kompass. Endast kvalificerad personal bör arbeta inuti utrustningen. Standard kompass Styrning kompass Slå av strömmen på huvudströmbrytaren innan du påbörjar installationen. Det kan uppstå eldsvåda eller elektriska stötar om strömmen lämnas påslagen. Installera inte utrustningen där den kan bli våt av regn eller vattenstänk. Vatten på utrustningen kan resultera i brand, elektriska stötar eller skador på utrustningen. Se till att strömförsörjningen är kompatibel med spänningen i utrustningen. Anslutning av en inkompatibel strömkälla kan orsaka eldsvåda eller skada på utrustningen. Spänningen visas på intaget till strömmen. FA-50 PR-240 GVA-100-T DB-1 0,30 m 0,30 m 0,90 m 0,60 m 0,30 m 0,30 m 0,30 m 0,30 m iii

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...v SYSTEMKONFIGURATION...vii 1. INSTALLATION Utrustningslista AIS-transponder FA VHF-antenn GPS-antenn Kombinerad GPS/VHF-antenn Likriktare Kabelanslutning Inställning och justering COM PORT-inställning, nätverksinställning Statiska fartygsdata ANVÄNDNING AIS-transponder FA Meddelanden Skicka ett meddelande Bekräfta mottagning av meddelanden Skärmbilden Own Vessel Data Alarmstatus Sensorstatus UNDERHÅLL, FELSÖKNING Underhåll Byta ut säkringen Felsökning Diagnostik BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 MENU TREE...AP-1 VHF CHANNEL LISTS...AP-2 PARTS LIST, LOCATIONS...AP-4 DIGITAL INTERFACE...AP-6 SPECIFIKATIONER...SP-1 PACKING LISTS... A-1 OUTLINE DRAWINGS... D-1 INTERCONNECTION DIAGRAM... S-1 INDEX... IN-1 iv

7 FÖRORD Lite information till ägaren av FA-50 Gratulerar till valet av transpondern FURUNO FA-50 AIS. Vi är övertygade om att du kommer att upptäcka varför namnet FURUNO blivit synonymt med kvalitet och pålitlighet. I 60 år har FURUNO Electric Company åtnjutit ett avundsvärt gott rykte för att ha högkvalitativ marin elektronisk utrustning. Vår ambition att vara överlägsna inom vårt område, främjas genom vårt stora globala nätverk av agenter och återförsäljare. Denna utrustning har utformats och konstruerats för att uppfylla de rigorösa krav som föreligger i marin miljö. Det finns dock ingen utrustning som kan prestera ett perfekt resultat om den inte installeras och underhålls på rätt sätt. Läs därför noga igenom och följ de rekommenderade användnings- och underhållsprocedurerna. Tack för att du väljer FURUNO! Funktioner FA-50 är en AIS (Automatic Identification System (Automatiskt identifieringssystem) av klass B som är kapabel att utbyta navigations- och fartygsdata mellan det egna fartyget och andra fartyg eller kuststationer. Den uppfyller IMO MSC. 140(76) Tillägg 3, A.694, ITU-R M och DSC ITU-R M Den uppfyller även IEC (EMC och miljöförhållanden). FA-50 består av VHF- och GPS-antenner, en transponderenhet och tillbehörsutrustning. Transpondern består av en VHF-sändare, två TDMA-mottagare på två parallella VHF-kanaler, gränssnitt, kommunikationsprocessor och intern GPS-mottagare. Den interna GPS:en är en 12-kanals all-in-view-mottagare med differentialkapacitet. Den ger även position, k.ö.g. och f.ö.g. när den externa GPS:en fallerar. FA-50 tar emot DSC, tidsdelning med TDMA-mottagare. Huvudfunktionerna är: Navigationssäkerhet genom automatiskt utbyte av navigationsdata Statiska data MMSI (Maritime Mobile Service Identity) Call sign och fartygsnamn Fartygstyp GPS-antennens placering på fartyget Dynamisk data Fartygets position med noggrannhetsindikator och integritetsstatus Universell tidskoordinering (UTC) (Universal Time Coordinated) Kurs över grund (COG) (Course over ground) Fart över grund (SOG) (Speed over ground) Kurs Reserelaterade data Farlig last (typ) Korta säkerhetsrelaterade meddelanden, förhandsinställda meddelanden v

8 FÖRORD Radargränssnitt, PC för framtida nätverksutbyggnad Kombinerad GPS/VHF-antenn finns tillgänglig för enkel installation Inbyggd GPS-mottagare för positionslåsningsenhet Programversion Post Programnr. Versionsnr. Datum Huvudprogram för FA-50 AIS-transponder ** Juli 2007 **: Mindre ändring vi

9 SYSTEMKONFIGURATION Antingen GPS-antenn GPA-017S eller 017 VHF antenn GPS/VHF kombinerad antenn GVA-100-T Distributör DB-1 PC m/faispc MX AIS-TRANSPONDER FA-50 HUB EXTERN DISPLAY NAVNET LIKRIKTARE PR-240 EXTERN DISPLAY ELLER SENSOR ELLER NAVNET RADAR SJÖKORTSPLOTTER ECDIS PILOT PLUG GPS* (t.ex. GP-150) FARTLOGG GYROKOMPASS SATELLITKOMPASS / VAC 1φ, 50/60 Hz 24 VDC : Standardleverans : Tillval : Lokal strömförsörjning V likström IF-1500AIS FR-8xx2 SERIEN *Vanligtvis använder FA-50 den interna GPS:n. Vid anslutning av den externa GPS:n, använd en som uppfyller följande punkter. 1) Avger DTM-mening (WGS-84 kan väljas.) 2) Avger GBS-mening. 3) Avger meningar med lägesindikeringen, GNS: Ver. 3.0 och senare GLL: Ver. 2.0 och senare GGA: Ver. 2.0 och senare RMC: Ver. 1.5 och senare GPS-navigator GP-150 uppfyller kraven som ges ovan. vii

10 SYSTEMKONFIGURATION Den här sidan har avsiktligt lämnats tom. viii

11 1. INSTALLATION 1.1 Utrustningslista Standardleverans Namn Typ Kodnr. Ant. Anmärkningar AIS-transponder FA-50-1 Antennenhet GVA Kombinerad GPS/VHF GPA-017S - 1 sats GPS-antenn GPA sats GPS-antenn m/10 m kabel Distributör DB-1-1 För GVA-100 Reservdelar SP sats 4A-säkringar (typ: FGMB 125V 4A, kodnr: ) Tillbehör FP sats FAISPC-MX för PC Installationsmaterial CP sats För GPA-017S CP sats För FA-50, självgängande skruvar (typ: 4x20, kodnr: ) TNC-PS/PS- 3D-L15M-R För GPA-017S, 15 m kabel CP sats För DB-1, självgängande skruvar (typ: 4x30, kodnr: ) 1-1

12 1. INSTALLATION Tillval Namn Typ Kodnr. Ant. Anmärkningar Likriktare PR-240-CE - 1 Sprötantenn CP Utanför Japan CP För GPA-017S CP För GPA-017S CP För GVA-100 CP För GVA-100 Koaxialkabel Antennkabelsats TNC-PS/PS-3D- L15M-R TNC-TNC, 15 m Högervinklad antennbas Antennbas för räckmontage Vänstervinklad antennbas Monteringsfäste för mast Nr. 13-QA För GPA-017/S Nr. 13-QA För GPA-017/S Nr. 13-RC För GPA-017/S CP För GPA-017/S AIS-läsare FAISPC-MX LAN-kabel P5E-4PTX-BL L=2M P5E-4PTX-BL L=10M Kabelmontering MJ-A6SPF C MJ-A6SPF C MJ-A6SPF C MJ-A6SPF C m m För NavNet VX2, 1 m För NavNet VX2, 5 m För NavNet VX2, 10 m För NavNet VX2, 20 m MJ-A6SPF C Anmärkning: En FA-50 kan installeras på ett nätverk För NavNet VX2, 30 m 1-2

13 1. INSTALLATION 1.2 AIS-transponder FA-50 Monteringsanvisningar, montering FA-50 kan monteras på ett skrivbord, på däck eller på en mellanvägg. När du ska välja plats för montering bör du tänka på följande punkter: Temperatur och fuktighet ska vara lagom och stabila. Placera inte enheten i närheten av avgasrör eller ventilationshål. Placera enheten på en välventilerad plats. Montera enheten på en plats med minimal vibration och utan risk för kraftiga stötar. Placera inte enheten i närheten av utrustning som genererar elektriska fält, som t.ex. motorer och generatorer. En magnetisk kompass påverkas om FA-50 är placerad för nära. Iaktta säkerhetsavståndet för kompassen som nämns i säkerhetsinstruktionerna för att undvika störningar på den magnetiska kompassen. Fäst enheten på monteringspositionen med 4x20 självgängande skruvar (medföljer). 1.3 VHF-antenn Plats Placeringen av VHF-antennen för AIS ska väljas med omsorg. Digital kommunikation är känsligare än analog kommunikation/röstkommunikation för störningar orsakade av reflekterande hinder såsom master och bommar. Det kan bli nödvändigt att flytta VHFradiotelefonantennen för att minska effekterna av sådana störningar. Följande riktlinjer gäller när man vill minska effekterna av störningar: VHF-antennen för AIS ska placeras på en upphöjd position med så fri sikt som möjligt och minst 0,5 meter i horisontell riktning från konstruktioner av ledande material. Antennen får inte installeras i närheten av ett stort vertikalt hinder. Syftet med VHFantennen för AIS är att ha fri sikt mot horisonten i 360 grader. Det får bara finnas en antenn per nivå. VHF-antennen för AIS ska monteras direkt ovanför eller under fartygets primära VHF-radiotelefonantenn, utan horisontell separation och med minst 2,8 meters vertikal separation. Om den placeras på samma nivå som övriga antenner, ska avståndet mellan dem vara minst 10 meter. Installera VHF-sprötantennen (tillval) enligt ritningen i slutet av den här handboken. Separera antennen från andra VHF-radiotelefonantenner enligt ritningen nedan för att förhindra störningar i FA

14 1. INSTALLATION Sprötantenn för AIS Annan VHF sprötantenn Mer än 2,8 m Mer än 10 m Horisontellt separationsavstånd Mer än 0,5 m Vertikalt separationsavstånd Kablar Använd koaxialkabel, typ 5D-2V eller motsvarande. Kabeln ska hållas så kort som möjligt för att minimera försvagning av signaler, och maximal längd är 50 meter. Alla utomhusinstallerade kopplingar på koaxialkablar ska förses med skyddande isolering såsom vulkanisererande tejp för att skydda mot vatteninträngning i antennkabeln. Koaxialkablar ska installeras i separata kanaler/rör för signalkablar och på minst 10 cm avstånd från nätkablar. Korsning av kablar är tillåten i rät vinkel (90 grader). Minsta böjradie hos koaxialkabeln ska vara 5 gånger kabelns ytterdiameter. 1-4

15 1. INSTALLATION 1.4 GPS-antenn Installera GPS-antennen enligt ritningen i slutet av den här handboken. När du ska välja monteringsplats för antennen bör du tänka på följande punkter. Välj en plats utanför radarstrålen. Radarstrålen är i vägen för eller förhindrar mottagning av GPS-satellitsignalen. Det får inte finnas några störande objekt i satelliternas siktlinje. Objekt inom en satellits siktlinje, till exempel en mast, kan blockera mottagningen eller förlänga hämtningstiden. Montera antennen så högt som möjligt för att hålla den fri från störande objekt och vattenstänk, som kan störa mottagningen av GPS-satellitsignalen om vattnet fryser. Förlänga antennkabeln Tre typer av förlängningskablar finns som tillval. Antennkabelsats CP ,6 m Antennenhet TNCP-NJ Konverteringskabel NJ-TP-3DXV-1 Antennkabel 30 m 1 m : Anslutning FA-50 Tillverka på plats. (Se nästa sida.) N-P-8DFB Göra kopplingen vattentät Linda kopplingen med vulkaniserande tejp och sedan vinyltejp. Fäst tejpänden med ett buntband. Antennkabelsats CP (8D-FB-CV, 50 m) Anslut kabeln på samma sätt som 1) ovan. Anmärkning: Längden på den här kabeln ska vara mindre än 20 m för att förhindra signalförlust. Koaxialkopplingskabel (typ: NJ-TP-3DXV-1, kodnr ), koaxialkoppling (N-P-8DFB, medföljer), vulkaniserande tejp och vinyltejp behövs. Sätt ihop båda kabeländarna enligt figuren på nästa sida. 1-5

16 1. INSTALLATION Hur man fäster kopplingen N-P-8DFB för kabel 8D-FB-CV Yttre skal Inre skal Armering Skydd Dra på en värmekrympt slang och värm. Ta bort yttermanteln och armeringen enligt de mått som visas till vänster. Frilägg innermanteln och skyddet enligt de mått som visas till vänster. Kapa isoleringen och kärnan 10 mm från änden Vrid skyddets ände. Låsmutter Bricka 1 Packning (rödfärgat brun) Låsskruv Aluminiumfolie Skjut på låsmuttern, bricka 1, packningen och låsskruven enligt bilden till vänster. Om det är svårt att skjuta låsskruven på kabeln, använd en fil till att förstora låsskruvens innerdiameter. Foderskydd här. Vik tillbaka skärmen över låsskruven och fodret. Isolator Skär till aluminumfolie på fyra ställen, 90 från varandra. Aluminumfolie tejpas här. Vik tillbaka aluminumfolien på skölden och fodret. Låsmutter 5 Bricka 2 Stift Löd igenom hålet. Distans (vit) Skal Dela på brickan 2 och foderisoleringen på brickans ände 2. Frilägg kärnan 5 mm. Skjut stiftet på ledaren. Löd ihop dem genom hålet i stiftet. För in stiftet i distansen (vit) och skalet. Skruva in låsmuttern i skalet. (Dra åt genom att vrida på låsmuttern. Dra inte åt genom att vrida på skalet.) 1-6

17 1. INSTALLATION 1.5 Kombinerad GPS/VHF-antenn Installera den kombinerade antennenheten enligt ritningen. När du ska välja monteringsplats för antennen bör du tänka på följande punkter. Välj en plats utanför radarstrålen. Radarstrålen är i vägen för eller förhindrar mottagning av GPS-satellitsignalen. Det får inte finnas några störande objekt i satelliternas siktlinje. Objekt inom en satellits siktlinje, till exempel en mast, kan blockera mottagningen eller förlänga hämtningstiden. Montera antennen så högt som möjligt. Genom att montera antennen så högt som möjligt hålls den fri från störande objekt och vattenstänk, som kan störa mottagning av GPS-satellitsignalen om vattnet fryser. Utomhus Inomhus Distributör DB-1 GPS AIS-transponder FA-50 N-P-8DFB RG-10U/Y eller 8D-FB-CV VHF N-P-8DFB Installationsöversikt för kombinerad GPS/VHF-antenn Monteringsförfarande 1. Demontera det nedre skyddet, kapa buntbandet på enhetens insida och ta ut koaxialkopplingen som sitter i kombinationsboxen. 2. Lossa de fyra skruvarna för att lossa sprötantennens fäste och dra ut koaxialkopplingen som kommer ut från kombinationsboxen genom hålet i sprötantennens fäste. 3. Anslut koaxialkopplingen till sprötantennens bas och linda skarvdelen på sprötantennen med vulkaniserande tejp och sedan vinyltejp för att göra anslutningen vattentät. 4. För in sprötantennen från den kombinerade antennens topp. 5. Säkra sprötantennen med sprötantennens fäste. 6. Använd ett nytt plastband (medföljer), säkra kablarna och koaxialkopplingen på antennhöljets insida. 7. Montera det nedre skyddet. 8. Fäst den kombinerade GPS/VHF-antennen till fartygets däckstötta (40 till 50 mm i diameter) med antennfästkonsoler, platta brickor och sexkantsmuttrar. För däckstöttor, 60 till 80 mm i diameter, krävs mastfixeringssats (typ: OP24-5, kodnr: ). Anmärkning: Täck utsatta delar av bultar och muttrar med silikonförslutning. 1-7

18 1. INSTALLATION Sprötantennsfäste Lossa fyra skruvar. (M5x16) Fästkonsol för antenn Kombinationsbox Nedre skydd Kombinerad GPS/VHF-antenn Den övre delen av däckstöttan kommer i kontakt med flänsen. Däckstötta Installera distributör DB-1 Kabelns längd mellan distributören och transpondern är 1 m, och därför ska distributören placeras inom 1 m från transpondern. Fäst distributören på mellanväggen, vänd nedåt mot kabelöppningen. Ta bort locket på distributören och säkra distributören med två självgängande skruvar. 1-8

19 1. INSTALLATION Självgängande skruv (4x30) Anmärkning: Se till att inget främmande material eller vatten kommer in i distributören. 1.6 Likriktare När du ska välja monteringsplats för enheten bör du tänka på följande: Placera inte enheten där den kan bli våt av vattenstänk. Placera inte enheten i närheten av avgasrör eller ventilationshål. Placera enheten på en välventilerad plats. Montera enheten på en plats med minimal vibration och utan risk för kraftiga stötar. En magnetisk kompass påverkas av ett enheten är placerad för nära. Iaktta följande säkerhetsavstånd för kompassen för att undvika störningar på den magnetiska kompassen: Styrkompass: 0,6 m Standardkompass: 0,9 m Fäst enheten med fyra självgängande skruvar (4x16) (medföljer) på ett skrivbord eller på däck.. Du behöver inte öppna locket. 1-9

20 1. INSTALLATION 1.7 Kabelanslutning Anslut strömkälla, LAN-kabel, VHF-antenn och jordledning enligt figuren nedan. GPS-antenn GPA-017/S 150M-W2VN eller FAB-151D Endera Kombinerad GPS/VHF Antenn GVA-100-T 0,6 m Distributör 0,8 m DB-1 RG-10U/Y, 50 m 8D-FB-CV, 30 m/50 m: Alternativ RG-10U/Y, 20 m: Lokal strömförsörjning AIS-TRANSPONDER RG-10U/Y (8D-FB-CV, alternativ) Fastsatt i distributör (ca 1 m) : Jordanslutning krävs ej. PC, HUB, NAVNET LAN-KABEL P5E-4PTX-BL (2 m eller 10 m) JORDLEDNING IV-1,25 sq RS-422 KLASSIFICERING*2 NÄTKABEL (medföljer) VDC*2 JORD RÖD SVART + - : Standard Brytare på elcentralen : Alternativ : Lokal strömförsörjning *1: Spänning från brytare på elcentral. *2: Om COM-ledningar (anslutning för NavNet, sensor) inte används, tejpa fast dem för att förhindra kortslutning. 1-10

21 1. INSTALLATION Anslutning av AIS-viewer (FAISPC-MX) AIS-viewern kan anslutas till FA-50 direkt, eller till både FA-50 och NavNet VX2/3D. Se figuren nedan för exempel på anslutningar. Datameningar VDM, VDO FA-50 PC FAISPC-MX DIREKTANSLUTNING FA-50 NavNet VX2*/3D LAN PC Datameningar VDM, VDO, L/L, SOG, COG, HDT FAISPC-MX ANSLUTNING FÖR NavNet VX2/3D LAN FA-50 NavNet VX2*/3D PC Datameningar VDM, VDO, L/L, SOG, COG, HDT FAISPC-MX ANSLUTNING FÖR NavNet VX2/3D *Nödvändig programvaruuppdatering. 1-11

22 1. INSTALLATION 1.8 Inställning och justering När utrustningen har installerats, ställ in COM-porten, statisk information om nätverket och fartyget (MMSI, fartygets namn, call sign, antennposition och typ av fartyg). FA- 50 ställs in från PC:n eller den externa displayen. Proceduren nedan visar inställning från en PC. Anmärkning: Klicka på Tools>Internet Options>Connections>LAN settings, och avmarkera Use a proxy server for your LAN före inställningen COM PORT-inställning, nätverksinställning Anmärkning: Endast en FA-50 kan anslutas till nätverket. Start 1. Starta PC:n och ange IP-address och subnet mask. (Windows 2000/XP) 1) Högerklicka på Mina nätverksplatser och vänsterklicka på Egenskaper. 2) Högerklicka på Anslutning till lokalt nätverk och vänsterklicka på Egenskaper. 3) Markera Internet Protocol och välj Egenskaper. 4) Ange IP-adress xxx (xxx=tre valfria siffror från 1 till 254, utom 3). 5) Ange subnet mask (Windows Vista) 1) Högerklicka på Mina nätverksplatser och vänsterklicka på Egenskaper. 2) Vänsterklicka på Egenskaper. 3) Högerklicka på Hantera nätverksanslutningar. 4) Högerklicka på Anslutning till lokalt nätverk och vänsterklicka på Egenskaper. 5) Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), och vänsterklicka på knappen Egenskaper. 6) Välj Använd följande IP-adress. 7) Ange xxx i IP address. xxx ska vara 0 till 254, men inte 3. 8) Vänsterklicka på knappen OK. 2. Öppna lnternet Explorer och gör följande: 1) Klicka på Verktyg i menyfältet. 2) Klicka på Internetalternativ. 3) Fliken Allmänt är markerad. Klicka på Inställningar vid Webhistorik.. 4) Klicka på radioknappen "Varje gång jag besöker websidan" vid "Kontrollera om det finns senare versioner av lagrade sidor". 5) Klicka på knappen OK. 6) Klicka på knappen OK igen. 1-12

23 1. INSTALLATION 3. Ange URL som och tryck på knappen Enter. Detta nummer är standardvärdet för FA Klicka på Initial Setup för att visa skärmbilden Initial Setup. COM PORT-inställning 1. Klicka på COM Port Setup för att visa skärmbilden COM Port Setup. (default=iec61162) 2. Standardinställningen för Data Type är IEC61162, som passar de flesta installationer. Om du behöver ändra någon inställning, klicka på rullgardinslistan för Data Type och välj lämplig datatyp bland följande altenativ. 1-13

24 1. INSTALLATION IEC61162: Skicka och ta emot formatdata för IEC61162 via COM-port. (P-meningar tas emot med sänds inte. P-mening är FURUNO:s originalmening.) IEC61162+P-mening: Skicka och ta emot formatdata för IEC61162+P-meningar via COM-port. Av: FA-50 skickar inga data från COM-port. Med radioknapparna på RX-hastighet, välj hur RX-hastighet ska regleras, automatiskt (Auto) eller manuellt (Manual). För manuell reglering, välj hastighet i rullgardinslistan. Anmärkning: Tx-hastigheten är fixerad till bps. 3. Klicka på OK för att bekräfta inställningen. Inställning för NÄTVERK Vid anslutning till ett LAN (via NETWORK-port), ställ in IP-adressen för FA-50 enligt nedan. 1. Klicka på Network Setup för att visa skärmbilden Network Setup. Continuous AIS Continuous AIS 2. Ange IP-adressen som tilldelats FA Ange subnet mask för nätverket. 4. Ange gatewayadress. 5. För NavNet-anslutning, ange NavNet-portnummer på NavNet Port Number. Ange platser i tiotusendelar och tusendelar. 6. För Host Name, välj det värdnamn som ska användas i NavNet, AIS0 - AIS9, från fönstret. 7. För Host Name, ange det värdnamn som ska användas i NavNet, AIS0 - AIS9. Auto: Automatisk registrering av vart AIS-data ska överföras. Kontinuerlig AIS: Registrerar AIS-data kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. Kontinuerlig GPS: Registrerar GPS-data (L/L, f.ö.g., k.ö.g.) kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. Kontinuerlig ZDA: Registrerar tidsdata kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. 1-14

25 1. INSTALLATION Kontinuerlig AIS/GPS: Registrerar AIS/GPS-data kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. Kontinuerlig AIS/ZDA: Registrerar AIS/-tidsdata kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. Kontinuerlig GPS/ZDA: Registrerar GPS/-tidsdata kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. Kontinuerlig AIS/GPS/ZDA: Registrerar AIS/GPS/-tidsdata kontinuerligt. Väljes vid sammanlänkning med FAISPC_MX. Anmärkning: Inställningarna för NavNet Port Number, Host Name och AIS Data Output behöver inte ändras. Det går att upprätta anslutning utan föregående inställning. 8. Klicka på knappen OK för att avsluta. Om du ändrat en inställning visas meddelandet nedan. You must restart your FA-50 before the new settings will take effect. Do you want to restart your FA-50 now? (It will take about 1 minute to restart your FA-50) 9. Klicka på knappen Yes för att starta om. Lysdioden ER på FA-50 tänds. När lysdioden släcks medges åtkomst. 10. Meddelandet "Please close the window." visas. Stäng läsaren. Efter slutförd omstart måste FA-50 öppnas med nya värden. Om du till exempel ändrat IP-adressen ska du använda den nya adressen för att öppna FA Statiska fartygsdata Ställ in statiska data enligt nedan för att använda transponderfunktionen. 1. I menyn Initial Setup, klicka på Ship Static Edit för att visa menyn Ship Static Edit. 1-15

26 1. INSTALLATION 2. Ange inloggningsnamn och lösenord. Skärmbilden Ship Static Edit visas. Observera att endast FURUNO-återförsäljaren känner till lösenordet Vessel 3. Ange fartygets MMSI (Maritime Mobile Service Identity) med nio siffror. 4. Ange fartygets namn med upp till 20 alfanumeriska tecken. 5. Ange call sign med sju alfanumeriska tecken. 6. Ställ in interna/externa antennpositioner enligt följande: 1) Ange avståndet för platsen A för FA-50 GPS-antenn. A: Avstånd mellan fören och GPS-antennens position, inställningsområde: m 2) Ange avstånd för plats B, C och D på samma sätt som för A ovan. B: Avstånd mellan aktern och GPS-antennens position, inställningsområde: m C: Avstånd mellan babord och GPS-antennens position, inställningsområde: 0-63 m D Avstånd mellan styrbord och GPS-antennens position, inställningsområde: 0-63 m A GPS-antenn B C D 3) Ange avståndet för placeringen av en extern GPS-antenn (om ansluten) på samma sätt som för den interna GPS-antennen. 1-16

27 1. INSTALLATION 7. Klicka på nedåtpilsknappen för fartygstyp för att visa aktivitetsfönstret, och välj därefter fartygstyp. (WIG: Wing in ground, HSC: High speed craft) 10 till 19: Reserverad för regional användning 1, 20 till 25: Reserverad för framtida användning 8. När du är klar med alla inställningar, klicka på knappen OK. 1-17

28 1. INSTALLATION Den här sidan har avsiktligt lämnats tom. 1-18

29 2. ANVÄNDNING 2.1 AIS-transponder FA-50 FA-50 har ingen strömbrytare. Spänning matas från fartygets elcentral, och en strömbrytare på elcentralen sätter på/stänger av FA-50. När enheten sätts på tänds PWRlysdioden (grön) på luckan. Thre andra lysdioder på luckan blinkar eller tänds beroende på utrustningens driftstillstånd. ER-lysdioden (röd) tänds när utrustningen initialiseras, och blinkar när det föreligger fel på utrustningen. RX-lysdioden (orange) tänds vid överföring av data. TX-lysdioden tänds med blått sken vid överföring, och blinkar med orange sken vid TX-timeout. Lysdiod PWR (Power) Tänd (grönt sken) när strömmen är på. Lysdiod ER (Error) Blinkar (rött sken) för fel i RAM, ROM, TX/RX-krets. TX-lysdiod -Tänd (blått sken) vid sändning. -Blinkar (orange sken) när kontinuerlig sändning inte är möjlig (Tx-timeout.) -Tänds (orange sken) vid ej registrerad MMSI. TX RX RX-lysdiod Tänd (orange sken) vid mottagning. Skicka/ta emot meddelanden Du kan skicka och ta emot meddelanden via VHF-länken till en specifik destination (MMSI) eller till alla fartyg i området. Innehållet i meddelandet visas i loggen för mottagna meddelanden. 2-1

30 2. ANVÄNDNING 2.2 Meddelanden Skicka ett meddelande Fördefinierade meddelanden (maximalt 16 tecken för varje meddelande) sparas på skärmbilden Send Message. Du kan skicka ett av dessa meddelanden en gång i minuten. 1. Klicka på Message i huvudmenyn. 2. Klicka på Send Message. 3. Välj meddelandet. Meddelande 1 till 6 är fasta och går inte att ändra. 4. Klicka på knappen Send. Följande meddelande visas. 5. Klicka på knappen Yes. Klicka på TX Log i Message-menyn för att se TX Log som visar skickade meddelanden. Varje sida visar tio meddelanden. För att byta sida, klicka på <Page (x/x). En flagga visar OK eller NG (No Good) för att informera om sändningsstatus. visas som kontroll en minut efter att ett meddelande skickats. 2-2

31 2. ANVÄNDNING Bekräfta mottagning av meddelanden Du kan bekräfta mottagna meddelanden på skärmbilden RX Log. Klicka på RX Log i menyn Message. Klicka på Detail för att se hela meddelandet. För att byta sida, klicka på <<Page (x/x). Flaggfältet visar Read eller ÅgNot ReadÅh för varje mottaget meddelande. Meddelandekategori: Meddelande 8: Mottagna rutinmeddelanden Meddelande 12: Mottagna säkerhetsmeddelanden från en specifik part Meddelande 14: Mottagna säkerhetsmeddelanden 2-3

32 2. ANVÄNDNING 2.3 Skärmbilden Own Vessel Data Skärmbilden Own Vessel Data visar olika fartygsdata. 1. Visa huvudmenyn. 2. Klicka på Own Vessel Data. FA-50/Own Vessel Data MMSI: Niosiffrigt nummer Fartygsnamn: 20 tecken, max. Call sign: 7 tecken, max. Position för intern/extern antenn: Visar position för GPS-antenn och extern GPSantenn. Fartygstyp Lasttyp RX1: Kanal (fyra siffror) som tas emot via RX1. Kanaltyp (internationell, lokal) visas inom parentes. RX2: Kanal (fyra siffror) som tas emot via RX2. Kanaltyp (internationell, lokal) visas inom parentes. Strömförsörjning: Visar strömförsörjning (2W) 3. Lasttyp kan väljas enligt nedan. 2-4

33 2. ANVÄNDNING 4. Välj en typ, och klicka sedan på knappen OK. 5. Klicka på knappen Cargo Type Edit för att visa skärmbilden Cargo Type. 6. Välj en lasttyp i rullgardinslistan och klicka på OK. 7. Klicka på knappen Region List för att visa det lokala sjöområdet. Om du klickar på knappen Detail visas detaljerad information om regionen. 8. Klicka på <<Region List, <<Own Vessel Data för att återgå till skärmbilden Own Vessel Data. 2-5

34 2. ANVÄNDNING 9. Klicka på knappen Group Assignment för att visa skärmbilden Group Assignment. Denna skärmbild visar följande lista när ett gruppmeddelande tas emot via VHF då fartyget seglar i området som meddelandet specificerar. Tilldelat läge: Data om det egna fartyget skickas automatiskt med angivet intervall i det specificerade området. Tyst läge: Sändning är inte möjlig i det specificerade området. 10. Klicka på <<Own Vessel Data, <<Top Menu för att återgå till huvudmenyn. 2-6

35 2.4 Alarmstatus 2. ANVÄNDNING Loggen över alarmmeddelanden visar vilka alarm som löst ut. Klicka på ÅgAlarm StatusÅh på huvudmenyn för att visa alarmstatusloggen. Alarmstatusindikering TX RX1 RX2 COG EPFS HDG L/L SOG Innebörd Fel på TX (och lysdioden ER (Error) tänds.) Problem med TDMA RX1-kort. TX stoppad på motsvarande TX-kanal. Promblem med TDMA RX2-kort. TX stoppad på motsvarande TX-kanal. Ogiltiga k.ö.g.-data. Inga data från extern navigator. Fortsatt funktion möjlig. Ogiltiga/ej existerande HDG-data Inga L/L-data Ogiltiga f.ö.g.-data 2-7

36 2. ANVÄNDNING 2.5 Sensorstatus Skärmbilden för sensorstatus ger information om sensorer som är anslutna till FA Visa huvudmeny. 2. Klicka på Sensor Status. 50 Internal GPS in use Heading valid Channel Management Parameters Changed Indikation Innebörd Anmärkn ingar DGPS in use (Internal/External) DGPS i drift för tillfället Se *1. GPS in use (Internal/External) GPS i drift för tillfället. SOG/COG in use (Internal/External) Heading valid f.ö.g./k.ö.g. i drift för tillfället Giltiga kursdata Channel Management Parameters Changed Kanalparametrar har ändrats. Se *2. *1: Beroende på vilken navigator som används. *2: Visas under 30 sekunder efter byte av kanalparametrar. 2-8

37 3. UNDERHÅLL, FELSÖKNING VARNING Öppna inte skärmens hölje såvida du inte är väl förtogen med elektriska kretsar och har läst servicehandboken. Endast kvalificerad personal får arbeta inuti utrustningen. OBS! Applicera inte färg, korrosionsskydd, tätningsmassa eller kontaktspray på utrustningens beläggning eller plastdelar. Dessa produkter kan innehålla organiska lösningsmedel som kan skada beläggning och plastdelar, speciellt plastkopplingar. 3.1 Underhåll Regelbundet underhåll bidrar till optimala prestanda. Kontrollera posterna som listas nedan varje månad för att hålla utrustningen i funktionsdugligt skick. Post Kabelanslutning Jord Antenn Hölje Kontrollpunkt, åtgärd Kolla att alla kablar och ledningar är ordentligt fastsatta. Skruva åt dem igen om nödvändigt. Kontrollera jordanslutningen beträffande rost. Gör rent om nödvändigt. Kontrollera efter skador på antennen med kablage. Byt vid behov. Damm och smuts ska tas bort från höljet med en mjuk torr trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel. De kan ta bort färg och märkningar. 3-1

38 3. UNDERHÅLL, FELSÖKNING 3.2 Byta ut säkringen Säkringen (4A) inuti FA-50 skyddar den från överström och fel i utrustningen. Om enheten inte går att slå på, dvs. om lysdioden PWR (power) är av, kan det tyda på att en säkring har gått. Om detta händer, slå av strömmen till FA-50, öppna höljet och kontrollera säkringen. Om säkringen har gått ska du hitta orsaken innan du byter säkringen. Om även en ny säkring går ska du rådfråga en agent eller återförsäljare för FURUNO om vidare åtgärder. Del Typ Kodnr. Säkring (4A) FGMB 125V 4A PBF Använd rätt säkring. VARNING Om fel säkring används kan utrustningen skadas och brand uppstå. 3.3 Felsökning Felsökningstabellen nedan visar typiska driftproblem samt åtgärder för återställning till normal funktion. Om du inte kan återställa normal funktion ska du inte öppna skärmens hölje, eftersom det inte finns några delar i transpondern som kan servas av användaren. Symtom Problem Åtgärd Det går inte att sätta på transpondern. Kan inte skicka/ta emot Meddelandet skickas till fel fartyg. Inga positionsdata En säkring i transpondern har gått. Lossad anslutning till VHFantennens kabel. Antennen eller dess kablage är skadat. Rx-kanalens inställning är felaktig. Sändningens inställning är felaktig. Skador på GPS-antennen. Skador på GPS-antennens kabel. Byt säkringen. Kontrollera om kabeln är ordentligt ansluten. Kontrollera efter skador på antennen med kablage. Bekräfta kanalinställningen. Bekräfta MMSI. Byt GPS-antennen. Kontrollera om kabeln är ordentligt fastsatt. Om kabeln är skadad, byt den. 3-2

39 3. UNDERHÅLL, FELSÖKNING 3.4 Diagnostik Den inbyggda diagnosfunktionen visar programversionsnummer och TX-text, och funktionskontrollerar därefter RAM, ROM, RX-kanaler och GPS-antenn. 1. Öppna lnternet Explorer och ta fram huvudmenyn. 2. Klicka på Tests för att visa skärmbilden Tests. 3. Klicka på "Transponder Test" eller "GPS Test" för att visa rätt testskärmbild. Transpondertest: Programversionsnumret visas på första raden. CPU1 RAM och CPU2 RAM, ROM samt de två RX-kanalerna och TX funktionskontrolleras. Resultaten visas med OK eller NG (No Good). Om resultatet blir NG, prova med att stänga av och sätta på strömmen igen och kontrollera anslutningarna. Om NG fortfarande visas, rådfråga din återförsäljare om vidare årgärder. GPS-test: Programversionsnumret visas på första raden. ROM, RAM och anslutningen med antenn (inklusive nätkabeln) samt resultaten visas som OK eller NG (No Good). Om resultatet blir NG, prova med att stänga av och sätta på strömmen igen och kontrollera anslutningarna. Om NG fortfarande visas, rådfråga din återförsäljare om vidare årgärder. Transpondertest OK GPS-test 3-3

40 3. UNDERHÅLL, FELSÖKNING Den här sidan har avsiktligt lämnats tom. 3-4

41 BILAGA 1 MENU TREE Initial Setup COM Port Setup Data Type (IEC61162, IEC61162+P-sentence, Off) TX Speed (38400 bps) RX Speed (Auto, Manual (4800 bps, bps)) Network Setup MAC Address IP Address ( ) Subnet Mask ( ) Gateway Address ( ) NavNet Port Number (10000) Host Name (AIS0-AIS9, AIS0) AIS Data Output (Continuous, Auto) Ship Static Edit (kräver lösenord) Own Vessel Data Own Static (Cargo Type Edit) (MMSI, Ship Name, Call Sign, Internal Antenna Position, External Antenna Position, Ship Type, Cargo Type) View Channel (Region List, Group Assignment) (RX1, RX2, Power) Message Alarm Status Send Message TX Log RX Log Sensor Status Tests Transponder Test (Version, CPU1RAM, CPU2RAM, ROM, RX1, RX2, TX) GPS Test (Version, ROM, RAM, Antenna) For Service (kräver lösenord) fetstilt: standard AP-1

42 BILAGA 2 VHF CHANNEL LISTS USA mode Ch No. Frequency (MHz) Ch No. Frequency (MHz) AP-2

43 BILAGA 2 VHF CHANNEL LISTS International mode CH13, 67: operate on 1W. Ch No. Frequency (MHz) Ch No. Frequency (MHz) AP-3

44 BILAGA 3 PARTS LIST, LOCATIONS Parts lists F U R U N O Model FA-50 Unit Tranponder ELECTRICAL PARTS LIST NAME PRINTED CIRCUIT BOARD MAIN&TX POWER RX1 RX2 GPS TB Blk.No. TYPE 05P P P0808A 05P0808B 24P0043 CODE NO AP-4

45 BILAGA 3 PARTS LIST, LOCATIONS Parts location Transponder MAIN&TX Board 05P0814 RX1 Board 05P0808A RX2 Board 05P0808B GPS TB 24P0043 POWER Board 05P0809 AP-5

CTRX Graphene och Graphene+ Quick Startup guide för (130226) Rev. 1.0

CTRX Graphene och Graphene+ Quick Startup guide för (130226) Rev. 1.0 Quick Startup guide för CTRX Graphene och Graphene+ Rev. 1.0 (130226) Vad finns i lådan? Med i lådan till CTRX Graphene, art# 0012-001-000, så skall du finna: 1 x AIS transponder CTRX Graphene (se bilden

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Quick Startup guide för Seapilot AIS:er

Quick Startup guide för Seapilot AIS:er Quick Startup guide för Seapilot AIS:er Rev. 1.0 (140416) Kom igång med Seapilot AIS (Powerboat och Sailboat) Vad finns i lådan? Med i lådan till AIS Powerboat så skall du finna: 1 x AIS transponder AIS

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

GPS Antenn - Givare - Svensk English

GPS Antenn - Givare - Svensk English GPS Antenn - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 1 Introduktion... 3 2 Montering... 3 2.1 Placering...3 3 Installation... 4 4 Specifikationer... 6 4.1 CE godkännande...6

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual

performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual GPS Antenna Svenska 14-1 Svenska GPS Antenna 1 Introduktion... 3 2 Montering... 3 2.1 Placering... 3 3 Installation... 4 4 Specifikationer...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INTERFACEENHET IF-NMEASC

ANVÄNDARHANDBOK INTERFACEENHET IF-NMEASC ANVÄNDARHANDBOK INTERFACEENHET MODELL IF-NMEASC www.furuno.co.jp Pub. No. OSV-765-A DATE OF ISSUE: MAR. 008 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt

Läs mer

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

AIS Teknik och nätverk

AIS Teknik och nätverk ÅB:s SJÖFARTSDAG 2003-11-18 AIS Teknik och nätverk Rolf Zetterberg Sjöfartsverket Disposition AIS bakgrund Användningsområden Tekniken Standardisering Meddelanden AIS på land - nätverk Bakgrund Behov av

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare.

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. 1. Anslut GPS mottagaren till datorn med en kommunikationskabel. Starta sedan både GPS och datorn. En förutsättning för att kunna presentera positionen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter <BRP069A41> 4P359542-1F Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Hemsida: För mer information om specifikationer, inställningsmetoder,

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Invest Living Smart controller M

Invest Living Smart controller M Användarmanual Invest Living Smart controller M Ladda ner till din Smartphone (IOS 7.0 eller senare, Android 4.0 eller senare) Invest Living Smart Controller Innehållsförteckning 1. Specifikation / Info

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf. MANUAL SVENSKA Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.com Skötsel och underhåll Neo XS klockan är tålig och vattentät.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101 TOX-serien med CDC Hur de används och programmeras Ref: 555901 Ref: 564301 Ref: 565101 150416 50183 2 Innehåll Anslutning av enheter Ref: 5559xx Ref: 564301 Ref: 565101 Innehåll Inställning och åtkomst

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2 Produktinformation A B C D E F G H I J K L M A: Strömlampa B: Lampa till WAN-port C: Lampa till LAN-port D: Lampa till LAN-port E: Lampa till LAN-port F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk COMPASS Svenska 13-1 Svenska COMPASS Denna manual är skriven för NX2 Kompassgivare Utgåva: Juni 2002 13-2 COMPASS Svenska Nexus

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement. Använd inte Sweex Powerline

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella ATA-portar

Läs mer

NSPL-500. Användarhandbok. AIS/VHF-antennsplittern SVENSKA.

NSPL-500. Användarhandbok. AIS/VHF-antennsplittern SVENSKA. NSPL-500 AIS/VHF-antennsplittern Användarhandbok SVENSKA www.bandg.com www.simrad-yachting.com www.lowrance.com Förord Eftersom Navico fortlöpande förbättrar den här produkten förbehåller vi oss rätten

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! PLC8D:1 Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Data Logging, HMI Tools File Transfer Elementär datakommunikation Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Användarhandbok LABS LABS W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL:

Användarhandbok LABS LABS W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL: Användarhandbok JJ S LABS LABS W E D E N JJ S W E D E N UHF TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MODEL: Installation och uppkoppling / mottagaren För bästa mottaging bör mottagaren placeras minst en meter över underlaget

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00328C

Beijer Electronics AB, MA00328C Manual IFC ETTP and IFC ETCX Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskorten IFC ETTP och IFC ETCX. Modulerna kan anslutas och användas till operatörsterminalerna

Läs mer

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB Swema 03 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver CanCom Bluetooth transceiver BLUETOOTH V5.6 Specifikation Specification Matningsspänning Power supply 10-30 VDC Spänningsrippel Voltage ripple

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus Rum - Utmärkande egenskaper Avkänningselement med hög prestanda, temperaturkompenserad och stabil Modbus RS85 för digitala avläsningar Utgångar för-0ma, 0-0Vdc och 0-5Vdc Valfria färger, t.ex. röd Enkel

Läs mer

DD-WRT för trådlös router

DD-WRT för trådlös router DD-WRT för trådlös router Har följer en liten beskrivning på hur man kan använda en LINKSYS trådlös router tillsammans med tredje parts programvaran DD-WRT för att överbrygga mycket stora avstånd. Jag

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK

DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...2 3...1 4...1 5...1 6...1 2 DNX5220BT/ DNX5220 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer