SPORTLOVSTIPS KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE KONTAKTFAMILJ NUMMER ETT Uppdrag samhällsorientering, sid 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPORTLOVSTIPS KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE KONTAKTFAMILJ NUMMER ETT 2014. Uppdrag samhällsorientering, sid 15"

Transkript

1 NOLASKOGS EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NUMMER ETT 2014 KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE Uppdrag samhällsorientering, sid 15 KONTAKTFAMILJ Ett helt vanligt hem, sid 10 SPORTLOVSTIPS Läs mer om vad du kan göra på sportlovet, sid 8 9

2 INLEDAREN Kulturhuvudstadsåret har dragit igång. Sådan tur att det har åtta årstider då hinner vi uppleva så mycket mer. Förutom spännande upplevelser i nutid ger året förhoppningsvis också goda erfarenheter för framtiden. KULTURHUVUDSTADSÅRET ÄR HÄR! MÅNGA AV IDÉERNA KOMMER ATT FÖRVERK LIGAS UNDER 2014 Så har då invigningen av Europas kulturhuvudstad genomförts och vilken folkfest det blev. Lite stolta över Umeås framgång kan vi vara här i Örnsköldsvik också, då vi redan i samband med Umeås ansökan tydligt gav vår support. Delaktigheten i kulturhuvudstadsåret är också ett verktyg för att jobba med regionsutvidgningen. En symbolisk händelse var, när vi hösten 2012 invigde kulturhuvudstadshjärtat i norra rondellen och då förlovade oss med Umeå. Utgångspunkten för de aktiviteter som kommer att genomföras i Örnsköldsvik har varit att skapa ett brett engagemang med många delaktiga. Under 2013 gavs möjlighet att genom Kulturkicken få stöd att prova idéer som är nyskapande, samverkande och stärkande. Många av idéerna kommer att förverkligas under 2014, vilket vi hoppas ni alla kommer att märka. Dessutom har det öppnats nya möjligheter att få stöd genom Kulturkicken ETT ANTAL PORTALPROJEKT genomförs under kulturhuvudstadsåret. Nyss avslutade Melodifestivalen är ett och i slutet av mars kommer Innebandyfesten med besökare från hela landet. En av de större händelserna är ändå invigningen av High Coast Art Valley i slutet av juni. Det som skapas i Köpmanholmen Nätra Sidensjö är något som jag tror vi Örnsköldsviksbor kommer att vara mycket stolta över. Ett annat projekt rör framtiden. Barn och ungdomar har via kulturskolan fått möjlighet att visa hur de tror att deras samhälle kommer att se ut år Det blir spännande att ta del av! På teatersidan har de tre nordliga länsteatrarna samverkat med en föreställning Norrländsk Passion som ger sig ut på turné. TREDJE MAJ ÄR ett viktigt datum! Då har vi fått äran att ansvara för invigningen av en av de åtta samiska årstiderna, Gijrra (uttalas jirra). Gijrra betyder våren, återvändandets årstid, och jag hoppas att du som har möjlighet kommer till Stora torget när det är dags! Men vad händer sedan? Hur ska vi undvika att detta bara blir ett 2014 som går till arkivet? Hur ska vi istället ta tillvara allt engagemang som skapas? Hur stärker vi samarbetet i norr? Hur kan vi skapa mervärden som gynnar kommunens näringsidkare? Det är angelägna frågor. En bit in på hösten planeras ett antal möten för att öppna dialogen om kulturens roll som motor och tillväxtfaktor i vår samhällsutveckling. INNAN DESS, VÄLKOMMEN till många spännande händelser i Örnsköldsvik 2014! LASSE SÖDERLIND NÄRINGSLIVSUTVECKLARE OCH EN AV PROJEKTLEDARNA FÖR KULTURHUVUDSTADSÅRET 2014 I ÖRNSKÖLDSVIK NOLASKOGS Nolaskogs är en informationstidning från Örnsköldsviks kommun. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i kommunen fyra gånger per år. Nolaskogs finns även som taltidning och på kommunens webbplats: ANSVARIG UTGIVARE: Helén Sahlin REDAKTION: Elisabet Bårman, Maria Isaks son, Sven Alveryd och Ann-Sofie Mathiasson REDAKTIONSKOMMITTÉ: Irene Sellin Näsholm (samhällsbyggnadsförvaltningen), Gunnar Holmberg (samhällsbyggnadsförvaltningen), Gabriella Röschman (kommunledningsförvaltningen), Maria Nilsson (välfärdsförvaltningen), Arne Persson (samhällsbyggnadsförvaltningen) ADRESS: Nolaskogs, Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik E-POST: ornskoldsvik.se Telefon: OMSLAGSBILD: Liv med mamma Susanne Silverkraft i Åsbacken OMSLAGSFOTO: Håkan Nordström LAYOUT: The Factory of Design TRYCK: V-TAB Vimmerby AB PAPPER: Arctic Silk 100 g Nästa nummer av Nolaskogs kommer i juni NOLASKOGS

3 Nya kulturkickar OCH AKTIVITETER UNDER ÅRET Arbetet med Örnsköldsviks bidrag till Umeås kulturhuvudstadsår har pågått sedan en lång tid tillbaka. En rad projekt har startats runt om i kommunen stora som små. Men tanken att det ska bli ännu fler. Därför öppnas nu möjligheten att söka kulturkickar igen. Under rubriken Kulturaktiviteter i Örnsköldsvik 2014 på kommunens webbplats presenteras de olika aktiviteterna, som idag är ett 30-tal. Där finner du bland annat Blånagla som är ett konstprojekt med aktiviteter som har sin utgångspunkt i Husums stolta industrihistoria. I samiskt spår undersöker och dokumenterar kända och okända källor och fornlämningar i den samiska kulturen. Norrländsk passion skapar med teater, dans, musik och projektioner en stark visuell och poetisk föreställning i Fjällräven center, Artedis resa bjuder på dramatiserande framträdanden om den världsberömde naturforskaren Peter Artedis liv på hans barndomsplatser i Anundsjö och Nordmaling, samt Örnsköldsviks museum och konsthalls nya basutställning Nolavonda Historiesamlarna. VI VILL att en bred målgrupp ska få upp ögonen för kulturen och att det finns olika former av kulturyttringar. När vi nu öppnar möjligheter till kulturkickar igen, så är ingen aktivitet eller inget arrangemang diskvalificerad för stöd, så länge den uppfyller våra uppsatta kriterier, säger Hanna Wallin, en av projektledarna för Kulturhuvudstadsåret i Örnsköldsvik. Delaktigheten i det nordliga rummet, där de fyra nordliga länen samarbetar är en viktig del i kulturhuvudstadsåret. Programåret bygger på de åtta samiska årstiderna och varje län kommer att stå för en årstidsinvigning var. Västernorrland har fått årstiden gijrra (våren på samiska). En invigning som egentligen blir två, eftersom den ena hålls i Sundsvall 30 april och den andra i Örnsköldsvik 3 maj. Blånagla är en av alla sevärdheter under Kulturhuvudstadsåret KULTURKICKEN ÄR EN möjlighet för ideella föreningar, grupper och fria aktörer i Örnsköldsviks kommun att söka maximalt kronor för att genomföra aktiviteter under kulturhuvudstadsåret. Ansökan ska skickas in senast den 15:e varje månad för att behandlas i slutet av månaden. Det samiska perspektivet och den europeiska dimensionen är centrala delar i Kulturhuvudstadsåret Därför ser vi gärna att ansökningarna innehåller dessa delar, samt har en regional koppling, exempelvis genom samverkan med aktörer i andra delar av Örnsköldsvik Umeåregionen, säger Wallin. TEXT: SVEN ALVERYD Vill du ta del av kulturhuvudstadsaktiviteterna, gör ett besök på Där söker du även Kulturkickar. SAMMAN- FATTNING Arbetet med Örnsköldsviks bidrag till Umeås kulturhuvudstadsår har pågått en tid. En rad olika projekt har startats runt om i kommunen. Men tanken är att det ska bli ännu fler. Därför finns det möjlighet för den som vill genomföra ett kulturarrangemang att söka bidrag för det hos kommunen. Bidraget kallas Kulturkick. 3 NOLASKOGS

4 CIVILSAMHÄLLE FRIVILLIGARBETARE FÖRENINGSLIV BYAGRUPPER/SAMHÄLLSFÖRENINGAR SAMFUND Med gemensamma krafter och stort ideellt engagemang uträttas mycket av det som håller människor samman och gör en plats attraktiv. INTRESSEORGANISATIONER Vårt gemensamma bästa de ideella krafternas mission Organisationer, samfund, föreningsliv och ideellt arbetande privatpersoner står för mycket av kittet i samhället. Många engagerar sig för att den plats där de bor ska vara livaktig, trivsam och attraktiv. Runt om, i såväl landsbygd som tätort, viks oräkneliga timmar för att ordna fritidsaktiviteter, till socialt inriktat engagemang, gemensamt utvecklingsarbete, m.m. Att frivilligsektorn är en betydelsefull kugge blir än mer tydligt om man ser till dess omfattning. I hela landet beräknas 1,6 miljoner personer på något sätt vara engagerade i ideellt arbete*. DEN SENASTE TIDEN har vi i Örnsköldsvik kunnat se ett stort lokalt engagemang för att ta emot nya kommuninvånare och bjuda in dem i gemenskapen. De goda exemplen är många. Vi hälsade på i Husum där fritidsgården Röda villan, sedan i höstas, fungerar som mötesplats och mångkulturellt café. Varje torsdag kl tittar Husumbor, i skilda åldrar och med olika ursprung, in för en stunds gemenskap. Ett antal eldsjälar bestämde sig för att bygga broar för att de som bor i Husum i högre grad ska mötas för de boendes och ortens Eliene Häggkvist serverar och Felicia sköter kvalitetskontrollen. 4 NOLASKOGS

5 Sedan 3 februari ansvarar kommunen för hälso- och sjukvårds- distriktssköterskor, arbets- team som består av legitimerade insatser som utförs i hemmet, terapeuter och sjukgymnaster. förutom om det gäller hembesök För att underlätta kontakterna för dig som omfattas av av läkare eller specialistvård. Patienter som vid verksamhetsövergången hade hemsjukvård i kommunen infört ett speciellt hemsjukvårdens insatser har primärvårdens regi har förts över telefonnummer som en väg in: till kommunens register Du som inte redan är inskriven som hemsjukvårdspatient Mer information finns på www. vänder dig som vanligt till din ornskoldsvik.se/hemsjukvard hälso central. Bedömer hälsocentralen att du behöver få någon form av hälso- eller sjukvård i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvårdsbästa. Det handlar om stolthet för den egna bygden. Vi vill att alla ska trivas och känna sig välkomna. Helst att de stannar, det gynnar service, kommunikationer, skola, m.m. säger Åsa Ringlöv, engagerad ortsbo och delprojektledare för Bygd och stad i balans. Tillsammans bjöd bl.a. Svenska kyrkan, frikyrkorna, iogt-nto och fritidsgårdens personal in närboende med olika ursprung till ett samtal kring vilka behov och önskemål man hade. Ett av de önskemålen var att många ville lära sig att simma nu när den nyrenoverade simhallen hade öppnat, fortsätter Åsa. Sagt och gjort, med ideella ledare kunde två simkurser för vuxna dras igång en grupp med män och en med kvinnor. Simkurserna är nu avslutade och det finns intresse för en fortsättning men för det behövs nya krafter som tar på sig rollen som ledare. Det var mycket bra och duktiga ledare. Jag skulle gärna fortsätta för att känna mig säkrare i vattnet, berättar Lidya Hailu. ETT MÅL med simkursen var att de som var med ska känna sig trygga nog att gå till simhallen och ta del av ordinarie utbud, säger Örjan Forsberg som höll i herrarnas simkurs. Eftersom föreningslivet har en så stark ställning i det sociala livet i Sverige handlar mycket om att introducera personer som kommer från andra kulturer i just de bitarna. Föreningar och organisationer besöker caféet i Husum för att visa och bjuda in till sin verksamhet. Två grupper turas om att på sin fritid ansvara för caféet. När många engagerar sig ger det bredd. Samtidigt blir det mindre jobb för några få entusiaster som har många järn i elden. Det är också en vinst att organisationerna träffas och samarbetar kring något gemensamt, menar Siw Bylin från Svenska kyrkan. TACK VARE DET varma engagemanget känns Mångkulturellt centrum i Husum som en välkomnande plats där olika nationaliteter, åldrar, språk och kulturer kan mötas med en trivsam tillvaro i Husum som gemensamt mål. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN ILLUSTRATION: HELENA BERGENDAHL *Källa: SCB Det civila samhället 2010 ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån. Pricka för Seniorveckan i kalendern När det nationella Äldreåret från olika årtionden, avslutades beslutade omsorgsnämnden att arrangera en årlig ciceron, författaren Bo R. Holm- tal. Allt sammanhållet av galans seniorvecka. Syftet är att inspirera till ett aktivt åldrande, hälsa Övik Big Band, gospellinjen vid berg. Medverkar gör bland andra och livskvalitet. Seniorveckan, Mellansels folkhögskola, Vocal som i vår arrangeras för första Eyes samt Hjärnfonden. gången, pågår 5 10 maj. Tillsammans kommer kommunen och kan, Örnsköldsvik, 10 maj. Biljet- Äldregalan hålls i Pingstkyr- olika föreningar och organisationer att erbjuda en rad aktiviteter. och alla åldrar är välkomna. För terna släpps i slutet av februari Det blir bland annat föreläsningar om demens, läkemedel, kost Hörnkvist, en ung student vid arrangemanget svarar Robin och tandvård samt demonstration av hjälpmedel. På Parksko- initiativ till galan och lägger stort Nolaskolan som både tagit lan dukar restaurangutbildningens elever upp en vårlunch för genomförande. engagemang på ett fulländat seniorer. Seniorveckans program fylls på efterhand och uppdateras löpande på kommunens Seniorveckans final blir en glittrig äldregala. Under parollen webbplats. Håll utkik på www. Det var bättre förr bjuds publiken på musik, teater och humor TEXT: ELISABET ornskoldsvik.se/seniorveckan BÅRMAN Hemsjukvård i kommunens regi 5 NOLASKOGS

6 LILLY, 2 ÅR Förtjust i hela Lilla Söderhavet. Gröna rutschkanan en favorit. MYCKET ATT GÖRA I LILLA SÖDERHAVET Lilla Söderhavet har blivit större. Paradiset har investerat i en helt ny avdelning för barn. Tanken är att barnen kan upptäcka saker och hitta på egna lekar. Precis som i verkliga Söderhavet, regnar, åskar och blixtrar det ibland. Det finns kanoner att skjuta vatten med, bubbelpool och så Badorvar som pratar och mycket mer. Nolaskogs lät Lilly, Saga och Alice Berglund testa nya Lilla Söderhavet och förändringen verkar ha slagit väl ut. Lilla Söderhavet riktar sig främst till 2 7-åringar. TEXT OCH FOTO: MARIA ISAKSSON SAGA, 6 ÅR Det är mycket roligare än förut. Lilla bubbelpoolen och ön var roligast. ALICE, 8 ÅR Det tycker jag med. Och så Badorvar. Fast allt var jättebra. Mitt jobb i kommunen badvärd TEXT OCH FOTO: MARIA ISAKSSON Emil Hållberg har det perfekta jobbet enligt honom själv, som badvärd på Paradiset. Mötet med alla människor och att han utvecklas hela tiden är det bästa. Paradiset är en kommunal verksamhet med 16 fast anställda och ett antal timanställda. Emil har arbetat på Paradiset i 2 ½ år. Han började som timanställd, men fick för ett år sedan fast anställning. För det mesta jobbar han från kl. 07:00 till 16:00, men en gång i veckan arbetar han kväll från 12:00 till 22:30 och så 6 NOLASKOGS blir det helgarbete ungefär var tredje helg. Arbetstiderna kan Emil själv styra med hjälp av önskeschema. Arbetsuppgifterna består av att bevaka främst äventyrsdelen på badet och se till att det är säkert för badgästerna. Han håller också simskola för barn i årskurs 1 3 två gånger i veckan. Han hjälper också till i receptionen ibland och jobbar som spavärd då han håller i bastusittningar. Att vara badvärd är ett givande jobb för Emil Hållberg. Det är ett väldigt varierande jobb där man träffar mycket folk, vilket gör att man utvecklas som person. Det gäller till exempel att kunna möta människor på rätt sätt och hantera konflikter. Jag ser att även de som börjat jobba som badvärd efter mig utvecklas på ett bra sätt. Det allra roligaste är att ha simskola. Det är så kul att lära ut och se barnen lära sig simma. Emil har simlärarutbildning och har naturligtvis gått den badvaktsutbildning som alla badvärdar måste genomgå. Där ingår bland annat livräddning och hjärt- och lungräddning. Alla badvärdar får också genomgå vattenprov med dyktester och annat innan de anställs. En gång i månaden får de göra dessa prov för att hålla ångan och vattenvanan uppe.

7 Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för Örnsköldsviks landsbygd? Nu har alla Örnsköldsviksbor möjlighet att lämna synpunkter på inriktningen av kommunens landsbygdsutveckling. ÅRETS ÖRNSKÖLDSVIKS- FÖRETAGARE I samband med den årliga företagargalan i Örnsköldsvik 13 februari korades Årets företagare i en rad kategorier. Bland många värdiga kandidater och förtjänstfulla insatser blev det slutligen följande personer och företag som tog hem utmärkelsen. Företagande är en viktig del i landsbygdsstrategin. Här en bild från MES Smide i Myckelgensjö. Ett förslag till Landsbygdsstrategi kommer att skickas ut på remiss i slutet av februari. Strategin innehåller ett antal övergripande mål och aktiviteter som underlag för kommunens och andra aktörers fortsatta arbete med att utveckla landsbygden i Örnsköldsvik. Under vintern var ett tidigare förslag till landsbygdsstrategi ute på samråd. Ett drygt 30-tal yttranden kom då in från organisationer, politiska partier, privatpersoner m.fl. Efter samrådet har en bearbetning av strategin gjorts utifrån de inkomna synpunkterna. Bland annat har dokumentets struktur omarbetats och kopplingen till kommunens övergripande mål tydliggjorts. SOM UNDERLAG FÖR strategin har en nulägesanalys tagits fram som beskriver styrkor och möjligheter, respektive svagheter och hot för landsbygden. Vidare redogörs för befolkning och befolkningsförändringar samt sysselsättning för olika delar av kommunen. Som utgångspunkt finns också olika kommunala, regionala och nationella planer och måldokument som berör landsbygdsfrågorna. För ett antal insatsområden har övergripande mål och strategier/aktiviteter formulerats. Avsikten är att dessa ska konkretiserats i kommunens egen fortsatta verksamhetsplanering, och i arbete med lokala utvecklingsplaner tillsammans med byautvecklingsgrupper, samhällsföreningar m.fl. FÖR FÖLJANDE HUVUDOMRÅDEN har mål och strategier/aktiviteter formulerats: Leva och bo Företag och service Infrastruktur Strategin förtydligar vilka kommunala verksamheter som medborgarna kan förväntas finna i de fyra utpekade serviceorterna (Bjästa, Bredbyn, Björna och Husum). Strategin ger även förslag på en metod för att landsbygdssäkra kommunala beslut. Den innebär att kommunen ska göra en analys av hur förslaget påverkar landsbygden innan man går till beslut. Beslutets ekonomiska, ekologiska och sociala effekt ska beaktas i en sådan analys. TEXT: THOMAS LUNDGREN FOTO: P-O SEDIN, JONNA JINTON Landsbygdsstrategin finns tillgänglig på kommunens webbplats fr.o.m. 24 februari, och kommer också att skickas ut, via e-post eller brev, till berörda organisationer m.fl. Synpunkter på strategin lämnas helst med e-post till eller med vanlig post till Kommunledningsförvaltningen, Örnsköldsvik. Frågor besvaras av Lena Lindström, tfn Årets företagare Niklas Nyberg Nybergs Fastigheter & Förvaltning AB Årets nyföretagare Marcus Stridsberg Targa produktion Årets företagande kvinna Maria Apelquist & Marie Wiklund Modern Ekonmi Årets företagsledare Tommy Gustafsson-Rask BAE Systems Hägglunds AB Årets miljöföretag Vindin och Övik Energi AB Årets utvecklare av staden och stadsnära turism Signerat M Årets Öviksstjärna Ulla Sjöström Musikmakarna Företagsamma Örnsköldsvik På Facebook (foretagsammaornskoldsvik) kan du få tips och hålla dig uppdaterad om vad som är på gång för dig som är företagare i Örnsköldsviks kommun. Idyll räcker inte, strategin behandlar förutsättningarna för att leva och bo på landbygden. 7 NOLASKOGS

8 SPORTLOVSDAX Ledig och fri att fylla dagen som du vill? Här hittar du några tips för ett aktivt sportlov 1 9 mars. PÅ LÄNGDEN HUGGSJÖSTUGAN Sportlovsveckan, öppet måndag söndag kl Ta med eget fika eller köp i stugan. Semlor, korv, smörgåsar, kaffe, te eller saft. Grillplats och pulkabacke. Skidspåret från parkeringen i Backsjö är 2,2 km. Det går också att promenera 1,8 km från Västansjö. VÄSTANÅ FÄBODAR, NÄTRA FJÄLLSKOG Öppet helger kl Försäljning av fika och våfflor 2 mars, gå på tur-arrangemang med servering, program och vinstchans. RUTBERGSHOTELLET, RUTBERGET Stugan står alltid öppen. Kaffe, te och saft finns för att göra iordning själv. Grillplats finns. VITSJÖSTUGAN, SVEDJE Öppet söndagar då det finns snö, kl Eventuellt öppen mer, kolla Facebook. SKYTTIS, SKIDANS DAG 9 mars Kommunen och ett antal föreningar bjuder in till en dag i skidans tecken på Skyttis. Gratis spårområde, blåbärssoppa, tipsrunda, vallaservice, låna skidor mm HITTA SPÅRET! Kartor över skidspår och information om när spåren senast preparerades finns på PÅ TVÄREN UTFÖRSÅKNING Öppettiderna kan komma att ändras beroende på väderförhållanden. Titta därför även på respektive hemsida. ÅSBACKEN Öppettider vecka 9 och 10: Måndag fredag kl samt kl Kiosk och skiduthyrning öppen under dessa tider. Tfn BJÄSTABACKEN Dagtid, vardagar under sportlovet kl (övriga veckor kl 10 15) Tisdag, onsdag, torsdag även kl Helgdagar, kl Servering Tfn SOLBERGSBACKEN Öppettider fredag 28/2 lördag 8/3 öppet klockan 10 16, söndag 9/ Resturangen öppen kl 10 22, lördagar 1/3 och 8/3 kl SKULEBACKEN Öppet hela sportlovsveckan: måndag söndag kl (hela backen) onsdag kl (endast ankarlift) fredag kl (Hela backen) Kiosk och Toppstugan öppet alla dagar kl Hamburgergrillning vid dalstationen fredag kväll samt lördag och söndag kl Tfn DJUPTJÄRNSBACKEN, TREHÖRNINGSSJÖ Lördagar 11 14:30 Sportlovstisdagen 5 mars kl 11 14:30 KOMBINERA FLERA BACKAR Med Skipass Höga kusten få du tillgång till 8 NOLASKOGS

9 kolla webben! Programmet kan komma att ändras t.ex. på grund av snöbrist eller väderlek i övrigt. Fler aktiviteter kan också komma till. På uppdateras utbudet allteftersom. flera backar. Köper du 2-dagars liftkort får du också kvällskort i annan backe. Köper du ett veckokort får du ett dagskort i annan backe. Skipass Höga kusten gäller i Solbersgbacken, Skuleberget och Vårdkasbacken. PÅ DET HALA ISBANOR FJÄLLRÄVEN CENTER OCH MODOHALLEN Tider för allmänhetens åkning publiceras på www2.modohockey.se/istider HUSUMHALLEN Tider för allmänhetens åkning publiceras på SKYTTISHALLEN Vecka 10. Måndag fredag kl åkning för allmänheten utan klubba och puck. Måndag fredag kl med klubba och puck. Söndag kl åkning för allmänheten utan klubba och puck. Söndag kl med klubba och puck. BJÄSTAHALLEN Måndag fredag, vecka 10. Kl 10 12, friåkning utan puck och klubba. Kl 12 14, friåkning med puck och klubba PÅ DJUPET VINTERFISKE ISFISKEPREMIÄR GVALSJÖN SAMT GAMBODTJÄRNARNA Lördag 1 mars LÄTTILLGÄNGLIGT PROVA-PÅ-DAG FÖR ALLA Onsdag 5 mars kl på Skyttis. En friluftsdag med prova-på-aktiviteter som passar de flesta och dit alla är välkomna. Till vissa aktiviteter finns särskilda hjälpmedel och redskap som gör att även den som har en funktionsnedsättning kan ha möjlighet att delta. Åk hundspann, prova på skidor och skridskor (finns begränsat antal att låna på plats), testa curling eller innebandy. Discomusik, korvgrillning och en rad andra trevliga inslag utlovas också. I STUGVÄRMEN PYSSEL OCH KNÅP INOMHUS KOMTEK Måndag 3 mars, öppet för allmänheten men man måste anmäla sig i förväg via KomTeks hemsida (maximerat antal). Åldersgräns från 7 år. Deltagarna får tillverka ett sportlovspaket med saker som kan vara bra att ha under ett sportlov. KULTURLAB, ÖRNSKÖLDSVIKS MUSEUM & KONSTHALL Under sportlovet är kulturlabbet öppet tisdag torsdag, kl Tisdag 4 mars. Tygtryck och täljning. Onsdag 5 mars. Rita med tråd på tyg och täljning. Torsdag 6 mars. ATC-kort och täljning. ATC står för Artist trading cards och är konstnärliga samlarbilder. Tillverka egna och byt med varandra. Resten av året är kulturlabbet öppet lördagar kl för dig som gillar att skapa. Här finns gott om material och möjlighet att prova olika tekniker. Varje lördag finns en handledare på plats. Du kan delta i det handledaren jobbar med eller fortsätta med något du börjat på tidigare. ARKENBIBLIOTEKET Aktiviteter för barn från 6 år. Måndag 3 mars. Skapa berättelser på surfplattan tillsammans med oss. Kurs i digitalt berättande. Anmälan krävs, max 14 deltagare. Tisdag 4 mars. Vem är det som kikar fram? Berättelse och eget skapande. Onsdag 5 mars. Film: Dumma mej 2. Svenskt tal, från 7 år. Torsdag 6 mars. Skapa snöflingor med papper och sax. Fredag 7 mars. Sagostund kl 10 och 13. Arkenbiblioteket, tfn NÄRBIBLIOTEKEN Bjästa, måndag 3 mars kl 10. Knapptillverkning. Bredbyn, måndag 3 mars kl 10. Pappersverkstad klipp och vik pappershundar. Björna, tisdag 4 mars, hela dagen. Knapptillverkning. Trehörningsjö, onsdag 5 mars kl 11. Knapptillverkning. Husum, onsdag 5 mars kl 10. Pappersverkstad klipp och vik pappershundar Skorped, torsdag 6 mars kl 13. Knapptillverkning. UTEISBANOR GIMÅT: Fågelvägen SVARTBY: Solrosvägen CENTRUM: Vikingagatan VARVET: Sätervägen SVEDJEHOLMEN: Stenvägen DOMSJÖ: Bondegatan och Humlegårdsvägen SJÄLEVAD: Götavägen, Markvägen och Nordhemsvägen KROKSTA: Minkvägen ÅS: Västerlånggatan Under lovet är även skolornas isbanor öppna för allmänheten. 9 NOLASKOGS

10 HÄR FINNS DET HJÄRTERUM Kommunen behöver fler kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Möt en av de familjer som generöst öppnat sin dörr och välkomnat en liten tjej i gemenskapen. Hej, jag är lite hungrig! Med samma självklarhet och trygghet som någon av familjens biologiska barn meddelar Wilma sin ankomst och att det skulle sitta fint med något i magen. Att detta inte är hennes riktiga hem spelar ingen roll. Med tre egna barn som inte längre är små och gott om plats i såväl hjärta som bostad bestämde sig Nenna och Göran Åström för att ta ett uppdrag som kontaktfamilj. Det har nu snart gått två år sedan en treårig tjej klev in i deras tillvaro. Wilma har hunnit fylla fem och har en självklar plats i familjegemenskapen. Ett par helger i månaden och någon eftermiddag ibland kommer hon och hänger nyfiket med på allt som händer i en aktiv familj. DETTA ÄR NENNAS och Görans första uppdrag som kontaktfamilj och de upplever att de hade möjlighet att ta ett steg i taget, från intresseanmälan till placering. Vi fick gå en kurs som gav en inblick i vad uppdraget innebär. Det var också bra att få möta erfarna kontaktfamiljer och få lite tips på vägen, säger Göran. Efter samråd med de egna barnen beslutade Nenna och Göran att de ville gå vidare. Familjens lämplighet utreddes och så småningom kom en liten tjej på besök. När vi efter några känna-oss-för-besök skulle ta ställning till om vi ville fortsätta var det en självklarhet för familjens egna ungdomar. Wilma är en av oss, henne kan vi inte svika, deklarerade de. På kort tid hade hon vuxit in i vår familj, konstaterar Nenna. 10 NOLASKOGS

11 Kontaktfamiljer och kontaktpersoner är insatser som kan beviljas med stöd i Socialtjänstlagen. KONTAKTFAMILJ En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem någon helg i månaden. Hos kontaktfamiljen ska ett barn eller en ungdom få ta del av det som familjen brukar göra en vanlig helg. KONTAKTPERSON En kontaktperson fungerar som personligt stöd till ett barn, ungdom eller vuxen en eller ett par gånger per vecka. Utifrån den andra personens behov och intressen gör man olika saker tillsammans som att fika, gå på bio, motionera, m.m. En viktig uppgift är att ge råd och stöd i vardagssituationer. VEM KAN BLI Kontaktfamiljer kan bestå av gifta, sammanboende eller ensamstående. Det viktiga är att familjen har en trygg och stabil familjesituation, tid och ork för ytterligare en familjemedlem samt förståelse för barn och unga. En kontaktperson ska ha fyllt 18 år. I övrigt gäller det att vara trygg i sig själv och att ha möjlighet att engagera sig för en medmänniska. MER INFORMATION Vill du helt förutsättningslöst veta mer om uppdragen, välkommen att höra av dig! Kontaktfamilj: Margaretha Blomgren, Karin Forslund, Kontaktperson: Liselotte Andersson, OM MAN ÄR VILLIG ATT ÖPPNA DÖRREN FÖR NÅGON ANNAN OCH BJUDA PÅ SIG SJÄLV ÄR KONTAKTFAMILJ ETT GIVANDE UPPDRAG. Hur smidigt anpassningen går varierar givetvis från fall till fall och beroende på bakgrund och förutsättningar. Även samarbetet med de biologiska föräldrarna spelar in. I vårt fall har kontakterna med Wilmas mamma fungerat bra, säger Göran. HELA FAMILJEN BEHÖVER vara överens om att ta emot en främmande person i sitt hem men för övrigt tror inte Göran och Nenna att man behöver ha några särskilda egenskaper som kontaktfamilj. Det handlar om empati. Om folk fick höra de historier som kan ligga bakom ett placeringsärende skulle nog betydligt fler vara beredda att engagera sig, tror Göran. Om man är villig att öppna dörren för någon annan och bjuda på sig själv är kontaktfamilj ett givande uppdrag. Wilma berikar verkligen vår familj, säger Nenna. KOMMUNEN BEHÖVER FLER kontaktfamiljer. Du som funderar på ett uppdrag tveka inte, hör av dig. Det finns uppdrag av olika karaktär och för många skulle din insats göra stor skillnad. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN Handelsstrategi utarbetas Detaljhandeln i Örnsköldsvik omsätter cirka 3,2 miljarder kronor per år. Handeln skapar jobb och tillväxt samt bidrar till kommunens attraktivitet. Örnsköldsviks kommun vill medverka till en växande handel med nya etableringar både i stadskärnan och i externa lägen. Därför har kommunen, i samarbete med representanter för handel och fastighetsägare, påbörjat ett arbete för att ta fram en handelsstrategi. Strategin ska ge vägledning så att etableringar sker på de platser som är bäst lämpade för olika typer av handel och att de platserna bekvämt och säkert kan nås av olika konsumentgrupper. Världsklass efter 2015 Utvecklingsarbetet Världsklass 2015 går in på det sista projektåret. Två externa parter (Oxford research och Sweco Eurofutures) har anlitats för en utvärdering av arbetet under åren och för att ta fram en omvärldsanalys med sikte 5 10 år framåt. Både utvärdering och analys beräknas vara klara till sommaren. Med de resultaten till grund kommer Världsklass 2015 under hösten att bjuda in allmänhet och intresserade aktörer till ett flertal workshops för att tillsammans forma det kommande arbetet. Lättläst webb På Örnsköldsviks kommuns webbplats finns information på lättläst svenska. Där finns grundläggande information om kommunens verksamhet och styrning. Där finns även kontaktuppgifter och nyheter. Den lättlästa webbplatsen har nyligen blivit certifierad av Centrum för Lättläst. Det innebär att webbplatsen godkänts utifrån ett antal kriterier, bland annat tillgänglighet, innehåll, språk, struktur och form. Den lättlästa webben är tänkt att underlätta för personer med dyslexi, demens, intellektuell funktionsnedsättning, annat modersmål än svenska eller som av annan anledning har svårt att tillägna sig en standardtext. Ta gärna en titt på: lattlast 11 NOLASKOGS

12 UNG SAMTALSBYRÅN FÖR UNGA i ny tappning Om du är mellan 16 och 30 och känner att du mår dåligt och behöver någon att prata med så är du välkommen att kontakta samtalsbyrån. Den har funnits länge, men nu är fler inblandade, öppettiderna längre och åldersgränsen högre än tidigare. På samtalsbyrån för unga arbetar sedan 1 oktober två nya samtalsbehandlare. Utöver dessa finns även en utvecklingsledare med ambitionen att motverka psykisk ohälsa bland unga och se till att det är lätt för unga att få stöd. Samtalsbyrån drivs i samverkan mellan Örnsköldsviks kommun, Landstinget Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och finns i samma lokaler som ungdomsmottagningen på Bergsgatan 9. Andra aktörer kan rekommendera unga att kontakta oss och tvärtom så att det hänger ihop. Det är inte lätt för ungdomar att veta vart man ska vända sig i olika frågor. Det kan vi hjälpa till med, säger Frida Brodin som är en av dem som jobbar på samtalsbyrån. DET FINNS TILL exempel särskilda handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som är knutna till samtalsbyrån. När det gäller sjukvården är det barn- och ungdomspsykiatrin och hälsocentralerna som är involverade. Samarbete sker också med polisen och gymnasieskolorna. Det vanligaste är att den unge själv tar kontakt, men det händer att föräldrar kontaktar samtalsbyrån. Föräldrar och syskon kan också vara med under samtalen om det krävs en förändring i familjen. Vi är inte dem som jagar på, utan den unga personen ska känna att det är valfritt och på hans eller hennes villkor. Det är han eller hon som håller i taktpinnen, säger Nina Hansson Kemi som också jobbar på samtalsbyrån. DET FINNS MÅNGA unga som mår dåligt av olika orsaker. Frida och Nina upplever att stress är ett vanligt problem bland unga. Båda har kunskaper om hur man kan hantera stress. Arbetslöshet är ett annat problem som ofta leder till låg självkänsla. Arbetslösheten är idag hög bland unga ända upp till 30-årsåldern. Det är bland annat därför som åldersgränsen för att få stöd hos samtalsbyrån är 30 år jämfört med tidigare 25. Samtalsbyrån är en etablerad verksamhet som vi nu bygger vidare på med mycket eftertanke. Det som fyra olika parter nu investerar i ger förhoppningsvis mindre framtida ohälsa och därmed lägre kostnader för samhället på sikt, säger Ola Bäckström, utvecklingsledare. Vi vill att det ska kännas positivt att komma hit. Man behöver inte ha jättestora problem för att kontakta oss. Ibland kan det räcka med ett samtal att man får berätta och sedan gå vidare, säger Frida. Att kontakta oss är ett bra första steg, säger Nina. Sedan är det bara att komma hit och så får vi se. Samtalsbyrån för inga journaler och inget som sägs registreras. TEXT: MARIA ISAKSSON FOTO: P-O SEDIN SAMTALSBYRÅN Samtalsbyrån kan du kontakta om du är mellan 16 och 30 år och har problem som det kan vara bra att prata om med någon utomstående Öppet må fr 08:00 16:30, lunchstängt 12:00 13:00 Nina Hansson Kemi och Frida Brodin är samtalsbehandlare på samtalsbyrån. 12 NOLASKOGS

13 SUPERVALÅR 2014 med unga i fokus De unga är i fokus för kampanjen Demokrati, varför då? Utställning och festival ska synliggöra ungas möjlighet till politisk påverkan är första gången som Sverige har ett supervalår, det vill säga Europaparlamentsval och nationella allmänna val samma år. Frågor som hur vi vill ledas och av vem, såväl nationellt som internationellt, ställs på sin spets. Eftersom det är var och ens rättighet att påverka, blir demokratifrågan hetare än någonsin. Något som Camilla Larsson, demokratisamordnare vid Örnsköldsviks kommun vill sätta fokus på genom kampanjen Demokrati, varför då? Det handlar inte bara om att locka människor till vallokalerna, de måste vara medvetna om vad de röstar på. Därför kommer vi på olika sätt att försöka inspirera människor och framförallt de unga förstagångsväljarna att sätta sig in i de politiska frågorna. Detta gör vi genom en kampanj riktad mot skolorna, en demokratiutställning och så inflytandefestivalen, säger Camilla. Den 13 mars är det dags för en Inflytandefestival som riktar sig till åringar INFLYTANDEFESTIVALEN Mer information om Inflytandefestivalen och anmälan kan du hitta på eller gå in på med temat Demokrati, varför då?. Det blir föreläsningar, workshop och diskussioner på Sliperiet. Bland föreläsarna finns Martin Sande från Preera, initiativtagare till Sverigestudien och eu-kommissionens Johan Wullt. Dagen avslutas med en diskussion mellan ungdomsförbund från hela Sverige om ungas möjlighet till etablering. Under dagen finns det också tid och möjlighet för möten och dialog mellan ungdomar politiker tjänstemän, säger Camilla. Jag skulle vilja rekommendera ett besök på www. mittval2014.eu där man kan testa vilken parlamentariker eller partirepresentant man ligger närmast när det gäller egna åsikter, säger hon avslutningsvis. TEXT: SVEN ALVERYD FOTO: P-O SEDIN VI BEHÖVER DIN HJÄLP ATT ÖKA DIN OCH ANDRAS SÄKERHET Hjälp till att öka din och andras trygghet och säkerhet. Via kommunens Risklinje kan du anmäla risker och faror i din omgivning. Det kan vara risker i trafikmiljön, brunnar utan lock, farliga produkter, blockerade trapphus och nödutgångar m.m. Om du upptäcker en risk, ring eller rapportera via webben Ring Kommunens Risklinje för att anmäla risker och faror i vår omgivning. 13 NOLASKOGS

14 KULTUR I SKOLAN KULTUREN har fått en allt viktigare roll i skolan Skapande skola öppnar dörrar till kulturupplevelser och stimulerar till att själv prova på estetiska uttrycksformer. Genom Kulturrådets projekt Skapande skola ska kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt införlivas i förskoleklass och grundskola. Örnsköldsviks kommun har fått bidrag av Kulturrådet för olika kulturinsatser. Pengar delas ut av en lokalt sammansatt samordningsgrupp dit skolorna kan skicka sin bidragsansökan. En viktig del är delaktigheten, eleverna ska medverka i valet av kulturinsatser. Därför består de samrådsgrupper som finns på skolorna med uppgift att sammanställa förslag till aktiviteter till huvuddel av skolelever, säger Sten-Ove Sundlöf, verksamhetsledare på kulturskolan och medlem i samordningsgruppen. BIDRAG DELAS UT bl.a. för inköp av föreställningar, guidning på museum, arrangemang där kulturpedagoger eller kulturaktörer medverkar, transporter till kulturaktiviteter samt insatser som främjar det egna skapandet. Nu pågår arbeten för fullt ute bland skolorna, från förskoleklasserna till årskurs 9. Dans, animation, filmfestivaler, inspelning av egna filmer, teater, arbete med konstnärer, föreläsningar är några av aktiviteterna. I många fall blir insatsen ett komplement till den redan pågående verksamheten. Vissa av aktiviteterna är kopplade till Fair City Ö, årets i särklass största projekt, som alla hög- och mellanstadieskolor inbjudits till. Uppdraget är att gestalta sin vision om hur ett Fair City i Örnsköldsvik ser ut Det vill säga ett rättvist samhälle där alla, oavsett man bor i tätort eller på landsbygd, har tillgång till kultur, samhällsservice, kommunikation mm. Uttrycksformen kan vara dans, musik, bild, drama, poesi ett estetiskt uttryck som läggs in i en speciellt framtagen interaktiv karta. Fair City Ö är en av aktiviteterna som bidrar till Umeås Kulturhuvudstadsår. Mycket på grund av det, möjliggörs elevernas delaktighet i kulturutvecklingen, säger Sten-Ove. DEN 19 MARS arrangeras en länskonferens i Örnsköldsvik. Där kommer eleverna att få arbeta med olika kulturteman, t.ex. bygga syntar kombinerat med sömnad, dansworkshop och tagtool där graffiti görs på Ipads. Det hela avslutas med en paneldebatt med tema demokrati. Vill vi att konferensen blir minnesvärd och framförallt uppnår sitt syfte, det vill säga inspirerar deltagarna att finna sin grej med kulturen, säger Sten-Ove. TEXT: SVEN ALVERYD SAMMANFATTNING Genom projektet Skapande skola ska elever i landets alla grundskolor och förskoleklasser få arbeta mer med kultur och konst. Örnsköldsviks kommuns skolor får pengar för att låta eleverna ta del av konst, musik- och teater. Eleverna kan också få möta konstnärer och skapa något tillsammans med dem. Skolan kan köpa material som eleverna får använda till sitt skapande. I mars blir det en stor träff där elever från hela länet får träffas och prova på olika sorts skapande. 14 NOLASKOGS

15 Kazim Karkan, Ruth Russom och Sleiman Almoulla har en samhällsorienterande funktion gentemot asylsökande. Kommunikatörer hjälper ASYLSÖKANDE Kommunen har anställt fyra kommunikatörer för att hjälpa de cirka 200 asylsökande som beretts plats i Örnsköldsviks kommun och som nu är på plats i Mellansel, Björna, Trehörningsjö och Långviksmon. Kazim, Ruth och Sleiman är tre av dem. Varje dag kommer nya problem. Det kan röra skolan eller så kanske de blivit kallade att åka till en annan stad. Hur kan de då resa på bästa sätt? Några har behövt vård och då har vi fått hjälpa till och förklara hur den svenska sjukvården fungerar. Vi har en viktig roll, men det som gjort att det fungerat så bra är att det civila samhället ställt upp på ett fantastiskt sätt, säger Sleiman. I september anlände de första asylsökande. I oktober började Kazim Karkan och Ruth Russom som kommunikatörer med uppdraget att finnas till hands för de asylsökande när de behöver hjälp med översättning eller när de stöter på problem och inte vet hur de ska göra. Sedan dess har även Sleiman Almoulla och Moustafa Hassoun anställts med samma uppdrag. Ruth och Sleiman arbetar i Mellansel, medan Kazim och Moustafa arbetar i Björna, Trehörningsjö och Långviksmon. KOMMUNIKATÖRERNA TALAR FLERA olika språk vilket har stor betydelse. Alla talar svenska, engelska och arabiska. Ruth, som kommer från Eritrea, talar även tigrinja och amarinja. Kazim, som kommer från Kurdistan, talar förstås kurdiska, men även turkiska och azeriska. Sleiman, som kommer från Libanon, talar också ryska vilket visat sig vara till nytta då några asylsökande kommit från Ukraina och Georgien. Den fjärde kommunikatören Moustafa kommer från Syrien. Det känns bra att ha fått det här uppdraget. Vi behövs. Det är otroligt uppskattat när någon av de asylsökande träffar någon som talar samma språk och får berätta. En roll vi har är att skapa hopp hos dessa människor. Det brukar lösa sig även om man inte talar samma språk. Det har aldrig varit något problem som inte går att fixa, säger Kazim. Vi pratar om deras behov. Vi hjälper dem att läsa texter. Kanske de fått papper från Migrationsverket som de inte förstår. EN ROLL VI HAR ÄR ATT SKAPA HOPP HOS DESSA MÄNNISKOR. DET ÄR Migrationsverket som ansvarar för de asylsökande. Men kommunen är en resurs och gör vissa insatser för att det ska fungera på ett bra sätt ute på orterna där de asylsökande bor, inte bara den första tiden utan på längre sikt. Hela civilsamhället, olika aktörer och ideella krafter måste vara med för att det ska fungera, säger Gunnar Holmberg på kommunens kultur- och fritidsavdelning som arbetar inom asylprojektet. Migrationsverkets utredningar pågår och några har vid det här laget fått reda på om de får uppehållstillstånd eller inte. Kommunikatörerna har lärt känna de nyanlända och är beredda på att det kommer att kännas djupt därinne när många av dem kommer att flytta och därmed lämna plats för nya asylsökande. TEXT: MARIA ISAKSSON FOTO: P-O SEDIN SAMMANFATTNING För att få bosätta sig i Sverige på grund av oroligheter i det egna landet måste man söka asyl. De som söker asyl måste ha någonstans att bo medan Migrationsverket undersöker möjligheterna. 200 asylsökande bor i Örnsköldsvik uppdelade på flera mindre orter. Där arbetar personer (kommunikatörer) som kan hjälpa de asylsökande med olika saker. 15 NOLASKOGS

16 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN Tyck om lov! Kommunen ordnar olika aktiviteter under skolloven, t.ex. sommardraget. Men hur väl stämmer utbudet med det som ungdomarna efterfrågar? Tre ungdomar på Domsjö fritidsgård ger sin syn på lovaktiviteter VAD VILL DU GÖRA OCH NÄR? HUR VILL DU FÅ INFORMATION OM VAD SOM ORDNAS? Det vill kultur- och fritidsavdelningen ta reda på och ger under våren möjlighet för skolungdomar att lämna förslag på vad de vill göra, när aktiviteten passar och hur de vill få information om vad som ordnas. Vi vill veta hur vi kan göra det mer attraktivt att delta. En viktig del är tillgängligheten som kan handla om allt från kostnad till möjligheten att delta trots funktionsnedsättning. Där kan vi, i de akti viter kommunen ordnar, bli en bättre föregångare, säger fritidsintendent Ann-Britt Åström. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN Du som vill ge förslag eller se vad som är på gång under loven kan gå in på webben: där finns också länk till facebook-sida. VIKTOR PERSSON Jag gillar att skruva och mecka så någonting där man fick hålla på med det kunde vara kul. Och kanske att få resa någonstans. Skolan och fritidsgården är bra ställen att lämna information. RONJA BRODIN Gården är ett bra ställe, den borde vara öppen när det är lov. Här är mysigt och man kan hitta på vad man vill, till exempel kolla på film. Bästa tiden under sommaren vore på kvällen för då är man ute och badar på dagen. Fritidsgården är en bra plats att ge information. EMILIA HOLMSTRÖM Gården skulle kunna få vara öppen mer under resten av året också, gärna någon lördag och varje fredag och då helst lite längre, åtminstone till 23:30. Det är kul att göra saker i grupp, till exempel att sova över någonstans och lära känna andra. Det funkar att sätta upp lappar på skolan. Hjärtstartare att låna Ny VA-taxa Föreningar och andra som ordnar publika arrangemang eller sammankomster erbjuds möjlighet att låna hjärtstartare från Civilförsvarsförbundet i Örnsköldsvik. När många människor samlas, speciellt om platsen ligger avsides, är det viktigt att ha tillgång till en hjärtstartare. Det kostar inget att låna hjärtstartaren. Du får visa legitimation och stå för självrisken om hjärtstartaren skadas eller försvinner. Hjärtstartare är enkla att använda. Apparaten talar om precis hur du ska göra. Det enda fel man kan göra är att inte göra något alls. Det är viktigt att tiden för ett hjärtstopp blir så kort som möjligt. Sveriges hjärtstartarregister är en sammanställning över alla registrerade hjärtstartare i landet. På en webbkarta kan man söka och se var närmaste hjärtstartare finns. Det kan vara tryggt att känna till om det finns en nära bostaden, arbetsplatsen eller liknande. På kan du se var din närmaste hjärtstartare finns. För lån av hjärtstartare kontakta Örnsköldsviks Civilförsvarsförening, Karin Jonsson, tfn ornskoldsvik.se 1 februari höjde Miva VA-taxan med 4 procent. Exemplen visar ungefärlig förändring för en familj i villa respektive lägenhet: En schablonfamilj boende i villa med kommunalt anslutet vatten och avlopp förbrukar 150 kubikmeter vatten per år. Priset för detta beräknas under 2014 till kronor. Ökningen per månad blir cirka 30 kronor jämfört med En schablonfamilj boende i lägen het med kommunalt anslutet vatten och avlopp förbrukar 133 kubikmeter vatten per år. Priset för detta beräknas under 2014 till kronor. Ökningen per månad blir cirka 18 kronor jämfört med 2013.

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Vecka 4 201201/28-29

Vecka 4 201201/28-29 Vecka 4 201201/28-29 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Sportlov! Läsa böcker, spela spel, bowla, frågesport, rida, lata sig, åka skridskor, pyssla, sova, modellflyg, slalom, mysa, simma

Sportlov! Läsa böcker, spela spel, bowla, frågesport, rida, lata sig, åka skridskor, pyssla, sova, modellflyg, slalom, mysa, simma Sportlov! Läsa böcker, spela spel, bowla, frågesport, rida, lata sig, åka skridskor, pyssla, sova, modellflyg, slalom, mysa, simma Fagersta kommun 2014 Innehåll Bowlinghallen...2 Backhoppning...2 Biblioteket...2

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Sportlov! Läsa böcker, spela spel, bowla, frågesport, rida, lata sig, åka skridskor, pyssla, sova, modellflyg, slalom, mysa, simma

Sportlov! Läsa böcker, spela spel, bowla, frågesport, rida, lata sig, åka skridskor, pyssla, sova, modellflyg, slalom, mysa, simma Sportlov! Läsa böcker, spela spel, bowla, frågesport, rida, lata sig, åka skridskor, pyssla, sova, modellflyg, slalom, mysa, simma Fagersta kommun 2015 Innehåll Bowlinghallen...2 Backhoppning...2 Biblioteket...3

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober Program Helsingborgs Mångfaldsvecka 2107 25 september - 1 oktober Måndagen den 25 september den 1 oktober. Datum: Varje dag under Mångfaldsveckan Tid: 11:00-17:00. Tisdagen den 26 september 09:00 11:30

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni

Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni Stora Sköndalsbadet har en handikappanpassad 25-metersbassäng.

Läs mer

Slutkonferens Bygd o stad i balans

Slutkonferens Bygd o stad i balans Slutkonferens Bygd o stad i balans VISION för landsbygden Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka. Bygd och stad

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Presentation. Bygd o Stad i Balans

Presentation. Bygd o Stad i Balans Ett enkelt val. Presentation Årets lantis 2012 Näringslivsutvecklare Förvaltningschef Äldreomsorgschef Boendechef Volontär Hustru, mamma, mormor, farmor Husägare, sommarstugeägare, kattägare Älskar livet

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Utan äldre stannar Sverige

Utan äldre stannar Sverige Utan äldre stannar Sverige Dokumentation från konferensen i Sundsvall 2012-11-07 Det var högt i tak i Kyrkans Hus i Sundsvall den 7 november. Äldrekonferensen samlade över hundra deltagare från Västernorrland

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

FUB bladet, december 2016

FUB bladet, december 2016 FUB bladet, december 2016 Information till medlemmar inom Uppsala/Knivsta FUB Vi sammanfattar ett händelserikt 2016 Snart är år 2016 slut och vi har en del att glädjas över inom FUB: Från och med i år

Läs mer

Opalens Förskoleklass

Opalens Förskoleklass Opalens Förskoleklass Veckobrev för vecka 48 Detta har varit en riktigt intensiv och härlig vecka! Vi har gjort så mycket kul tillsammans: Fadderträff, adventspyssel, Lilla melodifestivalen, besök av Golbang,

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE I ÅR KOMMER 1 500 SKOLOR RUNT OM I SVERIGE ARRANGERA SKOLVAL 2014. KLART ATT DIN SKOLA OCKSÅ SKA VARA MED!

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2017 för dig i 4-9:an. (men även för många andra åldersgrupper) FIFA. Robot. Biljard. Jugger. Curling.

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2017 för dig i 4-9:an. (men även för många andra åldersgrupper) FIFA. Robot. Biljard. Jugger. Curling. SPORTLOVS PROGRAM FIFA LINDESBERG 2017 för dig i 4-9:an (men även för många andra åldersgrupper) Robot Biljard Jugger Skytte Discobowling Curling Klättring Snowboard Slalom KOMPLETTERANDE INFO TILL PROGRAMMET

Läs mer

Sportlovsaktiviteter 2017

Sportlovsaktiviteter 2017 Sportlovsaktiviteter 2017 Öppen sporthall: Äntligen lite ledighet igen! I år är vi glada att kunna presentera ett sportlovsprogram med mycket roligt att hitta på. Hoppas du hittar något som passar och

Läs mer

Unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället LÄTTLÄST SVENSKA Våra delrapporter till Fokus 17 är: Fokus 16:1 Unga nyanländas etablering. Kartläggning av etableringsuppdraget

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Projektfinal 21-27 november 2015

Projektfinal 21-27 november 2015 Projektfinal 21-27 november 2015 Projektet Olika avtryck har genomförts i Arvika, Eda och Årjäng under åren 2013-2015. Arvsfonden har finansierat projektet och de samverkande organisationerna har varit

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Välkommen till. Nordmaling!

Välkommen till. Nordmaling! Välkommen till Nordmaling! Att flytta till en ny plats är ett stort beslut. Du letar förmodligen efter ett bra arbete men förstås också efter en bra miljö för dig och din familj. Du vill ha nära till naturupplevelser,

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Måndag Lördag 27.2 3.3

Måndag Lördag 27.2 3.3 Sportlov 2012 Måndag Lördag 27.2 3.3 Hela veckan har vi sportlovskul på alla biblioteken i Nykarleby Kom och plocka korgen full med böcker I fantasin är du astronaut, fotograf, guide, veterinär eller serviceperson

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016 I detta nyhetsbrev: Ny termin, nya verksamheter! Julmys med ungdomar på ett boende för ensamkommande Välkommen till terminens praktikant Årsmöte Adress Rädda Barnens lokalförening i Lund Magle Lilla Kyrkogata

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel UF mässan Skidgymnasiets hemsida Handelsprogrammet

Läs mer