SPORTLOVSTIPS KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE KONTAKTFAMILJ NUMMER ETT Uppdrag samhällsorientering, sid 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPORTLOVSTIPS KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE KONTAKTFAMILJ NUMMER ETT 2014. Uppdrag samhällsorientering, sid 15"

Transkript

1 NOLASKOGS EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NUMMER ETT 2014 KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE Uppdrag samhällsorientering, sid 15 KONTAKTFAMILJ Ett helt vanligt hem, sid 10 SPORTLOVSTIPS Läs mer om vad du kan göra på sportlovet, sid 8 9

2 INLEDAREN Kulturhuvudstadsåret har dragit igång. Sådan tur att det har åtta årstider då hinner vi uppleva så mycket mer. Förutom spännande upplevelser i nutid ger året förhoppningsvis också goda erfarenheter för framtiden. KULTURHUVUDSTADSÅRET ÄR HÄR! MÅNGA AV IDÉERNA KOMMER ATT FÖRVERK LIGAS UNDER 2014 Så har då invigningen av Europas kulturhuvudstad genomförts och vilken folkfest det blev. Lite stolta över Umeås framgång kan vi vara här i Örnsköldsvik också, då vi redan i samband med Umeås ansökan tydligt gav vår support. Delaktigheten i kulturhuvudstadsåret är också ett verktyg för att jobba med regionsutvidgningen. En symbolisk händelse var, när vi hösten 2012 invigde kulturhuvudstadshjärtat i norra rondellen och då förlovade oss med Umeå. Utgångspunkten för de aktiviteter som kommer att genomföras i Örnsköldsvik har varit att skapa ett brett engagemang med många delaktiga. Under 2013 gavs möjlighet att genom Kulturkicken få stöd att prova idéer som är nyskapande, samverkande och stärkande. Många av idéerna kommer att förverkligas under 2014, vilket vi hoppas ni alla kommer att märka. Dessutom har det öppnats nya möjligheter att få stöd genom Kulturkicken ETT ANTAL PORTALPROJEKT genomförs under kulturhuvudstadsåret. Nyss avslutade Melodifestivalen är ett och i slutet av mars kommer Innebandyfesten med besökare från hela landet. En av de större händelserna är ändå invigningen av High Coast Art Valley i slutet av juni. Det som skapas i Köpmanholmen Nätra Sidensjö är något som jag tror vi Örnsköldsviksbor kommer att vara mycket stolta över. Ett annat projekt rör framtiden. Barn och ungdomar har via kulturskolan fått möjlighet att visa hur de tror att deras samhälle kommer att se ut år Det blir spännande att ta del av! På teatersidan har de tre nordliga länsteatrarna samverkat med en föreställning Norrländsk Passion som ger sig ut på turné. TREDJE MAJ ÄR ett viktigt datum! Då har vi fått äran att ansvara för invigningen av en av de åtta samiska årstiderna, Gijrra (uttalas jirra). Gijrra betyder våren, återvändandets årstid, och jag hoppas att du som har möjlighet kommer till Stora torget när det är dags! Men vad händer sedan? Hur ska vi undvika att detta bara blir ett 2014 som går till arkivet? Hur ska vi istället ta tillvara allt engagemang som skapas? Hur stärker vi samarbetet i norr? Hur kan vi skapa mervärden som gynnar kommunens näringsidkare? Det är angelägna frågor. En bit in på hösten planeras ett antal möten för att öppna dialogen om kulturens roll som motor och tillväxtfaktor i vår samhällsutveckling. INNAN DESS, VÄLKOMMEN till många spännande händelser i Örnsköldsvik 2014! LASSE SÖDERLIND NÄRINGSLIVSUTVECKLARE OCH EN AV PROJEKTLEDARNA FÖR KULTURHUVUDSTADSÅRET 2014 I ÖRNSKÖLDSVIK NOLASKOGS Nolaskogs är en informationstidning från Örnsköldsviks kommun. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i kommunen fyra gånger per år. Nolaskogs finns även som taltidning och på kommunens webbplats: ANSVARIG UTGIVARE: Helén Sahlin REDAKTION: Elisabet Bårman, Maria Isaks son, Sven Alveryd och Ann-Sofie Mathiasson REDAKTIONSKOMMITTÉ: Irene Sellin Näsholm (samhällsbyggnadsförvaltningen), Gunnar Holmberg (samhällsbyggnadsförvaltningen), Gabriella Röschman (kommunledningsförvaltningen), Maria Nilsson (välfärdsförvaltningen), Arne Persson (samhällsbyggnadsförvaltningen) ADRESS: Nolaskogs, Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik E-POST: ornskoldsvik.se Telefon: OMSLAGSBILD: Liv med mamma Susanne Silverkraft i Åsbacken OMSLAGSFOTO: Håkan Nordström LAYOUT: The Factory of Design TRYCK: V-TAB Vimmerby AB PAPPER: Arctic Silk 100 g Nästa nummer av Nolaskogs kommer i juni NOLASKOGS

3 Nya kulturkickar OCH AKTIVITETER UNDER ÅRET Arbetet med Örnsköldsviks bidrag till Umeås kulturhuvudstadsår har pågått sedan en lång tid tillbaka. En rad projekt har startats runt om i kommunen stora som små. Men tanken att det ska bli ännu fler. Därför öppnas nu möjligheten att söka kulturkickar igen. Under rubriken Kulturaktiviteter i Örnsköldsvik 2014 på kommunens webbplats presenteras de olika aktiviteterna, som idag är ett 30-tal. Där finner du bland annat Blånagla som är ett konstprojekt med aktiviteter som har sin utgångspunkt i Husums stolta industrihistoria. I samiskt spår undersöker och dokumenterar kända och okända källor och fornlämningar i den samiska kulturen. Norrländsk passion skapar med teater, dans, musik och projektioner en stark visuell och poetisk föreställning i Fjällräven center, Artedis resa bjuder på dramatiserande framträdanden om den världsberömde naturforskaren Peter Artedis liv på hans barndomsplatser i Anundsjö och Nordmaling, samt Örnsköldsviks museum och konsthalls nya basutställning Nolavonda Historiesamlarna. VI VILL att en bred målgrupp ska få upp ögonen för kulturen och att det finns olika former av kulturyttringar. När vi nu öppnar möjligheter till kulturkickar igen, så är ingen aktivitet eller inget arrangemang diskvalificerad för stöd, så länge den uppfyller våra uppsatta kriterier, säger Hanna Wallin, en av projektledarna för Kulturhuvudstadsåret i Örnsköldsvik. Delaktigheten i det nordliga rummet, där de fyra nordliga länen samarbetar är en viktig del i kulturhuvudstadsåret. Programåret bygger på de åtta samiska årstiderna och varje län kommer att stå för en årstidsinvigning var. Västernorrland har fått årstiden gijrra (våren på samiska). En invigning som egentligen blir två, eftersom den ena hålls i Sundsvall 30 april och den andra i Örnsköldsvik 3 maj. Blånagla är en av alla sevärdheter under Kulturhuvudstadsåret KULTURKICKEN ÄR EN möjlighet för ideella föreningar, grupper och fria aktörer i Örnsköldsviks kommun att söka maximalt kronor för att genomföra aktiviteter under kulturhuvudstadsåret. Ansökan ska skickas in senast den 15:e varje månad för att behandlas i slutet av månaden. Det samiska perspektivet och den europeiska dimensionen är centrala delar i Kulturhuvudstadsåret Därför ser vi gärna att ansökningarna innehåller dessa delar, samt har en regional koppling, exempelvis genom samverkan med aktörer i andra delar av Örnsköldsvik Umeåregionen, säger Wallin. TEXT: SVEN ALVERYD Vill du ta del av kulturhuvudstadsaktiviteterna, gör ett besök på Där söker du även Kulturkickar. SAMMAN- FATTNING Arbetet med Örnsköldsviks bidrag till Umeås kulturhuvudstadsår har pågått en tid. En rad olika projekt har startats runt om i kommunen. Men tanken är att det ska bli ännu fler. Därför finns det möjlighet för den som vill genomföra ett kulturarrangemang att söka bidrag för det hos kommunen. Bidraget kallas Kulturkick. 3 NOLASKOGS

4 CIVILSAMHÄLLE FRIVILLIGARBETARE FÖRENINGSLIV BYAGRUPPER/SAMHÄLLSFÖRENINGAR SAMFUND Med gemensamma krafter och stort ideellt engagemang uträttas mycket av det som håller människor samman och gör en plats attraktiv. INTRESSEORGANISATIONER Vårt gemensamma bästa de ideella krafternas mission Organisationer, samfund, föreningsliv och ideellt arbetande privatpersoner står för mycket av kittet i samhället. Många engagerar sig för att den plats där de bor ska vara livaktig, trivsam och attraktiv. Runt om, i såväl landsbygd som tätort, viks oräkneliga timmar för att ordna fritidsaktiviteter, till socialt inriktat engagemang, gemensamt utvecklingsarbete, m.m. Att frivilligsektorn är en betydelsefull kugge blir än mer tydligt om man ser till dess omfattning. I hela landet beräknas 1,6 miljoner personer på något sätt vara engagerade i ideellt arbete*. DEN SENASTE TIDEN har vi i Örnsköldsvik kunnat se ett stort lokalt engagemang för att ta emot nya kommuninvånare och bjuda in dem i gemenskapen. De goda exemplen är många. Vi hälsade på i Husum där fritidsgården Röda villan, sedan i höstas, fungerar som mötesplats och mångkulturellt café. Varje torsdag kl tittar Husumbor, i skilda åldrar och med olika ursprung, in för en stunds gemenskap. Ett antal eldsjälar bestämde sig för att bygga broar för att de som bor i Husum i högre grad ska mötas för de boendes och ortens Eliene Häggkvist serverar och Felicia sköter kvalitetskontrollen. 4 NOLASKOGS

5 Sedan 3 februari ansvarar kommunen för hälso- och sjukvårds- distriktssköterskor, arbets- team som består av legitimerade insatser som utförs i hemmet, terapeuter och sjukgymnaster. förutom om det gäller hembesök För att underlätta kontakterna för dig som omfattas av av läkare eller specialistvård. Patienter som vid verksamhetsövergången hade hemsjukvård i kommunen infört ett speciellt hemsjukvårdens insatser har primärvårdens regi har förts över telefonnummer som en väg in: till kommunens register Du som inte redan är inskriven som hemsjukvårdspatient Mer information finns på www. vänder dig som vanligt till din ornskoldsvik.se/hemsjukvard hälso central. Bedömer hälsocentralen att du behöver få någon form av hälso- eller sjukvård i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvårdsbästa. Det handlar om stolthet för den egna bygden. Vi vill att alla ska trivas och känna sig välkomna. Helst att de stannar, det gynnar service, kommunikationer, skola, m.m. säger Åsa Ringlöv, engagerad ortsbo och delprojektledare för Bygd och stad i balans. Tillsammans bjöd bl.a. Svenska kyrkan, frikyrkorna, iogt-nto och fritidsgårdens personal in närboende med olika ursprung till ett samtal kring vilka behov och önskemål man hade. Ett av de önskemålen var att många ville lära sig att simma nu när den nyrenoverade simhallen hade öppnat, fortsätter Åsa. Sagt och gjort, med ideella ledare kunde två simkurser för vuxna dras igång en grupp med män och en med kvinnor. Simkurserna är nu avslutade och det finns intresse för en fortsättning men för det behövs nya krafter som tar på sig rollen som ledare. Det var mycket bra och duktiga ledare. Jag skulle gärna fortsätta för att känna mig säkrare i vattnet, berättar Lidya Hailu. ETT MÅL med simkursen var att de som var med ska känna sig trygga nog att gå till simhallen och ta del av ordinarie utbud, säger Örjan Forsberg som höll i herrarnas simkurs. Eftersom föreningslivet har en så stark ställning i det sociala livet i Sverige handlar mycket om att introducera personer som kommer från andra kulturer i just de bitarna. Föreningar och organisationer besöker caféet i Husum för att visa och bjuda in till sin verksamhet. Två grupper turas om att på sin fritid ansvara för caféet. När många engagerar sig ger det bredd. Samtidigt blir det mindre jobb för några få entusiaster som har många järn i elden. Det är också en vinst att organisationerna träffas och samarbetar kring något gemensamt, menar Siw Bylin från Svenska kyrkan. TACK VARE DET varma engagemanget känns Mångkulturellt centrum i Husum som en välkomnande plats där olika nationaliteter, åldrar, språk och kulturer kan mötas med en trivsam tillvaro i Husum som gemensamt mål. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN ILLUSTRATION: HELENA BERGENDAHL *Källa: SCB Det civila samhället 2010 ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån. Pricka för Seniorveckan i kalendern När det nationella Äldreåret från olika årtionden, avslutades beslutade omsorgsnämnden att arrangera en årlig ciceron, författaren Bo R. Holm- tal. Allt sammanhållet av galans seniorvecka. Syftet är att inspirera till ett aktivt åldrande, hälsa Övik Big Band, gospellinjen vid berg. Medverkar gör bland andra och livskvalitet. Seniorveckan, Mellansels folkhögskola, Vocal som i vår arrangeras för första Eyes samt Hjärnfonden. gången, pågår 5 10 maj. Tillsammans kommer kommunen och kan, Örnsköldsvik, 10 maj. Biljet- Äldregalan hålls i Pingstkyr- olika föreningar och organisationer att erbjuda en rad aktiviteter. och alla åldrar är välkomna. För terna släpps i slutet av februari Det blir bland annat föreläsningar om demens, läkemedel, kost Hörnkvist, en ung student vid arrangemanget svarar Robin och tandvård samt demonstration av hjälpmedel. På Parksko- initiativ till galan och lägger stort Nolaskolan som både tagit lan dukar restaurangutbildningens elever upp en vårlunch för genomförande. engagemang på ett fulländat seniorer. Seniorveckans program fylls på efterhand och uppdateras löpande på kommunens Seniorveckans final blir en glittrig äldregala. Under parollen webbplats. Håll utkik på www. Det var bättre förr bjuds publiken på musik, teater och humor TEXT: ELISABET ornskoldsvik.se/seniorveckan BÅRMAN Hemsjukvård i kommunens regi 5 NOLASKOGS

6 LILLY, 2 ÅR Förtjust i hela Lilla Söderhavet. Gröna rutschkanan en favorit. MYCKET ATT GÖRA I LILLA SÖDERHAVET Lilla Söderhavet har blivit större. Paradiset har investerat i en helt ny avdelning för barn. Tanken är att barnen kan upptäcka saker och hitta på egna lekar. Precis som i verkliga Söderhavet, regnar, åskar och blixtrar det ibland. Det finns kanoner att skjuta vatten med, bubbelpool och så Badorvar som pratar och mycket mer. Nolaskogs lät Lilly, Saga och Alice Berglund testa nya Lilla Söderhavet och förändringen verkar ha slagit väl ut. Lilla Söderhavet riktar sig främst till 2 7-åringar. TEXT OCH FOTO: MARIA ISAKSSON SAGA, 6 ÅR Det är mycket roligare än förut. Lilla bubbelpoolen och ön var roligast. ALICE, 8 ÅR Det tycker jag med. Och så Badorvar. Fast allt var jättebra. Mitt jobb i kommunen badvärd TEXT OCH FOTO: MARIA ISAKSSON Emil Hållberg har det perfekta jobbet enligt honom själv, som badvärd på Paradiset. Mötet med alla människor och att han utvecklas hela tiden är det bästa. Paradiset är en kommunal verksamhet med 16 fast anställda och ett antal timanställda. Emil har arbetat på Paradiset i 2 ½ år. Han började som timanställd, men fick för ett år sedan fast anställning. För det mesta jobbar han från kl. 07:00 till 16:00, men en gång i veckan arbetar han kväll från 12:00 till 22:30 och så 6 NOLASKOGS blir det helgarbete ungefär var tredje helg. Arbetstiderna kan Emil själv styra med hjälp av önskeschema. Arbetsuppgifterna består av att bevaka främst äventyrsdelen på badet och se till att det är säkert för badgästerna. Han håller också simskola för barn i årskurs 1 3 två gånger i veckan. Han hjälper också till i receptionen ibland och jobbar som spavärd då han håller i bastusittningar. Att vara badvärd är ett givande jobb för Emil Hållberg. Det är ett väldigt varierande jobb där man träffar mycket folk, vilket gör att man utvecklas som person. Det gäller till exempel att kunna möta människor på rätt sätt och hantera konflikter. Jag ser att även de som börjat jobba som badvärd efter mig utvecklas på ett bra sätt. Det allra roligaste är att ha simskola. Det är så kul att lära ut och se barnen lära sig simma. Emil har simlärarutbildning och har naturligtvis gått den badvaktsutbildning som alla badvärdar måste genomgå. Där ingår bland annat livräddning och hjärt- och lungräddning. Alla badvärdar får också genomgå vattenprov med dyktester och annat innan de anställs. En gång i månaden får de göra dessa prov för att hålla ångan och vattenvanan uppe.

7 Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för Örnsköldsviks landsbygd? Nu har alla Örnsköldsviksbor möjlighet att lämna synpunkter på inriktningen av kommunens landsbygdsutveckling. ÅRETS ÖRNSKÖLDSVIKS- FÖRETAGARE I samband med den årliga företagargalan i Örnsköldsvik 13 februari korades Årets företagare i en rad kategorier. Bland många värdiga kandidater och förtjänstfulla insatser blev det slutligen följande personer och företag som tog hem utmärkelsen. Företagande är en viktig del i landsbygdsstrategin. Här en bild från MES Smide i Myckelgensjö. Ett förslag till Landsbygdsstrategi kommer att skickas ut på remiss i slutet av februari. Strategin innehåller ett antal övergripande mål och aktiviteter som underlag för kommunens och andra aktörers fortsatta arbete med att utveckla landsbygden i Örnsköldsvik. Under vintern var ett tidigare förslag till landsbygdsstrategi ute på samråd. Ett drygt 30-tal yttranden kom då in från organisationer, politiska partier, privatpersoner m.fl. Efter samrådet har en bearbetning av strategin gjorts utifrån de inkomna synpunkterna. Bland annat har dokumentets struktur omarbetats och kopplingen till kommunens övergripande mål tydliggjorts. SOM UNDERLAG FÖR strategin har en nulägesanalys tagits fram som beskriver styrkor och möjligheter, respektive svagheter och hot för landsbygden. Vidare redogörs för befolkning och befolkningsförändringar samt sysselsättning för olika delar av kommunen. Som utgångspunkt finns också olika kommunala, regionala och nationella planer och måldokument som berör landsbygdsfrågorna. För ett antal insatsområden har övergripande mål och strategier/aktiviteter formulerats. Avsikten är att dessa ska konkretiserats i kommunens egen fortsatta verksamhetsplanering, och i arbete med lokala utvecklingsplaner tillsammans med byautvecklingsgrupper, samhällsföreningar m.fl. FÖR FÖLJANDE HUVUDOMRÅDEN har mål och strategier/aktiviteter formulerats: Leva och bo Företag och service Infrastruktur Strategin förtydligar vilka kommunala verksamheter som medborgarna kan förväntas finna i de fyra utpekade serviceorterna (Bjästa, Bredbyn, Björna och Husum). Strategin ger även förslag på en metod för att landsbygdssäkra kommunala beslut. Den innebär att kommunen ska göra en analys av hur förslaget påverkar landsbygden innan man går till beslut. Beslutets ekonomiska, ekologiska och sociala effekt ska beaktas i en sådan analys. TEXT: THOMAS LUNDGREN FOTO: P-O SEDIN, JONNA JINTON Landsbygdsstrategin finns tillgänglig på kommunens webbplats fr.o.m. 24 februari, och kommer också att skickas ut, via e-post eller brev, till berörda organisationer m.fl. Synpunkter på strategin lämnas helst med e-post till eller med vanlig post till Kommunledningsförvaltningen, Örnsköldsvik. Frågor besvaras av Lena Lindström, tfn Årets företagare Niklas Nyberg Nybergs Fastigheter & Förvaltning AB Årets nyföretagare Marcus Stridsberg Targa produktion Årets företagande kvinna Maria Apelquist & Marie Wiklund Modern Ekonmi Årets företagsledare Tommy Gustafsson-Rask BAE Systems Hägglunds AB Årets miljöföretag Vindin och Övik Energi AB Årets utvecklare av staden och stadsnära turism Signerat M Årets Öviksstjärna Ulla Sjöström Musikmakarna Företagsamma Örnsköldsvik På Facebook (foretagsammaornskoldsvik) kan du få tips och hålla dig uppdaterad om vad som är på gång för dig som är företagare i Örnsköldsviks kommun. Idyll räcker inte, strategin behandlar förutsättningarna för att leva och bo på landbygden. 7 NOLASKOGS

8 SPORTLOVSDAX Ledig och fri att fylla dagen som du vill? Här hittar du några tips för ett aktivt sportlov 1 9 mars. PÅ LÄNGDEN HUGGSJÖSTUGAN Sportlovsveckan, öppet måndag söndag kl Ta med eget fika eller köp i stugan. Semlor, korv, smörgåsar, kaffe, te eller saft. Grillplats och pulkabacke. Skidspåret från parkeringen i Backsjö är 2,2 km. Det går också att promenera 1,8 km från Västansjö. VÄSTANÅ FÄBODAR, NÄTRA FJÄLLSKOG Öppet helger kl Försäljning av fika och våfflor 2 mars, gå på tur-arrangemang med servering, program och vinstchans. RUTBERGSHOTELLET, RUTBERGET Stugan står alltid öppen. Kaffe, te och saft finns för att göra iordning själv. Grillplats finns. VITSJÖSTUGAN, SVEDJE Öppet söndagar då det finns snö, kl Eventuellt öppen mer, kolla Facebook. SKYTTIS, SKIDANS DAG 9 mars Kommunen och ett antal föreningar bjuder in till en dag i skidans tecken på Skyttis. Gratis spårområde, blåbärssoppa, tipsrunda, vallaservice, låna skidor mm HITTA SPÅRET! Kartor över skidspår och information om när spåren senast preparerades finns på PÅ TVÄREN UTFÖRSÅKNING Öppettiderna kan komma att ändras beroende på väderförhållanden. Titta därför även på respektive hemsida. ÅSBACKEN Öppettider vecka 9 och 10: Måndag fredag kl samt kl Kiosk och skiduthyrning öppen under dessa tider. Tfn BJÄSTABACKEN Dagtid, vardagar under sportlovet kl (övriga veckor kl 10 15) Tisdag, onsdag, torsdag även kl Helgdagar, kl Servering Tfn SOLBERGSBACKEN Öppettider fredag 28/2 lördag 8/3 öppet klockan 10 16, söndag 9/ Resturangen öppen kl 10 22, lördagar 1/3 och 8/3 kl SKULEBACKEN Öppet hela sportlovsveckan: måndag söndag kl (hela backen) onsdag kl (endast ankarlift) fredag kl (Hela backen) Kiosk och Toppstugan öppet alla dagar kl Hamburgergrillning vid dalstationen fredag kväll samt lördag och söndag kl Tfn DJUPTJÄRNSBACKEN, TREHÖRNINGSSJÖ Lördagar 11 14:30 Sportlovstisdagen 5 mars kl 11 14:30 KOMBINERA FLERA BACKAR Med Skipass Höga kusten få du tillgång till 8 NOLASKOGS

9 kolla webben! Programmet kan komma att ändras t.ex. på grund av snöbrist eller väderlek i övrigt. Fler aktiviteter kan också komma till. På uppdateras utbudet allteftersom. flera backar. Köper du 2-dagars liftkort får du också kvällskort i annan backe. Köper du ett veckokort får du ett dagskort i annan backe. Skipass Höga kusten gäller i Solbersgbacken, Skuleberget och Vårdkasbacken. PÅ DET HALA ISBANOR FJÄLLRÄVEN CENTER OCH MODOHALLEN Tider för allmänhetens åkning publiceras på www2.modohockey.se/istider HUSUMHALLEN Tider för allmänhetens åkning publiceras på SKYTTISHALLEN Vecka 10. Måndag fredag kl åkning för allmänheten utan klubba och puck. Måndag fredag kl med klubba och puck. Söndag kl åkning för allmänheten utan klubba och puck. Söndag kl med klubba och puck. BJÄSTAHALLEN Måndag fredag, vecka 10. Kl 10 12, friåkning utan puck och klubba. Kl 12 14, friåkning med puck och klubba PÅ DJUPET VINTERFISKE ISFISKEPREMIÄR GVALSJÖN SAMT GAMBODTJÄRNARNA Lördag 1 mars LÄTTILLGÄNGLIGT PROVA-PÅ-DAG FÖR ALLA Onsdag 5 mars kl på Skyttis. En friluftsdag med prova-på-aktiviteter som passar de flesta och dit alla är välkomna. Till vissa aktiviteter finns särskilda hjälpmedel och redskap som gör att även den som har en funktionsnedsättning kan ha möjlighet att delta. Åk hundspann, prova på skidor och skridskor (finns begränsat antal att låna på plats), testa curling eller innebandy. Discomusik, korvgrillning och en rad andra trevliga inslag utlovas också. I STUGVÄRMEN PYSSEL OCH KNÅP INOMHUS KOMTEK Måndag 3 mars, öppet för allmänheten men man måste anmäla sig i förväg via KomTeks hemsida (maximerat antal). Åldersgräns från 7 år. Deltagarna får tillverka ett sportlovspaket med saker som kan vara bra att ha under ett sportlov. KULTURLAB, ÖRNSKÖLDSVIKS MUSEUM & KONSTHALL Under sportlovet är kulturlabbet öppet tisdag torsdag, kl Tisdag 4 mars. Tygtryck och täljning. Onsdag 5 mars. Rita med tråd på tyg och täljning. Torsdag 6 mars. ATC-kort och täljning. ATC står för Artist trading cards och är konstnärliga samlarbilder. Tillverka egna och byt med varandra. Resten av året är kulturlabbet öppet lördagar kl för dig som gillar att skapa. Här finns gott om material och möjlighet att prova olika tekniker. Varje lördag finns en handledare på plats. Du kan delta i det handledaren jobbar med eller fortsätta med något du börjat på tidigare. ARKENBIBLIOTEKET Aktiviteter för barn från 6 år. Måndag 3 mars. Skapa berättelser på surfplattan tillsammans med oss. Kurs i digitalt berättande. Anmälan krävs, max 14 deltagare. Tisdag 4 mars. Vem är det som kikar fram? Berättelse och eget skapande. Onsdag 5 mars. Film: Dumma mej 2. Svenskt tal, från 7 år. Torsdag 6 mars. Skapa snöflingor med papper och sax. Fredag 7 mars. Sagostund kl 10 och 13. Arkenbiblioteket, tfn NÄRBIBLIOTEKEN Bjästa, måndag 3 mars kl 10. Knapptillverkning. Bredbyn, måndag 3 mars kl 10. Pappersverkstad klipp och vik pappershundar. Björna, tisdag 4 mars, hela dagen. Knapptillverkning. Trehörningsjö, onsdag 5 mars kl 11. Knapptillverkning. Husum, onsdag 5 mars kl 10. Pappersverkstad klipp och vik pappershundar Skorped, torsdag 6 mars kl 13. Knapptillverkning. UTEISBANOR GIMÅT: Fågelvägen SVARTBY: Solrosvägen CENTRUM: Vikingagatan VARVET: Sätervägen SVEDJEHOLMEN: Stenvägen DOMSJÖ: Bondegatan och Humlegårdsvägen SJÄLEVAD: Götavägen, Markvägen och Nordhemsvägen KROKSTA: Minkvägen ÅS: Västerlånggatan Under lovet är även skolornas isbanor öppna för allmänheten. 9 NOLASKOGS

10 HÄR FINNS DET HJÄRTERUM Kommunen behöver fler kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Möt en av de familjer som generöst öppnat sin dörr och välkomnat en liten tjej i gemenskapen. Hej, jag är lite hungrig! Med samma självklarhet och trygghet som någon av familjens biologiska barn meddelar Wilma sin ankomst och att det skulle sitta fint med något i magen. Att detta inte är hennes riktiga hem spelar ingen roll. Med tre egna barn som inte längre är små och gott om plats i såväl hjärta som bostad bestämde sig Nenna och Göran Åström för att ta ett uppdrag som kontaktfamilj. Det har nu snart gått två år sedan en treårig tjej klev in i deras tillvaro. Wilma har hunnit fylla fem och har en självklar plats i familjegemenskapen. Ett par helger i månaden och någon eftermiddag ibland kommer hon och hänger nyfiket med på allt som händer i en aktiv familj. DETTA ÄR NENNAS och Görans första uppdrag som kontaktfamilj och de upplever att de hade möjlighet att ta ett steg i taget, från intresseanmälan till placering. Vi fick gå en kurs som gav en inblick i vad uppdraget innebär. Det var också bra att få möta erfarna kontaktfamiljer och få lite tips på vägen, säger Göran. Efter samråd med de egna barnen beslutade Nenna och Göran att de ville gå vidare. Familjens lämplighet utreddes och så småningom kom en liten tjej på besök. När vi efter några känna-oss-för-besök skulle ta ställning till om vi ville fortsätta var det en självklarhet för familjens egna ungdomar. Wilma är en av oss, henne kan vi inte svika, deklarerade de. På kort tid hade hon vuxit in i vår familj, konstaterar Nenna. 10 NOLASKOGS

11 Kontaktfamiljer och kontaktpersoner är insatser som kan beviljas med stöd i Socialtjänstlagen. KONTAKTFAMILJ En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem någon helg i månaden. Hos kontaktfamiljen ska ett barn eller en ungdom få ta del av det som familjen brukar göra en vanlig helg. KONTAKTPERSON En kontaktperson fungerar som personligt stöd till ett barn, ungdom eller vuxen en eller ett par gånger per vecka. Utifrån den andra personens behov och intressen gör man olika saker tillsammans som att fika, gå på bio, motionera, m.m. En viktig uppgift är att ge råd och stöd i vardagssituationer. VEM KAN BLI Kontaktfamiljer kan bestå av gifta, sammanboende eller ensamstående. Det viktiga är att familjen har en trygg och stabil familjesituation, tid och ork för ytterligare en familjemedlem samt förståelse för barn och unga. En kontaktperson ska ha fyllt 18 år. I övrigt gäller det att vara trygg i sig själv och att ha möjlighet att engagera sig för en medmänniska. MER INFORMATION Vill du helt förutsättningslöst veta mer om uppdragen, välkommen att höra av dig! Kontaktfamilj: Margaretha Blomgren, Karin Forslund, Kontaktperson: Liselotte Andersson, OM MAN ÄR VILLIG ATT ÖPPNA DÖRREN FÖR NÅGON ANNAN OCH BJUDA PÅ SIG SJÄLV ÄR KONTAKTFAMILJ ETT GIVANDE UPPDRAG. Hur smidigt anpassningen går varierar givetvis från fall till fall och beroende på bakgrund och förutsättningar. Även samarbetet med de biologiska föräldrarna spelar in. I vårt fall har kontakterna med Wilmas mamma fungerat bra, säger Göran. HELA FAMILJEN BEHÖVER vara överens om att ta emot en främmande person i sitt hem men för övrigt tror inte Göran och Nenna att man behöver ha några särskilda egenskaper som kontaktfamilj. Det handlar om empati. Om folk fick höra de historier som kan ligga bakom ett placeringsärende skulle nog betydligt fler vara beredda att engagera sig, tror Göran. Om man är villig att öppna dörren för någon annan och bjuda på sig själv är kontaktfamilj ett givande uppdrag. Wilma berikar verkligen vår familj, säger Nenna. KOMMUNEN BEHÖVER FLER kontaktfamiljer. Du som funderar på ett uppdrag tveka inte, hör av dig. Det finns uppdrag av olika karaktär och för många skulle din insats göra stor skillnad. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN Handelsstrategi utarbetas Detaljhandeln i Örnsköldsvik omsätter cirka 3,2 miljarder kronor per år. Handeln skapar jobb och tillväxt samt bidrar till kommunens attraktivitet. Örnsköldsviks kommun vill medverka till en växande handel med nya etableringar både i stadskärnan och i externa lägen. Därför har kommunen, i samarbete med representanter för handel och fastighetsägare, påbörjat ett arbete för att ta fram en handelsstrategi. Strategin ska ge vägledning så att etableringar sker på de platser som är bäst lämpade för olika typer av handel och att de platserna bekvämt och säkert kan nås av olika konsumentgrupper. Världsklass efter 2015 Utvecklingsarbetet Världsklass 2015 går in på det sista projektåret. Två externa parter (Oxford research och Sweco Eurofutures) har anlitats för en utvärdering av arbetet under åren och för att ta fram en omvärldsanalys med sikte 5 10 år framåt. Både utvärdering och analys beräknas vara klara till sommaren. Med de resultaten till grund kommer Världsklass 2015 under hösten att bjuda in allmänhet och intresserade aktörer till ett flertal workshops för att tillsammans forma det kommande arbetet. Lättläst webb På Örnsköldsviks kommuns webbplats finns information på lättläst svenska. Där finns grundläggande information om kommunens verksamhet och styrning. Där finns även kontaktuppgifter och nyheter. Den lättlästa webbplatsen har nyligen blivit certifierad av Centrum för Lättläst. Det innebär att webbplatsen godkänts utifrån ett antal kriterier, bland annat tillgänglighet, innehåll, språk, struktur och form. Den lättlästa webben är tänkt att underlätta för personer med dyslexi, demens, intellektuell funktionsnedsättning, annat modersmål än svenska eller som av annan anledning har svårt att tillägna sig en standardtext. Ta gärna en titt på: lattlast 11 NOLASKOGS

12 UNG SAMTALSBYRÅN FÖR UNGA i ny tappning Om du är mellan 16 och 30 och känner att du mår dåligt och behöver någon att prata med så är du välkommen att kontakta samtalsbyrån. Den har funnits länge, men nu är fler inblandade, öppettiderna längre och åldersgränsen högre än tidigare. På samtalsbyrån för unga arbetar sedan 1 oktober två nya samtalsbehandlare. Utöver dessa finns även en utvecklingsledare med ambitionen att motverka psykisk ohälsa bland unga och se till att det är lätt för unga att få stöd. Samtalsbyrån drivs i samverkan mellan Örnsköldsviks kommun, Landstinget Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och finns i samma lokaler som ungdomsmottagningen på Bergsgatan 9. Andra aktörer kan rekommendera unga att kontakta oss och tvärtom så att det hänger ihop. Det är inte lätt för ungdomar att veta vart man ska vända sig i olika frågor. Det kan vi hjälpa till med, säger Frida Brodin som är en av dem som jobbar på samtalsbyrån. DET FINNS TILL exempel särskilda handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som är knutna till samtalsbyrån. När det gäller sjukvården är det barn- och ungdomspsykiatrin och hälsocentralerna som är involverade. Samarbete sker också med polisen och gymnasieskolorna. Det vanligaste är att den unge själv tar kontakt, men det händer att föräldrar kontaktar samtalsbyrån. Föräldrar och syskon kan också vara med under samtalen om det krävs en förändring i familjen. Vi är inte dem som jagar på, utan den unga personen ska känna att det är valfritt och på hans eller hennes villkor. Det är han eller hon som håller i taktpinnen, säger Nina Hansson Kemi som också jobbar på samtalsbyrån. DET FINNS MÅNGA unga som mår dåligt av olika orsaker. Frida och Nina upplever att stress är ett vanligt problem bland unga. Båda har kunskaper om hur man kan hantera stress. Arbetslöshet är ett annat problem som ofta leder till låg självkänsla. Arbetslösheten är idag hög bland unga ända upp till 30-årsåldern. Det är bland annat därför som åldersgränsen för att få stöd hos samtalsbyrån är 30 år jämfört med tidigare 25. Samtalsbyrån är en etablerad verksamhet som vi nu bygger vidare på med mycket eftertanke. Det som fyra olika parter nu investerar i ger förhoppningsvis mindre framtida ohälsa och därmed lägre kostnader för samhället på sikt, säger Ola Bäckström, utvecklingsledare. Vi vill att det ska kännas positivt att komma hit. Man behöver inte ha jättestora problem för att kontakta oss. Ibland kan det räcka med ett samtal att man får berätta och sedan gå vidare, säger Frida. Att kontakta oss är ett bra första steg, säger Nina. Sedan är det bara att komma hit och så får vi se. Samtalsbyrån för inga journaler och inget som sägs registreras. TEXT: MARIA ISAKSSON FOTO: P-O SEDIN SAMTALSBYRÅN Samtalsbyrån kan du kontakta om du är mellan 16 och 30 år och har problem som det kan vara bra att prata om med någon utomstående Öppet må fr 08:00 16:30, lunchstängt 12:00 13:00 Nina Hansson Kemi och Frida Brodin är samtalsbehandlare på samtalsbyrån. 12 NOLASKOGS

13 SUPERVALÅR 2014 med unga i fokus De unga är i fokus för kampanjen Demokrati, varför då? Utställning och festival ska synliggöra ungas möjlighet till politisk påverkan är första gången som Sverige har ett supervalår, det vill säga Europaparlamentsval och nationella allmänna val samma år. Frågor som hur vi vill ledas och av vem, såväl nationellt som internationellt, ställs på sin spets. Eftersom det är var och ens rättighet att påverka, blir demokratifrågan hetare än någonsin. Något som Camilla Larsson, demokratisamordnare vid Örnsköldsviks kommun vill sätta fokus på genom kampanjen Demokrati, varför då? Det handlar inte bara om att locka människor till vallokalerna, de måste vara medvetna om vad de röstar på. Därför kommer vi på olika sätt att försöka inspirera människor och framförallt de unga förstagångsväljarna att sätta sig in i de politiska frågorna. Detta gör vi genom en kampanj riktad mot skolorna, en demokratiutställning och så inflytandefestivalen, säger Camilla. Den 13 mars är det dags för en Inflytandefestival som riktar sig till åringar INFLYTANDEFESTIVALEN Mer information om Inflytandefestivalen och anmälan kan du hitta på eller gå in på med temat Demokrati, varför då?. Det blir föreläsningar, workshop och diskussioner på Sliperiet. Bland föreläsarna finns Martin Sande från Preera, initiativtagare till Sverigestudien och eu-kommissionens Johan Wullt. Dagen avslutas med en diskussion mellan ungdomsförbund från hela Sverige om ungas möjlighet till etablering. Under dagen finns det också tid och möjlighet för möten och dialog mellan ungdomar politiker tjänstemän, säger Camilla. Jag skulle vilja rekommendera ett besök på www. mittval2014.eu där man kan testa vilken parlamentariker eller partirepresentant man ligger närmast när det gäller egna åsikter, säger hon avslutningsvis. TEXT: SVEN ALVERYD FOTO: P-O SEDIN VI BEHÖVER DIN HJÄLP ATT ÖKA DIN OCH ANDRAS SÄKERHET Hjälp till att öka din och andras trygghet och säkerhet. Via kommunens Risklinje kan du anmäla risker och faror i din omgivning. Det kan vara risker i trafikmiljön, brunnar utan lock, farliga produkter, blockerade trapphus och nödutgångar m.m. Om du upptäcker en risk, ring eller rapportera via webben Ring Kommunens Risklinje för att anmäla risker och faror i vår omgivning. 13 NOLASKOGS

14 KULTUR I SKOLAN KULTUREN har fått en allt viktigare roll i skolan Skapande skola öppnar dörrar till kulturupplevelser och stimulerar till att själv prova på estetiska uttrycksformer. Genom Kulturrådets projekt Skapande skola ska kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt införlivas i förskoleklass och grundskola. Örnsköldsviks kommun har fått bidrag av Kulturrådet för olika kulturinsatser. Pengar delas ut av en lokalt sammansatt samordningsgrupp dit skolorna kan skicka sin bidragsansökan. En viktig del är delaktigheten, eleverna ska medverka i valet av kulturinsatser. Därför består de samrådsgrupper som finns på skolorna med uppgift att sammanställa förslag till aktiviteter till huvuddel av skolelever, säger Sten-Ove Sundlöf, verksamhetsledare på kulturskolan och medlem i samordningsgruppen. BIDRAG DELAS UT bl.a. för inköp av föreställningar, guidning på museum, arrangemang där kulturpedagoger eller kulturaktörer medverkar, transporter till kulturaktiviteter samt insatser som främjar det egna skapandet. Nu pågår arbeten för fullt ute bland skolorna, från förskoleklasserna till årskurs 9. Dans, animation, filmfestivaler, inspelning av egna filmer, teater, arbete med konstnärer, föreläsningar är några av aktiviteterna. I många fall blir insatsen ett komplement till den redan pågående verksamheten. Vissa av aktiviteterna är kopplade till Fair City Ö, årets i särklass största projekt, som alla hög- och mellanstadieskolor inbjudits till. Uppdraget är att gestalta sin vision om hur ett Fair City i Örnsköldsvik ser ut Det vill säga ett rättvist samhälle där alla, oavsett man bor i tätort eller på landsbygd, har tillgång till kultur, samhällsservice, kommunikation mm. Uttrycksformen kan vara dans, musik, bild, drama, poesi ett estetiskt uttryck som läggs in i en speciellt framtagen interaktiv karta. Fair City Ö är en av aktiviteterna som bidrar till Umeås Kulturhuvudstadsår. Mycket på grund av det, möjliggörs elevernas delaktighet i kulturutvecklingen, säger Sten-Ove. DEN 19 MARS arrangeras en länskonferens i Örnsköldsvik. Där kommer eleverna att få arbeta med olika kulturteman, t.ex. bygga syntar kombinerat med sömnad, dansworkshop och tagtool där graffiti görs på Ipads. Det hela avslutas med en paneldebatt med tema demokrati. Vill vi att konferensen blir minnesvärd och framförallt uppnår sitt syfte, det vill säga inspirerar deltagarna att finna sin grej med kulturen, säger Sten-Ove. TEXT: SVEN ALVERYD SAMMANFATTNING Genom projektet Skapande skola ska elever i landets alla grundskolor och förskoleklasser få arbeta mer med kultur och konst. Örnsköldsviks kommuns skolor får pengar för att låta eleverna ta del av konst, musik- och teater. Eleverna kan också få möta konstnärer och skapa något tillsammans med dem. Skolan kan köpa material som eleverna får använda till sitt skapande. I mars blir det en stor träff där elever från hela länet får träffas och prova på olika sorts skapande. 14 NOLASKOGS

15 Kazim Karkan, Ruth Russom och Sleiman Almoulla har en samhällsorienterande funktion gentemot asylsökande. Kommunikatörer hjälper ASYLSÖKANDE Kommunen har anställt fyra kommunikatörer för att hjälpa de cirka 200 asylsökande som beretts plats i Örnsköldsviks kommun och som nu är på plats i Mellansel, Björna, Trehörningsjö och Långviksmon. Kazim, Ruth och Sleiman är tre av dem. Varje dag kommer nya problem. Det kan röra skolan eller så kanske de blivit kallade att åka till en annan stad. Hur kan de då resa på bästa sätt? Några har behövt vård och då har vi fått hjälpa till och förklara hur den svenska sjukvården fungerar. Vi har en viktig roll, men det som gjort att det fungerat så bra är att det civila samhället ställt upp på ett fantastiskt sätt, säger Sleiman. I september anlände de första asylsökande. I oktober började Kazim Karkan och Ruth Russom som kommunikatörer med uppdraget att finnas till hands för de asylsökande när de behöver hjälp med översättning eller när de stöter på problem och inte vet hur de ska göra. Sedan dess har även Sleiman Almoulla och Moustafa Hassoun anställts med samma uppdrag. Ruth och Sleiman arbetar i Mellansel, medan Kazim och Moustafa arbetar i Björna, Trehörningsjö och Långviksmon. KOMMUNIKATÖRERNA TALAR FLERA olika språk vilket har stor betydelse. Alla talar svenska, engelska och arabiska. Ruth, som kommer från Eritrea, talar även tigrinja och amarinja. Kazim, som kommer från Kurdistan, talar förstås kurdiska, men även turkiska och azeriska. Sleiman, som kommer från Libanon, talar också ryska vilket visat sig vara till nytta då några asylsökande kommit från Ukraina och Georgien. Den fjärde kommunikatören Moustafa kommer från Syrien. Det känns bra att ha fått det här uppdraget. Vi behövs. Det är otroligt uppskattat när någon av de asylsökande träffar någon som talar samma språk och får berätta. En roll vi har är att skapa hopp hos dessa människor. Det brukar lösa sig även om man inte talar samma språk. Det har aldrig varit något problem som inte går att fixa, säger Kazim. Vi pratar om deras behov. Vi hjälper dem att läsa texter. Kanske de fått papper från Migrationsverket som de inte förstår. EN ROLL VI HAR ÄR ATT SKAPA HOPP HOS DESSA MÄNNISKOR. DET ÄR Migrationsverket som ansvarar för de asylsökande. Men kommunen är en resurs och gör vissa insatser för att det ska fungera på ett bra sätt ute på orterna där de asylsökande bor, inte bara den första tiden utan på längre sikt. Hela civilsamhället, olika aktörer och ideella krafter måste vara med för att det ska fungera, säger Gunnar Holmberg på kommunens kultur- och fritidsavdelning som arbetar inom asylprojektet. Migrationsverkets utredningar pågår och några har vid det här laget fått reda på om de får uppehållstillstånd eller inte. Kommunikatörerna har lärt känna de nyanlända och är beredda på att det kommer att kännas djupt därinne när många av dem kommer att flytta och därmed lämna plats för nya asylsökande. TEXT: MARIA ISAKSSON FOTO: P-O SEDIN SAMMANFATTNING För att få bosätta sig i Sverige på grund av oroligheter i det egna landet måste man söka asyl. De som söker asyl måste ha någonstans att bo medan Migrationsverket undersöker möjligheterna. 200 asylsökande bor i Örnsköldsvik uppdelade på flera mindre orter. Där arbetar personer (kommunikatörer) som kan hjälpa de asylsökande med olika saker. 15 NOLASKOGS

16 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN Tyck om lov! Kommunen ordnar olika aktiviteter under skolloven, t.ex. sommardraget. Men hur väl stämmer utbudet med det som ungdomarna efterfrågar? Tre ungdomar på Domsjö fritidsgård ger sin syn på lovaktiviteter VAD VILL DU GÖRA OCH NÄR? HUR VILL DU FÅ INFORMATION OM VAD SOM ORDNAS? Det vill kultur- och fritidsavdelningen ta reda på och ger under våren möjlighet för skolungdomar att lämna förslag på vad de vill göra, när aktiviteten passar och hur de vill få information om vad som ordnas. Vi vill veta hur vi kan göra det mer attraktivt att delta. En viktig del är tillgängligheten som kan handla om allt från kostnad till möjligheten att delta trots funktionsnedsättning. Där kan vi, i de akti viter kommunen ordnar, bli en bättre föregångare, säger fritidsintendent Ann-Britt Åström. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN Du som vill ge förslag eller se vad som är på gång under loven kan gå in på webben: där finns också länk till facebook-sida. VIKTOR PERSSON Jag gillar att skruva och mecka så någonting där man fick hålla på med det kunde vara kul. Och kanske att få resa någonstans. Skolan och fritidsgården är bra ställen att lämna information. RONJA BRODIN Gården är ett bra ställe, den borde vara öppen när det är lov. Här är mysigt och man kan hitta på vad man vill, till exempel kolla på film. Bästa tiden under sommaren vore på kvällen för då är man ute och badar på dagen. Fritidsgården är en bra plats att ge information. EMILIA HOLMSTRÖM Gården skulle kunna få vara öppen mer under resten av året också, gärna någon lördag och varje fredag och då helst lite längre, åtminstone till 23:30. Det är kul att göra saker i grupp, till exempel att sova över någonstans och lära känna andra. Det funkar att sätta upp lappar på skolan. Hjärtstartare att låna Ny VA-taxa Föreningar och andra som ordnar publika arrangemang eller sammankomster erbjuds möjlighet att låna hjärtstartare från Civilförsvarsförbundet i Örnsköldsvik. När många människor samlas, speciellt om platsen ligger avsides, är det viktigt att ha tillgång till en hjärtstartare. Det kostar inget att låna hjärtstartaren. Du får visa legitimation och stå för självrisken om hjärtstartaren skadas eller försvinner. Hjärtstartare är enkla att använda. Apparaten talar om precis hur du ska göra. Det enda fel man kan göra är att inte göra något alls. Det är viktigt att tiden för ett hjärtstopp blir så kort som möjligt. Sveriges hjärtstartarregister är en sammanställning över alla registrerade hjärtstartare i landet. På en webbkarta kan man söka och se var närmaste hjärtstartare finns. Det kan vara tryggt att känna till om det finns en nära bostaden, arbetsplatsen eller liknande. På kan du se var din närmaste hjärtstartare finns. För lån av hjärtstartare kontakta Örnsköldsviks Civilförsvarsförening, Karin Jonsson, tfn ornskoldsvik.se 1 februari höjde Miva VA-taxan med 4 procent. Exemplen visar ungefärlig förändring för en familj i villa respektive lägenhet: En schablonfamilj boende i villa med kommunalt anslutet vatten och avlopp förbrukar 150 kubikmeter vatten per år. Priset för detta beräknas under 2014 till kronor. Ökningen per månad blir cirka 30 kronor jämfört med En schablonfamilj boende i lägen het med kommunalt anslutet vatten och avlopp förbrukar 133 kubikmeter vatten per år. Priset för detta beräknas under 2014 till kronor. Ökningen per månad blir cirka 18 kronor jämfört med 2013.

SOMMAREVENEMANG TÄTORTSNÄRA FRILUFTSLIV LIFI NR 2 JUNI 2015. Tips på aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9

SOMMAREVENEMANG TÄTORTSNÄRA FRILUFTSLIV LIFI NR 2 JUNI 2015. Tips på aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9 NOLASKOGS EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NR 2 JUNI 2015 SOMMAREVENEMANG Tips på aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9 TÄTORTSNÄRA FRILUFTSLIV Framgångsfaktor i Sveriges friluftskommun, sid 4-5 LIFI

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

sommar- kreativ evenemang verkstad SKOLLAG 1 NOLASKOGS tidningen NOLASKOGS Nr 2 2011 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN sid 6 sid 8 sid 11 Ungdomar paddlar kajak.

sommar- kreativ evenemang verkstad SKOLLAG 1 NOLASKOGS tidningen NOLASKOGS Nr 2 2011 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN sid 6 sid 8 sid 11 Ungdomar paddlar kajak. tidningen NOLASKOGS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Nr 2 2011 Ungdomar paddlar kajak. SKOLLAG sid 6 sommar- evenemang sid 8 kreativ verkstad 12- sid 11 1 NOLASKOGS ny N BO EdMAN Fritidsintendent nolaskogs Nolaskogs

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor NYinflyttad En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor 2013 Välkommen till Örnsköldsvik i Höga Kusten! När du läser detta har du förmodligen redan vistats i Örnsköldsvik en tid. Inte desto mindre känns det

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter Pitekvarten PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 3 2013 För alla medarbetare på Piteå kommun Mångfald på agendan ett Piteå för alla SIDAN 4 Piteås parker lockar internationella praktikanter SIDAN 12 Bryt tystnaden.

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun Kommunens kvalitet i korthet Vännäs kommun har tillsammans med ca 130 andra kommuner deltagit i projektet

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer