mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR"

Transkript

1 Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer av Kumlinge Nytt utkommer i månadsskiftet marsapril. Dead linen för material till det är Välkommen med ditt material! /satu nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Ansvarig utgivare: Redaktör: kommundirektör Jim Eriksson Satu Numminen tel / Kommunkansliet har öppet vardagar kl och kl tel , fax , Kanslipersonalens e-post: INFORMERAR Råd i sjukdomstider: Händerna är den vanligaste källan till smittöverföring. Håll Dina händer rena! Vid virussjukdom (t.ex. magsjuka) hjälper inte handsprit utan smittan kan enbart tvättas av med tvål och vatten. Frisk senvinter önskar Anne-Mai, Anna och Marianne Telefontid mån fre kl Rådgivningen tel Akuta ärenden kl : Jourmobil Akuta ärenden övrig tid: Akuten Protokoll i kommunen Kommunens protokoll finns till påseende på biblioteket i Kumlinge. Vad är det här för knappar??? De hör till ett projekt som heter ÄLDIS och det handlar om äldreomsorg på distans. Läs mera om projektet på sida 4 i denna tidning och/eller kom med på följande presentationstillfälle: Måndagen den 10.3 på kommunkansliet i Kumlinge cirka kl , i sammanträdesrummet. Projektledare från ÄLDIS presenterar och demonstrerar användning av bildskärmarna (se bilder och text på sida 4). Tillfället är för alla intresserade, även anhöriga till äldre är hjärtligt välkomna! Om du behöver skjuts ring Beata Ahlbäck, tel Välkommen! Bibliotekets öppethållningstider från 1 mars Måndag Torsdag Fredag Bibliotekarie Sophie Langels tel , e-post

2 Info från kommunen Senaste nytt från kommunstyrelsen, möte 11.2, beslut i urval: KOSTNADER FÖR KOMMUNALTEKNIK PÅ VÅRHOLMS BOSTADSOMRÅDE: Styrelsens tog del av kostnadssammanställning som visade att kostnaden för anläggandet av väg, reningsverk och ledningar uppstiger till ca exkl. moms. Kommunen hade budgeterat Överskridningen rapporteras till fullmäktige. MEDLEMMAR I ÅLANDS SKÄRGÅRDS- NÄMND: kommunstyrelsen föreslår för ÅLR/näringsavdelningen att kst-ordförande Torbjörn Engman blir kommunens ordinarie ledamot i Ålands skärgårdsnämnd Fullmäktiges II viceordförande Ingrid Nygård-Sundman föreslås bli Engmans ersättare. Skärgårdsnämnden består av totalt 9 ledamöter, dvs. 1 ledamot från varje skärgårdskommun samt tre ministrar, i första hand näringsministern, finansministern och infrastrukturministern. Ordförande för nämnden är näringsministern. Kommundirektörerna har närvarorätt på mötena. Sekretariatet upprätthålls av landskapets näringsavdelning och utgörs i nuläget av näringslivsutvecklare Dan Backman, som jobbar 20% av heltid med detta. ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN, AN- DELSLAGET BKF BRÄNDÖ-KUMLINGE FI- BER: Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige kan överväga att åta sig borgen om fiberandelslaget kan visa på alternativ för att öka bolagets intäkter. Kumlinge kommuns borgensansvar för det tänkta lånet skulle uppstiga till maximalt Lånet lyfts i rater enligt BKFs behov, och hela beloppet lyfts inte nödvändigtvis. Lånet lyfts för att BKFs ska klara av att hantera en stor engångskostnad för stolphyror som måste betalas till Ålands Elandelslag och för att klara av fortsatta amorteringar av BKFs nuvarande banklån. BKFs nuvarande banklån har en fast ränta på drygt 5% och därför anser BKFs styrelse det vara viktigt att kunna hantera det lånet utan uppskjutna avbetalningar som ytterligare förhöjer räntekostnaden. Avbetalningen av det nuvarande banklånet ska avklaras med hjälp av det nya banklån som detta ärende handlar om. Räntan på det nya banklånet är knappt 2%, Den är bunden till 3 månaders euribor och bankens marginal. Fullmäktige avgör ärendet FÖRHANDSRÖSTNING I EU-VALET: Kommunstyrelsen beslöt teckna avtal med Posten Åland, vilket innebär att postkontoret i Kumlinge är förhandsröstningsställe i EU-valet under tiden 14 maj- 20 maj. ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN KUMLINGE AHL: Kumlinge Andelshandel anhåller om att kommunen tecknar borgen för ett banklån på som butiken behöver lyfta i första hand för att reglera en skuld till SOK, som levererar varor till butiken. Under diskussionen tog kommunstyrelsen del av huvudmotiveringarna i ett antal högre domstolsbeslut rörande kommunal borgen för företag. Med hänvisning till att kommunen bör vara ytterst aktsam med att ta företagsrisker och utgående från de principer för ställande av borgen som utläses i domstolsbesluten återremitterades ärendet för att erhålla ytterligare underlag för fortsatt behandling. Kommunstyrelsen begärde att Kumlinge Ahl inlämnar åtgärdsprogram som konkret visar hur butikens intäkter och utgifter utvecklas på ett gynnsamt sätt. En likviditetskalkyl som visar hur butiken klarar sina utgifter efterfrågas. Kommunstyrelsen återupptog behandlingen av ärendet den 26.2 och fullmäktige avgjorde ärendet den 27.2., då detta nummer av KumlingeNytt hade hunnit färdigställas. BILDNINGSSEKTORN INFORMERAR Senaste nytt från bildningsnämnden, möte 12.2, beslut i urval: - Kommunens två stipendier om vardera 200 tilldelades med lottens hjälp till Anna Söderlund, Åbo Akademi/ Matematik och Dennis Schåman, Högskolan i Gävle/ Byggnadsingenjör. Sammanlagt sökte 6 stycken högskolestuderande stipendiet i år. - Bidragen för fritidsverksamhet hänsköts till följande möte, eftersom mötet inte blev beslutsfört på grund av jäv. - Bidrag för kulturverksamhet beviljades enlig följande: Kumlinge Byalag r.f. 300 euro, Visor så in i Norden r.f. 200 euro, Hembygdens Väl i Kumlinge r.f. 100 euro, Åbo svenska teater 300 euro, Kaj Törnroos 100 euro (ungefärlig kostnad för programvara), Flygfyren-arbetsgrupp 200 euro. - Fritidsgruppen för 2014 består av bildningschef Kaj Törnroos, elevrådsrepresentanter Sofia Lahtinen och Victor Schåman, samt Satu Numminen och Sara Strandberg Bibliotekets öppethållningstider från 1 mars: Måndags öppettiden ändras till Torsdags öppettiden ändras till Fredag ingen förändring Ingen öppethållning på lördagar, på grund av för lågt besöksantal i förhållande till arrangemanget. Mera info från bildningssektorn på sida 5 och 6.

3 SOCIALSEKTORN INFORMERAR Info från kommunen Socialnämnden ledigförklarar ett vikariat som hemtjänstledare i Kumlinge kommun i tjänsteförhållande för tiden Arbetstiden är heltid 38,25 h/v i s.k. formellt periodarbete med arbetstid i regel vardagar dagtid och i den ingår administrativa uppgifter och klientarbete. Arbetet utförs till en början huvudsakligen i Enklinge servicehus. Uppgiftsrelaterad lön enligt AKTA 04SOS030, 2.707,94. Behörighetsvillkor är för uppgiften lämplig yrkesexamen minst på institutsnivå inom social- eller hälsovårdsbranschen (FFS 804/92). Om det inte är möjligt att få en person med ovan nämnda behörighet, kan istället anställas en person som har en utbildning som kan anses vara tillräcklig och som har praktisk erfarenhet av uppgiften. Före tillträde skall den som anställs lämna in läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Närmare uppgifter ger tf socialsekreterare Susanne Danielsson, tfn , e-post eller vik. hemtjänstledare Ann-Marie Strandberg, tel , e-post Se även ANSÖKAN OM KOMMUNAL BARNOMSORGSSPLATS vid Annagårdens daghem eller i familjedaghem och ANSÖKAN OM FRITIDSHEMSPLATS vid Annagårdens daghem under skoldagarna för verksamhetsåret lämnas in till socialnämnden senast den 31 mars 2014 under adress: Socialnämnden, Kommunkansliet, KUMLINGE Ansökan görs för alla barn som önskar plats inkommande verksamhetsår, även för dem som nu är inskrivna i barnomsorgen. ANSÖKNINGSBLANKETTER FÅS FRÅN ANNA- GÅRDENS DAGHEM OCH SOCIALKANSLIET SAMT FINNS PÅ KOMMUNENS HEMSIDA För ytterligare information, kontakta Annagårdens daghem, tel , eller socialkansliet tel Ansökningar bör vara socialnämnden tillhanda senast kl 15 under adress: Socialnämnden, Kommunkansliet KUMLINGE SOMMARJOBBA SOM TURISTINFORMATÖR OCH KYRKVAKT I KUMLINGE Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun och Brändö-Kumlinge församling söker 2 personer som vill arbeta som turistinformatör och kyrkvakt under sommaren Arbetet handlar dels om att distribuera kommunens turistiska material på Kumlinge till färjor, turistanläggningar och anslagstavlor och dels om att hålla Kumlinge kyrka öppen för besökare under tiden (må-lö) samt att sköta om städning mm. i kyrkan. Arbetet delas på två personer, vecka-vecka. Sökanden bör ha mopedkort och tillgång till moped eftersom arbetet kräver resor på Kumlinge (broschyrdistribution). I övrigt bör sökanden vara sociala och positiva personer som gillar att träffa nya människor och klarar av att arbeta självständigt. Erfarenhet av motsvarande arbete och språkkunskaper är meriterande. Lönen är 8,5 euro / timme. Kontaktperson för eventuella frågor är i första hand Satu Numminen, tel eller Sänd din ansökan till Näringslivsnämnden, Kumlinge kommun, eller till mejladressen ovan. Ansökan skall vara framme senast Inskolningen till arbetet sker gemensamt med Brändö-Kumlinge församling och Kumlinge kommun.

4 mars 2014 nr 3 Info från kommunen ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS = ÄLDIS Kumlinge kommun har gått med i projektet Äldreomsorg på distans, även kallat ÄLDIS, som är en ny form av stödtjänst inom äldreomsorgen på Åland. I dagsläget finns omkring 60 användare runt om på Åland och antalet ökar hela tiden. Tjänsten riktar sig främst till äldre personer som bor i eget hem, närståendevårdare eller äldre personer som bor på servicehem. ÄLDIS innebär att man får en skärm hem till sig. Skärmen fungerar med hjälp av videokonferensteknik, det vill säga man både ser och hör den man pratar med. Tekniken är lättanvänd för att vara anpassad för äldre användare. Via ÄLDIS/skärmen erbjuds: Dagverksamhet med olika rehabiliterande aktiviteter: t.ex. minnesträning, gymnastik, högläsning, kontakt med apotek, möte med politiker m.m. Social samvaro: användarna kan på eget initiativ umgås med andra användare av tjänsten eller anhöriga och vänner. Under projekttiden ( ) är det helt kostnadsfritt för användaren att delta. Användaren får hjälp med installationen av skärmen och även stöd och handledning i att använda den. Redan nu har två skärmar installerats på Enklinge servicehus och även hemsjukvården kommer att ha en skärm hos sig. Tveka inte att höra av dig ifall ÄLDIS kunde vara något för dig, så berättar jag gärna mera! Beata Ahlbäck, tel projektets ansvarsperson i Kumlinge kommun

5 Info från kommunen BILDNINGSNÄMNDEN I KUMLINGE SÖKER 1 st. TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA I ALLMÄN- NA ÄMNEN (minst 16 vt och 4-5 arbetsdagar, se timmar nedan) och 2 st. TIMLÄRARE I BISYSSLA I ALLMÄNNA ÄMNEN (mindre än 16 vt och 1-3 arbetsdagar) Timmar att söka: (vt=veckotimmar) textilslöjd (åk 3-9) 2 vt en termin och 3,5 vt en termin musik (åk 5-9) 2 vt bildkonst (åk 5-8) 3 vt hem- & konsumentkun. (åk 7-9) 3 vt en termin idrott (åk 1-9) 6 vt finska (åk 5-9) 8 vt biologi/geografi (åk 7-9) 3 vt historia/samhällskun. (åk 7-9) 3 vt hälsokunskap (åk 7-9) 1 vt religion (åk 7-8) 1 vt tyska (åk 8) 2 vt kreativ profil (åk 9) 2 vt specialundervisning 4 vt Anställningstiden är för timlärare i huvudsyssla och för timlärare i bisyssla. Vi söker dig som gillar att samarbeta och att utveckla skolan tillsammans med andra i en lärande organisation, är kreativ och initiativrik, och är beredd att utveckla digitala lärmiljöer. Utdrag ur straffregister företes innan valet fastställs. Lön enligt avtal. Närmare upplysningar ger bildningschef Kaj Törnroos tel eller via Mera information om skolan: Ansökan med CV skall vara kommunkansliet tillhanda senast fredagen den 7 mars 2014 eller per e-post Adress: Kumlinge kommun Bildningsnämnden, Kumlinge BILDNINGSNÄMNDEN I KUMLINGE LEDIGANSLÅR EN KLASSLÄRARE MED ÄMNESLÄRARBEHÖ- RIGHET I MATEMATIK FÖR HÖGSTADIET Anställning tillsvidare. KUMLINGE SKOLA ÄR EN MODERN ÅK 1-9 SKOLA MED SMÅ UNDERVISNINGSGRUPPER OCH TREVLIG STÄMNING. Vi söker dig som gillar att samarbeta och att utveckla skolan tillsammans med andra i en lärande organisation, är kreativ och initiativrik. Utdrag ur straffregister och intyg över hälsotillstånd företes innan valet fastställs. Närmare upplysningar ger bildningschef Kaj Törnroos, tel / Mera information på skolans hemsida: Ansökan med CV skall vara kommunkansliet tillhanda senast 7 mars 2014 per post eller e-post Adress: Kumlinge kommun Bildningsnämnden, Kumlinge Fritidsgruppen erbjuder aktiviteter: Tisdag 4 mars Teckning för åk 0-2 (obs: en föräldrar/vuxen per barn med!) Måndag 17 mars Sagostund för de yngre 2-5 år med Gunilla på biblioteket. Måndag 17 mars Filmkväll för åk 0-2, åk 4-6, åk 7-9 på skolan Fredag 7 mars Instrumentspel åk 4-6 och 7-9 med Sara & Kent Fredag 4 april Instrumentspel åk 4-6, och högstadiet, Sara & Kent Fredag 21 mars Aktivitetseftermiddag, åk 4-6 & åk 7-9, Sara & Kent på skolan Tisdag 18 mars Fotokurs åk 4-6, Kaj- Tisdag 18 mars Fotokurs åk 7-9, Kaj Tisdag 8 april Fotokurs åk 4-6, K Tisdag 8 april Fotokurs åk 7-9, Kaj Tisdag 15 april Fotokurs åk 4-6, Kaj Tisdag 15 april Fotokurs åk 7-9, Kaj Närmare information via skolans blogg och anslag i skolan.

6 Info från kommunen TEKNISKA SEKTORN INFORMERAR Återvinningscentralen (=soptippen) Öppet på måndagar kl samt sista lördagen i månaden kl PÅ BESTÄLLNING! Besöket skall bokas per tel , senast föregående arbetsdag. Kjäll på semester Soptippsbokningarna under tiden till tel.nr / Tom. Miljötips från Agenda 21 - mars Undvik impulsköp. Gör en inköpslista när du är hemma och håll dig till den. Fungerar i alla typers affärer. Genom att inte distraheras av onödiga lockelser sparar du på jordens resurser, dina pengar och din tid. Information angående slamtömning Slambäddarna vid soptippen på Kumlinge är från och med nu och tillsvidare stängda av ÅMHM för tömning. Alla i Kumlinge kommun är, som situationen ser ut nu, tvungna att föra slammet hädanefter till Mariehamn. Detta kommer att merföra merkostnader för det enskilda hushållet i ökade transportkostnader och tömningsavgifter. Kommunen arbetar på en lösning på detta och kommer att se över möjligheten att styra tömningarna så att det blir fulla lass som körs till Mariehamn vilket gör att fler hushåll delar på transportkostnaden. Den totala merkostnaden är inte klar i dags läget men kommer att anslås så snart den är klar. Mats Romlin, kommuntekniker i Kumlinge kommun Nästa BTN-möte: Byggnadstekniska nämndens följande sammanträde hålls Byggnadslovshandlingar skall lämnas in 14 dagar före mötet till Kumlinge kommun. Följande möten hålls 7.5 och 4.6. I juli och augusti sammanträder byggnadstekniska nämnden inte. BILDNINGSSEKTORN INFORMERAR Christian Dreyers kurs Vi bakar surdegsbröd startar tisdagen den 1 april. Vi kommer att hålla till i hemkunskapen i Kumlinge skola. Materialkostnad tillkommer och betalas på plats till kursledaren. - Tisdag 1 april kl (2 h) Lite teori. Olika typer av surdeg. Vildjäst. Hur deltagarna ska göra egen surdegsgrund till på lördag. - Lördag 5 april kl (2,25 h) Baka med din surdegsgrund. Bearbeta degen och sätt på jäsning till på söndag. - Söndag 6 april kl (3,25 h) Baka ut, grädda, prata, äta. Vi samlas igen till BOKCAFÈ på biblioteket torsdagen den 20 mars kl Röda korset står för fikat och bibliotekarien läser högt ur en bok. Frivilligt bidrag på 2 per person mottages tacksamt av Röda korset. Om någon behöver skjuts är det bara att ringa Pia på tel ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! NÄRINGSLIVSSEKTORN INFORMERAR Detta är på gång och kräver att du funderar hur din verksamhet ska synas och höras, lyft luren och låt mig veta vad du vill delta i! /satu, Annonsbladet Vilken service och hurdana tjänster erbjuds i vår kommun och i Brändö? Kommunerna trycker tillsammans ett annonsblad där företagare erbjuds en annons c. 5x9cm till kostnad 20 euro + moms. Annonsbladet distribueras till alla fastbosatta och fritidshushåll i Kumlinge och Brändö i maj. Hör av snarast om du vill köpa annonsutrymme! Gustavs-bladet Kommunerna Kumlinge och Brändö trycker ett gemensamt marknadsföringsmaterial som ska distribueras till alla fastbosatta och fritidshushåll i Gustavs kommun inför sommaren. Tanken är att locka gustavsbor att göra sommarutflykter till våra kommuner så här behövs annonser från restauranger, caféer, museer, logi, butiker mm. Havet Kallar mässan Följ med på Havet kallar -mässan i Åbo och hjälp till att tillsammans marknadsföra skärgården och din anläggning/dina tjänster både för turister och potentiella inflyttare. Det kostar ingenting att vara med, Företagsam skärgård står för plats och inredning. Du kan komma med några timmar, en hel dag eller flera dagar. Dina egna omkostnader som resor och eventuellt boende står du själv för. Principen på plats är att alla säljer alla. Skärgården har varit synlig på denna mässa i 10 år nu. Målgruppen är rätt: vanliga människor som vill besöka skärgården med cykel, bil eller båt. De kommer från vår närregion och har ofta varit till Åland tidigare. I år kommer många av dem igen och de kan vara just dina kunder! Anmäl dig till Satu Numminen, tel eller Fortast möjligt, tack! Mera om mässan på turunmessukeskus.fi

7 Info från privatpersoner och föreningar Första hjälpen-gruppens andra temakväll för året hålls på Fastlagstisdagen. Vi tar upp: Brännskador, Diabetes. Genom övning, diskussion, frågor och sakkunnig vägledning håller vi kunskap vid liv och får nyttig påminnelse om hur man bäst hjälper i olika situationer. Det är inte frågan om en regelrätt kurs, inte heller att man måste bli aktiv inom fhj-gruppen. Du som vill veta mera om första hjälpen i olika specifika situationer skall komma med; Välkommen till branddepån i Kumlinge tisdagen den 4 mars 2014 kl ! Medryttare sökes! Vi söker en medryttare till Moses en eller flera dagar i veckan. Moses är en äldre vallack som tidigare gått på ridskola. Är du intresserad, så startar vi med att du får lära känna honom och stallet. Som ersättning för ridningen hjälper du till i stallet enligt överenskommelse. Intresserad hör av dig till Kaj eller Mia Årsmöte Visor så in i Norden r.f. håller årsmöte på Restaurang Kastören lördagen 8.3 kl Stadgenliga ärenden, samt information om årets festival Föreningen och Kumlinge kommun bjuder på lätt kvällsmat efter årsmötet. Ifall någon vill spela och sjunga lite, ta med instrument. Åtminstone Torbjörn spelar och sjunger några låtar. RÖDA KORSETS VÄNMIDDAG 16 mars Av tradition, sen många år tillbaka, brukar vi i Kumlinge ordna en vänmiddag. Till en början riktade den sig till pensionärer, men numera önskar vi att alla, både äldre och yngre vill komma med och umgås tillsammans över en bit mat. År 2014 är Röda Korsets tema FAMILJEN och därför hoppas vi att även barnfamiljerna kommer med. Den som har någon allergi och gärna vill delta i middagen, kan meddela detta till Nina på apoteket, så ordnas nog allt till allas belåtenhet. Säg till om specialmaten senast 9 mars. På menyn: Välkomstdrink, Peters fina köttgryta, Kaffe och kaka LOTTERI! JALLE & STIG underhåller. För maten betalar vuxna 8. Barnen äter gratis. Vi önskar alla varmt välkomna till Kumlinge skolas matsal söndagen den 16 mars kl Styrelsen för Kumlinge Röda Kors VÅRMÖTESDAG I KUMLINGE 18 mars RÖDA KORSETs Kumlinge avdelning och Kumlinge Byalag håller gemensamt vårmöte i Kumlinge skola tisdagen den 18 mars med början kl Byalaget har sitt möte först. Röda Korset börjar sitt möte senast kl med stadgeenliga förhandlingar och eventuella övriga ärenden. Därefter, på kommunens inbjudan, informerar Johanna Fogelström om flyktingsituationen på Åland. Servering såklart. Alla hjärtligt välkomna! Diskussion Efter mötet serveras alltså deltagarna en bit paj med sallad och därefter diskuteras aktuella frågor, både kommunala och andra med utgångspunkten: Äldre lyssnar på yngre. Ledamöter från kommunstyrelsen och näringslivsnämnden kommer att närvara. Välkommen du, som kände dig träffad! Lägg gärna iväg ett mess till Satu om att du kommer, på tel , så blir du inte utan stol och mat

8 Info från föreningar - SKUNK

9 Info från företag samt ett TACK Välkomna till Enklinge på Me&I-party, lördagen den 1 mars, kl 13! Kom och fika, och titta på vårens kollektion av kläder för både vuxna och barn! Alla varmt välkomna, meddela gärna så jag vet hur många vi blir och kan ordna med bokning av färjan. Hälsningar Åsa, tel Lediga sommarjobb Vill du jobba på Kastören eller i gästhamnen i sommar? - Vi behöver absolut en kock/kallskänka, i juli månad, som kan hjälpa Per i köket. - Till Stugbyn behöver vi en duktig och noggrann stugvärd som ska städa stugor och ta emot gäster, också de allmänna utrymmena ska skötas, både i gästhamnen och på Kastören. Jobbet börjar efter midsommar. - Till gästhamnen behövs hamn- /cafépersonal som ska ta emot båtar och sköta om café och minilivs. Du bör vara 18 år och ha hygienpass och serveringspass för öl och vin (B-rättigheter). Om du är intresserad eller vet någon som skulle vara intresserad vänligen kontakta Désirée på mejl: eller på tel TILL SALU 4 bränslecisterner är till salu, besiktade och får användas för eget bruk. 1*5 kubik 400,-, 3*3 kubik á 300,- / styck Hör av dej till Désirée om du är intresserad. Priset kan diskuteras. Ledigt sommarjobb Kjäll söker en sommarjobbare med körkort och erfarenhet av gräsklippning mm. samt självständigt arbete. Kontakta: / Kjäll Kjäll på semester Kumlinge Apotek informerar Apoteket är stängt 13.3 samt Vänligen, rikta under den här tiden era beställningar till: Nya Apoteket, Norragatan 17, Mariehamn. Telefon , fax mvh, Nina EgeT Hantverk Textilhantverkare Erica Törnroth Handgarvade fisk skinnprodukter, handvävda & tygtryckta textilier i egen design. Torsholma, Brändö Stort tack för gott samarbete! Jag vill tacka dem jag i och utanför styrelsen samarbetat med under mina två år som ordförande för kommunstyrelsen. Jag hade själv ingen avsikt att avbryta ordförandeskapet mitt i mandatperioden, utan ställde mig till förfogande till ordförandeposten även för de kommande åren. Jag fick mycket röster i kommunalvalet vilket jag ser som ett ansvar för engagemang under alla fyra år. Jag har trivts bra i rollen och skött uppdraget med intresse och engagemang. Tyvärr fick jag 15 minuter före mötet veta att jag inte längre var aktuell som ordförande. Jag fortsätter nu mitt arbete för Kumlinge och skärgårdens bästa inom ramen för mitt parti, som ordförande för ÅHS, genom att stödja ungdomarna i Skunk, genom arbetet med att förverkliga Flygfyrsprojektet och mycket annat...och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt viktiga uppdrag. Mia Hanström

10 Info från församlingen

11 Info

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K-3 14.4.2014 1 K Sammanträdestid: 14.4.2014 kl 18.30-19.05 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice ordf.

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K 24.3.2014 1 Sammanträdestid: 24.3.2014 kl 18.30-19.45 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, viceordf. Jan

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 39-48, 4K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 39-48, 4K SOCIALNÄMNDEN 39-48, 4K-8 27.5.2014 1 K Sammanträdestid: 27.5.2014 kl 18.30-18.50 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice ordf.

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 1-14 15.02.2014

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 1-14 15.02.2014 BILDNINGSNÄMNDEN 1-14 15.02.2014 1 Sammanträdestid: 16.15 20.30 Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN BILDNINGSNÄMNDEN 23-32 16.05.2013 1 Sammanträdestid: 19.00-21.30 Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 31-40 03.10.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-19.35 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 5 / 2009 INFORMERAR maj Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 70-76 17.12.2012 1 Sammanträdestid: 18.30-21.00 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Ingrid Nygård-Sundman, I viceordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.30 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli 9 september 2015

Organ Nr Datum Sida 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli 9 september 2015 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K- 07.09.2015 22 K Sammanträdestid: 07.09.2015 kl 18.30-19.30 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 11.1.2016 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 4 januari 2016 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 11 januari 2016 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljusterare 3 Godkännande,

Läs mer

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Torsdagen den 31 mars 2016 kl

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Torsdagen den 31 mars 2016 kl SKOLNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll nr 3 / 2016 Sammanträdestid Torsdagen den 31 mars 2016 kl. 13.00 14.25. Sammanträdesplats Kökar Grundskola ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström

Läs mer

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. NUMMER 2/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 14 februari, alla Hjärtansdag kl 13.00 på

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 3/07 Tidpunkt: 28.9 kl 1300-1500 Plats: Lagtinget, Konferensrum 1 Deltagare: Roger Husell, Brändö, Ethel Sundblom, Föglö, Mats Perämaa och Jim Eriksson, Kumlinge, Harry

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 Samhällsinforma on Kommunkansliet är nu öppet efter sommarstängningen och all personal är på plats igen. Vi välkomnar Jessica Björn som tillträdde som vik. socialchef den 3.8.2015.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

MEKTEK GÅRD. SALONG HUVUDSAKEN semesterstä ngt v. 11 14-20 mars. Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

MEKTEK GÅRD. SALONG HUVUDSAKEN semesterstä ngt v. 11 14-20 mars. Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland SOMMARJOBB SOM STÄDVIKARIE Vill Du ha ett sommarjobb som städare i Hammarlands kommun. Vi kan erbjuda två skolelever, studerande eller andra unga ett

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

februari 2014 nr 2 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

februari 2014 nr 2 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun februari 2014 nr 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-8 sida 9-10 info från kommunen info från föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer av Kumlinge Nytt

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 10.12.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 3 december 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 10 decembe r 2015 kl.17.30 Kommunkansliet i Åva 81 Laglighet och beslutförhet 82 Protokolljusterare

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN KONTAKT Geta kommunkansli Getavägen 2115 AX-22 340 GETA Tel +358(0)18-49 300 Fax +358(0)18-49 390 www.geta.ax info@geta.ax Öppet mån-tor kl 9-15 (lunch 11-12) Kommundirektör: Gustav Blomberg 359 524 måndag-torsdag

Läs mer

september 2013 nr 9 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Teater Mamma Mu! INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN

september 2013 nr 9 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Teater Mamma Mu! INFO FRÅN HÄLSOVÅRDEN Infobladet för Kumlinge kommun september 2013 nr 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag församlingen Nästa nummer av Kumlinge

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 5 mars 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.06.2011 6/11 Sammanträdestid Måndagen kl 18.00-19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Torbjörn Björkman,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Skärgårdsnämnden. Möteskallelse

Skärgårdsnämnden. Möteskallelse Skärgårdsnämnden Möteskallelse Kallelse nr: 1-2008 Tidpunkt: 4.2 2008 kl 1100-1500 Plats: Kallade: Kommungården, Kumlinge Till skärgårdsnämnden valda representanter från Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar,

Läs mer

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren!

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren! Nr 3/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Kommunens telefonlista Vi planerar att igen ge ut en ny version av kommunens telefonlista. Meddela

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT!

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Vad händer i Färgelanda? November Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Onsdag 29 oktober klockan 19.30 välkomnar musiklärare Johan Ahl alla spelsugna ungdomar till Fritidgården. En prova på kväll där du

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 6 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 43 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 44 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 45 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar

Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar ECKERÖ INFO OKTOBER 2015 Samhällsinformation Jag heter Åsa Gustafsson och började den 14 september som tf. kommundirektör här i Eckerö. Jag bor nu i Mariehamn, har två barn. Jag är uppväxt på Åland och

Läs mer

Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X

Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X Sida 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats kl.16.00 De Gamlas Hem Beslutande Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X Suppleanter:

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden Sammanträde 6/2008 Tid och plats: Måndagen den 24 november 2008 kl. 19.00 Geta skola, biblioteket Ärenden: 44 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN I KÖKAR

BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN I KÖKAR BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1/17 Sammanträdestid Tisdag den 16 maj, kl. 19.00 Sammanträdesplats Biblioteket ORDINARIE NÄRV ERSÄTTARE NÄRV Mattsson Bengt, ordförande X Engström

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga TÖREBODA KOMMUN 2011-03-01 Vård och omsorg INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga Äldreomsorgens dagverksamhet i samarbete med föreningslivet Om du undrar över något eller känner någon som

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 31-44 16.5.2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 16.05.2013 kl.19.45 21.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Pär-Olof

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SKATTEKORT De som ej lämnat in skattekort för 2015 gällande arvoden bör senast den 10/ lämna in det till Hammarlands kommun kansli

SKATTEKORT De som ej lämnat in skattekort för 2015 gällande arvoden bör senast den 10/ lämna in det till Hammarlands kommun kansli Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland SKATTEKORT De som ej lämnat in skattekort för 2015 gällande arvoden bör senast den 10/11-2015 lämna in det till Hammarlands kommun kansli FRITIDSINFO

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS 2016

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS 2016 Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS 2016 Finströms kommun söker sommarjobbare Kommunen erbjuder sommarjobb för ungdomar 15-17 år bosatta

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 2/06 Tidpunkt: 22.9.2006, kl. 12-16 Plats: Vårdö Närvarande: Göran Stenroos, Sottunga, Roger Husell och John Wrede, Brändö, Magnus Sandberg, Vårdö, Harry Holmström,

Läs mer

KUNGÖRELSE. Riksdagsval 2015

KUNGÖRELSE. Riksdagsval 2015 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland KUNGÖRELSE Riksdagsval 2015 Riksdagsval förrättas söndagen den 19 april 2015 kl. 9.00-20.00 I Hammarlands kommun är vallokalen belägen i Kommungården,

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

Lägenhet i Kattby uthyres

Lägenhet i Kattby uthyres Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland FRITIDSINFO-DECEMBER 2015 Är du intresserad av JAKTKORT nu arrangeras en kurs för ungdomar i samarbete med Finström med början i januari. Anmäl dig så

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

Föreningsbladet Program våren 2017

Föreningsbladet Program våren 2017 Föreningsbladet Program våren 2017 Foto: Per-Arne Andersson Producerat av Daglig Verksamhet Mediakontoret 2016-12-01 SOMMAR PÅ POPPEL I Motala kommun finns en arbetsgrupp som arbetar inom LSS för att du

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

ECKERÖ info. Mars 2009 Nr 3. Eckerö på Ålands solsida! På gång i Eckerö

ECKERÖ info. Mars 2009 Nr 3. Eckerö på Ålands solsida! På gång i Eckerö ECKERÖ info Mars 2009 Nr 3 Eckerö på Ålands solsida! Information från Röda Korset Eckerö avd. Den 14 mars deltar vi på Hälsans dag i Eckeröhallen. Den 30 mars kl 19 har avdelningen sitt VÅRMÖTE tillsammans

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

nr Sammanträdesdatum Sammanträdestid Torsdagen den 27 februari 2014 kl 19.00 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

nr Sammanträdesdatum Sammanträdestid Torsdagen den 27 februari 2014 kl 19.00 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Torsdagen den 27 februari 2014 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 01 Kallelse och beslutsförhet 2. Nn 02 Fastställelse av dagordning

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer