mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR"

Transkript

1 Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer av Kumlinge Nytt utkommer i månadsskiftet marsapril. Dead linen för material till det är Välkommen med ditt material! /satu nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Ansvarig utgivare: Redaktör: kommundirektör Jim Eriksson Satu Numminen tel / Kommunkansliet har öppet vardagar kl och kl tel , fax , Kanslipersonalens e-post: INFORMERAR Råd i sjukdomstider: Händerna är den vanligaste källan till smittöverföring. Håll Dina händer rena! Vid virussjukdom (t.ex. magsjuka) hjälper inte handsprit utan smittan kan enbart tvättas av med tvål och vatten. Frisk senvinter önskar Anne-Mai, Anna och Marianne Telefontid mån fre kl Rådgivningen tel Akuta ärenden kl : Jourmobil Akuta ärenden övrig tid: Akuten Protokoll i kommunen Kommunens protokoll finns till påseende på biblioteket i Kumlinge. Vad är det här för knappar??? De hör till ett projekt som heter ÄLDIS och det handlar om äldreomsorg på distans. Läs mera om projektet på sida 4 i denna tidning och/eller kom med på följande presentationstillfälle: Måndagen den 10.3 på kommunkansliet i Kumlinge cirka kl , i sammanträdesrummet. Projektledare från ÄLDIS presenterar och demonstrerar användning av bildskärmarna (se bilder och text på sida 4). Tillfället är för alla intresserade, även anhöriga till äldre är hjärtligt välkomna! Om du behöver skjuts ring Beata Ahlbäck, tel Välkommen! Bibliotekets öppethållningstider från 1 mars Måndag Torsdag Fredag Bibliotekarie Sophie Langels tel , e-post

2 Info från kommunen Senaste nytt från kommunstyrelsen, möte 11.2, beslut i urval: KOSTNADER FÖR KOMMUNALTEKNIK PÅ VÅRHOLMS BOSTADSOMRÅDE: Styrelsens tog del av kostnadssammanställning som visade att kostnaden för anläggandet av väg, reningsverk och ledningar uppstiger till ca exkl. moms. Kommunen hade budgeterat Överskridningen rapporteras till fullmäktige. MEDLEMMAR I ÅLANDS SKÄRGÅRDS- NÄMND: kommunstyrelsen föreslår för ÅLR/näringsavdelningen att kst-ordförande Torbjörn Engman blir kommunens ordinarie ledamot i Ålands skärgårdsnämnd Fullmäktiges II viceordförande Ingrid Nygård-Sundman föreslås bli Engmans ersättare. Skärgårdsnämnden består av totalt 9 ledamöter, dvs. 1 ledamot från varje skärgårdskommun samt tre ministrar, i första hand näringsministern, finansministern och infrastrukturministern. Ordförande för nämnden är näringsministern. Kommundirektörerna har närvarorätt på mötena. Sekretariatet upprätthålls av landskapets näringsavdelning och utgörs i nuläget av näringslivsutvecklare Dan Backman, som jobbar 20% av heltid med detta. ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN, AN- DELSLAGET BKF BRÄNDÖ-KUMLINGE FI- BER: Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige kan överväga att åta sig borgen om fiberandelslaget kan visa på alternativ för att öka bolagets intäkter. Kumlinge kommuns borgensansvar för det tänkta lånet skulle uppstiga till maximalt Lånet lyfts i rater enligt BKFs behov, och hela beloppet lyfts inte nödvändigtvis. Lånet lyfts för att BKFs ska klara av att hantera en stor engångskostnad för stolphyror som måste betalas till Ålands Elandelslag och för att klara av fortsatta amorteringar av BKFs nuvarande banklån. BKFs nuvarande banklån har en fast ränta på drygt 5% och därför anser BKFs styrelse det vara viktigt att kunna hantera det lånet utan uppskjutna avbetalningar som ytterligare förhöjer räntekostnaden. Avbetalningen av det nuvarande banklånet ska avklaras med hjälp av det nya banklån som detta ärende handlar om. Räntan på det nya banklånet är knappt 2%, Den är bunden till 3 månaders euribor och bankens marginal. Fullmäktige avgör ärendet FÖRHANDSRÖSTNING I EU-VALET: Kommunstyrelsen beslöt teckna avtal med Posten Åland, vilket innebär att postkontoret i Kumlinge är förhandsröstningsställe i EU-valet under tiden 14 maj- 20 maj. ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN KUMLINGE AHL: Kumlinge Andelshandel anhåller om att kommunen tecknar borgen för ett banklån på som butiken behöver lyfta i första hand för att reglera en skuld till SOK, som levererar varor till butiken. Under diskussionen tog kommunstyrelsen del av huvudmotiveringarna i ett antal högre domstolsbeslut rörande kommunal borgen för företag. Med hänvisning till att kommunen bör vara ytterst aktsam med att ta företagsrisker och utgående från de principer för ställande av borgen som utläses i domstolsbesluten återremitterades ärendet för att erhålla ytterligare underlag för fortsatt behandling. Kommunstyrelsen begärde att Kumlinge Ahl inlämnar åtgärdsprogram som konkret visar hur butikens intäkter och utgifter utvecklas på ett gynnsamt sätt. En likviditetskalkyl som visar hur butiken klarar sina utgifter efterfrågas. Kommunstyrelsen återupptog behandlingen av ärendet den 26.2 och fullmäktige avgjorde ärendet den 27.2., då detta nummer av KumlingeNytt hade hunnit färdigställas. BILDNINGSSEKTORN INFORMERAR Senaste nytt från bildningsnämnden, möte 12.2, beslut i urval: - Kommunens två stipendier om vardera 200 tilldelades med lottens hjälp till Anna Söderlund, Åbo Akademi/ Matematik och Dennis Schåman, Högskolan i Gävle/ Byggnadsingenjör. Sammanlagt sökte 6 stycken högskolestuderande stipendiet i år. - Bidragen för fritidsverksamhet hänsköts till följande möte, eftersom mötet inte blev beslutsfört på grund av jäv. - Bidrag för kulturverksamhet beviljades enlig följande: Kumlinge Byalag r.f. 300 euro, Visor så in i Norden r.f. 200 euro, Hembygdens Väl i Kumlinge r.f. 100 euro, Åbo svenska teater 300 euro, Kaj Törnroos 100 euro (ungefärlig kostnad för programvara), Flygfyren-arbetsgrupp 200 euro. - Fritidsgruppen för 2014 består av bildningschef Kaj Törnroos, elevrådsrepresentanter Sofia Lahtinen och Victor Schåman, samt Satu Numminen och Sara Strandberg Bibliotekets öppethållningstider från 1 mars: Måndags öppettiden ändras till Torsdags öppettiden ändras till Fredag ingen förändring Ingen öppethållning på lördagar, på grund av för lågt besöksantal i förhållande till arrangemanget. Mera info från bildningssektorn på sida 5 och 6.

3 SOCIALSEKTORN INFORMERAR Info från kommunen Socialnämnden ledigförklarar ett vikariat som hemtjänstledare i Kumlinge kommun i tjänsteförhållande för tiden Arbetstiden är heltid 38,25 h/v i s.k. formellt periodarbete med arbetstid i regel vardagar dagtid och i den ingår administrativa uppgifter och klientarbete. Arbetet utförs till en början huvudsakligen i Enklinge servicehus. Uppgiftsrelaterad lön enligt AKTA 04SOS030, 2.707,94. Behörighetsvillkor är för uppgiften lämplig yrkesexamen minst på institutsnivå inom social- eller hälsovårdsbranschen (FFS 804/92). Om det inte är möjligt att få en person med ovan nämnda behörighet, kan istället anställas en person som har en utbildning som kan anses vara tillräcklig och som har praktisk erfarenhet av uppgiften. Före tillträde skall den som anställs lämna in läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Närmare uppgifter ger tf socialsekreterare Susanne Danielsson, tfn , e-post eller vik. hemtjänstledare Ann-Marie Strandberg, tel , e-post Se även ANSÖKAN OM KOMMUNAL BARNOMSORGSSPLATS vid Annagårdens daghem eller i familjedaghem och ANSÖKAN OM FRITIDSHEMSPLATS vid Annagårdens daghem under skoldagarna för verksamhetsåret lämnas in till socialnämnden senast den 31 mars 2014 under adress: Socialnämnden, Kommunkansliet, KUMLINGE Ansökan görs för alla barn som önskar plats inkommande verksamhetsår, även för dem som nu är inskrivna i barnomsorgen. ANSÖKNINGSBLANKETTER FÅS FRÅN ANNA- GÅRDENS DAGHEM OCH SOCIALKANSLIET SAMT FINNS PÅ KOMMUNENS HEMSIDA För ytterligare information, kontakta Annagårdens daghem, tel , eller socialkansliet tel Ansökningar bör vara socialnämnden tillhanda senast kl 15 under adress: Socialnämnden, Kommunkansliet KUMLINGE SOMMARJOBBA SOM TURISTINFORMATÖR OCH KYRKVAKT I KUMLINGE Näringslivsnämnden i Kumlinge kommun och Brändö-Kumlinge församling söker 2 personer som vill arbeta som turistinformatör och kyrkvakt under sommaren Arbetet handlar dels om att distribuera kommunens turistiska material på Kumlinge till färjor, turistanläggningar och anslagstavlor och dels om att hålla Kumlinge kyrka öppen för besökare under tiden (må-lö) samt att sköta om städning mm. i kyrkan. Arbetet delas på två personer, vecka-vecka. Sökanden bör ha mopedkort och tillgång till moped eftersom arbetet kräver resor på Kumlinge (broschyrdistribution). I övrigt bör sökanden vara sociala och positiva personer som gillar att träffa nya människor och klarar av att arbeta självständigt. Erfarenhet av motsvarande arbete och språkkunskaper är meriterande. Lönen är 8,5 euro / timme. Kontaktperson för eventuella frågor är i första hand Satu Numminen, tel eller Sänd din ansökan till Näringslivsnämnden, Kumlinge kommun, eller till mejladressen ovan. Ansökan skall vara framme senast Inskolningen till arbetet sker gemensamt med Brändö-Kumlinge församling och Kumlinge kommun.

4 mars 2014 nr 3 Info från kommunen ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS = ÄLDIS Kumlinge kommun har gått med i projektet Äldreomsorg på distans, även kallat ÄLDIS, som är en ny form av stödtjänst inom äldreomsorgen på Åland. I dagsläget finns omkring 60 användare runt om på Åland och antalet ökar hela tiden. Tjänsten riktar sig främst till äldre personer som bor i eget hem, närståendevårdare eller äldre personer som bor på servicehem. ÄLDIS innebär att man får en skärm hem till sig. Skärmen fungerar med hjälp av videokonferensteknik, det vill säga man både ser och hör den man pratar med. Tekniken är lättanvänd för att vara anpassad för äldre användare. Via ÄLDIS/skärmen erbjuds: Dagverksamhet med olika rehabiliterande aktiviteter: t.ex. minnesträning, gymnastik, högläsning, kontakt med apotek, möte med politiker m.m. Social samvaro: användarna kan på eget initiativ umgås med andra användare av tjänsten eller anhöriga och vänner. Under projekttiden ( ) är det helt kostnadsfritt för användaren att delta. Användaren får hjälp med installationen av skärmen och även stöd och handledning i att använda den. Redan nu har två skärmar installerats på Enklinge servicehus och även hemsjukvården kommer att ha en skärm hos sig. Tveka inte att höra av dig ifall ÄLDIS kunde vara något för dig, så berättar jag gärna mera! Beata Ahlbäck, tel projektets ansvarsperson i Kumlinge kommun

5 Info från kommunen BILDNINGSNÄMNDEN I KUMLINGE SÖKER 1 st. TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA I ALLMÄN- NA ÄMNEN (minst 16 vt och 4-5 arbetsdagar, se timmar nedan) och 2 st. TIMLÄRARE I BISYSSLA I ALLMÄNNA ÄMNEN (mindre än 16 vt och 1-3 arbetsdagar) Timmar att söka: (vt=veckotimmar) textilslöjd (åk 3-9) 2 vt en termin och 3,5 vt en termin musik (åk 5-9) 2 vt bildkonst (åk 5-8) 3 vt hem- & konsumentkun. (åk 7-9) 3 vt en termin idrott (åk 1-9) 6 vt finska (åk 5-9) 8 vt biologi/geografi (åk 7-9) 3 vt historia/samhällskun. (åk 7-9) 3 vt hälsokunskap (åk 7-9) 1 vt religion (åk 7-8) 1 vt tyska (åk 8) 2 vt kreativ profil (åk 9) 2 vt specialundervisning 4 vt Anställningstiden är för timlärare i huvudsyssla och för timlärare i bisyssla. Vi söker dig som gillar att samarbeta och att utveckla skolan tillsammans med andra i en lärande organisation, är kreativ och initiativrik, och är beredd att utveckla digitala lärmiljöer. Utdrag ur straffregister företes innan valet fastställs. Lön enligt avtal. Närmare upplysningar ger bildningschef Kaj Törnroos tel eller via Mera information om skolan: Ansökan med CV skall vara kommunkansliet tillhanda senast fredagen den 7 mars 2014 eller per e-post Adress: Kumlinge kommun Bildningsnämnden, Kumlinge BILDNINGSNÄMNDEN I KUMLINGE LEDIGANSLÅR EN KLASSLÄRARE MED ÄMNESLÄRARBEHÖ- RIGHET I MATEMATIK FÖR HÖGSTADIET Anställning tillsvidare. KUMLINGE SKOLA ÄR EN MODERN ÅK 1-9 SKOLA MED SMÅ UNDERVISNINGSGRUPPER OCH TREVLIG STÄMNING. Vi söker dig som gillar att samarbeta och att utveckla skolan tillsammans med andra i en lärande organisation, är kreativ och initiativrik. Utdrag ur straffregister och intyg över hälsotillstånd företes innan valet fastställs. Närmare upplysningar ger bildningschef Kaj Törnroos, tel / Mera information på skolans hemsida: Ansökan med CV skall vara kommunkansliet tillhanda senast 7 mars 2014 per post eller e-post Adress: Kumlinge kommun Bildningsnämnden, Kumlinge Fritidsgruppen erbjuder aktiviteter: Tisdag 4 mars Teckning för åk 0-2 (obs: en föräldrar/vuxen per barn med!) Måndag 17 mars Sagostund för de yngre 2-5 år med Gunilla på biblioteket. Måndag 17 mars Filmkväll för åk 0-2, åk 4-6, åk 7-9 på skolan Fredag 7 mars Instrumentspel åk 4-6 och 7-9 med Sara & Kent Fredag 4 april Instrumentspel åk 4-6, och högstadiet, Sara & Kent Fredag 21 mars Aktivitetseftermiddag, åk 4-6 & åk 7-9, Sara & Kent på skolan Tisdag 18 mars Fotokurs åk 4-6, Kaj- Tisdag 18 mars Fotokurs åk 7-9, Kaj Tisdag 8 april Fotokurs åk 4-6, K Tisdag 8 april Fotokurs åk 7-9, Kaj Tisdag 15 april Fotokurs åk 4-6, Kaj Tisdag 15 april Fotokurs åk 7-9, Kaj Närmare information via skolans blogg och anslag i skolan.

6 Info från kommunen TEKNISKA SEKTORN INFORMERAR Återvinningscentralen (=soptippen) Öppet på måndagar kl samt sista lördagen i månaden kl PÅ BESTÄLLNING! Besöket skall bokas per tel , senast föregående arbetsdag. Kjäll på semester Soptippsbokningarna under tiden till tel.nr / Tom. Miljötips från Agenda 21 - mars Undvik impulsköp. Gör en inköpslista när du är hemma och håll dig till den. Fungerar i alla typers affärer. Genom att inte distraheras av onödiga lockelser sparar du på jordens resurser, dina pengar och din tid. Information angående slamtömning Slambäddarna vid soptippen på Kumlinge är från och med nu och tillsvidare stängda av ÅMHM för tömning. Alla i Kumlinge kommun är, som situationen ser ut nu, tvungna att föra slammet hädanefter till Mariehamn. Detta kommer att merföra merkostnader för det enskilda hushållet i ökade transportkostnader och tömningsavgifter. Kommunen arbetar på en lösning på detta och kommer att se över möjligheten att styra tömningarna så att det blir fulla lass som körs till Mariehamn vilket gör att fler hushåll delar på transportkostnaden. Den totala merkostnaden är inte klar i dags läget men kommer att anslås så snart den är klar. Mats Romlin, kommuntekniker i Kumlinge kommun Nästa BTN-möte: Byggnadstekniska nämndens följande sammanträde hålls Byggnadslovshandlingar skall lämnas in 14 dagar före mötet till Kumlinge kommun. Följande möten hålls 7.5 och 4.6. I juli och augusti sammanträder byggnadstekniska nämnden inte. BILDNINGSSEKTORN INFORMERAR Christian Dreyers kurs Vi bakar surdegsbröd startar tisdagen den 1 april. Vi kommer att hålla till i hemkunskapen i Kumlinge skola. Materialkostnad tillkommer och betalas på plats till kursledaren. - Tisdag 1 april kl (2 h) Lite teori. Olika typer av surdeg. Vildjäst. Hur deltagarna ska göra egen surdegsgrund till på lördag. - Lördag 5 april kl (2,25 h) Baka med din surdegsgrund. Bearbeta degen och sätt på jäsning till på söndag. - Söndag 6 april kl (3,25 h) Baka ut, grädda, prata, äta. Vi samlas igen till BOKCAFÈ på biblioteket torsdagen den 20 mars kl Röda korset står för fikat och bibliotekarien läser högt ur en bok. Frivilligt bidrag på 2 per person mottages tacksamt av Röda korset. Om någon behöver skjuts är det bara att ringa Pia på tel ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! NÄRINGSLIVSSEKTORN INFORMERAR Detta är på gång och kräver att du funderar hur din verksamhet ska synas och höras, lyft luren och låt mig veta vad du vill delta i! /satu, Annonsbladet Vilken service och hurdana tjänster erbjuds i vår kommun och i Brändö? Kommunerna trycker tillsammans ett annonsblad där företagare erbjuds en annons c. 5x9cm till kostnad 20 euro + moms. Annonsbladet distribueras till alla fastbosatta och fritidshushåll i Kumlinge och Brändö i maj. Hör av snarast om du vill köpa annonsutrymme! Gustavs-bladet Kommunerna Kumlinge och Brändö trycker ett gemensamt marknadsföringsmaterial som ska distribueras till alla fastbosatta och fritidshushåll i Gustavs kommun inför sommaren. Tanken är att locka gustavsbor att göra sommarutflykter till våra kommuner så här behövs annonser från restauranger, caféer, museer, logi, butiker mm. Havet Kallar mässan Följ med på Havet kallar -mässan i Åbo och hjälp till att tillsammans marknadsföra skärgården och din anläggning/dina tjänster både för turister och potentiella inflyttare. Det kostar ingenting att vara med, Företagsam skärgård står för plats och inredning. Du kan komma med några timmar, en hel dag eller flera dagar. Dina egna omkostnader som resor och eventuellt boende står du själv för. Principen på plats är att alla säljer alla. Skärgården har varit synlig på denna mässa i 10 år nu. Målgruppen är rätt: vanliga människor som vill besöka skärgården med cykel, bil eller båt. De kommer från vår närregion och har ofta varit till Åland tidigare. I år kommer många av dem igen och de kan vara just dina kunder! Anmäl dig till Satu Numminen, tel eller Fortast möjligt, tack! Mera om mässan på turunmessukeskus.fi

7 Info från privatpersoner och föreningar Första hjälpen-gruppens andra temakväll för året hålls på Fastlagstisdagen. Vi tar upp: Brännskador, Diabetes. Genom övning, diskussion, frågor och sakkunnig vägledning håller vi kunskap vid liv och får nyttig påminnelse om hur man bäst hjälper i olika situationer. Det är inte frågan om en regelrätt kurs, inte heller att man måste bli aktiv inom fhj-gruppen. Du som vill veta mera om första hjälpen i olika specifika situationer skall komma med; Välkommen till branddepån i Kumlinge tisdagen den 4 mars 2014 kl ! Medryttare sökes! Vi söker en medryttare till Moses en eller flera dagar i veckan. Moses är en äldre vallack som tidigare gått på ridskola. Är du intresserad, så startar vi med att du får lära känna honom och stallet. Som ersättning för ridningen hjälper du till i stallet enligt överenskommelse. Intresserad hör av dig till Kaj eller Mia Årsmöte Visor så in i Norden r.f. håller årsmöte på Restaurang Kastören lördagen 8.3 kl Stadgenliga ärenden, samt information om årets festival Föreningen och Kumlinge kommun bjuder på lätt kvällsmat efter årsmötet. Ifall någon vill spela och sjunga lite, ta med instrument. Åtminstone Torbjörn spelar och sjunger några låtar. RÖDA KORSETS VÄNMIDDAG 16 mars Av tradition, sen många år tillbaka, brukar vi i Kumlinge ordna en vänmiddag. Till en början riktade den sig till pensionärer, men numera önskar vi att alla, både äldre och yngre vill komma med och umgås tillsammans över en bit mat. År 2014 är Röda Korsets tema FAMILJEN och därför hoppas vi att även barnfamiljerna kommer med. Den som har någon allergi och gärna vill delta i middagen, kan meddela detta till Nina på apoteket, så ordnas nog allt till allas belåtenhet. Säg till om specialmaten senast 9 mars. På menyn: Välkomstdrink, Peters fina köttgryta, Kaffe och kaka LOTTERI! JALLE & STIG underhåller. För maten betalar vuxna 8. Barnen äter gratis. Vi önskar alla varmt välkomna till Kumlinge skolas matsal söndagen den 16 mars kl Styrelsen för Kumlinge Röda Kors VÅRMÖTESDAG I KUMLINGE 18 mars RÖDA KORSETs Kumlinge avdelning och Kumlinge Byalag håller gemensamt vårmöte i Kumlinge skola tisdagen den 18 mars med början kl Byalaget har sitt möte först. Röda Korset börjar sitt möte senast kl med stadgeenliga förhandlingar och eventuella övriga ärenden. Därefter, på kommunens inbjudan, informerar Johanna Fogelström om flyktingsituationen på Åland. Servering såklart. Alla hjärtligt välkomna! Diskussion Efter mötet serveras alltså deltagarna en bit paj med sallad och därefter diskuteras aktuella frågor, både kommunala och andra med utgångspunkten: Äldre lyssnar på yngre. Ledamöter från kommunstyrelsen och näringslivsnämnden kommer att närvara. Välkommen du, som kände dig träffad! Lägg gärna iväg ett mess till Satu om att du kommer, på tel , så blir du inte utan stol och mat

8 Info från föreningar - SKUNK

9 Info från företag samt ett TACK Välkomna till Enklinge på Me&I-party, lördagen den 1 mars, kl 13! Kom och fika, och titta på vårens kollektion av kläder för både vuxna och barn! Alla varmt välkomna, meddela gärna så jag vet hur många vi blir och kan ordna med bokning av färjan. Hälsningar Åsa, tel Lediga sommarjobb Vill du jobba på Kastören eller i gästhamnen i sommar? - Vi behöver absolut en kock/kallskänka, i juli månad, som kan hjälpa Per i köket. - Till Stugbyn behöver vi en duktig och noggrann stugvärd som ska städa stugor och ta emot gäster, också de allmänna utrymmena ska skötas, både i gästhamnen och på Kastören. Jobbet börjar efter midsommar. - Till gästhamnen behövs hamn- /cafépersonal som ska ta emot båtar och sköta om café och minilivs. Du bör vara 18 år och ha hygienpass och serveringspass för öl och vin (B-rättigheter). Om du är intresserad eller vet någon som skulle vara intresserad vänligen kontakta Désirée på mejl: eller på tel TILL SALU 4 bränslecisterner är till salu, besiktade och får användas för eget bruk. 1*5 kubik 400,-, 3*3 kubik á 300,- / styck Hör av dej till Désirée om du är intresserad. Priset kan diskuteras. Ledigt sommarjobb Kjäll söker en sommarjobbare med körkort och erfarenhet av gräsklippning mm. samt självständigt arbete. Kontakta: / Kjäll Kjäll på semester Kumlinge Apotek informerar Apoteket är stängt 13.3 samt Vänligen, rikta under den här tiden era beställningar till: Nya Apoteket, Norragatan 17, Mariehamn. Telefon , fax mvh, Nina EgeT Hantverk Textilhantverkare Erica Törnroth Handgarvade fisk skinnprodukter, handvävda & tygtryckta textilier i egen design. Torsholma, Brändö Stort tack för gott samarbete! Jag vill tacka dem jag i och utanför styrelsen samarbetat med under mina två år som ordförande för kommunstyrelsen. Jag hade själv ingen avsikt att avbryta ordförandeskapet mitt i mandatperioden, utan ställde mig till förfogande till ordförandeposten även för de kommande åren. Jag fick mycket röster i kommunalvalet vilket jag ser som ett ansvar för engagemang under alla fyra år. Jag har trivts bra i rollen och skött uppdraget med intresse och engagemang. Tyvärr fick jag 15 minuter före mötet veta att jag inte längre var aktuell som ordförande. Jag fortsätter nu mitt arbete för Kumlinge och skärgårdens bästa inom ramen för mitt parti, som ordförande för ÅHS, genom att stödja ungdomarna i Skunk, genom arbetet med att förverkliga Flygfyrsprojektet och mycket annat...och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt viktiga uppdrag. Mia Hanström

10 Info från församlingen

11 Info

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

CHEFER. Lagberedare. Skärgårdsutvecklare

CHEFER. Lagberedare. Skärgårdsutvecklare CHEFER Lagberedare Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som LAGBEREDARE vid lagberedningen till och med den 13 april 2016. Till arbetsuppgifterna hör att bereda landskapslagar och -förordningar

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS Aktuellt i FINSTRÖM SAMHÄLLSINFORMATION DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS 2015 Vårens nya böcker Sidan 4 Stödpersoner sökes Sidan 5 Sidan 2 Sidan 4 Ansökan om barnomsorg

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer