Projekt Läskraft! Högläsning för personer med demens av frivilliga och anhöriga högläsare. Förslag till modell för arbetet i kommunala arbetsgrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Läskraft! Högläsning för personer med demens av frivilliga och anhöriga högläsare. Förslag till modell för arbetet i kommunala arbetsgrupper"

Transkript

1 Projekt Läskraft! Högläsning för personer med demens av frivilliga och anhöriga högläsare Förslag till modell för arbetet i kommunala arbetsgrupper

2 Innehåll Förord 3 Arbetsgrupp.. 3 Förankring. 4 Dag för information och inspiration 4 Utbildning av högläsare.. 4 Studiebesök på biblioteket och bokprat 5 Tystnadsplikt. 5 Sammankoppling högläsare boende/dagverksamhet/enskild 5 Kontaktpersoner och skriftlig överenskommelse. 5 Högläsning som kamratcirkel. 6 Återträffar med utvärdering. 6 Rapportera arbetsgrupperna och utbildade högläsare till CfLL 7 Hemsida. 7 Material att ladda hem. 7 Material att beställa.. 8 Kontaktuppgifter till projektledaren 8 Kontaktuppgifter till länsarbetsgrupperna. 8 Överenskommelse mellan högläsare och kontaktperson

3 Förord Under projekt Läskrafts första år, ht 2009-vt 2010, har arbetet skett i fyra pilotkommuner; Borås, Enköping, Vallentuna och Västervik. Tanken med att starta i ett begränsat antal kommuner var att en modell för arbetet i en kommunal arbetsgrupp skulle kunna tas fram för att sedan spridas vidare, län för län över landet, under projektår två och tre. I detta häfte försöker jag på ett enkelt och kortfattat sätt att beskriva arbetet i pilotkommunerna och den modell som utformades. Häftet är tänkt att vara ett stöd i ert arbete med att inspirera och utbilda frivilliga och anhöriga högläsare för personer med demens. Hur ni sedan väljer att lägga upp ert arbete är givetvis helt upp till er utifrån de idéer och förslag som ni själva har och beroende på de förutsättningar och möjligheter som finns i er kommun. Lycka till i ert arbete med att sprida Läskraft! Catharina Kåberg Projektledare för Läskraft!, Centrum för lättläst Arbetsgrupp Samarbetspartners i projekt Läskraft! är Centrum för lättläst,, Demensförbundet och landets bibliotek. Arbetsgrupperna i pilotkommunerna har därför bestått av representanter från den lokala demensföreningen där en sådan har funnits (tre av kommunerna), biblioteket (samtliga kommuner), (tre kommuner), frivilligsamordnare (två kommuner) och en anhörigkonsulent eller en anhörigstödjare (två kommuner). Hur er arbetsgrupps sammansättning blir eller ser ut beror naturligtvis på vilka tjänster, verksamheter och föreningar som finns, och hur intresset för projektet är hos olika personer, i just er kommun. Arbetsgruppen för Läskraft! i pilotkommunen Västervik: Päivi från biblioteket, Elsebeth från Västerviks demensförening, Margareta, anhörigstödjare och Lotta från. 3

4 Förankring Genom att presentera projektet vid olika nätverksmöten, möten för äldreomsorgschefer, pensionärsföreningar, Röda Korset, demensföreningar med flera, och genom kontakter med lokal press, radio och TV, har intresse väckts och projektet förankrats i kommunerna. Dag för information och inspiration En inspirationsdag har arrangerats i varje pilotkommun för att fånga upp personer som varit intresserade av att bli högläsare. Dagarnas innehåll har bestått av: information om projektet och högläsningens positiva effekter. information av bibliotekarierna i arbetsgrupperna om vad lättläst är och exempel på lättlästa böcker på olika nivåer. föredrag av en van högläsare och läsinspiratör om erfarenheter av och tips kring högläsning. en stunds högläsning för att bjuda åhörarna på en läsupplevelse och låta dem bekanta sig med en lättläst text. information om kommande utbildning av högläsare med möjlighet för intresserade att skriva upp sig på en intresselista. Information om inspirationsdagarna har spridits via annonser/notiser/reportage i de lokala tidningarna, gratistidningar, inslag/intervjuer i den lokala radion, affischer på biblioteken, direktutskick till medlemmarna i demensföreningarna, notiser i pensionärsföreningarnas månadsutskick, i kyrkans programtidning, till redan frivilliga via frivilligverksamheterna, till anhöriga via anhörigkonsulenterna o.s.v. Pressmeddelande skickades också ut inför dagarna. Utbildning av högläsare Utbildning av högläsarna har erbjudits i form av halvdagar (i tre av kommunerna) eller i studiecirkelform 3 x 3 tim (i en kommun). Arbetsgrupperna har ansvarat för halvdagsutbildningarna som har bestått av två delar: Information om demens. Vad är demens? Hur yttrar sig sjukdomen? Hur bemöter man personer med demens? Representanten från demensföreningen och/eller en person från kommunens demensteam har hållit i denna del. Hur skapar man en fin läsestund? Val av plats, gruppens storlek, att tänka på när man läser, information om lättläst, tips om vad man kan läsa m.m. Projektledaren har ansvarat för denna genomgång vid de första utbildningarna i kommunerna. Vid de nya utbildningar som sedan dess har varit, har arbetsgruppen ansvarat även för den delen. Vid utbildningarna har vi också tagit upp den tystnadsplikt som högläsarna har. I den kommun där utbildningen genomfördes som studiecirkel skedde det via Studieförbundet Vuxenskolan med avlönad cirkelledare. Samtliga utbildningar har utgått från det studiematerial som tagits fram och har varit avgiftsfria för deltagarna. Se under Beställning av material hur ni beställer studiematerialet. 4

5 Studiebesök på biblioteket och bokprat Bibliotekarierna i arbetsgrupperna har som en tredje del i utbildningen tagit emot högläsarna för studiebesök på det lokala biblioteket. De har visat högläsarna var de hittar LL-hyllan (de lättlästa böckerna), böckerna om den lokala historien, bildverken o.s.v. Högläsarna har i samband med studiebesöken fått särskilda högläsar-lånekort med ett par veckors förlängd lånetid. Efter utbildningen har bibliotekarierna i arbetsgrupperna fortsatt att erbjuda återkommande bokprat med nya lästips, antingen som ett eget arrangemang på biblioteket eller i samband med återträffarna. Till höger: Bokprat med Kerstin, bibliotekarie och medlem i arbetsgruppen för Läskraft! i Enköping. Tystnadsplikt Det är viktigt att i samband med utbildningarna betona att högläsarna har tystnadsplikt både under och efter sin tid som högläsare. Den information och den kännedom som de kan komma att få om enskilda personer får inte föras vidare. Samtliga högläsare har därför fått skriva på en tystnadsförsäkran. I de två kommuner där frivilligsamordnarna ingår i arbetsgrupperna har högläsarna fått skriva på samma papper om tystnadsplikt som alla frivilligarbetare måste göra. I de övriga två pilotkommunerna har högläsarna skrivit på samma tystnadsförsäkringar som gäller för personalen på det boende eller den dagverksamhet som de läser på. Sammankoppling högläsare boende/dagverksamhet/enskild Arbetsgrupperna har förmedlat kontakten mellan blivande högläsare och intresserade boenden, dagverksamheter samt enskilda. Högläsarna har fått framföra önskemål om var de vill läsa. Kanske bor de nära eller har en personlig koppling till ett särskilt boende eller dagverksamhet, eller så kanske någon har önskemål om att läsa för en enskild person som fortfarande bor kvar hemma istället för en grupp. Efter att boenden, dagverksamheter och enskilda har anmält sitt intresse för att få högläsning, har deras önskemål pusslats ihop med högläsarnas önskemål om plats eller person och sammankoppling har sedan skett. I två av pilotkommunerna har någon ur arbetsgruppen följt med högläsaren vid det första besöket och mötet med kontaktpersonen. I de två andra har medlemmar i arbetsgrupperna haft kontakt med platserna för högläsningen via telefon för att få veta vem som kommer att vara kontaktperson, och de har sedan förmedlat den informationen till högläsaren. Kontaktpersonen och högläsaren har sedan själva avtalat ett första möte för att diskutera när, var och för vilka som läsningen ska ske. Kontaktpersoner och skriftlig överenskommelse Varje ställe där högläsning sker har fått utse en kontaktperson till högläsaren bland personalen. Det är till denna person som högläsaren kan vända sig om det är något som inte fungerar som det är tänkt och för att meddela sjukdom eller förhinder. Högläsaren och kontaktpersonen kommer också överens om hur läsegruppen ska se ut och vilka som kan vara med. Kontaktpersonen själv, eller en annan 5

6 personal som kontaktpersonen vidtalat, ska också vara till hands under läsningen för att kunna bistå om någon behöver gå på toaletten, blir orolig eller inte mår bra. För att högläsarens och kontaktpersonens ömsesidiga åtaganden ska vara klara och tydliga har de fått göra en skriftlig överenskommelse. I överenskommelsen har man skrivit ned dag och tid för läsningen, vilka personer som ska vara med på den, vem som ansvarar för att alla är på plats om inte kontaktpersonen är där o.s.v. Förslag till överenskommelse bifogas sist i häftet. Namnbrickor till högläsarna Högläsarna har fått enkla namnbrickor där de själva har fått skriva sitt förnamn och att de är högläsare (Karin. Högläsare). Trevligt och bra att det syns vilka de är! Högläsningen som kamratcirkel I de fall där högläsningen sker för minst tre personer, (utöver högläsaren), kan högläsningen genomföras som kamratcirkel i s regi. Det innebär att en viss summa pengar kan komma högläsaren till godo antingen i form av inköp av LL-böcker, resersättning, ersättning för fika eller så kan pengar gå till en pott för inspirationsträffar för högläsarna. Återträffar med utvärdering Högläsarna har samlats till återträffar minst en gång per termin för att stämma av och utvärdera hur det går för dem; känns det bra med högläsningen? Fungerar det med gruppen som de läser för? Finns personalen med eller i närheten vid läsestunderna? Hur har böckerna som de valt att läsa fungerat? Är det något som de behöver hjälp med? O.s.v. Återträffarna stärker nätverket och skapar sammanhållning, dels mellan högläsarna sinsemellan, dels mellan högläsarna och arbetsgruppen. Träffarna är också ett viktigt tillfälle för högläsarna att dela varandras erfarenheter och att utbyta tips och förslag på böcker m.m. med varandra. I Västervik kallar högläsarna till återträffar tre gånger per termin och det sker då i form av en kamratcirkel. Återträffarna har skett i mindre grupper - som här för några av högläsarna i Enköping. 6

7 Rapportera arbetsgrupper och utbildade högläsare till Centrum för lättläst För att medlemmar i arbetsgrupperna och de som har gått utbildningen till högläsare ska få ta del av Centrum för lättlästs utskick av Boktidningen lättläst, Läsombudet och olika erbjudanden, måste namn och kontaktuppgifter rapporteras in till Centrum för lättlästs register över läsombud, högläsare och arbetsgrupper. Medlemmarna i arbetsgruppen och de utbildade högläsarna rapporteras till: Carina Nyström Centrum för lättläst Box Stockholm E-post: Tel. 08/ Meddela: kommun och län att det handlar om högläsare inom projekt Läskraft! medlemmarna i arbetsgruppen under rubrik Arbetsgrupp och högläsarna under rubrik Högläsare namn, postadress, mejladress och telefon till samtliga Hemsida Centrum för lättläst: Projekt Läskraft!: Material att ladda hem Gå in på projektets egen sajt via direktlänken På projektets första sida kan ni ladda ner artikeln Känslor behöver inte minnen ur Borås tidning. Klickar ni i vänstermarginalen på Länkar och material att ladda hem hittar ni följande: Läskraft-broschyren Läsdagbok för högläsare Här kan högläsaren föra in vilka böcker som hon/han har läst, vad åhörarna tyckte om böckerna, vilka som var med och lyssnade, samtalsämnen som kom upp, kommentarer från åhörarna o.s.v. Loggbok för kontaktpersoner Detta är kontaktpersonens motsvarighet till högläsarens Läsdagbok. Vilka effekter av läsningen, positiva eller negativa, ser kontaktpersonen/personalen? Kommenterar någon av åhörarna läsningen efteråt? Sker några förändringar hos personerna som är med på läsningen? Blir de t.ex. glada, upplivade, ledsna eller pratsamma? Demensförbundets punkter över Bemötande av personer med demens 7

8 I vänstermarginalen finns också länkar till: Lästips äldre faktaböcker Lästips äldre - skönlitteratur I högermarginalen har ni möjlighet att ladda ner rapporten över projekt Läskrafts första år. Material att beställa Inför informations- och inspirationsdagar, utbildningar, öppet-hus-dagar eller annat, kan ni beställa material utan kostnad från Centrum för lättläst. Material som finns att beställa är: Broschyren Läskraft! Högläsning för personer med demens ett projekt för ökad stimulans och livskvalitet i vardagen Studiematerialet Läskraft! bli högläsare för personer med demens Tidningen Läsombudet Boktidningen Lättläst Provexemplar av nyhetstidningen 8 Sidor Material beställer ni på mejladress Kontaktuppgifter till projektledaren Catharina Kåberg är anställd som projektledare t.o.m. maj Fram till dess når ni henne på postadress: Centrum för lättläst Box Stockholm Tel. 0722/ E-post: Kontaktuppgifter till länsarbetsgrupperna (februari 2012) Har ni frågor angående projektet i ert län så kontakta projektledaren (t.o.m. maj 2013) eller er länsarbetsgrupp. Blekinge-Kronobergs län: Länsbibliotek Sydost: / Region Blekinge-Kronoberg: Maria Lundqvist Tel. 0455/ E-post: Leena Liljeqvist Tel. 0470/ E-post: 8

9 Catherine Bringselius Nilsson & Göran Nilsson Demensföreningen Värend: Tel / E-post Catherine: E-post Göran: Dalarnas län Länsbibliotek Dalarna: Bibliotekskonsulent Birgitta Winlöf Tel. 023/ direkt, 023/ vx Mobil: E-post: Karin Örjes Region Dalarna: Tel. 0243/820 80, 0708/ E-post: Ingveig Danielsen Faluns Demensförening: Tel. 023/653 57, 0761/ E-post privat E-post arb Gävleborgs län: Länsbibliotek Gävleborg: Tinne Wennerholm Tel. 026/ , 0706/ E-post: Ellinor Lundström Region Gävleborg Tel. 0708/ för Hälsingland: E-post: Emelie Lundin Region Gävleborg Tel. 026/ för Gästrikland: E-post: Barbro Berger Gävle Demensförening: Tel. 026/ , 0730/ E-post: Hallands län: Regionbibliotek Halland: Region Halland: Socialcentrum/Region Halland: Eiler Jansson Tel. 035/ , 0706/ E-post: Julia Charleson Tel 0346/ vx. E-post Eva Persson Tel. 0706/ E-post: Jämtlands län Jämtlands länsbiblioteket: Region Jämtland: Mona Abrahamsson Tel. 063/ E-post Karin Örnfjäll Tel. 0703/ E-post 9

10 Suzanne Göransson Östersunds demensförening Tel. 063/ , 0705/ & FoU Regionförb. Jämtland: E-post Jönköpings län: Länsbibliotek Jönköping: Annhild Ottosson Tel. 036/ E-post: Christina Heldemark Region Jönköping: Tel. 036/ , 0702/ E-post: Klaes Axelsson Förbundsstyrelsen: Tel 0392/ hem, 0739/ E-post: Kalmar län: Kalmar regionbibliotek: Lisa Lundqvist Tel. 0480/ E-post Marianne Leijon Region Kalmar län: Tel. 0495/696 60, 0725/ E-post Eleonor Wilhelmsson Kalmar Demensförening: Tel. 0480/ E-post Norrbottens län: Norrbottens länsbibliotek: Jimmy Gärdemalm Tel. 0920/ , 0722/ E-post: Kristina Henriksson Region Norrbotten: Tel. 0923/666 38, 0705/ E-post: Kalix Demensförening: Luleå kommun/ Socialförvaltningen: Anita Andersson Tel. 0923/ E-post: Eva Hortell Enhetschef Sociala innehållet Tel. 0920/ , 0702/ E-post: Norrbottens läns landsting/ Kerstin Hamre ansvarig för Kultur & Hälsa: Tel. 0920/ , 0703/ E-post: Skåne län: Kristina Elofsson Region Skåne: Tel. 046/ E-post: 10

11 Regionbibliotek Skåne/ Karin Ohrt Kultur Skåne: Tel. 040/ , 0768/ E-post: Hässleholms Demensförening: Lisen Ekdahl Tel. 0451/ hem, 0451/ Senioren E-post: Kommunförbundet i Annica Forsgren Skåne: Tel. 046/ E-post: Kultur och hälsa/ Bibbi Miegel Sandborg Kultur Skåne: Tel. 040/ E-post: Uppsala län: Länsbibliotek Uppsala: Region Uppland: Lisa Eriksson Tel. 018/ E-post: Elisabeth Liby Tel. 018/ E-post: Lillemor Erixon Enköpings Demensförening: Tel. 0171/860 31, 0706/ E-post: Kontaktperson på Gudrun Tevell Regionförbundet Uppsala län: Tel. 018/ , E-post: Västerbottens län: Region Västerbotten/ AnnHelen Littbrand Alvakultur: Tel. 090/ , 090/ E-post: Region Västerbotten/ Annika Eriksson Länsbiblioteket i Västerbotten: Tel. 090/ , 0702/ E-post / Avdelningen i Umeå: / Avdelningen i Vindeln: Karin Lidenmark Tel. 090/ vx E-post: Ewa Bergh Tel. 0933/ vx E-post: Ewa Miller Umeå Demensförening: Tel. 090/314 29, 0706/ E-post: Västernorrlands län Länsbiblioteket Västernorrland: Eva Nordlinder Tel. 0611/865 57, 0705/ E-post: 11

12 Region Västernorrland: Inga-Märta Löfstrand Tel vx, 0705/ direkt E-post Inga Lindström Sollefteå demensförening: Tel 0620/208 74, 0705/ E-post Västra Götalands län: Regionbibliotek Västra Götaland: / Region Västra Götaland: Elisabeth Erikson Tel. 0500/ , 0708/ E-post: Anna Anteryd Tel. 0708/ E-post: Ruth-Maijde Rönngård föreningsstödjare: Tel. 031/ , 0736/ E-post: Birgitta Garnemark föreningsstödjare: Tel. 031/ , 0735/ E-post: 12

13 PROJEKT LÄSKRAFT! Överenskommelse mellan högläsare och kontaktperson BOENDE/VERKSAMHET:.. TELEFONNUMMER:. HÖGLÄSARE:.. TELEFONNUMMER:..... KONTAKTPERSON:.. TELEFONNUMMER:. ERSÄTTARE FÖR KONTAKTPERSONEN: TELEFONNUMMER:..... DAG OCH TID FÖR AKTIVITETEN:.... PLATS FÖR AKTIVITETEN:... ÖVRIGT:.. Dag och tid för läsningen, liksom gruppens storlek och sammansättning, bestäms av högläsare och kontaktperson i samråd. De personer som ingår i projektet skall vara på plats när högläsaren kommer. Någon ur personalen måste finnas tillgänglig om något inträffar, ex oro eller toalettbesök. Överenskommelsen undertecknas i två lika exemplar; ett till högläsaren, ett till kontaktpersonen. Överenskommelsen gäller tills dess att någon av dem vill avsluta eller förändra överenskommelsen. Datum:. Högläsare. Kontaktperson 13

Projekt Läskraft! Högläsning för personer med demens av frivilliga och anhöriga högläsare

Projekt Läskraft! Högläsning för personer med demens av frivilliga och anhöriga högläsare Projekt Läskraft! Högläsning för personer med demens av frivilliga och anhöriga högläsare Tips och förslag till modell för arbetet i kommunala arbetsgrupper www.lattlast.se/laskraft Innehåll Förord 3 Arbetsgrupp..

Läs mer

Högläsning för personer med demenssjukdom

Högläsning för personer med demenssjukdom Läskraft! Högläsning för personer med demenssjukdom Delrapport efter projektår 1, ht 2009 - vt 2010 Ett samarbete mellan Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och landets bibliotek.

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Läsombud och högläsare

Läsombud och högläsare MTM:S INFORMATIONSSERIE Läsombud och högläsare För äldre och personer med funktionsnedsnedsättning Läsning är en viktig del av vår vardag De flesta av oss läser många gånger varje dag tidningar, böcker,

Läs mer

Läskraft! Högläsning för personer med demenssjukdom Slutrapport. Projekttid sept 2009-aug 2013

Läskraft! Högläsning för personer med demenssjukdom Slutrapport. Projekttid sept 2009-aug 2013 Läskraft! Högläsning för personer med demenssjukdom Slutrapport. Projekttid sept 2009-aug 2013 Ett samarbete mellan Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan, landets bibliotek

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer

Högläsning för personer med demenssjukdom

Högläsning för personer med demenssjukdom Läskraft! Högläsning för personer med demenssjukdom Delrapport efter projektår 2, ht 2010 - vt 2011 Ett samarbete mellan Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och landets bibliotek.

Läs mer

Arbeta. för läsombud! litet PM. för. arbetsgrupper. pm för arbetsgrupper. centrum för lättläst

Arbeta. för läsombud! litet PM. för. arbetsgrupper. pm för arbetsgrupper. centrum för lättläst Arbeta för läsombud! litet PM för arbetsgrupper 1 Innehåll Förord 2 Vad ska arbetsgruppen göra? 3 Hur startar vi? 4 sammankallande adressansvarig arbetsplan Samarbete med projektledare och länsgrupp 4

Läs mer

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Deltagare Christina Gedeborg-Nilsson Tel: 0418-719946 0709-719946 Lars Ahlin 08-52301000 Eva Bellsund 070-5977250 Paula Bergman 036-323007 Ann Bergström

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund: Ungefär 500 000 personer i Sverige har stora lässvårigheter av olika skäl: funktionshinder, ålderssvaghet, annorlunda kulturbakgrund eller bristande språkkunskaper.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland Delar av slutrapporten som Jenny Tunedal, den första av två projektledare, håller på att skriva. När det inte

Läs mer

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig LÄNKTIPS om demenssjukdomar och att vara anhörig Sammanställda av Jenny Eriksson, ung anhörig och föreläsare Kontakt: Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se Som anhörig till en person med demensdiagnos

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Anteckningar från Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Dagen inleddes med att Elisabeth Aquilonius redogjorde för rapporten Social ekonomi http://www.regionbiblioteket.stockholm.se/upload/social%20ekonomi%2007102

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Lennart Magnusson, verksamhetschef Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Stöd till anhöriga Kliniker Erbjuds

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig LÄNKTIPS om demenssjukdomar och att vara anhörig Sammanställda av Jenny Eriksson, ung anhörig och föreläsare Kontakt: Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se Som anhörig kan det vara svårt att veta vart

Läs mer

RUN:s Nätverk för läs-och skrivutvecklare

RUN:s Nätverk för läs-och skrivutvecklare RUN:s Nätverk för läs-och skrivutvecklare Birgitta Melin, nätverksledare Jämtland och Västernorrland/ Hälsingland. Organisation och verksamhet i RUN:s nätverk för läs-och skrivutvecklare. Karolin Rundgren,

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar 1 MTMI 0017 Broschyr bibliotek.indd 1 2017-01-09 15:30 Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom.

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom. Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Anmälan av styrelseprotokoll

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Representanter i NSK-S kommungrupp Socialchefer/motsvarande

Representanter i NSK-S kommungrupp Socialchefer/motsvarande Representanter i NSK-S kommungrupp Socialchefer/motsvarande 1. Blekinge Claes Wiridén 8 Chef Handikappförvaltningen, Karlskrona kommun Tel: 0455-30 44 13 E-post: Claes.Wiriden@karlskrona.se 2. Dalarna

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Plats och tid Strandpensionatet, Skummeslövsstrand, kl 08.30 13.30 Beslutande Mona Persson, SPF ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Birgit Hansson,

Läs mer

Tipsa oss om karteller

Tipsa oss om karteller Tipsa oss om karteller Konkurrensverket arbetar, tillsammans med länsstyrelserna, för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2012-12-12 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2012-12-12 1 Kommunala Pensionärsrådet 2012-12-12 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Stina Lindberg, PRO Birgit Hansson, PRO Irene

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Tipsa oss om karteller!

Tipsa oss om karteller! Tipsa oss om karteller! Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Lärandeseminarium 2 4/9 2008 Högläsning & Berättarkonst forts av rumslig miljö på intensivvårdsavdelning

Lärandeseminarium 2 4/9 2008 Högläsning & Berättarkonst forts av rumslig miljö på intensivvårdsavdelning Lärandeseminarium 2 4/9 2008 Högläsning & Berättarkonst forts av rumslig miljö på intensivvårdsavdelning Liselott Höjman Högläsning; ett verktyg i vården Att höra texter väcker känslor och kan vara lugnande.

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Uppmärksamhet vid bilkörning. Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning

Uppmärksamhet vid bilkörning. Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning Uppmärksamhet vid bilkörning Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning Uppmärksamhet vid bilkörning: användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning

Läs mer

Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006

Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006 1 (5) Bilaga 3. Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006 Kommun Farsta stadsdelsförvaltning, Stockholm stad Kontaktperson Birgitta Livgård Andersson Telefon 08 508

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

FUB SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND

FUB SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND Till Vuxennämnden i Katrineholms Kommun För ett år sedan genomfördes en läsundersökning bland läsombuden i Sörmland. En kort sammanfattning följer här men rapporten i sin helhet följer med brevet. I Katrineholms

Läs mer

Organisationsavdelningen

Organisationsavdelningen ansvarar nationellt för planeringen och den operativa verksamheten kring: Samarbetet mellan riksorganisationen och länsförbunden. Utbildningar, events och konferenser Operativt kampanjarbete Valrörelse

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

RELÄ Regionen Läser

RELÄ Regionen Läser RELÄ Regionen Läser Ett samverkansprojekt mellan bibliotek, fritidsgårdar, studieförbund, SISU - idrottsutbildarna och Länskulturen med läsfrämjande insatser under 3 år. Tillbakablick år 1 Regionen läser

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer