I/A Series Tryckgivare Snabbinstallationguide. 1. Instruktionsböcker. 2. Elektronik/Kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I/A Series Tryckgivare Snabbinstallationguide. 1. Instruktionsböcker. 2. Elektronik/Kommunikation"

Transkript

1 1 Foxboro 1 (6) Gustaf Fagerberg AB Klangfärgsgatan Box Tel Göteborg Fax Snabbinstallationguide 1. Instruktionsböcker Följande dokumentation levereras med varje I/A Series tryckgivare: Standard Dokumentation - Getting Started Engelskt dokument - Instruktionsmanual (Papper) - Fullt dokumentationsset (på CD-ROM) När K4 option är specificerad - Samma som Standard förutom full dokumentation När K1 option är specificerad - Endast Getting Started dokumentet medföljer. Obs! K1 kan användas när flera givare av samma modell ingår i beställningen. Exempel: Specificera standard för 1 st givare och specificera sedan K1 för resterande lika givare. 2. Elektronik/Kommunikation Flera olika typer elektroniker/kommunikation finns att tillgå, vilket definieras med första bokstaven efter streck. Exempel IDP10-A har A elektronik version: Version Kommunikation - Utsignal -A och -I Ingen kommunikation. Endast 4-20 ma utsignal. Konfiguration och kalibrering utförs via standard LCD s tryckknappar. (-I i egensäkert utförande). -V Lika som -I, förutom 1-5 V dc utsignal -D FoxCom 4-20 ma och/eller digital utsignal -T HART 4-20 ma och digital utsignal -F FOUNDATION fieldbus, digital utsignal

2 2 (6) 3. LCD Indikator med tryckknappar LCD Indikator och tryckknappar Standard för analog (4-20 ma eller 1-5 V) versioner (-A, -I och -V) Option för givare som har digital utgång att tillgå (version -D, -T och -F) Använd NEXT (N) knappen för att välja funktion och ENTER (E) knappen för att specificera valet. Exempel: E - N EX ZERO EXZ DIS - - EXZ ENA ly N - V E OUT DIR - OUTFWD - N - E OUT REV N E E 1-7 Obs! I Ex miljö kontrollera att lock får tas bort före användandet av tryckknappar. SAVE måste väljas för att aktivera ändringar. CANCEL används för att ångra inmatning eller val. 4. Konfigurering Sätter parametrar som LRV och URV, Dämpning, Linjär eller rotutdragning. LRV and URV sätter 4 och 20 ma värdena. Endast analoga versionen (4-20 ma eller 1-5 V), Version -A, -I, och -V Använd LCD och tryckknappar (ingen digital kommunikation). Full intelligent digital version Använd LCD och tryckknappar eller... - För HART (-T), använd PC20, PC50 konfigurator eller handterminal. - För FoxCom (-D), använd PC20, PC50 konfigurator eller handterminal. - För FOUNDATION fieldbus (-F) använd en Fieldbus Konfigurator. Obs! För FoxCom (-D) Versioner: Sensor kod A kräver PC20 version 1.0 eller senare Sensor kod F, G och H kräver PC20 version 2.0 eller senare IMV30 Multivariable Transmitter kräver PC20 version 3.0 eller senare och PC30 för flödeskonfigurering.

3 3 (6) 5. Kalibrering Alla transmittrar är fabriksinställda och kalibrerade. Någon mer kalibrering behövs normalt inte. (Förutom nollpunktskalibrering efter installation - se Sektion 7, Drift). På alla versioner, utom -I, kan mätområdet ändras utan att referenstryck behövs. Detta sätter 4-20 ma till angivet mätområde. Kalibrering med referenstryck görs när optimal mätnoggrannhet vill uppnås över hela mätområdet. (- I ) måste använda referenstryck vid mätområdesändring.) Testuttagen på terminalblocket märkt CAL. Koppla ett 25 Ω motstånd över testuttagen och 0,1-0,5 Vdc erhålles, vilket motsvarar 4-20 ma (alla versioner förutom -V och -F ). 6. Installation Montage Installera givaren så den ej påverkas av yttre störningar som överskrider specificerade värden. Se givarens specifikationer, t.ex. omgivnings- och processtemperatur, matningsspänning samt vibrationer. Se till att givaren monteras ordentligt. Foxboro s montagekonsol rekommenderas. Vid höga vibrationer rekommenderas att någon typ av vibrationsdämpande åtgärd utförs. Undvikande av skador på givare Använd ej slagverktyg mutterdragare vid montage av givaren. Temperatureffekter Givaren är temperaturkompenserad. En bra regel är att om möjligt montera givaren på ställen där den ej utsätts för direkt solljus eller på ställen där ej extrema temperaturvariationer förekommer. Använd uppvärmning med t.ex. ånga eller värmekabel för att undvika att processvätska fryser i mätkammaren. Rengöring av rörsystem Använd ånga eller tryckluft för att rengöra rör och impulsledningar innan givaren monteras. Ånga får ej komma in i givaren. Givarens placering och installering Montera givaren lägre än tryckuttaget i applikationer: - vätska och ångflöden - gasflöde, med vätsketätning i impulsledning Montera givaren högre än tryckuttaget vid gasmätning utan vätsketätning i impulsledning. Vid mätning i vertikalt rör skall flödesriktningen vara uppåt. Vid mätning i horisontellt rör skall tryckuttagen vara på sidan av röret. Vid gasmätning utan vätsketätning skall tryckuttag placeras på toppen av röret. Ångmätning: Vätskefyll impulsledningarna för att isolera givaren från

4 4 (6) ångtemperaturen. Vid pulserande flöden använd någon typ av dämpare i impulsledningarna Ventilering och dränering Installera så att gaser kan ventileras ut (vätskeflöden) eller kondensat dränering (gasflöden) från givaren och impulsledningarna. Gänganslutning Använd passande gängtätning för alla anslutningar. Läckage Efter installation kontrollera att alla anslutningar är täta. Efterdrag bultar, pluggar, avluftningsskruvar, processanslutningar och ventilblock om nödvändigt. Impulsledningar Skall ha en diameter så stor som möjligt och så korta som möjligt detta för att minimera responstider och temperatureffekter i impulsledningarna. Isolera ledningarna (om nödvändigt) och montera impulsledningarna ihop för att minimera densitetsvariationer orsakade av temperaturvariationer. För att säkerställa en bra dränering av kondensat i gasapplikationer skall impulsledningarna anslutas uppifrån så dränering kan ske undertill via luftskruvar. För att ventilera bort eventuella gasfickor i vätskeapplikationer ansluts impulsledningarna underifrån så att avluftning sker uppåt via luftskruvar. Vätskefyllda impulsledningar måste vara helt fyllda för att undvika tryckvariationer/dämpningar. RFI/EMI skydd Givaren är skyddad mot RFI/EMI effekter. För ett högre skydd använd skärmad kabel eller använd pansarrör. Om skärmad kabel används, jordas skärmen i fältlådan och inte i givaren. Jorda givaren separat enligt standard. Jordning Endast en jordpunkt i loopen. Fler jordpunkter kan orsaka mätproblem. Electronikhus Försäkra er om att locken är åtskruvade. Använd kabelförskruvningar för kabelgenomföringar samt medsänd blindplugg. För att specificerad IP64/NEMA4X skydd skall uppnås, skall gängtätning användas för kabelförskruvning och blindplugg. Kan kondens uppkomma i hus se till att kondensatet dräneras ut genom kabelförskruvning. Elektronikhuset kan vridas ett fullt varv så att förskruvning och indikator hamnar i önskat läge. Indikatorn i sig kan också vridas 90 grader för att underlätta avläsningen. Efter installationen Nollpunktskalibrering skall göras efter att givaren har monterats. Detta för att eliminera lägeseffekten på nollpunkten. Refererar till sektion 7.

5 5 (6) 7. Drift Ventilblock DP givare Felaktigt handhavande av ventilblock kan förorsaka mätområdesavvikelse och nollpunktsförskjutning. Följ nedanstående anvisning. Avstängningsventilen mot processen skall vara öppen.. Sätta givaren i drift (Plus och minus anslutningarnas ventiler skall vara stängda och tryckutjämningsventilen öppen.) 1. Öppna sakta plussidans ventil. 2. Stäng tryckutjämningsventilen. 3. Öppna sakta minussidans ventil. Ta givaren ur drift 1. Stäng minus sidans ventil. 2. Stäng plus sidans ventil. 3. Öppna tryckutjämningsventilen. 4. Se till att impulsledningarna är trycklösa om ledningar skall demonteras. Nollpunktskalibrering Eliminering av lägespåverkan Beroende på version av givare kan givaren nollpunktskalibreras antingen med lägsta mätområdets referenstryck (CAL LRV) eller mot atmosfärstrycket (CAL ATO). Handhavande CAL AT0: GP givaren skall ventileras mot atmosfären. DP givaren skall ha nolltryck mellan plus- och minusingången. Använd inte CAL ATO om givaren har kapillärrör med tryckförmedlare om tryckförmedlarna är på olika nivå jämfört med givaren eller ventilerad absoluttryckstryckgivare. Nollpunktskalibrering via displayens tryckknappar: Electronics Version D och F A och V I och T CAL LRV och CAL AT0 CAL LRV och CAL AT0 CAL LRV (a) (a) Blåmarkerad positioner konfigureringar som kan göras via (option) Ext Zero. För version D, F och T, tryck på Ext. Zero-knappen: < 3 s = CAL AT0 > 5 s = CAL LRV För att låsa eller låsa upp Ext. Zero Button, vrid skruven 90. Tryck ej på knappen förrän rätt tryck har upprättats. (b) Nollpunktskalibrering (ZERO) utförs via displayen på I, A och V version displays. Slutlig nollpunktskalibrering Nollpunktskalibrera givaren igen (efter att den har monterats) när givaren har stabiliserat sig efter omgivnings/processtemperaturen samt processtryck. Vid låga mätområden rekommenderar Foxboro att givare får stå och stabilisera sig ett antal timmar innan slutgiltig nollpunktsjustering utförs.

6 6 (6) 8. Tilläggsinformation Refererar till instruktionsmanualen. Refererar till Internet Web Site (www.foxboro.com) för all dokumentation t.ex. ritningar reservdelar etc.

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051 Rosemount 2051 trycktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med PROFIBUS PA Start Steg 1. Montera transmittern Steg 2. Överväg att rotera huset Steg 3.

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION SPLIT2 LITE

FÄLTMÄTINSTRUKTION SPLIT2 LITE 1(12) Dok beteckning: FMI 09:80 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: Peter Berg Bilagor: Ändrad av: Godkänd av/datum: Lab. chef Bernt Bergström 2012-05-09 Reviderad av: Lennart Andersson 4 maj 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG)

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG) INSTRUKTIONSBOK Explosionsskydd enligt ATEX 95 (94/9/EG) CENTR-EX/SV (1505) 3.4 Översättning av originalinstruktionerna Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. Intyg

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera GHP 10 marint autopilotsystem i enlighet med följande

Läs mer

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. EG-försäkran om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EG, Bilaga

Läs mer

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frekvensomvandlare CFW-10 Användarinstruktioner FREKVENSOMVANDLARE MANUAL Serie: CFW-10 Programvara: version 2.0X och 2.2X Språk: Svenska Dokument:

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

RZ EX R EX RZ EXC R EXH R EXC R EXHC

RZ EX R EX RZ EXC R EXH R EXC R EXHC 0936 MANUAL RZ EX R EX RZ EXC R EXH R EXC R EXHC Verkstadsvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ, Sweden Tel. +46 910-361 80, Fax. +46 910-130 22 www.fumex.se info@fumex.se Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 Installation Svenska Svens Dokumentnummer: ka 87140-2-SV Dokumentnummer: Date: 05-2011 87140-2 Date: 05-2011 Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning EN ISO 9001 Quality international level INTRA 50 I NT-SET-50, 51 Bruksanvisning INTRA En Automatik med induktivt signalöverföringssystem för användning med elektriska säkerhetslister på automatiska skjutgrindar/portar.

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer