Schroder GAIA Halvårsrapport. Svenska. 31 mars R.C.S. Luxembourg B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schroder GAIA Halvårsrapport. Svenska. 31 mars 2011. R.C.S. Luxembourg B 148.818"

Transkript

1 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Svenska R.C.S. Luxembourg B

2

3 Schroder GAIA Société d investissement à capital variable (SICAV) Halvårsrapport 31 mars 2011 Teckningar kan inte tas emot på grundval av de finansiella rapporterna. Teckning är endast giltig om den är gjord på grundval av gällande prospekt jämte senast tillgängliga års- eller halvårsrapport, om sådana publicerats efter rapporterna. Denna rapport grundas på det aktuella prospektet. Eventuella års- och halvårsrapporter, det gällande prospektet och Bolagets bolagsordning finns tillgängliga kostnadsfritt på Bolagets huvudkontor på adressen 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg.

4

5 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Sida 5 Innehåll Schroder GAIA Styrelse Administration Investeringsförvaltarens rapport Noter till årsredovisningen Förmögenhetssammanställning Utdelning på investeringar per bransch Placeringsportfölj Schroder GAIA Egerton European Equity Schroder GAIA Opus Multi Strategy Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Schroder GAIA QEP Global Absolute

6

7 Schroder GAIA Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Sida 7 Schroder GAIA ( Bolaget ) är ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital med paraplystruktur inregistrerat som ett aktiebolag, organiserat som ett société anonyme och som kvalificerar sig för benämningen SICAV-bolag enligt del I i lagen av den 20 december 2002 (med ändringar och tillägg). Bolaget bildades den 21 oktober 2009 och bolagsordningen offentliggjordes i Mémorial den 4 november Denna rapport täcker perioden från den 1 oktober 2010 till den 31 mars Bokslutet utarbetas enligt luxemburgsk lag gällande fondföretag för kollektiva placeringar. Den senaste dagen på vilken kurser beräknades var den 31 mars 2011, periodens sista arbetsdag. På datumet för denna rapport finns fyra fonder tillgängliga för investering. Gå till det gällande prospektet för fondens investeringsmål samt uppgifter om investeringsbegränsningar. Investeringsförvaltarens rapport för varje fond finns i investeringsrapporterna som publiceras varje kvartal. De kan erhållas från Bolagets huvudkontor och de finns även på webbplatsen för Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (http://www.schroders.lu).

8 Sida 8 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Styrelse Ordförande Eric Bertrand Styrelseledamot NFCP SL Diagonal 640, Pl Barcelona Spanien Styrelse Daniel de Fernando Garcia Oberoende ledamot Agatha Christie Madrid Spanien Claude Kremer Partner Arendt & Medernach 14, rue Erasme L-2082 Luxemburg Storhertigdömet Luxemburg Achim Kuessner Landschef Tyskland, Österrike och CEE Schroder Investment Management GmbH Taunustor 2 (Japan Center) Frankfurt Tyskland Richard Mountford Chef för Global Intermediary Business Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street London EC2V 7QA Storbritannien Ketil Petersen Landschef Norden Schroder Investment Management A/S Store Strandstraede Köpenhamn K Danmark Gavin Ralston Global produktchef Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street London EC2V 7QA Storbritannien Georges-Arnaud Saier Oberoende styrelseledamot 10, rue de la Grange Batelière Paris Frankrike

9 Administration Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Sida 9 Huvudkontor Förvaltningsbolag och huvudsakligt betalningsställe Depåbank och administrationsombud 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-2014 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Huvudsaklig juridisk rådgivare Arendt & Medernach 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Oberoende revisor Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Förvaltare Egerton Capital Limited Partnership 2, George Yard, Lombard Street, London EC3V 9DH, Storbritannien Schroder GAIA Egerton European Equity Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA, Storbritannien Schroder GAIA QEP Global Absolute Schroders NewFinance Capital 20, North Audley Street, 3rd Floor, London WIK 6WE, Storbritannien Schroder GAIA Opus Multi Strategy Equity Sloane Robinson LLP 20, St Dustan s Hill, London EC3R 8ND, Storbritannien Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets

10 Sida 10 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Investeringsförvaltarens rapport De globala aktiemarknaderna har givit god avkastning under den sexmånadersperiod som översiktsperioden avser, där merparten av denna goda avkastning var koncentrerad till de sista månaderna under Samtidigt som oron för de europeiska statsobligationerna dämpade förtroendet i viss utsträckning, segrade en kombination av ekonomiska rapporter i USA som var bättre än väntat och en förbättring av de internationella företagens vinster, vilket ökade aktiernas värde. Men mot slutet av översiktsperioden dämpades marknadens uppgång av oron i Nordafrika och Mellanöstern och av den förödande jordbävningen i Japan. De europeiska aktierna visade god avkastning då riskaptiten förbättrades under större delen av perioden. En fortsatt tillväxt i Europas kärna (t.ex. Tyskland och Frankrike) och vissa positiva resultat i företag drev till större delen på aktiekurserna. Men mot slutet av perioden och med stigande inflation, började investerarna att räkna med höjda räntor från ECB:s sida (med den första höjningen tidigt i april). Ekonomisk statistik har varit särskilt stark i Asien (utom Japan) och medan tillväxtmarknadsaktierna steg i värde under periodens första månader, hämmades avkastningen mot slutet av perioden av förväntningarna på att räntorna skulle stiga rejält för att motverka inflationen. De asiatiska obligationerna följde samma mönster. Om vi blickar framåt förväntar vi oss en fortsatt ekonomisk återhämtning under 2011 och 2012, även om det sker gradvis. Vi fortsätter att söka värden på aktie- och kreditmarknaderna även om våra fondförvaltare intar en selektiv hållning grundad på mycket starka analyser för att finna de bästa möjligheterna på varje marknad och i varje tillgångsklass. Investeringsförvaltare Schroder GAIA 31 mars 2011

11 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 Sida 11 Bolaget Schroder GAIA Fund ( Bolaget ) är ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital organiserat som ett société anonyme enligt lagarna i Storhertigdömet Luxemburg. Bolaget kvalificerar sig som ett SICAV-bolag (Société d Investissement à Capital Variable). Bolagets enda syfte är att investera de tillgängliga medlen i omsättningsbara värdepapper av något slag och i andra godkända tillgångar, däribland finansiella derivatinstrument i syfte att sprida placeringsriskerna och se till att andelsägarna tillgodogörs portföljförvaltningens avkastning. Investeringsstrategin för varje fond grundas på en alternativ investeringsstrategi som har utformats och för närvarande styrs av varje investeringsförvaltare. Andelsklasser Andelar emitteras vanligen som tillväxtandelar. Avkastningsandelar kommer endast att emitteras i en fond enligt styrelsens gottfinnande. Investerarna kan hos förvaltningsbolaget eller hos sin distributör göra en förfrågan om det föreligger några avkastningsandelar i varje andelsklass och fond. Styrelsen kan besluta att inom varje fond skapa olika andelsklasser vars tillgångar kommer att investeras gemensamt enligt den särskilda investeringspolicyn för den aktuella fonden, men där en särskild avgiftsstruktur, noteringsvaluta eller någon annan särskild egenskap kan tillämpas för varje andelsklass. Ett särskilt nettotillgångsvärde per andel, som kan skilja sig på grund av dessa föränderliga faktorer, kommer att beräknas för varje andelsklass. De andelsklasser som finns tillgängliga för varje fond anges i detalj i det aktuella prospektet. Inträdesavgift Förvaltningsbolaget och distributörerna har rätt till en inträdesavgift, som delvis eller till fullo kan underlåtas att tas ut enligt styrelsens gottfinnande. Andelsklasser Inträdesavgift A-, C-, U1-, U2- och E-andelar (1) Högst 3 % av nettotillgångsvärdet per andel (2) A1-andelar Högst 2 % av nettotillgångsvärdet per andel I- och S-andelar (3) Ingen avgift Distributionsavgift På datumet för denna rapport föreligger det en distributionsavgift på 0,50 procent på alla A1-andelsklasser i Schroder GAIA. Det finns inga andra distributionsavgifter hänförliga till några andra andelsklasser tillgängliga i Bolaget. Inlösenavgift Fond Inlösenavgift Schroder GAIA Egerton European Equity Högst 1 % på A-, A1- C- och E-andelar, ingen kostnad hänförlig till I-andelar Schroder GAIA Opus Multi Strategy Högst 1 % på A-, C-, U1- och U2-andelar, ingen kostnad hänförlig till I-andelar (4) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Högst 1 % på A-, A1- och C-andelar, ingen kostnad hänförlig till I- och S-andelar (3) Schroder GAIA QEP Global Absolute Swingkurssättning Högst 1 % på A- och C-andelar, ingen kostnad hänförlig till I-andelar En fond kan drabbas av utspädning av dess nettotillgångsvärde per andel på grund av att investerare köper eller säljer andelar i en fond till en kurs som inte återspeglar handelskostnader och andra kostnader som uppstår när fondförvaltaren ägnar sig åt värdepappershandel för att anpassa kassaflöden in och ut. För att möta denna påverkan, kan en swingkurssättning användas för att skydda intresset för fondens andelsägare. Om de sammanlagda nettotransaktionerna för andelar i en fond överstiger en i förväg fastställd tröskel på en värderingsdag, enligt vad som fastställts och prövats för varje fond på periodisk basis av förvaltningsbolaget, kan nettotillgångsvärdet per andel justeras uppåt eller nedåt för att återspegla nettoinflödet respektive nettoutflödet. Flödena kommer att fastställas av förvaltningsbolaget grundat på senast tillgängliga information vid tidpunkten för beräkningen av nettotillgångsvärdet per andel. Swingkurssättningsmekanismen tillämpas på fonderna i Schroder GAIA. Omfattningen av kursjusteringen kommer att (1) Denna andelsklass är inte tillgänglig genom Schroders globala distributörsnätverk. Kontakta förvaltningsbolaget för frågor om detta. Schroder GAIA Opus Multi Strategy U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari (2) Procentsatser anges med referens till det sammanlagda teckningsbeloppet, vilket representerar A-, C-, E-, U1- och U2-andelar 3,09 % och A1-andelar 2,04 % av nettotillgångsvärdet per andel. (3) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged S tillväxtandelsklass lanserades den 3 november (4) Schroder GAIA Opus Multi Strategy U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari 2011.

12 Sida 12 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Swingkurssättning (forts.) fastställas av förvaltningsbolaget för att återspegla handelskostnaderna och andra kostnader. En sådan justering kan variera från fond till fond och kommer inte att överstiga 2 procent av det ursprungliga nettotillgångsvärdet per andel. Mekanismen har införts för de ovannämnda fonderna i Schroder GAIA sedan lanseringen. Lägsta teckningsbelopp, lägsta ytterligare teckningsbelopp och lägsta belopp för innehav I enlighet med bestämmelserna för det aktuella prospektet, är lägsta belopp för teckning, ytterligare teckning och innehav enligt följande: Andelsklasser A-, A1- och S- andelar (1) U1-andelar (2) C-andelar E-andelar (3) U2-andelar (2) I-andelar Lägsta första teckning EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 50,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 1,000,000 EUR 5,000,000 Lägsta ytterligare teckningsbelopp EUR / GBP 2,500 EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 250,000 EUR / GBP 250,000 EUR / GBP 500,000 EUR 2,500,000 Minsta innehav EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 50,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 1,000,000 EUR 5,000,000 Nettotillgångsvärde Beräkning av nettotillgångsvärde per andel Nettotillgångsvärdet per andel i varje andelsklass beräknas på värderingsdagen i den aktuella andelsklassens valuta. Det beräknas genom att dela varje andelsklass nettotillgångsvärde, som är det proportionerliga värdet på dess tillgångar minus skulder, med antalet andelar i den andelsklass som då är emitterad. Den summa som blir resultatet ska rundas av till de två närmaste decimalerna. Ytterligare uppgifter om de regler som tillämpas vid värdering av de totala tillgångarna finns i det aktuella prospektet. Värdering av Bolagets tillgångar Värdet på disponibla eller deponerade medel, växlar och kravbrev samt kundfordringar, förutbetalda kostnader, kontanta utdelningar och deklarerad eller upplupen ränta enligt ovan och som ännu inte mottagits ska beräknas till sina fulla belopp, med undantag för de fall där det är sannolikt att samma belopp inte kommer att betalas eller tas emot i sin helhet, där det i så fall görs en bestämning av ett värde efter avdrag av vad Bolaget bedömer vara ett rimligt värde. Värdet på värdepapper, finansiella derivatinstrument och tillgångar fastställs på basis av marknadernas stängningskurser på handelsdagen, på en fondbörs eller en annan reglerad marknad på vilken dessa värdepapper eller tillgångar omsätts eller tillåts omsättas. Om ett värdepapper inte omsätts eller tillåts på en officiell fondbörs eller reglerad marknad, eller om de omsatta eller tillåtna värdepapperens senast tillgängliga kurs inte återspeglar det faktiska värdet, ska styrelsen agera utifrån deras förväntade säljkurs, som ska värderas med klokhet och i god tro. De finansiella derivatinstrument som inte är noterade på en officiell fondbörs eller omsatta på någon annan organiserad marknad, är föremål för en tillförlitlig och kontrollerbar värdering på daglig basis och kan säljas, likvideras eller avslutas genom en avräkningstransaktion när som helst till marknadsvärdet på Bolagets initiativ. Andelar eller aktier i obegränsade företag för kollektiv investering (s.k. UCI-fonder) ska värderas på basis av det senast tillgängliga nettotillgångsvärdet enligt vad som redovisas av den UCI-fonden. Kurssättning till marknadsvärde Per datumet för denna rapport tillämpades inte kurssättning till marknadsvärde för några fonder. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att genomföra kurssättning till marknadsvärde närhelst den anser det lämpligt. Skatter Bolaget är inte skattskyldigt för inkomster eller kapitalvinster i Luxemburg. Den enda skatt som fonden erlägger är den statliga avgiften taxe d'abonnement med 0,05 procent per år grundat på nettotillgångarna i varje fond i slutet av aktuellt kvartal, beräknat och betalat kvartalsvis. När det gäller en andelsklass eller fonder som endast omfattar institutionella investerare (enligt betydelsen i artikel 129 i lagen av den 20 december 2002), kommer den uttagna skatten att vara 0,01 procent per år. (1) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged S tillväxtandelsklass lanserades den 3 november (2) Schroder GAIA Opus Multi Strategy U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari (3) Denna andelsklass är inte tillgänglig genom Schroders globala distributörsnätverk. Kontakta förvaltningsbolaget för frågor om detta.

13 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Sida 13 Förändringar av fonderna En lista som för varje fond anger de totala köpen och försäljningarna, som ägde rum under översiktsperioden, kan erhålls gratis på begäran från Bolagets huvudkontor. Utjämning Bolaget tillämpar inkomstutjämning för att garantera att en effektiv avkastning betalas ut av fonderna vid årsslutet och för att upphäva påverkan av betydande kapitalförändringar på det utbetalade beloppet per andel som en utdelning. Utjämning tillämpas på andelar som köps under en utdelningsperiod. Syftet med utjämning är att ge nya investerare i fonden en möjlighet att få lägre beskattning på intäkter som redan intjänats på de andelar de köper. Utjämning kommer inte att påverka andelsägare som äger sina andelar under en hel utdelningsperiod. Ytterligare information om utjämningsmetoder finns i det aktuella prospektet. Årlig förvaltningsavgift Aktuella nivåer för översiktsperioden anges i följande tabell: Fond Andelsklass Förvaltningsavgift Schroder GAIA Egerton European Equity A- och A1-andelar 2,00 % C-andelar 1,25 % E-andelar 1,25 % I-andelar Inga Schroder GAIA Opus Multi Strategy A- och U2-andelar 1,25 % C-andelar 0,50% I-andelar Inga U1-andelar 1,75% Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets A- och A1-andelar 2,00 % C-andelar 1,25 % I-andelar Inga S-andelar 0,30% Schroder GAIA QEP Global Absolute A- och A1-andelar 1,75 % C-andelar 1,00 % I-andelar Inga Förvaltningsbolaget kan avstå från dessa avgifter delvis eller i sin helhet. Avkastningsavgifter Avkastningsavgiften förfaller till betalning i händelse av en bättre utveckling än konkurrenterna, det vill säga om ökningen av nettotillgångsvärdet per andel under den aktuella avkastningsperioden överstiger högvattenmärket, dvs. genom referens till det högsta nettotillgångsvärdet per andel i slutet av en föregående avkastningsperiod (högvattenmärket). En andelsklass avkastning ackumuleras varje beräkningsdag, på basis av skillnaden mellan nettotillgångsvärdet per andel på beräkningsdagen (innan avdrag för eventuell provision för avkastningsavgiften) och högvattenmärket, multiplicerat med det genomsnittliga antalet emitterade andelar under räkenskapsåret. Under översiktsperioden beräknades avkastningsavgifterna för Schroder GAIA Egerton European Equity, Schroder GAIA Opus Multi Strategy, Schroder GAIA QEP Global Absolute och Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets. Information anges i följande tabell: Fond Investeringsförvaltare Jämförelseindex Schroder GAIA Egerton European Equity Egerton Capital Limited Partnership EBF Euro Overnight Act ,00 % Schroder GAIA Egerton European Equity USD Hedged Egerton Capital Limited Partnership BBA Libor USD Overnight Act ,00 % Schroder GAIA Egerton European Equity GBP Hedged Egerton Capital Limited Partnership WMBA GBP Overnight Act ,00 % Schroder GAIA Opus Multi Strategy Schroders NewFinance Capital EBF Euro Overnight Act ,50 % Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged Schroders NewFinance Capital WMBA GBP Overnight Act ,50 % Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Sloane Robinson LLP BBA Libor USD 1 Month Act 360 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets EUR Hedged Sloane Robinson LLP BBA Libor ECU 1 Month Act 360 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged Sloane Robinson LLP BBA Libor GBP 1 Month Act 365

14 Sida 14 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Avkastningsavgifter (forts.) Fond Investeringsförvaltare Jämförelseindex Schroder GAIA QEP Global Absolute Schroder Investment Management Limited BBA Libor USD 3 Month Act 360 Schroder GAIA QEP Global Absolute EUR Hedged Schroder Investment Management Limited BBA Libor ECU 3 Month Act 360 Schroder GAIA QEP Global Absolute GBP Hedged Schroder Investment Management Limited BBA Libor GBP 3 Month Act 365 Återinvestering av säkerhet i kontanter För att dämpa motpartsrisken, kommer fonder med valutasäkringstransaktioner som rör säkrade andelsklasser att betala eller erhålla en säkerhet i form av kontanter på daglig basis från motparten. På så sätt minskas exponeringen under terminskontraktets löptid. Investeringsförvaltarna kan återinvestera kassasäkerheten de får från motparten i samband med valutasäkring. Säkerheter att erhålla eller att betala på terminskontraktets förfallodag framgår i förmögenhetssammanställningen som säkrat terminskontrakt i valutaklass att erhålla/betala. Återvinning av säkerheter att fordra eller betala framgår i förmögenhetssammanställningen som nettosäkrat terminskontrakt i valutaklass att erhålla/betala. Valutaterminskontrakt Utelöpande valutaterminskontrakt är värderade den 31 mars 2011 till den terminskurs som är tillämplig för de aktuella kontraktens utestående löptid. Den orealiserade värdestegringen eller värdeminskningen visas i förmögenhetssammanställningen. Den 31 mars 2011 omfattades följande fonder av valutaterminskontrakt: Valuta, köpt Valuta, såld Förfallodag Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA Egerton European Equity Portfolio hedging BRL EUR apr-2011 ( ) BRL EUR apr CHF EUR apr-2011 ( ) EUR CHF apr EUR BRL apr EUR CHF apr EUR USD apr-2011 ( ) EUR CHF apr EUR CHF apr EUR CHF apr EUR DKK apr EUR USD apr EUR USD apr EUR USD apr EUR USD apr EUR CHF apr EUR CHF apr EUR USD apr EUR USD apr EUR GBP apr EUR RUB apr EUR GBP apr EUR GBP apr EUR NOK apr EUR NOK apr EUR GBP apr GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( )

15 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Sida 15 Valutaterminskontrakt (forts.) Valuta, köpt Valuta, såld Förfallodag Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA Egerton European Equity (forts.) NOK EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) Hedged Portfolio for Egerton European Equity in USD EUR USD apr USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( 866 ) USD EUR apr ( ) Hedged Portfolio for Egerton European Equity in GBP EUR GBP apr GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) ( ) EUR Schroder GAIA Opus Multi Strategy Portfolio Hedging EUR GBP apr EUR USD apr Hedged Portfolio for Opus Multi Strategy in GBP EUR GBP apr GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( 88 ) ( ) EUR Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Portfolio Hedging USD ZAR apr-2011 ( ) ( ) Hedged Portfolio for Sloane Robinson Emerging Markets in EUR EUR USD apr EUR USD apr EUR USD apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( 845 ) Hedged Portfolio for Sloane Robinson Emerging Markets in GBP GBP USD apr-2011 ( ) GBP USD apr-2011 ( ) GBP USD apr-2011 ( ) ( ) USD ( )

16 Sida 16 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Valutaterminskontrakt (forts.) Valuta, köpt Valuta, såld Förfallodag Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA QEP Global Absolute Portfolio Hedging CAD USD apr EUR USD apr EUR USD apr GBP USD apr GBP USD maj-2011 ( 122 ) JPY USD apr-2011 ( ) TRY USD apr TRY USD maj USD ZAR apr-2011 ( ) USD ZAR maj-2011 ( ) USD TRY apr-2011 ( ) USD JPY apr USD TRY maj-2011 ( 896 ) USD GBP apr USD CAD apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD AUD maj-2011 ( 376 ) USD AUD maj-2011 ( ) USD EUR maj-2011 ( ) ZAR USD maj ZAR USD apr ZAR USD apr ZAR USD apr ( ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in EUR EUR USD apr EUR USD maj USD EUR apr-2011 ( 157 ) USD EUR apr-2011 ( 15 ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in GBP GBP USD apr-2011 ( ) GBP USD apr GBP USD apr GBP USD maj-2011 ( ) GBP USD maj-2011 ( ) USD GBP apr-2011 ( 48 ) USD GBP apr ( ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in CAD CAD USD apr CAD USD maj USD CAD apr-2011 ( 61 ) USD 197 CAD apr-2011 ( 2 ) 258 USD ( ) Optionskontrakt Optionskontrakt värderades den 31 maj 2011 och marknadsvärdet framgår av förmögenhetssammanställningen. Den 31 mars 2011 omfattades följande fonder av utestående optionskontrakt:

17 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Sida 17 Optionskontrakt (forts.) Kontrakt Valuta Betald/(erhållen) premie Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA Egerton European Equity Säljoptionskontrakt EUR ( ) EUR EUR ( ) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Put contracts HKD ( ) ( ) ( ) Säljoptionskontrakt HKD Säljoptionskontrakt JPY Säljoptionskontrakt JPY ( ) ( ) Säljoptionskontrakt ZAR ( ) ( ) USD USD Aktieswappar Fonderna kan även använda aktieswappar. En aktieswapp är ett bilateralt finanskontrakt som gör det möjligt för fonden att dra nytta av alla kassaflödesfördelar utan att faktiskt äga denna tillgång ( referenstillgången ). Fonderna måste betala en periodisk avgift (fast eller rörlig betalning) i utbyte mot rätten att erhålla totalavkastningen av referenstillgången (kuponger och/eller kapitalvinster och/eller kapitalförluster). Referenstillgången kan vara nästan vilka tillgångar som helst, som utgör en antagbar investering för fonderna. Fonderna kan använda sådana instrument för att skaffa sig exponering mot en antagbar marknad eller i säkringssyften. Per den 31 mars 2011 ingicks följande aktieswappar: Skydd Innehav Currency Nominellt belopp Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Sälj AUD Köp HKD ( ) ( ) ( ) Sälj USD USD USD Aktiehandel med täckning (CDF) CDF:er (kontrakt på aktiehandel med täckning) värderas utifrån slutkurs på det underliggande värdepapperet konverterat till basvalutan för kontraktet, minus eventuella finansieringskostnader hänförliga till varje kontrakt som bokförs separat. Det aktuella marknadsvärdet framgår i förmögenhetssammanställningen. När en CDF ingås, kan Bolaget bli tvunget att pantsätta ett kontantbelopp och/eller någon annan tillgång till mäklaren vilket är lika med en viss procentsats av kontraktets belopp ( begynnelsemarginal ). Följaktligen görs eller mottas betalningar kallade variationsmarginaler av Bolaget periodiskt, beroende på fluktuationer i värdet på det underliggande värdepapperet. Under den period som kontraktet är öppet, redovisas förändringar i kontraktets värde som orealiserade vinster eller förluster (redovisat i Förändringar av nettotillgångar) och genom marknadsvärderingsmetoden på varje värderingsdatum för att återspegla värdet på det underliggande värdepapperet. Realiserade vinster eller förluster (även redovisade i Förändringar av nettotillgångar) vid kontraktets stängning är lika med skillnaden mellan värdet på kontraktet vid tidpunkten då det öppnades (inklusive eventuella finansiella kostnader) och värdet vid tidpunkten då det stängdes. Utdelning (minus källskatter) hänförliga till öppna kontrakt på aktiehandel med täckning bedöms vara erhållen utdelning i slutet av perioden. Per den 31 mars 2011 ingick följande fond ett kontrakt på aktiehandel med täckning: Land för underliggande värdepapper Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA QEP Global Absolute Australien ( ) ( ) Belgien ( ) ( ) Bermuda ( ) ( ) Brasilien ( ) Kanada ( ) ( )

Schroder GAIA Reviderad årsredovisning. Svenska. 30 september 2011. R.C.S. Luxembourg B 148.818

Schroder GAIA Reviderad årsredovisning. Svenska. 30 september 2011. R.C.S. Luxembourg B 148.818 Reviderad årsredovisning 30 september 2011 Svenska R.C.S. Luxembourg B 148.818 Société d investissement à capital variable (SICAV) Reviderad årsredovisning 30 september 2011 Teckningar kan inte tas emot

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

BNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA

BNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA Opportunities USA Presentation av Bolaget BNP Paribas L1 bildades i Luxemburg den 29 november 1989 på obestämd tid som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital och som består av flera delfonder i

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din börsmäklare, bankrådgivare, advokat eller revisor eller en annan professionell

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Flexible Equity Europe lanserades den 4 november 2009. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna

Läs mer

SEB Eastern Europe Small Cap Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB SICAV 2

SEB Eastern Europe Small Cap Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB SICAV 2 Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och orginalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Detta är en preliminär

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119. Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod:

Läs mer

Schroder GAIA Halvårsrapport

Schroder GAIA Halvårsrapport Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2017 Svenska R.C.S. Luxembourg B 148.818 Schroder GAIA Société d investissement à capital variable (SICAV) Halvårsrapport 31 mars 2017 Teckningar kan inte tas emot

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Innehåll. Capital International Fund

Innehåll. Capital International Fund Capital International Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV-bolag) 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Bolagets registreringsnummer i Luxemburg: B 8833 Innehåll 1. Meddelande om

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Schroder GAIA Reviderad årsredovisning. Svenska. 30 september R.C.S. Luxembourg B

Schroder GAIA Reviderad årsredovisning. Svenska. 30 september R.C.S. Luxembourg B Reviderad årsredovisning 30 september 2016 Svenska R.C.S. Luxembourg B 148.818 Société d investissement à capital variable (SICAV) Reviderad årsredovisning 30 september 2016 Teckningar kan inte tas emot

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Global Environment lanserades den 9 april 2008. Förenklat prospekt September 200 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Kontotyp Depåavgift Realtidskurser

Läs mer

PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD

PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Bond World Yield Bond lanserades den 9 april 2008. Förenklat prospekt September 200 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Exchange Traded Funds

Exchange Traded Funds Vad förändras? Deutsche Asset Management (Deutsche AM) tillkännagav under föregående år att deras börshandlade fonder (-fonder) byter namn. Det innebär att db x-trackers som för närvarande står i fondnamnen

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

så här läser du ditt värdebesked

så här läser du ditt värdebesked så här läser du ditt värdebesked Notera att samtliga redovisade poster/värden i värdebeskedet endast utgör illustration och således är fiktiva. försäkringsinformation och försättsblad INVESTMENT REPORT

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Global investerarundersökning 2017

Global investerarundersökning 2017 Global investerarundersökning 2017 Globala perspektiv på hållbara investeringar Global investerarundersökning 2017 1 Innehåll 3 Översikt 7 Millenniegenerationen driver på förändringen 4 Uppfattningarna

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Halvårsredogörelse för Perioden

Halvårsredogörelse för Perioden HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value 515602-7103 Perioden 2016-01-01 2016-06-30 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för ISEC Services

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

PARVEST EQUITY WORLD EMERGING

PARVEST EQUITY WORLD EMERGING Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar om delfonden och om PARVEST (SICAV). För ytterligare

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

SEB Multi-Manager Currency Defensive

SEB Multi-Manager Currency Defensive Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta

Läs mer

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH. Nordea 1 Latin American Equity Fund

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH. Nordea 1 Latin American Equity Fund MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH Fund Andelsägare i Nordea 1 Brazilian Equity Fund och Fund informeras härmed att styrelsen för ("styrelsen") har beslutat att slå samman

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Absolute Return World Currency 10 lanserades den 16 april 2008. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Information om fondförändringar

Information om fondförändringar Information om fondförändringar 27 SEPTEMBER 2016 1(5) Med detta brev vill vi informera dig som är kund i någon eller några av våra Luxemburgregistrerade fonder angivna i bilagan om de förändringar som

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

PARVEST BOND WORLD EMERGING

PARVEST BOND WORLD EMERGING Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar om delfonden och om PARVEST (SICAV). För ytterligare

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2002

Svenskt portföljinnehav 2002 AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Undersökning Svenskt portföljinnehav 2002 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Johanna Nahkuri Högfeldt NOVEMBER 2003 S V E R I G E S R I K S B A N K Svenskt portföljinnehav

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten

Anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten 1 (6) Anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten Följande bolag har sänt in en anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK Stockholm 11 maj 211 1 (2) Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. I vårt utbud finns ett antal fonder med

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Med avseende på villkoren för en viss grupp certifikat ska de tillämpliga slutgiltiga villkoren omfatta de faktiska villkoren för certifikaten på det sätt de beskrivs i denna

Läs mer