Schroder GAIA Halvårsrapport. Svenska. 31 mars R.C.S. Luxembourg B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schroder GAIA Halvårsrapport. Svenska. 31 mars 2011. R.C.S. Luxembourg B 148.818"

Transkript

1 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Svenska R.C.S. Luxembourg B

2

3 Schroder GAIA Société d investissement à capital variable (SICAV) Halvårsrapport 31 mars 2011 Teckningar kan inte tas emot på grundval av de finansiella rapporterna. Teckning är endast giltig om den är gjord på grundval av gällande prospekt jämte senast tillgängliga års- eller halvårsrapport, om sådana publicerats efter rapporterna. Denna rapport grundas på det aktuella prospektet. Eventuella års- och halvårsrapporter, det gällande prospektet och Bolagets bolagsordning finns tillgängliga kostnadsfritt på Bolagets huvudkontor på adressen 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg.

4

5 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Sida 5 Innehåll Schroder GAIA Styrelse Administration Investeringsförvaltarens rapport Noter till årsredovisningen Förmögenhetssammanställning Utdelning på investeringar per bransch Placeringsportfölj Schroder GAIA Egerton European Equity Schroder GAIA Opus Multi Strategy Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Schroder GAIA QEP Global Absolute

6

7 Schroder GAIA Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Sida 7 Schroder GAIA ( Bolaget ) är ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital med paraplystruktur inregistrerat som ett aktiebolag, organiserat som ett société anonyme och som kvalificerar sig för benämningen SICAV-bolag enligt del I i lagen av den 20 december 2002 (med ändringar och tillägg). Bolaget bildades den 21 oktober 2009 och bolagsordningen offentliggjordes i Mémorial den 4 november Denna rapport täcker perioden från den 1 oktober 2010 till den 31 mars Bokslutet utarbetas enligt luxemburgsk lag gällande fondföretag för kollektiva placeringar. Den senaste dagen på vilken kurser beräknades var den 31 mars 2011, periodens sista arbetsdag. På datumet för denna rapport finns fyra fonder tillgängliga för investering. Gå till det gällande prospektet för fondens investeringsmål samt uppgifter om investeringsbegränsningar. Investeringsförvaltarens rapport för varje fond finns i investeringsrapporterna som publiceras varje kvartal. De kan erhållas från Bolagets huvudkontor och de finns även på webbplatsen för Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (http://www.schroders.lu).

8 Sida 8 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Styrelse Ordförande Eric Bertrand Styrelseledamot NFCP SL Diagonal 640, Pl Barcelona Spanien Styrelse Daniel de Fernando Garcia Oberoende ledamot Agatha Christie Madrid Spanien Claude Kremer Partner Arendt & Medernach 14, rue Erasme L-2082 Luxemburg Storhertigdömet Luxemburg Achim Kuessner Landschef Tyskland, Österrike och CEE Schroder Investment Management GmbH Taunustor 2 (Japan Center) Frankfurt Tyskland Richard Mountford Chef för Global Intermediary Business Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street London EC2V 7QA Storbritannien Ketil Petersen Landschef Norden Schroder Investment Management A/S Store Strandstraede Köpenhamn K Danmark Gavin Ralston Global produktchef Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street London EC2V 7QA Storbritannien Georges-Arnaud Saier Oberoende styrelseledamot 10, rue de la Grange Batelière Paris Frankrike

9 Administration Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Sida 9 Huvudkontor Förvaltningsbolag och huvudsakligt betalningsställe Depåbank och administrationsombud 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-2014 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Huvudsaklig juridisk rådgivare Arendt & Medernach 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Oberoende revisor Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Förvaltare Egerton Capital Limited Partnership 2, George Yard, Lombard Street, London EC3V 9DH, Storbritannien Schroder GAIA Egerton European Equity Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA, Storbritannien Schroder GAIA QEP Global Absolute Schroders NewFinance Capital 20, North Audley Street, 3rd Floor, London WIK 6WE, Storbritannien Schroder GAIA Opus Multi Strategy Equity Sloane Robinson LLP 20, St Dustan s Hill, London EC3R 8ND, Storbritannien Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets

10 Sida 10 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Investeringsförvaltarens rapport De globala aktiemarknaderna har givit god avkastning under den sexmånadersperiod som översiktsperioden avser, där merparten av denna goda avkastning var koncentrerad till de sista månaderna under Samtidigt som oron för de europeiska statsobligationerna dämpade förtroendet i viss utsträckning, segrade en kombination av ekonomiska rapporter i USA som var bättre än väntat och en förbättring av de internationella företagens vinster, vilket ökade aktiernas värde. Men mot slutet av översiktsperioden dämpades marknadens uppgång av oron i Nordafrika och Mellanöstern och av den förödande jordbävningen i Japan. De europeiska aktierna visade god avkastning då riskaptiten förbättrades under större delen av perioden. En fortsatt tillväxt i Europas kärna (t.ex. Tyskland och Frankrike) och vissa positiva resultat i företag drev till större delen på aktiekurserna. Men mot slutet av perioden och med stigande inflation, började investerarna att räkna med höjda räntor från ECB:s sida (med den första höjningen tidigt i april). Ekonomisk statistik har varit särskilt stark i Asien (utom Japan) och medan tillväxtmarknadsaktierna steg i värde under periodens första månader, hämmades avkastningen mot slutet av perioden av förväntningarna på att räntorna skulle stiga rejält för att motverka inflationen. De asiatiska obligationerna följde samma mönster. Om vi blickar framåt förväntar vi oss en fortsatt ekonomisk återhämtning under 2011 och 2012, även om det sker gradvis. Vi fortsätter att söka värden på aktie- och kreditmarknaderna även om våra fondförvaltare intar en selektiv hållning grundad på mycket starka analyser för att finna de bästa möjligheterna på varje marknad och i varje tillgångsklass. Investeringsförvaltare Schroder GAIA 31 mars 2011

11 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 Sida 11 Bolaget Schroder GAIA Fund ( Bolaget ) är ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital organiserat som ett société anonyme enligt lagarna i Storhertigdömet Luxemburg. Bolaget kvalificerar sig som ett SICAV-bolag (Société d Investissement à Capital Variable). Bolagets enda syfte är att investera de tillgängliga medlen i omsättningsbara värdepapper av något slag och i andra godkända tillgångar, däribland finansiella derivatinstrument i syfte att sprida placeringsriskerna och se till att andelsägarna tillgodogörs portföljförvaltningens avkastning. Investeringsstrategin för varje fond grundas på en alternativ investeringsstrategi som har utformats och för närvarande styrs av varje investeringsförvaltare. Andelsklasser Andelar emitteras vanligen som tillväxtandelar. Avkastningsandelar kommer endast att emitteras i en fond enligt styrelsens gottfinnande. Investerarna kan hos förvaltningsbolaget eller hos sin distributör göra en förfrågan om det föreligger några avkastningsandelar i varje andelsklass och fond. Styrelsen kan besluta att inom varje fond skapa olika andelsklasser vars tillgångar kommer att investeras gemensamt enligt den särskilda investeringspolicyn för den aktuella fonden, men där en särskild avgiftsstruktur, noteringsvaluta eller någon annan särskild egenskap kan tillämpas för varje andelsklass. Ett särskilt nettotillgångsvärde per andel, som kan skilja sig på grund av dessa föränderliga faktorer, kommer att beräknas för varje andelsklass. De andelsklasser som finns tillgängliga för varje fond anges i detalj i det aktuella prospektet. Inträdesavgift Förvaltningsbolaget och distributörerna har rätt till en inträdesavgift, som delvis eller till fullo kan underlåtas att tas ut enligt styrelsens gottfinnande. Andelsklasser Inträdesavgift A-, C-, U1-, U2- och E-andelar (1) Högst 3 % av nettotillgångsvärdet per andel (2) A1-andelar Högst 2 % av nettotillgångsvärdet per andel I- och S-andelar (3) Ingen avgift Distributionsavgift På datumet för denna rapport föreligger det en distributionsavgift på 0,50 procent på alla A1-andelsklasser i Schroder GAIA. Det finns inga andra distributionsavgifter hänförliga till några andra andelsklasser tillgängliga i Bolaget. Inlösenavgift Fond Inlösenavgift Schroder GAIA Egerton European Equity Högst 1 % på A-, A1- C- och E-andelar, ingen kostnad hänförlig till I-andelar Schroder GAIA Opus Multi Strategy Högst 1 % på A-, C-, U1- och U2-andelar, ingen kostnad hänförlig till I-andelar (4) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Högst 1 % på A-, A1- och C-andelar, ingen kostnad hänförlig till I- och S-andelar (3) Schroder GAIA QEP Global Absolute Swingkurssättning Högst 1 % på A- och C-andelar, ingen kostnad hänförlig till I-andelar En fond kan drabbas av utspädning av dess nettotillgångsvärde per andel på grund av att investerare köper eller säljer andelar i en fond till en kurs som inte återspeglar handelskostnader och andra kostnader som uppstår när fondförvaltaren ägnar sig åt värdepappershandel för att anpassa kassaflöden in och ut. För att möta denna påverkan, kan en swingkurssättning användas för att skydda intresset för fondens andelsägare. Om de sammanlagda nettotransaktionerna för andelar i en fond överstiger en i förväg fastställd tröskel på en värderingsdag, enligt vad som fastställts och prövats för varje fond på periodisk basis av förvaltningsbolaget, kan nettotillgångsvärdet per andel justeras uppåt eller nedåt för att återspegla nettoinflödet respektive nettoutflödet. Flödena kommer att fastställas av förvaltningsbolaget grundat på senast tillgängliga information vid tidpunkten för beräkningen av nettotillgångsvärdet per andel. Swingkurssättningsmekanismen tillämpas på fonderna i Schroder GAIA. Omfattningen av kursjusteringen kommer att (1) Denna andelsklass är inte tillgänglig genom Schroders globala distributörsnätverk. Kontakta förvaltningsbolaget för frågor om detta. Schroder GAIA Opus Multi Strategy U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari (2) Procentsatser anges med referens till det sammanlagda teckningsbeloppet, vilket representerar A-, C-, E-, U1- och U2-andelar 3,09 % och A1-andelar 2,04 % av nettotillgångsvärdet per andel. (3) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged S tillväxtandelsklass lanserades den 3 november (4) Schroder GAIA Opus Multi Strategy U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari 2011.

12 Sida 12 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Swingkurssättning (forts.) fastställas av förvaltningsbolaget för att återspegla handelskostnaderna och andra kostnader. En sådan justering kan variera från fond till fond och kommer inte att överstiga 2 procent av det ursprungliga nettotillgångsvärdet per andel. Mekanismen har införts för de ovannämnda fonderna i Schroder GAIA sedan lanseringen. Lägsta teckningsbelopp, lägsta ytterligare teckningsbelopp och lägsta belopp för innehav I enlighet med bestämmelserna för det aktuella prospektet, är lägsta belopp för teckning, ytterligare teckning och innehav enligt följande: Andelsklasser A-, A1- och S- andelar (1) U1-andelar (2) C-andelar E-andelar (3) U2-andelar (2) I-andelar Lägsta första teckning EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 50,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 1,000,000 EUR 5,000,000 Lägsta ytterligare teckningsbelopp EUR / GBP 2,500 EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 250,000 EUR / GBP 250,000 EUR / GBP 500,000 EUR 2,500,000 Minsta innehav EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 50,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 1,000,000 EUR 5,000,000 Nettotillgångsvärde Beräkning av nettotillgångsvärde per andel Nettotillgångsvärdet per andel i varje andelsklass beräknas på värderingsdagen i den aktuella andelsklassens valuta. Det beräknas genom att dela varje andelsklass nettotillgångsvärde, som är det proportionerliga värdet på dess tillgångar minus skulder, med antalet andelar i den andelsklass som då är emitterad. Den summa som blir resultatet ska rundas av till de två närmaste decimalerna. Ytterligare uppgifter om de regler som tillämpas vid värdering av de totala tillgångarna finns i det aktuella prospektet. Värdering av Bolagets tillgångar Värdet på disponibla eller deponerade medel, växlar och kravbrev samt kundfordringar, förutbetalda kostnader, kontanta utdelningar och deklarerad eller upplupen ränta enligt ovan och som ännu inte mottagits ska beräknas till sina fulla belopp, med undantag för de fall där det är sannolikt att samma belopp inte kommer att betalas eller tas emot i sin helhet, där det i så fall görs en bestämning av ett värde efter avdrag av vad Bolaget bedömer vara ett rimligt värde. Värdet på värdepapper, finansiella derivatinstrument och tillgångar fastställs på basis av marknadernas stängningskurser på handelsdagen, på en fondbörs eller en annan reglerad marknad på vilken dessa värdepapper eller tillgångar omsätts eller tillåts omsättas. Om ett värdepapper inte omsätts eller tillåts på en officiell fondbörs eller reglerad marknad, eller om de omsatta eller tillåtna värdepapperens senast tillgängliga kurs inte återspeglar det faktiska värdet, ska styrelsen agera utifrån deras förväntade säljkurs, som ska värderas med klokhet och i god tro. De finansiella derivatinstrument som inte är noterade på en officiell fondbörs eller omsatta på någon annan organiserad marknad, är föremål för en tillförlitlig och kontrollerbar värdering på daglig basis och kan säljas, likvideras eller avslutas genom en avräkningstransaktion när som helst till marknadsvärdet på Bolagets initiativ. Andelar eller aktier i obegränsade företag för kollektiv investering (s.k. UCI-fonder) ska värderas på basis av det senast tillgängliga nettotillgångsvärdet enligt vad som redovisas av den UCI-fonden. Kurssättning till marknadsvärde Per datumet för denna rapport tillämpades inte kurssättning till marknadsvärde för några fonder. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att genomföra kurssättning till marknadsvärde närhelst den anser det lämpligt. Skatter Bolaget är inte skattskyldigt för inkomster eller kapitalvinster i Luxemburg. Den enda skatt som fonden erlägger är den statliga avgiften taxe d'abonnement med 0,05 procent per år grundat på nettotillgångarna i varje fond i slutet av aktuellt kvartal, beräknat och betalat kvartalsvis. När det gäller en andelsklass eller fonder som endast omfattar institutionella investerare (enligt betydelsen i artikel 129 i lagen av den 20 december 2002), kommer den uttagna skatten att vara 0,01 procent per år. (1) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged S tillväxtandelsklass lanserades den 3 november (2) Schroder GAIA Opus Multi Strategy U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari (3) Denna andelsklass är inte tillgänglig genom Schroders globala distributörsnätverk. Kontakta förvaltningsbolaget för frågor om detta.

13 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Sida 13 Förändringar av fonderna En lista som för varje fond anger de totala köpen och försäljningarna, som ägde rum under översiktsperioden, kan erhålls gratis på begäran från Bolagets huvudkontor. Utjämning Bolaget tillämpar inkomstutjämning för att garantera att en effektiv avkastning betalas ut av fonderna vid årsslutet och för att upphäva påverkan av betydande kapitalförändringar på det utbetalade beloppet per andel som en utdelning. Utjämning tillämpas på andelar som köps under en utdelningsperiod. Syftet med utjämning är att ge nya investerare i fonden en möjlighet att få lägre beskattning på intäkter som redan intjänats på de andelar de köper. Utjämning kommer inte att påverka andelsägare som äger sina andelar under en hel utdelningsperiod. Ytterligare information om utjämningsmetoder finns i det aktuella prospektet. Årlig förvaltningsavgift Aktuella nivåer för översiktsperioden anges i följande tabell: Fond Andelsklass Förvaltningsavgift Schroder GAIA Egerton European Equity A- och A1-andelar 2,00 % C-andelar 1,25 % E-andelar 1,25 % I-andelar Inga Schroder GAIA Opus Multi Strategy A- och U2-andelar 1,25 % C-andelar 0,50% I-andelar Inga U1-andelar 1,75% Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets A- och A1-andelar 2,00 % C-andelar 1,25 % I-andelar Inga S-andelar 0,30% Schroder GAIA QEP Global Absolute A- och A1-andelar 1,75 % C-andelar 1,00 % I-andelar Inga Förvaltningsbolaget kan avstå från dessa avgifter delvis eller i sin helhet. Avkastningsavgifter Avkastningsavgiften förfaller till betalning i händelse av en bättre utveckling än konkurrenterna, det vill säga om ökningen av nettotillgångsvärdet per andel under den aktuella avkastningsperioden överstiger högvattenmärket, dvs. genom referens till det högsta nettotillgångsvärdet per andel i slutet av en föregående avkastningsperiod (högvattenmärket). En andelsklass avkastning ackumuleras varje beräkningsdag, på basis av skillnaden mellan nettotillgångsvärdet per andel på beräkningsdagen (innan avdrag för eventuell provision för avkastningsavgiften) och högvattenmärket, multiplicerat med det genomsnittliga antalet emitterade andelar under räkenskapsåret. Under översiktsperioden beräknades avkastningsavgifterna för Schroder GAIA Egerton European Equity, Schroder GAIA Opus Multi Strategy, Schroder GAIA QEP Global Absolute och Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets. Information anges i följande tabell: Fond Investeringsförvaltare Jämförelseindex Schroder GAIA Egerton European Equity Egerton Capital Limited Partnership EBF Euro Overnight Act ,00 % Schroder GAIA Egerton European Equity USD Hedged Egerton Capital Limited Partnership BBA Libor USD Overnight Act ,00 % Schroder GAIA Egerton European Equity GBP Hedged Egerton Capital Limited Partnership WMBA GBP Overnight Act ,00 % Schroder GAIA Opus Multi Strategy Schroders NewFinance Capital EBF Euro Overnight Act ,50 % Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged Schroders NewFinance Capital WMBA GBP Overnight Act ,50 % Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Sloane Robinson LLP BBA Libor USD 1 Month Act 360 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets EUR Hedged Sloane Robinson LLP BBA Libor ECU 1 Month Act 360 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged Sloane Robinson LLP BBA Libor GBP 1 Month Act 365

14 Sida 14 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Avkastningsavgifter (forts.) Fond Investeringsförvaltare Jämförelseindex Schroder GAIA QEP Global Absolute Schroder Investment Management Limited BBA Libor USD 3 Month Act 360 Schroder GAIA QEP Global Absolute EUR Hedged Schroder Investment Management Limited BBA Libor ECU 3 Month Act 360 Schroder GAIA QEP Global Absolute GBP Hedged Schroder Investment Management Limited BBA Libor GBP 3 Month Act 365 Återinvestering av säkerhet i kontanter För att dämpa motpartsrisken, kommer fonder med valutasäkringstransaktioner som rör säkrade andelsklasser att betala eller erhålla en säkerhet i form av kontanter på daglig basis från motparten. På så sätt minskas exponeringen under terminskontraktets löptid. Investeringsförvaltarna kan återinvestera kassasäkerheten de får från motparten i samband med valutasäkring. Säkerheter att erhålla eller att betala på terminskontraktets förfallodag framgår i förmögenhetssammanställningen som säkrat terminskontrakt i valutaklass att erhålla/betala. Återvinning av säkerheter att fordra eller betala framgår i förmögenhetssammanställningen som nettosäkrat terminskontrakt i valutaklass att erhålla/betala. Valutaterminskontrakt Utelöpande valutaterminskontrakt är värderade den 31 mars 2011 till den terminskurs som är tillämplig för de aktuella kontraktens utestående löptid. Den orealiserade värdestegringen eller värdeminskningen visas i förmögenhetssammanställningen. Den 31 mars 2011 omfattades följande fonder av valutaterminskontrakt: Valuta, köpt Valuta, såld Förfallodag Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA Egerton European Equity Portfolio hedging BRL EUR apr-2011 ( ) BRL EUR apr CHF EUR apr-2011 ( ) EUR CHF apr EUR BRL apr EUR CHF apr EUR USD apr-2011 ( ) EUR CHF apr EUR CHF apr EUR CHF apr EUR DKK apr EUR USD apr EUR USD apr EUR USD apr EUR USD apr EUR CHF apr EUR CHF apr EUR USD apr EUR USD apr EUR GBP apr EUR RUB apr EUR GBP apr EUR GBP apr EUR NOK apr EUR NOK apr EUR GBP apr GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( )

15 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Sida 15 Valutaterminskontrakt (forts.) Valuta, köpt Valuta, såld Förfallodag Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA Egerton European Equity (forts.) NOK EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) Hedged Portfolio for Egerton European Equity in USD EUR USD apr USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( 866 ) USD EUR apr ( ) Hedged Portfolio for Egerton European Equity in GBP EUR GBP apr GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) ( ) EUR Schroder GAIA Opus Multi Strategy Portfolio Hedging EUR GBP apr EUR USD apr Hedged Portfolio for Opus Multi Strategy in GBP EUR GBP apr GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( 88 ) ( ) EUR Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Portfolio Hedging USD ZAR apr-2011 ( ) ( ) Hedged Portfolio for Sloane Robinson Emerging Markets in EUR EUR USD apr EUR USD apr EUR USD apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( 845 ) Hedged Portfolio for Sloane Robinson Emerging Markets in GBP GBP USD apr-2011 ( ) GBP USD apr-2011 ( ) GBP USD apr-2011 ( ) ( ) USD ( )

16 Sida 16 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Valutaterminskontrakt (forts.) Valuta, köpt Valuta, såld Förfallodag Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA QEP Global Absolute Portfolio Hedging CAD USD apr EUR USD apr EUR USD apr GBP USD apr GBP USD maj-2011 ( 122 ) JPY USD apr-2011 ( ) TRY USD apr TRY USD maj USD ZAR apr-2011 ( ) USD ZAR maj-2011 ( ) USD TRY apr-2011 ( ) USD JPY apr USD TRY maj-2011 ( 896 ) USD GBP apr USD CAD apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD AUD maj-2011 ( 376 ) USD AUD maj-2011 ( ) USD EUR maj-2011 ( ) ZAR USD maj ZAR USD apr ZAR USD apr ZAR USD apr ( ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in EUR EUR USD apr EUR USD maj USD EUR apr-2011 ( 157 ) USD EUR apr-2011 ( 15 ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in GBP GBP USD apr-2011 ( ) GBP USD apr GBP USD apr GBP USD maj-2011 ( ) GBP USD maj-2011 ( ) USD GBP apr-2011 ( 48 ) USD GBP apr ( ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in CAD CAD USD apr CAD USD maj USD CAD apr-2011 ( 61 ) USD 197 CAD apr-2011 ( 2 ) 258 USD ( ) Optionskontrakt Optionskontrakt värderades den 31 maj 2011 och marknadsvärdet framgår av förmögenhetssammanställningen. Den 31 mars 2011 omfattades följande fonder av utestående optionskontrakt:

17 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Sida 17 Optionskontrakt (forts.) Kontrakt Valuta Betald/(erhållen) premie Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA Egerton European Equity Säljoptionskontrakt EUR ( ) EUR EUR ( ) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Put contracts HKD ( ) ( ) ( ) Säljoptionskontrakt HKD Säljoptionskontrakt JPY Säljoptionskontrakt JPY ( ) ( ) Säljoptionskontrakt ZAR ( ) ( ) USD USD Aktieswappar Fonderna kan även använda aktieswappar. En aktieswapp är ett bilateralt finanskontrakt som gör det möjligt för fonden att dra nytta av alla kassaflödesfördelar utan att faktiskt äga denna tillgång ( referenstillgången ). Fonderna måste betala en periodisk avgift (fast eller rörlig betalning) i utbyte mot rätten att erhålla totalavkastningen av referenstillgången (kuponger och/eller kapitalvinster och/eller kapitalförluster). Referenstillgången kan vara nästan vilka tillgångar som helst, som utgör en antagbar investering för fonderna. Fonderna kan använda sådana instrument för att skaffa sig exponering mot en antagbar marknad eller i säkringssyften. Per den 31 mars 2011 ingicks följande aktieswappar: Skydd Innehav Currency Nominellt belopp Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Sälj AUD Köp HKD ( ) ( ) ( ) Sälj USD USD USD Aktiehandel med täckning (CDF) CDF:er (kontrakt på aktiehandel med täckning) värderas utifrån slutkurs på det underliggande värdepapperet konverterat till basvalutan för kontraktet, minus eventuella finansieringskostnader hänförliga till varje kontrakt som bokförs separat. Det aktuella marknadsvärdet framgår i förmögenhetssammanställningen. När en CDF ingås, kan Bolaget bli tvunget att pantsätta ett kontantbelopp och/eller någon annan tillgång till mäklaren vilket är lika med en viss procentsats av kontraktets belopp ( begynnelsemarginal ). Följaktligen görs eller mottas betalningar kallade variationsmarginaler av Bolaget periodiskt, beroende på fluktuationer i värdet på det underliggande värdepapperet. Under den period som kontraktet är öppet, redovisas förändringar i kontraktets värde som orealiserade vinster eller förluster (redovisat i Förändringar av nettotillgångar) och genom marknadsvärderingsmetoden på varje värderingsdatum för att återspegla värdet på det underliggande värdepapperet. Realiserade vinster eller förluster (även redovisade i Förändringar av nettotillgångar) vid kontraktets stängning är lika med skillnaden mellan värdet på kontraktet vid tidpunkten då det öppnades (inklusive eventuella finansiella kostnader) och värdet vid tidpunkten då det stängdes. Utdelning (minus källskatter) hänförliga till öppna kontrakt på aktiehandel med täckning bedöms vara erhållen utdelning i slutet av perioden. Per den 31 mars 2011 ingick följande fond ett kontrakt på aktiehandel med täckning: Land för underliggande värdepapper Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA QEP Global Absolute Australien ( ) ( ) Belgien ( ) ( ) Bermuda ( ) ( ) Brasilien ( ) Kanada ( ) ( )

I samarbete med KPA Pensions fonder Årsberättelse 2013

I samarbete med KPA Pensions fonder Årsberättelse 2013 I samarbete med KPA Pensions fonder Årsberättelse 2013 Innehållsförteckning 3 KPA-fondernas etiska placeringskriterier 4 KPA Etisk Aktiefond 6 KPA Etisk Blandfond 1 9 KPA Etisk Blandfond 2 13 KPA Etisk

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet

ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC. Ett Andra tillägg till Prospektet ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC Ett Andra tillägg till Prospektet Detta Andra tillägg ska läsas i kombination med och utgör en del av prospektet för Absolute Insight Funds plc ( Bolaget ) daterat den 17 februari

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Kreditkorgobligation lån 237

FöreningsSparbanken ABs Kreditkorgobligation lån 237 EMISSIONSBILAGA Lån 237, serie A, B och C FöreningsSparbanken ABs Kreditkorgobligation lån 237 SPAXKreditkorg Serie A - Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

Kreditkorgsobligation lån 599

Kreditkorgsobligation lån 599 Kreditkorgsobligation lån 599 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS JANUARI 2005 En ränteplacering med hög avkastningspotential Fast ränta Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 5 juli 2013, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga för

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2010

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2010 Liitteet Rahastoraportti 31.12.2010 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Europe

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 12 June 2014 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer ) Programme

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2014

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2014 Å S R D N S O I R V N E I G 4 6 8 12 16 19 23 26 29 33 38 42 47 50 54 59 62 65 69 73 77 80 84 87 90 94 99 103 107 110 113 116 117 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2014 OMVÄRLD OCH FIM FONDER 2014 FIM

Läs mer

Sjunde AP-fonden i det allmänna pensionssystemet 8

Sjunde AP-fonden i det allmänna pensionssystemet 8 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Många nya förvaltare för Sjunde AP-fonden under 2007 2 Nya externa förvaltare i Sjunde AP-fonden 4 Delad glädje är dubbel glädje 6 Sjunde AP-fonden i det allmänna pensionssystemet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119. Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod:

Läs mer

Utvalda Blue Chips. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant. Nordea Bank Finland Abp

Utvalda Blue Chips. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant. Nordea Bank Finland Abp Foto: NordicPhotos Kreditcertifikat High Yield & Svenska aktier Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 2 MARS Utvalda Blue Chips Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Nordea Bank Finland

Läs mer

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna 3D Printing Express Ej kapitalskyddad 3d printing express Skydd mot 15 första kredithändelserna Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS SWEDISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 SAMMANFATTNING Sammanfattningen utgör ett utdrag från resterande del av Grundprospektet. Informationen i detta avsnitt

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer