Schroder GAIA Halvårsrapport. Svenska. 31 mars R.C.S. Luxembourg B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schroder GAIA Halvårsrapport. Svenska. 31 mars 2011. R.C.S. Luxembourg B 148.818"

Transkript

1 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Svenska R.C.S. Luxembourg B

2

3 Schroder GAIA Société d investissement à capital variable (SICAV) Halvårsrapport 31 mars 2011 Teckningar kan inte tas emot på grundval av de finansiella rapporterna. Teckning är endast giltig om den är gjord på grundval av gällande prospekt jämte senast tillgängliga års- eller halvårsrapport, om sådana publicerats efter rapporterna. Denna rapport grundas på det aktuella prospektet. Eventuella års- och halvårsrapporter, det gällande prospektet och Bolagets bolagsordning finns tillgängliga kostnadsfritt på Bolagets huvudkontor på adressen 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg.

4

5 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Sida 5 Innehåll Schroder GAIA Styrelse Administration Investeringsförvaltarens rapport Noter till årsredovisningen Förmögenhetssammanställning Utdelning på investeringar per bransch Placeringsportfölj Schroder GAIA Egerton European Equity Schroder GAIA Opus Multi Strategy Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Schroder GAIA QEP Global Absolute

6

7 Schroder GAIA Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Sida 7 Schroder GAIA ( Bolaget ) är ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital med paraplystruktur inregistrerat som ett aktiebolag, organiserat som ett société anonyme och som kvalificerar sig för benämningen SICAV-bolag enligt del I i lagen av den 20 december 2002 (med ändringar och tillägg). Bolaget bildades den 21 oktober 2009 och bolagsordningen offentliggjordes i Mémorial den 4 november Denna rapport täcker perioden från den 1 oktober 2010 till den 31 mars Bokslutet utarbetas enligt luxemburgsk lag gällande fondföretag för kollektiva placeringar. Den senaste dagen på vilken kurser beräknades var den 31 mars 2011, periodens sista arbetsdag. På datumet för denna rapport finns fyra fonder tillgängliga för investering. Gå till det gällande prospektet för fondens investeringsmål samt uppgifter om investeringsbegränsningar. Investeringsförvaltarens rapport för varje fond finns i investeringsrapporterna som publiceras varje kvartal. De kan erhållas från Bolagets huvudkontor och de finns även på webbplatsen för Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (http://www.schroders.lu).

8 Sida 8 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Styrelse Ordförande Eric Bertrand Styrelseledamot NFCP SL Diagonal 640, Pl Barcelona Spanien Styrelse Daniel de Fernando Garcia Oberoende ledamot Agatha Christie Madrid Spanien Claude Kremer Partner Arendt & Medernach 14, rue Erasme L-2082 Luxemburg Storhertigdömet Luxemburg Achim Kuessner Landschef Tyskland, Österrike och CEE Schroder Investment Management GmbH Taunustor 2 (Japan Center) Frankfurt Tyskland Richard Mountford Chef för Global Intermediary Business Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street London EC2V 7QA Storbritannien Ketil Petersen Landschef Norden Schroder Investment Management A/S Store Strandstraede Köpenhamn K Danmark Gavin Ralston Global produktchef Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street London EC2V 7QA Storbritannien Georges-Arnaud Saier Oberoende styrelseledamot 10, rue de la Grange Batelière Paris Frankrike

9 Administration Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Sida 9 Huvudkontor Förvaltningsbolag och huvudsakligt betalningsställe Depåbank och administrationsombud 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-2014 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Huvudsaklig juridisk rådgivare Arendt & Medernach 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Oberoende revisor Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Förvaltare Egerton Capital Limited Partnership 2, George Yard, Lombard Street, London EC3V 9DH, Storbritannien Schroder GAIA Egerton European Equity Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA, Storbritannien Schroder GAIA QEP Global Absolute Schroders NewFinance Capital 20, North Audley Street, 3rd Floor, London WIK 6WE, Storbritannien Schroder GAIA Opus Multi Strategy Equity Sloane Robinson LLP 20, St Dustan s Hill, London EC3R 8ND, Storbritannien Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets

10 Sida 10 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Investeringsförvaltarens rapport De globala aktiemarknaderna har givit god avkastning under den sexmånadersperiod som översiktsperioden avser, där merparten av denna goda avkastning var koncentrerad till de sista månaderna under Samtidigt som oron för de europeiska statsobligationerna dämpade förtroendet i viss utsträckning, segrade en kombination av ekonomiska rapporter i USA som var bättre än väntat och en förbättring av de internationella företagens vinster, vilket ökade aktiernas värde. Men mot slutet av översiktsperioden dämpades marknadens uppgång av oron i Nordafrika och Mellanöstern och av den förödande jordbävningen i Japan. De europeiska aktierna visade god avkastning då riskaptiten förbättrades under större delen av perioden. En fortsatt tillväxt i Europas kärna (t.ex. Tyskland och Frankrike) och vissa positiva resultat i företag drev till större delen på aktiekurserna. Men mot slutet av perioden och med stigande inflation, började investerarna att räkna med höjda räntor från ECB:s sida (med den första höjningen tidigt i april). Ekonomisk statistik har varit särskilt stark i Asien (utom Japan) och medan tillväxtmarknadsaktierna steg i värde under periodens första månader, hämmades avkastningen mot slutet av perioden av förväntningarna på att räntorna skulle stiga rejält för att motverka inflationen. De asiatiska obligationerna följde samma mönster. Om vi blickar framåt förväntar vi oss en fortsatt ekonomisk återhämtning under 2011 och 2012, även om det sker gradvis. Vi fortsätter att söka värden på aktie- och kreditmarknaderna även om våra fondförvaltare intar en selektiv hållning grundad på mycket starka analyser för att finna de bästa möjligheterna på varje marknad och i varje tillgångsklass. Investeringsförvaltare Schroder GAIA 31 mars 2011

11 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 Sida 11 Bolaget Schroder GAIA Fund ( Bolaget ) är ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital organiserat som ett société anonyme enligt lagarna i Storhertigdömet Luxemburg. Bolaget kvalificerar sig som ett SICAV-bolag (Société d Investissement à Capital Variable). Bolagets enda syfte är att investera de tillgängliga medlen i omsättningsbara värdepapper av något slag och i andra godkända tillgångar, däribland finansiella derivatinstrument i syfte att sprida placeringsriskerna och se till att andelsägarna tillgodogörs portföljförvaltningens avkastning. Investeringsstrategin för varje fond grundas på en alternativ investeringsstrategi som har utformats och för närvarande styrs av varje investeringsförvaltare. Andelsklasser Andelar emitteras vanligen som tillväxtandelar. Avkastningsandelar kommer endast att emitteras i en fond enligt styrelsens gottfinnande. Investerarna kan hos förvaltningsbolaget eller hos sin distributör göra en förfrågan om det föreligger några avkastningsandelar i varje andelsklass och fond. Styrelsen kan besluta att inom varje fond skapa olika andelsklasser vars tillgångar kommer att investeras gemensamt enligt den särskilda investeringspolicyn för den aktuella fonden, men där en särskild avgiftsstruktur, noteringsvaluta eller någon annan särskild egenskap kan tillämpas för varje andelsklass. Ett särskilt nettotillgångsvärde per andel, som kan skilja sig på grund av dessa föränderliga faktorer, kommer att beräknas för varje andelsklass. De andelsklasser som finns tillgängliga för varje fond anges i detalj i det aktuella prospektet. Inträdesavgift Förvaltningsbolaget och distributörerna har rätt till en inträdesavgift, som delvis eller till fullo kan underlåtas att tas ut enligt styrelsens gottfinnande. Andelsklasser Inträdesavgift A-, C-, U1-, U2- och E-andelar (1) Högst 3 % av nettotillgångsvärdet per andel (2) A1-andelar Högst 2 % av nettotillgångsvärdet per andel I- och S-andelar (3) Ingen avgift Distributionsavgift På datumet för denna rapport föreligger det en distributionsavgift på 0,50 procent på alla A1-andelsklasser i Schroder GAIA. Det finns inga andra distributionsavgifter hänförliga till några andra andelsklasser tillgängliga i Bolaget. Inlösenavgift Fond Inlösenavgift Schroder GAIA Egerton European Equity Högst 1 % på A-, A1- C- och E-andelar, ingen kostnad hänförlig till I-andelar Schroder GAIA Opus Multi Strategy Högst 1 % på A-, C-, U1- och U2-andelar, ingen kostnad hänförlig till I-andelar (4) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Högst 1 % på A-, A1- och C-andelar, ingen kostnad hänförlig till I- och S-andelar (3) Schroder GAIA QEP Global Absolute Swingkurssättning Högst 1 % på A- och C-andelar, ingen kostnad hänförlig till I-andelar En fond kan drabbas av utspädning av dess nettotillgångsvärde per andel på grund av att investerare köper eller säljer andelar i en fond till en kurs som inte återspeglar handelskostnader och andra kostnader som uppstår när fondförvaltaren ägnar sig åt värdepappershandel för att anpassa kassaflöden in och ut. För att möta denna påverkan, kan en swingkurssättning användas för att skydda intresset för fondens andelsägare. Om de sammanlagda nettotransaktionerna för andelar i en fond överstiger en i förväg fastställd tröskel på en värderingsdag, enligt vad som fastställts och prövats för varje fond på periodisk basis av förvaltningsbolaget, kan nettotillgångsvärdet per andel justeras uppåt eller nedåt för att återspegla nettoinflödet respektive nettoutflödet. Flödena kommer att fastställas av förvaltningsbolaget grundat på senast tillgängliga information vid tidpunkten för beräkningen av nettotillgångsvärdet per andel. Swingkurssättningsmekanismen tillämpas på fonderna i Schroder GAIA. Omfattningen av kursjusteringen kommer att (1) Denna andelsklass är inte tillgänglig genom Schroders globala distributörsnätverk. Kontakta förvaltningsbolaget för frågor om detta. Schroder GAIA Opus Multi Strategy U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari (2) Procentsatser anges med referens till det sammanlagda teckningsbeloppet, vilket representerar A-, C-, E-, U1- och U2-andelar 3,09 % och A1-andelar 2,04 % av nettotillgångsvärdet per andel. (3) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged S tillväxtandelsklass lanserades den 3 november (4) Schroder GAIA Opus Multi Strategy U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari 2011.

12 Sida 12 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Swingkurssättning (forts.) fastställas av förvaltningsbolaget för att återspegla handelskostnaderna och andra kostnader. En sådan justering kan variera från fond till fond och kommer inte att överstiga 2 procent av det ursprungliga nettotillgångsvärdet per andel. Mekanismen har införts för de ovannämnda fonderna i Schroder GAIA sedan lanseringen. Lägsta teckningsbelopp, lägsta ytterligare teckningsbelopp och lägsta belopp för innehav I enlighet med bestämmelserna för det aktuella prospektet, är lägsta belopp för teckning, ytterligare teckning och innehav enligt följande: Andelsklasser A-, A1- och S- andelar (1) U1-andelar (2) C-andelar E-andelar (3) U2-andelar (2) I-andelar Lägsta första teckning EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 50,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 1,000,000 EUR 5,000,000 Lägsta ytterligare teckningsbelopp EUR / GBP 2,500 EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 250,000 EUR / GBP 250,000 EUR / GBP 500,000 EUR 2,500,000 Minsta innehav EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 50,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 1,000,000 EUR 5,000,000 Nettotillgångsvärde Beräkning av nettotillgångsvärde per andel Nettotillgångsvärdet per andel i varje andelsklass beräknas på värderingsdagen i den aktuella andelsklassens valuta. Det beräknas genom att dela varje andelsklass nettotillgångsvärde, som är det proportionerliga värdet på dess tillgångar minus skulder, med antalet andelar i den andelsklass som då är emitterad. Den summa som blir resultatet ska rundas av till de två närmaste decimalerna. Ytterligare uppgifter om de regler som tillämpas vid värdering av de totala tillgångarna finns i det aktuella prospektet. Värdering av Bolagets tillgångar Värdet på disponibla eller deponerade medel, växlar och kravbrev samt kundfordringar, förutbetalda kostnader, kontanta utdelningar och deklarerad eller upplupen ränta enligt ovan och som ännu inte mottagits ska beräknas till sina fulla belopp, med undantag för de fall där det är sannolikt att samma belopp inte kommer att betalas eller tas emot i sin helhet, där det i så fall görs en bestämning av ett värde efter avdrag av vad Bolaget bedömer vara ett rimligt värde. Värdet på värdepapper, finansiella derivatinstrument och tillgångar fastställs på basis av marknadernas stängningskurser på handelsdagen, på en fondbörs eller en annan reglerad marknad på vilken dessa värdepapper eller tillgångar omsätts eller tillåts omsättas. Om ett värdepapper inte omsätts eller tillåts på en officiell fondbörs eller reglerad marknad, eller om de omsatta eller tillåtna värdepapperens senast tillgängliga kurs inte återspeglar det faktiska värdet, ska styrelsen agera utifrån deras förväntade säljkurs, som ska värderas med klokhet och i god tro. De finansiella derivatinstrument som inte är noterade på en officiell fondbörs eller omsatta på någon annan organiserad marknad, är föremål för en tillförlitlig och kontrollerbar värdering på daglig basis och kan säljas, likvideras eller avslutas genom en avräkningstransaktion när som helst till marknadsvärdet på Bolagets initiativ. Andelar eller aktier i obegränsade företag för kollektiv investering (s.k. UCI-fonder) ska värderas på basis av det senast tillgängliga nettotillgångsvärdet enligt vad som redovisas av den UCI-fonden. Kurssättning till marknadsvärde Per datumet för denna rapport tillämpades inte kurssättning till marknadsvärde för några fonder. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att genomföra kurssättning till marknadsvärde närhelst den anser det lämpligt. Skatter Bolaget är inte skattskyldigt för inkomster eller kapitalvinster i Luxemburg. Den enda skatt som fonden erlägger är den statliga avgiften taxe d'abonnement med 0,05 procent per år grundat på nettotillgångarna i varje fond i slutet av aktuellt kvartal, beräknat och betalat kvartalsvis. När det gäller en andelsklass eller fonder som endast omfattar institutionella investerare (enligt betydelsen i artikel 129 i lagen av den 20 december 2002), kommer den uttagna skatten att vara 0,01 procent per år. (1) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged S tillväxtandelsklass lanserades den 3 november (2) Schroder GAIA Opus Multi Strategy U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged U1 tillväxtandelsklass och U2 tillväxtandelsklass lanserades den 24 januari (3) Denna andelsklass är inte tillgänglig genom Schroders globala distributörsnätverk. Kontakta förvaltningsbolaget för frågor om detta.

13 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Sida 13 Förändringar av fonderna En lista som för varje fond anger de totala köpen och försäljningarna, som ägde rum under översiktsperioden, kan erhålls gratis på begäran från Bolagets huvudkontor. Utjämning Bolaget tillämpar inkomstutjämning för att garantera att en effektiv avkastning betalas ut av fonderna vid årsslutet och för att upphäva påverkan av betydande kapitalförändringar på det utbetalade beloppet per andel som en utdelning. Utjämning tillämpas på andelar som köps under en utdelningsperiod. Syftet med utjämning är att ge nya investerare i fonden en möjlighet att få lägre beskattning på intäkter som redan intjänats på de andelar de köper. Utjämning kommer inte att påverka andelsägare som äger sina andelar under en hel utdelningsperiod. Ytterligare information om utjämningsmetoder finns i det aktuella prospektet. Årlig förvaltningsavgift Aktuella nivåer för översiktsperioden anges i följande tabell: Fond Andelsklass Förvaltningsavgift Schroder GAIA Egerton European Equity A- och A1-andelar 2,00 % C-andelar 1,25 % E-andelar 1,25 % I-andelar Inga Schroder GAIA Opus Multi Strategy A- och U2-andelar 1,25 % C-andelar 0,50% I-andelar Inga U1-andelar 1,75% Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets A- och A1-andelar 2,00 % C-andelar 1,25 % I-andelar Inga S-andelar 0,30% Schroder GAIA QEP Global Absolute A- och A1-andelar 1,75 % C-andelar 1,00 % I-andelar Inga Förvaltningsbolaget kan avstå från dessa avgifter delvis eller i sin helhet. Avkastningsavgifter Avkastningsavgiften förfaller till betalning i händelse av en bättre utveckling än konkurrenterna, det vill säga om ökningen av nettotillgångsvärdet per andel under den aktuella avkastningsperioden överstiger högvattenmärket, dvs. genom referens till det högsta nettotillgångsvärdet per andel i slutet av en föregående avkastningsperiod (högvattenmärket). En andelsklass avkastning ackumuleras varje beräkningsdag, på basis av skillnaden mellan nettotillgångsvärdet per andel på beräkningsdagen (innan avdrag för eventuell provision för avkastningsavgiften) och högvattenmärket, multiplicerat med det genomsnittliga antalet emitterade andelar under räkenskapsåret. Under översiktsperioden beräknades avkastningsavgifterna för Schroder GAIA Egerton European Equity, Schroder GAIA Opus Multi Strategy, Schroder GAIA QEP Global Absolute och Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets. Information anges i följande tabell: Fond Investeringsförvaltare Jämförelseindex Schroder GAIA Egerton European Equity Egerton Capital Limited Partnership EBF Euro Overnight Act ,00 % Schroder GAIA Egerton European Equity USD Hedged Egerton Capital Limited Partnership BBA Libor USD Overnight Act ,00 % Schroder GAIA Egerton European Equity GBP Hedged Egerton Capital Limited Partnership WMBA GBP Overnight Act ,00 % Schroder GAIA Opus Multi Strategy Schroders NewFinance Capital EBF Euro Overnight Act ,50 % Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged Schroders NewFinance Capital WMBA GBP Overnight Act ,50 % Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Sloane Robinson LLP BBA Libor USD 1 Month Act 360 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets EUR Hedged Sloane Robinson LLP BBA Libor ECU 1 Month Act 360 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged Sloane Robinson LLP BBA Libor GBP 1 Month Act 365

14 Sida 14 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Avkastningsavgifter (forts.) Fond Investeringsförvaltare Jämförelseindex Schroder GAIA QEP Global Absolute Schroder Investment Management Limited BBA Libor USD 3 Month Act 360 Schroder GAIA QEP Global Absolute EUR Hedged Schroder Investment Management Limited BBA Libor ECU 3 Month Act 360 Schroder GAIA QEP Global Absolute GBP Hedged Schroder Investment Management Limited BBA Libor GBP 3 Month Act 365 Återinvestering av säkerhet i kontanter För att dämpa motpartsrisken, kommer fonder med valutasäkringstransaktioner som rör säkrade andelsklasser att betala eller erhålla en säkerhet i form av kontanter på daglig basis från motparten. På så sätt minskas exponeringen under terminskontraktets löptid. Investeringsförvaltarna kan återinvestera kassasäkerheten de får från motparten i samband med valutasäkring. Säkerheter att erhålla eller att betala på terminskontraktets förfallodag framgår i förmögenhetssammanställningen som säkrat terminskontrakt i valutaklass att erhålla/betala. Återvinning av säkerheter att fordra eller betala framgår i förmögenhetssammanställningen som nettosäkrat terminskontrakt i valutaklass att erhålla/betala. Valutaterminskontrakt Utelöpande valutaterminskontrakt är värderade den 31 mars 2011 till den terminskurs som är tillämplig för de aktuella kontraktens utestående löptid. Den orealiserade värdestegringen eller värdeminskningen visas i förmögenhetssammanställningen. Den 31 mars 2011 omfattades följande fonder av valutaterminskontrakt: Valuta, köpt Valuta, såld Förfallodag Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA Egerton European Equity Portfolio hedging BRL EUR apr-2011 ( ) BRL EUR apr CHF EUR apr-2011 ( ) EUR CHF apr EUR BRL apr EUR CHF apr EUR USD apr-2011 ( ) EUR CHF apr EUR CHF apr EUR CHF apr EUR DKK apr EUR USD apr EUR USD apr EUR USD apr EUR USD apr EUR CHF apr EUR CHF apr EUR USD apr EUR USD apr EUR GBP apr EUR RUB apr EUR GBP apr EUR GBP apr EUR NOK apr EUR NOK apr EUR GBP apr GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( )

15 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Sida 15 Valutaterminskontrakt (forts.) Valuta, köpt Valuta, såld Förfallodag Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA Egerton European Equity (forts.) NOK EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) Hedged Portfolio for Egerton European Equity in USD EUR USD apr USD EUR apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( 866 ) USD EUR apr ( ) Hedged Portfolio for Egerton European Equity in GBP EUR GBP apr GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( ) ( ) EUR Schroder GAIA Opus Multi Strategy Portfolio Hedging EUR GBP apr EUR USD apr Hedged Portfolio for Opus Multi Strategy in GBP EUR GBP apr GBP EUR apr-2011 ( ) GBP EUR apr-2011 ( 88 ) ( ) EUR Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Portfolio Hedging USD ZAR apr-2011 ( ) ( ) Hedged Portfolio for Sloane Robinson Emerging Markets in EUR EUR USD apr EUR USD apr EUR USD apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( 845 ) Hedged Portfolio for Sloane Robinson Emerging Markets in GBP GBP USD apr-2011 ( ) GBP USD apr-2011 ( ) GBP USD apr-2011 ( ) ( ) USD ( )

16 Sida 16 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Valutaterminskontrakt (forts.) Valuta, köpt Valuta, såld Förfallodag Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA QEP Global Absolute Portfolio Hedging CAD USD apr EUR USD apr EUR USD apr GBP USD apr GBP USD maj-2011 ( 122 ) JPY USD apr-2011 ( ) TRY USD apr TRY USD maj USD ZAR apr-2011 ( ) USD ZAR maj-2011 ( ) USD TRY apr-2011 ( ) USD JPY apr USD TRY maj-2011 ( 896 ) USD GBP apr USD CAD apr-2011 ( ) USD EUR apr-2011 ( ) USD AUD maj-2011 ( 376 ) USD AUD maj-2011 ( ) USD EUR maj-2011 ( ) ZAR USD maj ZAR USD apr ZAR USD apr ZAR USD apr ( ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in EUR EUR USD apr EUR USD maj USD EUR apr-2011 ( 157 ) USD EUR apr-2011 ( 15 ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in GBP GBP USD apr-2011 ( ) GBP USD apr GBP USD apr GBP USD maj-2011 ( ) GBP USD maj-2011 ( ) USD GBP apr-2011 ( 48 ) USD GBP apr ( ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in CAD CAD USD apr CAD USD maj USD CAD apr-2011 ( 61 ) USD 197 CAD apr-2011 ( 2 ) 258 USD ( ) Optionskontrakt Optionskontrakt värderades den 31 maj 2011 och marknadsvärdet framgår av förmögenhetssammanställningen. Den 31 mars 2011 omfattades följande fonder av utestående optionskontrakt:

17 Schroder GAIA Halvårsrapport 31 mars 2011 Noter till årsredovisningen per den 31 mars 2011 (forts.) Sida 17 Optionskontrakt (forts.) Kontrakt Valuta Betald/(erhållen) premie Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA Egerton European Equity Säljoptionskontrakt EUR ( ) EUR EUR ( ) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Put contracts HKD ( ) ( ) ( ) Säljoptionskontrakt HKD Säljoptionskontrakt JPY Säljoptionskontrakt JPY ( ) ( ) Säljoptionskontrakt ZAR ( ) ( ) USD USD Aktieswappar Fonderna kan även använda aktieswappar. En aktieswapp är ett bilateralt finanskontrakt som gör det möjligt för fonden att dra nytta av alla kassaflödesfördelar utan att faktiskt äga denna tillgång ( referenstillgången ). Fonderna måste betala en periodisk avgift (fast eller rörlig betalning) i utbyte mot rätten att erhålla totalavkastningen av referenstillgången (kuponger och/eller kapitalvinster och/eller kapitalförluster). Referenstillgången kan vara nästan vilka tillgångar som helst, som utgör en antagbar investering för fonderna. Fonderna kan använda sådana instrument för att skaffa sig exponering mot en antagbar marknad eller i säkringssyften. Per den 31 mars 2011 ingicks följande aktieswappar: Skydd Innehav Currency Nominellt belopp Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Sälj AUD Köp HKD ( ) ( ) ( ) Sälj USD USD USD Aktiehandel med täckning (CDF) CDF:er (kontrakt på aktiehandel med täckning) värderas utifrån slutkurs på det underliggande värdepapperet konverterat till basvalutan för kontraktet, minus eventuella finansieringskostnader hänförliga till varje kontrakt som bokförs separat. Det aktuella marknadsvärdet framgår i förmögenhetssammanställningen. När en CDF ingås, kan Bolaget bli tvunget att pantsätta ett kontantbelopp och/eller någon annan tillgång till mäklaren vilket är lika med en viss procentsats av kontraktets belopp ( begynnelsemarginal ). Följaktligen görs eller mottas betalningar kallade variationsmarginaler av Bolaget periodiskt, beroende på fluktuationer i värdet på det underliggande värdepapperet. Under den period som kontraktet är öppet, redovisas förändringar i kontraktets värde som orealiserade vinster eller förluster (redovisat i Förändringar av nettotillgångar) och genom marknadsvärderingsmetoden på varje värderingsdatum för att återspegla värdet på det underliggande värdepapperet. Realiserade vinster eller förluster (även redovisade i Förändringar av nettotillgångar) vid kontraktets stängning är lika med skillnaden mellan värdet på kontraktet vid tidpunkten då det öppnades (inklusive eventuella finansiella kostnader) och värdet vid tidpunkten då det stängdes. Utdelning (minus källskatter) hänförliga till öppna kontrakt på aktiehandel med täckning bedöms vara erhållen utdelning i slutet av perioden. Per den 31 mars 2011 ingick följande fond ett kontrakt på aktiehandel med täckning: Land för underliggande värdepapper Orealiserad värdeökning/ (värdeminskning) Schroder GAIA QEP Global Absolute Australien ( ) ( ) Belgien ( ) ( ) Bermuda ( ) ( ) Brasilien ( ) Kanada ( ) ( )

Schroder GAIA Reviderad årsredovisning. Svenska. 30 september 2011. R.C.S. Luxembourg B 148.818

Schroder GAIA Reviderad årsredovisning. Svenska. 30 september 2011. R.C.S. Luxembourg B 148.818 Reviderad årsredovisning 30 september 2011 Svenska R.C.S. Luxembourg B 148.818 Société d investissement à capital variable (SICAV) Reviderad årsredovisning 30 september 2011 Teckningar kan inte tas emot

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Flexible Equity Europe lanserades den 4 november 2009. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Global Environment lanserades den 9 april 2008. Förenklat prospekt September 200 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar

Läs mer

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119. Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Innehåll. Capital International Fund

Innehåll. Capital International Fund Capital International Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV-bolag) 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Bolagets registreringsnummer i Luxemburg: B 8833 Innehåll 1. Meddelande om

Läs mer

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Kontotyp Depåavgift Realtidskurser

Läs mer

SEB Multi-Manager Currency Defensive

SEB Multi-Manager Currency Defensive Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Absolute Return World Currency 10 lanserades den 16 april 2008. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

PARVEST BOND WORLD EMERGING

PARVEST BOND WORLD EMERGING Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar om delfonden och om PARVEST (SICAV). För ytterligare

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund Fidelity Funds Asian Special Situations Fund Fredrik Cygnaeus Relationship Director Världen idag Decoupling? BNP Tillväxt % 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 (2.0) (4.0) 2005 2006 2007 2008 2009P 2010P

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IP/10/1379. Tendenser i olika delar av världen. Bryssel den 26 oktober 2010

IP/10/1379. Tendenser i olika delar av världen. Bryssel den 26 oktober 2010 IP/10/1379 Bryssel den 26 oktober 2010 Forskning och utveckling och den ekonomiska krisen: ledande EU-företag minskar sina satsningar mindre än sina amerikanska konkurrenter, men Europa släpar fortfarande

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund

Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund Den 18 februari, 2015, godkände den estniska Finansinspektionen ("EFSA") fusionen av LHV Persian Gulf Fund ("Överlåtande Fond") till SEF

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer