Förvaltat tillgångar skapat koncept och utvecklar metoder att överleva.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltat tillgångar skapat koncept och utvecklar metoder att överleva."

Transkript

1 Sida 1 av 9 Styrelse ledamot och konsult chef CV Förvaltat tillgångar skapat koncept och utvecklar metoder att överleva. Account Manager Direct Marketing tjänster Infodata Direct & Par ( Bisnode Group) Säljbolag med 50 säljare och support för att hjälpa till med kunduppdrag; del av Bisnode AB affärsområde CRM Verkade som tjänsteförmedlare inom direkt marknadsförings område, med en etablerad kundportfölj. Min roll ändrades från att lämna kunder med mindre potential/-uppdrag till att hitta nya större kunduppdrag och ta hand om befintliga större kunder uppdrag. Account manager Direct Marketing tjänster Infodata AB Företag med 400 anställda med varumärken som (InfoTorg, Adresskompaniet, SPAR, Micromedia Banken B2b, Grafiska Kompaniet, Info DM, Finfo Artikel information för byggsektorn) Account manager IT och Direct Marketing tjänster Företag med 400 anställda i en världsomspännande koncern (InfoTorg, Adresskompaniet, SPAR, Micromedia Banken B2b, Grafiska Kompaniet, Info DM, Finfo Artikel information för byggsektorn) Företaget var med konsortiet WireLessApplication WAP, in Sweden, 2000 anställda. Del av affärområdet WEBTECH Produkt chef för konsult tjänster inom analyser Ansvarig för analystjänster som levererades av egen säljorganisation och en återförsäljande organisation med 10 återförsäljande företag. Företaget ingick i den Europeiska IT koncernen Sema Group, en av de stora IT aktörerna i Sverige. Företaget erbjöd IT tjänster och informationsförmedling och Direktmarknads förings tjänster. Företaget växte kraftigt under dessa år. Data och System chef på konsultbolag inom marknads analys Företaget hade licens för den Nordiska marknaden utfärdad av det Engelska bolaget CCN Marketings systemprodukter i Mosaic Suite serien som användes för marknads arbete och användes av våra konsulte för analyser; såldes även som system till företag. Min roll var att utveckla företaget att få ut produkter på den Svenska marknaden och vara systemansvarig för systemet och utbilda konsulter. Projekt ledare marknads och data avdelning Marknadsavdelning inom Esselte Info gruppen, på ett affärsområde med 200 anställda; levererade tjänster inom B2b området med databasen MicromediaBanken som en stor produkt; dessutom tjänster för kund och prospektbearbetning och fullfillment tjänster. Min roll var att verka med systemutveckling senare leda projekt och utveckling av nya produkter och rapportera till ledning och leda säljgrupp i produktlansering.

2 Sida 2 av 10 System utvecklare på B2b byrå med Direct Marknadsförings tjänster Ett litet företag som verkade inom en grupp med 20 anställda med Marknadsföringstjänster i huvudsak för B2b kunder. Företaget erbjöd tjänster för att skapa kund lojalitet och prospekt utveckling med Direkt marknadsförings tjänster. Min roll var att utveckla system och ansvara för system och driva dessa på mässor i huvudsak och stödja gruppen med tekniskt kunnande inom kunduppdrag. Software Konsult inom CRM system och IT teknik Ett litet företag med ett av de första utvecklade PC systemen för säljstöd som såldes ihop med IT teknik för helhetslösningar åt företag med säljkår i huvudsak. Min roll var att utveckla system, träffa kunder och utbilda dessa, skapa merförsäljning; prissätta och köpa in teknik för leverans och ansvara för olika sålda system och göra ändringar i dessa. Verkade inom en grupp där det ingick en reklambyrå. Avdelningschef Statens Vattenfallsverk Avdelningschef för en reproduktions enhet med 14 anställda. Inköp och kalkylering av produktion, hållande och planering av personal, optimering och förbättringar av produktion, ekonomi uppföljning. Arbetat med målstyrningskoncept utvecklat av tidigare marknadsdirektör för Rank Xerox Sverige; deltagare i en ledningsgrupp med ansvar för 200 anställda.

3 Sida 3 av 10 Styrelse ledamot och konsult chef RESULTAT 1. Egen chef 2. Skapat en www site som blev en följd av att lära mig hemside konstruktion; vilket även lett till förbättringar i Engelska då sidor har engelsk text; det har till ett koncept för inspiration och som gått in i en kommersiell fas. 3. Byggt en omfattande tidslinje i Face Book och även delar av denna på Engelska då FB vänner inte talar Svenska 4. Lärt mig att bygga hemsidor. 5. Skapat ett koncept som kallas för Viktiga Pärmen för att säkra upp så att viktiga dokument och idéer finns redundant (på två ställen) 6. Säkrat tillgångar 7. Klarat ut juridiska oklarheter i företagande. 8. Renoverat en lägenhet 9. Förbättrat hälsan 10. Utvecklat ett koncept för att äta gott på McDonalds med K/P (Kcal och Protein) nyckeltal; och i och med detta slippa att hantera matlagningsprocessen med alla dess komponenter, inköp, lagring och alla förberedelser före och efter måltiden och bara njuta av maten och inte ökade omkostnader för mathushållning och ändrad boyta. 11. Utvecklat ett Pioneer Card koncept. 12. Förbättrat mina kunskaper i Engelska och Tyska 13. Skapat en dokumentär film om min släkt och dokumenterat släkthistorier och foton inom mitt koncept Dual management/-viktiga Pärmen som en följd av släktforskning 14. Skapat ett gymnastik schema och en film om fitness och övningarna 15. Underhållit och utvecklat mina färdigheter i MS Word, MS Paint och MS Movie Maker 16. Skapat en ideell site och en kommersiell site del som stödjer mitt koncept HomePage Strategy 17. Skapat en logotype som inspirerar 18. Skapat och skapar en mängd olika affärsidéer att jobba mot som mål Account Manager Direct Marknadsföringstjänster Infodata Direct & Par ( Bisnode Group) 1. Fick erfarenheter från att arbeta med Team bonus. 2. Utvecklat min förmåga att verka i långa införsäljningsprocesser 3. Erhöll inspiration från Lange Sales vilket ledde till egen utvecklad schema metodik och fick som följda att marknadsaktiviteter ökade-/förbättrades. 4. Ökad på mina kunskaper i CRM system Super Office Sex och MS Outlook 5. Utvecklade mitt kunnande i att skriva komplexa anbud med förenklade översikter vilket ledde till att jag blev ansvarig för en offertgrupp med anbud med en årlig omsättning om 10 miljoner kronor. 6. Arrangerade en rutin för Svenska Posten som där de erbjöd mina tjänster ihop med förutsägelser statistiskt framtagna; intressen, innehav och vanor baserat på undersökningsdata som projicerades till målgrupper som de erbjöd marknaden/-kunder; för marknadsföring inom konsument sektorn. 7. Utvecklade mitt kunnande inom marknadsförig, utvecklad intäktsmodeller för webmarknadsföring.

4 Sida 4 av Skapade en rutin för B2b databasmarknadsföring 9. Måluppfyllelse av budget bidrog till en semester resa till Thailand. Account Manager Direct Marketing Services Infodata AB 1. Lärde mig att skapa manus för Call-Centers till kundprojekt. 2. Skapade planeringsrutiner för support så att leveranser blev säkrare i kundprojekten; support skulle få en klar bild av hela produktionsprocessen och sitt ansvar inom den och få förståelse för andra delar. 3. Utvecklade min förmåga att använda mig av support. 4. Trimmade mina förmågor i marknadsföringsprocessen gällande tryckt material, analyser för företag, adresseringstekniker, kuvertering och postala distributions sätt med olika förtjänts och metoder och att för att säkra upp utlovade leveranstider. 5. Förbättrade min förtjänst på kunder men inte så stor ökning av försäljningsvolymen i lågkonjunktur. Account manager IT and Direct Marketing tjänster Fick erfarenhet att arbeta provisonsbaserat till viss del. 2. Blev en Auktoriserad DirektMarknadsföringsAnsvarig ADMA 3. Utvecklade mitt kunnande som account manager och blev en Mercuri International tränad affärsman. 4. Utvecklad mitt kunnande om den Svenska marknaden med kund förfrågningar för B2b kampanjer med målgrupper/-analyser vilket ledde till god kunskap för Aktiehandel. 5. Utvecklade mitt kunnande I Super Office fyra 6. Utvecklade mitt kunnande i att skriva avtal 7. Skapade en rutin så att kunder kunde bearbeta konsumentregistret med statistiska urval och under gällande lag, då den är noggrann inom konsument sektorn. 8. Förbättrade Engelskan då den var koncernspråk. 9. Säkerhetstänket inom IT förbättrades där informationsöverföringar skedde efter utförda provborrningar för oljeprospektering som var värda miljarder och behövde säkras, men även annan säkerhet då kunder hade höga krav på säkerhet. 10. Tränade upp en av mina kunder och införde nya produkter vilket ökade deras/-min/-vår konkurrenskraft. 11. Över 800 olika målgrupper sålda, vilket ofta inkluderade analys. 12. Ökade distriktets försäljning från 1 miljon till 7 miljoner. 13. Företaget såldes för en miljard Produkt chef för konsult tjänster inom analyser Utvecklade mitt kunnande att tänka målgruppsmässigt och mot konsument marknad genom arbete med Orvesto Konsument & Näringslivs undersökningar ihop med deras analys system Sesame för medieplacering. 2. Utvecklat en mycket god förståelse för olika kanalval inom marknadsbearbetning. 3. Skapat rutiner för att underhålla ÅF & säljkår med fakta för att sälja produkter/-mediet. 4. Genomgått interna utbildningar då utvecklad strategi för personal fanns i vad de skulle kunna i olika positioner på företaget: Samspel och kommunikation med omgivningen i form av PGC Jung förhållningsätt till organisationen och medarbetare med praktisk gruppträning. Förbättrat

5 Sida 5 av 10 presentationskunskaper med Ulf Söderströms Memmento Estradör kurser anpassade för Sema Group koncernen. Förhandlingskunskap genom praktisk träning i säljförhandling, Hutwaitet Win Win kurser, och fått förståelse för motparters utgångspunkter. 5. Wordkunnande med mallar och rapportskrivning. Tillverkande presentationer i Powerpoint för säljare och återförsäljare. 6. Utvecklade samverkan med övriga produktansvariga till att skapa paketlösningar och nya produkter. 7. Erfarenhet att arbeta med kunder som förlag, fundraising, bank och försäkring, Energi sektorn, Hotell, IT Sektor, Energi, Industri sektorn, Konsult bolag, och många fler branscher, inblandad i analys uppdrag per år. 8. Implementerade ett antal nya analysmetoder inom konsument B2c & Företag B2b, införde nya statistik program och analystekniker. 9. Analysavdelningen ökade från två personer till att omfatta åtta personer. 10. En tränad säljorganisation med 120 säljare inklusive ÅF som tänkte mer statistik/- analys/-fakta orienterat i sina kunduppdrag. 11. Tävlat mot två andra analysmetoder och vunnit tävling. 12. Bolaget ökade under dessa år sin omsättning med mer än det dubbla till 600 miljoner Data och System chef konsult bolag inom marknads analys Utvecklade mitt kunnande inom statistik och marknadssystem samt klassificerings-metodiken Mosaic och kunnande inom programmen Tactics och Environ för konsumentmarknadsbearbetning. 2. Lärde mig en metodik som jobbar områdes/-distriktsmässigt för att summera fakta från olika datakällor och dra slutsatser. 3. Fick erfarenheter som systemansvarig för mindre bolag. 4. Kvällsstudier i statistik som även gav kunnande inom statistik programmet SPSS. 5. Förbättrade min Engelska då licensgivare var Engelsk koncern 6. Tog fram nya system komponenter som infördes i systemet. 7. Utvecklade metoder för att snabba upp maskiner och delning av resurser; respektive individ skulle kunna klara sig själv i hela sitt arbete om så behövdes. 8. Delaktig i en projektgrupp för EU- omröstning, där scoring teknik användes för att bedöma viktiga frågor att använda i den dialektala kommunikation som genomfördes till människor. 9. Medlem i en grupp om tre personer som ledde till 10 anställda under min tid och etablerat Mosaic Systemen/- metoden på den Svenska marknaden. 10. Byggt en metodik för att koppla kunder geografisk till närmaste outlet. Projekt ledare marknads och data avdelning Utvecklade mina tekniska kunskaper inom nätverks kommunikation. 2. System ansvarig för LM Ericssons deltagande på Telecom mässan I Genevé med en daglig personal med 70 personer I tjänst var dag från 14 olika länder på olika montrar; var dag efter stängning summerades antal besök, fakta och intresse förfrågningar vilket presenterades för verkställande ledning och redundant datalagring av statistik och nya namn på två olika platser för säkerhetsskäl; efter mässan en världsomspännand databas upprättades med kunder, prospekts och andra kategorier med tillhörande besökande intresse för att använda i

6 Sida 6 av 10 marknadskommunikation. 3. Skapade en rutin med uppdatering av en mässas alla olika besökare titel in I vår Micromedia Banks B2b databasen med namn på titel innehavare i de olika besökande företagen, all företags verksamhet fanns dokumenterad i databasen 1,3 miljoner titlar med namn innehavaren av titeln; databasen såldes för marknadsföringssyfte, målgrupper och uppdatering. 4. Befordrad från system ansvarig till att bli projektledare vilket ledde till produktpresentation som hölls för ledningsgruppen; presentation av nya produkter och strategier för affärsutveckling och rapportering av projekt utveckling till ledning 5. Ledde en säljgrupp för att integrerar nya produkter och träningsmetoder 6. Inköp och kalkylering av systemutveckling. 7. Att rapportera projekt effektivt till ledning System utvecklare på B2b byrå med Direct Marknadsförings tjänster Utvecklade mitt kunnande i att bemöta kunder och prospekts med utgång från kroppsspråket på mässor. 2. Skapade metodik för att rationell hantering av dokumentera mötena. 3. Utvecklade min förståelse för DM genom veckomötena för kund och prospektutveckling. 4. Utvecklade produktion av laserbrev med variabel text i utskrifter till låg kostnad. 5. Utvecklade mitt kunnande i Macintosh, Deltagare i en grupp som skapade ett av marknadens första distribuerade prospektsystem direkt in i säljstödsystem. 6. Blev Systemansvarig för ett system som kunde hantera mässor och evenemang genomförda mestadels på mässor; alla deltagande företag; besökare till utställning och seminarier som hölls vid mässan; enklare processer vid entréer och vid möten; dokumentation av intressen/-frågor/- efterfrågan av material; 99 olika utställare kunde hanteras på en mässa med 99 olika säljare/- personal på respektive utställares monter och 99 olika seminarier kunde hållas reda på. Software Konsult inom CRM system och IT teknik Förbättrat mitt kunnande inom hårdvara inom PC teknik och kommunikation. 2. Vågade göra saker som jag inte gjort tidigare och gå i land med att hålla vad som utlovats och levererade system som inte fanns i företagets normala utbud. 3. Fick inköpsvana att köpa produkter från olika återförsäljare och sätta ihop mjukvara och hårdvarulösningar till paket för leveranser. 4. Byggt systemleveranser för säljgrupper, utvecklade metodik för transaktionsuppdatering, typ föregångare till SQL 5. Utvecklade min förmåga att hålla reda på kundanpassade system. Avdelningschef Statens Vattenfallsverk Utvecklat mitt kunnande som chef att bemöta personal och hjälpa till i deras utveckling, fått förståelse för att bygga individens kunskaper för att våga tänka nytt samt betydelse av målstyrt arbete. 2. Fått kunnande att arbeta i ledningsgrupp om fem personer för 200 medarbetar och verka med målstyrt förändringsarbete och ser vikten av att erhålla coaching i processen. 3. Lärt mig att arbeta med olika tidsmetoder; använda produktions statistik; fokusera mot målsättningar och för att nå resultat; fatta beslut. 4. Lärde mig reproduktionstekniker och maskinskötsel.

7 Sida 7 av Lärde mig PC systemet Royal Base med 4GL hantering, Register konstruktion, Ordbehandling, kalkyl med diagram utskrift och programmering. 6. Blev handledare tränad. 7. Införde ny PC- teknik och telekommunikation som stöd för bättre arbetsflöde och en förbättrad service. 8. Möjliggjorde för personal till att lära sig nya tekniker och maskiner. 9. Skapade en hälsosammare och bättre arbetsmiljö och eget telefonnummer. 10. Utvecklade nya produktions metoder för att leverera säker kvalitet och att få en överblick var i processen en produktion befanns sig; med resultat att kunder fick svar direkt; och för att få leveranser snabbare om möjligt. 11. Lärde mig nyttan av att ha produktionsstatistik för inköp av nya maskiner. 12. Levererade av ledning satta mål två år före plan. 13. Tillät att musik spelades i produktion i rätt volym. 14. Gjorde kunder nöjda som Pressavdelningen, Ingenjörer, sekreterare, konstruktörer, byggare, ritningsarkivs avdelning, företagsledning, inköpsavdelning och alla anställda som kunde ta del av information snabbare.

8 Sida 8 av 10 KURSER OCH UTBILDNINGAR 2011 Ekonomi styrning, Företags universitetet Utbildning i Herbalife s multimarketing metoder som Hälsocoach, träning och utbildning I deras produkter Kundanpassad ekonomi Coaching/- chefsträning för team arbete utförd av lärare från Stockholms Universitet Lange Sales: Säljstruktur/ säljstyrning, att förkorta kundens beslutsprocess, leadsmotorn, hur ser framtidens säljare ut? feedback begreppet, säljprocessen, effektiv behovsanalys, effektiva presentationer, att behandla köp signaler, att hantera invändningar, avslutsprocess och avslutstekniker, avslutstekniker, säljpsykologi, målsättningar och vinnande vanor Båtförare intyg Nämnden för båtlivs utbildning NFB 2004 Utbildning fotbollstränare för ungdomar Ingarö IF, SWE fotball 2003 Auktoriserad Direkt Marknadsföringsansvarig, 5p, Universitet Utbildningen är speciellt anpassad för direktmarknads föringsändamål och omfattar självstudier i allmän marknadsrätt, tentamen av självstudiedelen, 2 dagar lärarledd fördjupning i särskilda regler for DM samt redovisningsuppgift. Utbildningens syfte har varit att ge deltagarna kunskaper i marknads- och konsumenträtt, innefattande: avtalsrätt/- köprätt/-standardavtalsratt och allmänna bestämmelser, upphovsrätt, näringslivets egenåtgärder, marknadsföringslagstiftning, data- integritetskyddslag-stiftning. Regler om muta, bestickning och korruption. Lotterilagstiftning. EG-rätt Etik och Juridik inom marknadsföring5 poäng, Grafiska Institutet (Stockholms Universitetet) 2002 Mercuri International Affärsskola for säljare. Utbildningen har pågått under år och omfattat fem utbildningstillfällen, totalt 15 dagar. Diplom text; Deltagaren har genom utbildningsprogrammet getts de bästa förutsättningar för en egen framgångsrik säljkarriär, där målstyrning av eget arbete har utgjort kärnan. Innehållet är dels fokuserat på utveckling av den egna säljkommunikationsprofilen och den metodiska uppbyggnaden av de egna resultatförutsättningarna. Deltagaren ska kunna förhandla situations anpassat samt på ett systematiskt och prioriterat satt kunna utveckla affärsrelationer med etablerade kunder och nya säljprojekt. Under programmets gång har deltagaren erhållit arbetsrelaterade uppgifter i syfte att applicera utbildningsinnehållet till egen situation Mercuri International Kursbeskrivning: Kund-/säljarbeteende, Säljsamtalet, Att boka besök, Frågeteknik, Målstyrt säljarbete, Presentations- och framställningsteknik, Att styra mot beslut, Argumentationsteknik, Invändningsbehandling, Prisbehandling, Kommunikation 2000 Hutwaite förhandlingsteknik: Kursen ger deltagaren kunskap och träning i både planering och genomförande av varje fas av affärs förhandlingar anpassad till den internt utvecklade affärsprocessen 1999 Körkort för bil 1998 IPU Profil analys baserad på CG Jung s tolkad av PGC AB, att agera i förhållande till olika personligheter 1997 Utbildning i estradörskap, framställningskunskap och marknadskommunikation under år Utbildningen har omfattat ca 40 timmar och varit uppdelad på 5 kurstillfällen varav 2 på internat. Den anordnades som internutbildning inom Infodata AB. Kursmoment: Pedagogisk och berättarteknisk kompetensutveckling, Dramaturgi och argumentations-teknik, Marknadsföring, profilering, positionering, Kroppsspråk, tal och tekniska hjälpmedel, Framställningsövningar med videobandning och analys. Metod: Teoretiska genomgångar har varvats med praktiska övningar med anknytning till deltagarnas funktioner i företaget. Varje genomförd övning har analyserats och utvärderats. Kursledare Ulf Söderström, Konsult, producent och utbildare inom media och kommunikation Gästlärare Chris Ottander Docent/rektor GI/IHR, Robert Sjöblom Skådespelare, regissör och utbildare

9 Sida 9 av poäng Dataanalys och metod översikt, Kvälls studier Stockholms universitet 1991 Dyk licens Scuba diving 1988 Y-Konsults RM Sälj, PC styrt försäljningsarbete 1987 Target management deltagare i en ledningsgrupp på Statens Vattenfallsverk, under åren har genomgått Target Managements koncept i praktiskt och resultatinriktat chefs- och ledarskap poäng i grunder i systemvetenskap, KTH 1981 Värnplikt på Sveriges första ingenjörsregemente Ing 1, Södertälje 1979 Fyra terminer Naturvetenskaplig utbildning, enstaka ämneskompletteringar därefter och studier i ADB Körkort för Motorcykel

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING

Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING Säljchefens guide till CRM FÖR EFFEKTIV FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer att

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com CV Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com Karriärmål Mitt mål är att i kunna utnyttja alla de erfarenheter jag har för att ytterligare bygga verksamheter,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

ISL Institute. ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden.

ISL Institute. ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden. 1 Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten Lösningar för ökad totaleffektivitet LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK ISL Institute är ett internationellt konsult-

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

www.webselect.com webselect@uc.se

www.webselect.com webselect@uc.se UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används varje år som underlag till närmare 6 miljoner affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag.

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team!

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! Case: Hur blev så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! ABC- gruppen okt 2013: Omsättning på 73 MSEK och vinst ca 9 MSEK efter skatt och har senaste året erhållit bl.a. nedanstående

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE Ämnet försäljning och kundservice behandlar försäljning och kundservice inom handelsoch tjänstesektorn. Sälj- och servicefunktionerna är viktiga för företagens verksamhet, och

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning Rikard Jedhammar FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg 2 Rikard Jedhammar Rikard Jedhammar 3 FörsäljningsAkademien

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd organisationer,

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Välkommen till. Marknadsskolan Hösten 2008

Välkommen till. Marknadsskolan Hösten 2008 Välkommen till introduktion Marknadsskolan Hösten 2008 Anders Örnell Anders Örnell Ansvarig Marknadsskolan 070-669 44 30 Magnus Johansson Magnus Johansson Utbildningsansvarig Marknadsskolan 070-104 10

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Res med till världens största konferens inom direkt kommunikation. 4 6 oktober Boston, USA

Res med till världens största konferens inom direkt kommunikation. 4 6 oktober Boston, USA Res med till världens största konferens inom direkt kommunikation 4 6 oktober Boston, USA SWEDMA arrangerar tillsammans med Postnord sedan flera år en resa till USA och den årliga DMA-konferensen. Nu har

Läs mer

Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Kompetens. 232 51 Åkarp. torgny.sternsjo@gmail.com. www.sternsjo.se

Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Kompetens. 232 51 Åkarp. torgny.sternsjo@gmail.com. www.sternsjo.se CV Torgny Sternsjö Kontaktuppgifter Namn: Torgny Sternsjö Födelsedata: 65-08-08 Adress: Kullavägen 20 232 51 Åkarp Hemtelefon: 040-914030 Mobiltelefon: 0709-218018 E-post: torgny.sternsjo@gmail.com Web:

Läs mer

Coaching och Sport Management, 180 hp

Coaching och Sport Management, 180 hp Coaching och Sport Management, 180 hp En bred utbildning för dig som vill arbeta med coaching/ ledarskap och utveckling inom de växande idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. 1 2 Coaching

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

CV Niklas Gustavsson Marketing Automation Expert

CV Niklas Gustavsson Marketing Automation Expert CV Niklas Gustavsson Marketing Automation Expert Namn Niklas Gustavsson Födelsedatum 730526 Status Man, Gift, Marketing Automation Expert Linkedin se.linkedin.com/in/nikgustavsson/ Facebook https://www.facebook.com/nikgustavsson

Läs mer

Curriculum Vitae Jenni Wallin

Curriculum Vitae Jenni Wallin Curriculum Vitae Jenni Wallin Jag är en erfaren teknisk skribent som arbetar främst inom data- och telekomområdet, men jag arbetar även med material för andra tekniska produkter som mätinstrument, dataspel,

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget Starta eget Bok 4 Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Jan Kronkvist Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Motiverar och inspirerar Min drivkraft är att få människor att växa, utveckla nya förmågor och nå

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Lean förbättringsledare. Utbildningsbeskrivning till LIA-arbetsplatser

Lean förbättringsledare. Utbildningsbeskrivning till LIA-arbetsplatser Lean förbättringsledare Utbildningsbeskrivning till LIA-arbetsplatser Utbildningen i korthet Lean förbättringsledare Nässjö kommun anordnar en tvåårig yrkeshögskoleutbildning, YH, Lean förbättringsledare,

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren Rita har arbetat med webben som arbetsplats i de senaste åtta år i resebranschen och har en bred digital kompetens från att ha arbetat med digital närvaro

Läs mer

Organisationsschema för projektgruppen 2013

Organisationsschema för projektgruppen 2013 STOCKHOLM, 2013-01-10 Sida 1 (6) Organisationsschema för projektgruppen 2013 LOGISTIK OCH SYSTEM Logistik och systemgruppens primära uppgift är att ansvara för planeringen och genomförandet av det operativa

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg.

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Ackreditering i E-Interplace - testsystemet för Belbins teamrollmätningar. 2008 i Sundsvall & Stockholm Faktablad från Lysande

Läs mer

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 1 Sammanfattningsvis Lönsamma offentliga affärer kräver - Aktiv dialog mellan upphandlingarna i oskarpt

Läs mer

Säkra din produktion med Axelent Engineering Dags att byta mindset! I tidningen Verkstadforum har Richard Skogward, VD Axelent Engineering, vid flera tillfällen fått agera analytiker och skribent vad gäller

Läs mer