Förvaltat tillgångar skapat koncept och utvecklar metoder att överleva.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltat tillgångar skapat koncept och utvecklar metoder att överleva."

Transkript

1 Sida 1 av 9 Styrelse ledamot och konsult chef CV Förvaltat tillgångar skapat koncept och utvecklar metoder att överleva. Account Manager Direct Marketing tjänster Infodata Direct & Par ( Bisnode Group) Säljbolag med 50 säljare och support för att hjälpa till med kunduppdrag; del av Bisnode AB affärsområde CRM Verkade som tjänsteförmedlare inom direkt marknadsförings område, med en etablerad kundportfölj. Min roll ändrades från att lämna kunder med mindre potential/-uppdrag till att hitta nya större kunduppdrag och ta hand om befintliga större kunder uppdrag. Account manager Direct Marketing tjänster Infodata AB Företag med 400 anställda med varumärken som (InfoTorg, Adresskompaniet, SPAR, Micromedia Banken B2b, Grafiska Kompaniet, Info DM, Finfo Artikel information för byggsektorn) Account manager IT och Direct Marketing tjänster Företag med 400 anställda i en världsomspännande koncern (InfoTorg, Adresskompaniet, SPAR, Micromedia Banken B2b, Grafiska Kompaniet, Info DM, Finfo Artikel information för byggsektorn) Företaget var med konsortiet WireLessApplication WAP, in Sweden, 2000 anställda. Del av affärområdet WEBTECH Produkt chef för konsult tjänster inom analyser Ansvarig för analystjänster som levererades av egen säljorganisation och en återförsäljande organisation med 10 återförsäljande företag. Företaget ingick i den Europeiska IT koncernen Sema Group, en av de stora IT aktörerna i Sverige. Företaget erbjöd IT tjänster och informationsförmedling och Direktmarknads förings tjänster. Företaget växte kraftigt under dessa år. Data och System chef på konsultbolag inom marknads analys Företaget hade licens för den Nordiska marknaden utfärdad av det Engelska bolaget CCN Marketings systemprodukter i Mosaic Suite serien som användes för marknads arbete och användes av våra konsulte för analyser; såldes även som system till företag. Min roll var att utveckla företaget att få ut produkter på den Svenska marknaden och vara systemansvarig för systemet och utbilda konsulter. Projekt ledare marknads och data avdelning Marknadsavdelning inom Esselte Info gruppen, på ett affärsområde med 200 anställda; levererade tjänster inom B2b området med databasen MicromediaBanken som en stor produkt; dessutom tjänster för kund och prospektbearbetning och fullfillment tjänster. Min roll var att verka med systemutveckling senare leda projekt och utveckling av nya produkter och rapportera till ledning och leda säljgrupp i produktlansering.

2 Sida 2 av 10 System utvecklare på B2b byrå med Direct Marknadsförings tjänster Ett litet företag som verkade inom en grupp med 20 anställda med Marknadsföringstjänster i huvudsak för B2b kunder. Företaget erbjöd tjänster för att skapa kund lojalitet och prospekt utveckling med Direkt marknadsförings tjänster. Min roll var att utveckla system och ansvara för system och driva dessa på mässor i huvudsak och stödja gruppen med tekniskt kunnande inom kunduppdrag. Software Konsult inom CRM system och IT teknik Ett litet företag med ett av de första utvecklade PC systemen för säljstöd som såldes ihop med IT teknik för helhetslösningar åt företag med säljkår i huvudsak. Min roll var att utveckla system, träffa kunder och utbilda dessa, skapa merförsäljning; prissätta och köpa in teknik för leverans och ansvara för olika sålda system och göra ändringar i dessa. Verkade inom en grupp där det ingick en reklambyrå. Avdelningschef Statens Vattenfallsverk Avdelningschef för en reproduktions enhet med 14 anställda. Inköp och kalkylering av produktion, hållande och planering av personal, optimering och förbättringar av produktion, ekonomi uppföljning. Arbetat med målstyrningskoncept utvecklat av tidigare marknadsdirektör för Rank Xerox Sverige; deltagare i en ledningsgrupp med ansvar för 200 anställda.

3 Sida 3 av 10 Styrelse ledamot och konsult chef RESULTAT 1. Egen chef 2. Skapat en www site som blev en följd av att lära mig hemside konstruktion; vilket även lett till förbättringar i Engelska då sidor har engelsk text; det har till ett koncept för inspiration och som gått in i en kommersiell fas. 3. Byggt en omfattande tidslinje i Face Book och även delar av denna på Engelska då FB vänner inte talar Svenska 4. Lärt mig att bygga hemsidor. 5. Skapat ett koncept som kallas för Viktiga Pärmen för att säkra upp så att viktiga dokument och idéer finns redundant (på två ställen) 6. Säkrat tillgångar 7. Klarat ut juridiska oklarheter i företagande. 8. Renoverat en lägenhet 9. Förbättrat hälsan 10. Utvecklat ett koncept för att äta gott på McDonalds med K/P (Kcal och Protein) nyckeltal; och i och med detta slippa att hantera matlagningsprocessen med alla dess komponenter, inköp, lagring och alla förberedelser före och efter måltiden och bara njuta av maten och inte ökade omkostnader för mathushållning och ändrad boyta. 11. Utvecklat ett Pioneer Card koncept. 12. Förbättrat mina kunskaper i Engelska och Tyska 13. Skapat en dokumentär film om min släkt och dokumenterat släkthistorier och foton inom mitt koncept Dual management/-viktiga Pärmen som en följd av släktforskning 14. Skapat ett gymnastik schema och en film om fitness och övningarna 15. Underhållit och utvecklat mina färdigheter i MS Word, MS Paint och MS Movie Maker 16. Skapat en ideell site och en kommersiell site del som stödjer mitt koncept HomePage Strategy 17. Skapat en logotype som inspirerar 18. Skapat och skapar en mängd olika affärsidéer att jobba mot som mål Account Manager Direct Marknadsföringstjänster Infodata Direct & Par ( Bisnode Group) 1. Fick erfarenheter från att arbeta med Team bonus. 2. Utvecklat min förmåga att verka i långa införsäljningsprocesser 3. Erhöll inspiration från Lange Sales vilket ledde till egen utvecklad schema metodik och fick som följda att marknadsaktiviteter ökade-/förbättrades. 4. Ökad på mina kunskaper i CRM system Super Office Sex och MS Outlook 5. Utvecklade mitt kunnande i att skriva komplexa anbud med förenklade översikter vilket ledde till att jag blev ansvarig för en offertgrupp med anbud med en årlig omsättning om 10 miljoner kronor. 6. Arrangerade en rutin för Svenska Posten som där de erbjöd mina tjänster ihop med förutsägelser statistiskt framtagna; intressen, innehav och vanor baserat på undersökningsdata som projicerades till målgrupper som de erbjöd marknaden/-kunder; för marknadsföring inom konsument sektorn. 7. Utvecklade mitt kunnande inom marknadsförig, utvecklad intäktsmodeller för webmarknadsföring.

4 Sida 4 av Skapade en rutin för B2b databasmarknadsföring 9. Måluppfyllelse av budget bidrog till en semester resa till Thailand. Account Manager Direct Marketing Services Infodata AB 1. Lärde mig att skapa manus för Call-Centers till kundprojekt. 2. Skapade planeringsrutiner för support så att leveranser blev säkrare i kundprojekten; support skulle få en klar bild av hela produktionsprocessen och sitt ansvar inom den och få förståelse för andra delar. 3. Utvecklade min förmåga att använda mig av support. 4. Trimmade mina förmågor i marknadsföringsprocessen gällande tryckt material, analyser för företag, adresseringstekniker, kuvertering och postala distributions sätt med olika förtjänts och metoder och att för att säkra upp utlovade leveranstider. 5. Förbättrade min förtjänst på kunder men inte så stor ökning av försäljningsvolymen i lågkonjunktur. Account manager IT and Direct Marketing tjänster Fick erfarenhet att arbeta provisonsbaserat till viss del. 2. Blev en Auktoriserad DirektMarknadsföringsAnsvarig ADMA 3. Utvecklade mitt kunnande som account manager och blev en Mercuri International tränad affärsman. 4. Utvecklad mitt kunnande om den Svenska marknaden med kund förfrågningar för B2b kampanjer med målgrupper/-analyser vilket ledde till god kunskap för Aktiehandel. 5. Utvecklade mitt kunnande I Super Office fyra 6. Utvecklade mitt kunnande i att skriva avtal 7. Skapade en rutin så att kunder kunde bearbeta konsumentregistret med statistiska urval och under gällande lag, då den är noggrann inom konsument sektorn. 8. Förbättrade Engelskan då den var koncernspråk. 9. Säkerhetstänket inom IT förbättrades där informationsöverföringar skedde efter utförda provborrningar för oljeprospektering som var värda miljarder och behövde säkras, men även annan säkerhet då kunder hade höga krav på säkerhet. 10. Tränade upp en av mina kunder och införde nya produkter vilket ökade deras/-min/-vår konkurrenskraft. 11. Över 800 olika målgrupper sålda, vilket ofta inkluderade analys. 12. Ökade distriktets försäljning från 1 miljon till 7 miljoner. 13. Företaget såldes för en miljard Produkt chef för konsult tjänster inom analyser Utvecklade mitt kunnande att tänka målgruppsmässigt och mot konsument marknad genom arbete med Orvesto Konsument & Näringslivs undersökningar ihop med deras analys system Sesame för medieplacering. 2. Utvecklat en mycket god förståelse för olika kanalval inom marknadsbearbetning. 3. Skapat rutiner för att underhålla ÅF & säljkår med fakta för att sälja produkter/-mediet. 4. Genomgått interna utbildningar då utvecklad strategi för personal fanns i vad de skulle kunna i olika positioner på företaget: Samspel och kommunikation med omgivningen i form av PGC Jung förhållningsätt till organisationen och medarbetare med praktisk gruppträning. Förbättrat

5 Sida 5 av 10 presentationskunskaper med Ulf Söderströms Memmento Estradör kurser anpassade för Sema Group koncernen. Förhandlingskunskap genom praktisk träning i säljförhandling, Hutwaitet Win Win kurser, och fått förståelse för motparters utgångspunkter. 5. Wordkunnande med mallar och rapportskrivning. Tillverkande presentationer i Powerpoint för säljare och återförsäljare. 6. Utvecklade samverkan med övriga produktansvariga till att skapa paketlösningar och nya produkter. 7. Erfarenhet att arbeta med kunder som förlag, fundraising, bank och försäkring, Energi sektorn, Hotell, IT Sektor, Energi, Industri sektorn, Konsult bolag, och många fler branscher, inblandad i analys uppdrag per år. 8. Implementerade ett antal nya analysmetoder inom konsument B2c & Företag B2b, införde nya statistik program och analystekniker. 9. Analysavdelningen ökade från två personer till att omfatta åtta personer. 10. En tränad säljorganisation med 120 säljare inklusive ÅF som tänkte mer statistik/- analys/-fakta orienterat i sina kunduppdrag. 11. Tävlat mot två andra analysmetoder och vunnit tävling. 12. Bolaget ökade under dessa år sin omsättning med mer än det dubbla till 600 miljoner Data och System chef konsult bolag inom marknads analys Utvecklade mitt kunnande inom statistik och marknadssystem samt klassificerings-metodiken Mosaic och kunnande inom programmen Tactics och Environ för konsumentmarknadsbearbetning. 2. Lärde mig en metodik som jobbar områdes/-distriktsmässigt för att summera fakta från olika datakällor och dra slutsatser. 3. Fick erfarenheter som systemansvarig för mindre bolag. 4. Kvällsstudier i statistik som även gav kunnande inom statistik programmet SPSS. 5. Förbättrade min Engelska då licensgivare var Engelsk koncern 6. Tog fram nya system komponenter som infördes i systemet. 7. Utvecklade metoder för att snabba upp maskiner och delning av resurser; respektive individ skulle kunna klara sig själv i hela sitt arbete om så behövdes. 8. Delaktig i en projektgrupp för EU- omröstning, där scoring teknik användes för att bedöma viktiga frågor att använda i den dialektala kommunikation som genomfördes till människor. 9. Medlem i en grupp om tre personer som ledde till 10 anställda under min tid och etablerat Mosaic Systemen/- metoden på den Svenska marknaden. 10. Byggt en metodik för att koppla kunder geografisk till närmaste outlet. Projekt ledare marknads och data avdelning Utvecklade mina tekniska kunskaper inom nätverks kommunikation. 2. System ansvarig för LM Ericssons deltagande på Telecom mässan I Genevé med en daglig personal med 70 personer I tjänst var dag från 14 olika länder på olika montrar; var dag efter stängning summerades antal besök, fakta och intresse förfrågningar vilket presenterades för verkställande ledning och redundant datalagring av statistik och nya namn på två olika platser för säkerhetsskäl; efter mässan en världsomspännand databas upprättades med kunder, prospekts och andra kategorier med tillhörande besökande intresse för att använda i

6 Sida 6 av 10 marknadskommunikation. 3. Skapade en rutin med uppdatering av en mässas alla olika besökare titel in I vår Micromedia Banks B2b databasen med namn på titel innehavare i de olika besökande företagen, all företags verksamhet fanns dokumenterad i databasen 1,3 miljoner titlar med namn innehavaren av titeln; databasen såldes för marknadsföringssyfte, målgrupper och uppdatering. 4. Befordrad från system ansvarig till att bli projektledare vilket ledde till produktpresentation som hölls för ledningsgruppen; presentation av nya produkter och strategier för affärsutveckling och rapportering av projekt utveckling till ledning 5. Ledde en säljgrupp för att integrerar nya produkter och träningsmetoder 6. Inköp och kalkylering av systemutveckling. 7. Att rapportera projekt effektivt till ledning System utvecklare på B2b byrå med Direct Marknadsförings tjänster Utvecklade mitt kunnande i att bemöta kunder och prospekts med utgång från kroppsspråket på mässor. 2. Skapade metodik för att rationell hantering av dokumentera mötena. 3. Utvecklade min förståelse för DM genom veckomötena för kund och prospektutveckling. 4. Utvecklade produktion av laserbrev med variabel text i utskrifter till låg kostnad. 5. Utvecklade mitt kunnande i Macintosh, Deltagare i en grupp som skapade ett av marknadens första distribuerade prospektsystem direkt in i säljstödsystem. 6. Blev Systemansvarig för ett system som kunde hantera mässor och evenemang genomförda mestadels på mässor; alla deltagande företag; besökare till utställning och seminarier som hölls vid mässan; enklare processer vid entréer och vid möten; dokumentation av intressen/-frågor/- efterfrågan av material; 99 olika utställare kunde hanteras på en mässa med 99 olika säljare/- personal på respektive utställares monter och 99 olika seminarier kunde hållas reda på. Software Konsult inom CRM system och IT teknik Förbättrat mitt kunnande inom hårdvara inom PC teknik och kommunikation. 2. Vågade göra saker som jag inte gjort tidigare och gå i land med att hålla vad som utlovats och levererade system som inte fanns i företagets normala utbud. 3. Fick inköpsvana att köpa produkter från olika återförsäljare och sätta ihop mjukvara och hårdvarulösningar till paket för leveranser. 4. Byggt systemleveranser för säljgrupper, utvecklade metodik för transaktionsuppdatering, typ föregångare till SQL 5. Utvecklade min förmåga att hålla reda på kundanpassade system. Avdelningschef Statens Vattenfallsverk Utvecklat mitt kunnande som chef att bemöta personal och hjälpa till i deras utveckling, fått förståelse för att bygga individens kunskaper för att våga tänka nytt samt betydelse av målstyrt arbete. 2. Fått kunnande att arbeta i ledningsgrupp om fem personer för 200 medarbetar och verka med målstyrt förändringsarbete och ser vikten av att erhålla coaching i processen. 3. Lärt mig att arbeta med olika tidsmetoder; använda produktions statistik; fokusera mot målsättningar och för att nå resultat; fatta beslut. 4. Lärde mig reproduktionstekniker och maskinskötsel.

7 Sida 7 av Lärde mig PC systemet Royal Base med 4GL hantering, Register konstruktion, Ordbehandling, kalkyl med diagram utskrift och programmering. 6. Blev handledare tränad. 7. Införde ny PC- teknik och telekommunikation som stöd för bättre arbetsflöde och en förbättrad service. 8. Möjliggjorde för personal till att lära sig nya tekniker och maskiner. 9. Skapade en hälsosammare och bättre arbetsmiljö och eget telefonnummer. 10. Utvecklade nya produktions metoder för att leverera säker kvalitet och att få en överblick var i processen en produktion befanns sig; med resultat att kunder fick svar direkt; och för att få leveranser snabbare om möjligt. 11. Lärde mig nyttan av att ha produktionsstatistik för inköp av nya maskiner. 12. Levererade av ledning satta mål två år före plan. 13. Tillät att musik spelades i produktion i rätt volym. 14. Gjorde kunder nöjda som Pressavdelningen, Ingenjörer, sekreterare, konstruktörer, byggare, ritningsarkivs avdelning, företagsledning, inköpsavdelning och alla anställda som kunde ta del av information snabbare.

8 Sida 8 av 10 KURSER OCH UTBILDNINGAR 2011 Ekonomi styrning, Företags universitetet Utbildning i Herbalife s multimarketing metoder som Hälsocoach, träning och utbildning I deras produkter Kundanpassad ekonomi Coaching/- chefsträning för team arbete utförd av lärare från Stockholms Universitet Lange Sales: Säljstruktur/ säljstyrning, att förkorta kundens beslutsprocess, leadsmotorn, hur ser framtidens säljare ut? feedback begreppet, säljprocessen, effektiv behovsanalys, effektiva presentationer, att behandla köp signaler, att hantera invändningar, avslutsprocess och avslutstekniker, avslutstekniker, säljpsykologi, målsättningar och vinnande vanor Båtförare intyg Nämnden för båtlivs utbildning NFB 2004 Utbildning fotbollstränare för ungdomar Ingarö IF, SWE fotball 2003 Auktoriserad Direkt Marknadsföringsansvarig, 5p, Universitet Utbildningen är speciellt anpassad för direktmarknads föringsändamål och omfattar självstudier i allmän marknadsrätt, tentamen av självstudiedelen, 2 dagar lärarledd fördjupning i särskilda regler for DM samt redovisningsuppgift. Utbildningens syfte har varit att ge deltagarna kunskaper i marknads- och konsumenträtt, innefattande: avtalsrätt/- köprätt/-standardavtalsratt och allmänna bestämmelser, upphovsrätt, näringslivets egenåtgärder, marknadsföringslagstiftning, data- integritetskyddslag-stiftning. Regler om muta, bestickning och korruption. Lotterilagstiftning. EG-rätt Etik och Juridik inom marknadsföring5 poäng, Grafiska Institutet (Stockholms Universitetet) 2002 Mercuri International Affärsskola for säljare. Utbildningen har pågått under år och omfattat fem utbildningstillfällen, totalt 15 dagar. Diplom text; Deltagaren har genom utbildningsprogrammet getts de bästa förutsättningar för en egen framgångsrik säljkarriär, där målstyrning av eget arbete har utgjort kärnan. Innehållet är dels fokuserat på utveckling av den egna säljkommunikationsprofilen och den metodiska uppbyggnaden av de egna resultatförutsättningarna. Deltagaren ska kunna förhandla situations anpassat samt på ett systematiskt och prioriterat satt kunna utveckla affärsrelationer med etablerade kunder och nya säljprojekt. Under programmets gång har deltagaren erhållit arbetsrelaterade uppgifter i syfte att applicera utbildningsinnehållet till egen situation Mercuri International Kursbeskrivning: Kund-/säljarbeteende, Säljsamtalet, Att boka besök, Frågeteknik, Målstyrt säljarbete, Presentations- och framställningsteknik, Att styra mot beslut, Argumentationsteknik, Invändningsbehandling, Prisbehandling, Kommunikation 2000 Hutwaite förhandlingsteknik: Kursen ger deltagaren kunskap och träning i både planering och genomförande av varje fas av affärs förhandlingar anpassad till den internt utvecklade affärsprocessen 1999 Körkort för bil 1998 IPU Profil analys baserad på CG Jung s tolkad av PGC AB, att agera i förhållande till olika personligheter 1997 Utbildning i estradörskap, framställningskunskap och marknadskommunikation under år Utbildningen har omfattat ca 40 timmar och varit uppdelad på 5 kurstillfällen varav 2 på internat. Den anordnades som internutbildning inom Infodata AB. Kursmoment: Pedagogisk och berättarteknisk kompetensutveckling, Dramaturgi och argumentations-teknik, Marknadsföring, profilering, positionering, Kroppsspråk, tal och tekniska hjälpmedel, Framställningsövningar med videobandning och analys. Metod: Teoretiska genomgångar har varvats med praktiska övningar med anknytning till deltagarnas funktioner i företaget. Varje genomförd övning har analyserats och utvärderats. Kursledare Ulf Söderström, Konsult, producent och utbildare inom media och kommunikation Gästlärare Chris Ottander Docent/rektor GI/IHR, Robert Sjöblom Skådespelare, regissör och utbildare

9 Sida 9 av poäng Dataanalys och metod översikt, Kvälls studier Stockholms universitet 1991 Dyk licens Scuba diving 1988 Y-Konsults RM Sälj, PC styrt försäljningsarbete 1987 Target management deltagare i en ledningsgrupp på Statens Vattenfallsverk, under åren har genomgått Target Managements koncept i praktiskt och resultatinriktat chefs- och ledarskap poäng i grunder i systemvetenskap, KTH 1981 Värnplikt på Sveriges första ingenjörsregemente Ing 1, Södertälje 1979 Fyra terminer Naturvetenskaplig utbildning, enstaka ämneskompletteringar därefter och studier i ADB Körkort för Motorcykel

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

inte bara nollor och ettor

inte bara nollor och ettor inte bara nollor och ettor Entreprenörer inom IKT Power Lake AB a d r e s s Stagneliusvägen 23, 6tr,SE-11259 Stockholm tel+46 (0)8-6562775 mobil +46 (0)70-6730790 www.powerlake.se barbro.fransson@powerlake.se

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis!

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis! annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Oktober 2008 E-Learning Vad är e-learning? Läs mer på sid 4. Företagsutbilda rätt på webben Läs mer på sid 8 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer