XCounter AB (publ) 1 (39)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XCounter AB (publ) 1 (39)"

Transkript

1 1 (39)

2 Årsredovisning 2014 XCounter koncernen, ledande producent av Kadmiumtelluridbaserade detektorer och ledande inom fotonräknande digitala röntgendetektorer för dentala, medicinska och industriella områdena, avger härmed årsredovisning för perioden januari - december Innehållsförteckning Verkställande direktören för XCounter 3 Kommentarer från styrelseordförande 4 Styrelse & ledning i XCounter 5 Förvaltningsberättelse 6 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 7 Förslag till vinstutdelning 8 Årsstämma 8 Förslag till resultatdisposition 8 Resultaträkning för koncernen 9 Rapport över totalresultat för koncernen 10 Rapport över finansiell ställning för koncernen 11 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital 12 Rapport över kassaflöden för koncernen 13 Resultaträkning för moderbolaget 14 Balansräkning för moderbolaget 15 Rapport över förändringar i moderbolagets eget 16 kapital Moderbolaget kassaflödesanalys 17 Väsentliga händelser efter årets slut XCounter ställde ut på mässan European Congress of Radiology 2015 i syfte för att marknadsföra det nuvarande produktutbudet. XCounter dotterbolag AJAT ställde ut på International Dental Show 2015 där lanserade en stor OEMS ett nytt dentalt system med en kundanpassade AJAT detektor. XCounter har under första kvartalet satt upp en produktionsanläggning i London som del i vår pågående strategi för att göra verksamheten redo för större volymkunder och samtidigt bibehålla hög kvalité. Produkter utvecklade under 2014 XCounters senaste produktserie XC-FLITE FX (stationär) och X (skannande) är baserade på en fotonräknande och direktkonverterande röntgensensor. Produkterna är uppbyggda av upp till tre stycken FLITE-kort och kan användas antingen som en stationär eller skannande röntgendetektor. Den högeffektiva CdTe-CMOS sensorn ger produkterna en enastående bildkvalitet. Sensorns funktion att kunna jämföra varje röngenfotons energi med två nivåer gör att två bilder registreras samtidigt med olika energiinformation. Tekniken kan användas för materialseparation som kan utnyttjas för nya tillämpningen inom både medicinsk och indistriell röntgen. Bokslutskommentarer och noter för år XC-FLITE FX-serien Styrelsens intygande 38 Revisionsberättelse 39 För jämförelser har vissa belopp räknats om från SEK till EUR (källa: Sveriges Riksbank): Resultat för perioden 1 januari 31 december 2014 Valutakurs 9,0968 Balanser per 31 december 2014 Valutakurs 9,5155 Resultat för perioden 1 januari 31 december 2013 Valutakurs 8,6494 Detektorn finns tillgänglig med en aktiv yta med olika bredder och djup, antingen 150, 300 eller 450mm bredd och antingen 6,4, 12,8 eller 25,6mm djup. XC-FLITE X-serien Balanser per 31 december 2013 Valutakurs 8,9430 För ytterligare information kontakta: XCounter AB (publ) Rasmus Ljungwe, VD, Tel: +46 (0) Jean-Philippe Flament, Ordförande Deketorn finns tillgänglig i flera olika skanningsstorlekar, från 15x15cm till 30x30cm eller 45x45cm. 2 (39)

3 Rasmus Ljungwe, Verkställande direktör i XCounter säger: XCounter har under de senaste 18 månaderna koncentrerat arbetat med att realisera styrelsens strategi för att ta bolaget från en FoU-fas till att ha en produktbas och stabila intäkter. XCounters detektorfamilj finns nu tillgängliga på marknaden och vår teknik har tagit emots väl av marknaden. XCounter har redan flera kunder vilka vi arbetar med för att hitta ett hem för alla dessa detektorer, under 2016 bör detta leda till volymförsäljning. Med denna utveckling tar XCounter positionen som den ledande off-the-shelf leverantören av fotonräknande detektorer för den medicinska och industriella testmarknaden. Tillsammans med vårt finska dotterbolag Ajat har XCounterkoncernen bevisat att vi kan massproducera kadmiumtelluridbaserade röntgendetektorer och är kompetenta i att stödja stora OEMs som vill ta steget till att ha den bästa bildkvalitén vilket underlättas genom direktomvandling av strålning till elektriska signaler. Detta gör koncernen till en tillförlitlig partner för volymkunder. Det finns fortfarande många områden där film är röntgentekniken som används och att andra har gått vidare till CMOS är vanligt. Branschledare letar nu efter nästa generations teknik för att höja bildkvalitén. XCounter och AJAT tillhandahåller produkterna för detta steg. Ajats avtal med Sirona exemplifierar viljan hos en stor OEM att ta den ledande positionen i bildkvalité och detta med stora volymer. XCounter har insett att ett bolag inte kan vila på sina lagrar. Utveckling innehåller även kostnadsreducering av elektronik och mekanik samt koncernbaserade inköpsvolymer av kadmiumtellurid. XCounter utvecklar idag ännu en version av våra skannande detektorer som konkurrerar i pris och är i vissa fall även billigare än konkurrenterna med den närmaste tekniken. XCounter kommer att utforska nya applikationsområden och nya detektionsmaterial samtidigt som vi förbättrar vår ASICteknik ytterligare för att utnyttja fördelarna med fotonräkning. Bolaget arbetar för att behålla den ledande positionen i det tekniska området samt möjligheten att massproducera detektorer till en rimlig kostnad. Detta kommer att öppna marknaden ytterligare för koncernen samtidigt som vi kan behålla den ledande positionen inför den stundande revolutionen av direktkonvertering och fotonräkning. Ajat kommer stärka sin redundans för att ytterligare säkerställa försörjningen till stora OEMs och att utveckla koncernens redan goda kvalitetssäkringsprocesser. Röntgenindustrin befinner sig i en spännande tid, ett ökat utbud av massproducerade direktkonverterade detektorer, både fotonräknande och laddningsintegrerande kombinerat med förmågan att behandla olika energier möjliggör nya applikationer, bättre bildkvalité till lägre pris samt låga fotonflödestekniker såsom faskontrast som intresserat den medicinska industrin. XCounter är väl placerade att vara den utvalda leverantören för denna nya våg av röntgenapplikationer. XCounterkoncernen är en tillförlitlig partner för volymproduktion av de bästa röntgendetektorerna tillgängliga. AJAT fortsätter generar vinst trots betydande investeringar i lokal och kapacitet. Omsättningen minskade något 2014 men förmodas öka kraftigt under 2015 på grund av att det investeringar som gjorts Under 2014 kvittades det lån XCounter tagit från den största aktieägaren till aktier i bolaget. Under hösten emitterad bolaget ytterligare aktier för att kunna bibehålla den accelererade utvecklingen av våra fotonräknade detektorer. Genom detta kapitaltillskott kunde moderbolaget avsluta et nyckelprojekt under slutet av Utfallet är betydande för moderbolaget och dess framtida omsättning. Utvecklingskostnaderna hänförliga till detta projekt har aktiverats under 2014 baserat på riktlinjerna i IFRS 38. XCounter har fortfarande en lång väg kvar och det kommer att krävas ett hårt arbete och engagemang, även med det senaste ett och ett halvt året måste XCounter arbeta hårdare än någonsin för att kunna förverkliga alla möjligheter. Moderbolaget kommer att behöva ytterligare finansiering på en miljon euro i mitten av 2015 för att bibehålla alla aktiviteter i full fart mot marknaden och nästa generation av vår produktserie. Jag är väldigt tacksam för det engagemang och den lojalitet de anställda inom koncernen har visat det senaste året. Jag vill även passa på att tacka våra kommersiella partners som har gjort 2014 framgångsrikt år." 3 (39)

4 Kommentarer från styrelseordförande 2014 var året XCounterkoncernen nådde en milstolpe Efter några tuffa år var 2014 som vi förväntat oss ett övergångsår där verksamheten tagit ett steg i rätt riktning. XCounter och AJAT ha fortsatt investera i att förbättra produktionskapaciteten, kvalitén och nya produkter. Gruppen har under året säkrat nya kontrakt för flera produkter ut XCounters portfolio. På det fotonräknande området har XCounter slutfört utvecklingen av FLITE-korten och börjat skeppa sina första produkter till kunder under XCounter har fokuserat en betydande del av bolagets resurser på mjukvaruutveckling då detta har varit vår svagaste punkt. XCounter räknar att börja skeppa en billigare skannade detektor under mitten av Vi förväntar oss att denna skannande detektor kommer att generera en snabb ökning av omsättningen under Alla tester hittills gjorda med den skannande FLITE detektor bekräftar att XCounters fotonräknande teknik är överlägsen befintliga detektorteknik. XCounters dotterbolag Ajat har under året investerat i att höja produktionskapaciteten samtidigt som de arbetat med att förbättra kvalitén för att kunna tillgodose en betydande ökning av leveranser i början av Ajats orderbok för 2015 är cirka 40 % högre än Även om konkurrensen för laddningsintegrerade kadmiumtelluridbaserade detektorer ökar är Ajat fast beslutna om fortsatt fokusera på dess patentportfölj precis som bolaget gjort tidigare. Balanserade utvecklingskostnader under perioden som slutade 31 december 2014 uppgick till ksek (keur 1 120) (2013: ksek (keur 161) vilket utgörs av kostnader för utveckling av röntgendetektorer. Summa aktiverade utvecklingskostnader per 31 december 2014 uppgick till ksek (keur 2 841) (2013: ksek (keur 2 108) inklusive erhållna bidrag/inkomster för utveckling. Kassan vid utgången av december 2014 var SEK 23,9m (EUR 2,5m) jämfört med SEK 35,2m (EUR 3,9m) vid utgången av december Styrelsen anser att den nuvarande affärsplanen gör det möjligt för koncernen att nå en uthållig lönsamhet. Utsikter och fortlevnad Vi har en mycket positiv syn på verksamheten för 2015 och framåt, intäkterna förväntas öka med cirka 40 %. Ajat ökar intäkterna betydligt under 2015 och även om det kan vara för tidigt att förutse så räknar vi med 2016 visa en ökning jämfört Med tanke på den goda resultat tester av den fotonräknande tekniken tror vi att potentiella kunder kommer att testa detektorerna under de kommande månader och att detta kommer att leda till ökade intäkter mot slutet av XCounters fotonräknande teknik i kombination med Ajats erfarenhet av kadmiumtellurid är ett vinnande koncept. Vi arbetar hårt för att få ner kostnaden för de fotonräknande detektorerna för att locka en bredare krets. Vi förväntar oss att gruppen som helhet är kassaflödesneutrala år 2015 dock kommer vi emittera aktier för cirka en miljon euro i mitten av Vi tror att vi har nått en milstolpe med vet att det finns fortfarande en hel del arbete framöver. Danderyd den 31 mars 2015 Jean-Philippe Flament Ordförande, XCounter AB (publ) Finansiell information Omsättningen för perioden januari - december uppgick till ksek (keur 8 135) (2013: ksek (keur 8 824)), den utgjordes främst av försäljning av röntgendetektorer och röntgensystem för dental och industriell användning. Kostnader för råmaterial för perioden januari - december blev ksek (keur 3 843) (2013: ksek (keur 4 614), är främst hänförlig till inköp av kadmiumtellurid (CdTe) och andra komponenter för tillverkning av röntgendetektorer och system. 4 (39)

5 Styrelse & Ledning i XCounter AB Jean-Philippe Flament, 46 år, styrelseordförande Jean-Philippe är ordförande för VisuRay PLC, en större aktieägare till XCounter. Han har arbetat som portföljförvaltare ( ) på Cheyne Capital Management. Flament har tidigare verkat som Managing Director för Morgan Stanley & co International LTD ( ) och som Assistant Director för NatWest Financial Products plc ( ). Flament har en examen i finans och internationell affärsverksamhet vid New York University. Spencer Gunn, 49 år, styrelseledamot samt Operativ Chef/COO Spencer har mer än 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling och mer än 10 års erfarenhet i ett medicinteknisk röntgenbild- och detektorsbolag. Han är en av grundarna av Dexela och ledde där den grupp som skapade den första arbetsstationen för tomosynthesis och arbetat med Dr Alex Stewart för att ta fram en första kommersiella tomosynthesisrekonstruktionen. På XCounter kommer han att använda sin erfarenhet av att utveckla högteknologiska röntgendetektor för att vara med och skapa XCounters nästa generation av fotonräknande detektorer. Ondine de Rothschild, 35 år, styrelseledamot utanför den verkställande ledningen Ondine har en kandidatexamen i konst, en examen i konsthistoria samt en examen i ekonomi från Princeton University. Hon har arbetade på Galerie Ariane Dandois ( ). De senast åren har de Rothschild verkat som privat investerare och arbetat med investmentbolag, Venture kapital, aktiehandel och ett fastighetsinvestings-bolag. Thor Haugnaess, 56 år, styrelsesuppleant utanför den verkställande ledningen Thor Haugnaess har arbetat i oljeoch gasindustrin i över 25 år, främst inom oljefältsbaserade servicetjänster vid Schlumberger koncernen i ett antal olika ledande befattningar. Mellan 2003 och 2006 var Haugnaess ordförande för den norska borr entreprenören, Ocean Rig ASA, som var noterat på Oslo börsen. Haugnaess har en magister examen i Petroleum Engineering från universitetet i Trondheim (NTNU) i Norge. Yngvar Hansen-Tangen, 47 år, styrelsesuppleant utanför den verkställande ledningen Yngvar Hansen-Tangen är styrelseledamot och storägare i Viking Holding AS - ett familjeägt investeringsbolag. Han är också med i styrelsen för Viking Holding Eiendom AS och Hansen-Tangen Shipping AS. Han har varit verkställande direktör för Viking Technology AS och Viking Dredging AS. Han har även arbetat som PR-chef på Oslo-börsen och som journalist i Fædrelandsvennen AS. Hansen- Tangen har en examen i medicin vid universitet i Oslo och en Bachelor of Arts i ekonomi från Northwestern University, USA. Rasmus Ljungwe, 22, år, Verkställande direktör/ CEO Rasmus Ljungwe kom direkt från Upplands-Bro gymnasium till bolaget Därifrån har han en gymnasieexamen i Ekonomi. Han började som Ekonomiassistent på bolaget för att sedan i april 2012 få befattningen Ekonomiansvarig. Sedan juli 2013 har Ljungwe verkat som Verkställande Direktör. Han studerar för tillfället på Stockholms universitet för att ta en Executive MBA. Christer Ullberg, 47 år, Teknikchef/CTO Christer Ullberg har varit verksam i XCounter sedan 1997 och innan dess har han mer än tio års professionell erfarenhet av projektledning inom utveckling av rymdutrustning. Tidigare har han ansvarat för all elektronisk konstruktion för rymdtillämpningar vid ACR Electronic AB, han har även arbetat som projektledare för multinationella vetenskapliga ballongprojektet PIROG och har varit ansvarig för miljötest av elektroniska system för rymdtillämpningar. Konstantinos Spartiotis, 50 år, Verkställande direktör/ CEO för Oy AJAT Ltd. Konstantinos Spartiotis har en doktorsexamen i högenergifysik från Johns Hopkins universitet och har författat eller medförfattat till ett flertal vetenskapliga publikationer och patent. Sedan 1994 har han ägnat sin karriär åt att vara en pionjär inom Cd(Zn)Te CMOS teknik i röntgen och gamma strålande bilder för dentala-, medicinska och industriella applikationer. Spartiotis grundade Oy AJAT Ltd och är verksam som verkställande direktör för Oy Ajat Ltd sedan (39)

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för XCounter AB (publ) ( XCounter eller bolaget ), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Inledning XCounter är ett ledande teknologibolag inom direktkonvertering (laddningsintegration och fotonräkning) för digitala röntgenbilder för dentala, medicinska och industriella marknader. Bolaget grundades 1997 och bolagets aktier finns registrerad i Euroclear Bank Sverige. Bolaget är baserat i Stockholm i Sverige och Esbo i Finland. Adressen till huvudkontoret är Svärdvägen 23 1 tr, Danderyd, Sverige. Vid moderbolaget består verksamheten främst av forskning och utveckling (FoU) och anpassning av fotonräknande detektorer samt ledning och administration. Koncernen är aktivt i utvecklingen av fotonräkning och tomosyntesbaserade 3D röntgendetektor för dentala, medicinska och industriella applikationer baserat på vår grundläggande röntgenteknik. Det aktuella antalet anställda är 57 vid utgången av december Moderbolaget har en central roll i att leda och koordinera koncernens aktiviteter i att utöka möjligheterna inom branschen för röntgenbilder som syftar till att göra bolaget till den ledande leverantören av de senaste röntgendetektorerna. XCounter är igenom dotterbolaget den ledande tillverkaren av kadmiumtelluridbaserade detektorer. XCounter fokuserar på tre olika affärsområden vilka är oberoende av varandra. I dem kan våra befintliga och kommande detektorer effektivt användas inom de dentala, medicinska och industriella marknaderna. XCounter för ett nära samarbete med våra OEMs (Original Equipment Manufacturer) för att fortsatt stärka vår position inom alla områden och för att maximera vår tekniska utveckling. Viktiga händelser under 2014 Efter några tuffa år var 2014 som vi förväntat oss ett övergångsår där verksamheten tagit ett steg i rätt riktning. XCounter och AJAT ha fortsatt investera i att förbättra produktionskapaciteten, kvalitén och nya produkter. Gruppen har under året säkrat nya kontrakt för flera produkter ut XCounters portfolio. På det fotonräknande området har XCounter slutfört utvecklingen av FLITE-korten och börjat skeppa sina första produkter till kunder under XCounter har fokuserat en betydande del av bolagets resurser på mjukvaruutveckling då detta har varit vår svagaste punkt. XCounter räknar att börja skeppa en billigare skannade detektor under mitten av Vi förväntar oss att denna skannande detektor kommer att generera en snabb ökning av omsättningen under XCounters dotterbolag Ajat har under året investerat i att höja produktionskapaciteten samtidigt som de arbetat med att förbättra kvalitén för att kunna tillgodose en betydande ökning av leveranser i början av Ajats orderbok för 2015 är cirka 40 % högre än Även om konkurrensen för laddningsintegrerade kadmiumtelluridbaserade detektorer ökar är Ajat fast beslutna om fortsatt fokusera på dess patentportfölj precis som bolaget gjort tidigare. Immateriella rättigheter XCounter koncernen sätter stort värde på immaterialrätt och patent. Koncernens strategi är att fokusera på att skydda följande nyckelområden: Central detektorteknik Central produktionsteknik Extra-orala dentala bildsystem med flera funktioner Bildbehandling och tomosynthesis rekonstruktion Översiktlig beskrivning av vår teknologi Direktkonvertering - XCounter koncernens grundteknik Röntgen CdTe (Röntgen omvandlas till elektriska signaler) CMOS-krets Integrering eller Fotonräkning Bild Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare Ersättning till styrelse och ledande befattnings-havare framgår av not 8. Personal och miljö XCounter följer avtalen mellan Industri- och Kemigruppen och Sveriges Ingenjörer/Unionen samt finska Metallförbundet. För att bolaget ska kunna maximera sin konkurrenskraft är det viktigt att ta tillvara och optimera tillgängliga resurser, i synnerhet personalresurser. XCounters jämställdhetspolicy innebär lika rättigheter oberoende av kön, utbildning, etniskt ursprung, religion etc. Policyn ska beaktas i det dagliga arbetet, vid nyrekrytering till olika befattningar och arbetsgrupper samt i utbildning och organisation. Efterlevnaden kontrolleras och utvärderas årligen. XCounter har vid flera tillfällen erbjudit bolagets anställda aktieoptioner. I XCounters arbetsmiljöpolicy finns instruktioner för hur verksamheten inom XCounter ska utföras och om kontroller för att undvika olyckor och ohälsa. 6 (39)

7 Framtidsutsikter och fortsatt drift Vi har en mycket positiv syn på verksamheten för 2015 och framåt, intäkterna förväntas öka med cirka 50 %. Ajat ökar intäkterna betydligt under 2015 och även om det kan vara för tidigt att förutse så räknar vi med 2016 visa en ökning jämfört Med tanke på den goda resultat tester av den fotonräknande tekniken tror vi att potentiella kunder kommer att testa detektorerna under de kommande månader och att detta kommer att leda till ökade intäkter mot slutet av XCounters fotonräknande teknik i kombination med Ajats erfarenhet av kadmiumtellurid är ett vinnande koncept. Vi arbetar hårt för att få ner kostnaden för de fotonräknande detektorerna för att locka en bredare krets. Vi förväntar oss att gruppen som helhet är kassaflödesneutrala år 2015 dock kommer vi emittera aktier för cirka en miljon euro i mitten av Vi tror att vi har nått en milstolpe med vet att det finns fortfarande en hel del arbete framöver. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Finansiella risker Det kommer att krävas ytterligare finansiering för XCounters fortsatta verksamhet. Detta kan äga rum i ett mindre förmånligt marknadsläge och på villkor som är mindre förmånliga än vad styrelsen anser att de är idag. En sådan extern finansiering kan ha en negativ inverkan på XCounters verksamhet eller på aktieägarnas rättigheter. Om aktier eller andra värdepapper utfärdas, kan aktieägarna bli utspädda och lånefinansieringen kan innehålla villkor som begränsar bolagets flexibilitet. Det är inte säkert om finansiering vid en sådan tidpunkt kan säkras överhuvudtaget eller på villkor som bolaget kan acceptera. Upplysningar om ytterligare finansiella riskfaktorer återfinns under not 2 Finansiell riskhantering. Kunder och partner XCounters fem största partners och kunder svarade tillsammans för cirka 73 % (2013: 80 %) av nettoförsäljningen. Följaktligen kan förlusten av en kund ha en väsentlig effekt på bolagets intäkter och ställning. Som en följd av den förväntade ökningen och expansionen av verksamheten förväntas andelen av bolagets försäljning till sina största partners och kunder efterhand minska. Tidigt utvecklingsstadium Vissa av XCounters produkter befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Det finns ingen garanti för att någon av bolagets produktutvecklingar kommer att utvecklas med framgång. Bolaget kan stöta på förseningar och ådra sig ytterligare kostnader utöver de kostnader man för närvarande förväntar sig. Vidare finns ingen garanti för att bolagets utvecklade produkter kommer att klara den kliniska testningen framgångsrikt eller att de kommer att uppfylla de tillsynsmässiga samt kostnads- och produktionskrav som ställs för kommersiell distribution. Även om XCounters produkter lanseras så finns det ingen garanti för att de accepteras av marknaden eller att de kommer att generera väsentliga intäkter. Tekniska förändringar och nuvarande konkurrens Marknaden för digital röntgen kännetecknas av betydande tekniska förändringar. XCounter riktar in sig på marknader där marknadsförda produkter redan finns och där andra bolag också utvecklar nya produkter. Forskning och utveckling inom andra bolag liksom förändringar i kompletterande röntgenteknologi kan göra att bolagets produkter under utveckling blir omoderna. Konkurrenter, varav vissa har avsevärda finansiella och andra resurser, kan antingen ligga före bolaget när det gäller att utveckla produkter och få myndighetsgodkännande eller lyckas utveckla en produkt som är effektivare och mer ekonomiskt livskraftig. Dessutom måste utvecklade produkter tillgodose klinisk praxis och patienternas förväntningar. Det finns inga garantier för att bolagets teknologi inte kommer att bli föremål för kopiering, imitation eller omvänd ingenjörskonst. Produktansvar Bolagets verksamhet är utsatt för potentiella risker avseende produktansvar och professionellt skadeståndsansvar som följer av utveckling och tillverkning av diagnostiska medicinska instrument för diagnostisering med hjälp av röntgen. Eventuella krav på produktansvar som görs gällande mot bolaget kan leda till en höjning av bolagets försäkringspremie för produktansvar eller påverka bolagets möjlighet att i framtiden teckna sådan försäkring, samt till skyldighet att betala skadestånd som överstiger gränser i försäkringsvillkoren. Legala risker och kontrollrisker Den kliniska utvärderingen, tillverkningen och marknadsföringen av bolagets produkter faller under statliga bestämmelser och övervakning. Dessutom kan regelförändringar påverka bolagets verksamhet och framtidsutsikter. Bolagets kommersiella framgångar är också delvis beroende på i vilken omfattning ersättning för behandlingarna kommer att finnas tillgänglig. Patent och äganderätt Bolagets framtidsutsikter beror delvis på hur man utnyttjar tekniken. Det finns till exempel ingen garanti för att patent beviljas för bolagets patentansökningar eller att tredje man inte gör anspråk på patents äganderätt, giltighet eller omfattning. Bolagets framgångar beror också på icke-intrång i tredje parts patent. Beroende av tredje part XCounter är beroende av att säkerställa och kvarhålla parter för vidareutveckling, tillverkning och efterföljande marknadsföring av prototyper. Framgångarna med nuvarande affärsmodell är och kommer även i fortsättningen att delvis vara beroende av att tillfredsställande relationer upprättas och bibehålls och av licensiering av produktlicenser till tredje part. Beroende av nyckelpersoner Bolagets framgångar är beroende av kompetensen hos chefer och teknisk personal. Det kan dock inte garanteras att dessa stannar i sin tjänst. 7 (39)

8 Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag Intäkter, ksek Övriga rörelseintäkter, ksek Rörelseresultat, ksek Periodens förlust, ksek Förlust per aktie, SEK -2,41-6,41 Immateriella tillgångar, ksek Likvida medel, ksek Antal aktier till kvotvärde Aktiekapital, ksek Förslag till vinstutdelning XCounter har inte föreslagit eller lämnat några utdelningar på sina aktier sedan bildandet. Styrelsens nuvarande avsikt är att behålla bolagets egna kapital under överskådlig framtid för att finansiera bolagets framtida utveckling. Årsstämma 2015 Årsstämman kommer att hållas 28 maj 2015 vid bolagets lokaler, Svärdvägen 23, Danderyd. Kallelse till årsstämman meddelas och publiceras för alla aktieägare senast 28 april Förslag till resultatdisposition Till årsstämman är den ansamlade förlusten i moderbolaget (SEK); Balanserat resultat och fritt eget kapital Periodens förlust Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, kronor, överförs i ny räkning. Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, förändring av eget kapital och noter. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor (ksek) där ej annat anges. 8 (39)

9 Resultaträkning för koncernen (ksek) Not januari- januari- 1 december december Rörelsens intäkter Intäkter 3, Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverat arbete för egen räkning Summa aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Kostnader för råmaterial Övriga externa kostnader 9, 23, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 13, Nedskrivningar av immaterilla anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Årets resultat som är hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Resultat per aktie Resultat per aktie (SEK) 12-2,41-6,41 Vägt antal aktier Faktiskt antal aktier (39)

10 Rapport över totalresultat för koncernen (ksek) januari- januaridecember december Årets resultat Övrigt totalresultat för året: Poster som kan komma att återföras till resultaträkningen för koncernen - - Omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter Summa övrigt totalresultat för året Summa totalresultat för året Summa totalresultat för året hänförligt till: Moderföretagets aktieägare (39)

11 Rapport över finansiell ställning för koncernen (ksek) Not 31 december 31 december Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital 19, Omräkningsreserv Balanserad förlust Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Långfristiga skulder Upplåning Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder och andra skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Eventualförpliktelser (39)

12 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital (ksek) Övrigt Aktiekapital tillskjutet Omräkningsreserv förlust Summa Balanserad kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat för januari - december 2013: Årets resultat Summa övrigt totalresultat Summa redovisad förlust för året Nyemission Aktierelaterade ersättningar Utgående balans per 31 december Totalresultat för januari - december 2014: Årets resultat Summa övrigt totalresultat Summa redovisad förlust för året Nyemission Aktierelaterade ersättningar Utgående balans per 31 december (39)

13 Rapport över kassaflöden för koncernen (ksek) Not januari- januari- 1 december december Kassaflöde från/använt i den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för icke kassapåverkande poster Betald skatt Betalda räntor Kassaflöde från/använt i den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förskott från kunder Lager Rörelsefordringar Rörelseskulder Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från/använt i den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Erhållen ränta Aktiverade immateriella tillgångar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Aktiverade utgifter för utveckling Kassaflöde använt i investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av övriga lån Förändring av kapitallån & konvertibla lån Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferans av likvida medel Likvida medel vid årets slut (39)

14 Resultaträkning för moderbolaget (ksek) Not januari- januari- 1 december december Rörelsens intäkter Intäkter 3, Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverat arbete för egen räkning Summa aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 9, 23, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 13, Nedskrivningar av immaterilla anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknander resultatposter Resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat - - Årets resultat Totalresultatet för moderbolaget är detsamma som årets resultat (nettoresultat) på grund av att det inte finns något övrigt totalresultat för moderbolaget. 14 (39)

15 Balansräkning för moderbolaget (ksek) Not 31 december 31 december Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Lån till dotterbolag Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Kortfristiga fordringar koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Aktierelaterade ersättningar 19, Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder och andra skulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda panter Eventualförpliktelser (39)

16 Rapport över förändringar i moderbolagets eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital (ksek) Aktiekapital Reservfond Överkursfond Aktierelaterade ersättningar Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma Årets resultat Nyemission Aktierelaterade ersättningar Utgående balans per 31 december Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma Årets resultat Nyemission Aktierelaterade ersättningar Utgående balans per 31 december (39)

17 Moderbolagets kassaflödesanalys (ksek) Not januari- januari- 1 december december Kassaflöde använt i den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för icke kassapåverkande poster Kassaflöde använt i den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förskott från kunder Rörelsefordringar Rörelseskulder Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde använt i den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Erhållen ränta - - Betald ränta Erhållna bidrag/inkomster för utveckling - - Aktiverat arbete för egen räkning Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Ovillkorat aktieägartillskott - - Kassaflöde använt i investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagande av koncernlån Förändring konvertibla lån Återbetalning av koncernlån Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (39)

18 BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER FÖR ÅR 2014 Bolaget XCounter koncernen, ledande producent av kadmiumtelluridbaserade detektorer och ledande inom fotonräknande digitala röntgendetektorer för dentala, medicinska och industriella områdena. Bolaget grundades 1997 och finns registrerade i Euroclear Bank Sverige. Bolaget är baserat i Stockholm i Sverige och Esbo i Finland. Adressen till huvudkontoret är Svärdvägen 23 1 tr, Danderyd, Sverige. Bolagets mål är att bli den ledande leverantören av den senaste teknologin inom röntgendetektorer. För detta ändamål avser bolaget att utveckla och marknadsföra avancerade röntgenapplikationer genom att använda den främsta detektorteknologin och innovativa mjukvarualgoritmer som 3D tomosynthesis och fotonräknande principer. 1 Väsentliga redovisningsprinciper a) Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom de fall som anges senare under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 31 mars Koncernens resultaträkning, rapport över finansiell ställning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 28 maj b) Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, förutom för de finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. De redovisningsprinciper som tillämpats anges nedan. Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader räknat från balansdagen. c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Poster som ingår i de finansiella rapporterna är värderade i SEK, som är moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta. All finansiell information som är presenterad i SEK är avrundade till närmaste tusental, om inte annat anges. Oy AJAT Ltd's funktionella valuta är EUR. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av bolagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 28, Viktiga uppskattningar och bedömningar. Information om kritiska bedömningar vid tillämpade redovisningsprinciper som har den mest betydande effekten på de redovisade beloppen i koncernredovisningen ingår i not 13, Immateriella tillgångar. e) Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper Inga standarder, ändringar eller tolkningar med tillämpning från räkenskapsåret som startade 1 januari 2014 har haft någon väsentliga inverkan på de finansiella rapporterna. f) Nya ej tillämpade redovisningsprinciper Ett antal nya standarder, ändringar och tolkningar med tillämpning från räkenskapsåret som startade 1 januari 2014 eller senare har inte tillämpats vid upprättandet av de finansiella rapporterna. Ingen av dessa förväntas ha någon väsentliga inverkan på de finansiella rapporterna med undantag av följande: IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder reglerar intäktsredovisning. De principer som IFRS 15 baseras på ska ge läsaren en mer informativ information av företagets intäkter vid granskning av de finansiella rapporterna. Inga av IFRS eller IFRIC-tolkningarna som ännu inte trätt i kraft förväntas ha någon väsentliga inverkan på koncernen. d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Vid upprättandet av koncernredovisningen i enlighet med IFRS krävs att bolagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar och skulder, intäkter och kostnader. Faktiska resultat kan avvika från dessa uppskattningar. 18 (39)

19 g) Rörelsesegmentrapportering Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentets resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som styrgruppen som fattar strategiska beslut. XCounter leder och rapporterar sin verksamhet som ett enda segment; utveckling, tillverkning och marknadsföring av specialdesignad röntgendetektorteknologi. Se not 4 för ytterligare beskrivning av indelningen av rörelsesegmentet. h) Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv Koncernredovisning XCounter AB har upprättat en koncernredovisning. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de bolag där XCounter har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande föreligger när moderbolaget har rätt att utforma bolagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Alla koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader elimineras i koncernredovisningen. Även orealiserade vinster och förluster elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterbolag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan överförd ersättning och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Koncernbolag Resultat och finansiell ställning för alla koncernbolag (av vilka inget har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta än moderbolagets funktionella valuta, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande för konsolideringsändamål: a. Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs; b. Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader till transaktionsdagens kurs), och c. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av dotterbolag redovisas i övrigt totalresultat. Vid konsolideringen förs omräkningsreserver, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar, till eget kapital vid Omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten. Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. Dotterbolag är bolag som står under ett bestämmande inflytande från XCounter AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt rätt att utforma ett bolags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga till dotterbolag direkt i resultatet när dessa uppkommer. Andelar i dotterbolag, intressebolag och joint ventures redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterbolag, intressebolag och joint ventures. Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten av att köpeskillingen kommer att utgå. Eventuella förändringar av avsättningen/fordran läggs på/reducerar anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen redovisas villkorade köpeskillingar till verkligt värde med värdeförändringar över resultatet. i) Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursvinster och förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och förluster redovisas i posten Övriga externa kostnader i resultaträkningen. j) Intäkter Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. 19 (39)

20 Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla bolaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter såsom beskrivs nedan. Intäktsbeloppet anses inte kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt förrän alla förpliktelser avseende försäljningen har uppfyllts eller förfallit. Koncernen grundar sina bedömningar på historiska utfall och beaktar därvid typ av kund, typ av transaktion och speciella omständigheter i varje enskilt fall. Koncernens intäkter härrör huvudsakligen från projekt till fast pris, produktförsäljning och konsultarbete. Projektbaserade intäkter redovisas i förhållande till projektets färdigställandegrad på balansdagen givet att färdigställandegraden tillförlitligt kan uppskattas. I annat fall redovisas intäkten endast i den utsträckning den motsvarar redovisade kostnader som är återvinningsbara. Färdigställandegraden beräknas som kvoten mellan erlagda utgifter på balansdagen och de uppskattade sammanlagda utgifterna. I de fall då en förlust förväntas uppstå för ett oavslutat projekt, redovisas hela den förväntade förlusten mot årets intäkter. Intäkter från försäljning av produkter tas upp som intäkt vid tidpunkten för leveransen om inte väsentliga risker eller förpliktelser kvarstår efter leverans. Produktförsäljning som levereras i projektform redovisas som försäljning i enlighet med färdigställandegrad baserat på upparbetade timmar. Löpande konsulttjänster tas upp som försäljning när arbetet utförs. Exklusivitet är beaktad som intäkt linjärt över tid enligt den givna exklusiviteten. Detta är hur XCounter betraktar exklusivitet till det Ledande Röntgenbildsbolaget inom Hälsovård. Betalningar för exklusiviteten har gjorts. k) Skatter Bolagsskatten i Sverige är 22,0% och i Finland 20,0%. Inkomstskatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen utom till den del den som avser ett rörelseförvärv eller poster som redovisas direkt mot eget kapital eller i övrigt totalresultat. Aktuell skatt är den förväntade skatten som skall betalas eller erhållas på den beskattningsbara inkomsten eller förlusten för året, med skattesatser som är beslutade eller aviserade per balansdagen samt eventuella justeringar av aktuell skatt avseende tidigare år. Aktuella skatteskulder ingår även i skatteskulden som följer av beslut om utdelning. Uppskjuten skatt redovisas avseende temporära skillnader mellan redovisade värden på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och de belopp som används vid beskattningen. Uppskjuten skatt redovisas inte för: temporära skillnader på den första redovisningen av tillgångar eller skulder i en transaktion som inte är ett rörelseförvärv och som varken påverkar redovisad eller skattepliktig vinst eller förlust; temporära skillnader avseende investeringar i dotterbolag och gemensamt styrda bolag i den mån det är sannolikt att de inte kommer att vändas inom överskådlig framtid, och skattepliktiga temporära skillnader som uppkommer vid första redovisningen av goodwill Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas tillämpas på temporära skillnader när de återvinns respektive regleras, baserat på de lagar som har beslutats eller aviserats per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal rätt att kvitta aktuella skatteskulder och tillgångar, och de avser skatter som debiteras av samma skattemyndighet på samma skattesubjekt, eller på olika skatteenheter, men de avser att reglera aktuella skatteskulder och tillgångar med ett nettobelopp eller skattefordringar och skulder kommer att realiseras samtidigt. En uppskjuten skattefordran redovisas för underskottsavdrag, skatteavdrag och avdragsgilla temporära skillnader, i den mån det är sannolikt att framtida skattepliktiga vinster kommer att finnas mot vilka de kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar prövas vid varje balansdag och minskas i den mån det inte längre är sannolikt att den närstående skattefordran kommer att realiseras. l) Finansiella instrument Klassificering och värdering Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen, låne- och kundfordringar och övriga skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när XCounter blir en part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Låne- och kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde plus transaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från tillgången har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Koncernen tar bort en finansiell skuld från balansräkningen när dess avtalsmässiga skyldigheter är avförda, annullerade eller upphörda. 20 (39)

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

XCounter AB. Delårsrapport. Januari juni 2012

XCounter AB. Delårsrapport. Januari juni 2012 XCounter AB Delårsrapport Januari juni 2012 Dental Medicinsk Industriell XCounter AB (publ) Org nr 556542-8918 Svärdvägen 11D 6 tr, SE-182 33 Danderyd, Sverige Tel: +46 8 622 23 00, Fax: +46 8 622 23 12

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer