XCounter AB (publ) 1 (39)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XCounter AB (publ) 1 (39)"

Transkript

1 1 (39)

2 Årsredovisning 2014 XCounter koncernen, ledande producent av Kadmiumtelluridbaserade detektorer och ledande inom fotonräknande digitala röntgendetektorer för dentala, medicinska och industriella områdena, avger härmed årsredovisning för perioden januari - december Innehållsförteckning Verkställande direktören för XCounter 3 Kommentarer från styrelseordförande 4 Styrelse & ledning i XCounter 5 Förvaltningsberättelse 6 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 7 Förslag till vinstutdelning 8 Årsstämma 8 Förslag till resultatdisposition 8 Resultaträkning för koncernen 9 Rapport över totalresultat för koncernen 10 Rapport över finansiell ställning för koncernen 11 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital 12 Rapport över kassaflöden för koncernen 13 Resultaträkning för moderbolaget 14 Balansräkning för moderbolaget 15 Rapport över förändringar i moderbolagets eget 16 kapital Moderbolaget kassaflödesanalys 17 Väsentliga händelser efter årets slut XCounter ställde ut på mässan European Congress of Radiology 2015 i syfte för att marknadsföra det nuvarande produktutbudet. XCounter dotterbolag AJAT ställde ut på International Dental Show 2015 där lanserade en stor OEMS ett nytt dentalt system med en kundanpassade AJAT detektor. XCounter har under första kvartalet satt upp en produktionsanläggning i London som del i vår pågående strategi för att göra verksamheten redo för större volymkunder och samtidigt bibehålla hög kvalité. Produkter utvecklade under 2014 XCounters senaste produktserie XC-FLITE FX (stationär) och X (skannande) är baserade på en fotonräknande och direktkonverterande röntgensensor. Produkterna är uppbyggda av upp till tre stycken FLITE-kort och kan användas antingen som en stationär eller skannande röntgendetektor. Den högeffektiva CdTe-CMOS sensorn ger produkterna en enastående bildkvalitet. Sensorns funktion att kunna jämföra varje röngenfotons energi med två nivåer gör att två bilder registreras samtidigt med olika energiinformation. Tekniken kan användas för materialseparation som kan utnyttjas för nya tillämpningen inom både medicinsk och indistriell röntgen. Bokslutskommentarer och noter för år XC-FLITE FX-serien Styrelsens intygande 38 Revisionsberättelse 39 För jämförelser har vissa belopp räknats om från SEK till EUR (källa: Sveriges Riksbank): Resultat för perioden 1 januari 31 december 2014 Valutakurs 9,0968 Balanser per 31 december 2014 Valutakurs 9,5155 Resultat för perioden 1 januari 31 december 2013 Valutakurs 8,6494 Detektorn finns tillgänglig med en aktiv yta med olika bredder och djup, antingen 150, 300 eller 450mm bredd och antingen 6,4, 12,8 eller 25,6mm djup. XC-FLITE X-serien Balanser per 31 december 2013 Valutakurs 8,9430 För ytterligare information kontakta: XCounter AB (publ) Rasmus Ljungwe, VD, Tel: +46 (0) Jean-Philippe Flament, Ordförande Deketorn finns tillgänglig i flera olika skanningsstorlekar, från 15x15cm till 30x30cm eller 45x45cm. 2 (39)

3 Rasmus Ljungwe, Verkställande direktör i XCounter säger: XCounter har under de senaste 18 månaderna koncentrerat arbetat med att realisera styrelsens strategi för att ta bolaget från en FoU-fas till att ha en produktbas och stabila intäkter. XCounters detektorfamilj finns nu tillgängliga på marknaden och vår teknik har tagit emots väl av marknaden. XCounter har redan flera kunder vilka vi arbetar med för att hitta ett hem för alla dessa detektorer, under 2016 bör detta leda till volymförsäljning. Med denna utveckling tar XCounter positionen som den ledande off-the-shelf leverantören av fotonräknande detektorer för den medicinska och industriella testmarknaden. Tillsammans med vårt finska dotterbolag Ajat har XCounterkoncernen bevisat att vi kan massproducera kadmiumtelluridbaserade röntgendetektorer och är kompetenta i att stödja stora OEMs som vill ta steget till att ha den bästa bildkvalitén vilket underlättas genom direktomvandling av strålning till elektriska signaler. Detta gör koncernen till en tillförlitlig partner för volymkunder. Det finns fortfarande många områden där film är röntgentekniken som används och att andra har gått vidare till CMOS är vanligt. Branschledare letar nu efter nästa generations teknik för att höja bildkvalitén. XCounter och AJAT tillhandahåller produkterna för detta steg. Ajats avtal med Sirona exemplifierar viljan hos en stor OEM att ta den ledande positionen i bildkvalité och detta med stora volymer. XCounter har insett att ett bolag inte kan vila på sina lagrar. Utveckling innehåller även kostnadsreducering av elektronik och mekanik samt koncernbaserade inköpsvolymer av kadmiumtellurid. XCounter utvecklar idag ännu en version av våra skannande detektorer som konkurrerar i pris och är i vissa fall även billigare än konkurrenterna med den närmaste tekniken. XCounter kommer att utforska nya applikationsområden och nya detektionsmaterial samtidigt som vi förbättrar vår ASICteknik ytterligare för att utnyttja fördelarna med fotonräkning. Bolaget arbetar för att behålla den ledande positionen i det tekniska området samt möjligheten att massproducera detektorer till en rimlig kostnad. Detta kommer att öppna marknaden ytterligare för koncernen samtidigt som vi kan behålla den ledande positionen inför den stundande revolutionen av direktkonvertering och fotonräkning. Ajat kommer stärka sin redundans för att ytterligare säkerställa försörjningen till stora OEMs och att utveckla koncernens redan goda kvalitetssäkringsprocesser. Röntgenindustrin befinner sig i en spännande tid, ett ökat utbud av massproducerade direktkonverterade detektorer, både fotonräknande och laddningsintegrerande kombinerat med förmågan att behandla olika energier möjliggör nya applikationer, bättre bildkvalité till lägre pris samt låga fotonflödestekniker såsom faskontrast som intresserat den medicinska industrin. XCounter är väl placerade att vara den utvalda leverantören för denna nya våg av röntgenapplikationer. XCounterkoncernen är en tillförlitlig partner för volymproduktion av de bästa röntgendetektorerna tillgängliga. AJAT fortsätter generar vinst trots betydande investeringar i lokal och kapacitet. Omsättningen minskade något 2014 men förmodas öka kraftigt under 2015 på grund av att det investeringar som gjorts Under 2014 kvittades det lån XCounter tagit från den största aktieägaren till aktier i bolaget. Under hösten emitterad bolaget ytterligare aktier för att kunna bibehålla den accelererade utvecklingen av våra fotonräknade detektorer. Genom detta kapitaltillskott kunde moderbolaget avsluta et nyckelprojekt under slutet av Utfallet är betydande för moderbolaget och dess framtida omsättning. Utvecklingskostnaderna hänförliga till detta projekt har aktiverats under 2014 baserat på riktlinjerna i IFRS 38. XCounter har fortfarande en lång väg kvar och det kommer att krävas ett hårt arbete och engagemang, även med det senaste ett och ett halvt året måste XCounter arbeta hårdare än någonsin för att kunna förverkliga alla möjligheter. Moderbolaget kommer att behöva ytterligare finansiering på en miljon euro i mitten av 2015 för att bibehålla alla aktiviteter i full fart mot marknaden och nästa generation av vår produktserie. Jag är väldigt tacksam för det engagemang och den lojalitet de anställda inom koncernen har visat det senaste året. Jag vill även passa på att tacka våra kommersiella partners som har gjort 2014 framgångsrikt år." 3 (39)

4 Kommentarer från styrelseordförande 2014 var året XCounterkoncernen nådde en milstolpe Efter några tuffa år var 2014 som vi förväntat oss ett övergångsår där verksamheten tagit ett steg i rätt riktning. XCounter och AJAT ha fortsatt investera i att förbättra produktionskapaciteten, kvalitén och nya produkter. Gruppen har under året säkrat nya kontrakt för flera produkter ut XCounters portfolio. På det fotonräknande området har XCounter slutfört utvecklingen av FLITE-korten och börjat skeppa sina första produkter till kunder under XCounter har fokuserat en betydande del av bolagets resurser på mjukvaruutveckling då detta har varit vår svagaste punkt. XCounter räknar att börja skeppa en billigare skannade detektor under mitten av Vi förväntar oss att denna skannande detektor kommer att generera en snabb ökning av omsättningen under Alla tester hittills gjorda med den skannande FLITE detektor bekräftar att XCounters fotonräknande teknik är överlägsen befintliga detektorteknik. XCounters dotterbolag Ajat har under året investerat i att höja produktionskapaciteten samtidigt som de arbetat med att förbättra kvalitén för att kunna tillgodose en betydande ökning av leveranser i början av Ajats orderbok för 2015 är cirka 40 % högre än Även om konkurrensen för laddningsintegrerade kadmiumtelluridbaserade detektorer ökar är Ajat fast beslutna om fortsatt fokusera på dess patentportfölj precis som bolaget gjort tidigare. Balanserade utvecklingskostnader under perioden som slutade 31 december 2014 uppgick till ksek (keur 1 120) (2013: ksek (keur 161) vilket utgörs av kostnader för utveckling av röntgendetektorer. Summa aktiverade utvecklingskostnader per 31 december 2014 uppgick till ksek (keur 2 841) (2013: ksek (keur 2 108) inklusive erhållna bidrag/inkomster för utveckling. Kassan vid utgången av december 2014 var SEK 23,9m (EUR 2,5m) jämfört med SEK 35,2m (EUR 3,9m) vid utgången av december Styrelsen anser att den nuvarande affärsplanen gör det möjligt för koncernen att nå en uthållig lönsamhet. Utsikter och fortlevnad Vi har en mycket positiv syn på verksamheten för 2015 och framåt, intäkterna förväntas öka med cirka 40 %. Ajat ökar intäkterna betydligt under 2015 och även om det kan vara för tidigt att förutse så räknar vi med 2016 visa en ökning jämfört Med tanke på den goda resultat tester av den fotonräknande tekniken tror vi att potentiella kunder kommer att testa detektorerna under de kommande månader och att detta kommer att leda till ökade intäkter mot slutet av XCounters fotonräknande teknik i kombination med Ajats erfarenhet av kadmiumtellurid är ett vinnande koncept. Vi arbetar hårt för att få ner kostnaden för de fotonräknande detektorerna för att locka en bredare krets. Vi förväntar oss att gruppen som helhet är kassaflödesneutrala år 2015 dock kommer vi emittera aktier för cirka en miljon euro i mitten av Vi tror att vi har nått en milstolpe med vet att det finns fortfarande en hel del arbete framöver. Danderyd den 31 mars 2015 Jean-Philippe Flament Ordförande, XCounter AB (publ) Finansiell information Omsättningen för perioden januari - december uppgick till ksek (keur 8 135) (2013: ksek (keur 8 824)), den utgjordes främst av försäljning av röntgendetektorer och röntgensystem för dental och industriell användning. Kostnader för råmaterial för perioden januari - december blev ksek (keur 3 843) (2013: ksek (keur 4 614), är främst hänförlig till inköp av kadmiumtellurid (CdTe) och andra komponenter för tillverkning av röntgendetektorer och system. 4 (39)

5 Styrelse & Ledning i XCounter AB Jean-Philippe Flament, 46 år, styrelseordförande Jean-Philippe är ordförande för VisuRay PLC, en större aktieägare till XCounter. Han har arbetat som portföljförvaltare ( ) på Cheyne Capital Management. Flament har tidigare verkat som Managing Director för Morgan Stanley & co International LTD ( ) och som Assistant Director för NatWest Financial Products plc ( ). Flament har en examen i finans och internationell affärsverksamhet vid New York University. Spencer Gunn, 49 år, styrelseledamot samt Operativ Chef/COO Spencer har mer än 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling och mer än 10 års erfarenhet i ett medicinteknisk röntgenbild- och detektorsbolag. Han är en av grundarna av Dexela och ledde där den grupp som skapade den första arbetsstationen för tomosynthesis och arbetat med Dr Alex Stewart för att ta fram en första kommersiella tomosynthesisrekonstruktionen. På XCounter kommer han att använda sin erfarenhet av att utveckla högteknologiska röntgendetektor för att vara med och skapa XCounters nästa generation av fotonräknande detektorer. Ondine de Rothschild, 35 år, styrelseledamot utanför den verkställande ledningen Ondine har en kandidatexamen i konst, en examen i konsthistoria samt en examen i ekonomi från Princeton University. Hon har arbetade på Galerie Ariane Dandois ( ). De senast åren har de Rothschild verkat som privat investerare och arbetat med investmentbolag, Venture kapital, aktiehandel och ett fastighetsinvestings-bolag. Thor Haugnaess, 56 år, styrelsesuppleant utanför den verkställande ledningen Thor Haugnaess har arbetat i oljeoch gasindustrin i över 25 år, främst inom oljefältsbaserade servicetjänster vid Schlumberger koncernen i ett antal olika ledande befattningar. Mellan 2003 och 2006 var Haugnaess ordförande för den norska borr entreprenören, Ocean Rig ASA, som var noterat på Oslo börsen. Haugnaess har en magister examen i Petroleum Engineering från universitetet i Trondheim (NTNU) i Norge. Yngvar Hansen-Tangen, 47 år, styrelsesuppleant utanför den verkställande ledningen Yngvar Hansen-Tangen är styrelseledamot och storägare i Viking Holding AS - ett familjeägt investeringsbolag. Han är också med i styrelsen för Viking Holding Eiendom AS och Hansen-Tangen Shipping AS. Han har varit verkställande direktör för Viking Technology AS och Viking Dredging AS. Han har även arbetat som PR-chef på Oslo-börsen och som journalist i Fædrelandsvennen AS. Hansen- Tangen har en examen i medicin vid universitet i Oslo och en Bachelor of Arts i ekonomi från Northwestern University, USA. Rasmus Ljungwe, 22, år, Verkställande direktör/ CEO Rasmus Ljungwe kom direkt från Upplands-Bro gymnasium till bolaget Därifrån har han en gymnasieexamen i Ekonomi. Han började som Ekonomiassistent på bolaget för att sedan i april 2012 få befattningen Ekonomiansvarig. Sedan juli 2013 har Ljungwe verkat som Verkställande Direktör. Han studerar för tillfället på Stockholms universitet för att ta en Executive MBA. Christer Ullberg, 47 år, Teknikchef/CTO Christer Ullberg har varit verksam i XCounter sedan 1997 och innan dess har han mer än tio års professionell erfarenhet av projektledning inom utveckling av rymdutrustning. Tidigare har han ansvarat för all elektronisk konstruktion för rymdtillämpningar vid ACR Electronic AB, han har även arbetat som projektledare för multinationella vetenskapliga ballongprojektet PIROG och har varit ansvarig för miljötest av elektroniska system för rymdtillämpningar. Konstantinos Spartiotis, 50 år, Verkställande direktör/ CEO för Oy AJAT Ltd. Konstantinos Spartiotis har en doktorsexamen i högenergifysik från Johns Hopkins universitet och har författat eller medförfattat till ett flertal vetenskapliga publikationer och patent. Sedan 1994 har han ägnat sin karriär åt att vara en pionjär inom Cd(Zn)Te CMOS teknik i röntgen och gamma strålande bilder för dentala-, medicinska och industriella applikationer. Spartiotis grundade Oy AJAT Ltd och är verksam som verkställande direktör för Oy Ajat Ltd sedan (39)

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för XCounter AB (publ) ( XCounter eller bolaget ), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Inledning XCounter är ett ledande teknologibolag inom direktkonvertering (laddningsintegration och fotonräkning) för digitala röntgenbilder för dentala, medicinska och industriella marknader. Bolaget grundades 1997 och bolagets aktier finns registrerad i Euroclear Bank Sverige. Bolaget är baserat i Stockholm i Sverige och Esbo i Finland. Adressen till huvudkontoret är Svärdvägen 23 1 tr, Danderyd, Sverige. Vid moderbolaget består verksamheten främst av forskning och utveckling (FoU) och anpassning av fotonräknande detektorer samt ledning och administration. Koncernen är aktivt i utvecklingen av fotonräkning och tomosyntesbaserade 3D röntgendetektor för dentala, medicinska och industriella applikationer baserat på vår grundläggande röntgenteknik. Det aktuella antalet anställda är 57 vid utgången av december Moderbolaget har en central roll i att leda och koordinera koncernens aktiviteter i att utöka möjligheterna inom branschen för röntgenbilder som syftar till att göra bolaget till den ledande leverantören av de senaste röntgendetektorerna. XCounter är igenom dotterbolaget den ledande tillverkaren av kadmiumtelluridbaserade detektorer. XCounter fokuserar på tre olika affärsområden vilka är oberoende av varandra. I dem kan våra befintliga och kommande detektorer effektivt användas inom de dentala, medicinska och industriella marknaderna. XCounter för ett nära samarbete med våra OEMs (Original Equipment Manufacturer) för att fortsatt stärka vår position inom alla områden och för att maximera vår tekniska utveckling. Viktiga händelser under 2014 Efter några tuffa år var 2014 som vi förväntat oss ett övergångsår där verksamheten tagit ett steg i rätt riktning. XCounter och AJAT ha fortsatt investera i att förbättra produktionskapaciteten, kvalitén och nya produkter. Gruppen har under året säkrat nya kontrakt för flera produkter ut XCounters portfolio. På det fotonräknande området har XCounter slutfört utvecklingen av FLITE-korten och börjat skeppa sina första produkter till kunder under XCounter har fokuserat en betydande del av bolagets resurser på mjukvaruutveckling då detta har varit vår svagaste punkt. XCounter räknar att börja skeppa en billigare skannade detektor under mitten av Vi förväntar oss att denna skannande detektor kommer att generera en snabb ökning av omsättningen under XCounters dotterbolag Ajat har under året investerat i att höja produktionskapaciteten samtidigt som de arbetat med att förbättra kvalitén för att kunna tillgodose en betydande ökning av leveranser i början av Ajats orderbok för 2015 är cirka 40 % högre än Även om konkurrensen för laddningsintegrerade kadmiumtelluridbaserade detektorer ökar är Ajat fast beslutna om fortsatt fokusera på dess patentportfölj precis som bolaget gjort tidigare. Immateriella rättigheter XCounter koncernen sätter stort värde på immaterialrätt och patent. Koncernens strategi är att fokusera på att skydda följande nyckelområden: Central detektorteknik Central produktionsteknik Extra-orala dentala bildsystem med flera funktioner Bildbehandling och tomosynthesis rekonstruktion Översiktlig beskrivning av vår teknologi Direktkonvertering - XCounter koncernens grundteknik Röntgen CdTe (Röntgen omvandlas till elektriska signaler) CMOS-krets Integrering eller Fotonräkning Bild Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare Ersättning till styrelse och ledande befattnings-havare framgår av not 8. Personal och miljö XCounter följer avtalen mellan Industri- och Kemigruppen och Sveriges Ingenjörer/Unionen samt finska Metallförbundet. För att bolaget ska kunna maximera sin konkurrenskraft är det viktigt att ta tillvara och optimera tillgängliga resurser, i synnerhet personalresurser. XCounters jämställdhetspolicy innebär lika rättigheter oberoende av kön, utbildning, etniskt ursprung, religion etc. Policyn ska beaktas i det dagliga arbetet, vid nyrekrytering till olika befattningar och arbetsgrupper samt i utbildning och organisation. Efterlevnaden kontrolleras och utvärderas årligen. XCounter har vid flera tillfällen erbjudit bolagets anställda aktieoptioner. I XCounters arbetsmiljöpolicy finns instruktioner för hur verksamheten inom XCounter ska utföras och om kontroller för att undvika olyckor och ohälsa. 6 (39)

7 Framtidsutsikter och fortsatt drift Vi har en mycket positiv syn på verksamheten för 2015 och framåt, intäkterna förväntas öka med cirka 50 %. Ajat ökar intäkterna betydligt under 2015 och även om det kan vara för tidigt att förutse så räknar vi med 2016 visa en ökning jämfört Med tanke på den goda resultat tester av den fotonräknande tekniken tror vi att potentiella kunder kommer att testa detektorerna under de kommande månader och att detta kommer att leda till ökade intäkter mot slutet av XCounters fotonräknande teknik i kombination med Ajats erfarenhet av kadmiumtellurid är ett vinnande koncept. Vi arbetar hårt för att få ner kostnaden för de fotonräknande detektorerna för att locka en bredare krets. Vi förväntar oss att gruppen som helhet är kassaflödesneutrala år 2015 dock kommer vi emittera aktier för cirka en miljon euro i mitten av Vi tror att vi har nått en milstolpe med vet att det finns fortfarande en hel del arbete framöver. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Finansiella risker Det kommer att krävas ytterligare finansiering för XCounters fortsatta verksamhet. Detta kan äga rum i ett mindre förmånligt marknadsläge och på villkor som är mindre förmånliga än vad styrelsen anser att de är idag. En sådan extern finansiering kan ha en negativ inverkan på XCounters verksamhet eller på aktieägarnas rättigheter. Om aktier eller andra värdepapper utfärdas, kan aktieägarna bli utspädda och lånefinansieringen kan innehålla villkor som begränsar bolagets flexibilitet. Det är inte säkert om finansiering vid en sådan tidpunkt kan säkras överhuvudtaget eller på villkor som bolaget kan acceptera. Upplysningar om ytterligare finansiella riskfaktorer återfinns under not 2 Finansiell riskhantering. Kunder och partner XCounters fem största partners och kunder svarade tillsammans för cirka 73 % (2013: 80 %) av nettoförsäljningen. Följaktligen kan förlusten av en kund ha en väsentlig effekt på bolagets intäkter och ställning. Som en följd av den förväntade ökningen och expansionen av verksamheten förväntas andelen av bolagets försäljning till sina största partners och kunder efterhand minska. Tidigt utvecklingsstadium Vissa av XCounters produkter befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Det finns ingen garanti för att någon av bolagets produktutvecklingar kommer att utvecklas med framgång. Bolaget kan stöta på förseningar och ådra sig ytterligare kostnader utöver de kostnader man för närvarande förväntar sig. Vidare finns ingen garanti för att bolagets utvecklade produkter kommer att klara den kliniska testningen framgångsrikt eller att de kommer att uppfylla de tillsynsmässiga samt kostnads- och produktionskrav som ställs för kommersiell distribution. Även om XCounters produkter lanseras så finns det ingen garanti för att de accepteras av marknaden eller att de kommer att generera väsentliga intäkter. Tekniska förändringar och nuvarande konkurrens Marknaden för digital röntgen kännetecknas av betydande tekniska förändringar. XCounter riktar in sig på marknader där marknadsförda produkter redan finns och där andra bolag också utvecklar nya produkter. Forskning och utveckling inom andra bolag liksom förändringar i kompletterande röntgenteknologi kan göra att bolagets produkter under utveckling blir omoderna. Konkurrenter, varav vissa har avsevärda finansiella och andra resurser, kan antingen ligga före bolaget när det gäller att utveckla produkter och få myndighetsgodkännande eller lyckas utveckla en produkt som är effektivare och mer ekonomiskt livskraftig. Dessutom måste utvecklade produkter tillgodose klinisk praxis och patienternas förväntningar. Det finns inga garantier för att bolagets teknologi inte kommer att bli föremål för kopiering, imitation eller omvänd ingenjörskonst. Produktansvar Bolagets verksamhet är utsatt för potentiella risker avseende produktansvar och professionellt skadeståndsansvar som följer av utveckling och tillverkning av diagnostiska medicinska instrument för diagnostisering med hjälp av röntgen. Eventuella krav på produktansvar som görs gällande mot bolaget kan leda till en höjning av bolagets försäkringspremie för produktansvar eller påverka bolagets möjlighet att i framtiden teckna sådan försäkring, samt till skyldighet att betala skadestånd som överstiger gränser i försäkringsvillkoren. Legala risker och kontrollrisker Den kliniska utvärderingen, tillverkningen och marknadsföringen av bolagets produkter faller under statliga bestämmelser och övervakning. Dessutom kan regelförändringar påverka bolagets verksamhet och framtidsutsikter. Bolagets kommersiella framgångar är också delvis beroende på i vilken omfattning ersättning för behandlingarna kommer att finnas tillgänglig. Patent och äganderätt Bolagets framtidsutsikter beror delvis på hur man utnyttjar tekniken. Det finns till exempel ingen garanti för att patent beviljas för bolagets patentansökningar eller att tredje man inte gör anspråk på patents äganderätt, giltighet eller omfattning. Bolagets framgångar beror också på icke-intrång i tredje parts patent. Beroende av tredje part XCounter är beroende av att säkerställa och kvarhålla parter för vidareutveckling, tillverkning och efterföljande marknadsföring av prototyper. Framgångarna med nuvarande affärsmodell är och kommer även i fortsättningen att delvis vara beroende av att tillfredsställande relationer upprättas och bibehålls och av licensiering av produktlicenser till tredje part. Beroende av nyckelpersoner Bolagets framgångar är beroende av kompetensen hos chefer och teknisk personal. Det kan dock inte garanteras att dessa stannar i sin tjänst. 7 (39)

8 Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag Intäkter, ksek Övriga rörelseintäkter, ksek Rörelseresultat, ksek Periodens förlust, ksek Förlust per aktie, SEK -2,41-6,41 Immateriella tillgångar, ksek Likvida medel, ksek Antal aktier till kvotvärde Aktiekapital, ksek Förslag till vinstutdelning XCounter har inte föreslagit eller lämnat några utdelningar på sina aktier sedan bildandet. Styrelsens nuvarande avsikt är att behålla bolagets egna kapital under överskådlig framtid för att finansiera bolagets framtida utveckling. Årsstämma 2015 Årsstämman kommer att hållas 28 maj 2015 vid bolagets lokaler, Svärdvägen 23, Danderyd. Kallelse till årsstämman meddelas och publiceras för alla aktieägare senast 28 april Förslag till resultatdisposition Till årsstämman är den ansamlade förlusten i moderbolaget (SEK); Balanserat resultat och fritt eget kapital Periodens förlust Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, kronor, överförs i ny räkning. Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, förändring av eget kapital och noter. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor (ksek) där ej annat anges. 8 (39)

9 Resultaträkning för koncernen (ksek) Not januari- januari- 1 december december Rörelsens intäkter Intäkter 3, Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverat arbete för egen räkning Summa aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Kostnader för råmaterial Övriga externa kostnader 9, 23, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 13, Nedskrivningar av immaterilla anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Årets resultat som är hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Resultat per aktie Resultat per aktie (SEK) 12-2,41-6,41 Vägt antal aktier Faktiskt antal aktier (39)

10 Rapport över totalresultat för koncernen (ksek) januari- januaridecember december Årets resultat Övrigt totalresultat för året: Poster som kan komma att återföras till resultaträkningen för koncernen - - Omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter Summa övrigt totalresultat för året Summa totalresultat för året Summa totalresultat för året hänförligt till: Moderföretagets aktieägare (39)

11 Rapport över finansiell ställning för koncernen (ksek) Not 31 december 31 december Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital 19, Omräkningsreserv Balanserad förlust Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Långfristiga skulder Upplåning Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder och andra skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Eventualförpliktelser (39)

12 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital (ksek) Övrigt Aktiekapital tillskjutet Omräkningsreserv förlust Summa Balanserad kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat för januari - december 2013: Årets resultat Summa övrigt totalresultat Summa redovisad förlust för året Nyemission Aktierelaterade ersättningar Utgående balans per 31 december Totalresultat för januari - december 2014: Årets resultat Summa övrigt totalresultat Summa redovisad förlust för året Nyemission Aktierelaterade ersättningar Utgående balans per 31 december (39)

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN...

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... Innehåll INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5 RESULTATET FÖR 2012... 5 LIKVIDITET... 6 AKTIEKAPITAL... 6 HÄNDELSER

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 2 (42) Allmänt om verksamheten Alimak Group AB, org.nr 556714-1857, ägs av Apolus Holding AB org. nr 556714-1725, till 86,48 % och tillsammans med andra personer och bolag till 13,52%.

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer