Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654"

Transkript

1 Årsredovisning 11/12 Cinnober Financial Technology AB Org nr

2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning 2 Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt erbjudande - plattformen 9 Vårt erbjudande - produkterna 10 Vårt erbjudande - tjänsterna 12 Våra medarbetare 13 Aktiedata 14 Styrelse, revisor och ledning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning - koncernen 20 Balansräkning - koncernen 21 Kassaflödesanalys - koncernen 23 Resultaträkning - moderföretaget 25 Balansräkning - moderföretaget 26 Kassaflödesanalys - moderföretaget 28 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 30 Noter 33 Revisionsberättelse 37 Årsstämma Tid Årsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ), org.nr , äger rum den 8 oktober 2012 kl Plats Cinnober Financial Technology AB, Kungsgatan 36, Stockholm Rätt att deltaga För att ha rösträtt på årsstämman måste aktieägare: - vara införd i aktieboken den 2 oktober Registrering i aktieboken För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, och som vill delta, måste därför tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Registreringen måste vara verkställd senast den 2 oktober 2012, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Finansiell kalender Delårsrapport för 1 juli 30 september oktober Delårsrapport för 1 juli 31 december januari Delårsrapport för 1 juli 31 mars april Cinnobers ekonomiska information publiceras på svenska och engelska. Delårsrapporter och årsredovisningar återfinns på 2 Cinnober årsredovisning 11/12

3 Cinnober i korthet På Cinnober Financial Technology ser vi stora möjligheter i den ständigt föränderliga finansmarknaden. Vår uppgift är att hjälpa finansiella aktörer, som marknadsplatser och clearingshus, att genomföra innovativa förändringar för att därigenom vinna nya positioner snabbare än sina konkurrenter. Kundsamarbeten Vi arbetar med affärskritiska systemlösningar för ledande aktörer över hela världen, såväl ledande börser och clearinghus, som nya banbrytande satsningar. Bland kunderna återfinns ett flertal ledande börser, clearinghus och aktörer i större finanscentra som Chicago, Frankfurt, Hong Kong, London, New York, Sao Paolo och Toronto. Fyra viktiga hörnstenar Cinnober har, tack vare framgångsrika projekt och installationer, varit vinstgivande ända sedan starten Vår verksamhet vilar på fyra viktiga hörnstenar, vilka i hög grad bidragit till den positiva utvecklingen genom åren: Gedigen kompetens avseende såväl de kommersiella aspekterna som själva logiken bakom handel och clearing. Avancerad finansiell teknologi som lever upp till högt ställda krav på exempelvis funktionalitet, kapacitet, stabilitet, prestanda, samt medför en låg totalkostnad för kunden. Engagemang, flexibilitet och agila arbetsmetoder, vilket lett till att vi alltid klarat av att leverera i tid, enligt kravspecifikationer och kostnadsramar. Teknologi i framkant Finansiell teknologi och logiken bakom handel och clearing är vår specialitet. Vi erbjuder ledande systemlösningar för prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, clearing och marknadsövervakning. På Cinnober har vi en lång tradition av kontinuerliga nysatsningar. Det gångna året är inget undantag, då vi bland annat lanserat produktnyheter som TRADExpress TM Index Engine, Scila Compliance samt OTF-erbjudande mot banker, som behöver möta nya EU-krav gällande sina interna och tidigare oreglerade marknadsplatser. Kunskapsföretag med passion för teknik Cinnober har idag cirka 220 kompetenta och engagerade medarbetare, varav många även är aktieägare. De flesta har en bakgrund från börsverksamhet och finansiell IT, med i genomsnitt över tio års erfarenhet. Under de senaste årens expansiva trend har vi rekryterat många duktiga yngre förmågor och idag består vår personalstyrka av en bra kompetensmix med alltifrån relativt nyutexaminerade till mycket erfarna medarbetare. Oberoende av finansaktörer med egenintresse, som enskilda börser eller investmentbanker, men även gentemot mjukvaruleverantörer och olika tekniska plattformar. Vi fokuserar enkom på affärskritiska systemlösningar för vår nischade målgrupp.

4 VD har ordet Som relativt ny medarbetare har jag fortfarande förmånen att betrakta Cinnober ur ett externt perspektiv. Det jag ser gör att det känns mycket bra att befinna sig just här, just nu, på just detta bolag och med just dessa kollegor. Cinnober växer och står sig starkt på en turbulent finansmarknad. Efter att ha arbetat i över 15 år på internationella kapitalmarknader, med främst stora börser, har jag även tidigare upplevt oroliga tider på nära håll. Jag flyttade till Sverige med färska intryck från en marknad där det finns en genuin osäkerhet om framtiden. Marknadsintegritet och till och med hela ekonomier står på spel. Detta gör Cinnobers utveckling under senare år än mer imponerande. Den turbulens vi såg efter Lehman-kraschen, och som visar tecken på att komma tillbaka med full kraft, har varit mycket kännbar för de flesta av våra närmaste konkurrenter. Trots att det stormat ordentligt runt omkring oss, har vi navigerat mycket väl under de senaste åren. Oavsett marknadens utmaningar har Cinnober haft ett av sina bästa år hittills. Allt mer global verksamhet Jag är också mycket nöjd med att se Cinnobers betydande och förutseende investeringar bär frukt. Vi har aktivt breddat oss, både geografiskt till exempel i Dubai, Brasilien och Thailand och vad gäller vår produktportfölj. Det finns en god anledning att utveckla vår ursprungliga geografiska täckning, från Västeruropa och Nordamerika, till en mer global position, då dessa tillväxtmarknader tydligt håller på att etablera sig som finansiella centra att räkna med under kommande årtionden. I november valde brasilianska BM&FBOVESPA Cinnober som leverantör i sitt stora clearingprojekt, som innebär utbyte av fyra äldre clearingsystem till en heltäckande modern och effektiv lösning. Vi håller för närvarande på att leverera ett heltäckande clearingsystem baserat på TRADExpress RealTime Clearing för aktier, derivat, statsobligationer och valutor. Systemet erbjuder en helt ny nivå av riskhantering och inkluderar världsledande säkerhetshantering, så kallad collateral management, genom effektiva säkerhetspooler samt avancerad nettning av positioner och avvecklingsinstruktioner. I juni offentliggjordes ett partnerskap med råvarubörsen Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) för leverans av ny börsteknologi för handel, clearing och marknadsövervakning. Projektet fortlöper enligt plan, och produktionssättning är planerad till december. Förutom överlägsna transaktionshastigheter, effektivare tillgång till likviditet samt ökad tillförlitlighet och skalbarhet, kommer börsens och clearinghusets medlemmar även att kunna bevaka risker i realtid. Under året har stort fokus även legat på vårt stora utvecklingsprojekt tillsammans med Stock Exchange of Thailand (SET). Den första fasen var klar och accepterad av kund i maj. I början av september genomfördes sedan övergången till de nya handels-, marknadsdata och övervakningssystemen för den thailändska aktiemarknaden. Projektet fortsätter nu enligt plan med utveckling och systemutbyten även för SET:s derivatmarknad. Breddat erbjudande Vår gedigna kompetens och unika marknadsposition har bidragit till att vi kunnat identifiera ett ökat behov av modern clearingteknologi samt produkter inom OTC, övervakning och risk oavsett tillgångsslag. Ett av våra principiella sätt att driva produktutveckling är att utgå från generell funktion snarare än funktionalitet för specifika tillgångsslag. Vi har fortsatt att bredda vårt erbjudande under det gångna räkenskapsåret. I december introducerade vi tjänsten TESS OTF, riktad till den framväxande marknaden för organiserade handelsplattformar. Denna tjänst riktar sig till banker och andra finansiella aktörer som under den närmaste framtiden behöver implementera ny och kostnadseffektiv teknologi för att uppfylla kommande regleringskrav. I maj lanserade vi Scila Compliance, ett nytt instrumentoberoende handelsövervakningssystem som även det riktar sig till större banker och mäklarhus. Scila Compliance ger marknadsaktörerna ett effektivt sätt att säkerställa att de agerar i enlighet med lagar, marknadsregler samt egna interna principer och riktlinjer. Produkten omfattar funktionalitet som ofta marknadsförs som separata system, till exempel olika rapporteringskrav till myndigheter eller larm som syftar till att detektera och förhindra penningtvätt. Genom att dra nytta av den stora mängd information som passerar systemet kan kunden även använda inbyggda verktyg för affärsutveckling och finjustering av sin verksamhet. Scila Compliance ingår i samma produktfamilj som Scila Surveillance, vårt marknadsövervakningssystem för börser och marknadsplatser. Sedan lanseringen för tre år sedan har Scila vunnit nästan varenda konkurrensutsatt upphandling inom börsvärlden gällande marknadsövervakningssystem. Nu ger vi även bankerna tillgång till denna generation av mer flexibel, snabbare och smartare teknologi. En ny form av tillväxt Cinnobers tillväxt har tidigare alltid varit organisk. I maj uppnåddes därför en milstolpe då vi förvärvade Nomuras umeåbaserade utvecklingsbolag, med 38 specialister inom applikationer för handel med aktier. Detta team har även utvecklat plattformar som uppfyllt ny reglering för finansiell 4 Cinnober årsredovisning 11/12

5 transparens, bland annat genom tillhandahållande av handelsrapporter, marknadsstatistik och information. Detta förvärv har mycket större betydelse än den tjugoprocentiga ökningen av antalet anställda. Det förser Cinnober med ytterligare kompetens inom applikationer till investmentbanker och mäklarhus, liksom expertis inom datalagring av extremt höga volymer med krav på mycket korta svarstider. Jag hoppas och tror att våra nya medarbetare kommer att trivas bra på Cinnober. En av hemligheterna bakom våra framgångar är insikten att trivsel bland personalen leder till prestationer i världsklass. Vi utsågs nyligen av Great Place to Work till en av Sveriges bästa arbetsplatser, i klassen medelstora organisationer, samt därutöver en av Europas 50 bästa små och medelstora arbetsplatser, i konkurrens med andra bolag. Vad väntar runt hörnet? Vi konstaterar att det finns en fortsatt turbulens på den internationella finansmarknaden, såväl när det gäller utvecklingen av handlade volymer som förändrade regleringar. Detta är per definition såväl hot som möjligheter för Cinnober. Vi följer utvecklingen nära då vi drar upp våra riktlinjer för en fortsatt framgångsrik utveckling. Våra investeringar i produkt och marknad har varit framgångsrika, vilket inte minst visat sig då vi efter räkenskapsårets utgång vunnit prestigeordern att bygga London Metal Exchanges nya, egna clearinghus; LME Clear. Som bolag står vi mycket väl rustat såväl idag som när marknaden har tagit sig ur sina nuvarande svårigheter. Vårt övergripande mål är att säkerställa långsiktig tillväxt och skapa värde för alla våra intressenter kunder, medarbetare, ägare och partners. Jag är övertygad Cinnober är redo att ta sig an de utmaningar som kommer i vår väg. Vi är ett starkt team som ser framtiden an med stor tillförsikt. Javier Tordable September 2012 Cinnober årsredovisning 11/12 5

6 Våra kunder Relationsbyggande verksamhet På Cinnober har vi allt sedan starten valt att arbeta i en marknadsnisch med stora och krävande kunder, med extrema behov av prestanda och tillförlitlighet i sina system. Genom åren har det visat sig vara en framgångsformel att vara flexibel mot kunder och samtidigt säkerställa att vi behandlar varandra som långsiktiga partners, med högt ställda gemensamma mål. Långsiktighet är ett nyckelord för såväl våra säljprocesser som kundrelationer. Säljprocesserna kan sträcka sig över flera år och våra kundrelationer i tiotals år. Långsiktiga kundrelationer måste baseras på tillit, transparens och kunskapsöverföring. Vårt sätt att arbeta har visat sig resultera i ett stort engagemang både internt och hos våra kunder. Vi arbetar aktivt för att alla i projektet ska kunna fånga upp idéer och förändringar, som dyker upp under projektets gång. Många kunder väljer att inleda ett samarbete genom en Cinnober Design Study ett effektivt sätt att påbörja ett komplext projekt för ett handels- eller clearingsystem. Vår designstudie innebär en noggrann analys av kundens behov och önskemål, med målsättningen att ta fram beslutsunderlag i form av en fast prislapp samt tidplan för utveckling och implementering av en ny systemlösning. I en designstudie kan viktiga utmaningar och problem, som annars inte är uppenbara för kunden, identifieras. Så småningom etableras en samsyn mellan kunden och Cinnober avseende vad som behöver göras, av vem samt var eventuella komplikationer i Stora och affärskritiska projekt kräver specialistkompetens, flexibilitet och fokus. projektet kan tänkas uppstå. En designstudie ingår oftast i den förberedande projektfasen och kan vara 1 2 månader lång. När kunderna har specifika krav, behöver vi ibland visa att vi kan möta dessa genom att utveckla viss funktionalitet redan i ett initialt skede. Här erbjuder vi Cinnober Proof of Concept som innebär ett effektivt sätt att uppnå en för kunden optimal lösning. Proof of Concept tar vanligtvis 1 2 månader att genomföra. Vår organisation är anpassad för stora och affärskritiska projekt som kräver specialistkompetens, flexibilitet och fokus. Vi använder en utvecklingsmetodik som prioriterar flexibilitet, transparens och en tät kundkontakt. Inom utvecklingskretsar är den känd under namnet Scrum och är en agil metodik där vi snabbt och löpande levererar funktionalitet till våra kunder. Genom det täta samarbetet får vi snabb feedback på leveranser och kan vid behov styra om återstående utvecklingsarbete i nära dialog med kunden. Företagskulturen förstärks av detta och baseras även den på en hög grad av öppenhet och transparens, kombinerad med tilliten till det kollektiva kunnandet hos människorna i organisationen. Cinnober har lyckats behålla mycket av känslan i ett litet företag, där de anställda delar ansvar, målsättningar och resultat. Vår platta och decentraliserade organisation säkerställer även en tät och rättfram dialog med våra kunder, i vilken många av våra anställda är involverade på daglig basis. 6 Cinnober årsredovisning 11/12

7 Allt bredare geografiskt fokus Cinnober utvecklar och levererar systemlösningar till marknadsplatser och clearingaktörer över hela världen. Vår kundstock består uteslutande av väletablerade finansaktörer samtliga med extrema krav på funktionalitet, driftsäkerhet och prestanda. Det senaste året har medfört en ökad globalisering, inte minst genom det stora leveransprojektet till brasilianska BM&FBOVESPA, samt expansionen i Mellanöstern genom DGCX i Dubai. Vår kundlista inkluderar bland annat nedanstående aktörer: Alpha Exchange En alternativ marknadsplats för aktiehandel i Kanada, där man vunnit stora marknadsandelar från primärmarknaden. Cinnober levererar Alphas handelsplattform, med korta svarstider, hög prestanda och ett antal innovativa speciallösningar för orderhantering. BM&FBOVESPA Den brasilianska värdepappers- och råvarubörsen BM&FBOVESPA tillhör de absolut största internationella marknadsplatserna. I november 2011 utnämndes Cinnober till ny partner i ett av världens mest omfattande clearingprojekt. Syftet är att fasa ut de fyra olika clearingsystemen och istället bygga upp en helt ny tekniklösning. Efter en omfattande utvärdering och test av möjliga leverantörer föll valet på TRADExpress RealTime Clearing, som den enda lösningen flexibel nog att hantera utmaningarna mängden handlade instrument, över 10 miljoner slutkundskonton och de enorma volymer som dagligen omsätts. Borsa Italiana Den italienska börsen numera en del av London Stock Exchange Group hanterar flera nationella aktie- och derivatmarknader. Cinnober levererar systemlösningen DDM Plus, som används för att effektivt sprida marknadsdata från samtliga av Borsa Italianas marknadsplatser. Burgundy Bankägd utmanare på den nordiska marknaden för värdepapper. Basen i erbjudandet är kostnadseffektiv handel och Cinnober tillhandahåller en nyckelfärdig systemlösning inkluderande drift och marknadsövervakning. Chicago Board Options Exchange (CBOE) Pionjär inom listade optioner och idag världens största marknadsplats för dessa instrument. Cinnober har levererat CFLEX, ett användarvänligt och internetbaserat system för handel med s.k. FLEX-optioner. Cinnober årsredovisning 11/12 7

8 Deutsche Börse / Eurex Deutsche Börse Group är en gigant bland de internationella börserna och utnyttjar mycket sällan externa leverantörer. Sedan 2011 använder man Scila Surveillance som nytt marknadsövervakningssystem för den stora tyska aktiemarknaden (Xetra) och en av världens största derivatmarknader (Eurex). Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) Råvarubörsen i Dubai valde i juni 2012 Cinnober till samarbetspartner i ett stort projekt, där hela börsens grundläggande tekniklösningar inom såväl handel som clearing och övervakning skall bytas ut. Implementering sker under hösten och driftsättning är planerad till slutet av DGCX etablerades 2005 som den första derivatbörsen i Mellanöstern och har varit en pionjär när det gäller utvecklingen av en regional derivatmarknad. Tillväxttakten har varit hög under senare år, vilket medfört krav på ny teknologi och mer avancerad funktionalitet. Hong Kong Mercantile Exchange (HKMEx) Hong Kong Mercantile Exchange lanserade sin nya marknadsplats för drygt ett år sedan, med ambitionen att fungera som en länk mellan Kina och de internationella råvarumarknaderna. Cinnober har levererat handelsplattformarna Pearl och Pearl Pro, samt Scila Surveillance för marknadsövervakning. London Metal Exchange (LME) London Metal Exchange är en av världens största, äldsta och mest välrenommerade råvarubörser. Man erbjuder handel med terminskontrakt för en mängd råvaror som koppar, zink och stål, men även icke-metaller som plast. Cinnober har levererat ett antal system till LME och är bland annat leverantören bakom den elektroniska handelsplattformen LMEselect. I juli 2012, efter räkenskapsårets utgång, tillkännagav LME att man valt Cinnober som teknologipartner i ett prestigeprojekt för att bygga ett helt nytt och eget clearinghus. Markit BOAT Enligt ett EU-direktiv skall aktiehandel som sker genom s.k. OTCaffärer rapporteras och publiceras för ökad transparens. Cinnober förser Markit BOAT med system för såväl rapportering som effektiv distribution av marknadsdata, inklusive drift och underhåll. Genom detta system rapporteras ungefär 25 % av den totala europeiska aktiehandeln på årlig basis. NYSE Liffe Cinnober levererar systemen Bclear och Cscreen, som tillsammans formar NYSE Liffes OTC-erbjudande, samt ansvarar även för driften av Cscreen. Tjänsterna används av banker och s.k. buyside firms för att upptäcka och prisförhandla möjliga affärer med OTC-marknadens flexibilitet, men med de många fördelar som vanlig börshandel erbjuder, exempelvis clearing av gjorda affärer. Qatar Exchange Cinnobers första affär i Mellanöstern har inneburit leverans av marknadsövervakningssystem till en av de mest offensiva börserna i regionen. Quadriserv Quadriserv erbjuder en skräddarsydd och centraliserad plattform för värdepapperslån baserad på Cinnobers TRADExpress TM Trading System. Via samarbete med The Options Clearing Corporation har AQS skapat världens första marknadsplats för aktielån med central clearing. Stock Exchange of Thailand (SET) Sommaren 2011 valde Thailandsbörsen Cinnober som sin teknologipartner för ett stort utbytesprojekt av hela infrastrukturen för ordermatchning, datadistribution, indexberäkning och marknadsövervakning för såväl börsens aktie- som derivathandel. Nya system för aktiehandeln lanserades under sensommaren 2012 och system för derivathandeln nästa år. Turquoise Derivatives Hette tidigare EDX London och ingår i London Stock Exchange Group och erbjuder handel för en rad internationella marknader gällande futures och optioner inom aktie-, index- och ränteprodukter. Använder Scila Surveillance för marknadsövervakning. 8 Cinnober årsredovisning 11/12

9 Vårt erbjudande plattformen Hög tillförlitlighet och flexibilitet Basen i vårt erbjudande är den egenutvecklade plattformen TRADExpress TM. Med hjälp av den har vi etablerat oss som en stark leverantör av kraftfulla och sofistikerade systemlösningar med hög tillförlitlighet. Plattformen möjliggör korta ledtider från beställning till leverans och projekt där kunden kan justera kravspecifikationen under ett leveransprojekts gång, något som ofta är nödvändigt för att uppnå goda resultat i omfattande och komplexa projekt. Listan av affärskritiska systemlösningar baserade på TRADExpress som levererats i tid, inom budgetramar och i enlighet med kundens krav är mycket lång och en stor tillgång i vårt säljarbete. Cinnobers plattformserbjudande står för en oberoende och flexibel teknologi. Detta är en viktig komponent i dagens föränderliga värld och gör att våra lösningar snabbt kan anpassas efter förändrade marknadskrav. lösningar. Applikationslagret, det vill säga affärslogiken, placeras ovanpå plattformsskiktet. Dessutom kan flera unika kundanpassningar inklusive integration med av kunden egenutvecklad kod placeras ovanpå detta. Flexibiliteten betyder att vi kan använda vår teknologi och vårt affärskunnande för att utifrån en och samma plattform stödja unika affärsmodeller inom i princip vilken typ av handel som helst, med vilka finansiella instrument som helst. Ett område där vi anser oss vara unika som leverantör i vår bransch. Vårt erbjudande innebär även en låg totalkostnad för kunden, bland annat tack vare en flexibel arkitektur hos plattformen och effektiva metoder för kodgenerering. Våra lösningar kräver betydligt mindre hårdvara än konkurrerande system och innebär en lägre totalkostnad för kunden, då samtliga investeringar inkluderas. TRADExpress erbjuder en robust, redundant och skalbar infrastruktur som möjliggör avancerade och skräddarsydda Snabb anpassning och effektivitet Med TRADExpress TM som grund har Cinnobers erbjudande en skiktad arkitektur. Den Java-baserade plattformen kan användas tillsammans med olika typer av hårdvara, operativsystem och databaser. Vi kan därmed snabbt anpassa oss till ny teknisk utveckling och evolution. Det tillåter oss bland annat att hela tiden använda marknadens snabbaste och mest kostnadseffektiva operativsystem, hårdvara och databaser. Det är plattformens flexibilitet och rika funktionalitet som ligger till grund för att våra systemlösningar kan erbjuda extrem prestanda gällande svarstider, kapacitet och skalbarhet. När det till exempel gäller TRADExpress Ultra är svarstiderna nere på så låga nivåer som under Kundanpassning 10 mikrosekunder, det vill säga under 10 miljontedelars sekund. Som jämförelse brukar det sägas att det tar oss människor ungefär en tusendels sekund att bara blinka. Vår produktfilosofi går ut på att inte bara invänta kunders kravställanden utan även att försöka förutse morgondagens behov och krav. OTC-handelstjänsten Cscreen (vilken senare såldes vidare till NYSE Liffe) och erbjudanden som TRADExpress RealTime Clearing och Scila Surveillance Affärslogik är goda exempel på lösningar i marknadens absoluta framkant som från första början initierats utan befintliga kundbeställningar. TRADExpress TM plattform Cinnober årsredovisning 11/12 9

10 Vårt erbjudande produkterna Skräddarsydd produktpaketering Baserat på vår kraftfulla och anpassningsbara teknologi, samt många års erfarenhet av att bygga olika typer av marknadssystem, kan vi idag erbjuda lösningar som täcker alla väsentliga behov för att bygga säkra och effektiva marknadsplatser: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkning, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Samtliga paketerade systemlösningar kan kundanpassas till individuella krav och önskemål. TRADExpress TM RealTime Clearing En heltäckande clearingprodukt som erbjuder riskhantering i realtid. Detta innebär minimerad risk genom att skillnader mellan ställda säkerheter och exponering i handel omedelbart kan upptäckas och åtgärdas. Riskberäkning i realtid kan ske både före, under och efter den grundläggande affärstransaktionen, oavsett vilket instrument som handlas. Lösningen erbjuder bilateral såväl som multilaterial clearing samt möjlighet till snabb implementering av nya instrument och multipla, parallella riskalgoritmer. TRADExpress TM Trading System Ett system för elektronisk värdepappershandel som med sin snabbhet och förmåga att hantera mycket stora transaktionsvolymer, uppfyller behoven hos de mest krävande marknadsplatserna. TRADExpress Trading System innehåller ett rikt utbud av sofistikerad funktionalitet och erbjuder stora möjligheter till kundanpassningar. Systemet är instrumentoberoende och används för handel i en rad olika tillgångsslag, som aktier, derivat, ränteprodukter och aktielån. TRADExpress TM Ultra Ett handelssystem för de marknadsplatser som främst konkurrerar med extremt korta svarstider för så kallade high frequency traders (HFT). Målgruppen återfinns främst på väl utvecklade och fragmenterade marknader såsom de europeiska och amerikanska aktiemarknaderna. Genom ett utmanande utvecklingsprojekt har Cinnober tagit fram ett högeffektivt system med världsledande svarstider, som erbjuder en funktionalitet lämpad för höglikvida marknader. 10 Cinnober årsredovisning 11/12

11 TRADExpress TM Information Manager En flexibel produkt för distribution av marknadsdata till börsers medlemmar och återförsäljare av marknadsdata, såsom Bloomberg och Thomson Reuters. TRADExpress Information Manager konsoliderar och förfinar data från börsens marknader (aktier, derivat, räntepapper etc) samt indexinformation och distribuerar dessa på ett lättillgängligt sätt. Systemet möjliggör en segmenterad tjänst; börsens kunder kan prenumerera på information för valda instrument, med olika nivåer av marknadsdjup i realtid eller med olika fördröjningar. TRADExpress TM Index Engine Den i särklass snabbaste indexmotorn. Möjliggör för börser och andra aktörer att snabbt utveckla specialanpassade index för olika marknader. Prestanda mäts i mikrosekunder, vilket ger kontinuerliga uppdateringar i realtid utan att inkräkta på systemets tillgänglighet och skalbarhet. Flera färdiga moduler för indexberäkningar och företagshändelser, s.k. corporate actions, finns tillgängliga för prisviktade samt börsvärdeviktade index. Dessa moduler kan i sin tur utökas eller ersättas med kundanpassade lösningar. Scila Surveillance Ett marknadsövervakningssystem som erbjuder marknadsplatser, myndigheter och marknadsaktörer funktioner för att hantera hela kedjan från identifiering av marknadsmissbruk till hållbar bevisföring. Lösningen har rönt stora framgångar, mycket tack vare sin flexibilitet, förmåga att hantera en mängd olika instrument, användarvänlighet, korta implementeringstid och användandet av öppen standardteknik, vilket ger en låg totalkostnad för kunden. Scila Compliance En nyetablerad övervakningstjänst, vidareutvecklad från Scila Surveillance, som riktar sig mot banker och andra marknadsaktörer. Snabb och flexibel lösning som möjliggör ett effektivt sätt att säkerställa att man agerar i enlighet med gällande regler och förordningar, såväl som egna interna riktlinjer och riskpolicys. Implementeras centralt i handelsflödet och kan även bl.a användas för ren affärsutveckling, övervakning av algoritmisk handel samt innehåller funktionalitet för anti-penningtvätt och rapporteringsskyldighet till myndigheter. Cinnober årsredovisning 11/12 11

12 Vårt erbjudande tjänsterna Managed services En framgångsrik IT-partner inom vår marknadsnisch måste kunna leverera mer än endast pålitlig teknik. Därför är det också av stor vikt att säkerställa en smidig start genom väl fungerande processer för implementering och drift. Likaså är det viktigt att erbjuda en flexibel metod för att hantera löpande vidareutveckling, baserad på förändrade marknadskrav och kundens affärsutveckling. Vissa kunder har en väletablerad internorganisation för systemdrift, som dock emellanåt är hårt belastad och kan sakna möjlighet att initiera nya projekt. Nya marknadsplatser kan ibland även starta helt utan IT-avdelning och med tämligen små tekniska resurser. Cinnober erbjuder därför ett komplett åtagande inom systemdrift, från dimensionering och installation till löpande drift och systemövervakning. Alla systemlösningar från Cinnober kan beställas med valfri grad av förvaltningstjänster, inklusive drift av infrastruktur, hårdvara, nätverk och system. I samband med sådana uppdrag tillhandahåller vi även prestandarapporter för kontroll av hårdvaru- och nätverksanvändning samt analyser av förväntade framtida behov gällande uppgradering av systemets kapacitet. Software as a Service Under senare år har Cinnober identifierat ett behov av ett mer standardiserat tjänsteerbjudande som möjliggör snabbare implementering av börsteknologi till en lägre initial investering. Ett erbjudande som uppfyller krav från entreprenörer med spännande idéer och satsningar på nya marknadsplatser. Det finns även behov hos vissa mer väletablerade aktörer av att uppgradera och modernisera befintliga handelsplattformar, utan möjlighet att binda upp större fasta kostnader i infrastruktur och långtgående kundanpassad utveckling. Vårt svar på detta är TESS TM, TRADExpress TM Streamlined Services, som ger näst intill omedelbar tillgång till en komplett börslösning för en ny eller etablerad marknadsplats, på abonnemangsbasis. Tjänsten baseras på vår beprövade teknik och erbjuder en globalt tillgänglig och effektiv handelsplattform samt modern marknadsövervakning för en mängd tillgångsklasser. Prisstrukturen baseras på användandet och kunderna betalar bara för det de behöver utifrån fördefinierade funktioner. Med TESS kan man enkelt uttryckt välja att hyra sin teknologi och därmed frigöra resurser från stora teknikinvesteringar till att istället fokusera på att bygga upp sin marknad. Samtidigt ges omedelbar tillgång till ledande börsteknologi som är beprövad i kundanpassade versioner hos välkända aktörer. Cinnober årsredovisning 11/12

13 Våra medarbetare Innovativt kunskapsföretag Cinnober verkar i en rörlig och expansiv bransch, vilket i hög grad även präglar vår företagskultur. Det ställer höga krav på såväl flexibilitet som kreativitet och är en daglig utmaning, då vi arbetar med några av de största och mest krävande aktörerna på den internationella finansmarknaden. De flesta av våra medarbetare har akademisk bakgrund och många har dessutom lång erfarenhet från teknologi-, börsoch clearingverksamhet. Utöver vår djupa branscherfarenhet är en av våra styrkor mångfald, där vår internationella prägel är stark med över 20 nationaliteter representerade inom företaget. Vi är ett kunskapsföretag med en flexibel och snabbrörlig organisation med en hög grad av transparens. Många av oss arbetar inom projekt som drivs i nära kundsamarbete enligt agila projektmetoder och som organisation har vi en väl distribuerad ansvarsfördelning med korta beslutsvägar. En av våra främsta framgångsfaktorer är att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats. Våra medarbetares specialistkunskaper, erfarenheter och drivkrafter är av största betydelse, och vi arbetar aktivt med att erbjuda ett gott arbetsklimat med utmanande arbetsuppgifter för att rekrytera och behålla toppkrafter samt att erbjuda goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Vår ambition är att Cinnober ska vara ett förstahandsval för såväl marknadens mest kvalificerade medarbetare, som för den som är ung och nyutexaminerad. Sedan ett par år tillbaka erbjuder vi s.k. internships där högpresterande studenter under sitt slutår kan kombinera studierna med deltidsarbete hos oss. Detta har ytterligare förbättrat våra möjligheter att rekrytera kompetenta och drivna medarbetare direkt från högskolor och universitet. Ett erkännande att vi är på rätt väg, är det faktum att vi för andra året i rad rönt framgångar i den utvärdering av Sveriges bästa arbetsplatser, som Great Place to Work Institute årligen genomför. Cinnober höjde totalbetyget jämfört med fjolåret. Den slutliga placeringen blev sjua i klassen svenska medelstora bolag och till grund för bedömningen ligger såväl extern granskning som genomförd medarbetarundersökning. Därutöver placerade vi oss även på den europeiska topp 50-listan i samma klass. I maj 2012 förvärvade Cinnober investmentbanken Nomuras svenska utvecklingsbolag, vilket gav oss ett välkommet tillskott av kompetens och utvecklingsresurser i form av 38 nya medarbetare i Umeå. Under verksamhetsåret har därutöver ytterligare 36 rekryteringar genomförts, med intentionen att anställa såväl personer med lång relevant erfarenhet som nyutexaminerade civilingenjörer. Vid verksamhetsårets utgång hade koncernen 218 medarbetare.

14 Aktiedata Aktiedata Bolagets aktiekapital består per av totalt aktier, varav samtliga är B-aktier. Under hösten 2011 valde de aktieägare som var innehavare av A-aktier att stämpla om dessa till B-aktier. Sedan 2005 är Cinnober anslutet till Alternativa Aktiemarknaden, där bolagets aktier handlas halvårsvis med Marknadsrådshandel. Vid senaste handelstillfället i mars 2012 värderades Cinnoberaktien till 175 kr av Marknadsrådet och totalt omsattes aktier i anslutning till handelstillfället. Handel under verksamhetsåret 2012/2013 planeras ske under perioden september 2012 samt i mars Vid årsstämman i Cinnober Financial Technology AB, den 24 oktober 2011, fattades beslut om utgivande av högst teckningsoptioner riktade till de anställda och som vardera berättigar till teckning av en B-aktie i bolaget. Programmet löper under perioden Bolaget har erhållit betalning för optionspremier om totalt 0,2 MSEK. Vid fullt utnyttjande medför detta program en utspädning om 5,92 %. Under stämman godkändes även det optionsprogram där bolaget emitterat teckningsoptioner vilka riktats till de anställda och vardera berättigar till teckning av en B-aktie i bolaget. Programmet löper under perioden Vid fullt utnyttjande medför detta program en utspädning om 8,4 %. Ägarstruktur De största ägarna i Cinnober med andel röster och kapital per : Ägare Antal aktier B Röster i % Kapital i % Nils-Robert Persson* ,7 18,7 Nortal Investments AB ,6 14,6 Gunnar Lindell* ,0 13,0 Gunnar Mjöberg* ,2 6,2 Peter Lenti* ,9 5,9 Peter Snellman* ,1 5,1 Pär Bertilsson* ,6 4,6 Capital Cube ,1 3,1 * Genom familj och/eller bolag 14 Cinnober årsredovisning 11/12

15 Styrelse, revisor och ledning Styrelse Nils-Robert Persson, ordförande, f Aktier: Med familj och bolag st B-aktier Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: Anställd i Cinnober Financial Technology AB Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Mancx & More AB. Peter Lenti, ordinarie ledamot, f Aktier: Med familj st B-aktier Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: Anställd i Cinnober Financial Technology AB Övriga uppdrag: - Björn Olsson, ordinarie ledamot, f Aktier: -* Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: Partner EMA Technology AB Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NeoPhotonics Corporation * Kan via terminsavtal förvärva 3000 aktier från större ägare Staffan Persson, ordinarie ledamot f Aktier: Med bolag st B-aktier Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: VD Swedia Capital AB Övriga uppdrag: Ordförande i Dibs Payment Services AB, Accelerator Nordic AB, Sveab Holding AB. Ledamot i The Lexington Company AB, Klar Invest AB, GMV Holdings Ltd, CEG Strategic Land Ltd, ASE Holdings Sarl Helena Westin, ordinarie ledamot, f Aktier: 100 st B-aktier Optionsinnehav: Ordinarie sysselsättning: VD och ägare av Helena Westin AB Övriga uppdrag: - Stefan Widenfelt, ordinarie ledamot, f Aktier: B-aktier Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: Partner i von Euler & Partners AB Övriga uppdrag: Styrelseledamot i von Euler & Partners AB samt Opus Capita Oy Ledande befattningshavare Javier Tordable f. 1972, CEO Martin Adelsköld f. 1975, Head of Support & Operations Veronica Augustsson f. 1979, Head of Sales Fredrik Backlund f. 1971, Head of Marketing Peter Ekberg f. 1959, Head of Product Engineering Anna Märta Göransson f. 1975, CFO Per-Anders Häll-Bedman f. 1961, Deputy CEO Christina Jacobsson f. 1962, Head of Human Resources Peter Lenti f. 1957, CTO Magnus Sandström f. 1955, Head of Business Development Hans Öberg f. 1962, Head of Customization Revisor Svante Forsberg, f. 1952, Auktoriserad revisor, Deloitte AB. Huvudansvarig revisor i Cinnober Financial Technology AB sedan Cinnober årsredovisning 11/12 15

16 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 för moderbolaget och koncernen. Resultatet av årets verksamhet samt moderbolagets och koncernens ställning framgår av förvaltningsberättelsen samt efterföljande resultatoch balansräkningar, kassaflödesanalyser jämte tilläggsupplysningar och noter, vilket utgör den sammanhållna årsredovisningen. Cinnober är ett IT-bolag som utvecklar systemlösningar för börshandel, clearing, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen är framförallt börser och clearinghus. Lösningarna baseras på den egenutvecklade plattformen TRADExpress TM. Företaget har varit vinstgivande allt sedan starten 1998 och insåg tidigt potentialen i att bygga flexibla finanssystem, som är lätta att kundanpassa och klarar av många olika instrumenttyper i samma system. Bolaget verkar med unik kompetens inom en global men smal nisch och har identifierat ett hundratal internationella organisationer som sin primära målgrupp. Bland kunderna återfinns idag ett flertal ledande börser och finansaktörer i större finanscentra som Chicago, Frankfurt, Hong Kong, London, New York, Sao Paolo och Toronto. De lösningar Cinnober erbjuder är affärskritiska och hjälper kunden att effektivisera sin verksamhet samt att öka sin konkurrenskraft. Organisation och arbetssätt är anpassade för stora affärskritiska projekt och bolagets framgångsrika historia bygger på en långsiktighet gällande relationer med målgruppen och en vidareutveckling av erbjudandet. Under de senaste åren har erbjudandet aktivt breddats och bolaget är numera att betrakta som en helhetsleverantör till börser och clearinghus. Kunderna Cinnober bearbetar ständigt nya kunder och dessa försäljningsprocesser kan sträcka sig över lång tid. Under året har flera nya prestigesamarbeten såväl signerats som påbörjats och bidragit till ett av våra bästa räkenskapsår genom tiderna, trots ett allmänt turbulent och svårbedömt marknadsläge. En av de viktigaste händelserna under året är det stora leveransprojektet till brasilianska BM&FBOVESPA, där Cinnober tecknat avtal om att leverera en kundanpassad lösning ba- serad på TRADExpress RealTime Clearing. Den brasilianska börsen är en av världens största marknadsplatser och beräknas stå för cirka 90 % av handeln i hela Latinamerika. BM&FBOVESPA är även en av de världsledande aktörerna när det gäller införandet av en ny och högre standard för börser och clearinghus avseende lösningar inom s.k. post-trade och risk management. Vår tidiga och kraftfulla satsning inom detta område har nu bidragit till att vi skaffat oss en mycket stark position på den internationella marknaden. I slutet av räkenskapsåret meddelade råvarubörsen Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) att de valt att inleda samarbete med Cinnober, för implementering av ny teknologi. Projektet avser utbyte av samtliga av börsens större systemlösningar, när det gäller såväl derivathandel som clearing och övervakning. Leveransprojekten pågår för fullt och driftsättning planeras till slutet av Det stora leveransåtagande vi sedan tidigare är involverade i, när det gäller Stock Exchange of Thailand (SET), fortlöper enligt plan. Avtalet, som signerades i juni 2011, innebär utbyte av plattformar avseende såväl aktie- som derivathandel. Utöver detta ska vi även leverera nya lösningar för SET:s marknadsövervakning samt distribution av marknadsdata. Acceptans gällande den första projektdelen, som omfattat den thailändska aktiehandeln, erhölls i maj 2012 och produktionssättning skedde i september. Nästa fas avseende systemutbyte gällande derivathandeln fortsätter enligt plan. Under räkenskapsåret har Cinnober även genomfört genomgripande plattformsuppgraderingar hos kunder som London Metal Exchange (LME), NYSE LIFFE och kanadensiska Alpha Trading Systems (vilka under våren erhållit full börsstatus och bytt namn till Alpha Exchange). Vi har därutöver bland annat driftsatt vår första installation i Mellanöstern genom Scila Surveillance, som nu används för marknadsövervakning på Qatar Exchange. 16 Cinnober årsredovisning 11/12

17 Erbjudandet Nya regleringar, som MiFID II i Europa och Dodd-Frank i USA, börjar alltmer ta form, vilket påverkar vår marknad. Vi ser dessa förändringar an med stor tillförsikt, då de öppnar upp nya affärsmöjligheter för en snabbfotad och innovativ teknikleverantör som Cinnober. Inte minst eftersom vi har en lång och stark tradition i att utveckla nya lösningar utifrån förändrade eller nyuppkomna behov på marknaden. Vår produktfilosofi går ut på att inte bara invänta kunders kravställanden utan även att försöka förutse morgondagens behov och krav. De senaste tillskotten i vårt erbjudande är goda exempel på vår aktiva produktutveckling. Till exempel den s.k. OTF-lösningen, Organized Trading Facility, som lanserades i december Tjänsten riktar sig främst till banker som behöver ny teknologi för interna marknadsplatser, allt för att uppfylla nya krav i förändrade regleringar. I februari introducerade vi TRADExpress TM Index Engine. Marknadens snabbaste indexmotor är en fristående produkt baserad på Cinnobers väletablerade plattform och står nu i begrepp att implementeras hos thailandsbörsen SET. Under försommaren lanserades även Scila Compliance, vilken är en nyutvecklad övervakningstjänst, som riktar sig mot banker och andra marknadsaktörer. Lösningen är en vidareutveckling av den framgångsrika systerprodukten Scila Surveillance, vilken riktar sig direkt till börser och marknadsplatser. Organisationen I början av mars tillträdde Javier Tordable som ny verkställande direktör. Javier har gedigen erfarenhet av den internationella kapitalmarknaden, där han under de senaste femton åren haft seniora roller hos ett antal aktörer inom börs- och finansvärlden, exempelvis Deutsche Börse, EUREX, CBOT och MTS. Under verksamhetsåret har bolagets styrelse utökats med två nya styrelseledamöter, Björn Olsson och Staffan Persson, som valdes in vid extra bolagsstämma den 16 januari. I maj förvärvade Cinnober den japanska investmentbanken Nomuras svenska teknikutvecklingsenhet i Umeå, vilket innebar ett välkommet tillskott av 38 specialister med lång och gedigen erfarenhet av systemutveckling och finansiella applikationer. Medarbetare Medelantalet anställda i koncernen uppgick under räkenskapsåret till 187 (168). Vid räkenskapsårets utgång hade koncernen 218 anställda (168) och sysselsatte 18 konsulter (5). Resultat Koncernens omsättning för räkenskapsåret uppgick till 256,0 MSEK (223,3) och årets resultat före skatt till 22,8 MSEK (15,1). Trots en fortsatt turbulens på vår målmarknad, finansmarknaden, fortsätter Cinnober att leverera ett positivt resultat samtidigt som omsättningen ökat och är den näst högsta i bolagets historia. I rörelseresultatet ingår en upplösning av negativ goodwill med 6,9 MSEK som har allokerats mot övriga externa kostnader med 1 MSEK samt mot personalkostnader med 5,9 MSEK. I omsättningen för jämförelseåret 2010/2011 ingick en positiv engångseffekt om 21,0 MSEK samt 12,4 MSEK i rörelseresultatet. Cinnobers intäkter har under verksamhetsåret fakturerats i EUR 58 % (70 %), GBP 10 % (14 %), SEK 12 % (12 %) samt USD 20 % (4 %). Cinnober valutasäkrar löpande större kända valutaflöden. Rörelsens kostnader domineras av personalkostnader, som under räkenskapsåret uppgick till 150,9 MSEK (134,3), ökningen sammanhänger med att antalet anställda i koncernen har ökat. Övriga externa kostnader har under räkenskapsåret ökat och uppgick totalt till 83,0 MSEK (70,0). Detta sammanhänger med att ett större antal underkonsulter har utnyttjats under räkenskapsåret jämfört med året innan. Cinnober årsredovisning 11/12 17

18 Cinnober fortsätter att satsa på produktutveckling och investerar kontinuerligt i produktfamiljen TRADExpress. Då större delen av utvecklingen bedrivs integrerat med de stora kundprojekten låter Cinnober därför alla kostnader löpande belasta resultatet. Investeringarna i produktutveckling under året har kostnadsförts i sin helhet och uppgår till 26,0 MSEK (15,0). Avskrivningar har skett enligt plan och uppgick till 1,7 MSEK (4,2) för koncernen. Cinnobers finansnetto har påverkats svagt positivt av årets valutakursförändringar. I årets resultat ingår en valutakursvinst uppgående till 0,3 MSEK att jämföra med en förlust på 3,0 MSEK under föregående räkenskapsår. Investeringar På en extrastämma den 14 juni 2012 fattades beslut om att dela ut de aktier som Cinnober innehade i det engelska bolaget FFastFill Plc. Cinnober innehade drygt 5% av aktierna. Det bokförda värdet av aktierna som delades ut uppgick till 26,9 MSEK. Marknadsvärdet uppgick vid utdelningstillfället till 35,4 MSEK. Cinnober äger sedan våren st aktier i Quadriserv Inc, motsvarande 0,9% av kapitalet. Det bokförda värdet uppgår till 10,0 MSEK (0). Cinnober äger sedan föregående räkenskapsår dessutom st aktier i Binary Event Networks Inc, motsvarande 12% av kapitalet. Det bokförda värdet uppgår till 26,7 MSEK (26,7). I juni 2012 förvärvade Cinnober ytterligare aktier i Scila AB från Möllan Konsult AB. Möllan Konsult AB ägs till 50 % av Nils-Robert Persson och 50 % av Eva Hadmark- Persson. Detta utgjorde en närstående transaktion som har skett till marknadsmässiga villkor. Cinnobers totala innehav av aktier i Scila AB uppgår till 38,1 % av kapitalet (20,4) och bokfört värde uppgår till 3,1 MSEK (0,3). Av aktierna som förvärvades i juni är st aktier belastade med optionsrätt enligt optionsavtal med personalen i Scila. Finansiell ställning Cinnobers finansiella ställning är fortsatt mycket stark. Eget kapital för koncernen uppgick per den 30 juni 2012 till 114,0 MSEK (137,8), och soliditeten var 51,5 % (69,5 %). På en extra bolagsstämma i juni 2012 fattades beslut om en utdelning som minskade det egna kapitalet med 26,9 MSEK. Koncernens omsättningstillgångar uppgick per den 30 juni 2012 totalt till 178,5 MSEK (155,9), varav kundfordringar 23,4 MSEK (43,5). Av de vid bokslutstillfället upptagna kundfordringarna har 53 % betalats per Inga av de återstående kundfordringarna är att betrakta som osäkra. Nyckeltal Nyckeltal koncernen Nettoomsättning (MSEK) 256,0 223, ,7 322,8 238,3 Rörelseresultat (MSEK) 20,4 1 14,8 2 20,0 70,8 24,7 3 Resultat före skatt (MSEK) 22,8 15,1 25,1 63,4 24,9 Årets resultat (MSEK) 18,1 10,8 18,3 45,1 17,3 Rörelsemarginal (%) 8,0 6,7 9,0 21,9 10,4 Nettomarginal (%) 7,1 4,8 8,2 14,0 7,3 Eget kapital (MSEK) 114,0 137,8 142,0 141,9 100,3 Soliditet (%) 51,5 69,5 72,5 61,4 60,2 Kassalikviditet (%) 185,3 259,0 362,1 256,3 240,0 1 I rörelseresultatet ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 6,9 MSEK. 2 I omsättningen för räkenskapsåret 2010/2011 ingår en postiv engångseffekt om 21,0 MSEK samt 12,4 MSEK i rörelseresultatet. 3 I rörelseresultatet för räkenskapsåret 2007/2008 ingår poster av jämförelsestörande karaktär på 5,3 MSEK bestående av flyttkostnader och kostnader för framtagning av varumärkesplattform. 18 Cinnober årsredovisning 11/12

19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Under våren 2011 meddelade London Metal Exchange (LME) att de planerar att etablera ett eget clearinghus och avbryta det nuvarande samarbetet med LCH Clearnet. Beskedet har därefter följts av en mycket omfattande och noggrann urvalsprocess där samtliga potentiella leverantörer av clearingsystem på marknaden har utvärderats. I juli 2012 stod det klart att Cinnober valts till teknologipartner för detta stora och prestigefulla projekt. Koncernförhållanden Koncernen består, förutom av moderbolaget Cinnober Financial Technology AB (publ), av de helägda dotterbolagen Cinnober Americas Inc som är inregistrerat i USA, Cinnober UK Ltd som är inregistrerat i Storbritannien samt de svenska dotterbolagen Cinnober Products AB, Cinetics AB och Binary Events Systems Sweden AB, alla tre med säte i Stockholm. Under räkenskapsåret förvärvades den 1 maj dessutom 100% av aktierna i bolaget Nomura Sweden AB, med säte i Umeå. Bolagets namn har därefter ändrats till Cinnober Financial Technology North AB. Cinnober Financial Technology hade sedan tidigare ett innehav av 20,4 % av aktierna i Scila AB, med säte i Stockholm. I juni 2012 förvärvades fler aktier i Scila AB och bolagets totala innehav uppgår nu till 38,1%. Aktierna förvärvades från Möllan Konsult AB och utgör en närstående transaktion som skett till marknadsmässiga vilkor. Av aktierna som förvärvades i juni är aktier belastade med optionsrätt enligt optionsavtal med personalen i Scila. Scila AB utvecklar Scila Surveillance och Scila Compliance och har tecknat ett exklusivt säljavtal med Cinnober. Innehavet redovisas som ett intresseföretag. Aktiedata Bolagets aktiekapital består per av totalt aktier, varav samtliga är B-aktier. Under hösten 2011 valde de aktieägare som var innehavare av A-aktier att stämpla om dessa till B-aktier. Sedan 2005 är Cinnober anslutet till Alternativa Aktiemarknaden, där bolagets aktier handlas halvårsvis med Marknadsrådshandel. Vid senaste handelstillfället i mars 2012 värderades Cinnoberaktien till 175 kr av Marknadsrådet och totalt omsattes aktier i anslutning till handelstillfället. Handel under verksamhetsåret 2012/2013 planeras ske under perioden september 2012 samt i mars Vid årsstämman i Cinnober Financial Technology AB, den 24 oktober 2011, fattades beslut om utgivande av högst teckningsoptioner riktade till de anställda och som vardera berättigar till teckning av en B-aktie i bolaget. Programmet löper under perioden Bolaget har erhållit betalning för optionspremier om totalt 0,2 MSEK. Vid fullt utnyttjande medför detta program en utspädning om 5,92 %. Under stämman godkändes även det optionsprogram där bolaget emitterat teckningsoptioner vilka riktats till de anställda och vardera berättigar till teckning av en B-aktie i bolaget. Programmet löper under perioden Vid fullt utnyttjande medför detta program en utspädning om 8,4 %. Förslag till disposition av bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 95 MSEK, disponeras enligt följande: Belopp Balanseras i ny räkning Summa Den 14 juni 2012 fattades beslut på en extra stämma om en utdelning uppgående till 26,9 MSEK. Utdelningen bestod av aktier i FfastFill Plc. Det bokförda värdet av aktierna var 26,9 MSEK medan marknadsvärdet på aktierna som aktieägarna erhöll var 35,4 MSEK vid utdelningstillfället. Därför är styrelsens förslag att årsstämman inte ska besluta om någon ytterligare utdelning. Cinnober årsredovisning 11/12 19

20 Resultaträkning - koncernen Belopp i KSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Cinnober årsredovisning 11/12

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004 AddNode 2006 Kraftig omsättnings- och resultattillväxt bästa resultatet i koncernens historia Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 766,1 (409,7) MSEK EBITA ökade med 80 procent till 53,9 (30,0)

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 2008 årsredovisning Innehåll 3 Å re t i kor t he t 4 V d h a r orde t 6 M a rk n a d och Konk urrenter 8 Produk ter 10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 13 Leda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Pushing the limits in gaming entertainment

Pushing the limits in gaming entertainment Pushing the limits in gaming entertainment net entertainment ÅrsreDOVisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 i korthet 4 VD har ordet 6 Erbjudande 10 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 14 Marknad 20 Medarbetare

Läs mer

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten Årsredovisning 2013 årsstämma Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid

Läs mer