Använd inte mer energi än du behöver!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Använd inte mer energi än du behöver!"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta idéer Klimatmötet i Köpenhamn 12 14

2 Du känner väl till våra energitjänster? v Ä l ko m m e n till ett nytt nummer av Effekt & Miljö. Den här gången har vi ett speciellt fokus på energitjänster, åtgärder som sparar både pengar och miljö. Ett område där vi på Göteborg Energi är erkänt bra, med hög kundnöjdhet. Ändå vår marknadsandel på 10 procent är rätt blygsam. Med vår unika överblick över energi området borde den kunna vara betydligt större, runt procent åtminstone. Haken? Vi är helt enkelt inte tillräckligt kända på det här området. Folk vet att vi sköter energinätet, de kanske även köper el av vårt dotterbolag Din El, för att inte tala om fjärrvärme och naturgas. Men att vi är skickliga på energitjänster, med en tillgänglig styrka på runt hundra högkvalificerade personer, det är inte lika välkänt. Det måste vi bli bättre på att informera om. Därför satsar vi nu hårdare på att öka trycket i säljledet. Vi har skapat ett team som ska lyfta energitjänsterna. De kommer att jobba aktivt utåt, men det handlar inte bara om envägskommunikation. Alla som är det minsta intresserade av tjänsterna är välkomna att kontakta dem för att få veta mer. Läs mer om det nya säljteamet på sidan 9. v å ra m e s t b e t y da n d e konkurrenter på den här marknaden, det är att företagen sköter energitjänsterna själva, och det finns en logik i det. Det kan verka smart att bygga upp en egen specialkompetens, folk som har järnkoll på de egna fastigheterna. Men det är svårt att få den överblick som vi har från våra andra verksamheter inom Göteborg Energi, eller våra lärdomar från andra kunder och hur vi har löst deras problem. Vår erfarenhet är dessutom att många som sköter energitjänsterna själva har en utrustning i absolut toppklass, nästan onödigt bra, men de får ändå inte ut någon optimal effekt. Att lyckas med energitjänsterna är alltså främst en fråga om kunskap. För den som tycker att det är alldeles för omfattande att skaffa ett komfortavtal från oss på en gång så finns det andra lösningar. Man kan exempelvis börja med enbart ett kunskapsstöd, eller med att testa oss på en av fastigheterna, för att se hur bra det fungerar. Nåväl, så mycket om den saken. d e t f i n n s en hel del annat att läsa om i tidningen, om saker som Ekofonden och en unik anläggning för flytande biogas i Lidköping. För att inte tala om klimatmötet i Köpenhamn i december, där avgörs viktiga frågor för framtiden. Trevlig läsning! Anders Dahl Marknadsdirektör, Göteborg Energi meteorologen madeleine väckte känslor på Elyseum Meteorologen Madeleine Westin väckte stor debatt när Göteborg Energi anordnade frukostträffen Reko fjärrvärme för sina kunder i Elyseum. hennes presentation av klimatförändringens effekter engagerade publiken, som ställde många frågor. Åhörarna fick veta att de senaste 100 årens temperaturhöjning på någon grad kan förklaras naturligt men att dagens snabbare ökning följer lutningen på kurvan för c o 2 -utsläpp. Sverige kommer lindrigt undan växthuseffektens effekter jämfört med varmare och mer låglänta länder, men påverkan blir ändå stor de närmaste 50 till 100 åren: Djupare lågtryck, högre havsnivå, högre vågor, översvämningar, snöfria vintrar, ökad spridning av fästingar, i snitt 2 till 6 grader varmare, och 40 grader varmt enskilda sommardagar. m e n a l lt Ä r inte negativt, åtminstone inte innan värmen jämnat ut sig och de extrema vädertopparna blir vardag medelhavsklimat i Vad tyckte du om frukostmötet? Anders Strandberg, BRF Stenbiten. Bra att få veta mer om utbyggnaden av fjärrvärmesystemet och det nya gaskraftverket i Rya, och att de där ska gå över från naturgas till biogas. Dock hade jag hoppats att man kommit längre. Klimatmodellerna för Sverige var intressanta. VÄDErKOll. För att hindra klimatförändringen krävs ett förändrat konsumtionsmönster. Jag är övertygad om att vi stoppar den globala uppvärmningen, sade meteorologen Madeleine Westin. söder ger fler skördar, turismen i norr blomstrar med 30 grader varmt och midnattssol. Björn och Lisbeth Bråtemyr, radhussamfällighet Hinsholmen. Alltid bra att få veta vad som händer, speciellt med fjärrvärme som vi har. Intressant med miljötänkandet och miljömärkningen av fjärrvärmen. Och hur man eventuellt kan koppla in den till tvättstugor. Foto: 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 TEMA: Energitjänster Använder du för mycket energi? Använd inte mer än du behöver är namnet på Göteborg Energis nya reklamkampanj. För att leva efter det kloka mottot kan du välja Göteborg Energis miljövänliga gratisbuss i stället för egen bil till Elmiamässan. g e n o m at t t r u m m a ut mottot Använd inte mer än du behöver i tv, radio, annonser och i direktreklam vill Göteborg Energi väcka dem som kanske inte insett värdet av energitjänster. Helt enkelt puffa på dem lite så att de inte somnar om utan vaknar och gör en insats för sin verksamhet och miljön. Göteborg Energi visar också upp sina energitjänster på Elmia fastighet en fastighetsmässa för hela Västsverige. Vi ska profilera oss grönt genom att skicka ut gratisbiljetter till fastighetsägare och fastighetsskötare. Med biljetterna kan de även åka fritt med vår miljövänliga gröna buss i stället för att ta var sin bil, säger Mats Mårtensson, produktchef för energitjänster. Göteborg Energi har många nöjda befintliga kunder inom energitjänster. Gratis buss till mässan! Se separat inbjudan! Men vi har också sett att många tänkbara kunder inte känner till de här energibesparande och miljövänliga insatserna, säger Anette Winter, affärsområdesansvarig för energitjänster. erbjudandet so m n å r kunderna är attraktivt och ligger i tiden eftersom hus ska energideklareras, nationella mål för energieffektivisering ska nås och företag behöver ha en miljöpolicy. Kampanjen ska öka vår marknadsandel från 10 till 20 procent och bidrar till att förverkliga Göteborg Energis vision Ett hållbart Göteborg, säger Anette Winter. 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 TEMA: Energitjänster Företag och fastighetsägare vill spara pengar genom lägre energiförbrukning och samtidigt göra en insats för miljön. Men hur ska de gå tillväga? Göteborg Energi har svaret energitjänster. Energitjänster minskar utsläppen Grön partner Komfort Drift och underhåll Drifttillsyn Tillsyn Felanmälan från hyresgäster (Fastighetsjour) kundernas behov av energieffektivisering och reduktion av c o 2 -utsläpp ökar hela tiden. För att tillgodose efterfrågan har Göteborg Energi breddat sin produktportfölj och erbjuder 23 olika energitjänster i form av olika avtal och uppdrag för att optimera energi användningen och minska miljö belastningen. Vi säljer inte bara energi utan hjälper även kunderna med driften av deras tekniska installationer. Vi anpassar lösningarna efter deras behov, till exempel en viss inomhustemperatur eller en specifik minskning av c o 2 -utsläpp, säger Mats Mårtensson, produktchef för energi tjänster. Energitjänsterna tillför alltså värden utöver energileveranserna, så att kunderna inte använder mer energi än nödvändigt. Det är spännande att lösa kundernas problem så att de kan nå sina mål. Det handlar om effektiv energianvändning och kvalificerat handhavande så att kunden får ett ökat driftnetto, säger Joakim Strömdahl, enhetschef, lokaler. fast i g h e ts Ä ga r e k a n l Ä m n a över driftansvaret till Göteborg Energi och ägna sig åt sin kärnverksamhet, samtidigt som de kan spara pengar och får nöjdare hyresgäster. Nu förvaltar Göteborg Energi 3,6 miljoner kvadratmeter (ungefär 720 fotbollsplaner) vilket motsvarar tio procent av marknaden. Fet stil = nya erbjudanden Energistatus Energideklaration Energianalys Eleffektiviseringsanalys Belysningsbesiktning Termografering av byggnad Effektoptimering Konsultation och projektledning Elkraftsentreprenader Entreprenader (VVS, energi, miljö) Drift och underhåll av reservkraft Färdig reservkraft Underhåll av högspänningsanläggningar Termografering av el anläggningar E-rapport Fastighetsövervakning via internet Individuell mätning nya energitjänstavtal minskar utsläppen Två av Göteborg Energis energitjänster är helt nya: grön partner och drifttillsyn, som fokuserar på att minska CO 2 -utsläpp, spara energi och därmed pengar. Grön partner har fokus på CO 2 -reduktion och bygger på att kunderna tillsammans med Göteborg Energi gör en långsiktig plan som visar hur fastigheter kan bli hållbara ur miljösynpunkt. Kunderna sätter målen och vi ger åtgärdsförslag som de kan välja bland, säger Joakim Strömdahl, enhetschef lokaler. Drifttillsyn går ut på att experter från Göteborg Energi gör en tillsyn av kundernas tekniska installationer, och justerar driftparametrar för värme och ventilation. Detta ska ses som ett komplement till kundens egen driftorganisation, säger Mats Mårtensson, produktchef energitjänster. 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7

5 TEMA: Energitjänster Träffa Anders och Per på Elmiamässan! Foto: Vilka är fördelarna med energitjänstavtal? LARS-ERIK HEDIN, Liseberg, chef fastighet, projekt och miljö. Fördelarna med energitjänsterna är att vi får kontinuerlig övervakning och uppföljning av både de primära och de sekundära försörjningssystemen. Göteborg Energi har också kompetent bevakning av våra energisystem, regelbunden teknisk service och statistik med återkommande analyser (kvartalsrapporter). Givetvis ser vi även en ekonomisk fördel både på kort och lång sikt. OSCAR BERGGREN, Bräcke diakoni, tekniker. Vi har ett klimatavtal med Göteborg Energi. Det innebär att vi köper ett visst inneklimat till 13 byggnader totalt kvadrat meter med fjärrvärme. Den stora fördelen för oss som liten aktör är att vi har en stor, stabil partner med bred kompetens. Det blir enkelt att vända sig till ett företag i många olika frågor. I början effektiviserade vi som en del i miljöpolicyn. Även om vi nu inte längre gör en årlig besparing är avtalet fortfarande ändå till stor nytta. BARBRO OLAUSSON, ordförande i BRF Lorensberg 6:4. Göteborg Energi sköter drift och underhåll av fjärrvärmen sen två och ett halvt år. De har hjälpt oss att minska förbrukningen och spara pengar, första året kronor. Vi betalar, de tar ansvar och löser vid behov eventuella problem. Ett bekymmersfritt arrangemang! Avtalet ger trygghet, speciellt som vi har en biograf i fastigheten och är väldigt beroende av att ventilation, kyla och värme fungerar. Göteborg Energi är också väldigt service inriktat och har bra underleverantörer.» En ekonomisk fördel både på kort och lång sikt En stor, stabil partner med bred kompetens Ett bekymmersfritt arrangemang «Ring, så berättar vi allt om fördelarna med att använda våra energitjänster! Anders Nellskog energitjänster åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Per Garelius energitjänster åt industrin och lokaler. Killarna som hjälper er att komma igång Anders Nellskog och Per Garelius på Göteborg Energi vill hjälpa fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och industrier att upptäcka fördelarna med energitjänsterna. Om de inte redan ringt upp er, ring dem! ett sa m ta l k a n nämligen löna sig i form av bättre ekonomi i energianvändningen, eftersom båda killarna är erfarna inom energiområdet. Anders har arbetat 23 år i fastighetsbranschen. Som energicontroller på andra företag jobbade jag med att effektivisera energianvändningen i form av värme och kyla. Mycket tid gick åt att följa upp och vara ett stöd åt fastighetsägarna. Under mina sex år på Göteborg Energi har jag arbetat med både små och stora fastighetsägare, säger han. Telefon: Per har lång och bred erfarenhet av försäljning och processarbete inom industrin. Där finns ofta komplexa tekniska systemlösningar och det gäller att hjälpa kunderna att tillsammans med dem se möjligheterna till effektiv energianvändning, miljöförbättringar och lägre produktionskostnader, säger han. d e t v å m a r k n a d s f ö ra r n as främsta uppdrag är just att bidra till att kunderna ser behovet och nyttan av energibesparande åtgärder. En lång lista med befintliga och nya kunder ska betas av. Vi ska försöka se problemen från en annan synvinkel, svara på frågor och se kundbehoven och boka affärsmöten för att bemöta dem, säger Per. 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9

6 Ruvar du på en riktigt klimatsmart idé? Saknas pengar att förverkliga den? Då kanske Ekofonden kan hjälpa dig. Egentligen är det för bra för att vara sant. Att få bidrag för sina idéer! säger Gunnar Bengtsson, Ekofondens ordförande. Ekofonden kan finansiera dina klimatsmarta idéer e ko fo n d e n h a r f u n n i ts i tretton år. Trots det har stiftelsen varit ganska anonym. Det är synd. Genom fondens pengar finns nämligen möjlighet att äntligen få slutföra det där miljöprojektet som du har grubblat över så länge. Det kan vara allt från solpaneler på taket till att få hjälp med att sprida kunskap om företagets miljöstrategi. ekofonden h a r u n d e r året gjort en rejäl nystart. Med ny styrelse och nya stadgar ska fondens arbete intensifieras. Man finansierar gärna nya lösningar inom miljöområdet, snarare än enbart satsningar Ekofondens nya ordförande, Gunnar Bengtsson. på miljö vänlig energi produktion. Styrelsens ordförande Gunnar Bengtsson, som till vardags arbetar i Volvos miljöstab, vet precis vad han hoppas på: Det viktigaste är att få in många goda ansökningar så att vi kan använda Ekofondens pengar på bästa sätt. Det behöver inte vara jätte stora förändringar. Vi vill att det ska vara något som inspirerar företaget att vilja göra fler miljö projekt. e ko fo n d e n h a r i n ga gigantiska summor att dela ut, inga miljonbidrag. Men med många små steg i miljövänlig riktning kommer man väldigt långt. På så sätt kan ett mer hållbart samhälle skapas. Tveka inte att söka pengar i Ekofonden om du har en smart idé, någonting du skulle vilja genomföra, säger Gunnar Bengtsson. Helena Fogelberg Ekofonden För att ansöka om pengar ur fonden till en miljöinvestering ska man vara medlem i Ekopartner ett nätverk som erbjuder utbildning och erfarenhets utbyte med inriktning på miljö förbättringar. Att vara medlem kostar kronor per år för företag. För att bli medlem, hör av dig till din kundkontakt på Göteborg Energi. Styrelsen består av representanter från Volvo (Gunnar Bengtsson), Ekocentrum (Christer Owe), Älvstranden Utveckling (Martin Blixt) och Göteborg Energi (Maria Blechingberg ). Klimatkompensera dina köp hos göteborg Energi m i l j ö Många företag vill bli klimatneutrala och satsa på en mer miljövänlig profil. Därför erbjuder Göteborg Energi ett antal klimatkompenserade produkter. På det sättet kan du kompensera för den miljöpåverkan produkterna har, genom att minska koldioxidutsläppen motsvarande mängd någon annanstans i världen. I första hand går Göteborg Energi tillsammans med kunden igenom vilka åtgärder som krävs för att minska belastningen på miljön. Därefter sköter Göteborg Energi all praktisk hantering och ser till att de utsläpp som återstår klimatkompenseras på rätt sätt. Dessa tjänster kan du köpa klimatkompenserade: Naturgas Fjärrvärme Energitjänster (via avtalet Grön partner) Prata med din kundkontakt för att få mer information om Göteborg Energis klimatkompenserade produkter. Världens miljövänligaste bränsle produceras i lidköping m i l j ö Göteborg Energi bygger tillsammans med Lidköpings kommun en av de första anläggningarna för flytande biogas. Produktionen motsvarar biogas till bilar som kör mil per år. Framför allt är det tunga transporter som erbjuds det nya bränslet. Redan 2010 förväntas lastbilar med flytande biogas rulla på vägarna. Swedish Biogas International producerar gasen som sedan kondenseras till flytande form i anläggningen. Att biogas är ett miljövänligt bränsle vet vi redan. Men vad är då fördelen med flytande biogas jämfört med vanlig? Flytande biogas är billigare att lagra och den är lätt att transportera till tankstationerna. Produktionen behöver alltså inte ligga i närheten av en gasmack eller ett gasnät. 10 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 11

7 Kyotoprotokollet upphör För att förhandla fram ett nytt klimatavtal hålls ett internationellt toppmöte i Köpenhamn i december. Bland annat måste man sätta ett tak för CO 2 -utsläppen och dessutom få med u-länderna i klimatarbetet, säger K J Bondeson, miljöreporter på Göteborgs-Posten. temperaturen stiger. Ekonomisk utveckling och ökad kolanvändning driver utsläpps takten. Världen har inte kontroll på co 2 -utsläppen drygt 30 miljarder ton per år och genomsnittstemperaturen stiger hela tiden. I samma båt Ingen nation kan på egen hand lösa klimatproblemet Det spelar i princip ingen roll vad vi gör, Sveriges utsläpp utgör endast ett par promille av vad världens länder tillsammans släpper ut. Möjligen kan vi ses som ett föredöme och påverka politiskt, säger K J Bondeson. han har följt klimatdebatten sedan talet och var på plats i Kyoto 1997, då protokollet skapades. k j Bondeson anser att det finns fyra avgörande frågor. Nya bindande avtal med skärpta krav måste tas fram för i-ländernas minskning av c o 2 -utsläpp. Kyotoavtalet säger fem procent från 1990 till u-länderna vill öka det till minst 40 procent fram till 2020, säger han. Sedan måste åtgärder bestämmas för stora u-länder som Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika och Indonesien. Finansieringen av u-ländernas klimatarbete och tekniköverföring är den tredje knäckfrågan. Kina föreslår 0,5 1 procent av i-ländernas b n p per år. Men det blir tufft att få igenom i den ekonomiska krisen, säger k j Bondeson. Det fjärde ställningstagandet rör hur tropiska skogar ska skyddas mot nerbränning 20 procent av c o 2 -tillskottet kommer därifrån. Det är mastiga problem som världens regeringar ställs inför. Speciellt som misstron mellan i- och u-länder är avgrundsdjup. Man är även oense inom de två olika världarna respektive eu. för att nå resultat i Danmark krävs förhandlingsvilja och insikten att en omställning svider. Energipriserna måste höjas för att täcka miljökostnaderna. Det är en jobbig tanke för beslutsfattarna, säger k j Bondeson. e n viktig e n e r g i f ö r s ö rj n i n g s f r å g a är hur kol ska användas utan att få c o 2 -utsläpp. 80 procent av världens elförbrukning kommer från kolkraftverk. Dessutom vill två miljarder människor som inte har el i väggen komma in i matchen. För övrigt diskuteras alla energikällor, ingen nämnd och ingen glömd. 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 blickar framåt. Jag välkomnar ett skärpt avtal från klimatmötet i Köpenhamn att priset på fossila energislag ökar, säger Anders Ådahl, forskningsansvarig på Göteborg Energi. Göteborg Energi arbetar för ett mer hållbart samhälle och tror på lönsamhet för tekniker och affärer med liten miljöpåverkan. ett n y t t av ta l måste fram om hur världen ska tackla klimatproblemen. Alternativet är ett svårt misslyckande och stor risk för förlorade år, säger Anders Ådahl, forskningsansvarig på Göteborg Energi. Det centrala är att se klimatfrågan i kombination med jordens begränsade resurser. Är vi varsamma med de begränsade resurserna är vi samtidigt varsamma med klimatpåverkande utsläpp. För att skapa ett hållbart samhälle är tricket att försöka skapa nytta för kunderna med så liten resursinsats som möjligt. Köpenhamnsmötet står inför tuffa utmaningar. Vår planets ledarskap sätts på prov. Effekterna av klimatpåverkande utsläpp är globala, medan källorna mest finns i i-länder och i de Fakta: Klimatmötet I december 2009 hålls ett klimatmöte i Köpenhamn mellan världens politiska ledare för att utvärdera Kyotoprotokollet från Man ska enas om nya målsättningar för det globala arbetet mot negativa effekter av klimatförändringarna. Hoppas på skärpta avtal i Köpenhamn växande ekonomierna. Därför är det en solidaritetsfråga hur ska notan fördelas? a n d e r s å da h l t r o r att finanskrisen spelar mindre roll för ett bra resultat än frågor om vad som kan anses vara rättvist länder emellan. Samtidigt måste vi inse att det kommer att svida betydligt mer i världens plånbok att inte göra något, än att faktiskt göra något. Den viktigaste framgångsfaktorn i Köpenhamn är förhandlingsvilja. h a n m e n a r at t det spelar stor roll vad både Sverige och alla andra länder gör. Klimatfrågan är global. Varje insats adderas till varandra. Tillsammans når vi målen. Sverige och inte minst Göteborg Energi är redan idag väldigt långt framme, men vi kan alltid bli bättre, säger Anders Ådahl. Inspiration på Eriksberg f ö r at t sprida ljus över klimathotet och inspirera till miljöförbättrande aktiviteter både privat och i yrkeslivet bjöd Göteborg Energi in kunder att lyssna på Göran Adlén, trendanalytiker, Carl Mossfeldt, VD på Tällberg Foundation, Bo Ekman, grundare och styrelse ordförande, Tällberg Foundation samt Lars- Johan Jarnheimer, tidigare VD på Tele 2. På temat Välkommen att ändra din bild av framtiden och Hur vi skapar ett hållbart Göteborg talade de fyra engagerat för en välfylld Eriksbergshall den 3 september. Blev du inspirerad? Lennart Svensson, driftschef fastighetsavdelningen, Svenska Mässan. Absolut! En del säger att vi kan fortsätta leva som vi gör, men nu fick vi höra att vi måste handla enligt Churchill: Det räcker inte att göra det vi kan, vi måste göra det som krävs! Mary Engvall, miljöchef Estrella. Ja, intressant att kommunikationen till nya samhällsgrupper är så viktig. Och att vi måste se till människan, hur vi själva interagerar, och inte bara tänka på tekniken. Carl Mossfeldt, VD på Tällberg Foundation. Tommy Erlandsson, ansvarig inköp och projekt, Liseberg. Ja, intressant! Vi måste vara på tårna, försöka handla som en aktör, både i yrkesrollen och hemma. Bättre att våga satsa, och kanske göra lite fel, än inte göra något alls. Caroline Warnicke, miljöoch energisamordnare, Idrotts- och föreningsförvaltningen. Jag fick bra förklaringar på tre olika vis hur allt hänger ihop. Och inser att göra något bra räcker inte, vi måste se helheten och göra det bästa. Foto: 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Gissa profilen Med hjälp av fem ledtrådar gäller det att hitta rätt person, en karaktär med kopplingar till elektricitet, Göteborg Energi eller andra associerade ämnen. Rätt svar hittar du på 5 poäng Amerikansk uppfinnare, vetenskapsman och forskare, vars specialitet var att förädla andras ofärdiga idéer. 4 poäng Tog patent på över uppfinningar och lär en gång ha sagt: Den enda gången jag verkligen blir bedrövad är när jag tänker på alla saker jag vill göra och hur lite tid jag har för att göra dem. 3 poäng Hans första stora uppfinning var fonografen, föregångaren till grammofonen. 2 poäng 1880 tog han patent för ett eldistributionssystem som gav 59 kunder på Manhattan 100 volts elektricitet. 1 poäng Mest känd är han för att vara den som uppfann en av våra vanligaste elektriska ljuskällor. De matta sorterna av denna produkt förbjöds den 1 september i år. Sammanställning: Helena Fogelberg Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & miljö En tidning från Göteborg Energi. Nästa nummer kommer i september. Ansvarig utgivare Anders Dahl, redaktör Margareta Forsberg, redaktionsråd Lars Holmqvist, Anders Ekblad, Peter Olsson, Per Garelius, Michael Andersson, Leif Simonsson,, Helena Fogelberg. produktion Newsroom, tryck Göteborgstryckeriet Mölndal, 2009 Foto framsidan Svante Örnberg tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Margareta Forsberg eller någon i redaktionsrådet

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Swedwatch rapport #52. vi konsumerar DE kompenserar. En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter

Swedwatch rapport #52. vi konsumerar DE kompenserar. En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter Swedwatch rapport #52 vi konsumerar DE kompenserar En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter Swedwatch är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer