Använd inte mer energi än du behöver!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Använd inte mer energi än du behöver!"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta idéer Klimatmötet i Köpenhamn 12 14

2 Du känner väl till våra energitjänster? v Ä l ko m m e n till ett nytt nummer av Effekt & Miljö. Den här gången har vi ett speciellt fokus på energitjänster, åtgärder som sparar både pengar och miljö. Ett område där vi på Göteborg Energi är erkänt bra, med hög kundnöjdhet. Ändå vår marknadsandel på 10 procent är rätt blygsam. Med vår unika överblick över energi området borde den kunna vara betydligt större, runt procent åtminstone. Haken? Vi är helt enkelt inte tillräckligt kända på det här området. Folk vet att vi sköter energinätet, de kanske även köper el av vårt dotterbolag Din El, för att inte tala om fjärrvärme och naturgas. Men att vi är skickliga på energitjänster, med en tillgänglig styrka på runt hundra högkvalificerade personer, det är inte lika välkänt. Det måste vi bli bättre på att informera om. Därför satsar vi nu hårdare på att öka trycket i säljledet. Vi har skapat ett team som ska lyfta energitjänsterna. De kommer att jobba aktivt utåt, men det handlar inte bara om envägskommunikation. Alla som är det minsta intresserade av tjänsterna är välkomna att kontakta dem för att få veta mer. Läs mer om det nya säljteamet på sidan 9. v å ra m e s t b e t y da n d e konkurrenter på den här marknaden, det är att företagen sköter energitjänsterna själva, och det finns en logik i det. Det kan verka smart att bygga upp en egen specialkompetens, folk som har järnkoll på de egna fastigheterna. Men det är svårt att få den överblick som vi har från våra andra verksamheter inom Göteborg Energi, eller våra lärdomar från andra kunder och hur vi har löst deras problem. Vår erfarenhet är dessutom att många som sköter energitjänsterna själva har en utrustning i absolut toppklass, nästan onödigt bra, men de får ändå inte ut någon optimal effekt. Att lyckas med energitjänsterna är alltså främst en fråga om kunskap. För den som tycker att det är alldeles för omfattande att skaffa ett komfortavtal från oss på en gång så finns det andra lösningar. Man kan exempelvis börja med enbart ett kunskapsstöd, eller med att testa oss på en av fastigheterna, för att se hur bra det fungerar. Nåväl, så mycket om den saken. d e t f i n n s en hel del annat att läsa om i tidningen, om saker som Ekofonden och en unik anläggning för flytande biogas i Lidköping. För att inte tala om klimatmötet i Köpenhamn i december, där avgörs viktiga frågor för framtiden. Trevlig läsning! Anders Dahl Marknadsdirektör, Göteborg Energi meteorologen madeleine väckte känslor på Elyseum Meteorologen Madeleine Westin väckte stor debatt när Göteborg Energi anordnade frukostträffen Reko fjärrvärme för sina kunder i Elyseum. hennes presentation av klimatförändringens effekter engagerade publiken, som ställde många frågor. Åhörarna fick veta att de senaste 100 årens temperaturhöjning på någon grad kan förklaras naturligt men att dagens snabbare ökning följer lutningen på kurvan för c o 2 -utsläpp. Sverige kommer lindrigt undan växthuseffektens effekter jämfört med varmare och mer låglänta länder, men påverkan blir ändå stor de närmaste 50 till 100 åren: Djupare lågtryck, högre havsnivå, högre vågor, översvämningar, snöfria vintrar, ökad spridning av fästingar, i snitt 2 till 6 grader varmare, och 40 grader varmt enskilda sommardagar. m e n a l lt Ä r inte negativt, åtminstone inte innan värmen jämnat ut sig och de extrema vädertopparna blir vardag medelhavsklimat i Vad tyckte du om frukostmötet? Anders Strandberg, BRF Stenbiten. Bra att få veta mer om utbyggnaden av fjärrvärmesystemet och det nya gaskraftverket i Rya, och att de där ska gå över från naturgas till biogas. Dock hade jag hoppats att man kommit längre. Klimatmodellerna för Sverige var intressanta. VÄDErKOll. För att hindra klimatförändringen krävs ett förändrat konsumtionsmönster. Jag är övertygad om att vi stoppar den globala uppvärmningen, sade meteorologen Madeleine Westin. söder ger fler skördar, turismen i norr blomstrar med 30 grader varmt och midnattssol. Björn och Lisbeth Bråtemyr, radhussamfällighet Hinsholmen. Alltid bra att få veta vad som händer, speciellt med fjärrvärme som vi har. Intressant med miljötänkandet och miljömärkningen av fjärrvärmen. Och hur man eventuellt kan koppla in den till tvättstugor. Foto: 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 TEMA: Energitjänster Använder du för mycket energi? Använd inte mer än du behöver är namnet på Göteborg Energis nya reklamkampanj. För att leva efter det kloka mottot kan du välja Göteborg Energis miljövänliga gratisbuss i stället för egen bil till Elmiamässan. g e n o m at t t r u m m a ut mottot Använd inte mer än du behöver i tv, radio, annonser och i direktreklam vill Göteborg Energi väcka dem som kanske inte insett värdet av energitjänster. Helt enkelt puffa på dem lite så att de inte somnar om utan vaknar och gör en insats för sin verksamhet och miljön. Göteborg Energi visar också upp sina energitjänster på Elmia fastighet en fastighetsmässa för hela Västsverige. Vi ska profilera oss grönt genom att skicka ut gratisbiljetter till fastighetsägare och fastighetsskötare. Med biljetterna kan de även åka fritt med vår miljövänliga gröna buss i stället för att ta var sin bil, säger Mats Mårtensson, produktchef för energitjänster. Göteborg Energi har många nöjda befintliga kunder inom energitjänster. Gratis buss till mässan! Se separat inbjudan! Men vi har också sett att många tänkbara kunder inte känner till de här energibesparande och miljövänliga insatserna, säger Anette Winter, affärsområdesansvarig för energitjänster. erbjudandet so m n å r kunderna är attraktivt och ligger i tiden eftersom hus ska energideklareras, nationella mål för energieffektivisering ska nås och företag behöver ha en miljöpolicy. Kampanjen ska öka vår marknadsandel från 10 till 20 procent och bidrar till att förverkliga Göteborg Energis vision Ett hållbart Göteborg, säger Anette Winter. 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 TEMA: Energitjänster Företag och fastighetsägare vill spara pengar genom lägre energiförbrukning och samtidigt göra en insats för miljön. Men hur ska de gå tillväga? Göteborg Energi har svaret energitjänster. Energitjänster minskar utsläppen Grön partner Komfort Drift och underhåll Drifttillsyn Tillsyn Felanmälan från hyresgäster (Fastighetsjour) kundernas behov av energieffektivisering och reduktion av c o 2 -utsläpp ökar hela tiden. För att tillgodose efterfrågan har Göteborg Energi breddat sin produktportfölj och erbjuder 23 olika energitjänster i form av olika avtal och uppdrag för att optimera energi användningen och minska miljö belastningen. Vi säljer inte bara energi utan hjälper även kunderna med driften av deras tekniska installationer. Vi anpassar lösningarna efter deras behov, till exempel en viss inomhustemperatur eller en specifik minskning av c o 2 -utsläpp, säger Mats Mårtensson, produktchef för energi tjänster. Energitjänsterna tillför alltså värden utöver energileveranserna, så att kunderna inte använder mer energi än nödvändigt. Det är spännande att lösa kundernas problem så att de kan nå sina mål. Det handlar om effektiv energianvändning och kvalificerat handhavande så att kunden får ett ökat driftnetto, säger Joakim Strömdahl, enhetschef, lokaler. fast i g h e ts Ä ga r e k a n l Ä m n a över driftansvaret till Göteborg Energi och ägna sig åt sin kärnverksamhet, samtidigt som de kan spara pengar och får nöjdare hyresgäster. Nu förvaltar Göteborg Energi 3,6 miljoner kvadratmeter (ungefär 720 fotbollsplaner) vilket motsvarar tio procent av marknaden. Fet stil = nya erbjudanden Energistatus Energideklaration Energianalys Eleffektiviseringsanalys Belysningsbesiktning Termografering av byggnad Effektoptimering Konsultation och projektledning Elkraftsentreprenader Entreprenader (VVS, energi, miljö) Drift och underhåll av reservkraft Färdig reservkraft Underhåll av högspänningsanläggningar Termografering av el anläggningar E-rapport Fastighetsövervakning via internet Individuell mätning nya energitjänstavtal minskar utsläppen Två av Göteborg Energis energitjänster är helt nya: grön partner och drifttillsyn, som fokuserar på att minska CO 2 -utsläpp, spara energi och därmed pengar. Grön partner har fokus på CO 2 -reduktion och bygger på att kunderna tillsammans med Göteborg Energi gör en långsiktig plan som visar hur fastigheter kan bli hållbara ur miljösynpunkt. Kunderna sätter målen och vi ger åtgärdsförslag som de kan välja bland, säger Joakim Strömdahl, enhetschef lokaler. Drifttillsyn går ut på att experter från Göteborg Energi gör en tillsyn av kundernas tekniska installationer, och justerar driftparametrar för värme och ventilation. Detta ska ses som ett komplement till kundens egen driftorganisation, säger Mats Mårtensson, produktchef energitjänster. 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7

5 TEMA: Energitjänster Träffa Anders och Per på Elmiamässan! Foto: Vilka är fördelarna med energitjänstavtal? LARS-ERIK HEDIN, Liseberg, chef fastighet, projekt och miljö. Fördelarna med energitjänsterna är att vi får kontinuerlig övervakning och uppföljning av både de primära och de sekundära försörjningssystemen. Göteborg Energi har också kompetent bevakning av våra energisystem, regelbunden teknisk service och statistik med återkommande analyser (kvartalsrapporter). Givetvis ser vi även en ekonomisk fördel både på kort och lång sikt. OSCAR BERGGREN, Bräcke diakoni, tekniker. Vi har ett klimatavtal med Göteborg Energi. Det innebär att vi köper ett visst inneklimat till 13 byggnader totalt kvadrat meter med fjärrvärme. Den stora fördelen för oss som liten aktör är att vi har en stor, stabil partner med bred kompetens. Det blir enkelt att vända sig till ett företag i många olika frågor. I början effektiviserade vi som en del i miljöpolicyn. Även om vi nu inte längre gör en årlig besparing är avtalet fortfarande ändå till stor nytta. BARBRO OLAUSSON, ordförande i BRF Lorensberg 6:4. Göteborg Energi sköter drift och underhåll av fjärrvärmen sen två och ett halvt år. De har hjälpt oss att minska förbrukningen och spara pengar, första året kronor. Vi betalar, de tar ansvar och löser vid behov eventuella problem. Ett bekymmersfritt arrangemang! Avtalet ger trygghet, speciellt som vi har en biograf i fastigheten och är väldigt beroende av att ventilation, kyla och värme fungerar. Göteborg Energi är också väldigt service inriktat och har bra underleverantörer.» En ekonomisk fördel både på kort och lång sikt En stor, stabil partner med bred kompetens Ett bekymmersfritt arrangemang «Ring, så berättar vi allt om fördelarna med att använda våra energitjänster! Anders Nellskog energitjänster åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Per Garelius energitjänster åt industrin och lokaler. Killarna som hjälper er att komma igång Anders Nellskog och Per Garelius på Göteborg Energi vill hjälpa fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och industrier att upptäcka fördelarna med energitjänsterna. Om de inte redan ringt upp er, ring dem! ett sa m ta l k a n nämligen löna sig i form av bättre ekonomi i energianvändningen, eftersom båda killarna är erfarna inom energiområdet. Anders har arbetat 23 år i fastighetsbranschen. Som energicontroller på andra företag jobbade jag med att effektivisera energianvändningen i form av värme och kyla. Mycket tid gick åt att följa upp och vara ett stöd åt fastighetsägarna. Under mina sex år på Göteborg Energi har jag arbetat med både små och stora fastighetsägare, säger han. Telefon: Per har lång och bred erfarenhet av försäljning och processarbete inom industrin. Där finns ofta komplexa tekniska systemlösningar och det gäller att hjälpa kunderna att tillsammans med dem se möjligheterna till effektiv energianvändning, miljöförbättringar och lägre produktionskostnader, säger han. d e t v å m a r k n a d s f ö ra r n as främsta uppdrag är just att bidra till att kunderna ser behovet och nyttan av energibesparande åtgärder. En lång lista med befintliga och nya kunder ska betas av. Vi ska försöka se problemen från en annan synvinkel, svara på frågor och se kundbehoven och boka affärsmöten för att bemöta dem, säger Per. 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9

6 Ruvar du på en riktigt klimatsmart idé? Saknas pengar att förverkliga den? Då kanske Ekofonden kan hjälpa dig. Egentligen är det för bra för att vara sant. Att få bidrag för sina idéer! säger Gunnar Bengtsson, Ekofondens ordförande. Ekofonden kan finansiera dina klimatsmarta idéer e ko fo n d e n h a r f u n n i ts i tretton år. Trots det har stiftelsen varit ganska anonym. Det är synd. Genom fondens pengar finns nämligen möjlighet att äntligen få slutföra det där miljöprojektet som du har grubblat över så länge. Det kan vara allt från solpaneler på taket till att få hjälp med att sprida kunskap om företagets miljöstrategi. ekofonden h a r u n d e r året gjort en rejäl nystart. Med ny styrelse och nya stadgar ska fondens arbete intensifieras. Man finansierar gärna nya lösningar inom miljöområdet, snarare än enbart satsningar Ekofondens nya ordförande, Gunnar Bengtsson. på miljö vänlig energi produktion. Styrelsens ordförande Gunnar Bengtsson, som till vardags arbetar i Volvos miljöstab, vet precis vad han hoppas på: Det viktigaste är att få in många goda ansökningar så att vi kan använda Ekofondens pengar på bästa sätt. Det behöver inte vara jätte stora förändringar. Vi vill att det ska vara något som inspirerar företaget att vilja göra fler miljö projekt. e ko fo n d e n h a r i n ga gigantiska summor att dela ut, inga miljonbidrag. Men med många små steg i miljövänlig riktning kommer man väldigt långt. På så sätt kan ett mer hållbart samhälle skapas. Tveka inte att söka pengar i Ekofonden om du har en smart idé, någonting du skulle vilja genomföra, säger Gunnar Bengtsson. Helena Fogelberg Ekofonden För att ansöka om pengar ur fonden till en miljöinvestering ska man vara medlem i Ekopartner ett nätverk som erbjuder utbildning och erfarenhets utbyte med inriktning på miljö förbättringar. Att vara medlem kostar kronor per år för företag. För att bli medlem, hör av dig till din kundkontakt på Göteborg Energi. Styrelsen består av representanter från Volvo (Gunnar Bengtsson), Ekocentrum (Christer Owe), Älvstranden Utveckling (Martin Blixt) och Göteborg Energi (Maria Blechingberg ). Klimatkompensera dina köp hos göteborg Energi m i l j ö Många företag vill bli klimatneutrala och satsa på en mer miljövänlig profil. Därför erbjuder Göteborg Energi ett antal klimatkompenserade produkter. På det sättet kan du kompensera för den miljöpåverkan produkterna har, genom att minska koldioxidutsläppen motsvarande mängd någon annanstans i världen. I första hand går Göteborg Energi tillsammans med kunden igenom vilka åtgärder som krävs för att minska belastningen på miljön. Därefter sköter Göteborg Energi all praktisk hantering och ser till att de utsläpp som återstår klimatkompenseras på rätt sätt. Dessa tjänster kan du köpa klimatkompenserade: Naturgas Fjärrvärme Energitjänster (via avtalet Grön partner) Prata med din kundkontakt för att få mer information om Göteborg Energis klimatkompenserade produkter. Världens miljövänligaste bränsle produceras i lidköping m i l j ö Göteborg Energi bygger tillsammans med Lidköpings kommun en av de första anläggningarna för flytande biogas. Produktionen motsvarar biogas till bilar som kör mil per år. Framför allt är det tunga transporter som erbjuds det nya bränslet. Redan 2010 förväntas lastbilar med flytande biogas rulla på vägarna. Swedish Biogas International producerar gasen som sedan kondenseras till flytande form i anläggningen. Att biogas är ett miljövänligt bränsle vet vi redan. Men vad är då fördelen med flytande biogas jämfört med vanlig? Flytande biogas är billigare att lagra och den är lätt att transportera till tankstationerna. Produktionen behöver alltså inte ligga i närheten av en gasmack eller ett gasnät. 10 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 11

7 Kyotoprotokollet upphör För att förhandla fram ett nytt klimatavtal hålls ett internationellt toppmöte i Köpenhamn i december. Bland annat måste man sätta ett tak för CO 2 -utsläppen och dessutom få med u-länderna i klimatarbetet, säger K J Bondeson, miljöreporter på Göteborgs-Posten. temperaturen stiger. Ekonomisk utveckling och ökad kolanvändning driver utsläpps takten. Världen har inte kontroll på co 2 -utsläppen drygt 30 miljarder ton per år och genomsnittstemperaturen stiger hela tiden. I samma båt Ingen nation kan på egen hand lösa klimatproblemet Det spelar i princip ingen roll vad vi gör, Sveriges utsläpp utgör endast ett par promille av vad världens länder tillsammans släpper ut. Möjligen kan vi ses som ett föredöme och påverka politiskt, säger K J Bondeson. han har följt klimatdebatten sedan talet och var på plats i Kyoto 1997, då protokollet skapades. k j Bondeson anser att det finns fyra avgörande frågor. Nya bindande avtal med skärpta krav måste tas fram för i-ländernas minskning av c o 2 -utsläpp. Kyotoavtalet säger fem procent från 1990 till u-länderna vill öka det till minst 40 procent fram till 2020, säger han. Sedan måste åtgärder bestämmas för stora u-länder som Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika och Indonesien. Finansieringen av u-ländernas klimatarbete och tekniköverföring är den tredje knäckfrågan. Kina föreslår 0,5 1 procent av i-ländernas b n p per år. Men det blir tufft att få igenom i den ekonomiska krisen, säger k j Bondeson. Det fjärde ställningstagandet rör hur tropiska skogar ska skyddas mot nerbränning 20 procent av c o 2 -tillskottet kommer därifrån. Det är mastiga problem som världens regeringar ställs inför. Speciellt som misstron mellan i- och u-länder är avgrundsdjup. Man är även oense inom de två olika världarna respektive eu. för att nå resultat i Danmark krävs förhandlingsvilja och insikten att en omställning svider. Energipriserna måste höjas för att täcka miljökostnaderna. Det är en jobbig tanke för beslutsfattarna, säger k j Bondeson. e n viktig e n e r g i f ö r s ö rj n i n g s f r å g a är hur kol ska användas utan att få c o 2 -utsläpp. 80 procent av världens elförbrukning kommer från kolkraftverk. Dessutom vill två miljarder människor som inte har el i väggen komma in i matchen. För övrigt diskuteras alla energikällor, ingen nämnd och ingen glömd. 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 blickar framåt. Jag välkomnar ett skärpt avtal från klimatmötet i Köpenhamn att priset på fossila energislag ökar, säger Anders Ådahl, forskningsansvarig på Göteborg Energi. Göteborg Energi arbetar för ett mer hållbart samhälle och tror på lönsamhet för tekniker och affärer med liten miljöpåverkan. ett n y t t av ta l måste fram om hur världen ska tackla klimatproblemen. Alternativet är ett svårt misslyckande och stor risk för förlorade år, säger Anders Ådahl, forskningsansvarig på Göteborg Energi. Det centrala är att se klimatfrågan i kombination med jordens begränsade resurser. Är vi varsamma med de begränsade resurserna är vi samtidigt varsamma med klimatpåverkande utsläpp. För att skapa ett hållbart samhälle är tricket att försöka skapa nytta för kunderna med så liten resursinsats som möjligt. Köpenhamnsmötet står inför tuffa utmaningar. Vår planets ledarskap sätts på prov. Effekterna av klimatpåverkande utsläpp är globala, medan källorna mest finns i i-länder och i de Fakta: Klimatmötet I december 2009 hålls ett klimatmöte i Köpenhamn mellan världens politiska ledare för att utvärdera Kyotoprotokollet från Man ska enas om nya målsättningar för det globala arbetet mot negativa effekter av klimatförändringarna. Hoppas på skärpta avtal i Köpenhamn växande ekonomierna. Därför är det en solidaritetsfråga hur ska notan fördelas? a n d e r s å da h l t r o r att finanskrisen spelar mindre roll för ett bra resultat än frågor om vad som kan anses vara rättvist länder emellan. Samtidigt måste vi inse att det kommer att svida betydligt mer i världens plånbok att inte göra något, än att faktiskt göra något. Den viktigaste framgångsfaktorn i Köpenhamn är förhandlingsvilja. h a n m e n a r at t det spelar stor roll vad både Sverige och alla andra länder gör. Klimatfrågan är global. Varje insats adderas till varandra. Tillsammans når vi målen. Sverige och inte minst Göteborg Energi är redan idag väldigt långt framme, men vi kan alltid bli bättre, säger Anders Ådahl. Inspiration på Eriksberg f ö r at t sprida ljus över klimathotet och inspirera till miljöförbättrande aktiviteter både privat och i yrkeslivet bjöd Göteborg Energi in kunder att lyssna på Göran Adlén, trendanalytiker, Carl Mossfeldt, VD på Tällberg Foundation, Bo Ekman, grundare och styrelse ordförande, Tällberg Foundation samt Lars- Johan Jarnheimer, tidigare VD på Tele 2. På temat Välkommen att ändra din bild av framtiden och Hur vi skapar ett hållbart Göteborg talade de fyra engagerat för en välfylld Eriksbergshall den 3 september. Blev du inspirerad? Lennart Svensson, driftschef fastighetsavdelningen, Svenska Mässan. Absolut! En del säger att vi kan fortsätta leva som vi gör, men nu fick vi höra att vi måste handla enligt Churchill: Det räcker inte att göra det vi kan, vi måste göra det som krävs! Mary Engvall, miljöchef Estrella. Ja, intressant att kommunikationen till nya samhällsgrupper är så viktig. Och att vi måste se till människan, hur vi själva interagerar, och inte bara tänka på tekniken. Carl Mossfeldt, VD på Tällberg Foundation. Tommy Erlandsson, ansvarig inköp och projekt, Liseberg. Ja, intressant! Vi måste vara på tårna, försöka handla som en aktör, både i yrkesrollen och hemma. Bättre att våga satsa, och kanske göra lite fel, än inte göra något alls. Caroline Warnicke, miljöoch energisamordnare, Idrotts- och föreningsförvaltningen. Jag fick bra förklaringar på tre olika vis hur allt hänger ihop. Och inser att göra något bra räcker inte, vi måste se helheten och göra det bästa. Foto: 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Gissa profilen Med hjälp av fem ledtrådar gäller det att hitta rätt person, en karaktär med kopplingar till elektricitet, Göteborg Energi eller andra associerade ämnen. Rätt svar hittar du på 5 poäng Amerikansk uppfinnare, vetenskapsman och forskare, vars specialitet var att förädla andras ofärdiga idéer. 4 poäng Tog patent på över uppfinningar och lär en gång ha sagt: Den enda gången jag verkligen blir bedrövad är när jag tänker på alla saker jag vill göra och hur lite tid jag har för att göra dem. 3 poäng Hans första stora uppfinning var fonografen, föregångaren till grammofonen. 2 poäng 1880 tog han patent för ett eldistributionssystem som gav 59 kunder på Manhattan 100 volts elektricitet. 1 poäng Mest känd är han för att vara den som uppfann en av våra vanligaste elektriska ljuskällor. De matta sorterna av denna produkt förbjöds den 1 september i år. Sammanställning: Helena Fogelberg Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & miljö En tidning från Göteborg Energi. Nästa nummer kommer i september. Ansvarig utgivare Anders Dahl, redaktör Margareta Forsberg, redaktionsråd Lars Holmqvist, Anders Ekblad, Peter Olsson, Per Garelius, Michael Andersson, Leif Simonsson,, Helena Fogelberg. produktion Newsroom, tryck Göteborgstryckeriet Mölndal, 2009 Foto framsidan Svante Örnberg tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Margareta Forsberg eller någon i redaktionsrådet

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Energitjänster Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Lägre kostnader, enklare vardag och mindre miljö påverkan för bostadsrättsföreningar. GE0411_Energitja nster_brf_8_sid.indd 1 09-08-12

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostäder. Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder.

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostäder. Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder. Energitjänster Effektivare energianvändning för bostäder Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder. GE0411_Energitja nster_bostader_8_sid.indd 1 09-08-12 11.16.05 En bred palett energitjänster.

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

UNFCCC KLIMATKONVENTIONEN. Fyrisöverenskommelsen 2015

UNFCCC KLIMATKONVENTIONEN. Fyrisöverenskommelsen 2015 UNFCCC KLIMATKONVENTIONEN Fyrisöverenskommelsen 2015 Nedanstående klimatavtal har förhandlats fram vid Fyrisskolans COP21-förhandling den 3-10 december 2015. Avtalet kommer att ersätta Kyotoprotokollet

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Vår VD mötte Al Gore. I samband med Leve Klotet-galan träffade Al Gore representanter för Göteborgs Stad. Sidan 6 Vi måste alla hjälpas

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Framtiden finns i vindkraften

Framtiden finns i vindkraften Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi April 2009 Framtiden finns i vindkraften 3 10 Nu ska centrala Göteborg kylas 3 Praktiskt och smart med klimatavtal 12 Fjärrvärme och el en perfekt kombination

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Indikatornamn/-rubrik

Indikatornamn/-rubrik Indikatornamn/-rubrik 1 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

Energilösningar - ett nytt sätt att agera. Sveriges Energiting 22 mars 2011

Energilösningar - ett nytt sätt att agera. Sveriges Energiting 22 mars 2011 Energilösningar - ett nytt sätt att agera Sveriges Energiting 22 mars 2011 Varför satsa på Energilösningar? Kundernas förtroende? Hur gör Lunds Energi? Utmaningar för energibranschen FÖRTROENDE MINSKAT

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Lars Mårtensson, Miljöchef Volvo Lastvagnar AB Maria Blechingberg, Miljöcontroller Göteborg Energi AB Några få grader gör stor skillnad Förbränning

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff

Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff Program Presentation av 2012 års fjärrvärmepriser Dan Bergman Information om utvecklingen av prismodellen Karin Ekh Det goda livet David Andersson Övriga frågor

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Behovet av ledarskap i klimatpolitiken. Temperaturkoll svensk klimatpolitik. Sverige och EU: klimat- och energipaketet mm

Behovet av ledarskap i klimatpolitiken. Temperaturkoll svensk klimatpolitik. Sverige och EU: klimat- och energipaketet mm Knäckfrågorna inför Köpenhamn Cemus, 2/12 2008 Behovet av ledarskap i klimatpolitiken Temperaturkoll svensk klimatpolitik Sverige och EU: klimat- och energipaketet mm FN-förhandlingarna: Poznan och vidare

Läs mer

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Energisession 2008 Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Anders Ådahl Forsknings- och utvecklingsansvarig Göteborg Energi AB Marknadsundersökningen Hur viktigt är det för dig att GE är ett

Läs mer

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox vision Vi vill skapa ett mervärde för kund genom en högkvalitativ tjänst och en produkt

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Öka andelen förnybar energi

Öka andelen förnybar energi RÅDSLAG VÅRT KLIMAT K L I M A T F R Å G A N Ä R VÅ R T I D S Ö D E S F R Å G A att hindra den globala upp värmningen är avgörande för framtidens livsvillkor. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2017 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader?

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader? Hur arbetar SFV med energieffektivisering och energideklarationer i skyddade byggnader? SFV, uppdrag och omvärld Miljövärdering energi Energimål och strategi Co 2 olbricks 130319 Mikael Gustafsson Energispecialist

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Yttrande över förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader M2015/2507/Ee

Yttrande över förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader M2015/2507/Ee 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKETS YTTRANDE 2015-08-22 Ärendem: NV-04294-15 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockhohn m.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över förslag till

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2014 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter Energitimmen En Energitimme är det första steget mot en effektiv energianvändning för

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Vi hjälper er nå era klimatmål

Vi hjälper er nå era klimatmål För klimatets skull Vi hjälper er nå era klimatmål Vi är idag drygt 7 miljarder människor på jorden och vi växer med 6 miljoner per månad. Vi släpper ut mer än 3 miljarder ton koldioxid per månad. Bara

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1 Utgåva 1:1 2014-07-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lövhagen 1:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Gemensamt ansvar. 29 aktörer sår frön för framtiden.

Gemensamt ansvar. 29 aktörer sår frön för framtiden. 29 lokala aktörer. Ett gemensamt mål. I dag är vi 29 lokala aktörer som tar ansvar och ett ledarskap i klimatfrågan för att gemensamt minska utsläppen och aktivt bidra till ett mer hållbart Uppsala. Genom

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Totalenergi. Halmstads Energi och Miljö AB Box 31, Halmstad Tel Fax

Totalenergi. Halmstads Energi och Miljö AB Box 31, Halmstad Tel Fax Totalenergi Halmstads Energi och Miljö AB Box 31, 301 02 Halmstad Tel. 035-190 190 Fax. 035-190 110 info@hem.se www.hem.se Totalenergi till företag och industrier Att investera i en energianläggning är

Läs mer