Hur många män i din styrelse tänker som kvinnor?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur många män i din styrelse tänker som kvinnor?"

Transkript

1 Hur många män i din styrelse tänker som kvinnor? En framgångsrik styrelse består av kompetens och mångfald, där styrelsens medlemmar bidrar med sina olika synsätt och erfarenheter.

2 Behov av nya ledamöter till er styrelse? Vi kanske har den ni söker! Förr eller senare hamnar alla produkter hos slutkund och av kunderna är hälften kvinnor! Det är värdefullt att redan i styrelsearbetet ha ledamöter som kan förstå hur halva kundkretsen tänker. Rune Brandinger, uppförandekoden för bolagsstyrning. I denna broschyr hittar du de kvinnor som ingår i Handelskammarens styrelsenätverk. Samtliga deltagare har genomgått Handelskammarens Styrelseakademi för kvinnor som startade I akademin utbildar vi kvinnor som är intresserade av styrelseuppdrag. en är både praktisk och teoretisk. Den teoretiska delen omfattar fem heldagsseminarier som innehåller: Styrelsens roll Styrelsens långsiktiga arbetsuppgifter Dotterbolagsstyrelser Legala aspekter Styrelsens sammansättning Styrelsens arbetsformer Utvärdering av styrelsearbetet Diskussioner och grupparbeten Den praktiska delen består av en adjungerad plats i en bolagsstyrelse under ett år där deltagaren får en praktisk insikt i alla delar av en styrelses arbete. Genom dessa insatser vill Handelskammaren bidra till en ökning av kvinnliga ledamöter i företagsstyrelser i vår region. Merit Israelsson VD, Handelskammaren Mälardalen

3 Madeleine Ahlqvist VD Västerås Citysamverkan AB Arbetsledare, Besiktningsingenjör, Skadereglerare, Produktutveckling, Marknadsundersökning, Platsansvarig, Försäljningsansvarig, Stadskärneutveckling, Medverkan i 3 styrelser, Sekreterare i Centrumledarföreningen Tekniskt gymnasium, Kurser i skadeförebyggande arbete, Ekonomiskt gymnasium, Projektledarutbildning, Marknadsundersökningar, Folkuniversitetet, Stadskärnefrågor, Miljöteknik com, , Annika Almeen Kvalitets- och miljöchef, Asplunds Bygg AB Kvalitets- och miljöchef i Asplundskoncernen, Personalman, arbetsledare och kalkyl, NCC, Ordförande i Byggsektorns kretsloppsråd i Örebro, Ingår i ledningsgruppen, Asplunds Bygg AB, Styrelseledamot i Asplunds Bygg AB, Styrelsele- damot och sekreterare i Healthy Building Forum, Gästföreläsare i Byggarmiljö, Örebro Universitet Byggnadsingenjör, 4-årig teknisk linje, Administrativ teknik, Högskolan Örebro , Lillemor Almstedt Transportchef, Arla Färskvaror, Örebro Säljchef, Arla Färskvaror, Projektuppdrag, Arla Färskvaror, Ledamot i svensk/dansk transportkommitté, Styrelseledamot i Samfälligheter, Adjungerad styrelseledamot i Handelskammaren, Mälardalen Management och ledarskap, Mentorsprogram externt, Arlas chefsprogram M-gruppen, Right Sinova m.fl , Monica Askerlund Affärsutvecklare Researcher, MPS Sverige AB, Affärskvinna, Dotcom Solutions AB, Affärsutvecklare, Internet Taxi Sverige AB, Marknadschef, Centrum Invest Management AB, Koordinator, Event & Expo AB, Projektledare, Marielundskonsult AB, Skyltkonsulent, Polygram, Virgin, EMI, Restaurangägare Arbetsmarknadsteknik och personalorganisation, Affärskommunikation, Management och Ledarskap, Forsbergs Grafisk form och design , Ewa Bolwig Inredare, Kvänum kök Distrikts- och företagssköterska, Sälj- och kundansvarig på Haluxa företagshälsovård, Ansvar för utbildning av nya medarbetare i marknadsföring och försäljning, Föreläsare inom hälsa och friskvård på företag, Säljande inredare och projektledare, Kvänum kök Diplomerad marknadsekonom, Praktisk retorik 5 p, Arbetsorganisation 10 p, sjuksköterskeexamen, vårdpedagogik 10 p , Elvy Broman Företagsledare, FEJ Familjeekonomisk & Juridisk Byrå Avd. chef inom Handel, Banktjänsteman, Ordförande i Avd 50 Bankmannaförbundet, Ordförande i Bostadsrättsförening, Egen företagare Juridisk Byrå Diplomerad Företagsekonom, Juridisk översiktskurs , Christina Dicksen Företagsledare, PRANA Utveckling 20 år i ledande befattningar; platschef, distriktschef och försäljningschef inom transport- och speditionsbranschen. Ekonomi, marknadsföring, arbetspsykologi, person-, team- och ledarutveckling, Dipl. Mental tränare, Dipl. Avspänningspedagog, Instruktör i Systematiskt Arbetsmiljöarbete, NLP Practitioner, Dipl. Scandinavian Coach , Lilian Orgulan Eriksson SÄKRA Försäkringsmäklare AB Egen företagare, Utbildare på IFU, Verksamhetsutveckling, Konsult, Distriktschef, Wasa Försäkring, Distriktschef, Länsförsäkringar Diplomerad Marknadsekonom - IHM Business School, Försäkringsutbildning IFU, Försäkringsmäklarutbildning, X-plans Affärsskola, Rader & Bergman, Grupp och ledarskap , Elisabet Fröjd Jur.kand., Juristfirman Elisabet Fröjd Föreläsare, Arbetat med arbetsrätt och arbetsmiljörätt, Organisationsoch ledarutveckling, Utveckling av styrelsearbete, Vice ordförande i svenska turistföreningens lokala avdelning i Västerås, Leg. sjukskö- terska och distriktssköterska Jur. kand., Uppsala universitet, Tingsmeritering, Vuxenpedagogik, lärarhögskolan i Stockholm, Utrednings- och analysarbete, Universitetet i Örebro , Ann-Sofie Granzell Egen företagare: Granzell & Belin AB Marknadskommunikatör och informatör, Telia-koncernen, Projektledare och projektadministratör, Driver företagsutvecklingsprojekt i det egna företaget. Färg- och textilutbildad, Diplomerad marknadsekonom Annika Grälls VD, Skillnad ab VD, Skillnad ab, Projektledare, Industrial Heritage as Force in the Democratic Society (EU konferens

4 under Sveriges ordförandeskap), Enhetschef, UV Bergslagen, Områdeschef, UV Bergslagen, Biträdande regionchef, UV Mitt, Styrelseledamot i Örebro konstskola, Publicerat ett antal böcker vid olika förlag Fil kand. examen, Uppsala universitet, Integrerat ledarskap, 10 v, IFL , Christina Gullberg Habiliteringschef, Örebro läns landsting Olika chefsbefattningar inom landsting på Verksamhets- resp. förvaltningsnivå, Projektledning, Entreprenaddrift, Avveckling av verksamheter, byte av huvudman, Förvaltningsledning Medicinsk- teknisk utbildning, Hälso- och sjukvårdsadministration, Administrativ teknik administrativ rationalisering, Dipl. IHM Business School Controller och affärsutveckling, Chef- och ledarutvecklingsprogram, QUL examinatorsutbildning, Styrelseakademin , Charlotte Haglund Projektkoordinator, EU-projekt, LEAB-Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektkoordinator, EU-samordnare, Västerås stad och Västmanlands kommunförbund, Affärsrådgivare, Områdeschef, proaros Specialist och stödenhet, Västerås stad, Distriktschef, Individ och Familjeomsorg, Västerås, Kurator Internationell EU-projektledarutbildning, Karriärcoachutbildning, New Start AB, Ledarutvecklingsprogram, Institutet för Personal och Företagsutveckling, IPF, Socionomexamen , Gun Hedlund Advokat, Advokatfirman Frenander AB, Örebro Tingsmeritering, Biträdande jurist på advokatbyrå, Advokat och delägare i advokatbyrå, Allmän juridik med inriktning på obeståndsrätt, familjerätt och brottmål, Konkursförvaltare, Styrelseerfarenhet från mindre aktiebolag samt golfklubb Jur.kand. examen Uppsala universitet, Olika kurser, vidareutbildning inom områdena obeståndsrätt, brottmål, familjerätt, skadeståndsrätt mm , Åsa Johansson Konsult/inspiratör i egna företaget ÅJAB Kompetens AB Föredragshållare hos Företagens utbildningsbyrå i Gbg, Franchisetagare för McDonald s i Örebro, RSÖ Barnpsyk, Rehab och Neurologen, Handelsbankens Marknadsavdelning, Banktjänsteman Sv. Handelsbanken Omvårdnadsforskning på Högskolan i Örebro, Arbetsterapeututb. i Örebro, Berghs Reklamskola (DBR) Sthlm www. ajabkompetens.se, , Narcisa Jonsson Tech.licentiate, KTHl Doktorand, KTH, Departementssekreterare, Näringsdepartementet, Managementkonsult, Deva Management Consulting AB, Projektledare, ABB, Eget företag, Real Time Technologie licentiate, KTH, Olika kurser i projektledning, certifierad PMP (project management professional), Olika kurser i management, retorik och EU , Mona Karlström Marknadskommunikatör, Sydkraft Försäljning AB Kundservicechef, Götene-Ekonomitryck, Inköpare, Götene-Ekonomitryck, Projektledare, NeH, Säljare, Sydkraft Försäljning AB, Marknadskommunikatör, Sydkraft Försäljning AB, Adjungerad i styrelsen för Back Up Skylt & Dekor AB, Styrelseledamot i ÖSK Specialutbildning i marknadsföring, Reklamkommunikation, Miljö- och kvalitetssäkring, Fastighetsmäklarutbildning , Cina Koskinen VD Comfortlimousine AB i Västerås Landtransporter, Administration, Personaladministration, Föredragshållare, Styrelseledamot i fastighetsbolag i Sthlm, Kassör i Västeråsavd. av Zonta International, Västerås Biluthyrning, Samordnare på Ansta Bildemont AB, Mellanstadielärare i Västerås, Receptionist ASEA Västerås Datautbildning, Administrativ utbildning, Juridisk översiktskurs, Högskolan Västerås spanska, Uppsala Universitet - ekonomi , Kerstin Källsborn Organisationskonsult, KÄLLS- BORN Idé & AB sledare/internkonsult, Egen företagare sedan -88, Ledaroch grupputveckling (utbildning, coaching, mentorskap), Entreprenörsutveckling, Examinator i Utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplats, Kvalitetssäkring (USK), Kvalitetssäkring av bemötande i service (egen metod), Produktion av utbildningsmaterial, Intervjuer, analyser, rapporter Beteendevetare (160 p), Kognitiv terapi , Marguerite Landin Företagsledare för Aktiv Personalutveckling i Tiden Expert inom ledarskap och arbetsmiljö, organisationskonsult, Egen företagare, Medförfattare till böcker inom ledarskap och personlig utveckling, Ledamot av kommunfullmäktige och nämnder, Ordförande i bostadsrättsförening Socionom, fil. kand. i beteendevetenskap, Universitetsutbildning i organisationsutveckling och personaladministration ,

5 Karina Lindberg Projektledare NJOV Projektledare, NJOV, Projektutvecklare, Forskarstation Bergslagen, Utvecklingsingenjör, Fundia Steel AB, Karttekniker, Filipstads Kommun, Laborant och operatör. Wasabröd AB Ingenjör Metallurgi, Bergsskolan i Filipstad, Projektledarutbildning, EDI-Konsult/admin utb., Handledare/projektledarutbildning, Högskoleutb. Miljöstyrning Borlänge högskola, Tekniker, Miljövård, Bergslagens historia, Uppsala universitet , Birgitta Lovén Chef på Kommunikativa enheten på Evangeliska frikyrkan, Ansvarig för Informations- och Internationella frågor samt Fundraising. Pedagog o marknadskommunikatör, VD i eget samt i delägt utbildnings/konsultbolag, Olika ledningsfunk. inom företag, offent- lig- och ideell sektor, Mentoring, Styrelseledamot, Libris Media AB, samt i Kyrkornas EU-kontor Pedagogutbildning, ar inom personal- och informationsområden, Certifierad för analysprogram gällande pers. utv. & rekrytering , Maria Hederstierna Montén Företagsledare Erfarenhet från elektroniska affärer, E-Business-ansvarig Mandator Väst, SAP R/3-certifierad Finance, Adjungerad i styrelsen för Femtek Service AB Diplomerad IHM Business School, Controller, Universitetskurser inom elektroniska affärer , Helena Nyström Socionom/leg.psykoterapeut/dipl. Gestaltterapeut, H & L Nyström AB Handledningsuppdrag, Utbildare och behandlare, shandledare, Teambuilding och grupprocess-utveckling, Psykoterapier Socionom o.diakon, Sköndalsinstitutet, Diplomerad gestaltterapeut, Leg. psykoterapeut, Västmanland, Organisations o. ledarskapsutbildning, Risling & Partner, Handledaroch lärarutbildning, SAPU , Johanna Näslund Advokat, Advokatfirman Lindahl Tingsnotarie, Fiskalsaspirant, Göta hovrätt, Tingsfiskal, Hallsbergs och Örebro tingsrätter, Biträdande jurist, Styrbjörn Gärde advokatfirma, Stockholm, Adjungerad styrelseledamot i Bergslagernas Tidnings AB Jur. kand., Uppsala universitet och Katholieke Universiteit Leuven, Belgien, Statskunskap, Örebro universitet, English for young lawyers, London School of English, Fortlöpande utbildningar i allmän affärsjuridik , Kerstin Olsson Kundrådgivare hos Fonus Kanslist, sekr., kyrkoskrivare hos Svenska kyrkan, Representant, kundrådgivare, säljare, bouppteckningsförrättare hos Fonus, Ordf. Handels avd 21, Styrelseuppdrag i Fonus och en golfklubb Ekonomi, Juridisk översikt, samt internutbildningar hos kyrkan och Fonus Anna Ragén VD, Jubo Mechatronics AB Produktions/materialtekniker Bofors, Verkstadschef Bofors, VD Degerfors Förzinknings AB, Platschef Bodycote Ytbehandling AB, Affärsområdeschef Bodycote Ytbehandling AB, VD Karlskoga Plastic Engineering AB, VD Jubo Mechatronics AB Ingenjör, civilekonom med inriktning mot produktion och industriell marknadsföring , Britt-Marie Ramtjärn Försäkringsrådgivare Försäkringsmäklare personförsäkring, Arbetat i Skandia, Trygg- Hansa, SPP, Handelsbanken Liv, Styrelseerfarenhet från föreningsliv samt bostadsrättsförening, Adjungerad i styrelsen för Teltek AB, Styrelseledamot i fackklubbsstyrelsen SPP/Handelsbanken Liv inom finansförbundet. IFU Institutet för försäkringsutbildning, Försäkringsmäklarutbildning , Margaretha Rosberg Regionansvarig Mellansverige, Industri och KemiGruppen er Personalchef Bofors Service, Personalchef Haldex Garphyttan AB, Förhandlare Svenskt Näringsliv ALMEGA, Förhandlare Svenskt Näringsliv Industri och Kemi- Gruppen, Styrelseledamot Start Centrum, Styrelseordförande Ung Företagsamhet Ingenjör, Örebro Högskola 120 p Beteendevetare organisationsutveckling migruppen, , Helena Sannestedt Affärsplanerare Affärsplanerare TeliaSonera Sverige AB, Facklig ledamot koncernstyrelse Akademikerna i TSS, Affärsutvecklare Telia Telecom AB, Marknadsplanerare Telia Region Öst, Elektronikprovare Asea Y sektor, Lärare i polska, TBV Ekonomexamen Handelshögskolan i Sthlm, Ingenjörsexamen Tekniska högskolan i Gdansk, Polen, telekommunikationsinriktning ,

6 Lena Sobel M.Sc. Eng. Physics, Sobel Utveckling AB Konsultfirma, Managementkonsult, ABB Management Consultants, Förändringsledare, ABB, Styr- och Reglerteknik, ABB Traction, Vice ordförande i Stiftelsen Fryx samt ledamot i Fryxgruppen Civilingenjör, teknisk fysik Chalmers, ABB ledarkurser, Facilitatorutbildning Rummler Brache group, USA, Integrerad produktutveckling, Theory of Inventive Problem solving, Team Skills; Belbin, VIS klimat, UGL-handledare , Lena Strid VD. AB Verbal Kommunikation er Kanslist, registrator, Gymnasielärare i handelsämnen, Hemmaarbetande med tre välartade barn - nu utflugna, Journalist och redaktör för mindre tidning, Varit förtroendevald i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse, Varit oppositionsledare i Skolstyrelse, Konsult sedan 1986 i Muntlig Kommunikation, Författare till Nya Talarens Bok Realexamen på handelslinje, Certifierad tränare för kurserna Positiv Dialog och Ledarskap och positiv påverkan (shuset, Lund) , Sirpa Strömberg VD, Redovisningsbyrån i Askersund AB Banktjänsteman, Ekonomiansvarig, Redovisningskonsult, Egen redovisningsbyrå i 15 år Företagsekonomi, Vidareutbildning på revisionsbyråer, Löneadministration , Gun Sättermann VD, Profeci verksamhetsutveckling Kvalitetschef, Boforskoncernen, schef, Transcom Sverige, Verkstadsindustrins teknikråd, ledamot i styrelsen för SFK, Examinator, Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Management- och organisationskonsult, Föreläsare, Adjungerad i styrelsen för Haldex Garphyttan AB Ingenjör, civilekonom, EMP Handelshögskolan i Stockholm, Kandidatexamen, inriktning marknadsföring, Magisterexamen, inriktning organisation och ledarskap , Cristina Thornell Jur. kand., Juristfirman Cristina Thornell Egen juristfirma, Bolagsjurist, Styrelsesekreterare, Styrelseledamot i LBC Västerås AB Jur.kand., Stockholms Universitet, Kurser i bl.a. avtalsrätt, export- & aktiebolagsrätt, Kurs i projektledning och framtagning av kvalitetssäkringssystem enligt ISO 9000, SIFU, Effective Speaking and Human Relations, Dale Carnegie & Associates, Inc., EU-projektledning, transnationella projektprocesser , Monica Thyresjö Konsult, Mercuri Urval Konsult, Mercuri Urval, rekrytering & urval samt strategiimplementering, Marknadschef, Hasselfors Garden, Marknadschef, Procordia Food, Produktchef och Inköpare BOB Industrier AB Dipl. Marknadsekonom IHM, Ledarutbildningar, Varumärkesutbildning com, , Ann-Charlotte Wallenhammar Forskningsledare, Hushållningssällskapet, Örebro Adjunkt, växtpatologi, entomologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Växtodlingskonsulent, Örebro läns hushållningssällskap, Konsulent, redaktör, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, VD, Frökontrollen Mellansverige AB, Styrelseledamot i Agrifack, Sekreterare Ekologiska lantbrukarna i Örebro län, Sekreterare Örebro läns Fröodlingsförening Agronom, Agr D, växtpatologi , Gunnel Åkerhielm Marknadsansvarig Kinnekulle Energi AB, Karlskoga, Elhandels ansvarig Karlskoga Energi & Miljö AB, EU-handläggare Karlskoga Kommun, Marknadsansvarig Bröderna Axelssons Plåtslageri, Karlskoga, Styrelseuppdrag i Medborgarskolan och suppleant i Fullmäktige Länsförsäkringar Bergslagen, Erfarenheter från många år i resebranschen som RESO, Vingresor och Linjeflyg AB Utbildad DIHM Marknadsekonom, Europaskola Företags- och Affärsutveckling i Europa miljö , Susanna Östberg Försäkringskonsult, Svenskt Näringsliv Personalarbete vid Bulten-Kanthal, Stiftelsen Hyresbostäder, Sund Emba, Personalchef Scania-Bilar, Örebro, Adjungerad i styrelsen för Teltek AB Universitetsstudier, sociologi 3 betyg, Socionom (inriktning företagsekonomi och arbetsrätt), Management och ledarskap, IFU försäkringsutbildning inom Försäljning Livförsäkring, Försäkringsmäklarutbildning, Fondcertifiering se, , Harriet Östgren Företagsledare, Pricken över i Management och organisationskonsult, Avdelningsdirektör, Överstyrelsen för civil beredskap, Avdelningsdirektör, Civilbefälhavaren i mellersta civilområdet, Områdeschef, biståndshandläggare och planeringssekreterare, Örebro kommun, Politiskt förtroendevald (Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämndeman m.m.) UGL-handledare, Konsult i teambuilding, Social omsorgslinje ,

7 HUVUDKONTOR Drottninggatan 26 Box Örebro Tel Fax REGIONKONTOR Trefasgatan Västerås Tel Fax

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Handelskammaren, Uppsala

Läs mer

Marianne von Hartmansdorff

Marianne von Hartmansdorff NOMINERAD TILL: GUVERNÖR 2014-2016 Marianne von Hartmansdorff Stockholm I Zontaklubb Zonta medlem sedan: 2000 IT-ansvarig i Skandinaviska Enskilda Banken. Tidigare ansvarig för SEB:s relationer med banker

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM KOMPETENSUTVECKLING FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM KOMPETENSUTVECKLING FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM KOMPETENSUTVECKLING FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING Webbaserade universitetsstudier ger nya möjligheter för den som vill kombinera sina högskolestudier

Läs mer

Detta är vi som är certifierade att använda ledarutvecklingsprogrammet Mentorbaserat Ledarskap:

Detta är vi som är certifierade att använda ledarutvecklingsprogrammet Mentorbaserat Ledarskap: Detta är vi som är certifierade att använda ledarutvecklingsprogrammet Mentorbaserat Ledarskap: Svante Bergh - är f d officer med teknisk inriktning. - har varit chef för Lv 6 i Göteborg, I 15 i Borås

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Miljömärkning Sverige AB Bolagsstyrningsrapport 2014

Miljömärkning Sverige AB Bolagsstyrningsrapport 2014 Miljömärkning Sverige AB Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningen i Miljömärkning Sverige AB utgår ifrån statens riktlinjer för statliga företag, svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och

Läs mer

Deltagit i: 4 Conventions, Areamöten, Distriktsmöten, Charterinvigning av Rigas Zontaklubb.

Deltagit i: 4 Conventions, Areamöten, Distriktsmöten, Charterinvigning av Rigas Zontaklubb. NOMINERAD till Guvernör 2016-2018 Christina Rylander Bergqvist Sundsvalls Zontaklubb Zontamedlem sedan 1989 Verksamhets- och ledarskapskonsult i eget företag sedan 2006 med målet att utveckla, driva och

Läs mer

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I Årets affärskvinna 2001 Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 juni 2001I Sommar! Sommar, sommar. Sommar!

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

Presentation av valberedningens förslag till LAG/Styrelse

Presentation av valberedningens förslag till LAG/Styrelse Leader Södermanland ideell förening Presentation av valberedningens förslag till LAG/Styrelse Ordförande i LAG/styrelsen Bo Nilsson, 65 år, ideell sektor Eskilstuna kommun Maskiningenjör och fil kand med

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen, KTH samt

Läs mer

Föreläsare, Moderatorer och Talare

Föreläsare, Moderatorer och Talare Lars-Olof Allerhed IBM www.ibm.se Charlotte Brogren Generaldirektör VINNOVA www.vinnova.se Working as a Collaboration Evangelist in the Worldwide Lotus Tiger Team at IBM. Mr Allerhed is an IT Architect

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Affärsutveckling och verksamhets- styrning Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens 13-14 mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra,

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Förbundsstyrelse Christina Rogestam Göteborg nyval Ordförande Rune Kjernald Skaraborg nyval 1:e vice ordförande Kjell Skålberg Jönköping nyval 2:e vice ordförande Kerstin Forsman

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! KONSULT u G Nr 3-2014 n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer, projektassistenter, ekonomiassistenter,

Läs mer

4 5 mars Svenska Mässan Göteborg

4 5 mars Svenska Mässan Göteborg 4 5 mars Svenska Mässan Göteborg SVERIGES STÖRSTA KONFERENS INOM IT, HR, VERKSAMHETSUTVECKLING OCH LEDARSKAP DEVELOPMENT LEADERSHIP MANAGEMENT INSPIRE SUCCESS RESULT REVENUE FUTURE SVERIGES STÖRSTA KONFERENS

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer