Hur många män i din styrelse tänker som kvinnor?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur många män i din styrelse tänker som kvinnor?"

Transkript

1 Hur många män i din styrelse tänker som kvinnor? En framgångsrik styrelse består av kompetens och mångfald, där styrelsens medlemmar bidrar med sina olika synsätt och erfarenheter.

2 Behov av nya ledamöter till er styrelse? Vi kanske har den ni söker! Förr eller senare hamnar alla produkter hos slutkund och av kunderna är hälften kvinnor! Det är värdefullt att redan i styrelsearbetet ha ledamöter som kan förstå hur halva kundkretsen tänker. Rune Brandinger, uppförandekoden för bolagsstyrning. I denna broschyr hittar du de kvinnor som ingår i Handelskammarens styrelsenätverk. Samtliga deltagare har genomgått Handelskammarens Styrelseakademi för kvinnor som startade I akademin utbildar vi kvinnor som är intresserade av styrelseuppdrag. en är både praktisk och teoretisk. Den teoretiska delen omfattar fem heldagsseminarier som innehåller: Styrelsens roll Styrelsens långsiktiga arbetsuppgifter Dotterbolagsstyrelser Legala aspekter Styrelsens sammansättning Styrelsens arbetsformer Utvärdering av styrelsearbetet Diskussioner och grupparbeten Den praktiska delen består av en adjungerad plats i en bolagsstyrelse under ett år där deltagaren får en praktisk insikt i alla delar av en styrelses arbete. Genom dessa insatser vill Handelskammaren bidra till en ökning av kvinnliga ledamöter i företagsstyrelser i vår region. Merit Israelsson VD, Handelskammaren Mälardalen

3 Madeleine Ahlqvist VD Västerås Citysamverkan AB Arbetsledare, Besiktningsingenjör, Skadereglerare, Produktutveckling, Marknadsundersökning, Platsansvarig, Försäljningsansvarig, Stadskärneutveckling, Medverkan i 3 styrelser, Sekreterare i Centrumledarföreningen Tekniskt gymnasium, Kurser i skadeförebyggande arbete, Ekonomiskt gymnasium, Projektledarutbildning, Marknadsundersökningar, Folkuniversitetet, Stadskärnefrågor, Miljöteknik com, , Annika Almeen Kvalitets- och miljöchef, Asplunds Bygg AB Kvalitets- och miljöchef i Asplundskoncernen, Personalman, arbetsledare och kalkyl, NCC, Ordförande i Byggsektorns kretsloppsråd i Örebro, Ingår i ledningsgruppen, Asplunds Bygg AB, Styrelseledamot i Asplunds Bygg AB, Styrelsele- damot och sekreterare i Healthy Building Forum, Gästföreläsare i Byggarmiljö, Örebro Universitet Byggnadsingenjör, 4-årig teknisk linje, Administrativ teknik, Högskolan Örebro , Lillemor Almstedt Transportchef, Arla Färskvaror, Örebro Säljchef, Arla Färskvaror, Projektuppdrag, Arla Färskvaror, Ledamot i svensk/dansk transportkommitté, Styrelseledamot i Samfälligheter, Adjungerad styrelseledamot i Handelskammaren, Mälardalen Management och ledarskap, Mentorsprogram externt, Arlas chefsprogram M-gruppen, Right Sinova m.fl , Monica Askerlund Affärsutvecklare Researcher, MPS Sverige AB, Affärskvinna, Dotcom Solutions AB, Affärsutvecklare, Internet Taxi Sverige AB, Marknadschef, Centrum Invest Management AB, Koordinator, Event & Expo AB, Projektledare, Marielundskonsult AB, Skyltkonsulent, Polygram, Virgin, EMI, Restaurangägare Arbetsmarknadsteknik och personalorganisation, Affärskommunikation, Management och Ledarskap, Forsbergs Grafisk form och design , Ewa Bolwig Inredare, Kvänum kök Distrikts- och företagssköterska, Sälj- och kundansvarig på Haluxa företagshälsovård, Ansvar för utbildning av nya medarbetare i marknadsföring och försäljning, Föreläsare inom hälsa och friskvård på företag, Säljande inredare och projektledare, Kvänum kök Diplomerad marknadsekonom, Praktisk retorik 5 p, Arbetsorganisation 10 p, sjuksköterskeexamen, vårdpedagogik 10 p , Elvy Broman Företagsledare, FEJ Familjeekonomisk & Juridisk Byrå Avd. chef inom Handel, Banktjänsteman, Ordförande i Avd 50 Bankmannaförbundet, Ordförande i Bostadsrättsförening, Egen företagare Juridisk Byrå Diplomerad Företagsekonom, Juridisk översiktskurs , Christina Dicksen Företagsledare, PRANA Utveckling 20 år i ledande befattningar; platschef, distriktschef och försäljningschef inom transport- och speditionsbranschen. Ekonomi, marknadsföring, arbetspsykologi, person-, team- och ledarutveckling, Dipl. Mental tränare, Dipl. Avspänningspedagog, Instruktör i Systematiskt Arbetsmiljöarbete, NLP Practitioner, Dipl. Scandinavian Coach , Lilian Orgulan Eriksson SÄKRA Försäkringsmäklare AB Egen företagare, Utbildare på IFU, Verksamhetsutveckling, Konsult, Distriktschef, Wasa Försäkring, Distriktschef, Länsförsäkringar Diplomerad Marknadsekonom - IHM Business School, Försäkringsutbildning IFU, Försäkringsmäklarutbildning, X-plans Affärsskola, Rader & Bergman, Grupp och ledarskap , Elisabet Fröjd Jur.kand., Juristfirman Elisabet Fröjd Föreläsare, Arbetat med arbetsrätt och arbetsmiljörätt, Organisationsoch ledarutveckling, Utveckling av styrelsearbete, Vice ordförande i svenska turistföreningens lokala avdelning i Västerås, Leg. sjukskö- terska och distriktssköterska Jur. kand., Uppsala universitet, Tingsmeritering, Vuxenpedagogik, lärarhögskolan i Stockholm, Utrednings- och analysarbete, Universitetet i Örebro , Ann-Sofie Granzell Egen företagare: Granzell & Belin AB Marknadskommunikatör och informatör, Telia-koncernen, Projektledare och projektadministratör, Driver företagsutvecklingsprojekt i det egna företaget. Färg- och textilutbildad, Diplomerad marknadsekonom Annika Grälls VD, Skillnad ab VD, Skillnad ab, Projektledare, Industrial Heritage as Force in the Democratic Society (EU konferens

4 under Sveriges ordförandeskap), Enhetschef, UV Bergslagen, Områdeschef, UV Bergslagen, Biträdande regionchef, UV Mitt, Styrelseledamot i Örebro konstskola, Publicerat ett antal böcker vid olika förlag Fil kand. examen, Uppsala universitet, Integrerat ledarskap, 10 v, IFL , Christina Gullberg Habiliteringschef, Örebro läns landsting Olika chefsbefattningar inom landsting på Verksamhets- resp. förvaltningsnivå, Projektledning, Entreprenaddrift, Avveckling av verksamheter, byte av huvudman, Förvaltningsledning Medicinsk- teknisk utbildning, Hälso- och sjukvårdsadministration, Administrativ teknik administrativ rationalisering, Dipl. IHM Business School Controller och affärsutveckling, Chef- och ledarutvecklingsprogram, QUL examinatorsutbildning, Styrelseakademin , Charlotte Haglund Projektkoordinator, EU-projekt, LEAB-Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektkoordinator, EU-samordnare, Västerås stad och Västmanlands kommunförbund, Affärsrådgivare, Områdeschef, proaros Specialist och stödenhet, Västerås stad, Distriktschef, Individ och Familjeomsorg, Västerås, Kurator Internationell EU-projektledarutbildning, Karriärcoachutbildning, New Start AB, Ledarutvecklingsprogram, Institutet för Personal och Företagsutveckling, IPF, Socionomexamen , Gun Hedlund Advokat, Advokatfirman Frenander AB, Örebro Tingsmeritering, Biträdande jurist på advokatbyrå, Advokat och delägare i advokatbyrå, Allmän juridik med inriktning på obeståndsrätt, familjerätt och brottmål, Konkursförvaltare, Styrelseerfarenhet från mindre aktiebolag samt golfklubb Jur.kand. examen Uppsala universitet, Olika kurser, vidareutbildning inom områdena obeståndsrätt, brottmål, familjerätt, skadeståndsrätt mm , Åsa Johansson Konsult/inspiratör i egna företaget ÅJAB Kompetens AB Föredragshållare hos Företagens utbildningsbyrå i Gbg, Franchisetagare för McDonald s i Örebro, RSÖ Barnpsyk, Rehab och Neurologen, Handelsbankens Marknadsavdelning, Banktjänsteman Sv. Handelsbanken Omvårdnadsforskning på Högskolan i Örebro, Arbetsterapeututb. i Örebro, Berghs Reklamskola (DBR) Sthlm www. ajabkompetens.se, , Narcisa Jonsson Tech.licentiate, KTHl Doktorand, KTH, Departementssekreterare, Näringsdepartementet, Managementkonsult, Deva Management Consulting AB, Projektledare, ABB, Eget företag, Real Time Technologie licentiate, KTH, Olika kurser i projektledning, certifierad PMP (project management professional), Olika kurser i management, retorik och EU , Mona Karlström Marknadskommunikatör, Sydkraft Försäljning AB Kundservicechef, Götene-Ekonomitryck, Inköpare, Götene-Ekonomitryck, Projektledare, NeH, Säljare, Sydkraft Försäljning AB, Marknadskommunikatör, Sydkraft Försäljning AB, Adjungerad i styrelsen för Back Up Skylt & Dekor AB, Styrelseledamot i ÖSK Specialutbildning i marknadsföring, Reklamkommunikation, Miljö- och kvalitetssäkring, Fastighetsmäklarutbildning , Cina Koskinen VD Comfortlimousine AB i Västerås Landtransporter, Administration, Personaladministration, Föredragshållare, Styrelseledamot i fastighetsbolag i Sthlm, Kassör i Västeråsavd. av Zonta International, Västerås Biluthyrning, Samordnare på Ansta Bildemont AB, Mellanstadielärare i Västerås, Receptionist ASEA Västerås Datautbildning, Administrativ utbildning, Juridisk översiktskurs, Högskolan Västerås spanska, Uppsala Universitet - ekonomi , Kerstin Källsborn Organisationskonsult, KÄLLS- BORN Idé & AB sledare/internkonsult, Egen företagare sedan -88, Ledaroch grupputveckling (utbildning, coaching, mentorskap), Entreprenörsutveckling, Examinator i Utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplats, Kvalitetssäkring (USK), Kvalitetssäkring av bemötande i service (egen metod), Produktion av utbildningsmaterial, Intervjuer, analyser, rapporter Beteendevetare (160 p), Kognitiv terapi , Marguerite Landin Företagsledare för Aktiv Personalutveckling i Tiden Expert inom ledarskap och arbetsmiljö, organisationskonsult, Egen företagare, Medförfattare till böcker inom ledarskap och personlig utveckling, Ledamot av kommunfullmäktige och nämnder, Ordförande i bostadsrättsförening Socionom, fil. kand. i beteendevetenskap, Universitetsutbildning i organisationsutveckling och personaladministration ,

5 Karina Lindberg Projektledare NJOV Projektledare, NJOV, Projektutvecklare, Forskarstation Bergslagen, Utvecklingsingenjör, Fundia Steel AB, Karttekniker, Filipstads Kommun, Laborant och operatör. Wasabröd AB Ingenjör Metallurgi, Bergsskolan i Filipstad, Projektledarutbildning, EDI-Konsult/admin utb., Handledare/projektledarutbildning, Högskoleutb. Miljöstyrning Borlänge högskola, Tekniker, Miljövård, Bergslagens historia, Uppsala universitet , Birgitta Lovén Chef på Kommunikativa enheten på Evangeliska frikyrkan, Ansvarig för Informations- och Internationella frågor samt Fundraising. Pedagog o marknadskommunikatör, VD i eget samt i delägt utbildnings/konsultbolag, Olika ledningsfunk. inom företag, offent- lig- och ideell sektor, Mentoring, Styrelseledamot, Libris Media AB, samt i Kyrkornas EU-kontor Pedagogutbildning, ar inom personal- och informationsområden, Certifierad för analysprogram gällande pers. utv. & rekrytering , Maria Hederstierna Montén Företagsledare Erfarenhet från elektroniska affärer, E-Business-ansvarig Mandator Väst, SAP R/3-certifierad Finance, Adjungerad i styrelsen för Femtek Service AB Diplomerad IHM Business School, Controller, Universitetskurser inom elektroniska affärer , Helena Nyström Socionom/leg.psykoterapeut/dipl. Gestaltterapeut, H & L Nyström AB Handledningsuppdrag, Utbildare och behandlare, shandledare, Teambuilding och grupprocess-utveckling, Psykoterapier Socionom o.diakon, Sköndalsinstitutet, Diplomerad gestaltterapeut, Leg. psykoterapeut, Västmanland, Organisations o. ledarskapsutbildning, Risling & Partner, Handledaroch lärarutbildning, SAPU , Johanna Näslund Advokat, Advokatfirman Lindahl Tingsnotarie, Fiskalsaspirant, Göta hovrätt, Tingsfiskal, Hallsbergs och Örebro tingsrätter, Biträdande jurist, Styrbjörn Gärde advokatfirma, Stockholm, Adjungerad styrelseledamot i Bergslagernas Tidnings AB Jur. kand., Uppsala universitet och Katholieke Universiteit Leuven, Belgien, Statskunskap, Örebro universitet, English for young lawyers, London School of English, Fortlöpande utbildningar i allmän affärsjuridik , Kerstin Olsson Kundrådgivare hos Fonus Kanslist, sekr., kyrkoskrivare hos Svenska kyrkan, Representant, kundrådgivare, säljare, bouppteckningsförrättare hos Fonus, Ordf. Handels avd 21, Styrelseuppdrag i Fonus och en golfklubb Ekonomi, Juridisk översikt, samt internutbildningar hos kyrkan och Fonus Anna Ragén VD, Jubo Mechatronics AB Produktions/materialtekniker Bofors, Verkstadschef Bofors, VD Degerfors Förzinknings AB, Platschef Bodycote Ytbehandling AB, Affärsområdeschef Bodycote Ytbehandling AB, VD Karlskoga Plastic Engineering AB, VD Jubo Mechatronics AB Ingenjör, civilekonom med inriktning mot produktion och industriell marknadsföring , Britt-Marie Ramtjärn Försäkringsrådgivare Försäkringsmäklare personförsäkring, Arbetat i Skandia, Trygg- Hansa, SPP, Handelsbanken Liv, Styrelseerfarenhet från föreningsliv samt bostadsrättsförening, Adjungerad i styrelsen för Teltek AB, Styrelseledamot i fackklubbsstyrelsen SPP/Handelsbanken Liv inom finansförbundet. IFU Institutet för försäkringsutbildning, Försäkringsmäklarutbildning , Margaretha Rosberg Regionansvarig Mellansverige, Industri och KemiGruppen er Personalchef Bofors Service, Personalchef Haldex Garphyttan AB, Förhandlare Svenskt Näringsliv ALMEGA, Förhandlare Svenskt Näringsliv Industri och Kemi- Gruppen, Styrelseledamot Start Centrum, Styrelseordförande Ung Företagsamhet Ingenjör, Örebro Högskola 120 p Beteendevetare organisationsutveckling migruppen, , Helena Sannestedt Affärsplanerare Affärsplanerare TeliaSonera Sverige AB, Facklig ledamot koncernstyrelse Akademikerna i TSS, Affärsutvecklare Telia Telecom AB, Marknadsplanerare Telia Region Öst, Elektronikprovare Asea Y sektor, Lärare i polska, TBV Ekonomexamen Handelshögskolan i Sthlm, Ingenjörsexamen Tekniska högskolan i Gdansk, Polen, telekommunikationsinriktning ,

6 Lena Sobel M.Sc. Eng. Physics, Sobel Utveckling AB Konsultfirma, Managementkonsult, ABB Management Consultants, Förändringsledare, ABB, Styr- och Reglerteknik, ABB Traction, Vice ordförande i Stiftelsen Fryx samt ledamot i Fryxgruppen Civilingenjör, teknisk fysik Chalmers, ABB ledarkurser, Facilitatorutbildning Rummler Brache group, USA, Integrerad produktutveckling, Theory of Inventive Problem solving, Team Skills; Belbin, VIS klimat, UGL-handledare , Lena Strid VD. AB Verbal Kommunikation er Kanslist, registrator, Gymnasielärare i handelsämnen, Hemmaarbetande med tre välartade barn - nu utflugna, Journalist och redaktör för mindre tidning, Varit förtroendevald i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse, Varit oppositionsledare i Skolstyrelse, Konsult sedan 1986 i Muntlig Kommunikation, Författare till Nya Talarens Bok Realexamen på handelslinje, Certifierad tränare för kurserna Positiv Dialog och Ledarskap och positiv påverkan (shuset, Lund) , Sirpa Strömberg VD, Redovisningsbyrån i Askersund AB Banktjänsteman, Ekonomiansvarig, Redovisningskonsult, Egen redovisningsbyrå i 15 år Företagsekonomi, Vidareutbildning på revisionsbyråer, Löneadministration , Gun Sättermann VD, Profeci verksamhetsutveckling Kvalitetschef, Boforskoncernen, schef, Transcom Sverige, Verkstadsindustrins teknikråd, ledamot i styrelsen för SFK, Examinator, Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Management- och organisationskonsult, Föreläsare, Adjungerad i styrelsen för Haldex Garphyttan AB Ingenjör, civilekonom, EMP Handelshögskolan i Stockholm, Kandidatexamen, inriktning marknadsföring, Magisterexamen, inriktning organisation och ledarskap , Cristina Thornell Jur. kand., Juristfirman Cristina Thornell Egen juristfirma, Bolagsjurist, Styrelsesekreterare, Styrelseledamot i LBC Västerås AB Jur.kand., Stockholms Universitet, Kurser i bl.a. avtalsrätt, export- & aktiebolagsrätt, Kurs i projektledning och framtagning av kvalitetssäkringssystem enligt ISO 9000, SIFU, Effective Speaking and Human Relations, Dale Carnegie & Associates, Inc., EU-projektledning, transnationella projektprocesser , Monica Thyresjö Konsult, Mercuri Urval Konsult, Mercuri Urval, rekrytering & urval samt strategiimplementering, Marknadschef, Hasselfors Garden, Marknadschef, Procordia Food, Produktchef och Inköpare BOB Industrier AB Dipl. Marknadsekonom IHM, Ledarutbildningar, Varumärkesutbildning com, , Ann-Charlotte Wallenhammar Forskningsledare, Hushållningssällskapet, Örebro Adjunkt, växtpatologi, entomologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Växtodlingskonsulent, Örebro läns hushållningssällskap, Konsulent, redaktör, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, VD, Frökontrollen Mellansverige AB, Styrelseledamot i Agrifack, Sekreterare Ekologiska lantbrukarna i Örebro län, Sekreterare Örebro läns Fröodlingsförening Agronom, Agr D, växtpatologi , Gunnel Åkerhielm Marknadsansvarig Kinnekulle Energi AB, Karlskoga, Elhandels ansvarig Karlskoga Energi & Miljö AB, EU-handläggare Karlskoga Kommun, Marknadsansvarig Bröderna Axelssons Plåtslageri, Karlskoga, Styrelseuppdrag i Medborgarskolan och suppleant i Fullmäktige Länsförsäkringar Bergslagen, Erfarenheter från många år i resebranschen som RESO, Vingresor och Linjeflyg AB Utbildad DIHM Marknadsekonom, Europaskola Företags- och Affärsutveckling i Europa miljö , Susanna Östberg Försäkringskonsult, Svenskt Näringsliv Personalarbete vid Bulten-Kanthal, Stiftelsen Hyresbostäder, Sund Emba, Personalchef Scania-Bilar, Örebro, Adjungerad i styrelsen för Teltek AB Universitetsstudier, sociologi 3 betyg, Socionom (inriktning företagsekonomi och arbetsrätt), Management och ledarskap, IFU försäkringsutbildning inom Försäljning Livförsäkring, Försäkringsmäklarutbildning, Fondcertifiering se, , Harriet Östgren Företagsledare, Pricken över i Management och organisationskonsult, Avdelningsdirektör, Överstyrelsen för civil beredskap, Avdelningsdirektör, Civilbefälhavaren i mellersta civilområdet, Områdeschef, biståndshandläggare och planeringssekreterare, Örebro kommun, Politiskt förtroendevald (Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämndeman m.m.) UGL-handledare, Konsult i teambuilding, Social omsorgslinje ,

7 HUVUDKONTOR Drottninggatan 26 Box Örebro Tel Fax REGIONKONTOR Trefasgatan Västerås Tel Fax

Presentation av FRIIs styrelse

Presentation av FRIIs styrelse Presentation av FRIIs styrelse Harald Hagman, Ekonomi- och fastighetschef på Stockholms Stadsmission Harald har en ekonomexamen från Stockholms universitet och ledarutbildning från IFL/ Handelshögskolan.

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

Att leda sig själv och andra 2 dagar

Att leda sig själv och andra 2 dagar Att leda sig själv och andra 2 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2015

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2015 Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 215 Stefan Persson Styrelseordförande Född 1947 Valår 1979 Huvudsysselsättning Styrelseordförande i

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Stefan Persson Styrelseordförande Född 1947 Valår 1979 Huvudsysselsättning Styrelseordförande

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010.

Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010. HEMTEX AB Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010. Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24 CARL ERIC STÅLBERG - omval Född 1951 Ordförande sedan 2003 Styrelseledamot sedan 2001 Styrelsens kreditutskott, ordförande Styrelsens kompensationskommitté, ordförande Aktia Sparbank Abp, Förvaltningsrådet,

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete

Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Claes Boustedt, LE Lundbergföretagen, Robert Vikström, Handelsbankens

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Daniel Karlsson, Johanna Haglund Flemström Text och

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) 1(5) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) Valberedningen, som utgörs av Dimitrij Titov, Lars Söderfjell och Tommy Trollborg, har anmält

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Yrkeserfarenhet. Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se

Yrkeserfarenhet. Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se CV Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se Yrkeserfarenhet 2007/08 2007/01 2006/10 Egenföretagare Koteko ProjektStyrning AB 2006- Projektledare för

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

NATURVETARE 19 april 2013

NATURVETARE 19 april 2013 Arbetsmarknad & karriär NATURVETARE 19 april 2013 Naturvetarna www.naturvetarna.se 08 466 24 80, info@naturvetarna.se Naturvetarnas nätverk på LinkedIn Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen.

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Upplysningar enligt 2.6 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna

Upplysningar enligt 2.6 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna Upplysningar enligt 2.6 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna Förslag till omval vid årsstämma 2012 Ingvar Petersson Född 1941 Styrelseordförande och styrelseledamot sedan

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015: Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen, KTH samt

Läs mer

Jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som först verkar omöjligt möjligt.

Jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som först verkar omöjligt möjligt. Pernilla Eriksson ADRESS Kungsbäcksvägen 7 802 66 GÄVLE MOBIL +46 7064 789 24 EMAIL pernilla@byilo.se FÖDELSEÅR 1969 CIVILSTÅND Sambo Utveckla. Förändra. Göra nytt. En marknad. Ett företag. Eller kanske

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Konsultprofil Gunnar Cornelius

Konsultprofil Gunnar Cornelius Inriktning Huvudsaklig inriktning är Yrkeshögskoleutbildning med ansvar för kvalitet och pedagogik och affärs- och verksamhetskompetens. Verksamhetsutveckling och förändringsarbete med koppling till effektiv

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2014

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2014 Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 214 Stefan Persson Styrelseordförande Född 1947 Valår 1979 Huvudsysselsättning Styrelseordförande i

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Konsultprofil Bo Löwstedt

Konsultprofil Bo Löwstedt Boostune AB l Bo Löwstedt l Rösestigen 4,152 59 Södertälje Sweden l bo@boostune.se l www.boostune.se l +46 (0)733 772441, +46 (0)8 550 15055 Konsultprofil Bo Löwstedt Erfarenheter främst inom Organisationsutveckling,

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

Personlig presentation

Personlig presentation Personlig presentation Min stora skicklighet är att leda utveckling/grupputveckling. Är perfekt person för utveckling på företag och jag är skicklig på att nå uppsatta mål/resultat.genom flera olika roller

Läs mer

Chefscoaching 2 0 1 4-08- 08

Chefscoaching 2 0 1 4-08- 08 Chefscoaching 2 0 1 4-08- 08 2 Vad behöver du i din ledarroll?! Executive Coaching Chefscoaching Coaching Varför coaching? Vi människor har en mental och emotionell förmåga som skapar vår värld, en värld

Läs mer

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com CV Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com Karriärmål Mitt mål är att i kunna utnyttja alla de erfarenheter jag har för att ytterligare bygga verksamheter,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2012

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2012 LARS IDERMARK omval Född 1957 Invald i styrelsen: 2010 Föreslagen som ordförande Styrelseutskott sedan föregående årsstämma: Ersättningsutskottet, ordförande Risk- och kapitalutskottet, ordförande Andra

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2014

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2014 ANDERS SUNDSTRÖM - omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk- och kapitalutskottet, ordförande Bommersvik Aktiebolag, ordförande (avgår vid

Läs mer

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se Yrkeserfarenhet 2012 - S Bjarnemark AB Egen konsultverksamhet, interim management Egen konsultverksamhet inom interim management. Styrelseordförande i Stureplanskliniken. 2010 2012 Stockholms Regiondjursjukhus/Djursjukhusgruppen

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Personuppgifter: Lars Wallberg. Födelsedata: 19600228 1696. Herrekvarnsvägen 102, 541 93 Skövde. Mobil: +46 734 199 191. Hem: +46 500 430 774

Personuppgifter: Lars Wallberg. Födelsedata: 19600228 1696. Herrekvarnsvägen 102, 541 93 Skövde. Mobil: +46 734 199 191. Hem: +46 500 430 774 CV Personuppgifter: Namn: Lars Wallberg Födelsedata: 19600228 1696 Adress: Arbete: Herrekvarnsvägen 102, 541 93 Skövde Projektledare Mobil: +46 734 199 191 Hem: +46 500 430 774 E-post Alt. wallberg.lars@bredband.net

Läs mer

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 KTH Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 Agenda Syfte Kort introduktion om Länsförsäkringar & Arkwright Varför är det politiska perspektivet viktigt? En

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2010 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2010 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2010 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafi sk form: Johanna Haglund Flemström Text och produktion: Hannah

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga

Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga CURRICULUM VITAE Namn Lars Sandholm Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga Nationalitet Svensk Födelseår 1960 Utbildning

Läs mer

VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD

VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD VAD HÄNDE SEDAN? En uppföljning av 2007 års examensstudenter EFMD HANDELSHÖGSKOLAN - VÄRLDENS MÖJLIGHETER Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Trender och tendenser inom HR

Trender och tendenser inom HR Trender och tendenser inom HR vid konferensen Magiska mönster & magnifika modeller 29 november 2010 Tina Lindeberg IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala Universitet www.ipf.se

Läs mer

I Kundens Huvud Berghs School of Communication

I Kundens Huvud Berghs School of Communication I Kundens Huvud En utbildning i kommunikation, varumärken, marknad och kreativitet. Presenteras av Zellout Reklambyrå i samarbete med Berghs School of Communication Se till att vara där affärerna avgörs.

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Förvaltningschefs program

Förvaltningschefs program Förvaltningschefs program Utvecklingsprogram för högre chefer inom den offentliga sektorn Den offentliga sektorn har en central roll i utvecklingen av det svenska välfärdssamhället. Som ledare är Du en

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011 Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011 Om bolagsstyrningsrapporten Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med gällande ägardirektiv antagna i juni 2009.

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Curriculum Vitae. Stefan Melin

Curriculum Vitae. Stefan Melin Curriculum Vitae Stefan Melin Radiovägen 11, 181 55 Lidingö Född 7 april 1959 Mobil: 070-738 11 22 Hem: 08-31 81 44 Mail: stefan@strongh.se Yrkeslivserfarenhet 2008 - strongh AB (strongh.se)/humagic Group

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Managementprogram för nya chefer

Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Du är ny eller i början av din chefsroll och Du vill tillägna dig grundläggande kunskaper, modeller och verktyg inom ledarskapsoch managementområdet.

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Konsultprofil: Anette Högberg Ledarskapsutvecklare och coach/terapeut

Konsultprofil: Anette Högberg Ledarskapsutvecklare och coach/terapeut Konsultprofil: Anette Högberg Ledarskapsutvecklare och coach/terapeut Orgnr: 620811-1129 Trumslagargatan 13 B, Älvsjö Tel 070-595 7739 Mail: anette@eqresurs.se Hemsida: www.eqresurs.se Profil Anette handleder

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Född: Utbildning/examina: Jur. kand, Stockholms Universitet, Verksam: Styrelseordförande sedan årsstämman 2010 Styrelseledamot sedan december 2008

Född: Utbildning/examina: Jur. kand, Stockholms Universitet, Verksam: Styrelseordförande sedan årsstämman 2010 Styrelseledamot sedan december 2008 1967 Jur. kand, Stockholms Universitet, Patrik Essehorn Ordförande och ledamot Styrelseordförande sedan årsstämman 2010 Styrelseledamot sedan december 2008 Nollitnac-koncernen, styrelsesuppleant MAQS Law

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för personalvetare... 2 Kort om löner... 5 De senaste årens

Läs mer

NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad

NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad 14 november 2014 Elisabeth Möller Karriärrådgivare Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen Trygghet Karriärstöd Arbetsmarknad Påverkan

Läs mer

Upplysningar enligt 2.2.3 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna

Upplysningar enligt 2.2.3 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna Upplysningar enligt 2.2.3 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna Förslag till omval vid årsstämma 2008 Ingvar Petersson Född 1941 Styrelseordförande och oberoende ledamot sedan

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Presentation av valberedningens förslag till styrelse för Företagarna Stockholms län AB Vid årsstämman 7 april 2014

Presentation av valberedningens förslag till styrelse för Företagarna Stockholms län AB Vid årsstämman 7 april 2014 Presentation av valberedningens förslag till styrelse för Företagarna Stockholms län AB Vid årsstämman 7 april 2014 Företagarna Stockholms län Postadress Nytorgsgatan 17 A, 116 22 Stockholm Besökadress

Läs mer

Studenterna får jobb - men var och hur?

Studenterna får jobb - men var och hur? Välkomna! Studenterna får jobb - men var och hur? Camilla Björkman Hanna Berheim 2010-12-06 Agenda 12:30-13:30 Information om arbetsmarknaden för Juseks utbildningsgrupper 13:30-14:10 Hur tänker en rekryterare?

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Jörgen Hellsten Professionell Management Konsult

Jörgen Hellsten Professionell Management Konsult Jörgen Hellsten Professionell Management Konsult Sedan mitten av 90-talet har Jörgen jobbat med kompetensutveckling. Han vill vara med tidigt i uppdraget och vara delaktig genom hela processen. Jörgen

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Ann Horn. Hazika AB Värdshusvägen 20 818 42 Forsbacka ann@hazika.se. Mobiltelefon: 070-631 00 25 ARBETSLIVSERFARENHET

CURRICULUM VITAE. Ann Horn. Hazika AB Värdshusvägen 20 818 42 Forsbacka ann@hazika.se. Mobiltelefon: 070-631 00 25 ARBETSLIVSERFARENHET ! CURRICULUM VITAE Ann Horn Hazika AB Värdshusvägen 20 818 42 Forsbacka ann@hazika.se Mobiltelefon: 070-631 00 25 ARBETSLIVSERFARENHET Hazika AB 2008- Ägare och VD Hazikas verksamhetsområde är hållbar

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Namn: Lars Andersson Född: 1941 Tekniskt Gymnasium Högskoleutbildning VD Eskilstuna Energi & Miljö 20 år Uppdrag i bolaget: Ordförande Adjungerad ledamot Sundsvall Energi AB Ordförande

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Sidan 1 av 6. Bolagsstyrningsrapport 2011

Sidan 1 av 6. Bolagsstyrningsrapport 2011 Sidan 1 av 6 Bolagsstyrningsrapport 2011 Sidan 2 av 6 Bolagsstyrningsrapport 2011 Ägare Swedesurvey AB ägs till 100 % av svenska staten. Bolaget tillhör företagsgruppen med marknadsmässiga krav på verksamheten.

Läs mer