Välkommen till Arboga!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Arboga!"

Transkript

1 Välkommen till Arboga! Och välkommen som företagare i Arboga. Oavsett om du är etablerad sedan länge eller precis startat din verksamhet här, kan du ha användning för den här företagsguiden. Vår ambition är att göra det enkelt för dig som företagare att hitta rätt person på kommunen för just ditt ärende. Du är också välkommen att delta på våra företagsfrukostar. För mer information ring eller se Vi ses!

2 Arboga är en del av ett logistikcentrum tack vare läget mitt i västra Mälardalen. Endast en halvtimma från Arboga ligger Örebro, Västerås och Eskilstuna. Till Stockholm tar det en och en halv timma. I Arboga möts E18 och E20, Mälarbanan och Svealandsbanan. I närregionen finns tillgång till flera fraktflygplatser, godspendel och combiterminal. Näringslivet i Arboga utmärks av högteknologisk kompetens, speciellt inom industriell IT och underhåll av flyg- och markbunden elektronik. 2

3 INNEHÅLL Näringsliv & turism 4 Information, IT & marknadsföring 5 Högskolecentrum i Arboga 6 Konsumentvägledning 7 Alkohol- & serveringstillstånd 7 Mark & exploatering 8 Vatten & avlopp 8 Projekt & trafik 9 Drift 9 Plan, kart & mät 10 Gymnasie- & grundskolor 11 Fritid & kultur 12 Arbetsmarknadsenheten AME 12 Fastigheter & bostäder 13 Fjärrvärme 13 Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling 14 Räddningstjänst 14 Västra Mälardalens myndighetsförbund Miljö- & hälsoskydd 15 Bygglov 15 Energirådgivning 15 Företagarföreningar och nyföretagarrådgivning 16 VAD SÖKER DU? Brandskydd 14 Detaljplaner 10 Energirådgivning 15 Evenemang 4 Fjärrvärme 13 Konferens 4 Kulturmiljöfrågor 10 Lokaluthyrning 12 Etableringar Affärsutveckling och etablering 4 Industri- och tomtmark 8 Lediga fastigheter och bostäder 13 Nyföretagarrådgivning 16 Praktikanter 12 Tillstånd Bygglov 15 Grävtillstånd 9 Parkeringstillstånd 9 Serveringstillstånd 7 Ung företagsamhet 11 Upphandling 14 Vuxenutbildning 6 Vägunderhåll och snöröjning 9 3

4 NÄRINGSLIV & TURISM Utvecklingscentrum är en enhet inom Arboga kommun som arbetar med näringslivs- och turismfrågor. Näringsliv Vi arbetar med frågor som rör Arboga kommuns företag stora som små. Näringslivsenheten finns som en resurs när det gäller nyföretagande, etableringar och affärsutveckling. Turism och evenemang Vi synliggör aktuella evenemang, aktiviteter och utvecklar Arboga som mötesplats. Kontakta oss gärna om du vill flytta hit. Om ditt företag ska ha ett affärsmöte eller en konferens kan vi hjälpa dig med information om lokalbokning och aktiviteter. Göran Dahlén, näringslivschef/turistchef Telefon: E-post: Annica Gustafsson, näringslivssekreterare Telefon: , E-post: Kontakt Utvecklingscentrum Helene Wäfors, assistent näringsliv/turism Telefon: E-post: ARBOGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Arboga Turistbyrå Telefon: E-post: Besöksadress: Centrumleden 6 (Arboga station) Tina Petersson Telefon: E-post: Ulf Johansson Telefon: E-post: För mer information: 4

5 INFORMATION, IT & MARKNADSFÖRING Vi vill att ännu fler ska upptäcka Arboga! Dessutom vill vi att du som Arbogabo lätt ska hitta information om kommunens tjänster och verksamheter. Kommunens webbplats, annonser, broschyrer och informationsskyltar är våra huvudsakliga kommunikationskanaler. Vill du veta mer om kommunens IT-utveckling är du också välkommen att kontakta oss! Mikael Lehmann, IT-chef Telefon: E-post: Maria Windås, informatör Telefon: E-post: Tobias Gillberg, marknadsförare Telefon: E-post: ARBOGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 5

6 HÖGSKOLECENTRUM I ARBOGA Högskolecentrum i Arboga erbjuder ett flertal vuxenutbildningar för dig och ditt företag. Det finns även möjlighet att skräddarsy utbildningar för att passa enskilda personer. Dessutom går det att via Högskolecentrum läsa samtliga distansutbildningar som ges på landets universitet och högskolor. Anne Sonnerfelt, rektor Telefon: E-post: Kristina Theiler Johansson, reception Telefon: E-post: Anna Åslund, studie- och yrkesvägledare Telefon: E-post: För mer information: ARBOGA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 6

7 KONSUMENT- VÄGLEDNING Konsumentvägledningen är en kostnadsfri serviceverksamhet för dig som bor i Arboga kommun. Som företagare kan du få information och råd om vilka lagar och regler som gäller i dina kontakter med konsumenter. ALKOHOL- & SERVERINGSTILLSTÅND Servering av spritdrycker, vin och starköl mot ersättning får endast ske om tillstånd beviljats av socialnämnden. Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten året runt eller vid enstaka tillfällen. Tillstånd kan även sökas av förening, företag eller annat slutet sällskap. Ewa Viktorsson Telefon: Onsdagar Torsdagar , För mer information: ARBOGA KOMMUN FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Dan Karlsson, alkoholhandläggare Telefon: E-post: För mer information: ARBOGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 7

8 MARK & EXPLOATERING Behöver du köpa mark. Tekniska förvaltningen ansvarar för förvaltningen av industri- och tomtmark samt förvaltar kommunens markreserv i samband med den fysiska planeringen. Är ditt företag intresserad av ny mark är det hit du ska vända dig. Företagstomter Villatomter Övriga markfrågor Bo Antonsson, teknisk chef Telefon: E-post: Barbro Pettersson, assistent Telefon: E-post: Ulrika Jansson, planchef Telefon: E-post: Mikael Norman, avdelningschef, projektchef Telefon: E-post: ARBOGA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 8

9 PROJEKT & TRAFIK Tekniska förvaltningens samlade resurs för utredning, projektering och projektledning inom områdena trafik, gata och park. Nyttjande av offentlig plats Samordning för ledningar i mark Transporttillstånd och grävtillstånd Trafikanordningsplatser Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Mikael Norman, avdelningschef, projektchef Telefon: E-post: Heidi Jaakola, ingenjör Telefon: E-post: Mona Melander, karttekniker Telefon: E-post: David Lööf, projekteringsingenjör Telefon: E-post: ARBOGA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN DRIFT Tekniska förvaltningens samlade resurs för praktiskt utförande av tjänster. Ansvarar även för kommunens jourverksamhet. Vägunderhåll, snöröjning Gatljus Kommunala marknader Drift och skötsel av parker och planteringar Henrik Syrjälä, avdelningschef, driftchef Telefon: E-post: Michael Grund, arbetsledare, samordnare Telefon: E-post: Marina Glimsholt, arbetsledare Telefon: E-post: Journummer (kväll och helg): Felanmälan:

10 PLAN, KART & MÄT Plangruppen arbetar med kommunens fysiska planering i form av bland annat detaljplaner och översiktlig planering. Kart- och mätgruppen utför uppdrag inom mätning, beräkning och kartering (MBK). Planering och utredningar Detaljplaner Kulturmiljöfrågor GIS kartfrågor Inmätning och utstakning Ulrika Jansson, planchef Telefon: E-post: Frida Hammarlind, planarkitekt Telefon: E-post: Erik Jansson, mätningstekniker Telefon: E-post: Carl Johan Victorin, mätningstekniker Telefon: E-post: ARBOGA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN VATTEN & AVLOPP VA-avdelningen producerar och distribuerar dricksvatten samt omhändertar spillvatten för återföring till naturen. Avdelningen arbetar även med tippar. Nya anslutningar Driften på ledningsnät Anslutningsavgifter VA Taxefrågor Lars-Gunnar Felldin, avdelningschef/va-chef Telefon: E-post: Anna-Lena Klang, VA ingenjör Telefon: E-post: Barbro Pettersson, assistent Telefon: E-post: 10

11 GYMNASIE- & GRUNDSKOLOR Skolan i Arboga samarbetar med näringslivet. Ungdomarna är näringslivets framtida kompetensförsörjning och för eleverna är samarbetet en möjlighet att marknadsföra sig själva. På Vasagymnasiet finns Teknikcollege och Saab Tekniska Gymnasium som är några av de program där eleverna till stor del får vara ute på företag och arbeta med riktiga arbetsuppgifter under sin utbildningstid. Ung Företagsamhet är något som erbjuds alla elever på Vasagymnasiet. Gäddgårdsskolan Expedition: , Stureskolan Expedition: , Vasagymnasiet Expedition: E-post: Web: ARBOGA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Arboga Yrkesgymnasium Expedition: Web: För mer information: 11

12 FRITID & KULTUR Fritids- och kulturförvaltningen kan hjälpa företag med lokaluthyrning för friskvård, konferenser eller event. Kontakta oss gärna! Biblioteket Medborgarhuset Fotbollsplaner/friidrottsplaner Sturehallen, Vasahallen, ishallen Ekbacksbadet Mikael Peterson, förvaltningschef Telefon: E-post: Camilla Rosenberg, enhetschef Telefon: E-post: Lokaler och ytor för uthyrning Eva Jakobsson Telefon: E-post: ARBOGA KOMMUN FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADS- ENHETEN (AME) Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet arbetar med att underlätta för arbetslösa Arbogabor att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Som företagare kan du kontakta AME om du är intresserad av: att ta emot praktikanter. få legoarbeten utförda, till exempel packnings- och monteringsarbeten. förbehandling av elektriskt och elektoniskt avfall. AME är miljöcertifierade enligt ISO att hyra till exempel marknadsstånd, bänkar för publikplatser, scenvagn, dansbana eller liknande. Ove Bergman, arbetsmarknadschef Telefon: E-post: Besöksadress: Strängen 13, Arboga För mer information: ARBOGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 12

13 FASTIGHETER & BOSTÄDER För information om lediga fastigheter och bostäder se På hemsidan finns uppdaterade listor med fastighetsägare i Arboga. Du kan även kontakta Annica Gustafsson eller Helene Wäfors på Utvecklingscentrum så lotsar de dig vidare. FJÄRRVÄRME Arboga Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för såväl produktion av fjärrvärme som utbyggnad av kommunens fjärrvärmenät. Utvecklingscentrum Annica Gustafsson Telefon: , E-post: Helene Wäfors Telefon: E-post: För mer information: Arboga Energi AB Telefon: ARBOGA ENERGI AB 13

14 UPPHANDLING Förbundet ansvarar för upphandlingar och samordnar gemensamma upphandlingar med Arboga, Köping och Kungsörs kommuner och de kommunala bolagen. Förbundet ansvarar även för ramavtal. Alla upphandlingar regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Vänd dig till oss för att få upplysningar och information om pågående upphandlingar. RÄDDNINGS- TJÄNST Varje år har räddningstjänsten i vårt område mellan 500 och 600 utryckningar, vilket kan gälla allt från automatiska brandlarm till trafikolyckor och byggnader i brand. Dessutom arbetar räddningstjänsten förebyggande genom råd, tillsyn och utbildning inom brandskydd och närliggande områden. Anders Melkersson, upphandlingsansvarig Telefon: E-post: Maria Söderberg, upphandlare Telefon: E-post: Jan Norling, stationschef i Arboga Telefon: E-post: Per Svanström, utbildningsfrågor Telefon: E-post: För mer information: 14

15 MILJÖ- & HÄLSOSKYDD Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar med myndighetsuppgifter. Arbogas och Kungsörs miljö- och hälsoskyddsverksamhet samverkar och finns i gemensamma lokaler i Arboga på Gunnarsrovägen 2. Thomas Åkesson, förbundschef Telefon: E-post: Maria Bengtsson, assistent Telefon: E-post: Eva Ståhl, enhetssamordnare miljöoch hälsoskydd Telefon: E-post: BYGGLOV Bygglovenheten arbetar med myndighetsuppgifter inom byggande. Verksamheten för bygglov i Arbogas och Kungsör samverkar och sitter i gemensamma lokaler i Arboga på Gunnarsrovägen 2. Thomas Åkesson, förbundschef Telefon: E-post: Maria Bengtsson, assistent Telefon: E-post: Jonas Jansson, enhetssamordnare bygglov Telefon: E-post: ENERGIRÅD- GIVNING Den kommunala energirådgivningen är en oberoende och kostnadsfri tjänst som vänder sig till allmänheten, lokala organisationer och småföretag. Energirådgivningen ger råd och tips om hur du effektivt kan sänka din energikostnad genom olika åtgärder. Hjälp med jämförelse av olika uppvärmningsalternativ och energieffektiviserande åtgärder erbjuds också. Energirådgivare Telefon: E-post: 15

16 FÖRETAGARFÖRENINGAR & NYFÖRETAGARRÅDGIVNING Arboga i Centrum Inger Fredriksson, ordförande Inge-Gerd Larsson, samordnare Telefon: E-post: Web: Företagarna Arboga Sven-Åke Lundin, ordförande Telefon: E-post: Web: Winnet Arboga Cecilia Kärvegård, ordförande E-post: Web: Svensk handel Maud Nygren, kontaktperson Telefon: Web: LRF - lokalavdelningar i Arboga Arboga-Säterbo Hans Ivarsson, ordförande Telefon: E-post: Adress: Findla Findlagård 202, Arboga Götlunda Therése Staffansson, ordförande Telefon: E-post: Adress: Nannberga Gammelgård 214, Arboga Medåker Anders Öhrn, ordförande Telefon: Adress: Ryby Ryby Gård 859, Arboga Västra Mälardalen i Samverkan Håkan Sterner, promotor Telefon: E-post: Web: Nyföretagarrådgivning NyföretagarRådgivare i Köping Anders Johansson telefon: E-post: NyföretagarRådgivare i Arboga Ulla Engberg Telefon: E-post: NyföretagarRådgivare i Kungsör Bo Axelsson Telefon: E-post: 16

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad 2009-03-19

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad 2009-03-19 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Företagare Malmö Stad Start-kit Företagare Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: kjell.persson@inuse.se Telefon: 0761 36 37 45 Bilaga Effektkarta

Läs mer

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark i härryda kommun nr 1 2015 Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark Läget kan knappast vara bättre! Ny lag om märkning av livsmedel berör livsmedelsföretag som tillverkar

Läs mer

Nya handelsutvecklaren kavlar upp ärmarna

Nya handelsutvecklaren kavlar upp ärmarna Nr 1, 2015. Redaktör: Kajsa Jernqvist, kajsa.jernqvist@lillaedet.se, 0520-65 95 40 Skribent: Pernilla Fredholm. Grafisk form: Jesper Gärder Ansvarig utgivare: Lena Palm NYHETSBREV Näringsliv NYHETSBREV

Läs mer

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare November 2014 Så funkar kommunen en guide för företagare Innehåll 4 Så funkar kommunen 4 Kommunstyrelsen leder arbetet i din kommun 5 Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter 5 Kommunerna väljer

Läs mer

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt!

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt! Nyhetsbrev för näringslivet Mälarläge NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta Håbo Buss VD Mats Mattsson Miljötänkande är viktigt! Läs mer på sid 3 Det lokala näringslivet

Läs mer

Näringslivskontakter i Örebro

Näringslivskontakter i Örebro Näringslivskontakter i Örebro Bra kontakter för dig som företagare i Örebro Reviderad 2011-11-01 Innehåll Innehåll... 2 Almi... 3 Arbetsförmedlingen... 3 Cityakademin... 3 City Örebro... 4 Coompanion...

Läs mer

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Guiden delas kostnadsfritt ut till företagare i Enköpings kommun. Utgivare: Enköpings kommun, 2007 Kungsgatan

Läs mer

News. Försvarets stora etablering i Arboga. Centrallagrets placering pekar på Arbogas fördelar. Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt

News. Försvarets stora etablering i Arboga. Centrallagrets placering pekar på Arbogas fördelar. Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt News en tidning utgiven av sturestadens fastighets ab 20 09 Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt Samverkan mellan kommunen och privat aktör bär frukt Försvarets stora etablering i Arboga Centrallagrets

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Här följer en sammanställd dokumentation från de dialogmöten som inlett arbetet med Härjedalskontraktet. Innehållet är

Läs mer

Nyhetsbrev nr 23, mars 2013

Nyhetsbrev nr 23, mars 2013 Nyhetsbrev nr 23, mars 2013 Tack Göran Oscarsson! After work, torsdagen den 21 mars kl 17-20 med överraskning! Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman avtackar Göran Oscarsson, näringslivschef

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Uppsala Sveriges fjärde storstad SID

Uppsala Sveriges fjärde storstad SID FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2015 Uppsala Sveriges fjärde storstad SID 4 Området kring resecentrum växer med hotell, Stationsgalleria och det kommande kontorshuset Juvelen. Mellan Stationsgallerian

Läs mer

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Dina pengar 2014 Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 landade kommunens resultat på +25 miljoner kronor och vårt finansiella mål är nått trots att

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015

KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING STADSPORTEN 6 / 2013 1 INNEHÅLL LEDARE 4 Ung befolkning i en ung stad

Läs mer

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 1 2011 Hett om öronen! Läs om brandkåren i sid 4 Ur innehållet: Malin Wistrand, ny turiststrateg sid 5 Full fart på BWG Industriservice sid 6

Läs mer