SensaModular. Enkel, kostnadseffektiv och lätt att installera för ljusstyrning av enskilda rum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SensaModular. Enkel, kostnadseffektiv och lätt att installera för ljusstyrning av enskilda rum."

Transkript

1 SensaModular Enkel, kostnadseffektiv och lätt att installera för ljusstyrning av enskilda rum.

2 Presentation Thorns produktprogram för ljusstyrning inomhus är uppdelat i tre huvudsystem SensaLite, som är Thorn-armaturer med inbyggda och externa sensorer, erbjuder närvarodetektering, dagsljusstyrning och styrning via fjärrkontroll. SensaLite utgör det första steget mot komfort och energibesparing och är avsedd för mindre kontor, klassrum, korridorer, etc: SwitchLite består av närvarodetektorer och fotoceller. RotaryDIM för manuellt reglering via potentiometer SensaDigital täcker funktionerna: Dagsljusbaserad ljusreglering, närvarodetektering och manuell styrning via fjärrkontroll och fjädrandetryckbrytare. 2. SensaModular är en grupp ljusstyrningsprodukter som är särskilt utformade för användning i enskilda rum. Med modulkonceptet kan kunden själv välja komponenter efter behov: Det kan vara moduler för skapande av ljusscener, tillämpning av dagsljusstyrning och/eller närvarodetektering, tändning/ släckning, programmering av ljusscener, samt styrning via fjärrkontroll Tre grupper av dimbara armaturer via en styrenhet 3. SensaAdvanced är ett ljusstyrningssystem för större projekt och projekt som kräver högre komfortnivåer: För alla typer av dimbara eller omkopplingsbara reaktorer och ljuskällor Dagsljusstyrning och närvarodetektering Integrering för styrning av persienner, filmduk och skiljevägg Olika regleringsmöjligheter, via touchpanel, väggpanel och styrning via PC Scenprogrammering Tidsstyrning och dynamisk styrning A/V-gränssnitt 2

3 Vad är SensaModular? SensaModular utgör rätt val för alla som vill ha en mångsidig produkt som är lätt att installera och förstå sig på SensaModular styrenhet med 3 armaturutgångar (DSI eller DALI) Dubbla eller enkla tryckbrytare för minskning eller ökning av belysningsstyrkan. Scenpanel Fjärrkontroll ix-anslutning för upp till 8 enheter (sensorer, scenpaneler, kopplingsenheter för standardbrytare, 1 fotocell) Multisensor Multisensor I motsats till traditionella dimmerutrustningar och lösningar för hela byggnader är detta en enkel och kostnadseffektiv modulbaserad inomhuslösning för enskilda rum med två eller tre armaturgrupper, som sparar både tid och arbete Dess modularitet är baserad på styrenheten, som kommunicerar med olika kombinationer av scenpaneler, sensorer, tryckbrytare och mottagare för att styra grupper av armaturer; en flexibel och bekväm lösning för användaren där alla komponenter fungerar integrerat med varandra. Fördelar: 1. Med olika metoder för närvarodetektering kan SensaModular anpassas till uppgifter. 2. Tre metoder för dagsljusstyrning gör det enkelt att anpassa SensaModular till kundens behov. 3. Programmering av ljusscener kan göras från en scenpanel, fjärrkontroll eller kopplingsenhet för standardbrytare. 4. DSI/DALI-utgångar med autodetektering (patenterat) för styrning av armaturgrupper; den större SensaModular-enheten har tre digitala utgångar och den mindre två. 5. Enkel installation med tvåpoliga polaritetsoberoende anslutningar. Fotocell (max. 1) 3

4 Performance, Efficiency, Comfort (prestanda, effektivitet och komfort): PEC för bättre belysning SensaModular utgör drivkraften i Thorn Lightings dynamiska och resultatorienterade PEC-program PEC grundar sig på principen att prestanda, effektivitet och komfort är måttstock på belysningens effektivitet och hur den påverkar människor som använder den. SensaModular ger rätt belysning på rätt plats och i rätt tid. Prestanda: För bästa visuella effektivitet Med dimning och scenprogrammering ger SensaModular flexibilitet och bra belysning där det behövs. Effektivitet: Energisnål, minskar CO 2 -utsläppen och ger en belysning som är enkel och effektiv att installera, använda och underhålla. Närvarodetektering sparar energi genom släckning av onödig belysning. Dagsljusstyrning sparar energi genom att belysningen alltid är på rätt nivå för aktiviteten, oavsett var ljuset kommer ifrån. SensaModulars multisensorer säkerställer en oförändrad belysningsstyrka under belysningssystemets hela underhållscykel, vilket sparar energi och minskar underhållskraven. Polaritetsoberoende anslutningar underlättar installation av SensaModular samtidigt som risken för fel minskar. Det finns två inställningsskruvar på styrenhetens framsida för driftsläge och fördröjning till läge Av för närvarodetekteringsfunktionen. Detta gör att det går både snabbt och enkelt att starta systemet på ett säkert sätt. SensaModular ger oss ett belysningssystem som vi kan styra effektivt. Komfort: Ger nöjda och stimulerade människor Dimning och scenprogrammering ger belysning som anpassas till användarens krav. Med SensaModular går det att variera ljuset över tid, vilket ger en intressantare och mer stimulerande miljö. 4

5 Energibesparingspotential Med energibesparing sparar vi både pengar och värdefulla resurser Milstolpar inom energibesparing med modern belysning Lysrör och konventionell reaktor Lysrör och lågförlustreaktor Lysrör och HF-don Lysrör och dimbart HF-don Lysrör och dimbart HF-don 0% -7% Manuell dimning -22% Dagsljusstyrning -42% Närvarodetektor -55% -61% System med T8 lysrör -71% -82% System med T5 lysrör Baslinjen Besparingspotential Potentiella energibesparingar med dimbara HF-don, dagsljusstyrning och närvarodetektor enligt CELMA (Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electrotechnical Components for Luminaires in the European Union) som på bilden ovan. 5

6 Fördel Skräddarsydd närvarodetektor Det dyraste ljuset är det tända ljuset i lokaler där ingen befinner sig. Med SensaModular går det att spara energi så snart ett rum är tomt på människor. Du kan välja mellan tre alternativ: Använda en Multisensor per armaturgrupp SensaModulars multisensorer har en funktion för närvarodetektering som kan kopplas till var och en av armaturgrupperna. Detta alternativ är perfekt för tillämpningar med zonbelysning, t.ex. i gruppkontor; alternativet tar även hänsyn till rekommendationerna för närvarodetektering i EN som förordar zonad närvarodetektering i tillämpningar som överskrider 30m 2. Använda en Multisensor för alla armaturgrupper Det här alternativet tillhandahåller rörelsedetektering till alla armaturgrupper som är anslutna till SensaModular-enheten och är idealisk för små tillämpningar där det krävs dagsljusstyrning och styrning med fjärrkontroll. Använda en SwitchLite närvarodetektor för alla armaturgrupper Det går att använda valfri standarddetektor på 230V t.ex. en SwitchLite från Thorn, som alternativ till SensaModulars multisensorer. Den kan anslutas till styrenhetens detektoringång och styr alla armaturgrupperna på samma sätt. Detta alternativ är perfekt för tillämpningar som kräver ett annat detekteringsmönster än det som SensaModulars multisensorer erbjuder, t.ex. korridor och trapphusbelysning, samt för tillämpningar som inte kräver dagsljusstyrning och styrning med fjärrkontroll. 6

7 On/Off On/Off On/Off PD PD Only Off PD PD Only Off PD PD Only Off On/Corridor On/Corridor On/Corridor Närvarodetekteringsläge Närvarodetekteringsläge Närvarodetekteringsläge SensaModulars styrenhet har två inbyggda omkopplare med vilka användaren kan välja önskat driftsläge och fördröjning till läge Av för närvarodetekteringsfunktionen. Dessa omkopplare justeras snabbt och enkelt med en skruvmejsel. PD PD Närvaro- och frånvarodetektering (läge På/Av) Belysningen tänds när en person detekteras av en ansluten sensor och dimmas sakta ned tills den släcks efter en viss inställd fördröjning så snart PD PD sensorn detekterat frånvaro. Om flera PD sensorer PD används fördröjs nedsläckningen till dess att alla sensorer detekterat frånvaro. Frånvarodetektering (läge Endast Av) Belysningen dimmas sakta ned och släcks efter en viss inställd fördröjningstid 00 så snart den anslutna sensorn detekterat frånvaro. Om 1 flera 1 sensorer används fördröjs nedsläckningen till dess 5att 5 alla sensorer PD PD detekterat frånvaro. Belysningen tänds aldrig automatiskt i detta läge och måste aktiveras manuellt via scenpanelen, tryckknappsbrytarna eller den infraröda fjärrkontrollen. Närvarodetektering i korridor (läge På/ Korridor) Belysningen tänds så snart en person detekteras av en ansluten sensor, och när frånvaro detekteras dimmas belysningen sakta ned till en PD PD lägre belysningsnivå efter en viss inställd fördröjningstid. Om flera sensorer används fördröjs neddimningen till korridorbelysningsläge till dess att alla sensorer har detekterat frånvaro. Korridorbelysningsläget är satt till 10 % belysningsstyrka för alla armaturer On/Off On/Off PD PD Only Off PD PD Only Off On/Corridor On/Corridor Närvarodetekteringsläge Fördröjning till Av (min) Närvarodetekteringsläge Fördröjning till Av (min) Inaktiverad närvarodetektering Det går att inaktivera såväl alla anslutna närvarodetektorer som närvarodetekteringsfunktionen på alla anslutna SensaModulars multisensorer. Det här läget är också användbart vid montage av SensaModular-installationen. Fördröjning till läge Av Efter frånvarodetektering väntar SensaModular en viss förinställd tid innan dimning påbörjas till den frånvaroinställning som specificeras för det valda driftsläget. Fördröjningen kan vara mellan 0 sekunder och 1 timme. Obs! Om en närvarodetektor av standardtyp (t.ex. SwitchLite) används läggs dess egen fördröjningstid till SensaModularenhetens fördröjningstid. Trappfunktion Genom att ansluta en tryckbrytare av standardtyp till styrenhetens detektoringång går det att få en trappfunktion. Aktivering av tryckbrytaren signalerar närvaro och belysningen tänds. Efter den förinställda fördröjningen till läge Av dimmas ljuset ned och släcks om det valda driftsläget är På/Av; vid driftsläge På/ Korridor dimmas ljuset ned till en korridorbelysningsnivå på 10 %. 7

8 Fördel Skräddarsydd dagsljusstyrning 0% 25% 50% 0% 25% 50% 0% 25% 50% 500lux 500lux 500lux Dagsljus Dagsljus Dagsljus Artificiellt ljus Artificiellt ljus Artificiellt ljus Använda en look down sensor per armaturgrupp För dagsljusstyrning installeras en multisensor per armaturgrupp i taket och riktas mot arbetsplanet för registrering av ljusnivån. Fördelar: Följer rekommendationerna i EN för dagsljusstyrning för zoner som är mindre än 30m 2. Bibehåller belysningsnivån oavsett ljuskällornas ålder och smuts på armaturerna. Idealisk för storkontor. SensaModulars multisensorhuvuden kombinerar dagsljusstyrning med närvarodetektering och styrning med fjärrkontroll. Att beakta: Mäter dagsljus och artificiellt ljus som reflekteras från skrivbord påverkas därför av reflekterande material och färg. Flera sensorer krävs (en per armaturgrupp). Påverkan från överlappande detekteringszoner. Använda en look out fotocell för alla armaturgrupper För dagsljusstyrning installeras en fotocell i taket som riktas mot fönstret för registrering av inkommande dagsljus. Fördelar: Det behövs en sensor för att registrera det inkommande dagsljuset för upp till tre individuellt styrda armaturgrupper. Då endast dagsljus registreras är mätningarna precisa, vilket maximerar dagsljusstyrningens besparingspotential. Idealisk för tillämpningar med rader av armaturer och/eller takhöjder över 3 m, eller i utrymmen som inte kräver zonad närvarodetektering, t.ex. klassrum, industrilokaler och idrottshallar. Att beakta: Tar inte hänsyn till att ljuskällor åldras och armaturer blir smutsiga. SensaModular fotocell tillhandahåller inte närvarodetektering eller styrning med fjärrkontroll. Använda en look down sensor för alla armaturgrupper För dagsljusstyrning av mindre rum, t.ex. ett enskilt kontors- eller mötesrum, installeras en multisensor för alla armaturgrupper i taket, riktad mot arbetsplanet för registrering av ljusnivån. Fördelar: För applikationer som inte kräver zonade områden. Det behövs en sensor för att registrera det inkommande dagsljuset för upp till tre individuellt styrda armaturgrupper. Upprätthåller belysningsnivån oavsett ljuskällornas ålder och smuts på armaturerna. SensaModulars multisensorhuvud kombinerar dagsljusstyrning med närvarodetektering och styrning med fjärrkontroll. Att beakta: Mäter dagsljus och artificiellt ljus som reflekteras från ett skrivbord påverkas därför av reflekterande material och färg. Tar inte hänsyn till rekommendationerna i EN vid tillämpningar som är större än 30 m 2. 8

9 Fördel Scenprogrammering Ingen tillämpning används för endast en aktivitet eller uppgift: Därför har SensaModular utrustats med en funktion som låter användaren programmera ljusscener och anpassa belysningen till olika aktiviteter. Scenpanel På den försänkta scenpanelen går det att programmera och återkalla tre ljusscener samt välja läget Av. Knapparna har en integrerad lysdiod som lyser om scenen ifråga är aktiv. Tre par knappar används för dimning och ökning av belysningsstyrkan i armaturgrupperna individuellt och ytterligare ett par används för dimning och ökning av belysningsstyrkan i alla armaturer på en gång. Scenpanelen har en mässingsfront i borstat stål; matchande dosa finns att få som tillbehör. Fjärrkontroll Med SensaModulars fjärrkontroll går det att programmera och återkalla tre scener samt välja läget Av. Det går att dimma ljuset från fjärrkontrollen på alla armaturer på en gång eller på en i taget genom att först trycka på knappen för önskad armatur. Fjärrkontrollen används också för gruppering av SensaModulars multisensorer till armaturgrupper. För mottagning kan antingen SensaModulars multisensorer eller (om sådana inte inplanerats) SensaModulars infraröda sensorer användas. Kopplingsenhet för standardbrytare Som alternativ till den försänkta scenpanelen kan tryckbrytare av standardtyp användas tillsammans med SensaModulars kopplingsenhet för standardbrytare för återkallande av tre scener samt välja läget Av. 9

10 Fördel DSI/DALI autodetektering SensaModular är utrustad med DSI/DALI armaturutgångar med autodetektering (patenterat) till vilka du kan ansluta något av följande: Armaturer med HF don kan styras med DSI (Digital Serial Interface), t.ex. Thorns HFD-armaturer Armaturer som kan styras med DALI (Digital Addressable Lighting Interface), t.ex. Thorns HFX-armaturer En reaktortyp, antingen DSI eller DALI, kan anslutas till varje styrenhetsutgång (se tabellen för tillåtna konfigurationer och antal) Alla armaturutgångar i en SensaModular-styrenhet kontrollerar var för sig vilken typ av reaktor som är ansluten och anpassar styrspråket automatiskt. Maximalt antal driftdon som kan anslutas till SensaMod-2DIG styrenhet Utgång Grupp 1 Grupp 2 Endast HFD-armaturer 50 DSI 50 DSI Endast HFX-armaturer 25 DALI 25 DALI HFD eller HFX-armaturer 25 DSI eller DALI 25 DSI eller DALI Maximalt antal reaktorer som kan anslutas till SensaMod-3DIG styrenhet Utgång Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Endast HFD-armaturer 50 DSI 50 DSI 50 DSI Endast HFX-armaturer 25 DALI 25 DALI 25 DALI HFD eller HFX-armaturer 25 DSI eller DALI 25 DSI eller DALI 25 DSI eller DALI Obs! En DSI-förstärkare finns som tillbehör för ökning av antalet anslutningsbara DSI-driftdon (DSI-V, ). Fördel Enkel att installera Vid ledningsdragning av systemet styrs de två eller tre grupperna HFD- eller HFX-armaturer till tryckbrytarna för direkt manuell reglering = plug & play. Ett intelligent gränssnitt ( ix -anslutning) används för alla användargränssnitt och sensorer, t.ex. multisensorhuvuden eller fotocell, infraröd sensor, scenpanel, tryckbrytare. Inga extra monteringsverktyg krävs. Fjärrkontrollen används för gruppering av multisensorerna till armaturgrupperna. Polaritetsoberoende anslutningar. DSI- eller DALI-ledningar, ix-ledningar Polaritetsoberoende Standardkabel, t.ex. H05VV-U 2 x 1.5mm 2 och H05VV-U 2 x 0.75mm 2 För maximala längder, se nedanstående tabell Ledningsnät: träd, stjärna, linje, radial. Kabeldiameter Maximal längd för ix- och DALIledningar Maximal längd för DSI-ledningar 2 x 0.5mm 2 100m 125m 2 x 0.75mm 2 150m 125m 2 x 1.0mm 2 200m 125m 2 x 1.5mm 2 300m 250m 10

11 Planera en SensaModular-installation Nedanstående kaskaddiagram hjälper dig att utvärdera och kartlägga möjliga resultat när du planerar åtgärder för energibesparing och komfortökning Armaturgruppering på vilken åtgärderna ska tillämpas? Zoner (och takhöjd max. 3 m) Rader som är parallella med fönster (eller takhöjd över 3 m) Dagsljusstyrning? Närvarodetektering? Närvarodetektering? Närvarodetektering? Närvarodetektering? Ja Multisensorer (look down) Ja Multisensorer (look down, PD) Via väggmonterad panel? Ja Nej Ja Multisensorer (look down) Nej Nej Fotocell (sidoriktad) SwitchLite närvarodetektor Scenprogrammering? Via fjärrkontroll? Ja Ja Ja Nej Fotocell (sidoriktad) Ja SwitchLite närvarodetektor Nej Via standardbrytare? Ja Nej Komfort Energibesparing Scenpanel Fjärrkontroll * * plus infraröd sensor om ingen multisensor används Ingång för standardbrytare Hur är armaturgrupperna arrangerade i zoner (t.ex. infällda armaturer med bländskydd) eller i rader (t.ex. pendlade armaturer)? Hur hög är takhöjden? Energibesparing Finns det tillgång till dagsljus som möjliggör dagsljusstyrning? Är närvarodetektering ett önskemål? Beroende på svaren på dessa frågor kan du välja något av följande: SensaModular multisensorer eller SensaModular fotocell, eventuellt i kombination med en SwitchLite närvarodetektor Komfort Välj nu eventuellt ytterligare modulobjekt: Vill du programmera ljusscener? (Obs! Scen 1 är dagsljusstyrning). Om Ja, vilket av följande föredrar du: - SensaModulars scenpanel från vilken du kan öka och dimma ljuset i armaturgrupperna, var för sig eller alla tillsammans, samt programmera och återkalla tre ljusscener och stänga av funktionen? Panelen visar även vilken scen som är aktiv. Denna panel är perfekt för mötesrum, detaljhandeln och mycket mer. - En fjärrkontroll? Detta alternativ skulle vara optimalt i alla kontorstillämpningar. (Obs! Om du inte har valt ett multisensorhuvud ovan behöver du även en infraröd sensor.) - En tryckbrytare av standardtyp för att välja ljusscen? Dessa fungerar som gränssnitt till systemet via SensaModulars kopplingsenhet för standardbrytare. 11

12 Tillämpningsexempel - Storkontor Beskrivning av tillämpning: Exempel: Grafisk designfirma Antal användare: < 15 Storlek: < 100 m 2 Aktiviteter: datorarbete, skrivbordsarbete, rast, städning Aktivitetsområde: Zon inom ett område, t.ex. en samling skrivbord som tillhör en arbetsgrupp Armaturlayout: Arrangemang i tre zoner med en grupp infällda armaturer ovanför varje skrivbordsgrupp Takhöjd: 2,8 m Krav och behov Ljusnivån inom en zon ska kunna anpassas till pågående aktiviteter Energibesparing Lätt att installera; kräver inte någon expert eller särskild utbildning Lösning Multisensorer detekterar närvaro/frånvaro och reglerar ljuset med hänsyn till inkommande dagsljus Möjlighet till manuell dimning för varje zon via tryckbrytare eller fjärrkontroll för att vid behov ändra den för zonen inställda ljusnivån Fjärrkontroll för att gruppera multisensorerna till armaturgrupperna Inställning av läget Närvarodetektering och fördröjning till Av görs via inställningsskruvar; belysningsnivån programmeras via fjärrkontroll eller tryckbrytare som temporärt ansluts till lux - ingången på SensaMod-3DIG. Endast standardkablar används, polaritetsoberoende DSI/DALI och sensorledningar En av tre zoner Grupp 3: DSI eller DALI ut Grupp 2: DSI eller DALI ut Grupp 1: DSI eller DALI ut ix Intelligent anslutning för sensorer och scenprogrammeringsenheter Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Tillval L N Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 12

13 Tillämpningsexempel - Klassrum Beskrivning av tillämpning Exempel: Grundskola Antal användare: < 25 Storlek: < 70 m 2 Aktiviteter: Lektioner, raster, städning Aktivitetsområde: Rum Armaturlayout: Arrangerade i rader; två grupper som löper parallellt med fönstret Takhöjd: 3 m Krav och behov Energibesparing Enkel att använda (särskilt i delade eller allmänna rum) Lätt att installera; kräver inte någon expert eller särskild utbildning Lösning Belysningen kopplas till inkommande dagsljus med en fotocell som är gemensam för alla armaturgrupper (och som är riktad mot fönstret) En väggmonterad närvarodetektor - passiv infraröd eller diskret mikrovåg för samtliga armaturgrupper, t.ex. en produkt ur Thorns SwitchLite-serie Manuell omkoppling och dimning via tryckbrytare med nyckel av standardtyp för ändring av inställda ljusnivåer om så behövs (nycklar till lärare, vaktmästare, städare) Inställning av läget Närvarodetektering och fördröjning till Av görs via inställningsskruvar; belysningsnivån programmeras antingen via en i fotocellen inbyggd tryckknapp eller via tryckbrytare som temporärt ansluts till lux -ingången på SensaMod-2DIG. Endast standardkablar används, polaritetsoberoende DSI/DALI och fotocelledningar Grupp 2: DSI eller DALI ut Grupp 1: DSI eller DALI ut ix Intelligent anslutning för sensorer och scenprogrammeringsenheter Alla grupper L N Närvarodetektor ansluten till alla grupperna Grupp 1 Grupp 2 13

14 Tillämpningsexempel - Idrottshall Beskrivning av tillämpning Exempel: Simhall utan större fönster Antal användare: < 50 Storlek: < 500 m 2 Aktiviteter: Simning för allmänheten, tävlingar, städning Aktivitetsområde: Hall Armaturlayout: Arrangerade i rader; tre grupper Takhöjd: 5 till 10 m Krav och behov Belysningsnivån ska kunna anpassas till olika aktiviteter Energibesparing Enkel att använda Lätt att installera; kräver inte någon expert eller särskild utbildning Lösning Med en scenpanel kan tre ljusscener programmeras och återkallas så att belysningen matchar de olika aktiviteterna. Belysningsnivåerna kan ändras manuellt för varje armaturgrupp. Endast standardkablar används, polaritetsoberoende DSI/DALI och scenpanelledningar Grupp 3: DSI eller DALI ut Grupp 2: DSI eller DALI ut Grupp 1: DSI eller DALI ut ix Intelligent anslutning för sensorer och scenprogrammeringsenheter L N 14

15 Produktinformation SensaMod-3DIG Digital enhet för styrning av tre armaturgrupper med tre styrutgångar för DSI- eller DALI-kompatibla belysningsstyrdon (autodetektering). Upp till 25 DALI- eller 50 DSI-don per utgångskanal ansluts via en tvåpolig polaritetsoberoende anslutning. Dimningsintervall 1 till 100 % (beroende på driftdon). Enheten har en intelligent ingång för anslutning av multisensorer, infraröda sensorer, en fotocell, scenpaneler och kopplingsenheter för standardbrytare (max. 8 enheter parallellt) via en tvåpolig polaritetsoberoende anslutning. Dessutom kan enkla eller dubbla tryckbrytare av standardtyp anslutas för tändning/släckning, dimning eller ökning av ljuset i de enskilda armaturgrupperna; nätdimensionerade rörelsevakter av standardtyp kan anslutas och länka alla armaturgrupper till närvarodetektering. Två inställningsskruvar för inställning av närvarodetekteringsläge och fördröjning till läge Av. Alla anslutningar görs via skruvklämmor. Lysdiod som visar status och testknapp. Höljet är tillverkat i flamresistent polykarbonat och är halogenfritt, för installation i fördelningsskåp på 35 mm DIN-skena, i enlighet med EN 50022, skyddsklass IP20, omgivningstemperatur 0 till 50 C. Bredd 140 mm (8 enheter), höjd 90 mm, djup 59 mm. Vikt 650g SensaMod-2DIG Digital enhet för styrning av tre armaturgrupper med två styrutgångar för DSI- eller DALI-kompatibla belysningsstyrdon (autodetektering). Upp till 25 DALI- eller 50 DSI-don per utgångskanal ansluts via en tvåpolig polaritetsoberoende anslutning. Dimningsintervall 1 till 100 % (beroende på driftdon). Enheten har en intelligent ingång för anslutning av multisensorer, infraröda sensorer, en fotocell, scenpaneler och kopplingsenheter för standardbrytare (max. 8 enheter parallellt) via en tvåpolig polaritetsoberoende anslutning. Dessutom kan enkla eller dubbla tryckbrytare av standardtyp anslutas för tändning/släckning, dimning eller ökning av ljuset i de enskilda armaturgrupperna; Nätdimensionerade närvarodetektorer av standardtyp kan anslutas och länka båda armaturgrupperna till närvarodetektering. Två inställningsskruvar för inställning av närvarodetekteringsläge och fördröjning till läge Av. Alla anslutningar görs via skruvklämmor. Lysdiod som visar status och testknapp. Höljet är tillverkat i flamresistent polykarbonat och är halogenfritt, för installation i fördelningsskåp på 35 mm DIN-skena, i enlighet med EN 50022, skyddsklass IP20, omgivningstemperatur 0 till 50 C. Bredd 70 mm (4 enheter), höjd 90 mm, djup 59 mm. Vikt 350g SensaX-MULTISENSOR Multisensor för närvarodetektering, dagsljusstyrning och integrering av fjärrkontroller. Närvarodetektering via passiv infraröd sensor; cirkulärt detekteringsmönster vid en takhöjd på 2,5 (3)m är 6(7) m i diameter för sittande personer och 7(9) m för personer i rörelse. Dagsljusstyrning åstadkoms med sensor som är riktad nedåt mot aktivitetsområdet. Både dagsljus och artificiellt ljus som reflekteras från aktivitetsområdet mäts. Ansluten till och matad av en central styrenhet via en tvåpolig polaritetsoberoende anslutning. Antingen till hälften infälld i enkel Euro-takdosa, 60 mm i diameter, eller ytmonterad på taket eller helt infälld bakom ett extra innertak (hålet ska vara 92 mm i diameter) med medföljande tillbehörsringar; maximal monteringshöjd 3m. Anslutningen görs via skruvlösa kabelfästen med tryckfunktion. Grön lysdiod bakom linsen som visar status. Höljet är tillverkat i flamresistent polykarbonat, vit (RAL 9003) och linsen av polyeten, båda halogenfria. Skyddsklass IP40, omgivningstemperatur 0 till 50 C. Vikt 50g. 15

16 SensaX-IRSENSOR Infraröd sensor för integrering av infraröda fjärrkontroller. Ansluten till och matad av en central styrenhet via en tvåpolig polaritetsoberoende anslutning. Antingen till hälften infälld i enkel Euro-takdosa, 60 mm i diameter, eller ytmonterad på taket eller helt infälld bakom ett extra innertak (hålet ska vara 92 mm i diameter) med medföljande tillbehörsringar. Anslutningen görs via skruvlösa kabelfästen med tryckfunktion. Lysdiod bakom linsen som visar status. Höljet är tillverkat i flamresistent polykarbonat, vit (RAL 9003) och linsen av polyeten med hög densitet, båda halogenfria. Skyddsklass IP40, omgivningstemperatur 0 till 50 C. Vikt 50g SensaX-DAYSENSOR Fotocell för dagsljusstyrning. Dagsljusstyrning åstadkoms genom att sensorn i taket riktas mot fönstret och mäter det infallande dagsljuset. Ansluten till och matad av en central styrenhet via en tvåpolig polaritetsoberoende anslutning. Monterad i taket. Anslutning görs via skruvklämmor. Lysdiod bakom linsen som visar status. Integrerad test- och programknapp. Höljet är tillverkat i flamresistent polykarbonat, vit (RAL 9003), halogenfritt. Skyddsklass IP20, omgivningstemperatur 0 till 50 C. Vikt 40g SensaX-IRCONTROL Fjärrkontroll för programmering och återkallande av tre ljusscener och val av läget Av. Enheten inkluderar en På-/Av-knapp, tre knappar för ljusscener, en knapp för dimning och fem knappar för förval av armaturgrupp. Det går att dimma/öka ljuset från fjärrkontrollen på alla armaturer på en gång eller en i taget genom att först trycka på knappen för önskad armatur. Fjärrkontrollen används även för styrning av multisensorer till armaturgrupper. Lysdiod som visar status. Två batterier, typ AAA, medföljer. Upp till 10 m räckvidd, IR-protokoll RSTEP, 38 khz. Höljet är tillverkat av halogenfri ABS; väggmonterad bygel medföljer, omgivningstemperatur 0 till 40 C SensaX-SCENE Scenpanel för programmering och återkallande av tre ljusscener samt val av läget Av. Lysdioden i knapparna visar vilka scener som är aktiva. Fyra par knappar för dimmning/ökning av armaturernas ljuset var för sig och alla tillsammans. Ansluten till och matad av en central styrenhet via en tvåpolig polaritetsoberoende anslutning. Mässingsfront i borstat stål som döljer skruvarna efter installationen. Infälld i dosa i väggen finns som tillbehör. Anslutning görs via avtagbar kontakt med skruvklämmor. Anslutning till skyddsjord via separat skruvklämma. Skyddsklass IP20, omgivningstemperatur 0 till 50 C. Bredd 145 mm, höjd 86 mm. Djup utan frontpanel 25 mm, frontpanelens tjocklek 4 mm. Vikt 350g. 16

17 RBOX2 PS CONTROLITE Dosa i plast (polystyren, halogenfri) för två knappar för vägginfälld installation av SensaX-SCENE scenpanel. För utanpåliggande installation i ihåliga väggar. Yttermått 134x74 mm, djup 36 mm (utan fals och klämmor) RBOX2 ST CONTROLITE Dosa i rostfritt stål för två knappar för vägginfälld installation av SensaX-SCENE scenpanel. Passar för dold utanpåliggande installation i tegel eller betongväggar. Yttermått 134x74 mm, djup 28 mm SensaX-4SWITCH Kopplingsenhet för standardbrytare för återkallande av tre ljusscener och val av läget Av eller för tändning/släckning, dimning/ökning av ljuset i tre armaturgrupper, var för sig eller alla tillsammans, via spänningsfria tryckbrytare av standardtyp. Ansluten till och matad av en central styrenhet via en tvåpolig polaritetsoberoende anslutning. Anslutning av upp till fyra spänningsfria tryckbrytare med tänd-/ släckfunktion, funktion för återkallande av ljusscener eller ökning/minskning av armaturgruppernas ljus enligt de inställningar som gjorts med en av de inbyggda inställningsskruvarna. Infälld i dosa bakom knapparna. Anslutning via föranslutna ledningar, längd cirka 30 cm. Höljet är tillverkat av transparent flamresistent polykarbonat och är halogenfritt. Skyddsklass IP20, omgivningstemperatur 0 till 50 C. Diameter 53 mm, höjd 13 mm. Vikt 100g PDAX 500VA Stegdimning/omvänd stegdimning (automatisk effektavkänning) med DSI-gränssnitt, som styrs via utgång i SensaModular-styrenheten, för konstant dimning av vanliga ljuskällor som lågspänningshalogenlampor med magnetiska eller elektroniska transformatorer. En total installerad effekt på 40 till 500 VA. Dimningsintervall 1 till 100 %. Anslutning via skruvklämmor, höljet är tillverkat av flamresistent polykarbonat och är halogenfritt; passar för infällning i taket, omgivningstemperatur 0 till 60 C (max. 300 VA)/0 till 45 C (max. 500 VA). Skyddsklass IP20. Längd 167 mm, bredd 42 mm, höjd 31 mm. Vikt 200g. 17

18 PDAS 1000VA Stegdimning/omvänd stegdimning (automatisk effektavkänning) med DSI-gränssnitt, som styrs via utgång i SensaModular-styrenheten, för konstant dimning av vanliga ljuskällor som lågspänningshalogenlampor med magnetiska eller elektroniska transformatorer. En total installerad effekt på 40 till VA kan användas. Dimningsintervall 1 till 100 %. Anslutningen sker via skruvklämmor. Höljet är tillverkat av flamresistent polykarbonat och är halogenfritt. För montage på 35 mm DIN-skena. Omgivningstemperatur 0 till +40 C. Skyddsklass IP20. Bredd 105 mm (6 enheter), höjd 90 mm, djup 59 mm. Vikt 400g TE one4all sc 105VA Digital, dimbar transformator med DSI-/DALI-gränssnitt; styrs via utgång på SensaModular-styrenheten (identifierad som DALI-reaktor), dimningsintervall 1 till 100 %; för drift av 12 V halogenlampor med lågspänning med en effekt på VA; kablar på upp till 2 m; höljet är tillverkat av flamresistent polykarbonat och är halogenfritt; passar för takinfällning; klass II; Omgivningstemperatur -25 till +60 C. Längd 167 mm, bredd 42 mm, höjd 31 mm. Vikt 180g TE one4all sc 150VA Digital, dimbar transformator med DSI-/DALI-gränssnitt; styrs via utgång på SensaModular-styrenheten (identifierad som DALI-reaktor), dimningsintervall 1 till 100 %; för drift av 12 V halogenlampor med lågspänning med en effekt på VA; kablar på upp till 2 m; höljet är tillverkat av flamresistent polykarbonat och är halogenfritt; passar för takinfällning; klass II; Omgivningstemperatur -20 till +50 C. Längd 207 mm, bredd 46 mm, höjd 40 mm. Vikt 290g DSI-V Digital anordning för förstärkning av DSI-signal som gör det möjligt att ansluta ytterligare 50 DSI-kompatibla styrenheter, som t.ex. elektroniska reaktorer, stegdimmers och elektroniska transformatorer, till SensaModularenhetens DSI-utgång efter det att maximalt antal DSI-reaktorer har nåtts. DSI-V motsvarar effekten som 2 DSI-don. Det är möjligt att koppla upp till fem förstärkare seriellt. DSI-ingång och -utgång. Anslutningar görs med skruvlösa kabelfästen med tryckfunktion: höljet är tillverkat av flamresistent polykarbonat och är halogenfritt; passar för infällning i tak; skyddsklass IP20, klass II med kopplingsplintskydd, omgivningstemperatur 0 till 60 C. 18

19 Beställningsuppgifter Beställningsuppgifter Beskrivning Vikt (kg) SAP kod SensaModular DSI/DALI-utgångar 3x och 2x SENSAMOD-3DIG 0, SENSAMOD-2DIG 0, SensaModular multisensor, infraröd sensor och fotocell SENSAX-MULTI-SENSOR 0, SENSAX-IRSENSOR 0, SENSAX-DAYSENSOR 0, SensaModular infraröd fjärrkontroll SENSAX-IRCONTROL 0, SensaModular Scenpanel och infällningsdosor, polystyren och stål SENSAX-SCENE 0, RBOX2 PS CONTROLITE 0, RBOX2 ST CONTROLITE 0, SensaModular kopplingsenhet för standardbrytare för återkallning av fyra ljusscener eller ljusreglering av tre armaturer SENSAX-4SWITCH 0, Tillbehör: DSI stegdimning/omvänd stegdimning, automatisk effektavkänning, VA och VA PDAX 500VA 0, PDAS 1000VA 0, Tillbehör: DSI/DALI elektroniska transformatorer, 12V, VA och VA TE ONE4ALL SC 105VA 0, TE ONE4ALL SC150VA 0, Tillbehör: DSI förstärkare för ytterligare 50 DSI-enheter DSI-V 0, Anslutningstillbehör Fler DALI-utgångar Fler DSI-utgångar DSI in effekt ut PDAX/PDAS DSI in DSI-V DSI ut Fler 50 DSI-utgångar DALI in effekt ut TE one4all 19

20 Lighting people and places Thorn Lighting AB Huvudkontor och utställning Industrigatan, Box 305, Landskrona Tel Fax Kundservice och tekniskt säljstöd Tel Fax Övriga utställningar Solna Gårdsvägen 7C Solna Tel Fax Göteborg Drakegatan Göteborg Tel Fax E-post: Första miljöcertifierade belysningsföretaget Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 Publikation nr 397 (SE). Tryckt - 02/10

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

modulardim Digital ljusstyrning

modulardim Digital ljusstyrning modulardim Digital ljusstyrning med styrmoduler Flexibilitet och perfekt ljuskontroll modulardim modulardim bygger på TridonicAtcos beprövade -teknologi och är ett perfekt hjälpmedel för att åstadkomma

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

Piazza II. Robust väggmonterad armatur i kapslingsklass IP65

Piazza II. Robust väggmonterad armatur i kapslingsklass IP65 Piazza II Robust väggmonterad armatur i kapslingsklass IP65 Typiska användningsområden: Allmänna områden Parkeringsplatser Gångtunnlar Gångvägar Affärsområden Hotell Bostäder Industriområden Fabriker Garage

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer

Glacier II. Effektfull dekorativ pendelarmatur med direkt/indirekt ljus

Glacier II. Effektfull dekorativ pendelarmatur med direkt/indirekt ljus Glacier II Effektfull dekorativ pendelarmatur med direkt/indirekt ljus Finns i två storlekar med ett brett urval av reflektorer och ljuskällor som ger bra prestanda, effektivitet och komfort för olika

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik Band Dekorativ ljussättning med LED-teknik Förfinad reflektorteknik och nya kraftfulla lysdioder skapar möjlighet till utökade applikationsmöjligheter med LED. Band är en armatur som kan användas både

Läs mer

LUXCONTROL modulardim

LUXCONTROL modulardim LUXCONTROL modulardim data & instruktion 2010-04 modulardim data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för PCA/TE one4all/pcd modulardim BASIC Styrmodul för 3 kanaler Styrmodulen

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

Plane. Ljusledare, nytt infällt armaturkoncept med LED-teknik

Plane. Ljusledare, nytt infällt armaturkoncept med LED-teknik Plane Ljusledare, nytt infällt armaturkoncept med LED-teknik Plane är en innovativ modularmatur som är resultatet av framsteg inom LED-tekniken och Thorns egen utveckling som kombinerar det bästa inom

Läs mer

LUXCONTROL DSI IR / 2IR

LUXCONTROL DSI IR / 2IR LUXCONTROL / 2IR data & instruktion 2010-04 / 2IR data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för / / DSI-IR Styrmodul med ingång för IR-fjärrkontroll och envägsomkopplare Upp till

Läs mer

Lighting people and places. Voyager Sigma. Mångsidig nödljusarmatur med lysdioder för lägre underhåll

Lighting people and places. Voyager Sigma. Mångsidig nödljusarmatur med lysdioder för lägre underhåll Lighting people and places Voyager Sigma Mångsidig nödljusarmatur med lysdioder för lägre underhåll Välj Voyager Sigma om du söker nödljusarmatur för enkel installation, levereras med energisnåla lysdiodslösningar.

Läs mer

NÄRVAROSTYRDA BELYSNINGSLÖSNINGAR EN Ny DIMENSION

NÄRVAROSTYRDA BELYSNINGSLÖSNINGAR EN Ny DIMENSION corridorfuctio ÄRVROSTYRD EYSIGSÖSIGR E y DIMESIO Genialiska driftdon med många fördelar Tridonictco är sedan länge känt för intelligenta lösningar med en funktionalitet i toppklass. Det visar inte minst

Läs mer

LUXCONTROL DSI V/T. data & instruktion. 2010-04 DSI V/T data & instruktion med reservation för ändringar.

LUXCONTROL DSI V/T. data & instruktion. 2010-04 DSI V/T data & instruktion med reservation för ändringar. UXCOTRO DSI V/T data & instruktion 2010-04 DSI V/T data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för PCA/TE one4all/pcd DSI-V/T Styrmodul för förstärkning DSI-signalen Styrmodulen

Läs mer

Integrerad ljusreglering. ELS - MDS - EMD - kundanpassat

Integrerad ljusreglering. ELS - MDS - EMD - kundanpassat Integrerad ljusreglering ELS - MDS - EMD - kundanpassat Integrerad ljusreglering Briljant i sin enkelhet Integrerad ljusreglering innebär att hela ljusregleringssystemet (sensor, styrenhet och dimbart

Läs mer

BÄST I KLASSEN. Karl H Ström AB,Jönköping tel ,

BÄST I KLASSEN. Karl H Ström AB,Jönköping tel , BÄST I KLASSEN Modell Control Pro HD (High Definition) överträffar allt annat som finns på marknaden idag. Med sina 4800 bevakningszoner är den mer än dubbelt så känslig som sina klasskompisar i närvarovakts-klassen.

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips Christoph Haeberlein, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Varför ljusstyrning? Smart belysning för att uppnå energibesparing och komfort

Läs mer

Voyager Elite. Flexibel familj för nödljus med hög prestanda

Voyager Elite. Flexibel familj för nödljus med hög prestanda Voyager Elite Flexibel familj för nödljus med hög prestanda Voyager Elite En komplett lösning för nödljus Elegant belysning för modern inredning. Med Voyager Eliteserien presenterar Thorn en komplett familj

Läs mer

e-sense move dali Manual

e-sense move dali Manual e-sense move dali Manual Innehåll Moves grundläggande funktionssätt...4 5 Programmera RF-signalen...6 7 Ta bort RF-signalen...8 Förinställda scenarion...9 Alternativ för mottagande av RF-signaler...10

Läs mer

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2 Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2: Bekvämligheten med ljusstyrning Med Excellum2 ljusstyrningssystem kan din belysningsinstallation fungera optimalt. Du kan styra enskilda eller grupper

Läs mer

Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut.

Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut. användar- och kopplingsguide denna guide Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut. Denna guide visar hur Helvars idimsystem används

Läs mer

Optus IV. En ny generation av ett framgångsrikt armaturkoncept för kontor och skola

Optus IV. En ny generation av ett framgångsrikt armaturkoncept för kontor och skola Optus IV En ny generation av ett framgångsrikt armaturkoncept för kontor och skola 2 Bästa möjliga ljusteknik som ger god visuell prestanda till låga driftskostnader Optus-serien är en utmärkt lösning

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

EyeKon. En serie robusta, vandalsäkra väggarmaturer för utomhusbelysning

EyeKon. En serie robusta, vandalsäkra väggarmaturer för utomhusbelysning EyeKon En serie robusta, vandalsäkra väggarmaturer för utomhusbelysning EyeKon Välj mellan två storlekar och tre färgalternativ som matchar många belysningslösningar IP65 Dagsljussensor Nödljus med SelfTest

Läs mer

Inomhus och utomhus Belysning för utbildningslokaler

Inomhus och utomhus Belysning för utbildningslokaler Inomhus och utomhus Belysning för utbildningslokaler 2 Belysning för utbildningslokaler: en kombination av Prestanda, Effektivitet och Komfort I den här broschyren hittar du information som kan hjälpa

Läs mer

NÄRVARODETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus

NÄRVARODETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus NÄRVARODETEKTORER SE PD-C360i/24 DUODIMplus NÄRVARODETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TRE ZONER, TVÅ DIMBARA, EN LÖSNING: DUODIMplus HÖGSTA BETYG FÖR ENERGIEFFEKTIVITET DUODIMplus FRÅN ESYLUX FÖRENAR NÄRVARODETEKTOR,

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

MenloSoft SR. Balanserat ljus för kontorsmiljöer

MenloSoft SR. Balanserat ljus för kontorsmiljöer MenloSoft SR Balanserat ljus för kontorsmiljöer Stilrent utseende, stimulerande belysning... MenloSoft SR kombinerar fördelarna från infällda armaturer med de från pendlade och ger en enkel, attraktiv

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

Promenade LED. Elegant pollare som ger ljus och färg åt stadsmiljöer

Promenade LED. Elegant pollare som ger ljus och färg åt stadsmiljöer Promenade LED Elegant pollare som ger ljus och färg åt stadsmiljöer Ljus och färg Promenade LED är en serie robusta och eleganta pollare med lysdioder (LED) som ger ljus och färg åt gångvägar, entréer,

Läs mer

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar LUXCONTROL smartdim SM lp data & instruktion 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar luxcontrol smartdim Digital styrmodul till PCA/TE one4all/pcd smartdim SM lp Styrning med dagsljussensor/tryckknapp/rörelsedetektor

Läs mer

Jet. Kompakt gatuarmatur av aluminium. Kapslingsklass IP65

Jet. Kompakt gatuarmatur av aluminium. Kapslingsklass IP65 Jet Kompakt gatuarmatur av aluminium. Kapslingsklass IP65 Jet är utvecklad enligt modernaste tekniska förutsättningar med avseende både på kvalitet, optiska prestanda och design. Armaturen är anpassad

Läs mer

corridorfunction trapphus och korridorarmaturer

corridorfunction trapphus och korridorarmaturer corridorfunction trapphus och korridorarmaturer Ljusstyrning för trapphus och korridorer Med teknik från TridonicAtco har zobra tagit fram energieffektiv belysning för framförallt trapphus, men även entréer,

Läs mer

corridorfunction trapphus och korridorarmaturer

corridorfunction trapphus och korridorarmaturer corridorfunction trapphus och korridorarmaturer Ljusstyrning för trapphus och korridorer Med teknik från TridonicAtco har zobra tagit fram energieffektiv belysning för framförallt trapphus, men även entréer,

Läs mer

Logikmodul EX-22 Installationsanvisning

Logikmodul EX-22 Installationsanvisning Logikmodul EX-22 Installationsanvisning Best. nr 13166 E-nr. 13 060 67 Beskrivning Belysningsgrupp A har digital ljusreglering som med ansluten ljussensor ger automatisk ljusreglering. Alternativt kan

Läs mer

effektivitet, komfort och enkelhet

effektivitet, komfort och enkelhet UM UM effektivitet, komfort och enkelhet UM-sortimentet innehåller diffusorer med MesoOptics -teknik. Fördelarna med den här tekniken högeffektiv och optimerad ljusfördelning i kombination med en modern

Läs mer

Garbo. Attraktivt ljus i attraktiv design

Garbo. Attraktivt ljus i attraktiv design Garbo Attraktivt ljus i attraktiv design Garbo är Thorns senaste satsning på en mjuk, attraktiv belysning från en diskret, klassisk och tidlös armatur. Garbo är en ny serie dekorativa vägg- och takarmaturer

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

RÖRELSEVAKTER - NÄRVAROVAKTER FRÅNVAROVAKTER

RÖRELSEVAKTER - NÄRVAROVAKTER FRÅNVAROVAKTER PROFFS PÅ SENSOR-PRODUKTER RÖRELSEVAKTER - NÄRVAROVAKTER FRÅNVAROVAKTER generalagent: Karl H Ström AB, tel 036-31 42 40 Ljuset tänds... automatiskt! Vi har mer än 40 års erfarenhet av att utveckla och

Läs mer

Rivers. Armaturfamilj som skiljer sig från mängden i design och produktegenskaper

Rivers. Armaturfamilj som skiljer sig från mängden i design och produktegenskaper Rivers Armaturfamilj som skiljer sig från mängden i design och produktegenskaper AMAZON THAMES SEINE DANUBE LOIRE Rivers 02 Rivers är en familj med fem medlemmar som tillgodoser höga krav på funktion och

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

An-10 Trådlös Belysningsstyrning

An-10 Trådlös Belysningsstyrning NÄRVAROSENSORER TRÅDLÖS BELYSNINGSSTYRNING Trådlös Belysningsstyrning AN-10 är ett unikt trådlöst system konstruerat för belysningsstyrning. kan verka enskilt eller vara en del av ett nytt eller befintligt

Läs mer

Logikmodul EX-13 Installationsanvisning

Logikmodul EX-13 Installationsanvisning Logikmodul EX-13 Installationsanvisning Best. nr 13164 E-nr. 13 060 52 1. Beskrivning B. Belysningsstyrning i två lokaler EX-13 kan även ställas in för att styra två separata lokaler med var sin närvarodetektor.

Läs mer

ABB i-bus KNX DALI-gateways Produktinformation

ABB i-bus KNX DALI-gateways Produktinformation ABB i-bus -gateways Produktinformation Flexibel belysningshantering och intelligenta installationssystem Modern belysning måste kunna mer än att bara lysa. Framför allt gäller det att skapa en användningsanpassad

Läs mer

CoreLine Wall-mounted rätt val för LED

CoreLine Wall-mounted rätt val för LED Lighting CoreLine Wall-mounted rätt val för LED CoreLine Wall-mounted Oavsett om du renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög ljuskvalitet och sänker energi- och underhållskostnaderna.

Läs mer

Nya trender inom belysningsstyrning

Nya trender inom belysningsstyrning Easy Fair 2015 Kista Nya trender inom belysningsstyrning, Joakim Grönberg (Helvar) Per Vesterlund (Tridonic, Wennerströms Ljuskontroll) s tekniska kommitté Driftdonsgruppen sektion för driftdonstillverkarna

Läs mer

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven Paketlösningar för skolbelysning u har Fagerhult tagit fram tre paketlösningar för skolbelysning som gör valet enkelt för dig. Du väljer en av

Läs mer

Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla typer av belysningar

Nya dimensioner Den första universaldimmern för alla typer av belysningar Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla typer av belysningar Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla dimbara ljuskällor Då man inom EU har fastställt att man skall fasa ut*

Läs mer

Orus. Avancerad gatubelysning med innovativ Flat Beam -teknik för låga montagehöjder

Orus. Avancerad gatubelysning med innovativ Flat Beam -teknik för låga montagehöjder Orus Avancerad gatubelysning med innovativ Flat Beam -teknik för låga montagehöjder Belysningsbehov på låg höjd Traditionella armaturer är inte alltid den bästa lösningen för vägbelysning, vilket tekniker

Läs mer

GreenWarehouse ett trådlöst belysningssystem som ger dig kontroll över energibesparingarna

GreenWarehouse ett trådlöst belysningssystem som ger dig kontroll över energibesparingarna Lighting GreenWarehouse ett trådlöst belysningssystem som ger dig kontroll över energibesparingarna Detta genomtänkta system gör det lätt för byggfirmor och fastighetsförvaltare att maximera energibesparingarna.

Läs mer

Rörelsevakter serien för proffs

Rörelsevakter serien för proffs Intelligent och modul-uppbyggt STEINEL-programmet för proffs har den rätta sensorn för alla tillfällen: Väggsensor Taksensor Korridorsensor Skymningsrelä Det nya sensorprogrammet från STEINEL är för professionell

Läs mer

Pacific LED - effektiv och flexibel

Pacific LED - effektiv och flexibel Lighting Pacific LED - effektiv och flexibel Pacific LED WT460C Pacific LED är marknadens mest energieffektiva alternativ för 1:1-ersättning av vattentäta lysrörsarmaturer med effekt på upp till 2x58 W

Läs mer

Base LED. LED downlight som kombinerar energieffektivitet, kvalitet och lång livslängd

Base LED. LED downlight som kombinerar energieffektivitet, kvalitet och lång livslängd LED downlight som kombinerar energieffektivitet, kvalitet och lång livslängd I Thorns sortiment ingår en downlight för alla typer av inomhusmiljöer. 100% Energianvändning downlights 52% 25% Q-PAR CFL I

Läs mer

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum 20161230 1 (7) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten PTS BELYSNINGSSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn 015524 50 00 fax 015524 58 28 FILIALKONTOR Box 6034, 630 06 Eskilstuna

Läs mer

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt för utomusbruk med innovativa möjligeter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt med patenterad teknik som ger designers oc arkitekter närmast obegränsade möjligeter till dekorativa

Läs mer

1. Utnyttja dagsljus. 2. Holistisk Ljusdesign ett nytt ljusparadigm som sparar energi. 3. Ljusteknik BAT 4. Styrning

1. Utnyttja dagsljus. 2. Holistisk Ljusdesign ett nytt ljusparadigm som sparar energi. 3. Ljusteknik BAT 4. Styrning Holistisk energieffektiv LJUSDESIGN Den renaste kilowattimmen behöver aldrig produceras! Holistisk energieffektiv LJUSDESIGN Den renaste kilowattimmen behöver aldrig produceras! 1. Utnyttja dagsljus 2.

Läs mer

Civic. En ny standard för enkelhet och prestanda

Civic. En ny standard för enkelhet och prestanda Civic En ny standard för enkelhet och prestanda Civic den nya generationen Huvudkraven på bra vägbelysning d v s hög prestanda och lång livslängd ändras aldrig. I en värld där det är viktigt att begränsa

Läs mer

Modulkomponenter. Belysningsstyrning

Modulkomponenter. Belysningsstyrning 96 Modulkomponenter Belysningsstyrning 97 Närvarodetektor-enkelt och energisparande Närvarodetektor och konstantljusreglering i en komponent klarar att reglera belysningen, beroende på dagsljus och närvaro.

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Voyager LED-serien. Diskret LED-nödbelysning med hög prestanda

Voyager LED-serien. Diskret LED-nödbelysning med hög prestanda Voyager LED-serien Diskret LED-nödbelysning med hög prestanda 2 För diskret nödbelysning kan Voyager LED-serien anpassas till de flesta miljöer Flexibel, kan installeras och kopplas så att den fungerar

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Belysningsplanering SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Planeringsstruktur Analysera Planera Granska Dokumentera Utvärdera Analysera Rummets användning Kapslingsklass Val

Läs mer

Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing

Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing Behovet att spara elenergi blir allt mer påtagligt. Klimatfrågan och kraven på minskade utsläpp av växthusgaser och energibesparing är

Läs mer

Vi reder ut begreppen

Vi reder ut begreppen Vi reder ut begreppen Hur armaturen placeras och fördelar ljuset är avgörande för att belysningen ska bidra till en god arbetsmiljö och en behaglig rumsupplevelse. För att du ska ha helt klart för dig

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

CoreLine Panel det självklara valet för LED

CoreLine Panel det självklara valet för LED Lighting CoreLine Panel det självklara valet för LED CoreLine Panel Oavsett om de renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög ljuskvalitet och sänkta energi- och underhållskostnader.

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Standard Best. nr. : 2105 02 Standard Best. nr. : 2105 04 Komfort Best. nr. : 2106 02 Komfort Best. nr. : 2106 04 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter

Läs mer

EL-sc reglerbara reaktorer. l i g h t i n g t h e w a y forward

EL-sc reglerbara reaktorer. l i g h t i n g t h e w a y forward EL-sc reglerbara reaktorer l i g h t i n g t h e w a y forward EL-sc - Reaktorer för en bättre armatur Standard och sidmontering i en 21mm låg profil Med dagens ständigt växlande krav på belysning måste

Läs mer

MesoOptics för topprestanda

MesoOptics för topprestanda UM MesoOptics för topprestanda MesoOptics Mikroteknologi En mikroskopisk struktur garanterar en kontrollerad ljusfördelning. MesoOptics är en innovativ teknologi som skapar särskilt utformade mikrostrukturer

Läs mer

E6 Belysning för parkeringshus och tekniska utrymmen

E6 Belysning för parkeringshus och tekniska utrymmen ETAP 2 Belysning för parkeringshus och tekniska utrymmen E6-serien har inte bara utformats särskilt för allmänbelysning i parkeringshus, tekniska utrymmen och källare, utan också för lätt industri och

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

FOR SUCCESSFUL RESULTS

FOR SUCCESSFUL RESULTS PRODUKTNYTT Mars 2016 EL GELIA SE-467 84 Grästorp Sverige Besöksadress: Industrigatan 12 Ordertfn: 0514-588 80 Orderfax: 0514-588 99 order@gelia.se Växeltfn: 0514-588 00 info@gelia.se www.gelia.se FOR

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Infällt ljusstyrkeregulator Best. nr. : 2102 00 Utanpåliggande ljusstyrkeregulator Best. nr. : 2103 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras

Läs mer

fagerhult e-sense Intelligens satt i system

fagerhult e-sense Intelligens satt i system fagerhult e-sense Intelligens satt i system Fagerhult e-sense det enkla är det svåra Den osmartaste teknik som finns, är den som får dig att känna dig dum. Sedan spelar det ingen roll hur god idén var

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

EDL. Enkel DALI-styrning av LED. Styrenheter. Strömförsörjning DALI-bus. Styrdon. scene DOT. push DOT. motion DOT. Dali BUS

EDL. Enkel DALI-styrning av LED. Styrenheter. Strömförsörjning DALI-bus. Styrdon. scene DOT. push DOT. motion DOT. Dali BUS . Enkel DALI-styrning av LED Styrenheter push motion scene Strömförsörjning DALI-bus Dali BUS Styrdon Ljusstyrningssystem - Enkel DALI-styrning av LED Idag blir det allt vanligare att man vill ha full

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

VERDE MONDE SKYPANEL66 CTC LED-PANEL PRODUKTINFORMATION

VERDE MONDE SKYPANEL66 CTC LED-PANEL PRODUKTINFORMATION MONDE VERDE SKYPANEL66 CTC LED-PANEL PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll SkyPANEL CTC LED-panel... 3

Läs mer

Iridium gen3 LED Den intelligenta plug and play-armaturen för vägar

Iridium gen3 LED Den intelligenta plug and play-armaturen för vägar Lighting Iridium gen3 LED Den intelligenta plug and play-armaturen för vägar Iridium gen3 LED Mini Iridium gen3 är den första verkligt intelligenta armaturen. Inga problem med commissioning installera

Läs mer

RÖRELSEVAKT PIR PIR PRESENCE SENSORS. Rörelsevakt PIR

RÖRELSEVAKT PIR PIR PRESENCE SENSORS. Rörelsevakt PIR RÖRELSEVAKT PIR PIR PRESENCE SENSORS Rörelsevakt PIR Passiva InfraRöda (PIR) rörelsesensorer detekterar genom att registrera värme i rörelse. Tekniken är som namnet anger helt passiv och kan användas såväl

Läs mer

ARMATURER MED SENSOR

ARMATURER MED SENSOR PROFFS PÅ SENSOR-PRODUKTER ARMATURER MED SENSOR INOMHUS generalagent: Karl H Ström AB, tel 036-31 42 40 www.khs.se Ljuset tänds... automatiskt 1987 lanserade STEINEL världens första sensorarmatur. En utomhusarmatur

Läs mer

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS LED-lösningar TILLÄMPNINGAR Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar för professionella belysningstillämpningar. De ständiga förbättringarna av LED-teknikens effektivitet, kvalitet och prisvärdhet

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

SMARTA LÖSNINGAR - skymningsreläer och rörelsesensorer

SMARTA LÖSNINGAR - skymningsreläer och rörelsesensorer SMARTA LÖSNINGAR - skymningsreläer och rörelsesensorer DIGITALA SKYMNINGSRELÄER Vi har gjort det enkelt för dig Programmeres enkelt med smartphone eller läsplatta! ASTRO NOVA CITY 2 Digital skymningsrelä

Läs mer

Karl H Ström AB Jönköping

Karl H Ström AB Jönköping Karl H Ström AB Jönköping SENSORSTYRD BELYSNING Nyheter vinter 2011 Din närvaro - är allt som behövs! Serie Control Pro är en helt nyutvecklad serie av närvaro- och rörelsevakter från Steinel. Serien består

Läs mer

e-sense Actilume Funktioner och fördelar Driftsättning med serviceknapp på sensorn

e-sense Actilume Funktioner och fördelar Driftsättning med serviceknapp på sensorn e-sense Actilume Funktioner och fördelar Actilume är ett styrsystem baserat på DALI-protokollet för maximal komfort och energibesparing på upp till 75 %. Detta ger en möjlighet till snabb återbetalning

Läs mer

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel:

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel: Acuro LD Acuro LD Acuro Active LD / Acuro LD: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Acuro Active LD ger ljus som är optimalt anpassat efter människans biorytm. n integrerad kontroller blandar LD ljus av

Läs mer

PowerBalance Tunable White, infälld ger en allmän känsla av hälsa och välbefinnande

PowerBalance Tunable White, infälld ger en allmän känsla av hälsa och välbefinnande Lighting PowerBalance Tunable hite, infälld ger en allmän känsla av hälsa och välbefinnande infälld Rätt ljus kan ha stor positiv inverkan på diverse fysiologiska processer. Enligt statistiken känner sig

Läs mer

Elektronikinsatser. För standard och utanpåliggande serier, elektronikinsatser/komponenter

Elektronikinsatser. För standard och utanpåliggande serier, elektronikinsatser/komponenter För standard och utanpåliggande serier, elektronikinsatser/komponenter Elektronikkomponenter öppnar upp nya möjligheter för moderna fastighetsinstallationer. Elektroniska apparater av hög kvalitet från

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Karl H Ström AB Jönköping

Karl H Ström AB Jönköping Karl H Ström AB Jönköping SENSORSTYRD BELYSNING Nyheter hösten 2010 Ljuset tänds... automatiskt 1987 lanserade STEINEL världens första sensorarmatur. En utomhusarmatur försedd med IR-sensor för energibesparing,

Läs mer

Närvaro- och rörelsedetektorer SE

Närvaro- och rörelsedetektorer SE Närvaro- och rörelsedetektorer SE PD-CE- OCH MD-CE-SERIEN NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER PD-CE- OCH MD-CE-SERIEN DE NYA DETEKTORERNA FÖR INFÄLLD TAKMONTERING PD-CE OCH MD-CE: ENERGIBESPARING I DISKRET

Läs mer

PowerBalance Gen 2 hållbar prestanda

PowerBalance Gen 2 hållbar prestanda Lighting PowerBalance Gen 2 hållbar prestanda När det gäller LED-belysning av kontorsutrymmen är kunderna ofta beredda att investera i hållbarhet under förutsättningen att investeringen återbetalar sig.

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

induled Ljusmaskinen

induled Ljusmaskinen induled Ljusmaskinen Investera i hög produktivitet och snabb pay off Att byta till LED-belysning är en investering i din produktivitet. Nya InduLED är en äkta ljusmaskin med överlägsen effektivitet och

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer