Alumnistudie. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2009:9. Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alumnistudie. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2009:9. Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina"

Transkript

1 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2009:9 Alumnistudie Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina studier vid GIH? Béatrice Gangnebien GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Rapport 9: 2009 Handledare: Jane Meckbach Eva Kraepelien-Strid

2 Prolog Hösten 2004, 22 år gammal, blev jag antagen till lärarutbildningen vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH, dåvarande Idrottshögskolan). Det skulle bli spännande att påbörja en utbildning till något jag länge hade velat bli. Jag trodde nämligen först att jag ville bli ekonom, så därför studerade jag ekonomi på Stockholms universitet och avslutade de studierna med en kandidatexamen, efter att ha studerat dubbelt en termin. Men så insåg jag en dag att nej det här vill jag inte hålla på med resten av livet, jag vill ju arbeta med barn, ungdomar och få dem att finna rörelseglädje och då sökte jag till GIH. Första dagen var jag väldigt nervös, men insåg snabbt att det var många likasinnade i min klass. De tre och ett halvt år jag gick min utbildning på GIH så har jag fått många fantastiska minnen som jag kommer att bära med mig för resten av livet. Jag kan utan att överdriva säga att det var de roligaste åren i mitt liv. Jag minns framför allt all den gemenskapen som fanns på GIH med alla som gick där. Tack vare att det är en så liten högskola så lärde man känna de flesta, vilket var väldigt roligt. Även många av lärarna fick jag en nära kontakt med. De minnen som är starkast från denna tid är främst friluftslivskurserna, där vi åkte långfärdsskridskor på blanka isar, isvakslivräddade varandra, klättrade i höga berg, paddlade i klarblåa sjöar, gick på tur bland alla fjällens toppar, åkte utför i långa fina pister med både skidor och bräda. Men jag minns även de tillfällen då vi gjorde danser tillsammans, eller skapade lekar, eller spelade bollspel, eller hängde i räck, eller satt och lyssnade på föreläsningar. Minns även alla de kurser jag kunde gå tack vare de stipendier jag erhöll från högskolans stipendiefonder. Efter att C-uppsatsen var avklarad kunde jag sucka ut och sista terminen rusade iväg, kanske tack vare att jag och min kurskamrat Mathilda hade vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu) på Svenska skolan i Spanien. Efter dessa tre och ett halvt år, vid en ålder av 25 år, hade jag skaffat mig otroligt många nya kunskaper och erfarenheter, massor av underbara vänner och jag kände mig redo för det riktiga yrkeslivet. Dessutom hade jag läst till vfu-perioder för ekonomin, vilket innebar att jag blev behörig även för gymnasiet i båda mina ämnen, det vill säga idrott och hälsa samt företagsekonomi. Jag började min karriär som vikarie i idrott och hälsa samt företagsekonomi på Frans Schartaus gymnasium i Stockholm, där jag hade haft min vfu under flertalet tillfällen. När vikariatet gick ut sökte jag ett flertal andra tjänster och fick till slut ett vikariat i idrott och hälsa på Fredrika Bremergymnasiet, som är en kommunal gymnasieskola i Haninge. Efter ett 2

3 år fick jag en tillsvidareanställning med både idrott och hälsa, företagsekonomi samt information och layout. Jag har nu arbetat tre terminer vid denna skola och det är som en dröm. Jag stortrivs att vara lärare och tycker att det verkligen är varierande och roligt att ha flera ämnen. Såklart är det arbetsamt ibland och många sena kvällar med arbete, men det är när jag undervisar som jag inser att det är det här jag vill göra. Och det känns väldigt härligt! Efter att ha arbetat ett antal terminer känner att jag att det finns vissa saker som jag gärna hade velat hade funnits med i min utbildning på GIH. Bland annat styrketräning, ergonomi och mer fokusering kring mål och betygskriterier i förhållande till hur och vad jag ska undervisa i. När jag fick ett erbjudande från GIH:s Lärarutbildningsnämnd (LUN) om att intervjua alla antagna till lärarutbildningen hösten 2004, det vill säga mina före detta kurskamrater, för att fråga dem ifall de är verksamma som lärare i idrott och hälsa samt vad de tyckte om utbildningen på GIH, tog det inte lång stund innan jag tackade ja. Nu kunde jag få ett tillfälle att se vad andra tyckte om utbildningen och framför allt få höra vad de gör idag. I efterhand känns det väldigt roligt att ha fått prata med alla, men under resans gång blev det många timmar med telefonen intill örat. Det blev ju inte alltid bara intervjufrågorna som diskuterades, för det var ju väldigt roligt att prata om annat också. Jag tycker själv att resultatet är ett annat än vad jag hade trott, så börja läs här och nu du med! Béatrice Gangnebien Lärare i idrott och hälsa, ekonomiska ämnen, information och layout Fredrika Bremergymnasiet, Haninge kommun 3

4 Innehållsförteckning PROLOG... 2 INTRODUKTION... 5 BAKGRUND... 6 SYFTE... 6 METOD... 7 RESULTAT... 8 BAKGRUNDSFRÅGOR... 8 Respondenternas bakgrund... 8 YRKESPROFESSIONEN... 9 Nuvarande sysselsättning... 9 Ämnesbehörighet Undervisning Trivsel Arbeta som idrottslärare om fem år ARBETSPLATSEN Skolform Skolan Anställningsform Arbetade terminer Ingångslön LÄRARUTBILDNINGEN VID GIH Nytta av utbildningen Förberedd Vad respondenterna saknade i utbildningen Det bästa med utbildningen Det sämsta med utbildningen Rekommendera GIH till andra SAMMANFATTNING OCH NÅGRA KOMMENTARER FORTSATT ARBETE EPILOG KÄLLFÖRTECKNING ELEKTRONISKA KÄLLOR TRYCKTA KÄLLOR

5 Alumnistudie Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina studier vid GIH? Färre får jobb efter lärarexamen kan man läsa på första sidan i Lärarförbundet tidning på nätet. 1 Denna artikel har sin grund i Högskoleverkets rapport om högskoleexaminerade studenter år 2005/2006 som behandlar ämnet etablering på arbetsmarknaden. 2 Rapporten visar att 78 procent av dem som tog examen 2005/2006 hade arbete år Vad kan det här bero på? En orsak till att det är svårt för nyexaminerade inom vissa utbildningar att få arbete kan vara att arbetsmarknaden är svag. Det finns helt enkelt många examinerade och få jobb, anser utredaren inom utbildnings- och forskningspolitik German Bender. 3 För att till exempel bli lärare i idrott och hälsa idag finns det sexton olika lärosäten att studera på. 4 En fråga man då kan ställa sig är om det finns arbete till alla som utbildas. I ovannämnda rapport kan man även läsa att studenter från GIH tillsammans med fem övriga lärosäten i landet har högre andel etablerade studenter på arbetsmarknaden, det vill säga ligger över genomsnittet för riket när det gäller andelen etablerade. 5 Jag som har gått på GIH är då särskilt intresserad av ifall lärarstudenterna som antogs hösten 2004 och examinerades 2007/2008 vid GIH arbetar som lärare i idrott och hälsa idag. Introduktion Senhösten 2009 fick jag ett uppdrag av Lärarutbildningsnämnden (LUN) vid GIH. De ville att jag skulle telefonintervjua alla som började sin utbildning vid GIH hösten Uppdraget var att ta reda på vad de sysselsätter sig med idag, vad de tyckte om utbildningen på GIH samt om de trivs i sitt yrkesval. Jag tyckte själv att det skulle bli en väldigt rolig uppgift då det är intressant att höra vad alla gamla kurskamrater gör idag samt vad de har fått med sig av respektive saknade i utbildningen på GIH. Resultatet för GIH:s räkning blir intressant av flera skäl. Ett skäl är att de får en uppfattning om hur många av de examinerade som får arbete som lärare i idrott och hälsa samt i sitt andra 1 Ingela Ösgård, Lärarförbundet, Färre får jobb efter lärarexamen, Örjan Hemström, Etableringen på arbetsmarknaden - examinerade 2005/2006, 2009:28 R (Stockholm: Högskoleverket, 2009). 3 German Bender, Åtta av tio nyexaminerade har jobb 18 månader efter examen, Jane Meckbach, Lina Wahlgren & Ingemar Wedman, Attityder, kunskaper och färdigheter hos den framtida läraren i idrott och hälsa, i SVEBI:s årsbok 2006, red. Göran Patriksson (Lund: Lunds Universitet, 2006), s Hemström (2009), s

6 ämne för dem som har ett sådant i sin examen. Ett annat hur många som verkligen arbetar som lärare i idrott och hälsa. Ett tredje hur studenterna ser på den utbildning som de har genomfört, vilket i sin tur kan leda till att utveckla undervisningen på GIH utifrån idag rådande skolsituation. Bakgrund Hösten 2004 antogs nära 60 lärarstudenter. Efter ett år gick 50 studenter fortfarande kvar vid högskolan. I artikeln Idrottslärarstudenten vid GIH skriven av Jane Meckbach och Ingemar Wedman har denna studentgrupp undersöks. Enkätundersökningen genomfördes i slutet av det första läsåret vid GIH och 45 lärarstudenter deltog. 6 Studien visar att GIH-studenten hade en medelålder på 24 år (kvinnor 23 år och män 26 år) och ett meritvärde på 17,2 poäng. Majoriteten hade vuxit upp i en medelstor stad eller i mindre tätort och mer än 75 procent av deras föräldrar hade minst gymnasieutbildning och många högskoleutbildning. Alla upplevde sin tidigare skoltid som positiv. Nästan alla hade valt lärarutbildningen vid GIH i första hand. 7 Rådande alumnistudie följer just denna studentgrupp. Lärarutbildningen som studenterna antogs till omfattade tre och ett halvt alternativt fyra och ett halvt års studier. Den utbildning som omfattar tre och ett halvt års studier och en examen för grundskolans tidigare år innehåller: tre terminer allmänt utbildningsområdet 90 hp 8 och tre terminer idrottsstudier 90 hp samt en specialiseringstermin 30 hp. Lärarutbildningen som omfattar fyra och ett halvt års studier och en examen för grundskolans senare år och gymnasiet innehåller: tre terminer allmänt utbildningsområde 90 hp, tre terminer idrottsstudier 90 hp, ytterligare ett annat ämne omfattande 60 hp eller 90 hp inkluderat en specialisering. GIH erbjuder ämnet folkhälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet (90 hp) för de studenter som vill läsa till det och därmed få en behörighet för grundskolans senare åldrar samt gymnasiet. 9 Syfte Det övergripande syftet med rapporten är att få en inblick i vad de sysselsätter sig med idag, vad deras syn på sina studier är samt hur de idag trivs som lärare. 6 Jane Meckbach & Ingemar Wedman, Idrottslärarstudenten vid GIH, Ibid. 8 hp står för högskolepoäng och motsvarar en termins studier. 9 Utbildningsplan: Lärarprogrammet hp, rev (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2009). 6

7 Metod Som ett första steg har jag använt den information som erhålls om studenten vid antagningen till GIH och som återfinns i högskolans Ladoksystem. Det vill säga namn- och telefonuppgifter. Jag har sedan kontrollerat telefonnumren och skapat en telefonlista av deltagarna i min studie. Utifrån LUN:s önskemål om alumniuppföljningen skapade jag en intervjuguide (Bilaga 1) bestående av både slutna och öppna frågor. Jag skapade denna i ett Microsoft Word Exceldokument för att kunna skriva in svaren direkt under själva intervjutillfället. Frågeformuläret omfattade 23 frågor med fokus på: bakgrund, yrkesprofession, arbetsplats och lärarutbildningen vid GIH. Dessutom tillkom tre ytterligare frågor till dem som ej arbetar som lärare i idrott och hälsa idag. Intervjuerna kom att ske via telefon då det är ett enkelt sätt att nå många på kort tid samt att respondenterna är spridda runtom i landet och även utomlands. Lärarstudenterna som började hösten 2004 var från början 58 i antalet och delades in i två grupper, en A- och en B-klass. Redan under termin ett avbröt åtta studenter sina studier, vilka jag har valt att inte redovisa i denna alumnistudie. Av kvarvarande 50 tog sex studieuppehåll och har senare valt att avbryta studierna. Dessa sex är med i den delen av studien som handlar om GIH-utbildningen. En student har jag inte lyckats få tag på då dennes telefonnummer ej har varit aktivt och jag har heller inte hittat något annat nummer. Jag har också valt att inte ha med mig själv i studien, utan mina funderingar och tankar kan du läsa i prologen. Totalt har jag med andra ord intervjuat 56 personer, men studien kommer att handla om de 48 respondenter som jag har valt att ha med, varav 39 som genomgått hela utbildningen och nio som ännu inte är färdiga med utbildningen alternativt har avbrutit studierna. Fyra av de intervjuade personerna (av de 48) är för tillfället föräldrarlediga, men jag har valt att ha med dem i hela studien, då de tidigare har arbetat som lärare i idrott och hälsa. Intervjuerna genomfördes under november, december 2009 och januari 2010, det vill säga ett respektive två år efter att studenterna hade tagit sina examina. Jag hade beräknat att intervjuerna skulle ta cirka en kvart men oftast tog de lite längre tid då det fanns så mycket annat att prata om också än själva undersökningen. Men det var det definitivt värt. 7

8 Intervjupersonerna har kodats och svaren har bearbetats i Microsoft Office Excel. Alla de intervjuade är anonyma och gavs möjlighet att välja om de ville delta eller inte. Resultat Jag har valt att dela upp resultatet utifrån de fyra områden som återfinns i intervjuguiden: bakgrundsfrågor, yrkesprofessionen, arbetsplatsen och lärarutbildningen vid GIH. Bakgrundsfrågor Frågorna beskriver respondenternas ålder, kön, examensår samt om de har tagit ut sin lärarexamen. Respondenternas bakgrund Jag har totalt intervjuat 48 personer varav 28 kvinnor och 20 män. Medelåldern vid intervjutillfället var 28 år där den äldsta var 45 år och den yngsta 23 år. Männens medelålder är en aning högre än kvinnornas, 30 respektive 27 år. Totalt har 39 respondenter (81 %) genomgått lärarutbildningen och tagit sin examen. Av de resterande nio personer studerar tre personer fortfarande till lärare i idrott och hälsa vid GIH och de andra sex har avbrutit sina studier vid GIH efter ett, två eller tre år. Vilket år tog studenterna sin examen? Redan 2006 tog en av studenterna sin examen efter att ha läst en annan studiegång. Fjorton av lärarstudenterna tog sin examen vintern 2007 efter att ha studerat till lärare i idrott och hälsa för grundskolans tidigare åldrar (GT). Några av dessa fjorton hade även sedan tidigare ett annat ämne och har tagit ut examen för grundskolans senare åldrar (GS) eller gymnasiet (GY). Dessutom har ett fåtal av dessa studerat ett annat ämne efter examen från GIH och har då fått behörighet för GS eller GY. Tjugo lärarstudenter tog sin examen vintern 2008 efter att även ha läst till ämnet Folkhälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet med examen för GY. En av respondenterna avslutade sina studier vintern Endast 21 av 39 respondenter (54 %) har ansökt och erhållit sitt examensbevis. Av dem som inte har genomfört detta moment så är det elva personer som har några rester kvar som de ska 8

9 ordna innan de tar ut den, en har en examen i sport management och resterande sex har ännu bara inte tagit ut det. Yrkesprofessionen Under denna rubrik kommer jag att redovisa för respondenternas nuvarande sysselsättning (lärare, annat yrke, studier), vilka ämnen de är utbildade i, vilka ämnen som de undervisar i idag, om de trivs som lärare i idrott och hälsa samt om de tror att de kommer att arbeta med detta yrke om fem år. Och om personen inte arbetar som lärare i idrott och hälsa kommer jag att redovisa varför de bytte karriär. Nuvarande sysselsättning Av de 48 respondenterna är det 29 personer (60 %) som arbetar som lärare i idrott och hälsa idag. Elva personer arbetar med ett annat yrke, tre studerar till ett annat yrke, tre studerar fortfarande till lärare i idrott och hälsa vid GIH och två har fortsatt sina studier efter examen, och läser magisterkursen i idrott. De sex studenter som tog studieuppehåll bytte spår helt. Tre av dem studerade vidare till apotekare, sjuksköterska respektive matematiklärare. De andra tre bytte karriär och började arbeta som säljledare, fritidsledare/vaktmästare respektive matleverantör. Deras anledning till varför de tog studieuppehåll och senare avbröt studierna var: Jag hade för roligt på jobbet som säljare., Det var inte mitt kall., Insåg att det inte var det jag ville jobba med., Trött på att plugga, roligare att jobba. och Hittade ett bra jobb. Av dessa är det två personer som kan tänka sig att arbeta med idrott och hälsa igen någon gång i framtiden. De andra fyra kan inte tänka sig det. De tre som fortfarande studerar till lärare i idrott och hälsa läser för närvarande nordiskt friluftsliv, engelska respektive en går fortfarande på lärarprogrammet vid GIH. De nämner alla tre att de kommer att läsa klart utbildningen vid GIH och ta sin lärarexamen. Om vi ser till de 39 personer som har genomgått hela utbildningen vid GIH, så ser det idag ut som följer. 29 av dessa (74 %) är verksamma som lärare i idrott och hälsa, dock är fyra av dessa föräldrarlediga för tillfället. Två har tillsvidareanställning, en har vikariat och en har provanställning. En vet att hon kommer att fortsätta på sin arbetsplats, men de tre andra vet 9

10 inte riktigt var de kommer att fortsätta arbeta när föräldrarledigheten är slut, men de vill i alla fall arbeta som lärare i idrott och hälsa igen. Två har fortsatt sina studier efter examen och läser till magisterkursen i idrott. En arbetade som lärare i idrott och hälsa under ett läsår men bytte sedan karriär och studerar för tillfället till socionom. Resterande sju personer har lagt läraryrket på hyllan och bytt karriär helt direkt efter examen. En arbetar som förskolechef, en annan som fritidsledare, en tredje som personlig tränare på SATS, en fjärde som tidsläggare åt ett danskt TV-bolag, en femte arbetar för ett utbildningsbolag, en sjätte är butikschef för en Ica-butik och den sjunde är försäljningschef. Som anledning till varför de bytte från läraryrket till en annan profession har de angett följande kommentarer: Jag vill inte jobba hela livet med idrott, det är för tröttsamt och tar mycket energi., Det passade mer mina intressen., Skolans organisation, det var seglivat och för många viljor., För att jag flyttade utomlands och där krävs det ytterligare utbildning för att bli lärare., Jobba mer med äldre människor., Det fanns inget arbete i närheten, var för jobbigt att åka för långt., Aktivt val att inte vara i skolvärlden, valde istället en uppsökande värld. Trött på skolvärlden och ville göra något annat. Av de åtta som inte arbetar som lärare i idrott och hälsa idag, men som har en examen från lärarprogrammet, så är det sju som kan tänka sig att någon gång arbeta som lärare i idrott och hälsa igen medan en inte kan tänka sig det. Av dessa åtta är det även fyra som har läst ämnet folkhälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet och alla dessa fyra kan tänka sig att arbeta med hälsa i någon form igen. Ämnesbehörighet Av alla 39 som har genomgått lärarutbildningen är det 31 personer (79 %) som har behörighet i ett eller flera andra ämnen. Tjugo personer har läst ämnet folkhälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet som sitt andra ämne vid GIH. Resterande elva har läst andra ämnen innan, under eller efter GIH vid ett annat lärosäte, se tabell 1 på kommande sida. 10

11 Tabell 1. Ämnen som respondenterna har behörighet i, n=31. Ämne Antal Biologi 1 Ekonomi 1 Engelska 2 Folkhälsovetenskap 20 Geografi 1 Hemspråk 1 Historia 1 Matematik, NO 1 NO 1 Specialpedagogik 1 Svenska 1 Totalt 31 Undervisning Alla 29 som arbetar som lärare idag har ämnet idrott och hälsa på schemat. I tabell 2 nedan visas de olika ämnen som lärarna undervisar i, några lärare undervisar i flera ämnen. Det är 16 personer (55 %) som enbart undervisar i ämnet idrott och hälsa (idh). Resterande undervisar i idh och ett eller flera andra ämnen. Endast fyra personer av de behöriga tjugo (20 %) undervisar i sitt andra ämne folkhälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet. Två personer undervisar i drama respektive samhällsorienterade ämnen (SO) utan att ha behörighet i dessa. Övriga personer har behörighet i sina ämnen som de undervisar i. Vissa har behörighet i ett ämne som man kan se i tabell 1 ovan men undervisar ej i detta för tillfället. Tabell 2. Ämnen som respondenterna undervisar i, n=29. Ämne Antal Idh 16 Idh, drama 1 Idh, ekonomi 1 Idh, engelska 2 Idh, folkhälsovetenskap 4 Idh, hemspråk 1 Idh, matematik 1 Idh, matematik, NO 1 Idh, svenska, SO 1 Idh, naturkunskap 1 Totalt 29 11

12 Trivsel Av alla som arbetar som lärare i idrott och hälsa idag är det bara en enda som inte trivs med arbetet. Resterande trivs med läraryrket. Av dem som inte arbetar som lärare i idrott och hälsa är det fjorton personer som tror att de skulle trivas att arbeta som det, men även fem som inte tror att de skulle trivas. Arbeta som idrottslärare om fem år Hela 27 personer (93 %) tror att de fortfarande kommer att arbeta som lärare i idrott och hälsa om fem år, medan två tror att de kommer att arbeta med något annat. Det är åtta personer som inte arbetar som lärare i idrott och hälsa idag som tror att de kommer att arbeta som det om fem år, men hela elva som inte tror att de kommer att börja med yrket. Arbetsplatsen Under denna rubrik redovisar jag endast för de 29 personer som idag arbetar på en skola. Jag kommer att redovisa skolformen där de tjänstgör, vilken skola och var i landet den ligger, skolhuvudman, anställningsform, arbetade terminer samt ingångslön. Skolform I tabell 3 nedan kan man se att de flesta lärarna, tolv personer (41 %) återfinns i gymnasiet (GY) respektive tio personer (34 %) i grundskolans tidigare år (GT, skolår 1-5). I grundskolans senare år (GS, skolår 6-9) arbetar tre personer. Två personer arbetar både med yngre och äldre elever, det vill säga en grundskola som omfattar skolår 1-9. Endast en person arbetar med både förskoleelever (FS) och yngre elever. En person arbetar med alla elever från förskolan till år 9. Majoriteten, 59 procent, är anställda på grundskolan. Tabell 3. Den skolform respondenterna arbetar inom, n=29. Skolform Antal FS + GT + GS 1 FS + GT 1 GT 10 GT + GS 2 GS 3 GY 12 Totalt 29 12

13 Skolan De flesta av lärarna, 16 stycken (55 %), arbetar i Stor-Stockholm. De övriga är verksamma i Göteborg, Uddevalla respektive Mälardalen, det vill säga Håbo, Södertälje, Västerås, Eskilstuna, Katrineholm och Östertälje. I tabell 4 nedan framgår skolans namn, kommun samt skolhuvudman. Som man kan se i tabellen är det fler, sexton lärare, som arbetar på en kommunal skola (k) i förhållande till tretton lärare som arbetar på en privat skola/friskola (f). Tabell 4. Lärarna återfinns vid följande skolor och kommuner med respektive skolhuvudman, n=29. Skola Kommun Skolhuvudman Albatross Montessoriskola Lidingö f Andreas gymnasium Solna f Bergbyskolan Göteborg k Edsbergsskolan Sollentuna k Fjällenskolan Järfälla k Futuraskolan Lidingö f Futurumskolan Bålsta k Hässelby villastadsskola Hässelby k Hölöskolan Södertälje k Jensen Västerås Västerås f Jensen Västra Stockholm f John Bauer gymnasiet Uddevalla f John Bauer gymnasiet Eskilstuna f Kopparlundsgymnasiet Västerås f Lillegårdsskolan Partille k Lidingö särskola Lidingö k Mälarhöjdens skola Stockholm k Mälarhöjdens skola Stockholm k Mörby gymnasium Danderyd f Nya Elementär Stockholm k Nävertorpsskolan Katrineholm k Segeltorpsskolan Huddinge k Segeltorpsskolan Huddinge k Slagstaskolan Botkyrka f Stockholms Idrottsgymnasium Stockholm f Vittra Östertälje f YBC Nacka k YBC Nacka k Yrkesplugget Stockholm f 13

14 Anställningsform Inom skolans värld finns olika former av anställning: tillsvidareanställning, vikariat och provanställning. De allra flesta, sjutton personer (59 %), har vid intervjutillfället tillsvidareanställning, en person har provanställning och resterande elva arbetar som vikarier. Majoriteten, 22 personer (76 %), arbetar heltid (100 %) medan sju personer har reducerad anställningsform, från 50 till 90 procent. Arbetade terminer Femton personer har sedan utbildningens avslut varit verksamma vid en och samma skola. En har precis avslutat sina studier och fått en tjänst som börjar nu på vårterminen De övriga tretton har tjänstgjort vid minst två olika skolor. Tolv personer är inne på sin andra termin som lärare i idrott och hälsa. En har arbetat tio terminer och tio andra har arbetat tre respektive fyra terminer. Fem andra har endast arbetat en termin och som man kan se ovan har en person har inte hunnit börja sin anställning ännu då denna precis har tagit sin examen. Om vi ser på den skolan där lärarna är nu, så har en person varit på samma ställe i sju terminer. Tre andra har varit på samma ställe i tre terminer. Resterande 24 personer har varit på samma ställe i två (12 stycken) respektive tre terminer (12 stycken). Som det står ovan har en inte varit på någon skola alls ännu. Ingångslön Medelingångslönen var på kronor. Den högsta ingångslönen låg på kr och den lägsta på kr. Ingen skillnad framträder mellan ingångslön vid anställning på friskola i jämförelse med kommunal skola, utan de som har fått de högsta ingångslönerna har tidigare erfarenhet från skolområdet. En viss tendens till de lägre ingångslönerna återfinns utanför Stor-Stockholmsområdet. Inga stora skillnader framträder mellan kvinnliga och manliga ingångslöner. 14

15 Lärarutbildningen vid GIH Under denna rubrik kommer jag att redogöra för vilken nytta respondenterna anser sig ha av lärarutbildningen vid GIH, vad de saknar i utbildningen, det bästa och sämsta med utbildningen, om de trivs som lärare samt om de skulle rekommendera GIH-utbildningen till andra. Samtliga 48 intervjuade har besvarat nedanstående frågor. Nytta av utbildningen Av alla som har gått delvis eller hela utbildningen tycker alla utom en person att de har haft användning av lärarutbildningen på GIH. Det spelar ingen roll ifall de arbetar med någonting annat i dagens läge eller är verksamma som lärare, utan alla verkar på ett eller annat sätt tycka att de har haft nytta av utbildningen. Det som de särskilt ville framhålla som de tycker att de har haft nytta av redovisas inom olika teman nedan. Allmänt allsidighet, bred utbildning, stipendier. Kurser barnets utveckling, betygskursen, styrdokumentsupplägg, folkhälsa, gruppsykologi, gruppövningar, ledarskap, lektionsupplägg, miljökursen, genuskursen, nivåanpassning, näringslära, träningslära, pedagogiken, samarbete, specialpedagogik, vfu, vetenskapligt skrivande. Lärarna erfararna. Personlig utveckling egenutveckling, utbytet med kurskamrater. Förberedd Av dem som arbetar som idrottslärare idag är det 26 personer som kände sig förberedda när de kom ut och skulle börja arbeta som lärare i idrott och hälsa. Dock kände sig tre personer inte förberedda när de kom ut på fältet då de menar att de lär sig nya saker hela tiden på skolan de arbetar på. Många av lärarna som är verksamma framhåller att när de väl kom ut på skolan och ansvarade för en egen klass och egna elever upptäckte de flera delar som de inte varit förberedda på, exempelvis allt arbete runtomkring som åtgärdsprogram, konflikthantering och 15

16 föräldrakontakt. Men de kände sig förberedda för att börja undervisa. De som inte kände sig förberedda menade att de saknade konflikthantering och pedagogik kopplat till idrott och hälsaämnet. En reflekterade över att man hade behövt ha fler vfu-timmar där man skulle hålla lektioner och en annan insåg sent att det var det här det var att vara lärare. Av dem som gick klart hela utbildningen men som inte arbetar som lärare i idrott och hälsa idag menar nästan alla tretton personer utom en att de kände sig förberedda för att komma ut att arbeta som idrott och hälsalärare. Av dem som tog studieuppehåll anser fyra att de var förberedda för att börja arbeta som lärare i idrott och hälsa, medan två inte anser sig förberedda. Vad respondenterna saknade i utbildningen Det var många som nämnde att de hade velat ha mer utbildning i konflikthantering och många hade även velat vara mer beredda för allt det administrativa arbetet som är runtomkring förutom själva undervisningen. Många tog upp att de upptäckt att det inte bara handlar om att undervisa utan mycket av arbetet läggs på föräldrakontakt, rapportskrivning, varningar etcetera. Nedan kan man se vad respondenterna tyckte vad det som det känner nu i efterhand att de saknade i utbildningen och svaren är uppdelade i olika temaområden. Praktiska kurser - fokuserar för mycket på idrott istället för hälsa; idrottskurserna borde ha varit mer kopplade till kursmålen, exempel hur använder vi fotboll som medel för att uppnå målen?; mer näringslivsinriktat, typ gym; tänka i helt nya banor, om det inte finns trettio bollar eller om man inte har någon hall, vad gör man då?; mer specialpedagogik; arbeta mer med betygsbedömning av våra lektioner som vi håller på GIH; praktiska upplägg utomhus; lite väl mycket boll, mer motorik. Teoretiska kurser retorik; sista terminen borde ha varit dubbelt så lång; teoretiska bitarna var lite för slappa, gör det tuffare för att höja nivån; många olika uppgifter i en kurs som skulle hinnas med; mer fördjupning kring träningslära och metoder. Uppdrag utanför ämnet föräldrakontakt, konflikthantering; förbereda studenterna att det är mycket saker runtomkring lektionerna; utvecklingssamtal, hur man skriver IUP; mentorskap; öva på den sociala biten, man är skolpolis för att alla ska sköta sig, motivera ungdomar; det administrativa, IG-varningar, rapportering. 16

17 Utbildningen ordningen på utbildningen, insåg sent att det var det här det var att vara lärare; ha intervjuer innan man börjar på GIH för att se hur man är som person; det var inte så mycket valbart. Vfu:n - få ut mer av vfu:n, mer tillfällen att hålla lektioner; begränsade praktikplatser, ännu mer kontakt med näringslivet; mer vfu och på alla stadier. Det bästa med utbildningen Det som många respondenter framhöll som det allra bästa med utbildningen var friluftslivskurserna samt att många tyckte att det var väldigt roligt och mycket bra sammanhållning samt att de ansåg att lärarna var kompetenta och duktiga. Här nedan framhålls det som respondenterna menade var det bästa med utbildningen, vilka redovisas i olika temaområden. Lärarna - bra lärare som kändes aktuella; lärarnas engagemang; nära kontakt med lärare, liten högskola. Praktiska kurser hälsobiten; friluftskurserna, dock varierar nyttan av det i skolans miljö beroende på var skolans är placerad; variation, saker man inte gjort annars, typ rullstolsbasket; numera positivt inställd till orientering och lärt mig att göra så att eleverna tycker att det är roligt; allt det praktiska höll en hög nivå; mycket praktik; progression i inlärning, hur anpassa gruppen efter ålder och nivå; mycket praktik, man får erfara mycket. Högskolan så himla kul på högskolan och i kurserna; GIH-andan; kamratskapen, vänner, kontakter; klassammanhållningen, inlärningen kommer med en konstruktiv och kreativ miljö; går med samma klasskamrater och kan då diskutera mycket eftersom man lär känna varandra; familjär känsla, ingen särbehandling, inga grupperingar, alla kände sig lika välkomna. Teoretiska kurser uppsatserna; att skriva lokala kursplaner inklusive betygskonkretisering. Utbildningen omfattande men ändå på djupet, meningsfullt; väldigt roligt; gemenskapen, jättebra gruppsammanhållning tack vare praktiska moment; mycket lärarledda timmar, många lektioner; variation och mångsidighet i utbildningen. 17

18 Det sämsta med utbildningen Det som många tog upp som de tyckte var det sämsta med utbildningen var att det var många småuppgifter i varje kursmoment istället för en stor eller fördjupande och att det var mycket upprepning speciellt för dem som läste folhälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet. Här nedan framkommer vad respondenterna tyckte var det sämsta med utbildningen, vilka redovisas i olika temaområden. Lärarna svårt att kunna påverka, lyssnar inte alltid på studenterna; vissa lärare var insnöade på prestation, vissa lärares bristande engagemang. Praktiska kurser endast fokus på svenska sporter; för mycket fokus på idrottsutövandet; saknar förklaring till varför, varför dansar vi?, inte alltid skolanpassat, mer för personen i sig; kallt i simbassängen. Teoretiska kurser kurser som man ej kunde koppla till läraryrket; idrottshistoriakursen var helt ointressant; låga krav, kunde lämna in vad som helst, låg standard på teorikurserna; genus var samma sak i andra kursen; enstaka kurser som var onödiga; några kurser som inte var så givande; glad att ha genomfört a, b och c uppsatser, men för mycket tid till detta, den tiden vill jag ha till mer relevanta och ämnesanknytande saker; blev upprepning, framför allt folkhälsan, först avancerat och sen grund; genusperspektiv jätteviktigt, men blev för mycket fokus på att det inte fanns skillnader mellan könen; hälsa och miljökursen, svårt med tydlig koppling. Utbildningen även om man inte tycker det är rätt grej så fortsätter man trots att man kanske inte vill bli lärare; stora ändringar i kurserna, kursavsnitt förändrades från ursprung; mycket schemalagt, tufft att ha barn och plugga; många småuppgifter istället för en stor ordentlig uppgift; tidiga mornar; för låg ambitionsnivå hos lärare och elever, för lätt; läste mycket dubbelt när jag läste folkhälsa, höja tempot och dra ner på vissa delar; förstod för sent att det var det här det är att vara lärare; jobbigt ibland att en termin bara var praktisk och en annan teoretisk; otroligt många små moment, många små inlämningsuppgifter; onödigt lång, kunde kortat ner, har gjort många saker flera gånger; stoppade in väldigt mycket i varje fempoängskurs, många lärare, läsa allas avhandling, mycket schemalagd tid, ohållbart med 18

19 två barn; många småuppgifter, blev lite hattigt, bättre med större uppgift; kaka på kaka i vissa kurser på grund av folkhälsan. Vfu:n - längre vfu-perioder; bättre vfu, att hålla många lektioner per dag; mer vfu. Rekommendera GIH till andra Samtliga personer som jag har intervjuat, förutom en person, skulle rekommendera GIH till andra personer och vissa har redan gjort det. Sammanfattning och några kommentarer Insamlade data ger en tydlig bild av vad den före detta lärarstudenten vid GIH sysselsätter sig med, hur den trivs samt vad den tyckte om utbildningen. Hur har det då gått för idrottslärarstudenten vid GIH? Av alla som en gång startade sin utbildning på GIH hösten 2004 och är med i studien (48 studenter) så är det totalt 39 (81 %) som har genomgått hela utbildningen på tre och ett halvt respektive fyra och ett halvt år. De andra nio avbröt sina studier eller studerar fortfarande till lärare i idrott och hälsa. Av de 39 studenterna så är det totalt 29 personer (60 %) som arbetar som lärare i idrott och hälsa idag. De andra tio har valt helt andra yrken eller studerar till något helt annat eller läser vidare inom det akademiska ämnet idrott. Det är många av dem som har genomgått lärarutbildningen, 31 personer, som har behörighet i ett eller flera andra ämnen. Hela 23 personer undervisar även i ett eller flera andra ämnen utöver idrott och hälsaämnet. Alla utom en trivs med yrket som lärare i idrott och hälsa och 27 personer tror att de kommer att fortsätta arbeta som lärare om fem år. De allra flesta, 17 personer (59 %), arbetar på grundskolan, där majoriteten har de yngre barnen i grundskolans tidigare år (skolår 1-5). Det är även tolv personer som arbetar på gymnasiet. De flesta har sin arbetsplats i Stor-Stockholm och det är några fler, sexton personer, som arbetar på en kommunal skola i förhållande till en friskola, tretton personer. Sjutton personer har tillsvidareanställning medan elva har vikariat och en person har provanställning. Majoriteten arbetar heltid (100 %), medan några har reducerad anställning. Det är hela femton personer som har varit verksamma vid en och samma skola sedan de tog examen, medan resterande har varit vid minst två olika skolor. Medelingångslönen var på kr. 19

20 Alla intervjuade utom en person anser att de har haft nytta av utbildningen på GIH på ett eller annat sätt oavsett vad de sysselsätter sig med idag. I stort sett alla som genomgått hela lärarutbildningen kände sig förberedda för att komma ut och arbeta som lärare. Dock var det många som ansåg att de saknade vissa delar i utbildningen nu såhär i efterhand. Det var bland annat allt arbete som förekommer runtomkring själva undervisningen, såsom konflikthantering, föräldrakontakt och allt administrativt arbete. Det som de allra flesta respondenterna tog upp som var det bästa i utbildningen var friluftslivskurserna samt att de tyckte att utbildningen var rolig och att det var mycket bra sammanhållning. Många nämnde också att de tyckte att lärarna på GIH var kompetenta och duktiga. De som de flesta upplevde som det sämsta med utbildningen var att det var för många småuppgifter i varje kursmoment istället för att fokusera på en större fördjupad uppgift. Många av dem som läste till folkhälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet ansåg även att det blev mycket upprepning i kurserna. Alla de intervjuade utom en person skulle definitivt rekommendera GIH till andra personer och många hade redan gjort det. Fortsatt arbete Denna rapport ser jag som en början av kartläggningen av de studenter som avslutar sina studier och tar examen. Det är viktigt att fortsätta studera och regelbundet undersöka avgångsstudenterna för att utveckla och förbättra lärarutbildningen vid GIH. Det vore även intressant att efter ett antal år, fem eller tio, och ännu en gång kontakta denna respondentgrupp för att undersöka deras uppfattningar och åsikter om läraryrket, vilka som finns kvar i lärarprofessionen och sina erfarenheter i relation till GIH-utbildningen. 20

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Idrottsledare och idrottslärare ungdomar, uppdrag och utmaningar. Docentföreläsning 2014-02-27 Jane Meckbach, fil dr

Idrottsledare och idrottslärare ungdomar, uppdrag och utmaningar. Docentföreläsning 2014-02-27 Jane Meckbach, fil dr Idrottsledare och idrottslärare ungdomar, uppdrag och utmaningar Docentföreläsning 2014-02-27 Jane Meckbach, fil dr Disposition Idrottsledare unga ledare - Ungdomar som rekryteras - Uppdrag som ledare

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA III, SKOLÅR 6-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT AND HEALTH III, SCHOOL YEAR 6-9, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

IDROTT OCH HÄLSA III, SKOLÅR 6-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT AND HEALTH III, SCHOOL YEAR 6-9, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS 1 (5) IDROTT OCH HÄLSA III, SKOLÅR 6-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT AND HEALTH III, SCHOOL YEAR 6-9, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen ingår i specialiseringsstudierna och är en valbar kurs inom Lärarprogrammet

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare? Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

VFU i Järfälla. Till dig som är lärarstudent. Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning

VFU i Järfälla. Till dig som är lärarstudent. Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning VFU i Järfälla Till dig som är lärarstudent Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning 2 Fjällen för- och grundskola, Järfälla. Välkommen att göra din VFU i Järfälla Du är varmt välkommen att göra din verksamhetsförlagda

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD Innehåll Vad är VFU?...3 Dina möjligheter som lärarstudent...4 Förväntningar på dig som lärarstudent...7 Basgruppsdagar...8 Byte och uppehåll...9 Organisation...10

Läs mer

Allt färre lärare med ped. utbildning

Allt färre lärare med ped. utbildning Fokus på arbetsmarknad och utbildning Allt färre lärare med ped. utbildning Allt färre lärare med pedagogisk utbildning Anders Karlsson 12 Grund- och gymnasieskolan visar likartade tendenser när det gäller

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Eller: Finns det en framtid för lärarutbildningar i moderna språk? Bakgrund

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Tyresö Enskilda Gymnasium

Tyresö Enskilda Gymnasium När valet mellan utbildning och elitidrott inte är ett alternativ Ta chansen att optimera dina förutsättningar på alla plan. På ENGY Tyresö enskilda gymnasium ges du möjlighet att satsa på din idrott fullt

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

TATA65-Diskret matematik

TATA65-Diskret matematik 1 (6) TATA65-Diskret matematik Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Carl Johan Casselgren Göran Forsling Kurskod TATA65 Examinator Carl Johan Casselgren Kursen gavs Årskurs

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF 09.00 10.00 Information för nya lärarutbildare även ni som tidigare har haft studenter från AU1 är naturligtvis välkomna 10.00 10.30 Information för samtliga lärarutbildare

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Sjukgymnast. Att hjälpa människor när de behöver det som mest

Sjukgymnast. Att hjälpa människor när de behöver det som mest Westerlundska Gymnasiet Samhällsvetenskapligaprogrammet 2012 svenska kurs 2 Amanda Vesterberg SA2B Sjukgymnast Att hjälpa människor när de behöver det som mest Inledning Jag har valt att fördjupa mig i

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school 1(13) Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school Basdata Nivå: Avancerad Programkod: GYLAR Inriktningskod specialidrott: GYLAR-SPID

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Utbildningsplan

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation Du som vill veta mer om vilka lärarutbildningar som finns idag och vad de innehåller, behörighet och legitimation, vem som behöver detta, hur saker hänger

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer