BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE"

Transkript

1 BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

2 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra! Dessa rader tillhör den berömde filosofen Sören Kirkegaard och jag vill i dag inleda med de tankar han ger oss. Ett läsår har igen kommit till punkt och vi har haft ett fint år med mycket glädje och skratt i korridorerna men samtidigt också fått känna av livets svårare sida. Vi har satsat på ORK I ALLA FORMER. Elevernas ork har alltid haft hög prioritet i vår skola, så också i år. Det första av våra tre stora teman i årets verksamhetsplan är kommunikation och arbetsro, vilket också Utbildningsverket hade som ett huvudtema. Det andra temat är En sund själ i en sund kropp Den egna fysiska och psykiska hälsan och det tredje Pedagogisk utveckling och planering. Alla tre har vi försökt ha i minnet under läsårets gång. I Brändö gymnasium har elevdemokrati alltid spelat en stor roll. Ledningsgruppen, lärarkåren och eleverna planerar tillsammans, i god tid och med tanke på att alla parter skall trivas i skolan. Årets temadag under temat Må Bra var ett i raden av de exempel där lärare och elever i det här huset arbetar tillsammans för allas bästa. Dagen blev en lyckad satsning på alla sätt. Och jag vill genast säga att lärarnas ork också ligger högt uppe på min prioriteringslista. Har vi inte lärare som orkar, så har vi inte heller elever som mår bra i skolan. Mycket har också hänt inom ramen för temat utveckling och planering. Under hela läsåret har staden med hjälp av mer eller mindre kompetenta konsulter försökt påvisa att elevantalet i grundskolan under de närmaste 5 åren dramatiskt kommer att sjunka och som en naturlig följd av detta även på sikt i gymnasiet. Det var därför staden var tvungen att initiera en skolnätsutredning. Under året har man av skolornas direktioner upprepade gånger begärt in utlåtanden om det ursprungliga skolnätsförslaget. Det senaste utlåtandet som vår direktion kommenterade i april var Utbildningsverkets egna förslag. Sett ur gymnasiesyvinkel innehåller förslaget både goda och dåliga nyheter. Det goda är att alla fyra svenska daggymnasier i staden föreslås bli kvar och verka där de nu är och det tackar vi för. Men då det gäller samarbetet i vårt östra distrikt har man ju föreslagit att Blomängens lågstadieskola och Botby högstadieskola från hösten 2009 skulle gå samman till en s.k. enhetlig grundskola och det oroar oss storligen. Hur ser framtiden ut för våra gemensamma lärare med Botby högstadieskola? Hur skall man göra för att inte lågstadieeleverna i Degerö och Nordsjö skall känna sig utanför? Hur ser förutsättningarna ut för att få rektorer som orkar med ännu fler administrativa uppgifter och mera ansvar? Här är bara några få frågor som osökt dyker upp i huvudet. Tänk om man någon gång, då man planerar stora förändringar, kunde utgå i från elevernas och skolornas egna och verkliga behov. Brändö gymnasium kommer nästa höst att övergå till en ny läsårsindelning med 5 perioder i stället för

3 nuvarande 6. Detta utgör dessvärre ett häftigt exempel på en rätt dåligt fungerande toppstyrd demokrati. Utbildningsverket ville forcera en övergång bl.a. med motiveringen att vi borde ha samma system som de finska gymnasierna och att det blir lugnare då perioderna är längre. Här i vår skola utredde vi rätt grundligt vad eleverna anser om en eventuell övergång till 5 perioder. Jag har en känsla av att man inte hann göra lika grundligt jobb på annat håll. Och vad är nu då facit med den nya periodindelningen? Sett ur dagens synvinkel innebär det att perioderna blir en vecka längre och att dagarna för både elever och lärare blir längre. Detta innebär givetvis fler håltimmar för både elever och lärare samt en intensifierad provvecka i varje period. Elever som fortsättningsvis vill klara av en gymnasietakt på normala tre år kan i fortsättningen sprida ut sina 75 kurser enbart på 13 perioder i stället för nuvarande 16. Valfriheten minskar betydligt. I skenet av detta frågar jag mig verkligen vilken den stora nyttan med en övergång till 5 perioder är? De som förstår sig på och som t.ex. har lyssnat på finska gymnasier säger att det nog skall infinna sig ett lugn och ro i detta system. Här måste jag för min egen del dessvärre säga att Suomalainen ei usko ennen kuin näkee! Reformerna avlöser varandra. Dammet har inte lagt sig än vad gäller studentexamensreformerna eller läroplansgenomförandet. Och i svallvågorna av det nya periodsystemet övergår två gymnasier och tre högstadieskolor redan i höst till en ny lektionstid på 75 minuter. Brändö gymnasium ville inte sitta med i första tågvagnen här och här har jag agerat för att man inte förhastat kan kasta sig in i en ytterligare stor förändring utan att ordentligt reda ut konsekvenserna för både elever, lärare och övrig personal. Det är ju inte så att fem perioder automatiskt behöver innebära 75 minuters lektioner. Vi behöver mera tid att tänka igenom vad en så stor förändring kan tänkas innebära. Det tankearbetet kommer vi med lärarkåren och elevkåren att arbeta på under följande höst.

4 Man får förstås inte vara rädd för förändringar. Men som rektor frågar jag mig nog vem det egentligen är som behöver och vill ha en förändring? Eleverna i Brändö gymnasium har varken bett om en övergång till 5 perioder eller 75 minuter. Var blev elevdemokratin här? Det pågående kalenderåret 2007 skall, trots ovan nämnda stora frågor, dock inte enbart ses som ett problemår med en ständig oro inför förändringar! Året är ju i högsta grad också ett festernas och firandets år! Stadsdelen Brändös års bana började med att aktiebolaget Brändö villastad grundades Brändö köptes den 13 maj 1907 för mark i guld! Då var tidens anda den att man skulle skapa nya livsformer för stadsborna i s.k. trädgårdsstäder med låga hus. De första åren var holmen ett villastadsbolag, därefter en självständig landskommun för att sedan bli en tvångsinlöst stadsdel i Helsingfors. Som en del av Helsingfors fick villastaden en prägel av förort med höghus och radhus, ett köpcentrum, en motorväg och metro. I dag är ju Brändö också en skolö! Här finns mest skolor och skolelever i hela staden om man räknar med befolkningsunderlaget. Det bor ca 3800 finländare på ön och var femte brändöbo har svenska som modersmål. Brändö hör därmed definitivt till huvudstadens mest tvåspråkiga områden. Vår skola fyller hela 95 år i år. Den fastställdes att Brändö svenska småskola skulle öppna den 9.9. samma år med två klasser om sammanlagt 12 elever! Skolans första adress var Södra strandvägen 29 A, senare Silversundsvägen. År 1916 färdigställdes det nya skolhuset enligt Armas Lindgrens ritningar. Brändö skolförening r.f. fyller också 95 i år och det konstituerande mötet hölls den på en restaurang i Helsingfors. Föreningen lever och mår bra än i dag och hjälper vår skola på alla tänkbara sätt. Det är i år 40 år sedan den första tillbyggnaden, den s.k. 50- talslängan invigdes den 23 februari Förutom att ett helt nytt skolhus i tre våningar uppstod invid den gamla byggnaden skedde många nya ändringar: Det byggdes bl.a. en aula i två våningar och gymnastik- och festsalen utvidgades, allt enligt arkitekt Kurt Simbergs ritningar. Och slutligen, som pricken över i:et, kan jag ju ännu konstatera att Brändö gymnasium fyller mogna 30 år inkommande höst. Hösten 1977 ägde ju grundskolreformen rum och i och med det uppstod de s.k. kommunala gymnasierna. Och så avrundar vi ännu det ovan nämnda firandet i höst med 90 år av Finlands självständighet! För mig personligen har detta år varit ett lärorikt men också ett prövningarnas år. Vi har en rätt ung och fertil lärarkår och det har inte alla gånger varit lätt att hitta kompetenta och behöriga vikarier i alla ämnen. Jakten på kompetenta vikarier speciellt i modersmål och matematik har varit stor i alla skolor denna vår. Och just när jag på jullovet tyckte att jag hade läget något så när under kontroll, ringer telefonen den 28 december när jag är ute på lunch med min son. Hej, det här är Joels pappa, du har väl hört vad som har hänt? Joel Johansson, en av våra glada pojkar i ettan, hade varit med om en hemsk bilolycka och omkommit på julannandag. Jag minns hur jag till en början blev stum i telefonen. Jag kände tyvärr varken far eller son bra. Man är ju så anonym i dagens gymnasievärld, speciellt som nybörjare. Vi inledde följaktligen vårterminen med sorgflaggning och en fin minnesstund och Joels anhöriga har ofta funnits i våra tankar under den här våren. Jag vill ännu

5 rikta ett varmt tack till elevvårdspersonalen, lärarkåren, elevkåren och till Matteus församling som hjälpte till under de svåra vinterveckorna! Nu när läsåret är slut stiger också tacksamheten över mycket annat fram. Tack till er elever för att ni i år har orkat genom glädje och sorg. Tack för att ni är olika och att ni bryr er om vår skola! Och ni lärare: Tusen tack för allt stöd jag har fått från vänster och höger och för allt det fina jobb ni utfört under året! Tack för att jag har fått arbeta med er, debattera med er, gråta och skratta med er! Pamela: Dig hann jag ju inte jobba med i ledningen så värst länge, men den lilla början var bra. Du tog din uppgift på allvar och var ett bra stöd i mitt arbete. Harriet: Tusen tack för ditt stöd under resten av läsåret! Du har ett öga för det mesta och ett väldigt gott hjärta. Du bryr dig om din skola och det har varit trevligt att jobba tillsammans med dig. Det märks också att Brändö gymnasium för dig är något mer än bara en vanlig arbetsplats! Alldeles speciellt vill jag tacka min närmaste arbetskamrat Susanne, vår skolsekreterare, som alltid stått till tjänst. Tack för de fina pedagogiska diskussionerna! Det har varit tryggt att kunna bollplanka mina idéer med dig direkt. Du jobbar alltid framåt för förbättringar för alla. Tack för ditt stora engagemang och din professionalitet! Och Kerstin: Var skulle vi vara utan dig? Din stora kunskap om eleverna är guld värd i ditt arbete. Tack för att du vid sidan av ditt elevengagemang har orkat planera ett nytt kursschema för 5 perioder för nästa år. Du är alltid ute i god tid med all planering. Tack också för det stora arbetet med tutorerna! Mycket av vårt vardagsarbete lutar tillbaka på dina omsorgsfulla planer.

6 korridorerna och klassrummen och för de två par extra ögon som ständigt finns till hjälp för både små och stora. Tack till Jorma, vår skolvärd, för väl utfört arbete i år! I år har du haft extra utmaningar i och med att du har börjat jobba i par med en annan vaktmästare i Kulosaaren ala-aste. Och tack till hela kökspersonalen, Elna, Raija och Tuija för att ni har ställt upp i köket och matsalen! Och ett alldeles speciellt stort tack till Elna, vår nya kökschef, för att du med fast hand har skött planeringen och det administrativa arbetet i köket! Birgitta, vår skolhälsovårdare, som vi är tacksamma att nu få ha enbart i eget hus. Din arbetsbörda har ju varit alldeles för stor men vi är glada att den nu minskat en aning. Du är en viktig länk i skolans elevvårdsteam och ser ofta mycket mer än vi andra någonsin vet om. Nina, vår kurator, tack för det goda jobb du har utfört i år! Nu skall du jobba på hemfronten ett tag och vi hoppas på ett återseende i vår skola. Thorolf, du har fortsatt ditt speciallärararbete i år hos oss. Det är inte alltid lätt att fördela tiden rätt mellan fem skolor i ditt jobb. Tack för att du orkar planera framåt och för den studiehjälp du gett eleverna i år! Alldeles speciellt vill jag tacka våra två städare Liisa och Christina för att ni i vår skola i år igen har skött om våra fina gröna växter, för att ni hållit rent i Några lärare måste vi tyvärr också i år ta farväl av. Jolin Slotte, du har hjälpt till som lärare i modersmål i år. Du har skött din uppgift samvetsgrant och på allvar. Främst kommer jag att komma i håg dina glada skratt i lärarrummet. Du har varit en uppskattad kollega och en ovärderlig hjälp med mångt och mycket. Nu skall du satsa dina krafter på att där hemma ta hand om nummer två. Tack för att vi fick ha dig hos oss! Allt gott önskar vi dig och din familj. John Emanuelsson, du har varit vår musiklärarvikarie medan Pia varit på mammaledighet. Tack för de fina musikstunder du har gett oss alla i olika sammanhang. Tack för ditt fina violinspel och för ditt glada engagemang! Tack för Skolmusik i Åbo i maj. Och tack för att du har orkat med alla repetitioner inför alla fester, både i Botby och hos oss. Du skall fortsätta som musiklärare nu men på annan

7 ort. Lycka till med utmaningarna och titta gärna in då du har vägarna förbi! Jag vill också tacka alla som med enstaka eller flere kurser hjälpt oss under året: Sofia Wallin i modersmål, Sonja Välisaari i kemi, Jenny Bergström, Richard Salin och Malin Mårtens i matematik, Johan Rehn, Rolf von Martens och Anna Alenius i historia och samhällslära, Monika Rytkölä och Simon Djupsjöbacka i religion och psykologi, Linda Sandbacka i Ung Företagsamhet och Marianne Airisniemi i filosofi. Tack vare er har vi kunnat ha ett så bra schema som möjligt för eleverna och för de andra lärarna. Stort tack till er alla för er insats! Så här säger Kirkegaard till oss lärare i en annan av stroferna och det vill jag ge speciellt till er lärare som nu slutar i vår skola som personlig vägkost: All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa. Och därmed måste jag förstå, att detta med att hjälpa inte är att härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta, då kan jag inte heller hjälpa någon. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till vår engagerade direktion och vår aktiva skolförening. Vi uppskattar att ni vid sidan av ert vardagsarbete har orkat ge av er tid för skolan. Brändö hembygdsfond, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, skolföreningen och Kulturfonden har alla bistått skolan i år och därigenom gjort det möjligt för oss att, trots de hårda sparkraven på 6 % av timresursen redan för fjärde året i rad nu, förverkliga många fina projekt. Utan er hjälp är det mycket som hade blivit ogjort. Tack! Jag vill till sist önska er alla en glad sommar med tid för varandra och vänner. Ta vara på de lediga veckorna och njut av sommaren! Jan-Anders Salenius rektor

8 In memoriam Joel Vilhelm Johansson Det var med stor sorg i hjärtat jag som rektor vid skolstarten efter jullovet var tvungen att meddela elever och kolleger i Brändö gymnasium att vi under jullovet förlorat en pojke i årskurs 1. Sjuttonåriga Joel Johansson (hemma i Vanda) i åk 06 omkom i en svår bilolycka under julannandagskvällen (HBL 27.12). Rektor och många av Joels skolkamrater och barndomsvänner var med vid jordfästningen som hölls i Helsinge gamla kyrka. Många var de som ville ta farväl av Joel. Skolan och elevkårens styrelse hedrade också minnet av Joel med buketter och adresser vid begravningen. Det var fråga om en omkörningssituation lite före midnatt på Lahtisvägen på väg norrut då föraren plötsligt miste kontrollen över bilen i en kurva. Bilen flög över ett lågt staket flera tiotals meter och landade slutligen nere i en viadukt. Föraren var nykter men hade haft sedvanlig fart på motorvägen. Polisen utgick i från att orsaken till utkörningen var mörker, halt väglag samt oerfaren chaufför. Chauffören var en 18- årig flicka med rätt färskt körkort. Alla i bilen hade säkerhetsbälten på sig, men alla räddades inte av krockkuddar. Joel kördes i kritiskt tillstånd till sjukhuset, där han senare avled i sina skador. Han hade suttit i baksätet på högra sidan. På några få sekunder förändrades fem unga människors och många släktingars liv totalt. Det kunde ha hänt vem som helst av oss...när som helst. De sista vintermånaderna var ju ovanligt mörka för årstiden. Och massor av bilar på vägarna... På väg till olika julkaffen var de flesta av oss under helgdagarna. Vårterminen inleddes med en fin minnesstund i skolan. Skolan hade sorgflaggning. Rektor berättade kort vad som inträffat och därefter tände en elev från elevkårsstyrelsen ett ljus vid Joels fotografi. Ungdomsarbetare Henna Liljeström från Matteus församling höll en bön varefter alla deltog i en tyst minut för att hedra Joels minne. Minnesstunden avslutades med sång av religionslärare Anita Ahtiainen ( Jag är hos dig min Gud ) ackompanjerad av rektor på piano. I skolan hade Joel engagerat sig mycket i elevkårens arbete och Joel var den som ville att också andra elever skulle ha det bra. Han brydde sig om andra i mångt och mycket. De lärare som hann undervisa Joel minns en aktiv, trevlig och glad pojke full av levnadsglädje och tro på framtiden. Det är för oss alla i skolan, lärare, personal och elever fortfarande ofattbart att vi har mist en god vän. Jan-Anders Salenius, rektor

9 Uti din nåd, o Fader blid, befaller jag i all min tid, min arma själ och vad jag har, tag, Herre, allt i ditt förvar. Det är min tro, o Fader blid, hjälp att jag alltid blir därvid. Ifrån ditt barn du aldrig vik, att jag må ärva himmelrik. (Psalm 378 verserna 1 & 4, sjöngs till slut vid blomsterhyllningen vid graven ) Joel: Du bar världar inom Dig, ögats klarhet och stillsamma begrundan, vännernas spelande glädje. Du uppfyllde rummen med leendets spegling, förtroendets genklang. Saknadens ringar sprids över fjärran, sörjandets omfång dämpar vår längtan. Pappa, mamma och Elias

10 TANKAR NÄR LÄSÅRET NÄRMAR SIG SITT SLUT... Läsåret har varit ett mycket dynamiskt år. Vi har bl.a. ny rektor, ny ledningsgrupp, planering inför det nya femperiodsystemet, nytt textkompetensprov i studentexamen i modersmål och fortsättningsvis ny läroplan i många kurser. Vi har haft många fina upplevelser och glada stunder, men även sorgliga stunder, bl.a. då vi fick veta att en av våra elever omkommit i en bilolycka under jullovet. För mig blev uppdraget som biträdande rektor en utmaning då min ämneskollega Pamela Granskog blev moderskapsledig i slutet av november. Det har varit intressant, men ibland har tidsbristen varit påtaglig. Bland annat under den period som vi, min ämneskollega Jolin Slotte och jag, förberedde abiturienterna för det nya studentprovet i modersmål var det intensivt, men samtidigt givande och trevligt. Tack till alla er abiturienter som skrev så att pennorna glödde - det var roligt att få jobba med er! Planeringen inför femperiodsystemet har varit en stor del av det pedagogiska arbetet under det gångna året. Det nya systemet kommer att innebära längre dagar och fler håltimmar för alla. Fördelen sägs vara ett litet lugnare tempo i kurserna och det skulle vara utmärkt, ifall det blev så. Nästa läsårs stora utmaning är alltså att utveckla, hitta goda lösningar och göra det bästa av det nya systemet. En annan utmaning i dagens gymnasium är definitivt att bevara det svenska språkets ställning. I dagens värld tar de stora språken lätt över. Ungdomarnas umgängesspråk är ofta finska och de spelar spel, ser på filmer etc. på engelska. Det är självklart en tillgång att de kan dessa språk, men i skolan behöver vi också kunna kommunicera och skriva på svenska. Utbildningsverket har delvis p.g.a. den tendens som ses i samhället och skolorna gett ut ett Handlingsprogram för svenska språket i skolorna i Helsingfors. För gymnasiernas del betonas det att gymnasiets viktigaste uppgift är att stärka de studerandenas svenska så att de i alla sammanhang kan använda skolspråket på modersmålsnivå. Det svenska gymnasiet är en talande, skrivande och läsande skola. Ett nytt drag bland årets första års studerande är att deras skriftspråk är svagare än deras muntliga språk. Det är en tendens som oroar oss, men som också kan ses i de finska skolorna. I år är det egentligen första året som jag mer frekvent märkt att sms-språket syns i uppsatserna. Vissa forskare har länge oroat sig över det, men nu är det verklighet. De, e, int, lr och e är tydliga tecken på det. Även ord som 3vligt (trevligt) och iofs (i och för sig) har dykt upp. Att dagens barn ofta lär sig skriva textmeddelanden innan de lär sig skriva för hand måste givetvis småningom synas någonstans. En skola är som ett pussel, där alla olika bitar behövs för att helheten skall fungera. Det är ett mycket förunderligt arbete som vi lärare har, då vi många timmar om

11 dagen beskådas av tjugo till trettio mer eller mindre intresserade ungdomar. Jag sänder många gånger tacksamma tankar till alla mina kolleger då vi mellan lektionerna har möjlighet att dra andan och utbyta tankar i soffan i lärarrummet. Samtidigt vore vi ingenting utan alla elever - tack för alla intressanta diskussioner och glada skratt både under lektionerna, i elevkårens styrelse under hösten, under gruppmötena och inte minst i korridorerna. Jag vill också tacka Jan-Anders för vårt samarbete under läsåret - det har varit både lärorikt och givande. Och mina ämneskolleger Pamela, Jolin och Sofia riktar jag ett stort tack till för vår gemenskap och vårt täta samarbete. Jag vill ge mina varma gratulationer till våra nya studenter och önska er all lycka i framtiden med Solveig von Schoultz dikt: Gungan Var inte rädd när gungan tar starkare fart länge nog fick du dröja med tårna mot varm mark spjärna inte emot ta fart böj dig framåt i gungan var själv överraskning för vinden. Ha en riktigt skön och glad sommar! Harriet Lassus-Utriainen biträdande rektor

12 STUDIEHANDLEDNING Läsåret innebär ett år med förändringar på många fronter. Vår nye rektor, Jan-Anders Salenius, har till fullo visat sig hålla måttet! Vårt samarbete har förlöpt friktionsfritt, vilket har varit en förutsättning för att klara av allt det som det nya femperiodsystemet medfört. Personligen kan jag konstatera att jag inte kan tänka mig en bättre rektor, jag har full tillit till Jan-Anders! Arbetet inför femperiodsystemet inleddes redan senaste sommar med ett utkast till ny kursordning. Sex perioders kurser skulle trängas in i fem perioder. Konsekvenserna blev många. Positionerna måste utökas. Det innebär längre skoldagar, eleverna måste få in flera kurser per period, både elever och lärare kommer att ha fler håltimmar än vad fallet varit tidigare. Jag uppdagade också att kurstakten i olika ämnen måste ändras för att anpassas till det nya periodsystemet. Eftersom sparåtgärderna ännu fortsätter nästa läsår, kunde dessa förändringar inte genomföras i alla ämnen. Skolans elever har i Wilma fått välja kurser för nästa läsår, så förberedelserna har i skrivande stund avancerat långt. Det som nu återstår för mig detta läsår är att kontrollera att eleverna har ett dugligt kursprogram samt förberedelser för att ta emot nya elever. Skolan har 26 nya tutorer, 15 flickor och 11 pojkar. Vid rekryteringen av nya tutorer var den allmänna motiveringen för intresset till tutorverksamheten deras erfarenhet av sina egna tutorer. Bättre betyg kan ju inte ges åt föregående läsårs tutorer, som härmed avtackas av mig å det varmaste! Också i år kommer vi att i april ordna tutorlägerskola i Broby tillsammans med Mäkelänrinteen lukio. Tillsammans med de nya tutorerna kommer vi därför att vara väl förberedda att i juni ta emot nya elever! Trevlig sommar! Kerstin Schildt studiehandledare

13 SPECIALUNDERVISNINGEN Mitt andra år som speciallärare börjar gå mot sitt slut och det kan vara på sin plats med en uppsummering av intrycken. Till mina uppgifter hör att göra en kartläggning över nybörjarnas läsoch skrivfärdigheter varje höst. Under augusti-september 2006 använde jag tre mätinstrument på alla ettor: läshastighetstest, ordförståelseprov och diktamenskrivning. Det slog mig, och flera av mina kolleger också, hur iögonenfallande många elever som fick undermåliga poäng i just ordförståelseprovet (det var lika i hela staden). Vi frågar oss, om det spontana läsandet blivit eftersatt, då så många 16-åringar inte har dessa 40 testord i sitt passiva ordförråd. Jag medger, att flera av dem är ovanliga i dagligt tal, och somliga rent av ålderdomliga. Ändå borde de flesta nå upp till ett genomsnittligt resultat, alltså mellan 4 och 5 på Standard nine-skalan. Nu befanns över 40% av årskullen i H:fors gymnasier stanna på Standard nine 3 eller därunder i detta ordtest. (År 2005 gick det ungefär likadant: över 41% av de testade fick stanine 3 eller mindre). Rättstavningsprovet (diktamen) gav för Brändös del följande resultat hösten 2006: 37% av de testade gjorde så mycket fel att de hamnade i Stanine grupp 3 eller lägre. Enligt testmanualen förväntas högst 23% av populationen placera sig där (Gauss-kurva som bygger på rikssvenskt material). Föregående år var procenten 25,8. Det betyder inte att så stor procent av ungdomarna skulle ha dyslexi, eller ens lindrigare läs- och skrivsvårigheter. För Brändös del beräknar jag att ca 18% av nybörjarna hade vissa språkliga svårigheter, men något som liknar dyslexi fanns hos ungefär 9% av de 125 testade. Vi har något så när tillförlitliga mätresultat att tillgå sedan hösten 2003, och motsvarande procenttal har växlat från respektive 51% (lindriga svårigheter) och 15% (mera omfattande svårigheter) som mest, till detta års 18% och 9% som minst. En svårighet med att jämföra åren med varandra är att min föregångare delvis använde andra mätinstrument än jag. Även om vi räknar med de minsta värdena finns det alltså årligen mellan 11 och 18 nya ettor som absolut borde förkovra sig i modersmålets grunder, och det kan ske t.ex. genom att man tar den tillämpade kursen SH 22 för att öva upp sitt ordförråd, repetera grammatik och stavningsregler, öva sig i uppsatsskrivning och repetera studieteknikens grunder. En sådan kurs har gått i tre perioder på hösten, för de äldre eleverna, och en andra kurs, tre perioder på våren för ettorna ända till maj. Då perioderna nästa läsår minskar till 5 kommer denna tidtabell att se annorlunda ut, men jag lovar att kurserna ska fortsätta. Hösten 07 ser det ut som om kursen hålls i position 8 på torsdag eftermiddagar. Om arbetssituationen kan jag berätta följande: Då det bara finns en tjänst för specialundervisningen i gymnasiet, är timmarna fördelade mellan fyra dagskolor enligt ett rullande schema. Året har det varit så, att jag är hela måndagen på Brändö, hela tisdagen i Norsen, hela onsdagen i Lärkan, och torsdagen har delats mellan Tölö gymnasium och Norsen. Fredag har jag använt som resurstid för att få allt skrivarbete undan, men det har oftast skett på Brändö. I praktiken har jag kunnat disponera mellan 4 och 6 timmar per skola i veckan för att ta emot enskilda elever i en och samma skola, vilket inte är mycket då man jämför med behovet (se statistiken ovan). Utbildningsverket i Helsingfors har insett detta, då det finns en skrivelse i Planen för specialundervisningen angående gymnasiet: På sikt finns det behov av två speciallärartjänster för gymnasierna. (s. 15) Thorolf Ekholm

14 SKOLHÄLSOVÅRDEN Skolåret närmar sig sitt slut. Våren är i full blomning och vi står inför den sköna sommaren. Det här året har varit ett speciellt år. Höstterminen var mycket arbetsfylld för min del. Jag hade flera elever än förut på min lott. Dagarna blev långa när jag försökte hinna med allt. Då tog vår fina direktion tack vare rektor Jan-Anders initiativ itu med detta problem och lyckades få till stånd en förändring. På vårterminen har jag haft förmånen att få ha mottagning i Brändö gymnasium/lågstadium varje dag. Det har varit helt fantastiskt! Tusen tack ges till direktionen! Antalet mottagningsbesök var år 2006, 1802 till antalet. Specialläkare Fjalar Suni, som är mycket kunnig, är nu vår skolläkare. Han har skrivit läkarintyg för körkort och gjort läkarundersökningar för militärtjänstgöring. På vårterminen 2006 gjorde Stakes en skolhälsoenkät för gymnasieelever i årskurs I och II. Enligt den kan vi konstatera att våra elever i Brändö jämfört med elever i alla övriga gymnasier i Helsingfors har det bra. De har vänner och de trivs i skolan. De upplever att skolandan är god och att de kan vända sig till de vuxna och att de vuxna lyssnar på dem. De tycker om att gå till skolan. De motionerar mera och sover även mera jämfört med övriga gymnasieelever. Ändå går ca 32% till sängs senare än kl. 23, vilket är för sent för att de skall vara utvilade följande dag. Våra ungdomar har mera pengar att röra sig med. Men, de upplever att de har svårare att tala med sina föräldrar, (14%), i jämförelse med övriga gymnasieelever i Helsingfors (9%). Men det värsta, jämfört med andra ungdomar (30%), är att 42 % av våra gymnasielever enligt undersökningen dricker sig berusade minst en gång i månaden. Det är till stor del en fråga om grupptryck och en prövning av gränser. En tröst är ändå att eleverna i jämförelse med resultatet från år 2004 dricker mindre nu. Alkoholens negativa följder tas alltid upp till diskussion med eleven i samband med hälsoundersökningarna. Upplysning i skolan är viktigt och den bör fortsätta. Det är en utmaning för oss vuxna. Det gör mig glad att de unga trivs i skolan och att de känner att de med förtroende kan vända sig till oss vuxna. Vi drar alla vårt strå till stacken för att våra gymnasieungdomar skall ha det så bra som möjligt med tanke på deras utveckling. Så upplever jag att det är här i Brändö gymnasium. Jag önskar Er en riktigt trevlig sommar! Birgitta Backström skolhälsovårdaren Vi firar Birgittas 60-årsdag.

15 SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN KURATORN Så börjar sommaren närma sig igen och ett läsår går mot sitt slut här i Brändö gymnasium. Året har varit händelserikt med både trevliga och tragiska händelser. Ett dödsfall bland eleverna under jullovet har präglat våren och varit tungt för många elever. Huvudsakligen har jag arbetat med enskilda elever, men jag har också varit med på ett hörn i tutorverksamheten där vi fick med en föreläsningsserie som behandlade krishantering och kamratmedling. Den tre dagar långa tutorlägerskolan i april är också något som jag brukar vara med på, så också i år. Under året har vi också arbetat med att uppdatera skolans krisplan som nu finns att läsa på skolans hemsidor. Alla nybörjare, det vill säga 06:orna, har varit på minisamtal hos mig. Min tanke med minisamtalen är att de skall sänka tröskeln för att komma till kuratorn ifall det uppstår behov. Jag var med på nybörjargruppernas lägerskola i Broby i början av hösten och hade i och med det möjlighet att lära känna många av de nya eleverna. Som kurator har man tyvärr sällan lyxen att jobba i endast en skola, min andra arbetsplats är Botby högstadieskola, där jag är tre dagar i veckan. Det skulle nog finnas tillräckligt att göra för en kurator fem dagar i veckan i varje skola Då skulle en kurator också ha möjlighet att jobba med mer förebyggande verksamhet och med grupper av olika slag. I Brändö har vi en elevvårdsgrupp som träffas regelbundet och diskuterar vilka elever som kunde vara i behov av hjälp och stöd. Under året träffar elevvårdsgruppen också alla grupphandledare i tur och ordning och går igenom grupperna och kartlägger ifall det finns oro för någon elev. Samarbetet i elevvårdsgruppen har fungerat bra, tack skall ni ha! Jag har med andra ord även detta år trivts bra i Brändö gymnasium, med både elever och personal! Ha en skön sommar! Nina Mikander skolkurator Lägerskola i Broby

16 ELEVKÅREN Under det gångna året har elevkårsstyrelsen fortsatt att jobba för att förbättra trivseln i skolan. Elevkårscaféet, som frivilliga styrelsemedlemmar tar hand om, är ett ställe där eleverna får köpa godis, glass, kaffe, se på filmer, lyssna på musik och mingla. Utrymmet har fungerat bra och eleverna har ett eget ställe. Frysen skaffades med förra årets Ung Röst På Stan-anslag, likaså elevkopieringsmaskinen som är belägen på översta våningen. I år har första årets studeranden skaffat nya soffor i översta våningen via URPS. Årsmötet ordnades den 4 september och till den nya styrelsen valdes Niinamari Lumiaho (ordförande), Joni Jaakkola (viceordförande), Sofie Sergelius (sekreterare), Pasi Lahtinen (kassör), Christian Arrhenius, Matias Lindfors, Sara Sulander, Sanna Lyly, Jolanda Linsén, Oskar Yrjölä, Paul Pihlasmaa, Julia Grünbaum. Elevkårsstyrelsen deltog på hösten i Öppet Forum i Malms Kulturhus. Eleverna får en möjlighet att säga sina åsikter och bli hörda. Det diskuterades aktuella frågor i mindre grupper och resultaten fördes fram till panelen, som bestod av riksdagsledamöter från olika partier. På den internationella lärardagen den 5 oktober ordnade elevkårsstyrelsen program för lärarna med temat Tillbaka till skolbänken. Lärarna fick delta i frågesporter, visa ett improviserat skådespel och översätta sångtexter. Både lärarna och eleverna hade roligt under det en timme långa spektaklet. skulle få färska pepparkakor och glögg på morgonen i skolan. Alla lampor var släckta och skolan lystes upp med stearinljus. Friluftsdagen den 9 februari gav eleverna chansen att åka till Messilä för att skida eller snowboarda, eller åka skridskor på Braheplan, simma i Backasbrinkens simhall och därefter åka pulka i Sinebrychoffsparken. Då riksdagsvalet närmade sig, ordnades det en valdebatt i skolan, där representanter från olika partier kom för att delta. Från Vänstern kom Pekka Buttler, från Sdp Heta Välimäki, från Centern Riina Nevamäki, från de Gröna Frank Johansson, från samlingspartiet Lotta Backlund och Sfp representerades av Mats Löfström. Debatten var mycket lyckad och eleverna var aktivt med. Efter valdebatten ordnades ett skuggval för alla under 18-åringar och för de som inte av andra skäl får rösta i riksdagsval. Av alla valberättigade så röstade 119. Den överlägsna vinnaren var vår egen historiaoch samhällslärare Jonas Forsman. Den 18 april ordnades talangkvällen, där elevkårsstyrelsen medverkade. Vi fick se många fina uppträdanden. Den traditionella stadsorienteringen ordnades den sista skoldagen i Helsingfors centrum. Vi vill tacka alla som hjälpt oss, men alldeles speciellt vill vi tacka Harriet Lassus-Utriainen och vår nuvarande handledande lärare Eeva-Maija Koskelo, för att de stött och hjälpt oss under det gångna året. I november bakade elevkårsstyrelsen pepparkakor natten igenom, så att eleverna

17

18 BRÄNDÖ SKOLFÖRENINGS VERKSAMHET Målet för Brändö skolförening är att främja samarbetet mellan skolan, eleverna och deras föräldrar samt att göra Brändö gymnasium till en trivsam och inspirerande skolmiljö. Skolföreningen ger ekonomiskt understöd för olika typer av elevverksamhet som är förknippad med skolarbetet och med skolan. Skolföreningen har under innevarande år haft ca 70 medlemmar. Styrelsens sammansättning har varit följande: Ordförande Viveca Arrhenius, viceordförande Ralf Nyberg, sekreterare Annika Åkerberg, kassör Lena Halén och ledamöter Morris Fleege, Lars Lundsten, Birgitta Karanen, Maria Larma, Mona Rautelin samt rektor Jan-Anders Salenius och lärare Hillevi Lasén. Skolföreningen har under verksamhetsåret delat ut stipendier till eleverna som uppmuntran i deras skolarbete, sammanlagt Abina beviljades 930 för finansiering av lastbilar till bänkskuddardagen och 1000 för lärarmiddagen. Gammeldansen understöddes med 150 för dekorering av festsalen. Första årets studerande erhöll ett bidrag på 1000 för lägerskola. Föreningen bekostade också Hufvudstadsbladet till skolan, beviljade 200 för tryckning av skolans tidning Snilleblixten samt införskaffade blommor till matsalen och till studentdimissionerna. Elevkåren fick ett bidrag om 520 för aktiviteter under friluftsdagen. Styrelsen har under läsåret haft sammanlagt 7 möten.

19 Traditionsenligt understöder skolföreningen också sådana resor som sker inom skolans ram och har anknytning till skolundervisningen. Skolföreningen har under innevarande år bidragit med ekonomiskt understöd för följande resor: Torneåresa för elever intresserade av finska 650, Londonresa för engelska- och fysikintresserade elever 950, Cernresa för elever intresserade av fysik 150, resa till Stockholm för besök på Aftonbladets redaktion 500, resa till Västerås för matematikstuderande 450, resa till Valamo kloster för elever på kurs 5 i religion 1000, resa till Polen och Tyskland för elever intresserade av historia 850 samt resa till Skolmusik evenemanget i Åbo 230. Skolföreningen har gett ett understöd på 2000 för Temadag om fysiskt och psykiskt välbefinnande och 450 för teaterpjäsen Ett steg utanför. Till skolans Open house tillställning beviljades 1000 för annonsering, traktering och tutorernas T- skjortor. Skolan har också fått 1000 för nya arbetsbås till lärarrummet. I januari 2007 arrangerade skolföreningen en lyckad midvinterfest med anledning av stadsdelen Brändös 100 årsjubileum. Uppskattad festtalare var professor Henrik Meinander. I festen deltog ca 45 personer, av vilka ett stort antal var skolans lärare. Viveca Arrhenius ordförande Annika Åkerberg sekreterare Höstens temadag

20 TANKAR KRING DIREKTIONSARBETET Efter Maje kändes det ju en aning konstigt att börja på hösten men det gick snabbt över. Jan-Anders hade ju varit med på mötena förut och deltagit mycket aktivt i diskussionerna. Det har varit en ganska vanlig period i direktionen men periodsystemets ändringar har nog ordnat huvudbry för våra lärare. Man har tydligt kunnat se och höra ängslan i uttalandena då olika lärare varit oroliga för hur man skall klara av att hålla undervisningen på samma nivå som förut. Det är många saker som kan inverka på undervisningen då något ändrar. Ett exempel är eventuellt otillräcklig ventilation om man har längre lektioner. Vad kommer det att ha för effekter på elever och lärare? Rektor hade en hel del arbete i början med olika administrativa uppgifter som gällde övrig personal och där direktionen inte kan vara till så stor hjälp. Direktionen har tagit ställning till skolnätsutredningen i två olika repriser men, eftersom den inte berör vår skola direkt så har man närmast tänkt på de följdverkningar de andra skolornas ändringar eventuellt har på vår skola på längre sikt. En skrivelse vi gjorde om att få ha skolhälsovårdaren Birgitta Backström fem dagar i veckan i eget hus lyckades och det känns skönt när arbetet får belöning. Dock är ju slutresultatet som gynnar eleverna och skolhälsovården det viktigaste. Direktionsmötena blir ibland långa på grund av att diskussionerna är mycket livliga på de flesta områden vi behandlar. Ordförande har fullt upp med att hålla reda på talordningen. Detta är en stor styrka i denna direktion då man med olika bakgrund starkt tar ställning och ventilerar olika ärenden. Elevrepresentanterna deltar även aktivt i diskussionerna med viktiga synpunkter från elevernas håll. Rektor håller alla skriftligen väl informerade om vad som pågår i skolan så direktionsmedlemmarna är väl förberedda till mötena. Det var mycket positivt att få presentera direktionsarbetet för kommande elever på Open house. Salen igen var fylld till bristningsgränsen. Summa summarum, igen en fin period i Brändö Gymnasium! Ole Arrhenius Direktionsordförande

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2008-2009 1 LÄSÅRET 2008-2009 Brändö gymnasium avslutar i dag sitt trettioandra verksamhetsår. Då höstterminen inleddes den 12 augusti hade vi 380 studerande. Under läsåret

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Skoljuridik för lärare exempelsamling

Skoljuridik för lärare exempelsamling Utvecklingspaket Skoljuridik för lärare exempelsamling 1. Prövning En f.d. elev kommer till en gymnasieskola i början på höstterminen. Eleven söker upp skolans expedition och ber att få träffa någon lärare

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2005-2006 Pröva icke vart varje ditt steg för dig: endast den som ser långt hittar rätt. (Dag Hammarskjöld) Skogen skulle vara mycket tyst, om inga andra fåglar sjöng än

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Verksamhetsberättelse läsåret 2011 2012

Verksamhetsberättelse läsåret 2011 2012 Verksamhetsberättelse läsåret 2011 2012 Allmänt Vi har för närvarande 72 familjer som är medlemmar i föreningen. Under höstterminen 2011 hade vi 64 barn som deltog i undervisningen. Av dessa var 40 barn

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

FÖRÄLDRAFÖRENING. Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening. 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium

FÖRÄLDRAFÖRENING. Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening. 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening Tid: Plats: 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium Närvarande från föreningen: Jens Albråten Susanne Bergfeldt Tomas Cornils

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Välkomna till läsåret 2011/2012 vid Nacka Musikklasser

Välkomna till läsåret 2011/2012 vid Nacka Musikklasser Välkomna till läsåret 2011/2012 vid Nacka Musikklasser Ett särskilt varmt välkommen vill vi hälsa våra nya musikklasselever som genomfört lyckade antagningsprov och som därigenom skapat sig möjlighet att

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars Det har gått två och en halv vecka sedan sist. Och vi har massor att berätta. Hur barnen ska gå i skolan just nu vet bara våra thailändska kollegor.

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Studieresa till Örebro

Studieresa till Örebro Studieresa till Örebro För att låta finlandssvenska hörselskadade skolelever med föräldrar bekanta sig med utbildningsmöjligheter i Sverige ordnade DHBS i samarbete med hörselpedagog Eivor Larpes ett studiebesök

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Kinesiska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Kinesiska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er. 致 以 我 对 你 们 婚 姻

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013

BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013 BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013 Mellan den 20-24 November 2013 fick Stålforsskolan besök av den lettiska vänskolan. Många aktiviteter ägde rum under besöket

Läs mer

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Magdi väljs 3. Godkännande av dagordning 4. Vad gör alla? TTPA: Har börjat två nya kurser, Teaterkritik och Skådespelare

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Till Kina med Confucius Classroom

Till Kina med Confucius Classroom Till Kina med Confucius Classroom Confucius Classroom i Falkenberg I mars 2012 invigdes Confucius Classroom i Falkenberg. Som andra skola i Sverige kunde Falkenbergs gymnasieskola starta en satsning på

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare!

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare! Cochabamba, 24 oktober, 2012 Kära faddrar och gåvogivare! Nu är det än en gång vår här i Cochabamba, Bolivia, min tionde i ordningen och jag kan tillägga att det är ganska nyligt jag börjat kunna skilja

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr.

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr. Lilla Augustpriset Lilla Augustpriset är en skrivartävling som vänder sig till gymnasieelever i åldern 16 till och med 20 år. Vinnaren får 15 000 kr och prisutdelningen sker vid den stora årliga Augustgalan.

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer