Offert till gymnasieskolor, universitet, folkhögskolor och ungdomsföreningar. förberedd av Wake-Up Call HB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offert till gymnasieskolor, universitet, folkhögskolor och ungdomsföreningar. förberedd av Wake-Up Call HB"

Transkript

1 Offert till gymnasieskolor, universitet, folkhögskolor och ungdomsföreningar förberedd av Wake-Up Call HB

2 Om Wake-Up Call Wake-Up Call har arbetat i Sverige sedan våren 2009 och har sedan dess genomfört besök i landets olika gymnasieskolor, universitet och ungdomsföreningar (se bilaga 2) med inspirerande presentationer och praktiskt inriktade workshops. Vi är själva unga och har därför lätt att på ett naturligt sätt identifiera oss med vår målgrupp. Vi arbetar som samhällsentreprenörer och inspirera andra unga att skapa förutsättningar till nya projekt och nya gröna jobb. I allt vårt arbete strävar vi efter: att väcka en klar förståelse för de globala utmaningar som mänskligheten står framför, framförallt klimatkrisen, att ge ungdomar möjlighet att genom egna initiativ och projekt kunna påverka i viktiga samhällsfrågor, att stärka ungas roll som moderna globala medborgare, ledare och change-makers genom uppmuntran till kreativitet, träning i samarbetsförmåga, mentorskap och praktiskt stöd. För att hjälpa unga människor att våga ta sig an de globala utmaningar vi står inför är det viktigt att inte bara informera och beröra, utan även att ge förutsättningar till att ungdomarna personligen ska kunna och vilja delta i den positiva förändringen. Under de senaste tre åren har vi träffat över 7000 ungdomar som tagit del av vårt arbete och våra metoder. Wake-Up Calls koncept med en inspirationsdag (heldag) har uppskattats av både lärare och elever på ett tjugotal gymnasieskolor runt om landet, till exempel i Lund, Jönköping, Örebro, Karlskrona, Nynäshamn, Stockholm, Torsby, Vimmerby, Västerås, Vaggeryd, Älvdalen med mera. Se bilagor 1 och 2 för referenser och listor med tidigare kunder och bilaga 3 för publiceringar om Wake-Up Call i svenska medier.

3 Wake-Up Call under De senaste två åren har varit de mest framgångsrika sedan Wake-Up Call startades, både vad gäller antal genomförda projekt och finansiellt resultat. Vi växte organisatoriskt under 2011 med två nya regionala team, ett i Göteborg och ett i Stockholm. Under året arbetade vi med projekt på både nationell basis, samt i Polen, Ukraina, Ryssland och Lettland. Ett av de större projekten genomfördes på gymnasieskolan Spyken i Lund. Det omfattade en vecka med inspiration, diskussion och praktisk tillämpning av energi- och klimatfrågor på EU-nivå, ett projekt där eleverna utbytte idéer och tankar med klimatexperter, svenska politiker samt med en gymnasieskola i München. Se Två av eleverna reste även till Bryssel för att träffa EU:s ledare inom området energi och klimat och delade med sig av sina politiska förslag ( Action Plan: New Energy for Europe ). Under 2012 växte vårt regionala team i Stockholm till 7 personer och vi har samarbetat med Naturskyddsföreningen Täby, vid Täby Enskilda Gymnasiet genom ett 9 veckors utbildningsprojekt om klimatförändringar, ekosystem och mänsklighetens påverkan på planeten. Koncept för inspirationsdag Wake-Up Call vill erbjuda en dag med information, inspiration och praktiska övningar. Den inspirationsdag som vi beskriver nedan tar verkligheten in i klassrummet eller er organisation, genererar ny entusiasm hos ungdomarna och erbjuder möjlighet för de unga att uppleva hur de kan arbeta med klimat och hållbarhet. Konceptet har testats och utvecklats på gymnasieskolor och ungdomsföreningar runt om Sverige under de senaste tre åren. De multimediala presentationer om klimat och miljö, ungt ledarskap och entreprenörskap samt vår workshop Redesign the World som ingår i inspirationsdagskonceptet syftar alla till att hjälpa unga människor att starta upp sina egna initiativ, baserat på vad de själva är intresserade av. Våra arbetsmetoder som vi kommer att använda under inspirationsdagen baseras på: Identifiering: som ung är det sociala sammanhanget extremt viktigt. Vi visar framförallt att samhällsförändring i mer hållbar riktning inte längre är kopplat till någon

4 speciell stereotyp, utan är attraktivt för vem som helst. Vi delar vår målgrupps oro men även vilja att förändra och behovet av positiva exempel. Sammanhang: om många människor gör samma sak av samma anledning, gärna globalt, blir all form av aktivitet betydligt mer intressant. Genom de historier och framgångssagor vi delar med oss av från våra nätverk visar vi att positiv samhällsförändring redan drivs av hundratusentals unga grupper och individer runt om i världen och i Sverige. Verktyg: vill man bygga förändring behöver man verktyg. Det är en sak att säga vad som behöver göras och en helt annan att aktivt låta människor träna på det. Tillsammans med några av landets främsta samhällsentreprenörer har vi tagit fram en metod för att effektivt träna på att starta upp småskaliga projekt. I kombination med de framgångsfaktorer vi samlat på oss under åren har vi ett relevant coachningspaket för varje ny samhällsförändrare. För att sammanfatta vår metodik: vi delar med oss av framgångssagor, skapade av unga människor från hela världen och Sverige som tar sig an att lösa klimatkrisen på sin lokala nivå. Framförallt erbjuder vi verktyg (bland annat planerings- och samarbetsverktyg) för att ungdomarna ska lyckas med sina projektidéer, och delar med oss av ingångar och framgångsfaktorer som ger alla de unga som vi träffar en möjlighet att bli en del av förändringen. Upplägg för inspirationsdag Detta program baseras på det innehåll som utgjorde Wake-Up Calls mest populära inspirationsdagskoncept de senaste två åren: Förmiddag Föreläsningen Allt om klimat (45 minuter): En informativ bakgrund till de utmaningar som unga människor står inför idag. Presentationen utgår ifrån rådande

5 forskning kring klimatförändringar, dess orsaker och möjliga lösningar samt hur detta påverkar vår gemensamma framtid lokalt och globalt. Genom att ge en bakgrund till själva problematiken vill vi se till att samtliga deltagare har en grundförståelse för klimatförändringar och hur de unga kan vara en del i att påverka staden till att bli mer klimatsmart. Föreläsningen handlar inte bara om de vetenskapliga aspekterna av klimatförändringar, utan också om inverkan på människor och samhällen världen över. Vi tar upp exempel på miljöpåverkan till följd av klimatförändringar, liksom sociala, ekonomiska och humanitära kostnader av klimatkrisen. Den introduktionen är viktig för att kommunicera allvaret och betydelsen av klimatfrågan och för att understryka nödvändigheten av att agera nu. Föreläsningen sätter tonen för resten av dagen och öppnar vägen för den inspirerande delen som följer sedan. Paus (15 minuter) Föreläsningen Youth Change the World (45 minuter): Ett inspirationspass där vi med hjälp av exempel på framgångsrika projekt och företag som drivs av unga i Sverige och världen visar på hur man med sina egna förutsättningar och mål kan påverka och göra skillnad. Denna föreläsning syftar till att stärka och inspirera unga till att tro på sina egna idéer kring hur man kan tackla våra globala utmaningar. För att lyckas med detta krävs både inspiration och entreprenöriella färdigheter. Ungdomarna ska kunna och våga se på sig själva som klimatsmarta samhällsentreprenörer vars idéer och arbete efterfrågas i jakten på mer gröna jobb. Vi understryker att det är och bör vara lätt, men även kul att rädda världen. Föreläsningen förmedlar känslan av hopp och optimism inför framtiden och får ungdomarna inspireras till positiva åtgärder för samhället och klimatet. Lunchpaus (1 timme) Eftermiddag Workshopen Redesign the World (2 timmar) * : En interaktiv workshop där deltagarna arbetar i mindre grupper för att utveckla och konkretisera sina idéer till reella

6 projekt. Under vår ledning får ungdomarna uppleva hur ett projekt tas fram och drivs samt nyttiga tips att tänka på under projektets gång. Grupperna delas upp så att de innehåller olika typer av karaktärer som gör så att gruppdynamiken blir smidig och funktionell. Projekten tas fram genom smarta metoder som bygger på entreprenörskap och effektivt teamarbete. Genom att sträva efter genomtänkta och verklighetsanknutna projekt uppmuntrar vi ungdomarna att förverkliga sina projekt och på så sätt bli den sorts entreprenörer som världen behöver. Genom sina projekt kan deltagarna skapa gröna jobb för sig själva och andra som vill jobba klimatsmart. Visningen av filmen Home (1 timme 30 min) * : En dokumentärfilm av Yann Arthus- Bertrand som ger en unik överblick av vår planets rikedomar och hur människans inverkan på ekosystem världen över dramatiskt har försämrat planetens hälsa. Den vädjar till vårt sunda förnuft, men pekar också på de hoppingivande lösningar som faktiskt finns på de globala miljöproblemen. * Dessa två pass är vid större grupper (dvs. med fler än 50 deltagare) tänkta att löpa parallellt där halva gruppen genomför workshopen Redesign the World och halva ser på filmen Home. Vid mindre grupper finns möjlighet, om er organisation så önskar, att förlänga workshopen med en extra timme, varvid filmvisningen utgår. Prisoffert Antalet deltagare Pris per inspirationsdag (exkl. 25% moms) kr kr kr. Kontaktuppgifter för frågor och beställningar Oleg Izyumenko tel.: e-post:

7 Bilaga 1, Referenser Kerstin Olsson, Naturskyddsföreningen Täby, projektledare Världens Bästa! Raymond Pettersson, Fenix kunskapscentrum (Vaggeryd), lärare Johan Melin, Ehrensvärdska gymnasiet (Karlskrona), rektor/chef Ingela Roos, Internationella Programkontoret/Den Globala Skolan (under Sveriges utbildningsdepartament), lärare på Bergaskolan (gymnasieskola i Eslöv) Mats Olsson, Utbildningsförvaltningen (Karlskrona), lärare Maria Hedelin, gymnasieskola Spyken (Lund), rektor (NV och NA) Sara Wallentin, Agenda 21, ordförande, en av arrangörerna av miljö-och-ungdomsting i Västerås Franziska Seel, IFOK GmbH, projektledare för Young Ideas for Europe

8 Bilaga 2, Wake-Up Calls samarbetspartner 2009: Humanus gymnasium, Lund KFUK-KFUM Sverige Grön ungdom Norr Stockholms stad (Utbildningsförvaltningen) British Council Sverige IFOK GmbH, Tyskland 2010: Ungdomstidning Heroes of Today Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU Linköpings universitet Gymnasieskola Spyken, Lund British Council Sverige Göteborgs universitet (Handelshögskolan) 2011: Konsumentföreningen Solidar British Council Danmark Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU Svenska FN-förbundet Hagabergs folkhögskola af Chapmangymnasiet, Karlskrona Jönköpings FN-gymnasium Svenska FN-förbundet Älvdalens skola Teater Barbara BEST Uppsala / Uppsala universitet Nordiska ministerrådet (Globsol 2010) Risbergska skolan, Örebro Tidningen Leva Lunds kommun (Klimatting:ett) Länstyrelsen, Region Skåne UNDP / Plan Sverige Österlens folkhögskola Grön ungdom riksorganisation Agenda 21 / Skolemiljötinget Västerås Stjerneskolan, gymnasieskola i Torsby Lunds universitet, Campus Helsingborg Plan Sverige 350.org Region Skåne Ungdomstidning Heroes of Today Chalmers tekniska högskola, Göteborg Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona 350.org IFOK GmbH, Tyskland Nynäshamn kommun (miljö- och samhällsbyggnadsförvalningen) Vimmerby gymnasium Energikontor Sydöst Baltic University Programme CEMUS, Uppsala universitet Wendela HebbeGymnasiet, Järna Fenix kunskapscentrum (Vaggeryd) Länsförsäkringar Blekinge Karlskrona kommun Nordiska ministerrådet (Globsol 2011) Agenda 21 Ungdomstinget Västerås 2012: Den Globala Skolan (under Utbildningsdepartementet) Lunds kommun (festival Planet Lund ) Den frie Lærerskole, Danmark Linnéuniversitet, Växjö Naturskyddsförenigen Täby

9 Bilaga 3, Wake-Up Call i svenska medier Artiklar: Sydsvenskan, Nytt nätverk laddar inför klimatmötet, Max Jerneck, 14 augusti 2008 Sydsvenskan, Vad kan Sverige göra?, Max Jerneck, 14 augusti 2008 Sydsvenskan, Rollspel för miljön på Spyken, Tommy Lindstedt, 25 september 2009 Kristianstadsbladet, Klimatgrupp: Tid för hjältar, Jerker Hagman, 5 november 2009 Sydsvenskan, Spring bort om ni anar kravaller, Björn Sjö, 29 november 2009 HD, Unga kämpar för hållbar framtid, Erica Elmberg, 11 december 2009 Kristianstadsbladet, Unga ger politiker underkänt, Jerker Hagman, 16 december 2009 MinPlanet.se, Dina handlingar gör dig till trendsetter, Maja Cronert, 22 december 2009 Globalportalen, Med engagemang i sin verklighet, Moa Widing, 10 mars 2010 EkonomiNyheter, Sofie Lokko från Jönköping vinnare av entreprenörstävlingen Hjärna.Hjärta.Cash, 12 maj 2010 Intervjuer: Solidarbladet, [pdf] En sann klimatkämpe, 31 mars 2008 Miljöspanarna, Carlgren och Reinfeldt världen skriker efter ert ledarskap!, 13 oktober 2008 Grönt, [pdf] Med sikte på Köpenhamn, #4 oktober 2009 Metro, Här är nya frågan: Vad jobbar du för?, Kristian Borglund, 3 december 2009 Newzglobe.com, Wake Up Call en väckelserörelse?, Johan Augustin, 3 december 2009 ExpeditionSverige.se, Uppsummering av Köpenhamn, 20 december 2009 Video och TV: Bambuser, engagera Intervju med Sven Heijbel, 16 oktober 2009 SVT Rapport, artikel: Cyklande demonstranter vill rädda jorden, videoklipp, 24 oktober 2009 Youth Voices on Climate, Oleg Izyumenko from Sweden on Climate Change, 24 oktober 2009 Radio: Sveriges Radio, Klimatlobbare träffas i Malmö: Vi hoppas deltagarna börjar organisera andra ungdomar, 8 oktober 2009 Sveriges Radio, Sven på plats i Köpenhamn!, 8 december 2009 Sveriges Radio, Sven Heijbel från Köpenhamn, 18 december 2009

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Hållbar omställning driva lokala projekt. Här kan du läsa om kursens innehåll

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING [FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING skapad av Ungdomar.se inom projektet we_change_lärare SAMMANFATTNING Vi behöver ett hållbart

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...7 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012...7

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer