Kvartalsrapport Kvartal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport Kvartal 4 2013"

Transkript

1 Kvartalsrapport Kvartal

2 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen och elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Årsmötet 14 Skolsmart 16 Tack 17 Medlemslista

3 Årets Elevkår 2013, SÄG:s Elev kår, var i Stockholm och besök te bland annat Handelshög skolan och PR-byrån Pronto. Ordförande Mattias Hallberg talade på Skolinspektionens dag där totalt 2000 rektorer deltog. Styrelseledamot Sofia Jannati i talarstolen under Årsmöte13. Kära vänner och medlemmar Generalsekreterarens kommentar Sista kvartalet varje år är det mycket att stå i på Sveriges Elevkårer. Vi ska arrangera kongress eller årsmöte, söka bidrag för nästa år samt se till att medlemsvärvningen går bra och att alla verksamhetsutvecklare når sina mål. Årets sista kvartal handlar både om att blicka bakåt och att blicka framåt. Resul tatet för kvartalet är ett bra avslut på året och vi har mycket positivt att ta med oss in i nästa år. Jag tycker vi lyckades bra med allt detta under 2013, men precis som tidigare år är det medlemsvärvning en som fortsätter att vara utmaningen. Återigen var vi inte klara med att samla in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser och allt annat som krävs för medlemskap vid årsskiftet, även om det arbetet går i rätt riktning. Men det innebär fortfarande att vi återigen lägger tid i början av nya året för att bli klara med föregående års medlemsvärvning. Vårt årsmöte blev en stor succé. Det beslut som påverkar verksamheten mest under 2014 var att inrätta ett internationellt utskott under styrelsen som ska verka för allas rätt till utbildning. En annan stor händelse var att PISA-undersökningen presenterades, med oroväckande resultat. Det stora kunskaps tapp som Sveriges 15-åringar gjort sedan början av 00-talet kommer definitivt att stå i centrum för den skolpo litiska debatten under supervalåret Inspiration13, ett av våra lokala arrangemang i Stockholm där medlemmar deltog på föreläs ningar, workshops och utbytte erfarenheter. I slutet av året drar vi lärdom av nya satsningar på medlemmsvärvningen och använder det till att göra nästa år ännu bättre. Vi har bland annat levererat ett ekonomiskt resultat över förväntan genom att både öka intäkterna och sänka kostnaderna. Vi har samtidigt fortsatt att leverera medlemsservice av mycket hög kvalitet. Att hålla den nivån samtidigt som vi ökar det ekono miska resultatet kräver både bra styrning och tydliga effektiviseringsåtgärder. Vi kommer dock inte att nöja oss med detta utan vi kommer nu att sikta ännu högre för att fortsätta leverera bra resultat och medlemsservice av toppkvalitet. 5

4 NYA MEDLEMSFÖRENINGAR 26 nya medlemsorganisationer har värvats. FÖRNYADE MEDLEMSKAP 254 medlemsorganisationer har förnyat sitt medlemskap. STYRELSEUTBILDNINGAR Våra medarbetare Philip Österbo, Freja Hedman och Axel Edlund välkomnar deltagarna till Upp SUPPORT medlemsorganisationer har deltagit på styrelseutbildningar. Malin Alfredsson delar ut pris till Polhemskåren som medlemsvärvade bäst i Göteborgsområdet. Jason Diakité besökte Malmö Borgarskolas elevkår under en medlemsaktivitet. Han fick med sig skolans snygga hoodie. Organisationen och elevrörelsen Fokus för både Sveriges Elevkårer och våra medlemsorganisationer har under hösten legat på medlemsvärvning. 273 ANTAL ELEVKÅRER medlemsorganisationer har fått s up p o r t. 80,36 % eller 224 stycken av våra 280 medlemsföreningar är elevkårer. SÄG:s elevkår var en av många som dramatiserade egen julkalender som sändes i olika avsnitt fram till jul. Utöver medlemsvärvning så har mycket arbete lagts på att genomföra styrelseutbildningar för att säkerställa att nya elevkårstyrelser har den kunskap och de verktyg de behöver för att bedriva framgångsrikt elevkårsarbete. I oktober genomförde vi ett flertal lokala arrangemang för våra medlemmar. På Upp13 i Lund fick deltagarna lyssna på en föreläsning om ledarskap samt delta på workshops om ämnen som politik och ekonomi. I Stockholm arrangerade vi Inspiration13 där deltagarna fick lyssna på inspirerande föreläsning ar och delta på workshops som behandlade ämnen som opinionsbildning och lobbying samt ekonomi och projektarbete. I Göteborg arrangerade vi Maximera13 i Göteborg där deltagarna fick lyssna på föreläsningar om bland annat projektledning och ledarskap. MAJORITETSKÅRER 33,57 % av våra medlemsföreningar är majoritetskårer, vilket innebär att fler än hälften av eleverna på skolan är anslutna till föreningen. Utöver föreläsningar och workshops fick deltagarna under arrangemangen också möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med varandra. Elevkårernas verksamhet tar ordentlig fart under höstterminens andra halva och präglas av skolkamper, julkalendrar och avslutningsaktiviteter. Även påverkansarbete, främst kring arbetsmiljö, har bedrivits med framgång av flera elevkårer. 6 7

5 Resultaträkning Utfall Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning S:a Rörelsens intäkter och lagerförändringar Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 0 Övriga externa kostnader Personalkostnader S:a Rörelsens kostnader inkl. råvaror Försäljning Peppade medlemmar deltog på Upp13 i Malmö! Den årliga Kalmarrugbyn arrangeras av elevkårerna Stagg, Jenny och Lars Kagg och får stor uppmärksamhet av såväl eleverna själva som media. Ekonomi Vi rapporterar positiva besked angående resultatet. Försäljningen av utbildningar och föreläsningar har ökat och nya satsningar har gjorts på samarbeten med externa parter. Under hela 2013 har vi aktivt arbetat med att öka försäljning av utbildningar och föreläsningar. Det, tillsammans med våra regionala samarbetsavtal samt minskade kostnader, har bidragit till ett bra resultat. En ny satsning för oss har varit samarbetet med externa parter. Under Årsmöte13 introducerade vi en mässa - en möjlighet för våra medlemmar att träffa företag och organisationer. Denna satsning gick myck et bra och det uppskattades både av medlemmarna och utställare. Utöver de ekonomiska fördelar som detta medför är detta även ett bra sätt att förmedla kontakter mellan medlemmar och företag som arbetar inom områden av intresse för våra medlemmar. Satsningen fortsätter inför framtida arrangemang, nu närmast Upptakt14. Avskrivningar Avskrivningar S:a Avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Övr. ränteintäkter och likn. resultatposter Räntekostnader och likn. resultatposter S:a Resultat från finansiella investeringar Beräknar resultat Balansräkning Ing. Balans Utfall Utg. Balans Tillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar S:a Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a Eget kapital och skulder Beräknat resultat Kassaflöde Försäljning av utbildningar, föreläsningar och workshops till kommuner, skolor och andra parter. Oktober November December Likvida medel vid periodens början Inbetalningar Utbetalningar Likvida medel vid periodens slut Q1 Q2 Q3 Q4 8 9

6 Inblick Nystartade UBG Elevkår tog i ordentligt för att fira halloween. För sina 400 medlemmar anordnades en utklädningsdag som satte en härlig prägel på en annars vanlig skoldag där hela skolan blev pyntad. Lokalmedia passade stolt på att visa upp elevkåren som tagit ordentlig fart under sitt första år.

7 ELEVKÅR vs ELEVRÅD Nyhetssidor I artiklar på hemsidor används elevkår för att beskriva elevers organisering i 32,2 % av fallen, jämfört med elevråd som används i 67,8 % av fallen, varav majoriteten gäller verksamhet på grundskolan. Ordförande Mattias tillsammans med Lena Sundström. Under hösten samarbetade vi med Kalla Fakta i deras gransk ning av skolsnusket. Sociala medier I sociala medier används elevkår för att beskriva elevers organisering i 69,6 % av fallen, jämfört med elevråd som används i 30,4 % av fallen, varav majoriteten gäller verksamhet på grundskolan. I Göteborg arrangerades Maximera13 för medlemmar som fick delta på workshops och utbytte erfarenheter. Jan Björklund var en av profilerna som satte sig framför kameran och berättade om sin egna skoltid för oss. Media Elevkårens dag firades den 17 november och till det genomförde vi en kampanj för ett uppmärksamma hur betydelsefull skoltiden är. Vi hann med två boksläpp och även lanseringen av vår nya hemsida. Vår medianärvaro fortsätter att vara stark. Framför allt fortsätter både organisationen och elev rörelsen att växa i sociala medier. Även våra medlems organisationer syns mer och mer i alla medier. Välgjorda satsningar på appar, podcasts och egna nyhetssändningar är några av de produktioner som flera av våra medlemmar skapat med framgång. Besök på hemsidan Våra advokater Fredrik Engström och Peter Hellman släppte boken Myndighetsutövning i skolan. Genom Elevrörelsens förlag har vi släppt andra delen i serien av Elevrätt. Denna andra del fokuserade på arbetsmiljön i skolan. I samma anda samarbetade vi med TV4 och Kalla Fakta i deras höstsatsning Skolsnusk, där ämnet belystes än mer. Vi skrev debattinlägg i Expressen om PISA-undersökningen som följdes upp med separat intervju med ordförande Mattias Hallberg. Även i Corren hade vi debattartikel, tillsammans med Linköpings Elevkårers ordförande Jennifer Cardell Q1 Q2 Q3 Q4 Under Q4 lanserade vi vår nya hemsida och statistiken för antalet besökare började räknas om. Därför är siffran något missvisande

8 Microsofts tekniska direktör Richard Lind invigningstalade och pratade om framtidens teknik och innovationer. Under årsmötet röstades en ny alkoholpolicy och även ett offi ciellt engelskt namn antogs. Efter debatterna ordnade Skolsmart med festligheter för deltagarna. Årsmöte13 Över 200 deltagare samlades på Stock holms universitet för att besluta om elev rörelsens framtid. Nya möjligheter för externa samarbeten, underhålln ing och framstående gäster var några av helgens höjdpunkter, utöver själva årsmötesagendan. Årsmöte13 gick av stapeln i november och samlade 93 elevkårer som bland annat beslutade om ett of ficiellt engelskt namn för vår organisation - Swedish Federation of Student Unions. Ett initiativ om ett internationellt utskott inom organisation startades och arbetet inom det utskottet tar fart i och med det nya året. Nytt för detta årsmöte var vår satsning på samarbete med externa parter. Microsoft sponsrade helgen och tryckte bland annat årsmöteshandlingarna. Tillsam mans med 14 andra företag och organisationer fyllde de vår mässa med montrar och gav medlemmarna bra möjlighet att inspireras och inleda samarbeten till sina verksamheter. 14 Utöver medlemmarna själva fanns även några fram stående gäster på plats. Microsfts tekniska direktör höll invigningstalet om framtidens teknik, Miljö partiets språkrör Gustav Fridolin gjorde ett instick i en paus under debatterna och vår egna alumn, tillika departementsråd, Katarina Engberg avslutningsta lade. Under lördagskvällen ordnade Skolsmart fest för nya boksläppet, med DJ s på plats och upp trädande av Sirena. Ebba Grape, ordför ande Elev kåren Katedralskolan i Skara, i talarstolen. I SIFFROR 1 93 nytt namn. Vårt officiella engelska namn är nu Swedish Federation of Student Unions. elevkårer från hela landet var på plats med totalt nästan 200 deltagare. 15

9 Tack! Vi vill rikta ett särskilt tack till alla er som är med och finansierar elevers fria organisering och därigenom skapar en bättre skoltid för Sveriges elever. Den andra delen i Skolsmarts serie Elevrätt släpptes på årsmötet. Boken handlar om arbetsmiljö för gymnasieelever. Bidragsgivare Skolor och organisationer Under boksläppet på årsmötets lördagskväll uppträdde bland annat artisten Sirena. Skolsmart Skolan är Sveriges största arbetsplats. För att uppmärksamma betydelsen av arbetsmiljölagen där firades boksläppet av Elevrätt - arbetsmiljö för gymnasieelever under Årsmöte13. Utifrån de lagar och regler som gäller för arbetsmiljön i gymnasieskolan beskriver Elevrätt - arbetsmiljö för gymnasieelever skolans skyldigheter, elevers rättigheter och elevskyddsombudens uppdrag. Ju bättre eleverna känner till dem, desto mer kan de förbättra skolans arbetsmiljöarbete. På Årsmöte13 arrangerade Skolsmart en fest för boksläppet med tävlingar, livemusik av Sirena och en utställning med bokillustratören Sara Granérs teckningar. Arvsfonden Ungdomsstyrelsen Skolverket Kommuner Göteborgs stad Halmstad kommun Hässleholms kommun Köpings kommun Stockholms Stad Växjö kommun Ängelholms kommun Kalmarsunds gymnasieförbund Regionala Samarbetsorganisationer Dalarnas Elevkårer Göteborg och Bohusläns Elevkårer Hallands Elevkårer Malmös Elevkårer Mälardalens Elevkårer Norra Sörmlands Elevråd Norra Älvsborg och Skaraborgs Elevkårer Skånes Elevråd Stockholms Elevkårer Södra Södermanlands Elevkårer Uppsala Läns Elevråd Uppsalas Elevkårer Värmlands Elevkårer Västernorrlands Elevkårer Elevrätt - arbetsmiljö för gymnasieelever är den andra boken i serien Elevrätt som Skolsmart släpper för Sveriges Elevkårers medlemmar. Boken ges ut av Elevrörelsens förlag och serien finns att beställa på vår hemsida

10 Medlemmar Medlemslista 31 december (Medlemmar med fullständig inrapportering vid årsskiftet): Allvar Gullstrands elevkår Bergagymnasiets Elevkår Borgar Carl Adolph Agardhs Elevkår Cybergymnasiets elevkår Einar Hansens elevkår Elevkåren vid Pauli Gymnasium Hermods Elevkår Malmö Jensens Elevkår Katedralskolans fristående elevkår Klippans Elevkår Kunskapsgymnasiet elevkår Lars-Erik Larsson Gymnasiets Elevkår Malmö Latins Elevkår Polhems elevkår Realgymnasiet Lunds Elevkår SSG Elevkår Sunds Elevkår TBS Malmö Elevkår Vipans elevkår Österlengymnasiets Elevkår Bryggeriets Gymnasiums Elevkår Drottning Blankas Elevkår Elevkåren af ProCivitas Elevkåren vid Bladins Elevkåren vid Rytmus Elevkåren vid Universitetholmens gymnasium EVV Humanus elevkår LFTG kåren Malmö Praktiskas Elevkår NFU Elevråd Nils Holgerssons elevkår NTI elevkår P.R.I.M.E.S.T Elevråd Parkgymnasiets elevkår Plusgymnasiet Malmös Elevkår Praktiska elevkår S:t Petri elevkår SRG-Svedalas elevråd Stadsbönnernas elevkår Yrkesgymnasiets Elevkår ÖPEK ABSOLUTPLUS C4 Elevkår Ekbackeskolans Elevkår Elevkåren vid Österänggymnasiet Framtida elevkår HTS elevkår Jacobsskolans Elevkår KPGs elevkår LBS Kristianstads elevkår nordenbergsskolans elevråd Söderports elevkår UBC Elevkår Wendesgymnasiets elevkår Önnestadsgymnasiets Elevråd Akademi Båstad Gymnasiums Elevkår Apelryds Elevkår Culturas Elevkår Elevkåren vid Campeon Frigymnasium Elevkåren vid Nicolai Elevkåren vid Procivitas i Helsingborg Elevkåren vid Rönnowska Filbornas Elevkår Kullagymnasiets elevkår Olympias Elevkår Peabskolans elevkår Rönnes elevkår Sportgymnasiets Elevkår Tycho Brahes Elevkår Valhalls Elevkår af Chapman Elevkåren på Blekinges naturbruksgymnasiet Elevkåren vid Jenny Nyströmsskolan Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet Elevkåren vid Växjö Katedralskola Elevplenum vid Procivitas i Växjö Elevrådet på Ingelstorpgymnasiet Elevrådet på Sunnerbogymnasiet haganässkolans elevråd Ingelstads gymnasium elevråd KCM Elevråd kungsmadskolan elevkår Oscarskåren Ryssby Fria Elevkår Sjökåren Skanska Hard-kår Smålandsgymnasiets elevkår STage4you Elevkår Stagneliusskolans elevkår Teknikums elevkår Uppvidinge elevkår Växjö Fria Fordonsgymnasium växjö frias elevkår Växjö Praktiska Ölands gymnasiums elevkår Angereds Elevkår Drottning Blankas Elevkår Göteborg Hvitfeldtska elevkår IHGR STUN Kunskapsgymnasiet Göteborgs Elevkår LM Engströms Elevkår MHEK Munkkåren Nösnäs Elevkår Schillerskas elevkår Sigrid Rudebecks Elevkår Sjölins Elevråd Almåskåren Aranäskåren DBGY Elevkår Borås Donnergymnasiets Elevkår Elevföreningen JENSEN Gymnasium Borås Elevrådet Falkenbergs gymnasieskola Elevrådet HALIB Hulebäcks Elevkår Kattegattkåren LBS Elevkår LBS Elevråd Kungsbacka Marks Elevkår Mikael Elias Elevkår Strömmaskolans elevkår Sturekåren Teknis TIS Göteborgs elevkår Tranemo Gymnasieskolas Elevråd Alströmergymnasiets elevkår senaten Bräckebygg elevkår Elevkåren Akademi Elevkåren Katedralskolan Elevkåren på De la Gardiegymnasiet Ester Mosessons Elevkår Fågelviks elevkår Gunillakåren Karlbergs Elevkår Mågs elevkår Nils Ericsons Elevkår Polhemskåren Västerhöjds Elevkår Ållebergsgymnasiets Elevkår Östrabo elevkår Blackebergs Elevkår Bromma Gymnasiums Elevkår Carlforsskas Elevkår DAGYs Elevkår Elevkåren vid Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm Elevrådet vid ABB industrigymnasium Enskilda Kåren Nyköping JensenGymnasiumVästra Elevkår Klaras Elevkår Lidingös Elevkår MediaGymnasiet i Nacka MLE Nacka gymnasiums elevkår NTI Gymnasiet Stockholm Elevkår TEK The Core Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplans Elevkår Åva elevråd Öknaskolans Elevråd Elevkåren vid Östra Real Franska skolans Elevkår Gullviva Gymnasiums Fria Elevkår Hermods Elevkår Kungsholmens Gymnasiums Elevkår Norra Reals Elevkår NT-Gymnasiets Elevkår S:ta Ragnhilds Elevkår Södra Latins Elevkår TG Elevkår The IB Student Union Tullinge gymnasium elevkår Arlandas Elevkår Europakåren Globala gymnasiets elevkår KKF Klara södras elevkår Kulturama Gymnasiums Elevkår Rudbecks elevkår SMV Tyska Skolan Spånga Elevkår The Student Union of IEGS Viktor Rydberg Odenplans Elevkår Didaktus Elevkår Liljeholmen Elevkåren Duveholm och KTC Enskilda gymnasiets elevkår IKE Jensen Gymnasium Västerås Elevkår KGVE Kristofferskolans Elevkår KSKÅREN Kungstensgymnasiets Elevkår Kunskapsgymnasiet Globens Elevkår Rymds Elevkår TEEO Ullvikåren Celsiusskolans elevkår Cultus elevråd Ekebys Elevkår Elevkåren Katedral Elevkåren Rosendal Fyrisskolans elevkår Hagströmska Elevkår Hardkåren IGUEK IT-Gymnasiet Uppsalas elevkår JB uppsala elevråd Jensen gymnasium Uppsalas Elevkår Kunskapsgymnasiets Elevkår Uppsala Linnés Elevkår Praktiska Dreamkår Skrapans Elevkår TBS uppsala elevkår UWS Elevkår Westerlundskas Elevkår Wilhelm Haglunds Elevråd ALE Berzans Elevkår Bildningscentrum Facettens Elevråd Birgittaskolans Elevkår Björko Elevkår Elevrådet Eksjö Gymnasium Elevrådet på Kunskapsgymnasiet Norrköping Folkungaskolans Fria Elevkår Grennaskolans Elevkår Hagagymnasiets Elevråd Himmelkåren JB NKPG Katedralskolans Elevkår KGLE MTU s Elevkår Nyströmskas Elevkår Platengymnasiets Elevkår Sanda Elevkår Thorén Business School Linköpings Elevkår Allékåren JENSEN Orebro Karolinska skolans Elevkår KGK Elevkår Lindeskolans Elevkår Risbergska skolans Elevråd Stjerneskolans Elevkår SÄG:s Elevkår TBS Karlstad Elevkår Teknis Elevråd Tingvallas Elevkår TSE Älvstrandsgymnasiets Elevkår Borgis elevkår Dahlandergymnasiets elevråd Elevkåren Lugnetgymnasiet Elevrådet på ABB Industrigymnasium Ludvika Hagagymnasiets elevråd Hagströmskas elevkår Helixgymnasiets elevråd Kristinegymnasiets elevkår Leksands gymnasiums elevråd Mount High Elevkår Polhemsskolans elevkår Sandvikens Elevkår Soltorgs Elevråd Staffangymnasiets Elevkår Stiernhööksgymnasiets elevkår Torsbergsgymnasiets elevråd Voxnadalens gymnasiums elevråd Dragonskolans Elevkår Elevkåren Theta Hedbergskas elevkår JB gymnasiet Skellefteå elevråd Midgårds Elevkår Nolaskolans Elevråd Parkskolans Elevkår Skvaderns Elevstyrelse UIG Elevkår Västermalms elevkår Ådalsskolans Elevkår Östersunds gymnasieskolas elevrådsorganisation Gudlav Bilderskolans elevråd Lerums Gymnasiums Elevråd 18 19

11 Instrumentvägen Hägersten

Kvartalsrapport Kvartal 3 2013

Kvartalsrapport Kvartal 3 2013 Kvartalsrapport Kvartal 3 2013 2 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Almedalen 14 Tacklista 17 Medlemslista 18 3 Jacob, Malin, Frida, Abdul,

Läs mer

Möteshandlingar. Kongress14

Möteshandlingar. Kongress14 Möteshandlingar Kongress14 Välkommen till Kongress14! Den svenska elevrörelsen är starkare än på länge. Under 2014 kommer vi att krossa alla tidigare rekord om hur många elever som är medlemmar och engagerade

Läs mer

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Möteshandlingar Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Årsmöte 2013 Välkommen till Årsmötet Kära vänner och företrädare för Sveriges Elevkårers medlemmar, Det är vi som är den svenska elevrörelsen. Vi är en

Läs mer

Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren

Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren Abstract 1. Inledning 1.1. Problemställning 1.2. Metod 1.3 Material och källkritisk diskussion 1.3.1 Data för kvantitativ

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

FÖRBUNDET UNGA FORSKARES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

FÖRBUNDET UNGA FORSKARES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 FÖRBUNDET UNGA FORSKARES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1 FÖRORD Sveriges framtid är Unga Forskare. När vi från Förbundet Unga Forskares sida summerar det gångna året kan vi konstatera att det varit händelserikt

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år.

YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år. Årsberättelse 2011 YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år. Copyright och produktion Young Entrepreneurs

Läs mer

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period:

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period: Delårsrapport Kronobergs län 2012 / 2013 Lärare: Rådgivare: Period: Martin Glawe Oscar Lundin, Ung Omsorg Sverige AB 01.09.2012-31.01.2013 Innehållsförteckning 1. 2. 4. 6. 7. 9. 10. 11. VD har ordet Produktutveckling

Läs mer

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning Up Date Innehållsförteckning Juni 2012 Ordförande har ordet... Presentation av styrelsen 2012... Verksamhetsplan för 2012... Info om medlemsavgift... UWP i Stockholm, PR-teamet rapporterar... Valberedningen

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G Vi kollar kulturbudgeten sid 3-5 Smockan 10 år sid 7-15 Jazz i radion sid 16-17 Nr 5 OKT 2007 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker V:a Götaland sid 20-25 Tinnitus ett växande

Läs mer