Kvartalsrapport Kvartal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport Kvartal 4 2013"

Transkript

1 Kvartalsrapport Kvartal

2 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen och elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Årsmötet 14 Skolsmart 16 Tack 17 Medlemslista

3 Årets Elevkår 2013, SÄG:s Elev kår, var i Stockholm och besök te bland annat Handelshög skolan och PR-byrån Pronto. Ordförande Mattias Hallberg talade på Skolinspektionens dag där totalt 2000 rektorer deltog. Styrelseledamot Sofia Jannati i talarstolen under Årsmöte13. Kära vänner och medlemmar Generalsekreterarens kommentar Sista kvartalet varje år är det mycket att stå i på Sveriges Elevkårer. Vi ska arrangera kongress eller årsmöte, söka bidrag för nästa år samt se till att medlemsvärvningen går bra och att alla verksamhetsutvecklare når sina mål. Årets sista kvartal handlar både om att blicka bakåt och att blicka framåt. Resul tatet för kvartalet är ett bra avslut på året och vi har mycket positivt att ta med oss in i nästa år. Jag tycker vi lyckades bra med allt detta under 2013, men precis som tidigare år är det medlemsvärvning en som fortsätter att vara utmaningen. Återigen var vi inte klara med att samla in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser och allt annat som krävs för medlemskap vid årsskiftet, även om det arbetet går i rätt riktning. Men det innebär fortfarande att vi återigen lägger tid i början av nya året för att bli klara med föregående års medlemsvärvning. Vårt årsmöte blev en stor succé. Det beslut som påverkar verksamheten mest under 2014 var att inrätta ett internationellt utskott under styrelsen som ska verka för allas rätt till utbildning. En annan stor händelse var att PISA-undersökningen presenterades, med oroväckande resultat. Det stora kunskaps tapp som Sveriges 15-åringar gjort sedan början av 00-talet kommer definitivt att stå i centrum för den skolpo litiska debatten under supervalåret Inspiration13, ett av våra lokala arrangemang i Stockholm där medlemmar deltog på föreläs ningar, workshops och utbytte erfarenheter. I slutet av året drar vi lärdom av nya satsningar på medlemmsvärvningen och använder det till att göra nästa år ännu bättre. Vi har bland annat levererat ett ekonomiskt resultat över förväntan genom att både öka intäkterna och sänka kostnaderna. Vi har samtidigt fortsatt att leverera medlemsservice av mycket hög kvalitet. Att hålla den nivån samtidigt som vi ökar det ekono miska resultatet kräver både bra styrning och tydliga effektiviseringsåtgärder. Vi kommer dock inte att nöja oss med detta utan vi kommer nu att sikta ännu högre för att fortsätta leverera bra resultat och medlemsservice av toppkvalitet. 5

4 NYA MEDLEMSFÖRENINGAR 26 nya medlemsorganisationer har värvats. FÖRNYADE MEDLEMSKAP 254 medlemsorganisationer har förnyat sitt medlemskap. STYRELSEUTBILDNINGAR Våra medarbetare Philip Österbo, Freja Hedman och Axel Edlund välkomnar deltagarna till Upp SUPPORT medlemsorganisationer har deltagit på styrelseutbildningar. Malin Alfredsson delar ut pris till Polhemskåren som medlemsvärvade bäst i Göteborgsområdet. Jason Diakité besökte Malmö Borgarskolas elevkår under en medlemsaktivitet. Han fick med sig skolans snygga hoodie. Organisationen och elevrörelsen Fokus för både Sveriges Elevkårer och våra medlemsorganisationer har under hösten legat på medlemsvärvning. 273 ANTAL ELEVKÅRER medlemsorganisationer har fått s up p o r t. 80,36 % eller 224 stycken av våra 280 medlemsföreningar är elevkårer. SÄG:s elevkår var en av många som dramatiserade egen julkalender som sändes i olika avsnitt fram till jul. Utöver medlemsvärvning så har mycket arbete lagts på att genomföra styrelseutbildningar för att säkerställa att nya elevkårstyrelser har den kunskap och de verktyg de behöver för att bedriva framgångsrikt elevkårsarbete. I oktober genomförde vi ett flertal lokala arrangemang för våra medlemmar. På Upp13 i Lund fick deltagarna lyssna på en föreläsning om ledarskap samt delta på workshops om ämnen som politik och ekonomi. I Stockholm arrangerade vi Inspiration13 där deltagarna fick lyssna på inspirerande föreläsning ar och delta på workshops som behandlade ämnen som opinionsbildning och lobbying samt ekonomi och projektarbete. I Göteborg arrangerade vi Maximera13 i Göteborg där deltagarna fick lyssna på föreläsningar om bland annat projektledning och ledarskap. MAJORITETSKÅRER 33,57 % av våra medlemsföreningar är majoritetskårer, vilket innebär att fler än hälften av eleverna på skolan är anslutna till föreningen. Utöver föreläsningar och workshops fick deltagarna under arrangemangen också möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med varandra. Elevkårernas verksamhet tar ordentlig fart under höstterminens andra halva och präglas av skolkamper, julkalendrar och avslutningsaktiviteter. Även påverkansarbete, främst kring arbetsmiljö, har bedrivits med framgång av flera elevkårer. 6 7

5 Resultaträkning Utfall Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning S:a Rörelsens intäkter och lagerförändringar Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 0 Övriga externa kostnader Personalkostnader S:a Rörelsens kostnader inkl. råvaror Försäljning Peppade medlemmar deltog på Upp13 i Malmö! Den årliga Kalmarrugbyn arrangeras av elevkårerna Stagg, Jenny och Lars Kagg och får stor uppmärksamhet av såväl eleverna själva som media. Ekonomi Vi rapporterar positiva besked angående resultatet. Försäljningen av utbildningar och föreläsningar har ökat och nya satsningar har gjorts på samarbeten med externa parter. Under hela 2013 har vi aktivt arbetat med att öka försäljning av utbildningar och föreläsningar. Det, tillsammans med våra regionala samarbetsavtal samt minskade kostnader, har bidragit till ett bra resultat. En ny satsning för oss har varit samarbetet med externa parter. Under Årsmöte13 introducerade vi en mässa - en möjlighet för våra medlemmar att träffa företag och organisationer. Denna satsning gick myck et bra och det uppskattades både av medlemmarna och utställare. Utöver de ekonomiska fördelar som detta medför är detta även ett bra sätt att förmedla kontakter mellan medlemmar och företag som arbetar inom områden av intresse för våra medlemmar. Satsningen fortsätter inför framtida arrangemang, nu närmast Upptakt14. Avskrivningar Avskrivningar S:a Avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Övr. ränteintäkter och likn. resultatposter Räntekostnader och likn. resultatposter S:a Resultat från finansiella investeringar Beräknar resultat Balansräkning Ing. Balans Utfall Utg. Balans Tillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar S:a Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a Eget kapital och skulder Beräknat resultat Kassaflöde Försäljning av utbildningar, föreläsningar och workshops till kommuner, skolor och andra parter. Oktober November December Likvida medel vid periodens början Inbetalningar Utbetalningar Likvida medel vid periodens slut Q1 Q2 Q3 Q4 8 9

6 Inblick Nystartade UBG Elevkår tog i ordentligt för att fira halloween. För sina 400 medlemmar anordnades en utklädningsdag som satte en härlig prägel på en annars vanlig skoldag där hela skolan blev pyntad. Lokalmedia passade stolt på att visa upp elevkåren som tagit ordentlig fart under sitt första år.

7 ELEVKÅR vs ELEVRÅD Nyhetssidor I artiklar på hemsidor används elevkår för att beskriva elevers organisering i 32,2 % av fallen, jämfört med elevråd som används i 67,8 % av fallen, varav majoriteten gäller verksamhet på grundskolan. Ordförande Mattias tillsammans med Lena Sundström. Under hösten samarbetade vi med Kalla Fakta i deras gransk ning av skolsnusket. Sociala medier I sociala medier används elevkår för att beskriva elevers organisering i 69,6 % av fallen, jämfört med elevråd som används i 30,4 % av fallen, varav majoriteten gäller verksamhet på grundskolan. I Göteborg arrangerades Maximera13 för medlemmar som fick delta på workshops och utbytte erfarenheter. Jan Björklund var en av profilerna som satte sig framför kameran och berättade om sin egna skoltid för oss. Media Elevkårens dag firades den 17 november och till det genomförde vi en kampanj för ett uppmärksamma hur betydelsefull skoltiden är. Vi hann med två boksläpp och även lanseringen av vår nya hemsida. Vår medianärvaro fortsätter att vara stark. Framför allt fortsätter både organisationen och elev rörelsen att växa i sociala medier. Även våra medlems organisationer syns mer och mer i alla medier. Välgjorda satsningar på appar, podcasts och egna nyhetssändningar är några av de produktioner som flera av våra medlemmar skapat med framgång. Besök på hemsidan Våra advokater Fredrik Engström och Peter Hellman släppte boken Myndighetsutövning i skolan. Genom Elevrörelsens förlag har vi släppt andra delen i serien av Elevrätt. Denna andra del fokuserade på arbetsmiljön i skolan. I samma anda samarbetade vi med TV4 och Kalla Fakta i deras höstsatsning Skolsnusk, där ämnet belystes än mer. Vi skrev debattinlägg i Expressen om PISA-undersökningen som följdes upp med separat intervju med ordförande Mattias Hallberg. Även i Corren hade vi debattartikel, tillsammans med Linköpings Elevkårers ordförande Jennifer Cardell Q1 Q2 Q3 Q4 Under Q4 lanserade vi vår nya hemsida och statistiken för antalet besökare började räknas om. Därför är siffran något missvisande

8 Microsofts tekniska direktör Richard Lind invigningstalade och pratade om framtidens teknik och innovationer. Under årsmötet röstades en ny alkoholpolicy och även ett offi ciellt engelskt namn antogs. Efter debatterna ordnade Skolsmart med festligheter för deltagarna. Årsmöte13 Över 200 deltagare samlades på Stock holms universitet för att besluta om elev rörelsens framtid. Nya möjligheter för externa samarbeten, underhålln ing och framstående gäster var några av helgens höjdpunkter, utöver själva årsmötesagendan. Årsmöte13 gick av stapeln i november och samlade 93 elevkårer som bland annat beslutade om ett of ficiellt engelskt namn för vår organisation - Swedish Federation of Student Unions. Ett initiativ om ett internationellt utskott inom organisation startades och arbetet inom det utskottet tar fart i och med det nya året. Nytt för detta årsmöte var vår satsning på samarbete med externa parter. Microsoft sponsrade helgen och tryckte bland annat årsmöteshandlingarna. Tillsam mans med 14 andra företag och organisationer fyllde de vår mässa med montrar och gav medlemmarna bra möjlighet att inspireras och inleda samarbeten till sina verksamheter. 14 Utöver medlemmarna själva fanns även några fram stående gäster på plats. Microsfts tekniska direktör höll invigningstalet om framtidens teknik, Miljö partiets språkrör Gustav Fridolin gjorde ett instick i en paus under debatterna och vår egna alumn, tillika departementsråd, Katarina Engberg avslutningsta lade. Under lördagskvällen ordnade Skolsmart fest för nya boksläppet, med DJ s på plats och upp trädande av Sirena. Ebba Grape, ordför ande Elev kåren Katedralskolan i Skara, i talarstolen. I SIFFROR 1 93 nytt namn. Vårt officiella engelska namn är nu Swedish Federation of Student Unions. elevkårer från hela landet var på plats med totalt nästan 200 deltagare. 15

9 Tack! Vi vill rikta ett särskilt tack till alla er som är med och finansierar elevers fria organisering och därigenom skapar en bättre skoltid för Sveriges elever. Den andra delen i Skolsmarts serie Elevrätt släpptes på årsmötet. Boken handlar om arbetsmiljö för gymnasieelever. Bidragsgivare Skolor och organisationer Under boksläppet på årsmötets lördagskväll uppträdde bland annat artisten Sirena. Skolsmart Skolan är Sveriges största arbetsplats. För att uppmärksamma betydelsen av arbetsmiljölagen där firades boksläppet av Elevrätt - arbetsmiljö för gymnasieelever under Årsmöte13. Utifrån de lagar och regler som gäller för arbetsmiljön i gymnasieskolan beskriver Elevrätt - arbetsmiljö för gymnasieelever skolans skyldigheter, elevers rättigheter och elevskyddsombudens uppdrag. Ju bättre eleverna känner till dem, desto mer kan de förbättra skolans arbetsmiljöarbete. På Årsmöte13 arrangerade Skolsmart en fest för boksläppet med tävlingar, livemusik av Sirena och en utställning med bokillustratören Sara Granérs teckningar. Arvsfonden Ungdomsstyrelsen Skolverket Kommuner Göteborgs stad Halmstad kommun Hässleholms kommun Köpings kommun Stockholms Stad Växjö kommun Ängelholms kommun Kalmarsunds gymnasieförbund Regionala Samarbetsorganisationer Dalarnas Elevkårer Göteborg och Bohusläns Elevkårer Hallands Elevkårer Malmös Elevkårer Mälardalens Elevkårer Norra Sörmlands Elevråd Norra Älvsborg och Skaraborgs Elevkårer Skånes Elevråd Stockholms Elevkårer Södra Södermanlands Elevkårer Uppsala Läns Elevråd Uppsalas Elevkårer Värmlands Elevkårer Västernorrlands Elevkårer Elevrätt - arbetsmiljö för gymnasieelever är den andra boken i serien Elevrätt som Skolsmart släpper för Sveriges Elevkårers medlemmar. Boken ges ut av Elevrörelsens förlag och serien finns att beställa på vår hemsida

10 Medlemmar Medlemslista 31 december (Medlemmar med fullständig inrapportering vid årsskiftet): Allvar Gullstrands elevkår Bergagymnasiets Elevkår Borgar Carl Adolph Agardhs Elevkår Cybergymnasiets elevkår Einar Hansens elevkår Elevkåren vid Pauli Gymnasium Hermods Elevkår Malmö Jensens Elevkår Katedralskolans fristående elevkår Klippans Elevkår Kunskapsgymnasiet elevkår Lars-Erik Larsson Gymnasiets Elevkår Malmö Latins Elevkår Polhems elevkår Realgymnasiet Lunds Elevkår SSG Elevkår Sunds Elevkår TBS Malmö Elevkår Vipans elevkår Österlengymnasiets Elevkår Bryggeriets Gymnasiums Elevkår Drottning Blankas Elevkår Elevkåren af ProCivitas Elevkåren vid Bladins Elevkåren vid Rytmus Elevkåren vid Universitetholmens gymnasium EVV Humanus elevkår LFTG kåren Malmö Praktiskas Elevkår NFU Elevråd Nils Holgerssons elevkår NTI elevkår P.R.I.M.E.S.T Elevråd Parkgymnasiets elevkår Plusgymnasiet Malmös Elevkår Praktiska elevkår S:t Petri elevkår SRG-Svedalas elevråd Stadsbönnernas elevkår Yrkesgymnasiets Elevkår ÖPEK ABSOLUTPLUS C4 Elevkår Ekbackeskolans Elevkår Elevkåren vid Österänggymnasiet Framtida elevkår HTS elevkår Jacobsskolans Elevkår KPGs elevkår LBS Kristianstads elevkår nordenbergsskolans elevråd Söderports elevkår UBC Elevkår Wendesgymnasiets elevkår Önnestadsgymnasiets Elevråd Akademi Båstad Gymnasiums Elevkår Apelryds Elevkår Culturas Elevkår Elevkåren vid Campeon Frigymnasium Elevkåren vid Nicolai Elevkåren vid Procivitas i Helsingborg Elevkåren vid Rönnowska Filbornas Elevkår Kullagymnasiets elevkår Olympias Elevkår Peabskolans elevkår Rönnes elevkår Sportgymnasiets Elevkår Tycho Brahes Elevkår Valhalls Elevkår af Chapman Elevkåren på Blekinges naturbruksgymnasiet Elevkåren vid Jenny Nyströmsskolan Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet Elevkåren vid Växjö Katedralskola Elevplenum vid Procivitas i Växjö Elevrådet på Ingelstorpgymnasiet Elevrådet på Sunnerbogymnasiet haganässkolans elevråd Ingelstads gymnasium elevråd KCM Elevråd kungsmadskolan elevkår Oscarskåren Ryssby Fria Elevkår Sjökåren Skanska Hard-kår Smålandsgymnasiets elevkår STage4you Elevkår Stagneliusskolans elevkår Teknikums elevkår Uppvidinge elevkår Växjö Fria Fordonsgymnasium växjö frias elevkår Växjö Praktiska Ölands gymnasiums elevkår Angereds Elevkår Drottning Blankas Elevkår Göteborg Hvitfeldtska elevkår IHGR STUN Kunskapsgymnasiet Göteborgs Elevkår LM Engströms Elevkår MHEK Munkkåren Nösnäs Elevkår Schillerskas elevkår Sigrid Rudebecks Elevkår Sjölins Elevråd Almåskåren Aranäskåren DBGY Elevkår Borås Donnergymnasiets Elevkår Elevföreningen JENSEN Gymnasium Borås Elevrådet Falkenbergs gymnasieskola Elevrådet HALIB Hulebäcks Elevkår Kattegattkåren LBS Elevkår LBS Elevråd Kungsbacka Marks Elevkår Mikael Elias Elevkår Strömmaskolans elevkår Sturekåren Teknis TIS Göteborgs elevkår Tranemo Gymnasieskolas Elevråd Alströmergymnasiets elevkår senaten Bräckebygg elevkår Elevkåren Akademi Elevkåren Katedralskolan Elevkåren på De la Gardiegymnasiet Ester Mosessons Elevkår Fågelviks elevkår Gunillakåren Karlbergs Elevkår Mågs elevkår Nils Ericsons Elevkår Polhemskåren Västerhöjds Elevkår Ållebergsgymnasiets Elevkår Östrabo elevkår Blackebergs Elevkår Bromma Gymnasiums Elevkår Carlforsskas Elevkår DAGYs Elevkår Elevkåren vid Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm Elevrådet vid ABB industrigymnasium Enskilda Kåren Nyköping JensenGymnasiumVästra Elevkår Klaras Elevkår Lidingös Elevkår MediaGymnasiet i Nacka MLE Nacka gymnasiums elevkår NTI Gymnasiet Stockholm Elevkår TEK The Core Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplans Elevkår Åva elevråd Öknaskolans Elevråd Elevkåren vid Östra Real Franska skolans Elevkår Gullviva Gymnasiums Fria Elevkår Hermods Elevkår Kungsholmens Gymnasiums Elevkår Norra Reals Elevkår NT-Gymnasiets Elevkår S:ta Ragnhilds Elevkår Södra Latins Elevkår TG Elevkår The IB Student Union Tullinge gymnasium elevkår Arlandas Elevkår Europakåren Globala gymnasiets elevkår KKF Klara södras elevkår Kulturama Gymnasiums Elevkår Rudbecks elevkår SMV Tyska Skolan Spånga Elevkår The Student Union of IEGS Viktor Rydberg Odenplans Elevkår Didaktus Elevkår Liljeholmen Elevkåren Duveholm och KTC Enskilda gymnasiets elevkår IKE Jensen Gymnasium Västerås Elevkår KGVE Kristofferskolans Elevkår KSKÅREN Kungstensgymnasiets Elevkår Kunskapsgymnasiet Globens Elevkår Rymds Elevkår TEEO Ullvikåren Celsiusskolans elevkår Cultus elevråd Ekebys Elevkår Elevkåren Katedral Elevkåren Rosendal Fyrisskolans elevkår Hagströmska Elevkår Hardkåren IGUEK IT-Gymnasiet Uppsalas elevkår JB uppsala elevråd Jensen gymnasium Uppsalas Elevkår Kunskapsgymnasiets Elevkår Uppsala Linnés Elevkår Praktiska Dreamkår Skrapans Elevkår TBS uppsala elevkår UWS Elevkår Westerlundskas Elevkår Wilhelm Haglunds Elevråd ALE Berzans Elevkår Bildningscentrum Facettens Elevråd Birgittaskolans Elevkår Björko Elevkår Elevrådet Eksjö Gymnasium Elevrådet på Kunskapsgymnasiet Norrköping Folkungaskolans Fria Elevkår Grennaskolans Elevkår Hagagymnasiets Elevråd Himmelkåren JB NKPG Katedralskolans Elevkår KGLE MTU s Elevkår Nyströmskas Elevkår Platengymnasiets Elevkår Sanda Elevkår Thorén Business School Linköpings Elevkår Allékåren JENSEN Orebro Karolinska skolans Elevkår KGK Elevkår Lindeskolans Elevkår Risbergska skolans Elevråd Stjerneskolans Elevkår SÄG:s Elevkår TBS Karlstad Elevkår Teknis Elevråd Tingvallas Elevkår TSE Älvstrandsgymnasiets Elevkår Borgis elevkår Dahlandergymnasiets elevråd Elevkåren Lugnetgymnasiet Elevrådet på ABB Industrigymnasium Ludvika Hagagymnasiets elevråd Hagströmskas elevkår Helixgymnasiets elevråd Kristinegymnasiets elevkår Leksands gymnasiums elevråd Mount High Elevkår Polhemsskolans elevkår Sandvikens Elevkår Soltorgs Elevråd Staffangymnasiets Elevkår Stiernhööksgymnasiets elevkår Torsbergsgymnasiets elevråd Voxnadalens gymnasiums elevråd Dragonskolans Elevkår Elevkåren Theta Hedbergskas elevkår JB gymnasiet Skellefteå elevråd Midgårds Elevkår Nolaskolans Elevråd Parkskolans Elevkår Skvaderns Elevstyrelse UIG Elevkår Västermalms elevkår Ådalsskolans Elevkår Östersunds gymnasieskolas elevrådsorganisation Gudlav Bilderskolans elevråd Lerums Gymnasiums Elevråd 18 19

11 Instrumentvägen Hägersten

Kvartalsrapport Kvartal 1 2014

Kvartalsrapport Kvartal 1 2014 Kvartalsrapport Kvartal 1 2014 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen och elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Skolval 2014 14 ESO-turnén 16 Tack 17 Medlemslista 18

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 2 2014

Kvartalsrapport Kvartal 2 2014 Kvartalsrapport Kvartal 2 2014 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen & elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Upptakt 14 Skolval 16 Tacklista 17 Medlemslista 18 2 3

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 2 2013

Kvartalsrapport Kvartal 2 2013 Kvartalsrapport Kvartal 2 2013 2 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Upptakt 6 Media 8 Inblick 10 Elevrörelsen 12 Ekonomi 13 Skolsmart 14 Tacklista 16 Medlemslista 17 3 Styrelsen har bland

Läs mer

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Almedalen. Medlemmar

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Almedalen. Medlemmar Q1Q2 Q3Q4 1 Innehåll 3 5 7 11 13 15 16 Förord Organisation Ekonomi Media Almedalen Tack Medlemmar 2 Förord Kära medlemmar, Tiden under skolstarten har innehållit mängder av välkomstaktiviteter i syfte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 13/14

Verksamhetsberättelse 13/14 Verksamhetsberättelse 13/14 Nu har vår styrelses tvååriga mandatperiod snart nått sitt slut. Det andra året har präglats av våra sex principer: medlemsfokus och demokrati, tillgänglighet och långsiktighet

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 3 2013

Kvartalsrapport Kvartal 3 2013 Kvartalsrapport Kvartal 3 2013 2 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Almedalen 14 Tacklista 17 Medlemslista 18 3 Jacob, Malin, Frida, Abdul,

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 1 2013

Kvartalsrapport Kvartal 1 2013 Kvartalsrapport Kvartal 1 2013 Innehåll 2 Kära vänner och medlemmar 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Regional Medlemsservice 6 Kommunikation 8 Inblick 10 Administration 12 Projekt 13 Ekonomi 14 Alumnimiddag

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Möteshandlingar Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Årsmöte 2013 Välkommen till Årsmötet Kära vänner och företrädare för Sveriges Elevkårers medlemmar, Det är vi som är den svenska elevrörelsen. Vi är en

Läs mer

Ordförande har ordet. UTBILDNING & SUPPORT s. 33. ELEVRÖRELSEN s. 3. ORDFÖRANDE HAR ORDET s. 5. ORGANISATIONEN & ELEVRÖRELSEN s. 7

Ordförande har ordet. UTBILDNING & SUPPORT s. 33. ELEVRÖRELSEN s. 3. ORDFÖRANDE HAR ORDET s. 5. ORGANISATIONEN & ELEVRÖRELSEN s. 7 2013 2012 Elevrörelsen Elevrörelsen är en idéburen rörelse där elever använder engagemang och organisering för att förbättra samhället. Skoltiden har en speciell betydelse i människors liv. Elevrörelsen

Läs mer

Möteshandlingar. Kongress14

Möteshandlingar. Kongress14 Möteshandlingar Kongress14 Välkommen till Kongress14! Den svenska elevrörelsen är starkare än på länge. Under 2014 kommer vi att krossa alla tidigare rekord om hur många elever som är medlemmar och engagerade

Läs mer

FRAMTIDENS LÄRANDE. Nagot som ger jobb? - en bok skriven på en timme av deltagare på Upptakt14

FRAMTIDENS LÄRANDE. Nagot som ger jobb? - en bok skriven på en timme av deltagare på Upptakt14 FRAMTIDENS LÄRANDE Nagot som ger jobb? - en bok skriven på en timme av deltagare på Upptakt14 OM BOKEN 2013 gick var fjärde ungdom utan jobb. Det vill vi göra någonting åt. Därför samlade vi deltagare

Läs mer

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-01-01-- 2013-01-15

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-01-01-- 2013-01-15 1/2013 Meddelanden 2013 Reg.dat. 2013-01-03 2/2013 Delegationsbeslut 2013 Reg.dat. 2013-01-03 3/2013 Information/Överläggning Reg.dat. 2013-01-03 4/2013 Förbundskommitténs protokoll 2013 Reg.dat. 2013-01-03

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel VVS och Fastighet samhäll

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd Ärendet Marina Läroverket Marinteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om att

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren

Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren Abstract 1. Inledning 1.1. Problemställning 1.2. Metod 1.3 Material och källkritisk diskussion 1.3.1 Data för kvantitativ

Läs mer

Tabell A; Gymnasieprogram UPPSALA län; 42 gymnasieskolor

Tabell A; Gymnasieprogram UPPSALA län; 42 gymnasieskolor Bilaga 2 sid. 1 (6) Tabell A; Gymnasie UPPSALA län; 42 gymnasieskolor 1 1 Bygg och anläggning: Westerlundska gymnasiet Enköping, Högbergsskolan Tierp, Bolandsskolan Uppsala, Uppsalas praktiska gymnasium,

Läs mer

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237 GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever Skapaskolan Stockholm 63 Profilskolan Stockholm 61 Magitaskolan Stockholm 20 Akers friskola F-9 Stockholm 237 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Stockholm 163 Elma School Stockholm

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Engagemang i grundskolan

Engagemang i grundskolan Engagemang i grundskolan Årsmöteshandlingar 2014 Verksamhetsberättelse 13/14 Sveriges Elevråd har under det gångna verksamhetsåret vidgats på flera sätt. Medlemsmässigt har organisationen ökat markant

Läs mer

Uttagsdatum 2013-11-11. Kod Kommun Skolenhetskod. Gymnasieskola. huvudman

Uttagsdatum 2013-11-11. Kod Kommun Skolenhetskod. Gymnasieskola. huvudman Uttagsdatum 2013-11-11 Skolenhetsnamn Typ av huvudman Kod Kommun Skolenhetskod Gymnasieskola 0114 Upplands Väsby 82372485 Energigymnasiet Upplands Väsby Enskild J 0114 Upplands Väsby 54882637 Peabskolan

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Särskilda sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2011/12:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Ungdomens riksdag Sammanfattning Klasserna

Läs mer

Postnr. Ort Skola Ant A ID B C D E F I K L M N Pi V W BI BME Totalt 22000 Alingsås Alströmergymnasiet 1 1 1 3 22000 Arvidsjaur Sandbackaskolan 1 1

Postnr. Ort Skola Ant A ID B C D E F I K L M N Pi V W BI BME Totalt 22000 Alingsås Alströmergymnasiet 1 1 1 3 22000 Arvidsjaur Sandbackaskolan 1 1 Postnr. Ort Skola Ant A ID B C D E F I K L M N Pi V W BI BME Totalt 22000 Alingsås Alströmergymnasiet 1 1 1 3 22000 Arvidsjaur Sandbackaskolan 1 1 20074 Boden Björknässkolan 1 1 22000 Bollnäs Torsbergsgymnasiet

Läs mer

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi.

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Sida 1 av 5 Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-11-01 -- 2013-11-15

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-11-01 -- 2013-11-15 m 167/2013 Stadsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Reg.dat. 2013-11-04 Avsändare SKOLVERKET Handläggare Kristina Hellström 168/2013 Verksamhetsplan 2014/2015 och budget 2014 med flerårsplan Reg.dat.

Läs mer

http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan http://www.gastronomihogskolan.com tomas.hagelberg@educ.goteborg.se 17/04/2006 Page 1

http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan http://www.gastronomihogskolan.com tomas.hagelberg@educ.goteborg.se 17/04/2006 Page 1 S-26233 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLMS GYMNASIESKOLA TELEPHONE (46) 431-80630 TELECOPIE/FAX (46) 431-12834 bnad@skola.engelholm.se http://www.egy.engelholm.se S-83013 ARE HOTELL- & RESTAURANGUTBILDNINGEN I ARE TELEPHONE

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Ett skolprojekt om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter Projektet Varje människa kan göra skillnad har nu påbörjats! Nu startar vi en pedagogisk resa tillsammans.

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Beslutslista Comenius fortbildning januari 2011

Beslutslista Comenius fortbildning januari 2011 Beslutslista Comenius fortbildning januari 2011 Beviljat Dnr Organisation Aktivitet Beslutsm otivering/ poäng Kön M/K Kommun Län 2011:257 Almby skola Örebro Sverige Kurs 87 K Örebro Örebro län 2679 2011:440

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Beviljade ansökningar försöksverksamhet gymnasial lärlingsutbildning 2008-04-03

Beviljade ansökningar försöksverksamhet gymnasial lärlingsutbildning 2008-04-03 Beviljade ansökningar försöksverksamhet gymnasial lärlingsutbildning 2008-04-03 Antal platser åk 1 ht 2008 Skola Huvudman Postadress skola Aleholmsskolan Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö 4 Alléskolan

Läs mer

Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013

Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013 Rapport 2013 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013 2013-03-12 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013 1(70) Förord Det är första gången

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 ALE Ale gymnasium, ALG Jörgen Söfelde tel: 0303-330953 ALINGSÅS Alströmergymnasiet, ASG Ann-Charlotte Karnermo tel: 0322-616321 Flora Dekor Blomsterskola,

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 2 Innehållsförteckning Praktisk information sid 4 Ordförande har ordet sid 10 Introduktion sid 12 Workshopar sid 16 Seminarier sid 27 Föreläsningar sid 28 Kvällsaktiviteter sid 32 Projektarbete sid 34

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar)

Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar) Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar) SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Tid S:t Botvids gymnasium Tomtbergavägen 10 Botkyrka 2009-06-02 13.00 Tullinge gymnasium

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE I ÅR KOMMER 1 500 SKOLOR RUNT OM I SVERIGE ARRANGERA SKOLVAL 2014. KLART ATT DIN SKOLA OCKSÅ SKA VARA MED!

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg www.helsingborg.se/gymnasiemassan www.skanegy.se NORDVÄSTRA SKÅNES KOMMUNER Gymnasiemässa 27 28 april i helsingborg Välkommen till Sundspärlan i Helsingborg Elever årskurs 8 måndag 8.30 15, allmänheten

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer