Kvartalsrapport Kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport Kvartal 4 2013"

Transkript

1 Kvartalsrapport Kvartal

2 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen och elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Årsmötet 14 Skolsmart 16 Tack 17 Medlemslista

3 Årets Elevkår 2013, SÄG:s Elev kår, var i Stockholm och besök te bland annat Handelshög skolan och PR-byrån Pronto. Ordförande Mattias Hallberg talade på Skolinspektionens dag där totalt 2000 rektorer deltog. Styrelseledamot Sofia Jannati i talarstolen under Årsmöte13. Kära vänner och medlemmar Generalsekreterarens kommentar Sista kvartalet varje år är det mycket att stå i på Sveriges Elevkårer. Vi ska arrangera kongress eller årsmöte, söka bidrag för nästa år samt se till att medlemsvärvningen går bra och att alla verksamhetsutvecklare når sina mål. Årets sista kvartal handlar både om att blicka bakåt och att blicka framåt. Resul tatet för kvartalet är ett bra avslut på året och vi har mycket positivt att ta med oss in i nästa år. Jag tycker vi lyckades bra med allt detta under 2013, men precis som tidigare år är det medlemsvärvning en som fortsätter att vara utmaningen. Återigen var vi inte klara med att samla in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser och allt annat som krävs för medlemskap vid årsskiftet, även om det arbetet går i rätt riktning. Men det innebär fortfarande att vi återigen lägger tid i början av nya året för att bli klara med föregående års medlemsvärvning. Vårt årsmöte blev en stor succé. Det beslut som påverkar verksamheten mest under 2014 var att inrätta ett internationellt utskott under styrelsen som ska verka för allas rätt till utbildning. En annan stor händelse var att PISA-undersökningen presenterades, med oroväckande resultat. Det stora kunskaps tapp som Sveriges 15-åringar gjort sedan början av 00-talet kommer definitivt att stå i centrum för den skolpo litiska debatten under supervalåret Inspiration13, ett av våra lokala arrangemang i Stockholm där medlemmar deltog på föreläs ningar, workshops och utbytte erfarenheter. I slutet av året drar vi lärdom av nya satsningar på medlemmsvärvningen och använder det till att göra nästa år ännu bättre. Vi har bland annat levererat ett ekonomiskt resultat över förväntan genom att både öka intäkterna och sänka kostnaderna. Vi har samtidigt fortsatt att leverera medlemsservice av mycket hög kvalitet. Att hålla den nivån samtidigt som vi ökar det ekono miska resultatet kräver både bra styrning och tydliga effektiviseringsåtgärder. Vi kommer dock inte att nöja oss med detta utan vi kommer nu att sikta ännu högre för att fortsätta leverera bra resultat och medlemsservice av toppkvalitet. 5

4 NYA MEDLEMSFÖRENINGAR 26 nya medlemsorganisationer har värvats. FÖRNYADE MEDLEMSKAP 254 medlemsorganisationer har förnyat sitt medlemskap. STYRELSEUTBILDNINGAR Våra medarbetare Philip Österbo, Freja Hedman och Axel Edlund välkomnar deltagarna till Upp SUPPORT medlemsorganisationer har deltagit på styrelseutbildningar. Malin Alfredsson delar ut pris till Polhemskåren som medlemsvärvade bäst i Göteborgsområdet. Jason Diakité besökte Malmö Borgarskolas elevkår under en medlemsaktivitet. Han fick med sig skolans snygga hoodie. Organisationen och elevrörelsen Fokus för både Sveriges Elevkårer och våra medlemsorganisationer har under hösten legat på medlemsvärvning. 273 ANTAL ELEVKÅRER medlemsorganisationer har fått s up p o r t. 80,36 % eller 224 stycken av våra 280 medlemsföreningar är elevkårer. SÄG:s elevkår var en av många som dramatiserade egen julkalender som sändes i olika avsnitt fram till jul. Utöver medlemsvärvning så har mycket arbete lagts på att genomföra styrelseutbildningar för att säkerställa att nya elevkårstyrelser har den kunskap och de verktyg de behöver för att bedriva framgångsrikt elevkårsarbete. I oktober genomförde vi ett flertal lokala arrangemang för våra medlemmar. På Upp13 i Lund fick deltagarna lyssna på en föreläsning om ledarskap samt delta på workshops om ämnen som politik och ekonomi. I Stockholm arrangerade vi Inspiration13 där deltagarna fick lyssna på inspirerande föreläsning ar och delta på workshops som behandlade ämnen som opinionsbildning och lobbying samt ekonomi och projektarbete. I Göteborg arrangerade vi Maximera13 i Göteborg där deltagarna fick lyssna på föreläsningar om bland annat projektledning och ledarskap. MAJORITETSKÅRER 33,57 % av våra medlemsföreningar är majoritetskårer, vilket innebär att fler än hälften av eleverna på skolan är anslutna till föreningen. Utöver föreläsningar och workshops fick deltagarna under arrangemangen också möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med varandra. Elevkårernas verksamhet tar ordentlig fart under höstterminens andra halva och präglas av skolkamper, julkalendrar och avslutningsaktiviteter. Även påverkansarbete, främst kring arbetsmiljö, har bedrivits med framgång av flera elevkårer. 6 7

5 Resultaträkning Utfall Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning S:a Rörelsens intäkter och lagerförändringar Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 0 Övriga externa kostnader Personalkostnader S:a Rörelsens kostnader inkl. råvaror Försäljning Peppade medlemmar deltog på Upp13 i Malmö! Den årliga Kalmarrugbyn arrangeras av elevkårerna Stagg, Jenny och Lars Kagg och får stor uppmärksamhet av såväl eleverna själva som media. Ekonomi Vi rapporterar positiva besked angående resultatet. Försäljningen av utbildningar och föreläsningar har ökat och nya satsningar har gjorts på samarbeten med externa parter. Under hela 2013 har vi aktivt arbetat med att öka försäljning av utbildningar och föreläsningar. Det, tillsammans med våra regionala samarbetsavtal samt minskade kostnader, har bidragit till ett bra resultat. En ny satsning för oss har varit samarbetet med externa parter. Under Årsmöte13 introducerade vi en mässa - en möjlighet för våra medlemmar att träffa företag och organisationer. Denna satsning gick myck et bra och det uppskattades både av medlemmarna och utställare. Utöver de ekonomiska fördelar som detta medför är detta även ett bra sätt att förmedla kontakter mellan medlemmar och företag som arbetar inom områden av intresse för våra medlemmar. Satsningen fortsätter inför framtida arrangemang, nu närmast Upptakt14. Avskrivningar Avskrivningar S:a Avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Övr. ränteintäkter och likn. resultatposter Räntekostnader och likn. resultatposter S:a Resultat från finansiella investeringar Beräknar resultat Balansräkning Ing. Balans Utfall Utg. Balans Tillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar S:a Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a Eget kapital och skulder Beräknat resultat Kassaflöde Försäljning av utbildningar, föreläsningar och workshops till kommuner, skolor och andra parter. Oktober November December Likvida medel vid periodens början Inbetalningar Utbetalningar Likvida medel vid periodens slut Q1 Q2 Q3 Q4 8 9

6 Inblick Nystartade UBG Elevkår tog i ordentligt för att fira halloween. För sina 400 medlemmar anordnades en utklädningsdag som satte en härlig prägel på en annars vanlig skoldag där hela skolan blev pyntad. Lokalmedia passade stolt på att visa upp elevkåren som tagit ordentlig fart under sitt första år.

7 ELEVKÅR vs ELEVRÅD Nyhetssidor I artiklar på hemsidor används elevkår för att beskriva elevers organisering i 32,2 % av fallen, jämfört med elevråd som används i 67,8 % av fallen, varav majoriteten gäller verksamhet på grundskolan. Ordförande Mattias tillsammans med Lena Sundström. Under hösten samarbetade vi med Kalla Fakta i deras gransk ning av skolsnusket. Sociala medier I sociala medier används elevkår för att beskriva elevers organisering i 69,6 % av fallen, jämfört med elevråd som används i 30,4 % av fallen, varav majoriteten gäller verksamhet på grundskolan. I Göteborg arrangerades Maximera13 för medlemmar som fick delta på workshops och utbytte erfarenheter. Jan Björklund var en av profilerna som satte sig framför kameran och berättade om sin egna skoltid för oss. Media Elevkårens dag firades den 17 november och till det genomförde vi en kampanj för ett uppmärksamma hur betydelsefull skoltiden är. Vi hann med två boksläpp och även lanseringen av vår nya hemsida. Vår medianärvaro fortsätter att vara stark. Framför allt fortsätter både organisationen och elev rörelsen att växa i sociala medier. Även våra medlems organisationer syns mer och mer i alla medier. Välgjorda satsningar på appar, podcasts och egna nyhetssändningar är några av de produktioner som flera av våra medlemmar skapat med framgång. Besök på hemsidan Våra advokater Fredrik Engström och Peter Hellman släppte boken Myndighetsutövning i skolan. Genom Elevrörelsens förlag har vi släppt andra delen i serien av Elevrätt. Denna andra del fokuserade på arbetsmiljön i skolan. I samma anda samarbetade vi med TV4 och Kalla Fakta i deras höstsatsning Skolsnusk, där ämnet belystes än mer. Vi skrev debattinlägg i Expressen om PISA-undersökningen som följdes upp med separat intervju med ordförande Mattias Hallberg. Även i Corren hade vi debattartikel, tillsammans med Linköpings Elevkårers ordförande Jennifer Cardell Q1 Q2 Q3 Q4 Under Q4 lanserade vi vår nya hemsida och statistiken för antalet besökare började räknas om. Därför är siffran något missvisande

8 Microsofts tekniska direktör Richard Lind invigningstalade och pratade om framtidens teknik och innovationer. Under årsmötet röstades en ny alkoholpolicy och även ett offi ciellt engelskt namn antogs. Efter debatterna ordnade Skolsmart med festligheter för deltagarna. Årsmöte13 Över 200 deltagare samlades på Stock holms universitet för att besluta om elev rörelsens framtid. Nya möjligheter för externa samarbeten, underhålln ing och framstående gäster var några av helgens höjdpunkter, utöver själva årsmötesagendan. Årsmöte13 gick av stapeln i november och samlade 93 elevkårer som bland annat beslutade om ett of ficiellt engelskt namn för vår organisation - Swedish Federation of Student Unions. Ett initiativ om ett internationellt utskott inom organisation startades och arbetet inom det utskottet tar fart i och med det nya året. Nytt för detta årsmöte var vår satsning på samarbete med externa parter. Microsoft sponsrade helgen och tryckte bland annat årsmöteshandlingarna. Tillsam mans med 14 andra företag och organisationer fyllde de vår mässa med montrar och gav medlemmarna bra möjlighet att inspireras och inleda samarbeten till sina verksamheter. 14 Utöver medlemmarna själva fanns även några fram stående gäster på plats. Microsfts tekniska direktör höll invigningstalet om framtidens teknik, Miljö partiets språkrör Gustav Fridolin gjorde ett instick i en paus under debatterna och vår egna alumn, tillika departementsråd, Katarina Engberg avslutningsta lade. Under lördagskvällen ordnade Skolsmart fest för nya boksläppet, med DJ s på plats och upp trädande av Sirena. Ebba Grape, ordför ande Elev kåren Katedralskolan i Skara, i talarstolen. I SIFFROR 1 93 nytt namn. Vårt officiella engelska namn är nu Swedish Federation of Student Unions. elevkårer från hela landet var på plats med totalt nästan 200 deltagare. 15

9 Tack! Vi vill rikta ett särskilt tack till alla er som är med och finansierar elevers fria organisering och därigenom skapar en bättre skoltid för Sveriges elever. Den andra delen i Skolsmarts serie Elevrätt släpptes på årsmötet. Boken handlar om arbetsmiljö för gymnasieelever. Bidragsgivare Skolor och organisationer Under boksläppet på årsmötets lördagskväll uppträdde bland annat artisten Sirena. Skolsmart Skolan är Sveriges största arbetsplats. För att uppmärksamma betydelsen av arbetsmiljölagen där firades boksläppet av Elevrätt - arbetsmiljö för gymnasieelever under Årsmöte13. Utifrån de lagar och regler som gäller för arbetsmiljön i gymnasieskolan beskriver Elevrätt - arbetsmiljö för gymnasieelever skolans skyldigheter, elevers rättigheter och elevskyddsombudens uppdrag. Ju bättre eleverna känner till dem, desto mer kan de förbättra skolans arbetsmiljöarbete. På Årsmöte13 arrangerade Skolsmart en fest för boksläppet med tävlingar, livemusik av Sirena och en utställning med bokillustratören Sara Granérs teckningar. Arvsfonden Ungdomsstyrelsen Skolverket Kommuner Göteborgs stad Halmstad kommun Hässleholms kommun Köpings kommun Stockholms Stad Växjö kommun Ängelholms kommun Kalmarsunds gymnasieförbund Regionala Samarbetsorganisationer Dalarnas Elevkårer Göteborg och Bohusläns Elevkårer Hallands Elevkårer Malmös Elevkårer Mälardalens Elevkårer Norra Sörmlands Elevråd Norra Älvsborg och Skaraborgs Elevkårer Skånes Elevråd Stockholms Elevkårer Södra Södermanlands Elevkårer Uppsala Läns Elevråd Uppsalas Elevkårer Värmlands Elevkårer Västernorrlands Elevkårer Elevrätt - arbetsmiljö för gymnasieelever är den andra boken i serien Elevrätt som Skolsmart släpper för Sveriges Elevkårers medlemmar. Boken ges ut av Elevrörelsens förlag och serien finns att beställa på vår hemsida

10 Medlemmar Medlemslista 31 december (Medlemmar med fullständig inrapportering vid årsskiftet): Allvar Gullstrands elevkår Bergagymnasiets Elevkår Borgar Carl Adolph Agardhs Elevkår Cybergymnasiets elevkår Einar Hansens elevkår Elevkåren vid Pauli Gymnasium Hermods Elevkår Malmö Jensens Elevkår Katedralskolans fristående elevkår Klippans Elevkår Kunskapsgymnasiet elevkår Lars-Erik Larsson Gymnasiets Elevkår Malmö Latins Elevkår Polhems elevkår Realgymnasiet Lunds Elevkår SSG Elevkår Sunds Elevkår TBS Malmö Elevkår Vipans elevkår Österlengymnasiets Elevkår Bryggeriets Gymnasiums Elevkår Drottning Blankas Elevkår Elevkåren af ProCivitas Elevkåren vid Bladins Elevkåren vid Rytmus Elevkåren vid Universitetholmens gymnasium EVV Humanus elevkår LFTG kåren Malmö Praktiskas Elevkår NFU Elevråd Nils Holgerssons elevkår NTI elevkår P.R.I.M.E.S.T Elevråd Parkgymnasiets elevkår Plusgymnasiet Malmös Elevkår Praktiska elevkår S:t Petri elevkår SRG-Svedalas elevråd Stadsbönnernas elevkår Yrkesgymnasiets Elevkår ÖPEK ABSOLUTPLUS C4 Elevkår Ekbackeskolans Elevkår Elevkåren vid Österänggymnasiet Framtida elevkår HTS elevkår Jacobsskolans Elevkår KPGs elevkår LBS Kristianstads elevkår nordenbergsskolans elevråd Söderports elevkår UBC Elevkår Wendesgymnasiets elevkår Önnestadsgymnasiets Elevråd Akademi Båstad Gymnasiums Elevkår Apelryds Elevkår Culturas Elevkår Elevkåren vid Campeon Frigymnasium Elevkåren vid Nicolai Elevkåren vid Procivitas i Helsingborg Elevkåren vid Rönnowska Filbornas Elevkår Kullagymnasiets elevkår Olympias Elevkår Peabskolans elevkår Rönnes elevkår Sportgymnasiets Elevkår Tycho Brahes Elevkår Valhalls Elevkår af Chapman Elevkåren på Blekinges naturbruksgymnasiet Elevkåren vid Jenny Nyströmsskolan Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet Elevkåren vid Växjö Katedralskola Elevplenum vid Procivitas i Växjö Elevrådet på Ingelstorpgymnasiet Elevrådet på Sunnerbogymnasiet haganässkolans elevråd Ingelstads gymnasium elevråd KCM Elevråd kungsmadskolan elevkår Oscarskåren Ryssby Fria Elevkår Sjökåren Skanska Hard-kår Smålandsgymnasiets elevkår STage4you Elevkår Stagneliusskolans elevkår Teknikums elevkår Uppvidinge elevkår Växjö Fria Fordonsgymnasium växjö frias elevkår Växjö Praktiska Ölands gymnasiums elevkår Angereds Elevkår Drottning Blankas Elevkår Göteborg Hvitfeldtska elevkår IHGR STUN Kunskapsgymnasiet Göteborgs Elevkår LM Engströms Elevkår MHEK Munkkåren Nösnäs Elevkår Schillerskas elevkår Sigrid Rudebecks Elevkår Sjölins Elevråd Almåskåren Aranäskåren DBGY Elevkår Borås Donnergymnasiets Elevkår Elevföreningen JENSEN Gymnasium Borås Elevrådet Falkenbergs gymnasieskola Elevrådet HALIB Hulebäcks Elevkår Kattegattkåren LBS Elevkår LBS Elevråd Kungsbacka Marks Elevkår Mikael Elias Elevkår Strömmaskolans elevkår Sturekåren Teknis TIS Göteborgs elevkår Tranemo Gymnasieskolas Elevråd Alströmergymnasiets elevkår senaten Bräckebygg elevkår Elevkåren Akademi Elevkåren Katedralskolan Elevkåren på De la Gardiegymnasiet Ester Mosessons Elevkår Fågelviks elevkår Gunillakåren Karlbergs Elevkår Mågs elevkår Nils Ericsons Elevkår Polhemskåren Västerhöjds Elevkår Ållebergsgymnasiets Elevkår Östrabo elevkår Blackebergs Elevkår Bromma Gymnasiums Elevkår Carlforsskas Elevkår DAGYs Elevkår Elevkåren vid Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm Elevrådet vid ABB industrigymnasium Enskilda Kåren Nyköping JensenGymnasiumVästra Elevkår Klaras Elevkår Lidingös Elevkår MediaGymnasiet i Nacka MLE Nacka gymnasiums elevkår NTI Gymnasiet Stockholm Elevkår TEK The Core Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplans Elevkår Åva elevråd Öknaskolans Elevråd Elevkåren vid Östra Real Franska skolans Elevkår Gullviva Gymnasiums Fria Elevkår Hermods Elevkår Kungsholmens Gymnasiums Elevkår Norra Reals Elevkår NT-Gymnasiets Elevkår S:ta Ragnhilds Elevkår Södra Latins Elevkår TG Elevkår The IB Student Union Tullinge gymnasium elevkår Arlandas Elevkår Europakåren Globala gymnasiets elevkår KKF Klara södras elevkår Kulturama Gymnasiums Elevkår Rudbecks elevkår SMV Tyska Skolan Spånga Elevkår The Student Union of IEGS Viktor Rydberg Odenplans Elevkår Didaktus Elevkår Liljeholmen Elevkåren Duveholm och KTC Enskilda gymnasiets elevkår IKE Jensen Gymnasium Västerås Elevkår KGVE Kristofferskolans Elevkår KSKÅREN Kungstensgymnasiets Elevkår Kunskapsgymnasiet Globens Elevkår Rymds Elevkår TEEO Ullvikåren Celsiusskolans elevkår Cultus elevråd Ekebys Elevkår Elevkåren Katedral Elevkåren Rosendal Fyrisskolans elevkår Hagströmska Elevkår Hardkåren IGUEK IT-Gymnasiet Uppsalas elevkår JB uppsala elevråd Jensen gymnasium Uppsalas Elevkår Kunskapsgymnasiets Elevkår Uppsala Linnés Elevkår Praktiska Dreamkår Skrapans Elevkår TBS uppsala elevkår UWS Elevkår Westerlundskas Elevkår Wilhelm Haglunds Elevråd ALE Berzans Elevkår Bildningscentrum Facettens Elevråd Birgittaskolans Elevkår Björko Elevkår Elevrådet Eksjö Gymnasium Elevrådet på Kunskapsgymnasiet Norrköping Folkungaskolans Fria Elevkår Grennaskolans Elevkår Hagagymnasiets Elevråd Himmelkåren JB NKPG Katedralskolans Elevkår KGLE MTU s Elevkår Nyströmskas Elevkår Platengymnasiets Elevkår Sanda Elevkår Thorén Business School Linköpings Elevkår Allékåren JENSEN Orebro Karolinska skolans Elevkår KGK Elevkår Lindeskolans Elevkår Risbergska skolans Elevråd Stjerneskolans Elevkår SÄG:s Elevkår TBS Karlstad Elevkår Teknis Elevråd Tingvallas Elevkår TSE Älvstrandsgymnasiets Elevkår Borgis elevkår Dahlandergymnasiets elevråd Elevkåren Lugnetgymnasiet Elevrådet på ABB Industrigymnasium Ludvika Hagagymnasiets elevråd Hagströmskas elevkår Helixgymnasiets elevråd Kristinegymnasiets elevkår Leksands gymnasiums elevråd Mount High Elevkår Polhemsskolans elevkår Sandvikens Elevkår Soltorgs Elevråd Staffangymnasiets Elevkår Stiernhööksgymnasiets elevkår Torsbergsgymnasiets elevråd Voxnadalens gymnasiums elevråd Dragonskolans Elevkår Elevkåren Theta Hedbergskas elevkår JB gymnasiet Skellefteå elevråd Midgårds Elevkår Nolaskolans Elevråd Parkskolans Elevkår Skvaderns Elevstyrelse UIG Elevkår Västermalms elevkår Ådalsskolans Elevkår Östersunds gymnasieskolas elevrådsorganisation Gudlav Bilderskolans elevråd Lerums Gymnasiums Elevråd 18 19

11 Instrumentvägen Hägersten

VILKEN SERVICENIVÅ HAR MIN ELEVKÅR?

VILKEN SERVICENIVÅ HAR MIN ELEVKÅR? VILKEN SERVICENIVÅ HAR MIN ELEVKÅR? ABBE 73 46 63,01% 4,30% B3 ABSOLUTPLUS 354 8 2,26% 0,00% A1 af Chapman 496 155 31,25% 0,00% A2 Akademi Båstad Gymnasiums Elevkår 207 103 49,76% 0,00% A2 ALE 1356 244

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 1 2014

Kvartalsrapport Kvartal 1 2014 Kvartalsrapport Kvartal 1 2014 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen och elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Skolval 2014 14 ESO-turnén 16 Tack 17 Medlemslista 18

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 1 2015

Kvartalsrapport Kvartal 1 2015 Kvartalsrapport Kvartal 1 2015 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen & elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Strategi 2020 14 Utbyte 16 Tacklista 17 Medlemslista 18

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 4 2014

Kvartalsrapport Kvartal 4 2014 Kvartalsrapport Kvartal 4 2014 2 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen & elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Kongressen 14 Elevera 16 Tacklista 17 Medlemslista 18

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 2 2014

Kvartalsrapport Kvartal 2 2014 Kvartalsrapport Kvartal 2 2014 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen & elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Upptakt 14 Skolval 16 Tacklista 17 Medlemslista 18 2 3

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 3 2014

Kvartalsrapport Kvartal 3 2014 Kvartalsrapport Kvartal 3 2014 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen & elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Almedalen 14 Skolval 16 Tacklista 17 Medlemslista 18 2

Läs mer

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Årsmötet. Medlemmar

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Årsmötet. Medlemmar Q1Q2 Q3Q4 Innehåll 3 5 7 11 13 15 16 Förord Organisation Ekonomi Media Årsmötet Tack Medlemmar Förord Kära vänner, Nytt år och nya möjligheter, som alla vet. Men innan vi riktar ögonen mot 2016 summerar

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 2 2015

Kvartalsrapport Kvartal 2 2015 Kvartalsrapport Kvartal 2 2015 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen & elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Upptakt 14 Skolriksdagen 16 Tacklista 17 Medlemslista 18

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 2 2013

Kvartalsrapport Kvartal 2 2013 Kvartalsrapport Kvartal 2 2013 2 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Upptakt 6 Media 8 Inblick 10 Elevrörelsen 12 Ekonomi 13 Skolsmart 14 Tacklista 16 Medlemslista 17 3 Styrelsen har bland

Läs mer

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Almedalen. Medlemmar

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Almedalen. Medlemmar Q1Q2 Q3Q4 1 Innehåll 3 5 7 11 13 15 16 Förord Organisation Ekonomi Media Almedalen Tack Medlemmar 2 Förord Kära medlemmar, Tiden under skolstarten har innehållit mängder av välkomstaktiviteter i syfte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 13/14

Verksamhetsberättelse 13/14 Verksamhetsberättelse 13/14 Nu har vår styrelses tvååriga mandatperiod snart nått sitt slut. Det andra året har präglats av våra sex principer: medlemsfokus och demokrati, tillgänglighet och långsiktighet

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 3 2013

Kvartalsrapport Kvartal 3 2013 Kvartalsrapport Kvartal 3 2013 2 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Almedalen 14 Tacklista 17 Medlemslista 18 3 Jacob, Malin, Frida, Abdul,

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 1 2013

Kvartalsrapport Kvartal 1 2013 Kvartalsrapport Kvartal 1 2013 Innehåll 2 Kära vänner och medlemmar 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Regional Medlemsservice 6 Kommunikation 8 Inblick 10 Administration 12 Projekt 13 Ekonomi 14 Alumnimiddag

Läs mer

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Eso-turnen. Medlemmar

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Eso-turnen. Medlemmar 20 17 Q1 Innehåll 4 6 9 15 17 19 20 Förord Organisation Ekonomi Media Eso-turnen Tack Medlemmar Förord Kära vänner Årets första månader har passerat, vilket betyder svingande årsmötesklubbor, skrivande

Läs mer

Innehåll. Förord. Elevrörelsen. Ekonomi. Media. Upptakt17. Medlemmar

Innehåll. Förord. Elevrörelsen. Ekonomi. Media. Upptakt17. Medlemmar 20 17 Q2 Innehåll 4 6 9 15 17 19 20 Förord Elevrörelsen Ekonomi Media Upptakt17 Tack Medlemmar Förord Kära vänner Detta är vad jag kallar elevkårskvartal! De senaste månaderna har varit starten för nya

Läs mer

Stockholms Elevråd Beslut, information och principer

Stockholms Elevråd Beslut, information och principer Stockholms Elevråd Styrelse 2014 2015 Stockholms Elevråd Beslut, information och principer Stockholms Elevråds Principer Elevråd på grundskolan Elevrådet är en sammanslutning av elever för elever på en

Läs mer

Välkomna! Vi ses i talarstolen! Styrelsen för Sveriges Elevkårer genom dess ordförande, Emil Gustavsson

Välkomna! Vi ses i talarstolen! Styrelsen för Sveriges Elevkårer genom dess ordförande, Emil Gustavsson Möteshandlingar Välkomna! Det har blivit dags att summera ytterligare ett verksamhetsår. Ett år under vilket elevrörelsen tagit ytterligare steg mot visionen om en framgångsrik elevkår på varje gymnasieskola

Läs mer

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Almedalen. Medlemmar

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Almedalen. Medlemmar Q3 Innehåll 4 6 9 14 16 19 20 Förord Organisation Ekonomi Media Almedalen Tack Medlemmar Förord Kära vänner Under augusti månad påbörjade cirka 100.000 elever gymnasiet. Mer än hälften utav dem möttes

Läs mer

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Upptakt16. Medlemmar

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Upptakt16. Medlemmar Q1Q2 Q3Q4 Innehåll 4 6 9 14 16 19 20 Förord Organisation Ekonomi Media Upptakt16 Tack Medlemmar Förord Kära vänner Det har blivit dags att summera ytterligare ett kvartal inom elevrörelsen. Ett kvartal

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att bevilja Transfer Syd ett bidrag om 150.000 kr.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att bevilja Transfer Syd ett bidrag om 150.000 kr. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-25 Vår referens Annika Pfannenstill Utredningssekreterare annika.pfannenstill@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Transfer GYVF-2014-2740

Läs mer

Ordförande har ordet. Mattias Hallberg, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Princip s. 27. Mingel s. 30. Medlemsvärvning s. 8. Inspiration & support s.

Ordförande har ordet. Mattias Hallberg, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Princip s. 27. Mingel s. 30. Medlemsvärvning s. 8. Inspiration & support s. 2012 Elevrörelsen Du håller nu i berättelsen om den svenska elevrörelsen 2012. Elevrörelsen är en idéburen rörelse som använder elevers engagemang och organisering för att förbättra samhället. Vi hämtar

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Möteshandlingar Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Årsmöte 2013 Välkommen till Årsmötet Kära vänner och företrädare för Sveriges Elevkårers medlemmar, Det är vi som är den svenska elevrörelsen. Vi är en

Läs mer

BOKSLUT s. 44. MEDLEMSLISTA s. 54. MEDARBETARE s. 57

BOKSLUT s. 44. MEDLEMSLISTA s. 54. MEDARBETARE s. 57 2014 Elevrörelsen Elevrörelsen är en idéburen rörelse där elever använder engagemang och organisering för att förbättra samhället. Skoltiden har en speciell betydelse i människors liv. Elevrörelsen hämtar

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal

Kvartalsrapport Kvartal Kvartalsrapport Kvartal 4 2012 Innehåll Kära vänner och medlemmar 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Regional medlemsservice 6 Kommunikation 8 Administration 10 Projekt 11 Ekonomi 12 Resultaträkning

Läs mer

Möteshandlingar. Kongress14

Möteshandlingar. Kongress14 Möteshandlingar Kongress14 Välkommen till Kongress14! Den svenska elevrörelsen är starkare än på länge. Under 2014 kommer vi att krossa alla tidigare rekord om hur många elever som är medlemmar och engagerade

Läs mer

Ordförande har ordet. UTBILDNING & SUPPORT s. 33. ELEVRÖRELSEN s. 3. ORDFÖRANDE HAR ORDET s. 5. ORGANISATIONEN & ELEVRÖRELSEN s. 7

Ordförande har ordet. UTBILDNING & SUPPORT s. 33. ELEVRÖRELSEN s. 3. ORDFÖRANDE HAR ORDET s. 5. ORGANISATIONEN & ELEVRÖRELSEN s. 7 2013 2012 Elevrörelsen Elevrörelsen är en idéburen rörelse där elever använder engagemang och organisering för att förbättra samhället. Skoltiden har en speciell betydelse i människors liv. Elevrörelsen

Läs mer

FRAMTIDENS LÄRANDE. Nagot som ger jobb? - en bok skriven på en timme av deltagare på Upptakt14

FRAMTIDENS LÄRANDE. Nagot som ger jobb? - en bok skriven på en timme av deltagare på Upptakt14 FRAMTIDENS LÄRANDE Nagot som ger jobb? - en bok skriven på en timme av deltagare på Upptakt14 OM BOKEN 2013 gick var fjärde ungdom utan jobb. Det vill vi göra någonting åt. Därför samlade vi deltagare

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och Inriktning

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och Inriktning Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta och inriktningar Yrkes Kommunala Fristående Barn- och fritidsmet Pedagogiskt arbete Midsommarkransens gymnasium Didaktus Liljeholmen Plusgymnasiet

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015 Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 21 Framtagning Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Analys Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se Materialet baseras på reservantagningen

Läs mer

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-01-01-- 2013-01-15

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-01-01-- 2013-01-15 1/2013 Meddelanden 2013 Reg.dat. 2013-01-03 2/2013 Delegationsbeslut 2013 Reg.dat. 2013-01-03 3/2013 Information/Överläggning Reg.dat. 2013-01-03 4/2013 Förbundskommitténs protokoll 2013 Reg.dat. 2013-01-03

Läs mer

Delegationsbeslut 2014-01-20 Ärende: Beslut om grundbelopp till fristående skola 2014 Delegat: Handläggare

Delegationsbeslut 2014-01-20 Ärende: Beslut om grundbelopp till fristående skola 2014 Delegat: Handläggare Delegationsbeslut 2014-01-20 Ärende: Beslut om grundbelopp till fristående skola 2014 Delegat: Handläggare Datum Dnr Beslut Anmärkning Nr i del ordning 2013-01-20 2013-575 Grundbelopp enligt Internbudget

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel VVS och Fastighet samhäll

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM www.gymnasiedagarna.se naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd Ärendet Marina Läroverket Marinteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om att

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014 Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 201 Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Materialet baseras på preliminärantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka

Läs mer

Beviljat antal mobiliteter Kommun Län

Beviljat antal mobiliteter Kommun Län 1120 2013 Polhemskolan Partner 24 Lund Skåne län 20000 1194 2013 Strömbackaskolan Partner 24 Piteå Norrbottens län 20000 1312 2013 Västra Stenhagenskolan Partner 24 Uppsala Uppsala län 20000 1121 2013

Läs mer

Skola: Namn: e-mail Af Chapmangymnasiet Bertil Reiz bertil.reiz@karlskrona.se Väggaskolan Yvette Lomnitz annlouise.lomnitz@aak.

Skola: Namn: e-mail Af Chapmangymnasiet Bertil Reiz bertil.reiz@karlskrona.se Väggaskolan Yvette Lomnitz annlouise.lomnitz@aak. Skola: Namn: e-mail Af Chapmangymnasiet Bertil Reiz bertil.reiz@karlskrona.se Väggaskolan Yvette Lomnitz annlouise.lomnitz@aak.com Ung i Fokus, Arbetsmarknadsenheten Halmstad Marlene Johansson marlene.johansson@halmstad.se

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Yrkesprogram Inriktning Kommunala gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående gymnasium som erbjuder sökta program och inriktningar

Bilaga 4. Kommunala och fristående gymnasium som erbjuder sökta program och inriktningar Bilaga 4. Kommunala och fristående gymnasium som erbjuder sökta program och inriktningar Kommunala gymnasieskolor Kolumn1 Program och Inriktning Bernadottegymnasiet Antal platser förstahandssökande 150215

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Gymnasieregionen efter reservantagningen. Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket

Gymnasieregionen efter reservantagningen. Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket Gymnasieregionen efter reservantagningen Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket 1102 Beroendekartor Materialet baseras på reservantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka kommuner

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 1, 2012 2 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 3 Verksamhetsrapport 4 Mål och utfall

Läs mer

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET BY- OCH ANLÄNINSPRORAMMET 02:06 02:10 01:03 01:05 02: 98 94 02:94 88 02:88 01:12 01:14 01:16 01:18 01:20 02:87 03:86 03:76 86 03:70 Alströmergymnasiet 03:09 Aranäsgymnasiet 48 Bräckegymnasiet 03:61 Hvilan

Läs mer

Tabell A; Gymnasieprogram UPPSALA län; 42 gymnasieskolor

Tabell A; Gymnasieprogram UPPSALA län; 42 gymnasieskolor Bilaga 2 sid. 1 (6) Tabell A; Gymnasie UPPSALA län; 42 gymnasieskolor 1 1 Bygg och anläggning: Westerlundska gymnasiet Enköping, Högbergsskolan Tierp, Bolandsskolan Uppsala, Uppsalas praktiska gymnasium,

Läs mer

Postnr. Ort Skola Antal stud B C D E F I K L M N Pi V W 44152 Alingsås Alströmmersskolan 4 3 1 34221 Alvesta Alvesta gymnasieskola 2 2 93327

Postnr. Ort Skola Antal stud B C D E F I K L M N Pi V W 44152 Alingsås Alströmmersskolan 4 3 1 34221 Alvesta Alvesta gymnasieskola 2 2 93327 44152 Alingsås Alströmmersskolan 4 3 1 34221 Alvesta Alvesta gymnasieskola 2 2 93327 Arvidsjaur Sandbacka 67131 Arvika Solbergagymnasiet 1 1 Utland Australien 77441 Avesta Domarhagsskolan 1 1 Utland Bangladesh

Läs mer

Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren

Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren Abstract 1. Inledning 1.1. Problemställning 1.2. Metod 1.3 Material och källkritisk diskussion 1.3.1 Data för kvantitativ

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2016

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2016 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2016 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Elever på industritekniska gymnasieprogrammet läsåret 2015/2016

Elever på industritekniska gymnasieprogrammet läsåret 2015/2016 Elever på industritekniska gymnasieprogrammet läsåret 2015/2016 Kommun Skola Typ av Totalt antal Elever i Elever i Elever i huvudman elever årskurs 1 årskurs 2 årskurs 3 Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Fristående

Läs mer

Organisation Kommun Län Aktivitet/programdel

Organisation Kommun Län Aktivitet/programdel Beviljade medel från Universitets och högskolerådet Erasmus+ utbildning, beviljade medel inom programdelarna strategiska partnerskap och mobilitet 2014* Organisation Kommun Län Aktivitet/programdel Beviljat

Läs mer

Engagemang i grundskolan

Engagemang i grundskolan Engagemang i grundskolan Årsmöteshandlingar 2014 Verksamhetsberättelse 13/14 Sveriges Elevråd har under det gångna verksamhetsåret vidgats på flera sätt. Medlemsmässigt har organisationen ökat markant

Läs mer

Uttagsdatum 2013-11-11. Kod Kommun Skolenhetskod. Gymnasieskola. huvudman

Uttagsdatum 2013-11-11. Kod Kommun Skolenhetskod. Gymnasieskola. huvudman Uttagsdatum 2013-11-11 Skolenhetsnamn Typ av huvudman Kod Kommun Skolenhetskod Gymnasieskola 0114 Upplands Väsby 82372485 Energigymnasiet Upplands Väsby Enskild J 0114 Upplands Väsby 54882637 Peabskolan

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Uppsala Elevkårer 2018

Verksamhetsbeskrivning för Uppsala Elevkårer 2018 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Datum 2017-11-30 Diarienummer UBN-2017-4887 Utbildningsnämnden Verksamhetsbeskrivning för Uppsala Elevkårer 2018 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237 GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever Skapaskolan Stockholm 63 Profilskolan Stockholm 61 Magitaskolan Stockholm 20 Akers friskola F-9 Stockholm 237 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Stockholm 163 Elma School Stockholm

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Birgitta Ehne/Utredare Skolinspektionen Registrator Box Stockholm

Birgitta Ehne/Utredare Skolinspektionen Registrator Box Stockholm 2009-08-19 Birgitta Ehne/Utredare Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från Tibble Fristående Gymnasium TFG AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökning

Läs mer

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi.

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Sida 1 av 5 Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna

Läs mer

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019 Kommentarer på programnivå kopplat till reservantagningen 2015 med utgångspunkt i beroendekartor, söktrycksbilder och analys av programmens utveckling 2011-2015 Margaretha Allen 151019 1. Beroendekartor

Läs mer

Stor variation i övergång från gymnasieskola till högskola

Stor variation i övergång från gymnasieskola till högskola STATISTISK ANALYS Anders Wiberg Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 39 anders.wiberg@hsv.se 2006/16 Stor variation i övergång från gymnasieskola till högskola Övergångsfrekvenser till högskolan

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

INFORMATION DEN 3 februari 2005.

INFORMATION DEN 3 februari 2005. 2005-02-16 INFORMATION DEN 3 februari 2005. www.indranet.nu Kommuner. Utbildningsgruppen är ansvarig myndighet för intagningen till 13 kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Behöriga sökande per plats 2006-2010

Behöriga sökande per plats 2006-2010 Preliminärintagningen 21 Senast redigerad: 21-4-9 1,2 Behöriga sökande per plats 26-21 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Sökande per plats 1,8,6,4,86,99,92,89,88,89,82,86,83,84,83,8,83,75,8,2 26

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Beslutslista Comenius Fortbildning, omg. 2 2009

Beslutslista Comenius Fortbildning, omg. 2 2009 Beslutslista Comenius Fortbildning, omg. 2 2009 Beviljat Dnr Organisation Kön Kommun Län Beviljat belopp (SEK) 2009:1928 Bobergsgymnasiet M Ånge Västernorrland 13 900 2009:2151 Prästkragsgatans Pre-Primary

Läs mer

Postnr. Ort Skola Ant A ID B C D E F I K L M N Pi V W BI BME Totalt 22000 Alingsås Alströmergymnasiet 1 1 1 3 22000 Arvidsjaur Sandbackaskolan 1 1

Postnr. Ort Skola Ant A ID B C D E F I K L M N Pi V W BI BME Totalt 22000 Alingsås Alströmergymnasiet 1 1 1 3 22000 Arvidsjaur Sandbackaskolan 1 1 Postnr. Ort Skola Ant A ID B C D E F I K L M N Pi V W BI BME Totalt 22000 Alingsås Alströmergymnasiet 1 1 1 3 22000 Arvidsjaur Sandbackaskolan 1 1 20074 Boden Björknässkolan 1 1 22000 Bollnäs Torsbergsgymnasiet

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

Befolkningsprognos 2015

Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Antal sökande behöriga/obehöriga per program 150611 Söktryck alla program 150611 Barn- och fritidsprogrammet Söktryck och platser

Läs mer

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Särskilda sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2011/12:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Ungdomens riksdag Sammanfattning Klasserna

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

E SO. Utbildning för elevskyddsombud

E SO. Utbildning för elevskyddsombud E SO Utbildning för elevskyddsombud Hur säkerställer du en bra arbetsmiljö för eleverna? En grundförutsättning för att elever ska må bra och göra ett bra arbete i skolan är en god och trygg arbetsmiljö.

Läs mer

2014 Elevrörelsen Elevrörelsen är en idéburen rörelse där elever använder engagemang och organisering för att förbättra samhället. Skoltiden har en speciell betydelse i människors liv. Elevrörelsen hämtar

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Skolstart 2015 Test 1 Test 2 Kommentar

Skolstart 2015 Test 1 Test 2 Kommentar Utvärdering av samverkansavtalet 11/27/2015 Bilaga 1 testkörningar oktober/november 2015 Skolstart 2015 = resultatet av den verkliga antagningen vid skolstart 2015 Test 1 = Stockholm har inget samverkansavtal

Läs mer

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik Ale anordnarkommun Naturvetenskap L Edet Estetisk, Musik 0 2 4 6 8 Alingsås anordnarkommun Restaurang & livsmedel Estetisk, Dans Övriga Ekonomi 0 2 4 6 1 International Baccaleurate Restaurang & livsmedel

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan http://www.gastronomihogskolan.com tomas.hagelberg@educ.goteborg.se 17/04/2006 Page 1

http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan http://www.gastronomihogskolan.com tomas.hagelberg@educ.goteborg.se 17/04/2006 Page 1 S-26233 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLMS GYMNASIESKOLA TELEPHONE (46) 431-80630 TELECOPIE/FAX (46) 431-12834 bnad@skola.engelholm.se http://www.egy.engelholm.se S-83013 ARE HOTELL- & RESTAURANGUTBILDNINGEN I ARE TELEPHONE

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Register över riksrekryterande utbildningar och fristående gymnasieskolor

Register över riksrekryterande utbildningar och fristående gymnasieskolor Register över riksrekryterande utbildningar och fristående gymnasieskolor I detta register hittar du följande utbildningar och skolor: Riksrekryterande utbildningar Spetsutbildningar Estetiska spetsutbildningar

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer