Brister, åtgärder och kostnader på inventerade terminaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brister, åtgärder och kostnader på inventerade terminaler"

Transkript

1 Brister, åtgärder och kostnader på inventerade terminaler Bilaga till "Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder", Inregia AB juli 2002 Bilaga

2 Station Kategori Område Brist Åtgärd Avesta-Krylbo jvstn Bokning & biljettköp ERBJUDS EJ vare sig personlig service eller automat Ingen Avesta-Krylbo jvstn Terminalområde Förflyttning Lång ramp med lutning 1:10 till spår 3 och 4 Bygg om ramp - troligen gnm uppschaktning av asfalt, 2 löpmeter Avesta-Krylbo jvstn Terminalområde Förflyttning Tre trappsteg till huvudentrén (går att komma in Installera ramp - 3 steg på andra sidan huset) Avesta-Krylbo jvstn Information Högtalarutrop Ingen teleslinga finns i vänthallen Installation av teleslinga i lokalen Avesta-Krylbo jvstn Information Monitorer Monitorerna i väntsalen är svårlästa även för med normal syn Installera nya monitorer - antagande att 2 monitorer byts ut Avesta-Krylbo jvstn Information Orienterbarhet Orienteringstavla saknas Placera en orienteringstavla vid huvudingången. Ganska enkel station att göra tavla över, men tavlan skall ha pictogram och viss blindskrift Avesta-Krylbo jvstn Service Parkering Två hk-platser finns, men de ligger onödigt långt bort och är för smala Avesta-Krylbo jvstn Service WC Automatisk dörröppnare saknas till hkp-wc i stationshuset Byt plats på förhyrda platser nära stationshuset och inrätta två bredare platser till hkp-p Montering av automatisk dörröppnare Avesta-Krylbo jvstn Terminalområde Vänt Plattformen vid 3 & 4 saknar sittplatser Inrätta sittplatser på perrongen (2 bänkar) Avesta-Krylbo jvstn OBS! Klara Bytetinventering ej gjord, men denna station erbjuder medvetet ingen service. Borlänge C + buss Information Anslutande trafik Monitorer för anslutande bussar saknas inne i stationshuset (finns i bussterminalen) och bussarna syns ej från jvg-stationen Ingen Installera monitor i stationshuset - antagande att 1 monitor räcker Borlänge C + buss Service Bagageförvaring Svåranvändbara för synskadade - svårt att veta Anslå ny instruktion med punktskrift vilka mynt som behövs för hur länge och/eller stor stil? Borlänge C + buss Bokning & biljettköp Biljettautomat Ej användbar för synskadade (pekskärm) Ingen Borlänge C + buss Hjälp/ldsagning Bokningsbekräftelse Bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster ges ej automatiskt Erbjud automatiskt bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster - ändra rutiner Kostnad järnvägsstation BUSSrelaterad kostnad Borlänge C + buss Bokning & biljettköp Disk Teleslingor finns i alla kassor, men fungerar Installera/reparera teleslingor dåligt antagande om 3 kassor Borlänge C + buss Bokning & biljettköp Disk Ej nedsänkbar biljettdisk i bussterminalen Installera ny biljettdisk Borlänge C + buss Bokning & biljettköp Disk Auditivt könummerutrop saknas Installera ny automat med auditivt utropssyatem Borlänge C + buss Service Enskilt rum Tillgång till enskilt rum saknas (för hemdialys, vila vid trafikstörningar) Ordna tillgång till enskilt rum Borlänge C + buss Hjälp/ldsagning Erbjuden tjänst Dålig möjlighet till att förboka hjälp med "delar av bytet" (ledarhundsrastning, påstigning etc.) Borlänge C + buss Hjälp/ldsagning Erbjuden tjänst Taxi sköter ledsagning på uppdrag från tåg ftg. Verkar bara erbjudas till och från tåg - ej från buss till taxi t.ex.? Swebus långfärd? Borlänge C + buss Terminalområde Förflyttning Branta ramper (1:7) om man ska ta sig från spår 4 & 5 Utökad möjlighet till förbokad hjälp med "delar av bytet" (ledarhundsrastning, påstigning etc.) Finns kanske, men skriv in i ServiceInfo då Ombyggnad av ramper - troligen gnm uppschaktning av asfalt, antagande om 3 löpmeter Borlänge C + buss Terminalområde Förflyttning Ingen ledstång vid ramper Montering av ledstänger - antagande om sammanlagt 15 löpmeter TÅG

3 Station Kategori Område Brist Åtgärd Kostnad järnvägsstation BUSSrelaterad kostnad Borlänge C + buss Terminalområde Förflyttning 2,5-5 cm hög kantsten vid ingången till stnhuset Byte av kantsten/avfasning 1 00 Borlänge C + buss Terminalområde Förflyttning 7-11 cm hög kantsten vid ingången till Byte av kantsten/avfasning 1 50 bussterminalen Borlänge C + buss Terminalområde Förflyttning Ljudsignal saknas när hissen till spår 4 & 5 Installation av ljudsignal till befintlig hiss ankommer Borlänge C + buss Terminalområde Förflyttning Hiss saknas till spår 2 och 3 Installation av hiss Borlänge C + buss Information Högtalarutrop Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma högtalarutroputrop Borlänge C + buss Information Högtalarutrop Ingen auditiv signal ges för att uppmärksamma högtalarutroputrop Borlänge C + buss Information Högtalarutrop Monitorerna ger info snabbare än högtalarutrop (förvirrande för alla passagerare) Borlänge C + buss Information Monitorer Befintliga monitorer svårlästa, ej anpassade för synskadade Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken) Installera auditiv signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken) Samordna och ändra rutiner Installera nya monitorer - antagande om 4 monitorer Borlänge C + buss Information Orienterbarhet Orienteringstavla saknas Placera en orienteringstavla vid huvudingången Borlänge C + buss Terminalområde Orienterbarhet Endast en av busshållplatserna är utrustad med ledstråk (på försök) Borlänge C + buss Service Parkering HK-plats bara 3 timmars - Ingen långtidsparkering på SJ:s långpark?? Borlänge C + buss Bokning & biljettköp Personal Kassapersonalen är ej utbildad i funktionshinder och kommunikation med Borlänge C + buss Hjälp/ldsagning Personal Ledsagningspersonalen är kanske ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade Borlänge C + buss Information Personal Informationspersonal finns ej alltid då stationen trafikeras (första och sista tåget) Borlänge C + buss Information Personal Informationspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade Borlänge C + buss Service Utrustning Anpassade bagagevargnar saknas (körbara m. en hand t.ex) Anläggning av ledstråk till busshållplatserna Anlägg HK-parkering även på långtidsparkeringen kommunikation med funktionshindrade Skriv in i avtalen med taxi/alternativ ledsgning att viss utbildning skall genomgås - ev. tillhandahållen av trafikutövaren Informationspersonal skall finnas så länge stationen trafikeras, även vid förseningar kommunikation med funktionshindrade Skaffa några anpassade bagagevargnar - ett 10-tal med eget vagnställ Borlänge C + buss Service Utrustning Rollator finns ej att låna Skaffa rollator 1 50 Borlänge C + buss Service WC Ej automatisk dörröppnare till hkp-wc bussterminalen Montering av automatisk dörröppnare Borlänge C + buss Service WC Ej automatisk dörröppnare till hkp-wc i stnhuset Montering av automatisk dörröppnare Borlänge C + buss Terminalområde Vänt Handikappanpassade sittplatser saknas, men Montera armstöd på befintliga gott om bänkar Borlänge C + buss Terminalområde Vänt Teleslinga saknas i bussterminalen Installera teleslinga i lokalen TÅG 2 (inkl. hiss) BUSS 1 Borlänge C + buss Terminalområde Vänt Bänkar på plattformarna finns ej markerade på Bättre karta i ServiceInfo områdeskartan

4 Station Kategori Område Brist Åtgärd Falun C+buss Information Anslutande trafik Infotavla med busstider endast vid busstationen och på hållplatser Falun C+buss Terminalområde Förflyttning Ramperna till plattformen vid spår 2 & 3 har lutning 1:10 Falun C+buss Terminalområde Förflyttning Rampen nordväst om stn-huset mellan plattformen och taxi har lutningen 1:10 (kan undvikas genom att gå andra hållet) Kostnad järnvägsstation BUSSrelaterad kostnad Inrätta infotavla/tidtabeller i stationshuset Ombyggnad av ramper - antagande om asfalt, 2 löpmeter per ramp (2 ramper) Ombyggnad av ramp - antagande om asfalt, 2 löpmeter Falun C+buss Terminalområde Förflyttning Ej automatisk dörröppnare till kaféts entrédörr Montering av automatisk dörröppnare Falun C+buss Terminalområde Förflyttning Vid väderskydd (6 hållplatser, ej de i mitten) finns kantsten 17 cm, ej avfasad Falun C+buss Terminalområde Förflyttning Vid väderskydd (3 hållplatser vid refug) finns ej avfasad kantsten 17 cm i ena änden av refugen Byte av kantsten/avfasning vid 6 hållplatser, antagande om gatsten Byte av kantsten/avfasning vid 3 hållplatser, antagande om gatsten Falun C+buss Terminalområde Förflyttning Till busstationens väntrum finns kantsten på 15 cm, ej avfasad Falun C+buss Terminalområde Förflyttning Ledstång saknas vid ramper till spår 2 & 3 Montering av ledstänger - antagande om sammanlagt 15 löpmeter Byte av kantsten/avfasning 1 50 Falun C+buss Information Högtalarutrop Teleslinga finns endast i resebutiken Installera teleslinga i vänthallen Falun C+buss Information Orienterbarhet Kartor över tätort, region och landet saknas Uppsättning av kartor Falun C+buss Service Parkering Handikapparkering saknas Anläggning av hkp-p - antagande om att 2 00 befintliga p-platser anpassas Falun C+buss Service WC Ej automatisk dörröppnare till hkp-wc i stnhuset Montering av automatisk dörröppnare Falun C+buss Service WC WC-dörren öppnas med myntautomat 115 cm Justering av handtag över golv, handtaget går uppåt. Falun C+buss Terminalområde Vänt Ingen bänk finns i väderskydd (3 hållplatser vid Inköp av bänkar - 3 st refug) Falun C+buss Terminalområde Vänt Ej belysning i väderskydd (6 hållplatser, ej de i Montering av belysning i 6 väntkurer mitten), endast gatubelysning Falun C+buss Terminalområde Vänt Ej belysning i väderskydd (3 hållplatser vid refug), endast gatubelysning Montering av belysning i 3 väntkurer TÅG 2 BUSS 1 Falun C+buss OBS! Falun har ej inventerats i KB Göteborg C+ buss Terminalområde Förflyttning Ej automatisk dörröppnare i gången under gatan till Nordstan Göteborg C+ buss Terminalområde Förflyttning Ingen ljudsignal då hissen till långtidsparkeringen ankommer Göteborg C+ buss Terminalområde Förflyttning På vägen till och vid stadsbussarna och spårvagnarnas hpl på Drottningtorget och Nils Ericsong. finns det hög kantsten Göteborg C+ buss Terminalområde Förflyttning Ej automatisk dörröppnare till biljettförsäljning, toaletter, restauranger m.m. Montering av automatik Installation av ljudsignal till befintlig hiss Byte av kantsten/avfasning - antagande om avfasning i gatsten på 5 ställen Montering av automatik på ett flertal dörrar - antagande om 5 dörrar Göteborg C+ buss Terminalområde Förflyttning Lång ramp till Nordstan Ombyggnad av ramper - antagande om 10 löpmeter i plattor Göteborg C+ buss Service WC Hkp-WC i barack har ej tillräckligt stora manöverytor för en person i rullstol Göteborg C+ buss Service WC Hkp-WC i barack är svårtillgänglig för i rullstol. Trappa med 7 steg alternativt ramp med lutning 1:8. Göteborg C+ buss Service WC Ej automatisk dörröppnare till hkp-wc i stnhuset och barack Göteborg C+ buss Service WC Nyckel till hkp-wc i bussterminalen måste hämtas i caféet intill. (även terminalvärdar och ordningsvakter har nycklar) Se över rutiner vid ombyggnad Se över rutiner vid ombyggnad Montering av automatiska dörröppnare till hkp-wc i stn-huset (den andra får det automatiskt) Se över rutinerna, ev. lösning med ringklocka, "porttelefon" eller myntautomat - antagande om ringklocka Göteborg C+ buss Terminalområde Vänt Det finns inga bänkar vid hållplatserna Inköp av bänkar - antagande om 5 st TÅG 1 BUSS 1 Göteborg C+ buss OBS! Göteborg C har ej inventerats i KB och jag misstänker att inventeringen i ServiceInfo ej är hlt komplett

5 Station Kategori Område Brist Åtgärd Hallsberg + buss Service Anslutande trafik Taxiknappen fungerar bara då taxiväxeln är öppen, d.v.s. dagtid Inget problem om stationspersonal alltid finns på plats och de flesta har mobiltfn - ingen åtgärd Hallsberg + buss Bokning & biljettköp Biljettautomat Ej användbar för synskadade (pekskärm) Ingen Hallsberg + buss Hjälp/ldsagning Bokningsbekräftelse Bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster ges ej automatiskt Hallsberg + buss Information Databas Trafikslagsövergripande databas (med info om tidtabeller, fordon, bytespunkter, service) saknas Erbjud automatiskt bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster - ändra rutiner Utveckla trafikslagsövergripande databas med info om tidetabeller, fordon, bytespunkter, service Hallsberg + buss Bokning & biljettköp Disk Teleslinga saknas Teleslinga i åtminstone en disk - antagande om 2 diskar Hallsberg + buss Bokning & biljettköp Disk Auditivt könummerutrop saknas Installera ny automat med auditivt utropssyatem Hallsberg + buss Service Enskilt rum Tillgång till enskilt rum saknas (för hemdialys, vila vid trafikstörningar) Hallsberg + buss Hjälp/ldsagning Erbjuden tjänst Dålig möjlighet till att förboka hjälp med "delar av bytet" (ledarhundsrastning, påstigning etc.) Ordna tillgång till enskilt rum Utökad möjlighet till förbokad hjälp med "delar av bytet" (ledarhundsrastning, påstigning etc.) - öka flexibiliteten Hallsberg + buss Hjälp/ldsagning Erbjuden tjänst Ledsagning garanteras ej vid förseningar - förlitar sig på att tågpersonalen ringer taxi, räcker inte Ledsagning skall erbjudas så länge stationen trafikeras, även vid förseningar Hallsberg + buss Terminalområde Förflyttning Trappsteg (4 st) i södra entrén till kiosken Montera ramp - 4 steg Hallsberg + buss Terminalområde Förflyttning Ingen ljudsignal då hissarna ankommer Installera ljudsignal till befintlig hiss Hallsberg + buss Terminalområde Förflyttning Trappsteg (5 st) i entrén mot gatan Montera ramp - 5 steg Hallsberg + buss Terminalområde Förflyttning Automatisk dörröppnare till busshållplats och Reparera automatiken parkering fungerar inte Hallsberg + buss Information Högtalarutrop Dålig kvalitet på högtalarutropen Förbättra kvalitet på utropen 5 00 Hallsberg + buss Information Högtalarutrop Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma högtalarutroputrop Hallsberg + buss Information Monitorer Befintliga monitorer svårlästa, ej anpassade för synskadade Hallsberg + buss Information Monitorer Monitorer på perrongerna för anslutande avgångar m.m. saknas Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken) Installera nya monitorer - antagande om 3 monitorer inne i stationshuset Monitorer på perrongerna för anslutande avgångar m.m. - antgande om 6 nya monitorer för utomhusplacering Hallsberg + buss Information Orienterbarhet Orienteringstavla saknas Placera en orienteringstavla vid huvudingången Hallsberg + buss Information Orienterbarhet Karta över region och landet saknas Sätt upp kartor Hallsberg + buss Information Orienterbarhet Skyltarna ej alltid anpassade till synskadade, svårlästa Hallsberg + buss Bokning & biljettköp Personal Kassapersonalen är ej utbildad i funktionshinder och kommunikation med Hallsberg + buss Hjälp/ldsagning Personal Ledsagningspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade Anpassa skyltarna till synskadades behov kommunikation med funktionshindrade kommunikation med funktionshindrade Kostnad järnvägsstation BUSSrelaterad kostnad

6 Station Kategori Område Brist Åtgärd Hallsberg + buss Hjälp/ldsagning Personal Ledsagningspersonalen är ej utbildad i lyft- /ledsagningstekniker Hallsberg + buss Information Personal Informationspersonal finns ej alltid då stationen trafikeras Hallsberg + buss Information Personal Informationspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med funktionshindrade Hallsberg + buss Hjälp/ldsagning Utrustning Modernisering av lyft-/ledsagningsutrustning (anpassningsbara till olika individer) Hallsberg + buss Hjälp/ldsagning Utrustning Endast tågmästaren får hantera liftar för påstigning Hallsberg + buss Service Utrustning Anpassade bagagevargnar saknas (körbara m. en hand t.ex) Utbildning i lyft-/ledsagningstekniker Informationspersonal skall finnas så länge stationen trafikeras, även vid förseningar kommunikation med funktionshindrade Modernisering av lyft- /ledsagningsutrustning - antagande att detta görs allteftersom Utbilda fler personalkategorier än tågmästaren på liftar alt. skaffa nya enklare hjälpmedel (alt. skaffa nya tåg med lågt insteg ) Skaffa några anpassade bagagevargnar - ett 10-tal med eget vagnställ Kostnad järnvägsstation BUSSrelaterad kostnad Hallsberg + buss Service WC Automatisk dörröppnare saknas Installera automatisk dörröppnare Hallsberg + buss Service WC Ingen symbol på dörren Märk toaletten Hallsberg + buss Terminalområde Vänr Handikappanpassade sittplatser saknas Installera några handikappanpassade bänkar - antagande om två nya bänkar TÅG 3 BUSS 2 Hallsberg + buss Terminalområde Vänt Teleslinga saknas Installera teleslinga i lokalen Mora jvstn + buss Information Anslutande trafik Tidtabellsinfo för anslutanderbussar verkar saknas inne i stationsbyggnaden Mora jvstn + buss Information Anslutande trafik Tidtabellsinfo saknas på busshållplatsen för bussar till centrum Anslå tidtabeller på lämplig höjd inne i vänthallen Anslå tidtabeller på lämplig höjd vid busshållplatsen Mora jvstn + buss Bokning & biljettköp Disk Ej nedsänkbar disk vid biljettförsäljningen Ny sänkbar biljettdisk - antagande om 1 disk Mora jvstn + buss Terminalområde Förflyttning Ej ledstång vid ramper Montering av ledstänger - antagande om sammanlagt 24 löpmeter Mora jvstn + buss Terminalområde Förflyttning Plattformen vid spår 2 & 4 når man via ett övergångsställe över spåren och via ramper med lutning 1:8 (1:12) - 3 ramper Mora jvstn + buss Terminalområde Förflyttning Ej automatisk dörröppnare till turistbyrå = biljettförsäljning/information Mora jvstn + buss Terminalområde Förflyttning Stn-husets entré mot gatan har en trappa med 2 trappsteg. Kan undvikas genom att gå runt stationshuset Mora jvstn + buss Terminalområde Förflyttning Automatisk dörröppnare till entrédörrar fungerar ej. Bygg om ramper - antagande om 3 ramper à 8 m i asfalt Montering av automatisk dörröppnare Montering av ramp - 2 steg Reparera automatik Mora jvstn + buss Information Högtalarutrop Ingen teleslinga finns i lokalen Installation av teleslinga i vänthallen Mora jvstn + buss Information Orienterbarhet Kartor över tätort, region och landet saknas Uppsättning av kartor Mora jvstn + buss Service Parkering Endast en hkp-p Skapa ytterligare 1 hkp-p på befintlig 2 00 parkering Mora jvstn + buss Service WC Ej automatisk dörröppnare till hkp-wc i stnhuset Montering av automatisk dörröppnare Mora jvstn + buss Terminalområde Vänt Väderskydd och sittplats vid busshållplatsen för bussar till centrum verkar ej finnas Inrätta väderskydd och sittplatser vid denna hållplats TÅG 3 BUSS 2 Mora jvstn + buss OBS! Mora har ej inventerats i KB

7 Station Kategori Område Brist Åtgärd Morastrand hpl Terminalområde Förfyttning Ca 200 m gångavstånd till busstationen Lägg om busslinje - ingen åtgärd tills vidare Morastrand hpl Information Monitorer Inga monitorer, endast anslag med tågtider i väderskyddet som fungerar som stationsbyggnad Installera monitor som kopplas till någon informationscentral - antagande om inköp av monitor för utomhusbruk samt kostnad för anslutning Morastrand hpl Service WC WC saknas Anläggande av WC (hkp-anpassad) är en möjlighet, men antas inte vara krav på i samband med varje hållplats Kostnad järnvägsstation BUSSrelaterad kostnad Morastrand hpl OBS! Morastrand har ej inventerats i KB och trafikföretagen har inga ambitioner för denna typ av hållplats Örebro C +buss Terminalområde Förflyttning Stn-husets entré mot gatan har 3 trappsteg, för att undvika dessa får man gå runt till entrén mot spåren Örebro C +buss Terminalområde Förflyttning Mellan Stn-området och området öster om Ö.Bangatan finns långa ramper 1:12 utan vilplan till tunneln Montering av ramp - 3 steg Ombyggnad av ramper - antagande om asfalt, 15 löpmeter Örebro C +buss Terminalområde Förflyttning Ljudsignal saknas när hissarna ankommer Installation av ljudsignal till befintliga hissar - antagande om 2 hissar Örebro C +buss Information Monitorer Svårlästa monitorer utomhus Nya monitorer (två perronger) - antagande om 2 monitorer Örebro C +buss Information Orienterbarhet Kartor över tätort, region och landet saknas Uppsättning av kartor Örebro C +buss Information Orienterbarhet Hissen på plattformen vid spår 3 & 4 saknar Montering av informationsskylt skylt och kan vara svår att upptäcka bakom en glasvägg Örebro C +buss Service Utrustning Bagagekärror finns endast på plattformarna Uppställningsplats för bagagekärror även i stationsbyggnaden och vid bussarna, så att de kan användas till bussar - antagande om 30 nya kärror och 2 nya ställ Örebro C +buss Service WC Ej automatisk dörröppnare till hkp-wc bussterminalen Montering av automatisk dörröppnare Örebro C +buss Service WC Ej automatisk dörröppnare till hkp-wc i stnhuset Montering av automatisk dörröppnare Örebro C +buss Service WC Ett armstöd saknas till hkp-wc i stn-huset Montering av armstöd Örebro C +buss Terminalområde Vänt Sittplatserna i stationshuset verkar ej vara anpassade (inga armstöd) Inrätta några anpassade sittplatser vid biljettkassor och vänthall - antagande om 4 nya bänkar 9 00 TÅG 4 TÅG 2 BUSS 1 Örebro C +buss OBS! Örebro har ej inventerats i KB

8 Terminal Kategori Område Brist Åtgärd Kostnad Styrsöbratten Terminalområde Förflyttning 12 cm tröskel till väntsalen Ta bort tröskeln 1 20 Styrsöbratten Service WC hkp-wc finns, men mkt dålig Bygg ny hkp-wc enligt gällande normer Styrsöbratten Information Tidtabeller Tidtabeller finns på 160 cm höjd Sätt upp ytterligare en tabell upp på lägre höjd Saltholmsterminalen Bokning & biljettköp Disk Inget kölappssystem Installera kölappsautomat med auditivt utropssyatem Saltholmsterminalen Terminalområde Vänt Handikappanpassade sittplatser saknas Installera några handikappanpassade bänkar - antagande om 2 bänkar Saltholmsterminalen Bokning & biljettköp Disk Teleslinga saknas Installera teleslinga i åtminstone en disk - antagande om 2 diskar Saltholmsterminalen Bokning & biljettköp Disk Disk för biljettförsäljning ej sänkbar Installera sänkbar disk - antagande om 2 diskar Saltholmsterminalen Information Högtalarutrop Teleslinga saknas i vänthall Installera teleslinga i lokalen Saltholmsterminalen Information Databas Trafikslagsövergripande databas (med info om tidtabeller, fordon, bytespunkter, service) saknas Utveckla trafikslagsövergripande databas med info om tidetabeller, fordon, bytespunkter, service Saltholmsterminalen Bokning & biljettköp Personal Kassapersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med Saltholmsterminalen Bokning & biljettköp Biljettautomat Serviceautomat finns ej - men biljett går att köpa ombord till samma pris Saltholmsterminalen Hjälp/ledsagning Erbjuden tjänst Hjälp omöjligt att förboka, liksom ledsagning, men lokaltrafik kommunikation med Ingen Utveckla ledsagningssystemet till att bli förbokningsbart och omfatta lite större del av bytet/vara flexibelt Saltholmsterminalen Service Utrustning Rollator finns ej att låna Skaffa 1 rollator till utlåning 2 00 Saltholmsterminalen Service Enskilt rum Tillgång till enskilt rum saknas (för t.ex. hemdialys, vila vid trafikstörningar) Ordna tillgång till enskilt rum Saltholmsterminalen Information Högtalarutrop Ingen auditiv signal ges för att uppmärksamma högtalarutroputrop Saltholmsterminalen Information Högtalarutrop Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma högtalarutroputrop Installera auditiv signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken) Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken) 5 00 BÅT

9 Terminal Kategori Område Brist Åtgärd Kostnad Saltholmsterminalen Information Monitorer Befintliga monitorer ganska svårlästa, ej speciellt anpassade för synskadade Saltholmsterminalen Information Högtalarutrop Inga (högtalar)utrop vid aktuell avgångsplats Saltholmsterminalen Information Personal Informationspersonal finns ej alltid då terminalen trafikeras (däcksman finns på båten, men inte i land) Installera nya monitorer - antagande om 2 monitorer Ropa ut den information som idag ges visuellt - ändra rutiner Informationspersonal skall finnas så länge terminalen trafikeras, även vid förseningar Saltholmsterminalen Information Orienterbarhet Orienteringstavla saknas Placera en orienteringstavla vid terminalentrén Saltholmsterminalen Terminalområde Förflyttning Dörren till väntsalen för tung Reparera automatisk dörröppnare som faktiskt finns Saltholmsterminalen Terminalområde Förflyttning 79 cm dörrar förekommer, bör vara 86 cm Saltholmsterminalen Service WC Automatisk dörröppning saknas på hkp-wc Saltholmsterminalen Terminalområde Förflyttning Höjdskillnad mellan landgång och kaj >2.5cm Saltholmsterminalen Information Anslutande trafik Tidtabellen till bussarna på 140 cm höjd (buss 114) Saltholmsterminalen Terminalområde Förflyttning 150m/250 m mellan båtarna och buss/spårvagnar Ev. bredda dörrar - men 80 cm OK, så ingen åtgärd direkt, utan avvakta ev. ombyggnad Installera automatik för dörren Komplettera med fast monterade klaffar - antas kosta som en portabel ramp Sätt upp ytterligare en tabell, på lägre höjd Tillse att sittplatser i enkelt, men upplyst väderskydd finns efter 100 m BÅT

10 Terminal Kategori Område Brist Åtgärd Kostnad Stenaterminalen Bokning & biljettköp Disk Inget kölappssystem Installera kölappsautomat med auditivt utropssyatem Stenaterminalen Bokning & biljettköp Disk Teleslinga saknas Installera teleslinga i åtminstone en disk - antagande om 6 diskar Stenaterminalen Bokning & biljettköp Disk Disk för biljettförsäljning ej sänkbar Installera sänkbar disk - antagande om 2 diskar Stenaterminalen Information Högtalarutrop Teleslinga saknas i vänthall Installera teleslinga i lokalen Stenaterminalen Information Databas Trafikslagsövergripande databas (med info om tidtabeller, fordon, bytespunkter, service) saknas Utveckla trafikslagsövergripande databas med info om tidetabeller, fordon, bytespunkter, service Stenaterminalen Bokning & biljettköp Personal Kassapersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med kommunikation med Stenaterminalen Bokning & biljettköp Biljettautomat Serviceautomat finns ej Ingen Stenaterminalen Hjälp/ledsagning Erbjuden tjänst Hjälp omöjligt att boka, liksom ledsagning Stenaterminalen Service Utrustning Bagagevagnar finns över huvud taget inte (har funnits, men togs bort p.g.a. låg efterfrågan) Utveckla system för bokningsbar hjälp/ledsagning, även rastning av ledarhund t.ex. Införskaffa bagagekärresystem - antagande om att 30 st införskaffas igen, med 2 vagnställ Stenaterminalen Service Utrustning Rollator finns ej att låna Skaffa rollatorer till utlåning - antagande om 1 rullator Stenaterminalen Hjälp/ledsagning Utrustning Enligt uppfift från Stenapersonal är existerande hjälpmedel (rullstolar) inte modern och anpassningsbar till olika individer Stenaterminalen Service Enskilt rum Tillgång till enskilt rum saknas (för t.ex. hemdialys, vila vid trafikstörningar) Stenaterminalen Hjälp/ledsagning Bokningsbekräftelse Bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster ges ej automatiskt Stenaterminalen Hjälp/ledsagning Erbjuden tjänst Resenären kan inte själv välja var ledsagningen skall starta (eftersom ej bokningsbart) Se till att nya hjälpmedel är moderna/anpassningsbara och att rullstolarna ses över/byts ut - antagande om att 2 nya rullstolar införskaffas Ordna tillgång till enskilt rum Erbjud automatiskt bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster - ändra rutiner Utveckla ledsagningssystemet till att bli förbokningsbart och omfatta lite större del av bytet/vara flexibelt

11 Terminal Kategori Område Brist Åtgärd Kostnad Stenaterminalen Hjälp/ledsagning Personal Ledsagningspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och kommunikation med Stenaterminalen Information Högtalarutrop Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma högtalarutroputrop Stenaterminalen Information Monitorer Befintliga monitorer ganska svårlästa, ej speciellt anpassade för synskadade Stenaterminalen Information Anslutande trafik Ingen monitor/infotavla/tidtabell finns med avgångstider för relevanta färdsätt från terminalen kommunikation med Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken) Installera nya monitorer vid gaterna - antagande om 2 monitorer Installera monitor med buss/spårvagnsinfo i terminalens centrala del (plats som passeras på väg från färjorna) alt. sätt upp tidtabeller i lämplig höjd - antagande om att tidtabeller sätts upp tills vidare Stenaterminalen Information Högtalarutrop Inga (högtalar)utrop vid aktuell avgångsplats (synskadade ser inte vilken båt eller ens att det finns en båt att gå på) Stenaterminalen Information Högtalarutrop Monitorerna ger info snabbare än högtalarutrop (förvirrande för alla passagerare) Stenaterminalen Information Orienterbarhet Hänsyn har ej tagits till med nedsatt syn/kognitiv förmåga vid skyltutformning/placering Ropa även ut den information som idag ges visuellt - ändra rutiner Samordna - ändra rutiner Se över skyltningen Stenaterminalen Information Orienterbarhet Orienteringstavla saknas Placera en orienteringstavla vid terminalentrén Stenaterminalen Information Tidtabeller Nästan obefintlig tidtabellsinfo Installera monitor med lista på avgångar och vilken gate (TV-monitor finns för reklam) Stenaterminalen Service Parkering Kanske en vid huvudentrén, men annars 2 vid personal-p Inrätta ett antal lätthittade hkp-platser på närmaste P-området - antagande om att befintlig p-platser anpassas till 2 st hkp-p

12 Terminal Kategori Område Brist Åtgärd Kostnad Stenaterminalen Service WC Man måste säga till i kassan för att komma in på hkp-wc Överväg enklare system - ringklocka, "porttelefon", mynt - antagande om ringsignal och fjärröppning av dörren 1 75 Stenaterminalen Service WC hkp-wc för liten för rullstol Bygg ny hkp-wc alt. förstora den som finns - antagande om enkel nybyggnad Stenaterminalen Service WC Automatisk dörröppning saknas på hkp-wc Stenaterminalen Terminalområde Förflyttning Närmaste buss/spårvagn är två kvarter bort Stenaterminalen Terminalområde Förflyttning Passage till buss/spårvagn via hög gångbro saknar hiss (35 steg i södra änden) Stenaterminalen Terminalområde Förflyttning Passage till buss/spårvagn via hög gångbro (3 steg i norra änden) Stenaterminalen Information Orienterbarhet Ingen skytning till hiss innanför entrén på plan 1 Stenaterminalen Information Orienterbarhet Upp/Ner är ej skyltat på rulltrappan (farligt för alla) Stenaterminalen Terminalområde Förflyttning Vilplan för sällan på långa ramper - ena rampen är över 70 m lång. Stenaterminalen Terminalområde Förflyttning Sittplatser saknas längs gångrampen till fartygen Installera automatik för dörren Linjeomläggning skulle behövas - ingen åtgärd tills vidare Installera hiss Montera ramp - 3 steg Montera skylt i taket (som på plan 2) Montera skyltar på båda plan Bygg om ramper. Dock okänt hur många vilplan som finns idag. Antagande om en rejäl omschaktning och nyasfaltering på sammanlagt 50 m. Införskaffa bänkar - antagande om 4 bänkar BÅT 1 (inkl. hiss)

13 Flygplats Kategori Område Brist Åtgärd Kostnad Dala Airport Bokning & biljettköp Disk Inget kölappssystem finns Installera kölappssystem (med utrop av nummer) (biljettköp sker vanligen ej på flygplatsen, så det kanske inte behövs i lika stor grad som på tågstationer. Ett nytt system kan vara gemensamt för information och biljettköp. Dala Airport Bokning & biljettköp Disk Disk för biljettförsäljning ej sänkbar Installera sänkbar disk - antagande om 2 kassor Dala Airport Bokning & biljettköp Disk Teleslinga saknas Installera teleslinga i åtminstone en disk 2 00 Dala Airport Information Högtalarutrop Teleslinga saknas i lokalen Installerateleslinga i avgångshallen Dala Airport Information Disk Informationsdisken ej sänkbar Installera sänkbar disk - antagande om 1 disk Dala Airport Information Disk Teleslinga saknas nstallera teleslinga i åtminstone en disk 2 00 Dala Airport Bokning & biljettköp Personal Kassapersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med Dala Airport Information Personal Infopersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med särskilda behov vid resande och kommunikation med särskilda behov vid resande och kommunikation med Dala Airport Bokning & biljettköp Biljettautomat Biljettautomat finns ej Knappast nödvändigt för flygresor Dala Airport Hjälp/ledsagning Erbjuden tjänst Rastning av ledar/servicehund erbjuds ej Utveckla ledsagningssystemet till att bli förbokningsbart och omfatta lite större del av bytet/vara flexibelt Dala Airport Service Bagageförvaring Bagageförvaring erbjuds ej Ej relevant på flygplats, eftersom bagaget lämnas in vid incheckningen Dala Airport Service Utrustning Anpassade bagagevargnar saknas (körbara m. en hand t.ex) Dala Airport Service Enskilt rum Tillgång till enskilt rum saknas (för hemdialys, vila vid trafikstörningar) Dala Airport Hjälp/ledsagning Bokningsbekräftelse Bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster ges ej automatiskt Dala Airport Hjälp/ledsagning Personal Ledsagningspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med Dala Airport Hjälp/ledsagning Personal Ledsagningspersonalen är ej utbildad i lyft-/ledsagningstekniker Dala Airport Hjälp/ledsagning Utrustning Metalliska rullstolar tjuter när de passerar security, vilket upplevs som jobbigt. dessutom är utrustningen omodern och ej anpassningsbar till olika individer Ej relevant på flygplats, eftersom funktionshindrade i rullstol alltid har ledsagning med bärhjälp och allt tungt bagage kan checkas in Ordna tillgång till enskilt rum Erbjud automatiskt bekräftelse på bokning av ledsagning/andra tjänster - ändra rutiner särskilda behov vid resande och kommunikation med Utbildning i lyft-/ledsagningstekniker Modernisering av rullstolsparken - antagande om inköp av 1 rullstol och 1 rullator Dala Airport Hjälp/ledsagning Utrustning Ombordstigningslyft saknas Svårt att motivera inköp av ombordstigningslyft på så liten flygplats - ingen åtgärd Dala Airport Information Högtalarutrop Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma högtalarutroputrop Dala Airport Information Anslutande trafik Monitorer/infotavlor om anslutande avgångar med andra relevanta färdsätt (flygbussar) saknas i terminalen Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken) Placera tidtabeller centralt inne i terminalen

14 Flygplats Kategori Område Brist Åtgärd Kostnad Dala Airport Information Anslutande trafik Auditiv info om vilket fordon som ankommer till hållplatsen (flygbuss) samt destination saknas Inför utrop av chauffören - ändra rutiner Dala Airport Information Orienterbarhet Orienteringstavla saknas Placera en orienteringstavla vid huvudingången Dala Airport Information Orienterbarhet Se över skyltningen Dala Airport Information Orienterbarhet Karta över region och landet saknas Sätt upp kartor Dala Airport Service WC Två hkp-wc finns, en inne på dam och en inne på herr, men de är trånga och dåligt planerade. att passera förum bökigt Dala Airport Service WC Automatisk dörröppnare saknas på båda Separat hkp-wc byggs, anpassad och tillräckligt stor - antagande om att befintlig VA duger och att viss utrustning går att återanvända på nytt Installera automatisk dörröppnare på den nya toaletten i samband med ombyggnaden Dala Airport Incheckning Disk Incheckningsdisken ej sänkbar Installera sänkbar disk - antagande om 1 disk - assistnspersonalen hjälper resenären hela vägen. Dala Airport Hjälp/ledsagning Erbjuden tjänst Assistans ej säkerställd (bokningsbar) från angöringsplats till incheckning Utarbeta rutiner i samverkan med flygplatsen för att säkerställa assistans från alla angöringspunkter (taxi, buss, hkp-p, flygbuss) Landvetter Bokning & biljettköp Disk Inget kölappssystem finns Installera kölappssystem (med utrop av nummer) (biljettköp sker vanligen ej på flygplatsen, så det kanske inte behövs i lika stor grad som på tågstationer. Ett nytt system kan vara gemensamt för information och biljettköp. Landvetter Bokning & biljettköp Disk Disk för biljettförsäljning ej sänkbar Installera sänkbar disk - antagande om 2 diskar Landvetter Bokning & biljettköp Disk Teleslinga saknas Installera teleslinga i åtminstone en disk - antagande 4 00 om 2 diskar Landvetter Terminalområde Vänt Handikappanpassade sittplatser saknas Installera några handikappanpassade bänkar - antagande om att 4 bänkar byts ut Landvetter Information Högtalarutrop Teleslinga saknas i lokalen Teleslinga installeras i avgångshallen - antas vara stor lokal Landvetter Bokning & biljettköp Biljettautomat Biljettautomat finns ej Knappast nödvändigt för flygresor - vanligen förköper man flygresor Landvetter Hjälp/ledsagning Erbjuden tjänst Rastning av ledar/servicehund erbjuds ej Landvetter Hjälp/ledsagning Erbjuden tjänst Liten möjlighet att påverka start/slutpunkt och tid för ledsagningen Landvetter Hjälp/ledsagning Erbjuden tjänst Ingen möjlighet att boka hjälp med delar av bytet på flygplatsen (t.ex. bara på/avstgning Landvetter Hjälp/ledsagning Personal Ledsagningspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med Landvetter Hjälp/ledsagning Utrustning Erforderliga lyftanordningar/liftar saknas (ombordstigningslyft) Landvetter Hjälp/ledsagning Utrustning Existerande utrustning anges ej vara modern och anpassningsbar Utveckla ledsagningssystemet till att bli förbokningsbart och omfatta lite större del av bytet/vara flexibelt Utveckla ledsagningssystemet till att bli förbokningsbart och omfatta lite större del av bytet/vara flexibelt Utveckla ledsagningssystemet till att bli förbokningsbart och omfatta lite större del av bytet/vara flexibelt särskilda behov vid resande och kommunikation med Införskaffa ombordstigningslyft för remoteuppställning Modernisering av rullstolsparken - antagande om inköp av 3 rullstol och 2 rullatorer Landvetter Information Disk Inget kölappssystem finns Installera kölappssystem (med utrop av nummer) - antagande om att informationsdisken delar system med kassorna - ingen åtgärd, eftersom detta redan är medräknat ovan FLYG

15 Flygplats Kategori Område Brist Åtgärd Kostnad Landvetter Information Disk Informationsdiskarna ej sänkbara Installera åtminstone 1 sänkbar disk - antagande om 2 diskar Landvetter Information Personal Informationspersonalen är ej utbildad i funktionshinder och särskilda behov vid resande och kommunikation med Landvetter Terminalområde Vänt Sittplatser saknas helt i anslutning till infodisken Landvetter Information Högtalarutrop Ingen visuell signal ges för att uppmärksamma högtalarutroputrop Landvetter Information Anslutande trafik Monitorer/infotavlor om anslutande avgångar med andra relevanta färdsätt (flygbussar) saknas i terminalen Landvetter Information Personal Infopersonal finns ej tillgänglig så länge flygplatsen trafikeras Landvetter Hjälp/ledsagning Erbjuden tjänst Assistans ej säkerställd (bokningsbar) från angöringsplats till incheckning särskilda behov vid resande och kommunikation med Inrätta sittplatser (handikappanpassade) - antagande om 2 bänkar Installera visuell signal för att uppmärksamma utrop (ev. endast för utrop om avvikelser i trafiken) Placera monitor/infotavla/tidtabeller centralt inne i terminalen (vid ankomsthallen) - antagande om 2 monitorer Tillse att personal finns på plats (troligen finns det redan idag, men de kallas inte Infopersonal) Utarbeta rutiner i samverkan med flygplatsen för att säkerställa assistans från alla angöringspunkter (taxi, buss, hkp-p, flygbuss) Landvetter Terminalområde Förflyttning Hissar ej tillgängliga Installera hissar - ingår i pågående renovring och räknas ej med här Landvetter Service WC De hkp-wc som finns behöver åtgärdas i skiftande grad Bygga om samtliga hkp-wc - ingår i pågående renovering och räknas ej med här Landvetter Information Monitor Informationsmonitor saknas Installera monitor på lämplig plats - antagande om 4 monitorer FLYG 1 (inkl. lyft)

Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder i det kollektiva trafiksystemet

Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder i det kollektiva trafiksystemet Kostnadsuppskattning av tillgänglighetsfrämjande åtgärder i det kollektiva trafiksystemet Paula Bucht Inregia AB juli 2002 Innehåll BAKGRUND OCH SYFTE... 3 UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE... 3 METOD... 3 PRESENTATION

Läs mer

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699.

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699. BLOMQUIST ANNONSBYRÅ 2008 32 tips som ökar tillgängligheten i din butik Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator och torg, i offentliga lokaler, i butiker och restauranger

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 1992:10 Sjöfartsverkets kungörelse Utkom från trycket med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

HANDIKAPPANPASSNING AV TRANSPORTMEDLEN I SVERIGE

HANDIKAPPANPASSNING AV TRANSPORTMEDLEN I SVERIGE HANDIKAPPANPASSNING AV TRANSPORTMEDLEN I SVERIGE Resultatet av en enkätundersökning hos myndigheter, organisationer och operatörer inom transportsektorn 2 3 4 Förord Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Vad är en station? Stationen förr 2 2011-06-20 Stationen idag Kommunikationsnod Transportslagsövergripande Mötesplats i det stora och lilla Del av

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till dig som äger en station Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om i Sverige. ägare

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Tillgänglighetsinformation för supportrar med funktionsnedsättning Med stöd av Centrumet för tillgång till fotboll i Europa www.cafefootball.eu

Läs mer

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa

Om tillgänglighet i SL-trafiken. Alla har sitt sätt att resa Om tillgänglighet i SL-trafiken Alla har sitt sätt att resa Vi kollektivtrafiken Stockholms kollektivtrafik är till för alla. Men alla tycker inte att det är lika enkelt att använda den. Under senare år

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Mariehamn för alla. Resultat från tillgänglighetsinventering 2015

Mariehamn för alla. Resultat från tillgänglighetsinventering 2015 Mariehamn för alla Resultat från tillgänglighetsinventering 2015 Innehåll Om inventeringen Stadsbiblioteket Mariebad Färjeterminalen Västerhamn Sjökvarteret Strandpromenaden Mariehamns stad: - Gator och

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

När du kommer till Tekniska museet

När du kommer till Tekniska museet Inför ditt besök När du kommer till Tekniska museet Med buss Du går av på hållplatsen som heter Museiparken. Den ligger på bilvägen precis utanför museet. Från hållplatsen till entrén är sträckan ca 100

Läs mer

A-Train AB/ Arlanda Express. Tjänstekvalitetsrapport. Innehåll

A-Train AB/ Arlanda Express. Tjänstekvalitetsrapport. Innehåll A-Train AB/ Arlanda Express Tjänstekvalitetsrapport Innehåll 1. Information och biljetter... 3 2. Punktlighet... 4 3. Renhållning av vagnar... 4 4. Kundmätningar... 5 5. Hantering av klagomål... 5 6. Assistans

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

6. Symbolförklaringar

6. Symbolförklaringar Sida Objekt 5. Inledning 6. Symbolförklaringar 7. Kommmunalhuset 8. Sävsjö stadsbibliotek 9. Rörvik bibliotek 10. Stockaryd bibliotek 11. Vrigstad bibliotek 12. Kulturhuset 13. Socialkontor 14. LSS-enhet

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 SJ Nattåg T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 Nattåget Att åka nattåg är ett smart sätt att resa. Du tar tillvara på tiden genom att sova eller vila medan du reser. Ska du vara framme tidigt på

Läs mer

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 2 Innehåll Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Förutsättningar 6 Funktionella brister i vägnätet 6 Riktlinjer

Läs mer

Ansökan om Riksfärdtjänst

Ansökan om Riksfärdtjänst ~ 1 ~ Information om Riksfärdtjänst Ansökan om Riksfärdtjänst Vi kan konstatera att resor med Riksfärdtjänst ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen med hänsyn taget till den sökandes

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2014 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset 2016 En stad för alla en vinst för dig! En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet Goda exempel Entréer Före ICA på Bergsunds Strand 42 hade tidigare ett steg vid entrén. 2004 gjordes entrén tillgänglig genom en mindre höjdjustering av trottoaren.

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Användbar kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

Användbar kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning Användbar kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning 1 Användbar kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning Samhället ska utformas så att det blir tillgängligt för alla medborgare.

Läs mer

Terminal och målgrupper. Göteborg City Airport

Terminal och målgrupper. Göteborg City Airport reklamytor Göteborg City Airport Terminal och målgrupper ANKOMStHALL Vi är Göteborgs närmaste flygplats. Och den enda*. Varje år väljer 750 000 personer att resa till och från oss ungdomar som affärsresenärer.

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till er som äger en station Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen som arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om i Sverige. ägare

Läs mer

Tillgänglighetsguide för Sävsjö kommuns offentliga fastigheter

Tillgänglighetsguide för Sävsjö kommuns offentliga fastigheter Tillgänglighetsguide för s offentliga fastigheter Tillgänglighetsguide för s offentliga fastigheter 3 Antagen av kommunstyrelsen den 7 mars 2017, 36 Tillgänglighetsguide för s offentliga fastigheter Innehåll

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Innehållsförteckning Förord 2 Sida Åtgärder i kommunerna 3-4 Lagar 5 Socialtjänstlagen, 1 kap 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5, 6 7 Plan- och bygglagen

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

EXPONERING PÅ ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT

EXPONERING PÅ ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT EXPONERING PÅ ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT Vår flygplats en mötesplats din marknadsplats! En av flygplatsreklamens mest unika egenskaper är flexibiliteten beträffande exponering. Vi på Ängelholm Helsingborg

Läs mer

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Innehållsförteckning Läsanvisning 2 Anvisningar från Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet 2 - Förtydligande tagna från TSD:n 3 - Allmänt

Läs mer

Lägesrapport december 2016

Lägesrapport december 2016 Lägesrapport december 2016 Attraktivare kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning 2017-01-30 1 (5) Attraktivare kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionens

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Kriterier för trygghetsboende Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Övergripande kriterier Trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Trygghetsboende innefattar ett socialt innehåll med

Läs mer

Riktlinjer vid riksfärdtjänst

Riktlinjer vid riksfärdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer vid riksfärdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. GRUNDER FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...3 2. PRÖVNING AV TILLSTÅND TILL RIKSFÄRDTJÄNST...4

Läs mer

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst Färdtjänst Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd www.umea.se/fardtjanst Innehållsförteckning Vad står i beslutet?...3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa?...3 Finns det bilbarnstol

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Tillgängligheten på kyrkogården enkelt avhjälpta hinder Om att förenkla kyrkogårdsbesöket för personer med nedsatt rörelseförmåga eller syn. Men glöm inte

Läs mer

Slätmossens naturpark

Slätmossens naturpark Naturen på lika villkor Slätmossens naturpark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor Utförare

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S SID 2/14 INNEHÅLL SID 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 4. FASTIGHET 3 5. FÖRSLAG 5 6. TIDPLAN OCH

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Lösningar i Norden Likheter och olikheter

Lösningar i Norden Likheter och olikheter Island Färöarna Lösningar i Norden Likheter och olikheter Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB karin.renstrom@vectura.se Seminarieplatser 2008-2012 2012-06-12 1 2012-06-12

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Tungelsta trädgårdspark

Tungelsta trädgårdspark Naturen på lika villkor Tungelsta trädgårdspark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta: Jan Sandh Projekt

Läs mer

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015 1 (6) 8. Regelbok Lokaler och utrustning Primärvårdsprogram 2015 2 (6) Lokalkrav Obligatoriska krav 1 Parkeringsplats och angöringsplats; Det ska finnas parkeringsplats för personer med rörelsehinder högst

Läs mer

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Gårdstånga Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Stråk Stråk 1 Sandyvägen Flyingevägen. Foto 1:1a-b -1:2 Belysning ej testad Belysning provas Visuell sidoavgränsning

Läs mer

PÅ VÄG ATT BLI VÄRLDENS MEST TILLGÄNGLIGA HUVUDSTAD EN STAD FÖR ALLA

PÅ VÄG ATT BLI VÄRLDENS MEST TILLGÄNGLIGA HUVUDSTAD EN STAD FÖR ALLA PÅ VÄG ATT BLI VÄRLDENS MEST TILLGÄNGLIGA HUVUDSTAD EN STAD FÖR ALLA Tillgänglighet är en demokratifråga I Stockholm möts människor och kulturer. Här får nya innovativa idéer liv och här skapas ny världsomdanande

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare Enkelt avhjälpta hinder Broschyr för fastighetsägare Denna broschyr vänder sig i första hand till dig som äger en lokal dit allmänheten har tillträde eller äger allmän platsmark och vill veta vad de nya

Läs mer

PROGRAMFÖRSLAG RESECENTRUM

PROGRAMFÖRSLAG RESECENTRUM PROGRAMFÖRSLAG RESECENTRUM PLACERING Dagens resandenav bör ligga i den mest frekventerande punkten där de mest frekventerade stråken skär varandra. Skälet för detta är förutom resenärens bekvämlighet och

Läs mer

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81)

Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81) Sundbyberg 2010-04-28 Dnr. 10-004 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Linda Bergfeldt linda.bergfeldt@hso.se tel 08-546 404 22 Remissvar: Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional

Läs mer

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet...

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Landskrona kommun Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Innehållsförteckning Enkelt avhjälpta hinder Stråk Principer för enhetlighet Taktila (kännbara) plattor Kupol- och sinusplattor Pollare och

Läs mer

INFORMATION OM ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER. När resenär klarar att resa på egen hand med buss, tåg eller flyg

INFORMATION OM ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER. När resenär klarar att resa på egen hand med buss, tåg eller flyg RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION OM ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER När resenär klarar att resa på egen hand med buss, tåg eller flyg Klarar resenären att resa på egen hand med den assistans som erbjuds av trafikföretaget

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen n Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION FÖR BESÖKARE kan det vara viktigt att på förhand få veta om lokalen eller verksamheten är tillgänglig

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer