Koncernöversikt. Löpande information. 4 Januari Helårsbesked. 4 Juni Tidningen HQ+Fond. 4 April Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernöversikt. Löpande information. 4 Januari Helårsbesked. 4 Juni Tidningen HQ+Fond. 4 April Årsrapport"

Transkript

1 halvårsrapport 2009

2 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Sverigefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14 HQ Sverige Select 16 HQ Svea Aktiefond 18 Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond 20 HQ Emerging Market 22 HQ Indienfond 24 HQ Kinafond 26 HQ Middle East 28 HQ Rysslandsfond 30 Räntefonder HQ Likviditetsfond 32 HQ Obligationsfond 34 HQ Swedish High Yield Fund 36 Övriga fonder HQ Gorilla 38 HQ Protego 40 HQ Tellus 42 HQ Total 44 HQ Utlandsfond 46 Spara i våra fonder 48 Redovisningsprinciper 49 Policyfrågor 50 Medarbetare 51 Ordlista och definitioner 52 Fondbolagsfakta 53 Koncernöversikt HQ Fonder Sverige AB, som är ett helägt dotterbolag till HQ AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (2004:46). Tillstånd att utöva fondverksamhet erhölls HQ Fonder ingår i HQ-koncernen. HQ aktien är noterad på Stockholmbörsens Sv Mid Cap lista (HQ). Förvaltat kapital per den 30 juni 2009 uppgick till ca 21 Mdr fördelat på cirka direktregistrerade kunder. HQ Fonder förvaltar totalt 20 värdepappersfonder, varav 15 i HQ Fonder Sverige AB och fem via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 27 personer. HQ Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och aktier på tillväxtmarknaderna. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning samt att överträffa jämförelseindex och konkurrenter. Fonderna kännetecknas av aktiv förvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information 4 Januari Helårsbesked 4 Mars Tidningen HQ+Fond 4 April Årsrapport 4 Juni Tidningen HQ+Fond 4 Juli Halvårsbesked 4 Augusti Halvårsrapport 4 September Tidningen HQ+Fond 4 December Tidningen HQ+Fond För mer information Aktuella rapporter och informationsbroschyr kan beställas på telefon Besök också gärna vår hemsida för mer information om våra fonder. Dagligt uppdaterade fondkurser gör det lätt för dig att följa utvecklingen för dina fondandelar. På vår hemsida finner du även nyheter, fondbestämmelser, bolagsinformation och annat som vi hoppas ska vara till hjälp för dig som fondsparare. Här kan du också enkelt hämta aktuella rapporter, informationsbroschyrer och annan tryckt information. Du kan även få våra rapporter och annan information via e-post. Skicka en skriftlig anmälan till oss så ordnar vi det åt dig. Glöm inte att ange ditt namn, kund- och/eller personnummer, telefon dagtid samt e-postadress. Året i korthet Mars Utdelning i HQ Fonders aktiefonder mars. Prenumerera på våra rapporter Hel- och halvårsrapporter skickas inte längre ut med automatik till dig som är kund. För att prenumerera på våra fondrapporter i tryckt form behöver vi få in en skriftlig anmälan. Det går även att prenumerera på rapporterna via e-post. Glöm inte att ange ditt namn, kund- och/ eller personnummer, telefon dagtid samt din e-postadress. Glöm inte heller att informera oss om du byter e-postadress. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet Denna rapport innehåller halvårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av HQ Fonder Sverige AB samt information per om HQ Fonders Luxemburgregistrerade fonder.

3 VD-ord En skön uppgång Sällan har väl en uppgång känts så befriande som den vi upplevt på aktiemarknaderna under årets första sex månader. Det går inte att komma ifrån att situationen i höstas, med ett finansiellt system i gungning och stora värdetapp på många investeringar, skapade minst sagt stor osäkerhet om framtiden. Många drog paralleller till 1930-talets depression. Läget på de finansiella marknaderna har nu åtminstone stabiliserats, inte minst tack vare centralbankernas räntesänkningar och flera staters stödpaket. Misstagen från 1930-talet, då ekonomin stramades åt istället för stimulerades, ska inte upprepas. Än så länge är det dock bara på värdepappersmarknaderna som läget ljusnat påtagligt. I den reala ekonomin har möjligtvis försämringstakten sjunkit, men det har inte vänt uppåt. Optimismen verkar emellertid ha kommit tillbaks hos fondspararna. Under våren har det varit ett rekordinflöde till aktiefonder. Hos oss är det främst HQ Sverigefond och HQ Rysslandsfond som har attraherat nytt kapital. Vi tar marknadsandelar och det känns verkligen som en uppmuntran när nya investerare söker sig till oss eller när gamla investerare väljer att öka sitt sparande hos oss. Jag hoppas också att sparandet är långsiktigt. De senaste åren svängningar på aktiemarknaderna har visat hur lätt det är att kortsiktigt hamna fel. Bland de aktiemarknader som utvecklats bäst återfinns många tillväxtmarknader och den svenska. Tillväxtmarknaderna har fått draghjälp av stigande råvarupriser och det faktum att deras i många fall stora sparandeöverskott ger dem möjlighet att stimulera ekonomin med egna medel ses nu som en stor tillgång. Den svaga svenska kronan ger svensk exportindustri en konkurrensfördel, vilket återspeglats i börsutvecklingen. Under de senaste åren har vi sett ett växande intresse för våra räntefonder. Den låga risken har säkert attraherat. Dagens låga räntor på statspapper medför dock små möjligheter till en skaplig avkastning. Vi har därför sedan en tid tittat på möjligheterna för investeringar på marknaden för företagsobligationer. Vi har ju genom vår förvaltning av svenska aktier redan en god kunskap om de svenska företagen. Denna marknad innebär ett högre risktagande än statsobligationer, men chansen till en god avkastning är betydligt högre. Vi kan nu erbjuda våra kunder möjligheter att investera på denna marknad genom att rikta in placeringarna i HQ Swedish High Yield på företagsobligationer. Fonden kommer också byta namn till HQ Corporate Bond. OPM har planenligt tagit över förvaltningen av våra hedgefonder sedan den 1 mars. Det är min övertygelse att OPM, med sitt kompetenta analysteam, har bra förutsättningar att skapa en konkurrenskraftig avkastning. Det stabilare läget på värdepappersmarknaderna har också medfört ett bättre klimat för hedgefonder. Tack för visat förtroende! Hans Hedström Verkställande direktör Halvårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 1

4 Utveckling fonder och marknader Tecken på bättring Marknaden Under det första halvåret 2009 har läget på värdepappersmarknaderna stabiliserats efter den mycket turbulenta hösten Kreditmarknaderna har börjat fungera bättre, aktiekurserna har i många fall vänt upp och bankernas kreditgivning har börjat normaliseras. Centralbankernas aggressiva räntesänkningar och enskilda staters stödpaket till främst den finansiella sektorn har varit starkt bidragande faktorer i denna stabilisering. I den reala ekonomin har utvecklingen varit värre än tidigare befarat. BNP-prognoserna för världsekonomin skrevs ned kraftigt under främst årets första månader, då statistik visade att ekonomin nära nog var i fritt fall. Ett par månader in på året kom dock signaler om att försämringstakten avtog. Detta tog värdepappersmarknaderna till sig och hoppet om en inte alltför avlägsen konjunkturvändning tändes. Under våren har vi bland annat fått se råvarupriser och fraktrater stiga, de amerikanska inköpschefernas omdömen (ISM) har blivit bättre, konsumenternas förtroende i både USA och Europa stärks samt bostadsmarknaden i USA har stabiliserats både vad gäller priser som omsättning. Dessutom uppvisar den kinesiska ekonomin en fortsatt mycket hög tillväxt. Visserligen har exportsektorn det tungt men den inhemska efterfrågan har till stor del kompenserat. Aktiebörserna på tillväxtmarknaderna återfinns bland vinnarna hittills i år. I många fall förklaras det av de högre råvarupriserna, t ex Sydamerika, Ryssland, Afrika och Mellanöstern. En annan viktig förklaring är att många av tillväxtmarknaderna har stora sparande- och budgetöverskott. Dessa länder har därför goda förutsättningar att stimulera ekonomin. Kina är det viktigaste exemplet på det sistnämnda. Den svenska aktiemarknaden tillhör också de bättre i år. Kronförsvagningen under vintern har rimligen bidragit till detta. Läget påminner en del om det som rådde efter att Sverige släppte kronförsvaret Det innebar också en stor kronförsvagning, och vi hade en finans- och fastighetskris. Sammantaget gav det förbättrad konkurrenskraft för svensk industri och låga räntor. Börsutvecklingen blev också bra. Den stora skillnaden den här gången är att krisen är global. Det råder stor osäkerhet om hur stor exportmarknaden verkligen är för våra svenska företag. Trots all ekonomisk stimulans och stigande råvarupriser har inflationen legat kvar på låga nivåer. Kapacitetsutnyttjandet i industrin är fortfarande mycket låg och arbetslösheten stiger. Statsobligationer, vilka upplevs som säkra, har dock givit en mager avkastning eftersom räntenivån redan i ingången av året var mycket låg. Mer riskfyllda räntepapper, som till exempel företagsobligationer, har däremot haft en god utveckling i takt med att riskaptiten hos investerare har ökat. Fondernas utveckling Utvecklingen för våra fonder under årets första halvår är nära nog en spegelbild av utvecklingen förra året. Hittills i år ligger aktiefonder med inriktning på tillväxtmarknader och Sverige bäst till, medan räntefonderna har haft lägst avkastning. Förra året var det precis tvärtom. Allra bäst har det gått för Rysslandsfonden som stigit med 62,8 procent. Den ryska marknaden domineras av olje- och gasproducenter, Fondutveckling under första halvåret 2009 Nedanstående graf visar utvecklingen i procent för våra fonder under första halvåret året HQ Obligationsfond HQ Likviditetsfond HQ Swedish High Yield Fund HQ Utlandsfond HQ Protego HQ Tellus HQ Total HQ Middle East HQ Gorilla HQ Emerging Markets HQ Afrikafond HQ Kinafond HQ Sverige Select HQ Swedish Equity Fund HQ Strategifond HQ Sverigefond HQ Strategy Fund HQ Svea Aktiefond HQ Indienfond HQ Rysslandsfond 2 HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2009

5 Utveckling fonder och marknader Branschutveckling i Sverige Förändring i % för Stockholmsbörsens All Share Index (SAX) under första halvåret 2009 (källa: Reuters): 4Sällanköpsvaror 31% 4Informationsteknologi 30% 4Material 28% 4Finans 19% 4Hälsa 15% 4Industri 14% 4Dagligvaror 12% 4Telekom 7% Valutakurser Valutakurser per jämfört med (källa: Reuters): Kurs, kr Jmf, % Land Valuta Australien AUD 6, ,1 Brasilien BRL 3, ,0 Danmark DKK 1,4563-1,1 EMU EUR 10,8455-1,1 Filippinerna PHP 0,1600-3,6 Hongkong HKD 0,9929-2,1 Indonesien IDR 0,075 8,7 Japan JPY 8,0634-6,8 Kanada CAD 6,6703 3,3 Malaysia MYR 2,1860-3,7 Mexico MXN 0,5853 3,5 Norge NOK 1,1976 6,2 Peru PEN 2,5641 2,3 Polen PLN 2,4270-8,2 Schwiez CHF 7,1132-3,0 Storbritannien GBP 12, ,8 Sydafrika ZAR 0, ,7 Sydkorea KRW 0,0060-3,2 Taiwan TWD 0,2345-2,0 Thailand THB 0,2260 0,0 Tjeckiska Rep. CZK 0,4189 2,4 Turkiet TRY 5,0167-1,8 Ungern HUF 0,0398-3,6 USA USD 7,6939-2,1 Kuwait KWD 26,7870-5,9 Qatar QAR 2,1138-2,0 Argentina ARS 2, ,7 Chile CLP 0, ,0 Nigeria NGN 148,3 6,2 Kenya KES 76,65-1,9 New Zealand NZD 5,0185 8,9 och de stigande världsmarknadspriserna på deras produkter har stöttat utvecklingen. Fonden har också med bred marginal överträffat utvecklingen för jämförelseindex. Indienfonden har näst bäst utveckling. En specifik anledning till att Indien tillhör vinnarna är att parlamentsvalet i våras överraskande ledde till ett stabilare parlament med bättre förutsättningar för de ledande politikerna att genomföra viktiga reformer. Dagen när valresultatet offentliggjordes steg kurserna med över 15 procent, vilket föranledde börsledningen att stänga handeln för dagen bara efter några minuter. Även övriga fonder som investerar på tillväxtmarknaderna kan uppvisa goda uppgångar. De som, helt eller delvis, investerar i Asien, dvs Kinafonden, Indienfonden och Emerging Markets, har dock inte utvecklats lika starkt som respektive marknad. Skälet är att vi i Asien undvikit aktier som vi bedömt vara för riskfyllda, en bedömning som varit felaktig i det korta perspektivet. Sverigefonderna har också utvecklats starkt med uppgångar kring 25 procent. Det är i linje med, eller bättre än jämförelseindex. Sämst har det gått för räntefonderna. Obligationsfonden är dock den enda av våra fonder som tappat i värde. Förklaringen är att räntorna vid ingången av året var mycket låga och att obligationsräntorna stigit något när tecken på en konjunkturvändning visat sig. Alla våra räntefonder har ändå glädjande överträffat jämföresleindex. En framåtblick I Helårsrapporten för 2008 förespråkade vi att aktier fortsatt skulle ha en stor plats i en långsiktig värdepappersportfölj. Erfarenheterna är ju att aktiemarknaderna vänder när det ser som USA 0% Europa 1% Sverige 20% mörkast ut. Vi trodde också att tillväxtmarknaderna åter skulle hamna i fokus. När det gäller räntepapper så var vi negativa till statsobligationer, men såg potential i företagsobligationer. Våra profetior har hittills i år således slagit in, vilket är en viss tröst eftersom vi missbedömde kraften i förra årets nedgång. Aktiemarknaden befinner sig i något av ett vägskäl. Tydliga signaler från främst USA och Kina visar att konjunkturförsvagningen är på väg att bromsas upp. Samtidigt har kreditmarknaderna börjat fungera bättre igen och råvarupriserna har vänt upp. Bland annat detta har resulterat i kraftigt stigande aktiekurser sedan i mars. Troligtvis är alla inställda på att 2009 är ett förlorat år för tillväxten i världsekonomin. Däremot måste nu investerare bli övertygade om att 2010 verkligen innebär högre vinster. Det innebär att snart räcker det inte med signaler om att läget inte försämras i lika hög takt längre utan det krävs faktiska förbättringar. Vid bottenlägen brukar siffror och signaler slå åt lite olika håll, varav vissa kommer att utgöra besvikelser. Det gör att det kan bli lite stökigt på börsen under de närmaste månaderna. I det lite längre perspektivet har vi dock svårt att inte rekommendera att aktier utgör en hygglig del av en värdepappersportfölj. Vi har fortfarande en del att ta igen innan läget normaliserats till situationen före Lehmankraschen, då ju läget blev akut. Rimligtvis kommer också de närmaste åren innebära vinstökningar i företagen. Samtidigt är kapacitetsutnyttjandet på en låg nivå och arbetslösheten hög. Det talar för en fortsatt låg inflation och därmed troligen låga räntor. Det finns naturligtvis risker för aktier även i ett längre perspektiv. Det faktum att bland annat Östeuropa 26% Ryssland 52% Asien 32% Japan 5% Latinamerika 40% Sydafrika 23% Australien 22% Siffrorna avser utvecklingen för första halvåret 2009, omräknat i SEK (källa: EcoWin, Reuters). Halvårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 3

6 Utveckling fonder och marknader Utveckling etablerade marknader Förändring i % under första halvåret 2009 (källa: EcoWin, Reuters): Land/område Index % (SEK) Japan Nikkei 225 4,8% Canada S&P/TSE Composit 19,2% USA Nasdaq 14,0% USA S&P 500-0,3% Schweits Swiss market -5,3% Nederländerna Amsterdam 3,4% Spanien BIEX 35 5,3% Italien Milan MIB30-3,1% Frankrike CAC 40-1,9% Storbritanien FTSE 100 8,1% Österrike ATX 50 18,6% Europa DJ Stoxx 50 Europa 1,0% Sverige OMX 20,2% Norge Oslo OBX 35,7% Tyskland Xetra DAGS -1,1% Australien ASX All Ordinaries 22,0% belgien Bel20 5,5% Irland Irish General Index 13,1% Finland OMX Helsinki 2,7% Danmark OMX Copenhagen -74,4% Utveckling tillväxtmarknader Förändring i % under första halvåret 2009 (källa: EcoWin, Reuters): Land/område Index % (SEK) Ryssland RTS 51,9% Turkiet ISE National 37,4% Ungern Budapest SE 25,7% Polen WIG 3,9% Kina FTSE Xinhua 25 30,9% Korea Kospi 19,6% Taiwan Taiwan Weighted 37,2% Thailand SET 32,8% Filipinerna PSEi 25,5% Indonesien Jakarta Komposit 62,5% Malaysia Kuala Lumpur 18,0% Mexiko Mexico Bolsa 12,7% Brasilien Bovespa 59,0% Argentina Argentina Merval 31,4% Chile Chile Stock Exchange 53,4% Peru Peru Lima General 89,6% Nigeria Lagos Stock Exchange -11,4% Kenya Nairobi Stock Exchange -6,6% Tjekien PX 50 7,1% Sydafrika FTSE JSE Top 40 23,2% F ArabEmiraten DFM Gen. Index (Dubai) 9,7% F ArabEmiraten ADX Gen. Index 9,1% Kuwait Kuwait SE Price index -5,6% Qatar DSM -6,1% den amerikanske konsumenten kommer att ha det svårt under några år kan leda till en lägre efterfrågan än väntat. Historien visar också att återhämtningen i ekonomin tar längre tid efter en finansiell kris. De som hoppas på en snabb återhämtning i ekonomin kan således bli besvikna. Det som å andra sidan kan överraska i positiv bemärkelse är tillväxtmarknaderna. Generellt har de, till skillnad från USA, stora sparande- och budgetöverskott. De kan faktiskt neutralisera en hel del av avmattningen i USA. På den svenska räntemarknaden är det svårt att se någon större potential i växlar och obligationer som emitterats av svenska staten. För den som tror att världsekonomin inte alls är på väg att förbättras kan de dock vara ett bra alternativ. Den som är beredd att ta lite högre risk så kan företagsobligationer vara ett intressant alternativ. Innan finanskrisen bröt ut låg räntorna på dessa inte mycket högre än på statsobligationer. I höstas ökade denna ränteskillnad dramatiskt till historiskt mycket höga nivåer. Hittills i år har skillnaden börjat krympa ihop, vilket förklarar varför företagsobligationer haft en så bra värdeutveckling. Det finns möjligheter att skillnaden kan minska ytterligare, utan att den för den skull återgår till den låga skillnad som förelåg vid tiden före oron på finansmarknaderna. Svenska kronans utveckling Utveckling i SEK mätt mot EUR respektive USD: 30% 20% 10% 0% -10% Utveckling styrräntor, % Centralbankernas styrräntor: 3 2,5 2 1,5 1 0, Source: Thomson Datastream, HQ Bank Research Utveckling korta räntor, % Interbankräntan 6 månader (Japan, Storbritannien, Tyskland) respektive statsskuldväxlar 6 månader: 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Utveckling långa räntor, % Tioåriga statsobligationer: ECB Sverige USA UK USA UK Japan Sverige Tyskland ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 USD/SEK % EUR/SEK % Source: Thomson Datastream, HQ Bank Research USA Sverige Tyskland 0,5 Japan UK Source: Thomson Datastream, HQ Bank Research 4 HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2009

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Hans Hedström är förvaltare av HQ Utlandsfond, HQ Gorilla, HQ Total, och ansvarig för de diskretionära modellportföljerna inom HQ Private Banking. Han anställdes 1999/2000 och tillträdde som vd i HQ Fonder Sverige AB i april Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av HQ Kinafond, HQ Indienfond samt har tillsammans med Fredrik Colliander ansvaret för HQ Emerging Markets. Gunnar har varit anställd sedan juni Fredrik Colliander är, tillsammans med Karin Fries, ansvarig förvaltare av HQ Afrikafond, HQ Rysslandsfond samt förvaltar tillsammans med Gunnar Påhlson, HQ Emerging Markets. Fredrik har varit anställd hos HQ sedan augusti John Strömgren är HQ Fonders placeringschef och ansvarig förvaltare av HQ Strategifond och HQ Strategy Fund. Han anställdes hos HQ Simon Blecher är ansvarig förvaltare av HQ Sverigefond, HQ Sverige Select och HQ Swedish Equity Fund. Han har varit anställd hos HQ sedan augusti Karin Fries är tillsammans med Fredrik Colliander ansvarig förvaltare av HQ Afrikafond och HQ Rysslandsfond, samt förvaltar HQ Middle East tillsammans med Carl Cederström. Karin har varit anställd hos HQ sedan augusti Viktor Henriksson är förvaltare av HQ Svea Aktiefond. Han har varit anställd hos HQ sedan mars Carl Cederström är förvaltare med inriktning på Mellan Östern. Han förvaltar HQ Middle East tillsammans med Karin Fries. Carl har varit anställd hos HQ sedan våren Mona Stenmark är sedan februari 2008 assisterande förvaltare med inriktning på Kina, Indien och Latinamerika. Hon har varit anställd på HQ sedan Mats Gunnå är ansvarig förvaltare av HQ Protego och HQ Tellus. Han har varit anställd hos HQ sedan Peter Werleus har arbetat sex år i finansbranschen varav de två sista på HQ som chef för Allokering & Strategi. Sedan 2009 ansvarig förvaltare för HQ Likviditetsfond, HQ Obligationsfond och HQ Swedish High Yield Fund (namn ändras till HQ Corporate fund under hösten 2009). Hur vi väljer aktier Vid val av aktier använder sig våra förvaltare huvudsakligen av fundamental analys. Detta innebär att aktier köps i företag där avkastningsvärdet på utdelningarna bedöms överstiga aktiekursen och vice versa vid försäljning av aktier. Arbetsgången vid utvärderingen av om en aktie är köpvärd eller ej kan översiktligt beskrivas enligt följande: 4Varje analys härrör från en idé om att en aktie bör utvärderas. Idéerna kan komma från analytiker, mäklare, personer inom näringslivet, förvaltare etc. 4Det skriftliga material såsom årsredovisningar, delårsrapporter, analyser etc som finns tillgängligt analyseras. 4Om aktien verkar intressant besöks i regel företaget. Besöket ger en fylligare bild av anläggningarnas status, företagsledningens visioner samt ger möjlighet att ställa kompletterande frågor. 4Med utgångspunkt från ovanstående material görs prognoser för utdelningarna i framtiden. Prognoserna baserar sig bland annat på resultatutveckling, kapitalbehov, kassaflöde och utdelningsandel. 4För att få fram ett motiverat avkastningsvärde nuvärdesberäknas värdet av framtida utdelningar. Avkastningskravet varierar beroende bland annat på verksamhetens art, den finansiella risken och likviditeten i aktien. 4Antagandena som ligger till grund för det framräknade värdet ifrågasätts och diskuteras. 4Olika aktier rangordnas med hänsyn till kurspotentialen. 4 I regel styrs handeln av aktiernas rangordning. Hänsyn tas dock även till om tidpunkten är rätt vald. Exempelvis kan vi avvakta med köp om våra förväntningar på resultatet för innevarande år understiger marknadens, men där vi ändå anser att aktien är köpvärd. Kursdrivande analyser från mäklarfirmor måste givetvis också beaktas. Idealföretagets nyckelfaktorer 4Goda framtidsutsikter. 4Optimering av kassaflödet. 4Tillväxtmarknader. 4Ledningen har samma mål som aktieägarna. 4Bra historik. 4Kompetent ledning. 4Hög historisk lönsamhet. 4Aktien är lågt värderad. Halvårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 5

8 Översikt Fondfakta i sammandrag Start Bankgiro PPM-nr Utdelning 1 Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder HQ Strategifond Ja John Strömgren HQ Fonder Sverige AB HQ Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. HQ Svea aktiefond Ja Viktor Henriksson HQ Fonder Sverige AB HQ Sverige Select Ja Simon Blecher HQ Fonder Sverige AB HQ Sverigefond Ja Simon Blecher HQ Fonder Sverige AB HQ Swedish Equtiy Fund Ja, B-andelar Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond Ja F.Colliander/K.Fries HQ Fonder Sverige AB HQ Emerging Markets Ja F.Colliander/G. Påhlson HQ Fonder Sverige AB HQ Indienfond Ja Gunnar Påhlson HQ Fonder Sverige AB HQ Kinafond Ja Gunnar Påhlson HQ Fonder Sverige AB HQ Middle East Ja K.Fries/C.Cederström HQ Fonder Sverige AB HQ Rysslandsfond Ja Fredrik Colliander HQ Fonder Sverige AB Räntefonder HQ Likviditetsfond Ja Peter Werleus HQ Fonder Sverige AB HQ Obligationsfond Ja Peter Werleus HQ Fonder Sverige AB HQ Swedish High Yield Nej Peter Werleus SEB Fund Services S.A. Övriga fonder HQ Gorilla Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. HQ Protego Ja Mats Gunnå HQ Fonder Sverige AB HQ Tellus Ja Mats Gunnå HQ Fonder Sverige AB HQ Total Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. HQ Utlandsfond Ja Hans Hedström HQ Fonder Sverige AB 1 Eventuell utdelning återinvesteras i nya fondandelar efter avdrag i förekommande fall preliminär/kupongskatt men kan på begäran utbetalas kontant. Fondernas avkastning Fondens avkastning, % Fondens över-/under avkastning relativt jämförelseindex, % Fond 10 år 5 år 3 år 1 år 10 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder HQ Strategifond 92,79 49,73-0,72-5,97 47,69 16,70 7,22 0,31 HQ Strategy Fund 86,55 47,81-0,76-4,42 41,45 14,78 7,18 1,86 HQ Svea Aktiefond ,23-3, ,76 4,70 HQ Sverige Select ,28 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Sverigefond 95,13 52,95-1,80 0,54 39,97 12,07 8,21 8,90 HQ Swedish Equity Fund 4,33 37,06-8,14-3, ,82 1,87 5,26 Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond - - 3,36-21, ,48 HQ Emerging Markets 100,44 71,81 6,24-24,42 13,85-10,34-2,71-12,88 HQ Indienfond - 9,61 15, ,60-10,54 HQ Kinafond 78,34 47,03 6, ,96 HQ Middle East Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Rysslandsfond 710,12 78,09-22,43-41,28 291,34 16,70 6,67 3,62 Räntefonder HQ Likviditetsfond 32,35 12,92 9,86 3,56-6,08-1,23 0,23 0,92 HQ Obligationsfond 55,49 22,95 14,10 10,50-10,73-4,28-1,69-0,70 HQ Swedish High Yield Fund 33,58 14,64 12,22 7,58-5,09 0,49 2,59 4,94 Övriga fonder HQ Gorilla - -10,55-13,03-11,72 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Protego ,99 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Tellus , ,83 HQ Total - 5,61-4,69-10,75 Fonden saknar relevant jämförelseindex HQ Utlandsfond -40,74-11,71-26,11-17,28-24,77-14,72-9,82-8,09 6 HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2009

9 Översikt Andelsvärde m m per Andels- Fondförmö- Andelar, Andelsvärde, kr genhet, Mkr st ägare, st Svenska aktiefonder HQ Strategifond 581, HQ Strategy Fund 2118, HQ Svea Aktiefond 88, HQ Sverige Select 69, HQ Sverigefond 903, HQ Swedish Equity Fund 105, Värdeutveckling 5 år, % h Snitt/år Svenska aktiefonder HQ Strategifond 34,1 26,3 2,7-34,2 23,9 8,4 HQ Strategy Fund 33,1 25,0 2,6-34,1 24,0 8,1 HQ Svea Aktiefond 1 8,1 30,9-4,7-37,5 26,0 1,6 HQ Sverige Select 2-5,9-30,4 22,4-11,8 HQ Sverigefond 31,3 33,7-2,8-33,3 23,9 8,9 HQ Swedish Equity Fund 29,3 31,2-4,5-36,5 23,3 6,5 Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond 8, HQ Emerging Markets 18, HQ Indienfond 215, HQ Kinafond 145, HQ Rysslandsfond 36, HQ Middle East 106, Tillväxtmarknadsfonder HQ Afrikafond 3 0,7 33,5-40,1 18,1-1,6 HQ Emerging Markets 64,1 11,8 42,5-45,7 17,5 11,4 HQ Indienfond 4 68,6 19,8 61,0-54,3 36,9 18,9 HQ Kinafond 19,2 54,3 49,8-42,4 20,4 12,3 HQ Middle East 5-5,6 14,3 11,3 HQ Rysslandsfond 107,6 40,2 16,5-66,2 62,8 12,2 Räntefonder HQ Likviditetsfond 1139, HQ Obligationsfond 1151, HQ Swedish High Yield Fund 271, Räntefonder HQ Likviditetsfond 1,3 1,8 3,0 4,3 1,2 2,5 HQ Obligationsfond 4,4 0,8 1,1 14,0-3,2 4,2 HQ Swedish High Yield Fund 1,1 1,1 2,5 7,2 1,3 2,8 Övriga fonder HQ Gorilla 27, HQ Protego 98, HQ Tellus 75, HQ Total 90, HQ Utlandsfond 141, Övriga fonder HQ Gorilla 19,5-6,2 8,7-35,9 16,6-2,2 HQ Protego 6-0,6-7,9 7,4-1,0 HQ Tellus 7-29,7 8,0-19,8 HQ Total 22,7 21,6 6,8-31,4 13,5 5,6 HQ Utlandsfond 25,8 4,7 1,9-36,9 7,0-2,5 Index, aktier (SEK) Six Portfolio Return Index 36,7 28,7-2,6-39,1 24,7 7,1 Six Return Index 36,3 29,3-3,6-39,1 24,4 3,4 RTS exkl utdelningar 98,9 53,5 12,6-66,6 54,3 10,1 FTSE All Emerging index 57,7 11,6 25,8-43,1 31,4 12,7 FTSE China inkl utdelningar 8 37,8 65,1-44,3 44,1 Morgan Stanleys Världsindex inkl utdelningar 31,1 3,2 3,0-27,4 4,2 0,6 S&P Pan Africa 15,6 CNX ,8 17,6 72,3-57,6 50,6 21,0 Index, räntor (SEK) OMRX-TBILL 1,9 2,2 3,4 4,4 0,4 2,7 OMRX-TBOND 5,4 0,9 1,6 15,7-3,7 4,9 OMRX-Total (All) 4,0 1,3 2,5 10,5 0,5 4,6 1 Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start ej beräknad pga indexbyte Riskklass Varje fond är tilldelad en riskklass mellan 1-6, där 1=låg och 6=hög. Begrepp och förkortningar För förklaring av förekommande begrepp och förkortningar i fondernas halvårsrapport hänvisas till avsnittet Ordlista och definitioner på sidan 60. Svensk kod för fondbolag HQ Fonder Sverige AB följer, den av Fondbolagens Förening antagna, Svensk kod för fondbolag. Halvårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 7

10 HQ Strategifond Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 3 Förvaltare: John Strömgren Fondbolag: HQ Fonder Sverige AB Kursnotering: Dagligen Registreringsland: Sverige Utdelning: Ja Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men med Sverige och svenska aktier som bas. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Fonden jämför sig mot ett sammansatt index enligt följande fördelning: 70% Six Portfolio Return Index (SIXPRX), inkl. utd 20% Morgan Stanleys Värlsdsindex, inkl. utd 10% OMRX Total (ränteindex) Enligt HQ Fonders bedömning är det denna sammansättning som bäst speglar fondens placeringsmöjligheter i svenska och utländska aktier samt räntebärande värdepapper. Utveckling, % HQ Strategifond Jmf.index Utveckling Fonden steg under perioden med 23,9% att jämföra med index som steg med 16,9%. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Atlas Copco A, Astra Zeneca och Securitas. Större nettoförsäljningar har skett i Volvo, Husqvarna och Assa Abloy. Derivathandel m m Fonden har under året gjort ett par derivataffärer i syfte att effektivisera förvaltningen. Befintligt säkerhetskrav per den 30 juni 2009 var 0 kronor. Fonden hade värdepapperutlånade med en säkerhet motsvarande 647 msek. Värdepappersinnehav Per den sista juni var fonden till 88,0% investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 12,0%. Fonden inledde året väldigt försiktigt med en hög andel likvida medel och statsskuldväxlar. Vi började dock se en del positiva tecken och köpte därför väldigt mycket aktier under årets första månader. Vi köpte främst cykliska bolag som Atlas Copco, Skanska och SSAB, men även Securitas. Vi sålde Volvo som vi tycker har för hög risk liksom Husqvarna som blev en väldigt bra affär trots sin nyemission. Mot slut av halvåret valde vi att sälja en del bankaktier och köpa lite mer försiktiga bolag som Astra Zeneca och Fortum. Därmed känns mixen bra inför hösten. Framtidsutsikter Det blev ett mycket spännande och glädjande halvår för den svenska börsen. Ännu bättre gick dock den ryska marknaden i takt med att oljepriset ökade och riskpremien togs ner. Fonden, som har ett par procent ryska aktier, gynnades av detta. Vi tror att den här trenden fortsätter. Det vill säga att aktier kommer att ge en hygglig avkastning relativt mycket annat och oljepriset (och andra råvaror) kommer att fortsätta upp. Därför känns det bra att äga en del ryska aktier, men även andra bolag i fonden påverkas av stigande energipriser; exempelvis ABB, Alfa Laval och Fortum. Prisuppgången på råvaror tror vi kommer från asiatisk efterfrågan, vilket dock inte ska blandas samman med en kraftig vändning i världsekonomin. Visst tror även vi på en konjunkturvändning inom kort, men vi tror att det blir en seg återhämtning då många problem fortfarande kvarstår. Den amerikanska konsumenten kommer att vara svag i flera år framöver, ett par länder i Östeuropa är nästan ruinerade och såväl den spanska som brittiska husmarknaden är i fritt fall. Därför blir det här en jobbig resa med många gupp på vägen. Börsen kan dock fortsätta stiga då den har en förmåga och titta framåt. Och vi ska inte glömma att börsen började falla 2007, när det mesta såg ljust ut. Därför är det inget konstigt att den stiger när mycket ser mörkt ut, men det gäller att vara på sin vakt. Vi är inte säkra på att den finansiella krisen är över och det lär komma tonvis med nyemissioner under hösten och framför allt i början av nästa år. Detta kan från tid till annan skapa oro på marknaden. Vi har därför vår tonvikt på stabila bolag med bra intjäning och starka balansräkningar.. Utveckling per år, % HQ Strategifond Jmf.index h snitt/år HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2009

11 HQ Strategifond Not 1 Finansiella instrument Värdepapper 1 Anskaffn. Markn. Andel % 2 BÖRSNOTERADE INNEHAV 86,7 Energi 4,1 Fortum Abp (Fi) ,7 Pearl Explo. Restr. Ca) ,7 Pearl Explo. (Ca) ,1 Rosneft (Ru) ,6 Finans och fastighet 19,5 Avanza (Se) ,8 Handelsbanken A (Se) ,4 Klövern (Se) ,5 LSR Group (Ru) ,7 Nordea (Se) ,6 SEB A (Se) ,2 Investment AB Öres. (Se) ,7 Investor ,7 Hälsovård 4,9 AstraZeneca (Se) ,8 AstraZeneca ADR (Se) ,1 Industrivaror och tjänster 28,7 ABB (Se) ,7 Alfa Laval (Se) ,7 Atlas Copco (Se) ,6 Cardo (Se) ,5 Dannemora (Se) ,1 Duni (Se) ,7 Elanders B (Se) ,2 Itab Shop Concept B (Se) ,0 Itab Shop Con. B flgl (Se) ,2 Sandvik (Se) ,3 Seco Tools B (Se) ,7 Skanska (Se) ,8 SKF B (Se) ,2 SKF India P-note In) ,2 Kraftförsörjning 2,4 Rushydro (Ru) ,1 Rushydro GDR (Ru) ,3 Material 9,8 BHP Billiton (Gb) ,5 SCA B (Se) ,4 SSAB A (Se) ,9 Räntebärande värdepapper 1,1 Egidaco (Ru) ,1 Sällanköpsvaror och tjänster 12,2 Bilia A (Se) ,0 Bilia 7% flg (Se) ,1 Bilia TO (Se) ,1 GAZ-CLS (Ru) ,2 H&M B (Se) ,6 Securitas (Se) ,2 SkiStar B (Se) ,8 Telekomoperatörer 4,0 TeliaSonera ,0 ÖVRIGA FONDPAPPER, ONOTERADE 1,3 Dagligvaror 0,9 Olivio Premium A (Us) ,9 Olivio Premium B Us) ,0 Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet, not Totalavkastning, % Period Fond Jmf.index ack från start 2 176,0 640,3 snitt från start 16,1 10,1 10 ack 92,8 45,1 10 snitt 6,8 3,8 5 ack 49,7 33,0 5 snitt 8,4 5,9 3 ack -0,7-7,9 3 snitt -0,2-2,7 2 ack -27,2-29,3 2 snitt -14,7-15,9 1 år -6,0-6,3 Poster inom linjen kkr Utlånade värdepapper Summa Som säkerhet för utlånade värdepapper erhåller fonden en pool av värdepapper. Dess marknadsvärde understiger aldrig marknadsvärdet av de utlånade. Geografiskfördelning, % ,5 1,2 2,7 Utveckling h Andelsvärde, kr 642,51 790,30 793,90 496,65 581,71 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 13,34 17,89 18,55 35,39 27,90 Totalavkastning, % 34,1 26,3 2,7-34,2 23,9 Totalavkastning jmf-index, % 32,2 20,7-0,9-32,5 16,9 12,0 4,0 0,9 0,7 74,9 Sverige Likvida medel Ryssland Finland Storbritannien Indien USA Kanada 10 Största innehav, % AstraZeneca 4,9 ABB 4,7 Alfa Laval 4,7 Investor 4,7 H&M 4,6 Atlas Copco 4,6 Handelsbanken 4,4 Securitas 4,2 SKF 4,2 TeliaSonera 4,0 Branschfördelning, % Industrivaror och tjänster 28,7 Finans och fastighet 19,5 Sällanköpsvaror och tjänster 12,2 Likvida Medel 12,0 Material 9,8 Hälsovård 4,9 Energi 4,1 Telekomoperatörer 4,0 Kraftförsörjning 2,4 Räntebärande värdepapper 1,1 Dagligvaror 0,9 Informationsteknologi 0,4 Hälsovård 0,0 Cashcap (Se) 8 8 0,0 Healthcap (Se) ,0 Viragen (Us) ,0 Informationsteknologi 0,4 Swedestart Tech (Se) ,4 Summa värdepapper ,0 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,0 Summa fondförmögenhet ,0 1 Följande landkoder har använts: (Ca)=Canada, (Fi)=Finland, (Gb) = Storbritannien, (Ru)=Ryssland, (Se)=Sverige, (Us)=USA, 2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Halvårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 9

12 HQ Strategy Fund Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 3 Förvaltare: John Strömgren Fondbolag: SEB Fund Services S.A Kursnotering: Dagligen Registreringsland: Luxemburg Utdelning: Nej Bankgiro: PPM-nr: Ej anknuten till PPM Placeringsinriktning Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men med Sverige och svenska aktier som bas. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Fonden jämför sig mot ett sammansatt index enligt följande fördelning: 70% Six Portfolio Return Index (SIXPRX), inkl. utd 20% Morgan Stanleys Värlsdsindex, exkl. utd 10% OMRX Total (ränteindex) Enligt HQ Fonders bedömning är det denna sammansättning som bäst speglar fondens placeringsmöjligheter i svenska och utländska aktier samt räntebärande värdepapper. Utveckling, % HQ Strategy Fund Jmf.index Utveckling Fonden steg under perioden med 24,0% att jämföra med index som steg med 16,9%. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Atlas Copco A, Astra Zeneca och Securitas. Större nettoförsäljningar har skett i Volvo, Husqvarna och Assa Abloy. Derivathandel m m Fonden har inte under första halvåret 2009 handlat med derivat eller lånat ut aktier.. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 88,1% investerad i aktier och 11,9% i likvida medel. Fonden inledde året väldigt försiktigt med en hög andel likvida medel och statsskuldväxlar. Vi började dock se en del positiva tecken och köpte därför väldigt mycket aktier under årets första månader. Vi köpte främst cykliska bolag som Atlas Copco, Skanska och SSAB, men även Securitas. Vi sålde Volvo som vi tycker har för hög risk liksom Husqvarna som blev en väldigt bra affär trots sin nyemission. Mot slut av halvåret valde vi att sälja en del bankaktier och köpa lite mer försiktiga bolag som Astra Zeneca och Fortum. Därmed känns mixen bra inför hösten. Framtidsutsikter Det blev ett mycket spännande och glädjande halvår för den svenska börsen. Ännu bättre gick dock den ryska marknaden i takt med att oljepriset ökade och riskpremien togs ner. Fonden, som har ett par procent ryska aktier, gynnades av detta. Vi tror att den här trenden fortsätter. Det vill säga att aktier kommer att ge en hygglig avkastning relativt mycket annat och oljepriset (och andra råvaror) kommer att fortsätta upp. Därför känns det bra att äga en del ryska aktier, men även andra bolag i fonden påverkas av stigande energipriser; exempelvis ABB, Alfa Laval och Fortum. Prisuppgången på råvaror tror vi kommer från asiatisk efterfrågan, vilket dock inte ska blandas samman med en kraftig vändning i världsekonomin. Visst tror även vi på en konjunkturvändning inom kort, men vi tror att det blir en seg återhämtning då många problem fortfarande kvarstår. Den amerikanska konsumenten kommer att vara svag i flera år framöver, ett par länder i Östeuropa är nästan ruinerade och såväl den spanska som brittiska husmarknaden är i fritt fall. Därför blir det här en jobbig resa med många gupp på vägen. Börsen kan dock fortsätta stiga då den har en förmåga och titta framåt. Och vi ska inte glömma att börsen började falla 2007, när det mesta såg ljust ut. Därför är det inget konstigt att den stiger när mycket ser mörkt ut, men det gäller att vara på sin vakt. Vi är inte säkra på att den finansiella krisen är över och det lär komma tonvis med nyemissioner under hösten och framför allt i början av nästa år. Detta kan från tid till annan skapa oro på marknaden. Vi har därför vår tonvikt på stabila bolag med bra intjäning och starka balansräkningar. Utveckling per år, % HQ Strategy Fund Jmf.index h snitt/år HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2009

13 HQ Strategy Fund Not 1 Finansiella instrument Värdepapper 1 Anskaffn. Markn. Andel % 2 BÖRSNOTERADE INNEHAV 88,1 Energi 2,7 Rosneft Oil GDR (Ry) ,7 RusHydro (Ry) ,0 Finans och fastighet 19,0 Avanza (Se) ,1 Handelsbanken (Se) ,1 Investor B (Se) ,7 Klövern (Se) ,0 LSR Group GDR (Ry) ,5 Nordea (Se) ,8 SEB A (Se) ,2 Öresund (Se) ,7 Hälsovård 5,5 AstraZeneca (Se) ,1 AstraZeneca ADR (Se) ,5 Industrivaror och tjänster 36,9 ABB Ltd (Se) ,6 Alfa Laval (Se) ,6 Atlas Copco (Se) ,9 Cardo (Se) ,8 Dannemora Mineral (Se) ,2 Duni (Se) ,8 Elanders B (Se) ,3 Fortum Oy (Fi) ,9 Sandvik (Se) ,6 Seco Tools B (Se) ,7 Securitas B (Se) ,2 Skanska B (Se) ,6 SKF B (Se) ,4 SKF India Warrant (In) ,2 Informationsteknologi 1,8 Itab Shop Concept (Se) ,8 Material 9,8 BHP Billiton (Gb) ,4 SCA B (Se) ,3 SSAB A (Se) ,1 Räntebärande värdepapper 0,1 Bilia 7% flg, (Se) ,1 Sällanköpsvaror och tjänster 7,7 Bilia (Se) ,2 Bilia köpotion, (Se) ,2 H & M B (Se) ,2 Skistar (Se) ,2 Telekomoperatör 4,5 TeliaSonera (Se) ,5 Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet, not Totalavkastning, % Period Fond Jmf.index ack från start 420,4 306,5 snitt från start 11,2 9,5 10 ack 86,6 45,1 10 snitt 6,4 3,8 5 ack 47,8 33,0 5 snitt 8,1 5,9 3 ack -0,8-7,9 3 snitt -0,3-2,7 2 ack -26,8-29,3 2 snitt -14,5-15,9 1 år -4,4-6,3 10 Största innehav, % ABB 5,6 Atlas Copco 4,9 Investor 4,7 Alfa Laval 4,6 Telia Sonera 4,5 SKF 4,4 Securitas 4,2 H & M 4,2 SSAB 4,1 Handelsbanken 4,1 Geografiskfördelning, % ,9 2,4 3,2 2,9 1,2 0,0 78,3 Sverige Likvida medel Ryssland Finland Storbritannien Indien USA Branschfördelning, % Industrivaror och tjänster 36,9 Finans och fastighet 19,0 Sällanköpsvaror och tjänster 7,7 Likvida medel 11,9 Material 9,8 Telekomoperatörer 4,5 Energi 2,7 Informationsteknologi 1,8 ÖVRIGA FONDPAPPER, ONOTERADE 0,0 Dagligvaror 0,0 Olivio Premium (Us) Hälsovård 0,0 Viragen (Us) Summa värdepapper ,1 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,9 Summa fondförmögenhet ,0 Utveckling h Andelsvärde, kr 2 020, , , , ,62 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 33,1 25,0 2,6-34,1 24,0 Totalavkastning jmf-index, % 32,2 20,7-0,9-32,5 16,9 1 Följande landkoder har använts: (Fi)=Finland, (In)=Indien, (No)=Norge, (Ru)=Ryssland, (Se)=Sverige, (Us)=USA. 2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Halvårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 11

14 HQ Sverigefond Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Simon Blecher Fondbolag: HQ Fonder Sverige AB Kursnotering: Dagligen Registreringsland: Sverige Utdelning: Ja Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Six Portfolio Return Index (SIXPRX), inkl. utd. Utveckling, % HQ Sverigefond Jmf.index Utveckling per år, % Utveckling Fonden steg under perioden med 23,9% att jämföra med index som steg med 24,7%. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Astra Zeneca, Tele2 och Atlas Copco A. Större nettoförsäljningar har skett i ABB, Volvo och Scania. Derivathandel m m Fonden har under året gjort ett par derivataffärer i syfte att effektivisera förvaltningen. Befintligt säkerhetskrav per den 30 juni 2009 var 0 kronor. Fonden har värdepapper utlånade mot säkerhet värde 348 msek. Värdepappersinnehav Per den sista juni var fonden till 97,4% investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 2,6% procent. Fonden har under det första halvåret sålt en hel del verkstadsbolag och köpt mer stabila bolag. Främsta exemplet är nog Volvo som varit ett av de större innehaven i Sverigefonden under ett flertal år. Vi har sett en stor potential till förbättring av lönsamheten, men denna kom aldrig att infrias under högkonjunkturen. Vi trodde sedan att Volvo skulle stå emot ganska bra då balansräkningen fram till ifjol såg ganska bra ut och bolaget är ett av dem som tidigast vänder upp. Men tji fick vi. För är det någonting som skett i Volvo så är det att kassaflödet varit väldigt svagt och att bolaget på mycket kort tid byggt upp en stor nettoskuld i rörelsen. Lägg därtill den skuld som också finns i finansrörelsen och Volvo framstår som ett skuldsatt bolag. Detta var den främsta anledningen till vår försäljning. Volvo tillhör fortfarande de aktier som snabbt kan vända, men vi är för närvarande inte beredda att ta den risken. Scania sålde vi av delvis samma orsak; men här var det främst ägarsituationen och exponeringen mot Östeuropa som skrämde oss. Just kassaflöde och lönsamhet är som vanligt bra hos Södertäljebolaget. Nygammalt innehav är Astra Zeneca. Bolaget handlas till 7-8 gånger vinsten, vilket nästan är hälften av snittet på Stockholmsbörsen för närvarande. Låt vara att osäkerheten är stor för framtida produkter och därmed intjäning, men bolagets kassaflöde i kombination med produkter som alltid behövs gör att Astra känns som en utmärkt aktie att äga i detta klimat. Samma sak gäller Tele2 med sitt fina kassaflöde, låga värdering och det faktum att människor alltid behöver ringa. Dessa två bolag är de största köpen under det första halvåret och det tål också att påpekas att dessa bolag ger en utdelning som vida överstiger den långa räntan liksom snittutdelningen på marknaden. Framtidsutsikter Vi har fått en fin uppgång på Stockholmsbörsen under det första halvåret. Veden på brasan kom i form av amerikansk statistik och diverse positiva signaler från Kina. Även den globala banksektorn har skickat ut en del ljusa signaler och detta har lyft världens börser. Stockholm har dock gått betydligt bättre än många andra västerländska marknader. Visserligen blir effekten mindre om man räknar i dollar och visserligen gick Stockholm mycket sämre under nedgången, men Stockholm sticker ändå ut. Det som har stigit globalt sett är i mångt och mycket bank och verkstad, och sådant finns det mycket av här hemma. Men vi tror inte att det blir de sektorerna som leder börsen vidare utan snarare att lite mer stabila och tråkiga bolag tar täten. Och sådana har vi gott om i fonden Hösten blir säkert guppig och full av besvikelser, men vi tror ändå att konjunkturen förbättras sakta och att man ska äga svenska aktier. 40 HQ Sverigefond 20 Jmf.index h snitt/år HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2009

15 HQ Sverigefond Not 1 Finansiella instrument Värdepapper Anskaffn. Markn. Andel % 1 BÖRSNOTERADE INNEHAV 97,2 Finans och fastighet 26,3 Investor B ,9 Kinnevik Inv ,9 Klövern ,8 Nordea ,2 SEB A ,9 SHB A ,2 Skanska B ,4 Hälsovård 7,6 Astra Zeneca ,4 Getinge ,2 Industrivaror 16,8 Alfa Laval ,9 Atlas Copco ,3 Cardo ,1 Duni ,8 Elanders ,3 Itab Shop ,1 Itab Shop Concept Flgl ,2 Sandvik ,1 SKF B ,0 Informationsteknologi 6,1 Ericsson LM ,1 Material 7,9 SCA B ,8 SSAB A ,1 Telekomoperatörer 12,5 Tele 2 B ,1 TeliaSonera ,4 Sällanköpsvaror och tjänster 20,0 Bilia ,3 Bilia teckn.units ,0 Bilia 7% flg ,0 Electrolux B ,3 H&M B ,4 Husqvarna B ,5 Loomis B ,1 Securitas ,4 ÖVRIGA FONDPAPPER, ONOTERADE 0,2 Informationsteknologi 0,2 Swedestart Tech ,2 Summa värdepapper ,4 Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet, not Totalavkastning, % Period Fond Jmf.index ack från start 1 455, ,1 snitt från start 13,0 11,4 10 ack 95,1 55,2 10 snitt 6,9 4,5 5 ack 53,0 40,9 5 snitt 8,9 7,1 3 ack -1,8-10,0 3 snitt -0,6-3,5 2 ack -30,5-34,8 2 snitt -16,6-19,3 1 år 0,5-8,4 Poster inom linjen kkr Utlånade värdepapper Summa Som säkerhet för utlånade värdepapper erhåller fonden en pool av värdepapper. Dess marknadsvärde understiger aldrig marknadsvärdet av de utlånade. 10 Största innehav, % TeliaSonera 8,4 H&M 8,4 Nordea 7,2 Ericsson LM 6,1 Astra Zeneca 5,4 Investor 4,9 SCA 4,8 Skanska 4,4 Securitas 4,4 Tele 2 4,1 Branschfördelning, % Finans och fastighet 26,3 Sällanköpsvaror och tjänster 20,0 Industri 16,8 Telekomoperatörer 12,5 Material 7,9 Hälsovård 7,6 Informationsteknologi 6,1 Likvida Medel 2,6 Hälsovård 4,0 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,6 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Utveckling h Andelsvärde, kr 982, , ,96 759,17 903,65 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 23,76 30,77 28,69 69,65 30,85 Totalavkastning, % 31,3 33,7-2,8-33,3 23,9 Totalavkastning jmf-index, % 36,7 28,7-2,6-39,1 24,7 Halvårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 13

16 HQ Swedish Equity Fund Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Simon Blecher Fondbolag: SEB Fund Services S.A. Kursnotering: Dagligen Registreringsland: Luxemburg Utdelning: Ja (B-andelar) Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl. utd. Utveckling, % HQ Swedish Equity Fund Jmf.index Utveckling per år, % Utveckling. Fonden steg under perioden med 23,3% att jämföra med index som steg med 24,7%. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Astra Zeneca, Tele2 och Atlas Copco A. Större nettoförsäljningar har skett i ABB, Volvo och Scania. Derivathandel m m Fonden har under första halvåret 2009 inte handlat med derivat eller lånat ut aktier. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 96,8% investerad i aktier och 3,2% i likvida medel.. Fonden har under det första halvåret sålt en hel del verkstadsbolag och köpt mer stabila bolag. Främsta exemplet är nog Volvo som varit ett av de större innehaven i fonden under ett flertal år. Vi har sett en stor potential till förbättring av lönsamheten, men denna kom aldrig att infrias under högkonjunkturen. Vi trodde sedan att Volvo skulle stå emot ganska bra då balansräkningen fram till ifjol såg ganska bra ut och bolaget är ett av dem som tidigast vänder upp. Men tji fick vi. För är det någonting som skett i Volvo så är det att kassaflödet varit väldigt svagt och bolaget på mycket kort tid byggt upp en stor nettoskuld i rörelsen. Lägg därtill den skuld som också finns i finansrörelsen och Volvo framstår som ett skuldsatt bolag. Detta var den främsta anledningen till vår försäljning. Volvo tillhör fortfarande de aktier som snabbt kan vända, men vi är för närvarande inte beredda att ta den risken. Scania sålde vi av delvis samma orsak; men här var det främst ägarsituationen och exponeringen mot Östeuropa som skrämde oss. Just kassaflöde och lönsamhet är som vanligt bra hos Södertäljebolaget. Nygammalt innehav är Astra Zeneca. Bolaget handlas till 7-8 gånger vinsten, vilket nästan är hälften av snittet på Stockholmsbörsen för närvarande. Låt vara att osäkerheten är stor för framtida produkter och därmed intjäning, men bolagets kassaflöde i kombination med produkter som alltid behövs gör att Astra känns som en utmärkt aktie att äga i detta klimat. Samma sak gäller Tele2 med sitt fina kassaflöde, låga värdering och det faktum att människor alltid behöver ringa. Dessa två bolag är de största köpen under det första halvåret och det tål också att påpekas att dessa bolag ger en utdelning som vida överstiger den långa räntan liksom snittutdelningen på marknaden. Framtidsutsikter Vi har fått en fin uppgång på Stockholmsbörsen under det första halvåret. Veden på brasan kom i form av amerikansk statistik och diverse positiva signaler från Kina. Även den globala banksektorn har skickat ut en del ljusa signaler och detta har lyft världens börser. Stockholm har dock gått betydligt bättre än många andra västerländska marknader. Visserligen blir effekten mindre om man räknar i dollar och visserligen gick Stockholm mycket sämre under nedgången, men Stockholm sticker ändå ut. Det som har stigit globalt sett är i mångt och mycket bank och verkstad och sådant finns det mycket av här hemma. Men vi tror inte att det blir de sektorerna som leder börsen vidare utan snarare att lite mer stabila och tråkiga bolag tar täten. Och sådana har vi gott om i fonden Hösten blir säkert guppig och full av besvikelser, men vi tror ändå att konjunkturen förbättras sakta och att man ska äga svenska aktier Swedish Equity Fund Jmf.index h snitt/år HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2009

17 HQ Swedish Equity Fund Not 1 Finansiella instrument Värdepapper Anskaffn. Markn. Andel % 1 BÖRSNOTERADE INNEHAV 96,8 Finans och fastighet 21,6 Handelsbanken A ,8 Investor B ,2 Kinnevik Investment B ,1 Klövern ,0 Nordea ,0 SEB A ,5 Hälsovård 6,4 AstraZeneca ,5 Getinge ,9 Industrivaror och tjänster 30,4 Alfa Laval ,6 Atlas Copco ,5 Cardo ,6 Duni ,0 Elanders B ,8 Itab Shop Concept ,9 Loomis AB B ,9 Sandvik ,5 Securitas B ,4 Skanska B ,8 SKF B ,4 Volvo B ,0 Informationsteknologi 5,2 Ericsson LM ,2 Material 8,1 SCA B ,9 SSAB A ,2 Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet, not Totalavkastning, % Period Fond Jmf.index ack från start 10,9 57,6 snitt från start 1,0 8,6 10 ack 4,3 10 snitt 0,4 5 ack 37,1 40,9 5 snitt 6,5 7,1 3 ack -8,1-10,0 3 snitt -2,8-3,5 2 ack -34,5-34,8 2 snitt -19,1-19,3 1 år -3,1-8,4 10 Största innehav, % H&M 8,4 TeliaSonera 7,3 Nordea 7,0 Investor 5,2 Ericsson LM 5,2 SCA 4,9 AstraZeneca 4,5 Electrolux 3,9 Skanska 3,8 Handelsbanken 3,8 Branschfördelning, % Industrivaror och tjänster 30,4 Finans och fastighet 21,6 Sällanköpsvaror och tjänster 15,1 Telekomoperatörer 9,9 Material 8,1 Hälsovård 6,4 Informationsteknologi 5,2 Likvida medel 3,2 Räntebärande värdepapper 0,1 Räntebärande värdepapper 0,1 Bilia flg 7% ,1 Sällanköpsvaror och tjänster 15,1 Bilia A ,7 Bilia köpotion ,1 Electrolux B ,9 H & M ,4 Husqvarna B ,0 Telekomoperatörer 9,9 Tele ,6 TeliaSonera ,3 Summa värdepapper ,8 Utveckling h Andelsvärde, kr 107,40 140,91 134,88 85,48 105,35 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 29,3 31,2-4,5-36,5 23,3 Totalavkastning jmf-index, % 36,7 28,7-2,6-39,1 24,7 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,2 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Halvårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 15

18 HQ Sverige Select Fondfakta Startdatum: Kategori: Specialfond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Simon Blecher Fondbolag: HQ Fonder Sverige AB Kursnotering: Månatligen Registreringsland: Sverige Utdelning: ja Bankgiro: PPM-nr: Ej ansluten till PPM Placeringsinriktning Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad i Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. Fonden har friare placeringsregler än de som gäller för värdepappersfonder, vilket innebär att fonden placerar i ett mer koncentrerat urval av aktier. Jämförelseindex Fonden saknar relevant jmf. index. SSVX 30dgr (avräkningsindex) används vid avgiftsberäkning. Utveckling, % HQ Sverige Select Utveckling Fonden steg under perioden med 22,4%. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Ericsson, ABB och Securitas. Större nettoförsäljningar har skett i Volvo, H&M och Atlas Copco. Derivathandel m m Fonden har under året gjort ett par derivataffär i syfte att effektivisera förvaltningen. Befintligt säkerhetskrav per den 30 juni 2009 var 0 kronor. Fonden har inte lånat ut värdepapper. Värdepappersinnehav Per den sista juni var fonden till 91,1% investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 8,9% procent. Fonden har under året fortsatt sin försiktiga väg genom att fokusera på kvalitetsbolag med starka kassaflöden och bra balansräkningar. Av den anledningen valde vi att sälja alla (!) aktier i AB Volvo. Såväl bokslutet, som den första kvartalsrapporten visade på ett uselt kassaflöde och detta i kombination med en mycket tveksam utdelning till aktieägarna har gjort att nettoskulden blivit på tok för hög. Vi vågar därför inte äga Volvo, väl medvetna om att den på historiska nyckeltal ser ganska attraktiv ut och att en vändning kan komma snabbt. För pengarna köpte vi ett annat industribolag, nämligen ABB. I ABB är situationen nästan den omvända; en vändning kommer inte komma särskilt snabbt då bolaget arbetar med mycket projekt och långa order. Å andra sidan tjänar bolaget bra med pengar, har en stark finansiell ställning med exempelvis en nettokassa och gynnas av ett stigande oljepris. ABB blir kanske inte vinnaren i relativa termer när uppgången väl kommer, men vi tror att den kommer ge en hyfsad absolut avkastning. Vi har också köpt en större position i Ericsson. Även här finns det en nettokassa och vi kom in i aktien på en kurs under 70 kronor. Ericsson är ett svåranalyserat bolag, men det är trots allt världsledande och tjänar för närvarande hyfsat med pengar. Ett annat större köp är Securitas. Aktien var en av de relativa vinnarna ifjol och har därför inte följt med upp i år, men det känns mycket orättvist. På nuvarande nivåer köps den till 10 gånger vinsten och ger en utdelning på nästan 5 procent. Bland de mindre innehaven kan nämnas att vi sålde alla Avanza-aktier och en del av innehavet i Nordnet efter en mycket stark kursutveckling i år. Nytt innehav bland de mindre bolagen är Nolato. Bolaget handlas i princip till eget kapital och har ett mycket starkt kassaflöde. Bolagets fina medicinteknikdel kan försvara hela börsvärdet, vilket innebär att man får de andra två delarna telekom och industri gratis, och det tycker vi är attraktivt. Framtidsutsikter Vi äntrade 2009 med i princip nattsvarta ögon. Efterfrågan var borta, finanskrisen ett faktum och världens bilindustri i totalt kaos. Ett halvår senare känns det lite bättre. Vi ser kanske inga tecken på en kraftig uppgång i konjunkturen, men väl en hel del tecken på att fallet i efterfrågan håller på att bromsas. Och vi hör positiva ord från Kina, liksom från det amerikanska banksystemet. Visst har börsen stigit en del, men fortfarande är Stockholmsbörsen ner med över 40 procent sedan toppen Den som köper aktier idag gör det fortsatt på attraktiva nivåer. Utveckling per år, % 40 HQ Sverige Select h snitt/år HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2009

19 HQ Sverige Select Not 1 Finansiella instrument Värdepapper Anskaffn. Markn. Andel % 1 BÖRSNOTERADE INNEHAV 91,1 Dagligvaror 6,0 Axfood ,0 Finans och fastighet 31,4 Investor ,1 Kinnevik Inv ,7 Nordea ,9 Nordnet ,7 Skanska B ,0 Industrivaror 15,4 ABB ltd sdb ,4 Nolato ,2 SKF B ,8 Informationsteknologi 8,2 Ericsson LM ,2 Sällanköpsvaror och tjänster 18,5 H&M B ,6 Know it ,8 Securitas B ,1 Telekomoperatörer 11,6 TeliaSonera ,6 Summa värdepapper ,1 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,9 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet, not Totalavkastning, % Period Fond ack från start -19,8 snitt från start -11,8 10 ack 10 snitt 5 ack 5 snitt 3 ack 3 snitt 2 ack 2 snitt 1 år 0,3 10 Största innehav, % TeliaSonera 11,6 Investor 11,1 Ericsson LM 8,2 Nordea 7,9 Securitas 7,1 SKF 6,8 H&M 6,6 Axfood 6,0 Kinnevik 5,7 Know it 4,8 Branschfördelning, % Finans och fastighet 31,4 Sällanköpsvaror och tjänster 18,5 Industrivaror 15,4 Telekomoperatörer 11,6 Likvida Medel 8,9 Informationsteknologi 8,2 Dagligvaror 6,0 Utveckling h Andelsvärde, kr 94,12 65,56 69,93 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 6,02 Totalavkastning, % -5,9-30,4 22,4 Halvårsrapport 2009 HQ Fonder Sverige AB 17

20 HQ Svea Aktiefond Fondfakta Startdatum: Kategori: Specialfond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Viktor Henriksson Fondbolag: HQ Fonder Sverige AB Kursnotering: Dagligen Registreringsland: Sverige Utdelning: Ja Bankgiro: PPM-nr: Ej anknuten till PPM Placeringsinriktning HQ Svea Aktiefond är en specialfond som består av ett specifikt urval av svenska aktier. Normalt innehåller fonden aktier, men kan i vissa fall vara än mer koncentrerad. Jämförelseindex Six Return Index (SIXRX) inkl. utd. Utveckling, % Utveckling per år, % HQ Svea Aktiefond Jmf.index HQ Svea aktiefond Jmf.index h snitt/år Utveckling Första halvåret 2009 blev bra. Fonden steg med 26,0% vilket var 1,6 procentenheter bättre än börsen som steg med 24,4%. Som ni minns var 2008 otroligt turbulent och präglades av såväl finans- som konjunkturoro. Finansoron har helt klart minskat under året. Kreditmarknaden är helt klart förbättrad. I slutet på förra året var vi ju oroliga för att hela det finansiella systemet skulle sättas ur spel. Så blev det inte och den massiva räddningsaktion som sattes in har än så länge varit framgångsrik. Det motiverar årets börsuppgång. Konjunkturoron har inte minskat lika tydligt, det ser fortfarande illa ut. Men försämringstakten har avtagit och det räcker för att marknaden ska bli på bättre humör. Alltså, börsuppgången i år har drivits av minskad finans- och konjunkturoro. Fonden har under året haft en ganska försiktig sammansättning, tonvikten har legat på stabila, lågt värderade bolag. Nu är det inte i första hand den typen av bolag som stigit på börsen. Det är därför väldigt glädjande att fonden trots sin försiktighet lyckats slå den starka börsen. Vi gick in i året med en extremt försiktig portfölj, vilket var bra eftersom börsen initialt föll. Senare ökade vi andelen banker och konjunkturkänsliga bolag något. Förvaltning Årets största nettoköp har gjorts i Astra Zeneca. Vi gillar den låga värderingen och tror att bolaget kommer att slå analytikernas prognoser. Därtill är sannolikheten hög för fortsatta aktieåterköp vilket ytterligare driver upp vinst per aktie. Vi tror också på goda nyheter kring bolagets forskningsportfölj, vilket gör att bolagets ska värderas högre. Astra Zeneca värderas med en stor rabatt i förhållande till läkemedelssektorn. Sedan borde hela läkemedelssektorn kunna utvecklas bra. Sektorn värderas nu väldigt lågt i ett historiskt perspektiv. Vi har under året också köpt en hel del aktier i Husqvarna. Sedan dess har aktien utvecklats starkt och är i dag inte lika lågt värderad. Men det är fortfarande en attraktiv värdering och det är ett riktigt kvalitetsbolag. Husqvarna har en stor del av sin försäljning i USA vilket är attraktivt eftersom vi tror att konjunkturen vänder upp där innan den gör det i Europa. Därtill är man en vinnare på den svaga svenska kronan. Det tredje största nettoköpet har gjorts i Handelsbanken. Vi anser helt enkelt att det är den klart bästa banken och tror på en mycket god utveckling framöver. Värderingen har under slutet av halvåret varit lägre än Nordeas vilket vi anser vara omotiverat. Vi har under året avyttrat innehavet i Investor. Detta gjordes i början av året då flera av portföljbolagen hade det tufft samtidigt som substansrabatten inte var särskilt hög. Sedan dess har rabatten stigit kraftigt samtidigt som de flesta portföljinnehaven nu står på stabil mark. Aktien ser återigen intressant ut. Vi har minskat innehavet i H&M. Det kan låta konstigt eftersom H&M onekligen är ett fantastiskt företag. Vi har fortfarande ett rejält innehav, men anser att värderingen inte är särskilt låg. Vi minskade också innehavet i Telia Sonera. Det är inget fel på bolaget men vår favorit bland operatörerna är Tele2. Derivathandel mm Fonden har under perioden inte handlat med derivat eller lånat ut sina aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 30 juni var 0 kr. Värdepappersinnehav Per den 30 juni var fonden till 96,5% investerad i aktier. Resterande 3,5% utgjordes av likvida medel. Framtidsutsikter Kredit- och konjunkturoron har minskat. Mycket tyder på att den trenden kommer att fortsätta. Däremot ser det fortfarande mycket dystert ut för bolagens lönsamhet. Kvartalsrapporterna för årets andra kvartal kommer förmodligen att bli minst lika dåliga som de blev för årets första kvartal. Vi kommer förmodligen inte heller få någon entydig bild av återhämtning i den makrostatistik som presenteras under sommaren. Å andra sidan kanske det inte blir så mycket sämre och bilden av återhämtning kommer ändå vara det tydligaste temat. Börsen är fortfarande lågt värderad. Alltså, det kan bli en volatil börs i det korta perspektivet men på lite längre sikt talar mycket för uppgång HQ Fonder Sverige AB Halvårsrapport 2009

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Innehåll. Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6

Innehåll. Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 halvårsrapport 2010 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Sverigefond 14 HQ Sverige

Läs mer

Innehåll. VD-ord 1. Utveckling fonder och marknader 2. Förvaltning 5. Översikt 6. Aktiefonder. HQ Strategifond 8. HQ Strategy Fund 10

Innehåll. VD-ord 1. Utveckling fonder och marknader 2. Förvaltning 5. Översikt 6. Aktiefonder. HQ Strategifond 8. HQ Strategy Fund 10 HALVÅRSRAPPORT 27 Innehåll VD-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 1 HQ Sverigefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14 H&Q Svea Aktiefond

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Koncernöversikt. Löpande information

Koncernöversikt. Löpande information årsrapport 27 Innehåll VD-ord Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund HQ Sverigefond 2 HQ Swedish Equity Fund 4 HQ Sverige select 6 H&Q

Läs mer

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB helårsrapport 21 Carnegie fonder AB Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 1 HQ Strategy

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie Strategy Fund 12 Carnegie Svea

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 2014 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 2010 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 HQ

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Inköpta värdepapper

Inköpta värdepapper Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit 2017-02-03 Antal Inköpta värdepapper 2016-01-01 2016-12-31 Svenska aktier/fonder 470 Bravida Holding AB, kurs 53,50 25 145:00 17 Acamedia

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer