DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004"

Transkript

1 NR 4 DEC Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År kommer det att fattas arbetstagare varje år, på grund av att antalet äldre som går i pension är större än antalet yngre som ska börja jobba. 25 år med Industrifonden Hur ska vi få fram fler företag i Sverige? Det var en av de frågor som diskuterades på Industrifondens årsstämma, som traditionsenligt hölls på Berns i Stockholm i mitten av november. Industrifondens 25-årsjubileum fick också stort utrymme och därför blickades det både bakåt och framåt när talare som Bengt Westerberg, superentreprenören Torsten Jansson, New Wave Group och hemvändande USA-direktören Lars Nyberg avlöste varandra. artikel sid 2. DESSUTOM I DETTA NUMMER: Entreprenörsbarometern visar fortsatt optimism sid 2 Arbustum och Aldano blir Småföretagsinvest sid 3 Söderhamn Invest ensam riskkapitalist i södra Norrland sid 6 Scalado ordnar bilden i mobilen sid 8 Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till framtidsföretag i hela Sverige. Med 25 års verksamhet och ett förvaltat kapital på ca 3,5 miljarder kronor är vi en av de största och mest erfarna aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Industrifonden investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher. Vi erbjuder flera olika finansieringsformer, både ägarkapital och projektlån

2 Fortsatt optimism hos tillväxtföretagen De kunskapsintensiva tillväxtföretagen visar fortsatt optimism och fler än någonsin planerar nyanställningar. Allra bäst går det i Stockholm, där optimismen aldrig varit så stor sedan mätningarna inleddes för två år sedan. Det visar Industrifondens och CONNECTs senaste entreprenörsbarometer, där IT är bästa bransch för andra kvartalet i följd. Entreprenörsindex totalt ligger kvar på 41, det vill säga samma höga nivå som föregående kvartal. Entreprenörsbarometern är en undersökning som genomförs av Industrifonden och CONNECT Sverige. Den omfattar drygt 400 svenska kunskapsintensiva tillväxtföretag i olika branscher. Det är deras samlade bedömning av konjunkturläget som ligger till grund för entreprenörsindex. STOCKHOLM HÅLLER KONJUNKTUREN I SVERIGE UPPE För tredje kvartalet i följd är det Stockholm som utvecklas bäst. Index för huvudstadslänet är 57, vilket är det högsta värde som har uppmätts sedan mätningarna startade i maj Stockholm drar alltså ifrån det övriga landet, där utvecklingen går betydligt trögare. Om man inte räknar med Stockholms värde hamnar riksindex på endast 34. SYD FALLER TILLBAKA, VÄST ÖKAR Optimismen i Region Syd, bestående av Skåne och Blekinge, har minskat kraftigt under hösten och visar nu, tillsammans med regionerna Nord och Öst, de lägsta värdena i landet. Fallet inleddes under sommaren och har nu accelererat. Syd ledde utvecklingen under två år fram till vintern 2003, då Stockholm tog över tätpositionen. Region Väst har dock ökat det senaste året och visar nu sitt högsta värde i Entreprenörsbarometerns historia. Det är dock betydligt lägre än Stockholms. REKORDMÅNGA HAR ANSTÄLLT Vart tredje företag har nyanställt under det senaste kvartalet och något fler planerar att anställa kommande kvartal. Båda dessa siffror är de högsta noteringarna sedan undersökningen startades i maj Under hösten har företagen i Västsverige anställt flest, men under kommande kvartal räknar mer än vartannat företag i Stockholm att anställa, vilket är mer än i någon annan region IT BÄSTA BRANSCH Den bransch som utvecklas bäst under kvartalet är IT, tätt följd av medicin, där dock förväntningarna inför kommande kvartal är högst. Entreprenörsindex maj 2002 till augusti 2004 per bransch Medicin IT Industri Totalt Aug Nov Feb Maj Aug Nov Feb Maj Aug Nov Entreprenörsindex bygger på fem frågor i Entreprenörsbarometern: Företagens syn på utvecklingen och sysselsättningen det gångna och det närmaste kvartalet samt i vilken utsträckning svag efterfrågan upplevs som problem i företagen. Index kan högst vara +100 (strålande optimism/alla växer) och lägst -100 (nattsvart/alla krymper), med 0 som balansläge. En spännande resa Industrifonden bildades 1979 och firar följaktligen sitt 25-årsjubileum i år. Vi kan se tillbaka på en spännande och omväxlande resa, där Industrifonden har genomgått flera stora förändringar. Fram till början av 1990-talet låg fokus främst på mjuk finansiering via villkorslån och kapital mot royalty till stora projekt i stora företag. Industrifonden lånade ut pengar till många projekt, varav Kabis tillväxthormon är ett av de mest framgångsrika. Därefter fokuserades verksamheten under några år på finansiering av unga företag med hjälp av nyföretagarlån och kvinnolån. Den stora förändringen skedde årsskiftet , då vi fick möjlighet att börja investera ägarkapital. Sedan dess har Industrifonden utvecklats till en stor och etablerad aktör på riskkapitalmarknaden. Vi har till exempel två gånger rankats som bäst i klassen i Founders Alliance entreprenörsbarometer. Under denna senare period, som sammanfaller med min egen tid på Industrifonden, har verksamheten haft en stark tillväxt. Under dessa nio år har vi träffat 750 avtal på totalt MSEK, antalet investeringsansvariga har ökat från 5 till 25 och vi har skapat en regional struktur av riskkapitalbolag. Industrifonden är nu engagerad i ca 260 portföljföretag direkt och indirekt. Denna resa, med stort risktagande, har naturligtvis medfört ett antal misslyckanden, där Prosolvia är det mest kända. Vi hade även olycklig timing, när vi som nyetablerade riskkapitalister under slutet av 1990-talet deltog i många IT-investeringar, som senare förorsakat oss stora förluster. Samtidigt kan vi konstatera uppenbara framgångar, t ex att vi under de senaste nio åren bevarat vårt kapital realt intakt, varit med om att utveckla företag som Micronic, Thermia, Qliktech och Scandinova samt byggt upp den enda regionala strukturen av riskkapitalbolag i Sverige. Ett av de problem som Industrifonden och branschen i övrigt frotteras med är det dåliga inflödet av nya projekt, vilket delvis kan hänföras till strukturen kring våra universitet och högskolor. Industrifonden är idag mycket aktiv i arbetet med att skapa en hållbar och stabil struktur för nuvarande Teknikbrostiftelserna samt en s k Kick-start fond för tidiga skeden. Genom skapande av dessa nya organisationer för tidiga skeden kan Industrifonden i framtiden fokusera sig på det vi är bäst på, att utveckla små och medelstora högteknologiska företag. Det har varit en spännande resa inte minst för mig, som under den senaste händelserika nioårsperioden haft förmånen att leda verksamheten. Men alla resor har ett slut. I början av året bad jag styrelsen börja leta efterträdare en process som pågår. Med tanke på de förändringar som nu sker känns det naturligt med en stafettväxling. Industrifonden är en vital 25- åring som inte minst genom sin regionala struktur och stora portfölj även i framtiden kommer att spela en viktig roll för att utveckla det svenska näringslivet. Lars Öjefors, vd Industrifonden INDUSTRIFONDEN NYTT 4/04

3 PANELEN Hur tycker du klimatet för entreprenörer och nyföretagande har förändrats under det gångna året? Sigrun Hjelmquist, partner Brainheart Capital -Jag vill gärna vara optimist. Men tyvärr ser jag inga signaler om något ökande nyföretagande, snarare tvärtom. Rapporterna pekar ju på att det är lägre än någonsin. Det man kan hoppas är att den förändring i det politiska klimatet som kan skönjas, bland annat genom avskaffandet av arvs- och gåvoskatten, leder till en stimulans. Men vi behöver också fler affärsänglar, privatpersoner med kapital och erfarenheter, som vill engagera sig i företagsutveckling. Det finns alldeles för få av dessa idag. Det är många strukturer som måste ändras för att vi skall få fart på nyföretagandet. Magnus Henrekson, forskare, Handelshögskolan -Vi har haft en exempellöst negativ utveckling i attityder och villkor för företagande från mitten av år 2000 till helt nyligen. Nu sker en viss uppryckning från detta lågvattenmärke. Men det är en omvändning under galgen, när politikerna i regeringskoalitionen börjar inse att de stora företagen inte skapar några nya jobb och den offentliga sektorn inte har råd. Det är tack vare trycket från omvärlden vi nu ser en ändring i klimatet, när man ser över de s k 3:12 reglerna och förmögenhetsskatten är under stort tryck genom förändringar i omvärlden. Det borde vara självklart att det ska löna sig bättre att starta företag och skapa försörjningsmöjligheter än investera i slott och gårdar i Sörmland! Stina Ehrensvärd, entreprenör och marknadschef, Cypak - Det är roligare att vara entreprenör idag än för ett par år sedan. Vi som började bygga IT-bolag efter haussen kring millenieskiftet har fått kämpa en del, men idag får vi det stöd vi behöver, både psykologiskt och materiellt. Men så har också vårt företag den tidigaste fasen bakom sig, vi går bättre och då upplever vi också klimatet som bättre. Det hänger naturligtvis ihop. Erik Stenfors, koncernchef NOTE AB -Jag tycker nog entreprenörer och deras företag idag beskrivs mer positivt än tidigare, t ex i affärspressen. Vi har kommit upp ur ett nolläge, kan man säga. Tag ett företag som Micronic exempelvis, som uppmärksammas för att det slåss mot de stora jättarna. Och börsaktuella Probi hade väl knappast kunnat komma in på börsen för något år sedan. Idag är det accepterat igen även med litet udda affärsidéer, om de har bärkraft. Det är oerhört viktigt att det skapas bra förebilder, inte minst via massmedia. Skall vi få någon fart på nyföretagandet måste entreprenörer få bli hjältar igen! Arbustum och Aldano blir Småföretagsinvest Två av Industrifondens delägda riskkapitalbolag, Arbustum Invest AB i Arboga och Aldano AB i Stockholm, har gått samman och bildat det nya bolaget Småföretagsinvest AB. Det nya bolaget har ett eget kapital på 250 miljoner kr och fokuserar på investeringar i mindre och medelstora industriföretag. Tillgångarna består till hälften av likvida medel och till hälften av ägarandelar i ett 20-tal företag. Nu skapar vi ett större och kraftfullare riskkapitalbolag i Mellansverige, säger Småföretagsinvests vd Bo Thorsson, tidigare vd för Aldano. Industrifonden äger 49 procent av Småföretagsinvest. Resterande 51 procent ägs av ett konsortium bestående av ett 30-tal privata investerare med industriell och entreprenöriell bakgrund, Volvo Aero och Saab Bofors. Bolaget kommer att ha en bred inriktning på sina investeringar, men tyngdpunkten ligger på industriföretag som omsätter mellan 10 och 200 miljoner kr. Bolaget ska vara särskilt aktivt i Mellansverige och positionera sig i en nisch där det i stort sett saknas andra aktörer. Vi kommer främst att investera i bolag som står inför ett tillväxtsteg eller en förnyelse på annat sätt, säger Bo Thorson. Vad gäller våra befintliga portföljbolag kommer de att påverkas positivt, eftersom de med Småföretagsinvest får en större och mer kapitalstark ägare. Småföretagsinvest har kontor och investeringsansvariga såväl i Arboga som i Stockholm, för att på ett effektivt och praktiskt sätt finnas nära sina portföljföretag. Dessutom medverkar alla delägare aktivt i arbetet med portföljbolagen, som på detta sätt kan dra nytta av ägarnas samlade erfarenheter och nätverk. Industrifonden fyller 25! Industrifonden firar sitt 25-årsjubileum i år och har på grund av detta tagit fram en jubileumstidning. Beställ den på eller skicka ett mail till Vi på Industifonden tackar för det gångna året och önskar er alla God Jul och Gott Nytt År

4 Medicinsk forskning i fokus Sverige får svårt att hålla sin position inom bioteknik, varnade rektorn för Karolinska Institutet, Harriet Wallberg-Henriksson, på 25-årsjubilerande Industrifondens stämma i november. - Jag ser tecken på orosmoln. Ett sådant är att samarbetet mellan industri och sjukvård försvåras när bolag flyttar utomlands. Ett exempel är Pharmacia, sade hon. Inte heller är hon imponerad av regeringens arbete med forskningspropositionen. - Med kostnadsökningar går det hela precis jämnt upp. Därför tar vi nu saken i egna händer och beger oss ut på jakt efter donatorer både i Sverige och utomlands. Målet är att få ihop en miljard kronor. FÖRDEL: PERSONNUMMER - Vi måste satsa mer på akademisk forskning, men det krävs en hel del för att komma tillbaka till 80- talets nivå, menade Harriet Wallberg-Henriksson och lyfte fram två svenska fördelar i den medicinska forskningen: personnumren och tvillingregistret. - Tack vare detta är vi bra på epidemiologisk forskning. Och det skulle förvåna mig om vi inte får fram vår nästa Losec-produkt inom stamcellsforskningen. Karolinska Institutet har upprättat ett system med holdingbolag för att ta tillvara på forskarnas innovationer. På gång är 23 nya bolag. ENORM MARKNAD Biotechbolaget Cartela i Lund måste också söka finansiärer utanför landets gränser. Det nystartade företaget med tio anställda är ett av Industrifondens yngsta portföljbolag. Affärsidén är bland annat att ta fram läkemedel som reparerar nedbrytningen av ledbrosk vid artros. Marknaden är enorm, berättade vd Anna Rogberg, KTH Executive School, och Stig Berglund, Centrum för strategiska studier. och en av grundarna, forskaren Evy Lundgren-Åkerlund: - Men nu behöver vi mycket pengar för att kunna gå vidare till det pre-kliniska stadiet. Så vi letar finansiärer i Europa och USA. Vad var det som gjorde att hon som forskare vågade ta steget och bli entreprenör? - Jo, jag har en bra idé och en stark vilja att förverkliga den. Att vara envis och trygg hjälper. BRIST PÅ ARBETSKRAFT Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef i SACO, pekade på det stora hotet mot tillväxten: - År kommer det årligen fattas arbetstagare, på grund av att antalet äldre arbetstagare som går i pension är större än antalet yngre som ska börja jobba. Det blir den största påfrestningen i samhället sedan industrialismens genombrott. - För att klara detta måste trösklarna in i arbetslivet sänkas och en mångfald skapas i utbildningen, med till exempel enklare ingångsjobb och lärlingssystem. Entreprenören Torsten Jansson berättade om framgångarna i New Wave Group, innan han hastade vidare till flygplatsen för ännu ett besök i Kina. Företaget levererar profilkläder och presentreklam i en stor del av världen och har förvärvat ett antal varumärken. Entreprenören, forskaren och ex-politikern i samspråk: från vänster Leif Lundblad, Harriet Wallberg-Henriksson och Bengt Westerberg. INDUSTRIFONDEN NYTT 4/04

5 Anna-Mia Rådberg, R19 Strategisk Kommunikation, Fredrik Döbert, Ablona, och Soili Longsén, Medovation Pharma. Prognosen pekar på 2,4 miljarder i omsättning. - Ingen riskkapitalist trodde på affärsidén så vår första finansiering kom från bank och leverantörer. En internationell utblick gav Lars Nyberg, som just flyttat hem till Sverige efter en mångårig karriär utomlands. Han har bl a varit vd för amerikanska NCR och berättade att den svenska ledarstilen med konsensus inte fungerar så bra over there. - You are the managing director, so you decide. That s what you are paid for, fick han höra när han ville ha ledningsgruppens hjälp i ett beslut. INDUSTRIFONDEN 25 ÅR En av dem som var med då staten bildade stiftelsen Industrifonden var Bengt Westerberg, ordförande i Vetenskapsrådet, och före detta statssekreterare i Industridepartementet. - När jag reste runt i landet mötte jag folk som hade idéer och produkter men inga pengar, förklarade han statens satsning. Leif Lundblad, som numera driver Banqit, fick under tidigt 80-tal ett lån av Industrifonden. Hans dåvarande företag Inter Innovation blev ett av 80-talets mest framgångsrika och såldes 1992 till England. För åtta år sedan började Industrifonden erbjuda riskkapital. Peter Nygårds, Föreningssparbanken, var med och förändrade fondens spelregler som statssekreterare i Näringsdepartementet. - Men statens engagemang blir tveksamt om Industrifonden börjar likna de privata riskkapitalisterna för mycket, framhöll han nu. Vd Lars Öjefors sammanfattade sina nio år vid rodret: 750 finansieringsavtal för 3,5 miljarder kronor. - Men arbetet med företagarna har varit viktigare än pengarna som vi har puttat in. TEXT: LENA FIEBER FOTO: VICTOR BROTT Några citat från stämman Aktiemarknaden hade varit död i tio år, beskrev Bengt Westerberg läget i Näringslivssverige när Industrifonden skapades. Tack för att ni finns fonden! utbrast storentreprenören Leif Lundblad. Industrifonden är ett bra komplement till privata aktörer, menade Peter Nygårds, som ledde fondens förvandling 1996 från en mjukare långivare till en vassare riskkapitalist. Vi har sålt över 34 miljoner företagspennor i Europa, berättade Torsten Jansson som mellanlandade på stämman på väg till sin största marknad Kina. 90 procent hårt arbete, tio procent strategi, beskrev han sitt framgångsrika entreprenörskap. Industrifondens förste ordförande, Torbjörn Ek, och dess nuvarande, Sven-Åke Johansson, berättade om farhågorna med klåfingriga politiker. - Men de fyra näringsministrar som kommit och gått under mina fem år har varit förstående, sade Sven-Åke Johansson. Utvecklingen går mot mer individualiserade behandlingar, vilket kräver framtagande av nya läkemedel, spådde Harriet Wallberg- Henriksson. Om man har en bra idé är det lätt att vara modig, sade Evy Lundgren-Åkerlund. Olika syn på framgång skiljer Sverige från USA, jämförde Lars Nyberg, ordförande i NCR och Micronic Laser Systems, efter många år over there. - I USA är det inte fult att vara framgångsrik och tjäna pengar. De kom till årets stämma: från vänster Zahra Azima, Aldano, Ulrica Sehlstedt, vd i LightUp Technologies, samt Yvonne Mårtensson, vd i CellaVision. INDUSTRIFONDEN NYTT 4/04

6 Söderhamn Invest ensam riskkapitalist i södra Norrland Det kryllar inte av riskkapitalbolag i södra Norrland. Faktum är att Söderhamn Invest är det enda. Om sanningen ska fram så kryllar det inte av investeringsobjekt heller. De som finns räcker dock gott och väl för Söderhamn Invest, ett av Industrifondens tio delägda riskkapitalbolag. Med kontor i samma hus som Bergvik och Alas gamla huvudkontor i idylliska småstaden Söderhamn har vd Bo Nyman och investeringsansvarig Mats Lindén god överblick över det regionala näringslivet. Vår portfölj avspeglar det näringsliv som finns i regionen, berättar Bo Nyman. Det betyder att den huvudsakligen består av traditionella industriföretag. Träindustriföretag saknas dock än så länge för att bilden ska bli komplett. Näringslivet i trakten domineras av de stora skogsbolagen Stora och Korsnäs. Många mindre bolag fungerar som underleverantörer till dem och är beroende av de stora. TVÅ HIGH TECH-BOLAG Men trots att det inte finns så många high tech-företag i regionen, har man två stycken i portföljen. Båda med hemvist i Delsbo, det vill säga en bra bit från den universitetsmiljö, där denna typ av bolag brukar frodas. Det är Senseair och Medair, som båda sysslar med olika typer av koldioxidmätningar, och med samma grundteknologi i botten. Att de finns i Delsbo har en enkel förklaring: grundaren som varit forskare vid Stockholms Universitet, blev gröna vågare och startade bolag sedan han flyttat till Delsbo 1993, berättar Bo Nyman. Faktaruta SöderhamnInvest Söderhamn Invest investerar primärt i södra Norrland och går oftast in i relativt mogna bolag. Då får vi mer för pengarna och risken är oftast lägre, säger Mats Lindén. Vi tittar också gärna på rekonstruktioner och generationsskiften, där tror vi att det finns Ägare Industrifonden (75 %) och Emano (25 %) Förvaltat kapital 60 MSEK Portföljbolag Senseair, Medair, QS Odlingssystem, Nymek, Prefabteknik, Infocar, Hudik Liftquick och Your Voice Network Webbadress Söderhamn Invest är regionens enda riskkapitalbolag. Vi stötte på ett riskkapitalbolag från Stockholm för ett par år sedan, berättar Bo Nyman och Mats Lindén, vd respektive investeringsansvarig. De investerade och förlorade 25 miljoner kr i ett bolag som vi hade tackat nej till. Sedan dess har vi inte sett till dem.

7 Nya badrum på löpande band goda affärsmöjligheter för oss framöver. Två av våra portföljbolag är MBO:s, det vill säga företag där ledningen, med hjälp av riskkapital, köpt ut företaget från ett större bolag. Söderhamn Invest fick Industrifonden som ägare 1999, när det gjorde en nystart efter några års tynande tillvaro. Då fanns också KF, Korsnäs och Stora med bland ägarna, som tillsammans satsade 60 miljoner kr i Söderhamn Invest. Idag har man 8 bolag i portföljen till ett bokfört värde ca 20 miljoner kronor. Vi har gått på våra smällar genom åren, berättar Bo Nyman. Vi har t ex haft tre konkurser, men tiden har ännu inte varit mogen för att sälja något av våra bolag. Att de så kallade exits låter vänta på sig har att göra med att Söderhamn Invests portfölj är relativt ung. Det tar några år till innan bolagen är redo för avyttring. Men då räknar man med att få igen de investerade medlen och det med råge! Nyinvesteringar har det varit tunt med på senare år. Projektinflödet var dåligt förra året, men har blivit bättre i år. Just nu tittar man på sin första nyinvestering på över ett år. I VÄNTANS TIDER Samtidigt befinner sig Söderhamn Invest i väntans tider. Det pågår nämligen förhandlingar om att bilda ett större riskkapitalbolag, med arbetsnamnet Investa, med fler ägare och ett större geografiskt område. Mer kapital ska det i så fall bli. För Söderhamn Invest är på sikt i behov av kapitaltillskott för att verksamheten ska kunna fortsätta som hittills. Vi vill öka kapitalbasen och bredda ägarkretsen med ett privat konsortium, säger Industrifondens Johan Lundquist, ordförande i Söderhamn Invest. Det är miljonprogrammets alla badrum som är framtiden för Prefabteknik i Gävle badrum per år behöver renoveras de närmaste åren och här ser Prefabteknik, som tillverkar och säljer prefabricerade badrumslösningar, sin chans. Gävlebolaget, som funnits sedan 1959, har tillhört Söderhamn Invests portfölj sedan Det är ett moget verkstadsbolag och således typiskt för regionens näringsliv. Söderhamn Invest, som äger 30 procent, kom in i bilden när ledningen köpte ut bolaget från den tidigare ägaren. Alternativet för oss var enkelt det var antingen att köpa ut bolaget själva, eller att någon annan tog över och flyttade det från orten, säger Christina Andersson, ekonomichef och numera också delägare. 70 procent av Prefabtekniks omsättning kommer från Prebad, ett allt-i-ettsystem för badrum med rör, anslutningar och wc-stol. Det lämnar fabriken färdigbyggt och sedan är det bara att montera det direkt på badrumsväggen. Ingen borrning i väggen, inga uppbrutna gamla rör, således. Största fördelen är att detta går så snabbt, på bara några dagar har hyresgästen ett helt nytt badrum. Metoden används i flerfamiljshus, eftersom rören ansluts uppifrån och ner. Och marknaden är gigantisk, både i Sverige och i Norge där man just gjort en inbrytning. Så det är full fart i fabriken. Bolaget växer och omsättningen beräknas öka med 20 procent i år. Nu gäller det att få logistiken att fungera för att kunna möta den ökande efterfrågan. Allting måste klaffa exakt, för leveranserna måste ske på utsatt dag och tid, bygglagen står ju och Varför göra ett stambyte värre än det är? Det är mottot för Prefabteknik i Gävle, ett av Söderhamn Invests sju portföljbolag. Bolaget växer just nu så det knakar tack vare sin badrumslösning Prebad, som gör att ett stambyte kan genomföras på några dagar, istället får flera veckor, som det tar i vanliga fall. Man behöver inte borra bland de gamla rören inne i väggen, för hela kassetten, inklusive nya rör och wc-stol monteras direkt upp på väggen. väntar, säger produktionschef Magnus Oscarsson, som har olika komponenter att hålla reda på. Framtiden ser således ganska ljus ut för Prefabteknik, som förutom badrummen också tillverkar koppardetaljer och shuntgrupper. Söderhamn Invest, där Mats Lindén är mycket engagerad i bolaget, har goda förhoppningar om att detta ska bli en god investering. Prefabteknik är ett väl etablerat företag på marknaden och har en kompetent företagsledning säger han. Vi tror att de prefabricerade våtrumssystemen kommer att vinna marknadsandelar framöver och vår målsättning är att Prefabteknik ska behålla sin position som marknadsledande inom området.

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Pharos Executive Partners Adressändring: Scalado ordnar bilden i mobilen Vill du göra ett eget vykort av semesterbilden du tog med mobilen? Vill du att näsan ska se mindre ut på bilden? Inga problem. Snart kan du göra allt detta och mycket till. Och utan att använda datorn, för allt kan göras direkt i mobilen. Bakom denna snabba utveckling ligger det lilla Lundaföretaget Scalado, som utvecklat en plattform för bildhantering i mobiltelefoner. Nu har de stora drakarna i branschen fått upp ögonen för produkten och den finns redan i en av de nya mobilerna från Sony Ericsson. Men vägen dit har varit krokig för Scalado. Trots att bolaget bara har 4 år på nacken så har man varit med om en djup svacka, tvingats säga upp hälften av personalen och börja om med en helt ny affärsidé. Bolaget grundades 2000 av fyra Lundastudenter med synnerligen internationell bakgrund. Vi var två libaneser, en finne och en iranier, som en av grundarna, Pierre Elzouki, beskriver dem. Sami Niemi, numera teknisk chef på Scalado, hade kommit på en applikation för bildhantering, och det är den som är grunden för bolaget. FÖR TIDIGT UTE De var uppe hos Ericsson redan 2000 och presenterade idén med bildhanteringsprogram i mobilen. Men de var för tidigt ute. Ericsson tyckte att det var jättekul att se allt man kunde göra med bilderna, men de undrade vad man skulle ha det till, berättar Pierre. Vi märkte att vi var före vår tid, så vi satsade istället på webben. Scalado började utveckla en applikation för bildhantering på Internet. Man fick in 22 miljoner kronor i riskkapital från danska Olicom och Teknoseed och jobbade hårt på att få ut produkten på marknaden. Men marknaden för webbprodukter var mycket svag och försäljningsvolymerna uteblev. Hösten 2002 började försäljningen av mobiltelefonerna med inbyggd kamera rejält ta fart. Detta ledde till att vi bestämde oss för att avsluta webbspåret och satsa allt på mobiler, berättar vd Mats Jacobson, som inte tillhör grundarkretsen, utan rekryterades KNIVEN PÅ STRUPEN Han fick en tuff start, för pengarna började ta slut, samtidigt som hela bolaget lades om för mobilsatsningen. Man fick säga upp personal och starta om på nytt. Vi hade kniven på stupen, berättar han. Och Pierre Elzouki, grundaren, bytte till och med rum på kontoret för att markera nystarten. Men sedan har det gått bättre och bättre. Idag tillhör Scalado de heta bolagen inom mobil kommunikation. Och nu är det lönsamhet som gäller. Målet är att nå dit under 2005, samtidigt som omsättningen beräknas öka från 5 till 20 miljoner kr. Scalados plattform kan användas av alla mobiltelefontillverkare och både för GSM och 3G. Scalado säljer mjukvaran, som gör det möjligt för mobiltelefontillverkaren att utveckla avancerade bildapplikationer, var och en på sitt sätt. Finessen med Scalados plattform är att den gör det möjligt att hantera större och skarpare bilder, utan att kräva mer minneskapacitet och snabbare processorer. Det blir billigare för tillverkarna och användaren får fler funktioner för samma peng. GÖR ALLT I MOBILEN Möjligheterna att jobba eller leka med bilderna är stora. Man kan vrida, zooma, förminska eller förstora, man kan förändra själva bilden ja, allt det som man hittills behövt en dator för att göra fungerar nu i mobilen. Vi ska bli ett plattformföretag som servar kunden på alla sätt, Lönsamhet är det som gäller för Scalado, Lundaföretaget från Ideon som sysslar med bildhantering för mobiltelefoner ett hett område inom telekom just nu. Vd Mats Jacobson och grundaren Pierre Elzouki, numera affärsutvecklare, jobbar tillsammans med folk från 10 olika länder och alla är djupt engagerade i bolagets framtid. Att hitta rätt personer med rätt inställning är särskilt viktigt i ett bolag som vårt, säger de, och det är vårt lagarbete som gjort att vi lyckats. säger Mats Jacobson, och det är där vi ska växa. Det är inte tekniken som är problemet, utan vår storlek. För att komma runt det problemet har Scalado lierat sig med partners. Vissa kunder hanterar man själva, vissa går via partners. Intäkterna kommer med royalty per såld telefon och det kan bli stora pengar. För Scalado är bara i början av sin utveckling. NYEMISSION Hösten 2004 blev Industrifonden delägare i Scalado via en nyemission, där Scalado tog in sammanlagt 15 miljoner kr. Industrifonden investerade 7 milj kr och de befintliga ägarna Olicom och Teknoseed stod för resten. Nu hoppas Mats Jacobson att dessa pengar ska räcka tills bolaget visar svarta siffror. Utvecklingen av kameramobiler är explosionsartad och bolagets framtidsutsikter ser goda ut. Scalado samarbetar ju redan med stora bolag som Sony Ericsson, Nokia, Teleca och Symbian, säger Lennart Gustafson, investeringsansvarig på Industrifonden. Optimismen är alltså stor. Pierre Elzouki, en boren entreprenör, planerar redan för nästa bolag han ska starta. I så fall blir det bolag nummer fyra för hans del. Om 3 år tror jag att vi är uppköpta av ett stort telekombolag, säger han. Då startar jag ett nytt bolag, för vad har jag att förlora?

Vart tredje tillväxtföretag

Vart tredje tillväxtföretag PANELEN Finns det en bubbla under uppsegling på riskkapitalmarknaden? Carl Christensson, VD SEB Företagsinvest Det finns nog vissa risker att bolag förvärvas till för höga värden inom det mogna segmentet

Läs mer

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond NR 3 Okt 2006 Foto. Magnus Gotander KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond Idel glada miner när den nya riskkapitalfonden KTH Chalmers Capital lanserades! Fonden är ett led i det fördjupade samarbetet

Läs mer

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg NR 2 Juni 2006 Industrifonden öppnar kontor i Göteborg artikel sid 5 Makeba till jazzfestivalen Den sydafrikanska världsartisten Miriam Makeba, här fotograferad vid Kapstadens internationella jazzfestival,

Läs mer

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Nr. 4 December 2006 www.industrifonden.se Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Climatewell får pris från World Economic Forum s.7 Industrifonden säljer Tibrokök s.2 Generic noterat

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Nr. 1 februari 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Optimism och framtidstro i Skåne tema Sidan 4 6 Industrifonden investerar i InDex Pharmaceuticals Sidan 3

Läs mer

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter VINTER 2004 Kall mössa räddar håret på cancerpatienter Nu är allt samlat under ett och samma tak Tidigare i höstas invigdes Ideon Innovation med kalas i dagarna två. På Ideon Innovation har hittills tio

Läs mer

TILLVÄXT & FÖRNYELSE. Bäst i NordeN. Köpa företag. antalet företag som startas av invandrare ökar. på investeringar

TILLVÄXT & FÖRNYELSE. Bäst i NordeN. Köpa företag. antalet företag som startas av invandrare ökar. på investeringar Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 Bäst i NordeN på investeringar Köpa företag en genväg till kvinnors företagande antalet företag som startas av invandrare ökar TILLVÄXT & FÖRNYELSE 2 miljarder kronor

Läs mer

NARINGSLIV nr 110. Småbolagen driver appindustrin. Skånska appar. Stjärnskott tar. i drömmarna N11. säkert kort

NARINGSLIV nr 110. Småbolagen driver appindustrin. Skånska appar. Stjärnskott tar. i drömmarna N11. säkert kort N-delen Lördag 2 februari 2013 Med bil & trafik, karriär och teknik Skånska appar N14 NARINGSLIV nr 110 FOTO: JENNY LEYMAN FOTO: JENNY LEYMAN Stjärnskott tar med sig hjärnan i drömmarna N11 Thomas Frostberg:

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

MyBusiness. stora arenan. Sköt ditt bolag med ny app. Så tog Per Forsberg AB steget till. Starta Letar du kapital? Tänk på detta

MyBusiness. stora arenan. Sköt ditt bolag med ny app. Så tog Per Forsberg AB steget till. Starta Letar du kapital? Tänk på detta MyBusiness no.2 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Sköt ditt bolag med ny app Så tog Per Forsberg AB steget till stora arenan Starta Letar du kapital? Tänk på detta Utveckla Locka

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Inlandsinnovation AB Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Tillväxt För fler växande företag från Säffle till Kiruna 2 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2014 // Inlandsinnovation AB Innehåll

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

E T T J O B B B L I R T I L L

E T T J O B B B L I R T I L L ETT JOBB BLIR TILL Sid. 7 Förord Sid. 14 Sid. 8 4 av 5 jobb skapas i småföretag Sid. 10 Nätverksekonomin utmanar den gamla bilden av näringslivet Sid. 12 Mångfald av småföretag ger trygghet i en global

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer