DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004"

Transkript

1 NR 4 DEC Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År kommer det att fattas arbetstagare varje år, på grund av att antalet äldre som går i pension är större än antalet yngre som ska börja jobba. 25 år med Industrifonden Hur ska vi få fram fler företag i Sverige? Det var en av de frågor som diskuterades på Industrifondens årsstämma, som traditionsenligt hölls på Berns i Stockholm i mitten av november. Industrifondens 25-årsjubileum fick också stort utrymme och därför blickades det både bakåt och framåt när talare som Bengt Westerberg, superentreprenören Torsten Jansson, New Wave Group och hemvändande USA-direktören Lars Nyberg avlöste varandra. artikel sid 2. DESSUTOM I DETTA NUMMER: Entreprenörsbarometern visar fortsatt optimism sid 2 Arbustum och Aldano blir Småföretagsinvest sid 3 Söderhamn Invest ensam riskkapitalist i södra Norrland sid 6 Scalado ordnar bilden i mobilen sid 8 Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till framtidsföretag i hela Sverige. Med 25 års verksamhet och ett förvaltat kapital på ca 3,5 miljarder kronor är vi en av de största och mest erfarna aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Industrifonden investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher. Vi erbjuder flera olika finansieringsformer, både ägarkapital och projektlån

2 Fortsatt optimism hos tillväxtföretagen De kunskapsintensiva tillväxtföretagen visar fortsatt optimism och fler än någonsin planerar nyanställningar. Allra bäst går det i Stockholm, där optimismen aldrig varit så stor sedan mätningarna inleddes för två år sedan. Det visar Industrifondens och CONNECTs senaste entreprenörsbarometer, där IT är bästa bransch för andra kvartalet i följd. Entreprenörsindex totalt ligger kvar på 41, det vill säga samma höga nivå som föregående kvartal. Entreprenörsbarometern är en undersökning som genomförs av Industrifonden och CONNECT Sverige. Den omfattar drygt 400 svenska kunskapsintensiva tillväxtföretag i olika branscher. Det är deras samlade bedömning av konjunkturläget som ligger till grund för entreprenörsindex. STOCKHOLM HÅLLER KONJUNKTUREN I SVERIGE UPPE För tredje kvartalet i följd är det Stockholm som utvecklas bäst. Index för huvudstadslänet är 57, vilket är det högsta värde som har uppmätts sedan mätningarna startade i maj Stockholm drar alltså ifrån det övriga landet, där utvecklingen går betydligt trögare. Om man inte räknar med Stockholms värde hamnar riksindex på endast 34. SYD FALLER TILLBAKA, VÄST ÖKAR Optimismen i Region Syd, bestående av Skåne och Blekinge, har minskat kraftigt under hösten och visar nu, tillsammans med regionerna Nord och Öst, de lägsta värdena i landet. Fallet inleddes under sommaren och har nu accelererat. Syd ledde utvecklingen under två år fram till vintern 2003, då Stockholm tog över tätpositionen. Region Väst har dock ökat det senaste året och visar nu sitt högsta värde i Entreprenörsbarometerns historia. Det är dock betydligt lägre än Stockholms. REKORDMÅNGA HAR ANSTÄLLT Vart tredje företag har nyanställt under det senaste kvartalet och något fler planerar att anställa kommande kvartal. Båda dessa siffror är de högsta noteringarna sedan undersökningen startades i maj Under hösten har företagen i Västsverige anställt flest, men under kommande kvartal räknar mer än vartannat företag i Stockholm att anställa, vilket är mer än i någon annan region IT BÄSTA BRANSCH Den bransch som utvecklas bäst under kvartalet är IT, tätt följd av medicin, där dock förväntningarna inför kommande kvartal är högst. Entreprenörsindex maj 2002 till augusti 2004 per bransch Medicin IT Industri Totalt Aug Nov Feb Maj Aug Nov Feb Maj Aug Nov Entreprenörsindex bygger på fem frågor i Entreprenörsbarometern: Företagens syn på utvecklingen och sysselsättningen det gångna och det närmaste kvartalet samt i vilken utsträckning svag efterfrågan upplevs som problem i företagen. Index kan högst vara +100 (strålande optimism/alla växer) och lägst -100 (nattsvart/alla krymper), med 0 som balansläge. En spännande resa Industrifonden bildades 1979 och firar följaktligen sitt 25-årsjubileum i år. Vi kan se tillbaka på en spännande och omväxlande resa, där Industrifonden har genomgått flera stora förändringar. Fram till början av 1990-talet låg fokus främst på mjuk finansiering via villkorslån och kapital mot royalty till stora projekt i stora företag. Industrifonden lånade ut pengar till många projekt, varav Kabis tillväxthormon är ett av de mest framgångsrika. Därefter fokuserades verksamheten under några år på finansiering av unga företag med hjälp av nyföretagarlån och kvinnolån. Den stora förändringen skedde årsskiftet , då vi fick möjlighet att börja investera ägarkapital. Sedan dess har Industrifonden utvecklats till en stor och etablerad aktör på riskkapitalmarknaden. Vi har till exempel två gånger rankats som bäst i klassen i Founders Alliance entreprenörsbarometer. Under denna senare period, som sammanfaller med min egen tid på Industrifonden, har verksamheten haft en stark tillväxt. Under dessa nio år har vi träffat 750 avtal på totalt MSEK, antalet investeringsansvariga har ökat från 5 till 25 och vi har skapat en regional struktur av riskkapitalbolag. Industrifonden är nu engagerad i ca 260 portföljföretag direkt och indirekt. Denna resa, med stort risktagande, har naturligtvis medfört ett antal misslyckanden, där Prosolvia är det mest kända. Vi hade även olycklig timing, när vi som nyetablerade riskkapitalister under slutet av 1990-talet deltog i många IT-investeringar, som senare förorsakat oss stora förluster. Samtidigt kan vi konstatera uppenbara framgångar, t ex att vi under de senaste nio åren bevarat vårt kapital realt intakt, varit med om att utveckla företag som Micronic, Thermia, Qliktech och Scandinova samt byggt upp den enda regionala strukturen av riskkapitalbolag i Sverige. Ett av de problem som Industrifonden och branschen i övrigt frotteras med är det dåliga inflödet av nya projekt, vilket delvis kan hänföras till strukturen kring våra universitet och högskolor. Industrifonden är idag mycket aktiv i arbetet med att skapa en hållbar och stabil struktur för nuvarande Teknikbrostiftelserna samt en s k Kick-start fond för tidiga skeden. Genom skapande av dessa nya organisationer för tidiga skeden kan Industrifonden i framtiden fokusera sig på det vi är bäst på, att utveckla små och medelstora högteknologiska företag. Det har varit en spännande resa inte minst för mig, som under den senaste händelserika nioårsperioden haft förmånen att leda verksamheten. Men alla resor har ett slut. I början av året bad jag styrelsen börja leta efterträdare en process som pågår. Med tanke på de förändringar som nu sker känns det naturligt med en stafettväxling. Industrifonden är en vital 25- åring som inte minst genom sin regionala struktur och stora portfölj även i framtiden kommer att spela en viktig roll för att utveckla det svenska näringslivet. Lars Öjefors, vd Industrifonden INDUSTRIFONDEN NYTT 4/04

3 PANELEN Hur tycker du klimatet för entreprenörer och nyföretagande har förändrats under det gångna året? Sigrun Hjelmquist, partner Brainheart Capital -Jag vill gärna vara optimist. Men tyvärr ser jag inga signaler om något ökande nyföretagande, snarare tvärtom. Rapporterna pekar ju på att det är lägre än någonsin. Det man kan hoppas är att den förändring i det politiska klimatet som kan skönjas, bland annat genom avskaffandet av arvs- och gåvoskatten, leder till en stimulans. Men vi behöver också fler affärsänglar, privatpersoner med kapital och erfarenheter, som vill engagera sig i företagsutveckling. Det finns alldeles för få av dessa idag. Det är många strukturer som måste ändras för att vi skall få fart på nyföretagandet. Magnus Henrekson, forskare, Handelshögskolan -Vi har haft en exempellöst negativ utveckling i attityder och villkor för företagande från mitten av år 2000 till helt nyligen. Nu sker en viss uppryckning från detta lågvattenmärke. Men det är en omvändning under galgen, när politikerna i regeringskoalitionen börjar inse att de stora företagen inte skapar några nya jobb och den offentliga sektorn inte har råd. Det är tack vare trycket från omvärlden vi nu ser en ändring i klimatet, när man ser över de s k 3:12 reglerna och förmögenhetsskatten är under stort tryck genom förändringar i omvärlden. Det borde vara självklart att det ska löna sig bättre att starta företag och skapa försörjningsmöjligheter än investera i slott och gårdar i Sörmland! Stina Ehrensvärd, entreprenör och marknadschef, Cypak - Det är roligare att vara entreprenör idag än för ett par år sedan. Vi som började bygga IT-bolag efter haussen kring millenieskiftet har fått kämpa en del, men idag får vi det stöd vi behöver, både psykologiskt och materiellt. Men så har också vårt företag den tidigaste fasen bakom sig, vi går bättre och då upplever vi också klimatet som bättre. Det hänger naturligtvis ihop. Erik Stenfors, koncernchef NOTE AB -Jag tycker nog entreprenörer och deras företag idag beskrivs mer positivt än tidigare, t ex i affärspressen. Vi har kommit upp ur ett nolläge, kan man säga. Tag ett företag som Micronic exempelvis, som uppmärksammas för att det slåss mot de stora jättarna. Och börsaktuella Probi hade väl knappast kunnat komma in på börsen för något år sedan. Idag är det accepterat igen även med litet udda affärsidéer, om de har bärkraft. Det är oerhört viktigt att det skapas bra förebilder, inte minst via massmedia. Skall vi få någon fart på nyföretagandet måste entreprenörer få bli hjältar igen! Arbustum och Aldano blir Småföretagsinvest Två av Industrifondens delägda riskkapitalbolag, Arbustum Invest AB i Arboga och Aldano AB i Stockholm, har gått samman och bildat det nya bolaget Småföretagsinvest AB. Det nya bolaget har ett eget kapital på 250 miljoner kr och fokuserar på investeringar i mindre och medelstora industriföretag. Tillgångarna består till hälften av likvida medel och till hälften av ägarandelar i ett 20-tal företag. Nu skapar vi ett större och kraftfullare riskkapitalbolag i Mellansverige, säger Småföretagsinvests vd Bo Thorsson, tidigare vd för Aldano. Industrifonden äger 49 procent av Småföretagsinvest. Resterande 51 procent ägs av ett konsortium bestående av ett 30-tal privata investerare med industriell och entreprenöriell bakgrund, Volvo Aero och Saab Bofors. Bolaget kommer att ha en bred inriktning på sina investeringar, men tyngdpunkten ligger på industriföretag som omsätter mellan 10 och 200 miljoner kr. Bolaget ska vara särskilt aktivt i Mellansverige och positionera sig i en nisch där det i stort sett saknas andra aktörer. Vi kommer främst att investera i bolag som står inför ett tillväxtsteg eller en förnyelse på annat sätt, säger Bo Thorson. Vad gäller våra befintliga portföljbolag kommer de att påverkas positivt, eftersom de med Småföretagsinvest får en större och mer kapitalstark ägare. Småföretagsinvest har kontor och investeringsansvariga såväl i Arboga som i Stockholm, för att på ett effektivt och praktiskt sätt finnas nära sina portföljföretag. Dessutom medverkar alla delägare aktivt i arbetet med portföljbolagen, som på detta sätt kan dra nytta av ägarnas samlade erfarenheter och nätverk. Industrifonden fyller 25! Industrifonden firar sitt 25-årsjubileum i år och har på grund av detta tagit fram en jubileumstidning. Beställ den på eller skicka ett mail till Vi på Industifonden tackar för det gångna året och önskar er alla God Jul och Gott Nytt År

4 Medicinsk forskning i fokus Sverige får svårt att hålla sin position inom bioteknik, varnade rektorn för Karolinska Institutet, Harriet Wallberg-Henriksson, på 25-årsjubilerande Industrifondens stämma i november. - Jag ser tecken på orosmoln. Ett sådant är att samarbetet mellan industri och sjukvård försvåras när bolag flyttar utomlands. Ett exempel är Pharmacia, sade hon. Inte heller är hon imponerad av regeringens arbete med forskningspropositionen. - Med kostnadsökningar går det hela precis jämnt upp. Därför tar vi nu saken i egna händer och beger oss ut på jakt efter donatorer både i Sverige och utomlands. Målet är att få ihop en miljard kronor. FÖRDEL: PERSONNUMMER - Vi måste satsa mer på akademisk forskning, men det krävs en hel del för att komma tillbaka till 80- talets nivå, menade Harriet Wallberg-Henriksson och lyfte fram två svenska fördelar i den medicinska forskningen: personnumren och tvillingregistret. - Tack vare detta är vi bra på epidemiologisk forskning. Och det skulle förvåna mig om vi inte får fram vår nästa Losec-produkt inom stamcellsforskningen. Karolinska Institutet har upprättat ett system med holdingbolag för att ta tillvara på forskarnas innovationer. På gång är 23 nya bolag. ENORM MARKNAD Biotechbolaget Cartela i Lund måste också söka finansiärer utanför landets gränser. Det nystartade företaget med tio anställda är ett av Industrifondens yngsta portföljbolag. Affärsidén är bland annat att ta fram läkemedel som reparerar nedbrytningen av ledbrosk vid artros. Marknaden är enorm, berättade vd Anna Rogberg, KTH Executive School, och Stig Berglund, Centrum för strategiska studier. och en av grundarna, forskaren Evy Lundgren-Åkerlund: - Men nu behöver vi mycket pengar för att kunna gå vidare till det pre-kliniska stadiet. Så vi letar finansiärer i Europa och USA. Vad var det som gjorde att hon som forskare vågade ta steget och bli entreprenör? - Jo, jag har en bra idé och en stark vilja att förverkliga den. Att vara envis och trygg hjälper. BRIST PÅ ARBETSKRAFT Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef i SACO, pekade på det stora hotet mot tillväxten: - År kommer det årligen fattas arbetstagare, på grund av att antalet äldre arbetstagare som går i pension är större än antalet yngre som ska börja jobba. Det blir den största påfrestningen i samhället sedan industrialismens genombrott. - För att klara detta måste trösklarna in i arbetslivet sänkas och en mångfald skapas i utbildningen, med till exempel enklare ingångsjobb och lärlingssystem. Entreprenören Torsten Jansson berättade om framgångarna i New Wave Group, innan han hastade vidare till flygplatsen för ännu ett besök i Kina. Företaget levererar profilkläder och presentreklam i en stor del av världen och har förvärvat ett antal varumärken. Entreprenören, forskaren och ex-politikern i samspråk: från vänster Leif Lundblad, Harriet Wallberg-Henriksson och Bengt Westerberg. INDUSTRIFONDEN NYTT 4/04

5 Anna-Mia Rådberg, R19 Strategisk Kommunikation, Fredrik Döbert, Ablona, och Soili Longsén, Medovation Pharma. Prognosen pekar på 2,4 miljarder i omsättning. - Ingen riskkapitalist trodde på affärsidén så vår första finansiering kom från bank och leverantörer. En internationell utblick gav Lars Nyberg, som just flyttat hem till Sverige efter en mångårig karriär utomlands. Han har bl a varit vd för amerikanska NCR och berättade att den svenska ledarstilen med konsensus inte fungerar så bra over there. - You are the managing director, so you decide. That s what you are paid for, fick han höra när han ville ha ledningsgruppens hjälp i ett beslut. INDUSTRIFONDEN 25 ÅR En av dem som var med då staten bildade stiftelsen Industrifonden var Bengt Westerberg, ordförande i Vetenskapsrådet, och före detta statssekreterare i Industridepartementet. - När jag reste runt i landet mötte jag folk som hade idéer och produkter men inga pengar, förklarade han statens satsning. Leif Lundblad, som numera driver Banqit, fick under tidigt 80-tal ett lån av Industrifonden. Hans dåvarande företag Inter Innovation blev ett av 80-talets mest framgångsrika och såldes 1992 till England. För åtta år sedan började Industrifonden erbjuda riskkapital. Peter Nygårds, Föreningssparbanken, var med och förändrade fondens spelregler som statssekreterare i Näringsdepartementet. - Men statens engagemang blir tveksamt om Industrifonden börjar likna de privata riskkapitalisterna för mycket, framhöll han nu. Vd Lars Öjefors sammanfattade sina nio år vid rodret: 750 finansieringsavtal för 3,5 miljarder kronor. - Men arbetet med företagarna har varit viktigare än pengarna som vi har puttat in. TEXT: LENA FIEBER FOTO: VICTOR BROTT Några citat från stämman Aktiemarknaden hade varit död i tio år, beskrev Bengt Westerberg läget i Näringslivssverige när Industrifonden skapades. Tack för att ni finns fonden! utbrast storentreprenören Leif Lundblad. Industrifonden är ett bra komplement till privata aktörer, menade Peter Nygårds, som ledde fondens förvandling 1996 från en mjukare långivare till en vassare riskkapitalist. Vi har sålt över 34 miljoner företagspennor i Europa, berättade Torsten Jansson som mellanlandade på stämman på väg till sin största marknad Kina. 90 procent hårt arbete, tio procent strategi, beskrev han sitt framgångsrika entreprenörskap. Industrifondens förste ordförande, Torbjörn Ek, och dess nuvarande, Sven-Åke Johansson, berättade om farhågorna med klåfingriga politiker. - Men de fyra näringsministrar som kommit och gått under mina fem år har varit förstående, sade Sven-Åke Johansson. Utvecklingen går mot mer individualiserade behandlingar, vilket kräver framtagande av nya läkemedel, spådde Harriet Wallberg- Henriksson. Om man har en bra idé är det lätt att vara modig, sade Evy Lundgren-Åkerlund. Olika syn på framgång skiljer Sverige från USA, jämförde Lars Nyberg, ordförande i NCR och Micronic Laser Systems, efter många år over there. - I USA är det inte fult att vara framgångsrik och tjäna pengar. De kom till årets stämma: från vänster Zahra Azima, Aldano, Ulrica Sehlstedt, vd i LightUp Technologies, samt Yvonne Mårtensson, vd i CellaVision. INDUSTRIFONDEN NYTT 4/04

6 Söderhamn Invest ensam riskkapitalist i södra Norrland Det kryllar inte av riskkapitalbolag i södra Norrland. Faktum är att Söderhamn Invest är det enda. Om sanningen ska fram så kryllar det inte av investeringsobjekt heller. De som finns räcker dock gott och väl för Söderhamn Invest, ett av Industrifondens tio delägda riskkapitalbolag. Med kontor i samma hus som Bergvik och Alas gamla huvudkontor i idylliska småstaden Söderhamn har vd Bo Nyman och investeringsansvarig Mats Lindén god överblick över det regionala näringslivet. Vår portfölj avspeglar det näringsliv som finns i regionen, berättar Bo Nyman. Det betyder att den huvudsakligen består av traditionella industriföretag. Träindustriföretag saknas dock än så länge för att bilden ska bli komplett. Näringslivet i trakten domineras av de stora skogsbolagen Stora och Korsnäs. Många mindre bolag fungerar som underleverantörer till dem och är beroende av de stora. TVÅ HIGH TECH-BOLAG Men trots att det inte finns så många high tech-företag i regionen, har man två stycken i portföljen. Båda med hemvist i Delsbo, det vill säga en bra bit från den universitetsmiljö, där denna typ av bolag brukar frodas. Det är Senseair och Medair, som båda sysslar med olika typer av koldioxidmätningar, och med samma grundteknologi i botten. Att de finns i Delsbo har en enkel förklaring: grundaren som varit forskare vid Stockholms Universitet, blev gröna vågare och startade bolag sedan han flyttat till Delsbo 1993, berättar Bo Nyman. Faktaruta SöderhamnInvest Söderhamn Invest investerar primärt i södra Norrland och går oftast in i relativt mogna bolag. Då får vi mer för pengarna och risken är oftast lägre, säger Mats Lindén. Vi tittar också gärna på rekonstruktioner och generationsskiften, där tror vi att det finns Ägare Industrifonden (75 %) och Emano (25 %) Förvaltat kapital 60 MSEK Portföljbolag Senseair, Medair, QS Odlingssystem, Nymek, Prefabteknik, Infocar, Hudik Liftquick och Your Voice Network Webbadress Söderhamn Invest är regionens enda riskkapitalbolag. Vi stötte på ett riskkapitalbolag från Stockholm för ett par år sedan, berättar Bo Nyman och Mats Lindén, vd respektive investeringsansvarig. De investerade och förlorade 25 miljoner kr i ett bolag som vi hade tackat nej till. Sedan dess har vi inte sett till dem.

7 Nya badrum på löpande band goda affärsmöjligheter för oss framöver. Två av våra portföljbolag är MBO:s, det vill säga företag där ledningen, med hjälp av riskkapital, köpt ut företaget från ett större bolag. Söderhamn Invest fick Industrifonden som ägare 1999, när det gjorde en nystart efter några års tynande tillvaro. Då fanns också KF, Korsnäs och Stora med bland ägarna, som tillsammans satsade 60 miljoner kr i Söderhamn Invest. Idag har man 8 bolag i portföljen till ett bokfört värde ca 20 miljoner kronor. Vi har gått på våra smällar genom åren, berättar Bo Nyman. Vi har t ex haft tre konkurser, men tiden har ännu inte varit mogen för att sälja något av våra bolag. Att de så kallade exits låter vänta på sig har att göra med att Söderhamn Invests portfölj är relativt ung. Det tar några år till innan bolagen är redo för avyttring. Men då räknar man med att få igen de investerade medlen och det med råge! Nyinvesteringar har det varit tunt med på senare år. Projektinflödet var dåligt förra året, men har blivit bättre i år. Just nu tittar man på sin första nyinvestering på över ett år. I VÄNTANS TIDER Samtidigt befinner sig Söderhamn Invest i väntans tider. Det pågår nämligen förhandlingar om att bilda ett större riskkapitalbolag, med arbetsnamnet Investa, med fler ägare och ett större geografiskt område. Mer kapital ska det i så fall bli. För Söderhamn Invest är på sikt i behov av kapitaltillskott för att verksamheten ska kunna fortsätta som hittills. Vi vill öka kapitalbasen och bredda ägarkretsen med ett privat konsortium, säger Industrifondens Johan Lundquist, ordförande i Söderhamn Invest. Det är miljonprogrammets alla badrum som är framtiden för Prefabteknik i Gävle badrum per år behöver renoveras de närmaste åren och här ser Prefabteknik, som tillverkar och säljer prefabricerade badrumslösningar, sin chans. Gävlebolaget, som funnits sedan 1959, har tillhört Söderhamn Invests portfölj sedan Det är ett moget verkstadsbolag och således typiskt för regionens näringsliv. Söderhamn Invest, som äger 30 procent, kom in i bilden när ledningen köpte ut bolaget från den tidigare ägaren. Alternativet för oss var enkelt det var antingen att köpa ut bolaget själva, eller att någon annan tog över och flyttade det från orten, säger Christina Andersson, ekonomichef och numera också delägare. 70 procent av Prefabtekniks omsättning kommer från Prebad, ett allt-i-ettsystem för badrum med rör, anslutningar och wc-stol. Det lämnar fabriken färdigbyggt och sedan är det bara att montera det direkt på badrumsväggen. Ingen borrning i väggen, inga uppbrutna gamla rör, således. Största fördelen är att detta går så snabbt, på bara några dagar har hyresgästen ett helt nytt badrum. Metoden används i flerfamiljshus, eftersom rören ansluts uppifrån och ner. Och marknaden är gigantisk, både i Sverige och i Norge där man just gjort en inbrytning. Så det är full fart i fabriken. Bolaget växer och omsättningen beräknas öka med 20 procent i år. Nu gäller det att få logistiken att fungera för att kunna möta den ökande efterfrågan. Allting måste klaffa exakt, för leveranserna måste ske på utsatt dag och tid, bygglagen står ju och Varför göra ett stambyte värre än det är? Det är mottot för Prefabteknik i Gävle, ett av Söderhamn Invests sju portföljbolag. Bolaget växer just nu så det knakar tack vare sin badrumslösning Prebad, som gör att ett stambyte kan genomföras på några dagar, istället får flera veckor, som det tar i vanliga fall. Man behöver inte borra bland de gamla rören inne i väggen, för hela kassetten, inklusive nya rör och wc-stol monteras direkt upp på väggen. väntar, säger produktionschef Magnus Oscarsson, som har olika komponenter att hålla reda på. Framtiden ser således ganska ljus ut för Prefabteknik, som förutom badrummen också tillverkar koppardetaljer och shuntgrupper. Söderhamn Invest, där Mats Lindén är mycket engagerad i bolaget, har goda förhoppningar om att detta ska bli en god investering. Prefabteknik är ett väl etablerat företag på marknaden och har en kompetent företagsledning säger han. Vi tror att de prefabricerade våtrumssystemen kommer att vinna marknadsandelar framöver och vår målsättning är att Prefabteknik ska behålla sin position som marknadsledande inom området.

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Pharos Executive Partners Adressändring: Scalado ordnar bilden i mobilen Vill du göra ett eget vykort av semesterbilden du tog med mobilen? Vill du att näsan ska se mindre ut på bilden? Inga problem. Snart kan du göra allt detta och mycket till. Och utan att använda datorn, för allt kan göras direkt i mobilen. Bakom denna snabba utveckling ligger det lilla Lundaföretaget Scalado, som utvecklat en plattform för bildhantering i mobiltelefoner. Nu har de stora drakarna i branschen fått upp ögonen för produkten och den finns redan i en av de nya mobilerna från Sony Ericsson. Men vägen dit har varit krokig för Scalado. Trots att bolaget bara har 4 år på nacken så har man varit med om en djup svacka, tvingats säga upp hälften av personalen och börja om med en helt ny affärsidé. Bolaget grundades 2000 av fyra Lundastudenter med synnerligen internationell bakgrund. Vi var två libaneser, en finne och en iranier, som en av grundarna, Pierre Elzouki, beskriver dem. Sami Niemi, numera teknisk chef på Scalado, hade kommit på en applikation för bildhantering, och det är den som är grunden för bolaget. FÖR TIDIGT UTE De var uppe hos Ericsson redan 2000 och presenterade idén med bildhanteringsprogram i mobilen. Men de var för tidigt ute. Ericsson tyckte att det var jättekul att se allt man kunde göra med bilderna, men de undrade vad man skulle ha det till, berättar Pierre. Vi märkte att vi var före vår tid, så vi satsade istället på webben. Scalado började utveckla en applikation för bildhantering på Internet. Man fick in 22 miljoner kronor i riskkapital från danska Olicom och Teknoseed och jobbade hårt på att få ut produkten på marknaden. Men marknaden för webbprodukter var mycket svag och försäljningsvolymerna uteblev. Hösten 2002 började försäljningen av mobiltelefonerna med inbyggd kamera rejält ta fart. Detta ledde till att vi bestämde oss för att avsluta webbspåret och satsa allt på mobiler, berättar vd Mats Jacobson, som inte tillhör grundarkretsen, utan rekryterades KNIVEN PÅ STRUPEN Han fick en tuff start, för pengarna började ta slut, samtidigt som hela bolaget lades om för mobilsatsningen. Man fick säga upp personal och starta om på nytt. Vi hade kniven på stupen, berättar han. Och Pierre Elzouki, grundaren, bytte till och med rum på kontoret för att markera nystarten. Men sedan har det gått bättre och bättre. Idag tillhör Scalado de heta bolagen inom mobil kommunikation. Och nu är det lönsamhet som gäller. Målet är att nå dit under 2005, samtidigt som omsättningen beräknas öka från 5 till 20 miljoner kr. Scalados plattform kan användas av alla mobiltelefontillverkare och både för GSM och 3G. Scalado säljer mjukvaran, som gör det möjligt för mobiltelefontillverkaren att utveckla avancerade bildapplikationer, var och en på sitt sätt. Finessen med Scalados plattform är att den gör det möjligt att hantera större och skarpare bilder, utan att kräva mer minneskapacitet och snabbare processorer. Det blir billigare för tillverkarna och användaren får fler funktioner för samma peng. GÖR ALLT I MOBILEN Möjligheterna att jobba eller leka med bilderna är stora. Man kan vrida, zooma, förminska eller förstora, man kan förändra själva bilden ja, allt det som man hittills behövt en dator för att göra fungerar nu i mobilen. Vi ska bli ett plattformföretag som servar kunden på alla sätt, Lönsamhet är det som gäller för Scalado, Lundaföretaget från Ideon som sysslar med bildhantering för mobiltelefoner ett hett område inom telekom just nu. Vd Mats Jacobson och grundaren Pierre Elzouki, numera affärsutvecklare, jobbar tillsammans med folk från 10 olika länder och alla är djupt engagerade i bolagets framtid. Att hitta rätt personer med rätt inställning är särskilt viktigt i ett bolag som vårt, säger de, och det är vårt lagarbete som gjort att vi lyckats. säger Mats Jacobson, och det är där vi ska växa. Det är inte tekniken som är problemet, utan vår storlek. För att komma runt det problemet har Scalado lierat sig med partners. Vissa kunder hanterar man själva, vissa går via partners. Intäkterna kommer med royalty per såld telefon och det kan bli stora pengar. För Scalado är bara i början av sin utveckling. NYEMISSION Hösten 2004 blev Industrifonden delägare i Scalado via en nyemission, där Scalado tog in sammanlagt 15 miljoner kr. Industrifonden investerade 7 milj kr och de befintliga ägarna Olicom och Teknoseed stod för resten. Nu hoppas Mats Jacobson att dessa pengar ska räcka tills bolaget visar svarta siffror. Utvecklingen av kameramobiler är explosionsartad och bolagets framtidsutsikter ser goda ut. Scalado samarbetar ju redan med stora bolag som Sony Ericsson, Nokia, Teleca och Symbian, säger Lennart Gustafson, investeringsansvarig på Industrifonden. Optimismen är alltså stor. Pierre Elzouki, en boren entreprenör, planerar redan för nästa bolag han ska starta. I så fall blir det bolag nummer fyra för hans del. Om 3 år tror jag att vi är uppköpta av ett stort telekombolag, säger han. Då startar jag ett nytt bolag, för vad har jag att förlora?

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Mitra Medical med VD Bengt E.B. Sandberg har utvecklat ett blodfilter som ger bättre resultat men färre biverkningar, vid cancerbehandling.

Mitra Medical med VD Bengt E.B. Sandberg har utvecklat ett blodfilter som ger bättre resultat men färre biverkningar, vid cancerbehandling. Foto: Kristoffer Lindblad NR 1 MARS 2005 Mitra Medical med VD Bengt E.B. Sandberg har utvecklat ett blodfilter som ger bättre resultat men färre biverkningar, vid cancerbehandling. Mitras filter nytt grepp

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Skaraborg

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Skaraborg Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Skaraborg Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Informellt riskkapital och affärsänglar

Informellt riskkapital och affärsänglar Estrad, 15 januari 2007 Informellt riskkapital och affärsänglar Sofia Avdeitchikova Institutet för Ekonomisk Forskning Lunds Universitet email: Sofia.Avdeitchikova@fek.lu.se Den informella riskkapitalmarknaden

Läs mer

Industrifonden säljer Thermia

Industrifonden säljer Thermia NR 1 MARS 2004 INDUSTRIFONDEN NYTT NYHETSBREV FRÅN INDUSTRIFONDEN Nu lossnar det! Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att Industrifonden inlett det nya året med två lyckosamma försäljningar,

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan Nya tider är temat för detta nummer av Mindset. Storbritannien har röstat för att gå ur EU, Donald

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår.

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår. 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Organisationsnummer* Telefon Fax Webbplats Firmatecknare*

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Pressinformation Den 9 november 2009 Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Nedanstående parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av apotekskluster. Affärerna är villkorade

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Invent Medic Sweden AB har utvecklat en helt unik medicinteknisk produkt för icke- kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngnings-

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

Steget in på den största marknaden

Steget in på den största marknaden Steget in på den största marknaden I oktober 2008 är det 20 år sedan Konftel registrerades hos det svenska bolagsverket. 1998 var drömmen hos två affärsmän och två unga uppfinnare att deras konferenstelefon

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2009 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Hushållen fortsatt pessimistiska Detaljhandeln uppvisar negativ tillväxt för första kvartalet Kostnadsbesparingar

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Afema. Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare. Hämta bilderna på www.afema.se. Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin

Afema. Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare. Hämta bilderna på www.afema.se. Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin Afema Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin Hämta bilderna på www.afema.se E-bok Lätt att hämta såväl Bilderna som E-boken på www.afema.se Föreläsningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer