Partiet De Fria - Officiellt Partiprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partiet De Fria - Officiellt Partiprogram"

Transkript

1 Partiet De Fria - Officiellt Partiprogram "Vi vill verka för ett utträde ur EU snarast möjligt" Med det menar vi att vi vill antingen ha en folkomröstning eller så föreslår vi en grundlagsändring, håller nyval och sedan klubbar vi igenom det efter valet, om folket stödjer det och oss. Vi tror att om vi vinner valet är det snabbaste sättet att lägga grundlagsförslaget i riksdagen och sedan hålla nyval. I båda fallen får ju folket säga sitt. Fortsatt stöd för oss innebär ju att folket vill gå ur EU. Ett utträde som är nödvändigt för att resten av vår politik ska kunna genomföras. "Vi vill verka för att Sveriges Riksbank avvecklas. Det är genom den bankirerna får grepp om landet" Med det menar vi att bankirerna haft kontrollen över Sveriges Riksbank sedan länge. Man ser det genom de märkliga ageranden de gör ibland. Novemberrevolutionen är ett tydligt sådant exempel. Det gynnade bankerna men skadade både Sverige som nation och medborgarna som drabbades svårt ekonomiskt. Vi lider än av sviterna efter det. Ett annat tydligt exempel är att Riksbanken lånar pengar av Federal Reserve, dvs USAs centralbank, en privatägd bank ägd av nio kända finansmarodörer. Varför ska Sverige låna pengar utomlands när Riksbanken kan mynta pengar själv? Varför just av Federal Reserve? Idioti. Genom att skrota Riksbanken och låta riksdagen ge ut pengar samt betala av på statsskulden så har vi eliminerat behovet av en riksbank/centralbank och ett Riksgäldskontor. Genom att riksdagen fortsättningsvis kommer att ge ut pengar så försvinner statsskulden så småningom för att aldrig mer återkomma. "Vi vill verka för att bankernas skapande av pengar ur tomma intet förbjuds. Vi kräver 100 % kapitaltäckning för alla banklån" Med det menar vi att bankerna i dag skapar pengar genom att slå in ett lånebelopp på kundens konto och vips finns pengarna där, skapade ur tomma intet. Skulden skapar alltså pengarna. Inte tvärt om. Utan fullständig kontroll på den totala penningsumman så är detta inflationsdrivande. Vad bankerna gör är således att likt falskmyntare späda ut den totala penningmängden. De stjäl lite av alla som har svensk valuta genom varje transaktion, de minskar värdet på framtida löner. Vi har alla drabbats och fått lida för det här. Dessutom innebär det en enorm räntekostnad som vi betalar till bankerna helt i onödan. Genom att riksdagen i stället skapar de pengar som behövs, så uppkommer ingen räntekostnad till bankerna. Riksdagen kan sedan skapa pengar för att täcka sina kostnader, d.v.s. man kan ta bort alla skatter för individer.

2 "Vi vill verka för att riksdagen får exklusiv rätt att ge ut pengar" Med det menar vi att vi vill helt koppla bort bankerna från penningskapandet och återge kontrollen till folket. I Sverige har bankirerna haft kontrollen över Riksbanken sedan länge, en kontroll de har kvar än i dag. Novemberrevolutionen 1985 bevisar det t.ex. Den gagnade varken svenska folket eller Sverige som nation. Numera så skapas nästan alla pengar, 97 %, genom fractional reserve banking, d.v.s. bankerna har endast täckning för 3-4 % av det utlånade beloppet och då endast på pappret. I själva verket är kapitaltäckningen närmast noll. En låntagare kommer in på banken och vill låna en miljon kronor. Efter en kreditbedömning beviljar banken lånet. De trycker då in ,00 på kundens konto och vips så har banken skapat pengarna ur luften och utan att ha täckning för mer än 3-4 % det heller och då enbart på pappret. Alltså; Lånet skapade pengarna, pengarna skapade inte lånet. Håll det i minnet eftersom det här har stor betydelse längre fram. Dagens penningskapande, d.v.s. att skulden skapar pengarna gör att befolkningen hela tiden måste öka för att hålla jämna steg. Pengar skapade ur skuld ger nämligen hela tiden minus på kontot i form av att räntan som det inte skapas pengar för, hela tiden fattas. Man kan säga att det är som ett jättelikt pyramidspel där man hela tiden måste dra in fler och fler deltagare annars faller pyramiden ihop. Detta är problemet med pengar skapade ur skuld. För eller senare brister bubblan. Pengar skapade utan skuld, dvs räntefria pengar skapade av riksdagen, medför inte detta ständigt återkommande problem. Det faktum att vi fortfarande sitter kvar i detta system, som kan liknas vid ett ekorrhjul, efter flera ekonomiska kollapser är egentligen bevis nog för att det är bankerna som har den egentliga kontrollen över Sveriges ekonomi och i förlängningen över hela landet. Enda anledningen till att folket inte förstått det här är att skolan, politiker, massmedia, alla, har mörkat det här. Många av dem som inte sagt sanningen har dock inte ljugit medvetet. T.o.m. bland ekonomer har inte alla förstått det här. Det hette vackert att bankerna skulle ha 10 % kapitaltäckning för alla lån, numera är det dock endast 3-4 %, men ett barn kan räkna ut att täckningen är nästan noll. Det beror på att det ena lånet kan användas för att skapa nya pengar i all oändlighet tills täckningen är nere i närmast noll kr i insättning ger i lån som sätts in som ger i lån som sätts in som ger i lån som ger i lån som ger ,000 som ger i lån som ger i lån osv. i all oändlighet. Kapitaltäckningen i botten är fortfarande bara kr men man har snabbt skapat 10 miljarder här som ni kan se.

3 All fractional reserve banking ger de här effekterna som är inflationsdrivande och leder till att allt blir dyrare. Likt falskmyntare späder bankirerna ut valutan skapar inflation, högkonjunkturer och depressioner. Man kan säga att bankerna stjäl lite grann av var och en av oss när de skapar nya pengar eftersom våra pengar då blir lite mindre värda för varje gång det sker. Bankirer kan låta högkonjunkturer övergå i depressioner genom att strypa penningmängden så kan de sedan köpa fastigheter och företag för en spottstyver. Det skedde t ex På så sätt har de sakta men säkert roffat åt sig alla tillgångar likt en monopolspelare som sitter med hotell på Norrmalmstorg. Alla som spelat det spelet vet att när en spelare väl fått upp ett hotell på Norrmalmstorg så är det bara en tidsfråga innan han tagit allt. Samma sak i verkligheten men här är det inte ett hotell på Norrmalmstorg som gäller utan här är det en bank med rätt att mynta egna pengar som ger total dominans över tiden. All form av fractional reserve hos banker ger den här effekten. Utan 100% kapitaltäckningskrav, d.v.s. att de kan bara låna ut sitt egna kapital samt vad de lånar in, så blir kapitaltäckningen snart närmast noll efter ett tag. En förklaring till att detta kunnat fortgå är att ytterst få har förstått att det fungerar som beskrivits ovan. Ekonomer får i skolan lära sig att fractional reserve innebär att banker bara får låna ut delar, fractions, av det de lånar in! Om en bank t.ex. får en insättning på kr så kan de bara låna ut 900 kr av dessa får de felaktigt lära sig. Det här är alltså vad många skolor lär ut att 10 % reserv (som nu är nere i ung 3 %) betyder. Att bankirerna även kontrollerar bokförlag som ger ut läromedel behöver väl knappt ens nämnas... Politiker, domare, eko-poliser m.fl. lever också i denna villfarelse. Få tidningar har vågat skriva om det. Därför har det förblivit okänt för en stor del av befolkningen. Hur bryter man då upp ett sånt här skadligt system? Hur får man systemet att verka till medborgarnas fördel i stället? Det första steget är att komma bort ifrån EU som fungerar som bankirernas förlängda arm. Fortsatt medlemskap i EU skulle kraftigt försvåra vad vi föreslår; Man stiftar en ny grundlag. Man går ur EU. Man skrotar Riksbanken som ändå är under bankirernas kontroll. Man förändrar grundlagen så att fractional reserve banking förbjuds. Man förstärker den fria nationen Sverige genom att förbjuda medlemskap i EU och liknande unioner. Då är man skyddad i framtiden. Gärna samarbeten men inga unioner. Man beslutar att alla banker måste ha 100 % kapitaltäckning.

4 Man skriver in att enbart riksdagen får ge ut pengar och prägla mynt i de svenska valörerna, SEK och Daler. Man inför en parallell valuta, Dalern, som blir fristående och som grundas på platina, guld, silver och koppar. Inga värden anges utan de anges i vikt. Man beslutar att riksdagen måste ha 66 % majoritet, varav minst 20 % av oppositionen, alternativt 75 % majoritet för att få ge ut pengar. Man beslutar att nödutgivning får dock ske efter enkel majoritet i riksdagen för att täcka statens akuta löner och åtaganden. Så enkelt är det att ta sig ur bankirernas grepp. Genom att låta oppositionen ha vetorätt har man försäkrat sig om att regeringen inte ensam kan besluta om utgivning av pengar för att göra sig populär inför val och genom nödutgivningsklausulen har man samtidigt försäkrat sig om att staten i alla lägen klarar sina akuta åtaganden. Det bäddar även för breda politiska uppgörelser och breda samarbeten som stora delar av folket stödjer. Dalern blir den valuta som svenska folket kan spara i relativt värdebeständigt. Mynten kommer inte att anges i värde utan i vikt. De kommer att finnas i guld, silver och koppar. Värdet bestäms av dagspriset på metallerna. Man kommer att kunna ha dubbla konton på banken där man sedan fritt kan föra över värden från det ena kontot till det andra efter gällande dagskurs, ungefär som USD och EURO-konton hanteras idag. Sverige kommer att samla på sig en ansenlig mängd ädelmetaller att ha som buffert när omvärldens konjunkturer faller. Dessutom ska vi hämta hem allt svenskt guld som enligt Riksbanken förvaras utomlands. Varför det finns där är både ologiskt och utan vettig förklaring. Finns det över huvud taget? Eftersom nu staten kan ge ut pengar själv för sina behov finns inte längre behov att beskatta medborgarna. Även punktskatter och moms kan tas bort. Människorna blir friare i och med att dessa ekonomiska ok lyfts från axlarna. Man får i genomsnitt en förbättrad köpkraft på ca 350 % i och med de här reformerna. Det innebär att man kan gå ner i arbetstid, vara hemma med sina barn, har råd att hemskola dem t.ex. får råd att följa sina drömmar på ett helt annat sätt än tidigare. När bankerna förbjuds skapa pengar ur luft, utan täckning och utan något som backar upp krediterna så skapas ett vakuum på marknaden. Staten måste således ge ut pengar motsvarande all kreditgivning av alla svenska banker (minus de amorteringar som görs, ca 5 %). Eftersom det inte kostar riksdagen många kronor att hantera detta, kostnaden är försumbar, så kan man säga att pengarna ges ut utan kostnad för staten/riksdagen. Hur man släpper ut pengarna på marknaden är

5 således mindre viktigt ur nationalekonomisk synvinkel. Det viktiga är att pengarna kommer ut. Bostadslån, socialförsäkringskostnader, sjukförsäkringskostnader, stöd för kollektivtrafiken, utbildningskostnader, utbyggnad av infrastruktur, m.m. är således inga kostnader för staten eller medborgarna. Det är bara olika kanaler genom vilka staten släpper ut pengarna på marknaden, inget annat. På samma sätt som bankerna har skapat pengar genom krediter utan backning skapar nu riksdagen de pengarna i stället. Skillnaderna blir tre; Riksdagen skapar inte pengar utan täckning. Sverige och dess medborgare står bakom valutan. Det har de gjort till viss del tidigare också men då utan att få något för det av bankerna förutom skulder och bankräddningsaktioner. När det gått bra har de behållit vinsten. Pengarna skapas utan skuld och ränta, två inflationsdrivande faktorer. Hela landet får nytta av åtgärden. Det som tidigare tillfallit bankerna tillfaller nu folket. Staten ska ge ut ränte- och amorteringsfria bostadslån till medborgarna. De förfaller först när bostaden säljs eller låntagaren avlider. Till företag kan staten ge ut lån på marknadsmässiga grunder. Kom ihåg att staten skapar nu och måste skapa alla pengar som bankerna tidigare skapade genom skuld. Annars blir det deflation vilket heller inte är bra. Att ge ut bostadslån är ingen kostnad för staten. Den är bara en kanal att få ut pengar på marknaden. Staten har tre styrmedel i detta. Mängden bostadslån och andra lån som beviljas Skatten på företag. Där kan nivån sättas mellan noll till 100 % av nuvarande nivå. Takten på utbyggnad av infrastruktur. Med dessa tre styrmedel kan staten hela tiden hålla balans i ekonomin och se till att det råder ständig högkonjunktur men utan att ekonomin överhettas. Man kan även ha en invandring av kvalificerad arbetskraft om det behövs, då i första hand från våra grannländer i norden. Det finns dock ett stort problem med att låta riksdagen överta penningutgivningen också. I och med den här reformen så har man flyttat makten från bankerna till riksdagen. Alla förutsättningar finns således för att man skapat en än mer maktfullkomlig bjässe. Man kan tänkas att man tillsätter ett medborgarråd av bl.a. kvalificerade ekonomer som måste ge sitt godkännande innan pengar får ges ut. Politiker vill bara ge och ge inför valen. Kostnaden, i form av inflation ser man först 3 6 månader senare.

6 Man måste således göra en grundlagsförändring och lägga in spärrar mot att staten blir för mäktig. Man specificerar vilka områden staten får verka inom. Man begränsar antalet byråkrater och andra anställda staten får ha inom varje område. Då kan den inte växa. Man decentraliserar allt som går, i stora drag låter man bara staten behålla ett reformerat rättsväsende, försvaret, tullen och UD. Resten flyttas ner på kommunnivå eller kommundelsnivå i medborgarnas egen regi. Man lägger alltså inte ner något av samhällsservicen, det är bara statens byråkrater man gör sig av med och låter medborgarna själva ta över och organisera verksamheterna på bästa sätt. Budgeten, som staten/riksdagen betalar, blir ungefär lika stor som tidigare. Syftena är flera. Dels ser man till så de som är beroende av servicen inte far illa genom att byråkrater sitter och beslutar långt över huvudet på dem på någon centralort vilket är vanligt idag, utan alla beslut sker i närområdet av folk man känner och dels har man tagit så mycket makt från staten att den nu blivit mer hanterbar. Alla politiker ska avlönas av medborgarna i respektive distrikt så att politikerna aldrig glömmer för vilka de jobbar. Staten betalar pengarna till statsdelarna/kommunerna som sedan avlönar folk i offentlig tjänst från området oavsett om de arbetar i närområdet eller på annan ort, t.ex. Stockholm. Verksamheter som helt och hållet sköts av medborgarna får i stället en klumpsumma av staten baserat på budgeten. Därifrån betalas sedan löner ut till de anställda. Det här kanske låter som en utopi men det är det faktiskt inte. Ön Guernsey hade ett liknande system på 1800-talet som funkade i femtio år innan bankirerna åter fick kontroll. Andrew Jackson lyckades krossa USAs Andra Centralbank och sedan blomstrade USAs ekonomi i nästan 30 år tills inbördeskriget bröt ut. Den första vågen av svenska utvandrare skedde under denna period. Även Tyskland blomstrade en kort period från sedan man slängt ut bankirerna från Tyskland. Sedan fick de dock storhetsvansinne, ville ha mera "lebensraum" och resten är (en ledsam) historia. Det finns således en hel del exempel från historien och alla visar på att ekonomierna blomstrat när bankirerna satts på undantag. Samtidigt kan vi ju se facit av en bankirkontrollerad ekonomi. Island, Grekland, Spanien, Portugal, Irland m.fl. har alla känt på bankernas oresonliga krav. Endast Island har haft modet att gå emot bankerna och till och med satt en del av dom i fängelse. De blev terroriststämplade på kuppen! Det visar vilken enorm kontroll bankirerna har. De hör alla hemma i fängelse för den bedrägliga verksamhet de bedriver.

7 Vi vill gå längre än Island. Vi vill helt koppla bort bankerna från penningskapandet. Det är nyckeln till verklig frihet. Det blir en tuff resa, det blir det. Vi kommer antagligen att terroriststämplas vi med. I varje fall ett tag innan övriga länders folk också vaknat. Genom att vara först visar vi vägen för de andra och de lär följa efter. Island kommer sannolikt först efter eftersom de redan kommit halvvägs, sedan följer nog Grekland och sedan de andra i snabb följd hoppas jag. Det kan bli startskottet till ett nytt Europa byggt på samarbete och handel mellan folken i stället för den koloss byggd på byråkrati och bankkontroll som EU är nu. Faller bankerna, faller EU. Upp stiger ett nytt fritt Europa och ur det kan sedan en ny fri värld skapas. "Vi vill verka för ett Sverige där medborgaren sätts i centrum och där staten tjänar medborgarna - inte tvärt om" Med det menar vi att allt för ofta struntar politiker i vad medborgarna tycker, staten och byråkraterna sätter sig själva i centrum medan medborgarna reducerats till de som endast får betala notan. Det vill vi ändra på. Inget ska göras eller bekostas utan att medborgarna är delaktiga i besluten. Det görs genom att decentralisera det mesta. Att flytta besluten nära medborgarna så de kan säga sitt i olika frågor genom t ex direktdemokrati. Lätt att ordna i via internet t.ex. "Vi vill ha ett oerhört starkt grundlagsskydd som helt skyddar medborgarna mot övergrepp" Med det menar vi att Sverige inte ens följer de svaga lagar som finns. Individen har inte ens det skydd i praktiken som lagarna ska garantera. Enskilda körs över av polis, åklagare, domstolarna och ofta även den egna advokaten. Det här gäller oavsett om den enskilde är misstänkt för brott eller målägande. Statens intressen går alltid först. Det vill vi ändra på. Vi vill stärka lagarna som skyddar den enskilde och att alla polischefer, åklagare och domare ska väljas av folket. Att deras löner ska komma från medborgarna, inte staten. Då förstår de för vilka de jobbar. Vi vill även ändra domstolarnas sammansättning så att den består av en domare och 12 jurymedlemmar. Jurymedlemmarna utses slumpvis ur befolkningen från mål till mål. "Vi vill decentralisera polisväsendet och låta folket ute i kommunerna välja sina polischefer. En polis av folket för folket" Med det menar vi att alla polischefer, åklagare och domare ska väljas av folket. Att deras löner ska komma från medborgarna, inte staten. Då förstår de för vilka de jobbar. Vi vill även se över rättsväsendet i övrigt. Vi vill t.ex. ta bort alla lagar utan brottsoffer, t.ex. att köra MC utan hjälm, att köra bil utan bälte, o.s.v.

8 "Vi vill förändra rättsväsendet så att brott mot medborgarna prioriteras" Med det menar vi att medborgarna har länge, alltid, fått stå tillbaka till förmån för statens, kommunernas och storföretagens intressen. Vi vill ändra det så att den enskilde medborgarens intressen kommer i centrum och prioriteras. Våldsbrott, stölder och skadegörelse som drabbar enskilda ska prioriteras. Staten ska ej längre lägga energi på att utreda brott mot företag vad gäller t.ex. påstådda immaterialrättsbrott och liknade. De får utreda själva, begära handräckning av polis enbart när sådan krävs samt driva åtalen själva. Staten behöver ej heller lägga ner tid på eko-brott eftersom skattebrott, insiderbrott, m.m. i stort sett kommer att elimineras när vi stiftat nya lagar och ändrat skattereglerna för företag. Vi vill stärka lagarna som skyddar den enskilde och att alla polischefer, åklagare och domare ska väljas av folket. Att deras löner ska komma från medborgarna, inte staten. Då förstår de för vilka de jobbar. Vi vill även ändra domstolarnas sammansättning så att den består av en domare och 12 jurymedlemmar. Jurymedlemmarna utses slumpvis ur befolkningen från mål till mål. "Vi vill förenkla skattereglerna för företag" Med det menar vi att vi vill eliminera byråkratin och den konstlade bokföring som uppstått på grund av skattereglerna. Vi vill att alla företag betalar en skatt baserad på omsättningen i stället. I dag är skatten 30 % av vinsten efter alla avdrag. Det gör att företagen inte drivs med största möjliga effektivitet eftersom avdragen medför minskad skatt i så stor utsträckning. En skatt baserad på omsättningen gör att alla kostnader drabbar företaget fullt ut medan besparingar gynnar företagen fullt ut. Intresset att maximera resultaten höjs till gagn för både anställda och aktieägare. Den här reformen gör att det kommer att gå åt ytterst lite tid åt att både sköta skattebokföringen och att gå igenom den. Skatteverket kan minska sin personal med 95 % när inkomstskatten för enskilda och småföretag försvunnit och bolagsskatten förenklats dramatiskt. Skattesatserna sätts branschvis, initialt så att staten får samma skatteintäkter som tidigare från bolagen. Den förskjutning som sker är förmodligen att stora företag får betala mer i skatt medan mindre bolag får betala mindre. Detta eftersom mindre bolag har inte haft samma möjlighet som stora bolag att undgå skatter. Små bolag har inte råd att hålla med en stab skattejurister. Det blir rättvisare skatt med det här systemet. Skattesatserna kommer att bli lägre i de allra flesta fall. Exakta siffror får vi räkna ut senare. Målsättningen är att sänka bolagsskatten till hälften mot vad den är idag, med bibehållen samhällsservice. Små bolag med upp till tre anställda kommer att skattebefrias helt. De är oftast familjeföretag eller egna rörelser med en eller två anställda. "Vi vill verka för ett fritt Sverige där medborgarna bestämmer allt, byråkraterna inget" Vi menar exakt vad som står här.

9 "Vi vill flytta alla beslut till människornas närområden där man känner beslutsfattarna" Med det menar vi vad som framgår av de två punkterna nedan. "Vi vill verka för kraftigt minskad byråkrati" Med det menar vi att vi vill minska antalet byråkrater, statliga verk, statliga och kommunala bolag till ett minimum. Lägga ner allt som inte är absolut nödvändigt. I dag förs statistik på allt. Staten ska inte ha sådan kontroll på oss. Vi har skapat staten, staten har inte skapat oss. Alltså är staten till för oss inte tvärt om. Som det är nu känner de flesta att det är staten som kontrollerar dem. Det vill vi ändra på genom att staten minskar betydligt i storlek och att allt som kan flyttas till medborgarna ska göra det. Vi vill koppla bort stat och kommun ur så mycket som möjligt och låta medborgarna själva arrangera samhällsservicen på det sätt som passar dem bäst. Alla beslut kommer då att fattas i invånarnas närhet. Äldreomsorg, sjukvård, sjukförsäkring, pensioner, A-kassa, barnomsorg, skola, m.m. är sådant som kommer att omfattas. Varje område får en budget på samma nivå som idag men de väljer själva hur den ska spenderas. Finansieringen får de av staten men statens byråkrater har inte och ska inte ha kontroll över hur pengarna spenderas. Det är medborgarna som ensamma och utan inskränkningar avgör det. "Vi vill decentralisera så mycket det går" Med det menar vi att allt som kan flyttas till medborgarna ska göra det. Vi vill koppla bort stat och kommun ur så mycket som möjligt och låta medborgarna själva arrangera samhällsservicen på det sätt som passar dem bäst. Alla beslut kommer då att fattas i invånarnas närhet. Äldreomsorg, sjukvård, sjukförsäkring, pensioner, A-kassa, barnomsorg, skola, m.m. är sådant som kommer att omfattas. Varje område får en budget på samma nivå som idag men de väljer själva hur den ska spenderas. Finansieringen får de av staten men statens byråkrater har inte och ska inte ha kontroll över hur pengarna spenderas. Det är medborgarna som ensamma och utan inskränkningar avgör det. "Vi vill införa fullt tjänstemannaansvar" Med det menar vi att om en tjänsteman begår fel/brott i tjänsten ska tjänstemannen/kvinnan hållas ansvarig fullt ut för det. Preskriptionstiderna ska också förlängas. I vissa fall är de bara två år. Därför går internutredningar ofta långsamt. När utredningen är klar har eventuella brott ofta hunnit preskriberas. Vi vill dessutom att en fristående enhet utreder de påstådda brotten. Polisen ska t.ex. inte utreda misstänkta brott utförda av poliser.

10 "Vi vill ha folkomröstning i de frågor som folk anser angelägna" Vi vill låta folket bestämma om vad det ska röstas om på både lokal och nationell nivå. Med det menar vi att folket ska vara de som avgör vad som diskuteras i samhället, inte politikerna. Folket avgör vilka frågor de anser viktiga, inte politikerna. Det är folket som avgör vad samhällsdebatten ska handla om, inte politikerna. Det anser vi är det minsta man kan begära i en demokrati. Ingen mera toppstyrning av samhällsdebatten. Ingen fråga ska kunna undantas från folkomröstning. Folket bestämmer. "Vi vill ge våra pensionärer full valfrihet" Med det menar vi att pensionärer ska själva välja var de vill bo, vårdformer, var de ska vårdas om de behöver det. Om man på ålderns höst väljer att flytta till ett varmare klimat ska man kunna ta med sig hela pensionen oavsett var i världen man väljer att slå sig ner. "Vi vill verka för att alla medborgare ska få amorteringsfria bostadslån av riksdagen" Med det menar vi vad som står i punkten nedan. "Vi vill verka för att varje medborgare ska få tak över huvudet och rätt till egen bostad" Med det menar vi att riksdagen genom lån ska ge alla medborgare möjlighet att köpa egen bostad. Lånen blir ränte- och amorteringsfria så länge man bor kvar. Bostadskostnaden blir alltså ingen stor fråga längre. För högljuda, excentriska personer med en historia av vräkningar kan man t ex tänkas sig att de kan bo mera ensligt utan nära grannar som kan störas. "Vi vill att staten startar medicinsk forskning" Med det menar vi att de stora läkemedelsbolagen är mera intresserade i att få fram symtomlindring än rena botemedel eftersom de tjänar mest på symtomlindring. Dessutom vill de inte forska kring ämnen som de inte kan få patent på. Därför behöver vi en egen forskning utan vinstintressen som styr forskningen utan som har folkets bästa för ögonen. De botande läkemedlen kan sedan bli exportvaror eftersom de stora läkemedelsbolagen styr forskningen världen över. Vi blir ganska ensamma om att ta fram botemedel. "Vi vill låta patienten själv välja behandlingsmetod och att Försäkringskassan inte ska diskriminera någon utan ge full ersättning oavsett metod" Med det menar vi att det finns många alternativbehandlingar och staten ska inte styra vilka metoder som ska användas vid behandling av sjukdomar. Det ska endast patienten och läkaren avgöra. Utan inblandning och styrning.

11 "Vi vill testa alla vacciner i egen regi först innan de får användas i Sverige" Med det menar vi att det framkommit så många skandaler på sistone att vi inte längre har förtroende för läkemedelsbolagen. De tycks mest vara ute efter att tjäna pengar utan att bry sig om folks hälsa. Det vill vi åtgärda genom att dels göra egna tester av vacciner, dels höja ersättningar för de som skadats av läkemedel och dels införa personligt ansvar för de anställda i läkemedelsbolagen. "Vi vill att staten ska driva eget energibolag" Med det menar vi att de privata energibolagen saknar intresse av att ta fram ren billig energi för folket. Den finns t.ex. ren kärnkraft. Man klyver då inte uran utan man använder Thorium i stället, ett ämne som det finns gott om lite överallt. Det ger inget radioaktivt avfall och ingen olycksrisk som med urankraftverk. Vi vill bygga Thoriumkraftverk och ersätta alla urandrivna kraftverk med Thoriumkraftverk i stället. Vi vill forska om andra energikällor, t.ex. vätgas, solenergi, m.m. Målet är att erbjuda medborgarna gratis el, rent billigt drivmedel till fordon t.ex. vätgas som bara ger vattenånga i avgasröret samt att vi ska kunna exportera el och våra andra energiprodukter. "Vi vill ta hem våra svenska soldater från utlandet och sedan aldrig mer skicka styrkor utomlands" Med det menar vi att vi ska vara helt alliansfria, att vi inte ska vara med i EU, NATO (ej ens samarbete), inte delta i FN's "fredsbevarande" styrkor o.s.v. Inga svenska soldater på utländsk mark. "Vi vill ha ett starkt hemvärn med frivilliga svenskar som ingår i ett invasionsförsvar" Med det menar vi att alla, både kvinnor och män som vill och kan ska ingå i hemvärnet. Det blir en av stöttepelarna i försvaret. Bakom varje tuva, bakom varje träd, bakom varje knut kan den lede fi vänta sig att en tungt beväpnad hemvärnsman ligger på lur. Ett starkt invasionsförsvar är vår viktigaste försäkring för att behålla friheten och med ett stort hemvärn stärks samhörigheten och kamratskapet. Få svenskar kommer att välja att stå utanför men medlemskapet ska vara frivilligt. "Vi vill skrota FRA-lagen och kraftigt begränsa datalagringen" Med det menar vi att Sverige med denna lag har gått längst av alla demokratiska länder. Dessutom bryter den mot Europakonventionen på flera punkter. Även om om integritetsskyddet har stärkts jämfört med det ursprungliga förslaget så bryter den ändå mot Europakonventionen. Vi vill inte att myndigheterna för mer än absolut nödvändiga register över landets medborgare. Vi anser inte att myndigheterna ska snoka i medborgarnas privatliv över huvud taget utan mycket bra skäl och då endast efter domstolsbeslut.

12 "Vi är för full yttrandefrihet utan inskränkningar" Med det menar vi att ingen får hindras att säga sin mening, att komma till tals och göra sin stämma hörd om vad helst det må vara och oavsett hur populärt det som sägs anses vara. Full yttrandefriheten är en av grundvalarna i en demokrati. "Vi vill ha en skolform som inte är kollektivistisk utan som tar tillvara på varje elevs förutsättningar och intressen" "Vi vill införa en kunskapsskola där eleverna lär sig kritiskt tänkande" "Vi vill införa kunskapsplikt i stället för närvaroplikt." Med dessa tre punkter menar vi att skolundervisningen är under all kritik. Eleverna lär sig inte tänka längre. Vi vill att eleverna lär sig kritiskt tänkande, att de lär sig ifrågasätta allt, att de lär sig hitta egna lösningar på problem, att de hellre lär sig förstå sammanhang än att lära sig formler utantill. En kunskapsskola ända upp på universitetsnivå där sammanhangen lärs ut, inte bara hur det ser ut i labbet. Där ser man en del men missar oftast "the big picture", annat som ämnen integrerar och växelverkar med. Kort sagt eleverna ska lära sig bli kritiskt tänkande människor med kapacitet att finna egna lösningar, i skolan såväl som i livet. Vi vill att läroböckerna ses över och där all form av kollektivism, felaktigheter och osanningar plockas bort. Skolan ska inte indoktrinera eleverna politiskt. Vi vill ta bort närvaroplikten eftersom det är inte statens sak att diktera hur man förvärvar kunskaper. Bara att de förvärvas. "Vi vill att Livsmedelsverket för en ny inriktning baserat på kunskap och forskning, inte tyckanden" Livsmedelsverket ska ägna sig åt livsmedelsfrågor i konsumenternas intresse och arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen men inte lägga sig i folks matvanor. Livsmedelsverket ska utöva offentlig livsmedelskontroll och bedriva undersökningar om livsmedel. Inget annat. "Vi vill göra Sverige till en GMO-fri zon genom att stoppa all import och brukande av GMO" Med det menar vi att all mat kommer att vara 100 % GMO-fri. Det kommer inte att få säljas mat som innehåller ens det minsta andel GMO, att inget djurfoder ska få innehålla ens den mista andel GMO, att inga genmanipulerade växter ska få odlas utomhus. Att inga genmanipulerade växter eller djur ska få importeras eller sälja inom rikets gränser. Försök på möss visade att mössen fick tumörer redan efter några månader av genmanipulerad mat. Ändå får den säljas! Effekterna på människor vet vi inte och det kan ta år innan vi vet det! Svenskar ska inte vara försökskaniner i detta experiment.

13 "Vi vill minimera giftiga utsläpp i Sverige" Med det menar vi att miljöfarliga och andra direkt hälsoskadliga utsläpp elimineras. Sverige ska vara rent och fritt från gifter. "Vi vill verka för en fri kollektivtrafik i alla större städer" Med det menar vi att detta är bästa sättet att uppmuntra kollektivt resande i städerna. Biltullar är något negativt. Fri kollektivtrafik är något positivt. Med fri kollektivtrafik kan biltullarna slopas. Det kan uppfattas som att detta blir väldigt dyrt men betalningshanteringen och betalningskontrollerna är kostnader som försvinner. Dessutom blir det betydligt lättare för invånarna om de bara kan hoppa på en buss eller spårvagn om de bara ska någon kilometer utan att behöva bekymra sig om biljett först. Kostnaden blir inte hög men miljövinsten och den ökade bekvämligheten för medborgarna blir stor. Riksdagen skapar pengar för detta så kostnaden blir noll för medborgarna. "Vi vill att hela Sverige ska leva" Med det menar vi att vi ska bygga ut infrastrukturen, vägar, internet, m.m. för att stärka konkurrenskraften på mindre orter, genom att främja ekologisk odling och uppmuntra mindre jordbruk och skogsbruk över hela Sverige. Genom decentraliseringen stärks även de lokala centrala på bekostnad av centralorterna och Stockholm. "Vi vill bygga ut bredbandsnätet och gå mot ett mera markbundet nät för internet och telefoni" Med det menar vi att vi vill att hela Sverige ska ha samma tillgång till internet och genom att göra det markbundet i mesta möjliga mån minskar vi den elektromagnetiska strålningen. "Vi vill verka för att Sverige blir ett självförsörjande land i mesta möjliga mån" Med det menar vi att vi vill att alla basvaror ska tillverkas inom landet. Vi måste ha ett jordbruk som räcker till befolkningen, vi måste ha industriell kunskap inom alla områden. I dagsläget har många industrier flyttat ut. Dom ska vi locka tillbaka genom minskad byråkrati, dramatiskt förenklade skatteregler och skatterabatter för nyetableringar/återetableringar. "Vi vill göra det lättare för små och medelstora företag att anställa personal" Med det menar vi att med den kraftigt minskade byråkratin som i första hand gynnar små och medelstora företag uppstår bättre ekonomi i företagen och man är mer benägen att nyanställa. Dessa företag kommer att gå mycket bättre efter att all byråkrati försvunnit och då ökar nyanställningarna.

14 "Vi vill stödja små och oberoende mediebolag så de hörs i mediebruset" Med det menar vi att den s.k. mainstream media, MSM, har successivt köpt upp alla små och medelstora mediebolag. Därför hörs oftast bara samma nyheter på alla kanaler och i alla tidningar. Den öppna debatten har upphört. Detta skapar ilska hos medborgarna som känner sig undanskuffade. Vi vill underlätta så mycket vi kan för små oberoende mediebolag så de hörs och syns. Inga ska uppleva att just deras synpunkter är satta på undantag. Full yttrandefrihet även i etern och i tidningarna alltså. Det ska vi värna. "Vi vill införa närvaroplikt i riksdagen för samtliga riksdagsledamöter och löneavdrag vid frånvaro" Med det menar vi att riksdagsledamöter har arbetstider precis som alla andra. Att de ska vara närvarande i riksdagen när den har möte. Att löneavdrag ska ske vid frånvaro utan giltigt skäl. "Vi vill införa en ny lägre inträdeslön för riksdagsledamöter till kr/mån" "Vi vill tillåta privat fildelning utan inskränkningar" Med det menar vi att man ska kunna ladda ner och dela filer, musik, filmer, etc. utan inskränkningar för privat bruk och för kommersiellt bruk 18 månader efter första utgivningsdag. Vi vill även begränsa patenträtten och mönsterskydden till max år, dvs man får ett patent på fyra år med rätt att förnya det en gång. Efter åtta år ska vem som helst kunna kopiera, förbättra, o.s.v. Det gynnar alla. Dels får uppfinnaren betalt men han kan inte med sin uppfinning blockera andra att ta fram liknande produkter. Oljebolagen har t.ex. köpt upp energibesparande uppfinningar sedan 100 år tillbaka för att sedan lägga dem i malpåse men de blockerar samtidigt alla andra från att ta fram liknande produkter. Med den här lagen kan de inte längre hindra utvecklingen. Undantaget blir företagsnamn och produktnamn som kommer att vara skyddade så länge som företaget finns eller produkten tillverkas. "Vi är för ett fritt ocensurerat internet" Med det menar vi att vi kommer inte tillåta myndigheters inblandning i internet, varken vad som finns där eller försök till censur. Internet ska vara helt fritt. "Vi vill skrota radio och TV-avgiften helt och hållet" Med det menar vi att det är en samhällsservice som ska gå på det allmänna. Staten har ingen rätt att kräva licens bara för att man har en datorskärm eller TV-mottagare. Juridiskt har man väldigt svaga grunder för den i många fall men skickar ändå indrivare på dem som inte anser sig vara skyldiga att betala. Att staten tar notan är den bästa lösningen anser vi. Public service ska dessutom ses över grundligt och programutbudet motsvara vad medborgarna röstar fram, inte vad några chefer i Stockholm tycker vi ska se och lyssna på.

15 "Vi vill lägga ner all politisk styrning av konst och kultur i samhället" Med det menar vi att genom att ge folket bättre ekonomi kan folket själva stödja den konst de uppskattar samt själva få tid och råd att utöva kreativa projekt, en grundläggande rättighet hos människan. Senast uppdaterad av Partiet De Fria

Partiet De Frias Officiella Partiprogram

Partiet De Frias Officiella Partiprogram Partiet De Frias Officiella Partiprogram " Vi vill verka för ett utträde ur EU snarast möjligt " Med det menar vi att vi vill antingen ha en folkomröstning eller så föreslår vi en grundlagsändring, håller

Läs mer

Partiet De Fria - Officiellt Partiprogram 2014

Partiet De Fria - Officiellt Partiprogram 2014 Partiet De Fria - Officiellt Partiprogram 2014 1.) "Vi vill verka för ett utträde ur EU snarast möjligt" Med det menar vi att vi vill antingen ha en folkomröstning eller så föreslår vi en grundlagsändring,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg Den onda cirkeln -räntor, skuldsättning och tillväxt Nils Fagerberg Samhällsproblem som vi ska lösa idag Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska Se till att skuldsattheten

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock PENNINGSYSTEMET 1 I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock Text till kort 1 Pengarnas tre funktioner Dagens pengar har fler funktioner

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)?

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? I en centralbanksekonomi är det några förhållandevis få hemliga och insynsskyddade privatpersoner som kontrollerar tillverkningen av nästan alla pengar (minst

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Föreningen för Förändring

Föreningen för Förändring Föreningen för Förändring Vem är jag? Egentligen helt oväsentligt. Vad är FF? Den gemensamma nämnaren och, därmed hjärtefrågan, är åsikten att det svenska folkets inflytande över Sveriges styre måste ökas.

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris

Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris - med fokus på den finansiella sektorn och i synnerhet banksektorn Nils Fagerberg Samhällsekonomins svarta låda Upplägg 1 Hur pengar skapas 2 Konsekvenser och

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Bortom tillväxtparadigmet arbete och välfärd i den nya ekonomin. Mikael Malmaeus 2014 06 07

Bortom tillväxtparadigmet arbete och välfärd i den nya ekonomin. Mikael Malmaeus 2014 06 07 Bortom tillväxtparadigmet arbete och välfärd i den nya ekonomin Mikael Malmaeus 2014 06 07 Den tyska ekonomin bromsar in rejält nästa år och tillväxten minskar ordentligt Operahus ökar den ekonomiska tillväxten

Läs mer

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET FRÅN 1985 FRAMTID I FRIHET Sveriges ekonomi förbättras genom skattesänkningar, besparingar och frihetsreformer. Den ekonomiska tillväxten stimuleras,

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Referat av föreläsning på JAKs sommarseminarium 2006

Referat av föreläsning på JAKs sommarseminarium 2006 Referat av föreläsning på JAKs sommarseminarium 2006 OH-bild 1 (JAK1.doc) Föreläsningen handlar om det svenska penningsystemet och baseras på en c-uppsats i ekologisk ekonomi på Mälardalens högskola. Uppsatsen

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer

BARN OCH FAMILJ Barnomsorg

BARN OCH FAMILJ Barnomsorg BARN OCH FAMILJ Barnomsorg Det bästa som du kan ge dina barn, förutom goda vanor, är goda minnen. - Sydney J. Harris Inledning V åra politiska företrädare har i decennier systematiskt arbetat för att splittra

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

3. Lösningen på problemen

3. Lösningen på problemen 3. Lösningen på problemen Pengar är en konstruktion och inte ett naturfenomen! Är vi nöjda med konstruktionen? Om inte, hur ska den förbättras? 2 Vad är problemet? Pengar skapas mot att någon skuldsätter

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Det cirkulära flödet, pengar, och ränta

Det cirkulära flödet, pengar, och ränta Kapitel 3 Det cirkulära flödet, pengar, och ränta 1. BNP, kvantitetsteoremet, och inflation MV = PY. När mängden pengar eller omloppshastigheten dubbleras, dubbleras prisnivån på lång sikt, medan Y, real

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Helsingborg stämmer Kommuninvest Helsingborgs stad stämmer Kommuninvest och vill ha tillbaka pengar som med förlust placerats i amerikanska kommunobligationer.

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se Vänsterpartiets nota Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006 centerpartiet.se 1 Sammanfattning Vänsterpartiets kongress den 5-8 januari 2006 fastslog bland annat partiets

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Rösta på mig. Stefan Käll Nr 2 på Folkpartiets riksdagslista www.folkpartiet.se/stefankall stefan.kall@liberal.se

Rösta på mig. Stefan Käll Nr 2 på Folkpartiets riksdagslista www.folkpartiet.se/stefankall stefan.kall@liberal.se Ja till framtiden! Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att jag kan uträtta en hel del bra saker som politiker.

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Den onda cirkeln. - om penningsystemets skadliga inverkan på samhället. Nils Fagerberg. Statsbiblioteket i Västerås 2012-03-08.

Den onda cirkeln. - om penningsystemets skadliga inverkan på samhället. Nils Fagerberg. Statsbiblioteket i Västerås 2012-03-08. Den onda cirkeln - om penningsystemets skadliga inverkan på samhället Nils Fagerberg Statsbiblioteket i Västerås 2012-03-08 Ulvsåkra www.ekologiskekonomi.se Upplägg 18.00 Problemanalys - samhällsekonomins

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet. Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB

Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet. Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB Varför spjärna emot? Vad vill staten att vi ska göra? Vem betalar notan? Vad kan vi göra? Ska skurkar gå fria?

Läs mer

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan 31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven Idag är det exakt en månad till riksdagsvalet den 14 september. Samarbete är en nödvändighet i den svenska politiken. Inget parti kan ensamt göra anspråk

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare Argumentkort Justitieutskottet ARGUMENT FÖR JA Argument för Ja Hur uppnår vi bäst säkerhet? Det viktigaste för säkerheten just nu är att organisationer som Grön Fred förs upp på terrorlistan. Då vet polisen

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer