Projekt Psykisk ohälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Psykisk ohälsa"

Transkript

1 Projekt Psykisk ohälsa Projekt Organisation Ort Redovisning 1.Starttande av allaktivitetshus IFSAP Kungälv- Kungälv 2 år och lantgård Stenungsund 2. Uppsökande verksamhet Arbete och Lycksele 2 år för människor i glesbyggd Vänskap med psykiatriska problem 3. Försök med RSMH Stockholm 1 år regionombud av anställda och arbetsverksamma i RSMHs lokalföreningar 4. Försöksverksamhet rörande RSMH Stockholm 3 år handikappidrott 5. Sysselsättningsprojekt IFS Stockholm och Stockholm 2 år Stockholms län 6. Insatser i samband med RSMH Stockholm 3 år utredning om barn och ungdomspsykiatrin

2 7. Utvecklingsverksamhet RSMH Stockholm 2 år personer med invandrarbakgrund och psykisk sjukdom 8. Kulturlokaler i Lövgärdet RSMH Stockholm 1 år Utrusta fastigheten Stiftelsen RIFS Stockholm 1 år Vallmotorp 10. Folkbildningskampanj Sesam - Skaraborg Skövde 1 år lokalt för Skaraborg kallad Psykisk - Hälsa Allas ansvar 11. Brukarinflytande RSMH Stockholm 3 år i personligt ombud verksamhet 12. Konferens för stöd RSMH Stockholm 1 år personer 13. Informationskampanj Riksförbundet Ungdom Stockholm 2 år kring psykiskt för Social Hälsa, RUS funktionshinder

3 14. Sesam Viking Sesam - Skaraborg Skövde 1 år Arbete/sysselsättning RSMH Skövde 1 år Ekonomisk RSMH Stockholm 2 år rehabilitering 17. Kvinnor och Galenskap RSMH Stockholm 1 år om kvinnor i kristider 18. Kooperativa arbetsformer RSMH Norrtälje 2 år för psykiskt funktionshindrade 19. Den galna kultur- RSMH Stockholm 2 år huvudstaden 20. Utbildning av anställda RSMH Stockholm 1 år och förtroendevalda med arbetsgivaransvar 21. Alternativa stöd- och RSMH Strängnäs 3 år boendeformer 22. Gruppstöd för Intresseföreningen Göteborg 1 år barn till psykiskt för Schizofreni handikappade föräldrar

4 23. Brukar- och anhörig- RSMH Stockholm 3 år baserad försöksverksamhet med personligt ombud 24. Vidga världen Club Lindormen Uppsala 3 år Vardagsmakt för RSMH Stockholm 3 år medlemmar i Gläntan 26. Utvärdering av nätverk RSMH Stockholm 3 år för människor med psykos/ schizofreni och/eller som hör röster ur ett patient perspektiv 27. Produktion av RSMH Stockholm 1 år metodhandledning 28. Kooperativt RSMH Norrtälje 2 år gruppboende för psykiskt funktionshindrade kvinnor 29. Utvärdering av psykiatri- RSMH Stockholm 1 år reformen

5 30. Alternativa stöd- och RSMH Rättvik 2 år boende former 31. Utveckling av alternativa RSMH Hudiksvall 3 år stöd- och boendeformer för yngre psykiskt funktionshindrade personer 32. Steg för steg Intresseföreningen Stockholm 3 år Arbetsrehabilitering av för Schizofreni psykiskt funktionshindrade 33. Kartläggningar av Handikappinstitutet Vällingby 1 år anpassningar och hjälpmedel/ datorstöd för personer med psykiska funktionshinder 34. Rättsprojektet RSMH Stockholm 3 år Upplysningskampanj Handikappsombudsmannen Stockholm 3 år om psykiska funktionshinder 36. Källans föräldraprogram Intresseförbundet för Sollentuna 2 år Schizofreni 37. Självhjälpsprojekt RSMH Örnsköldsvik 3 år

6 38. Steget ut Stiftelsen Arbete och Lycksele 2 år Vänskap i Lycksele 39. Rätten till en bra dag RSMH Borlänge 1 år Förstudie 40. Samverkansprojekt RFHL Stockholm 1 år Stödboende i RSMH RSMH Gällivare 3 år Norrskenets regi 42. Nätverksbyggande i Nordanstigs kommun Bergsjö 2 år samverkan för personer med psykiska och fysiska funktionshinder 43. Ett socialpsykiatriskt Kommunförbundet i Umeå 3 år kunskapscentrum i Västerbotten Västerbotten 44. Förbundets interna, RSMH Stockholm 2 år lokala och regionala arbete inom PSYKE kampanjen 45. Livskraft Riksföreningen Social Jönköping 3 år och Psykisk Hälsa

7 46. Alternativ stöd- och RSMH Helsingborg 3 år boendeformer *47. Att utveckla verksamhet RSMH Stockholm 3 år för psykisktfunktionshindrade kvinnor med erfarenhet av våld och övergrepp 48. Dialogprojekt med ansvariga RSMH Stockholm 2 år politiker och chefer om psykiska funktionshinder samt vård, stöd service till människor med dessa funktionshinder 49. Kartläggning av RFHL Stockholm 3 år erfarenheter av antidepressiva medel 50. Bagarstugan RSMH Norrtälje 2 år IT-kompetens för Intresseföreningen för Kungälv 1 år psykiskt funktions- Schizofreni och andra hindrade psykotiska sjukdomar 52. Utvecklingsverksamhet RSMH Hägersten 1 år för funktionshindrade personer med invandrarbakgrund

8 53. Familjestöd RSMH Hägersten 1 år Att ändra fördomar RUS Stockholm 1 år och attityder 55. Konsolidering, samordning RSMH Hägersten 3 år och utveckling av sociala arbetskooperativ 56. Kunskaps projektet Schizofreniförbundet Stockolm 1 år IT-satsning Kooperativet Silvermånen Nyköping 1 år Utvärdering av arbets- RSMH Växjö 1 år kooperativ för psykiskt funktionshindrade **59. Min mamma är tokig RSMH Lund 1 år ibland 60. Utbildning med stöd Växjö kommun Växjö 1 år av anhöriga och brukar- Omsorgsförvaltningen mentorer 61. Boende med stöd ur ett Stiftelsen fontänhuset Örebro 3 år helhetsperspektiv Örebro

9 62. Socialpedagogisk RSMH Borlänge 1 år handledarkurs 63. Översättning och tryck Svenska Föreningen för Stockholm 1 år av informationsfoldrar Psykisk Hälsa till barn med en förälder som är psykisk sjuk 64. Man-ligor RSMH Hägersten 1 år Kompetensutveckling IT RSMH Hägersten 1 år Skolfilm om interaktiva Schizofreniförbundet Stockholm 1 år läromedel om psykisk sjukdom 67. Nätverket för insatser Kooperativa Institutet Stockholm 1 år mot social utslagning Ek. förening KOOP 68. Nya grepp för nya Stiftelsen Vårsta Härnösand 1 år läsare Aktivitetsgård 69. Ett idécentrum Att bo IFS Stockholm 1 år inte bara ha tak över huvudet

10 70. Projekt för ökat RSMH Hägersten 3 år brukarinflytande 71. Nationella hjälplinjen RSMH Hägersten 3 år Språkets betydelse för Svenska Föreningen för Stockholm 1 år psykisk ohälsa Psykisk Hälsa 73. Upplysning av projekt Socialpsykiatriskt Umeå 1 år inom ramen för utveckling Kunskapscentrum i av alternativ stöd- och Västerbotten boendeformer för 74. Studentprojekt Lunds universitet Lund 1 år personer med psykiska funktionshinder 75. Förstå och bistå Schizofreniförbundet Stockholm 2 år psykiskt funktionshindrade 76. Dokumentärfilm för Riksförbundet frivilliga Stockholm 1 år stödpersoner samhällsarbetare 77. Informationshäfte för RSMH Hägersten 1 år Att gissla fördomar

11 78. Återhämtning från svåra RSMH och psykiatrin Södra Hägersten 4 år psykiska tillstånd Stockholm 79. Beckombergalandet ABF Upplands 2 år Väsby 80. Bostället Stadsmissionen Stockholm 3 år Unga kvinnor och RFHL Jönköping 3 år läkemedel 82. Dansterapi för barn Danshögskolan Stockholm 3 år och ungdomar med psykisk ohälsa 83. Laura Sverige Finska Riksförbundet Göteborg 2 år *84. Utveckling av bemötande, RSMH Hägersten 3 år skydd och hjälp för kvinnor med psykiska funktionshinder som varit utsatta för våld och övergrepp 85. Brukarna i RSMH Västerås 1 år kvalitetsutvecklingen 86. Psykisk ohälsa i RSMH Hägersten 3 år media

12 87. Konferens om borderline- Stiftelsen RSMHs Saltsjöbaden 1 år störningar behandlingshem 88. Invandrarprojekt RSMH Sundsvall 2 år Inre rum Stiftelsen Gyllenkroken Göteborg 4 år ***90. Ungdomsstress och Kurdiska Ungdomsförbundet Göteborg 1 år nya samhället 91. Kontor och hantverk IFS Stockholm 3 år Bemötande, Respekt Intresse föreningen Luleå 2 år och Ansvar för Schizofreni 93. Självhjälp till RSMH Hägersten 1 år utmattningsdeprimerade ****94. RUS, uppsökande Riksförbundet Ungdom Stockholm 3 år verksamhet för Social Hälsa ****95. SIA-projektet RFHL Stockholm 1 år Självhjälp- Inflytande - Aktivitet ****96. Stressbroschyren Kurdiska Ungdomsförbundet Göteborg 1 år

13 97. Aktiv vardag Aktivt liv RSMH Norra Örebro 3 år Örebro län 98. Sysselsättning En väg Situation Stockholm Stockholm 3 år ut ur hemlöshet och psykiskt hälsa 99. Förebygga ungdomars Föreningen Hela människan Sala Heby 3 år psykiska hälsa 100. Träffpunkt Röda Korset Ramsele 2 år 2008 Kägelbacken Ramselekretsen ****101. Ung vuxen på Stiftelsen Göteborgsfontänen Göteborg 3 år ****102. Teater galen RSMH Lund 2 år Att leva med RSMH Hägersten 1 år material 104. PUSS 1 Schizofreniförbundet Stockholm 1 år Ett skrivande RSMH Stockholm 1 år projekt inom RSMH 106. Psykiatri Revision Göteborgs förenings centrum Göteborg 1 år

14 107. Föreningarnas Schizofreniförbundet Skellefteå 3 år hus ****108. Referensgrupp Intresseföreningen för Göteborg 1 år schizofreni ****109. Utbildning av RSMH Hägersten 1 år psykiskt funktionshindrade om hjälpmedel vid psykiska funktionshinder 110. Personliga ombud - Stiftelsen Parasoll Sollentuna 1 år fristående och brukardriven verksamhet 111. Öppna vägar till RSMH Hägersten 1 år arbetsmarkanden för personer med psykisk ohälsa 112. Galenradio Föreningen Fanzingo Stockholm 3 år Starta Fontänhus Stora Sköndal Stockholm 1 år Open Mind Stiftelsen Göteborgs Göteborg 2 år Fontänen

15 115.Konsthantverk som RFHL Stockholm 3 år verktyg mot stigmatisering och rehabilitering ****116. SS Ungs psykiska RUS Hägersten 2 år ohälsa 117. Friskvård och RSMH Hägersten 1 år livsstilsfrågor * Ingår i Maria Erikssons utvärdering av projekt kring mäns våld mot kvinnor och barn, **Ingår i Åsa Bringlövs utvärdering av satsningen Bemötande med kultur, ***Ingår i Charles Westins studie Föreningsvägen till integration.**** Ingår i Magnus Carlssons utvärdering av satsningen Unga och psykisk ohälsa,

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa BJURHOLMS KOMMUN INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa I den här guiden kan du lätt hitta information om verksamheter och kontaktställen som kan hjälpa dig i din vardag. Guiden kan också

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Ingenting om oss utan oss

Ingenting om oss utan oss Ingenting om oss utan oss Allmänna Arvsfondens stöd till projekt rörande människor med psykiska problem Alain Topor och Sara Holmqvist Institutionen för Socialt Arbete Stockholms Universitet, 2011 INNEHÅLL

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös

PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös Kongresspecial Verksamheten 2010 Bokrecension: De galna systrarna Rättslös Nr 2 2011 PHRENICUS SCHIZOFRENIFÖRBUNDET INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER 10 ÅR MED RAKEL

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Återhämtning - en introduktion

Återhämtning - en introduktion Alain Topor & Klas Sundström Återhämtning - en introduktion Återhämtning. Vad är det? Hur är den möjlig? Psykiatri Södra Stockholm, SLSO FoU-enheten 1 Hoppets betydelse Att ha kontakt med psykiatrin och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

Människor med funktionshinder i samhället

Människor med funktionshinder i samhället Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Människor med funktionshinder i samhället Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:1 Anhöriga till personer med funktionshinder Människor

Läs mer

Att bli självständig i ett socialt sammanhang

Att bli självständig i ett socialt sammanhang FoU-Södertörn skriftserie nr 57/07 Att bli självständig i ett socialt sammanhang Brukare och boendestödjares syn på arbetssätt inom socialpsykiatrin Jonas Svanström Elias Sandling ISSN 1403-8358 1 Förord

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer