erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN"

Transkript

1 erksamhetsedovisning 2011 ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN

2 ANDERS SVENSSON På Ortho Center IFK-Kliniken har jag alltid fått ett väldigt professionellt bemötande EMMA GREEN Jag känner mig trygg med de råd och den behandling jag får på Ortho Center IFK-Kliniken CAROLINA KLÜFT Elitidrottsmännen är beviset för vår kvalitet Nyckeln till kvalitet är enligt min erfarenhet specialisering och höga volymer. Våra läkare gör därför bara det som dom är riktigt bra på, t.ex. koncentrerar jag mig på höftstskopier och knäskopier. Det finns två orsaker till att detta är mycket viktigt; träning ger färdighet och det krävs mycket tid för att hålla sig ajour med utvecklingen inom ett område. Jag skulle inte vilja bli opererad av en kirurg som bara gjort ett fåtal höftskopier och som inte haft tid att fördjupa sig inom den senaste utvecklingen och forskningen. Det är inte bara läkaren som behöver specialisera sig för att bli duktig. All vår personal jobbar endast med ortopedpatienter och med drygt operationsfall och drygt mottagningsbesök per år vet våra sjuksköterskor exakt hur patienterna behöver tas om hand och vilka frågor som kan dyka upp. Mycket viktigt för behandlingsresultatet är att patienterna får tydlig och bra information. Vi vill ge patienterna trygghet och ringer därför upp dem dagen efter operation och alla våra läkare är ständigt tillgängliga för frågor från behandlade patienter. För att vara framgångsrik måste man vara långsiktig. Vårt fokus är högsta medicinsk kvalitet och god service. Beviset för att detta fungerar är att vi får det återkommande förtroendet att ta hand om de allra mest krävande patienterna, idrottsmännen. Leif Swärd Här har jag alltid mött otroligt kunniga och engagerade människor som har gett mig den trygghet jag behöver både som elitidrottare och människa JANE TÖRNQVIST Jag blev mycket väl omhändertagen av en proffsig och trevlig personal både före och efter operation. Allt kändes tryggt och bra HÅKAN MILD Fotboll på elitnivå ställer stora krav på behandlande ortopeder. IFK-Kliniken har sedan 1997 på absolut bästa sätt tagit hand om spelarna i IFK Göteborg LISA EK Kliniken ger oss skadade idrottare hopp när allt känns som mörkast. Deras passion för att finna lösningar och deras fantastiska engagemang i individen är ovärderligt. Antal operationer 2011: Antal mottagningar 2011: Läkare: 6 heltidsläkare Sjuksköterskor: 18 Mottagningsrum: 6 Operationssalar: 2

3 Uppföljning är grunden till utveckling Vi tycker att det är mycket viktigt att alltid utvecklas och att våra patienter får komma till tals. Vi följer därför upp alla patienter på följande sätt: Alla patienter som har varit på ett mottagningsbesök får via mail en länk till vår hemsida där de får svara på frågor om hur de har upplevt besöket. Alla opererade patienter följs upp via post med frågor om eventuella komplikationer och hur de har upplevt vården. Om någon patient har haft några problem eller ger negativ respons följer respektive läkare upp detta med en kontakt med patienten. Uppföljning av patientnöjdhet på mottagning och operation Vi är väldigt stolta över den otroligt positiva respons vi får från våra patienter i mätningarna. Den förbättringspotential vi har identifierat är framförallt att patienterna ibland hade önskat få mer information om sitt tillstånd samt att det är lätt att glömma informationen man har fått direkt efter operation. Vi har därför vidtagit följande åtgärder: Alla patienter blir uppringda dagen efter operation för att säkerställa att de inte har några utestående frågor. Se nästa avsnitt. Alla patienter kan, via ett journummer, nå sin opererande läkare de närmsta två dygnen efter operation. Hur värderar du vården som helhet? Mottagning Dålig 96% Någorlunda Bra Mycket bra Hur väl stämmer: Jag blev respektfullt bemött av läkarna Mottagning 97% 99% Ej Till viss del Ganska väl Uppföljning telefon Under hösten 2010 införde vi rutinen att, dagen efter operation, ringa upp alla patienter som genomgått dagkirurgi. Vid behov kopplas patienten till ortoped, narkosläkare eller sjukgymnast för ytterligare information. Under 2011genomfördes totalt 1984 dagkirurgiska operationer på Ortho Center IFK-kliniken, 1609 av dessa kunde vi få kontakt med när vi ringde dem dagen efter. Vid dagkirurgisk verksamhet lämnas patienten i ett tidigt skede till sin egenvård. Det är då vår skyldighet som vårdgivare att ha bra kunskap i dagkirurgi och förmedla den så att patienten känner sig så trygg som möjligt och har minimalt med problem vid hemkomsten. Eftersom det är sjuksköterskorna på den dagkirurgiska enheten som ringer patienten har patienten oftast träffat den som ringer upp, på så sätt ökar vi möjligheten att uppnå kontinuitet i vården. Genom jourtelefon och postoperativt telefonsamtal vill vi att patienterna skall uppleva vår dagkirurgiska vård som trygg och lättillgänglig. Mottagning För att kvalitetssäkra våra resultat var vi under 2010 med i SKLs nationella patientenkät för god vård där även de flesta landstingsenheter var med. Där svarade 100% av slutenvårdspatienterna, av dagkirurgipatienterna och 95% av mottagningspatienterna att dom skulle rekommendera enheten till andra (de flesta andra svarade delvis ). Snittet för landstinget var 91% för slutenvård och 92% för mottagning. Landstinget genomförde inte enkäten för dagkirurgi. SKL genomförde inte denna enkätundersökning Hur väl stämmer: Jag blev respektfullt bemött av personalen 92% Nytt skriftligt patientmaterial har tagits fram och fasades in under första halvåret Helt och hållet 96% 99% Ej 90% Till viss del Ganska väl Helt och hållet Hur väl stämmer: Jag fick bästa möjliga behandling så vitt jag kan bedöma Ej Till viss del Ganska väl Helt och hållet

4 Uppföljning komplikationer 2011 Höftproteser 106 op. Knäproteser 115 operationer Dagkirurgi 1984 operationer I Svenska Korsbandsregistret är det glädjande att se att vi med 104 ingrepp är den 6e största kliniken/sjukhuset i Sverige när det gäller korsbandsoperationer (2010 års rapport), hälften av alla kliniker utförde mindre än 30 ingrepp. I övrigt innehåller års-rapporten inte några data på kliniknivå. Y: D: K: A: Huvudindikationerna för höftproteskirurgi är subjektivt upplevd smärta och låg hälsorelaterad livskvalitet. Mätning av dessa båda variabler, tillsammans med de traditionella variablerna implantatsöverlevnad och komplikationsfrekvens, ger en mer fullständig bild av nyttan av operationen för patienten. Innan operation fyller alla patienter i ett frågeformulär med 10 frågor kring hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D) och smärta (VAS). (Y) Misstänkt eller verifierad ytlig infektion. (D) Djup infektion. (K) Komplikation som går att hänföra till det kirurgiska ingreppet. (A) Komplikation som är av allmänmedicinsk karaktär. Resultaten från höft resp. knäproteserna gäller t.o.m p.g.a. att alla patienter ännu ej hunnit svara på enkäten. Sedan starten i november 2007 t.o.m december 2009 har vi haft 4 djupa infektioner bland totalt 3158 dagkirurgiska operationer och under 2010 har vi haft 3 djupa infektioner. Totalt under 2011 hade 1 djup infektion inom dagkirurgin på 2086 operationer. Eftersom vi eftersträvar att minimera antalet djupa infektioner har vi därför vidtagit följande åtgärder: Vi har mätt luftkvaliteten under operation och har anpassat arbetsmetoderna för att minimera mängden partiklar i luften. Vi har uppdaterat patientkallelsen med tydligare information om hygien inför operation. Vi har kontrakterat en infektionskonsult för att säkerställa att vi kan tillhandahålla absolut bästa vård om olyckan är framme. Komplikation som går att hänföra till det kirurgiska ingreppet kan t.ex. vara trombos, långvarig smärta, sårsvullnad eller blödning. Komplikation som är av allmänmedicinsk karaktär kan t.ex. vara urinvägsinfektion eller allergi mot farmaka. I de flesta fall ger detta inga långsiktiga besvär men målet är givetvis att minimera även dessa komplikationer. Nationella kvalitetsregistren Sverige är ett föregångsland beträffande nationella kvalitetsregister. Det är självklart för oss att vara med. Ortho Center är anlutet till Svenska Korsbandsregistret, Svenska Knäprotesregistret, Svenska Höftprotesregistret samt Höftdispensärens rikstäckande uppföljning. Under 2011 tog vi initiativet till att starta ett nationellt höftledsartroskopiregister. Efter 1, 6 resp. 10 år upprepas detta men med en kompletterande fråga om tillfredsställelse. Därmed mäts även vunnen hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgi. Uppgifterna skickas till Höftdispensären för sammanställning. Sedan 2002 finns dessa patientrapporterade variabler i Svenska Höftprotesregistret. För att få fram hälsorelaterad livskvalitet besvarar patienterna, på en tregradig skala, frågor kring: 1. Rörlighet 2. Hygien 3. Huvudsakliga aktiviteter 4. Smärtor/ besvär 5. Oro/nedstämdhet. Vid senaste rapporten i Svenska Höftprotesregistret uppvisar Ortho Center IFK-kliniken störst förbättring efter operation i Sverige. Resultatet bygger dock på ett lägre antal patienter jämfört med en del andra större kliniker. Vad beträffar implantatsöverlevnad på knä- resp. höftproteser kan Ortho Center IFK-kliniken ännu ej redovisa resultat eftersom verksamheten är yngre än fem år. Hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D) registreras ej i knäprotesregistret. Vi har under 2011 anslutit oss till PRISS-registret. Ulf Nordenson, axelspecialist: Varför har du valt att fokusera på axlar? För att kunna nå optimala kirurgiska resultat, så är det viktigt att man inte är för bred och pysslar med allt möjligt. Man har bäst möjlighet att uppnå de bästa resultaten om man väljer att fokusera på att göra mycket kirurgi av en viss typ. Vad är utmaningen med axelkirurgi? Det kommer hela tiden nya utmaningar, skulderkirurgin är spännande för att den är relativt tekniskt krävande. Med den artroskopiska teknik som vi använder oss av, så kan vi göra mycket avancerade ingrepp utan att lägga in patienten, då det inte medför särskilt mycket smärta.

5 ANTAL OPERATIONER PER LÄKARE OCH TYP Leif S Lars C Ulf N Crister S Per W Höftskopier Enkla axlar Komplicerade axlar Korsband Knäskopier LEIF SWÄRD Läkare för Svenska fotbollslandslaget sedan Läkare för Engelska fotbollslandslaget Etablerade IFK-kliniken Läkare för Svenska fotbollslandslaget under Olle Nordin och Tommy Svensson. Lagläkare för IFK Göteborg Docent i ortopedi Med. dr Göteborgs universitet Specialist i ortopedisk kirurgi Leg. läkare Ljumskmottagning Under 2010 utökade vi vårt erbjudande till idrottsutövare på motions- och elitnivå med en mottagning för ljumskbesvär. Besvär/smärta från ljumskregionen är ett utbrett problem hos idrottsutövare, allt från motions- till elitnivå. Många söker hjälp hos skadeterapeuter/sjukgymnaster och läkare. Inte sällan är det svårt att finna den egentliga orsaken, vilket gör att föreslagna rehabiliterande insatser inte leder till bättring. Detta gör att många går i månader, ibland år, med sina besvär vilket kanske omöjliggör fortsatt fysisk aktivitet. Knäproteser Höftproteser Fotkirurgi Fotledsartroskopi ULF NORDENSON Specialiserad på axlar Bedriver sedan 2005 ett forskningsprojekt inriktat på axlar med instabilitetsproblem. Överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset Specialist ortopedisk kirurgi Leg. läkare Ortho Center IFK-Kliniken öppnade därför en ljumskmottagning där docenterna Leif Swärd och Anders Falk gemensamt gör en värdering av symptom samt undersöker och planerar den utredning som krävs för att nå en diagnos. Mindre/Annan ortopedi* Med drygt operationer per år och hög specialisering säkerställer vi högsta kvalitet Tabellen ovan visar antal operationer och vilka typer som våra mest aktiva läkare har genomfört på Ortho Center IFK-Kliniken under 2011, det markerade är den enskilda läkarens subspecialisering. Ortopedin är ett väldigt brett område och det är därför viktigt att ha höga volymer inom den enskilda subspecialiteten. Man kan tydligt se hur våra läkare gör mycket stora volymer inom sina subspecialiteter.. I de fall en läkare hos oss har opererat utanför sin subspecialitet beror det främst på att läkaren sedan tidigare är väl förtrogen med operationstypen. I grund och botten är våra läkare specialister i ortopedi och har därmed lång erfarenhet av större delen av ortopedins behandlingspanorama. Det är dock vårt mål att eftersträva fullständig subspecialisering genom aktiv och behandlingsspecifik planering. Vi är stolta över hur långt vi hittills har kommit. Att stora volymer är avgörande för kvaliteten visar bland annat en studie från 2004 som tittade på överviktskirurgi**. Den visade att en kirurg som har genomfört mellan 86 och 220 överviktsoperationer hade halverad mortalitet jämfört med en som endast hade genomfört överviktsoperationer, det finns flertalet studier från andra områden inom kirurgin som visar motsvarande resultat. Lyckligtvis är denna sorts komplikationer mycket ovanliga när det gäller ortopedi men sambandet mellan kvalitet och volym kvarstår. ** Flum, Dr. Journal of am. Coll. Surg. 2004, vol 1949, p * T.ex. sen- och muskelrupturer eller injektion i genomlysning LARS CARLSSON Specialiserad på proteskirurgi Professor i Ortopedi Sahlgrenska universitetssjukhuset Ansvarig för sjukgymnastutbildning i ortopedi Sahlgrenska universitets sjukhuset Med. dr. Göteborgs universitet Specialist ortopedisk kirurgi Leg. läkare CRISTER SWENSON Lagläkare för GAIS sedan Överläkare på Varbergs sjukhus Specialist i ortopedisk kirurgi Leg. läkare Per Wiger & fotkirurgi Studierektor ortopedin i Göteborg Med. dr Göteborgs universitet Specialist i ortopedisk kirurgi Leg läk Nicklas Olsson och artoskopisk kirurgi med inriktning på axlar Specialistläkare SU/Mölndal Artroteamet Specialist i ortopedisk kirurgi Leg läkare Nedre delen av buken mot blygdbensfogen (symfysen), ut mot sidorna ovan det s.k ljumskbandet. Nedom ljumskbandet, motsvarande övre delen av låret, fr allt högt på insida lår. Mikael Sansone Specialiserad på idrottsskador och artroskopisk kirurgi med inriktning på höftledsartroskopieri Specialistläkare SU/Mölndal Artroteamet Leg läkare Lennart Sugiardjo Specialierad på idrottsskador, artroskpisk kirurgi och idrottsmedicin Lagläkare IFK Göteborg. Lagläkare svenska damlandslaget U23. Specialistläkare i ortopedi Varbergssjukhus Specialistläkare i ortopedi Leg läkare Problemrond En del patienter kan vara väldigt svårdiagnostiserade även för de bästa läkarna. Det är då viktigt att ha tillgång till en bra bredd av specialister. För att på bästa sätt kunna ta hand om dessa patienter har vi avsatt ett antal tider varannan vecka till vilka våra läkare kan kalla svårdiagnostiserade patienter. Vid dessa problemronder har inga läkare några egna patienter utan man träffar gemensamt dessa patienter. Vanligtvis deltar 4-5 specialister i varje enskilt patientmöte för att på detta sätt kunna få bästa diskussion. LARS CARLSSON, PROTESspecialist: Vad är de avgörande faktorerna för att en protesoperation skall bli lyckad? Avgörande för ett bra resultat efter protesoperation är att man har rätt indikation, information, teknik, erfarenhet, kunskap och omhänder-tagande av patienten före under och efter operation. För att hålla spetskompetens måste man avgränsa sitt verksamhetsområde så att man är ständigt uppdaterad på litteratur och teknisk utveckling. Ett absolut krav är också att det finns en noggrann kvalitetsuppföljning för att ständigt utvärdera verksamheten och resultat.

6 ORTHO CENTER SKÅNE - EN SUCCÉ stapel för knä-, höft och axeloperationer. Dessutom har vi ett rum för operationer i lokalbedövning och 6 uppvakningssängar. Kombinationen av erfarna specialister och fullt utrustad operationsavdelning gör att vi alltid kan slutbehandla patienten utan att patienten behöver skickas runt mellan olika kliniker. De flesta patienter går sedan vidare till en sjukgymnast hos Idrottshälsan eller Kulan där ett program utformas i nära samarbete med våra specialister. Idrottshälsan har nu flyttat in i lokaler i huset bredvid vår mottagning. PÄR HERBERTSSON Medicinskt ansvarig läkare Ortho Center Skåne Överläkare på Skånes Universitets Sjukhus inom ortopedi. Medicine doktor vid Lunds Universitet Lagläkare för MalmöFF sedan Ordförande i Svensk Idrottsmedicinsk Förening Styrelseledamot i Svensk Idrottsmedicinsk Förening Specialist i ortopedisk kirurgi Förbundsläkare i fotboll och orientering. Leg. läkare1987. PHILIPPE KOPYLOV Specialist inom handkirurgi Medicine doktor vid Lunds Universitet Överläkare på Skånes Universitets Sjukhus inom handkirurgi. Specialinriktning i handledstraumatologi & inflammatoriska och egenerativa sjukdomar. Specialist i handkirurgi Specialist i ortopedisk kirurgi Svensk Leg. läkare Fransk Leg. läkare CHRISTIAN OLSSON Specialiserad på axelkirurgi Överläkare vid Skånes Universitets Sjukhus inom ortopedi med specialkompetens Axelkirurgi. Hösten 2010 öppnade Ortho Center Skåne i Lund, och under 2011 besöktes mottagningen av över 1000 patienter. Totalt opererades 199 patienter i Lund under det gångna året. Vi har valt ut ett antal läkare med olika specialisering och betydande erfarenhet så att vi alltid kan erbjuda en specialist på just den enskilda patientens problem, samtidigt har vi begränsat antalet läkare så att vi alltid kan hålla en hög kontinuitet. Kliniken har en fullt utrustad operationssal med C-båge, intravenös narkos och artroskopi- Specialist i ortopedisk kirurgi. Disputerat i Axelkirurgi Ordinarie medlem i SECEC European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow. IOANNIS KOSTOGIANNIS Läkare på Skånes Universitets Sjukhus med specialkompetens inom Knäkirurgi. Specialist i ortopedisk kirurgi Lagläkare för Helsingborgs IF sedan Lagläkare för Rögle Ishockey sedan Leg. läkare Specialiserat center Vi gör bara det som vi är riktigt bra på Hög tillgänglighet Vi fokuserar på att tillhandahålla högsta möjliga service Noggrann eftervård Vi har ett nära samarbete med Idrottshälsan i Lund och Kulan i Malmö för bästa möjliga rehabilitering Omsorgsfullt utvalda läkare Vi har valt ut några av de ledande specialisterna i regionen DAVID ROBERTS Bitr Överläkare på Skånes Universitets Sjukhus inom ortopedi med specialkompetens Knäkirurgi. Medicine doktor vid Lunds Universitet Specialist i ortopedisk kirurgi Leg. läkare Crister Swenson, knäspecialist: Du har sedan 2010 arbetat heltid på Ortho Center IFKKliniken, varför tog du detta steg? En möjlighet att arbeta i en kreativ miljö med mycket kunniga kollegor. Det ger mig en chans att utvecklas som läkare och kirurg. Du är nu ansvarig för dagkirurgiska knän, varför är knän så intressanta? Det ger en möjlighet att hjälpa många människor till bättre hälsa genom att kunna öka deras fysiska aktivitet.

7 Ortho Center IFK Kliniken, Arvid Wallgrens Backe 4a, Göteborg Telefon: E-post: Hemsida: ifk-kliniken.orthocenter.se Fax:

VERKSAMHETSREDOVISNING

VERKSAMHETSREDOVISNING VERKSAMHETSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning Inledning Produktion och verksamhet 4 Kvalitets- och miljöarbete 4 Patientuppföljningar 5 Framtiden 6 Bilaga 1 - Produktion på mottagningen 7 Bilaga 2 -

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Artrosskola för ett Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Leg sjukgymnast, Dr Med Vet Registeransvarig BOA-registret Registercentrum VGR Att komma ihåg Artros är en sjukdom

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Vad är Idrottsmedicin? Ejnar Eriksson Karolinska institutet Stockholm Enligt FIMS (Världsidrottsmedicin-(Världsidrottsmedicin federationen) betyder idrottsmedicin: (E. Eriksson, President i FIMS 19801980-1986

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Excentrisk träning vid hälsenesmärta Foldern är gjord av Markus Waldén, legitimerad läkare, Ortopediska kliniken, Hässleholms

Läs mer

Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA)

Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson, leg sjukgymnast Docent Göteborgs Universitet Registeransvarig BOA-registret carina.thorstensson@registercentrum.se Behandlingsrekommendationer

Läs mer

rörelseorganens sjukdomar

rörelseorganens sjukdomar Riktlinjer för sjukskrivning vid rörelseorganens sjukdomar Ett utvecklingsarbete inom MORSE-projektet Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings Årsmöte Tylösand 2 september 2008 MORSEs riktlinjearbete för

Läs mer

Blir vården bättre med artrosregister?

Blir vården bättre med artrosregister? Blir vården bättre med artrosregister? Carina Thorstensson, leg sjukgymnast Docent Göteborgs Universitet Registeransvarig BOA-registret carina.thorstensson@registercentrum.se Vad är artros? En sjukdom

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Artrosskola i praktiken

Artrosskola i praktiken Artrosskola i praktiken Thérése Olsson, Leg. sjukgymnast Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus -Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Vad kan vi göra åt artrosen? Få Några Alla Zhang

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012

Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012 Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012 Ledproteskirurgi är ett vanligt ingrepp i sjukvården och tekniken att ersätta utslitna leder med konstgjorda implantat har på

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Område 5 och 8 Förebygga kirurgiska komplikationer och postoperativa sårinfektioner OP/ IVA,ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov I

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Registerdata. Johan Kärrholm. Svenska och nordiska höftprotesregistren. Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

Registerdata. Johan Kärrholm. Svenska och nordiska höftprotesregistren. Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Registerdata Svenska och nordiska höftprotesregistren Johan Kärrholm Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal PRISS möte 2013 terminologi Infektion kan leda till - icke kirurgisk

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center Sveus konferens 25 november 2014 Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center 1 Erfarenheter från ett värdebaserat ersättningssystem inom vårdval ryggkirurgi i SLL SVEUS 2014 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center

Läs mer

Bröstlyft Utförlig information

Bröstlyft Utförlig information Bröstlyft Utförlig information Om du funderar på ett bröstlyft kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration poliklin

Preoperativ hälsodeklaration poliklin Preoperativ hälsodeklaration poliklin Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Vem är din

Läs mer

SPESAK ögon. Samverkan ögonsjukvården i Skåne. Verksamhetschef Anna C Larsson Ögonkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad

SPESAK ögon. Samverkan ögonsjukvården i Skåne. Verksamhetschef Anna C Larsson Ögonkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad SPESAK ögon Samverkan ögonsjukvården i Skåne Samverkansformer SPESAK Specialist sakkunniga - Medicinskt specialistnätverk Ordförande Anders Bergström, Verksamhetschef Lund Ögonsjukvården i Skåne Tvärprofessionella

Läs mer

Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv

Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv Värdebaserad vård inom Elektiv höftproteskirurgi Verksamhetsperspektiv Registercentrum 5 September 2014 2014-07-01 Fast-track Presentationens namn 2 Indikationer Smärta Funktionsnedsättning Nedsatt livskvalitet

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström

Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström Catquest-9SF Validerat genom s.k. Rasch analys Mäter Activity limitations in daily life (WHO) Kvalitetsregisterkonferensen

Läs mer

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss?

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss? BRÖSTFÖRSTORING Vad är en bröstförstoring? Bröstförstoring är det mest efterfrågade plastikkirurgiska ingreppet. Många kvinnor upplever att deras bröst förlorar i spänst, volym och fasthet med åren. En

Läs mer

Trauma ACADEMY. INBJUDAN Trauma Academy

Trauma ACADEMY. INBJUDAN Trauma Academy INBJUDAN Trauma Academy Bakgrund Traumaakademin är en utbildning som ger deltagarna möjlighet till fördjupade kunskaper inom ortopediskt trauma. Utbildningen pågår under två år med sex utbildningstillfällen

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

Snart dansar Gun igen...

Snart dansar Gun igen... På Lindesbergs lasarett kan artrosdrabbade kvinnor äntligen få nya knän som är anpassade efter det kvinnliga skelettet. Ett 50-tal kvinnor har hittills fått en så kallad genus-protes inopererad och andra

Läs mer

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN UROLOGISK OPERATION VID DAGKIRURGISKT CENTRUM och få eftervård på avdelning 65 2 Välkommen till Urologiska kliniken och Dagkirurgiskt Centrum Vid de flesta

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2013

Kvalitetsredovisning för 2013 Kvalitetsredovisning för 2013 Ortho Center Stockholm AB Väg för kvalitet steg för steg Innehåll Kort fakta om Ortho Center Stockholm... 2 Ledningssystem... 3 Miljöcertifiering... 3 Patientsäkerhet... 3

Läs mer

Jagar efter mer mark 4 i öst PRESSAD. nâ LEDARE 2â nâ DEBATT 4â nâ NYHETER 6 17â nâ ENTREPRENÖR 18 19 nâ DI LÖRDAG 21 38â n ANALYS 40 52 AV BANKERNA

Jagar efter mer mark 4 i öst PRESSAD. nâ LEDARE 2â nâ DEBATT 4â nâ NYHETER 6 17â nâ ENTREPRENÖR 18 19 nâ DI LÖRDAG 21 38â n ANALYS 40 52 AV BANKERNA Nordens största affärstidning nu 377 000 läsare DEBATT Tolkar kan Dubbel snacka om moms dödar succé 18 apparna FOLK NYHETER Jagar efter mer mark 4 i öst Soffliggarfond slår 14 favoriter BÖRSEN I ÅR BÖRSEN

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Studie 1. Personcentrerad vård (PCV) av patienter med höftfraktur kostnader och effekter

Studie 1. Personcentrerad vård (PCV) av patienter med höftfraktur kostnader och effekter Studie 1 Personcentrerad vård (PCV) av patienter med höftfraktur kostnader och effekter A cost-effectiveness study of a patient-centred integrated care pathway. Olsson LE, Hansson E, Ekman I, Karlsson

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Presentation 2014-11-11 Peter Åberg, arkitekt MSA White arkitekter AB Hans-Erik Staaf White Åsa Carlestam White Peter Åberg White Operationssal Verksamhetens projektmål

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Etiska aspekter på rökning. Anders Ågård Överläkare, Angereds Närsjukhus Institutionen för Medicin, SA

Etiska aspekter på rökning. Anders Ågård Överläkare, Angereds Närsjukhus Institutionen för Medicin, SA Etiska aspekter på rökning Anders Ågård Överläkare, Angereds Närsjukhus Institutionen för Medicin, SA Rökare nekas operation, KALMAR, 2009-10-16 Vi skulle idag aldrig operera en person med ett för högt

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen RIKSHÖFT, FAR14-029 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSHÖFT Registrets kortnamn RIKSHÖFT Nummer 29 Startår 1988 Webbadress

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version Behandling 2012-03-05 1 0 med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Författat av Godkänt av Silvana Häggqvist, Ssk, uroterapeut Lars Börjesson,

Läs mer

Vad tycker patienterna?

Vad tycker patienterna? Vad tycker patienterna? En enkät kring hur Helsingborgs Fysios patienter upplever tillgänglighet bemötande behandling Helsingborgs Fysio AB november 2011 1 Helsingborgs Fysio bemannas av sju privatpraktiserade

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes Axelledsprotes Patientinformation Region Skåne Axelledsprotes 1 Denna broschyr är framtagen av Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus 2 Axelledsprotes Innehåll Inledning... 4 Före operationen...

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Operation av främre korsbandet i din knäled. Patientinformation

Operation av främre korsbandet i din knäled. Patientinformation Operation av främre korsbandet i din knäled Patientinformation Innehåll Knäleden... 3 Operationen... 5 Smärtlindring... 7 Skydd mot infektion...7 Förband...7 Hemträningsprogram... 8-13 Tips för att minska

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Riskanalyser. Införandet och användandet av Läkemedelsmodulen I Melior

Riskanalyser. Införandet och användandet av Läkemedelsmodulen I Melior 090130 er Införandet och användandet av Läkemedelsmodulen I Melior 1 Uppdragsgivare Chefläkarna Ingrid Mattiasson och Peter Jerntorp. 1.1 Projekttid 080815-081231 1.2 Återföringsdatum 081217 2 Uppdrag

Läs mer

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Ett flaggskepp bland svenska kvalitetsregister Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård i Västra Götaland Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund INTRODUKTION för nyanställda läkare och ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring vid minnesmottagningen i Lund Elisabeth Björnson, överläkare VO minnessjukdomar, Lund Uppdaterad version 2015-02-09 Ursprunglig

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning RAPPORT Datum 2013-12-10 1 (10) Till Regiondirektör Jonas Rastad Genomlysning av förlossningsvården i Under sommaren 2013 var förlossningsvården i ansträngd.

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-21 Södersjukhuset Stockholm Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Per Anders Mjörnberg och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Ortopedisk vård 2011

Ortopedisk vård 2011 Gå 4, betala för 3! Kom hela teamet Ortopedisk vård 2011 Patientsäkerhet och vårdkvalitet! Lean och höftfrakturprocessen Smärta och smärtbehandling Äldre patienten i fokus Moderator: Kajsa Rosén, leg sjukgymnast,

Läs mer

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Duodenal switch Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer