erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN"

Transkript

1 erksamhetsedovisning 2011 ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN

2 ANDERS SVENSSON På Ortho Center IFK-Kliniken har jag alltid fått ett väldigt professionellt bemötande EMMA GREEN Jag känner mig trygg med de råd och den behandling jag får på Ortho Center IFK-Kliniken CAROLINA KLÜFT Elitidrottsmännen är beviset för vår kvalitet Nyckeln till kvalitet är enligt min erfarenhet specialisering och höga volymer. Våra läkare gör därför bara det som dom är riktigt bra på, t.ex. koncentrerar jag mig på höftstskopier och knäskopier. Det finns två orsaker till att detta är mycket viktigt; träning ger färdighet och det krävs mycket tid för att hålla sig ajour med utvecklingen inom ett område. Jag skulle inte vilja bli opererad av en kirurg som bara gjort ett fåtal höftskopier och som inte haft tid att fördjupa sig inom den senaste utvecklingen och forskningen. Det är inte bara läkaren som behöver specialisera sig för att bli duktig. All vår personal jobbar endast med ortopedpatienter och med drygt operationsfall och drygt mottagningsbesök per år vet våra sjuksköterskor exakt hur patienterna behöver tas om hand och vilka frågor som kan dyka upp. Mycket viktigt för behandlingsresultatet är att patienterna får tydlig och bra information. Vi vill ge patienterna trygghet och ringer därför upp dem dagen efter operation och alla våra läkare är ständigt tillgängliga för frågor från behandlade patienter. För att vara framgångsrik måste man vara långsiktig. Vårt fokus är högsta medicinsk kvalitet och god service. Beviset för att detta fungerar är att vi får det återkommande förtroendet att ta hand om de allra mest krävande patienterna, idrottsmännen. Leif Swärd Här har jag alltid mött otroligt kunniga och engagerade människor som har gett mig den trygghet jag behöver både som elitidrottare och människa JANE TÖRNQVIST Jag blev mycket väl omhändertagen av en proffsig och trevlig personal både före och efter operation. Allt kändes tryggt och bra HÅKAN MILD Fotboll på elitnivå ställer stora krav på behandlande ortopeder. IFK-Kliniken har sedan 1997 på absolut bästa sätt tagit hand om spelarna i IFK Göteborg LISA EK Kliniken ger oss skadade idrottare hopp när allt känns som mörkast. Deras passion för att finna lösningar och deras fantastiska engagemang i individen är ovärderligt. Antal operationer 2011: Antal mottagningar 2011: Läkare: 6 heltidsläkare Sjuksköterskor: 18 Mottagningsrum: 6 Operationssalar: 2

3 Uppföljning är grunden till utveckling Vi tycker att det är mycket viktigt att alltid utvecklas och att våra patienter får komma till tals. Vi följer därför upp alla patienter på följande sätt: Alla patienter som har varit på ett mottagningsbesök får via mail en länk till vår hemsida där de får svara på frågor om hur de har upplevt besöket. Alla opererade patienter följs upp via post med frågor om eventuella komplikationer och hur de har upplevt vården. Om någon patient har haft några problem eller ger negativ respons följer respektive läkare upp detta med en kontakt med patienten. Uppföljning av patientnöjdhet på mottagning och operation Vi är väldigt stolta över den otroligt positiva respons vi får från våra patienter i mätningarna. Den förbättringspotential vi har identifierat är framförallt att patienterna ibland hade önskat få mer information om sitt tillstånd samt att det är lätt att glömma informationen man har fått direkt efter operation. Vi har därför vidtagit följande åtgärder: Alla patienter blir uppringda dagen efter operation för att säkerställa att de inte har några utestående frågor. Se nästa avsnitt. Alla patienter kan, via ett journummer, nå sin opererande läkare de närmsta två dygnen efter operation. Hur värderar du vården som helhet? Mottagning Dålig 96% Någorlunda Bra Mycket bra Hur väl stämmer: Jag blev respektfullt bemött av läkarna Mottagning 97% 99% Ej Till viss del Ganska väl Uppföljning telefon Under hösten 2010 införde vi rutinen att, dagen efter operation, ringa upp alla patienter som genomgått dagkirurgi. Vid behov kopplas patienten till ortoped, narkosläkare eller sjukgymnast för ytterligare information. Under 2011genomfördes totalt 1984 dagkirurgiska operationer på Ortho Center IFK-kliniken, 1609 av dessa kunde vi få kontakt med när vi ringde dem dagen efter. Vid dagkirurgisk verksamhet lämnas patienten i ett tidigt skede till sin egenvård. Det är då vår skyldighet som vårdgivare att ha bra kunskap i dagkirurgi och förmedla den så att patienten känner sig så trygg som möjligt och har minimalt med problem vid hemkomsten. Eftersom det är sjuksköterskorna på den dagkirurgiska enheten som ringer patienten har patienten oftast träffat den som ringer upp, på så sätt ökar vi möjligheten att uppnå kontinuitet i vården. Genom jourtelefon och postoperativt telefonsamtal vill vi att patienterna skall uppleva vår dagkirurgiska vård som trygg och lättillgänglig. Mottagning För att kvalitetssäkra våra resultat var vi under 2010 med i SKLs nationella patientenkät för god vård där även de flesta landstingsenheter var med. Där svarade 100% av slutenvårdspatienterna, av dagkirurgipatienterna och 95% av mottagningspatienterna att dom skulle rekommendera enheten till andra (de flesta andra svarade delvis ). Snittet för landstinget var 91% för slutenvård och 92% för mottagning. Landstinget genomförde inte enkäten för dagkirurgi. SKL genomförde inte denna enkätundersökning Hur väl stämmer: Jag blev respektfullt bemött av personalen 92% Nytt skriftligt patientmaterial har tagits fram och fasades in under första halvåret Helt och hållet 96% 99% Ej 90% Till viss del Ganska väl Helt och hållet Hur väl stämmer: Jag fick bästa möjliga behandling så vitt jag kan bedöma Ej Till viss del Ganska väl Helt och hållet

4 Uppföljning komplikationer 2011 Höftproteser 106 op. Knäproteser 115 operationer Dagkirurgi 1984 operationer I Svenska Korsbandsregistret är det glädjande att se att vi med 104 ingrepp är den 6e största kliniken/sjukhuset i Sverige när det gäller korsbandsoperationer (2010 års rapport), hälften av alla kliniker utförde mindre än 30 ingrepp. I övrigt innehåller års-rapporten inte några data på kliniknivå. Y: D: K: A: Huvudindikationerna för höftproteskirurgi är subjektivt upplevd smärta och låg hälsorelaterad livskvalitet. Mätning av dessa båda variabler, tillsammans med de traditionella variablerna implantatsöverlevnad och komplikationsfrekvens, ger en mer fullständig bild av nyttan av operationen för patienten. Innan operation fyller alla patienter i ett frågeformulär med 10 frågor kring hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D) och smärta (VAS). (Y) Misstänkt eller verifierad ytlig infektion. (D) Djup infektion. (K) Komplikation som går att hänföra till det kirurgiska ingreppet. (A) Komplikation som är av allmänmedicinsk karaktär. Resultaten från höft resp. knäproteserna gäller t.o.m p.g.a. att alla patienter ännu ej hunnit svara på enkäten. Sedan starten i november 2007 t.o.m december 2009 har vi haft 4 djupa infektioner bland totalt 3158 dagkirurgiska operationer och under 2010 har vi haft 3 djupa infektioner. Totalt under 2011 hade 1 djup infektion inom dagkirurgin på 2086 operationer. Eftersom vi eftersträvar att minimera antalet djupa infektioner har vi därför vidtagit följande åtgärder: Vi har mätt luftkvaliteten under operation och har anpassat arbetsmetoderna för att minimera mängden partiklar i luften. Vi har uppdaterat patientkallelsen med tydligare information om hygien inför operation. Vi har kontrakterat en infektionskonsult för att säkerställa att vi kan tillhandahålla absolut bästa vård om olyckan är framme. Komplikation som går att hänföra till det kirurgiska ingreppet kan t.ex. vara trombos, långvarig smärta, sårsvullnad eller blödning. Komplikation som är av allmänmedicinsk karaktär kan t.ex. vara urinvägsinfektion eller allergi mot farmaka. I de flesta fall ger detta inga långsiktiga besvär men målet är givetvis att minimera även dessa komplikationer. Nationella kvalitetsregistren Sverige är ett föregångsland beträffande nationella kvalitetsregister. Det är självklart för oss att vara med. Ortho Center är anlutet till Svenska Korsbandsregistret, Svenska Knäprotesregistret, Svenska Höftprotesregistret samt Höftdispensärens rikstäckande uppföljning. Under 2011 tog vi initiativet till att starta ett nationellt höftledsartroskopiregister. Efter 1, 6 resp. 10 år upprepas detta men med en kompletterande fråga om tillfredsställelse. Därmed mäts även vunnen hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgi. Uppgifterna skickas till Höftdispensären för sammanställning. Sedan 2002 finns dessa patientrapporterade variabler i Svenska Höftprotesregistret. För att få fram hälsorelaterad livskvalitet besvarar patienterna, på en tregradig skala, frågor kring: 1. Rörlighet 2. Hygien 3. Huvudsakliga aktiviteter 4. Smärtor/ besvär 5. Oro/nedstämdhet. Vid senaste rapporten i Svenska Höftprotesregistret uppvisar Ortho Center IFK-kliniken störst förbättring efter operation i Sverige. Resultatet bygger dock på ett lägre antal patienter jämfört med en del andra större kliniker. Vad beträffar implantatsöverlevnad på knä- resp. höftproteser kan Ortho Center IFK-kliniken ännu ej redovisa resultat eftersom verksamheten är yngre än fem år. Hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D) registreras ej i knäprotesregistret. Vi har under 2011 anslutit oss till PRISS-registret. Ulf Nordenson, axelspecialist: Varför har du valt att fokusera på axlar? För att kunna nå optimala kirurgiska resultat, så är det viktigt att man inte är för bred och pysslar med allt möjligt. Man har bäst möjlighet att uppnå de bästa resultaten om man väljer att fokusera på att göra mycket kirurgi av en viss typ. Vad är utmaningen med axelkirurgi? Det kommer hela tiden nya utmaningar, skulderkirurgin är spännande för att den är relativt tekniskt krävande. Med den artroskopiska teknik som vi använder oss av, så kan vi göra mycket avancerade ingrepp utan att lägga in patienten, då det inte medför särskilt mycket smärta.

5 ANTAL OPERATIONER PER LÄKARE OCH TYP Leif S Lars C Ulf N Crister S Per W Höftskopier Enkla axlar Komplicerade axlar Korsband Knäskopier LEIF SWÄRD Läkare för Svenska fotbollslandslaget sedan Läkare för Engelska fotbollslandslaget Etablerade IFK-kliniken Läkare för Svenska fotbollslandslaget under Olle Nordin och Tommy Svensson. Lagläkare för IFK Göteborg Docent i ortopedi Med. dr Göteborgs universitet Specialist i ortopedisk kirurgi Leg. läkare Ljumskmottagning Under 2010 utökade vi vårt erbjudande till idrottsutövare på motions- och elitnivå med en mottagning för ljumskbesvär. Besvär/smärta från ljumskregionen är ett utbrett problem hos idrottsutövare, allt från motions- till elitnivå. Många söker hjälp hos skadeterapeuter/sjukgymnaster och läkare. Inte sällan är det svårt att finna den egentliga orsaken, vilket gör att föreslagna rehabiliterande insatser inte leder till bättring. Detta gör att många går i månader, ibland år, med sina besvär vilket kanske omöjliggör fortsatt fysisk aktivitet. Knäproteser Höftproteser Fotkirurgi Fotledsartroskopi ULF NORDENSON Specialiserad på axlar Bedriver sedan 2005 ett forskningsprojekt inriktat på axlar med instabilitetsproblem. Överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset Specialist ortopedisk kirurgi Leg. läkare Ortho Center IFK-Kliniken öppnade därför en ljumskmottagning där docenterna Leif Swärd och Anders Falk gemensamt gör en värdering av symptom samt undersöker och planerar den utredning som krävs för att nå en diagnos. Mindre/Annan ortopedi* Med drygt operationer per år och hög specialisering säkerställer vi högsta kvalitet Tabellen ovan visar antal operationer och vilka typer som våra mest aktiva läkare har genomfört på Ortho Center IFK-Kliniken under 2011, det markerade är den enskilda läkarens subspecialisering. Ortopedin är ett väldigt brett område och det är därför viktigt att ha höga volymer inom den enskilda subspecialiteten. Man kan tydligt se hur våra läkare gör mycket stora volymer inom sina subspecialiteter.. I de fall en läkare hos oss har opererat utanför sin subspecialitet beror det främst på att läkaren sedan tidigare är väl förtrogen med operationstypen. I grund och botten är våra läkare specialister i ortopedi och har därmed lång erfarenhet av större delen av ortopedins behandlingspanorama. Det är dock vårt mål att eftersträva fullständig subspecialisering genom aktiv och behandlingsspecifik planering. Vi är stolta över hur långt vi hittills har kommit. Att stora volymer är avgörande för kvaliteten visar bland annat en studie från 2004 som tittade på överviktskirurgi**. Den visade att en kirurg som har genomfört mellan 86 och 220 överviktsoperationer hade halverad mortalitet jämfört med en som endast hade genomfört överviktsoperationer, det finns flertalet studier från andra områden inom kirurgin som visar motsvarande resultat. Lyckligtvis är denna sorts komplikationer mycket ovanliga när det gäller ortopedi men sambandet mellan kvalitet och volym kvarstår. ** Flum, Dr. Journal of am. Coll. Surg. 2004, vol 1949, p * T.ex. sen- och muskelrupturer eller injektion i genomlysning LARS CARLSSON Specialiserad på proteskirurgi Professor i Ortopedi Sahlgrenska universitetssjukhuset Ansvarig för sjukgymnastutbildning i ortopedi Sahlgrenska universitets sjukhuset Med. dr. Göteborgs universitet Specialist ortopedisk kirurgi Leg. läkare CRISTER SWENSON Lagläkare för GAIS sedan Överläkare på Varbergs sjukhus Specialist i ortopedisk kirurgi Leg. läkare Per Wiger & fotkirurgi Studierektor ortopedin i Göteborg Med. dr Göteborgs universitet Specialist i ortopedisk kirurgi Leg läk Nicklas Olsson och artoskopisk kirurgi med inriktning på axlar Specialistläkare SU/Mölndal Artroteamet Specialist i ortopedisk kirurgi Leg läkare Nedre delen av buken mot blygdbensfogen (symfysen), ut mot sidorna ovan det s.k ljumskbandet. Nedom ljumskbandet, motsvarande övre delen av låret, fr allt högt på insida lår. Mikael Sansone Specialiserad på idrottsskador och artroskopisk kirurgi med inriktning på höftledsartroskopieri Specialistläkare SU/Mölndal Artroteamet Leg läkare Lennart Sugiardjo Specialierad på idrottsskador, artroskpisk kirurgi och idrottsmedicin Lagläkare IFK Göteborg. Lagläkare svenska damlandslaget U23. Specialistläkare i ortopedi Varbergssjukhus Specialistläkare i ortopedi Leg läkare Problemrond En del patienter kan vara väldigt svårdiagnostiserade även för de bästa läkarna. Det är då viktigt att ha tillgång till en bra bredd av specialister. För att på bästa sätt kunna ta hand om dessa patienter har vi avsatt ett antal tider varannan vecka till vilka våra läkare kan kalla svårdiagnostiserade patienter. Vid dessa problemronder har inga läkare några egna patienter utan man träffar gemensamt dessa patienter. Vanligtvis deltar 4-5 specialister i varje enskilt patientmöte för att på detta sätt kunna få bästa diskussion. LARS CARLSSON, PROTESspecialist: Vad är de avgörande faktorerna för att en protesoperation skall bli lyckad? Avgörande för ett bra resultat efter protesoperation är att man har rätt indikation, information, teknik, erfarenhet, kunskap och omhänder-tagande av patienten före under och efter operation. För att hålla spetskompetens måste man avgränsa sitt verksamhetsområde så att man är ständigt uppdaterad på litteratur och teknisk utveckling. Ett absolut krav är också att det finns en noggrann kvalitetsuppföljning för att ständigt utvärdera verksamheten och resultat.

6 ORTHO CENTER SKÅNE - EN SUCCÉ stapel för knä-, höft och axeloperationer. Dessutom har vi ett rum för operationer i lokalbedövning och 6 uppvakningssängar. Kombinationen av erfarna specialister och fullt utrustad operationsavdelning gör att vi alltid kan slutbehandla patienten utan att patienten behöver skickas runt mellan olika kliniker. De flesta patienter går sedan vidare till en sjukgymnast hos Idrottshälsan eller Kulan där ett program utformas i nära samarbete med våra specialister. Idrottshälsan har nu flyttat in i lokaler i huset bredvid vår mottagning. PÄR HERBERTSSON Medicinskt ansvarig läkare Ortho Center Skåne Överläkare på Skånes Universitets Sjukhus inom ortopedi. Medicine doktor vid Lunds Universitet Lagläkare för MalmöFF sedan Ordförande i Svensk Idrottsmedicinsk Förening Styrelseledamot i Svensk Idrottsmedicinsk Förening Specialist i ortopedisk kirurgi Förbundsläkare i fotboll och orientering. Leg. läkare1987. PHILIPPE KOPYLOV Specialist inom handkirurgi Medicine doktor vid Lunds Universitet Överläkare på Skånes Universitets Sjukhus inom handkirurgi. Specialinriktning i handledstraumatologi & inflammatoriska och egenerativa sjukdomar. Specialist i handkirurgi Specialist i ortopedisk kirurgi Svensk Leg. läkare Fransk Leg. läkare CHRISTIAN OLSSON Specialiserad på axelkirurgi Överläkare vid Skånes Universitets Sjukhus inom ortopedi med specialkompetens Axelkirurgi. Hösten 2010 öppnade Ortho Center Skåne i Lund, och under 2011 besöktes mottagningen av över 1000 patienter. Totalt opererades 199 patienter i Lund under det gångna året. Vi har valt ut ett antal läkare med olika specialisering och betydande erfarenhet så att vi alltid kan erbjuda en specialist på just den enskilda patientens problem, samtidigt har vi begränsat antalet läkare så att vi alltid kan hålla en hög kontinuitet. Kliniken har en fullt utrustad operationssal med C-båge, intravenös narkos och artroskopi- Specialist i ortopedisk kirurgi. Disputerat i Axelkirurgi Ordinarie medlem i SECEC European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow. IOANNIS KOSTOGIANNIS Läkare på Skånes Universitets Sjukhus med specialkompetens inom Knäkirurgi. Specialist i ortopedisk kirurgi Lagläkare för Helsingborgs IF sedan Lagläkare för Rögle Ishockey sedan Leg. läkare Specialiserat center Vi gör bara det som vi är riktigt bra på Hög tillgänglighet Vi fokuserar på att tillhandahålla högsta möjliga service Noggrann eftervård Vi har ett nära samarbete med Idrottshälsan i Lund och Kulan i Malmö för bästa möjliga rehabilitering Omsorgsfullt utvalda läkare Vi har valt ut några av de ledande specialisterna i regionen DAVID ROBERTS Bitr Överläkare på Skånes Universitets Sjukhus inom ortopedi med specialkompetens Knäkirurgi. Medicine doktor vid Lunds Universitet Specialist i ortopedisk kirurgi Leg. läkare Crister Swenson, knäspecialist: Du har sedan 2010 arbetat heltid på Ortho Center IFKKliniken, varför tog du detta steg? En möjlighet att arbeta i en kreativ miljö med mycket kunniga kollegor. Det ger mig en chans att utvecklas som läkare och kirurg. Du är nu ansvarig för dagkirurgiska knän, varför är knän så intressanta? Det ger en möjlighet att hjälpa många människor till bättre hälsa genom att kunna öka deras fysiska aktivitet.

7 Ortho Center IFK Kliniken, Arvid Wallgrens Backe 4a, Göteborg Telefon: E-post: Hemsida: ifk-kliniken.orthocenter.se Fax:

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ortopedkliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Årsberättelse 2014. "Högsta kvalitet och bästa service

Årsberättelse 2014. Högsta kvalitet och bästa service Årsberättelse 214 "Högsta kvalitet och bästa service Beskrivning av SportsMed Carlanderska SportsMed är ett nischföretag som uteslutande bedriver sjukvård inom sektorn Privat sjukvårdsförsäkring inom ortopedi

Läs mer

VERKSAMHETSREDOVISNING

VERKSAMHETSREDOVISNING VERKSAMHETSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning Inledning Produktion och verksamhet 4 Kvalitets- och miljöarbete 4 Patientuppföljningar 5 Framtiden 6 Bilaga 1 - Produktion på mottagningen 7 Bilaga 2 -

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

ortopedisk behandling

ortopedisk behandling Medicinska indikationer för ortopedisk behandling Lars Lidgren NKO, Lund Nationell konferens om Vårdgarantin 16-17 mars 2006, Stockholm Indikationer för ortopedisk behandling Uppdrag från SKL - Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Implementering av artrosskolor

Implementering av artrosskolor Implementering av artrosskolor Thérése Olsson, Leg. sjukgymnast Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus - Bättre Omhändertagande av patienter med Artros BOA tre delar Utbildning av patienter Evidensbaserad

Läs mer

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Handledning av ST-läkare Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring Ny modell Kompetensbaserad Målbaserad ...enligt Regeringsbeslut

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN Kvalitetsbokslut 2011 Ortopedkliniken NLN Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Eva Angenete, Docent i kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken,

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Årsberättelse Detta är SportsMed

Årsberättelse Detta är SportsMed 1 Årsberättelse 2016 Detta är SportsMed Vi strävar mot högsta kvalité, bästa omvårdnad och bästa service med patienten i fokus. Vi vill vara försäkringsbolagens självklara val för patienter med sjukvårdsförsäkring.

Läs mer

Presskonferens Lasarettet i Ystad

Presskonferens Lasarettet i Ystad Presskonferens Lasarettet i Ystad 2013-03-27 Rein Seensalu, projektsamordnare, 0451-298845 Matz Widerström, sjukhuschef Ystad Johan Cosmo, sjukhuschef Kristianstad Eva Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad

Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad Respondenter: Marita / Operativa avdelningen Inger / Operationsavdelningen Katja / Operationsavdelningen INNEHÅLL Inledning

Läs mer

Ortopedi. Valda delar ur Årsrapport 2016 Valda delar ur Kvalitetssammanställning

Ortopedi. Valda delar ur Årsrapport 2016 Valda delar ur Kvalitetssammanställning Ortopedi Valda delar ur Årsrapport 2016 Valda delar ur Kvalitetssammanställning 2017-05-02 Årsrapport 2016 Kvalitetsindikatorer Värdekompassen (sedan 2008), intern benchmarking, möjliga uppnåeliga nivåer,

Läs mer

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling?

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Svenskt Bråckregister Pär Nordin Umeå -15 Förutsättning för kvalitetsutveckling Nyfiken på förbättring Ta reda på dina resultat Registrets

Läs mer

för ortopedisk behandling Lars Lidgren Seminarium om arbetet med nationella medicinska indikationer 6 mars 2008 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

för ortopedisk behandling Lars Lidgren Seminarium om arbetet med nationella medicinska indikationer 6 mars 2008 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Nationella medicinska indikationer för ortopedisk behandling Lars Lidgren Seminarium om arbetet med nationella medicinska indikationer 6 mars 2008 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Färdigställda indikationsdokument

Läs mer

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Artrosskola för ett Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Leg sjukgymnast, Dr Med Vet Registeransvarig BOA-registret Registercentrum VGR Att komma ihåg Artros är en sjukdom

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Excentrisk träning vid hälsenesmärta Foldern är gjord av Markus Waldén, legitimerad läkare, Ortopediska kliniken, Hässleholms

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

Elisabethsjukhuset i Uppsala. Specialistsjukhus i ortopedi och handkirurgi

Elisabethsjukhuset i Uppsala. Specialistsjukhus i ortopedi och handkirurgi i Uppsala Specialistsjukhus i ortopedi och handkirurgi Viktig information för era patienter Enligt nya patientlagen har alla medborgare rätt att söka öppenvård på alla sjukvårdsinrättningar med landstingsavtal.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken MSE, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA)

Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson, leg sjukgymnast Docent Göteborgs Universitet Registeransvarig BOA-registret carina.thorstensson@registercentrum.se Behandlingsrekommendationer

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Artros. Leif Dahlberg. Ortopediska kliniken Skånes universitetesjukhus Lunds Universitet

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Artros. Leif Dahlberg. Ortopediska kliniken Skånes universitetesjukhus Lunds Universitet Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Artros Leif Dahlberg Ortopediska kliniken Skånes universitetesjukhus Lunds Universitet Artros Vår vanligaste ledsjukdom som medför stora funktionshinder

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

ortopedisk behandling

ortopedisk behandling Medicinska indikationer för ortopedisk behandling Mallar för bedömning av angelägenhetsgrad och prioritet Sofia Löfvendahl NKO, Lund Vårdgaranti- och tillgänglighetskonferens i Region Skåne 18 januari

Läs mer

Knäledsartros. Vad händer i kroppen?

Knäledsartros. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Ledbrosk minskar och försvinner Kroppens leder är till för att öka rörligheten. I alla leder möts minst två ben. De delar av benen som möts i en led är klädda med brosk, som är ett

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Indikationer för ortopedisk behandling

Indikationer för ortopedisk behandling Indikationer för ortopedisk behandling Ett uppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting Olof Johnell Håkan Krzeszowski Sofia Löfvendahl Jonas Ranstam Lars Lidgren Varför ortopediska sjukdomar? Drabbar

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Indikatorer Bilaga Innehåll Generellt om indikatorerna 3 Förteckning över indikatorerna 5 Gemensamma indikatorer för rörelseorganens sjukdomar 9

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 2010-02-15 Dr Mats Barrqvist

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 2010-02-15 Dr Mats Barrqvist Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 2010-02-15 Dr Mats Barrqvist 19660101-0101 Hysterektomi Blödningsbesvär 44 år 2månader efter op Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort...

Läs mer

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes.

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes. Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: 2016-08-22 Information till dig som ska få en knäledsprotes. Den nya knäleden 2 Operation: Vid en knäledsplastik ersätts

Läs mer

rörelseorganens sjukdomar

rörelseorganens sjukdomar Riktlinjer för sjukskrivning vid rörelseorganens sjukdomar Ett utvecklingsarbete inom MORSE-projektet Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings Årsmöte Tylösand 2 september 2008 MORSEs riktlinjearbete för

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

privatvård när du behöver den

privatvård när du behöver den TRYGGHET SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD PENSION BANKTJÄNSTER privatvård när du behöver den innehåll inlednin 5 Skandia Privatvård tre försäkrin ar Skandia Privatvård 6 fakta och tjänster Skandia Privatvård

Läs mer

Vad är Idrottsmedicin? Ejnar Eriksson Karolinska institutet Stockholm Enligt FIMS (Världsidrottsmedicin-(Världsidrottsmedicin federationen) betyder idrottsmedicin: (E. Eriksson, President i FIMS 19801980-1986

Läs mer

Fysioterapi/Sjukgymnastik

Fysioterapi/Sjukgymnastik Fysioterapi/Sjukgymnastik Välkommen till vårt Fysio Team. Tillsammans med vår kiropraktor och arbetsterapeut håller vi fysioterapeuter till på Malmborgsgatan 4, plan 5. Mottagningen ligger ett stenkast

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

INBJUDAN. Att erbjuda en fördjupad utbildning till en väl definierad målgrupp vid fem utbildningstillfällen samt en avslutande dissektionskurs.

INBJUDAN. Att erbjuda en fördjupad utbildning till en väl definierad målgrupp vid fem utbildningstillfällen samt en avslutande dissektionskurs. INBJUDAN Bakgrund Traumaakademin är en utbildning som ger deltagarna möjlighet till fördjupade kunskaper inom ortopediskt trauma. Genom flera utbildningstillfällen bidrar det även till att etablera nätverk

Läs mer

Blir vården bättre med artrosregister?

Blir vården bättre med artrosregister? Blir vården bättre med artrosregister? Carina Thorstensson, leg sjukgymnast Docent Göteborgs Universitet Registeransvarig BOA-registret carina.thorstensson@registercentrum.se Vad är artros? En sjukdom

Läs mer

Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök

Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök SAMMANFATTNING PER är en internetbaserad e-hälsotjänst där patienten själv registrerar uppgifter om sin hälsa och sjukdomsutveckling

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Ankomstavdelning Malmö

Ankomstavdelning Malmö 2017-01-12 Ansvarig: Camilla Andersson Ankomstavdelning Malmö BEHOVSINVENTERING 1 Uppdrag... 3 2 Bakgrund... 3 2.1 ORK... 3 2.2 OKK... 4 2.3 OO... 4 2.4 OK... 5 2.5 Handkirurgen... 5 3 Syfte... 5 4 Resultat...

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

Kirurgisk behandling av åderbråck i Region Skåne

Kirurgisk behandling av åderbråck i Region Skåne Specialiserad planerad vård 1 (5) Kirurgisk behandling av åderbråck i Gemensamma riktlinjer för utredning och behandling av åderbråckssjukdom har saknats i. Ett vårdprogram för patienter med åderbråckssjukdom

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Utbildningsprogram 2009/2010

Utbildningsprogram 2009/2010 Utbildningsprogram 2009/2010 Biomet Utbildningsprogram Det kan vara svårt för ortopeder och annan kvalificerad personal att hålla sig à jour med den allt snabbare utvecklingen inom ortopedisk kirurgi.

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Träning ger färdighet

Träning ger färdighet Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa Uppdraget Precisera innehållet och omfattningen av begreppet högspecialiserad vård Ta fram kriterier som grund för nivåstrukturering av den

Läs mer

Resultatrapport - Värdekompass. RMPG ortopedi

Resultatrapport - Värdekompass. RMPG ortopedi Resultatrapport - Värdekompass RMPG ortopedi 2013 sydöstra sjukvårdsregionen Öppna jämförelser 2013 rörelseorganens sjukdomar Sydöstra sjukvårdsregionen Placering 1 7 Placering 8-14 Placering 15-21 Kommentar:

Läs mer

Rutin för preoperativt omhändertagande av patient med höftfraktur, SUS - Malmö

Rutin för preoperativt omhändertagande av patient med höftfraktur, SUS - Malmö Version: 1.0 Skapad: 2012-09-15 Reviderad: 2014-04-15 Gäller tv, längst tom: 2015-04-15 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Cecilia Rogmark, Magnus Eneroth, Henrik Dyhre Dokumentinnehåll: Arbetsuppgifter

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården?

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Pär Myrelid Registerhållare SWIBREG 2014-08-29 Nationellt kvalitetsregister med syftet att öka kunskapen om och förbättra vården av inflammatorisk

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård. Privatvårdsdagen 2014-11-18

Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård. Privatvårdsdagen 2014-11-18 Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård Privatvårdsdagen 2014-11-18 Vårdanalys har sedan myndigheten bildades 2011 studerat effekterna av vårdval 2 Dagens agenda 1. Några allmänna

Läs mer

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister Nationella kvalitetsregister Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa 1 Varför kvalitetsregister? All sjukvård skall omfattas av

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Registerdata. Johan Kärrholm. Svenska och nordiska höftprotesregistren. Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

Registerdata. Johan Kärrholm. Svenska och nordiska höftprotesregistren. Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Registerdata Svenska och nordiska höftprotesregistren Johan Kärrholm Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal PRISS möte 2013 terminologi Infektion kan leda till - icke kirurgisk

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus 2012 Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Artrosskola i praktiken

Artrosskola i praktiken Artrosskola i praktiken Thérése Olsson, Leg. sjukgymnast Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus -Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Vad kan vi göra åt artrosen? Få Några Alla Zhang

Läs mer

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Kliniken som kapar vårdköer. Och räddar liv. Bakom varje sjukdomsprognos finns en själ. En människa med drömmar och visioner. Vi som arbetar vid

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 6 2007-01-19 Ett år med den utvidgade vårdgarantin väntetiderna i vården minskar långsamt 1 Best nr 5101 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Roger Olsson, Överläkare

Läs mer

Beslutet om vårdgarantin

Beslutet om vårdgarantin Beslutet om vårdgarantin Ett bra beslut för vården! Vi måste bryta gamla invanda mönster. Det är inte längre acceptabelt att patienter får vänta mer än 3 månader till besök och behandling. Åtgärder vi

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Mätning av väntetider i vården

Mätning av väntetider i vården 1 Mätning av väntetider i vården 2010-10-22 2 Den nationella vårdgarantin Statens nationella vårdgaranti gäller väntetider till planerad vård (dvs inte akut vård) Vårdgarantin innebär att: patienter ska

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration poliklin

Preoperativ hälsodeklaration poliklin Preoperativ hälsodeklaration poliklin Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Vem är din

Läs mer

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017 Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017 Min kom-i-håglista Chefer och handledare och seminariedag Pärm, Närvaro och egen Dator Läxor Statistik (=epidemiologi)! Grupparbete och feed-back

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center Sveus konferens 25 november 2014 Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center 1 Erfarenheter från ett värdebaserat ersättningssystem inom vårdval ryggkirurgi i SLL SVEUS 2014 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Rekommendationer kan minska postoperativa infektioner

Rekommendationer kan minska postoperativa infektioner Rekommendationer kan minska postoperativa infektioner Ann Tammelin, överläkare www.vardgivarguiden.se/vardhygien Vården måste ha ett systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Centrum för thoraxkirurgi och intrathorakal kärlkirurgi

Centrum för thoraxkirurgi och intrathorakal kärlkirurgi Centrum för thoraxkirurgi och intrathorakal kärlkirurgi Överläkare: Prof. dr.med. Martin Teschner HUST Wuhan Klinikum Delmenhorst - Tyskland - Informationer 2009 Patientinformationer Klinikum Delmenhorst

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer STRUKTUR A Verksamheten:

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Linneas tandvårdsbesök!

Linneas tandvårdsbesök! Linneas tandvårdsbesök! Ett förbättringsarbete inom Linnea-6 projektet RoseMarie Hansen Leg. Tandhygienist, sjukhustandvården Växjö Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, folktandvården Tingsryd 1. Bakgrund

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

SPESAK ögon. Samverkan ögonsjukvården i Skåne. Verksamhetschef Anna C Larsson Ögonkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad

SPESAK ögon. Samverkan ögonsjukvården i Skåne. Verksamhetschef Anna C Larsson Ögonkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad SPESAK ögon Samverkan ögonsjukvården i Skåne Samverkansformer SPESAK Specialist sakkunniga - Medicinskt specialistnätverk Ordförande Anders Bergström, Verksamhetschef Lund Ögonsjukvården i Skåne Tvärprofessionella

Läs mer

Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad

Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Artroskopiundersökning av knäleden Patientinformation Artroskopiundersökning av knäleden Knäleden är leden mellan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Område 5 och 8 Förebygga kirurgiska komplikationer och postoperativa sårinfektioner OP/ IVA,ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov I

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer