erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN"

Transkript

1 erksamhetsedovisning 2011 ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN

2 ANDERS SVENSSON På Ortho Center IFK-Kliniken har jag alltid fått ett väldigt professionellt bemötande EMMA GREEN Jag känner mig trygg med de råd och den behandling jag får på Ortho Center IFK-Kliniken CAROLINA KLÜFT Elitidrottsmännen är beviset för vår kvalitet Nyckeln till kvalitet är enligt min erfarenhet specialisering och höga volymer. Våra läkare gör därför bara det som dom är riktigt bra på, t.ex. koncentrerar jag mig på höftstskopier och knäskopier. Det finns två orsaker till att detta är mycket viktigt; träning ger färdighet och det krävs mycket tid för att hålla sig ajour med utvecklingen inom ett område. Jag skulle inte vilja bli opererad av en kirurg som bara gjort ett fåtal höftskopier och som inte haft tid att fördjupa sig inom den senaste utvecklingen och forskningen. Det är inte bara läkaren som behöver specialisera sig för att bli duktig. All vår personal jobbar endast med ortopedpatienter och med drygt operationsfall och drygt mottagningsbesök per år vet våra sjuksköterskor exakt hur patienterna behöver tas om hand och vilka frågor som kan dyka upp. Mycket viktigt för behandlingsresultatet är att patienterna får tydlig och bra information. Vi vill ge patienterna trygghet och ringer därför upp dem dagen efter operation och alla våra läkare är ständigt tillgängliga för frågor från behandlade patienter. För att vara framgångsrik måste man vara långsiktig. Vårt fokus är högsta medicinsk kvalitet och god service. Beviset för att detta fungerar är att vi får det återkommande förtroendet att ta hand om de allra mest krävande patienterna, idrottsmännen. Leif Swärd Här har jag alltid mött otroligt kunniga och engagerade människor som har gett mig den trygghet jag behöver både som elitidrottare och människa JANE TÖRNQVIST Jag blev mycket väl omhändertagen av en proffsig och trevlig personal både före och efter operation. Allt kändes tryggt och bra HÅKAN MILD Fotboll på elitnivå ställer stora krav på behandlande ortopeder. IFK-Kliniken har sedan 1997 på absolut bästa sätt tagit hand om spelarna i IFK Göteborg LISA EK Kliniken ger oss skadade idrottare hopp när allt känns som mörkast. Deras passion för att finna lösningar och deras fantastiska engagemang i individen är ovärderligt. Antal operationer 2011: Antal mottagningar 2011: Läkare: 6 heltidsläkare Sjuksköterskor: 18 Mottagningsrum: 6 Operationssalar: 2

3 Uppföljning är grunden till utveckling Vi tycker att det är mycket viktigt att alltid utvecklas och att våra patienter får komma till tals. Vi följer därför upp alla patienter på följande sätt: Alla patienter som har varit på ett mottagningsbesök får via mail en länk till vår hemsida där de får svara på frågor om hur de har upplevt besöket. Alla opererade patienter följs upp via post med frågor om eventuella komplikationer och hur de har upplevt vården. Om någon patient har haft några problem eller ger negativ respons följer respektive läkare upp detta med en kontakt med patienten. Uppföljning av patientnöjdhet på mottagning och operation Vi är väldigt stolta över den otroligt positiva respons vi får från våra patienter i mätningarna. Den förbättringspotential vi har identifierat är framförallt att patienterna ibland hade önskat få mer information om sitt tillstånd samt att det är lätt att glömma informationen man har fått direkt efter operation. Vi har därför vidtagit följande åtgärder: Alla patienter blir uppringda dagen efter operation för att säkerställa att de inte har några utestående frågor. Se nästa avsnitt. Alla patienter kan, via ett journummer, nå sin opererande läkare de närmsta två dygnen efter operation. Hur värderar du vården som helhet? Mottagning Dålig 96% Någorlunda Bra Mycket bra Hur väl stämmer: Jag blev respektfullt bemött av läkarna Mottagning 97% 99% Ej Till viss del Ganska väl Uppföljning telefon Under hösten 2010 införde vi rutinen att, dagen efter operation, ringa upp alla patienter som genomgått dagkirurgi. Vid behov kopplas patienten till ortoped, narkosläkare eller sjukgymnast för ytterligare information. Under 2011genomfördes totalt 1984 dagkirurgiska operationer på Ortho Center IFK-kliniken, 1609 av dessa kunde vi få kontakt med när vi ringde dem dagen efter. Vid dagkirurgisk verksamhet lämnas patienten i ett tidigt skede till sin egenvård. Det är då vår skyldighet som vårdgivare att ha bra kunskap i dagkirurgi och förmedla den så att patienten känner sig så trygg som möjligt och har minimalt med problem vid hemkomsten. Eftersom det är sjuksköterskorna på den dagkirurgiska enheten som ringer patienten har patienten oftast träffat den som ringer upp, på så sätt ökar vi möjligheten att uppnå kontinuitet i vården. Genom jourtelefon och postoperativt telefonsamtal vill vi att patienterna skall uppleva vår dagkirurgiska vård som trygg och lättillgänglig. Mottagning För att kvalitetssäkra våra resultat var vi under 2010 med i SKLs nationella patientenkät för god vård där även de flesta landstingsenheter var med. Där svarade 100% av slutenvårdspatienterna, av dagkirurgipatienterna och 95% av mottagningspatienterna att dom skulle rekommendera enheten till andra (de flesta andra svarade delvis ). Snittet för landstinget var 91% för slutenvård och 92% för mottagning. Landstinget genomförde inte enkäten för dagkirurgi. SKL genomförde inte denna enkätundersökning Hur väl stämmer: Jag blev respektfullt bemött av personalen 92% Nytt skriftligt patientmaterial har tagits fram och fasades in under första halvåret Helt och hållet 96% 99% Ej 90% Till viss del Ganska väl Helt och hållet Hur väl stämmer: Jag fick bästa möjliga behandling så vitt jag kan bedöma Ej Till viss del Ganska väl Helt och hållet

4 Uppföljning komplikationer 2011 Höftproteser 106 op. Knäproteser 115 operationer Dagkirurgi 1984 operationer I Svenska Korsbandsregistret är det glädjande att se att vi med 104 ingrepp är den 6e största kliniken/sjukhuset i Sverige när det gäller korsbandsoperationer (2010 års rapport), hälften av alla kliniker utförde mindre än 30 ingrepp. I övrigt innehåller års-rapporten inte några data på kliniknivå. Y: D: K: A: Huvudindikationerna för höftproteskirurgi är subjektivt upplevd smärta och låg hälsorelaterad livskvalitet. Mätning av dessa båda variabler, tillsammans med de traditionella variablerna implantatsöverlevnad och komplikationsfrekvens, ger en mer fullständig bild av nyttan av operationen för patienten. Innan operation fyller alla patienter i ett frågeformulär med 10 frågor kring hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D) och smärta (VAS). (Y) Misstänkt eller verifierad ytlig infektion. (D) Djup infektion. (K) Komplikation som går att hänföra till det kirurgiska ingreppet. (A) Komplikation som är av allmänmedicinsk karaktär. Resultaten från höft resp. knäproteserna gäller t.o.m p.g.a. att alla patienter ännu ej hunnit svara på enkäten. Sedan starten i november 2007 t.o.m december 2009 har vi haft 4 djupa infektioner bland totalt 3158 dagkirurgiska operationer och under 2010 har vi haft 3 djupa infektioner. Totalt under 2011 hade 1 djup infektion inom dagkirurgin på 2086 operationer. Eftersom vi eftersträvar att minimera antalet djupa infektioner har vi därför vidtagit följande åtgärder: Vi har mätt luftkvaliteten under operation och har anpassat arbetsmetoderna för att minimera mängden partiklar i luften. Vi har uppdaterat patientkallelsen med tydligare information om hygien inför operation. Vi har kontrakterat en infektionskonsult för att säkerställa att vi kan tillhandahålla absolut bästa vård om olyckan är framme. Komplikation som går att hänföra till det kirurgiska ingreppet kan t.ex. vara trombos, långvarig smärta, sårsvullnad eller blödning. Komplikation som är av allmänmedicinsk karaktär kan t.ex. vara urinvägsinfektion eller allergi mot farmaka. I de flesta fall ger detta inga långsiktiga besvär men målet är givetvis att minimera även dessa komplikationer. Nationella kvalitetsregistren Sverige är ett föregångsland beträffande nationella kvalitetsregister. Det är självklart för oss att vara med. Ortho Center är anlutet till Svenska Korsbandsregistret, Svenska Knäprotesregistret, Svenska Höftprotesregistret samt Höftdispensärens rikstäckande uppföljning. Under 2011 tog vi initiativet till att starta ett nationellt höftledsartroskopiregister. Efter 1, 6 resp. 10 år upprepas detta men med en kompletterande fråga om tillfredsställelse. Därmed mäts även vunnen hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgi. Uppgifterna skickas till Höftdispensären för sammanställning. Sedan 2002 finns dessa patientrapporterade variabler i Svenska Höftprotesregistret. För att få fram hälsorelaterad livskvalitet besvarar patienterna, på en tregradig skala, frågor kring: 1. Rörlighet 2. Hygien 3. Huvudsakliga aktiviteter 4. Smärtor/ besvär 5. Oro/nedstämdhet. Vid senaste rapporten i Svenska Höftprotesregistret uppvisar Ortho Center IFK-kliniken störst förbättring efter operation i Sverige. Resultatet bygger dock på ett lägre antal patienter jämfört med en del andra större kliniker. Vad beträffar implantatsöverlevnad på knä- resp. höftproteser kan Ortho Center IFK-kliniken ännu ej redovisa resultat eftersom verksamheten är yngre än fem år. Hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D) registreras ej i knäprotesregistret. Vi har under 2011 anslutit oss till PRISS-registret. Ulf Nordenson, axelspecialist: Varför har du valt att fokusera på axlar? För att kunna nå optimala kirurgiska resultat, så är det viktigt att man inte är för bred och pysslar med allt möjligt. Man har bäst möjlighet att uppnå de bästa resultaten om man väljer att fokusera på att göra mycket kirurgi av en viss typ. Vad är utmaningen med axelkirurgi? Det kommer hela tiden nya utmaningar, skulderkirurgin är spännande för att den är relativt tekniskt krävande. Med den artroskopiska teknik som vi använder oss av, så kan vi göra mycket avancerade ingrepp utan att lägga in patienten, då det inte medför särskilt mycket smärta.

5 ANTAL OPERATIONER PER LÄKARE OCH TYP Leif S Lars C Ulf N Crister S Per W Höftskopier Enkla axlar Komplicerade axlar Korsband Knäskopier LEIF SWÄRD Läkare för Svenska fotbollslandslaget sedan Läkare för Engelska fotbollslandslaget Etablerade IFK-kliniken Läkare för Svenska fotbollslandslaget under Olle Nordin och Tommy Svensson. Lagläkare för IFK Göteborg Docent i ortopedi Med. dr Göteborgs universitet Specialist i ortopedisk kirurgi Leg. läkare Ljumskmottagning Under 2010 utökade vi vårt erbjudande till idrottsutövare på motions- och elitnivå med en mottagning för ljumskbesvär. Besvär/smärta från ljumskregionen är ett utbrett problem hos idrottsutövare, allt från motions- till elitnivå. Många söker hjälp hos skadeterapeuter/sjukgymnaster och läkare. Inte sällan är det svårt att finna den egentliga orsaken, vilket gör att föreslagna rehabiliterande insatser inte leder till bättring. Detta gör att många går i månader, ibland år, med sina besvär vilket kanske omöjliggör fortsatt fysisk aktivitet. Knäproteser Höftproteser Fotkirurgi Fotledsartroskopi ULF NORDENSON Specialiserad på axlar Bedriver sedan 2005 ett forskningsprojekt inriktat på axlar med instabilitetsproblem. Överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset Specialist ortopedisk kirurgi Leg. läkare Ortho Center IFK-Kliniken öppnade därför en ljumskmottagning där docenterna Leif Swärd och Anders Falk gemensamt gör en värdering av symptom samt undersöker och planerar den utredning som krävs för att nå en diagnos. Mindre/Annan ortopedi* Med drygt operationer per år och hög specialisering säkerställer vi högsta kvalitet Tabellen ovan visar antal operationer och vilka typer som våra mest aktiva läkare har genomfört på Ortho Center IFK-Kliniken under 2011, det markerade är den enskilda läkarens subspecialisering. Ortopedin är ett väldigt brett område och det är därför viktigt att ha höga volymer inom den enskilda subspecialiteten. Man kan tydligt se hur våra läkare gör mycket stora volymer inom sina subspecialiteter.. I de fall en läkare hos oss har opererat utanför sin subspecialitet beror det främst på att läkaren sedan tidigare är väl förtrogen med operationstypen. I grund och botten är våra läkare specialister i ortopedi och har därmed lång erfarenhet av större delen av ortopedins behandlingspanorama. Det är dock vårt mål att eftersträva fullständig subspecialisering genom aktiv och behandlingsspecifik planering. Vi är stolta över hur långt vi hittills har kommit. Att stora volymer är avgörande för kvaliteten visar bland annat en studie från 2004 som tittade på överviktskirurgi**. Den visade att en kirurg som har genomfört mellan 86 och 220 överviktsoperationer hade halverad mortalitet jämfört med en som endast hade genomfört överviktsoperationer, det finns flertalet studier från andra områden inom kirurgin som visar motsvarande resultat. Lyckligtvis är denna sorts komplikationer mycket ovanliga när det gäller ortopedi men sambandet mellan kvalitet och volym kvarstår. ** Flum, Dr. Journal of am. Coll. Surg. 2004, vol 1949, p * T.ex. sen- och muskelrupturer eller injektion i genomlysning LARS CARLSSON Specialiserad på proteskirurgi Professor i Ortopedi Sahlgrenska universitetssjukhuset Ansvarig för sjukgymnastutbildning i ortopedi Sahlgrenska universitets sjukhuset Med. dr. Göteborgs universitet Specialist ortopedisk kirurgi Leg. läkare CRISTER SWENSON Lagläkare för GAIS sedan Överläkare på Varbergs sjukhus Specialist i ortopedisk kirurgi Leg. läkare Per Wiger & fotkirurgi Studierektor ortopedin i Göteborg Med. dr Göteborgs universitet Specialist i ortopedisk kirurgi Leg läk Nicklas Olsson och artoskopisk kirurgi med inriktning på axlar Specialistläkare SU/Mölndal Artroteamet Specialist i ortopedisk kirurgi Leg läkare Nedre delen av buken mot blygdbensfogen (symfysen), ut mot sidorna ovan det s.k ljumskbandet. Nedom ljumskbandet, motsvarande övre delen av låret, fr allt högt på insida lår. Mikael Sansone Specialiserad på idrottsskador och artroskopisk kirurgi med inriktning på höftledsartroskopieri Specialistläkare SU/Mölndal Artroteamet Leg läkare Lennart Sugiardjo Specialierad på idrottsskador, artroskpisk kirurgi och idrottsmedicin Lagläkare IFK Göteborg. Lagläkare svenska damlandslaget U23. Specialistläkare i ortopedi Varbergssjukhus Specialistläkare i ortopedi Leg läkare Problemrond En del patienter kan vara väldigt svårdiagnostiserade även för de bästa läkarna. Det är då viktigt att ha tillgång till en bra bredd av specialister. För att på bästa sätt kunna ta hand om dessa patienter har vi avsatt ett antal tider varannan vecka till vilka våra läkare kan kalla svårdiagnostiserade patienter. Vid dessa problemronder har inga läkare några egna patienter utan man träffar gemensamt dessa patienter. Vanligtvis deltar 4-5 specialister i varje enskilt patientmöte för att på detta sätt kunna få bästa diskussion. LARS CARLSSON, PROTESspecialist: Vad är de avgörande faktorerna för att en protesoperation skall bli lyckad? Avgörande för ett bra resultat efter protesoperation är att man har rätt indikation, information, teknik, erfarenhet, kunskap och omhänder-tagande av patienten före under och efter operation. För att hålla spetskompetens måste man avgränsa sitt verksamhetsområde så att man är ständigt uppdaterad på litteratur och teknisk utveckling. Ett absolut krav är också att det finns en noggrann kvalitetsuppföljning för att ständigt utvärdera verksamheten och resultat.

6 ORTHO CENTER SKÅNE - EN SUCCÉ stapel för knä-, höft och axeloperationer. Dessutom har vi ett rum för operationer i lokalbedövning och 6 uppvakningssängar. Kombinationen av erfarna specialister och fullt utrustad operationsavdelning gör att vi alltid kan slutbehandla patienten utan att patienten behöver skickas runt mellan olika kliniker. De flesta patienter går sedan vidare till en sjukgymnast hos Idrottshälsan eller Kulan där ett program utformas i nära samarbete med våra specialister. Idrottshälsan har nu flyttat in i lokaler i huset bredvid vår mottagning. PÄR HERBERTSSON Medicinskt ansvarig läkare Ortho Center Skåne Överläkare på Skånes Universitets Sjukhus inom ortopedi. Medicine doktor vid Lunds Universitet Lagläkare för MalmöFF sedan Ordförande i Svensk Idrottsmedicinsk Förening Styrelseledamot i Svensk Idrottsmedicinsk Förening Specialist i ortopedisk kirurgi Förbundsläkare i fotboll och orientering. Leg. läkare1987. PHILIPPE KOPYLOV Specialist inom handkirurgi Medicine doktor vid Lunds Universitet Överläkare på Skånes Universitets Sjukhus inom handkirurgi. Specialinriktning i handledstraumatologi & inflammatoriska och egenerativa sjukdomar. Specialist i handkirurgi Specialist i ortopedisk kirurgi Svensk Leg. läkare Fransk Leg. läkare CHRISTIAN OLSSON Specialiserad på axelkirurgi Överläkare vid Skånes Universitets Sjukhus inom ortopedi med specialkompetens Axelkirurgi. Hösten 2010 öppnade Ortho Center Skåne i Lund, och under 2011 besöktes mottagningen av över 1000 patienter. Totalt opererades 199 patienter i Lund under det gångna året. Vi har valt ut ett antal läkare med olika specialisering och betydande erfarenhet så att vi alltid kan erbjuda en specialist på just den enskilda patientens problem, samtidigt har vi begränsat antalet läkare så att vi alltid kan hålla en hög kontinuitet. Kliniken har en fullt utrustad operationssal med C-båge, intravenös narkos och artroskopi- Specialist i ortopedisk kirurgi. Disputerat i Axelkirurgi Ordinarie medlem i SECEC European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow. IOANNIS KOSTOGIANNIS Läkare på Skånes Universitets Sjukhus med specialkompetens inom Knäkirurgi. Specialist i ortopedisk kirurgi Lagläkare för Helsingborgs IF sedan Lagläkare för Rögle Ishockey sedan Leg. läkare Specialiserat center Vi gör bara det som vi är riktigt bra på Hög tillgänglighet Vi fokuserar på att tillhandahålla högsta möjliga service Noggrann eftervård Vi har ett nära samarbete med Idrottshälsan i Lund och Kulan i Malmö för bästa möjliga rehabilitering Omsorgsfullt utvalda läkare Vi har valt ut några av de ledande specialisterna i regionen DAVID ROBERTS Bitr Överläkare på Skånes Universitets Sjukhus inom ortopedi med specialkompetens Knäkirurgi. Medicine doktor vid Lunds Universitet Specialist i ortopedisk kirurgi Leg. läkare Crister Swenson, knäspecialist: Du har sedan 2010 arbetat heltid på Ortho Center IFKKliniken, varför tog du detta steg? En möjlighet att arbeta i en kreativ miljö med mycket kunniga kollegor. Det ger mig en chans att utvecklas som läkare och kirurg. Du är nu ansvarig för dagkirurgiska knän, varför är knän så intressanta? Det ger en möjlighet att hjälpa många människor till bättre hälsa genom att kunna öka deras fysiska aktivitet.

7 Ortho Center IFK Kliniken, Arvid Wallgrens Backe 4a, Göteborg Telefon: E-post: Hemsida: ifk-kliniken.orthocenter.se Fax:

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

BOA-registret, NKR14-174

BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

SOPHIAnytt. Alla borde få samma omvårdnad som jag har fått. karin bergkvist, lärare och forskare på Sophiahemmet högskola Mötet är det viktigaste

SOPHIAnytt. Alla borde få samma omvårdnad som jag har fått. karin bergkvist, lärare och forskare på Sophiahemmet högskola Mötet är det viktigaste SOPHIAnytt en tidning om sophiahemmet nr 1 maj 2012 Foto: samir soudah Foto: per westergård Foto: david Magnusson nu blir det lättare för besökare att hitta rätt sid 6 Ylva ryngebos snilleblixt hjälper

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer