Välkommen till Utbildning för forskarhandledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Utbildning för forskarhandledare"

Transkript

1 MALMÖ HÖGSKOLA Välkommen till Utbildning för forskarhandledare "Lära är att upptäcka I. Reflektion, erfarenheter VI. Praxis II. Få nya kunskaper V. Implementering III. Egna begrepp IV. Generella begrepp

2 Deltagare Handledarkurs vt 2011 Område/Fakultet Centrum f professionsstudier Namn Ola Fransson E-post Odontologi Ann-Marie Roos- Jansåker Hälsa och Samhälle Aje Carlbom Anna Carlsson Jonas Christensen Magnus Englander Mariah Larsson Mariette Bengtsson Oscar Andersson Petri Gudmundsson Slobodan Zdravkovic e e e Lärarutbildningen Helena Tolvhed Kutte Jönsson Lisbeth Amhag Nils Andersson Torbjörn Andersson Kultur och Samhälle Anders Hellström Christian Fernandez e Ulrika Sjöberg 2

3 KURSENS STRUKTUR Inför första kursdagen är det obligatoriskt att ha informerat sig om hur forskarutbildningen drivs på egna området för att kunna presentera denna för övriga deltagare Kursdag 1 Kursintroduktion-kursmodell, innehåll. Områdesövergripande grupper, där alla presenterar forskarutbildningen på sitt område för övriga i gruppen. Kursdag 2-6 -Seminarier med externa ledare Kursdag 7-9 -Projektarbete i områdesgemensamma grupper. Gruppdeltagare inom samma område/ fakultet definierar ett tema som belyser ett problem i forskarutbildningen/ handledningen och skriver en handlingsplan kring temat. Handlingsplanen bör leda till utveckling av forskarutbildningen vid Malmö högskola centralt eller vid eget område. Tema, handlings- och implementeringsplan ska redovisas under kursen. Kursdag 10 Gruppredovisning av tema, handlings- och implementeringsplan. Implementering (6 månader senare) Kursdag 11 Genomförandet och resultatet redovisas inkl. skriftlig dokumentation (1 A4-sida). Hinder och eventuell revidering diskuteras. 3

4 Inför kursen rekommenderas rapporter från Högskoleverket (www.hsv.se/publikationer), som berör handledning och forskarutbildning och som kan tjäna som triggers för att väcka tankar, idéer och stimuli till kursen och egna utvecklingen. Kursen är i: Byggnad: Gäddan 8, Citadellsvägen 7, Malmö Sal: G505 Kursdagar Tid Seminarieledare/ Innehåll 1/ Kursintroduktion, Mahs forskningsstrategier Doktorandombudsmannen Lunds Universitet 3/ Docent Jitka Lindén 8/ Professor Susanne Lundin 9/ Professor em. Eva Österberg 10/ Advokat Anders Stening 15/ Professor Gunnar Handal 18/ Projektarbete (tema) 22/ Projektarbete 22/ Projektarbete (tema) 25/ Redovisning inkl. handlingsplan för implementering 14/ Redovisning 4

5 Kursgivare Kerstin Knutsson, docent, utbildningsansvarig, Odontologiska fakulteten Per-Markku Ristilammi, professor, Kultur & Samhälle Roger Johansson, professor, Lärarutbildningen Kontaktperson Kerstin Knutsson, telefon För godkänd kurs är närvaro obligatorisk För att erhålla kursintyg krävs att man varit närvarande på nästan alla moment. Högst 1 dags bortvaro (inkl även sjukdom) accepteras. 5

6 Introduktion 1/ Kursen och kursdeltagare introduceras Lunch -Gruppdeltagarna arbetar i tvärvetenskapliga grupper och presenterar forskarutbildningen på sitt område för övriga i gruppen (Kursdeltagarna) Doktorandombudsmannen från Lunds universitet ger en exposé över ärenden Kursdag 3/3 Docent Jitka Lindén, Lunds universitet. Handledning av doktorander: Hur man undviker konflikter och hinder med hjälp av styrning från den egna organisationen Kursdag 8/3 Professor i etnologi Susanne Lundin, Lunds universitet Hur blir jag framgångsrik i finansieringen av min forskning?" I seminariet belyses kraven på hur en bra ansökan ska se ut, och möjliga finansiärer Kursdag 9/3 Professor em Eva Österberg. Etik i kulturvetenskaplig forskning. Etiska överväganden i forskningen. Hur man skapar en god miljö, relationen handledare - doktorand - handgripliga tips om handledning. Kursdag 10/3. Advokat Anders Stening, Stockholm. Högskoleförordningen - som hjälp vid handledning och forskarutbildning. Kursdag 15/3 Professor i pedagogik, Gunnar Handal, Oslo universitet: Forskarhandledning" Olika perspektiv- roller av handledning belyses. Kursdag 25/3 Den muntliga redovisningen av gruppens tema omfattar ca en halv timme per grupp. Tema redovisas och en handlingsplan beskrivs av gruppen. Tema och handlingsplan bör leda till utveckling av forskarutbildningarna vid Malmö högskola centralt eller vid eget område/ fakultet och syfta till att förbättra kvaliteten på forskarutbildningen / handledningen. Kursvärdering. Kursdag 14/10 Deltagarna redogör för och diskuterar hur handlingsplanen har implementerats. Skriftlig dokumentation (1 A4-sida). 6

7 Litteraturförteckning Dryler, Helen (2009), Utländska doktorander i svensk forskarutbildning, Stockholm: Högskoleverket Gosling, Patricia (2006), Mastering your PhD: survival and success in the doctoral years and beyond, New York: Springer cop. Larsson, Magnus, Lindén, Jitka red. (2005), Handledning: perspektiv och erfarenheter, Lund: studentlitteratur Lindén Jitka (1998). Handledning av doktorander. Nora: Nya Doxa. Handal G, Lauvås P (2008). Forskarhandledaren. Lund: Studentlitteratur. Ehn B, Löfgren, O ( 2004). Hur blir man klok på universitetet? Lund: Studentlitteratur. Ridefelt, Hanna (2010), Att nå toppen av berget: om doktoranders arbetsmiljö ur ett genusperspektiv: en studie vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, Walker, Melanie, Thomson, Pat, ed. (2010), The Routledge doctoral supervisor s companion: supporting effective research in education and the social sciences, London; Routledge Tidskrifter Studies in Higher Education Teaching in Higher Education Mentoring & Tutoring Innovative Higher Education Studies in Continuing Education Referenslitteratur Appel M, Bergenheim Å (2005). Reflekterande forskarhandledning. Om samtalet mellan handledare och doktorand. Lund: Studentlitteratur. Andersson G, Persson S (2002). Coaching och handledning av grupper. Lund: Studentlitteratur. Atkinson P, Parry O (1998). Supervising the PhD. A guide to success. Buckingham: SRHE and Open University press. Argyris C, Schön D (1978). Theory in practice. Increasing professional effectiveness. San Francisco & London: Jossey-Bass. Bergenheim Å (2001). Inspirationskälla, föredöme, tränare och kollega. Forskarhandledares visioner och verklighet. Umeå universitet 2001:1. 7

8 Birnik H (1999). Lärare och handledning. Ett relationistiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Brown GA, Atkins MA (1999). Effective teaching in higher education. London: Routledge. Bargholtz C et al.(1994). Att handleda blivande forskare. Sulfs skriftserie 7/94. Casement P (1995). Att lära av patienten: en granskning av interaktion mellan terapeut och patient och dess betydelse fö r den psykoterapeutiska processen. Göteborg: Göteborgs psykoterapi institut. Cryer P (1998). Developing postgraduates key skills. London: Society for Research into Higher Education: Times Higher Educational Suppl. Doktorandbarometern, the postgraduate student barometer (Rap. 99: 207). Lunds universitet. Franke A (2002). Olika sätt att erfara doktorandhandledning: en studie med doktorandhandledning. Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik. Grandelius B (1998). Att sätta gränser: ett villkor för växande. 2 utg. Stockholm: Natur och Kultur. Graves N, Norman J, Varma V (1997). Working for a doctorate. A guide for the humanities and social sciences. London: Routledge. Hunter M, Russell D (1990). Mastering coaching and supervision. Thousand Oaks, Calif: Corwin Press. Högskoleverkets rapportserier. Jensen R, Maini M, Falk Nilsson E, Lundahl L (1991). Forskarhandledningens psykologi. Reflexioner kring samspelet mellan handledare och doktorand. Lunds universitet, Personalutbildningssektionen. Kember D et al. (2001). Reflective teaching & learning in health professions. Oxford: Blackwell Science Ltd. Kolb D (1984). Experiential learning. Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice hall PTR, Englewood Cliffs. Lauvås P, Handal G (1993). Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur. Light G (2001). Learning and teaching in higher education: the reflective professional. London: Paul Chapman. 8

9 Lindgren U (2000). En empirisk studie av mentorskap inom högre utbildning i Sverige: innebörd, utformning och effekter. Åbo : Åbo akad. Mellander K (1991). Länge leve lärandet. Tillägnad människor och företag som vill växa med utvecklingen. Malmö: MCT. Näslund J (1999). Lärorika relationer: erfarenheter av forskarhandledning. Linköping: Skapande vetande, Linköpings universitet. Pearson W, Fechter A (1994). Who will do science?: educating the next generation. Baltimore: John Hopkins University Press. Pelletier CM (1995). A handbook of techniques and strategies for coaching student teachers: a guide for cooperation teachers, mentors, college supervisors, and teacher educators. Boston: Allyn and Bacon. Perselli J (2000). Handledare om forskarutbildning: en undersökning av hur professorer och docenter ser på forskarutbildningen vid LiTH våren Linköping Univ. Perselli J (2000). Handledare om forskarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Persson R (1999). Vetenskaplig handledning. Lund: Studentlitteratur. Phillips EM, Pugh DS (1994). How to get a PhD. Buckingham: Open University Press. Pope-Davis DB, Coleman HLK (1997). Multicultural counseling competencies: assessment, education and training, and supervision. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications. Rolf B, Ekstedt E, Barnett R (1993). Kvalitet och kunskapsprocess. Nora: Nya Doxa. Sewerin T (2002). Hållplatser-sex berättelser om coaching. Studentlitteratur: Lund. Skagen K (1998). A mind free from distraction. A micro-sociological study of supervision conferences in teacher training. University of Tromsö (Thesis). Statt DA (2000). Using psychology in management training. The psychological foundations of management skills. London and Philadelphia: Routledge. Strannegård, L. (red.) (2003). Avhandlingen. Om att formas till forskare. Lund: Studentlitteratur. Widerberg K (1995). Att skriva vetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 9

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts UMEÅ 8-10 OKTOBER Abstracts Innehållsförteckning Keynote: Desire Lines: Creativity and Conformity in Higher Education... 10 Keynote: Promoting 21st century learning skills for higher education success...

Läs mer

Professionsutveckling genom grupputvecklingssamtal och lönesamtal

Professionsutveckling genom grupputvecklingssamtal och lönesamtal Professionsutveckling genom grupputvecklingssamtal och lönesamtal Ignite Research Institute i samverkan med Daglig verksamhet Enköping 2013 En lite kortare rubrik som inte är så lång Bella och Olle och

Läs mer

Om varför begreppet undervisning behöver återerövras

Om varför begreppet undervisning behöver återerövras Utbildning & Demokrati 2014, vol 23, nr 3, 95 107 Tema: Nya professorer Om varför begreppet undervisning behöver återerövras Silwa Claesson Reclaim Teaching. Today there are challenges associated with

Läs mer

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Ellinor Edfors, Albert Westergren, Inga-Britt Lindh, Kerstin Blomqvist, Pia Petersson Inledning I sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ...

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ... ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTÖLJ... för att stimulera pedagogisk utveckling och dokumentera pedagogisk skicklighet Pedagogiska rådet En pedagogisk meritportfölj kan användas som ett verktyg för att

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

FORSKARUTBILDNING PÅ LIKA VILLKOR

FORSKARUTBILDNING PÅ LIKA VILLKOR Konferensprogram och abstrakt FORSKARUTBILDNING PÅ LIKA VILLKOR Jämställda doktorander? Nationell Jämställdhetskonferens 7-8 maj 2012, Lund www.lu.se/jamstalldhetskonferens2012 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Formativ bedömning en översikt

Formativ bedömning en översikt Formativ bedömning en översikt Begreppen formativ och summativ evaluering härrör från slutet av 60 talet och syftade då på de bägge syften utvärdering kunde ha. Så småningom kom begreppen att användas

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling förmågor bortom läroplanen

Utbildning för hållbar utveckling förmågor bortom läroplanen forskning om undervisning och lärande nr 12 61 Utbildning för hållbar utveckling förmågor bortom läroplanen I Denna studie fokuserar på vad 28 lärare i naturvetenskapliga ämnen i grundskolans senare år

Läs mer

Hur ska man utbilda i ledarskap?

Hur ska man utbilda i ledarskap? Hur ska man utbilda i ledarskap? Fallet Byggproduktionsledare Per-Erik Josephson, Christine Räisänen och Bert Luvö Sammanfattning Med utgång från en litteraturstudie, en empirisk studie på 32 platschefer

Läs mer

»Lost in translation?» Om relationen mellan lärares praktiska kunnande och professionella språk

»Lost in translation?» Om relationen mellan lärares praktiska kunnande och professionella språk Pedagogisk Forskning i Sverige 2007 årg 12 nr 3 s 177 193 issn 1401-6788»Lost in translation?» Om relationen mellan lärares praktiska kunnande och professionella språk PER LINDQVIST OCH ULLA KARIN NORDÄNGER

Läs mer

ATT LEDA EN PROFESSIONELL ORGANISATION

ATT LEDA EN PROFESSIONELL ORGANISATION SKOLANS LEDARKONVENT STOCKHOLM 2014 ATT LEDA EN PROFESSIONELL ORGANISATION Skolans ledarkonvent en konferens för dig som är förskolechef, skolledare eller skolchef 26-27 november 2014 Münchenbryggeriet,

Läs mer

1 Pedagogisk grundsyn

1 Pedagogisk grundsyn PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ för ANDERS AVDIC Senaste uppdatering 15 december 2014 Anställd vid: Högskolan Dalarna Röda vägen 3, Borlänge Postadress: 791 88 Falun Tel: 023 77 89 50 Epost: aav@du.se Webb: http://www.du.se/sv/om-

Läs mer

Instutionen för Psykologi

Instutionen för Psykologi Instutionen för Psykologi Ledarverkstan En ledarskapskurs om evidensbaserat ledarskap: Kan den evidensbeläggas? Hannes Rosén VT: 2012 Handledare: Johan Bertlett 1 Sammanfattning Syftet med uppsatsen var

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

Reflektion gör sig icke självt

Reflektion gör sig icke självt Projektrapport från Institutionen för pedagogik NR 1:2007 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson ISSN 1651-6486 ISBN 978-91-85659-02-9 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson Projektrapport

Läs mer

Examensarbete 10 poäng

Examensarbete 10 poäng Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 10 poäng Karriärvägledning kontra karriärcoaching - en beskrivning och jämförelse mellan studie- och yrkesvägledning och karriärcoaching

Läs mer

Ny handlingsplan för bättre klinisk handledning av studenter Gemensamt projekt vid Hälsouniversitet och landstinget i Östergötland

Ny handlingsplan för bättre klinisk handledning av studenter Gemensamt projekt vid Hälsouniversitet och landstinget i Östergötland utbildning och forskning Ny handlingsplan för bättre klinisk handledning av studenter Gemensamt projekt vid Hälsouniversitet och landstinget i Östergötland MATS HAMMAR, professor, dekanus, överläkare,

Läs mer

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström Referenshantering i Pedagogik Eva Hagström 2011 Innehållsförteckning Referenshantering i Pedagogik förord och läsanvisning... 1 Utskrift... 2 Referensers utformning... 3 Referensernas ordning... 3 Böcker/Monografier...

Läs mer

som är särskilt anmärkningsvärda. För det första

som är särskilt anmärkningsvärda. För det första 65 med positiv laddning. Forskning uppfattas ofta som något självklart bra som inte behöver förklaras än mindre ifrågasättas. Forskningen växer i omfattning och blir på samma gång något allt vanligare

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 13:2005 UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 resultatdialog och framåtblick UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

Läs mer

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS)

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education) Rapport 31, (ISSN:1654-1421) Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd

Läs mer

Vis av erfarenhet olika strategier för undervisning i historia

Vis av erfarenhet olika strategier för undervisning i historia Rikskonferensen i ämnesdidaktik Kristianstad 4 5 maj 2006 Thomas Nygren thomas.nygren@gavle.se Gymnasielärare Gävle kommun Forskarstuderande Umeå Universitet Forum för ämnesdidaktik Högskolan i Gävle Abstract

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Alla läkare inte bara cheferna behöver utbildning i ledarskap

Alla läkare inte bara cheferna behöver utbildning i ledarskap Alla läkare inte bara cheferna behöver utbildning i ledarskap I samband med de omfattande strukturförändringar som sker inom vården ställs det allt högre krav på läkarna att vara inte enbart medicinska

Läs mer