Installationshandbok Tillvalsmoduler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok Tillvalsmoduler"

Transkript

1 Installationshandbok Tillvalsmoduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.40A Version (070724)

2 Installationshandbok för tillvalsmoduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version För senare förändringar eller tillägg hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. För installation av grundmodulerna hänvisas till separat installationshandbok. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. Acrobat, Acrobats logotyp, Adobe Reader, Adobe, Adobes logotyp, Adobe Acrobat, Distiller, PDF Writer och PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000 och Windows NT och XP, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. JMail är en produkt från Dimac. Btrieve, Pervasive och Pervasive 2000 är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2007 Unikum datasystem ab. Första upplagan juli 2007 Unikum datasystem ab Traktorvägen Lund Telefon Fax E-post insttm_340.* 24/ dok/akw 2

3 Installation av tillvalsmoduler i Pyramid Vid installation av Pyramids tillvalsmoduler ska en del olika åtgärder vidtas och inställningar göras. Specifika inställningar ska göras i samband med installation. För installation av Pyramids grundmoduler samt skrivarinställningar, läs Installationshandboken för Pyramids grundmoduler. Obs! En del moduler innehåller sökvägar och inställningar som bör ses över i de fall data kopieras från det skarpa bolaget till testbolaget. Detta för att undvika att filer i det skarpa bolaget påverkas. Severutiner Vid nyinstallation av eller uppgradering till Pyramid Business Studio sker konverteringar av Pyramids register oftast via automatik. I vissa fall kan det dock krävas manuell konvertering med hjälp av en så kallad severutin. Severutinen kontrollerar och uppdaterar berörda poster i Pyramids register. INSTALLATION AV MODUL I EFTERHAND När nya moduler installeras i en Pyramid som varit i drift kan det finnas severutiner som måste köras. Det finns även severutiner för att exempelvis initiera viss funktionalitet med automatik, dessa är frivilliga. I denna handbok beskrivs severutiner, som passar in på ovanstående kriterier, för respektive modul. Severutiner startas vanligtvis via rutin 870 Specialprogram. Skriv enbart in själva namnet för severutinen; 245, giki, osv. Severutinerna bör köras av en systemadministratör, alternativt en återförsäljare. 3

4 Innehåll Installation av tillvalsmoduler i Pyramid 3 Severutiner 3 Innehåll 4 Betalkort - Installation av mjuk- och hårdvara 6 Krav 6 Allmänt 6 Mjukvara 7 Installation av tillvalsmodul Betalkort 7 Installation Serverdel 7 Installation klientdel, allmänt 7 Installation av klientdel i vanligt nätverk (Strålfors) 7 Installation av klientdel i vanligt nätverk (alphyra) 7 MetaFrame eller TerminalServer 7 Installation av klientdel i MetaFrame/TerminalServer miljö 7 Aktivering av en arbetsplats (Alphyra) 9 Aktivering av en PIN-pad (Strålfors) 9 Betalkort Installationstips 9 Hårdvara 9 Magnetkortsläsare 9 PIN-Pads 9 E-brev & Factoring 12 Viktigt vid installation av version 3.39A 12 Viktigt vid installation av version 3.40A 12 EQ Plan 13 För att kunna installera kopplingen behövs följande: 13 Normal installation 13 Registrera EQ Plan 13 Om något blir fel 13 Filer 13 Fakturaarkiv 15 Inställningar 15 Flerlager 15 Seveflag 15 Sevefl01 15 Giroutbetalning 15 Sevegiki 15 Import Bokföring 16 Importrutiner 16 Kassa och Betalkort 17 Uppgradering från version tidigare än 3.36B 17 Registerkonvertering 17 Severutin - Seve259.D 17 Krav på innehåll i kvittoformaten 17 Kassautrustning - Inställningar i Pyramid 2 och Pyramid Business Studio 18 Allmänt 18 Kringutrustning 18 Koppling till klient 18 Inställning av COM-port 18 Windows 9x: 19 Windows NT eller XP: 19 Inställningar i Pyramid/PBS 19 Kvittoskrivare, allmänt 19 Kvittoskrivare, Rutin 841 Skrivare [Endast Pyramid 2] 19 Kvittoskrivare, Rutin 841 Skrivare [Endast PBS] 19 Kundisplay och Kassalåda, allmänt 20 Kundisplay och Kassalåda, Rutin 3180 Kassor [Endast Pyramid 2] 20 Kundisplay och Kassalåda, Rutin 872 Arbetsplatser [Endast PBS (Pyramid 3)] 20 Koppling över Citrix/TerminalServer 21 Sammanfattning 21 4

5 Frågor och svar 21 Allmänt 21 Pyramid Business Studio 22 Pyramid 2 22 Styrkoder för skrivare med mera 22 Svenska tecken på kvittot 22 Klippning av kvittot 23 Kunddisplay 23 Öppna kassalådan 24 Lagerplatser/batch 25 Sevelplk 25 Sevelpl2 25 Sevelpl1 25 Sevelplp 25 Sevelpln 25 Mobile Office 26 Mobile Office Online via Internet 26 WTS -Installation och konfiguration av Mobile Office 27 Katalogstruktur PBS 32 Katalogstruktur Mobile Office Offline 32 Information rörande Citrix/Terminal Server 33 Mobile Office Phone Edition 34 Installation av Mobile Office Web Edition 37 Mobile Office - Installation av servlet 40 OCR/Autogiro 43 SEVEOCR3 43 SEVEBETN 43 PDA Solutions 44 Pyramid SQL 46 Tidrapportering/Tidstämpling 47 PBS Tid version 3.38B 47 Hantering av Tidsaldon ändrade - Tag ut information före överföring! 47 Översikt ändringar som påverkar konvertering 47 Minimikrav 47 Övrigt 47 Uthyrning 48 Inför installationen 48 Efter installation 48 Seve Statistik 49 Valuta 50 5

6 Betalkort - Installation av mjuk- och hårdvara För tillvalsmodulen Betalkort ska installation av mjuk- samt hårdvara göras. Krav Följande krav ställs för att tillvalsmodulen Betalkort ska fungera. Fungerar endast i Pyramid Business Studio. Kräver att tillvalsmodulen Kassa finns installerad. Slutkunden måste ha ett avtal med Alphyra Nordic AB eller Strålfors. Obs! Endast en Pyramid kan vara igång samtidigt per arbetsstation. Detta på grund av koppling till externa filer bortom Unikums kontroll. Allmänt En allmän beskrivning av de delar som ingår. Kopplingsschema. Tillvalmodulen Betalkort kan kopplas mot de två stora operatörerna i Sverige nämligen Alphyra och Stålfors. I båda fallen ska förutom tillvalsmodulen Betalkort ska även en klientdel installeras samt en serverdel. KLIENTDEL Klientdelen består av ett antal filer som ska installeras/placeras på ett unikt ställe för varje arbetsplats (dator). SERVERDEL Är ett programpaket som ska installeras på en server i huset på ett sådant sätt att alla klienter har tillgång till denna server. ALPHYRA I Alphyras fall sker kommunikationen via TCP/IP på port 101 (normalt) vilket betyder att eventuella brandväggar på klient/serversidan måste släppa igenom trafik på aktuell port. Serverdelens kommunikation ut ur huset sker även den via TCP/IP på port 443 (normal), samma sak gäller för brandväggen ut ur huset. STRÅLFORS I Strålfors fall sker kommunikationen på annat sätt. Mappen där serverprogramvaran finns pekas ut med hjälp av UNC [se Det man bör tänka på i detta fall är att alla klienter har skriv, läs samt kör -behörighet i denna mapp. I båda fallen ska klienten ha skriv/läs-rättigheter i mappen där klientfilerna finns. 6

7 Tips! Obs! Mjukvara Behandlar installation av mjukvara för tillvalsmodulen Betalkort. Installation av tillvalsmodul Betalkort Se installationsanvisning för tillvalsmodul i Installationshandboken för grundmoduler. Inställningar i PBS bör göras i följande ordning 1. Fyll i fälten som finns i rutin 3140 (se hjälpfil). 2. Lägg upp kopplingar samt egenskaper för varje betalterminal i rutin 3141 (se hjälpfil). Installation Serverdel Den senaste versionen av Serverdelen hämtas från Alphyra eller Strålfors som även har nödvändig information om hur denna installeras. Installation klientdel, allmänt BAKGRUNDSINFORMATION Lite bakgrundsinformation om klientinstallationer för Betalkort. Klientfilerna från Alphyra samt Strålfors skapar/skriver i filer relativt var klientfilernas laddas från. Dessa filer har ett fixt namn. Därför är det av största vikt att endast en användare skriver i dessa filer. PBSs arbetsplatsinstallation (och många andra klientinstallationer) bygger på att mappen C:\WINDOWS är ett unikt ställe på varje dator och därmed uppfyller kraven som kan ställas på en klient. C:\WINDOWS är ett unikt ställe på varje dator men uppfyller inte alltid alla krav som ställs för en klient. Tydligast blir problemet i en MetaFrame/TerminalServer miljö, där det finns en dator men många klienter (användare). Installation av klientdel i vanligt nätverk (Strålfors) Klientfilerna för Strålfors hämtas av ÅF på Strålfors hemsida. Dessa filer ska läggas i mappen C:\WINDOWS på varje dator som avser använda sig av tillvalsmodulen Betalkort. Installation av klientdel i vanligt nätverk (alphyra) På varje PC som ska använda betalkort måste ett antal DLLer samt några textfiler installeras i systemkatalogen (C:\WINDOWS eller C:\WINNT). Detta görs med PBS arbetsplatsinstallation. MetaFrame eller TerminalServer Om någon av dessa används ska ingen arbetsplatsinstallation göras. Det löses på annat sätt, enligt nedan. De senaste klientfilerna finns även tillgängliga på Unikums ÅF-sidor. Dessa ska användas för att uppdatera klientfilerna. Installation av klientdel i MetaFrame/TerminalServer miljö ALLMÄNT I skrivande stund kan inte arbetsplatsinstallation av betalkortsklient göras i MetaFrame eller TerminalServer miljö. Anledningen är att klientfilerna installeras i C:\WINDOWS på servern, vilket betyder att alla som loggar in på aktuell server laddar dessa filer från ett och samma ställe vilket inte fungerar. I mappen EXTRA på installations-cdn för Pyramid finns ett antal filer vars namn startar med KORT, alla dessa filer hör till tillvalsmodulen betalkort. Läs PDF-filen för mer information. 7

8 INSTALLATION, VARIANT I Lämplig modell om endast en MetaFrame/TerminalServer finns. 3. Förutsättning: Alla användare som loggar in motsvarar en fysisk arbetsplats (dator). 4. Se till att klientfilerna inte finns i mappen C:\WINDOWS på servern. 5. Placera klientfilerna i mappen C:\Documents and Settings\användare på MetaFrame/TerminalServern för alla användare som ska kunna använda tillvalmodulen Betalkort. 6. Se till att miljövariabeln PATH innehåller mappen i förra punkten. Tips Lägg till/ändra PATH i övre fönstret. INSTALLATION, VARIANT II Lämplig modell i alla fall då varje användare har en hemmakatalog t.ex. H:\ som fysiskt är mappad till \\annan-server\användare. Modellen är mycket lämplig då flera lastbalanserade MetaFrame/TerminalServrar används. 7. Förutsättning: Alla användare som loggar in motsvarar en fysisk arbetsplats (dator). 8. Se till att klientfilerna inte finns i mappen C:\WINDOWS på servern. 9. Placera klientfilerna i användarens hemmakatalog för de användare som ska kunna använda tillvalmodulen Betalkort. 10. Se till att miljövariabeln PATH innehåller mappen i förra punkten (t.ex. H:\). 8

9 Aktivering av en arbetsplats (Alphyra) Förutom att fysiskt koppla in en magnetkortsläsare eller PIN-pad så måste arbetsstationen/betalstationen aktiveras. Första gången man drar ett kort på en station så laddas en fil ner från Alphyra. Denna fil kräver ett lösenord som kan fås från Alphyra. Obs Lösenordet gäller endast en dag och en kund. Man kan begära att få aktuellt lösenord för ett datum i framtiden. Aktivering av en PIN-pad (Strålfors) Förutom att fysiskt koppla in en PIN-pad så måste den laddas med rätt banknycklar. Se dokument från Strålfors samt F1-hjälpen rutin Betalkort Installationstips Hårdvara Information om hårdvara för tillvalsmodul Betalkort. Magnetkortsläsare I dagsläget stöds endast magnetkortsläsare som kopplas mellan tangentbordet och datorn. Secus har en magnetkortsläsare som fysiskt kopplas till en USB-port men simulerar ett tangentbord. Det rekommenderas att magnetkortsläsaren endast läser spår 2 ( Track 2 ). Obs Eftersom magnetkortsläsaren fungerar som ett tangentbord måste den gå att ställa in så att den kan simulera ett svenskt tangentbord. Normalt förutsätter läsaren att det är ett amerikanskt tangentbord den ska simulera. TEST AV MAGNETKORTSLÄSARE: För att enkelt testa om magnetkortsläsaren lämnar ifrån sig det den ska kan ni öppna till exempel Anteckningar och dra ett kort i läsaren. Följande ska ni då se. Spår 2 ser ut enligt följande: ;aaaaaaa=bbbbbb? ;(semikolon): Är starttecken. Detta tecken ligger på olika ställen på amerikanskt relativt svenskt tangentbord. aaaaaaa: Är kortnummer. =(likhetstecken): Separator. bbbbbb: Giltighetstiden plus lite andra tecken.?(frågetecken): Är sluttecknet. PIN-Pads Trots att både Alphyra och Strålfors använder sig av samma typ och modell av PIN-pads så kan de inte användas mot fel operatör. Se därför till att ni anger mot vilken operatör ni avser att använda PIN-paden mot. PIN-PAD MOT ALPHYRA En PIN-pad som fungerar med Betalkort tillverkas och säljs av Hypercom, den säljs även av Caspton. Det tar ca 4 veckor från beställning innan ni kan använda dessa. MJUKVARUINSTÄLLNING AV PED Om arbetsstationen har en PIN-pad så ska filen ppc.ini eventuellt modifieras. Filen finns där klientfilerna finns. 9

10 Nedan följer ett exempel på hur ppc.ini ser ut. ; ppc.ini (Swedish version) ; ; PPC.INI must reside on the same directory as PPC32.DLL. If not, or ; if not all values in the file are specified, default values will ; be loaded. ; Communication port ; com ; 1 = port com 1 ; 2 = port com 2 ; etc... ; baud ; 9600 = HFT101, HFT103 or HFT117 ; = HFT127 or P2100 ; Note! The baud rate can be seen in the PIN-pad display at ; startup. ; ; protocol ; 0 = HFT101, HFT103, HFT117 ; 1 = HFT127, P2100 [com] com= baud= protocol= ; Please do not change the following texts [text] defaulttext=välkommen clearscreentext= waittext=var GOD VÄNTA... swipecardtext=välkommen DRA KORT amountpintext=belopp: xx.yykod: amountentertext=belopp: xx.yyklar ELLER FEL nopintext=välj = EJ KOD pinretrytext=fel, FÖRSÖK IGENKOD: approvedtext=godkänt rejecttext=medges EJ canceltext=avbrutet signaturetext=lämna KORT OCH ID TILL SÄLJARE accountcredittext=välj KONTO ELLER KREDIT pinlastretrytext=sista FÖRSÖK KOD: pintext=var GOD ANGE PINKOD: waitamounttext=avvakta BELOPP.. accounttext=" KONTO " credittext=" KREDIT " ; Log level and number of day to keep logfile [log] log=4 maxlogdays=7 ; type ; 1 = HFT101 or P2100 ; 3 = HFT103 ; 7 = HFT117 or HFT127 ; rows has to be set to 4 for P2100 ; echo has to be set to 1 for HFT103 to give PIN feedback on ; computer screen [type] type= rows= echo= Tips Om ingen kontakt finns med PIN-paden eller den beter sig märkligt kan det bero på att filen ppc.ini inte hittas. 10

11 Lösning: Verifiera att filen finns i mappen för klientfilerna. Om så är fallet sätt miljövariabeln ppc_inidir till mappen för klientfilerna. PIN-PAD MOT STRÅLFORS En PIN-pad som fungerar med Betalkort tillverkas och säljs av Hypercom, den säljs även av Strålfors. Tips Strålfors har PIN-pads för omgående leverans. En egenhet som Strålfors har är att alla PIN-pads som kopplas mot en och samma serverdel måste vara av samma modell. Men borde inte vara något problem då de har ett stort lager. 11

12 E-brev & Factoring Dessa instruktioner gäller enbart dig som använder Factoring. Använder du E-brev utan Factoring kan du bortse från följande information. Obs! Du som kör PayEx (fd Faktab Finans) och har tillvalsmodul Valuta måste lägga valutakod #11183 I position 89 I blankettfoten. Avtal med PayEx om valutahantering krävs. Viktigt vid installation av version 3.39A Alla olika factoringvarianter levereras som paket. För att avgöra vilken variant som ska användas krävs att initieringsfiler kopieras från mappen PYPROG till aktuell datakatalog, exempelvis PYDATA. Därefter måste filerna redigeras. Detta är ett engångsförfarande vid installation! Vilka filer som måste kopieras beskrivs nedan. Filen factorin.ini måste kopieras innan modulens Factoringdelar kan användas. Filen factorin.ini i datakatalogen måste därefter redigeras. De tjänster som inte ska användas ska innehålla! i första positionen. I den filen som levereras är endast Posten ebrev framsläppt. Om t.ex. PayEx ska användas ska filen se ut enligt nedan:! factorin.ini! Avgör vilka ebrevs/factoringtjänster som skall vara tillängliga!posten ebrev KEEBRD01.UDI Faktab Finans KEEBRD10.UDI!Handelsbanken KEEBRD30.UDI!Strålfors KEEBRD40.UDI För varje variant som släpps fram måste respektive ini-fil också kopieras till datakatalogen. I dessa filer, oavsett variant, måste ett ID-nummer som lämnas av respektive företag samt mappen där utskriftsfiler lagras anges för att packeteringsprogrammet ska kunna arbeta. Denna mapp ska följa samma sökväg som anges på skrivaren i fältet Filnamn i rutin 841 Skrivare (se F1-hjälp för E-Brev och Factoring). Filerna är namngivna enligt respektive typ. Till exempel heter filen för PayEx faktab.ini, filen för Handelsbanken heter handbank.ini och filen för Strålfors heter strlfors.ini. ID-numret ska anges på första raden och mappen på andra raden. Andra raden måste avslutas med Enter. I vissa varianter förekommer mer information i filen och detta beskrivs i ini-filernas respektive manual. I aktuellt blankettset ska samtliga blanketter som ska användas kopplas. Det vanligaste är att en debet- och en kreditfaktura för varje tjänst ska användas. Factoring mot PayEx, Sparbanken Finn och Swedbank använder alla typen PayEx. Alla inställningar är identiska för dessa varianter. Viktigt vid installation av version 3.40A Factoringvarianterna levereras som paket och styrs från certifikatet. Inställningar för olika factoringvarianter görs i rutin 791 Egenskaper - ebrev & Factoring. Skrivare och mappar för utskriftsfiler måste skapas manuellt. Se F1-hjälp för E-brev och Factoring. 12

13 EQ Plan Här beskrivs installationsförfarandet för kopplingen mellan EQ Plan 3.4 och MPS i Pyramid Business Studio. Här beskrivs enbart EQ Plan-delen av installationen. Filerna finns i mappen eqplan\install under Pyramid. För att kunna installera kopplingen behövs följande: Installationsprogram för EQ Plan 3.4 (eqplan3.4.exe). Svenskt språkstöd för EQ Plan 3.4 (eqplan3.4_sve.exe). Pyramid Business Studio från Unikum med MPS och Grafisk planering. Installationsprogram för EQ Plan-delen av kopplingen (installpyramid.exe). Filförteckning finns sist på denna sida. Normal installation Installera EQ Plan på valfri plats, genom att köra filen eqplan3.4.exe. Vid Slutför, markera rutan Kör EQ Plan. Kör EQ Plan minst en gång för att filen eqplan.ini ska skapas. Installera tillägget för Pyramid genom att köra filen installpyramid.exe. Installera svenskt språkstöd för EQ Plan, genom att köra eqplan3.4_sve.exe. Installera EQ Plan Viewer genom att köra filerna viewer3.4.exe och viewer3.4_sve.exe. Obs! Kopplingen måste installeras i samma katalog som EQ Plan, eftersom den uppdaterar eqplan.ini i den katalog den själv installeras i. Verifiera att kopplingen installerats genom att starta EQ Plan (eqplan.exe) och kontrollera att det finns två menypunkter under Arkiv (File) med namnen Importera och Exportera. I dessa två menyval ska det sedan finnas undermenyer för respektive meny med namnen Importera från Pyramid och Exportera till Pyramid. Registrera EQ Plan För att registrera EQ Plan gör du så här: ALTERNATIV 1 Starta EQ Plan. I dialogen som visas finns en knapp med texten Registrera nu (alt. Register now ). Klicka på den. Ett formulär visas då. Fyll i formuläret och klicka på Skicka (alt. Submit ) längst ner för att skicka formuläret som e-post. Licenskoder och anvisningar skickas till den e-postadress som formuläret skickats från. ALTERNATIV 2 Kontakta Timemetrics via e-post eller telefon. Ha alla kunduppgifter redo! Följ anvisningarna som ges för att registrera EQ Plan. Om något blir fel Om något blir fel eller inte fungerar, kontakta i första hand Unikums supportavdelning. Filer eqplan3.4.exe eqplan3.4_sve.exe installpyramid.exe viewer3.4.exe viewer3.4_sve.exe installation av EQ Plan. installation av svenskt språkstöd för EQ Plan. installation av plug-in för Pyramid. installation av EQ Plan viewer. installation av svenskt språkstöd för EQ Plan viewer. 13

14 PLATS Installationsfilerna finns i mappen eqplan\install under Pyramidmappen. tips! Om Pyramid ger meddelande om Felaktig filstruktur vid Verkställ i rutin 6551, kan det bero på att Pyramid inte hittar mappen EQPlan\Pyfiles under Pyramidmappen. Mer om EQ Plan och rutin 6551 Grafisk Planering finns att läsa i F1-hjälp. 14

15 Fakturaarkiv Från och med Pyramid 3.34A använder fakturaarkivet PDF-filer för att lagra fakturor och kvitton. För att kunna se fakturorna krävs att Adobe Reader finns installerat på datorn. Adobe Reader kan laddas hem gratis på PDF-filer tillsammans med Adobe Reader på en lagringsbeständig CDskiva möter kraven på arkivering av fakturor. Inställningar En speciell arkivskrivare måste registreras i rutin 841 Skrivare. Nummer och namn är valfria, men Skrivare ska vara Utskrift till Pdf och filnamnet ska vara #11484##11401##11402#.PDF. Övriga fält behöver inte fyllas i. I rutin 791 Egenskaper Pyramid måste denna skrivare anges under Arkiv liksom mappen var filerna ska lagras. Observera att denna sökväg måste vara fullständig och får inte vara samma för olika databibliotek om flera sådana används. De mappar som ska användas måste skapas manuellt. Obs! Om testbolag finns och data kopieras över från det skarpa bolaget till testbolaget måste sökvägen ändras i testbolaget. Fakturorna från testbolaget hamnar annars I samma mapp som de verkliga fakturorna. Det finns även två valfria fält för e-post. I dessa kan ett standard-ämne, t.ex. Er faktura och en standardtext anges. Dessa går att redigera meddelandet innan det skickas. Obs! Efter installationen eller uppgraderingen är det nödvändigt att dessa inställningar görs, annars kommer inga fakturor eller kvitton att sparas i arkivet. Flerlager Seveflag Måste köras när tillvalsmodul Flerlager installeras i efterhand i en Pyramid som redan är i drift. Körs via rutin 870, knappen Specialprogram. Rutinen lägger huvudlager på inköp, order, tillverkningsorder, transaktioner, lagerplatser och serienummer samt skapar lager/artikel. Sevefl01 Valfri. Körs via rutin 870. Hämtar lagerplats från artikeln och lägger på lager/artikel. Giroutbetalning Sevegiki Specialrutinen sevegiki måste köras manuellt i de fall där tillvalsmodulen Giroutbetalning köpts till i samband med uppgraderingen till PBS. Severutinen körs via rutin 870, knappen Specialprogram. Rutinen skapar bankadresser för leverantörer och initierar girotyper. 15

16 Import Bokföring Uppgradering av Import Bokföring för Pyramid 2.55, 2.56 samt Pyramid Business Studio version 3.36B eller tidigare. Efter uppgradering och verifiering av Import Bokföring, måste filen Reimpko.rfd kopieras från mappen \PYPROG till mappen \PYDATA. Notera att filen ska finnas i båda mapparna, Pyprog och Pydata. Den avsedda filen är Reimpko.rfd 3kB, med datum 1/ Importrutiner Vid uppgradering från äldre Pyramidversion bör följande göras: Alla arbetsregister som inte är överförda måste antingen föras över eller raderas. Hanteringen av dessa är ändrad i den omskrivna modulen Importrutiner (fr.o.m 3.37B) och gamla register kan inte användas. Notera de egenskaper och inställningar ni har. Kontrollera dessa efter uppgraderingen och gör eventuella justeringar. 16

17 Kassa och Betalkort Uppgradering från version tidigare än 3.36B Denna version av kassamodulen är helt omgjord och är inte registermässigt kompatibel med tidigare versioner. Detta innebär att innan uppgradering sker bör följande åtgärder vidtas: Se till att kassajournalerna är utskrivna. Kontrollera att eventuella kassaavstämningar är klara. Inställningar av egenskaper, betalningssätt med mera måste göras om från början. Av den anledningen är det viktigt att en helt fristående, körbar version av det gamla systemet finns tillgängligt, alternativt att det finns utskrifter eller skärmdumpar av viktiga delar. Det som kallades Kassa i tidigare versioner har ersatts av Kassatyp och Kassalåda. Inställningar för kunddisplay samt lådöppning är flyttad till rutin 872 Arbetsplatser. Hanteringen av betalningssätt är ordentligt utbyggd. Det finns så många varianter av upplägg av dessa att detta register inte konverteras. Det gamla registret finns tillgängligt via rutin 1910, registret heter PYKABET. Avstämningen görs i en egen rutin och avstämning sker per kassalåda. NYA KVITTOFORMAT POSD Debetkvitto POSC Kreditkvitto POSI Tillgodokvitto POSS Signaturkvitto, endast om modul Betalkort finns POSA Förskottskvitto (delar kontant, resten faktureras) Registerkonvertering Registret Egenskaper Kassa konverteras manuellt i rutin 870. Streckkodsrutinen 3171 finns nu i standard Pyramid Business Studio som rutin 789. Severutin - Seve259.D Rutinen startas via rutin 870, knappen specialprogram och är frivillig att köra. Streckkodsrutinen 3171 finns från version 3.36B som rutin 789 i standard Pyramid Business Studio. För att flytta över gamla streckkoder från kassamodulen till det nya registret används severutin Seve259.D Obs! Hanteringen av Förpackningsantal och Enhet har utgått! Krav på innehåll i kvittoformaten Obs! Alphyra har rätt att häva avtalet mellan kund och Alphyra om inte kvittona innehåller den information som krävs. Läs mer i F1-hjälp för Kassa om dessa krav.. 17

18 Kassautrustning - Inställningar i Pyramid 2 och Pyramid Business Studio Allmänt Med kassautrustning menas någon av följande kringutrustning. Kringutrustning Kvittoskrivare Kassalåda Kunddisplay Streckkodsläsare (scanner) PIN-pad (för tillvalsmodulen Betalkort) Magnetkortsläsare Med mera. Dessa kopplas till lokal maskin (klient) på något av följande sätt. Viktigt Ovanstående hårdvara är tänkt att köras på EN maskin. Om ni har planer på att dela ut ovan hårdvara så den kan användas på mer än en maskin så bör ni tänka om! Köp en utrustning till varje maskin som har behov. Koppling till klient COM-PORT COM-porten måste initieras innan den kan användas. Detta innebär att bland annat hastigheten som data skickas med bestäms. Se separat avsnitt för hur detta går till. Viktigt Pyramid/PBS hanterar inte streckkodsläsare, magnetkortsläsare eller annan utrustning som lämnar data till Pyramid/PBS om de kopplas till COM-port. Undantaget PIN-pads samt de fall då det medföljer en tangentbordsemulator (d.v.s. utrustningen uppfattas av systemet som ett tangentbord). PARALLELLPORT Vanlig koppling för skrivare. USB Ett allt vanligare kopplingssätt. Viktigt Pyramid/PBS hanterar inte streckkodsläsare, magnetkortsläsare eller annan utrustning som lämnar data till Pyramid/PBS om de kopplas till USB-port. Undantaget de fall då det medföljer en tangentbordsemulator (d.v.s. utrustningen uppfattas av systemet som ett tangentbord) eller då det medföljer en drivrutin (till skrivare) MELLAN TANGENTBORD OCH DATOR Ett vanligt sätt att koppla t.ex. streckkodsläsare eller magnetskortsläsare. Om ni använder Citrix eller TerminalServer se separat avsnitt för viktig information. Inställning av COM-port En COM-port måste initieras innan användning. Om en drivrutin finns till kringutrustningen ställs detta in i denna. Men ofta finns det inte någon drivrutin. I detta fall finns här instruktioner över hur en COM-port initieras. Tips Detta ska endast göras om det inte finns någon drivrutin samt att utrustningen kopplas till en COM-port. 18

19 Ett relativt enkelt sätt att initiera en COM-port är att skapa en fil som heter comport.bat eller comport.cmd som sedan läggs i autostart för aktuell maskin så den körs vid varje start av maskinen. Innehållet i filen bör se ut enligt följande. Windows 9x: MODE COM1:96,N,8,1,N Windows NT eller XP: MODE COM1: BAUD=9600 PARITY=N DATA=8 STOP=1 I exemplen ovan anges den vanligaste inställningen (COM1 anger vilken port som inställningen avser). Windows ME Pyramid Business Studio stödjer inte operativsystemet Windows ME. Inställningar i Pyramid/PBS Förutom att fysiskt koppla in utrustningen behövs även en del inställningar göras i Pyramid/PBS. Denna del handlar om detta. Kvittoskrivare, allmänt Unikum rekommenderar att en drivare används till kvittoskrivare. Massvis med problem undviks (men ett par nya uppstår, t.ex. kassalådan kan inte öppnas med knappen Öppna kassalåda om kassalådan är kopplad till skrivaren och en drivrutin används [lösning: koppla lådan till en egen port]). Denna del handlar om när inte någon drivare används. Kvittoskrivare, Rutin 841 Skrivare [Endast Pyramid 2] Följande fält är speciellt viktiga. SKRIVARKOD Här anges den port som skrivaren är kopplad till. Exempelvis COM1 eller LPT1. PAPPERSTYP Mycket viktigt att man anger en papperstyp med längden = 0 (noll). START/SLUT-KOD Dessa koder används för att koppla in/ur kunddisplay eller till att få skrivaren att klippa. Dessa koder är beroende av vilken typ/modell av skrivare det är samt om och vilken kunddisplay som används. Det finns ingen standard, trots att många hävdar det. Se eget avsnitt för några vanliga styrkoder. Kvittoskrivare, Rutin 841 Skrivare [Endast PBS] Följande fält är speciellt viktiga. SKRIVARE Här väljs Utskrift till fil. PAPPERSTYP Mycket viktigt att en papperstyp med längden=0 (noll) anges. FILNAMN Här anges den port som skrivaren är kopplad till. Exempelvis COM1 eller LPT1. START/SLUT-KOD Dessa koder används för att koppla in/ur kunddisplay eller till att få skrivaren att klippa. Dessa koder är beroende av vilken typ/modell av skrivare det är samt om och vilken kunddisplay som används. Det finns ingen standard, trots att många hävdar det. Se eget avsnitt för några vanliga styrkoder. 19

20 Kundisplay och Kassalåda, allmänt Dessa brukar kopplas till kontakter på kvittoskrivaren (och sitter med andra ord på samma datorport som skrivaren) men kan kopplas till egen datorport (vilket rekommenderas om en drivrutin används för skrivaren). Kundisplay och Kassalåda, Rutin 3180 Kassor [Endast Pyramid 2] Välj aktuell kassa i rutin 3180 och ställ markören i fältet Signaturer. På högra sidan dyker följande viktiga fält upp. LÅDÖPPNING (PROGRAM) I detta fält anges det program som ska hantera öppnandet av kassalådan. Normalt ska det stå KAOPEN.UCD i detta fält (naturligtvis endast om det finns en kassalåda...). LÅDÖPPNING (SYSTEMKOMMANDO) Detta fält används för att förse programmet KAOPEN.UCD med data enligt följande sätt: 2 port styrkoder där 2 ska finnas av historiska skäl. Port anger till vilken port kassalådan är ansluten. Oftast är den kopplad till skrivaren, då ska porten som skrivaren är kopplad till anges (COM1, LPT1...) styrkoder här anges styrkoden (decimalt, separerat med komma) för att öppna kassalådan. Dessa koder är beroende av vilken skrivare som är ansluten. Se eget avsnitt för detaljer. Tips Om fältet Lådöppning (Program) lämnas blankt så försöker Pyramid att utföra det som står i Lådöppning (Systemkommando). Detta kan användas till att starta en kommandofil (t.ex. OPEN.CMD) som skickar rätt signal till kassalådan. DISPLAY I detta fält anges den modell av kunddisplay som är ansluten. Fältet är sökbart. Möjlighet finns att lägga upp eller förändra kunddisplayer i rutin Unikum levererar med följande kunddisplayer SCD400 avser stöd för kunddisplay STAR SCD400 från Secus eller Origum. DMD101 avser stöd för kunddisplay Epson DM-D101 II från Symtech eller PC-Pos. JT8003 avser stöd för kunddisplay Jarltech model 8003 (okänd leverantör) Tips Tips Om ovan modeller saknas används knappen Återställ register i rutin PORT Anger till vilken port kunddisplay är ansluten. Oftast är den kopplad till skrivaren, då ska porten som skrivaren är kopplad till anges (COM1, LPT1...) TEXTSET Anger vilket textset som ska användas. Fältet är sökbart. Själva Textset läggs upp/ändras i rutin 3184 samt texterna redigeras i rutin Om Textset saknas används knappen Återställ register i rutin Detta kommando återställer Textset samt tillhörande texter. Kundisplay och Kassalåda, Rutin 872 Arbetsplatser [Endast PBS (Pyramid 3)] Välj aktuell arbetsplats i rutin 872 Arbetsplatser och välj flik Kassautrustning. Följande viktiga fält finns på denna flik. LÅDÖPPNING (PORT) Anger till vilken port kassalådan är ansluten. Oftast är den kopplad till skrivaren, då ska porten som skrivaren är kopplad till anges ( COM1, LPT1...) 20

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601)

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601) Pyramid e-line Installation, konfiguration och design Handbok för version 3.40A (Version 1.2. 110601) e-line - Installation i Pyramid Business Studio Handbok för installation, konfiguration och design

Läs mer

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530)

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530) Pyramid Business Studio, version 3.40 Version 1.0 - (080530) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare

Läs mer

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429)

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429) CRM/Säljstöd Handbok Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100429) CRM-handbok för Pyramid Business Studio Handbok för CRM/Säljstöd Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005)

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (121005) Handbok för modul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Pyramid e-handel. Användarhandledning. Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10. (Version 1.1. 140919)

Pyramid e-handel. Användarhandledning. Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10. (Version 1.1. 140919) Pyramid e-handel Användarhandledning Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10 (Version 1.1. 140919) Pyramid e-line handbok för version 3.41A Användarhandledning för modulerna e-handel och e-kundtjänst

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Tidrapportering Web Edition

Tidrapportering Web Edition Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.0 - (101006) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006 Pyramid MPS Handbok, version 3.40 Andra utgåvan - Februari 2006 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmets tillvalsmodul

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612)

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.5 - (130612) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer