Installationshandbok Tillvalsmoduler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok Tillvalsmoduler"

Transkript

1 Installationshandbok Tillvalsmoduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.40A Version (070724)

2 Installationshandbok för tillvalsmoduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version För senare förändringar eller tillägg hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. För installation av grundmodulerna hänvisas till separat installationshandbok. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. Acrobat, Acrobats logotyp, Adobe Reader, Adobe, Adobes logotyp, Adobe Acrobat, Distiller, PDF Writer och PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000 och Windows NT och XP, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. JMail är en produkt från Dimac. Btrieve, Pervasive och Pervasive 2000 är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2007 Unikum datasystem ab. Första upplagan juli 2007 Unikum datasystem ab Traktorvägen Lund Telefon Fax E-post insttm_340.* 24/ dok/akw 2

3 Installation av tillvalsmoduler i Pyramid Vid installation av Pyramids tillvalsmoduler ska en del olika åtgärder vidtas och inställningar göras. Specifika inställningar ska göras i samband med installation. För installation av Pyramids grundmoduler samt skrivarinställningar, läs Installationshandboken för Pyramids grundmoduler. Obs! En del moduler innehåller sökvägar och inställningar som bör ses över i de fall data kopieras från det skarpa bolaget till testbolaget. Detta för att undvika att filer i det skarpa bolaget påverkas. Severutiner Vid nyinstallation av eller uppgradering till Pyramid Business Studio sker konverteringar av Pyramids register oftast via automatik. I vissa fall kan det dock krävas manuell konvertering med hjälp av en så kallad severutin. Severutinen kontrollerar och uppdaterar berörda poster i Pyramids register. INSTALLATION AV MODUL I EFTERHAND När nya moduler installeras i en Pyramid som varit i drift kan det finnas severutiner som måste köras. Det finns även severutiner för att exempelvis initiera viss funktionalitet med automatik, dessa är frivilliga. I denna handbok beskrivs severutiner, som passar in på ovanstående kriterier, för respektive modul. Severutiner startas vanligtvis via rutin 870 Specialprogram. Skriv enbart in själva namnet för severutinen; 245, giki, osv. Severutinerna bör köras av en systemadministratör, alternativt en återförsäljare. 3

4 Innehåll Installation av tillvalsmoduler i Pyramid 3 Severutiner 3 Innehåll 4 Betalkort - Installation av mjuk- och hårdvara 6 Krav 6 Allmänt 6 Mjukvara 7 Installation av tillvalsmodul Betalkort 7 Installation Serverdel 7 Installation klientdel, allmänt 7 Installation av klientdel i vanligt nätverk (Strålfors) 7 Installation av klientdel i vanligt nätverk (alphyra) 7 MetaFrame eller TerminalServer 7 Installation av klientdel i MetaFrame/TerminalServer miljö 7 Aktivering av en arbetsplats (Alphyra) 9 Aktivering av en PIN-pad (Strålfors) 9 Betalkort Installationstips 9 Hårdvara 9 Magnetkortsläsare 9 PIN-Pads 9 E-brev & Factoring 12 Viktigt vid installation av version 3.39A 12 Viktigt vid installation av version 3.40A 12 EQ Plan 13 För att kunna installera kopplingen behövs följande: 13 Normal installation 13 Registrera EQ Plan 13 Om något blir fel 13 Filer 13 Fakturaarkiv 15 Inställningar 15 Flerlager 15 Seveflag 15 Sevefl01 15 Giroutbetalning 15 Sevegiki 15 Import Bokföring 16 Importrutiner 16 Kassa och Betalkort 17 Uppgradering från version tidigare än 3.36B 17 Registerkonvertering 17 Severutin - Seve259.D 17 Krav på innehåll i kvittoformaten 17 Kassautrustning - Inställningar i Pyramid 2 och Pyramid Business Studio 18 Allmänt 18 Kringutrustning 18 Koppling till klient 18 Inställning av COM-port 18 Windows 9x: 19 Windows NT eller XP: 19 Inställningar i Pyramid/PBS 19 Kvittoskrivare, allmänt 19 Kvittoskrivare, Rutin 841 Skrivare [Endast Pyramid 2] 19 Kvittoskrivare, Rutin 841 Skrivare [Endast PBS] 19 Kundisplay och Kassalåda, allmänt 20 Kundisplay och Kassalåda, Rutin 3180 Kassor [Endast Pyramid 2] 20 Kundisplay och Kassalåda, Rutin 872 Arbetsplatser [Endast PBS (Pyramid 3)] 20 Koppling över Citrix/TerminalServer 21 Sammanfattning 21 4

5 Frågor och svar 21 Allmänt 21 Pyramid Business Studio 22 Pyramid 2 22 Styrkoder för skrivare med mera 22 Svenska tecken på kvittot 22 Klippning av kvittot 23 Kunddisplay 23 Öppna kassalådan 24 Lagerplatser/batch 25 Sevelplk 25 Sevelpl2 25 Sevelpl1 25 Sevelplp 25 Sevelpln 25 Mobile Office 26 Mobile Office Online via Internet 26 WTS -Installation och konfiguration av Mobile Office 27 Katalogstruktur PBS 32 Katalogstruktur Mobile Office Offline 32 Information rörande Citrix/Terminal Server 33 Mobile Office Phone Edition 34 Installation av Mobile Office Web Edition 37 Mobile Office - Installation av servlet 40 OCR/Autogiro 43 SEVEOCR3 43 SEVEBETN 43 PDA Solutions 44 Pyramid SQL 46 Tidrapportering/Tidstämpling 47 PBS Tid version 3.38B 47 Hantering av Tidsaldon ändrade - Tag ut information före överföring! 47 Översikt ändringar som påverkar konvertering 47 Minimikrav 47 Övrigt 47 Uthyrning 48 Inför installationen 48 Efter installation 48 Seve Statistik 49 Valuta 50 5

6 Betalkort - Installation av mjuk- och hårdvara För tillvalsmodulen Betalkort ska installation av mjuk- samt hårdvara göras. Krav Följande krav ställs för att tillvalsmodulen Betalkort ska fungera. Fungerar endast i Pyramid Business Studio. Kräver att tillvalsmodulen Kassa finns installerad. Slutkunden måste ha ett avtal med Alphyra Nordic AB eller Strålfors. Obs! Endast en Pyramid kan vara igång samtidigt per arbetsstation. Detta på grund av koppling till externa filer bortom Unikums kontroll. Allmänt En allmän beskrivning av de delar som ingår. Kopplingsschema. Tillvalmodulen Betalkort kan kopplas mot de två stora operatörerna i Sverige nämligen Alphyra och Stålfors. I båda fallen ska förutom tillvalsmodulen Betalkort ska även en klientdel installeras samt en serverdel. KLIENTDEL Klientdelen består av ett antal filer som ska installeras/placeras på ett unikt ställe för varje arbetsplats (dator). SERVERDEL Är ett programpaket som ska installeras på en server i huset på ett sådant sätt att alla klienter har tillgång till denna server. ALPHYRA I Alphyras fall sker kommunikationen via TCP/IP på port 101 (normalt) vilket betyder att eventuella brandväggar på klient/serversidan måste släppa igenom trafik på aktuell port. Serverdelens kommunikation ut ur huset sker även den via TCP/IP på port 443 (normal), samma sak gäller för brandväggen ut ur huset. STRÅLFORS I Strålfors fall sker kommunikationen på annat sätt. Mappen där serverprogramvaran finns pekas ut med hjälp av UNC [se Det man bör tänka på i detta fall är att alla klienter har skriv, läs samt kör -behörighet i denna mapp. I båda fallen ska klienten ha skriv/läs-rättigheter i mappen där klientfilerna finns. 6

7 Tips! Obs! Mjukvara Behandlar installation av mjukvara för tillvalsmodulen Betalkort. Installation av tillvalsmodul Betalkort Se installationsanvisning för tillvalsmodul i Installationshandboken för grundmoduler. Inställningar i PBS bör göras i följande ordning 1. Fyll i fälten som finns i rutin 3140 (se hjälpfil). 2. Lägg upp kopplingar samt egenskaper för varje betalterminal i rutin 3141 (se hjälpfil). Installation Serverdel Den senaste versionen av Serverdelen hämtas från Alphyra eller Strålfors som även har nödvändig information om hur denna installeras. Installation klientdel, allmänt BAKGRUNDSINFORMATION Lite bakgrundsinformation om klientinstallationer för Betalkort. Klientfilerna från Alphyra samt Strålfors skapar/skriver i filer relativt var klientfilernas laddas från. Dessa filer har ett fixt namn. Därför är det av största vikt att endast en användare skriver i dessa filer. PBSs arbetsplatsinstallation (och många andra klientinstallationer) bygger på att mappen C:\WINDOWS är ett unikt ställe på varje dator och därmed uppfyller kraven som kan ställas på en klient. C:\WINDOWS är ett unikt ställe på varje dator men uppfyller inte alltid alla krav som ställs för en klient. Tydligast blir problemet i en MetaFrame/TerminalServer miljö, där det finns en dator men många klienter (användare). Installation av klientdel i vanligt nätverk (Strålfors) Klientfilerna för Strålfors hämtas av ÅF på Strålfors hemsida. Dessa filer ska läggas i mappen C:\WINDOWS på varje dator som avser använda sig av tillvalsmodulen Betalkort. Installation av klientdel i vanligt nätverk (alphyra) På varje PC som ska använda betalkort måste ett antal DLLer samt några textfiler installeras i systemkatalogen (C:\WINDOWS eller C:\WINNT). Detta görs med PBS arbetsplatsinstallation. MetaFrame eller TerminalServer Om någon av dessa används ska ingen arbetsplatsinstallation göras. Det löses på annat sätt, enligt nedan. De senaste klientfilerna finns även tillgängliga på Unikums ÅF-sidor. Dessa ska användas för att uppdatera klientfilerna. Installation av klientdel i MetaFrame/TerminalServer miljö ALLMÄNT I skrivande stund kan inte arbetsplatsinstallation av betalkortsklient göras i MetaFrame eller TerminalServer miljö. Anledningen är att klientfilerna installeras i C:\WINDOWS på servern, vilket betyder att alla som loggar in på aktuell server laddar dessa filer från ett och samma ställe vilket inte fungerar. I mappen EXTRA på installations-cdn för Pyramid finns ett antal filer vars namn startar med KORT, alla dessa filer hör till tillvalsmodulen betalkort. Läs PDF-filen för mer information. 7

8 INSTALLATION, VARIANT I Lämplig modell om endast en MetaFrame/TerminalServer finns. 3. Förutsättning: Alla användare som loggar in motsvarar en fysisk arbetsplats (dator). 4. Se till att klientfilerna inte finns i mappen C:\WINDOWS på servern. 5. Placera klientfilerna i mappen C:\Documents and Settings\användare på MetaFrame/TerminalServern för alla användare som ska kunna använda tillvalmodulen Betalkort. 6. Se till att miljövariabeln PATH innehåller mappen i förra punkten. Tips Lägg till/ändra PATH i övre fönstret. INSTALLATION, VARIANT II Lämplig modell i alla fall då varje användare har en hemmakatalog t.ex. H:\ som fysiskt är mappad till \\annan-server\användare. Modellen är mycket lämplig då flera lastbalanserade MetaFrame/TerminalServrar används. 7. Förutsättning: Alla användare som loggar in motsvarar en fysisk arbetsplats (dator). 8. Se till att klientfilerna inte finns i mappen C:\WINDOWS på servern. 9. Placera klientfilerna i användarens hemmakatalog för de användare som ska kunna använda tillvalmodulen Betalkort. 10. Se till att miljövariabeln PATH innehåller mappen i förra punkten (t.ex. H:\). 8

9 Aktivering av en arbetsplats (Alphyra) Förutom att fysiskt koppla in en magnetkortsläsare eller PIN-pad så måste arbetsstationen/betalstationen aktiveras. Första gången man drar ett kort på en station så laddas en fil ner från Alphyra. Denna fil kräver ett lösenord som kan fås från Alphyra. Obs Lösenordet gäller endast en dag och en kund. Man kan begära att få aktuellt lösenord för ett datum i framtiden. Aktivering av en PIN-pad (Strålfors) Förutom att fysiskt koppla in en PIN-pad så måste den laddas med rätt banknycklar. Se dokument från Strålfors samt F1-hjälpen rutin Betalkort Installationstips Hårdvara Information om hårdvara för tillvalsmodul Betalkort. Magnetkortsläsare I dagsläget stöds endast magnetkortsläsare som kopplas mellan tangentbordet och datorn. Secus har en magnetkortsläsare som fysiskt kopplas till en USB-port men simulerar ett tangentbord. Det rekommenderas att magnetkortsläsaren endast läser spår 2 ( Track 2 ). Obs Eftersom magnetkortsläsaren fungerar som ett tangentbord måste den gå att ställa in så att den kan simulera ett svenskt tangentbord. Normalt förutsätter läsaren att det är ett amerikanskt tangentbord den ska simulera. TEST AV MAGNETKORTSLÄSARE: För att enkelt testa om magnetkortsläsaren lämnar ifrån sig det den ska kan ni öppna till exempel Anteckningar och dra ett kort i läsaren. Följande ska ni då se. Spår 2 ser ut enligt följande: ;aaaaaaa=bbbbbb? ;(semikolon): Är starttecken. Detta tecken ligger på olika ställen på amerikanskt relativt svenskt tangentbord. aaaaaaa: Är kortnummer. =(likhetstecken): Separator. bbbbbb: Giltighetstiden plus lite andra tecken.?(frågetecken): Är sluttecknet. PIN-Pads Trots att både Alphyra och Strålfors använder sig av samma typ och modell av PIN-pads så kan de inte användas mot fel operatör. Se därför till att ni anger mot vilken operatör ni avser att använda PIN-paden mot. PIN-PAD MOT ALPHYRA En PIN-pad som fungerar med Betalkort tillverkas och säljs av Hypercom, den säljs även av Caspton. Det tar ca 4 veckor från beställning innan ni kan använda dessa. MJUKVARUINSTÄLLNING AV PED Om arbetsstationen har en PIN-pad så ska filen ppc.ini eventuellt modifieras. Filen finns där klientfilerna finns. 9

10 Nedan följer ett exempel på hur ppc.ini ser ut. ; ppc.ini (Swedish version) ; ; PPC.INI must reside on the same directory as PPC32.DLL. If not, or ; if not all values in the file are specified, default values will ; be loaded. ; Communication port ; com ; 1 = port com 1 ; 2 = port com 2 ; etc... ; baud ; 9600 = HFT101, HFT103 or HFT117 ; = HFT127 or P2100 ; Note! The baud rate can be seen in the PIN-pad display at ; startup. ; ; protocol ; 0 = HFT101, HFT103, HFT117 ; 1 = HFT127, P2100 [com] com= baud= protocol= ; Please do not change the following texts [text] defaulttext=välkommen clearscreentext= waittext=var GOD VÄNTA... swipecardtext=välkommen DRA KORT amountpintext=belopp: xx.yykod: amountentertext=belopp: xx.yyklar ELLER FEL nopintext=välj = EJ KOD pinretrytext=fel, FÖRSÖK IGENKOD: approvedtext=godkänt rejecttext=medges EJ canceltext=avbrutet signaturetext=lämna KORT OCH ID TILL SÄLJARE accountcredittext=välj KONTO ELLER KREDIT pinlastretrytext=sista FÖRSÖK KOD: pintext=var GOD ANGE PINKOD: waitamounttext=avvakta BELOPP.. accounttext=" KONTO " credittext=" KREDIT " ; Log level and number of day to keep logfile [log] log=4 maxlogdays=7 ; type ; 1 = HFT101 or P2100 ; 3 = HFT103 ; 7 = HFT117 or HFT127 ; rows has to be set to 4 for P2100 ; echo has to be set to 1 for HFT103 to give PIN feedback on ; computer screen [type] type= rows= echo= Tips Om ingen kontakt finns med PIN-paden eller den beter sig märkligt kan det bero på att filen ppc.ini inte hittas. 10

11 Lösning: Verifiera att filen finns i mappen för klientfilerna. Om så är fallet sätt miljövariabeln ppc_inidir till mappen för klientfilerna. PIN-PAD MOT STRÅLFORS En PIN-pad som fungerar med Betalkort tillverkas och säljs av Hypercom, den säljs även av Strålfors. Tips Strålfors har PIN-pads för omgående leverans. En egenhet som Strålfors har är att alla PIN-pads som kopplas mot en och samma serverdel måste vara av samma modell. Men borde inte vara något problem då de har ett stort lager. 11

12 E-brev & Factoring Dessa instruktioner gäller enbart dig som använder Factoring. Använder du E-brev utan Factoring kan du bortse från följande information. Obs! Du som kör PayEx (fd Faktab Finans) och har tillvalsmodul Valuta måste lägga valutakod #11183 I position 89 I blankettfoten. Avtal med PayEx om valutahantering krävs. Viktigt vid installation av version 3.39A Alla olika factoringvarianter levereras som paket. För att avgöra vilken variant som ska användas krävs att initieringsfiler kopieras från mappen PYPROG till aktuell datakatalog, exempelvis PYDATA. Därefter måste filerna redigeras. Detta är ett engångsförfarande vid installation! Vilka filer som måste kopieras beskrivs nedan. Filen factorin.ini måste kopieras innan modulens Factoringdelar kan användas. Filen factorin.ini i datakatalogen måste därefter redigeras. De tjänster som inte ska användas ska innehålla! i första positionen. I den filen som levereras är endast Posten ebrev framsläppt. Om t.ex. PayEx ska användas ska filen se ut enligt nedan:! factorin.ini! Avgör vilka ebrevs/factoringtjänster som skall vara tillängliga!posten ebrev KEEBRD01.UDI Faktab Finans KEEBRD10.UDI!Handelsbanken KEEBRD30.UDI!Strålfors KEEBRD40.UDI För varje variant som släpps fram måste respektive ini-fil också kopieras till datakatalogen. I dessa filer, oavsett variant, måste ett ID-nummer som lämnas av respektive företag samt mappen där utskriftsfiler lagras anges för att packeteringsprogrammet ska kunna arbeta. Denna mapp ska följa samma sökväg som anges på skrivaren i fältet Filnamn i rutin 841 Skrivare (se F1-hjälp för E-Brev och Factoring). Filerna är namngivna enligt respektive typ. Till exempel heter filen för PayEx faktab.ini, filen för Handelsbanken heter handbank.ini och filen för Strålfors heter strlfors.ini. ID-numret ska anges på första raden och mappen på andra raden. Andra raden måste avslutas med Enter. I vissa varianter förekommer mer information i filen och detta beskrivs i ini-filernas respektive manual. I aktuellt blankettset ska samtliga blanketter som ska användas kopplas. Det vanligaste är att en debet- och en kreditfaktura för varje tjänst ska användas. Factoring mot PayEx, Sparbanken Finn och Swedbank använder alla typen PayEx. Alla inställningar är identiska för dessa varianter. Viktigt vid installation av version 3.40A Factoringvarianterna levereras som paket och styrs från certifikatet. Inställningar för olika factoringvarianter görs i rutin 791 Egenskaper - ebrev & Factoring. Skrivare och mappar för utskriftsfiler måste skapas manuellt. Se F1-hjälp för E-brev och Factoring. 12

13 EQ Plan Här beskrivs installationsförfarandet för kopplingen mellan EQ Plan 3.4 och MPS i Pyramid Business Studio. Här beskrivs enbart EQ Plan-delen av installationen. Filerna finns i mappen eqplan\install under Pyramid. För att kunna installera kopplingen behövs följande: Installationsprogram för EQ Plan 3.4 (eqplan3.4.exe). Svenskt språkstöd för EQ Plan 3.4 (eqplan3.4_sve.exe). Pyramid Business Studio från Unikum med MPS och Grafisk planering. Installationsprogram för EQ Plan-delen av kopplingen (installpyramid.exe). Filförteckning finns sist på denna sida. Normal installation Installera EQ Plan på valfri plats, genom att köra filen eqplan3.4.exe. Vid Slutför, markera rutan Kör EQ Plan. Kör EQ Plan minst en gång för att filen eqplan.ini ska skapas. Installera tillägget för Pyramid genom att köra filen installpyramid.exe. Installera svenskt språkstöd för EQ Plan, genom att köra eqplan3.4_sve.exe. Installera EQ Plan Viewer genom att köra filerna viewer3.4.exe och viewer3.4_sve.exe. Obs! Kopplingen måste installeras i samma katalog som EQ Plan, eftersom den uppdaterar eqplan.ini i den katalog den själv installeras i. Verifiera att kopplingen installerats genom att starta EQ Plan (eqplan.exe) och kontrollera att det finns två menypunkter under Arkiv (File) med namnen Importera och Exportera. I dessa två menyval ska det sedan finnas undermenyer för respektive meny med namnen Importera från Pyramid och Exportera till Pyramid. Registrera EQ Plan För att registrera EQ Plan gör du så här: ALTERNATIV 1 Starta EQ Plan. I dialogen som visas finns en knapp med texten Registrera nu (alt. Register now ). Klicka på den. Ett formulär visas då. Fyll i formuläret och klicka på Skicka (alt. Submit ) längst ner för att skicka formuläret som e-post. Licenskoder och anvisningar skickas till den e-postadress som formuläret skickats från. ALTERNATIV 2 Kontakta Timemetrics via e-post eller telefon. Ha alla kunduppgifter redo! Följ anvisningarna som ges för att registrera EQ Plan. Om något blir fel Om något blir fel eller inte fungerar, kontakta i första hand Unikums supportavdelning. Filer eqplan3.4.exe eqplan3.4_sve.exe installpyramid.exe viewer3.4.exe viewer3.4_sve.exe installation av EQ Plan. installation av svenskt språkstöd för EQ Plan. installation av plug-in för Pyramid. installation av EQ Plan viewer. installation av svenskt språkstöd för EQ Plan viewer. 13

14 PLATS Installationsfilerna finns i mappen eqplan\install under Pyramidmappen. tips! Om Pyramid ger meddelande om Felaktig filstruktur vid Verkställ i rutin 6551, kan det bero på att Pyramid inte hittar mappen EQPlan\Pyfiles under Pyramidmappen. Mer om EQ Plan och rutin 6551 Grafisk Planering finns att läsa i F1-hjälp. 14

15 Fakturaarkiv Från och med Pyramid 3.34A använder fakturaarkivet PDF-filer för att lagra fakturor och kvitton. För att kunna se fakturorna krävs att Adobe Reader finns installerat på datorn. Adobe Reader kan laddas hem gratis på PDF-filer tillsammans med Adobe Reader på en lagringsbeständig CDskiva möter kraven på arkivering av fakturor. Inställningar En speciell arkivskrivare måste registreras i rutin 841 Skrivare. Nummer och namn är valfria, men Skrivare ska vara Utskrift till Pdf och filnamnet ska vara #11484##11401##11402#.PDF. Övriga fält behöver inte fyllas i. I rutin 791 Egenskaper Pyramid måste denna skrivare anges under Arkiv liksom mappen var filerna ska lagras. Observera att denna sökväg måste vara fullständig och får inte vara samma för olika databibliotek om flera sådana används. De mappar som ska användas måste skapas manuellt. Obs! Om testbolag finns och data kopieras över från det skarpa bolaget till testbolaget måste sökvägen ändras i testbolaget. Fakturorna från testbolaget hamnar annars I samma mapp som de verkliga fakturorna. Det finns även två valfria fält för e-post. I dessa kan ett standard-ämne, t.ex. Er faktura och en standardtext anges. Dessa går att redigera meddelandet innan det skickas. Obs! Efter installationen eller uppgraderingen är det nödvändigt att dessa inställningar görs, annars kommer inga fakturor eller kvitton att sparas i arkivet. Flerlager Seveflag Måste köras när tillvalsmodul Flerlager installeras i efterhand i en Pyramid som redan är i drift. Körs via rutin 870, knappen Specialprogram. Rutinen lägger huvudlager på inköp, order, tillverkningsorder, transaktioner, lagerplatser och serienummer samt skapar lager/artikel. Sevefl01 Valfri. Körs via rutin 870. Hämtar lagerplats från artikeln och lägger på lager/artikel. Giroutbetalning Sevegiki Specialrutinen sevegiki måste köras manuellt i de fall där tillvalsmodulen Giroutbetalning köpts till i samband med uppgraderingen till PBS. Severutinen körs via rutin 870, knappen Specialprogram. Rutinen skapar bankadresser för leverantörer och initierar girotyper. 15

16 Import Bokföring Uppgradering av Import Bokföring för Pyramid 2.55, 2.56 samt Pyramid Business Studio version 3.36B eller tidigare. Efter uppgradering och verifiering av Import Bokföring, måste filen Reimpko.rfd kopieras från mappen \PYPROG till mappen \PYDATA. Notera att filen ska finnas i båda mapparna, Pyprog och Pydata. Den avsedda filen är Reimpko.rfd 3kB, med datum 1/ Importrutiner Vid uppgradering från äldre Pyramidversion bör följande göras: Alla arbetsregister som inte är överförda måste antingen föras över eller raderas. Hanteringen av dessa är ändrad i den omskrivna modulen Importrutiner (fr.o.m 3.37B) och gamla register kan inte användas. Notera de egenskaper och inställningar ni har. Kontrollera dessa efter uppgraderingen och gör eventuella justeringar. 16

17 Kassa och Betalkort Uppgradering från version tidigare än 3.36B Denna version av kassamodulen är helt omgjord och är inte registermässigt kompatibel med tidigare versioner. Detta innebär att innan uppgradering sker bör följande åtgärder vidtas: Se till att kassajournalerna är utskrivna. Kontrollera att eventuella kassaavstämningar är klara. Inställningar av egenskaper, betalningssätt med mera måste göras om från början. Av den anledningen är det viktigt att en helt fristående, körbar version av det gamla systemet finns tillgängligt, alternativt att det finns utskrifter eller skärmdumpar av viktiga delar. Det som kallades Kassa i tidigare versioner har ersatts av Kassatyp och Kassalåda. Inställningar för kunddisplay samt lådöppning är flyttad till rutin 872 Arbetsplatser. Hanteringen av betalningssätt är ordentligt utbyggd. Det finns så många varianter av upplägg av dessa att detta register inte konverteras. Det gamla registret finns tillgängligt via rutin 1910, registret heter PYKABET. Avstämningen görs i en egen rutin och avstämning sker per kassalåda. NYA KVITTOFORMAT POSD Debetkvitto POSC Kreditkvitto POSI Tillgodokvitto POSS Signaturkvitto, endast om modul Betalkort finns POSA Förskottskvitto (delar kontant, resten faktureras) Registerkonvertering Registret Egenskaper Kassa konverteras manuellt i rutin 870. Streckkodsrutinen 3171 finns nu i standard Pyramid Business Studio som rutin 789. Severutin - Seve259.D Rutinen startas via rutin 870, knappen specialprogram och är frivillig att köra. Streckkodsrutinen 3171 finns från version 3.36B som rutin 789 i standard Pyramid Business Studio. För att flytta över gamla streckkoder från kassamodulen till det nya registret används severutin Seve259.D Obs! Hanteringen av Förpackningsantal och Enhet har utgått! Krav på innehåll i kvittoformaten Obs! Alphyra har rätt att häva avtalet mellan kund och Alphyra om inte kvittona innehåller den information som krävs. Läs mer i F1-hjälp för Kassa om dessa krav.. 17

18 Kassautrustning - Inställningar i Pyramid 2 och Pyramid Business Studio Allmänt Med kassautrustning menas någon av följande kringutrustning. Kringutrustning Kvittoskrivare Kassalåda Kunddisplay Streckkodsläsare (scanner) PIN-pad (för tillvalsmodulen Betalkort) Magnetkortsläsare Med mera. Dessa kopplas till lokal maskin (klient) på något av följande sätt. Viktigt Ovanstående hårdvara är tänkt att köras på EN maskin. Om ni har planer på att dela ut ovan hårdvara så den kan användas på mer än en maskin så bör ni tänka om! Köp en utrustning till varje maskin som har behov. Koppling till klient COM-PORT COM-porten måste initieras innan den kan användas. Detta innebär att bland annat hastigheten som data skickas med bestäms. Se separat avsnitt för hur detta går till. Viktigt Pyramid/PBS hanterar inte streckkodsläsare, magnetkortsläsare eller annan utrustning som lämnar data till Pyramid/PBS om de kopplas till COM-port. Undantaget PIN-pads samt de fall då det medföljer en tangentbordsemulator (d.v.s. utrustningen uppfattas av systemet som ett tangentbord). PARALLELLPORT Vanlig koppling för skrivare. USB Ett allt vanligare kopplingssätt. Viktigt Pyramid/PBS hanterar inte streckkodsläsare, magnetkortsläsare eller annan utrustning som lämnar data till Pyramid/PBS om de kopplas till USB-port. Undantaget de fall då det medföljer en tangentbordsemulator (d.v.s. utrustningen uppfattas av systemet som ett tangentbord) eller då det medföljer en drivrutin (till skrivare) MELLAN TANGENTBORD OCH DATOR Ett vanligt sätt att koppla t.ex. streckkodsläsare eller magnetskortsläsare. Om ni använder Citrix eller TerminalServer se separat avsnitt för viktig information. Inställning av COM-port En COM-port måste initieras innan användning. Om en drivrutin finns till kringutrustningen ställs detta in i denna. Men ofta finns det inte någon drivrutin. I detta fall finns här instruktioner över hur en COM-port initieras. Tips Detta ska endast göras om det inte finns någon drivrutin samt att utrustningen kopplas till en COM-port. 18

19 Ett relativt enkelt sätt att initiera en COM-port är att skapa en fil som heter comport.bat eller comport.cmd som sedan läggs i autostart för aktuell maskin så den körs vid varje start av maskinen. Innehållet i filen bör se ut enligt följande. Windows 9x: MODE COM1:96,N,8,1,N Windows NT eller XP: MODE COM1: BAUD=9600 PARITY=N DATA=8 STOP=1 I exemplen ovan anges den vanligaste inställningen (COM1 anger vilken port som inställningen avser). Windows ME Pyramid Business Studio stödjer inte operativsystemet Windows ME. Inställningar i Pyramid/PBS Förutom att fysiskt koppla in utrustningen behövs även en del inställningar göras i Pyramid/PBS. Denna del handlar om detta. Kvittoskrivare, allmänt Unikum rekommenderar att en drivare används till kvittoskrivare. Massvis med problem undviks (men ett par nya uppstår, t.ex. kassalådan kan inte öppnas med knappen Öppna kassalåda om kassalådan är kopplad till skrivaren och en drivrutin används [lösning: koppla lådan till en egen port]). Denna del handlar om när inte någon drivare används. Kvittoskrivare, Rutin 841 Skrivare [Endast Pyramid 2] Följande fält är speciellt viktiga. SKRIVARKOD Här anges den port som skrivaren är kopplad till. Exempelvis COM1 eller LPT1. PAPPERSTYP Mycket viktigt att man anger en papperstyp med längden = 0 (noll). START/SLUT-KOD Dessa koder används för att koppla in/ur kunddisplay eller till att få skrivaren att klippa. Dessa koder är beroende av vilken typ/modell av skrivare det är samt om och vilken kunddisplay som används. Det finns ingen standard, trots att många hävdar det. Se eget avsnitt för några vanliga styrkoder. Kvittoskrivare, Rutin 841 Skrivare [Endast PBS] Följande fält är speciellt viktiga. SKRIVARE Här väljs Utskrift till fil. PAPPERSTYP Mycket viktigt att en papperstyp med längden=0 (noll) anges. FILNAMN Här anges den port som skrivaren är kopplad till. Exempelvis COM1 eller LPT1. START/SLUT-KOD Dessa koder används för att koppla in/ur kunddisplay eller till att få skrivaren att klippa. Dessa koder är beroende av vilken typ/modell av skrivare det är samt om och vilken kunddisplay som används. Det finns ingen standard, trots att många hävdar det. Se eget avsnitt för några vanliga styrkoder. 19

20 Kundisplay och Kassalåda, allmänt Dessa brukar kopplas till kontakter på kvittoskrivaren (och sitter med andra ord på samma datorport som skrivaren) men kan kopplas till egen datorport (vilket rekommenderas om en drivrutin används för skrivaren). Kundisplay och Kassalåda, Rutin 3180 Kassor [Endast Pyramid 2] Välj aktuell kassa i rutin 3180 och ställ markören i fältet Signaturer. På högra sidan dyker följande viktiga fält upp. LÅDÖPPNING (PROGRAM) I detta fält anges det program som ska hantera öppnandet av kassalådan. Normalt ska det stå KAOPEN.UCD i detta fält (naturligtvis endast om det finns en kassalåda...). LÅDÖPPNING (SYSTEMKOMMANDO) Detta fält används för att förse programmet KAOPEN.UCD med data enligt följande sätt: 2 port styrkoder där 2 ska finnas av historiska skäl. Port anger till vilken port kassalådan är ansluten. Oftast är den kopplad till skrivaren, då ska porten som skrivaren är kopplad till anges (COM1, LPT1...) styrkoder här anges styrkoden (decimalt, separerat med komma) för att öppna kassalådan. Dessa koder är beroende av vilken skrivare som är ansluten. Se eget avsnitt för detaljer. Tips Om fältet Lådöppning (Program) lämnas blankt så försöker Pyramid att utföra det som står i Lådöppning (Systemkommando). Detta kan användas till att starta en kommandofil (t.ex. OPEN.CMD) som skickar rätt signal till kassalådan. DISPLAY I detta fält anges den modell av kunddisplay som är ansluten. Fältet är sökbart. Möjlighet finns att lägga upp eller förändra kunddisplayer i rutin Unikum levererar med följande kunddisplayer SCD400 avser stöd för kunddisplay STAR SCD400 från Secus eller Origum. DMD101 avser stöd för kunddisplay Epson DM-D101 II från Symtech eller PC-Pos. JT8003 avser stöd för kunddisplay Jarltech model 8003 (okänd leverantör) Tips Tips Om ovan modeller saknas används knappen Återställ register i rutin PORT Anger till vilken port kunddisplay är ansluten. Oftast är den kopplad till skrivaren, då ska porten som skrivaren är kopplad till anges (COM1, LPT1...) TEXTSET Anger vilket textset som ska användas. Fältet är sökbart. Själva Textset läggs upp/ändras i rutin 3184 samt texterna redigeras i rutin Om Textset saknas används knappen Återställ register i rutin Detta kommando återställer Textset samt tillhörande texter. Kundisplay och Kassalåda, Rutin 872 Arbetsplatser [Endast PBS (Pyramid 3)] Välj aktuell arbetsplats i rutin 872 Arbetsplatser och välj flik Kassautrustning. Följande viktiga fält finns på denna flik. LÅDÖPPNING (PORT) Anger till vilken port kassalådan är ansluten. Oftast är den kopplad till skrivaren, då ska porten som skrivaren är kopplad till anges ( COM1, LPT1...) 20

Kassautrustning. Inställningar i Pyramid 2 och Pyramid Business Studio. Version 1.2 - (100817) 2010-08-17. Kassa_Kringutrustning_pyramid.

Kassautrustning. Inställningar i Pyramid 2 och Pyramid Business Studio. Version 1.2 - (100817) 2010-08-17. Kassa_Kringutrustning_pyramid. 2010-08-17 Kassautrustning Inställningar i Pyramid 2 och Pyramid Business Studio Version 1.2 - (100817) Kassa_Kringutrustning_pyramid.doc / Sid 1 Dokumentet beskriver hur kassautrustning kopplas in för

Läs mer

EQ Plan - Installation

EQ Plan - Installation EQ Plan - Installation Gäller EQ Plan version 3.6 (Version 1.0. 081009) Anvisning för installationsförfarandet vid kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Gäller version 3.37 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211)

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100211) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A Pyramid SMS Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden Version 3.39A Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden, version 3.39A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724)

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Pyramid SMS Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Manual för SMS-hantering i version 3.40A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. För senare förändringar eller tillägg,

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i

Läs mer

Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning

Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Pyramid Tidrapportering, version 3.41A Version 1.0 - (131018) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215)

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.2 - (110215) Handbok för tillvalsmdoul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

CTI - telefonikoppling

CTI - telefonikoppling Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.4 - (100618) Handbok för tillvalsmodul CTI telefonikoppling i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan Operationsstämpling Rutin 523 Körplan MPS i Pyramid Business Studio Version 1.0 - (120613) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

e-säljare Kund Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929)

e-säljare Kund Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929) Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929) Handbok för för Pyramid Business Studio och Windows. Anvisningarna gäller inställningar i Pyramid för att kunna tillhandahålla tjänsterna i appen för

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Anpassa Pyramids skrivbord

Anpassa Pyramids skrivbord Anpassa Pyramids skrivbord Pyramid Business Studio, från 3.40B Version 1.1 - (120125) Beskrivning av anpassning av skrivbordet i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40A Version 1.4 - (12082) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40A. För

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Nya e-line - Uppgradering från tidigare version

Nya e-line - Uppgradering från tidigare version Nya e-line - Uppgradering från tidigare version Pyramid e-line från version 3.41A Version 1.2 - (130326) Handbok vid uppgradering från gamla till nya e-line i Pyramid Business Studio för användning med

Läs mer

PTC - Pyramidtjänster

PTC - Pyramidtjänster PTC - Pyramidtjänster Installationsanvisning och användarmanual Pyramid Business Studio Version 3.39A sp8 Dokumentation gäller PTC-tjänst för Pyramid Business Studio, från version 3.39A servicepack 8,

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.40B Version 2.1 - (120528) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.4 - (150604) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.

Läs mer

Intrastathantering i Pyramid Business Studio

Intrastathantering i Pyramid Business Studio Intrastathantering i Pyramid Business Studio Gäller från version 3.41A Version 1.1 - (150427) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.42A (Version 1.6 150911) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Tidrapportering Web Edition

Tidrapportering Web Edition Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.0 - (101006) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar

Läs mer

Användarhandledning för koppling av dokument

Användarhandledning för koppling av dokument nvändarhandledning Modul: lla vser: Koppla dokument i 3L 2006 1[11] nvändarhandledning för koppling av dokument Olika typer av dokument kan kopplas till poster i en 3L-databas. Exempelvis kan en eller

Läs mer

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005)

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (121005) Handbok för modul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.39 (Version 1.12. 080516) Anvisning för installation och uppdatering av programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.41A (Version 2.0. 150709) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Servicepack 13 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2013-01-23) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

e-säljare Pyramid - användarhandledning

e-säljare Pyramid - användarhandledning - användarhandledning Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141210 Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Pyramid Business Intelligence. Affärsinformation från Pyramid i din smartphone eller läsplatta (150225)

Pyramid Business Intelligence. Affärsinformation från Pyramid i din smartphone eller läsplatta (150225) Pyramid Business Intelligence Affärsinformation från Pyramid i din smartphone eller läsplatta (150225) Pyramid Business Intelligence (BI) Med Pyramid Business Intelligence (BI) kan du enkelt få ut samlad

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Konfigurering och driftsättning

Konfigurering och driftsättning 1 (40) Ladok Nouveau Ändringshistorik Av Kommentar Granskare/Godk ännare 2010-03-15 sbm Utkast 2010-04-27 sbm Uppdaterat inför majleveransen 2010-06-10 2010-09-02 sbm sbm Visual C++ Runtime kräver Windows

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Pyramid Mobile Office

Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office Det mobila kontoret - Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-31) Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office - det mobila kontoret - delas in efter användningsområde på olika

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

INFOSTUDIO Pyramid Business Studio

INFOSTUDIO Pyramid Business Studio INFOSTUDIO Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 (2017-05-04) Allmänt INMATNING MED $ ERSÄTTNING Gäller icke-omskrivna rutiner. Benämningsfält med fler än ett dollartecken fungerar inte. Det är nu åtgärdat. SKYDDADE DATABASER

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer