Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel"

Transkript

1 Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1

2 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation! 7 Sätt strukturen i din presentation! 9 Inledningen - Att lätta upp stämningen! 9 Tydliggör ditt mål! 10 Avgränsa dina avsnitt! 10 Korta avbrott! 10 Summera! 11 Bekräfta ditt mål! 11 Avslut! 11 Budskap! 13 Förbered presentationen av ditt budskap! 13 Att säga - Muntlig presentation! 13 Att visa - Visuell information! 13 Att låta prova - Praktisk information! 14 Lokalen! 15 Den optimala lokalen! 15 Lokalens form! 15 Ljud! 15 Ljus! 16 Projektorer! 16 2

3 Trådlöst nätverk! 16 Whiteboard! 16 Blädderblock! 17 Bord eller talarstol på podiet! 17 Bord för åhörarna! 17 Anteckningsmaterial! 17 Förfriskningar! 17 Klimat! 17 Mingelutrymme! 17 Grupprum! 17 Lokaler i praktiken! 18 Det hopslagna rummen! 18 Kvadraten! 18 En udda men bra lokal! 18 Att välja lokal! 20 Lokalens läge! 20 Lokalens storlek! 21 Tillgång till utrustning! 21 Genomförandet! 22 Mental förberedelse! 22 Nervositeten! 22 Enkel avslappningsövning! 22 Mycket är redan gjort! 22 Bygg upp känslan - och behåll den! 22 Det muntliga framträdandet! 24 Rösten! 24 3

4 Få folk att lyssna! 24 I dansen är ni två - och det är du som för! 25 Din publik är ditt hjälpmedel! 26 Möt de olika karaktärerna! 27 Den tysta! 27 Den aktivt intresserade! 27 Den som vill visa att han kan och kanske sätta dig på det hala! 27 Det visuella framträdandet! 29 Projektor! 29 Film och stillbilder! 29 Textdokument! 30 Programvaror! 30 Powerpoint och Keynote! 31 Whiteboard! 32 Blädderblock! 32 Demonstrationsutrustning! 32 Praktiska moment! 34 Utvärdering! 35 Dra lärdom! 35 Nyttan med en utvärdering! 35 Körschema! 37 Nyttan med ett körschema! 37 Exempel på körschema! 37 Utvärdering! 39 Exempel på utvärderingsenkät! 39 4

5 Avslappningsövningar! 42 Mindfullness - sinnesnärvaro! 42 Rösten! 42 Käkar! 42 5

6 Inledning Alla kan vi hamna i en situation där vi förväntas genomföra en muntlig presentation inför en större eller mindre grupp människor. Kanske har vi valt det frivilligt, just därför att vi själva tycker det är viktigt att förmedla något. Eller så har vi blivit ombedda att göra en presentation. Kanske har chefen på arbetsplatsen, ledaren i fritidsorganisationen eller någon annan person i vår närhet bett oss att presentera något. För de allra flesta människor är det förknippat med en stor ångest att tala inför andra. Många av oss gör det väldigt sällan och blir rädda inför tanken att göra bort oss. Vi är inte vana att ställa oss inför andras granskning på det sätt som vi faktiskt gör när vi pratar inför en grupp människor. Jag har lätt att känna igen den skräck man kan uppleva. Som dryg 25-åring, och anställd på Ericsson, utvecklade jag ett datorprogram som andra förväntades använda som hjälpmedel vid test av dåtidens telefonväxlar, AXE. Jag kan lätt minnas de situationer då jag presenterade mitt program inför skeptiska medarbetare som kritiskt undrade vad denna nya programvara skulle vara bra för. Den oro jag kände för att mitt program inte skulle uppfylla sitt syfte, och vara bra nog, var ingenting mot den ångest jag kände inför att jag skulle prata framför alla dessa människor. Jag tror att du, som nu kanske står i en situation liknande den jag stod i då, kan känna dig lugn. Det går att övervinna ångesten. Idag trivs jag när jag står som lärare inför större grupper. Ju större grupper jag har framför mig, desto mer engagerad blir jag. Jag älskar utmaningen att skapa en situation där alla i den grupp jag pratar till känner sig personligt berörda av det jag har att förmedla. Ett antal praktiska kurser i presentationsteknik och utbildningsmetodik, ett antal besök hos röstcoacher och hundratals utbildningssituationer har fått mig att nå dit. Jag tror att denna skrift, med konkreta tips, är den hjälp du behöver för att för att du skall lyckas med den presentation du ska göra. Vem vet, kanske även du en dag upptäcker tjusningen i att sprida kunskap, inspiration och engagemang genom att prata inför andra människor. Mitt program, det som jag utvecklade på Ericsson som dryg 25-åring, blev väl spritt. Under några år turnerade jag runt i olika europeiska städer och höll utbildningar. Jag tror den perioden fick mig att förstå hur kul utbildning kan vara. Sedan dess har jag utbildat i olika sammanhang, i såväl i Sverige som i Asien och USA. Jag har utbildat i västerländska, muslimska och buddistiska kulturer. Jag har lärt mig älska att utbilda. Jag har lärt mig att trivas i det möte med människor som utbildningssituationen ger. Denna skrift är indelad i fyra delar. Förberedelser, genomförandet, utvärdering och dokumentation. Förutom att varje del innehåller en samling konkreta tips och råd finns avslutningsvis några enkla men effektiva planeringsverktyg och avslappningsövningar, som du kan använda för att din presentation skall kunna bli så bra som möjligt. 6

7 Förberedelser Mål och struktur Definiera målet med din presentation När din bil krånglar kontaktar du säkert en bilreparatör. Du berättar för honom vilket problem du upplever och frågar om han kan lösa det. Utifrån det du berättar kan bilreparatören felsöka bilen på ett strukturerat sätt. När han hittat felet kan han vidta planerade åtgärder som förhoppningsvis åtgärdar problemet. Bilreparatören är beroende av att få veta vilket problem du vill ha löst, och vilka förväntningar du har på den bil du skall få tillbaka. Utan den informationen kan han inte planera sitt arbete, och än mindre bedöma om han gjort ett bra jobb. Utan information från dig är risken stor att han åtgärdar fel problem. Eller ännu värre, ger dig tillbaka en bil som du upplever fungerar sämre än den gjorde från början. På samma sätt fungerar det med en muntlig presentation. Om du skall kunna planera din presentation och genomföra den på ett lyckat sätt måste du allra först se till att du har en klar bild av vilket mål du skall uppnå med din presentation. Liksom man kan ifrågasätta varför du ska lämna in din bil på verkstaden om du inte vet vilket problem du vill ha löst, kan man med fog ifrågasätta varför du överhuvudtaget skall genomföra din presentation om du inte vet vilket mål du vill uppnå med den. Om du själv bestämmer dig för att genomföra en presentation måste du själv definiera ditt mål. I de fall du blir ombedd att genomföra en presentation, måste du själv se till att inhämta information om vilket målet med presentationen är. När din chef kommer fram till dig och säger: Du Karin, skulle du kunna säga några ord om det nya tidredovisningssystemet på avdelningsmötet nästa vecka?, så måste ditt svar bli: Javisst kan jag det! Vilket är målet med presentationen? Att personalen skall få veta att vi har ett nytt system, att dom skall få veta varför vi har ett nytt system eller att folk skall få lära sig att använda det nya systemet? Innan detta mål står klart för dig kommer du inte kunna känna dig trygg i det du gör, och din presentation blir sannolikt varken tydlig eller bra. Ibland kan det hända att du blir ombedd att göra en presentation kring ett ämne som du inte tycker att du behärskar tillräckligt väl. Mitt råd är att du då antingen försäkrar dig om att du får tid och möjlighet att läsa in dig på ämnet, eller att du helt enkelt tackar nej. Att försöka tala kring något du inte behärskar fullt ut kommer aldrig att bli bra. Om du skulle hamna i en sådan situation kommer du, för att undvika de områden där du känner dig mest osäker, ta genvägar i dina förklaringar. Dessa genvägar kommer ofelbart 7

8 resultera i att mottagarna, efter din presentation, känner sig mer osäkra än du. Du kommer inte våga öppna upp för frågor eller diskussioner med deltagarna. Efter din presentation kommer åhörarna gå därifrån och undra vad det var dom skulle ha förstått, medan du kommer vara ytterst tveksam till att försöka genomföra en presentation igen. Om den som ber dig att hålla en presentation verkligen är mån om att just du skall göra det, bör han eller hon också vara beredd att ge dig tillräcklig tid för alla nödvändiga förberedelser. Om detta inte är möjligt bör du vänligt, men bestämt, tacka nej. Att definiera målet med en presentation är inte svårt, men målet måste vara tydligt. Framförallt måste det vara formulerat utifrån mottagaren. Det slutliga målet med en presentation är inte att du skall lämna viss information. Det slutliga målet är att mottagaren tagit till sig informationen och förstått det som förmedlas. I lärarsituationen är inte målet att du ska lära ut det som anges i kursbeskrivningen, målet är att kursdeltagarna skall ta till sig, och lära sig, det som anges i kursbeskrivningen. Att lära ut är ett medel för att skapa inlärning. Att lära ut blir meningslöst om ingen samtidigt lär in. I en utbildningssituation har du inte bara ansvar för att lära ut, du har också en del i ansvaret för att det du förmedlar lärs in. Tänk på att formulera dina mål så tydliga och specifika som möjligt, så att du i efterhand kan utvärdera om dina mål blivit uppfyllda. Detta är speciellt viktigt i utbildningssituationen. Utifrån dina uppsatta mål skall du kunna utforma kontroller av vad deltagarna lärt in och därmed mäta hur väl du lyckats med din uppgift. Utöver att målet med presentationen är viktigt för att du skall kunna planera din presentation, och för att du skall veta om din presentationen blivit lyckad eller inte, fungerar det som en trygghet för dig. Målet i sig ger dig bra argument för varför du står där och pratar inför din grupp. Målen stärker dig mentalt. Du kan säga: Jag kommer nu att berätta om dessa saker för er under 45 minuter. Den information jag ger er kommer visa hur vi kan underlätta ert arbete och därmed bli effektivare. På så sätt blir företaget mer konkurrenskraftigt och kan ta fler beställningar. Målet är att ni efter presentationen skall förstå hur mycket lättare ert arbete kan bli. Min agenda under dessa 45 minuter är följande. Du har motiverat din presentation och gjort den viktig. Definiera ditt mål med presentationen Målet skall vara tydligt och lätt att förstå för både dig och åhörarna. Det skall vara motiverande för både dig och åhörarna. Efter presentationen skall det vara möjligt att kontrollera om målet blivit uppfyllt. 8

9 Sätt strukturen i din presentation Det är ditt ansvar att målet med din presentation uppfylls. Du kan underlätta att detta sker genom att strukturera din presentation på ett bra sätt. Inledningen - Att lätta upp stämningen När du kommer fram på podiet vet du inte i vilket status dina åhörare är. Kanske kommer dom dit just för att dom är nyfikna på exakt den information dom tror att du skall förmedla. Kanske kommer dom dit direkt från lunch och ser fram emot att få smälta maten under en timma. Kanske har dom redan matats med information från en lång rad av föredragshållare i en lokal med dålig luft. Kanske ser dom ut som trötta fiskar som tjippar efter luft vid ytan. Det första du skall göra är att väcka ett intresse, och framför allt lätta upp stämningen. Din inledning kan, men behöver inte, vara associerad till det din presentation handlar om. Det viktiga är att det är något som får lyssnarna att reagera och gärna dra på mungiporna. Det får inte upplevas stelt och inövat. Om du inte kan inleda på ett sätt som upplevs spontant och naturlig är det bästa att bara säga Godmorgon, och presentera dig själv. Din inledning skall inte upplevas krystad och inge en känsla av osäkerhet. Tänk på det kända uttrycket First impression last På vägen till en kurs brukar jag oftast fundera på hur jag skall öppna dagens kurs. Ofta kan det vara något jag ser och upplever på vägen dit som jag återberättar, ibland är det något som faller sig naturlig när jag väl står på plats. När du gör din inledning måste du tänka på att den ska vara relevant. Den kan handla om din morgon, din resa till kursen, platsen där ni är, eller något annat som har koppling till att du står där du står. Var gärna personlig, men bli inte privat. Det känns inte relevant att du berättar om morgonens privata samtal med maken/makan vid frukostbordet. Följande exempel från en kurs jag höll i Falun känns mer relevant: Godmorgon! Godmorgon!, svarar alla i kör Heter det dalmas eller bara mas? En man i församlingen förklarar att man nog kan säga både ock, men att det känns onödigt att säga dalmas eftersom alla masar kommer från Dalarna. Ok!, säger jag, då kallar jag er masar och kullor Ibland strular det till sig. Vid något tillfälle hade jag kopplat upp en dator som innehöll en inaktuell version av min presentation. Jag upptäckte det när jag skulle göra min inledning genom att mitt tidigare efternamn stod angivet på projektorduken. Jag insåg att den bildvisning som låg på projektorduken var oanvändbar. 9

10 För en ovan föredragshållare blir detta naturligtvis katastrof. Pulsen stiger, svettpärlorna pressas fram i pannan och benen blir skakiga. Nervositeten når högsta tänkbara nivå och det ena felet riskerar att automatiskt leda till nästa. Att då lugna ner sig och genomföra en kontrollerad presentation blir svårt. En van föredragshållare ser genast detta misstag som en möjlighet. Genom att stå för sitt misstag och skämta om hur klantigt det är att koppla upp fel dator får man åhörarna att skratta och inledningen blir lysande. Att bjuda på sig själv och sina egna brister är vinnande. Jag sa: Om ni själva någon gång skall göra en presentation, är mitt råd att ni i förväg förvissar er om att ni förberett rätt presentation i er dator. Om ni inte gör det kan det bli jobbigt när ni väl står där framme på podiet. Ni kan hamna i ett läge där ni måste förklara ert misstag så som jag gör nu. Mitt förslag är att ni slår er till ro en stund, så kan ni titta på mig medan jag kopplar in rätt dator. Ju tryggare du kan vara i en situation då det strular, desto tryggare känner sig åhörarna. Åhörarna trivs, och gillar dig, när du har kontroll. Dom har inga problem att acceptera ett misstag och du står för det och korrigerar det. Tydliggör ditt mål Här är punkten där du motiverar din presentation med hjälp av de mål du satt upp. Du kan säga: Jag är här idag för att förklara fördelarna med att företaget har infört ett nytt tidredovisningssystem. Jag kommer också visa och förklara hur ni använder det. Målet är att ni alla skall kunna tidredovisa förra veckans arbete i det nya systemet när ni går här ifrån. Genom detta har du motiverat ditt föredrag och förhoppningsvis deltagarna. Avgränsa dina avsnitt Ofta består en presentation av flera avgränsade avsnitt. I exemplet med tidredovisningen är förklaringen av varför företaget valt att byta till ett nytt system en del. Förklaringen och förevisningen av hur tidredovisningen går till blir den andra delen. Separera dessa avsnitt! Avsluta varje avsnitt med en kort sammanfattning och inled varje avsnitt med en kort presentation. Här finns naturliga tillfällen att uppmana till frågor eller reflexioner. Nu har ni fått bakgrunden till varför vi går över till det nya tidredovisningssystemet. Efter rasten kommer jag gå vidare med att visa er hur det går till när ni använder systemet. Har ni några funderingar kring den första delen? Korta avbrott Beroende av hur lång din presentation är kan det finnas behov av pauser. Eftersom du vill att dina åhörare skall vara pigga och mottagliga för det du säger bör du inte hålla på mer 10

11 än 40 minuter utan att ha en kort fem-minutare så att alla får sträcka på benen. Säkert vet du själv hur trött man kan bli av att sitta passiv och lyssna alltför länge. Om du har stora grupper, kommer det ta tid att återsamla alla efter en rast även om du säger att ni bara skall ta fem minuter,. Då kan du nöja dig med att uppmana alla att ställa sig upp, sträcka armarna i luften och hoppa på stället efter 40 minuter. Förutom att det får alla att piggna till, blir det ett roligt avbrott som troligen får folk att skratta. Summera Mot slutet av din presentation är det dags för en summering. Summera kort och koncist i ett fåtal punkter. Jag har nu berättat och visat tre saker för er: - Det nya tidredovisningssystemet kommer att öka företagets lönsamhet eftersom administrationen förenklas. - Det är lätt för er att tidredovisa med hjälp av vår nya websida - Det är viktigt att ni gör er tidredovisning senast klockan 12 varje måndag. Bekräfta ditt mål Här gäller det att du förankrar med deltagarna att ni tillsammans nått det mål du hade med presentationen. Du kan lätt göra det i direkt anslutning till din summering. Har ni förstått företagets syfte med detta, och tror ni att ni kommer att kunna göra er tidredovisning när ni kommer tillbaka till era datorer? Här är det viktigt att du nu ger åhörarna ordentligt med tid att svara. Ger du den tiden visar du att du har ett seriöst intresse av att verkligen få veta vad åhörarna har att säga, och att dom förstått det du sagt. Avslut Det sista du har att göra är att avsluta din presentation på ett sätt som ökar åhörarnas möjlighet att minnas din presentation. Det kan vara av typen ett ord på vägen eller en uppmaning. I morgon bitti hoppas jag kunna se allas era tidredovisningar i det nya systemet. Och glöm inte, om ni har frågor eller problem är det bara att ni ringer eller mailar mig. Jag står beredd att hjälpa er. 11

12 Sätt strukturen på din presentation Inledning - Lätta upp stämningen Tydliggör ditt mål och din agenda Introducera ditt första avsnitt Presentera budskapet i ditt första avsnitt Sammanfatta det första avsnittet Ge tid för frågor Lägg in paus om du hållit på c:a 40 minuter Introducera ditt andra avsnitt Presentera budskapet i ditt andra avsnitt Sammanfatta det andra avsnittet Ge tid för frågor Lägg in paus om du hållit på c:a 40 minuter Fortsätt likadant avsnitt för avsnitt Introducera ditt sista avsnitt Presentera budskapet i ditt sista avsnitt Sammanfatta det tredje avsnittet Ge tid för frågor Summera Bekräfta dina mål Avslut 12

13 Budskap Förbered presentationen av ditt budskap Det är i denna del som du planerar hur du skall förmedla dina budskap. Troligen består din presentation av flera olika avsnitt. Då är det viktigt att du planerar framförandet av varje avsnitt för sig. Alla avsnitt i din presentation kanske inte skall presenteras på samma sätt. För varje avsnitt skall du finna en metod som du trivs med, och som gör att åhörarna kan ta till sig så mycket som möjligt av den information du förmedlar. Vi människor är olika. Det innebär att vi tar till oss information på olika sätt och lär oss under olika förutsättningar. Vissa lär sig genom att bara höra informationen Andra behöver visuell information. Det vill se för att kunna lära sig Några lär sig bäst genom att göra saker själva Det som är gemensamt för oss alla är att vi minns och lär oss allra bäst om vi får informationen på ett sådant sätt att vi använder fler av våra sinnen. Det bästa du kan göra är alltså att tillämpa alla dessa tre metoder i din presentation. Du skall säga Du skall visa Du skall låta alla prova Om vi återgår till exemplet med presentationen av det nya tidredovisningssystemet, så inkluderar det alla tre metoderna. I det första avsnittet berättades om varför tidredovisningssystemet ändrats. I det andra avsnittet förevisades hur systemet används, och i ett tredje avsnitt, efter själva presentationen, fick åhörarna prova på att redovisa sin tid i det nya systemet, medan föredragshållaren lovade att vara tillgänglig för att hjälpa till. Vi kan säga att föredragshållare utnyttjade viss tid efter själva presentationen för att lyckas förmedla sitt budskap. Att säga - Muntlig presentation Naturligtvis skall du presentera ditt budskap muntligt. Som i all presentation gäller att först ge en inledning, därefter sakinnehållet, och sist en avslutning. Upprepningen gör det lättare för alla att minnas vad du sagt. Berätta vad du skall säga - Säg det - Berätta vad du har sagt. Att visa - Visuell information I allt du säger under en presentation är det en stor fördel om du kompletterar med visuella bilder. Ett väldigt vanligt sätt att ge visuell information är att använda olika programvaror i kombination med en projektor. Microsofts Powerpoint och Apples Keynote är alldeles utmärkta hjälpmedel - om dom används på rätt sätt. 13

14 Andra exempel på visuella hjälpmedel är whiteboard, där du skriver viktiga ord eller punkter. När åhöraren ser dig skriva ett ord samtidigt som du säger det, blir det lättare att minnas, jämfört med att det bara sägs. Att låta prova - Praktisk information Oftast är det möjligt att inkludera någon form av praktik i din presentation. I vissa typer av presentationer är det uppenbart med praktisk övning. T.ex då du lär ut hur man använder en viss typ av apparat, programvara eller andra konkreta ting. I andra presentationer kanske det inte är lika uppenbart hur man kan gå till väga, men om du presenterar t.ex företagets ekonomiska utveckling de senaste tre månaderna har du alltid möjlighet att låta åhörarna diskutera med varandra. De kan till exempel resonera med varandra kring orsakerna till att utvecklingen blev bättre eller sämre än förväntat och redovisa vad man kommit fram till. Alternativt diskuterar de vad företaget kan göra för nå en bättre utveckling i framtiden. Olika typer av grupparbeten eller frågesport går oftast att använda sig av för att aktivera åhörarna. Dessa grupparbeten kan innebära allt från att man diskuterar fem minuter med sin stolsgranne, till att man gör större grupparbeten under flera timmar. Olika typer av praktiska övningar kan vara: Praktisk användning av apparater eller programvaror Korta grupparbeten med grannen i bänkraden Längre grupparbeten i separata grupprum Frågesporter individuellt eller i lag Tipspromenader Förbered hur du förmedlar ditt budskap Förbered varje avsnitt i din presentation var för sig. Använd alltid muntlig presentation Förtydliga gärna med visuell information i någon form Powerpoint/Keynote Whiteboard eller blädderblock Visa upp det du talar om fysiskt. T.ex produkter eller verktyg Använd praktiska övning när det är tillämpligt Låt, om möjligt, folk prova själva Grupparbeten Frågesporter 14

15 Lokalen Den optimala lokalen Hur den optimala lokalen skall se ut beror naturligtvis på i vilken form du skall genomföra din presentation, och hur många deltagarna är. Om vi antar att vi skall genomföra en presentation för ungefär 50 personer, där deltagarna inte skall göra några praktiska övningar kan vi ha några önskedrömmar. Lokalens form Dom gamla grekerna visste vad dom höll på med. Den optimala lokalen ser ut som en grekisk amfiteater. Åhörarnas stolar är placerade som en halvcirkelformad trappa. När du står längst nere vid podiet, in emot cirkelsektorns spets, kan du lätt få ögonkontakt med alla åhörare, och alla ser dig. Mellan stolarna bör det på på några ställen finnas gångar så att man lätt kan gå mellan bakre raden och podiet. På några platser i lokalen skall finns möjlighet att placera rullstolar. Ljud När du står där framme är det viktigt att alla kan höra dig. Lokalen skall därför vara utrustad med en ljudanläggning som kan användas tillsammans med en så kallad trådlös 15

16 mygga. En liten mikrofon som kan fästas på kavajslaget. En eller flera ytterligare trådlösa mikrofoner skall kunna skickas ut bland åhörarna, så att även dom kan göra sina stämmor hörda, t.ex då de ställer sina frågor. Själv ogillar jag att höra min egen röst i högtalare och använder aldrig mikrofoner. Jag är bortskämd med en förhållandevis stark röst som bär i stora lokaler, men eftersom alla inte har det skall ljudanläggningen finnas där. Ljudanläggningen skall självklart kunna användas för uppspelning av ljudet från en dator eller DVD/Blueray-spelare i ett så kallat 5.1-system. Hörselslinga som stöd för hörselskadade skall vara en självklarhet. Ljus Ljuset skall kunna sättas på olika sätt i lokalen beroende på situation. Ibland finns behovet att tända upp hela lokalen och ha den ordentligt ljus. Naturligtvis skall detta vara möjligt. Ljuset skall kunna dimmas ner till en lämpligare, svagare, nivå så att alla kan se varandra och samtidigt ha en tydlig bild på projektordukarna. Extra, enkelt rikningsbara, spotlights i lokalens främre del skall kunna belysa föredragshållaren och dennes utrustning. Spotlights skall gå att rikta. Kanske med en liten joystick på väggen, på samma sätt som man riktar sidobackspeglarna på en bil. Projektorer Två högupplösta och ljusstarka projektorer bör vara monterade i taket och kunna användas samtidigt mot varsin projektorduk. Projektorerna skall helst vara så ljusstarka att de kan användas i lokalen utan att dämpa belysningen. Genom att de är monterade i taket kan föredragshållaren gå framför projektordukarna utan att skugga bilderna, och utan att bli belyst själv. Projektordukarna skall vara ordentligt tilltagna i storlek så att bilden kan ses utan problem även från platserna längst bak. Projektorerna skall stödja flera olika gränssnitt såsom VGA, DVI och HDMI. Anslutningsmöjligheter till alla dessa gränssnitt, samt ett väl tilltaget antal 230V-uttag skall finnas lätt åtkomliga i kontakter nära podiet - utan synliga kablar. Kablar på golvet medför en direkt risk att någon snubblar, och kanske river ner datorer på golvet. Orsaken till att man vill ha två projektorerna är att det inte alls är ovanligt att man som föredragshållare vill alternera mellan en Powerpoint/Keynote-presentation som visas på den ena projektorn, och en bildvisning, film eller en programvara, som visas på den andra. Trådlöst nätverk Att trådlöst kunna koppla upp sin dator eller bärbara enhet mot internet är en självklarhet i en modern lokal. Uppkopplingen skall vara snabbt och pålitligt. Whiteboard Två väl tilltagna s.k whiteboard-tavlor bör finnas i lokalen, De bör stå på golvet och vara försedda med hjul så att de lätt kan flyttas vid behov. Vid varje Whiteboard skall alltid finns fungerande pennor i olika färger. Whiteboard-tavlor finns i olika utformning. De klart bästa, 16

17 och de som är lättast att hålla rena, är de som har en glasyta. Sådana tavlor är också en njutning att skriva på. Blädderblock Ett antal blädderblock bör finnas i lokalen. I många fall tycker jag att Whiteboarden ersätter blädderblocket, dock har blädderblocket en funktion om man vill spara det som skrivs ner till fortsatta diskussioner eller senare redovisningar. Kanske för du en diskussion med åhörarna och vill dokumentera vad ni gemensamt kommit fram till. Då har blädderblocket en klar fördel. Du kan helt enkelt riva av pappersarken när ni är klara, och spara dom. Bord eller talarstol på podiet Många som skall genomföra en presentation trivs med att sitta vid ett bord, eller stå vid en talarstol på podiet. För deras skull bör detta finnas tillgängligt, men det måste kunna tas bort. Själv gillar jag det inte. Jag vill ha en stor öppen yta där jag kan röra mig fritt när jag pratar. Att sitta vid ett bord kan möjligen upplevas tryggt för den osäkre, men ger ett tydligt intryck av vara en avgränsning mellan presentatören och åhörarna. Jag upplever att en presentation alltid blir bättre om man fritt rör sig och interferera med de jag talar till - och lyssnar på. Om du står upp när du talar kommer du att ge ett mycket mer engagerat intryck jämfört med att du sitter. Bord för åhörarna För att åhörarna skall kunna anteckna på ett bekvämt sätt bör det finnas ett bord framför varje sittplats. Åtminstone att sådant bord man kan fälla mer från ryggstödet på stolen framför. Anteckningsmaterial Den som tillhandahåller en lokal bör se till att det alltid finns tillgång till anteckningsmaterial i form av pappersblock och pennor till alla som kan rymmas i lokalen. Förfriskningar Friskt vatten bör alltid finns lätt tillgängligt för såväl föreläsare som åhörare. Klimat Klimatanläggning, med möjlighet till justering av temperatur och ventilation är en nödvändighet om lokalen skall fungera bra i alla situationer. I en fullsatt lokal för 50 personer förbrukas mycket syre. Mingelutrymme Utanför lokalen bör finnas utrymme där mötesdeltagarna kan samlas före sitt möte och under pauser. Här kan exempelvis finnas ett antal ståbord för samtal och mingel. Grupprum I nära anslutning till lokalen bör det finnas ett antal mindre rum för grupparbeten. Dessa grupprum bör vara utrustade med whiteboard och blädderblock. 17

18 Lokaler i praktiken Ute i verkligheten finns lokaler av alla möjliga slag. Jag har provat på en hel del olika versioner. Det hopslagna rummen Ett exempel på dålig lokal får vissa hotell stå för. På hotell är det ibland så att man har ett antal förhållandevis små lokaler som man slår ihop när det behövs en större lokal. Man drar helt enkelt bort en vikvägg mellan lokalerna. Fördelen med detta är naturligtvis att det blir flexibelt. Nackdelen är att det ofta skapas en lokal med väldigt konstigt format. Det långsmala format som ofta blir på på lokalen när två rum slås ihop gör att de som sitter längst bak ser den lilla projektorduken längst fram väldigt dåligt. Storleken på projektorduken är oftast inte anpassad för den större ihopslagna lokalen. Det stora antalet rader som åhörarna sitter i gör att många skymmer varandra. Jag har varit med om att personerna längst bak har fått ställa sig upp för att få möjlighet att se vad som händer framme hos föredragshållaren. Kvadraten Ett kvadratiskt rum är bra. Kvadraten gör att ingen behöver sitta allt för långt bak, samtidigt som ingen behöver få en allt för sned vinkel mot projektorduken. I den kvadratiska salen kan du ha en god kontakt med alla deltagarna och behöver inte riskera att tappa de som sitter lång bak eller långt ut på sidorna. En udda men bra lokal En lokal som jag ofta brukar använda är långsmal, men den är långsmal på rätt sätt. Den är långsmal på så sätt att åhörarna sprids ut i sidled framför mig istället för i djupled. Jag gillar lokalen eftersom jag har alla åhörarna nära mig. Genom att vandra och vrida mig åt höger och vänster kan jag hålla en nära kontakt med var och en av deltagarna. Eftersom alla stolar står lösa på golvet kan jag möblera upp lokalen så att jag trivs. Visserligen är det oundvikligt att de personer som sitter ute på flankerna får titta snett mot projektorduken, men eftersom duken är riktigt stor fungerar det bra. 18

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lär dig njuta av rampljuset. vässa presentationen Tre chefer om sin scenvana. tala inför grupp

Lär dig njuta av rampljuset. vässa presentationen Tre chefer om sin scenvana. tala inför grupp EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF Lär dig njuta av rampljuset vässa presentationen Tre chefer om sin scenvana tala inför grupp INGÅNG Scenskräck nej tack! paulina westerlind Copyright Chef 2007 Guiden är producerad

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer