Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel"

Transkript

1 Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1

2 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation! 7 Sätt strukturen i din presentation! 9 Inledningen - Att lätta upp stämningen! 9 Tydliggör ditt mål! 10 Avgränsa dina avsnitt! 10 Korta avbrott! 10 Summera! 11 Bekräfta ditt mål! 11 Avslut! 11 Budskap! 13 Förbered presentationen av ditt budskap! 13 Att säga - Muntlig presentation! 13 Att visa - Visuell information! 13 Att låta prova - Praktisk information! 14 Lokalen! 15 Den optimala lokalen! 15 Lokalens form! 15 Ljud! 15 Ljus! 16 Projektorer! 16 2

3 Trådlöst nätverk! 16 Whiteboard! 16 Blädderblock! 17 Bord eller talarstol på podiet! 17 Bord för åhörarna! 17 Anteckningsmaterial! 17 Förfriskningar! 17 Klimat! 17 Mingelutrymme! 17 Grupprum! 17 Lokaler i praktiken! 18 Det hopslagna rummen! 18 Kvadraten! 18 En udda men bra lokal! 18 Att välja lokal! 20 Lokalens läge! 20 Lokalens storlek! 21 Tillgång till utrustning! 21 Genomförandet! 22 Mental förberedelse! 22 Nervositeten! 22 Enkel avslappningsövning! 22 Mycket är redan gjort! 22 Bygg upp känslan - och behåll den! 22 Det muntliga framträdandet! 24 Rösten! 24 3

4 Få folk att lyssna! 24 I dansen är ni två - och det är du som för! 25 Din publik är ditt hjälpmedel! 26 Möt de olika karaktärerna! 27 Den tysta! 27 Den aktivt intresserade! 27 Den som vill visa att han kan och kanske sätta dig på det hala! 27 Det visuella framträdandet! 29 Projektor! 29 Film och stillbilder! 29 Textdokument! 30 Programvaror! 30 Powerpoint och Keynote! 31 Whiteboard! 32 Blädderblock! 32 Demonstrationsutrustning! 32 Praktiska moment! 34 Utvärdering! 35 Dra lärdom! 35 Nyttan med en utvärdering! 35 Körschema! 37 Nyttan med ett körschema! 37 Exempel på körschema! 37 Utvärdering! 39 Exempel på utvärderingsenkät! 39 4

5 Avslappningsövningar! 42 Mindfullness - sinnesnärvaro! 42 Rösten! 42 Käkar! 42 5

6 Inledning Alla kan vi hamna i en situation där vi förväntas genomföra en muntlig presentation inför en större eller mindre grupp människor. Kanske har vi valt det frivilligt, just därför att vi själva tycker det är viktigt att förmedla något. Eller så har vi blivit ombedda att göra en presentation. Kanske har chefen på arbetsplatsen, ledaren i fritidsorganisationen eller någon annan person i vår närhet bett oss att presentera något. För de allra flesta människor är det förknippat med en stor ångest att tala inför andra. Många av oss gör det väldigt sällan och blir rädda inför tanken att göra bort oss. Vi är inte vana att ställa oss inför andras granskning på det sätt som vi faktiskt gör när vi pratar inför en grupp människor. Jag har lätt att känna igen den skräck man kan uppleva. Som dryg 25-åring, och anställd på Ericsson, utvecklade jag ett datorprogram som andra förväntades använda som hjälpmedel vid test av dåtidens telefonväxlar, AXE. Jag kan lätt minnas de situationer då jag presenterade mitt program inför skeptiska medarbetare som kritiskt undrade vad denna nya programvara skulle vara bra för. Den oro jag kände för att mitt program inte skulle uppfylla sitt syfte, och vara bra nog, var ingenting mot den ångest jag kände inför att jag skulle prata framför alla dessa människor. Jag tror att du, som nu kanske står i en situation liknande den jag stod i då, kan känna dig lugn. Det går att övervinna ångesten. Idag trivs jag när jag står som lärare inför större grupper. Ju större grupper jag har framför mig, desto mer engagerad blir jag. Jag älskar utmaningen att skapa en situation där alla i den grupp jag pratar till känner sig personligt berörda av det jag har att förmedla. Ett antal praktiska kurser i presentationsteknik och utbildningsmetodik, ett antal besök hos röstcoacher och hundratals utbildningssituationer har fått mig att nå dit. Jag tror att denna skrift, med konkreta tips, är den hjälp du behöver för att för att du skall lyckas med den presentation du ska göra. Vem vet, kanske även du en dag upptäcker tjusningen i att sprida kunskap, inspiration och engagemang genom att prata inför andra människor. Mitt program, det som jag utvecklade på Ericsson som dryg 25-åring, blev väl spritt. Under några år turnerade jag runt i olika europeiska städer och höll utbildningar. Jag tror den perioden fick mig att förstå hur kul utbildning kan vara. Sedan dess har jag utbildat i olika sammanhang, i såväl i Sverige som i Asien och USA. Jag har utbildat i västerländska, muslimska och buddistiska kulturer. Jag har lärt mig älska att utbilda. Jag har lärt mig att trivas i det möte med människor som utbildningssituationen ger. Denna skrift är indelad i fyra delar. Förberedelser, genomförandet, utvärdering och dokumentation. Förutom att varje del innehåller en samling konkreta tips och råd finns avslutningsvis några enkla men effektiva planeringsverktyg och avslappningsövningar, som du kan använda för att din presentation skall kunna bli så bra som möjligt. 6

7 Förberedelser Mål och struktur Definiera målet med din presentation När din bil krånglar kontaktar du säkert en bilreparatör. Du berättar för honom vilket problem du upplever och frågar om han kan lösa det. Utifrån det du berättar kan bilreparatören felsöka bilen på ett strukturerat sätt. När han hittat felet kan han vidta planerade åtgärder som förhoppningsvis åtgärdar problemet. Bilreparatören är beroende av att få veta vilket problem du vill ha löst, och vilka förväntningar du har på den bil du skall få tillbaka. Utan den informationen kan han inte planera sitt arbete, och än mindre bedöma om han gjort ett bra jobb. Utan information från dig är risken stor att han åtgärdar fel problem. Eller ännu värre, ger dig tillbaka en bil som du upplever fungerar sämre än den gjorde från början. På samma sätt fungerar det med en muntlig presentation. Om du skall kunna planera din presentation och genomföra den på ett lyckat sätt måste du allra först se till att du har en klar bild av vilket mål du skall uppnå med din presentation. Liksom man kan ifrågasätta varför du ska lämna in din bil på verkstaden om du inte vet vilket problem du vill ha löst, kan man med fog ifrågasätta varför du överhuvudtaget skall genomföra din presentation om du inte vet vilket mål du vill uppnå med den. Om du själv bestämmer dig för att genomföra en presentation måste du själv definiera ditt mål. I de fall du blir ombedd att genomföra en presentation, måste du själv se till att inhämta information om vilket målet med presentationen är. När din chef kommer fram till dig och säger: Du Karin, skulle du kunna säga några ord om det nya tidredovisningssystemet på avdelningsmötet nästa vecka?, så måste ditt svar bli: Javisst kan jag det! Vilket är målet med presentationen? Att personalen skall få veta att vi har ett nytt system, att dom skall få veta varför vi har ett nytt system eller att folk skall få lära sig att använda det nya systemet? Innan detta mål står klart för dig kommer du inte kunna känna dig trygg i det du gör, och din presentation blir sannolikt varken tydlig eller bra. Ibland kan det hända att du blir ombedd att göra en presentation kring ett ämne som du inte tycker att du behärskar tillräckligt väl. Mitt råd är att du då antingen försäkrar dig om att du får tid och möjlighet att läsa in dig på ämnet, eller att du helt enkelt tackar nej. Att försöka tala kring något du inte behärskar fullt ut kommer aldrig att bli bra. Om du skulle hamna i en sådan situation kommer du, för att undvika de områden där du känner dig mest osäker, ta genvägar i dina förklaringar. Dessa genvägar kommer ofelbart 7

8 resultera i att mottagarna, efter din presentation, känner sig mer osäkra än du. Du kommer inte våga öppna upp för frågor eller diskussioner med deltagarna. Efter din presentation kommer åhörarna gå därifrån och undra vad det var dom skulle ha förstått, medan du kommer vara ytterst tveksam till att försöka genomföra en presentation igen. Om den som ber dig att hålla en presentation verkligen är mån om att just du skall göra det, bör han eller hon också vara beredd att ge dig tillräcklig tid för alla nödvändiga förberedelser. Om detta inte är möjligt bör du vänligt, men bestämt, tacka nej. Att definiera målet med en presentation är inte svårt, men målet måste vara tydligt. Framförallt måste det vara formulerat utifrån mottagaren. Det slutliga målet med en presentation är inte att du skall lämna viss information. Det slutliga målet är att mottagaren tagit till sig informationen och förstått det som förmedlas. I lärarsituationen är inte målet att du ska lära ut det som anges i kursbeskrivningen, målet är att kursdeltagarna skall ta till sig, och lära sig, det som anges i kursbeskrivningen. Att lära ut är ett medel för att skapa inlärning. Att lära ut blir meningslöst om ingen samtidigt lär in. I en utbildningssituation har du inte bara ansvar för att lära ut, du har också en del i ansvaret för att det du förmedlar lärs in. Tänk på att formulera dina mål så tydliga och specifika som möjligt, så att du i efterhand kan utvärdera om dina mål blivit uppfyllda. Detta är speciellt viktigt i utbildningssituationen. Utifrån dina uppsatta mål skall du kunna utforma kontroller av vad deltagarna lärt in och därmed mäta hur väl du lyckats med din uppgift. Utöver att målet med presentationen är viktigt för att du skall kunna planera din presentation, och för att du skall veta om din presentationen blivit lyckad eller inte, fungerar det som en trygghet för dig. Målet i sig ger dig bra argument för varför du står där och pratar inför din grupp. Målen stärker dig mentalt. Du kan säga: Jag kommer nu att berätta om dessa saker för er under 45 minuter. Den information jag ger er kommer visa hur vi kan underlätta ert arbete och därmed bli effektivare. På så sätt blir företaget mer konkurrenskraftigt och kan ta fler beställningar. Målet är att ni efter presentationen skall förstå hur mycket lättare ert arbete kan bli. Min agenda under dessa 45 minuter är följande. Du har motiverat din presentation och gjort den viktig. Definiera ditt mål med presentationen Målet skall vara tydligt och lätt att förstå för både dig och åhörarna. Det skall vara motiverande för både dig och åhörarna. Efter presentationen skall det vara möjligt att kontrollera om målet blivit uppfyllt. 8

9 Sätt strukturen i din presentation Det är ditt ansvar att målet med din presentation uppfylls. Du kan underlätta att detta sker genom att strukturera din presentation på ett bra sätt. Inledningen - Att lätta upp stämningen När du kommer fram på podiet vet du inte i vilket status dina åhörare är. Kanske kommer dom dit just för att dom är nyfikna på exakt den information dom tror att du skall förmedla. Kanske kommer dom dit direkt från lunch och ser fram emot att få smälta maten under en timma. Kanske har dom redan matats med information från en lång rad av föredragshållare i en lokal med dålig luft. Kanske ser dom ut som trötta fiskar som tjippar efter luft vid ytan. Det första du skall göra är att väcka ett intresse, och framför allt lätta upp stämningen. Din inledning kan, men behöver inte, vara associerad till det din presentation handlar om. Det viktiga är att det är något som får lyssnarna att reagera och gärna dra på mungiporna. Det får inte upplevas stelt och inövat. Om du inte kan inleda på ett sätt som upplevs spontant och naturlig är det bästa att bara säga Godmorgon, och presentera dig själv. Din inledning skall inte upplevas krystad och inge en känsla av osäkerhet. Tänk på det kända uttrycket First impression last På vägen till en kurs brukar jag oftast fundera på hur jag skall öppna dagens kurs. Ofta kan det vara något jag ser och upplever på vägen dit som jag återberättar, ibland är det något som faller sig naturlig när jag väl står på plats. När du gör din inledning måste du tänka på att den ska vara relevant. Den kan handla om din morgon, din resa till kursen, platsen där ni är, eller något annat som har koppling till att du står där du står. Var gärna personlig, men bli inte privat. Det känns inte relevant att du berättar om morgonens privata samtal med maken/makan vid frukostbordet. Följande exempel från en kurs jag höll i Falun känns mer relevant: Godmorgon! Godmorgon!, svarar alla i kör Heter det dalmas eller bara mas? En man i församlingen förklarar att man nog kan säga både ock, men att det känns onödigt att säga dalmas eftersom alla masar kommer från Dalarna. Ok!, säger jag, då kallar jag er masar och kullor Ibland strular det till sig. Vid något tillfälle hade jag kopplat upp en dator som innehöll en inaktuell version av min presentation. Jag upptäckte det när jag skulle göra min inledning genom att mitt tidigare efternamn stod angivet på projektorduken. Jag insåg att den bildvisning som låg på projektorduken var oanvändbar. 9

10 För en ovan föredragshållare blir detta naturligtvis katastrof. Pulsen stiger, svettpärlorna pressas fram i pannan och benen blir skakiga. Nervositeten når högsta tänkbara nivå och det ena felet riskerar att automatiskt leda till nästa. Att då lugna ner sig och genomföra en kontrollerad presentation blir svårt. En van föredragshållare ser genast detta misstag som en möjlighet. Genom att stå för sitt misstag och skämta om hur klantigt det är att koppla upp fel dator får man åhörarna att skratta och inledningen blir lysande. Att bjuda på sig själv och sina egna brister är vinnande. Jag sa: Om ni själva någon gång skall göra en presentation, är mitt råd att ni i förväg förvissar er om att ni förberett rätt presentation i er dator. Om ni inte gör det kan det bli jobbigt när ni väl står där framme på podiet. Ni kan hamna i ett läge där ni måste förklara ert misstag så som jag gör nu. Mitt förslag är att ni slår er till ro en stund, så kan ni titta på mig medan jag kopplar in rätt dator. Ju tryggare du kan vara i en situation då det strular, desto tryggare känner sig åhörarna. Åhörarna trivs, och gillar dig, när du har kontroll. Dom har inga problem att acceptera ett misstag och du står för det och korrigerar det. Tydliggör ditt mål Här är punkten där du motiverar din presentation med hjälp av de mål du satt upp. Du kan säga: Jag är här idag för att förklara fördelarna med att företaget har infört ett nytt tidredovisningssystem. Jag kommer också visa och förklara hur ni använder det. Målet är att ni alla skall kunna tidredovisa förra veckans arbete i det nya systemet när ni går här ifrån. Genom detta har du motiverat ditt föredrag och förhoppningsvis deltagarna. Avgränsa dina avsnitt Ofta består en presentation av flera avgränsade avsnitt. I exemplet med tidredovisningen är förklaringen av varför företaget valt att byta till ett nytt system en del. Förklaringen och förevisningen av hur tidredovisningen går till blir den andra delen. Separera dessa avsnitt! Avsluta varje avsnitt med en kort sammanfattning och inled varje avsnitt med en kort presentation. Här finns naturliga tillfällen att uppmana till frågor eller reflexioner. Nu har ni fått bakgrunden till varför vi går över till det nya tidredovisningssystemet. Efter rasten kommer jag gå vidare med att visa er hur det går till när ni använder systemet. Har ni några funderingar kring den första delen? Korta avbrott Beroende av hur lång din presentation är kan det finnas behov av pauser. Eftersom du vill att dina åhörare skall vara pigga och mottagliga för det du säger bör du inte hålla på mer 10

11 än 40 minuter utan att ha en kort fem-minutare så att alla får sträcka på benen. Säkert vet du själv hur trött man kan bli av att sitta passiv och lyssna alltför länge. Om du har stora grupper, kommer det ta tid att återsamla alla efter en rast även om du säger att ni bara skall ta fem minuter,. Då kan du nöja dig med att uppmana alla att ställa sig upp, sträcka armarna i luften och hoppa på stället efter 40 minuter. Förutom att det får alla att piggna till, blir det ett roligt avbrott som troligen får folk att skratta. Summera Mot slutet av din presentation är det dags för en summering. Summera kort och koncist i ett fåtal punkter. Jag har nu berättat och visat tre saker för er: - Det nya tidredovisningssystemet kommer att öka företagets lönsamhet eftersom administrationen förenklas. - Det är lätt för er att tidredovisa med hjälp av vår nya websida - Det är viktigt att ni gör er tidredovisning senast klockan 12 varje måndag. Bekräfta ditt mål Här gäller det att du förankrar med deltagarna att ni tillsammans nått det mål du hade med presentationen. Du kan lätt göra det i direkt anslutning till din summering. Har ni förstått företagets syfte med detta, och tror ni att ni kommer att kunna göra er tidredovisning när ni kommer tillbaka till era datorer? Här är det viktigt att du nu ger åhörarna ordentligt med tid att svara. Ger du den tiden visar du att du har ett seriöst intresse av att verkligen få veta vad åhörarna har att säga, och att dom förstått det du sagt. Avslut Det sista du har att göra är att avsluta din presentation på ett sätt som ökar åhörarnas möjlighet att minnas din presentation. Det kan vara av typen ett ord på vägen eller en uppmaning. I morgon bitti hoppas jag kunna se allas era tidredovisningar i det nya systemet. Och glöm inte, om ni har frågor eller problem är det bara att ni ringer eller mailar mig. Jag står beredd att hjälpa er. 11

12 Sätt strukturen på din presentation Inledning - Lätta upp stämningen Tydliggör ditt mål och din agenda Introducera ditt första avsnitt Presentera budskapet i ditt första avsnitt Sammanfatta det första avsnittet Ge tid för frågor Lägg in paus om du hållit på c:a 40 minuter Introducera ditt andra avsnitt Presentera budskapet i ditt andra avsnitt Sammanfatta det andra avsnittet Ge tid för frågor Lägg in paus om du hållit på c:a 40 minuter Fortsätt likadant avsnitt för avsnitt Introducera ditt sista avsnitt Presentera budskapet i ditt sista avsnitt Sammanfatta det tredje avsnittet Ge tid för frågor Summera Bekräfta dina mål Avslut 12

13 Budskap Förbered presentationen av ditt budskap Det är i denna del som du planerar hur du skall förmedla dina budskap. Troligen består din presentation av flera olika avsnitt. Då är det viktigt att du planerar framförandet av varje avsnitt för sig. Alla avsnitt i din presentation kanske inte skall presenteras på samma sätt. För varje avsnitt skall du finna en metod som du trivs med, och som gör att åhörarna kan ta till sig så mycket som möjligt av den information du förmedlar. Vi människor är olika. Det innebär att vi tar till oss information på olika sätt och lär oss under olika förutsättningar. Vissa lär sig genom att bara höra informationen Andra behöver visuell information. Det vill se för att kunna lära sig Några lär sig bäst genom att göra saker själva Det som är gemensamt för oss alla är att vi minns och lär oss allra bäst om vi får informationen på ett sådant sätt att vi använder fler av våra sinnen. Det bästa du kan göra är alltså att tillämpa alla dessa tre metoder i din presentation. Du skall säga Du skall visa Du skall låta alla prova Om vi återgår till exemplet med presentationen av det nya tidredovisningssystemet, så inkluderar det alla tre metoderna. I det första avsnittet berättades om varför tidredovisningssystemet ändrats. I det andra avsnittet förevisades hur systemet används, och i ett tredje avsnitt, efter själva presentationen, fick åhörarna prova på att redovisa sin tid i det nya systemet, medan föredragshållaren lovade att vara tillgänglig för att hjälpa till. Vi kan säga att föredragshållare utnyttjade viss tid efter själva presentationen för att lyckas förmedla sitt budskap. Att säga - Muntlig presentation Naturligtvis skall du presentera ditt budskap muntligt. Som i all presentation gäller att först ge en inledning, därefter sakinnehållet, och sist en avslutning. Upprepningen gör det lättare för alla att minnas vad du sagt. Berätta vad du skall säga - Säg det - Berätta vad du har sagt. Att visa - Visuell information I allt du säger under en presentation är det en stor fördel om du kompletterar med visuella bilder. Ett väldigt vanligt sätt att ge visuell information är att använda olika programvaror i kombination med en projektor. Microsofts Powerpoint och Apples Keynote är alldeles utmärkta hjälpmedel - om dom används på rätt sätt. 13

14 Andra exempel på visuella hjälpmedel är whiteboard, där du skriver viktiga ord eller punkter. När åhöraren ser dig skriva ett ord samtidigt som du säger det, blir det lättare att minnas, jämfört med att det bara sägs. Att låta prova - Praktisk information Oftast är det möjligt att inkludera någon form av praktik i din presentation. I vissa typer av presentationer är det uppenbart med praktisk övning. T.ex då du lär ut hur man använder en viss typ av apparat, programvara eller andra konkreta ting. I andra presentationer kanske det inte är lika uppenbart hur man kan gå till väga, men om du presenterar t.ex företagets ekonomiska utveckling de senaste tre månaderna har du alltid möjlighet att låta åhörarna diskutera med varandra. De kan till exempel resonera med varandra kring orsakerna till att utvecklingen blev bättre eller sämre än förväntat och redovisa vad man kommit fram till. Alternativt diskuterar de vad företaget kan göra för nå en bättre utveckling i framtiden. Olika typer av grupparbeten eller frågesport går oftast att använda sig av för att aktivera åhörarna. Dessa grupparbeten kan innebära allt från att man diskuterar fem minuter med sin stolsgranne, till att man gör större grupparbeten under flera timmar. Olika typer av praktiska övningar kan vara: Praktisk användning av apparater eller programvaror Korta grupparbeten med grannen i bänkraden Längre grupparbeten i separata grupprum Frågesporter individuellt eller i lag Tipspromenader Förbered hur du förmedlar ditt budskap Förbered varje avsnitt i din presentation var för sig. Använd alltid muntlig presentation Förtydliga gärna med visuell information i någon form Powerpoint/Keynote Whiteboard eller blädderblock Visa upp det du talar om fysiskt. T.ex produkter eller verktyg Använd praktiska övning när det är tillämpligt Låt, om möjligt, folk prova själva Grupparbeten Frågesporter 14

15 Lokalen Den optimala lokalen Hur den optimala lokalen skall se ut beror naturligtvis på i vilken form du skall genomföra din presentation, och hur många deltagarna är. Om vi antar att vi skall genomföra en presentation för ungefär 50 personer, där deltagarna inte skall göra några praktiska övningar kan vi ha några önskedrömmar. Lokalens form Dom gamla grekerna visste vad dom höll på med. Den optimala lokalen ser ut som en grekisk amfiteater. Åhörarnas stolar är placerade som en halvcirkelformad trappa. När du står längst nere vid podiet, in emot cirkelsektorns spets, kan du lätt få ögonkontakt med alla åhörare, och alla ser dig. Mellan stolarna bör det på på några ställen finnas gångar så att man lätt kan gå mellan bakre raden och podiet. På några platser i lokalen skall finns möjlighet att placera rullstolar. Ljud När du står där framme är det viktigt att alla kan höra dig. Lokalen skall därför vara utrustad med en ljudanläggning som kan användas tillsammans med en så kallad trådlös 15

16 mygga. En liten mikrofon som kan fästas på kavajslaget. En eller flera ytterligare trådlösa mikrofoner skall kunna skickas ut bland åhörarna, så att även dom kan göra sina stämmor hörda, t.ex då de ställer sina frågor. Själv ogillar jag att höra min egen röst i högtalare och använder aldrig mikrofoner. Jag är bortskämd med en förhållandevis stark röst som bär i stora lokaler, men eftersom alla inte har det skall ljudanläggningen finnas där. Ljudanläggningen skall självklart kunna användas för uppspelning av ljudet från en dator eller DVD/Blueray-spelare i ett så kallat 5.1-system. Hörselslinga som stöd för hörselskadade skall vara en självklarhet. Ljus Ljuset skall kunna sättas på olika sätt i lokalen beroende på situation. Ibland finns behovet att tända upp hela lokalen och ha den ordentligt ljus. Naturligtvis skall detta vara möjligt. Ljuset skall kunna dimmas ner till en lämpligare, svagare, nivå så att alla kan se varandra och samtidigt ha en tydlig bild på projektordukarna. Extra, enkelt rikningsbara, spotlights i lokalens främre del skall kunna belysa föredragshållaren och dennes utrustning. Spotlights skall gå att rikta. Kanske med en liten joystick på väggen, på samma sätt som man riktar sidobackspeglarna på en bil. Projektorer Två högupplösta och ljusstarka projektorer bör vara monterade i taket och kunna användas samtidigt mot varsin projektorduk. Projektorerna skall helst vara så ljusstarka att de kan användas i lokalen utan att dämpa belysningen. Genom att de är monterade i taket kan föredragshållaren gå framför projektordukarna utan att skugga bilderna, och utan att bli belyst själv. Projektordukarna skall vara ordentligt tilltagna i storlek så att bilden kan ses utan problem även från platserna längst bak. Projektorerna skall stödja flera olika gränssnitt såsom VGA, DVI och HDMI. Anslutningsmöjligheter till alla dessa gränssnitt, samt ett väl tilltaget antal 230V-uttag skall finnas lätt åtkomliga i kontakter nära podiet - utan synliga kablar. Kablar på golvet medför en direkt risk att någon snubblar, och kanske river ner datorer på golvet. Orsaken till att man vill ha två projektorerna är att det inte alls är ovanligt att man som föredragshållare vill alternera mellan en Powerpoint/Keynote-presentation som visas på den ena projektorn, och en bildvisning, film eller en programvara, som visas på den andra. Trådlöst nätverk Att trådlöst kunna koppla upp sin dator eller bärbara enhet mot internet är en självklarhet i en modern lokal. Uppkopplingen skall vara snabbt och pålitligt. Whiteboard Två väl tilltagna s.k whiteboard-tavlor bör finnas i lokalen, De bör stå på golvet och vara försedda med hjul så att de lätt kan flyttas vid behov. Vid varje Whiteboard skall alltid finns fungerande pennor i olika färger. Whiteboard-tavlor finns i olika utformning. De klart bästa, 16

17 och de som är lättast att hålla rena, är de som har en glasyta. Sådana tavlor är också en njutning att skriva på. Blädderblock Ett antal blädderblock bör finnas i lokalen. I många fall tycker jag att Whiteboarden ersätter blädderblocket, dock har blädderblocket en funktion om man vill spara det som skrivs ner till fortsatta diskussioner eller senare redovisningar. Kanske för du en diskussion med åhörarna och vill dokumentera vad ni gemensamt kommit fram till. Då har blädderblocket en klar fördel. Du kan helt enkelt riva av pappersarken när ni är klara, och spara dom. Bord eller talarstol på podiet Många som skall genomföra en presentation trivs med att sitta vid ett bord, eller stå vid en talarstol på podiet. För deras skull bör detta finnas tillgängligt, men det måste kunna tas bort. Själv gillar jag det inte. Jag vill ha en stor öppen yta där jag kan röra mig fritt när jag pratar. Att sitta vid ett bord kan möjligen upplevas tryggt för den osäkre, men ger ett tydligt intryck av vara en avgränsning mellan presentatören och åhörarna. Jag upplever att en presentation alltid blir bättre om man fritt rör sig och interferera med de jag talar till - och lyssnar på. Om du står upp när du talar kommer du att ge ett mycket mer engagerat intryck jämfört med att du sitter. Bord för åhörarna För att åhörarna skall kunna anteckna på ett bekvämt sätt bör det finnas ett bord framför varje sittplats. Åtminstone att sådant bord man kan fälla mer från ryggstödet på stolen framför. Anteckningsmaterial Den som tillhandahåller en lokal bör se till att det alltid finns tillgång till anteckningsmaterial i form av pappersblock och pennor till alla som kan rymmas i lokalen. Förfriskningar Friskt vatten bör alltid finns lätt tillgängligt för såväl föreläsare som åhörare. Klimat Klimatanläggning, med möjlighet till justering av temperatur och ventilation är en nödvändighet om lokalen skall fungera bra i alla situationer. I en fullsatt lokal för 50 personer förbrukas mycket syre. Mingelutrymme Utanför lokalen bör finnas utrymme där mötesdeltagarna kan samlas före sitt möte och under pauser. Här kan exempelvis finnas ett antal ståbord för samtal och mingel. Grupprum I nära anslutning till lokalen bör det finnas ett antal mindre rum för grupparbeten. Dessa grupprum bör vara utrustade med whiteboard och blädderblock. 17

18 Lokaler i praktiken Ute i verkligheten finns lokaler av alla möjliga slag. Jag har provat på en hel del olika versioner. Det hopslagna rummen Ett exempel på dålig lokal får vissa hotell stå för. På hotell är det ibland så att man har ett antal förhållandevis små lokaler som man slår ihop när det behövs en större lokal. Man drar helt enkelt bort en vikvägg mellan lokalerna. Fördelen med detta är naturligtvis att det blir flexibelt. Nackdelen är att det ofta skapas en lokal med väldigt konstigt format. Det långsmala format som ofta blir på på lokalen när två rum slås ihop gör att de som sitter längst bak ser den lilla projektorduken längst fram väldigt dåligt. Storleken på projektorduken är oftast inte anpassad för den större ihopslagna lokalen. Det stora antalet rader som åhörarna sitter i gör att många skymmer varandra. Jag har varit med om att personerna längst bak har fått ställa sig upp för att få möjlighet att se vad som händer framme hos föredragshållaren. Kvadraten Ett kvadratiskt rum är bra. Kvadraten gör att ingen behöver sitta allt för långt bak, samtidigt som ingen behöver få en allt för sned vinkel mot projektorduken. I den kvadratiska salen kan du ha en god kontakt med alla deltagarna och behöver inte riskera att tappa de som sitter lång bak eller långt ut på sidorna. En udda men bra lokal En lokal som jag ofta brukar använda är långsmal, men den är långsmal på rätt sätt. Den är långsmal på så sätt att åhörarna sprids ut i sidled framför mig istället för i djupled. Jag gillar lokalen eftersom jag har alla åhörarna nära mig. Genom att vandra och vrida mig åt höger och vänster kan jag hålla en nära kontakt med var och en av deltagarna. Eftersom alla stolar står lösa på golvet kan jag möblera upp lokalen så att jag trivs. Visserligen är det oundvikligt att de personer som sitter ute på flankerna får titta snett mot projektorduken, men eftersom duken är riktigt stor fungerar det bra. 18

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar

Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar Ändamål: Effektiv utbildning i presentationsförmåga är inte bara att lära sig att stå upp och presentera. Det innehåller skickligheter som är utomordentligt

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

En bra presentation. - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion

En bra presentation. - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion Dokumentation Vid projektträff januari 2004 En bra presentation - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion Per-Arne Spiik Kompetens och Pedagogik AB Bra

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

Välkommen till HAGABERG. kurs & konferens. www.hagaberg.fhsk.se

Välkommen till HAGABERG. kurs & konferens. www.hagaberg.fhsk.se Välkommen till HAGABERG kurs & konferens www.hagaberg.fhsk.se Rinmansalen En trevlig lokal med gammeldags atmosfär, kakelugnar och härlig rymd. Passar utmärkt om man behöver dela upp sig och jobba gruppvis

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Tala för publik. Tala för publik. Jenny Åkerblom. www.megalomania.se. Jenny Åkerblom

Tala för publik. Tala för publik. Jenny Åkerblom. www.megalomania.se. Jenny Åkerblom Tala för publik Jenny Åkerblom www.megalomania.se Tala för publik Jenny Åkerblom Framförandet Öga mot öga Att möta en publik Det påstås att när man i undersökningar frågat vad människor är räddast för

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on Presentationsteknik Jonas Möller Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on det är vad åhörarna tror a* du säger som är intressant! Hjälpmedel Dator - Power Point - OH kanon

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutats. Här kommer tips på hur

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

som har en integrerad hörselskadad elev i sin grupp

som har en integrerad hörselskadad elev i sin grupp som har en integrerad hörselskadad elev i sin grupp Tips från deltagare i distanskursen Skolsituationen för elever med hörselskada Sammanställd av Specialpedagogiska institutet Carin Norman/Birgitta Bellman

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera?

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? Presentationens syfte -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? People buy people before they buy products (results)! Förberedelser manus, att träna in presentationen, rätt tid, att använda

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk)

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter vardagliga meddelanden och annonser

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal

Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal 108-01-21 sid 1 Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal Denna handledning är avsedd för nedan listade lärosalar där av-tekniken styrs med en knappsats (se bild) och där en stationär dator

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Introduktion... 4. Övrigt... 5. Presentationens innehåll... 6

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Introduktion... 4. Övrigt... 5. Presentationens innehåll... 6 Anteckningsunderlag 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Introduktion... 4 Övrigt... 5 Presentationens innehåll... 6 Förutsättningar för en intressant presentation... 8 Presentationens tre delar... 9

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Kom igång med din ipad

Kom igång med din ipad Kom igång med din ipad 12 mars 2012 Gunilla Celen 1 Lathund för ipad Lathund för ipad Lite tips så du kommer igång Starta upp: Håll inne den långsmala svarta knappen som sitter på kortsidan. Efter några

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Teknik i förhandlingssalar. För alla som medverkar i en rättegång

Teknik i förhandlingssalar. För alla som medverkar i en rättegång Teknik i förhandlingssalar För alla som medverkar i en rättegång Teknik till ditt förfogande I den här broschyren finns information om den teknik presentationsutrustning, videokonferensutrustning, hörselhjälpmedel

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13 Välkommen Presenta/onsteknik Konsten a2 övertyga Henrik Mannerstråle Presenta/onsteknik Kom ihåg a6 det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta0on det är vad åhörarna tror a6 du säger som

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Från mivida 2013-03-12 15:18 Susanne Wolmesjö vill ha mer rörelse i skolan. Men hon tänker inte i första hand på extra idrotts- eller friskvårdstimmar. Nej, hon

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Foto Petra Hellberg 1

Foto Petra Hellberg 1 Foto Petra Hellberg 1 Skuggfåglarna Om att ockupera sin plats i livet trots att ingen erbjuder dig den premiär på Unga Klara 25 januari 2007 Lärarmaterial av Monica Nyberg, lärare och dramapedagog. Det

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer