Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS"

Transkript

1 Protokoll nr från Föreningsstyrelsens möte i Stockholm februari 2011 Föreningsstyrelsen Närvarande Maria Nilsson, tf ordf 0163 Ringen, Stockholm MN Angelika Andersson 1424 Sisjön, Göteborg AA Karin Larsson 0606 Huskvarna KL Magnus Lindberg (dag 2) 0137 Fleminggatan, Sthlm ML Nils Undall Behrend 1250 Center Syd, Löddeköpinge NUB Maj Britt Eriksson 0802 Kalmar MBE Mari Louis Bengtsson 1304 Hyltebruk MLB Robert Adrell 1518 Alingsås RA Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS Mötessekreterare 1 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, NUB Mötessekreterare 2 3, 6, 10, 11, 13 15, ML 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning MN hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Fastläggande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes med diverse tillägg och ändringar under 13, samt att årsarbetstidsfrågor behandlas under temadagen (16 feb). 3 Föregående protokoll Nr godkändes och lades ad acta med några små ändringar. 4 Ekonomi a) Ekonomisk redovisning SPF KL har numera medvind vad gäller åtkomsten till MedWind (ursäkta), så nu kan vi se hur det står till med finanserna. Årsbokslutet såg bra ut med ett plusresultat på 144 tkr. Medlemsantalet vid årsskiftet var st. Kassa/bank innehåller 670 tkr. Vi diskuterade hur mycket pengar vi skall lägga på sparkonton och hur lång tid vi skall binda dessa. Vi fattade beslut att binda totalt 450 tkr i 6 månaders sparkonto för att få bästa ränta. b) Budgetuppföljning SPF Vi missade målet förra året med ca 200 tkr men det var åt rätt håll. Vi får se om Karin klarar att komma närmare målet i år. c) Kostnadsredovisning SPF Inget att behandla. d) Inkomna äskanden Kostnader för 7 gruppsmöte 21 mars beslutades: Årsta Folkets Hus ca kr, fika förmiddag (kaffe fralla) och eftermiddag (kaffe kaka) till billig peng för SPF, mat på lämplig restaurang som betalas av deltagarna. e) Kostnadsredovisning, klubb Inga kostnadsredovisningar hade inkommit. FS_prot_02_ doc Sidan 1 av 6

2 Föreningsstyrelsen f) Uppföljning KST 3250 för 2010 Det blev rätt bra till slut trots allt. Vi gick 58 tusen back, men här ingår 52 aktivitetsnummer som vi inte har budgeterat för, vi äger inte dessa kostnader. g) Budget SPF Inget att avhandla h) Övrigt Ekonomi Startbidrag till Värmland FK bestämdes till kr. Maj Britt och Maria åker till deras årsmöte. i) Administrationsbidrag Unionen har bråkat lite om detta, det betalas inte ut till några andra. Vi får det inte fler gånger, vi får äska pengar varje gång vi behöver i stället (RS utskick, Nordisk konferens osv). Vi skall leta efter överenskommelsen, fråga Patrik och Lars Lundgren. j) Tidrapport Karin önskar få tidrapporten i Excel, inga andra format. Vi behöver inte redovisa i detalj, En rad för varje dag och aktivitet. 5 Kontakter med företagsrepresentanter Se även Vi har varit väldigt dåliga på detta. Vi måste bli bättre på att ansvara för våra medlemmars motionsfrågor. Vi kanske inte ska ta alla frågor med direktörerna, utan en nivå ner. 6 Samverkansråd Minnesanteckningar från 23 nov 2010 lästes och begrundades. Nästa möte 18 feb diskuterades. Företaget har aviserat många och långa punkter och har därför frågat oss om vi hade något som tar lång tid att diskutera. Så är inte fallet tror vi. 7 7 gruppsmöte a) Kommande Årsarbetstid och andra övergripande frågor, kanske stadgarna. MBE skickar en kallelse denna vecka (vecka 7). Nästa möte: I Årsta Folkets Hus samlas försäljare och BC från hela Sverige 21/3. 8 Klubbar a) Klubbesök 1 MBE har varit i Värmland och träffade 13 unga medlemmar på Selma Spa i Sunne tillsammans med en ombudsman. De bildade klubb med intresserade medlemmar. Klubben har idag 95 medlemmar och siktar mot AA tror inte att det går lika lätt att få igång Trestad FK igen. Det krävs lite engagemang från Unionen som inte är så aktiva här. 3 MN har varit i Malmö på Malmö Lund FK:s årsmöte. 26 st var med på mötet. Sonia Undin var med för att gå igenom årsarbetstid. 4 MN var i Norrköping 6/2. Sonia och OC var med tillsammans med 20 medlemmar på årsmötet. 5 MN och Sonia var i Luleå på årsmöte med butikscheferna, ca 15 BC. 6 MN och Sonia var i Bollnäs för att vara med i Mälardalarnas FK:s års möte, ca 25 st. De var väldigt negativa till årsarbetstid. FS_prot_02_ doc Sidan 2 av 6

3 7 Kontorsklubbens årsmöte 12 st ökat medlemsantal. Föreningsstyrelsen 8 Stockholms FK och CK hade gemensam genomgång av årsarbetstid och gemensam mat. 30 F och 10 BC, MN och Sonia. 9 Jönköpings FK Patrik och MN, årsarbetstid och mat, 17 st. 10 AA var på Hallands FK:s årsmöte, de var 15 st i full snöstorm. Årsarbetstid med Anders Johansson. De var väldigt negativa. b) SPF ombudsdagar MBE har varit i Karlstad för att prata med ombuden. c) Klubbutveckling AA har pratat med Helsingborgs FK, men ingen vill engagera sig därför är det svårt att få igång klubben. Karin har jobbat lite med ett Excel ark för att se hur många medlemmar de olika klubbarna har, om de haft årsmöte och annan information om klubben. Hon lägger ut bladet på bokhyllan. Maria och Karin försöker hålla denna aktuell. MN tror att det kanske blir en BC klubb i Norrköping igen. 9 Kommittéer a) Kontaktombud Möte 22:e mars kallelse skickas snarast. Kanske ett telefonmöte innan. Diskutera manualerna. MBE och MN diskuterade om kontaktombudens ärendeblankett är bra ur sekretess synpunkt. b) Skyddskommittén 17 februari c) Bolagsstyrelsen 21 februari d) Pensionsstiftelsen 17 februari 10 Handlingsprogrammet Reviderat HP presenterades av ML, som efterlyser fler uppdateringar. 11 Information a) SPF nytt Länka till valberedningens information på ViNet Informera om lönegruppen uppdrag, kontaktuppgifter mm Motioner till RS b) Klubbinformation Utbildningsinventering i era klubbar/studieplan Efter årsmötet komplett manual & minneslista Information om insamling av motioner (särskild e postadress enl ovan) 7 gruppsmötet 21 mars: ansv MBE + SS Lokala klubbwebbar uppdatera efter årsmötena uppdragslistor! Värvningsdokument kommer på hemsidan Rapportera om ni har uppdrag i Unionen bra för föreningen att veta Studenter inom information? Vi söker personer som kan hjälpa oss att utforma en informationsstrategi/policy åt SPF, kanske som exjobb e dyl? c) Hemsidan Motioner (ev webformulär???). RS (valberedningen). Uppdatera kalendern FS_prot_02_ doc Sidan 3 av 6

4 Föreningsstyrelsen 12 Stadgar SPF är en hybrid. Stabsfunktion och annat har vi blivit kallade. När Unionen bildades kom SPF in lite vid sidan om. SPF är 90 år, vi stred även mot HTF men de hade större nätmaskor än Unionen har. 13 Egna frågor 13.1 Unionens hantering av medlemsfrågor MLB dryftar ett ärende där Unionen/regionen inte riktigt begripit vad SPF gör, eller snarare hänvisat en medlem åt skogen. Tas av lokal klubb med berörd region/ombudsman Lågtidskontrakt, vad gäller? Finns statistik på hur företaget använder lågkontraktare, dvs 2 timmars o dyl, i st f anställda med högre kontrakt? Detta undrar MLB och svaret blev att det vet vi inte, men eventuella felaktigheter lär lösa sig iom årsarbetstiden Information från företaget om supkoppen Företaget informerar om att 50 årspresenten (vinprovarkoppen) utgår av skatteskäl (det funkar inte som förmån ihop med medaljfesten). SPF tackar för att vi blir informerade i en fråga som egentligen är ensidig Information från företaget i framtiden P&K har tillfrågat SPF om vilken typ av information som önskas framgent. Vi träffar företaget om detta dvs MN pratar med Karin Furevik Chokladbrevet Följebrevet till pralinerna lästes, och vi enades om att hjälpas åt att sprida kalorierna och budskapet efter bästa förmåga Information till regionerna i Unionen Vi inväntar de nya stadgarna. Målgruppen definierades: Regioncheferna Annan klubbtillhörighet för BC Värmland NUB frågar på uppdrag av cheferna i det sköna Värmeland: Ack, kan vi få tillhöra Uddevalla i st f Örebro? Självklart, säger vi även om vi givetvis helst ser att de bildar en egen klubb igen. NUB kontaktar frågeställarna och uppmanar dem att själva ta kontakt med ordf/ullevadda för att lösa detta Lönenivåer Det glunkas att andra förbund, tex Handels samt Hotell&restaurang, har ingångslöner på minimi 117 kr/h, meddelar NUB. Historiskt har vår lägre nivå motiverats av bättre kvälls och lördagstillägg (OB). Så är det fortfarande, sade någon. Diskuterades Unionens fixering vid % i stf reda kronor Rapport från Ledarmöte En sådan lämnades av NUB Övertid vid fackligt arbete Ett SPF ombud kallades till ombudsdag som då blev sjätte dagen för vederbörande. Vi bör i största möjliga mån undvika fackligt arbete på övertid, säger MN. Detta borde ha kunnat lösas lokalt, tex genom att man tar ledigt en annan dag i veckan som kompensation. Endast i undantagsfall/nödfall skall fackligt arbete ske utanför ordinarie ramar Arbetstider, ersättningar och ev måltidsavdrag vid kurs på Skarpö Ett lokalt, enstaka felsteg har begåtts, frågan förs åter till lokal klubb. FS_prot_02_ doc Sidan 4 av 6

5 Föreningsstyrelsen Studier MN pratar med företaget om en kursbudget på 3250 för centralt förtroendevalda, i st f att butikerna skall betala (detta gäller SB kurser). Rapport vid nästa möte Utmaningen FL är på Skarpö 27 28/9 och antar utmaningen om vi kan vara där samtidigt Ålderskontroll information En OC har använt något slags brev vid missad ålderskoll, ett papper som den utsatta försäljaren tvingats skriva under. Det hela låter mer som skrämsel än som utbildning och stöd. MBE kollar med berörd OC. 14 Nordiskt Samarbete Finansiering kollad med förbundet, och vi har fått en kontaktperson på stockholmskontoret (internationella kontakter). Vi skall bla fixa jämförelselistor över våra klubbar. Rapport från fg konf är klar och publiceras av ML när han fått den av AA. Jo, det glömde vi säga: det blir på Skarpö nov, närmare bestämt. 15 RS MLB och AA sammanstrålar i mars för att göra kallelse nr 1. Frågar om hur vi skall göra med det utlovade priset för bästa värvare. Skall vi uppmana till nominering till detta? Fiskar efter gäster. Ny ombudsman? Förhandlingschef? Nej från Magdalena. Cecilia Schedin Seidegård kanske? Gästanförande från Unionen? Give aways från Unionen GBG (!). Diverse praktiska detaljer redovisades. ML fördelar ansvar kring verksamhetsberättelsen. Senast 7 mars. 16 Utgår (reserv) 17 Övergripande mål Bordlades. 18 Värva och vårda medlemmar Värvningsdokument/Välkomstbrev till hemsidan inom kort. 200 brev ut förra veckan. Medlemsantalet vid årsskiftet: Kollektivavtalsfrågor a) Lönegruppen Består av Maria Nilsson (tf ordf SPF), Jenny Svensson (BC Tidaholm), Eva Heile (HK) och Therese Ernblad (försäljare Härnösand). SB repr: Sonia Undin, Helena Michels. Gruppen skall diskutera lönefrågor förutsättningslöst. b) Unionens svar på frågan om avtalsrörelsen MN redovisade förbundets svar på våra frågor om insamlingsfasen mm i avtalsrörelsen. Sammanfattning: God dag, yxskaft! 20 Arbetsmiljö a) Norrlandsidéer En butikschef har uppfunnit (och sytt!) en säkerhetsscarf med kardborreknäppning, och denna har förevisats. Hennes lagvigde har också konstruerat en krok på en pinne, som skall underlätta den evinnerliga frontningen vi förväntas syssla med och som orsakar nack och axelbesvär. Slutsats: I Norrland kanske man inte snackar så mycket, men å andra sidan får man saker gjorda..! b) Huvudskyddsombud KL informerade om vad som händer i frågan: klart och samverkat med företaget; vi skall ha ett huvudskyddsombud. FS_prot_02_ doc Sidan 5 av 6

6 21 Årsarbetstid Alla frågor rörande årsarbetstid behandlades utanför mötet dvs på onsdagen, då vi hade temadag inom området. Frågor kring årsarbetstiden besvaras i första hand av Maria eller Angelika. 22 Inkomna protokoll Bordlagt 23 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla. 24 Kalender Skyddskommittén 17/2 Samverkansråd 18/2 Bolagsstyrelsen 21/2 Styrelsemöte 7 8/3 7 grupper v se datum ovan Bolagets årsstämma 24/3 Införande av årsarbetstid 1/4 Sista motionsdag till RS 2/4 Styrelsemöte 4 6/4 (motionsläsning Skarpö) Bolagsstyrelsen? Styrelsemöte kring RS 13 och 16/5 RS 14 15/5 Bolagsstyrelsen 30 31/5 Styrelsemöte 9 10/6 Planeringskonferens 5 7/9 Bolagsstyrelsen 12/9 Föreningsstyrelsen träffas på Skarpö 27 28/9 SPF konferens 17 19/10 Bolagsstyrelsen 26/10 Bolagsstyrelsen 29/11 25 Minneslistan ML reviderar och distribuerar. 26 Mötets avslutande MN tackade alla deltagare för deltagandet och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet (sekr 1) Vid protokollet (sekr 2) Justeras/ordf Föreningsstyrelsen Nils Undall Behrend Magnus Lindberg Maria Nilsson Månadens citat: Jag gjorde allt utom att strippa. (Maria ansträngde sig verkligen till sitt yttersta när hon skulle förklara årsarbetstidens positiva effekter för en skeptisk försäljare) Jag sökte på Flygbussarna men det kom upp sexsidor. (Angelika har köpt ny dator ) Behöver man skepparexamen för att bli kanalstrateg? (Magnus funderar över en av alla dessa mer eller mindre begripliga titlar som dyker upp) FS_prot_02_ doc Sidan 6 av 6

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer