Övningsuppgifter...82 Annons...82 Informationsblad 3 spalter...82 Informationsblad 2 spalter...82 Informationsblad 1 spalt...82

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningsuppgifter...82 Annons...82 Informationsblad 3 spalter...82 Informationsblad 2 spalter...82 Informationsblad 1 spalt...82"

Transkript

1 ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ 'DWRUNXQVNDSRFKGDWRUVlNHUKHW Tangentbordet...1 Starta datorn...2 Operativsystem...2 Använda Windows...2 Logga in på konto...2 Användarnamn och lösenord...2 Lösenord...2 Lösenord på datorn...2 Behörigheter...3 Behörighet i nätverket...3 Administratör...3 Behörigheten kan variera...3 Användaridentiteter i nätverk...3 Delade mappar...3 Läs- och skrivrättigheter...3 Skrivbordet...3 Starta program...3 Program...4 Installera program...4 Från cd-skiva...4 Från en plats på datorn...4 Installationsanvisningar...4 Starta om datorn...4 Säkerhet...5 E-handel...5 Kryptering och kod...5 Webb (cookie-filer)...5 Intrång i din dator...5 Virus...5 Virus via Internet...5 Virus med e-post...6 Skydd mot intrång...6 Antivirusprogram...6 Brandvägg...6 Nätverk...6 Delade resurser i ett nätverk...6 Skydda data...7 Säkerhetskopiering...7 Skrivskydda filer...7 Skydda mappar från åtkomst...7 Filhantering...7 Filer...7 Filtyptillägg och filnamn...7 Filhantering med Word...8 Skapa en mapp...8 Öppna och stänga ett dokument i Word...8 Navigera i dokument...9 Stänga dokument...10 Spara dokument...10 Skapa och spara ett dokument i Word...10 Klippa ut, kopiera och klistra in...11 Kopiera en mapp...12 Byta namn...12 Ta bort...12 Avsluta program...12 Avsluta Word Filhantering med Utforskaren Starta programmet Utforskaren I Uforskaren ser du alla filer oberoende av i vilket program de skapats Ta bort mapp/filer i Utforskaren Windows bildskärmsinställningar Skrivbordsbakgrund Visa skrivbordet Skärmsläckare Lösenord för skärmsläckare Stänga av datorn Starta om datorn Logga ut Stänga av datorn 'RNXPHQWXWIRUPQLQJPHG:RUG Sökord till funktioner i Word Formge dokument Övningsuppgift Schema Skapa ett nytt dokument Öppna och spara Öppna ett dokument Spara ett dokument första gången Spara en ändring Spara en kopia av ett redan namngivet dokument Marginaler (satsyta) Dubbelsidigt dokument Utskriftsformat Stående eller liggande dokumentformat Liggande utskriftsformat Stående utskriftsformat Tabeller Skapa en tabell Rita tabell Skriv in text i en tabell Radera Infoga celler, rader eller kolumner Ta bort celler, rader eller kolumner Färgöverstrykning/mönster WordArt Text- och bildhantering Övningsuppgift Matsedel Tecken Teckenfärg Teckensnitt Teckenstorlek Kopiera Klippa ut Klistra in Ångra Hjälp Stilar Normal stil Fet, kursiv och understruken stil Upphöjd och nedsänkt text Spalter iii

2 Brytningar...23 Spaltbrytning, avsnittsbrytning eller sidbrytning...23 Kantlinjer...23 Infoga bilder från fil...23 Storleksförändra bilder...23 Beskära bilder...23 Vattenstämpel...23 Formatera stycken...25 Övningsuppgift Enkät...25 Styckeformat...25 Indrag med linjalen...25 Avstånd före och efter stycken...25 Justering av text...25 Indrag...25 Första radens indrag...25 Hängande indrag...25 Hämta format...25 Formatera dokument...27 Övningsuppgift Tjänstgöringsintyg...27 Anfang...27 Avstavning...27 Automatisk avstavning...27 Manuell avstavning...27 Rättstavning...27 Sidhuvud och sidfot...27 Utgivaruppgifter...27 Redigera dokument...29 Övningsuppgift Beställning...29 Sök och ersätt...29 Söka text...29 Ersätt text...29 Symboler...29 Tabbar...29 Ställ in egna tabbar...29 Flytta tabbar...29 Ta bort tabbar...29 Formatera flersidiga dokument...31 Övningsuppgift Rapport...31 Paginering...31 Dokumentöversikt...31 Innehållsförteckning...31 Skapa en innehållsförteckning...31 Uppdatera innehållsförteckning...31 Infoga diagram från Excel...31 Skapa ett diagram...31 Olika typer av diagram...31 Ge diagrammet en rubrik...31 Infoga kalkylblad från Excel...31 Skapa kalkylblad...31 Mallar...33 Övningsuppgifter Skapa dokumentmall...33 Använda dokumentmall...33 Utforma flersidig dokumentmall...33 Formatmallar...33 Skapa en formatmall...33 Ta bort en formatmall...33 Ändra en formatmall...33 Dokumentmallar...33 Skapa en dokumentmall från mall...33 Skapa ett dokument från en dokumentmall...33 Ta bort en dokumentmall...34 Spara ett dokument som en dokumentmall...34 Listor...34 Numrerad lista...34 Punktlista...34 Utskrift...34 Kopplad utskrift och förteckningar...39 Övningsuppgifter Inbjudan till konferensdeltagare...39 Deltagarlista med kontaktinformation till konferensdeltagare...39 Dagordning...39 Kopplad utskrift koppla dokument...39 Skapa huvuddokument...39 Skapa källdokument...39 Koppla ihop huvuddokument och källdokument...39 Skriv ut kopplade dokument...39 Förteckningar...40 Skapa huvuddokument...40 Skapa källdokument...40 Redigera huvuddokument...40 Förhandsgranska...40 Spara...40 Objekt...41 Figurer...41 Verktygsfältet Rita...41 Rektangel...41 Cirkel...41 Flytta figurer...41 Markera flera figurer...41 Gruppera figurer...41 Dela upp grupp...41 Fyllningsfärg...41 Linjefärg...41 Lägga till ritobjekt...42 ClipArt...42 Infoga ClipArt...42 Textruta...42 Formatera textruta...42 iv

3 7H[WEHKDQGOLQJ Formatera text...43 Teckenformat och styckeformat...43 Typografi och layout...43 Bokstäver och text...43 Det finns olika typer av bokstäver:...43 Siffror...43 Teckensnitt, TrueType-teckensnitt och typsnitt...43 Läsbarhet...44 Brödtext...44 Linjärer (grotesker) och antikva...44 Horungar och änkor...44 Rubriker i ett typografiskt sammanhang...44 Rubriker i ett litterärt sammanhang...45 Ingresser...45 Anfang...45 Paginering...45 Kerning...45 Knipa...45 Skrivregler...46 Datum...46 Telefonnummer...46 Nationellt...46 Internationellt...46 Adressuppgifter...46 Olika adresser...46 Adressering exempel...46 Brev till utlandet (internationellt)...46 Brev inrikes (nationellt) företag...47 Brev inrikes (nationellt) privatperson...47 Avsändarens namn och adress...47 Giltighet för dokument...47 Underskrifter i brev, protokoll och avtal...47 Brev...47 Avtal...48 Protokoll...48 Enheter...48 Stycken...48 Stycketecken...48 Visa/dölj formateringsmarkeringar...49 Visa/dölj-tecknen...49 Avstavning och särskrivning...49 Avstavning, bindestreck...49 Avstavning automatisk...49 Avstavning manuell...49 Tankstreck och bindestreck...49 Bindestreck, mjukt, fast, vanligt...50 Förkortningar...50 Avbrytningar...50 Förkortningar som uppfattas som måttenheter...51 Initialförkortning...51 Siffergrupper...51 Gruppering av siffror...51 Låneord...51 Ordmellanrum...51 Mellanslag...51 Fast mellanslag...51 Mellanslag med Visa/dölj aktiverat...51 Tecken Typografiskt citattecken och tecknet för tum " Kolon Symboler Specialtecken och symboler Symbolen för copyright Infoga specialtecken Infoga symbol Ordtecken Snabel-a och $ Accenter och diakritiska tecken Anfang Upphöjd och nedsänkt text Upphöjd text Nedsänkt text Återställa teckenformat Välja stil på teckensnitt Normal, kursiv, fet och understrykning Teckenformatmallar Formatmallsrutan Formatmallen Normal Formatmallar för rubriker Kortkommandon för rubrikformat Radavstånd Radavstånd i Word Radavståndet i rubriker Radavståndet i brödtext Avstånd före och efter stycken Styckeformatera rubriker Styckeformatera brödtext Radlängd och satsbredd Räkna ord och tecken Justera text Vänsterjustera text Marginaljustera text Centrera text Centrera lodrätt Högerjusterad text Indrag Textflöden Inställningar för textflöden i Word Håll ihop stycken Håll ihop rader Kontroll av enstaka rader Övningsuppgifter Allmän textbehandling Teckensnittsformatering Styckeindelning Styckeformatering Formateringsmarkeringar Korrekturtecken Ansökningshandlingar Platsansökan Meritförteckning Kontorsdokument Ledighetsansökan Tidrapport Fakturaunderlag v

4 %LOGEHKDQGOLQJRFKJUDILVN NRPSRVLWLRQ Digitala bilder...71 Bildinläsning...71 Punktuppbyggda bilder och vektorbaserade bilder..71 Storleksförändra bilder...71 Olika sorters upplösning...71 Skärmupplösning...71 Bildupplösning...71 Utskriftsupplösning...72 Storlek på bilder...72 Filformat (filändelse/suffix)...72 Bilder för tryck...72 Bilder för webben...72 Filnamn och filändelse...72 Filstorlek...73 Bildformat...73 Färger...73 Färger på bildskärmen...73 Svartvita bilder eller färgbilder...73 Raster...73 Färgsystem...73 Färger i tryck...73 Olika sorters färger för tryck på papper...74 Grafisk profil...74 Logotyp...74 Design...74 Bildhantering i Word...75 Övningsfilerna logotyp...75 En egen logotyp...75 Infoga bild från fil...75 Storleksförändra figurer och bilder...75 Behåll bildens proportioner...75 Återställa bild...75 Formatera bildobjekt...76 Figursättning av bildobjekt...76 Placera bild bakom/framför text...76 Flytta bild...77 Figursätta text runt bild...77 Figursätta bild i nivå med text...77 Verktygsfältet Bildobjekt...77 Redigera insättningspunkter...77 Beskära bilder...78 Vattenstämpel...78 Kantlinje...78 Layout...79 Olika typer av layout...79 Symmetrisk layout...79 Asymmetrisk layout...79 Uppslaget och sidan...79 Satsyta...79 Balans...79 Syftet med layout...79 Metoder för att skissa och formge...80 Grundelementen...80 Grafisk komposition...80 Gyllene snittet...81 Övningsuppgifter...82 Annons...82 Informationsblad 3 spalter...82 Informationsblad 2 spalter...82 Informationsblad 1 spalt...82 $IIlUVGRNXPHQWPHG:RUG Dokumentstandarder...87 Skrivregler...87 Stavning...87 Svensk standard för dokumentutformning...87 Typdokument...87 Fälten i dokumentytan...87 Kontorsdokument...87 Brev...88 Skillnaden mellan en brevmall och mall för handelsdokument...88 Handelsdokument...88 Grunduppgifter i dokument...89 Utgivare...89 Dokumentnamn/dokumenttyp...89 Dokumentdatum...89 Sidnummer och sidantal...89 Dokumentbeteckning och referens...89 Dokumentidentifikation...89 Ärendemening...89 Kompletterings- och interimsuppgift...89 Fortsättningssidor och bilagor...90 Måttangivelser för dokumentytans indelning för högerställt brev enligt SS Olika typer av brev...90 Högerställt och vänsterställt brev...90 Vanligt brev utan dokumentnamn...90 Säljbrev...90 Vänsterställt brev...91 Högerställt brev...91 Dokumentytans indelning...91 Marginaler...93 Ändra dokumentets marginaler...93 Utskriftsformat...93 Dokumentformat/pappersformat...93 Sidorientering...93 Blandade sidformat...94 Pappersstandard...94 Standardformat för papper...94 Ändra dokumentformat: sidorientering...94 Standardbrev...94 Satsyta...95 Kolumntitlar...95 Sidhuvud...95 Sidfot...95 Meddelandefältet för brev...95 Text...95 Tabeller...96 Diagram...96 Numrera bilder, tabeller och diagram...96 Tabblägen mått i cm från papperets vänsterkant...99 vi

5 Funktioner i Word för högerställt brev Placera text i höjdled Placera text i sidled Sidhuvud och sidfot Dokumentmallar Skapa dokumentmall Öppna och använda befintlig mall Färdiga mallar i Word Fält i dokumentmallar Visa och dölja fältkoder i dokumentmallar Brevguide i Word Skapa brevmall med tabell i Word för högerställt brev med överställd ledtext Överställd ledtext Skapa dokumentmall Använda dokumentmall Ändra befintlig dokumentmall Ta bort dokumentmall Skapa ny mall utifrån befintlig mall Övningsuppgifter Företagsspecifika interna dokument Vänsterställt brev Kallelse mall Protokoll mall Företagsspecifika externa dokument Faxmeddelande mall E-postmeddelande Avtal - mall Offert (anbud) - mall Faktura - mall U\FNRULJLQDORFKILO YHUI ULQJ Filöverföring på Internet Skrivskyddade filer Skicka fil med e-postprogram som bifogad fil Skicka dokument som bifogad fil med Word Filöverföring med webbläsaren Ladda upp fil med programvara för filöverföring..121 Vilken server skall jag välja? Vad behövs för överföringen? Proceduren vid överföring med WS_FTP Komprimera filer Zippade filer Packa upp en zippad fil Paketera fil zippa Ladda ned en fil Freeware och shareware Ladda ned en fil Konvertera till olika filformat PostScript-fil Skapa PostScript-fil eller prn-fil Pdf-format Olika program för PDF-formatet Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller Redigera PDF-fil Acrobat Reader Öppna och granska PDF-dokument Verktygsknappar i Acrobat (Reader) Spara dokument i annat filformat Skapa webbsida med Word Ombrytning och tryck Färger Teckensnitt Bilder och objekt Dubbelsidigt eller ensidigt utskriftsformat Rentryck och provtryck Lathund för kontakter med tryckeriet då du lämnar in tryckoriginal $QYlQGDZHEEOlVDUHQ RFKV NDIDNWDSn,QWHUQHW Program för att använda Internet Använda webbläsaren Starta webbläsaren Stänga webbläsaren Webbläsarens arbetsyta Startsida Välja aktuell sida som startsida Webbplats Ta dig till en webbplats Favoriter (bokmärken) Placera den webbplats du är på i Favoriter så att du kan hitta den igen Söka på webben Söktjänster Söka med olika tekniker Använda söktjänster Söka i databaser Söka på en webbsida E-post Skapa ett Hotmail-konto Inkorgen Logga in på befintligt e-postkonto (Hotmail) Skicka e-postmeddelande Bifoga fil Öppna bifogad fil Lägg till namn i adressboken /DJRFKUlWW Upphovsrätt Citaträtten Källhänvisning Referenser för information på Internet Referenser för skrifter Tidsbegränsad ensamrätt Om du skapar på uppdrag Symbolen När du skapar på egen hand Lagar för arkivering av dokument Vilka lagar gäller på Internet? Personuppgiftslagen Registerutdrag Lagar för handelsdokument Övningsuppgifter vii

6 3UHVHQWHUDHQUDSSRUW VRPHWWELOGVSHOPHG3RZHU3RLQW Gör en disposition Skapa en presentation Infoga bildobjekt Textruta Verktygsfältet Rita Använda färger Att använda en presentation Växla mellan olika visningslägen Visa presentationen som bildspel Gör understrykningar i presentation Paketerare och Viewer Animationer och ljud Animera text och objekt i en presentation och lägg till ljud UHVHQWDWLRQVWHNQLN Retorik Inventio Dispositio Talets delar Elocutio Memoria Actio Framförandet Åhörarna Kroppsspråk Lokalen Övrigt RQWRUVHUJRQRPL Belastningsskador Stolen Sittställningen hur skall man sitta vid en dataarbetsplats Skärmen Telefon Bordet Pärmar eller manus Musarm Vad är musarm? Åtgärden mot musarm är i första hand: Ögon Arbetsmiljö och stress Ljus och belysning Buller DNUHJLVWHU viii

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Handbok för QuarkXPress 10

Handbok för QuarkXPress 10 Handbok för QuarkXPress 10 INNEHÅLL Innehåll Om den här handboken...14 Vad vi förväntar oss av dig...14 Hit kan du vända dig om du behöver hjälp...14 Handbokens formatering...14 Meddelande om teknik...15

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT LÄROMEDEL 2010 DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT Under de mer än 20 år som Docendo har utvecklat läromedel för datoranvändning, har vi kunnat se hur datorns roll i samhället förändrats

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

StarOffice 6.0. Användarhandbok. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 U.S.A. 650-960-1300

StarOffice 6.0. Användarhandbok. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 U.S.A. 650-960-1300 StarOffice 6.0 Användarhandbok Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 U.S.A. 650-960-1300 Part No. 816-4434-10 March 2002, Revision A Copyrights and Trademarks Copyright 2002 Sun

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Grundkurs i ipad användning ndning för f seniorer

Grundkurs i ipad användning ndning för f seniorer Grundkurs i ipad användning ndning för f seniorer 2014 Innehåll ipad grunder ipad inställningar Surfa på ipad Läsa på ipad Dela filer från ipad Kommunicera i realtid ipad kamera Skriva på ipad Skapa filmer

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. ReadEasy Move 2 med Feature Pack ver 4.6 Handledning Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. Innehållsförteckning VisionAid International Innehållsförteckning... 2 Introduktion...

Läs mer