Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen Hanna Lindström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab."

Transkript

1 Kurskatalog Kontakt: Susanne Koponen Hanna Lindström Kurskatalogen är en sammanställning av de utbildningar som genomförs, och har genomförts, i IDCs regi. PKC-kurserna är kostnadsfria då de är högskolekurser. Övriga utbildningar kan kostnadseffektivt administreras och samordnas för IDCs delägare.

2 Innehåll Högskoleutbildningar via IDC... 1 Underhåll och driftsäkerhet Underhåll och driftsäkerhet Introduktion till Lean filosofi... 4 Metoder och verktyg inom Lean Produktion, fördjupning Modellering, simulering och analys av system... 6 Effektivare Produktutveckling... 7 Övriga utbildningar via IDC... 8 Affärssystem:... 9 Navision... 9 Jeeves Monitor System Andersson Visma Visma Lön Data: InDesign grund Officepaketet Photoshop grund Winner Qlikview SQL-servrar och Databashantering Ekonomi, Inköp och Avtal: Affärssimulering ekonomi Allmän ekonomi Bokslut, koncernredovisning och årsredovisning Controller Ekonomisk leverantörsbedömning Hantering av momssatser Avtalsrätt Entreprenadjuridik Logistik- och transporträtt Cost Management... 26

3 Produktkalkylering Kalkylering i Excel Managera leverantörsnätverk och värdekedjor Tullhantering fördjupning El: BB BB1 Uppföljning Elsäkerhetsutbildning för mekaniker Grundläggande ellära Läsa elschema Elektronik grunder och tillämpningar Ytmontering Kvalitet: CE-märkning Grundkurs i Internrevision samt Kvalitetsledningssystem Internrevision fortsättning Kvalitetssystemrevision ISO ISO 9001:2008 och ISO 14001: ISO/TS CORE TOOLS ISO/TS GRUND ISO/TS 16949, Revisionskurs Reach Ledarskap & Organisation Arbetsrätt Effektiv kommunikation i skrift Effektiv kommunikation Förhandlingsteknik Förhandlingsteknik steg Retorik för chefer Retorik- konsten att övertyga Svåra samtal Vad händer i en förändringsprocess? Konflikthantering Mötesteknik Ledarskap grund Uppföljning till Ledarskap grund Ledarskap fortsättning... 54

4 Ledningsgruppsutveckling Medarbetarutveckling Grupputveckling Presentationsteknik Presentationsteknik för tekniker Presentationsteknik på engelska Processarkitektur Projektledning grund Projektledning fortsättning Personlig projektledning Assistenten som samordnare Service och säkerhet i reception och kundmottagning Coachutbildning för HR Marknad & försäljning: Effektiv kundkommunikation Framgångsrika avslut Marknadsanalys Marknadsföring Sälj Sälj för icke säljare Säljprocess Språk: Engelska Teknik: Ritningsläsning Mätteknik, form och läge Autocad Grund PC-DMIS, steg SIMATIC S7-programmering, steg Solid Works grund Solid Works, simulation Tebis Tebis CAD och 5 Axis Lager Edgecam fördjupning CNC-utbildning PLC CNC-teknik Fanuc Sinumerik 840DPL Service SIEMENS... 85

5 MOTOMAN NX och MOTOMAN XRC Programmering av ABB-robotar Labview Visual Basic.NET, grundkurs Grundläggande hydraulik Grundläggande pneumatik Hydraulik- pneumatiksystem Operatörsunderhåll Introduktion till förbättringsarbete Konstruktions FMEA PPAP Svetsmetoder och svetssymboler Att konstruera i plast Lagermontering Tribologi Pulverapplicering Vibration grund Ecodriving Saxlift Ställningsbygge Traversutbildning - säkrare hantering Truckutbildning Nya maskindirektivet...101

6 Högskoleutbildningar via IDC Produktionskompetenscenter (PKC), som är ett samarbete mellan IDC West Sweden och Högskolan i Skövde, finansieras av Västra Götalandsregionen, EUs regionala utvecklingsfond och Kommunalförbundet Skaraborg. De kurser som ingår i PKC är högskolekurser, det vill säga de genomförs av Högskolan i Skövde och ger högskolepoäng. Kurserna är framtagna för, och anpassade till, företagens anställda. För att gå en högskolekurs krävs grundläggande behörighet, det vill säga genomgången gymnasieskola (2- eller 3-årig) eller relevant arbetslivserfarenhet. Saknas gymnasiebetyg görs en dispensansökan där tidigare utbildningar (även företagsinterna) samt nuvarande och tidigare arbetsuppgifter skall framgå. Denna ansökan bedöms sedan av högskolans antagningsenhet. Arbetsuppgifter inom till exempel en produktionsorganisation innebär att personen har relevant erfarenhet för kurser inom produktion. Utbildningen är kostnadsfri, dock tillkommer kostnad för aktuell kurslitteratur. All hantering av kurslitteratur och fakturering av dessa kostnader sköts via samordnare på IDC. Tidsåtgång för inlämningsuppgifter mellan varje kurstillfälle är varierande, dock är kurserna klassade i tre olika nivåer beroende på tidsåtgången mellan varje kurstillfälle. Utöver detta tillkommer tidsåtgång för inläsning till Grön slutprov. - Nivå Grön-nivå Enstaka inlämningsuppgifter, samt inläsning Gul-nivå Röd-nivå Enstaka inlämningsuppgifter, samt fördjupad inläsning Inlämningsuppgift i form av projekt, samt fördjupad inläsning Gul - Nivå Examination: En högskolekurs kan examineras på olika sätt, skriftliga prov (tentamen/tenta), rapporter, laborationer, redovisningar. Alla kurser avslutas med examination i någon form. Om studenten misslyckas vid skriftlig tentamen ges möjlighet till omtentamen. På samma sätt kan en icke godkänd inlämningsuppgift kompletteras och sedan godkännas. Examinationen är ett viktigt moment för alla parter, den enskilda individen, företaget och Högskolan. Högskolan får heller inte full täckning för sina kostnader om studenten inte blir godkänd. Det är därför av största vikt att varje deltagare genomför examinationen. Först efter ett godkänt resultat på examinationen kan deltagaren få ett kursintyg. Efter genomförd kurs: När examinationen är rättad mailas resultatet till den mailadress som varje deltagare anmält vid kursstart. De högskolepoäng som erhålls efter genomgången och godkänd utbildning kan tillgodoräknas vid eventuellt fortsatta studier och en framtida examen. Resultatet kan även skickas till respektive företag, om så önskas. Röd - Nivå

7 Underhåll och driftsäkerhet 1 Gul - Nivå Kursbeskrivning: Att ''köra och hoppas på det bästa'' är ingen produktionsstrategi som håller i längden. I denna kurs går vi igenom de grundläggande begreppen inom underhållsteknik och driftsäkerhet med tillhörande terminologi samt bakomliggande standarder inom tillverkningsindustrin. Vidare behandlas de vanligaste underhållsprocesserna och krav som förkommer inom en underhållsverksamhet. Ekonomin är alltid ett centralt styrinstrument och kursen tar också upp den ekonomiska betydelsen av ett välordnat underhåll och några av dess nyckeltal. Det är en högskolekurs som ger 7,5 högskolepoäng. Genomförande: Under kursen genomförs föreläsningar, grupparbeten och övningar. Kursen blandar teori och praktisk tillämpning i ett projekt som sträcker sig genom hela kursen. Sista kursdagen genomförs en examination. Förkunskapskrav: Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet inom underhåll och driftsäkerhet. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som underhållstekniker. Kursmål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Redogöra för definitioner inom underhållsteknik samt dess terminologi Redogöra för behovet av processer och dess tillämpning inom underhåll Förstå innebörden av olika roller och funktioner inom underhållsorganisationen Redogöra för underhållets ekonomiska betydelse och känna till centrala begrepp Förstå innebörden av och använda nyckeltal inom underhåll Redogöra för olika typer av krav på underhållsverksamheten samt hur man uppnår kraven

8 Underhåll och driftsäkerhet 2 Röd - Nivå Kursbeskrivning: Lär dig att bli proaktiv i ditt underhåll! I kursen lär du dig hur du kan skapa ett fungerande underhåll som håller i längden. Kursen fokuserar på det förbyggande underhållet och framförallt dess konsekvenser för en tillverkande verksamhet. Kursen tar bl.a. upp planering, styrning och optimering av det förebyggande underhållet. Vidare behandlas metoder som lämpar sig för tillståndsbaserat underhåll. Förkunskapskrav: Under kursen genomförs föreläsningar, grupparbeten och övningar. Kursen blandar teori och praktisk tillämpning i ett projekt som sträcker sig genom hela kursen. Sista kursdagen genomförs en examination. Kursmål: Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beskriva innehållet i förebyggande underhåll (FU) och förklara vilka konsekvenser arbetssättet har för en företagsverksamhet förklara hur förebyggande underhåll kan organiseras, styras, förvaltas och utvecklas för bästa utfall förstå förutsättningar och analysmetoder som styr val av underhållsinsats inom FU beskriva vilken data och på vilket sätt data skall struktureras för att kunna planera och administrera det förbyggande underhållet förklara metoder och koncept samt kunna utföra beräkningar för optimering av FU-insatser beskriva teknik och syfte för tillståndsbaserade metoder

9 Introduktion till Lean filosofi Grön - Nivå Kursbeskrivning: Kursen innehåller grundläggande tankar och filosofier bakom Lean produktion. Dessutom belyser kursen några av verktygen inom Lean-konceptet. I kursen genomförs också fortlöpande simuleringar med syftet att applicera och använda berörda verktyg och arbetssätt. Genomförande: Under kursen genomförs föreläsningar, produktionssimuleringar, grupparbeten och övningar. Hemuppgifter mellan varje tillfälle, omfattningen varierar. Efter de tre dagarna genomförs kursens examination. Det innebär att varje student skall svara på ett antal frågor samt redovisa ett förbättringsförslag på sin arbetsplats. Förbättringsförslaget redovisas genom en skriftlig rapport. Examinationen genomförs under en knapp halvdag cirka 2 veckor efter utbildningsdagarna. Förkunskapskrav: Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning. Kursmål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Beskriva filosofin bakom Lean-konceptet. Identifiera förändringsbehov utifrån de sju slöserierna inom Lean. Använda utvalda verktyg inom Lean-konceptet. Beskriva metoder för förbättringsarbete i ett produktionssystem.

10 Metoder och verktyg inom Lean Produktion, fördjupning. Röd - Nivå Kursbeskrivning: Kursen innehåller en tillämpad fördjupning i Lean produktion. Under kursen tillämpas många av verktygen inom Lean-konceptet. Hela kursen genomförs som ett företagsspel där lagarbetet är den organisatoriska inramningen för kursdeltagarna. Undervisningen genomförs genom föreläsningar och grupparbeten. Simuleringar i en fysisk produktionsmiljö kommer att förekomma i stor omfattning. Simuleringarna syftar till att praktiskt tillämpa verktyg och arbetssätt inom Lean-konceptet med uppföljning av relevanta nyckeltal. Kursen är en grundläggande högskolekurs som ger tolv (12) högskolepoäng. Genomförande: Hemuppgifter mellan varje tillfälle, dessa innehåller problemlösning som är kopplat mot deltagarnas egna arbetsplatser. Sista kursdagen genomförs en examination. Förkunskapskrav: Förkunskapskrav till denna kurs är kursen Introduktion till Lean Philosophy (3 hp) eller längre arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som produktionstekniker alternativt produktionsledare. Kursmål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Förklara betydelsen och inverkan av taktstyrd produktion. Identifiera, beräkna och åtgärda balanseringsförluster i ett produktionsflöde. Förstå lagarbetets betydelse för att nå uppsatta produktionsmål. Analysera och följa upp ett produktionssystems prestation för att styra förbättringsarbetet. Tillämpa olika problemlösningsmetoder för effektivisering av ett produktionsflöde. Förstå och beskriva underhållsarbetets betydelse för ett produktionssystems prestanda. Beskriva och välja lämpligt materialförsörjningssystem. Kursens innehåll: Lagarbetets organisation och arbetssätt Kvalitetsarbete Ständiga förbättringar Standardiserat arbete Felsäkring Underhåll Nyckeltalsuppföljning

11 Modellering, simulering och analys av system Röd - Nivå Kursbeskrivning: Kursen behandlar grundläggande delar inom diskret händelsestyrd simulering. Det ingår att konstruera simuleringsmodeller, genomföra experiment, optimera och analysera resultat. Kursen redogör även för hur diskret händelsestyrd simulering används inom olika tillämpningsområden, t.ex. produktion, sjukvård, försörjningskedjor. Genomförande: Undervisningen består av föreläsningar, handledning, laborationer och projektarbeten. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Examination sker genom projektuppgift, inlämningsuppgift, individuell hemtentamen samt laborationsuppgift. Förkunskapskrav: Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning. Kursmål: Efter avslutad kurs ska studenten kunna: visa förmåga att modellera och simulera och utvärdera logistiska system med hjälp av simulering, redogöra för kunskap om olika typer av verksamhetsflöden redogöra för syftet med att använda diskret händelsestyrd simulering samt dess grundläggande begrepp och innebörd utföra grundläggande optimering för logistiska system

12 Effektivare Produktutveckling Kursbeskrivning: Kursen belyser problem vid bristande samverkan och kommunikation inom företagets avdelningar samt metoder för att undvika dessa. Stort fokus läggs på kunden och dess behov. Frågor som vem är kunden diskuteras ingående. Produktutvecklingskostnaden vägs mot faktorer som producerbarhet, miljöpåverkan och kundnytta. Kunskaperna från kursen är anpassade så de kan tillämpas i det egna företaget. Kursen är på grundläggande nivå och genomförs på Högskolan i Skövde. Det är en högskolekurs som ger tre (3) högskolepoäng. Genomförande: Hemuppgifter mellan varje tillfälle, dessa innehåller problemlösning som är kopplat mot deltagarnas egna arbetsplatser Vid varje kurstillfälle sker redovisning som är grundande för examination. Det sker ingen tentamen utan för att få godkänt på kursen måste man ha genomfört redovisningarna. Förkunskapskrav: Förkunskaper till denna kurs är grundläggande högskolebehörighet eller arbetslivserfarenhet från produktutveckling, konstruktion, design eller marknad. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som konstruktör, projektledare eller projektmedarbetare. Kursmål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Göra användarstudier och uppdragsbeskrivningar Skissa produktidéer Generera och kombinera dellösningar Objektivt välja lösningar utifrån olika kriterier Utveckla produkter med fokus på användaren Ha inblick i optimering för montering och miljö Kursens innehåll: Exempel från egen verksamhet berätta om ett lyckat projekt. Varför gick det så bra? Hur ser er typiska process ut? Samverkan mellan företagets avdelningar Målgrupper vad skapar värde för användaren Visualisering: projektstatus, visuell planering Skissteknik Idégenereringsmetoder Konceptvalsmetoder Hållbar utveckling hur minimera miljöpåverkan Ekonomi, target costing vad är kunden beredd att betala för DFMA Design for Manufacturing & Assembly Ergonomi för kropp och knopp Semantik vad säger produkten till oss?

13 Övriga utbildningar via IDC Som delägare i IDC har ni tillgång till utbildningssamordning och utbildningsadministration via området Kompetensförsörjning. Det innebär att närhelst ni har ett utbildningsbehov så kan ni ta kontakt med oss. Ofta finns möjlighet att samordna en utbildning med andra företag, vilket då ger ett fördelaktigt pris. Utbildningssamordning består av: Utveckla utbildningar utifrån företagens behov Kvalitetsäkra utbildningar genom affärsmässiga upphandlingar Skapa och hålla kontakt med utbildningsleverantörer Omvärldsbevakning för efterfrågade kompetensområden Utbildningsadministration består av: Anmälningar Kallelser Lokalbokning Kontakt med lärare Kursintyg Genomförande, sammanställning och redovisning av utvärderingar Mellan maj 2010 och augusti 2012 drev vi, det mycket uppskattade, ESFfinansierade kompetensförsörjningsprojektet, Fordon och Framtid, i vilket 1762 personer på 42 olika företag höjde sin kompetens genom samordnade utbildningar. Vi samlade under dessa två år på oss en enorm bank av kvalitetssäkrade utbildningsleverantörer och arbetade fram ett effektivt sätt att samordna utbildningar. Utvärderingarna från projektet visade att det finns önskemål och behov av ett fortsatt stöd av utbildningssamordning även efter projektets slut och det kan vi nu erbjuda alla delägare. Efter många kurser gjordes en utvärdering bland tidigare kursdeltagare i Fordon och Framtid. Dessa hittar du i katalogen och de ser ut såhär: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 5 Utvärderingen är gjord på en skala 1-6, där 1 är sämst, och 6 är bäst. I den ovanstående tabellen har fem personer svarat, varav en person gav kursen 5, och fyra personer gav kursen 6 av 6 möjliga.

14 Affärssystem: Navision - Dynamics NAV - Grundutbildning Ge en introduktion till systemets uppbyggnad och grundläggande flöden. Därtill visa hur man effektivt arbetar i systemet, gällande sökning, sortering och filtrering. - Dynamics NAV Inköp Gå igenom allt från företagets leverantörer och dess inställningar i kombination med artikelkortets inställningar för att med effektivitet och kvalitet kunna skapa inköpsordrar. En genomgång av inleverans och fakturering bör också ingå. - Dynamics NAV Lager Genomgång av den funktionalitet som finns under modulen lager. Fokus ligger på hantering av in- och utleveranser i lagret, artikelspårning och inventering. - Dynamics NAV Försäljning Genomgång av hela flödet i Microsoft Dynamics NAV från order till leverans och fakturering. Fokus ligger på ett flöde utifrån ett antal nya artiklar, leverantörer och kunder tills dess att allt är bokfört samt klart med in/utleveranser, fakturor, betalningar mm. Grundutbildningen bakas in som en start i övriga utbildningstillfällena. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 21

15 Jeeves Kurs Dagar: Jeeves Design ½ Jeeves Systemansvarig 1 Jeeves Mallhanterare 1 Jeeves Redovisning, grund 1 Jeeves Redovisning, fördjupning 1 Jeeves Redovisning, avancerad 1 Jeeves Kundreskontra 1 Jeeves Leverantörsreskontra, grund 1 Jeeves Leverantörsreskontra, fakturaavpr. ½ Jeeves Rapportgenerator 1 Jeeves Inköp 1 Jeeves Lager 1 Jeeves Order & Fakturering 2 Jeeves Anläggning ½ Jeeves MPS Grunder 1 Jeeves MPS kalkyl grunder 1 Jeeves CRM 1 Jeeves & Crystal Reports 2 Efter avslutad utbildning ska deltagarna effektivare kunna hantera och arbeta i Jeeves. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 62 Citat: Enkla förklaringar, lätt att förstå.

16 Monitor - Olika moduler Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 7 System Andersson - Olika moduler Tidsredovisning, projektuppföljning, efterkalkyler

17 Visma - Lön, nybörjare - Modul lagerhantering - Allmänt, har ej angett modul - Grundläggande användarutbildning - Modul redovisning - Modul order och fakturering - Modul inköp och lager - Design av formulär och dokument - Utbildning av systemadministratör Visma Lön Olika sätt att hantera programmet - Smart lönarbete - Genomgång av företagsinställningar - Arbetsschema - Anställningsregistret - Löneartsregistret - Lönekörning - Säkerhetskopiering - Genomgång av skillnader mellan Visma Lön Special och Visma Lön 600

18 Data: InDesign grund - Arbetsytan - Verktyg och paletter - Menyer och kommandon - Objekthantering - Figurverktygen - Arbeta med texter - Övertoningsverktyget - Montera bilder och Adobe Bridge - Arbeta med bildramar - Import av Photoshop-bilder med lager och genomskinlighet - Introduktion till formatmallar - Färghantering - Genomskinlighet - Skuggor och andra effekter - Lagerhantering - Importer från Word och Excel - Sidlayout med mallar - Skapa PDF-fil Efter kursen ska deltagarna behärska grunderna i InDesign för trycksaks- och medieproduktion, samt förstå programmets möjligheter och begränsningar, veta hur flersidig layout är uppbyggd och hur man skapar och anpassar skräddarsydda sidor.

19 Officepaketet Microsoft Office-paketet, generell till avancerad, Windows 2003, Windows 2007 och XP. Utbildning i Excel, Word, Powerpoint och Outlook på olika nivåer, beroende på förkunskap. Deltagaren bedömer sin egen kunskapsnivå alternativt gör ett nivåbedömningstest. Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha grundläggande respektive fördjupade kunskaper i Excel, Word, Powerpoint respektive Outlook. Tidigare deltagare Excel forts: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 32 Citat: Jättebra! Super att få info och optimera sitt arbetssätt i Excel som jag redan använder varje dag! :) Tidigare deltagare i Excel grund: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 25 Citat: En del fiffiga grundkunskaper.

20 Photoshop grund Introduktion - paletter, fönster och menyer - pixel- och vektorgrafik - Bridge Arbeta med markeringar - skapa och justera markeringar - kombinera markeringsverktyg Friläggning - lassoverktyget, trollstaven, färgområde, snabbmask Lager - skapa, radera, visa och gömma lager - opacitet - blandningslägen - lageruppsättningar och lagermask Verktyg - kloning - målningsverktyg - klonstämpeln - banor - övertoningar Färg - färgväljaren, färgdjup och färgläge - färginställningar Vektorgrafik i Photoshop - rita färdiga figurer - formlager och lagereffekter - textverktyget Förbereda för tryck - retuschera - bildupplösning, bilddimensioner - urklippsbanor - filformat Förbereda för webb - indexerad färg, paletter - optimera bilder (GIF, JPEG och PNG) - dela upp bilder i flera segment (slices) - skapa webbgalleri - Kursdeltagarna skall efter avslutad utbildning ha fått grundläggande kunskaper i bildbehandling, och kunna göra enklare redigeringar och retuscheringar.

21 Winner - Bästa möjliga fotoliknande bilder - Belysningsinställningar, skuggor - Logotyp på utskrifter - Tips och trick för professionella presentationer - Specialdefiniera offert - Förtjänstberäkning - Statistik och rapporter från Winner - Egna frågor och önskemål Qlikview - Analysera data - Förstå skillnaden mellan olika tabelltyper - Skapa tabeller och grafer - Formatera tabeller - Exportera data från Qlickview - Importera data till Qlickview - Säkerhet i Qlickview - Praktiska tips - Kursdeltagarna skall efter avslutad utbildning ha utvecklat sina färdigheter i Qlikview.

22 SQL-servrar och Databashantering Administrera SQL Server - Installera SQL Server - Viktiga verktyg - Skapa och hantera databaser - Lagringsstrukturer - Hantera databasutrymme - Skapa inloggningar - Godkänna databasåtkomst - Tillåta databas-baserade privilegier - Scheman - Hantera tillstånd på objektnivå - Säkerhetskopiera databaser - Återställa databaser - SQL Server Agent - Jobb i flera steg - Database Maintenance Plan Wizard Programmera SQL - Skapa tabeller och kolumner - Manipulera data - Modifiera tabellinnehåll - Skriva enkla tabellfrågor - Fråga multipla tabeller - Tillämpa ANSI/ISO-standardiserad länksyntax - Kombinera resultat med set operators - Tillämpa funktionerna i datahämtning - Bearbeta data med radfunktioner - Utföra analyser med aggregeringsfunktioner - Introduktion till procedural statements

23 Ekonomi, Inköp och Avtal: Affärssimulering ekonomi - Företagets ekonomi - Resultaträkning - Nyckeltal - ROE - ROCE - Nettomarginal - Rörelsemarginal - Soliditet - Kassalikviditet, kassaflöde - Hur påverkar företagets produktion och dess kapacitet ekonomin - Hur kan den enskilde medarbetaren påverka resultatet - Hur styr och påverkar marknad och efterfrågan - Företagets olika strategiska val och konsekvenser av dessa - Utbildningen genomförs i form av affärsspel. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 20 Citat: Mycket duktiga kursledare.

24 Allmän ekonomi - Grundläggande begrepp och termer - Olika tolkningar av begreppet ekonomi - Olika företagsformer - Hur man använder och förstår ekonomiska rapporter - Balansräkningar - Intäkter och utgifter - Fasta och rörliga kostnader - Olika typer av tillgångar och skulder - Periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut - Budgetering - Bokslut - Momshantering - Betalningar - Bokföring - Fakturering - Nyckeltal - Grunder i företagande - Produktkalkyl - Teori varvat med praktiska exempel Efter utbildningen skall deltagarna ha grundläggande kunskaper inom allmän ekonomi. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 6

25 Bokslut, koncernredovisning och årsredovisning Bokslut: - Avstämningar - Periodiseringar - Beräkning av planenliga avskrivningar - Beräkning av särskild löneskatt - Beräkning av semesterlöneskuld - Beräkning av skuld för sociala avgifter - Beräkning av avskrivning utöver plan - Beräkning av avskrivning utöver plan - Beräkning av periodiseringsfond - Beräkning av skattekostnad/skuld - Värdering av tillgångar och skulder - Dokumentation av bokslut (bilagor m.m.) - Teori varvat med praktiska exempel Internationell prägel på koncernredovisning: - Genomgång av gällande lagar - Behandling av goodwill - Behandling av internvinster - Behandling av aktieutdelning - Behandling av emissioner i dotterbolag - Behandling av interna mellanhavanden - Avstämning av eget kapital - Minoritetsintressen - Metoder för att kunna upprätta och stämma av ett koncernbokslut - Ta fram nyckeltal och hur man jobbar med dem - Teori blandat med praktiska exempel Årsredovisning: - Lagstiftning - Balans- och resultaträkning - Värderingsfrågor - Redovisningshandlingar - Räkenskapsanalys - Teori varvat med praktiska exempel Kursdeltagaren skall efter avslutad kurs ha en djupare förståelse för vad bokslutsarbete innebär och hur resultat- och balansräkning påverkar organisationen. Samt lärt sig upprätta koncernredovisning och ett koncernbokslut, förstå hur och varför den används, utifrån gällande lagar, rekommendationer och metoder. Deltagarna skall även efter avslutad kurs ha verktygen och kunskapen att kunna upprätta en årsredovisning så att utomstående kan få information om företagets resultat och ekonomiska ställning. Kursen skall ge kännedom om vad som enligt

26 gällande lagstiftning skall framgå av resultat- och balansräkningar och vad som kan utläsas ur dessa. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 3 Citat: Det är alltid bra med deltagare från flera företag. Det ger extra utbyte. Kan vara en kontakt för framtiden. Controller - Hur ser en controllers olika roller ut? - Styrmodeller och värdeskapande - Controllern och affärssystemen - Den nya controllerrollen - Bortom budgetering/budgetlös styrning - Marknadskommunikation och varumärkesbyggande - Redovisning i utveckling - Knowledge Management - Modernt ledarskap Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs kunna arbeta aktivt med ekonomi- och verksamhetsstyrning, ha ett kritiskt förhållningssätt och kunna analysera olika frågeställningar inom ekonomiområdet. Samt kunna avgränsa, definiera och utreda problem och kunna rapportera detta skriftligt och muntligt.

27 Ekonomisk leverantörsbedömning - Att läsa och analysera årsredovisningar och kreditupplysningar - Värdera företag som leverantörer - Riskhantering - Arbeta med valutahantering - Göra investeringskalkyler Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna förstå och kunna beräkna ekonomiska nyckeltal samt att använda den information som ges i årsredovisningar och kreditupplysningar till korrekta bedömningar av leverantörers förmåga att ekonomiskt klara av de krav som ställs på dem. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 5

28 Hantering av momssatser - Allmänt om moms - Mervärdesskattesystemet - Aktuella lagar - Utgående moms - Ingående moms - Momsdeklaration - Skattskyldighet - Omsättning - Yrkesmässighet - Undantag respektive skattepliktiga omsättningar - Internationell handel; export/import respektive EG-handel - Avdragsrätt - Skattesatser - Fakturerings- och redovisningsregler - Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av fastighet - Marginalbeskattning; begagnade varor och resetjänster - Teori varvat med praktiska exempel Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha goda kunskaper om hur mervärdesskatten är uppbyggd och konsekvenserna av den. Deltagaren får lära sig att säkerställa en korrekt hantering av momssatser och att rätt dokumentet finns för att kunna bevisa detta för Skatteverket.

29 Avtalsrätt - Utbildningen ska innehålla: - Internationell privat- och processrätt - Avtalsrätt - olika former av avtal, förhandlingsmodeller, avtalstolkning etc. - Lagvalsregler och forumregler - Den internationella köplagen - Kontraktsprincipen vid avtals ingående - Försenade leveranser och felaktiga varor - Reklamation och skadestånd - Incoterms risker och kostnader vid transporter - Upphandling av tjänster och funktioner Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha en förståelse för avtalsrättens olika delar och kunna berörda lagar och principer. Deltagarna ska kunna undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med nationella och internationella affärer. Entreprenadjuridik - Handelsrättslig lagstiftning - Avtalsrättens grunder; anbud, accept och avtal - Köp av varor (ABM) - Köparens rätt vid fel respektive leveransförsening - Riskövergång - Entreprenader; upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer, (AMA AF, teknisk beskrivning, MER etc.) fast pris och löpande räkning - Standardavtalen AB04, ABT 06 för byggnadsanläggning - och installationsentreprenader - Orientering om standardavtal - AFF - avtal för fastighetsförvaltning Deltagarna ska ha fått en grundläggande och översiktlig kunskap i juridik. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 5

30 Logistik- och transporträtt Hur vet du att partnern har rätt försäkringsskydd? Hur säkras transporterna från Asien? Hur ser avtalen kring logistikuppdraget ut? Vad bör vi särskilt tänka på vid upprättande av avtal? Vem av parterna i en logistikkedja har ansvar för godset? Hur är ansvaret utformat? Hur ska vi skydda vårt gods under lagring, transporter och hantering? Vilket ansvar har en transportör och lagerhållare? - Vad man bör tänka på vid logistikavtal - Vad sker i samband med köp - riskövergångar? - Incoterms Vilka försäkringar finns på området och vad omfattar dessa? - Allmänt om skadeståndsrätt. När blir man skadeståndsskyldig? - Hur är transportörens ansvar utformat? Efter avslutad utbildning skall deltagarna kunna arbeta förebyggande, tolka lagar och regler på rätt sätt, veta vem som har ansvar för vad och kunna upprätta avtal.

31 Cost Management - Detaljerad produktkalkyl - Olika kostnadsslag - Hur använda kalkylen - Faktorer som påverkar kostnad och kalkyl - Produktkostnad; kostnadens delar (inkl. ev. vinst) och kostnadsdrivare - Att förstå, analysera och kostnadskalkylera en produkt - Kostnadssänkning, olika verktyg - Att skatta en process - Process och vad som är viktigt i dess olika faser - Värdeanalys - Optimera konstruktionen med avseende på kostnad - Orientering och användbarhet - Att lära sig se och förstå processer - Att förbättra en process - Processanalys - Effektiv tillverkning - Kaizenteori - Värdera och genomföra förbättringar - Praktikfall ur eget sortiment Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha fått en grundläggande kunskap om hur och varför kostnader uppkommer och påverkas hos en produkt. Deltagarna ska kunna välja angreppssätt och minska kostnaden. Om det är en köpartikel skall deltagarna kunna säkra en prissänkning relaterad till kostnadssänkningen. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 7

32 Produktkalkylering - Produktkalkylernas användning som styrinstrument - För- och efterkalkyleringar - Pris- och valutadifferenser - Kostnadstyper och omkostnadsfördelning - Påläggskalkylering - Bidragskalkylering - Periodkalkyler - Orderkalkylering - Totalbudgetering - Teori varvat med praktiska övningar Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha ett helhetsbegrepp om produktkalkylering och dess betydelse som verktyg i frågor om prissättning, produktionsbeslut, produktsammansättning, lönsamhetsanalyser m.m. Detta ger deltagaren bättre förutsättningar att följa upp och planera verksamheten samt att skaffa sig bättre underlag för beslutsfattande. Kalkylering i Excel - produktkalkylering från grunden och kalkylframtagning - bygga kalkyleringsmodeller Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha fördjupade kunskaper i kalkylering, kunna bygga egna kalkyleringsmodeller, kunna räkna på offerter, moment i produktionen mm.

33 Managera leverantörsnätverk och värdekedjor En av de starkaste trenderna i dagens näringsliv är det ökade nätverkssamarbetet mellan olika aktörer i försörjningskedjorna. Allt mer specialisering och allt fler partners som samverkar i det egna värdeskapandet har blivit en självklarhet på ganska kort tid. Det gäller därför att ha förmågan att organisera, styra och utveckla det egna försörjningsnätverket. - Försörjningsfunktionens roll - Operativt samarbete, med tonvikt på logistiksamarbete - Vem ska göra vad? Outsourcing och insourcing - Utveckla inköpsstrategier och riktlinjer för inköp - Hur kan ditt företag bli ännu bättre? - Effektiva upphandlingar - Nå bättre resultat med nya metoder. - Vad för slags leverantör vill vi ha; varför, och hur skall vi besluta? - Metoder för segmentering och beslutsstöd - Inköpsstrategi i praktiken - IT-stöd för inköp - vad behövs? - Mätning av Inköpseffektivitet i värdekedjor - Vad skall mätas och utvärderas? - Vilka mått och metoder finns? - Resultatuppföljning och mål Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha fått en kunskap om strategiska verktyg för såväl inköpare som logistiker och lärt sig hur man skapar och bibehåller konkurrensfördelar genom leverantörsbasen. Hur man systematiskt organiserar leverantörerna och väljer sourcing- och relationsstrategi utifrån det egna företagets förutsättningar. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 5

34 Tullhantering fördjupning - Gällande lagar - Tulldeklarationer - Returer - ATA-carneter - Tullager - Aktiva och passiv förädling - Temporär import - Säker och effektiv administration - Teori varvat med praktiska övningar Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha en bättre helhetsbild och förståelse över förfarandet med tullhantering. Deltagaren skall ha verktygen för att kunna effektivisera sin tullhantering och därmed minimera avgifter och kapitalbindning.

35 El: BB1 Utbildning i BB1 enligt krav Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha en förståelse för avtalsrättens olika delar och kunna berörda lagar och principer. Deltagarna ska kunna undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med nationella och internationella affärer. BB1 Uppföljning En uppföljningsutbildning till BB1. Möjlighet för deltagarna att ta upp problem och upplevda svårigheter i den genomförda grundläggande BB1-utbildningen. Efter avslutad utbildning skall deltagarna kunna utföra arbetsuppgifter inom elområdet.

36 Elsäkerhetsutbildning för mekaniker Utbildningen ska ge en bakgrund till varför man t ex använder bryt och lås och innehålla: - Elolyckor - Elfaran Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha fått en djupare syn och mer förståelse för elfaran och olyckor. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 57 Grundläggande ellära - Ellära - Matematik - Mätteknik - Elfaran - Laborationer och mätövningar Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha fått en bra grund i grundläggande ellära. De ska ha fått kunskap i hur elkretsar fungerar, samband mellan ström, spänning och resistans samt att hantera mätinstrument, ha lärt sig beräkna ström, spänning, resistans, effekt och energi.

37 Läsa elschema - Enkel grund i ellära - Hur läser man ett elschema (hämtat ur verksamheten) - Olika apparatsymboler - Vad är alla linjer och vad betyder de? - Hur är ett elschema uppbyggt? - Hur hittar jag i det? Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kunskap om hur man läser ett elschema. Hur det är uppbyggt och känna till hur man hittar i elscheman. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 15

38 Elektronik grunder och tillämpningar - Introduktion - Grunder, begrepp och terminologi i ett sammanhang - Komponentkännedom - De olika blocken i ett elektroniksystem samt deras gränssnitt - Analog kontra digital elektronik - Exempel på integrerade kretsar och deras funktion - Vad är en inbyggnadsprocessor? - Vad innebär begreppet mekatronik? - Sensorer och deras gränssnitt - Kapslingar och byggsätt - Modern mätteknik med givare baserade på mikroelektromekanisk teknik (MEMS-teknik). - Mjukvara samt funktioner i mjukvara kontra hårdvara - Inbyggnadsprocessorer och operativsystem - Olika teknologier för att kommunicera på en eftermarknad - Demonstrationer och applikationsnära exempel - Aktörer och kompetenser på den svenska marknaden - Att göra en teknisk specifikation Efter avslutad utbildning skall kursdeltagare ha fått en bättre förståelse om de olika elektriska parametrar som förekommer. Man ska ha fått grundläggande kunskaper om olika elektroniksystems funktioner och funktionsblock, lärt sig skillnaden mellan analog och digital elektronik, inbyggnadsprocessorer och deras programvara och olika tillämpningar.

39 Ytmontering - Genomgång av lödstandarder, t ex IPC-A-610, IPC-A-620, IPC-J-STD-001, IPC 7711/21 - Lödtekniker och monteringstekniker, byte av komponenter för kretstyperna: PLCC, QFP, SO, Tantaler, CHIP, Elektrolyter, Drosslar - Teoriundervisning om lödförbindningar och kriterier - Avsyning Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs fördjupad kunskap om standarder och tekniker.

40 Kvalitet: CE-märkning - Produktansvar, produktsäkerhet och leveransavtal (inköp och leverans) - Krav och föreskrifter för nya och begagnade maskiner - Produktionsanpassad säkerhet och systemtänkande samt skyddsprinciper och skyddslösningar - Vägar att förebygga olyckor - Grundläggande systematisering - Spårbarhet av dokumentation - Ombyggnad av maskiner - Riskanalys, arbetet för kartläggning av risker - Strukturarbete och underliggande dokumentation - Faktainhämtning, vad behövs - Manualarbete, vad måste ingå i manualen. - Arkivering Efter avslutad utbildning skall deltagarna kunna CE-märka maskiner, utrustning och processer. De ska ha ett ökat säkerhetstänkande, känna till kraven för CE-märkning, ha fått god kunskap om maskindirektivets grundläggande krav, känna till riskkällor, orsaker och effekter samt metoder för riskanalys. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 12

41 Grundkurs i Internrevision samt Kvalitetsledningssystem - Intern revision och ständig förbättring - Olika typer av revision - Områden för revision, kvalitets- och miljöledningssystem - Organisera och initiera revisioner - revisionsprogram - Förbereda och genomföra - revisionsplan - Rapportera och följa upp - Avvikelser och korrigerande åtgärder. - Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? - Fördelarna med att använda ISO De viktigaste punkterna i ett kvalitetsledningssystem - Gemensamma drag för olika typer av ledningssystem - Att arbeta med flera olika fokusområden inom ett och samma ledningssystem - Hur projektet för införandet av ett ledningssystem bör läggas upp - Fallgropar vid införandet - Dokumentstyrning - Introduktion till processinriktning - Inköpsprocessen - Intern revision Skapa ett kvalitetsledningssystem: - Införandeprojektet - uppbyggnad och utveckling av kvalitetsledningssystem - Kartläggning av verksamheten - Processinriktning och processer - Utformning av policy och mål som stöttar affärsidén/verksamhetsidén - Praktiska övningar i att utforma fungerande arbetssätt som uppfyller kraven i ISO Metoder och verktyg för förbättringsarbete.

42 Internrevision fortsättning - Modernt sätt att revidera - Revisionsperspektiv för att prioritera förbättringar - Kritiska moment i revisionsarbetet - Ekonomiska effekter av intern revision - Revision av process och samverkan mellan processer - Revision av riskhantering - Framgångsfaktorer och affärsfokus - Ledningens ansvar för en verksamhetsutvecklande revision Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha fått lära sig att använda internrevisionerna för att förbättra verksamheten, följa strategier och mål. Internrevisionen ska bli ett av ledningens bästa verktyg för att analysera problemoch riskområden. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 5

43 Kvalitetssystemrevision ISO Kvalitetssystemet. - Revisionen steg för steg. - Intervjuteknik. - Revisionsteknik. - Avvikelser. - Revisionsövning (deltagarna genomför internrevision på ett företag). - Avrapportering. - Att vara revisor. - Kursen avslutas med ett frivilligt skriftligt prov. Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha fått lära sig steg för steg hur en revision går till, revisionsteknik, vad avvikelser är och hur man hanterar dessa, kraven på en revisor, att genomföra en internrevision ute på ett företag, avrapportering. Efter genomgången kurs ska deltagaren förstå revisionens och revisorns roll i företagets kvalitetsledningssystem och självständigt kunna genomföra en internrevision eller medverka i en extern revision hos till exempel en underleverantör.

44 ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Kursdeltagarna ska som förberedelse före utbildningen läsa in sig på de ledningsstandarder som revisionerna ske emot. Detta ska ske genom frågeformulären "Kunskapsprov SS-EN ISO 9001:2008" (kompletterad med frågor inom ISO/TS 16949) och Kunskapsprov SS-EN ISO 14001:2004 som sedan ska ligga till grund för utbildningen. - Allmänt om revision. - Genomgång av krav i SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004 samt eventuellt också ISO/TS med inriktning på svårtolkade avsnitt, erfarenheter, dvs. genomgång av "hemläxan". - Revisionsmetodik - Revisionsuppgifter - Praktisk revision i form av intervjuer och faktainsamling på plats - Sammanställning av revisionsrapporter, samt förberedelser inför rapportering - Rapportering/redovisning (t ex inför ledningen på företaget) - Erfarenheter från gjorda revisioner - Krav på revisorer - Revisionsmetodik Åtgärder och uppföljning - Ackreditering och certifiering - Erfarenheter från gjorda revisioner - Återkoppling till standardernas krav på uppföljning av revisioner - Avslutande kunskapsprov - Intyg Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha: - Insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem. - Kunskap om innehållet i ISO9001:2008, ISO 14001:2004 samt eventuellt ISO/TS Kännedom om processorientering Kännedom om fördelar andra verksamheter uppnått genom ett seriöst arbete med att utveckla ett väl fungerande kvalitetsledningssystem. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 3

45 ISO/TS CORE TOOLS - Mätsystemanalys, MSA - Feleffektanalys, FMEA - Statistisk processtyrning, SPC Efter avslutad utbildning ska deltagarna känna till alla möjligheter som ISI/TS ger för att säkerställa kravspecifikationer. Målet är att väl förstå och använda standarden för att öka och säkra produktiviteten. ISO/TS GRUND - Genomgång av kraven, struktur och innehåll i ISO/TS Processer och processtyrning - Core Tools orientering: FMEA, SPC, MSA, PPAP - Avvikelser, korrigerande åtgärder och ständiga förbättringar - Ledningens genomgång - Erfarenheter och exempel från ISO/TS revisioner med upplevelsebaserad pedagogik blandas föredrag med praktiska exempel och gruppövningar. Efter avslutad utbildning skall deltagarna känna till alla möjligheter som ISO/TS ger för att säkerställa kravspecifikationer. Målet är att väl förstå och använda standarden för att öka och säkra produktiviteten. ISO/TS 16949, Revisionskurs - Process, system och produktrevision - Revisionsteknik: planering, förberedelse, intervjuteknik - Avvikelseformulering och rapportering - Förebyggande och korrigerande åtgärder - Kundspecifika krav - Repetition av kraven i ISO/TS Efter avslutad utbildning skall deltagarna vara godkända som internrevisorer enligt de specifika krav som ställs av fordonsindustrin.

46 Reach - REACH omfattning och innehåll - Viktiga definitioner - Rättigheter och skyldigheter för nedströmsanvändare - Rättigheter och skyldigheter för Svanenmärkning - Vad är ett exponeringsområde - Vad menas med användningsområde - Informationsflödet i distributionskedjan - Nyheter i säkerhetsdatablad Efter avslutad utbildning skall kursdeltagare ha fått ökad möjlighet att bedöma i vilken utsträckning det egna företaget berörs, vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta samt vad som kan behöva bevakas.

47 Ledarskap & Organisation Arbetsrätt - Definitioner arbetsrätt - Rättigheter och skyldigheter - Chefskap och ledarskap - Chefens skyldigheter - Arbetstagarens skyldigheter - Medbestämmande och andra frågor ur MBL - Otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagstiftningen - Förtroendemannalagen FML - Arbetstids- och ledighetsprinciper - Lagen om anställningsskydd Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om hur lagarna inom arbetsrätten samverkar, dess tillkomst och upphörande samt de rättigheter och skyldigheter som både arbetsgivare och arbetstagare har i förhållande till varandra. Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper inom kärnområdet i arbetsrätten som utgörs av arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagarna, anställningsskyddslagstiftning (LAS eller LOA), avtalslagen, medbestämmandelagen (MBL), förtroendemannalagen (FML) m fl.

48 Effektiv kommunikation i skrift - Fördelar och nackdelar med att kommunicera i skrift - Att fånga läsarens intresse och undvika att hamna i papperskorgen - Att konstruera en lättförståelig text med tydligt syfte - Målgruppsanpassning, ton och ordval - Disposition för att öka läsarvänligheten - Kännetecken för professionella texter - Det viktiga budskapet - Konsten att övertyga i skrift - Träna på att skriva - få återkoppling - Checklista för kvalitetskontroll Efter avslutad kurs har deltagarna ökat sin förmåga att skriva tydligt, intressant och korrekt för bästa möjliga resultat. De ska kunna planera en text utifrån syfte och budskap och kunna skicka texter av hög kvalitet. Efter kursen har deltagarna fått praktiska riktlinjer och vet hur de ska formulera sig. De har fått kunskap om hur man disponerar en text med tydlighet och flyt och kan målgruppsanpassa texter. De kommer att känna sig tryggare nästa gång de ska skriva och har fått ett ökat självförtroende när det gäller att utrycka sig i skrift. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 75

49 Effektiv kommunikation - Grunderna i kommunikationsteori - Självinsikt - Att utveckla din egen kommunikation - Skapa en rak och öppen kommunikation - Konkreta samtalstekniker för en förbättrad kommunikation - Konsten att konversera - Samtals- & frågeteknik - Att lyssna aktivt, en teknik för att kommunicera effektivt - Lyhördhet - Kommunikation på möten - Verbal & icke-verbal kommunikation - Feedback att ge och ta emot beröm och kritik - Olika kommunikationsstilar - Anpassa budskapet till mottagarens kommunikationsstil - Analys & planering - Makt & påverkan hur du hanterar manipulativ och negativ kommunikation - Assertivitet - Filter - Samverkan Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha djupare kunskap i tekniker för att skapa en öppen och prestigelös kommunikation, för effektivitet, samarbete och strävan efter det gemensamma målet. Deltagarna ska ha en större förståelse för vad andra menar med det de säger och inte säger. Kursen ger deltagarna ett säkrare sätt att kommunicera. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 11

50 Förhandlingsteknik - Föreläsningar som varvas med praktiska övningar - Olika förhandlingar - Att förbereda en förhandling - Förhandlingsprocessen - Argumentationsteknik - Förhandlingskommunikation - Personlighetstyper - Kulturella skillnader i förhandlingen - Förhandla med flera personer - Förhandla per telefon - Självanalys - Vidareutveckling av dina starka och svaga sidor - Uppföljning - Kroppsspråk Efter avslutad utbildning skall deltagarna veta hur man förbereder och lägger upp olika strategier för en lyckad förhandling. De ska ha en strategi för att kunna förhandla och veta hur man sätter upp olika mål. Deltagarna ska också nå självinsikt om sina styrkor och svagheter som förhandlare och hur de vidareutvecklar dessa. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 3 Citat: Ja, man har fått lite bättre syn på sig själv i en förhandling.

51 Förhandlingsteknik steg 2 - Olika förhandlingar - Förbereda en förhandling - Genomgång av praktiska förhandlingssituationer - Förhandlingsprocessen - Argumentationsteknik - Förhandlingskommunikation - Personlighetstyper - Kulturella skillnader i förhandlingen - Förhandla med flera personer - Förhandla per telefon - Förhandling efter förhandlingen - Självanalys - Vidareutveckling av dina starka och svaga sidor - Uppföljning - Kroppsspråk - Kursledarens bästa tips Efter avslutad utbildning skall kursdeltagare ha en fördjupad kunskap i hur man förbereder och lägger upp olika strategier för en lyckad förhandling. Deltagaren kommer att ha en glasklar strategi vid förhandling och vet hur man sätter upp olika mål. Deltagaren vet hur man förhandlar skickligt i praktiken och hur man bygger agerande på en vilja att behålla goda relationer samtidigt som man når satta mål. Deltagaren har en mycket användbar verktygslåda att tillgå för att komma framåt i förhandlingen. Deltagaren ska också nå självinsikt om sina styrkor och svagheter som förhandlare och hur man vidareutvecklar dessa.

52 Retorik för chefer - Använda retoriken för att påverka bättre - Framföra ditt budskap så mottagaren förstår - Använda språket så du kan övertyga bättre - Utveckla ditt sätt att argumentera - Utveckla ditt kroppsspråk och din röst - Hantera besvärliga situationer - Kommunicera effektivt - Lyckas tala och informera framgångsrikt - Att få med dig folk i dina beslut Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha djupare kunskap i retoriska strukturer för att nå fram bättre. De skall lära sig att argumentera och hur man använder ord för att påverka. Lära sig att ta hänsyn till mottagarna och hur man bäst når fram till dem. Strategi för att bli en bättre chef. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 18

53 Retorik- konsten att övertyga - Grundläggande retorik - Behärska retoriska metoder för att påverka din omgivning - Använda språket på ett effektivt sätt - Verbal judo - Argumentera framgångsrikt - Koppla känslor till det du säger för att få intresset - Utveckla ditt kroppsspråk och din röst - Inspirera och engagera - Använda retoriska erfarenheter ur verkliga livet - Vinna förtroende och övertyga inte övertala Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha djupare kunskap i retorikens grunder och kunna använda retoriken i sin vardag. De skall lära sig att målgruppsanpassa, planera och strukturera. Lära sig hur man använder röst och kropp, kunna engagera och inspirera mottagaren och övertyga på ett kraftfullt sätt. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 37 Citat: Jag är mycket nöjd, nya sätt att se på saker och ting, kul att lära sig.

54 Svåra samtal - Hantering av drog- och alkoholproblem - Samarbetssvårigheter - Hur konflikt uppstår och bearbetas - Kränkande särbehandling, hantering av mobbing och trakasserier Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha en förståelse för konflikter och dess processer, och utifrån det se hur man verkningsfullt kan hantera dessa situationer eller tillstånd på ett konstruktivt sätt. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 9 Citat: Mycket intressant. Kursledaren bjuder på sig själv och gestaltar bra situationen.

55 Vad händer i en förändringsprocess? - Vad händer med oss människor i en förändringsprocess - Hur bearbetar och ha dialog om förändringar och/eller förbättringar - Hantera besvärliga situationer - Lyckas tala och informera framgångsrikt - Hur lyssnar ledningen och medarbetare på varandra i en förändringsprocess - Vilka signaler ska man beakta vid en förändring i verksamheten - Hur beter sig människor vid en förändring - Vad bör ledningen göra vid ett förbättringsarbete Kursdeltagarna skall efter avslutad utbildning fått en ökad förståelse vad som händer med oss människor vid förändringar och/eller förbättringsprocessen i verksamheten. Vilka signaler som bör beaktas och tar hand om. Hur man tar dialog och håller en kommunikation levande över tid. Hur man skapa positiv energi vid en förändring.

56 Konflikthantering - Att förstå besvärliga människor - Tidiga signaler, hur kan man förebygga, viktiga faktorer för att undvika destruktiva konflikter. Lära känna sina egna och andras mönster i konfliktsituationer - Vad är en konflikt? Olika typer, hur uppstår de? - Konfrontation - Olika metoder för att lösa eller hantera konflikter - Effektiv kommunikation i mötet med besvärliga människor - Planera och genomföra svåra samtal, samtalets innehåll - Feedback - Skapa ett gott samarbetsklimat förebygga mobbing och trakasserier - Hur man kan stärka sig själv i mötet med besvärliga människor Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs kunna förstå besvärliga människor och beteenden, kunna stärka sig själv inför möten med andra, anpassa sin kommunikationsstil till olika besvärliga beteenden, konfrontera utan att förvärra situationen, säga ifrån, sätta gränser, hantera frustration och obehag hos sig själv och andra samt skapa ett gott samarbetsklimat. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 44 Citat: Ja, mycket nöjd, då jag tror jag lättare förstår varför både jag och andra reagerar som vi gör. Bra variation mellan lyssna/ lära och grupp/ individ. Tagit upp viktiga, tänkvärda aspekter.

57 Mötesteknik - Grunderna för effektiva möten - Att hålla i möten - Förbereda sig för möten - Agendor - Så håller du tiden - Rollen som gruppledare - Rollen som mötesdeltagare - Struktur och innehåll - Vad är en facilitator? Varför använda en? - Nyckelfaktorer för en facilitator - Att behålla kontrollen över mötet - Effektivt protokollförande - Uppföljning som fungerar - Svåra mötesdeltagare Efter avslutad utbildning skall kursdeltagare ha fått en ökad förståelse för hur man kan effektivisera projektmöten, ledningsmöten m.m. med enkla rutiner och ett disciplinerat arbetssätt. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 33

58 Ledarskap grund - Ledarskapsrollen, ledning och ledarstil - Gruppdynamik, hur jag bygger och utvecklar team - Att leda och utveckla medarbetare - Hur man som ledare skapar motivation och engagemang - Konflikthantering - Personlig utveckling (beskrivning av olika personlighetstyper) - Kommunikation, verbal och icke-verbal, störningar - Presentationsteknik - Feedback Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha blivit effektivare ledare, ha fått grundläggande respektive fördjupade kunskaper om lagarbete och ledarskap, ökade förutsättningar att utveckla ledarskapet, samt insikt om hur individer påverkas av varandra och fungerar i grupp. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 94 Citat: Otroligt kompetent och lätt att lyssna till! Engagerad! Bra upplägg. Lagom tempo. Den bästa av flera jag gått. Uppföljning till Ledarskap grund Innehåll En uppföljningsutbildning till den grundläggande ledarskapsutbildningen. Möjlighet för deltagarna att ta upp problem och upplevda svårigheter efter den genomförda grundläggande ledarskapsutbildningen. Efter avslutad utbildning skall deltagarna känna sig säkrare i sin ledarroll.

59 Ledarskap fortsättning Del A) - Chefsrollen - fördjupning - Personalplaneringens fyra delar - Förhandlingsspel - Anställning och introduktion - Personalutveckling, utvecklingssamtal - Konflikthantering, olika typer av konflikter - mobbing - Sammanträdesteknik för effektiva möten Del B) - Arbetsledare och företagets ekonomi - Olika termer kring budget och ekonomi - Kapitalrationalisering - Nyckeltal - Arbetsrätt - Fördjupning och erfarenhetsutbyte - Arbetsledarens roll vid lönesättning - Lagar, avtal och arbetsmiljöansvar - Praktisk målstyrning Valbara delar. Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha blivit effektivare ledare, ha fått grundläggande respektive fördjupade kunskaper om lagarbete och ledarskap, ökade förutsättningar att utveckla ledarskapet, samt insikt om hur individer påverkas av varandra och fungerar i grupp. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 9

60 Ledningsgruppsutveckling Ledarrollen - Beslutsstöd för gruppen, företagets policy - Min roll i företaget och i ledningsgruppen - Den egna rollen, befattningsbeskrivning - Det personliga ledarskapet - Hur fattar vi beslut - Kommunikation - Positiv påverkan, mitt sätt att kommunicera - Lyssna - frågemetodik - Attityder - engagemang - intresse - Öppenhet - respekt - tydlighet - Information - effektiva möten och rutiner - Att engagera ledningsgruppen och mig själv Konflikthantering - Definition av konfliktbegreppet - Hur löser vi konflikter i ledningsgruppen? - Olika konfliktstilar - Min personliga konflikthanteringsprofil - Från konflikt till kompromiss - Lösningsmodell för konflikthantering Självinsikt - Situationsanpassat ledarskap - Personlighetstest - Praktiskt ledarskap - Målfokus, vilket resultat vill jag/vi ha? - Leda och fördela arbetet - Delegering - Mina personliga värderingar, kopplat till företagets synsätt och styrdokument Gruppens utveckling - Gruppens syfte? - Min roll i gruppen - Att ha en gemensam uppgift - Att förstå den energi som styr en grupp - Att bli ett fungerande team - Beslut! Hur fattar vi det i gruppen? - Var är fokus i gruppen? - Hur fungerar ömsesidigheten i gruppen? Att utveckla ledningsgruppen till att bli ett effektivt team.

61 Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 58 Citat: Bra på att skapa en trygg och god stämning i gruppen vilket gjorde att det blev extra bra utbyte av smågruppsövningar och på presentationsdagen. Mycket, mycket bra, lätt att lyssna på och förstå. Man känner sig viktig. (om kursledaren)

62 Medarbetarutveckling - Genomföra utbildningar med inriktningen Förändringsarbete under en dag. - Utbildningen ska genomföras på 3 olika stationer för grupper om ca 20 personer/station under en dag. Tid ca 45 minuter per station. - Följande ämnen ska tas upp på de 3 stationerna: Olikheter, Att respektera och acceptera varandra, Konflikt, samarbete och ansvarstagande. - Förslag på upplägg ska anges i anbudet. Grupputveckling - Förändringsbenägenhet - Gruppdynamik, att arbeta i lag - Gruppens syfte - Min roll i gruppen - Att ha en gemensam uppgift - Att förstå den energi som styr en grupp - Att bli ett fungerande team - Hur fattas beslut i gruppen - Var är fokus i gruppen - Hur fungerar ömsesidigheten i gruppen Att utveckla gruppen till att bli ett effektivt team. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 32 Citat: Bra och duktiga kursledare. Mycket nöjd.

63 Presentationsteknik - Hur förbereder man sig? - Kroppsspråket. Utnyttja röst- och kroppsspråk optimalt - Målformulering - Retorik - konsten att informera - Med eller utan manus - Sändaren och mottagaren - Lyssnarstil - Dialogträning - Konsten att argumentera - Tekniska hjälpmedel eller inte? - Genomförandet - Avslutningen - Frågehantering - Praktiska tips Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs kunna strukturera och planera anföranden med utgångspunkt från lyssnaren, planera och kontrollera sitt tidsutrymme, ha lärt sig avläsa lyssnarens behov och inställning och kunna anpassa språket efter lyssnaren, ha lärt sig effektiv användning av tekniska hjälpmedel. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 4

64 Presentationsteknik för tekniker - Hur förbereder man sig? - Kroppsspråket. Utnyttja röst- och kroppsspråk optimalt - Målformulering - Retorik - konsten att informera - Med eller utan manus - Sändaren och mottagaren - Lyssnarstil - Dialogträning - Konsten att argumentera - Tekniska hjälpmedel eller inte? - Genomförandet - Avslutningen - Frågehantering - Praktiska tips Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs kunna strukturera och planera anföranden med utgångspunkt från lyssnaren, planera och kontrollera sitt tidsutrymme, ha lärt sig avläsa lyssnarens behov och inställning och kunna anpassa språket efter lyssnaren, ha lärt sig effektiv användning av tekniska hjälpmedel.

65 Presentationsteknik på engelska - Hur förbereder man sig? - Kroppsspråket. Utnyttja röst- och kroppsspråk optimalt - Målformulering - Retorik - konsten att informera - Med eller utan manus - Sändaren och mottagaren - Lyssnarstil - Dialogträning - Konsten att argumentera - Tekniska hjälpmedel eller inte? - Genomförandet - Avslutningen - Frågehantering - Praktiska tips Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs kunna strukturera och planera anföranden med utgångspunkt från lyssnaren, planera och kontrollera sitt tidsutrymme, ha lärt sig avläsa lyssnarens behov och inställning och kunna anpassa språket efter lyssnaren, ha lärt sig effektiv användning av tekniska hjälpmedel.

66 Processarkitektur - Vad är en processarkitektur och vad är syftet med denna? Hur förhåller sig processarkitekturen till affärsarkitekturen och andra arkitekturdimensioner? - Metodik för utveckling av en processarkitektur hur tar du fram en övergripande processkarta och skapar återanvändbara och flexibla processkomponenter? Genomgång av olika metoder för processutveckling inklusive BPR (Business Process Reenginering) - Hur integrerar du processarkitekturen i utvecklingsprocessen? Metodik för att säkerställa en processbaserad affärs- och verksamhetsutveckling samt att förbereda processarkitekturen för förändring. - Så inför du rättvisande mät- och optimeringsmetoder för att säkerställa en effektiv processarkitektur. Metoder för Business Process Management (BPM) och processoptimering - Lean och Six Sigma. - Det organisatoriska perspektivet: Design och organisation av en fungerande förvaltning av processarkitektur och processer.

67 Projektledning grund - Varför arbetar man i projekt - Projektorganisationen - Projektledarrollen, krav och ansvar - Arbetsgång vid projekt - Projektidé - Riskanalys - Projektets olika faser - Projektdirektiv - Rapportskrivning och dokumentation - Framgångskriterier i projekt - Genomförande - Projektplanering - Målformulering - Kommunikation - Gruppdynamik Efter avslutad utbildning skall deltagarna - ha kunskaper om tekniker för målformulering och riskanalys - ha förståelse för projektstartens betydelse för framgång i det fortsatta arbetet - ha ökad kunskap om metoder för planering och hur dessa kan användas som styrmedel - ha kunskaper om projektorganisationens roller och ansvarsfördelning - ha en ökad insikt i projektets livscykel - ha kunskap om arbetsgruppens dynamik - ha kunskap i hur projekt dokumenteras och rapporteras Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: - Antal svarande: 23

68 Projektledning fortsättning - Projektkontroll - Projektstyrning - Projektmodeller - Projektdirektiv - Målstyrning - Projektspecifikation - Uppföljningsrapport - Projektorganisation - Beslutsfaser - Kommunikation och konflikthantering - Projektresultat - Rapportering och slutrapportering - Mötesstruktur Efter avslutad utbildning skall deltagarna: - Ha fått en fördjupad kunskap i hur projektarbete struktureras - Ha fått en ökad förståelse i hur verktyg för projektstyrning och projektledning används - Ha fått förståelse för olika organisationsformers förutsättningar och krav - Ha fått en ökad kunskap om kommunikation och konflikthantering - Ha fått kunskap om hur man arbetar målstyrt i ett projekt Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: - Antal svarande: 4 Citat: Många bra tips och verktyg.

69 Personlig projektledning Träff med deltagare och högre chef för att gemensamt definiera mål för programmet - Projektmodellen - Förberedelsefasen - Startfasen - Genomförandefasen - Projektavslutning - Projektets ekonomi - Kvalitetssäkring av projekt - Projektledarrollen - Projektgruppen - Ledarskap - Konflikthantering - Vanliga anledningar till att projekt misslyckas Efter avslutad utbildning skall deltagarnas nya kunskaper bidragit till att de tillsammans ökat kvaliteten på företagets projektleveranser, att flödet/processen från order till leverans har blivit effektivare, att produktiviteten har ökat samt att samspelet mellan individerna i teamet har förbättrats. Dessutom ska individernas personliga ledarskap förstärkts.

70 Assistenten som samordnare - Planering och organisering av arbetsflödet - Ledning och samordning - Tips på hur man kan informera, instruera och följa upp - Hur man engagerar och motiverar - Att hitta en egen ledarstil - Hur hantera konflikter Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kunskaper om samordning, planering, ledarskap och konflikthantering; kunskaper som stärker assistenten i sin roll som samordnare. Service och säkerhet i reception och kundmottagning - Receptionens säkerhets- och servicefunktion - Att arbeta i reception - Service - Säkerhet i reception - Att arbeta med människor - Inpasserings- och besöksrutiner - Informationssäkerhet och hantering av information Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs kunna sköta det dagliga arbetet med ett ökat säkerhetsmedvetande och snabbt kunna vidta riktiga åtgärder om något skulle hända. Deltagarna ska förstå hur man förenar service och säkerhet samt förstå hur man kan förebygga, bedöma och avvärja säkerhetsrisker.

71 Coachutbildning för HR - Vad är coachning - Ett coachande förhållningssätt - Lyssnande och rätt frågor - Verktyg för att coacha medarbetarna Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha blivit medveten om sin egen kommunikation, ha lärt sig att tänka kreativt och sätta motiverande mål.

72 Marknad & försäljning: Effektiv kundkommunikation - Din roll i att skapa återköp och merförsäljning - Hur du skapar bra kontakt och tar initiativet i samtalet - Hur du presenterar dina produkter och tjänster på ett säljande sätt - Hur du kan bemöta kundernas olika reaktioner - Hur du lämnar ett negativt besked på ett professionellt sätt Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha fått kunskaper och verktyg för att leda ett effektivt och professionellt kundsamtal och få ökade färdigheter i att hantera dessa. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 20

73 Framgångsrika avslut - Inledning till avslut - tekniker - Att behandla otydliga invändningar - tekniker - Invändningarnas orsak - Att förebygga invändningar - Att behandla tydliga invändningar - tekniker - Prisinvändningar och förhandlingar - Förhandlingstaktik - 20 framgångsrika tips - Konkreta överenskommelser i förhandlingar - Att göra klart affärer så långt det går - Ekonomiska argument - Låsningar - att komma till skott - att behandla de viktigaste invändningarna framgångsrikt - att sälja och argumentera för priset - att göra avslut Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 11

74 Marknadsanalys - Grundläggande kunskap om marknadsundersökningsprocessen - Problemanalysen - Urval och datainsamling - Analys och tolkning - Presentation av resultaten - Målgruppsanalys - Företagsanalys - Branschanalys - Konkurrentanalys - Produkt(mix)analys - Marknads(kommunikations)analys - Analys av externa påverkansfaktorer såsom trender, lagar, opinion, media - Internet som informationsinsamlings- och analysverktyg Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha kunskap och verktyg för att kunna vad marknadsundersökningar syftar till och vad som kan studeras. Hur du definierar ett praktiskt marknadsföringsproblem och omformar det till ett hanterbart undersökningsproblem. Hur du anpassar metodvalet till problem och syfte. Hur du utformar och tolkar enkäter och intervjuer, samt hur du strukturerar och sammanställer en undersökningsrapport. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 1 Citat: Man fick en bra bild av ämnet på ett begripligt sätt. Ledaren var duktig och pedagogisk i sitt sätt att lära ut.

75 Marknadsföring - Olika syften och mål med er marknadsföring - Aktiviteter för att uppnå målen - Inspiration och nytändning - Gerillamarknadsföring - PR - så syns du i media - Internetmarknadsföring - Mall för att köpa reklamtjänster - Så skriver du en marknadsplan för framgång - Effektiviseringar i marknadsarbetet - Affärsstrategier ur kundperspektiv - Sammanfoga affärsplanen med marknadsplanen - Segmentering - Marknadsanalys - Konkurrentanalys - Omvärldsanalys - Omvärldsbevakning - Marknadsstrategier - Positionering - Situationsanalys - Mål, uppföljning mål - Handlingsplan - Så skapar du kopplingen till säljarna - Hur du får övriga i organisationen att delta - Uppföljning av marknadsplanen - så styr du mot det som ger effekt Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha kunskap och verktyg för att kunna ta fram en marknadsplan för hur ni kan nå era affärsmål med hjälp av marknadsföring i praktiken. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 9 Citat: Kursledaren var väldigt benägen att lära ut.

76 Sälj - Vad kännetecknar en stjärnsäljare? - Säljstart - Säljpresentation - Öka säljtempot - Bättre avslut - Konkreta exempel och coachning Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha lärt sig att skriva nya och bättre bokningsfraser, säljpresentationer och skaffat svar på kundernas eventuella invändningar, samt fått konkreta råd och tips som leder till bättre sälj. Sälj för icke säljare Generellt - Grunder i kommunikation - Första intrycket och vårt eget kroppsspråk, kundens signaler och kroppsspråk - Affärsmässighet och service Säljkunskap - Grundkunskap Produkten/tjänsten - Vad säljer jag och hur ser mitt erbjudande ut - Vem är min kund? Hur ser kunden ut? - Varför ska kunden köpa av mig? What s in it for me? - Hur bokar jag ett första säljmöte? - Bästa strategin för utförande av mötet med ny potentiell kund - Det strukturerade samtalet. - Skapa förtroende och bygga relation i mötet med kund. - Avslut och merförsäljning Efter avslutad utbildning skall kursdeltagare ha en större färdighet inom försäljning och kunna presentera ett säljerbjudande. Dessutom ska utbildningen skapa nytänkande för deltagarnas egen säljprocess.

77 Säljprocess - Kundservice - Servicegrad och Serviceinställning - Kommunikation - Individuell kundbehandling - Humörstyrning - Säljoptimering - Öka motivationen och viljan att bearbeta nya kunder - Få kontroll och struktur på sitt försäljningsarbete - Affärsmannaskap - Kundens säljprocess - Att bemöta olika kundtyper - Tackla svåra kunder - Det svåra avslutet - Olika säljstilar Efter avslutad utbildning skall säljaren ökat sin försäljningsvolym samt gjort flera aktiva avslut på kortare tid, stärkt självförtroendet, entusiasmen kring möjligheterna att sälja aktivt, behärska grunderna inom säljoptimering, kunna värdera sina affärsmöjligheter korrekt utifrån fastställda kriterier istället för känsla och säljintuition, sammanfattat - ha blivit en bättre säljare.

78 Språk: Engelska 1. Innehåll i engelska, grund och fortsättning - Allmän engelska efter nivå 2. Innehåll i affärsengelska A. Diskussionsteknik - uttrycka åsikter, argumentera och debattera - tala med infödda talare som talar snabbt eller använder svåra ord - Konversation och kundkontakt på engelska - uttrycka dig tydligt och diplomatiskt - delta i och leda möten B. Relationer och interkulturell kompetens - social engelska och affärskultur i professionella sammanhang - Kulturella skillnader - användbara ord och fraser för både formella och informella sammanhang C. Skriftlig kommunikation - språk och fraser för e-postkommunikation. hur man skriver e-post med rätt ton och tilltal - formell och informell stil - skriva tydligt, koncist och sammanhängande för att nå dina läsare - skillnader mellan amerikansk och engelsk språkstil - undvika "swenglish" - Uppfräschning av grammatikkunskaperna D. Presentera information - presentera dig själv, ditt företag och dina ansvarsområden - Presentationsteknik och hur man lägger upp en "pitch" på engelska - tala om företagets verksamhet och näringslivet - Språkval vid möten och förhandlingar - beskriva, jämföra samt uttrycka resultat och slutsatser - Yrkesrollsanpassad engelska - Säljare får exempelvis träna i att förhandla effektivt, skriva offerter och genomföra säljande presentationer på engelska. - Projektledare kan öva bland annat på att delta på möten, skriva projektbeskrivningar, informera och rapportera i utländska projekt.

79 Efter avslutad utbildning i skall deltagarna ha kunskaper i engelska för att kunna: - Diskutera, presentera information och ge feedback - Öka den interkulturella kompetensen vid internationella kontakter - Öka det aktiva ordförrådet i affärsengelska, inom t.ex. finans och försäljning - Tala och agera säkert och tydligt för att bygga goda internationella affärsrelationer - Skriva korrekta, tydliga och välstrukturerade texter. Tidigare deltagare: Kursens innehåll och upplägg i sin helhet: Antal svarande: 37 Citat: Jag kommer nog att våga prata mer.

80 Teknik: Ritningsläsning grund Steg 1, Ritningsregler Går igenom Europeisk vyplaceringsmetod. Alla symboler som visas på ritning (ritregler) Praktisk genomgång på aluminiumbitar (vy från olika sidor) Steg 2, Vyer 21 st vyer som vi ritar på en ritbräda individuell coaching och godkännande på varje ritning Olika linjetyper Olika skalor Steg 3, Snitt Rita 17 snittritningar Genomgång av 4 olika sätt (hel-, halv, brutet- och partiellsnitt) Olika material görs på olika sätt (sten, metall, stål, plast, trä, vätskor och isolering) Steg 4, Måttsättning Koppla ihop steg 1-3. Färdiga ritningar som skall måttsättas (ca 13 st.), godkännes via individuell feedback. Steg 5, Toleranser och passningar Genomgång av arbetsbok Svensk Standard ISO (praktisk användning) Svara på 85 frågor om toleranser och passningar Generella toleranser Bokstavstoleranser Ytjämnhetstoleranser

81 Steg 6, Form & Läge Att mäta kostar pengar Standarder Toleranser Symboler (15 symboler) Arbetsbok (38 frågor) Bestämning av referenser Mätprinciper Mätmetoder Steg 7, Företagsritningar Genomgång av frågor och ritningar (43 ritningar) kopplat till hur det ser ut på olika ritningar Pärm med ritningar för var och en av deltagarna Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha grundläggande kunskaper i och ökad förståelse för form och lägestoleranser, samt sambanden mellan specifikation, kontroll och resultat. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 70 - Mycket bra uppgifter - Rolig kurs! :) - Bra grunder, lätt att förstå. - Mer praktiska övningar. - Var mycket bra. - Bra kurs som behandlade det mesta

82 Ritningsläsning Mätteknik, form och läge - Mätteknik, skjutmått och mikrometer - Allmänt om form- och lägestoleranser, Svensk standard - Teoretisk tolkning av symboler - Genomgång: definitioner av formtoleranser, riktningstoleranser, lägestoleranser och kasttoleranser - Referenser - Olika toleranser samtidigt - Mätprinciper, mått jämkning - Ritningsläsning - Ritningens uppbyggnad - Vyer och snitt - Förenklat ritsätt - Ytjämnhet - Kontroll av form- och lägesangivelser - Praktiska gruppövningar Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha grundläggande kunskaper och färdigheter vad det gäller ritningsläsning och mätteknik för att garantera rätt kvalitet. Kursen ska dessutom ge deltagarna kunskap i: - Svensk standard beträffande form- och lägestoleranser - Teoretisk tolkning av symboler - Toleransområden - Referenser - Dessutom får deltagarna övning i måttjämkning och att praktiskt tolka formoch lägesangivelser från ritning. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: - Antal svarande: 55

83 Autocad Grund - Uppstart och skärmhantering - Ritkommandon med hjälpmedel - Redigeringskommandon med hjälpmedel - Måttsättning - Textning - Lagerstruktur - Hatch/Skraffering - Symbol/blockhantering - Layouthantering - Plottning Efter avslutad utbildning skall deltagarna korrekt kunna tolka och diskutera ritningar och ritningsunderlag samt framställa verkstadslayouter och enklare ritningar samt revidera befintliga ritningar. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 4

84 PC-DMIS, steg 2 - Autoelement, fördjupad genomgång av de olika elementen och deras funktioner. - Iterativa uppriktningar. - Bäst anpassade 2d- och 3d-uppriktningar. - Variabler och egna beräkningar, programloopar. - Rapportering, mallrapporter och anpassade rapporter. - Mer om CAD-hantering, assemblies, lager, grupper. - Offlineprogrammering, simuleringsverktyg och kollisionsdetektering (CAD och CAD++). Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha fått fördjupad kunskap i PC-DMIS. Tidigare deltagare: Kursens innehåll i sin helhet: Antal svarande: 2

Industriutbildningar. Våren 2014

Industriutbildningar. Våren 2014 Industriutbildningar Våren 2014 Högskoleutbildningar via IDC Produktionskompetenscenter (PKC), som är ett samarbete mellan IDC West Sweden och Högskolan i Skövde, finansieras av Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Industriutbildningar. Hösten 2014

Industriutbildningar. Hösten 2014 Industriutbildningar Hösten 2014 Högskoleutbildningar via IDC Industriutbildningar är framtagna för, och anpassade till, företagens medarbetare genom ett samarabete mellan IDC West Sweden och Högskolan

Läs mer

Affärssystem: Data: Ekonomi, Inköp och Avtal:

Affärssystem: Data: Ekonomi, Inköp och Avtal: Inspirationsbank Kontakt: Susanne Koponen 0500-50 25 07 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-50 25 16 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Inspirationsbanken är en sammanställning av de utbildningar

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursmål för Ekonomiprogrammet

Kursmål för Ekonomiprogrammet Kursmål för Ekonomiprogrammet Driva företag: A grundläggande projektmetodik Formulera mål, planera, organisera och fördela ansvar. Dokumentera genomförd planering, presentera och utvärdera ett projekt

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen hösten 2010 Delta i handikapprörelsens Läs mer på Handikappförbundens webbplats ww I höst öppnas möjligheterna! Det är glädjande för oss att meddela att ni nu

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Eventkompetens - ett ESF- projekt Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Projektledning - fördjupning Ledarskap - Praktisk/teoretisk kurs Projektledare för evenemang Kursen möjliggör

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se REDOVISNINGSKONSULT En 3,5 årig redovisningskonsultutbildning på distans där Du kan kombinera studier med förvärvsarbete. Du kan välja att läsa hela utbildningen eller enstaka kurser. För varje delkurs

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER KAPITELNAMN FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER EKONOMIKURSER FÖR ICKE-EKONOMER Allmän Företagsekonomisk Kurs Företaget i samhället Redovisning & analys Aktier & finansiella instrument Ekonomiska kalkyler

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

UTBILDNING: Internrevision ISO/TS 16949

UTBILDNING: Internrevision ISO/TS 16949 UTBILDNING: Internrevision ISO/TS 16949 Introduktion Interna kvalitetsrevisioner har ändrat karaktär. Tidigare gjordes de för att undersöka överensstämmelse med en standard. Nu utvecklas de till att mer

Läs mer

HANTVERK. Ämnets syfte

HANTVERK. Ämnets syfte HANTVERK Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer

UTBILDNING: Internrevision IATF 16949:2016

UTBILDNING: Internrevision IATF 16949:2016 UTBILDNING: Internrevision IATF 16949:2016 Introduktion Interna kvalitetsrevisioner har ändrat karaktär. Tidigare gjordes de för att undersöka överensstämmelse med en standard. Nu utvecklas de till att

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Inköpslogistiker. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag

Inköpslogistiker. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Inköpslogistiker Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Utbildningen i korthet YH Inköpslogistiker Nässjö kommun anordnar en tvåårig yrkeshögskoleutbildning, YH, inköpslogistiker, 400 YHpoäng. Utbildningen

Läs mer

Bygg på din kompetens

Bygg på din kompetens Utbildning Malmö Göteborg Norrköping Stockholm Örnsköldsvik Affärs/entreprenadjuridik X X X X Avtal/offerter X X X Arbeta smartare med officepaketet X X X Bokning för småföretagare X X X Företagsekonomi

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Våra erfarna projektledare & projek tplanerare / projektstyrare leder dig genom an passade kurser avseende metodik och stö djande programvaror. Primavera

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM EPF203 Ekonomistyrning med en introduktion till redovisning, 7,5 högskolepoäng Management Accounting Fastställande Kursplanen är fastställd av Företagsekonomiska

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Introduktion till industridesign Introduction to Industrial Design 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod:

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att:

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att: Ekonomihögskolan FEKA90, Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi, 30 högskolepoäng Business Administration: Introductory Course in Business Administration, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

UTBILDNING: Internrevision ISO/TS 16949

UTBILDNING: Internrevision ISO/TS 16949 UTBILDNING: Internrevision ISO/TS 16949 Introduktion Interna kvalitetsrevisioner har ändrat karaktär. Tidigare gjordes de för att undersöka överensstämmelse med en standard. Nu utvecklas de till att mer

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter.

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter. Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Industridesignens grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod: IDK114 Fastställd

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se VIQMA System - Komplett Ledningssystem på webben I VIQMA System finns 12 moduler. De samverkar och skapar en röd tråd i systemet. På så sätt bildar de

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Kurser för intag 2016 och 2017

Kurser för intag 2016 och 2017 Kurser för intag 2016 och 2017 Administration och juridik i vården 30yhp Kursens mål är ge kunskaper utifrån gällande lagstiftning för att kunna utföra vårdrelaterad administration och dokumentation. Kurser

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer