HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * *"

Transkript

1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK DIN GUIDE TILL LÖNSAM YRKESTRAFIK * 355 miljoner Så många ton gods transporterade svenska lastbilar år Av inrikes godstransporter på totalt 442 miljoner ton, stod lastbilarna för 349 miljoner. Vägverket och storstäderna går nu för första gången ut med ett gemensamt dokument om miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster. Detta är något som branschen länge har efterlyst. Kraven gäller för nya upphandlingar från och med 1 oktober, Miljöplan, sparsam körning och EU-miljöklassade fordon är några av inslagen. För många i entreprenad- och transportbranschen är det gemensamma dokumentet efterlängtat. Där har man länge efterfrågat en samordning där Vägverket och storstäderna jämkar ihop sina miljökrav. Med Vägverkets och städernas publikation 2006:105 är det nu verklighet. Malmö, Göteborg och Stockholm har sedan år 1997 utvecklat egna regelverk för storstadens speciella miljöproblem, krav som nu anpassas till eller ersätts med EU-miljöklasser. Vägverket har för sina upphandlingar använt sin 105:a, först framtagen 1998 och sedan reviderad Läs mer på sid NOVEMBER * * * * * * * * * * 6 miljoner ton gods är vad svenska lastbilar år 2005 transporterade i utrikes trafik, varav 52 % från Sverige och 35 % till Sverige. 77,5 miljarder kronor blev åkerinäringens totala omsättning exkl moms år lastbilar var totala antalet lastbilar i yrkesmässig trafik år 2005, varav är lastbilar över 3,5 ton. 35 miljarder tonkm av ett transportarbete på totalt 63,9 miljarder tonkilometer stod lastbilar över 3,5 ton för 35 miljarder. Vägverket och storstäder ställer miljökrav lastbilar har registrerats, det är en ökning med 15,5 % i jmf med september månad förra året. * Källa: SIKA/SCB ** Källa: Sveriges Åkeriförening *** Källa: BilSweden HALVERAD OLJEFÖRBRUKNING Kommissionen mot oljeberoende har satt upp målet om att vägtransporternas oljeanvändning ska minska med uppåt 50 % fram till Läs om föreslagna åtgärder och vad Stefan Edman tror om framtiden. Läs mer på sid 4 BROMSA INTE BORT BRÄNSLET! MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI NOVEMBER 2006 MAN TGA LÄS MER OM TEKNISK REVOLUTION I LASTBILAR SE SID 7 8 ANNONS Hogia har helhetslösningar för transporthantering Med vår framgångsrika standardprogramvara Hogia MobiLast med öppna gränssnitt till andra system får du ett marknadsledande verktyg för lönsam transporthantering. Tillsammans med våra partners och återförsäljare skapar vi en helhetslösning för din FOTO: MAN verksamhet. Vi har lösningarna för både små och stora företag, skalbarhet gör att du kan börja i liten skala för att bygga vidare när behov uppstår. Kontakta oss för att diskutera dina framtida lösningar Transportplanering - Warehouse - Terminal - Färjetrafik - Ekonomi - Lön Hogia Logistics Systems AB Webb: Överförbrukning är ett nytt begrepp i sparsam körning. Klas Göthe på VDI Innovation menar att vi måste mäta hur effektivt bränsle används och inte bara hur mycket vi förbrukar. Läs mer på sid 6 ALLA BORDE LÄRA SIG SPARSAM KÖRNING Joakim Gudmundsen, ordförande i Sparcoach ek förening, menar att det går att göra enorma vinster på sparsam körning, både privat och i företagen. Sparcoacher och fordonsdatorer är viktiga samverkande faktorer. Läs mer på sid 8 ANNONS

2 2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Yrkestrafiken tillfrisknar En sjuk bransch, skrev Dagens Nyheter för något år sen om transportbranschen. Ifall branschen är sjuk eller inte kan man ha olika åsikter om. Min åsikt är att branschen är som alla andra branscher det vill säga att den levererar det som dess kunder vill köpa. Sjukt är att kunderna under lång tid framför allt har velat köpa snabba transporter, enbart. Då blir det som det har varit och till stor del fortfarande är: efter konstens alla regler produceras en högkvalitativ vara, när den är färdig står den i snygg förpackning på fabriken och väntar på transport. Sen kommer en cowboy och hämtar varan och kör så det ryker (8 av 10 lastbilar kör fortare än skyltad hastighet) till slutmålet. På vägen hinner han smutsa ner miljön onödigt mycket, dra på sig ett begynnande magsår och inte sällan råka ut för någon incident som gör att varorna skadas. I värsta fall Lasse Holm, chef för Q111. skadas även någon annan trafikant. Allt detta på grund av att de enda krav som köparen ställt på transporten är att den ska vara snabb, och helst billig. Konsekvensen är att samtliga inblandade förlorar pengar. Kostnader för skadade varor, minskade varumärkesvärden, sjukskrivna förare, fordonsslitage och dyrare försäkringar fördelas på aktörerna. Plus allmänna kostnader för trafikskador och miljöproblem. Länge accepterades detta, även om myndigheter och organisationer då och då riktade ett kraftfullt fy till lastbilsförare och åkerier. Fy:et hjälpte inte eftersom det riktades åt fel håll det är inte hos leverantörerna problemet ligger. Men de senaste åren har något hänt och allt fler transportköpare frågar efter transporter med hög kvalitet. Framförallt av ekonomiska skäl, men också för att de inser transportens betydelse för helhetsintrycket. Köparna är inte intresserade av cowboys som galopperar omkring på vägarna utan vill ha kontroll även över transporterna. Det är här QIII kommer in i FOTO: KJELL OLAUSSON bilden. Vårt mål är att få transportköpare att ställa högre kvalitetskrav. Det gör vi bland annat genom ett verktyg som gör det enkelt att upphandla transporter med hög kvalitet samt att vi bedömer transportavtal utifrån deras kvalitetskrav. QIIIs tjänster är helt kostnadsfria för användaren. På de knappa två år som vi har funnits har intresset för våra tjänster ökat stort: ett tydligt tecken på att branschen håller på att tillfriskna. Lasse Holm, Chef för QIII Köparna är inte intresserade av cowboys som galopperar omkring på vägarna utan vill ha kontroll även över transporterna INFO: Tematidningen Lönsam Yrkestrafik är en titel från Mediaplanet. Lönsam Yrkestrafik kommer ut två gånger per år i Dagens Industri. Syftet med tidningen är att förbättra relationerna mellan transportköpare och transportsäljare. INNEHÅLL Halverad oljeanvändning på fjorton år sid 4 Bromsa inte bort bränslet sid 6 Teknisk revolution i lastbilar sid 7 Hur kan Sparcoach utvecklas? sid 8 Gemensamma krav från Vägverket och storstäder sid Enorma fördelar med ecodriving och sparcoach sid 12 Vilken soppa blir det om tio år? sid 16 Digital färdskrivare på väg sid 18 MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS LÖNSAM YRKESTRAFIK - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Johan Bergqvist, Mediaplanet, Layout: Henrica Dieden, Mediaplanet Produktionsansvarig: Amelie Westerberg, Mediaplanet Produktionsassistent: Anna von der Groeben Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags-och kvällspress. För information, kontakta: Gustaf Ryding, Mediaplanet: Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på Mediaplanets tematidningar: EcoDriving sparar bränsle! Lär dig köra smartare genom EcoDriving (personbil) Heavy EcoDriving (lastbil/buss) Working EcoDriving (arbetsmaskiner) Vi har lång och bred erfarenhet av att hjälpa företag spara både bränsle och miljö genom ett förändrat körsätt, där vi dessutom ser en ökad trafiksäkerhet och bättre arbetsmiljö. Vi har utbildat ca yrkesförare sedan 1998 med en genomsnittlig besparing på 13 % vid utbildningstillfället. Vi finns rikstäckande med lärare i alla tre koncepten. Läs mer på Copyright 2006 STR Service AB

3 Ökad kompetens lönar sig Det säger Bill Rehn, vd på TYA, ett samarbetsorgan mellan 12 olika arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer med Transportgruppen och Transportarbetareförbundet i spetsen. Och han har tyngd bakom orden. Tack vare TYA: s utbildningar för anställda i transportsektorn har många företag kunnat vässa sin konkurrenskraft och förbättra sin ekonomi. Många i allmänheten kanske inte vet det, men transportbranschens företag tar ett stort ansvar för utveckling av arbetsmiljö och kompetenser. Man gör detta genom att själva finansiera en organisation som TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. TYA har hand om en stor del av branschens behov inom arbetsmiljö- och utbildningsområdet, säger Bill Rehn. Alla vinner på ökad kompetens Varje år har TYA runt 300 utbildningar för anställda i transportsektorn. Kurserna täcker framförallt områden som arbetsmiljö, lastsäkring, sparsam och trafiksäker körning och åkeriers ekonomi. Alla vinner på kompetensutveckling. Företag får minskad bränsleförbrukning, färre gods- och fordonsskador och en friskare och mer motiverad personal. Förare lär sig köra avstressat och ekonomiskt, säkra laster och hantera gods bättre samt arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt, understryker Bill Rehn. Stöd för svenska transporter TYA bildades 1975 som ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Ungefär företag och kollektivanställda är anslutna till TYA. Huvuduppgifter är att höja kompetensen, se till att många unga utbildas och nyrekryteras, förebygga arbetsskador och öka branschens produktivitet. Allt detta uppnås med kurser, utbildningar och en rad olika projekt samt en intensiv samverkan med skolor, myndigheter och näringsliv. Mycket tack vare TYA:s verksamhet är Sverige ledande i Europa vad gäller lastbilsförares grundläggande yrkeskompetens och miljökunskap. Det är till exempel inte många som kan erbjuda gymnasieutbildning för att bli lastbilsförare, säger Bill Rehn. fem dagars uppföljande utbildning inom fem år. Även om kompetensnivån redan är hög i Sverige, innebär det nya direktivet ändå en hel del utbildning för landets yrkesförare. Direktivet gäller för bussar från september 2008 och för lastbilar från september Det finns ingen anledning för företagen att vänta med att följa kravet på fortbildning till bäst före datum. Både i konkurrensen och för lönsamheten är det bra att komma igång och samtidigt visa att åkeriets förare är certifierade. På TYA är vi redo för utmaningen. Här finns en mycket omfattande erfarenhet av yrkesförarutbildningar, understryker Bill Rehn. Utbildar för framtiden En viktig uppgift för TYA är nyrekryteringen till transportbranschen. TYA har varit pådrivande för införandet av lastbilsförarutbildning på gymnasier och fortbildar gymnasielärare. TYA står även bakom tillkomsten av högskoleutbildningen Transport Management vid Malmö Högskola. För skolor som saknar egna resurser har TYA på gymnasier introducerat den populära APL-modellen. APL står för arbetsplatslärande och är ett samarbete mellan skola, företag och TYA. APL finns för både gymnasieskolor och vuxenutbildningar. TYA utbildar och certifierar handledare från arbetsplatsen som sedan får undervisa. I APL förläggs 30 % av lastbilsförarutbildningen till arbetsplatsen, vilket är dubbelt så mycket som i traditionell utbildning. Istället för cirka 30 timmars körtid får eleverna i APL köra lastbil upp till 300 timmar. Det ger en erfarenhet som är ovärderlig för trafiksäkerheten och gör att de kan jobbet när de sedan ska ut på vägarna, säger Bill Rehn. Demokratisk process I TYA: s kursprogram finns ämnen som arbetsmiljö, lastsäkring, trafiksäkerhet, sparsam körning, arbete med lastbilsmonterad kran, däckkunskap, lossningsteknik, åkeriets ekonomi och olika slags specialtransporter. TYA utfärdar även kompetensbevis för kransamt truck- och maskinförare. I särskilda branschråd diskuterar vi regelbundet företagens behov av satsningar på arbetsmiljö och utbildningar tillsammans med representanter för arbetsgivare, fack, företag och anställda, berättar Bill Rehn. Sparsam körning populärt Våra insatser för sparsam körning är allt mer uppskattade. Vi utbildar förare, tjänstemän och chefer samt även instruktörer. Dessa instruktörer, coacher, kan sedan i sin tur utbilda övrig personal och följa upp att förare inte faller tillbaka i gammalt körbeteende. En kurs i sparsam körning leder till bättre arbetsmiljö, lugnare och mer ansvarsfull körning, ökad trafiksäkerhet och färre skador på fordon, säger Bill Rehn. Trafiksäker körning är en annan viktig kurs. Förare som får pröva kurvtagning med vår vältbil, en tankbil försedd med extra stödhjul, upptäcker skräckslaget att en tankbil faktiskt kan tippa. Massor av projekt TYA driver en rad projekt. Unga lockas till branschen med tävlingar som Nordiska Mästerskap i transportteknik. Utveckling av kransimulator, e-learning, transporthögskolan och produktion av läromedel är andra exempel. En av våra stora uppgifter är att bidra till att branschen får så kompetent och miljömedveten arbetskraft som möjligt, avslutar Bill Rehn. 280 timmar för EU-yrkeskompetens Bill Rehn menar att Sverige därför står väl rustat att klara införandet av det nya EU-direktivet om utbildning för yrkesförare. Direktivet föreskriver ett utökat utbildningskrav på 280 timmar utöver körkortsutbildningen för alla yrkesförare i EU. Dessutom krävs sedan totalt Bill Rehn, VD på Tya

4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Halverad oljeanvändning på fjorton år Det är ett av målen i den rapport som Kommissionen mot oljeberoende presenterade i juni i år. Genom effektivare energianvändning och övergång till nya bränslen ska vägtransporternas oljeanvändning minskas med procent fram till år Det är åtgärder som stegvis på lång sikt ska minska oljeberoendet med hälften. Det blir tufft, men är också möjligt om oljepriset fortsätter vara högt, ny teknik slår igenom och nya alternativa bränslen kan användas i stor skala, säger Stefan Edman, välkänd miljöexpert och medlem i Kommissionen. Rapporten innehåller också mål och förslag på åtgärder för minskad oljeanvändning i industrin och för uppvärmning av bostäder och lokaler. Kommissionen säger sig vara teknikoptimister och vill att Sverige tar täten i en successivt ökande användning av förnyelsebara bränslen, energibesparande it-lösningar och ny resurseffektiv teknik, som hybridfordon, solceller, vågkraft, bränslecellfordon och nya biodrivmedel. Dessutom föreslås ett massivt stöd till forskning, utveckling och kommersialisering av ny teknik. FOTO: ISTOCKPHOTO Mindre bränsletörst och nya bränslen För att ro krävs två åror. Den ena åran är åtgärder för att göra bilparken mindre bränsletörstig. Den andra åran är åtgärder för att få fram andra generationens biobränslen. Dessa nya bränslen är fem gånger så energieffektiva som dagens. Det pågår just nu intressanta tester i Piteå och Värnamo med att förgasa ved och svartlut, en biprodukt till pappersmassa. Precis som Danmark har blivit världsledande på vindkraft, kan Sverige bli ledande på framställning av syntetiskt biobränsle från skogsråvara. Men för att lyckas krävs också insatser från samhället med skattesubventioner för energisnåla bilar, byggandet av infrastruktur för nya bränslen och omlastningsterminaler för kombitransporter väg-järnväg, avslutar Stefan Edman. NÅGRA AV KOMMIS- SIONENS FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER: Satsning på hybridfordon. Hybridtek-niken är särskilt lämplig för bussar och lastbilar i tätortstrafik där bränsleförbrukningen kan minska med 35 %. Effektivare lagstiftning: koldioxidbaserad fordonskatt, förmånsbeskattning av tjänstebilar som premierar bränslesnåla alternativ samt energi- och koldioxidbeskattning på bränsle. Bättre trafikplanering och ruttoptimering, bland annat med hjälp av ITS (intelligenta transportsystem), GPS och bonussystem för samåkning. Sparsam körning eller ecodriving är obligatoriskt moment i körskolors utbildning och bör krävas för all tung trafik, men även traktorer, entreprenadmaskiner etc. Uppföljning med sparcoachprogram bör ske. Öka lastbilarnas fyllnadsgrad och uppgradera logistik och motorteknik för att minska oljeanvändningen. Successiv övergång till biodrivmedel. Energieffektiv användning av kombinationer av väg, järnväg och sjöfart. Effektivisera omlastningsterminaler och rusta hamnar. Friskvård och fylld spargris med Heavy EcoDriving Kurser i Heavy EcoDriving visar att förare kan minska bränsleförbrukningen med mer än 10 procent. Med en mjuk körning kan transportföretag också minska sina kostnader för service och underhåll. Många kallar dessutom Heavy EcoDriving för rena friskvården, säger instruktören Mats-Ola Forsvik på Yrkestrafikskolan. 80 lika fort som 90 Jag har hållit på med EcoDriving sedan starten år Idag är ecodriving ett begrepp och många företag vill skicka sina förare. Företag kan spara stora pengar och förare lär sig köra på ett avstressat sätt. För många är det en aha-upplevelse att upptäcka de inte förlorar någon tid på att köra lugnt i max 80 km i timmen, fortsätter Mats-Ola Forsvik. Kursen kostar runt 3000 kr per förare och består av en praktikdel på två timmar och ett avslutande teoripass om tre timmar. Kursen genomförs med den fordonstyp kunden önskar öva på. Fordonen har datorer som mäter bränsleförbrukning och hastighet. I en första testkörning får föraren köra som vanligt i en slinga med stadstrafik, landsväg och motorväg. Läraren analyserar sedan förarens körsätt och tillsammans går man igenom vad som minskar bränsleåtgången. Föraren kör sedan en träningsrunda som följs upp. Spar 15% bränsle Sedan kör vi en avslutande runda där jag aktivt visar var, när och hur man ska gasa. Resultaten av körningen mäts och presenteras. Vi sparar ofta 5l/100 km vilket blir mycket per år. Över 90% uppnår på kursen besparingar på mellan 13-15%, några mycket mer. Men det är viktigt med uppföljning så det nya körbeteendet består, avslutar Mats-Ola Forsvik. FAKTA Heavy EcoDriving är en utbildning som genomförs av TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) i samarbete med Vägverket och Energimyndigheten. Vilken avgasrening passar dig? För mig är MAN PM-KAT idealisk eftersom jag mest kör kortare och medellånga sträckor. Eftersom jag mestadels kör fjärrtrafik inom Europa så föredrar jag MAN AdBlue SCRteknik. EGR + MAN PM-KAT eller MAN AdBlue. Välj det avgasreningssystem som passar dig. MAN erbjuder två alternativ för avgasrening. Samtliga motorer har i sitt grundutförande (Euro 4) EGR, avgasåterföring, + PM KAT, MAN:s underhållsfria katalysator. Ett system som inte kräver några tillsatser eller extra underhåll och som sparar både vikt och utrymme. Som alternativ finns MAN AdBlue SCR som redan idag klarar utsläppskraven för Euro 5. En idealisk lösning för fjärrtrafik genom Europa där avgiftsrabatter ges till fordon som redan uppfyller avgasreningskraven för Euro 5. MAN Lastbilar & Bussar AB, Girovägen 13, Järfälla. Tel

5 Alltid nya och beg. släp och trailers på lager Kontakta oss för offert på beg. och nya transportfordon Kran trailer Gardintrailers leasing fran 3900/månad City trailer Cargofloor öppningsbar sida Jumbo trombone Special maskin trailer Sidoloaders Öppna släp och trailers Alltid nya maskinsläp i lager Kärror i div utf Maskin trailer Skåp släp öppningsbar sida Uthyrning Leasing Försäljning AG Service AB AB Importgatan Hisings Backa Tel Fax: Mobil Thorkild: Mobil Björn Mobil Henrik E-post:

6 6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Diesel är hett Dieselandelen av nyregistrerade bilar ökar kraftigt. Hittills i år står dieselbilar för 17,6% av alla nyregistrerade personbilar jämfört med 8,9% motsvarande period förra året. Bättre förbränning, avgasrening och partikelfilter har gjort att dieseln inte bara släpper ut 20% mindre koldioxid än bensinbilar utan också uppfyller krav i nya miljöklasser. (Källa: BilSweden) Snedställda hjul kostar bränsle Det är inte bara lufttrycket i däcken som spelar roll för rullmotståndet. Det ökar även med felinställda hjul och axlar. En justering minskar bränsleåtgången med 3 10 %, allt beroende på hur snett hjulen stod innan. I vissa (snedställda) fall går det att spara upp till 20 %. Bromsa inte bort allt bränsle Allt fler talar om överförbrukning som ett bättre mått än snittförbrukning. Begreppet överförbrukning är beteenderelaterat och handlar om sådant föraren själv kan påverka genom att köra på rätt sätt. En fordonsdator kan visa föraren vad tomgång, för hög hastighet och bortbromsad energi kostar i extra liter. För att rädda miljön måste vi titta på hur effektivt bränsle används och inte bara hur mycket vi förbrukar. Vi måste mäta i l/ton*km eller l/kwh. Kan vi optimera det, går det att minska oljeförbrukningen med 30-50%, säger Klas Göthe, VDI Innovation AB. Full effekt får man enligt Klas Göthe om fordonsdatorer integreras i order- och transportledningssystem. Första exemplet är integrationen av VDIs Drivec Manager med Transics system. Transics är en av Europas ledande leverantörer av fordonsbaserade system för orderhantering och transportledning Mäter vad föraren kan påverka Snittförbrukningen, den så kallade Medelförbrukningen, påverkas av en rad saker som förarbeteende, fordonets dimensionering och utrustning, ringtryck, vindavvisare, last, underhåll och omvärldsfaktorer som var man kör, väder, vind och temperatur. Mycket av detta kan föraren inte påverka. Vid överförbrukning mäter en fordonsdator bränsleåtgången på områdena: tomgång, hastighet och bortbromsad energi. Genom att mäta bränsleeffekten på dessa områden kan föraren få information om sitt körbeteende och förslag på hur han eller hon ska ändra beteendet för att spara bränsle. Beteende översatt i liter bränsle För det krävs en datorisering i transportbranschen. Med fordonsdatorer kopplade mot CAN-bussen i lastbilen, kan föraren hela tiden få besked om hur körbeteendet påverkar bränsleförbrukningen, understryker Klas Göthe. Det finns i dag en rad system på marknaden, men bara systemet Drivec Manager från VDI Innovation mäter Överförbrukningen. När systemet jobbar med överförbrukning tar datorn hänsyn till fordonstyp och om körningen sker i tätort, på landsväg eller är blandad. En dator kan hålla koll på allt. FOTO: KLAS GÖTHE Klas Göthe, VDI Innovation AB. Den kan till exempel visa vad det kostar i extra bränsle att öka från 80 till 90 km, rulla första millimeterna vid start från noll eller köra två minuter på tomgång. Vid en inbromsning kan föraren direkt se vad den kostar i liter bränsle. Fortare än 80 lönar sig aldrig Det har visat sig att det aldrig lönar sig att köra fortare än 80 km i timmen. Energiförlusten är 30 % mindre i inbromsningar om man kör max 80 km istället för 90 km. Du förlorar inte heller någon tid. Vi har summerat data från 56 fordon och mil och tidsförlusten var försumbara 3 % per körtimme, berättar Klas Göthe. Normen för överförbrukning är max 0,5 lit/100 km vid körning på landsväg. Idag är det normalt med en överförbrukning i branschen på uppåt 6-7 lit/100 km, varav fortkörningen svarar för cirka 3 lit/100 km, så det finns mycket att göra, avslutar Klas Göthe.

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Teknisk revolution i lastbilar Det är en it-revolution på gång i transportbranschen. Lastbilarnas förarhytter datoriseras i snabb takt, men det är inte tekniken utan ekonomin som är drivkraften, säger Martin Lackéus, vd på Vehco AB. Datoriseringen har dröjt längre än i andra branscher. Kontorsarbetsplatser är idag till 100 procent datoriserade, medan bara 10 procent av alla lastbilars förarhytter är det. Åkerier med mer än fem lastbilar står för det mesta av denna datorisering, men nu märker vi att resten av branschen är på gång, säger Martin Lackéus. Vehco är en av branschens ledande leverantörer. Företaget har drygt hundra transportföretag som använder Vehcos fordonsdatorer för olika ändamål i tusentals uppkopplade lastbilar. Teknik sparar på många områden På marknaden finns idag en rad olika it-lösningar för delområden som bränslebesparing, orderhantering, tidrapportering och positionering. Målet är att kunna skapa ett informationsflöde mellan kontor och lastbil. Vanligast är att använda gsm-nätet för den mobila kommunikation och gps för positioneringen. Speditörer, åkerier och kunder kan alla tjäna på mobila it-system i lastbilarna. En lastbilscentral kan spara papper med digitaliserad orderhantering. Åkeriets förare kan snabbare utföra uppdrag och det till lägre dieselförbrukning. Viktigt med helhetssyn Visst är det intressant att spara bränsle på sparsam körning med stöd av fordonsdator, men man får inte glömma bort att ha en helhetssyn på lönsamma transporter. Det finns mycket att vinna på att knyta ihop allt som bränslebesparing, orderhantering, tidrapportering och eventuellt också positionering i ett system och en lösning. En helhetslösning ger så många fler fördelar än separata dellösningar, menar Martin Lackéus. Många väljer att börja med sparsam körning eftersom det är lätt att räkna hem investeringen snabbt. Det är svårare att räkna på hur mycket man vinner på att spara papper genom att investera i orderhanteringssystem, men erfarenhetsmässigt betalar sig sådana investeringar på ganska kort tid. Bara rutinen med att signera order digitalt på en tryckkänslig skärm spar mycket tid och pengar. Gps kommer också allt mer för positionering (karta på kontoret) eller navigation (karta i lastbilen). Positionering ett getingbo Positionering är ett veritabelt getingbo! Det finns på marknaden hur många varianter som helst. Visst är det fascinerande för speditionsföretaget eller lastbilscentralen att kunna se var alla lastbilar finns på en karta, men det måste också gå att räkna hem investeringen, till exempel genom effektiv ruttplanering. Som navigator kan gps vinna tid och spara bränsle för distributionsbilar, men knappast för lastbilar i fjärrtrafik mellan två orter. Vision om kontor i hytten Min vision är att lastbilars förarhytter snart kommer att ha välutrustade och datoriserade kontor med alla tänkbara funktioner. Revolutionen har bara börjat. Vi ser intresset. Branschen för it-system i lastbilar växer med tvåsiffriga tal, avslutar Martin Lackéus. FOTO: ISTOCKPHOTO En riktig PC för alla transporter Med en mobildator från JLT får du en kraftfull och pålitlig PC i förarhytten. Snabbt och bekvämt får du tillgång till värdefull och arbetsbesparande information, logistikprogram och navigering. En dator som klarar tuffa påfrestningar och som gör arbetet enklare tjänar både du och din kund på.

8 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Enorma fördelar med ecodriving och sparcoach FOTO: TOMMY BJÖRKLUND Sedan 1998 har utbildats i ecodriving. Allt fler blir medvetna om vilka stora besparingar som kan göras. Många företag har också med framgång anlitat certifierade sparcoacher för att långsiktigt kunna följa upp de goda resultaten. Ecodriving, ett bra sätt att minska bränslekostnaderna. FOTO: TOMMY BJÖRKLUND Jag har hållit på med ecodriving sedan 1998 och sett alla fördelar. Ecodriving och långsiktig uppföljning med sparcoach är verkligen något jag vill att alla ska kunna ta del av. Vinsterna är nämligen oerhörda både för företag och anställda, säger Joakim Gudmundsen, ordförande i Sparcoach ek förening. Vad är fördelarna med ecodriving? Det gäller att förstå och ta till sig körsättet! Jag brukar säga att sparsam körning ger fördelar på fem områden: Ekonomi, miljö, trafiksäkerhet, arbetsmiljö och varumärket. Företaget får bättre ekonomi genom minskade bränslekostnader, minskat slitage på fordon och däck, färre skador och en lägre sjukfrånvaro. Och det kan betala sig fort. En lastbilscentral som investerade två miljoner i förbättringar hade investeringen betald på ett år redan vid en bränslebesparing på tre procent. Vi har exempel på åkerier som sparat kr bara på däckkostnaden. I snitt spar företag 10% i minskad bränsleförbrukning. För ett åkeri med en bränslekostnad på en miljon i månaden, motsvarar redan en bränslebesparing på 5% kostnaden för två månaders semester! Ecodriving är bra för miljön eftersom fordonen i transportföretag är den helt dominerande miljöpåverkande faktorn. Förarna blir också mer aktiva i sitt nya körsätt där de har bättre uppsikt och planerar sin körning långt i förväg. Resultatet är en ökad trafiksäkerhet och en jämnare hastighet med färre inbromsningar. Arbetsmiljön blir också mycket bättre. Ett exempel är att stänga av motorn när det är rast. En arbetsmaskin som står på tomgång en timme gör faktiskt av med fem liter bränsle. Dieselmotorer är dessutom som mest ineffektiva på tomgång. Sist, men inte minst är det viktigt för varumärket att kunderna vet att man kör miljövänligt och trafiksäkert. Inget större transportföretag vill väl heller bli förknippat med trafikolyckor eller alkohol? Framtiden för sparcoacher? Det blir mer uppföljning med elektronisk mätning av förbrukning, hastighet och körsätt. Vi får system som kan ta data från fordonen och skicka till kontor och centrala it-system för registrering, presentation och analys. Här behövs sparcoachens kompetens för att analysera siffrorna, dra slutsatser och anpassa uppföljande utbildning. Så tvärt emot vad en del tror finns inget konkurrensförhållande mellan oss sparcoacher och leverantörer av fordonsdatorsystem. It-systemen hjälper bara oss sparcoacher att göra ett ännu bättre jobb. Vi ser en tredubbling av marknaden för sparcoacher de närmaste tre åren. Internationellt möter vi också stort intresse när vi träffar energirådgivare inom EU.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Tips för sparsam körning 1 Kör inte för fort Max 80 km/h. Det kostar 5l/100 km mer att köra 90 km/tim På en dags körning vinner man max 2 min/körtimme 2 Håll bilen rullande De allra flesta stopp är onödiga och beror på hög hastighet och dålig framförhållning. Varje start från stillastående till att bilen börjar rulla kostar mellan 0,5 1 dl diesel 3 Kör på luft Rulla utan gas och låt lastbilen driva motorn så länge som möjligt. Rörelseenergin i en 60 ton lastbil som kör 80 km/h motsvarar 2 liter diesel. Bromsa inte bort den! 4 Accelerera snabbt upp När man accelererar snabbt upp till marschfart utnyttjas vridmomentet maximalt under hela varvtalsregistret 5 Tomgång Stå aldrig på tomgång mer än en minut 6 Växla rätt Undvik splitväxlar. Varje växling kostar energi och fart Bränsle Bränsle Koppling Däck Bränsle Bromsar Däck Bränsle Bränsle Bränsle 7 Hoppa över växlar Bränsle Hoppa om möjligt över växlar. Kör på högsta möjliga Växellåda 8 Kör på låga varvtal Vid jämn fart är det bäst att köra på så lågt varvtal som möjligt eftersom motorn jobbar effektivast då 9 Avgasbroms Använd inte avgasbromsen annat än nödvändigt. Bromsen minskar sträckan du kör på luft 10 Rätt lufttryck och balanserade hjul Kör med minskat rullmotstånd genom att ha rätt lufttryck i däcken och rätt justerad inställning av hjulaxlar och hjul (Källa: Drivec.se) Besparing Bränsle Bränsle Bränsle Däck FOTO: ISTOCK PHOTO FOTO: VOLVO TRUCKS FOTO: VOLVO TRUCKS Kamrat på vida färden Det kommer ut allt fler färddatorsystem på marknaden. Ett exempel är FleetLogger från Fleetech AB. Med Fleetlogger går det att kontinuerligt mäta och följa upp förare och fordon vad gäller sådant som bränsleförbrukning och överhastigheter. Fleetlogger är en flexibel och kostnadseffektiv lösning för företag med stor fordonsflotta. Med systemet går det att mäta utfall, ta fram nyckeltal och sätta upp mål för ständiga förbättringar, säger Peter Forsberg, Fleetech AB. Fleetlogger kopplas till fordonets CAN-buss där den läser av data som skickas över gsm-nätet till kontoret för presentation och analys. Det går att ta ut nyckeltal för såväl enskilda förare som åkeriet som helhet. Fleetlogger finns i två varianter. Den kan vara integrerad i en fordonsdator som även kan ha program för logistik, arbetstider och gps-navigation. Många transportföretag använder handdatorer för streckkodsläsning. Här förpackas Fleetlogger i en Blackbox som kopplas till CAN-bussen och handdatorn som kan använda Blackbox som gsm- och gps-modem. Fleetlogger passar för företag som vill ha in data i interna centrala it-system, ofta i affärssystem och system för miljöredovisning och arbetstid, avslutar Peter Forsberg. KRÄVER BÄTTRE BROMSAR FOTO: FLEETLOGGER Sveriges Åkeriföretag har i samarbete med Vägverket, Bilprovningen och Rikspolisstyrelsen tagit fram förslag i en utredning Bättre bromsfunktion på tunga fordon. Några av förslagen: effektivare förebyggande underhåll, kontroll av bromsanpassning varje år, verifiering av funktionskontroll av bromsar vid eller före registerbesiktning, ökade kontroller på vägarna, kontroll med referensbromskrafter, premieringssystem för fordon som är felfria vid besiktning eller flygande inspektion. (Källa: Sveriges Åkeriföretag)

10 10 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Scania och Volvo dominerar Gemensamma krav från Väg Nyregistreringar på den tunga lastbilsmarknaden domineras av Scania och Volvo med marknadsandelar på 44,6 resp 45,4 %. Trea är Mercedes-Benz med 6,6 %. (BilSweden) Rekordår för nya lastbilar Nytt septemberrekord slogs för nyregistrerade lastbilar. Jämfört med september förra året blev ökningen 12,6 %. Allt pekar mot ett rekordår för lastbilsförsäljningen. Hittills i år har lastbilar registrerats, en ökning med 15,5 % mot samma period förra året. Lätta lastbilar står för 85,5% och tunga lastbilar över 16 ton för 12% av registreringarna. (Källa: BilSweden) Tung försäljning Det är drag i lastbilsförsäljningen. Registreringar av lätta transportbilar (<l 3,5 ton) har i år ökat med 16,2%, transportbilar (3,5 10 ton) med 24,6% och tunga transportbilar med 9,8%. I september ökade registreringen av tunga lastbilar med hela 46%, vilket kan förklaras med att tunga fordon som inte uppfyller de skärpta avgaskraven Euro 4, måste registreras före den 1 oktober. (Källa: BilSweden) Vägverket och storstäderna går nu för första gången ut med ett gemensamt dokument om miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster. Detta är något som branschen länge har efterlyst. Kraven gäller för nya upphandlingar från och med 1 oktober, Miljöplan, sparsam körning och EU-miljöklassade fordon är några av inslagen. För många i entreprenad- och transportbranschen är det gemensamma dokumentet efterlängtat. Där har man länge efterfrågat en samordning där Vägverket och storstäderna jämkar ihop sina miljökrav. Med Vägverkets och städernas publikation 2006:105 är det nu verklighet. Malmö, Göteborg och Stockholm har sedan år 1997 utvecklat egna regelverk för storstadens speciella miljöproblem, krav som nu anpassas till eller ersätts med EUmiljöklasser. Vägverket har för sina upphandlingar använt sin 105:a, först framtagen 1998 och sedan reviderad Vi har kommit väldigt långt med alla gemensamma grundkrav. Sedan finns saker som ej kan vara gemensamma på grund av helt olika miljösituation i citykärnor och på landsbygden, säger Jarl Hammarqvist, Transek AB, en konsult som har varit med och stött arbetet att revidera Vägverkets gamla 105:a. Grundkrav och stadskrav Kraven i det gemensamma dokumentet finns i två nivåer: grundkrav på miljöplan, utbildning, kemiska produkter och material, fordon och arbetsmaskiner samt speciella krav för tätorter där luftkvaliteten hotas. I dokumentet finns också Vägverkets ersättningsmodell med bonus eller prisavdrag beroende på vilka fordon och maskiner entreprenören använt i uppdraget. I dokumentet sägs att miljökraven ska vara klart kopplade till miljömål och betydande miljöaspekter, ha mätbart kostnadseffektivt resultat, vara entydiga och lätthanterliga för beställare och uppdragstagare samt formuleras på ett affärsjuridiskt riktigt sätt. Vissa krav ej gemensamma Det som inte är gemensamt i dokumentet är miljökrav på fordon och arbetsmaskiner som skiljer sig mellan platser där luftkvaliteten hotas och övriga landet. Dessutom finns en checklista där beställare kan kryssa för tilläggskrav som motiveras av lokala förutsättningar. Dessutom kommer självfallet kraven på miljöplanens omfattning att se olika ut beroende på entreprenadens karaktär och omfattning. Det är ju en viss skillnad på att bygga en Öresundsbro och att röja snö kring Töreboda säger Jarl Hammarqvist. För Vägverket har det varit viktigt att krav på åtgärder i deras upphandlingar ska vara kostnadseffektiva och kopplade till angivna miljöproblem. Uppdragstagare får till exempel förklara hur de tänker skydda en vattentäkt eller begränsa Vägerket och storstäderna jämkar ihop sina miljökrav. miljöutsläpp i entreprenaden. Istället för geografiska områden jobbar man med sin ersättningsmodell med prisavdrag och bonus på ersättningen. Storstäderna har haft ett samarbete ända sedan 1997 och länge låg man långt före i miljöarbetet jämfört med storstäder inom EU. Vad som nu sker är att städernas regelverk anpassas till nya EU-certifieringar och EU-miljöklasser. Med bussar och lastbilar har man kommit långt. Däremot ligger arbetsmaskiner flera teknikgenerationer efter med smutsiga avgaser. Här erbjuder städerna i det gemensamma dokumentet speciallösningar för godkännande av motorbyten och ny avgasrening på gamla fordon och maskiner. Bra gå ut med gemensamt dokument Det viktigaste är att vi är överens om detta gemensamma dokument och tillsammans kan gå ut till branschen med våra krav, säger Anders Roth, Trafikkontoret Göteborg Stad. Vi har haft ett väldigt konstruktivt samarbete med Vägverket, särskilt det här sista året. Vi har gjort förenklingar i dokumentet och strukit allt som ej är så väsentligt. I områden med stora miljöproblem har nu Vägverket och storstäderna snarlika krav. Vi har också samma krav på utbildning och tar hänsyn till att kraven ska vara rimliga och inte skapa onödig administration för transportören, fortsätter Anders Roth. För framtiden kommer vi nog att titta mer på ersättningsmodeller med morötter för företag som är duktiga i sitt miljöarbete och investerar i ny miljöteknik. Våra Vad sägs om lite bättre lönsamhet? Vill du få ut mera av både fordon och förare? Vill du minska administrationen på kontoret, men ändå jobba mycket effektivare? Vill du knyta ihop bilar, förare och transportledning i ett system som ger dig möjlighet att tjäna mera på varje uppdrag? Då har vi lösningen. Scania Fleet Management. Läs mera på (klicka på Lastbil/Nyheter eller Tjänster ). Kontakta närmaste Scaniaåterförsäljare eller skicka ett mail till

11 verket och storstäder Coach sparar bränsle på lång sikt FAKTA FOTO: ISTOCKPHOTO Dokumentet 2006:105 Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster ska i tillämpliga delar gälla för nya upphandlingar fr o m Dokumentet kan laddas ner från eller Trafikkontoret Göteborgs Stad Gatukontoret Malmö Stad Markkontoret Stockholms Stad AXPLOCK FRÅN DET GEMENSAMMA DOKUMENTET: Kurser i ecodriving minskar bränsleåtgången med 13 % för lätta och tunga fordon och upp till 30 % för arbetsmaskiner. Utan uppföljning återfaller dock många snabbt i gamla körvanor. Lösningen är en utbildad sparcoach som kan gå in i företaget och införa rutiner samt motivera förarna att behålla sitt nya körbeteende. FOTO: YVONNE PALM, VÄGVERKET bonusmodeller kommer dock att fortsätta vara lite annorlunda än Vägverkets. I framtiden vill vi också satsa mer på krav på förnyelsebara bränslen, tror Anders Roth. Bästa miljöklass gälla i centrum Det har varit väldigt bra att Vägverket har kommit in i samarbetet med Malmö, Göteborg och Stockholm. Vägverket har bidragit väldigt konstruktivt i arbetet att skapa det gemensamma dokumentet. På sikt är det ännu mer gynnsamt att vi är fler partner och fler nya ögon när vi fortsätter vårt arbete framöver, säger Hans Söderström, Markkontoret Stockholms Stad. Det är mycket bra att vi kan gå fram med ett gemensamt dokument. Det har tidigare funnits stor osäkerhet hos leverantörer om skillnaderna mellan storstädernas och Jarl Hammarqvist. FOTO: BIRGITTA STEGER Vägverkets krav. I centrumkärnorna har vi nu helt gemensamma krav. Här måste bästa miljöklass gälla! Vi har tuffa krav för Stockholm, men accepterar speciallösningar där äldre maskiner och fordon miljöanpassas. Det blir billigare för mindre företag än att köpa nytt, men är också förknippat med byråkrati i form av intyg och certifikat. Till nästa reviderade gemensamma dokument tittar vi nog närmare på om det finns en enkel lösning till ersättningsmodell där vi kan ta bort speciallösningarma. I dagsläget är det inte aktuellt då stadsmiljön inte tillåter smutsiga motorer, vilket nuvarande ersättningsmodell gör. Från 2009 behövs dessutom inga speciallösningar. Då är det EUmiljöklasser som gäller, avslutar Hans Söderström. Miljöplan ska upprättas för varje uppdrag och entreprenad. Miljömärkta oljor, HA-oljefria däck. All personal i entreprenad måste ha genomgått miljöutbildning. Krav på förarkompetens om sparsam körning och sätt att spara bränsle. Intyg, certifikat etc. som visar att fordon el motorer uppfyller avgaskrav. Redovisning av utsläppsnivåer för koloxid, kolväten och kväveoxider. För diesel även partiklar. Mängden förbrukat bränsle per bränsleslag redovisas en gång per år och/eller vid uppdragets slut. Särskilda stadskrav på lätta fordon, tunga fordon, dieseldrivna arbetsmaskiner, drivmedel, hydraulolja, motorbyte och avgasrening. Vägverket såg framåt 2002 att enbart kurser i ecodriving inte gav långsiktiga effekter. Efter diskussioner med åkerier och konsulter utvecklade Vägverket därför konceptet Sparcoach med utbildningar och certifieringar av sparcoacher. Idag finns det 90 certifierade sparcoacher. I början av 2005 lyftes arbetet över från Vägverket till den nybildade Sparcoach ek förening. Vi kan ses som en branschförening. Våra medlemmar är utbildade sparcoacher. Vår förening ska kvalitetssäkra kurser, utbilda coacher och marknadsföra våra tjänster, säger Charlotta Lundberg, projektledare och samordnare, Sparcoach ek. förening. Sparcoachen är en konsult som hjälper företag att utveckla rutiner för uppföljning av bränsleförbrukningen. En sparcoach motiverar även förarna att efter kurser behålla och utveckla sitt nya sparsamma körsätt. Målet är att uppnå en varaktig förändring. För att lyckas krävs därför tid och engagemang från både ledning och förare. Det finns interna sparcoacher som jobbar på den egna arbetsplatsen och externa som kan arbeta med flera företag. Företag som har gått utbildning i sparsam körning och klarat Sparcoachprogrammet kan bli diplomerade. Kravet är att företaget under ett år har arbetat strukturerat tillsammans med sin sparcoach och kan presentera en minskad bränsleförbrukning jämfört med före utbildningen. Det är viktigt att ge föraren feedback på sitt körbeteende. Idag finns fordonsdatorer som mäter hastighet och bränsleförbrukning. Mätningar före-efter följs upp med samtal mellan sparcoach och förare. Förarna behöver också motiveras med någon form av belöningssystem, understryker Charlotte Lundberg.

12 12 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Längre är bättre? Det pågår i Europa en diskussion och försök med det europeiska modulsystemet EMS. Systemet har utvecklats av Volvo Lastvagnar och Volvo Logistics och används i Sverige och Finland. Konceptet innebär att två lastbilsekipage kan göra samma transportarbete som tre av dagens kortare EU-ekipage. Försök pågår i Nederländerna, Danmark och i tre delstater i Tyskland. (Källa: Volvo) Världens renaste diesellastbil? I Stockholm rullar kanske världens renaste diesellastbil. En Scania P94 kör här som distributionsbil för Schenker. Bilen är utrustad med DNOx, ett avgasreningssystem utvecklat av företaget STT för tunga fordon. Systemet tar bort kolväten och partiklar och även den skadliga kväveoxiden. En vanlig äldre dieselmotor som förses med DNOx klarar de nya tuffa miljökraven. Ett system kostar runt kronor. (Källa: Schenker.se) FOTO: JONAS NORDIN, SCANIA CV AB (PUBL) Hur spar stora elefanter bränsle och miljö? Det stora logistik- och transportföretagen jagar ständigt nya besparingar i sina kostnader för transporter. Mats Ekdahl. Lars Andreen, ansvarig tullfrågor/ trafiksäkerhet, Schenker AB Vi ställer stora krav på alla våra transportörer. Alla ska vara utbildade i sparsam körning och köra max 80 km/tim. Våra turlistor är anpassade till den marschtakten och har marginaler för raster och måltider. Vi har också kunnat se att resultatet är en lugnare körning, mindre stressade förare och bränslebesparingar som ligger på mellan fem och tio procent. I våra avtal med transportörer står också att de ska följa alla lagar och förordningar och det gäller ju bland annat självklart sådant som hastighetsgränser, arbetstider och alkohol. Schenker är miljöcertifierade enligt ISO Ett uttalat mål är att bli ledande på miljömässigt hållbara transport- och logistiklösningar. Alla medarbetare miljöutbildas. En rad tekniktester pågår också inom koncernen: CRT-filter åstadkommer katalytisk rening, mekanisk Mats Ekdahl, miljö- och kvalitetschef på Posten Posten är en av Nordens största transportörer. Vi har först och främst ett koncernåtagande att begränsa våra utsläpp av växthusgasen koldioxid. År 2003 var utfallet ton CO2 och vi har satt upp samma mål för 2007 trots att vi nu har mer transporter och växande godsvolymer. När vi tidigt såg ökningen av transporter vidtog vi extra miljöåtgärder för att komma ner till målet om ton. Posten utbildar alla sina förare i ecodriving, sparsam körning. I år blir det 500 förare och totalt är förare utbildade. När det gäller tunga fordon över 3,5 ton har Poståkeriet 1000 fordon som partikelseparation och ljuddämpning och beräknas kunna ta bort 90% av alla utsläpp av kolväten, koloxid och partiklar. DNOx-katalysator kan ta bort skadliga kvävgaser. Tester med gps-system visar på 15% minskad körsträcka för transport av samma mängd gods. Schenker tittar även på sätt att datorisera fordon. Vi har tittat på Volvos egna system för sina lastbilar, Dynafleet, men tycker inte det är lika lättanvänt som andra system. Dessutom fungerar Dynafleet bara med Volvos lastbilar. Vi prövar därför andra smidigare system som Veco som vi tycker är smidigt och där man kan följa siffror ner på individnivå. Fordonsdatorsystem är nödvändiga för att ge förarna feedback på deras körbeteende och motivera dem. Systemen producerar också statistik som vi kan jobba mot för att räkna ut bonus. Vi är positiva till 105:an med gemensamma krav från Vägverket, kör landsväg. Dessa chaufförer får ständig fortbildning, bland annat i form av interaktiva kurser. De får inte köra fortare än 80 km/ tim. Bara genom att hålla 80 km/ tim istället för 90 km/tim så spar man 3 dl/100 km. Utbildningarna ger resultat. Bränsleförbrukningen går ner. Vi mäter hastighet och bränsleförbrukning och förutom att vi sparar på bränsle har vi fått en ökad trafiksäkerhet och bättre arbetsmiljö. Chaufförerna upptäcker att de klarar sina körscheman utan förseningar och det utan att behöva stressa! Hela koncernen är miljöcertifierad enligt ISO Även alla chefer och all ledningspersonal går kurser i miljökunskap för att kunna ta in miljöaspekten i allt sitt arbete. Malmö, Göteborg och Stockholm. Det ligger i linje med kraven i QIII som vi följer. Våra transportörer måste anpassa sig till kraven i 105: an och QIII. Vi jobbar också tillsammans med Vägverket ibland annat Forum för hållbara transporter. Det är bara bra för konkurrensen att stora transportköpare ställer krav på miljö och trafiksäkerhet. Vi har också hela tiden en dialog med våra transportörer om vikten av att Det är en utbildning på webben som är framtagen tillsammans med Lunds Universitet. Kursdeltagarna blir miljödiplomerade efter godkänt prov. När vi utvecklar nya tjänster är det ett skall-krav att göra en miljöbedömning. Till exempel är vår distribution av tidningar en miljödeklarerad tjänst. Vi har också en ständig översyn av våra fordon så att vi ser aktuell andel per Euro-klass. Nu knuffar vi upp fordonsflottan till högre EU-miljöklasser där målet är att alla fordon snart uppfyller Euro 3 eller högre miljöklass. Naturligtvis testar vi även bilar med alternativa bränslen och trycker på leverantörer för att få tillgång till fordon som drivs med sådana bränslen. minska hastigheten och köra ekonomiskt för att spara bränsle, däck och fordon. Vi vill också att de ska ha alkolås på sina fordon. Vårt mål är att använda bästa möjliga teknik. Vi köper Euro 3- motorer och vill hela tiden lyfta upp fordon i högre EU-miljöklasser. Schenker har vunnit en upphandling från Stockholms stad. Till det uppdraget har vi bland annat just köpt två Mercedes-fordon med Euro 3. FOTO: SCHENKER Ge din organisation en extra växel Mobila lösningar för klokare transporter MobiOne AB Tranebergsstrand Bromma

13 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 13 Små åtgärder sparar mycket bränsle Sparade på ett år Visste du att även små enkla åtgärder kan spara mycket bränsle? Extra bonus är att åtgärderna samtidigt sparar på miljön. Låt oss titta lite närmare på sådant som körsätt, däck och oljor. Sparsam körning Har blivit ett begrepp som kan spara in mellan % i bränsle för lätta och tunga lastbilar och bussar samt hela 30 % för arbetsmaskiner. Här kort några tips för körningen: kör på höga växlar och lågt varvtal, använd motorbroms, kör i jämnt tempo och max 80 km/tim, accelerera snabbt upp till marschfart, hoppa över växlar i uppväxling och utnyttja den levande kraften genom att rulla i nedförslut och backar. Kör aktivt med uppsikt långt fram i trafiken för färre stopp/starter och inbromsningar. Däcken stjäl bränsle För lågt lufttryck i däcken ökar rullningsmotståndet och därmed bränsleförbrukningen. Mätningar visar att 20 % för lågt lufttryck ökar bränsleförbrukningen med 3 5 %. Inte bara det däckets livslängd minskas med 20 % på grund av ökat slitage. Se värdet i instruktionsboken som minimitryck och håll gärna 10 % högre tryck än rekommenderat. Skillnad på oljor som smörjer En bra olja ska smörja alla delar och minska friktionen och därmed bidra till att motorn arbetar bättre och bränsleförbrukningen blir lägre. Idag finns olika mineraliska, vegetabiliska och syntetiska oljor, som alla har sina för- och nackdelar. Det jobbas med att viskositetsmodifiera oljor för att göra dem mer lättflytande vid kyla och värme. Syntetiska och viskositetsmodifierade oljor har dock en tendens att lättare släppa in luft och absorbera vatten. Det finns också något dyrare oljor som minskar friktionen ännu mer. Ingo Thörnqvist på LE Smörjmedel AB hävdar till exempel att oljor från LE, Lubricant Engineers, har mycket högre kvalitet än vanliga, något som kan översättas till färre oljebyten och servicebesök, lägre bränsleförbrukning och ett billigare underhåll. Det intressanta är inte inköpspriset utan hur väl oljan smörjer och hur länge du kan använda den. LE har referensbilar som gått 18 år och mil utan växeloljebyte och har utvecklat motoroljor som är godkända för mil i dieselmotorer, säger Ingo Thörnqvist. Tänkt på luftmotståndet? Ju högre hastighet, ju mer blir luftmotståndet en faktor som stjäl bränsle. Allt som sticker ut bromsar. Därför bör det vara självklart med vindskivor som avleder vinden. Och för att spara bränsle bör nog många säga adjö till sina kära prydnader i form av Michelingubbar, tutlurar och annat. Hans Andersson började jobba som sparcoach på Ernst Express för två år sedan. Åkeriet har 35 fordon av olika slag. Han började med att följa upp bränsleförbrukningen för alla fordon sista kvartalet Sedan lät han alla förare gå utbildning i sparsam körning. Eftersom förarna hade sina fasta turer gick det sedan att jämföra resultat före-efter. På ett år sparade åkeriet hela kr. Tänk bara vilken levande kraft det är i en 65 ton lastbil! Det bästa är att lastbilen ständigt rullar och drivlinan är i rörelse. Alla förare vet nu att ett stopp är ett misslyckande. För vem vill tanka för 1000 kr och sedan bromsa bort 500 kr? säger Hans Andersson ton mindre CO2 Haga Mölndal LBC har 200 fordon i stallet. Interncoachen Lars Hübinette håller på med kurser för FOTO: ISTOCKPHOTO alla förare i sparsam körning. En uppföljning av bränsleförbrukningen ska ske efter sex månader. Vi håller på att ta fram resultatet just nu, men allt pekar på en besparing på i snitt 8 % vilket motsvarar minskade koldioxidutsläpp på 1000 ton per år. Vi har också sett andra fördelar som mindre slitage på bromsar, kraftöverföring och däck. Inte minst upplever förarna nu mindre stress, säger Lars Hübinette. Det gäller att lära sig se långt framför sig i trafiken, ja mycket längre fram än man är van. Vi har ett säkerhetsarbete tillsammans med Vägverket. Själv jobbar jag som projektledare för sparsam körning och ordnar med upplägg, handlingsplaner, bränslemallar och blanketter för förarna. Efter ytterligare sex månader gör vi en uppföljning igen. Vi har också börjat testa fordonsdatorer i fem bilar. Man tjänar även privat på att lära sig köra sparsamt. En gång körde jag för skojs skull min privatbil efter en extern sparcoachs instruktioner. Som gammal stöt trodde jag att jag kunde allt om att köra ekonomiskt. Döm om min förvåning när jag såg att jag sparade hela 16 % bränsle! avslutar Lars Hübinette och skrattar gott. Drar ditt fordon för mycket bränsle? Vi har lösningen! Hjulinställning leder till minskade bränsleoch däckkostnader Mätsystem för hjuloch axlelinställning Riktsystem för hytter, chassier, bussar m.m. Utbildningsprogram

14 14 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Vad är ISO 14001? Allt fler transportföretag säger att de är certifierade enligt standarden ISO Den ingår i ISO serien som är ett hjälpmedel för företag att ta fram och använda ett miljöledningssystem. Just ISO är en kravspecifikation som listar krav som miljöledningssystemet måste uppfylla. SÅ HÄR INFÖRS MILJÖLEDNINGS- SYSTEM ENLIGT ISO 14001: 1. Upprätta en miljöpolicy Visar hur företaget följer lagar, ha uppgifter om ständig förbättring och peka på faktorer i verksamheten som inverkar på miljön. 2. Planera verksamheten Planera verksamheten så rutinerna för miljöarbete blir tydliga. I rutinerna identifieras betydande miljöaspekter i verksamheten. Sätt därefter upp miljömål och gör program för hur målen ska uppnås. 3. Inför och driv miljöprogrammet Fastställ organisation och ansvar, utbilda och motivera personal, kommunicera miljöpolicyn och miljöarbetet internt och externt, dokumentera miljöledningssystemet och styr verksamheten på ett miljöriktigt sätt. 4. Följ upp och kontrollera Skapa rutiner för att följa upp och utvärdera det som planerats och införts. Regelbunden revision är viktigt inslag i miljöledningssystemet. 5. Åtgärda och förbättra ständigt Ledningen går igenom utvärderingen och beslutar om åtgärder. Det blir allt viktigare i upphandlingar att kunna uppvisa en miljöplan. Även för företagets varumärke har ett dokumenterat miljöarbete allt större betydelse. Därför blir det allt vanligare att företag i transportbranschen berättar att de har certifierade miljöledningssystem enligt ISO Med rutiner enligt ISO kan transportföretag visa hur verksamheten genomför åtgärder som hela tiden minskar den totala belastningen på miljön. ISO är en kravspecifikation för miljöarbetet. Standarden talar dock bara om vilka kraven är. Hur kraven ska uppfyllas avgör varje företag utifrån sin egen verksamhet. Miljöledningssystem enligt ISO kan liknas vid en ständigt återkommande cykel: planera genomföra följa upp förbättra planera. FAKTA Andra standarder i ISO 14000: ISO Livscykelanalys (produkters miljöpåverkan), ISO/TR Miljöanpassad produktutveckling (förbättrade miljöprestanda hos produkter), ISO Miljömärkning & miljödeklaration (produkters miljöprestanda), ISO Miljökommunikation (information om organisationens miljöprestanda), ISO Utvärdering av miljöprestanda (resultat av organisationens miljöarbete), ISO Revision av miljöledningssystem och ISO Mätning & Rapportering av växthusgasutsläpp (organisationens bidrag till växthuseffekten) (Källa: SIS) FOTO: VOLVO TRUCKS MobiOne tar sikte mot Europa! MobiOne är ett företag som utvecklar och marknadsför mobila datasystem inom transportbranschen. Under flera år har MobiOne agerat på den nordiska marknaden men nyligen lyckades företaget ta hem en stor affär utanför norden. Närmare bestämt Polen där MobiOnes system kommer användas av Skanska i samband med Europas största motorvägsbygge. MobiOne har levererat en komplett mobil logistiklösning med stryktåliga fordonsdatorer samt mjukvara för orderhantering, statusrapportering, rapportutskrift och positionering. MobiOne ser en förändring i marknaden där intresset för mobila system ökar stadigt i takt med att marknaden inser vilka besparingsmöjligheter de ger. Iain Bade, MobiOnes VD, tror att datorn inom en inte särskilt avlägsen framtid kommer att vara lika vanlig i lastbilen som på kontoret: - Genom att sätta en dator i bilen får chauffören ut nya körningar elektroniskt, samt rapporterar leveranser direkt in i affärssystemet. Navigationssystem ger även stöd till chauffören samtidigt som centralen ser exakt var bilarna befinner sig. MobiOne har idag standardlösningar för flera transportsegment. Som exempel kan nämnas bygg & anläggning, container & återvinning, tank & bulk samt bud & distribution. Ett företag som använder MobiOnes system är betongtillverkaren Sydsten. Med den mobila tekniken har företaget fått möjlighet att starta betongtillverkningen i exakt rätt tid för leverans betong är nämligen en extrem färskvara. Andra företag som använder MobiOnes system med stor framgång är Norsk Hydro, Delicato Bakverk, Ragn-Sells Norge, din-x, Färdig Betong samt Kvalitetstransport. Dessa företag är bra exempel på hur transportbranschen kan använda våra mobila lösningar för att förbättra sin service och därmed sänka sina kostnader, säger Iain Bade, VD för MobiOne. Designad av Giugiaro Bakhjulsdrift Fran 7 till 17 m 3 Slitstarkt stalchassi Diesel eller fordonsgas

15 6301 Sveriges mest köpta ekonomiprogram nu med sju helt nya funktioner! Pris från kr Nyheter! Kreditupplysning Säkerhetskopia till cd Utskrift till Excel Grafisk malleditor Inkasso Internetbankskoppling Nya momsdeklarationen SPCS Administration Sveriges mest köpta ekonomiprogram innehåller bland annat följande funktioner: Bokföring Fakturering Kundreskontra Leverantörsreskontra Offert Order Lager Betalningar Med de nya funktionerna Kreditupplysning direkt i programmet, Säkerhetskopiering till cd, Utskrift till Excel, Grafisk malleditor, Inkasso och Internetbankskoppling får du ännu mer tid över till kärnverksamheten. Pris från kr Pris från kr Viktigt ny momsdeklaration! Till årsskiftet inför Skatteverket en ny skattedeklaration för momsredovisning. Därför kommer ytterligare en funktion i vinterns version* av programmet som ger dig ovärderligt stöd vid momsredovisning. *) Har du ett serviceavtal på ditt program får du den utan extra kostnad. Pris från kr inkl ett års serviceavtal Frakt och moms tillkommer. Intresserad? Ring oss på eller besök oss på där du också hittar närmaste återförsäljare. Visma Spcs AB, Växjö. Alla företag som skickar eller transporterar farligt gods ska enligt lag ha en säkerhetsrådgivare. Vad heter er?

16 16 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Vilken soppa blir det om tio år? För speditionstrafik och bussar i tätort spelar etanol och biogas en allt större roll. Diesel är däremot det helt dominerande bränslet för tung lastbilstrafik. Allt fler pratar dock nu om DME och syntetdiesel som framtidens bränslen. DME och syntetdiesel, framtidens bränslen? FOTO: ISTOCKPHOTO De flesta i transportbranschen tror att dieseln kommer att dominera lång tid framöver. Med sparsam körning, hybridteknik och nya Euro 4- eller Euro 5-klassade motorer kan åkerier både minska bränsleåtgången och utsläppen av växthusgaser och partiklar. Men långsiktigt måste det till alternativa bränslen. DME och syntetdiesel Här nämns DME och syntetdiesel som två alternativ. DME är en gas som kan utvinnas ur naturgas eller från biomassa. Syntetdiesel framställs idag i mindre skala från naturgas, men tester pågår i Sverige för att kunna producera syntetisk diesel även från skogsråvara. DME verkar i försök ha mindre utsläpp än andra alternativ för förbränningsmotorer. Syntetdieseln innehåller mindre aromatiska kolväten och mer paraffiner än dieseln. I Sverige satsar Volvo mest på DME och Scania på syntetdiesel som långsiktiga alternativ. Argumentet för DME är att det är bäst för samhället då energiförlusten inte är lika stor vid framställning och utsläppen är mindre. Problemet är att det idag inte finns bilar och produktion för DME. Argumentet för syntetdiesel är att den kan användas redan nu i dagens fordonspark. De flesta i transportbranschen är dock ense om att det på kort sikt är diesel som gäller, men med inblandning av biobränslen. Båda har fördelar Jag har förståelse för båda alternativen och tror att de kommer. Syntetdieseln är ett naturligt val eftersom den kan användas direkt i dagens konventionella dieselmotorer, men verkningsgraden är sämre och produktionen knöligare än för DME, säger Olle Hådell, miljöexpert på Vägverket, i en intervju i Svensk Åkeritidning. DME är ett tekniskt sätt bättre bränsle. Det släpper nästan inte ut några partiklar alls och har mycket lågt utsläpp av kväveoxider. Dessutom utnyttjar DME bioråvara mycket bättre än syntetdiesel. Men det är ett pyssel att få in DME på marknaden, då det än så länge varken finns bilar eller produktion, säger Olle Hådell i tidningsintervjun. KORTFAKTA DME framställs från fossila och förnyelsebara råvaror och kan användas i modifierade dieselmotorer. Försök pågår i Sverige att förgasa biobränslen för användning till DMEproduktion. Syntetisk diesel framställs från naturgas eller från biomassa som skogsråvara. Kallas även FT-diesel, GTL (Gas To Liquid) eller BTL (Biomass To Liquid). Tester pågår i Piteå (svartlutsförgasning), Umeå, Härnösand och Värnamo. (Källor: Svensk Åkeritidning samt

17 Vet du vad en onödig inbromsning kostar? Det och mycket annat ger Drivec Start och Drivec Manager svar på. Med Drivec systemen kan Överförbrukningen minimeras och åkeriföretagets lönsamhet förbättras. I samverkan med Transics fordonsdatorer skapas dessutom förutsättningar för en effektivare orderhantering och transportplanering. TMU kundcenter rådgivning och support TMU tar på uppdrag av åkeriföretag reda på, sammanställer och bereder data som berör alla fordon i företaget och som leder till ökad effektivitet och bättre lönsamhet. Fordonsdator med kommunikationssystem Kundföretag Komplett analys av ditt företags behov I samverkan med ledning och personal genomlyser vi företagets totala behov för att nå målet största lönsamhet. Vi har kontakt med landets mest välutbildade personer för sparsam körning Helsingborg, Stockholm/Märsta, Östhammar, Umeå, Skellefteå

18 18 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Höjda böter sänker farten Sparsam lugn körning är inte bara bra för bränsleekonomin utan även för den egna plånboken. För från den 1 oktober höjs bötesbeloppen kraftigt för fortkörning. Maxbeloppen höjs från 2000 till 4000 kr och toleransgränsen sänks till att beivra överträdelser från 6 km över hastighetsgränsen. Digital färdskrivare på väg Snart är tiden förbi när föraren fick fylla i kör- och vilotider på diagramblad i papper. Den digitala färdskrivaren är på väg att ersätta den analoga. För nya tunga lastbilar och alla bussar som tas i bruk från 1 maj 2006, är det rentav ett EU-krav. Bromsarna måste bli bättre Allt fler tunga lastbilar underkänns vid Svensk Bilprovnings kontrollbesiktningar. Det är enligt Ensio Andersson på Bilprovningen främst bromsarna som kräver ständig skötsel. De riktigt tunga lastbilarna över 16 ton har sämre statistik än snittet. Av de som är äldre än sex år är mer än hälften underkända och av 15-åriga lastbilar underkänns sju av 10. Bland nya dominerar timmerbilarna. (Källa: Åkeri & Transport) Volkswagen tyngst på lätta Upp till 3,5 ton är det Volkswagen som dominerar registreringarna i år med en marknadsandel på 24,8%. Två är Renault med 14% och sedan följer Peugeot 8,9%, Nissan 8%, Mercedes-Benz 7,7%, Citroen 7,5%, Ford 6,8%, Opel 6,7%, Fiat 5,4%, Mitshubishi 3,5% och Toyota 3,1%. (Källa: BilSweden) Bakom kravet på digital färdskrivare finns EU: s regelverk för köroch vilotider för yrkestrafik. Målet är att skapa en sund konkurrens på hela kontinenten, öka trafiksäkerheten och förbättra förarnas sociala arbetsmiljö. Kravet på digital färdskrivare gäller för fordon och fordonskombinationer som är tyngre än 3,5 ton och alla bussar med undantag för bussar i linjetrafik på kortare sträckor än 50 km. För yrkesfordon under 3,5 ton gäller svenska nationella regler för kör- och vilotid. Alla 25 länder i EU har samma regelverk. Förhandlingar pågår just nu med uppåt 20 länder i Europa utanför EU. Gemensamt för hela EU Vi får ett gemensamt regelverk för kör- och vilotider för hela Europa. Regelverket kommer att gälla ett mycket större område än hela USA, säger Hans Eriksson på Vägverket. Systemet består av en digital färdskrivare med rörelsegivare och fordonsenhet samt fyra olika smarta kort. I färdskrivaren registreras dels den tid som föraren kör aktivt och dels tiden när fordonet står stilla, i form av rast/vila, annat arbete eller väntan. Förarkortet lagrar köroch vilotider i upp till 28 dygn. I internminnet i färdskrivaren sparas dessutom alla relevanta data i ett år. Företag som har fordon med digitala färdskrivare är skyldiga att spara alla data i färdskrivarna i ett år. Därför finns också regler att företag regelbundet kopiera nya data från färdskrivaren till sina itsystem för säker arkivering. Från färdskrivaren går det också att få utskrifter av data på papper. Vitsen är att man också ska kunna använda uppgifterna om kör- och vilotider för annat än bara registrering enligt lagen. Företagen får också något tillbaka genom att kunna koppla färdskrivarsystemet till sin bokföring och tid- och lönesystem, säger Hans Eriksson. Fyra olika smarta kort Det finns fyra smarta kort till systemet: förarkortet, företagskortet, verkstadskortet och kontrollkortet. Förarkortet innehåller bland annat personuppgifter. Föraren använder under hela sin arbetstid kortet i färdskrivaren för registrering av kör- och vilotider. Vid början av ett pass kan föraren också knappa in tid han eller hon har varit inne på kontoret. Företagskortet används av behörig för att koppla en dator till färdskrivaren och ladda ner informationen till administrativa system på kontoret. Verkstadskortet används av ackrediterade verkstäder för att hantera, testa, reparera och installera färdskrivare. Kontrollkort används av polisen vid vägkontroller för uppföljning av om föraren har följt reglerna. Även i detta fall kan data kopieras till en dator från färdskrivaren eller avläsas direkt på en display. Det går också att få utskrift på papper. Utskriften innehåller sådant som raster, körtid, lastningar och annat arbetet redovisat med klockslag. Sitter förarkortet samtidigt i färdskrivaren kan polisen även ta del av dom uppgifterna. Krypterat system Den digitala färdskrivaren är ett krypterat system. Kryptonycklar för färdskrivare och alla smarta kort kommer från ett ställe i Europa. I övrigt har Vägverket i Sverige ansvar för det mesta, som att lämna förslag på svenska regler, utfärda och tillverka smarta kort, föra och förvalta kortregister, tillhandahålla kundtjänst och teknisk support, ge stöd till kontrollmyndigheter, utfärda certifikat och nycklar samt typgodkänna färdskrivare efter begäran från tillverkare av färdskrivare. Praktiska erfarenheter? Ja, det är viktigt att snabbt komma igång och lära sig hur systemet fungerar. Jag har mött många förare som har varit väldigt positiva. De tycker systemet är väldigt enkelt att hantera när man väl har lärt sig. Den digitala färdskrivaren sparar mycket tid för dem jämfört med det gamla analoga systemet med pappersdiagram, säger Hans Eriksson. KORTFAKTA FOTO: SIEMENS Från 1 maj 2006 EU-krav på digital färdskrivare i nya lastbilar över 3,5 ton och bussar. Registrerar kör- och vilotider för efterlevnad av EU: s regelverk. Företag är skyldiga lagra uppgifter 12 månader. Mål att skapa sund konkurrens, öka trafiksäkerheten och förbättra förarnas sociala situation och arbetsmiljö. Tillverkare: Actia, Siemens VDO och Stoneridge Krypterat digitalt system med rörelsegivare, fordonsenhet och smarta kort Gäller för alla 25 EU-länder. EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge är på gång och förhandlingar pågår med övriga länder i Europa (AETR). FOTO: SIEMENS KVALITETSSÄKRING AV UNDERHÅLL OCH REPARATIONER KOSTNADSUPPFÖLJNING DOKUMENTHANTERING UPPFYLLANDE AV MYNDIGHETSKRAV M M Full kontroll kapar kostnaderna! Svenskt webbaserat system för kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt fordonsunderhåll lätt att lära ännu lättare att använda! Cams Web Fordon Med Cams Web Fordon får du ett suveränt lättarbetat verktyg som ger dig full kontroll över din fordonspark och dess kostnader över tiden. Jämför olika fordon, mät förbrukning, undvik stillestånd med planerat behovsstyrt underhåll. Cams webbaserade system kräver ingen installation, kan användas av alla och ger dig all information du behöver för att börja kapa kostnader direkt. Läs mer på vår hemsida! CAMS I SVERIGE AB KÅSATORPSVÄGEN SKÖVDE Färre stillestånd Högre tillgänglighet Lägre bränsleförbrukning Starkare kundförtroende Bättre beslutsunderlag = Ökad lönsamhet

19 Sparcoach Garanterad lönsamhet Ett av våra åkerier, Alviks Trafik AB, har en bränslebesparing på ca 10 % tack vare Sparcoach och en teknisk lösning för bränsleuppföljning. Rolf Wallin, Informationschef BDX företagen AB som är ett transportoch maskinentreprenörsföretag i Norrbotten Sparcoach är ett arbetskoncept som leder till att företag/organisationer får långsiktiga effekter av sina utbildningar i Sparsam körning/ecodriving. Konceptet bygger på tre delar- uppföljning, motivation och kommunikation. Utmaningen ligger i att utveckla förarnas körbeteende över tid, lösningen är Sparcoach I landet finns 90 utbildade Sparcoacher samlade i Sparcoach ek förening. Sparcoachen hjälper företag att utveckla rutiner för att följa upp bränsleförbrukningen samt att motivera och engagera förarna att behålla och utveckla sitt sparsamma körsätt. Sparcoachen ska fungera som stöd och rådgivare så att förarna inte återgår till sitt gamla invanda körsätt utan istället förbättrar sig ytterligare Märsta Sparcoach ek förening genomför sparcoachutbildningar, kvalitetssäkrar och utvecklar konceptet samt sköter erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och marknadsföring av medlemmarna. Vi har vårt säte i Luleå men finns genom styrelsen utspridda över landet. Vi jobbar väldigt nära Vägverket, STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund och deras utbildningskoncept EcoDriving samt TYA, Transportfacken Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. I dagsläget arbetar föreningen med att söka närmare samarbete med företag som tillhandahåller tekniska hjälpmedel för bränsleuppföljning. Vi har även ett projekt tillsammans med Vägverket m.fl. där Sparcoachernas kompetenser skall breddas ytterligare. Målet är att hjälpa företag att svara upp mot de växande kraven inom trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö Stockholm Huddinge Järfälla Genom Sparcoach uppfyller man Vägverkets energibesparingskrav i det nyligen reviderade kravdokumentet 105:an. 24. Det finns en stor bredd bland medlemsföretagen; konsulter med olika specialistinriktningar, EcoDriving utbildare, kvalitét- miljö- och fordonsansvariga på åkerier samt kommunverksamma. Alla utbildade Sparcoacher! 23. Anlita en Sparcoach i ditt närområde 1. HML Haga Mölndal Lastbilcentral Lars Hübinette Mölndal , TEAMAB Miljö AB Alf Olsson Sandviken , Tule Bilskola Tony Meijer Sundbyberg , Hushållningssällskapet i Västerbotten Nils Helmersson Umeå , Ellströms Trafikskola Patrik Östlund Märsta , ATEC AB Anders Flemström Östersund Bills Buss & Lastbilsförarskola AB Klas Hanell Jönköping , Vännäs Komm & Res Simon Jälmbrant Vännäs , City trafikskola/tmu Thomas Lindberg Sundsvall , Lundströms Trafik Konsult & Utbildning AB Sölve Lundström Stöde , BDX Företagen AB Rolf Wallin Luleå , Ragn-Sells Specialavfall AB Ulf Nedergård, Gustav Ånäs Järfälla 13. Axelhed Förarutveckling AB Jerker Axelhed Finspång , Z-trafikskola AB Eric Molund Östersund , Esam AB Sara Andersson Umeå , Connys Trafikskola Conny Saxby Märsta , Bilfrakt Bothnia AB Kjell Lundqvist Skellefteå , Sweco Viak AB Tobias Källqvist Vänersborg , Bosmina Staffan Svanberg Haparanda , Go Green Trafik och Miljö Joakim Gudmundsen Huséns Trafikskola Anders Husén Huddinge , GreenIT AB Lars-Eric Sjölander Stockholm , Tuna Trafikskola Per-Erik Brorsson Lund , Kalmar Trafikskola AB Ralf Kock Kalmar , För att veta mer om vad vi kan erbjuda kontakta någon av våra Sparcoacher eller vår projektledare: Charlotta Lundberg,

20 Transportföretag! Varför gör ni inte som ASA? År 2000 bytte ASA Transporter telefonileverantör, från Telia till oss på Tele2. De behövde fast såväl som mobil telefoni, med bra kortnummerlösningar och god mobiltäckning. Det kunde både vi och Telia erbjuda, den stora skillnaden mellan våra erbjudanden var inte produkterna. Den stora skillnaden var priserna. Och för de företag som ringer mycket, blir priserna viktiga. ASA Transporter ringer väldigt mycket. Företagets trafikledning har öppet dygnet runt, året om. De håller koll på cirka 100 fordon: Lastbilar, skåpbilar, motorcyklar och cykelbud. Trafikledningen pratar mycket i sina fasta telefoner medan buden ute på fältet använder sina mobiler. ASA Transporter valde oss framför allt för att de sparar pengar på det omkring kronor om året kronor är mycket pengar och alla transportföretag skulle naturligtvis inte spara så mycket på att byta telefonileverantör. Men alla skulle spara något. Så varför ringer inte alla transportföretag med Tele2? Ja, det är ett mysterium. Gå in på eller ring

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Miljöanpassade transporter och fordonshantering

Miljöanpassade transporter och fordonshantering Dokumentation från konferensen Miljöanpassade transporter och fordonshantering - målsättningar för framtiden och upphandling som ett verktyg att nå dit Höör 12-13 juni 2007 Program 12 juni 09.00-09.15

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS Distribueras i DI mars 2009 Företagsbilen Företagsbilen s.4 Vi reder ut de olika varianter som ryms i begreppet företagsbil. Säkerhet s.6

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19 Attention! Nr 2 2013 Scaniakaravanen Euro 6 On Tour Läs mer på sid 16-17 Välkommen in på www.atteviks.se Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. ett kvalitetsbegrepp

Läs mer

Ny tjänstebil? Så navigerar du rätt i regeldjungeln. Nya Citroën C5 Vägmästaren!

Ny tjänstebil? Så navigerar du rätt i regeldjungeln. Nya Citroën C5 Vägmästaren! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TJÄNSTEBILEN OKTOBER 2004 GUIDEN TILL DIN NYA BIL Stor eller liten vräkig eller diskret? Hur välja bil? Bortsett från de ekonomiska aspekterna

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2008 Tjänstebilen Tjänstebilen reder ut begreppen Finansiell eller operationell leasing - läs mer sid.24 och 28 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare logistik NR 1 MARS 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Kriget mot Somalias pirater DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé logistik NR 3 SEPT 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Julas tågpendel till Falköping en succé Vitvaror en riktig utmaning att hantera Empire State Building ännu

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Rapport förstudie SBUF-projekt: Miljöoptimerade transporter i byggbranschen

Rapport förstudie SBUF-projekt: Miljöoptimerade transporter i byggbranschen 1(38) Rapport förstudie SBUF-projekt: Miljöoptimerade transporter i byggbranschen 2(38) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning förstudie 3 2. Miljöarbetet inom byggbranschens transporter idag En kunskapsöversikt

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK. Blindtext: Für den Titel

SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK. Blindtext: Für den Titel logistik NR 4 DEC 2009 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Hiss till rymden kan bli verklighet Tänk rätt tänk om! Så viktigt är flexibilitet Höga krav på logistik från

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

logistik Frida håller koll på Bygglov och Willy magasinet Vinjett grå Så utför organiserade ligor transportstölder

logistik Frida håller koll på Bygglov och Willy magasinet Vinjett grå Så utför organiserade ligor transportstölder logistik NR 4 DEC 2013 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Frida håller koll på Bygglov och Willy Så utför organiserade ligor transportstölder De kortade köerna till

Läs mer

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Titel: Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer