Välkommen till Springhill. Personalhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Springhill. Personalhandbok"

Transkript

1 Välkommen till Springhill Personalhandbok

2 DETTA ÄR SPRINGHILL TEXTILE AB Historik Springhill Textile AB grundades i början på 1970-talet under namnet Brunnbergs Socks and Underwear. Företaget har under årens lopp designat och utvecklat textila produkter inom barn, dam och herrkonfektion, underkläder, sockor och accessoarer. Sedan början på 2000-talet har även hemtextil varit en del av verksamheten. Idag består verksamheten av tre huvudområden; Strumpor, underkläder och textila accessoarer. Hemtextil. Damkläder. I huvudsak sker försäljning under egna varumärken men en betydande andel av för försäljningen är till kedjornas egna märken så kallad Private Labels. Sedan slutat av 1980-talet ägs bolaget av två privatpersoner, Jan Saur och Jan Rydingsvärd. Bolaget är idag ett av de största grossistföretagen inom textil i Sverige med en omsättning på närmare 400 miljoner kronor och har ca 110 medarbetare anställda. Företagets uttalade målsättning är att fortsätta växa, primärt organiskt men också via förvärv, t.ex. genom förvärvet av Gripsholm Affärsidé och mission Springhill är ett grossistföretag i modebranschen som via tydliga affärsområden och rationell logistik marknadsför sina varor och tjänster till en prismedveten nordisk marknad. Vår mission är att ge våra kunder och konsumenter snabb och professionell service och tillhandahålla prisvärda produkter som överträffar kundernas förväntan. Affärsmodell och organisation Springhill Textile AB är organiserat i två divisioner och inom ramen för dessa sex tydliga affärsområden. Division strumpor och underkläder består av CROSSBOW och Private Label - marknadsför sockor, underkläder, nattplagg och textila accessoarer till fack- och dagligvaruhandeln och TOPECO - strumpor, underkläder och bälten till fackhandeln. Den andra Divisionen består av, LADIES GROUP - damkläder med varumärket Time to be a woman; Hemtextilprodukter under varumärket NOBLE HOUSE respektive GRIPSHOLM; samt GUTZ - fokus främst på strumpor och underkläder som säljs via föreningar, idrottslag och skolklasser. Varje division/affärsområde har sin egen organisation för design, produktutveckling, inköp, kundservice och säljkår. 1

3 Springhills gemensamma funktioner tillhandahåller kompetens och effektiva supportfunktioner som stöttar och utvecklar professionell service till kunder och leverantörer, såsom ekonomi/administration, IT, logistik, webb/digital utveckling och affärsutveckling. Springhill Textile AB har ett dotterbolag i Norge, Springhill Textile AS och ett bolag i Kina. Varje affärsområde och marknadssegment bedöms och följs resultatmässigt upp löpande utifrån sina egna kostnader, marginaler och försäljningsutveckling. Springhills gemensamma funktioner tillhandahåller kompetens och effektiva supportfunktioner som stöttar och utvecklar professionell service till kunder och leverantörer, såsom ekonomi/administration, IT, logistik, webb/digital utveckling och affärsutveckling. Springhill Textile AB har ett dotterbolag i Norge, Springhill Textile AS och ett bolag i Kina. Varje affärsområde och marknadssegment bedöms och följs resultatmässigt upp löpande utifrån sina egna kostnader, marginaler och försäljningsutveckling. Våra värderingar & vår kultur En samsyn om våra värderingar är grunden för företagets fortsatta existens och framgång. Vi skall sträva efter att tillämpa dessa värderingar när vi arbetar. Våra chefer agerar utifrån våra värderingar och genom att vara ett föredöme och skapa en trevlig stämning förväntas detsamma från medarbetarna. Varje medarbetare har något värdefullt att erbjuda. Vi respekterar varandra, våra kunder och våra leverantörer. Tack vare vår viljestyrka får vi saker gjorda och att vi har en god stämning är givetvis allas vårt ansvar. Våra kärnvärden/grundvärderingar: Kundfokus Affärsmässighet och professionalism Utvecklingsorienterade Kostnadsmedvetenhet, tid och pengar Kostnadseffektivitet och röda kronor Engagemang och ansvarstagande Kundfokus Vi är kundfokuserade! Det är kunden som betalar våra löner. Vi styrs av att skapa kundnytta och Springhills existens är beroende av om kunderna värderar det vi tillhandahåller och det värde vi skapar för kunden. Om inte, urholkas grunden för vår fortsatta verksamhet. I prioriteringen mellan olika arbetsuppgifter skall vi alltid göra den uppgift först som skapar mest värde för kunden. Affärsmässighet och professionalism, öppenhet och ärlighet Vi är affärsmässiga! Vi bygger långsiktiga affärer, bemöter och servar kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter professionellt och med en positiv och öppen attityd. Lyhördhet och att lyssna och ta till sig från medarbetare och kunder är en självklarhet. Prestige är inte för oss. 2

4 Utvecklingsorienterade Vi är utvecklingsorienterade. Vi uppmuntrar entreprenörskap, idéer och konstruktiva initiativ. Vi strävar efter att, förbättra vårt sätt att arbeta, utveckla våra processer med nya idéer och förslag på hur vi kan förbättra service, produkter och affärer med våra kunder. Bra blir bättre, bättre blir bäst. Kostnadsmedvetenhet och röda kronor Vi är kostnadsmedvetna. Låga och konkurrenskraftiga priser vore omöjliga utan låga kostnader. Därför är vi stolta över att uppnå bra resultat med begränsade resurser. S.k. röda kostnader är onödiga kostnader och skall motarbetas. Alla medarbetare har ett ansvar för att förhindra och bekämpa dessa. Tidseffektiva Vi är tidseffektiva! Prioriterar och lägger tid på det som för företaget framåt och ger mervärde för Springhill och dess kunder. Tid är kanske den viktigaste konkurrensfaktorn idag. Det gäller exempelvis förmågan att snabbt reagera på förändrade kundkrav, nya modetrender, kortare leveranstider, snabba svarstider etc. Internmöten skall vara korta och tidseffektiva, se pkt 1.8. Engagemang och ansvarstagande Vi är passionerat engagerade! Och lämnar inga uppgifter eller problem olösta. Vi tar individuellt ansvar, tag i saker och ting, hjälper och supportar varandra och ser därmed till att teamet fungerar bättre och bättre. Vi verkar för att reducera verksamhetens påverkan på miljö och klimat. Vår affärs- och kvalitetsvision Vi ska ge våra kunder en snabb och professionell service och tillhandahålla produkter med jämn och god kvalitet så att kundernas förväntningar möts eller överträffas. Detta innebär att Våra produkter skall uppfylla kundernas behov, d v s vara prisvärda och i överensstämmelse med specifikationer, relevanta standards och myndighetskrav Vi ska uppfattas som en leverantör av felfria produkter med kommersiell modegrad, levererade i tid och till avtalat pris Det är alla anställdas ansvar att tillhandahålla snabb och professionell service och därmed hög kundtillfredsställelse Kunderna skall uppfatta oss som ett bolag med hög textil kompetens Vår organisation ska bli erkänd som nytänkande och framsynt därför att vi tar hänsyn till såväl medarbetare som miljö Vi ska systematiskt utvärdera vår kvalitet med hjälp av vårt kvalitetssäkringssystem och rutinbeskrivningar 3

5 Kunder - Vår framgång allas ansvar Springhill är ett säljbolag med kunderna i fokus. Det är allas ansvar att på ett professionellt sätt agera och värna om företagets kunder. Vi förväntar oss att samtliga medarbetare gör det som krävs och bemöter företagets kunder på ett positivt sätt och vid behov tar till sig kundens problem/förfrågningar och säkerställer att dessa blir lösta. I våra interna arbetsprocesser är vi alla varandras kunder och skall med lika stor respekt och positivt kravställande på varandra arbeta för att våra arbetsprocesser fungerar och att våra kunder blir nöjda. Läs mer i vår kundpolicy på s. 7. Effektiva möten Våra möten skall vara effektiva och väl förberedda så att mötestiderna kan minimeras och genomföras effektivt med de relevanta deltagarna. Interna möten tenderar till att äta upp effektiviteten hos många företag på bekostnad av kundrelaterade möten. Så även hos oss. Det skall därför alltid finnas en tydlig agenda med tider för varje mötespunkt, ett syfte med mötet, vilka som måste vara med, beslutsunderlag i god tid före mötet följt av tydliga beslutsprotokoll och vilka slutsatser man kom fram till. Arbetsprocessen utveckling av textilprodukter Att utveckla textila konsumentprodukter kräver en bred textil kompetens, noggrannhet och detaljmedvetenhet. Och en bra struktur i arbetsprocessen med framförhållning och klara tidsplaner och deadlines. Arbetsprocessen är väl dokumenterad i tidsplaner, aktiviteter och med tydliga rutinbeskrivningar och manualer för kritiska arbetsmoment. Detta är grunden men avgörs helt och hållet av den personliga kvalitén i arbetet du utför och i samarbetet kollegor emellan, att tider och deadlines hålls när stafettpinnen skall lämnas vidare i värdekedjan. Större delen av produktionen sker i Asien vilket medför lång framförhållning och långa ledtider från idé till färdig produkt till kund, ofta mer än ett år. Utvecklas på Springhill och bidra med dina idéer Goda idéer och förbättringsförslag vill vi lyfta fram och uppmuntra. I de dagliga och löpande arbetsuppgifter som skall lösas har vi behov av dina förslag och initiativ till förbättringar. Detta gör du löpande tillsammans med dina kollegor och din chef. I de årliga medarbetarsamtalen ges också tillfälle till reflektion över arbetsmetoder, förbättringar, din trivsel, utveckling och prestationer. Dessa genomförs under hösten/vintern och följs upp under året. Lönesamtalen genomförs i anslutning till att de årliga avtalen mellan 4

6 fackliga organisationer och Svensk Handel är klara, vanligtvis under våren/sommaren. Mer information och underlag för medarbetarsamtal finns i separata dokument. Här klär vi oss funktionellt och representativt Springhill har ingen speciell klädkod men du förväntas klä dig snyggt och representativt på kontoret och vid kundbesök. På våra lager klär vi oss funktionellt och med de arbetsskydd som krävs. Information och gemensamma aktiviteter bygger teamkänsla I regelbundna möten berättar vi och informerar om företagets resultat och utveckling. Det ges också tillfälle till att ställa frågor och få svar. Inom varje avdelning sker löpande arbetsrelaterade möten och information om vad som skall genomföras, följas upp och prioriteras. Två gemensamma personalaktiviteter genomförs varje år. Dessa planeras så att i största möjligaste mån även vår säljkår som inte är placerad i Helsingborg kan deltaga. CSR och miljö Vi arbetar i ett internationellt företag med många kontakter i mindre utvecklade länder. På detta sätt bidrar vi i högsta grad till ökat välstånd i dessa länder. Vi tar ett ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet varför Springhill aktivt arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility) och miljö frågor. Springhills uppförandekod har kontinuerligt utvecklats för att utveckla vårt sociala ansvar i leverantörskedjan. Sedan maj 2007 är Springhill Textile AB medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, ett europeiskt initiativ som tillsammans med mer än 1000 medlemmar arbetar med en gemensam uppförandekod för bättre arbetsvillkor i de länder vi producerar varor. Uppförandekoden bygger på FN:s konventioner om barn och mänskliga rättigheter, ILO s (International Labour Organisation) kärnkonventioner samt nationell lagstiftning som i huvudsak reglerar följande områden: * Inget barnarbete * Inget tvångsarbete * Anställda har en säker arbetsmiljö där deras hälsa inte äventyras, olyckor undviks och att det finns tillgång till drickbart vatten, sanitetsutrymme samt nödvändig skyddsutrustning. * Anställda har reglerad lön, arbetstid och ledighet * Ingen diskriminering av anställda * Anställda har rätt till facklig anslutning och kollektiva avtal. Medlemskapet i BSCI är ett steg i den långsiktiga ambitionen att bli ett ännu bättre och mer ansvarstagande företag. Springhill arbetar medvetet för att utveckla och utbilda våra leverantörer för bättre arbetsvillkor. Ledord är att kommunicera och koordinera samt ställa korrekta krav på våra leverantörer. Det är en ständigt pågående process med respekt för produkten, miljön och för alla inblandade i tillverkningsprocessen. Vidare information om BSCI, se Vårt miljöansvar Allt vi gör påverkar vår omvärld på ett eller annat sätt. Vi på Springhill tar ansvar för vår 5

7 verksamhet och hur den påverkar människor och miljö. Vi uppmuntrar och stöder våra leverantörer för en hållbar utveckling och följer upp att de uppfyller våra miljökrav. Springhill följer utvecklingsarbetet med EU:s kemikalielagstiftning, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, och säkerhetsställer att vi uppfyller lagstiftningen att minska användningen av skadliga kemikalier. Genom att delta i externa forum och nätverk samarbetar vi med andra företag, myndigheter och olika intresseföreningar för en bättre miljö. Springhills kemikalieguide uppdateras kontinuerligt. Vi vill gärna att du testar våra produkter Vid ett flertal tillfällen om året erbjuder vi personalen att köpa företagets fina produkter. Då Springhill inte har någon permanent personalbutik så sker detta i samband med att företaget öppnar sin tillfälliga lagerbutik. För att undvika att du förmånsbeskattas kan företaget inte ge högre rabatter än det som erbjuds externa konsumenter. Erbjudanden och öppettider påannonseras via mejl. 6

8 POLICYS OCH REGLER Kundpolicy Vår framtid avgörs av våra kunder. De bedömer oss idag baserat på vad vi presterar i form av produkter och service. Du är en viktig länk i samarbetet med kunderna. Tänk på att det är statistiskt bevisat att det är 5 ggr dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en gammal. Vår etik är därför: Var ärlig Håll givna löften Alla kunder är lika viktiga Var ödmjuk - även i framgång Kundservice är allas ansvar Hos oss är det allas ansvar att servicen till kunderna är på topp. Detta innebär exempelvis att vi svarar omedelbart på telefonsamtal, även andras om dessa inte är på plats. Svara Springhill - Topeco och Ditt eget namn. Dua inte kunden om du inte känner personen väl och tala med ett vårdat språk, inga svordomar. Vår målsättning är att svara på alla telefonsamtal senast före fjärde signalen. Lämna också alltid besked på ditt eventuella mobilsvar och till receptionen var Du befinner Dig och när du beräknas vara åter på plats. Stäng av din kontorstelefon när du inte är på plats. Det finns en speciell manual för hur du skall utforma ditt meddelande. Vi ser alltid till att kunden får den service han vill ha genom att vi ringer tillbaks med besked om vi inte omedelbart kan lämna ett sådant. Tänk på att våra konkurrenter många gånger har liknande produkter att erbjuda och att därför inga samtal får slarvas bort beroende på dålig serviceanda. Hälsa och var hjälpsam mot våra besökande kunder. Dessa skall känna sig välkomna och som en i gänget. Har du förslag till förbättrad service, kontakta företagsledningen, det är Ditt ansvar. Uppmuntra klagomål var lyhörd Säljaren och vår kundservice - är de som oftast kommer i direkt kontakt med våra kunder. Säljaren är företagets ansikte utåt. Men också företagets viktigaste resurs att förmedla kundreaktioner på våra tjänster och produkter bakåt i organisationen. Det är säljarens uppgift och ansvar att alltid återrapportera kundernas synpunkter, både positiva och negativa. Och mottagaren av informationen, oavsett var i organisationen, har ansvaret och skyldigheten att omgående lösa kundbehovet eller problemet. En kund som klagar bryr sig om oss. Statistiskt är det endast 1 av 50 missnöjda kunder som hör av sig. De andra letar efter andra alternativ. Uppmuntra därför till en dialog med kunden och se det som en möjlighet för oss att bli bättre. Det är viktigt att kritiken är konkret. Ta därför reda på information som artikelnummer, följesedel, fraktsedelsnummer och dylik information så att vi kan följa upp och lära oss utav kritiken. För också information om klagomål vidare till företagsledningen så att vi kan agera. 7

9 Konkurrenter Konkurrens är bra för vår utveckling. Respektera våra konkurrenter och uttala aldrig kritik mot dem inför kunder. Skulle vi bli utsatt för kritik av konkurrenterna, rättfärdig eller orättfärdig, tag reda på detaljer och för den vidare till företagsledningen så att vi kan bemöta kritiken i sak. Kostnadsmedvetenhet Vi förväntar oss att Du är kostnadsmedveten i Ditt agerande. Detta innebär naturligtvis att Du t.ex. vårdar provplagg och ser till att de kan säljas i butiken, tejpar igen öppna eller spräckta kartonger och släcker onödig belysning. Det innebär också att Du exempelvis åker flygbuss istället för taxi på tjänsteresan om inte Din packning omöjliggör detta och att Du håller Dina tjänstesamtal, speciellt från mobiltelefon, korta och effektiva. När Du kontrollerar fakturor skall Du inta en skeptisk attityd och fråga gärna någon till råds om något ser konstigt ut. Låt inte den allmänna stressen medföra att Du gör ett dåligt kontrolljobb. Var inte rädd för att pruta om vi inte fått produkter eller service i enlighet med vad som överenskommits. Andra betalningsvillkor än 30 dagar skall godkännas av administrative chefen samt i samråd med Divisonschefen. Dina privata kostnader vill inte företaget betala. Det innebär t ex att privata telefonsamtal, privata kopior eller att ta hem kontorsmaterial inte är tillåtet. Svartvita kopior kostar 1 kr/st, färgkopior 2 kr/st. Betalning sker i insamlingsbössa vid receptionen. Naturligtvis finns det tillfällen när det är nödvändigt att ringa även privata samtal, exempelvis när man oplanerat måste arbeta över, för att kanske boka läkartid o dyl. och detta står firman för. Av kostnadsskäl, såväl som av miljöskäl, är det viktigt att vi sparar el. Detta gör vi enklast genom att släcka belysningen när man lämnar exempelvis konferensrum och kontorsrummet för sammanträde, fika eller lunch, släcka i korridorerna och i ljusgården när dagsljuset är tillräckligt och att stänga lagerportar så snabbt som möjligt så att inte värmen släpps ut. Det är alltid lönsamt att släcka efter sig även om det är ljusrör som sedan skall tändas igen. Datorer skall också stängas av helt när man går hem för dagen. Återanvänd om möjligt kopierings-papper och kartonger. Trivsel, ordning på kontor, lager, bilar och kollektionsprover För allas trivsel tänk på att alltid hålla rent och snyggt såväl inom som utomhus. Om alla hjälps åt att hålla koll och plocka upp div. föremål/skräp som kan ligga lite var som helst så får vi en mycket trevligare arbetsmiljö att vistas i. Det är allas ansvar att ordningen är på topp inte minst där kunderna kan ta intryck. En dålig ordning inom något i och för sig oväsentligt område ökar misstanken om att vi inte heller är duktiga på produkter, leveranser o dyl. Bilarna parkeras på avsedda parkeringsplatser och om lediga platser saknas parkeras bilarna på planen utanför kontorets lagerdel. Tjänstebilarna skall servas i enlighet med servicebokens 8

10 krav och tvättas regelbundet såväl inuti som utanpå. Gästparkeringarna är endast avsedda för kunder och leverantörer. Cyklar parkeras i cykelstället. Städning av lager görs enligt särskild instruktion upprättad av lagerchefen. Städning av kontoren sker regelbundet men det är varje anställds ansvar att torka upp efter sig i utställning, konferenslokaler och när man upptäcker några brister, såväl inne som utanför entrén. När du lämnar din kontorsplats för dagen skall arbetsplatsen var i god ordning d v s pappren samlade i mitten på skrivbordsunderlägget så att städningen underlättas. Kontrollera minst en gång per dag att det inte väntar något paket till dig på lagerhyllan ute på Topecos lager. Rent kontorspapper kan slängas i blå behållare avsedd för detta. Den finns i utrymme till vänster om lagerport på Topeco lagret. Tömning sker varje torsdag. Överfyll den inte eftersom den då är tung att hantera (och hjulen kan gå sönder). Papperssäckar finns som komplement och kan användas om det någon gång är fullt i tunnan. På vår återvinningstation finns bl.a. returlåda för tomma toners som skickas iväg när lådan är full. Det är inte lagerpersonalens eller någon annans jobb att skära sönder eller slänga andras kartonger. Om man inte vill gå ut till containern med enstaka kartonger får de sparas vid egen arbetsplats tills de slängs, normalt samma dag. Lämna heller inte tomma kartonger och liknande framför DHL-hyllan. Den som tar sista plagget ur en låda eller påse får också ta hand om emballaget. Kontrollera skrivare och fax om du väntar på utskrifter så att inte det föreligger papperstrassel eller att toner tagit slut, samma med kopiatorer. Skrivarna innehåller många gånger kopior som inte hämtats och alltså var onödiga. Inköpspolicy Våra inköpspolicies har specificerats i ett särskilt dokument Supplier s Guide Trading and delivery conditions. Dessa är en integrerad del av vår inköpsorder och alla leverantörer är skyldiga att acceptera våra regler och villkor för att bli och förbli leverantör till oss. Ett aktuellt exemplar av detta dokument hittar du på servern. Av dokumentet framgår bl a att våra leverantörer måste följa FN:s barnkonvention och dessa vid begäran från oss måste lämna fullständig information om fabriker och underleverantörer som används för att producera våra varor. Våra inköpare är också instruerade att följa upp att konventionen följs och att rapportera eventuella avvikelser till VD och Divisionschef. Ett annat viktigt område som beskrivs i detta dokument är vår inställning till hur vi ställer oss till olika kemiska substanser. 9

11 Attestregler - Kostnader Styrelsen fastställer kalenderårsvis en budget för intäkter och kostnader. Inom ramen för denna budget delegeras ansvaret till olika befattningshavare genom en Attestinstruktion. Lägre prognoser om intäkter innebär att VD kommer att justera också kostnadsbudgets. Utfärdad attestinstruktion är mer detaljerad än texten nedan. Den som fått attesträtt skall vara väl förtrogen med attestinstruktionen. Kostnader som ska belasta Springhill måste motiveras av att vi med dessa kan öka eller behålla bolagets intäkter. Rätten att attestera kostnader är både ett förtroende och ett påtaget ansvar som måste förvaltas med omsorg. Beslut skall inrymmas inom godkänd ackumulerad månadsbudget för att kunna attesteras Ingen får attestera egna kostnader eller godkänna debiteringar från närstående eller som avser en själv(jäv) Attesträtten omfattar endast normala rörelsekostnader Vid omköp skall nytt pris alltid efterfrågas(mängdrabatt) Samtliga skriftliga avtal skall undertecknas av VD Avtalstider längre än ett år med därefter löpande uppsägningstider längre än sex månader skall normalt inte accepteras Värdet av eventuella indexeringar, tillkommande avgifter mm skall beräknas innan VD:s underskrift begärs Fastställande av prislistor har delegerats till affärsområdesansvariga. Fastställande av villkor vid avvikelser från normala marginalkrav och leveransvillkor skall göras av VD och Divisionschef Skriftlig orderbekräftelse Angivande av sista dag för uttag av produkterna Avyttring/utrangering av inventarier och leasingbilar Beslut om avyttring/utrangering av inventarier och leasingbilar fattas av VD Marknadsvärde ej bokföringsmässigt restvärde är målet för Springhills pris Särskilda befattningsbeskrivningar finns också vilka reglerar b.la vem som är berättigad att göra varuinköp o dyl. Inköp av kontorsmaterial och dylikt sköts av receptionisten. Om Du är osäker fråga före inköpet. 10

12 Arbetsmiljöpolicy Målsättning Det är vår målsättning att ha en sådan arbetsmiljö att skador och sjukdomar på personal undvikes. Skyddsombud Två skyddsombud utses av företagets fackklubbar, en med ansvar för lager (Mörsaregatan 19 och 21) och en med ansvar för kontoret, (Mörsaregatan 25). Handlingsplan a. Generellt Främja det fysiska välbefinnandet genom subventionering av kostnader för gymkort och massage Uppföljning av det fysiska och psykiska välbefinnandet genom regelbundna hälsokontroller Förbjuda rökning på kontor och lager och på företagets mark Anställer inte rökare Erbjuda företagshälsovård Regelbunden översyn av värme och luftsystem Uppföljning av frånvaro mot föregående år Hålla Välkommen till Springhill aktuell med punkter också rörande arbetsmiljö Upprätta och underhålla instruktion för tillfälligt anställda Skador på utrustning samt övriga incidenter skall omedelbart anmälas till VD med uppgifter om vilka reparationskrav som finns, orsaken till skadan samt vem som orsakade densamma Alla tecken på att anställda löper risk att skadas, bli sjuka eller fara illa skall omedelbart rapporteras till VD. Här kan alla anställda hjälpa till genom att försöka tyda signaler från sina arbetskamrater Hur de anställda uppfattar arbetsmiljön skall vara en punkt i de utvecklingssamtal som hålls med alla anställda I samband med genomgångarna på kontor och lager skall en riskbedömning genomföras. Se punkt d b. Kontoret Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på våra kontor Regelbundna genomgångar av kontorsutrymmena inkl. Gröna Lagret skall ske minst 1 gr/år Överfallslarm för personal som arbetar på kvällen finns att tillgå i receptionen Regelbunden översyn av belysning per arbetsplats Persienner för att minska reflexer i dataskärmar 11

13 c. Lagret Lagerchefen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på samtliga våra lager innebärande exempelvis ansvar för att maskiner och utrustning har den säkerhetsutrustning som krävs och att personalen fått adekvat utbildning för att sköta sitt arbete på ett säkert sätt Skyddsronder skall ske minst 1 gånger per år. Deltagare är VD, skyddsombud, lagerchef. Varma arbetskläder inklusive skyddsskor till all lagerpersonal Genomför veckovis städning av samtliga lagerutrymmen enligt särskild instruktion Lagerchefen ansvarar för att tillfällig personal erhåller Instruktion för tillfälligt anställda och i övrigt instrueras i säkerhetsfrågor Informera kontorspersonalen regelbundet att man ej har tillåtelse att vistas på lagret utan lagerchefens godkännande Regelbundna genomgångar av lagerutrymmena av skyddsombudet Skador på pallställ skall anmälas snarast (se handlingsplan punkt a, generellt). Pallställ skall kontrolleras särskilt i samband med genomgång av arbetsmiljön på lagret. Genomgång skall ske i samband med skyddsrond d. Riskbedömning I samband med de systematiska genomgångarna som hålls på kontor och lager skall en riskbedömning göras. Följande punkter skall avhandlas i riskbedömningen: o Vilka riskkällor finns som kan leda till sjukdom eller olycksfall o Är riskerna allvarliga eller inte o Bedömningen av risker skall vara skriftlig o Riskbedömningen skall innehålla information om när riskerna blir åtgärdade och vem som är ansvarig för att det görs. e. Uppföljning Uppföljning av arbetsmiljöarbetet skall ske i direkt samband med de genomgångar och skyddsronder som genomförs på lagret och kontoret minst 1 gånger per år. Uppföljning skall ta särskild hänsyn till följande material: o Resultat från skyddsronder o Inkomna rapporter från anställda om skador på utrustning, och risker i arbetsmiljön o Synpunkter från utvecklingssamtal med de anställda o Särskilda genomgångar av pallställ, om sådan förekommit o Resultat från anställdas hälsokontroll hos företagshälsovården, vilken sker en gång per år. o Riskbedömning 12

14 Jämställdhet Vi vill med vårt jämställdhetsarbete Ta tillvara de resurser som en arbetsplats bestående av både män och kvinnor ger Se till att kompetens och inte kön avgör tillsättningar av befattningar Bli betraktad av båda könen som en attraktiv arbetsplats Vi skall därför erbjuda samma villkor och ställa samma krav oavsett kön för liknande befattningar. Policy rörande relationer I en affärsverksamhet är det särskilt viktigt att allt agerande bygger på strikt affärsmässiga överväganden. Det ska inte ens kunna misstänkas att så inte är fallet. Misstanke kan uppkomma om parterna har en närmare relation än rent affärsmässig. Skulle dessa situationer uppstå skall detta för allas bästa rapporteras till företagsledningen snarast. Policy för extern kommunikation, sociala medier och internet Vi uttalar oss aldrig negativt eller nedsättande om företaget eller våra kollegor eller produkter. Våra produkter är vi stolta över. Mycket arbete och tankemöda har lagts ner på att få fram så kommersiella produkter som möjligt. Det betyder inte att alla tycker om samtliga varor men vi uttalar oss inte förklenande om framtagna artiklar. Även enstaka varor representerar ett stort värde och skall behandlas därefter. Användning av telefon, internet och sociala medier görs professionellt och arbetsmässigt för att effektivt och professionellt utveckla våra affärer med kunder, leverantörer och andra intressenter. Företaget loggar all trafik på nätet. Företagets aktiviteter, såväl rent arbetsmässiga som sociala företagsaktiviteter är inte tillåtet att delge och exponera via olika privata elektroniska/sociala medier. Gåvor till anställda Gåvor av betydande värde (>SEK 1000) från leverantörer och kunder skall ej accepteras. Andra gåvor, exempelvis julgåvor, (> SEK 200) skall rapporteras till företagsledningen snarast. Uppgift skall lämnas om leverantör, typ av gåva samt bedömt värde. Vår inställning är att dessa gåvor inte tillhör någon enskild inköpare utan användningen av sådana gåvor skall beslutas av företagsledningen. Övriga gåvor se separat bilaga Gåvor till personal. 13

15 Telefonfrågor Bolaget är anslutet till Telia AB för utlandssamtal och fjärrsamtal. Detta har programmerats i anknytningar och kortnummer för såväl telefon som fax. Använd därför alltid kortnummer om sådant finns. Telefonlistan finns på servern under Gemensamt\Reception Telefonerna skall vara hänvisade när man inte är på plats, alltså även när man är på lunch. Stäng även linje 2 (finns ej på bärbara telefoner) om du inte använder den. Enklaste sättet är Shift+vidarekoppling. Detta kan förprogrammeras till exempelvis receptionen (813) eller till röstbrevlåda (898). Det är många som ringer även under luncherna och om receptionisten inte ser att telefonen är omställd/hänvisad kopplar denne in samtalet med följd att det riskerar hamna i röstbrevlådan. Det får inte hända. Mobiltelefon Mobiltelefonkostnaderna är höga i företaget. Att använda mobiltelefonen är dyrare jämfört med det fasta nätet men kostnaden motiveras många gånger med effektiviteten att kunna kommunicera även när man inte sitter vid en telefon. Mobilsamtal bör hållas korta. Anställd med mobiltelefon bör i normalfallet under arbetstid vid vistelse utom eget kontor ha telefonen påslagen. Detta gäller givetvis inte vid sammanträden och dyl. Vidare så bör röstbrevlåda (mobilsvar) vara aktiverad och avlyssnas minst två gånger per dag. Mobiltelefon får inte på arbetsgivarens bekostnad nyttjas privat annat än för korta meddelanden till familjen. Beställda tjänster eller samtal från telefonen som inte är arbetsrelaterade kan eventuellt resultera i löneavdrag. Samtal utanför Sverige bör begränsas så mycket som möjligt på grund av den högre samtalskostnaden. Datatrafik via mobilnätet får inte aktiveras utanför Sverige. Mobiltelefoner och musiktjänster får inte användas i företagets lagerlokaler. Postfrågor Vi har ett avtal med Posten om hämtning av maximalt sex blå postbackar per dag. Har vi mer blir vi debiterade extra. Om större utskick planeras skall därför detta meddelas i god tid till receptionen så att Posten kan informeras. Frankeringsmaskinen är ganska krånglig och det tar lång tid att frankera enstaka brev, speciellt om man är ovan. Det är lätt att göra fel och överfrankera breven. Har Du enstaka brev, är det därför tillåtet att lägga brevet ofrankerat till vänster om vågen. Receptionisten frankerar sedan er post. Normalt bör brevet gå som ekonomibrev (B-post). Om du undantagsvis vill skicka A-post så skriver du ett A på försändelsen. Frankering av privata brev är naturligtvis inte tillåtet. I vårt avtal ingår alltså hämtning av max sex backar post klockan Pakethämtning ingår inte. Om paket skall skickas måste hämtning beställas före kl Paket skall då vara klart och hämtas senare under dagen kostnadsfritt av postens lastbil som har plats för paket (vilket de små postbilarna inte har). Meddela receptionen så beställer man hämtning. 14

16 Om Du kommer på efter kl. 12 samma dag att paket skall skickas, är Du själv tvungen att lämna paketet på Postcenter Norr, Lilla Garnisonsgatan 28, före kl Post till säljarna skickas varje torsdag och all information som ska med skall finnas i säljarnas postfack senast kl Det tar nämligen ca 1 timme att kuvertera posten till alla säljarna. Varje avbrott och tillägg gör att kuverteringen tar ännu längre tid och risken för fel ökar givetvis. Prover och Springhills övriga egendom Alla prover och plagg som tillhör Springhill skall, när de inte längre behövs i produktutvecklingen, säljas på de regelbundna utförsäljningarna. Det är alltså inte tillåtet att dela ut dessa bland personalen. Alla ska ha samma chans till köp av originalprover genom att dessa säljs på utförsäljningarna. Huvudregeln är också att plagg som avprovats återbördas till företaget om det inte är uppenbart olämpligt. Det är naturligtvis inte heller tillåtet att ta hem kontorsmateriel eller andra förnödenheter för privat användning. 15

17 SÄKERHETS- OCH DATAFRÅGOR Fysisk säkerhet Det är lätt att vara naiv beträffande kraven på fysisk säkerhet. Företaget får emellertid regelbundet information om vad som händer på Berga Industriområde och det är viktigt att nedan stående punkter beaktas. Håll uppsikt över dina värdesaker under dagtid. Stölder har skett. Den som öppnar/stänger kontorets lagergrind på Mörsaregatan 25, ska larma av/på med speciell kod som kan fås via receptionen eller lönekontoret. Under dagtid skall numera samtliga dörrar vara låsta. Lagerdörrarna kan bara vara olåsta om lagerpersonal finns i omedelbar närhet. När Du passerar andra ytterdörrar skall det kontrolleras att dessa gått i lås. Förutom nödutgångarna skall samtliga låsbara dörrar mellan avdelningarna låsas när byggnaden lämnas och även grindarna utanför lagerportarna. Eftersom fastigheterna är indelade i brandceller måste samtliga sådana dörrar stängas vid arbetsdagens slut. Dörrarna i utställningen hänger på elektromagnetiska lås och där måste man trycka på strömbrytare för att dessa ska kunna stängas. I kontorsbyggnaden vid entrén finns också två stycken huvudströmbrytare som stänger av all onödig belysning, dock ej skrivbordslampor som du själv måste släcka. När du arbetar över själv och vill känna dig extra trygg finns överfallslarm att låna i receptionens hurts, översta lådan. Dessa fungerar även utanför byggnaden och vid knapptryckning går signal direkt till väktare. Larmet medtages till firman nästa dag. Besökare skall alltid anmälas i receptionen. Besökare skall hämtas och lämnas i receptionen av den som mottager besöket. I normalfallet skall kunder inte visas in i våra kollektionsutvecklingsavdelningar eller på lagret. Brand Kontrollera med jämna mellanrum att Du vet var brandsläckare finns och hur man skall hantera dessa. Bolaget har avtal med en brandingenjör som årligen går igenom utrustningen. Ditt ansvar är att se till att brandutrustningen och att nödutgångarna inte är blockerade. Skulle brand uppstå, larma Dina kamrater genom ropet Elden är lös i... och försök släcka. Skulle kontoret behöva utrymmas skall återsamling ske på baksidan/parkeringen utanför Topecolagret längst ner vid staketet. Samlingsplatsen för Gröna lagret är vid grinden. Avdelningsansvarig räknar in sin personal. Rikta eventuella frågor till VD. Översikt med brandutgångar finns i bilaga. 16

18 Sekretess Som anställd har Du ett berättigat krav på information. Vår filosofi innebär en vilja att informera så mycket som möjligt. Det är emellertid viktigt att informationen inte når våra konkurrenter, också för Dig, eftersom detta kan innebära att planerade satsningar kopieras av dem och möjligheten till framgång för oss försvåras. Det har under de senare åren funnits ett antal tillfällen där information, lämnad till personalen, gått vidare och därmed varit till direkt nackdel för andra i personalen. Diskutera därför inte med andra vår organisation, lönsamhet eller satsningar. Du har inte rätt att ta med dig hem företagets register eller andra omfattande sammanställningar utan att företagsledningen först godkänt detta. Din tystnadsplikt gäller även efter avslutad anställning i enlighet med anställningsavtal och/eller Lag om företagshemligheter. PC & Datorer I Ditt arbete hos oss har Du tillgång till en PC. För Dig som har en bärbar PC gäller att denna aldrig får lämnas utan tillsyn i bilen ens vid kortare ärenden. Dessa är inte försäkrade mot bilinbrott. Filstruktur Varje användare har med några undantag fått en signatur bestående av första bokstaven i förnamnet samt första och sista bokstaven i efternamnet. Alla användare har en personlig mapp på servern som är kopplad till inloggningen. Den finns tillgänglig på nätverksenheten H: Det är bara respektive användare och systemadministratören som kan se innehållet i denna mapp. Backup av innehållet görs på kvällen alla arbetsdagar. Det görs ingen backup av klientdatorer, det är varje användares ansvar att viktig information sparas på servern antingen som kopia eller original. Elektronisk post E-post är avsedd för kommunikation i tjänsten. Utgående post uppfattas av mottagaren som företagets. Undvik att sända onödig e-post och överväg alltid om mottagaren verkligen behöver aktuell information. Massdistribution av e-post skall användas restriktivt och massdistribution av reklam är förbjuden. Kom ihåg att: E-post som skickas till Springhill Textile AB är att betrakta som bolagets e-post Företagsledningen kan besluta om granskning av e-post på bolagets datorer Avsändaren alltid ansvarar för att tillräcklig säkerhet och sekretess iakttas vid distribution av företagshemlig information via e-post Det är inte tillåtet att maila iväg dataregister eller andra omfattande sammanställningar vare sig hem eller till annan utan att få godkännande av företagsledningen Svara inte alla när du svara på mail utan välj mottager med omsorg 17

19 Mötesförfrågan Mötesförfrågan i Outlook ska alltid användas, när man kallar till möte. På det sättet får man även kalendern uppdaterad, och kan se vilka som svarat. Om ni svarar på en inbjudan är rekommendationen att avmarkera Skicka inget svar, såvida ni inte har ett meddelande till mötesorganisatören. Om ni vill se vilka som accepterat kan ni öppna mötet och klicka på Schemaläggningsassistenten. Stora Kontrollera storleken på filer som medföljer , filer över 1 Mb bör undvikas (kontrollera genom högerklick och egenskaper). Om mottagaren t.ex. sitter på ett hotell med modemuppkoppling kan det ta timmar att ladda ned samt bli väldigt dyrt! Meddelande vars storlek överskrider 40Mb går inte att skicka. Virusrisk/virusvarningar Hittills är det vanligast att det är bilagor i mail som kan innehålla virus, men nya former av virus kommer ständigt. Var därför alltid skeptisk till mail som skickats till er och var extra försiktig med att öppna bilagor, när ni är osäkra på innehållet. Vid tveksamheter, kontakta itansvarig innan ni öppnar ett misstänkt mail. Lita bara på virusvarningar som kommer från Dataansvarig. Andra virusvarningar är oftast hoax, falska virusvarningar, som ställer till mer besvär än de gör nytta. Storlek på mailbox För att inte fylla mail-servern har vi satt upp en begränsning på mailboxarnas storlek. När ni närmar er gränsen kommer ni att få ett mail från servern att det är dags att rensa mailboxen. När ni överskrider gränsen kan ni varken ta emot eller skicka mail förrän ni har kommit ner under gränsen igen. Den som försöker skicka mail till er kommer att få ett meddelande att er mailbox är full. Det som tar upp absolut mest plats är stora bilagor, minimera dessa! Även borttaget mappen räknas med i mailboxens storlek, se till att även borttaget töms. Outlook signatur Utgående mail skall innehålla avsändare enligt nedanstående mall och typsnitt. (Arial 10) Disa Jakobsson Receptionist Department Administration Phone: + 46 (0) Fax +46 (0) SPRINGHILL TEXTILE AB P.O.Box Mörsaregatan 25 SE Helsingborg SWEDEN Internet Internet är avsett för informations- och kunskapsinhämtning i tjänsten. Nätplatser som tillhandahåller pornografisk, rasistisk-, annan oetisk- eller olaglig information får inte besökas 18

20 från våra datorer. Lagring av sådan information på bolagets datorer är absolut förbjuden och medför avsked. Kommersiella så kallade online spel får inte förekomma under arbetstid. Vid användande av bolagets datorer vid deltagande i diskussionsgrupper, s.k. chatfunktioner och dylikt ansvarar användaren för att inläggen överensstämmer med bolagets värderingar. Sociala medier som t.ex. Facebook får endast utnyttjas på raster eller utanför arbetstid. Kom ihåg att: Användaren alltid ansvarar för att nödvändiga säkerhetsåtgärder, copyright regler och licensförfarande för programvaror, ljud och bild efterföljs vid nerladdning via Internet. All trafik in och ut på Internet loggas Övriga dataregler Om problem uppstår och felet inte kan avhjälpas av användaren skall IT chefen kontaktas. Ändring av skärmupplösning och skärminställningar är tillåtna. Ändra emellertid inte i drivrutinsinställningar Det är tillåtet att lagra musik och bilder på datorn inom rimliga gränser. Program får endast installeras efter godkännande av IT chefen. Minst en gång i månaden distribueras det ut uppdateringar till Windows och andra Microsoft program. Dessa uppdateringar är granskade och godkända av IT chefen och ska installeras på varje dator genom att användaren klickar på jordgloben som dyker upp längst ner i högra hörnet och därefter godkänner installationen. Lösenord till nätverket När Du börjar Din anställning får Du ett lösenord så att Du kan komma in i nätverket. Som Du säkert känner till finns det risker med datasystem och att hålla sitt lösenord hemligt är ett absolut minimikrav på datasäkerhet. Ditt lösenord till nätverket gäller för fyra månader, sedan plockas detta automatiskt bort. En vecka dessförinnan får Du en varning men är Du bortrest kan det bli problem. Ta därför för vana att ändra lösenord kvartalsvis. Lösenordet ska vara minst 8 tecken långt och bestå av en kombination av stora och små bokstäver samt siffror. Enskilda applikationer kan ha en egen lösenordshantering, dessa tilldelas vid behov. Larmkod och nycklar Nycklar till kontoret, låsbricka och larmkod kvitteras vid anställningens början. Om larmet utlöses av misstag, ring omgående till någon ansvarig, telefonnummer till ansvariga finns vid larmmodulen, både i den gamla och nya kontorsbyggnaden. Skulle Du inte nå dessa, ring istället till larmcentralen och försök stoppa dem. En utryckning, berättigad eller utlöst av misstag, kostar drygt kronor. Vi anlitar Rapid bevakningsfirma. 19

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

välkommen till Barista

välkommen till Barista välkommen till Barista En solig septembermorgon i Uppsala... Nu har det gått åtta år sedan Barista öppnade upp dörren till vår första coffee shop på gågatan i Uppsala. Året var 2006 och där stod vi, Björn,

Läs mer

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer