Välkommen till Springhill. Personalhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Springhill. Personalhandbok"

Transkript

1 Välkommen till Springhill Personalhandbok

2 DETTA ÄR SPRINGHILL TEXTILE AB Historik Springhill Textile AB grundades i början på 1970-talet under namnet Brunnbergs Socks and Underwear. Företaget har under årens lopp designat och utvecklat textila produkter inom barn, dam och herrkonfektion, underkläder, sockor och accessoarer. Sedan början på 2000-talet har även hemtextil varit en del av verksamheten. Idag består verksamheten av tre huvudområden; Strumpor, underkläder och textila accessoarer. Hemtextil. Damkläder. I huvudsak sker försäljning under egna varumärken men en betydande andel av för försäljningen är till kedjornas egna märken så kallad Private Labels. Sedan slutat av 1980-talet ägs bolaget av två privatpersoner, Jan Saur och Jan Rydingsvärd. Bolaget är idag ett av de största grossistföretagen inom textil i Sverige med en omsättning på närmare 400 miljoner kronor och har ca 110 medarbetare anställda. Företagets uttalade målsättning är att fortsätta växa, primärt organiskt men också via förvärv, t.ex. genom förvärvet av Gripsholm Affärsidé och mission Springhill är ett grossistföretag i modebranschen som via tydliga affärsområden och rationell logistik marknadsför sina varor och tjänster till en prismedveten nordisk marknad. Vår mission är att ge våra kunder och konsumenter snabb och professionell service och tillhandahålla prisvärda produkter som överträffar kundernas förväntan. Affärsmodell och organisation Springhill Textile AB är organiserat i två divisioner och inom ramen för dessa sex tydliga affärsområden. Division strumpor och underkläder består av CROSSBOW och Private Label - marknadsför sockor, underkläder, nattplagg och textila accessoarer till fack- och dagligvaruhandeln och TOPECO - strumpor, underkläder och bälten till fackhandeln. Den andra Divisionen består av, LADIES GROUP - damkläder med varumärket Time to be a woman; Hemtextilprodukter under varumärket NOBLE HOUSE respektive GRIPSHOLM; samt GUTZ - fokus främst på strumpor och underkläder som säljs via föreningar, idrottslag och skolklasser. Varje division/affärsområde har sin egen organisation för design, produktutveckling, inköp, kundservice och säljkår. 1

3 Springhills gemensamma funktioner tillhandahåller kompetens och effektiva supportfunktioner som stöttar och utvecklar professionell service till kunder och leverantörer, såsom ekonomi/administration, IT, logistik, webb/digital utveckling och affärsutveckling. Springhill Textile AB har ett dotterbolag i Norge, Springhill Textile AS och ett bolag i Kina. Varje affärsområde och marknadssegment bedöms och följs resultatmässigt upp löpande utifrån sina egna kostnader, marginaler och försäljningsutveckling. Springhills gemensamma funktioner tillhandahåller kompetens och effektiva supportfunktioner som stöttar och utvecklar professionell service till kunder och leverantörer, såsom ekonomi/administration, IT, logistik, webb/digital utveckling och affärsutveckling. Springhill Textile AB har ett dotterbolag i Norge, Springhill Textile AS och ett bolag i Kina. Varje affärsområde och marknadssegment bedöms och följs resultatmässigt upp löpande utifrån sina egna kostnader, marginaler och försäljningsutveckling. Våra värderingar & vår kultur En samsyn om våra värderingar är grunden för företagets fortsatta existens och framgång. Vi skall sträva efter att tillämpa dessa värderingar när vi arbetar. Våra chefer agerar utifrån våra värderingar och genom att vara ett föredöme och skapa en trevlig stämning förväntas detsamma från medarbetarna. Varje medarbetare har något värdefullt att erbjuda. Vi respekterar varandra, våra kunder och våra leverantörer. Tack vare vår viljestyrka får vi saker gjorda och att vi har en god stämning är givetvis allas vårt ansvar. Våra kärnvärden/grundvärderingar: Kundfokus Affärsmässighet och professionalism Utvecklingsorienterade Kostnadsmedvetenhet, tid och pengar Kostnadseffektivitet och röda kronor Engagemang och ansvarstagande Kundfokus Vi är kundfokuserade! Det är kunden som betalar våra löner. Vi styrs av att skapa kundnytta och Springhills existens är beroende av om kunderna värderar det vi tillhandahåller och det värde vi skapar för kunden. Om inte, urholkas grunden för vår fortsatta verksamhet. I prioriteringen mellan olika arbetsuppgifter skall vi alltid göra den uppgift först som skapar mest värde för kunden. Affärsmässighet och professionalism, öppenhet och ärlighet Vi är affärsmässiga! Vi bygger långsiktiga affärer, bemöter och servar kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter professionellt och med en positiv och öppen attityd. Lyhördhet och att lyssna och ta till sig från medarbetare och kunder är en självklarhet. Prestige är inte för oss. 2

4 Utvecklingsorienterade Vi är utvecklingsorienterade. Vi uppmuntrar entreprenörskap, idéer och konstruktiva initiativ. Vi strävar efter att, förbättra vårt sätt att arbeta, utveckla våra processer med nya idéer och förslag på hur vi kan förbättra service, produkter och affärer med våra kunder. Bra blir bättre, bättre blir bäst. Kostnadsmedvetenhet och röda kronor Vi är kostnadsmedvetna. Låga och konkurrenskraftiga priser vore omöjliga utan låga kostnader. Därför är vi stolta över att uppnå bra resultat med begränsade resurser. S.k. röda kostnader är onödiga kostnader och skall motarbetas. Alla medarbetare har ett ansvar för att förhindra och bekämpa dessa. Tidseffektiva Vi är tidseffektiva! Prioriterar och lägger tid på det som för företaget framåt och ger mervärde för Springhill och dess kunder. Tid är kanske den viktigaste konkurrensfaktorn idag. Det gäller exempelvis förmågan att snabbt reagera på förändrade kundkrav, nya modetrender, kortare leveranstider, snabba svarstider etc. Internmöten skall vara korta och tidseffektiva, se pkt 1.8. Engagemang och ansvarstagande Vi är passionerat engagerade! Och lämnar inga uppgifter eller problem olösta. Vi tar individuellt ansvar, tag i saker och ting, hjälper och supportar varandra och ser därmed till att teamet fungerar bättre och bättre. Vi verkar för att reducera verksamhetens påverkan på miljö och klimat. Vår affärs- och kvalitetsvision Vi ska ge våra kunder en snabb och professionell service och tillhandahålla produkter med jämn och god kvalitet så att kundernas förväntningar möts eller överträffas. Detta innebär att Våra produkter skall uppfylla kundernas behov, d v s vara prisvärda och i överensstämmelse med specifikationer, relevanta standards och myndighetskrav Vi ska uppfattas som en leverantör av felfria produkter med kommersiell modegrad, levererade i tid och till avtalat pris Det är alla anställdas ansvar att tillhandahålla snabb och professionell service och därmed hög kundtillfredsställelse Kunderna skall uppfatta oss som ett bolag med hög textil kompetens Vår organisation ska bli erkänd som nytänkande och framsynt därför att vi tar hänsyn till såväl medarbetare som miljö Vi ska systematiskt utvärdera vår kvalitet med hjälp av vårt kvalitetssäkringssystem och rutinbeskrivningar 3

5 Kunder - Vår framgång allas ansvar Springhill är ett säljbolag med kunderna i fokus. Det är allas ansvar att på ett professionellt sätt agera och värna om företagets kunder. Vi förväntar oss att samtliga medarbetare gör det som krävs och bemöter företagets kunder på ett positivt sätt och vid behov tar till sig kundens problem/förfrågningar och säkerställer att dessa blir lösta. I våra interna arbetsprocesser är vi alla varandras kunder och skall med lika stor respekt och positivt kravställande på varandra arbeta för att våra arbetsprocesser fungerar och att våra kunder blir nöjda. Läs mer i vår kundpolicy på s. 7. Effektiva möten Våra möten skall vara effektiva och väl förberedda så att mötestiderna kan minimeras och genomföras effektivt med de relevanta deltagarna. Interna möten tenderar till att äta upp effektiviteten hos många företag på bekostnad av kundrelaterade möten. Så även hos oss. Det skall därför alltid finnas en tydlig agenda med tider för varje mötespunkt, ett syfte med mötet, vilka som måste vara med, beslutsunderlag i god tid före mötet följt av tydliga beslutsprotokoll och vilka slutsatser man kom fram till. Arbetsprocessen utveckling av textilprodukter Att utveckla textila konsumentprodukter kräver en bred textil kompetens, noggrannhet och detaljmedvetenhet. Och en bra struktur i arbetsprocessen med framförhållning och klara tidsplaner och deadlines. Arbetsprocessen är väl dokumenterad i tidsplaner, aktiviteter och med tydliga rutinbeskrivningar och manualer för kritiska arbetsmoment. Detta är grunden men avgörs helt och hållet av den personliga kvalitén i arbetet du utför och i samarbetet kollegor emellan, att tider och deadlines hålls när stafettpinnen skall lämnas vidare i värdekedjan. Större delen av produktionen sker i Asien vilket medför lång framförhållning och långa ledtider från idé till färdig produkt till kund, ofta mer än ett år. Utvecklas på Springhill och bidra med dina idéer Goda idéer och förbättringsförslag vill vi lyfta fram och uppmuntra. I de dagliga och löpande arbetsuppgifter som skall lösas har vi behov av dina förslag och initiativ till förbättringar. Detta gör du löpande tillsammans med dina kollegor och din chef. I de årliga medarbetarsamtalen ges också tillfälle till reflektion över arbetsmetoder, förbättringar, din trivsel, utveckling och prestationer. Dessa genomförs under hösten/vintern och följs upp under året. Lönesamtalen genomförs i anslutning till att de årliga avtalen mellan 4

6 fackliga organisationer och Svensk Handel är klara, vanligtvis under våren/sommaren. Mer information och underlag för medarbetarsamtal finns i separata dokument. Här klär vi oss funktionellt och representativt Springhill har ingen speciell klädkod men du förväntas klä dig snyggt och representativt på kontoret och vid kundbesök. På våra lager klär vi oss funktionellt och med de arbetsskydd som krävs. Information och gemensamma aktiviteter bygger teamkänsla I regelbundna möten berättar vi och informerar om företagets resultat och utveckling. Det ges också tillfälle till att ställa frågor och få svar. Inom varje avdelning sker löpande arbetsrelaterade möten och information om vad som skall genomföras, följas upp och prioriteras. Två gemensamma personalaktiviteter genomförs varje år. Dessa planeras så att i största möjligaste mån även vår säljkår som inte är placerad i Helsingborg kan deltaga. CSR och miljö Vi arbetar i ett internationellt företag med många kontakter i mindre utvecklade länder. På detta sätt bidrar vi i högsta grad till ökat välstånd i dessa länder. Vi tar ett ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet varför Springhill aktivt arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility) och miljö frågor. Springhills uppförandekod har kontinuerligt utvecklats för att utveckla vårt sociala ansvar i leverantörskedjan. Sedan maj 2007 är Springhill Textile AB medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, ett europeiskt initiativ som tillsammans med mer än 1000 medlemmar arbetar med en gemensam uppförandekod för bättre arbetsvillkor i de länder vi producerar varor. Uppförandekoden bygger på FN:s konventioner om barn och mänskliga rättigheter, ILO s (International Labour Organisation) kärnkonventioner samt nationell lagstiftning som i huvudsak reglerar följande områden: * Inget barnarbete * Inget tvångsarbete * Anställda har en säker arbetsmiljö där deras hälsa inte äventyras, olyckor undviks och att det finns tillgång till drickbart vatten, sanitetsutrymme samt nödvändig skyddsutrustning. * Anställda har reglerad lön, arbetstid och ledighet * Ingen diskriminering av anställda * Anställda har rätt till facklig anslutning och kollektiva avtal. Medlemskapet i BSCI är ett steg i den långsiktiga ambitionen att bli ett ännu bättre och mer ansvarstagande företag. Springhill arbetar medvetet för att utveckla och utbilda våra leverantörer för bättre arbetsvillkor. Ledord är att kommunicera och koordinera samt ställa korrekta krav på våra leverantörer. Det är en ständigt pågående process med respekt för produkten, miljön och för alla inblandade i tillverkningsprocessen. Vidare information om BSCI, se Vårt miljöansvar Allt vi gör påverkar vår omvärld på ett eller annat sätt. Vi på Springhill tar ansvar för vår 5

7 verksamhet och hur den påverkar människor och miljö. Vi uppmuntrar och stöder våra leverantörer för en hållbar utveckling och följer upp att de uppfyller våra miljökrav. Springhill följer utvecklingsarbetet med EU:s kemikalielagstiftning, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, och säkerhetsställer att vi uppfyller lagstiftningen att minska användningen av skadliga kemikalier. Genom att delta i externa forum och nätverk samarbetar vi med andra företag, myndigheter och olika intresseföreningar för en bättre miljö. Springhills kemikalieguide uppdateras kontinuerligt. Vi vill gärna att du testar våra produkter Vid ett flertal tillfällen om året erbjuder vi personalen att köpa företagets fina produkter. Då Springhill inte har någon permanent personalbutik så sker detta i samband med att företaget öppnar sin tillfälliga lagerbutik. För att undvika att du förmånsbeskattas kan företaget inte ge högre rabatter än det som erbjuds externa konsumenter. Erbjudanden och öppettider påannonseras via mejl. 6

8 POLICYS OCH REGLER Kundpolicy Vår framtid avgörs av våra kunder. De bedömer oss idag baserat på vad vi presterar i form av produkter och service. Du är en viktig länk i samarbetet med kunderna. Tänk på att det är statistiskt bevisat att det är 5 ggr dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en gammal. Vår etik är därför: Var ärlig Håll givna löften Alla kunder är lika viktiga Var ödmjuk - även i framgång Kundservice är allas ansvar Hos oss är det allas ansvar att servicen till kunderna är på topp. Detta innebär exempelvis att vi svarar omedelbart på telefonsamtal, även andras om dessa inte är på plats. Svara Springhill - Topeco och Ditt eget namn. Dua inte kunden om du inte känner personen väl och tala med ett vårdat språk, inga svordomar. Vår målsättning är att svara på alla telefonsamtal senast före fjärde signalen. Lämna också alltid besked på ditt eventuella mobilsvar och till receptionen var Du befinner Dig och när du beräknas vara åter på plats. Stäng av din kontorstelefon när du inte är på plats. Det finns en speciell manual för hur du skall utforma ditt meddelande. Vi ser alltid till att kunden får den service han vill ha genom att vi ringer tillbaks med besked om vi inte omedelbart kan lämna ett sådant. Tänk på att våra konkurrenter många gånger har liknande produkter att erbjuda och att därför inga samtal får slarvas bort beroende på dålig serviceanda. Hälsa och var hjälpsam mot våra besökande kunder. Dessa skall känna sig välkomna och som en i gänget. Har du förslag till förbättrad service, kontakta företagsledningen, det är Ditt ansvar. Uppmuntra klagomål var lyhörd Säljaren och vår kundservice - är de som oftast kommer i direkt kontakt med våra kunder. Säljaren är företagets ansikte utåt. Men också företagets viktigaste resurs att förmedla kundreaktioner på våra tjänster och produkter bakåt i organisationen. Det är säljarens uppgift och ansvar att alltid återrapportera kundernas synpunkter, både positiva och negativa. Och mottagaren av informationen, oavsett var i organisationen, har ansvaret och skyldigheten att omgående lösa kundbehovet eller problemet. En kund som klagar bryr sig om oss. Statistiskt är det endast 1 av 50 missnöjda kunder som hör av sig. De andra letar efter andra alternativ. Uppmuntra därför till en dialog med kunden och se det som en möjlighet för oss att bli bättre. Det är viktigt att kritiken är konkret. Ta därför reda på information som artikelnummer, följesedel, fraktsedelsnummer och dylik information så att vi kan följa upp och lära oss utav kritiken. För också information om klagomål vidare till företagsledningen så att vi kan agera. 7

9 Konkurrenter Konkurrens är bra för vår utveckling. Respektera våra konkurrenter och uttala aldrig kritik mot dem inför kunder. Skulle vi bli utsatt för kritik av konkurrenterna, rättfärdig eller orättfärdig, tag reda på detaljer och för den vidare till företagsledningen så att vi kan bemöta kritiken i sak. Kostnadsmedvetenhet Vi förväntar oss att Du är kostnadsmedveten i Ditt agerande. Detta innebär naturligtvis att Du t.ex. vårdar provplagg och ser till att de kan säljas i butiken, tejpar igen öppna eller spräckta kartonger och släcker onödig belysning. Det innebär också att Du exempelvis åker flygbuss istället för taxi på tjänsteresan om inte Din packning omöjliggör detta och att Du håller Dina tjänstesamtal, speciellt från mobiltelefon, korta och effektiva. När Du kontrollerar fakturor skall Du inta en skeptisk attityd och fråga gärna någon till råds om något ser konstigt ut. Låt inte den allmänna stressen medföra att Du gör ett dåligt kontrolljobb. Var inte rädd för att pruta om vi inte fått produkter eller service i enlighet med vad som överenskommits. Andra betalningsvillkor än 30 dagar skall godkännas av administrative chefen samt i samråd med Divisonschefen. Dina privata kostnader vill inte företaget betala. Det innebär t ex att privata telefonsamtal, privata kopior eller att ta hem kontorsmaterial inte är tillåtet. Svartvita kopior kostar 1 kr/st, färgkopior 2 kr/st. Betalning sker i insamlingsbössa vid receptionen. Naturligtvis finns det tillfällen när det är nödvändigt att ringa även privata samtal, exempelvis när man oplanerat måste arbeta över, för att kanske boka läkartid o dyl. och detta står firman för. Av kostnadsskäl, såväl som av miljöskäl, är det viktigt att vi sparar el. Detta gör vi enklast genom att släcka belysningen när man lämnar exempelvis konferensrum och kontorsrummet för sammanträde, fika eller lunch, släcka i korridorerna och i ljusgården när dagsljuset är tillräckligt och att stänga lagerportar så snabbt som möjligt så att inte värmen släpps ut. Det är alltid lönsamt att släcka efter sig även om det är ljusrör som sedan skall tändas igen. Datorer skall också stängas av helt när man går hem för dagen. Återanvänd om möjligt kopierings-papper och kartonger. Trivsel, ordning på kontor, lager, bilar och kollektionsprover För allas trivsel tänk på att alltid hålla rent och snyggt såväl inom som utomhus. Om alla hjälps åt att hålla koll och plocka upp div. föremål/skräp som kan ligga lite var som helst så får vi en mycket trevligare arbetsmiljö att vistas i. Det är allas ansvar att ordningen är på topp inte minst där kunderna kan ta intryck. En dålig ordning inom något i och för sig oväsentligt område ökar misstanken om att vi inte heller är duktiga på produkter, leveranser o dyl. Bilarna parkeras på avsedda parkeringsplatser och om lediga platser saknas parkeras bilarna på planen utanför kontorets lagerdel. Tjänstebilarna skall servas i enlighet med servicebokens 8

10 krav och tvättas regelbundet såväl inuti som utanpå. Gästparkeringarna är endast avsedda för kunder och leverantörer. Cyklar parkeras i cykelstället. Städning av lager görs enligt särskild instruktion upprättad av lagerchefen. Städning av kontoren sker regelbundet men det är varje anställds ansvar att torka upp efter sig i utställning, konferenslokaler och när man upptäcker några brister, såväl inne som utanför entrén. När du lämnar din kontorsplats för dagen skall arbetsplatsen var i god ordning d v s pappren samlade i mitten på skrivbordsunderlägget så att städningen underlättas. Kontrollera minst en gång per dag att det inte väntar något paket till dig på lagerhyllan ute på Topecos lager. Rent kontorspapper kan slängas i blå behållare avsedd för detta. Den finns i utrymme till vänster om lagerport på Topeco lagret. Tömning sker varje torsdag. Överfyll den inte eftersom den då är tung att hantera (och hjulen kan gå sönder). Papperssäckar finns som komplement och kan användas om det någon gång är fullt i tunnan. På vår återvinningstation finns bl.a. returlåda för tomma toners som skickas iväg när lådan är full. Det är inte lagerpersonalens eller någon annans jobb att skära sönder eller slänga andras kartonger. Om man inte vill gå ut till containern med enstaka kartonger får de sparas vid egen arbetsplats tills de slängs, normalt samma dag. Lämna heller inte tomma kartonger och liknande framför DHL-hyllan. Den som tar sista plagget ur en låda eller påse får också ta hand om emballaget. Kontrollera skrivare och fax om du väntar på utskrifter så att inte det föreligger papperstrassel eller att toner tagit slut, samma med kopiatorer. Skrivarna innehåller många gånger kopior som inte hämtats och alltså var onödiga. Inköpspolicy Våra inköpspolicies har specificerats i ett särskilt dokument Supplier s Guide Trading and delivery conditions. Dessa är en integrerad del av vår inköpsorder och alla leverantörer är skyldiga att acceptera våra regler och villkor för att bli och förbli leverantör till oss. Ett aktuellt exemplar av detta dokument hittar du på servern. Av dokumentet framgår bl a att våra leverantörer måste följa FN:s barnkonvention och dessa vid begäran från oss måste lämna fullständig information om fabriker och underleverantörer som används för att producera våra varor. Våra inköpare är också instruerade att följa upp att konventionen följs och att rapportera eventuella avvikelser till VD och Divisionschef. Ett annat viktigt område som beskrivs i detta dokument är vår inställning till hur vi ställer oss till olika kemiska substanser. 9

11 Attestregler - Kostnader Styrelsen fastställer kalenderårsvis en budget för intäkter och kostnader. Inom ramen för denna budget delegeras ansvaret till olika befattningshavare genom en Attestinstruktion. Lägre prognoser om intäkter innebär att VD kommer att justera också kostnadsbudgets. Utfärdad attestinstruktion är mer detaljerad än texten nedan. Den som fått attesträtt skall vara väl förtrogen med attestinstruktionen. Kostnader som ska belasta Springhill måste motiveras av att vi med dessa kan öka eller behålla bolagets intäkter. Rätten att attestera kostnader är både ett förtroende och ett påtaget ansvar som måste förvaltas med omsorg. Beslut skall inrymmas inom godkänd ackumulerad månadsbudget för att kunna attesteras Ingen får attestera egna kostnader eller godkänna debiteringar från närstående eller som avser en själv(jäv) Attesträtten omfattar endast normala rörelsekostnader Vid omköp skall nytt pris alltid efterfrågas(mängdrabatt) Samtliga skriftliga avtal skall undertecknas av VD Avtalstider längre än ett år med därefter löpande uppsägningstider längre än sex månader skall normalt inte accepteras Värdet av eventuella indexeringar, tillkommande avgifter mm skall beräknas innan VD:s underskrift begärs Fastställande av prislistor har delegerats till affärsområdesansvariga. Fastställande av villkor vid avvikelser från normala marginalkrav och leveransvillkor skall göras av VD och Divisionschef Skriftlig orderbekräftelse Angivande av sista dag för uttag av produkterna Avyttring/utrangering av inventarier och leasingbilar Beslut om avyttring/utrangering av inventarier och leasingbilar fattas av VD Marknadsvärde ej bokföringsmässigt restvärde är målet för Springhills pris Särskilda befattningsbeskrivningar finns också vilka reglerar b.la vem som är berättigad att göra varuinköp o dyl. Inköp av kontorsmaterial och dylikt sköts av receptionisten. Om Du är osäker fråga före inköpet. 10

12 Arbetsmiljöpolicy Målsättning Det är vår målsättning att ha en sådan arbetsmiljö att skador och sjukdomar på personal undvikes. Skyddsombud Två skyddsombud utses av företagets fackklubbar, en med ansvar för lager (Mörsaregatan 19 och 21) och en med ansvar för kontoret, (Mörsaregatan 25). Handlingsplan a. Generellt Främja det fysiska välbefinnandet genom subventionering av kostnader för gymkort och massage Uppföljning av det fysiska och psykiska välbefinnandet genom regelbundna hälsokontroller Förbjuda rökning på kontor och lager och på företagets mark Anställer inte rökare Erbjuda företagshälsovård Regelbunden översyn av värme och luftsystem Uppföljning av frånvaro mot föregående år Hålla Välkommen till Springhill aktuell med punkter också rörande arbetsmiljö Upprätta och underhålla instruktion för tillfälligt anställda Skador på utrustning samt övriga incidenter skall omedelbart anmälas till VD med uppgifter om vilka reparationskrav som finns, orsaken till skadan samt vem som orsakade densamma Alla tecken på att anställda löper risk att skadas, bli sjuka eller fara illa skall omedelbart rapporteras till VD. Här kan alla anställda hjälpa till genom att försöka tyda signaler från sina arbetskamrater Hur de anställda uppfattar arbetsmiljön skall vara en punkt i de utvecklingssamtal som hålls med alla anställda I samband med genomgångarna på kontor och lager skall en riskbedömning genomföras. Se punkt d b. Kontoret Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på våra kontor Regelbundna genomgångar av kontorsutrymmena inkl. Gröna Lagret skall ske minst 1 gr/år Överfallslarm för personal som arbetar på kvällen finns att tillgå i receptionen Regelbunden översyn av belysning per arbetsplats Persienner för att minska reflexer i dataskärmar 11

13 c. Lagret Lagerchefen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på samtliga våra lager innebärande exempelvis ansvar för att maskiner och utrustning har den säkerhetsutrustning som krävs och att personalen fått adekvat utbildning för att sköta sitt arbete på ett säkert sätt Skyddsronder skall ske minst 1 gånger per år. Deltagare är VD, skyddsombud, lagerchef. Varma arbetskläder inklusive skyddsskor till all lagerpersonal Genomför veckovis städning av samtliga lagerutrymmen enligt särskild instruktion Lagerchefen ansvarar för att tillfällig personal erhåller Instruktion för tillfälligt anställda och i övrigt instrueras i säkerhetsfrågor Informera kontorspersonalen regelbundet att man ej har tillåtelse att vistas på lagret utan lagerchefens godkännande Regelbundna genomgångar av lagerutrymmena av skyddsombudet Skador på pallställ skall anmälas snarast (se handlingsplan punkt a, generellt). Pallställ skall kontrolleras särskilt i samband med genomgång av arbetsmiljön på lagret. Genomgång skall ske i samband med skyddsrond d. Riskbedömning I samband med de systematiska genomgångarna som hålls på kontor och lager skall en riskbedömning göras. Följande punkter skall avhandlas i riskbedömningen: o Vilka riskkällor finns som kan leda till sjukdom eller olycksfall o Är riskerna allvarliga eller inte o Bedömningen av risker skall vara skriftlig o Riskbedömningen skall innehålla information om när riskerna blir åtgärdade och vem som är ansvarig för att det görs. e. Uppföljning Uppföljning av arbetsmiljöarbetet skall ske i direkt samband med de genomgångar och skyddsronder som genomförs på lagret och kontoret minst 1 gånger per år. Uppföljning skall ta särskild hänsyn till följande material: o Resultat från skyddsronder o Inkomna rapporter från anställda om skador på utrustning, och risker i arbetsmiljön o Synpunkter från utvecklingssamtal med de anställda o Särskilda genomgångar av pallställ, om sådan förekommit o Resultat från anställdas hälsokontroll hos företagshälsovården, vilken sker en gång per år. o Riskbedömning 12

14 Jämställdhet Vi vill med vårt jämställdhetsarbete Ta tillvara de resurser som en arbetsplats bestående av både män och kvinnor ger Se till att kompetens och inte kön avgör tillsättningar av befattningar Bli betraktad av båda könen som en attraktiv arbetsplats Vi skall därför erbjuda samma villkor och ställa samma krav oavsett kön för liknande befattningar. Policy rörande relationer I en affärsverksamhet är det särskilt viktigt att allt agerande bygger på strikt affärsmässiga överväganden. Det ska inte ens kunna misstänkas att så inte är fallet. Misstanke kan uppkomma om parterna har en närmare relation än rent affärsmässig. Skulle dessa situationer uppstå skall detta för allas bästa rapporteras till företagsledningen snarast. Policy för extern kommunikation, sociala medier och internet Vi uttalar oss aldrig negativt eller nedsättande om företaget eller våra kollegor eller produkter. Våra produkter är vi stolta över. Mycket arbete och tankemöda har lagts ner på att få fram så kommersiella produkter som möjligt. Det betyder inte att alla tycker om samtliga varor men vi uttalar oss inte förklenande om framtagna artiklar. Även enstaka varor representerar ett stort värde och skall behandlas därefter. Användning av telefon, internet och sociala medier görs professionellt och arbetsmässigt för att effektivt och professionellt utveckla våra affärer med kunder, leverantörer och andra intressenter. Företaget loggar all trafik på nätet. Företagets aktiviteter, såväl rent arbetsmässiga som sociala företagsaktiviteter är inte tillåtet att delge och exponera via olika privata elektroniska/sociala medier. Gåvor till anställda Gåvor av betydande värde (>SEK 1000) från leverantörer och kunder skall ej accepteras. Andra gåvor, exempelvis julgåvor, (> SEK 200) skall rapporteras till företagsledningen snarast. Uppgift skall lämnas om leverantör, typ av gåva samt bedömt värde. Vår inställning är att dessa gåvor inte tillhör någon enskild inköpare utan användningen av sådana gåvor skall beslutas av företagsledningen. Övriga gåvor se separat bilaga Gåvor till personal. 13

15 Telefonfrågor Bolaget är anslutet till Telia AB för utlandssamtal och fjärrsamtal. Detta har programmerats i anknytningar och kortnummer för såväl telefon som fax. Använd därför alltid kortnummer om sådant finns. Telefonlistan finns på servern under Gemensamt\Reception Telefonerna skall vara hänvisade när man inte är på plats, alltså även när man är på lunch. Stäng även linje 2 (finns ej på bärbara telefoner) om du inte använder den. Enklaste sättet är Shift+vidarekoppling. Detta kan förprogrammeras till exempelvis receptionen (813) eller till röstbrevlåda (898). Det är många som ringer även under luncherna och om receptionisten inte ser att telefonen är omställd/hänvisad kopplar denne in samtalet med följd att det riskerar hamna i röstbrevlådan. Det får inte hända. Mobiltelefon Mobiltelefonkostnaderna är höga i företaget. Att använda mobiltelefonen är dyrare jämfört med det fasta nätet men kostnaden motiveras många gånger med effektiviteten att kunna kommunicera även när man inte sitter vid en telefon. Mobilsamtal bör hållas korta. Anställd med mobiltelefon bör i normalfallet under arbetstid vid vistelse utom eget kontor ha telefonen påslagen. Detta gäller givetvis inte vid sammanträden och dyl. Vidare så bör röstbrevlåda (mobilsvar) vara aktiverad och avlyssnas minst två gånger per dag. Mobiltelefon får inte på arbetsgivarens bekostnad nyttjas privat annat än för korta meddelanden till familjen. Beställda tjänster eller samtal från telefonen som inte är arbetsrelaterade kan eventuellt resultera i löneavdrag. Samtal utanför Sverige bör begränsas så mycket som möjligt på grund av den högre samtalskostnaden. Datatrafik via mobilnätet får inte aktiveras utanför Sverige. Mobiltelefoner och musiktjänster får inte användas i företagets lagerlokaler. Postfrågor Vi har ett avtal med Posten om hämtning av maximalt sex blå postbackar per dag. Har vi mer blir vi debiterade extra. Om större utskick planeras skall därför detta meddelas i god tid till receptionen så att Posten kan informeras. Frankeringsmaskinen är ganska krånglig och det tar lång tid att frankera enstaka brev, speciellt om man är ovan. Det är lätt att göra fel och överfrankera breven. Har Du enstaka brev, är det därför tillåtet att lägga brevet ofrankerat till vänster om vågen. Receptionisten frankerar sedan er post. Normalt bör brevet gå som ekonomibrev (B-post). Om du undantagsvis vill skicka A-post så skriver du ett A på försändelsen. Frankering av privata brev är naturligtvis inte tillåtet. I vårt avtal ingår alltså hämtning av max sex backar post klockan Pakethämtning ingår inte. Om paket skall skickas måste hämtning beställas före kl Paket skall då vara klart och hämtas senare under dagen kostnadsfritt av postens lastbil som har plats för paket (vilket de små postbilarna inte har). Meddela receptionen så beställer man hämtning. 14

16 Om Du kommer på efter kl. 12 samma dag att paket skall skickas, är Du själv tvungen att lämna paketet på Postcenter Norr, Lilla Garnisonsgatan 28, före kl Post till säljarna skickas varje torsdag och all information som ska med skall finnas i säljarnas postfack senast kl Det tar nämligen ca 1 timme att kuvertera posten till alla säljarna. Varje avbrott och tillägg gör att kuverteringen tar ännu längre tid och risken för fel ökar givetvis. Prover och Springhills övriga egendom Alla prover och plagg som tillhör Springhill skall, när de inte längre behövs i produktutvecklingen, säljas på de regelbundna utförsäljningarna. Det är alltså inte tillåtet att dela ut dessa bland personalen. Alla ska ha samma chans till köp av originalprover genom att dessa säljs på utförsäljningarna. Huvudregeln är också att plagg som avprovats återbördas till företaget om det inte är uppenbart olämpligt. Det är naturligtvis inte heller tillåtet att ta hem kontorsmateriel eller andra förnödenheter för privat användning. 15

17 SÄKERHETS- OCH DATAFRÅGOR Fysisk säkerhet Det är lätt att vara naiv beträffande kraven på fysisk säkerhet. Företaget får emellertid regelbundet information om vad som händer på Berga Industriområde och det är viktigt att nedan stående punkter beaktas. Håll uppsikt över dina värdesaker under dagtid. Stölder har skett. Den som öppnar/stänger kontorets lagergrind på Mörsaregatan 25, ska larma av/på med speciell kod som kan fås via receptionen eller lönekontoret. Under dagtid skall numera samtliga dörrar vara låsta. Lagerdörrarna kan bara vara olåsta om lagerpersonal finns i omedelbar närhet. När Du passerar andra ytterdörrar skall det kontrolleras att dessa gått i lås. Förutom nödutgångarna skall samtliga låsbara dörrar mellan avdelningarna låsas när byggnaden lämnas och även grindarna utanför lagerportarna. Eftersom fastigheterna är indelade i brandceller måste samtliga sådana dörrar stängas vid arbetsdagens slut. Dörrarna i utställningen hänger på elektromagnetiska lås och där måste man trycka på strömbrytare för att dessa ska kunna stängas. I kontorsbyggnaden vid entrén finns också två stycken huvudströmbrytare som stänger av all onödig belysning, dock ej skrivbordslampor som du själv måste släcka. När du arbetar över själv och vill känna dig extra trygg finns överfallslarm att låna i receptionens hurts, översta lådan. Dessa fungerar även utanför byggnaden och vid knapptryckning går signal direkt till väktare. Larmet medtages till firman nästa dag. Besökare skall alltid anmälas i receptionen. Besökare skall hämtas och lämnas i receptionen av den som mottager besöket. I normalfallet skall kunder inte visas in i våra kollektionsutvecklingsavdelningar eller på lagret. Brand Kontrollera med jämna mellanrum att Du vet var brandsläckare finns och hur man skall hantera dessa. Bolaget har avtal med en brandingenjör som årligen går igenom utrustningen. Ditt ansvar är att se till att brandutrustningen och att nödutgångarna inte är blockerade. Skulle brand uppstå, larma Dina kamrater genom ropet Elden är lös i... och försök släcka. Skulle kontoret behöva utrymmas skall återsamling ske på baksidan/parkeringen utanför Topecolagret längst ner vid staketet. Samlingsplatsen för Gröna lagret är vid grinden. Avdelningsansvarig räknar in sin personal. Rikta eventuella frågor till VD. Översikt med brandutgångar finns i bilaga. 16

18 Sekretess Som anställd har Du ett berättigat krav på information. Vår filosofi innebär en vilja att informera så mycket som möjligt. Det är emellertid viktigt att informationen inte når våra konkurrenter, också för Dig, eftersom detta kan innebära att planerade satsningar kopieras av dem och möjligheten till framgång för oss försvåras. Det har under de senare åren funnits ett antal tillfällen där information, lämnad till personalen, gått vidare och därmed varit till direkt nackdel för andra i personalen. Diskutera därför inte med andra vår organisation, lönsamhet eller satsningar. Du har inte rätt att ta med dig hem företagets register eller andra omfattande sammanställningar utan att företagsledningen först godkänt detta. Din tystnadsplikt gäller även efter avslutad anställning i enlighet med anställningsavtal och/eller Lag om företagshemligheter. PC & Datorer I Ditt arbete hos oss har Du tillgång till en PC. För Dig som har en bärbar PC gäller att denna aldrig får lämnas utan tillsyn i bilen ens vid kortare ärenden. Dessa är inte försäkrade mot bilinbrott. Filstruktur Varje användare har med några undantag fått en signatur bestående av första bokstaven i förnamnet samt första och sista bokstaven i efternamnet. Alla användare har en personlig mapp på servern som är kopplad till inloggningen. Den finns tillgänglig på nätverksenheten H: Det är bara respektive användare och systemadministratören som kan se innehållet i denna mapp. Backup av innehållet görs på kvällen alla arbetsdagar. Det görs ingen backup av klientdatorer, det är varje användares ansvar att viktig information sparas på servern antingen som kopia eller original. Elektronisk post E-post är avsedd för kommunikation i tjänsten. Utgående post uppfattas av mottagaren som företagets. Undvik att sända onödig e-post och överväg alltid om mottagaren verkligen behöver aktuell information. Massdistribution av e-post skall användas restriktivt och massdistribution av reklam är förbjuden. Kom ihåg att: E-post som skickas till Springhill Textile AB är att betrakta som bolagets e-post Företagsledningen kan besluta om granskning av e-post på bolagets datorer Avsändaren alltid ansvarar för att tillräcklig säkerhet och sekretess iakttas vid distribution av företagshemlig information via e-post Det är inte tillåtet att maila iväg dataregister eller andra omfattande sammanställningar vare sig hem eller till annan utan att få godkännande av företagsledningen Svara inte alla när du svara på mail utan välj mottager med omsorg 17

19 Mötesförfrågan Mötesförfrågan i Outlook ska alltid användas, när man kallar till möte. På det sättet får man även kalendern uppdaterad, och kan se vilka som svarat. Om ni svarar på en inbjudan är rekommendationen att avmarkera Skicka inget svar, såvida ni inte har ett meddelande till mötesorganisatören. Om ni vill se vilka som accepterat kan ni öppna mötet och klicka på Schemaläggningsassistenten. Stora Kontrollera storleken på filer som medföljer , filer över 1 Mb bör undvikas (kontrollera genom högerklick och egenskaper). Om mottagaren t.ex. sitter på ett hotell med modemuppkoppling kan det ta timmar att ladda ned samt bli väldigt dyrt! Meddelande vars storlek överskrider 40Mb går inte att skicka. Virusrisk/virusvarningar Hittills är det vanligast att det är bilagor i mail som kan innehålla virus, men nya former av virus kommer ständigt. Var därför alltid skeptisk till mail som skickats till er och var extra försiktig med att öppna bilagor, när ni är osäkra på innehållet. Vid tveksamheter, kontakta itansvarig innan ni öppnar ett misstänkt mail. Lita bara på virusvarningar som kommer från Dataansvarig. Andra virusvarningar är oftast hoax, falska virusvarningar, som ställer till mer besvär än de gör nytta. Storlek på mailbox För att inte fylla mail-servern har vi satt upp en begränsning på mailboxarnas storlek. När ni närmar er gränsen kommer ni att få ett mail från servern att det är dags att rensa mailboxen. När ni överskrider gränsen kan ni varken ta emot eller skicka mail förrän ni har kommit ner under gränsen igen. Den som försöker skicka mail till er kommer att få ett meddelande att er mailbox är full. Det som tar upp absolut mest plats är stora bilagor, minimera dessa! Även borttaget mappen räknas med i mailboxens storlek, se till att även borttaget töms. Outlook signatur Utgående mail skall innehålla avsändare enligt nedanstående mall och typsnitt. (Arial 10) Disa Jakobsson Receptionist Department Administration Phone: + 46 (0) Fax +46 (0) SPRINGHILL TEXTILE AB P.O.Box Mörsaregatan 25 SE Helsingborg SWEDEN Internet Internet är avsett för informations- och kunskapsinhämtning i tjänsten. Nätplatser som tillhandahåller pornografisk, rasistisk-, annan oetisk- eller olaglig information får inte besökas 18

20 från våra datorer. Lagring av sådan information på bolagets datorer är absolut förbjuden och medför avsked. Kommersiella så kallade online spel får inte förekomma under arbetstid. Vid användande av bolagets datorer vid deltagande i diskussionsgrupper, s.k. chatfunktioner och dylikt ansvarar användaren för att inläggen överensstämmer med bolagets värderingar. Sociala medier som t.ex. Facebook får endast utnyttjas på raster eller utanför arbetstid. Kom ihåg att: Användaren alltid ansvarar för att nödvändiga säkerhetsåtgärder, copyright regler och licensförfarande för programvaror, ljud och bild efterföljs vid nerladdning via Internet. All trafik in och ut på Internet loggas Övriga dataregler Om problem uppstår och felet inte kan avhjälpas av användaren skall IT chefen kontaktas. Ändring av skärmupplösning och skärminställningar är tillåtna. Ändra emellertid inte i drivrutinsinställningar Det är tillåtet att lagra musik och bilder på datorn inom rimliga gränser. Program får endast installeras efter godkännande av IT chefen. Minst en gång i månaden distribueras det ut uppdateringar till Windows och andra Microsoft program. Dessa uppdateringar är granskade och godkända av IT chefen och ska installeras på varje dator genom att användaren klickar på jordgloben som dyker upp längst ner i högra hörnet och därefter godkänner installationen. Lösenord till nätverket När Du börjar Din anställning får Du ett lösenord så att Du kan komma in i nätverket. Som Du säkert känner till finns det risker med datasystem och att hålla sitt lösenord hemligt är ett absolut minimikrav på datasäkerhet. Ditt lösenord till nätverket gäller för fyra månader, sedan plockas detta automatiskt bort. En vecka dessförinnan får Du en varning men är Du bortrest kan det bli problem. Ta därför för vana att ändra lösenord kvartalsvis. Lösenordet ska vara minst 8 tecken långt och bestå av en kombination av stora och små bokstäver samt siffror. Enskilda applikationer kan ha en egen lösenordshantering, dessa tilldelas vid behov. Larmkod och nycklar Nycklar till kontoret, låsbricka och larmkod kvitteras vid anställningens början. Om larmet utlöses av misstag, ring omgående till någon ansvarig, telefonnummer till ansvariga finns vid larmmodulen, både i den gamla och nya kontorsbyggnaden. Skulle Du inte nå dessa, ring istället till larmcentralen och försök stoppa dem. En utryckning, berättigad eller utlöst av misstag, kostar drygt kronor. Vi anlitar Rapid bevakningsfirma. 19

LOGGA IN INSPIRATION BÄDD. Inspiration 1. @gripsholmsverige. facebook.com/gripsholmsverige GUTZ NOBLE HOUSE TOPECO. Press

LOGGA IN INSPIRATION BÄDD. Inspiration 1. @gripsholmsverige. facebook.com/gripsholmsverige GUTZ NOBLE HOUSE TOPECO. Press Inspiration 1 2 ill du komma i kontakt med oss på Gripsholm? Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande så återkommer vi till dig inom kort. KUNDSERICE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE - id konsumentfrågor, vänligen

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba Sommarjobba i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Välkommen! Roligt att du ska jobba hos oss på kommunen i sommar! Sommarjobbet är kanske ditt första riktiga jobb. En värdefull erfarenhet inför

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Riktlinjer för introduktion medarbetare

Riktlinjer för introduktion medarbetare KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2016-11-22 Riktlinjer för introduktion medarbetare BAKGRUND För att fungera och utvecklas behöver kommunen välutbildade och motiverade anställda. Rätt bemötande är viktigt för att

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel reglemente för flexibel arbetstid program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2017-10-16 139 Ansvarig:

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Riktlinjer för introduktion medarbetare

Riktlinjer för introduktion medarbetare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Bente Nordqvist, 0554-191 78 bente.nordqvist@kil.se 2015-04-28 Riktlinjer för introduktion medarbetare BAKGRUND För att fungera och utvecklas behöver kommunen välutbildade och motiverade

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn.

Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn. 2.1 Barnledighet Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn. 1 Välj Orsak till ledighet i listan 2 Lägg

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE

POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE 2 Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka kommuns grundläggande värdering POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum 2015-12-17 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december 2015. Innehåll: OMFATTNING OCH

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda 1 (6) Introduktion av nyanställda Arbetstagarens första tid på arbetsplatsen kan i många fall vara avgörande för det fortsatta arbetet. Det är viktigt att introduktionen sker med stor medvetenhet och bredd.

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer 010911 Handbok för entreprenörer Det personliga boendet Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden i ABK:s verksamhet. Som leverantör och samarbetspartner är du välkommen

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer