Processkartläggning NyPA. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processkartläggning NyPA. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 1"

Transkript

1 Processkartläggning NyPA Bilaga C - Processkartläggning NyPA 1

2 Processkartläggning Kommunerna har tagit fram gemensamma processkartor, som beskriver önskat arbetssätt inom respektive område. Processerna ska utgöra ett effektivt och enhetligt sätt att arbeta i alla fyra kommuner. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 2

3 I arbete med alla processer så har följande antagande gjorts: Lagar, avtal och regelverk styr möjligheterna vid all rapportering i systemet Medarbetare rapporterar via självservice via självinstruerande gränssnitt Attestmöjligheter styrs utifrån attestförteckning Väl fungerande kopplingar till andra system är en förutsättning Bilaga C - Processkartläggning NyPA 3

4 Grafisk beskrivning Krav Process, annans Process Input Output Roll Så här används våra processkartor: Applikation Processkartorna beskriver grafiskt vårt önskade arbetssätt. Notering. Teckenförklaringar ses i denna grafiska beskrivning. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 4

5 Processkartläggning Löneadministration: Löneprocesserna är kartlagda och ritade av sakkunniga representanter från berörda kommuner, under ett flertal workshops under hösten Uppdrag var att kartlägga och dokumentera ett kommungemensamt önskeläge för de löneadministrativa processerna utifrån målsättningen så hög grad av självservice som möjligt. Grunddatahantering Kartläggning av organisation Lön inkl ersättning: Registering av person och anställningsrelaterad information Tid och avvikelserapportering Sjukfrånvaro Hantering av resor och traktamente Tidrapportering timanställda Rapportering av underlag förtroendevalda Hantering av övriga uppdragstagare Följande processkartor ritades: Avslut av anställning Lönekörning Hantering av anställds skuld Korrigering av lön Avstämning/redovisning Beräkning av uppehållslön/ferielön Semesterhantering Pensionshantering Hantering av förfrågningar/beslut myndigheter Administrera semesterlöneskuld/kompskuld Bilaga C - Processkartläggning NyPA 5

6 Verksamhet Verksamhetsstrategi Kartläggning av organisation Definierad organisation Behörighet och attesträtt Organisationsbygge i system Roller och behörigheter i system Uppdaterat system Driftsformer? Var systemet är och är vi tillsammans enskilda organisationer? Bygga själva? Köpa? Grunddata Grunddatahantering Kundkommunikation Utveckling Omvärldsbevakning Önskemål intressenter Omvärldsanalys : Mycket grov skiss över hur systemets ska uppdateras. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 6

7 Bilaga C - Processkartläggning NyPA 7

8 Kartläggning av organisation Viktigt att informationen om eventuella avgångar/nya chefer når fram Lika tänk inom alla kommuner? Lika tänk inom alla förvaltningar Verksamhet Systemet ska genomföra internkontroll Hur många grundroller? Attesträtt Historik Definierad organisation Administrera organisationsstruktur Organisationsstruktur Kontostyrning Vad är möjligt att konvertera? Vad vill vi ha med oss? Verksamhetsstrategi Definiera organisation Central personalorganisation Systemförvaltare Verksamhetsledare Definiera behörigeheter Verksamheten Behörighet och attesträtt Administrera behörighet och attest Atteststruktur Tidrapportering/Självservice Systemförvaltare Webbstrukturen hanteras manuellt, fristående registrering Förslag: Webbstruktur över attester Systemförvaltare I behörighet och attesträtt ligger användarid och lösenord Bilaga C - Processkartläggning NyPA 8

9 Lön inkl ers Anställd Förutsättningar för årliga körningar Registrering av person och anställningsrelaterad information. Beräkning av uppehållslön/ferielön Semesterhantering Uppdaterad ferielön/uppehållslön Uppdaterad semester Person och anställningsrelaterad information Förskott? Tid & Avvikelserapportering Sjukfrånvaro Hantering av resor och traktamente Tidrapportering timavlönade Färdigt löneunderlag Lönekörning Löneutbetalning signal om felaktig/utebliven lön/ersättning Avstämning Redovisning Hantering av anställds skuld Rekvirering lönebidrag Korrigeringar av lön Genomförd avstämning Inkomstuppgift rättad Lönebidrag rekvirerat Förfrågning/beslut myndighet Pensionshantering Hanteringar av förfrågningar/beslut myndigheter Underlag hos administratör Hanterade beslut/förfrågningar Rapportering av underlag förtroendevalda Hantering av övriga uppdragstagare Avslut av anställning Eventuella special: Exempelvis avgångsvederlag hanteras alltid central på löner. Verifikat Arkivera underlag Administrera semesterlöneskuld/kompskuld Skuldförfrågan Skuldrapport Lön inkl ersättning: Översiktsbild över löneprocesser Bilaga C - Processkartläggning NyPA 9

10 Registrering av person och anställningsrelaterad information. Ändra anställds personuppgifter Nyanställd Skyddade personuppgifter? Arbetsledare registrerar den anställde, anställningsavtalet Anställd registrerad Anställningsavtal skrivs ut och skrivs på Anställningsavtal Anställningsavtalet är en signal till löneadministratören för registering av övrig grunddata Komplettering av grunddata Anställningsrelaterad information Anställd Ändra anställningsrelaterad data självservice Anställningsrelaterad information Chef/Arbetsledare självservice Självservice Anställd Chef/Arbetsledare BSK, Självservice Pensionsavtal osv Chef/Arbetsledare Ändra ersättningsrelaterad data De uppgifter som behövs för anställningsavtalet + schema registreras via guide Arkivera underlag Underlag arkiverat i personakt Chef/Arbetsledare Självservice Omregistrera anställd Ändring av ssgr i efterhand, schema. Årlig löneökning körs i förhandling Eventuellt i samråd med personalavdelning Arbetsledare Bilaga C - Processkartläggning NyPA 10

11 Tid & Avvikelserapportering Person och anställningsrelaterad information Medarbetaren stämmer av schema och kompletterar eventuell övertid eller frånvaro. Godkänner Godkänd tid Attest Färdigt löneunderlag Anställd/ självservice Chef/Arbetsledare självservice Önskemål om ledighet/semester Ledighetsansökan Inlagd ledighetsansökan Godkänna eller avslå Ledighetsansökan besvarad Anställd självservice Chef/Arbetsledare självservice Bilaga C - Processkartläggning NyPA 11

12 Sjukfrånvaro Befarad långtidssjukdom Hantera långtidssjukdom Info till FK OB-tillägg vid sjuk för dom som brukar ta ut det i tid - bemanningssystem Säkersställa bemanning Personal på plats Överskådlig webblösning Ej godkänd sjukfrånvaro Hantera ogiltig frånvaro justerad lön Chef/Assistent Bemanningssystem Chef/Arbetsledare Självservice Medarbetaren ringer in sjukanmälan Ta emot sjukanmälan Mottagen sjukanmälan Registrera sjukfrånvaro direkt Sjukfrånvaro registrerad Attestera frånvaro Lönesystemet uppdaterat med sjukdata Sjukjusterad lön Medarbetaren visar Chef/Assistent läkarintyg Självservice Chef/Assistent Chef/Arbetsledare Självservice Att sjukanmäla sig är inte detsamma som att registera sjukfrånvaro. Sjukregistering kvarstår Medarbetaren lämnar beslut om tidsbegränsad sjukersättning Bemanningssystem Anställd Friskanmälan Anställd friskanmäld självservice Automatisk sammanställning FK Signal för AFA-anmälan på lönespec Uppdaterad sjukfall FK Anställd informerad om AFA försäkring Bilaga C - Processkartläggning NyPA 12

13 Hantering av resor och traktamente Ska göras så snart som möjligt efter resa På kvittot ska reseräkningsnr anges Kvitto Arkivera underlag Person och anställningsrelaterad information Anställd registrerar reseräkning och traktamente via guide Godkänd reseräkning Anställd lämnar ev kvitto till chef Attest Färdigt löneunderlag självservice Anställd Chef/arbetsledare Bilaga C - Processkartläggning NyPA 13

14 Tidrapportering timavlönade Timavlönad Arbetsledare registrerar den anställde, anställningsavtalet Anställningsrelaterad information Anställd Anställd fyller i tidrapport via guide Tidrapport ifylld Arbetsledare kompletterar och attesterar Färdigt löneunderlag Har ingår att kontrollera enligt LAS Ska anställningsavtalen skickas till facket? självservice Bemanningssystem Chef/Arbetsledare Självservice Bemanningssystem Självservice Anställningsavtal skrivs ut och skrivs på Chef/Arbetsledare Anställd Anställningsavtal anställningsavtal behöver bara skrivas ut vid första anställningstillfället så länge som inte anställningsvillkoren ändras Automatiskt med i lönespec? Fungerar det med enbart digital attestering? Ett samlat anställningsavtal vid flera anställningar? Bilaga C - Processkartläggning NyPA 14

15 Rapportering av underlag förtroendevalda Mall Person och anställningsrelaterad information Ledamöter ansöker om arvode och övriga ersättningar i samband med möte Underlag för registrering Registrering av sammanträde och förrättning Färdigt löneunderlag Ledamot självservice Nämndsekreterare Bilaga C - Processkartläggning NyPA 15

16 Hantering av familjehem Automatiskt uppräkning vid årsskifte Beslut om uppdrag Registrering av uppdragstagare Uppdragsrelaterad information Attest av underlag familjehem/kontaktpersoner Färdigt löneunderlag Eventuella special: Exempelvis avgångsvederlag hanteras alltid central på löner. Verksamhetsansvarig/Assistent självservice självservice Budgetansvarig Utskrift av avtal vid behov Utskrivet avtal Bilaga C - Processkartläggning NyPA 16

17 Hantering av övriga uppdragstagare Konterat och attesterat underlag Löneunderlag/faktura Registrering av uppdragstagare Uppdragsrelaterad information Registrering av timmar/belopp Färdigt löneunderlag Går bra att lägga ut på tex arbetsmarknadsenhet Utskrift av avtal vid behov Utskrivet avtal Bilaga C - Processkartläggning NyPA 17

18 Administrativ avslut av anställning Skriftligt via särskild blankett Löner informerad Beräkning av slutlön Färdigt löneunderlag Utbetalning av slutlön Eventuell återbetalning av skuld Avslutad anställning Meddela pensionsadministratör Pensionsadministratör meddelad Pensionshandläggare Koppling pensionssytem/? Pensionssystem Bilaga C - Processkartläggning NyPA 18

19 Lönekörning Ska systemet stängas? Färdigt löneunderlag Löneberäkning Rimlighetskontroller Löneunderlag slutberäknat Div kontroller Kontroller OK Felaktigheter funna Godkännande av lön Korringering av felaktigheter Löneperiod godkänd Bruttolönelista för arkivering Fil till bank Lönesumma ska synas. Kvittens Skickad bankfil Banken ska skriva ut lönespec, men vi kan styra över innehållet. Inga fackavgifter hos oss. Löneutbetalning Fil till ekonomisystem Möjlighet till elektronisk lönespec Ekonomisystem uppdaterat Kontrollera fullmakter Önskeläge: Se allt direkt i systemet Preliminär lönekörning med chans för korrigeringar. Hur många extra lönekörningar? Behöver inte vara en fil, utan kan ske via direktöverföring Ekonomisystem Bilaga C - Processkartläggning NyPA 19

20 Hantering av anställds skuld Anställds skuld Behövs bekräftelse från medarbetare? Tittar på alternativa lösningar Bemanningssystem Förslag till lösning Chef/Arbetsledare Kontakt mellan anställd, chef och löneadministratör angående skuldhantering Chef/Arbetsledare Anställd Fakturaunderlag till ekonomi Reglera mot semesterdagar/mertid Skulden ligger kvar, avbetalningsplan upprättas Reglerad skuld Oreglerad eller delvis reglerad Tveksamt om skuld semester ska användas vid reglering av skuld Rättning av inkomstunderlag samt skatt. Inkomstuppgift rättad Bilaga C - Processkartläggning NyPA 20

21 Avstämning Redovisning Underlag kontrolluppgifter Kontrolluppgifter Lönejournal Ta ut lönejournal Rätt blankett, ska vara bara att skicka Krav skattemyndigheten Ta ut underlag för skattedeklaration Underlag för skattedeklaration Avstämning skattedeklaration/kontrolluppgifter Avstämd skattedeklaration/kontrolluppgift Skickas till skattemyndigheten Inlämnad skattedeklaration Skatteverkets webbsida Signal från ekonomi Avstämning nettolön/skulder Genomförd avstämning Ekonomisystem Konteringsanalys Avstämning konto Signal vid felaktigheter Rättningar i görs centralt Rätt underlag Någon form av lättillgänglig information till arbetsledaren Budgetansvarig Rättningar i et generar automatiska bokföringar i ekonomisystem Bilaga C - Processkartläggning NyPA 21

22 Korrigeringar av lön Rätt lön Löneskuld Hantering av anställds skuld signal om felaktig/utebliven lön/ersättning Utredning av lön Felaktig lön Ev begäran av rätt underlag, ex ledighetsansökan, anställningsavtal, justering i schema Chef/Arbetsledare Korrigering av felaktig lön Lönefodran Färdigt löneunderlag Anställd Ska lönen rättas till extra löneutbetalning, betalas ut via kassa eller till nästa ordinarie lön? Bilaga C - Processkartläggning NyPA 22

23 Beräkning av uppehållslön/ferielön Genomsnittlig sysselsättningsgrad och feriedagar beräknas automatiskt i samband med lönekörning Möjlighet till simulering. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 23

24 Semesterhantering Semester uppdateras automatiskt i samband med februaris lönekörning Informerar om vad som är viktigt att titta på. I september samt januari signal för kontroll Överskådlig webblösning Arbetsledare kontrollerar semesterdagar Korrekt underlag Signal vid för många uttagna semestedagar under året i relation till inlagd frånvaro. Signal redan vid semesteransökan, om antalet dagar överskrider semesterdagssaldo Chef/Arbetsledare självservice Felaktigt underlag Korrigering i underlag Bilaga C - Processkartläggning NyPA 24

25 Pensionshantering Pensionsavtal Nyanställd Anställd som uppfyller ålderskrav Skapa underlag/fil till pensionsadministratören Underlag hos administratör Valpaket till anställda Pensionshandläggare/ Anställds anställningstid/avtal Eventuella ledigheter Anställds årslön Pensionsavtal Skapa underlag/fil till pensionsadministratör Underlag hos administratör Fakturering av pensionsavgift Betalande av pensionsavgift Behandlingsregler pensionsgrundande Pensionshandläggare/ Bilaga C - Processkartläggning NyPA 25

26 Hanteringar av förfrågningar/beslut myndigheter Inkomstförfrågan Fylla i och skriva under Ifylld inkomstförfrågan skickas iväg Förfrågan besvarad Ev beslut från myndighet Registrera och kontrollera. Uppdaterad personrelaterad information Lönekörning Beslut verkställt Redovisning myndigheter Löneavdrag redovisat Bilaga C - Processkartläggning NyPA 26

27 Administrera semesterlöneskuld/kompskuld Skuldförfrågan Beräkning av skuld Skuldrapport Skuld förs in i ekonomisystem Ekonomisystemet uppdaterat Ekonomi Ekonomi Bilaga C - Processkartläggning NyPA 27

28 Processkartläggning PA-processer: PA-processerna är kartlagda och ritade av sakkunniga representanter från berörda kommuner, under ett flertal workshops under våren Uppdraget var att kartlägga och dokumentera ett kommungemensamt önskeläge för processerna utifrån målsättningen så hög grad av självservice som möjligt. Små beskrivande texter har antecknats till respektive process inom PA-området. Följande processkartor ritades: Bemanning LAS Se över befintliga personalresurser och lägga schema Vikariehantering Avvikelsehantering från redan fastställt schema Hantering av timbank Avveckling Avveckling sjukersättning tillsvidare Avveckling arbetsbrist Avveckling pension Rekrytering Förhandling Arbetsmiljö Rehab Kompetens Medarbetarsamtal Statistik och rapporter Bilaga C - Processkartläggning NyPA 28

29 Bemanning Arbetstidsavtal Bemanning s 1 Ja Vakanshantering Verksamhet Kartläggning av verksamhetens bemannings och kompetenskrav Kartlagt bemanningsbehov/resursbehov Fastställa grundbemanning - kundtid och verksamhetstid Fastställd kundtid Fastställd verksamhetstid Se över befintliga personalresurser och lägga schema Fastställt schema Ev omdisponera personal Fastställt schema Finns vakanser? Behövs rekrytering Avvikelsehantering från redan fastställt schema Personal tillsatt Hantering av timbank Ingen manuell hantering Attesterat efter underlag attesterat underlag Bemanningssystem Chef/Arbetsledare Bemanningssystem Chef/Arbetsledare Bemanningssystem Ja Rekrytering. Personal tillsatt Behovshanteringssystem Bemanningsprocessen är tänkt att stödja bemanningsarbetet oavsett verksamhet vid såväl central bemanningsfunktion som bemanning lokalt ute i verksamheten. Utgångspunkten i all bemanning är verksamhetens behov. Det är arbetsledare chef som är ytterst ansvarig för bemanning och schemaplanering. Bemanningsprocessen startar med att kartlägga verksamhetens bemanningskrav för att fastställa behovet av personal. Detta är en ständigt pågående process bemanningskraven kan förändras från dag till dag. Grundbemanning fastställs för verksamheten. Vissa tider under dygnet kan det krävas särskild kompetens - ex körkort i hemtjänstgrupper, eller delegation att ge medicin vilket behov som finns ses över. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 29

30 Se över befintliga personalresurser och lägga schema Bemanning s 2 Det ska gå att lägga klockslag istället för turer Fastställd verksamhetstid Fastställd kundtid Medarbetare registerar önskemål om schema inklusive planerad ledighet Medarbetares önskemål Schemakonstruktion Schemaförslag Rapport över krockar Fastställa/godkänna schema - där verksamhetstid och kundtid framgår Chef Fastställt schema Bemanningssystem Bemanningssystem web självservice Finns motsvarande tur på annan enhet? Signaler enligt ATL Krocklösning via webb? web självservice Arbetstidslagen och förutsättningarna i våra avtal finns inprogrammerade i systemet och ligger till grund vid planering av schema. Medarbetarna registrerar önskemål om schema via sin webb. Medarbetarnas önskemål matchas sedan mot bemanningskravet för verksamheten. Eventuella krockar och differenser korrigeras tex. genom flexibel bemanning mellan avdelningar. Simulering av kostnader för planeringen är möjlig. Chefen godkänner/attesterar alltid schemat som därmed blir fastställt. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 30

31 Vakanshantering Ordinarie personal markerar att de är tillgängliga för arbete Bemanning s 3 Bemanningssystem Vakans Central vakanslista där anställda kan visa intresse för vakans - stopptid anges Visat intresse Godkännande av reserverad vakans Personal tillsatt Urvalsfunktion där vi kan välja vem som tillhör denna grupp Bemanningssystem Vakans till bemanning/resursenhet Urvalsfunktion där vi kan välja vem som tillhör denna grupp Central vakanslista där anställda i bemanningspoolen kan visa intresse för vakans - stopptid anges Bemanningssystem Visat intresse Vakans till bemanning/resursenhet Godkännande av reserverad vakans Anställda kontaktas via SMS, eller telefon Bemanningssystem Personal tillsatt Anställda kontaktade Återkoppling till bemannings/resurs enhet via SMS, eller telefon Personal tillsatt Kvarstående vakans åter till bemanningsansvarig Utbeordring av personal Personal tillsatt Trots bra planering uppstår ibland vakanser. För att lösa dessa luckor så vill vi kunna arbeta i flera steg. Först ses den ordinarie personalen över finns det någon som vill/kan arbeta? Nästa steg är att vakansen lämnas över till bemannings/resursenhet osv. Möjlighet ska finnas att hoppa över steg i vakanshanteringen vid akut sjukdom tex. så finns inte tid för en lång hantering, vilket kan innebära att eventuella vikarier kontaktas direkt via SMS/mail/telefon. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 31

32 Avvikelsehantering från redan fastställt schema Utifrån gällande avtal Bemanning s 4 Vakanshantering Personal tillsatt Oplanerad frånvaro och avvikelse Rapportering via web - med möjlighet att ange orsak Rapporterad avvikelse Möjlighet att kunna signalera vid obemannade pass Attest Attesterat underlag Anställd Web Chef/arbetsledare Web Medarbetaren registrerar eventuella avvikelser i den färdiga schemaplaneringen, exempelvis sjukdom. Chefen attesterar medarbetarens tid. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 32

33 Bemanning s 5 Hantering av timbank Kunna välja beräkningsdatum för timbank Ackumulerad tid kan ses i både pengar och tid Lokala avtal reglerar timbank Timbankskuld ska gå att ta ut som rapport Timbank Den anställde väljer om timbanken ska utbetalas i pengar eller behållas som tid Attest Attesterat underlag Timbanken baseras på våra lokala avtal. Medarbetaren kan i systemet välja hur timbanken ska hanteras, om den ska utbetalas i pengar eller behållas som tid inför nästa schemaplanering. Chefen attesterar timbanksuttag. Web Anställd Web Chef/arbetsledare Bilaga C - Processkartläggning NyPA 33

34 LAS Signal kopplad till LAS beräkningen för arbetsledare Dagar per månad, år tydlig uppdelning av ava /las Utifrån anställning generas dagar med automatik Skollagen Önskemål att arbetstagaren själv ska kunna se sina AVA och VIK-dagar Signal 3 månader innan tv-anställning Anställningstid Beräkning av anställningstid AVA Dagar Webbaserat för arbetsledare Vikarie dagar Total anställningstid Urvalsfunktioner för turordningslistor Antal LAS-dagar Stöd finns i systemet för bevakning och tillämpning enligt LAS. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 34

35 Avveckling - sjukersättning tv Signal tid för överklagan Försäkringskassans beslut om sjukersättning tv Anställd skickar beslut till arbetsledare - underlag till personalavdelningen Arbetsgivaren säger upp medarbetaren utifrån % på beslut Reglering av slutlön Anställningen avslutad Det finns ett flertal olika orsaker till avveckling, tex: Uppsägning från den anställde Uppsägning från arbetsgivaren pga arbetsbrist, personliga skäl, eller avsked Avgång med pension Avgång med sjukersättning Överenskommelse om uppsägning Tidsbegränsad anställning upphör Dödsfall Genom att kartlägga processerna sjukersättning, arbetsbrist och pension så har vi försökt att beskriva flödet vid avveckling. Omreglering av ssgr Ssgr omreglerad AFA Försäkringar Bilaga C - Processkartläggning NyPA 35

36 Avveckling - arbetsbrist Konstaterar att arbetsbrist föreligger MBL Beräknar turordning AGF/KL Turordningslista Vilka personer blir aktuell för ev uppsägning? Fastställd turordningslista Omplaceringsutredning matchas mot vakanta tjänster hos arbetsgivaren Uppsägning från arbetsgivaren Skriftligt besked om uppsägning med eventuell företrädesrätt - underlag till personal Signaler ex kommunikation med it Reglering av slutlön Anställningen avslutad Rekryteringsmodul Kompetensmodul Omplacering Kom ihåg att underätta facket Företrädesrätt? Ja Bevakning av företrädesrätt Rekryteringsmodul Bilaga C - Processkartläggning NyPA 36

37 Avveckling - pension Signal i systemet 6 månader innan den anställde fyller 65 samt 67 år Arbetsgivaren säger upp medarbetaren pga pension Skriftligt besked om uppsägning- underlag till personal Reglering av slutlön Anställningen avslutad Medarbetaren säger upp sig och ansöker om pension Anmälan till pensionsadministratör Meddelad pensionsadministratör Arbetsgivaren omreglerar anställningen till en visstidsanställning pga ålder Nytt anställningsbeslut - underlag till personal Ny anställningsform för anställd Pensionsadministratören system Bilaga C - Processkartläggning NyPA 37

38 Analys görs av det uppkomna resursbehovet utifrån verksamhetens krav. Analysen resulterar i en kravspecifikation. Innan beslut tas om eventuell rekrytering prövas rekryteringsbegränsningarna. Annons utformas och rekryteringssätt väljs. Vid valet av rekryteringssätt görs en analys kring vilka rekryteringsvägar som är effektivast för att nå målgruppen som söks. Annonserings sker. De sökande kan göra sin ansökan direkt via webben. Ett första urval med utgångspunkt från de urvalsfrågor som återfinns i ansökningsformuläret görs med hjälp av systemet. En sammanställning över relevanta sökanden upprättas. En individuell genomgång av ansökning görs med en bedömning av vilka kandidater som ska kallas till intervju. Ett intervjuunderlag tas fram och kandidater kallas till intervju. Intervjuer samt efterföljande referenstagning genomförs. Rekrytering. Identifierat kompetens/resursbehov Planera och kalla till intervju Diskriminieringslagarna ska följas under hela rekryteringsprocessen Utforma kravspec Kallade kandidater Samverkan med fack Formulerad kravspec Genomföra anställningsintervju Kolla rekryteringsbegränsningarna Kompetensmodul LAS Test Genomförd anställningsintervju Referenstagning Intern eller extern rekrytering? Beslut om rekrytering Löst kompetens/resursbehov Kandidat med referenser Välj rekryteringssätt och Formulera annons Behövs utdrag ur belastningsregistret för tjänsten? Bedömning av kandidater Rekryteringsmodul Lämplig kandidat Publicerad annons Fyll i och skicka in ansökan Rekryteringsmodul Komma överens om anställningsvillkor och erbjuda anställning Beslut tas kring vilken kandidat som ska erbjudas anställning. Anställningsvillkoren regleras och anställningsavtal skrivs. Den information som registrerats under processen förutsätts efter anställningsbeslut att göras tillgänglig för andra delar i et. Ansökningar Ny anställd Anställningsavtal Ansökningarna diarieförs Urval och sammanställning Rekryteringsmodul Bekräfta ansökan Rekryteringsmodul Skicka brev om att tjänsten är tillsatt samt skicka tillbaka ev ansökningshandlingar. Personlig kontakt med de som varit på intervju. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 38 Diarieförda ansökningar Aktuella kandidater för intervju Bekräftad ansökan

39 Förhandling Förhandling webbaserad Överföringskanal till excel - önskemål med både export och import Simuleringsmöjligheter - både belopp och procent Inläsning av facktillhörlighet av leverantör Facktilhörighet i system Skapa förhandlingsunderlag - kopia av valda uppgifter från anställningsregister Förhandlingsunderlag skapat Förhandlingar/urval skapas utifrån underlaget Förhandling/urval Individuella påslag - både belopp och procent Centralt Behörighet till anställda ska följa behörighet i et förhandling Urvalsmöjligheter: kodsträng, facktillhörlighet, avtal osv Behörig utifrån delegation Lönesättande chef Lönesättande chef Generella påslag - både belopp och procent förhandling förhandling Förslag till resultat avstämning av överläggning Alla sorters löner ska kunna hanteras i förhandlingsunderlaget. Lönestatistik medel, median och percentiler Utfall i procent, per organisation, ansvar, kön, förvaltning, bsk mm Utskrift av protokollsbilaga Protokollsutskrift Överföring till lön - anställningsregister uppdateras Uppdaterat anställningsregister Eventuell retroberäkning - ny lön och ev retro kommer samma månad Ny lön & retro utbetald Underlag för lönerevision hämtas direkt från et för att kunna förse olika användare med olika uppgifter inför löneförhandlingar. Anställdas facktillhörighet är tillgänglig med efter inläsning. Möjlighet att simulera olika scenarion för löneförändringar finns i systemet. Det finns också möjlighet att ange generella påslag i underlaget och se utfallet av dessa. Lönesättande chefer upprättar förslag till ny lön för sina medarbetare. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 39 Utskrift av protokollbilaga för avstämning görs ur systemet. Vid avstämningen redovisas till de facket vårt samlade förslag till ny lön. Efter avstämningen är de nya lönerna formellt fastställda och de nya lönerna uppdaterar systemet och går till utbetalning. Eventuella retroaktiva löner behandlas.

40 Arbetsmiljö Samverkan FAS SAM Policydokument Främjande och förebyggande arbete Företagshälsovård System Politiska mål arbetsmiljö Klargöra verksamhetens arbetsmiljömål Verksamhetsmål arbetsmiljöområdet Kartläggning av den psykosocialala arbetsmiljön ex medarbetarenkät, medarbetarsamtal, APT Kartläggning av den fysiska arbetsmiljön Kartlagd arbetsmiljö Utarbeta handlingsplan Handlingsplan Genomförande av aktiviteter Genomförda aktiviteter Uppföljning Häslobokslut Tillbud Arbetsskada Vid arbetsplatsolycka ska arbetsmiljöverket och polis kontaktas Signal för AFA Fylla i anmälan - grunduppgifter per automatik från personregister System Ifylld anmälan tillbud Ifylld anmälan arbetsskada Finns det behov av åtgärd? Ev åtgärdsplan Fyll i och skicka blankett till Försäkringskassan Åtgärdsplan Blankett FK Behandlas i samverkansgrupp på verksamhetsnivå Årlig sammanställning av tillbud och arbetsskadestatistik Arbetsmiljöprocessen tar sin utgångspunkt i lagar, regler men även politiska- och verksamhetsmål. Processen startar med att, kartlägga den fysiska och psykosociala arbetsmiljön genom till exempel medarbetarenkät och skyddsrond. Utifrån resultatet och de satta målen görs sedan en gap analys där produkten blir en handlingsplan med åtgärder av olika prioritet. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 40

41 Rehab Policydokument Signaler - tidsaxel Är det aktuellt med arbetsträning? Hela processen dokumenteras i rehabmodul Viktigt med tidig kontakt - signal Samtalsstöd/dokumentation Sjukskrivning signal om ohälsa Upprepad kortfrånvaro Samtal Finns rehabbehov? Nej Ja Handlingsplan med mål Arbetsförmågebedömning Återgång i arbete Genomföra åtgärder ex arbetsprövning, arbetsträning, behandling Åtgärder genomförda Kontinuerliga avstämningsmöten Är det möjligt att återgå till ordinarie arbete? Ja Behövs anpassning? Nej Medarbetare i omplacering Återgång till ordinarie arbete med/utan anpassning Omplaceringsutredning Är det möjligt att återgå inom avtalsområdet Ja Nej Återgång inom avtalet med utan/anpassning Är det möjligt att återgå till annat arbete hos arbetsgivaren? Nej Ja Nytt arbete Avslut av anställning Avvecklingsprocessen Stöd finns för dokumentation av hela rehabprocessen. Mallar finns tillgängliga t.ex. handlingsplaner. Uppföljning kan göras. Behörighet styr olika användares tillgång till enskilda ärenden. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 41

42 Kompetens s 1 Politiska mål Kompetens Klargöra verksamhetens mål Signalsystem till ansvariga chefer Verksamhetsmål Attestfunktioner Behörighetsnivåer Sökfunktioner för specifikt behov - kunna söka inom hela organisationen Vad behövs det för kompetens för att uppnå målen? Rollbeskrivningar och sammanstättning av grupper. Kompetenskarta Inventering - hur ser det ut idag? Anställda ska själv kunna registera sin kompetens Kartlagd kompetens GAP Analys Kompetensutvecklingsbehov Strategisk process- Omvärldsanalys, pensionsavgångar, framtida kompetensbehov, generationsväxling Kompetensförsörjningsplan Plan Uppföljning - ekonomi, måluppfyllelse, kvalitet Förbred arbete med kompetensmodul strategi för införande Personalavdelningen intierar - arbetsplatsen inventerar och registrerar Personalavdelning Kompetensmodul webbaserad Personuppgifter läses över automatiskt Doumentation av tidigare samtal Verksamhetsplan/mål Medarbetarsamtal Individuell kompetensutvecklingsplan Medarbetaren och arbetsledare dokumenterar samtalet Kompetensmodul webbaserad Uppdaterat system Kompetensmodul webbaserad Nyckeltal Medarbetarenkät Individuella mål Kompetensmodul webbaserad Verksamhetens mål är input i kompetensprocessen. Utifrån en analys av nuläge och framtid kartläggs verksamhetens kompetensbehov utifrån verksamhetens mål och inriktning. Resultatet av analysen är en kompetenskarta över identifierade kompetensbehov. Genom en komptenskartläggning inventeras de komptenser som finns i verksamheten. En viktig förutsättning för inventering är medarbetarens deltagande i processen och medarbetarens tillgång till sin egen kompetensprofil. GAP-analys genomförs för att analysera skillnaden mellan kompetensbehov och befintlig kompetens. Analysen resulterar i en kompetensförsörjningsplan innehållande verksamhetens kortsiktiga såväl som långsiktiga komptensförsöjningmål. Uppföljning sker av genomförd process. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 42

Kravspecifikation PA-system

Kravspecifikation PA-system 2009-05-20 1 (28) Datum: 2009-05-20 Upphandlingsavdelningen PA System Ansvarig upphandlare: Lars Nellbro Kravspecifikation PA-system 1. Övergripande krav 1.1. Generella krav Krav:AA1 PA-systemet ska hänga

Läs mer

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Nicklas Samuelsson Samir Sandberg Richard Vahul Ekerö kommun Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Personec P. Handbok för chefer

Personec P. Handbok för chefer Personec P Handbok för chefer 1 (3) 2012-01-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen följer rubrikerna i Självservice. 1 Allmänt... 1 1 Arbetsledare... 1 1 Byta företag... 1 1 Organisation... 1 2

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna

Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-01-20 Dnr 08REK20 Socialnämnden För information: Kommunstyrelsen KLK Ekonomi KLK Personal KLK Säkerhetsenheten Granskning av intern kontroll i utbetalningsprocesserna

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING ESV 2007:15 Förord Tidredovisning behövs! Denna bok ska inspirera till att öka användningen av tidredovisning inom statsförvaltningen. Idag använder bara hälften av myndigheterna

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Förord Rådet för kommunal redovisning publicerade 1998 en idéskrift om dokumentation

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer