Processkartläggning NyPA. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processkartläggning NyPA. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 1"

Transkript

1 Processkartläggning NyPA Bilaga C - Processkartläggning NyPA 1

2 Processkartläggning Kommunerna har tagit fram gemensamma processkartor, som beskriver önskat arbetssätt inom respektive område. Processerna ska utgöra ett effektivt och enhetligt sätt att arbeta i alla fyra kommuner. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 2

3 I arbete med alla processer så har följande antagande gjorts: Lagar, avtal och regelverk styr möjligheterna vid all rapportering i systemet Medarbetare rapporterar via självservice via självinstruerande gränssnitt Attestmöjligheter styrs utifrån attestförteckning Väl fungerande kopplingar till andra system är en förutsättning Bilaga C - Processkartläggning NyPA 3

4 Grafisk beskrivning Krav Process, annans Process Input Output Roll Så här används våra processkartor: Applikation Processkartorna beskriver grafiskt vårt önskade arbetssätt. Notering. Teckenförklaringar ses i denna grafiska beskrivning. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 4

5 Processkartläggning Löneadministration: Löneprocesserna är kartlagda och ritade av sakkunniga representanter från berörda kommuner, under ett flertal workshops under hösten Uppdrag var att kartlägga och dokumentera ett kommungemensamt önskeläge för de löneadministrativa processerna utifrån målsättningen så hög grad av självservice som möjligt. Grunddatahantering Kartläggning av organisation Lön inkl ersättning: Registering av person och anställningsrelaterad information Tid och avvikelserapportering Sjukfrånvaro Hantering av resor och traktamente Tidrapportering timanställda Rapportering av underlag förtroendevalda Hantering av övriga uppdragstagare Följande processkartor ritades: Avslut av anställning Lönekörning Hantering av anställds skuld Korrigering av lön Avstämning/redovisning Beräkning av uppehållslön/ferielön Semesterhantering Pensionshantering Hantering av förfrågningar/beslut myndigheter Administrera semesterlöneskuld/kompskuld Bilaga C - Processkartläggning NyPA 5

6 Verksamhet Verksamhetsstrategi Kartläggning av organisation Definierad organisation Behörighet och attesträtt Organisationsbygge i system Roller och behörigheter i system Uppdaterat system Driftsformer? Var systemet är och är vi tillsammans enskilda organisationer? Bygga själva? Köpa? Grunddata Grunddatahantering Kundkommunikation Utveckling Omvärldsbevakning Önskemål intressenter Omvärldsanalys : Mycket grov skiss över hur systemets ska uppdateras. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 6

7 Bilaga C - Processkartläggning NyPA 7

8 Kartläggning av organisation Viktigt att informationen om eventuella avgångar/nya chefer når fram Lika tänk inom alla kommuner? Lika tänk inom alla förvaltningar Verksamhet Systemet ska genomföra internkontroll Hur många grundroller? Attesträtt Historik Definierad organisation Administrera organisationsstruktur Organisationsstruktur Kontostyrning Vad är möjligt att konvertera? Vad vill vi ha med oss? Verksamhetsstrategi Definiera organisation Central personalorganisation Systemförvaltare Verksamhetsledare Definiera behörigeheter Verksamheten Behörighet och attesträtt Administrera behörighet och attest Atteststruktur Tidrapportering/Självservice Systemförvaltare Webbstrukturen hanteras manuellt, fristående registrering Förslag: Webbstruktur över attester Systemförvaltare I behörighet och attesträtt ligger användarid och lösenord Bilaga C - Processkartläggning NyPA 8

9 Lön inkl ers Anställd Förutsättningar för årliga körningar Registrering av person och anställningsrelaterad information. Beräkning av uppehållslön/ferielön Semesterhantering Uppdaterad ferielön/uppehållslön Uppdaterad semester Person och anställningsrelaterad information Förskott? Tid & Avvikelserapportering Sjukfrånvaro Hantering av resor och traktamente Tidrapportering timavlönade Färdigt löneunderlag Lönekörning Löneutbetalning signal om felaktig/utebliven lön/ersättning Avstämning Redovisning Hantering av anställds skuld Rekvirering lönebidrag Korrigeringar av lön Genomförd avstämning Inkomstuppgift rättad Lönebidrag rekvirerat Förfrågning/beslut myndighet Pensionshantering Hanteringar av förfrågningar/beslut myndigheter Underlag hos administratör Hanterade beslut/förfrågningar Rapportering av underlag förtroendevalda Hantering av övriga uppdragstagare Avslut av anställning Eventuella special: Exempelvis avgångsvederlag hanteras alltid central på löner. Verifikat Arkivera underlag Administrera semesterlöneskuld/kompskuld Skuldförfrågan Skuldrapport Lön inkl ersättning: Översiktsbild över löneprocesser Bilaga C - Processkartläggning NyPA 9

10 Registrering av person och anställningsrelaterad information. Ändra anställds personuppgifter Nyanställd Skyddade personuppgifter? Arbetsledare registrerar den anställde, anställningsavtalet Anställd registrerad Anställningsavtal skrivs ut och skrivs på Anställningsavtal Anställningsavtalet är en signal till löneadministratören för registering av övrig grunddata Komplettering av grunddata Anställningsrelaterad information Anställd Ändra anställningsrelaterad data självservice Anställningsrelaterad information Chef/Arbetsledare självservice Självservice Anställd Chef/Arbetsledare BSK, Självservice Pensionsavtal osv Chef/Arbetsledare Ändra ersättningsrelaterad data De uppgifter som behövs för anställningsavtalet + schema registreras via guide Arkivera underlag Underlag arkiverat i personakt Chef/Arbetsledare Självservice Omregistrera anställd Ändring av ssgr i efterhand, schema. Årlig löneökning körs i förhandling Eventuellt i samråd med personalavdelning Arbetsledare Bilaga C - Processkartläggning NyPA 10

11 Tid & Avvikelserapportering Person och anställningsrelaterad information Medarbetaren stämmer av schema och kompletterar eventuell övertid eller frånvaro. Godkänner Godkänd tid Attest Färdigt löneunderlag Anställd/ självservice Chef/Arbetsledare självservice Önskemål om ledighet/semester Ledighetsansökan Inlagd ledighetsansökan Godkänna eller avslå Ledighetsansökan besvarad Anställd självservice Chef/Arbetsledare självservice Bilaga C - Processkartläggning NyPA 11

12 Sjukfrånvaro Befarad långtidssjukdom Hantera långtidssjukdom Info till FK OB-tillägg vid sjuk för dom som brukar ta ut det i tid - bemanningssystem Säkersställa bemanning Personal på plats Överskådlig webblösning Ej godkänd sjukfrånvaro Hantera ogiltig frånvaro justerad lön Chef/Assistent Bemanningssystem Chef/Arbetsledare Självservice Medarbetaren ringer in sjukanmälan Ta emot sjukanmälan Mottagen sjukanmälan Registrera sjukfrånvaro direkt Sjukfrånvaro registrerad Attestera frånvaro Lönesystemet uppdaterat med sjukdata Sjukjusterad lön Medarbetaren visar Chef/Assistent läkarintyg Självservice Chef/Assistent Chef/Arbetsledare Självservice Att sjukanmäla sig är inte detsamma som att registera sjukfrånvaro. Sjukregistering kvarstår Medarbetaren lämnar beslut om tidsbegränsad sjukersättning Bemanningssystem Anställd Friskanmälan Anställd friskanmäld självservice Automatisk sammanställning FK Signal för AFA-anmälan på lönespec Uppdaterad sjukfall FK Anställd informerad om AFA försäkring Bilaga C - Processkartläggning NyPA 12

13 Hantering av resor och traktamente Ska göras så snart som möjligt efter resa På kvittot ska reseräkningsnr anges Kvitto Arkivera underlag Person och anställningsrelaterad information Anställd registrerar reseräkning och traktamente via guide Godkänd reseräkning Anställd lämnar ev kvitto till chef Attest Färdigt löneunderlag självservice Anställd Chef/arbetsledare Bilaga C - Processkartläggning NyPA 13

14 Tidrapportering timavlönade Timavlönad Arbetsledare registrerar den anställde, anställningsavtalet Anställningsrelaterad information Anställd Anställd fyller i tidrapport via guide Tidrapport ifylld Arbetsledare kompletterar och attesterar Färdigt löneunderlag Har ingår att kontrollera enligt LAS Ska anställningsavtalen skickas till facket? självservice Bemanningssystem Chef/Arbetsledare Självservice Bemanningssystem Självservice Anställningsavtal skrivs ut och skrivs på Chef/Arbetsledare Anställd Anställningsavtal anställningsavtal behöver bara skrivas ut vid första anställningstillfället så länge som inte anställningsvillkoren ändras Automatiskt med i lönespec? Fungerar det med enbart digital attestering? Ett samlat anställningsavtal vid flera anställningar? Bilaga C - Processkartläggning NyPA 14

15 Rapportering av underlag förtroendevalda Mall Person och anställningsrelaterad information Ledamöter ansöker om arvode och övriga ersättningar i samband med möte Underlag för registrering Registrering av sammanträde och förrättning Färdigt löneunderlag Ledamot självservice Nämndsekreterare Bilaga C - Processkartläggning NyPA 15

16 Hantering av familjehem Automatiskt uppräkning vid årsskifte Beslut om uppdrag Registrering av uppdragstagare Uppdragsrelaterad information Attest av underlag familjehem/kontaktpersoner Färdigt löneunderlag Eventuella special: Exempelvis avgångsvederlag hanteras alltid central på löner. Verksamhetsansvarig/Assistent självservice självservice Budgetansvarig Utskrift av avtal vid behov Utskrivet avtal Bilaga C - Processkartläggning NyPA 16

17 Hantering av övriga uppdragstagare Konterat och attesterat underlag Löneunderlag/faktura Registrering av uppdragstagare Uppdragsrelaterad information Registrering av timmar/belopp Färdigt löneunderlag Går bra att lägga ut på tex arbetsmarknadsenhet Utskrift av avtal vid behov Utskrivet avtal Bilaga C - Processkartläggning NyPA 17

18 Administrativ avslut av anställning Skriftligt via särskild blankett Löner informerad Beräkning av slutlön Färdigt löneunderlag Utbetalning av slutlön Eventuell återbetalning av skuld Avslutad anställning Meddela pensionsadministratör Pensionsadministratör meddelad Pensionshandläggare Koppling pensionssytem/? Pensionssystem Bilaga C - Processkartläggning NyPA 18

19 Lönekörning Ska systemet stängas? Färdigt löneunderlag Löneberäkning Rimlighetskontroller Löneunderlag slutberäknat Div kontroller Kontroller OK Felaktigheter funna Godkännande av lön Korringering av felaktigheter Löneperiod godkänd Bruttolönelista för arkivering Fil till bank Lönesumma ska synas. Kvittens Skickad bankfil Banken ska skriva ut lönespec, men vi kan styra över innehållet. Inga fackavgifter hos oss. Löneutbetalning Fil till ekonomisystem Möjlighet till elektronisk lönespec Ekonomisystem uppdaterat Kontrollera fullmakter Önskeläge: Se allt direkt i systemet Preliminär lönekörning med chans för korrigeringar. Hur många extra lönekörningar? Behöver inte vara en fil, utan kan ske via direktöverföring Ekonomisystem Bilaga C - Processkartläggning NyPA 19

20 Hantering av anställds skuld Anställds skuld Behövs bekräftelse från medarbetare? Tittar på alternativa lösningar Bemanningssystem Förslag till lösning Chef/Arbetsledare Kontakt mellan anställd, chef och löneadministratör angående skuldhantering Chef/Arbetsledare Anställd Fakturaunderlag till ekonomi Reglera mot semesterdagar/mertid Skulden ligger kvar, avbetalningsplan upprättas Reglerad skuld Oreglerad eller delvis reglerad Tveksamt om skuld semester ska användas vid reglering av skuld Rättning av inkomstunderlag samt skatt. Inkomstuppgift rättad Bilaga C - Processkartläggning NyPA 20

21 Avstämning Redovisning Underlag kontrolluppgifter Kontrolluppgifter Lönejournal Ta ut lönejournal Rätt blankett, ska vara bara att skicka Krav skattemyndigheten Ta ut underlag för skattedeklaration Underlag för skattedeklaration Avstämning skattedeklaration/kontrolluppgifter Avstämd skattedeklaration/kontrolluppgift Skickas till skattemyndigheten Inlämnad skattedeklaration Skatteverkets webbsida Signal från ekonomi Avstämning nettolön/skulder Genomförd avstämning Ekonomisystem Konteringsanalys Avstämning konto Signal vid felaktigheter Rättningar i görs centralt Rätt underlag Någon form av lättillgänglig information till arbetsledaren Budgetansvarig Rättningar i et generar automatiska bokföringar i ekonomisystem Bilaga C - Processkartläggning NyPA 21

22 Korrigeringar av lön Rätt lön Löneskuld Hantering av anställds skuld signal om felaktig/utebliven lön/ersättning Utredning av lön Felaktig lön Ev begäran av rätt underlag, ex ledighetsansökan, anställningsavtal, justering i schema Chef/Arbetsledare Korrigering av felaktig lön Lönefodran Färdigt löneunderlag Anställd Ska lönen rättas till extra löneutbetalning, betalas ut via kassa eller till nästa ordinarie lön? Bilaga C - Processkartläggning NyPA 22

23 Beräkning av uppehållslön/ferielön Genomsnittlig sysselsättningsgrad och feriedagar beräknas automatiskt i samband med lönekörning Möjlighet till simulering. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 23

24 Semesterhantering Semester uppdateras automatiskt i samband med februaris lönekörning Informerar om vad som är viktigt att titta på. I september samt januari signal för kontroll Överskådlig webblösning Arbetsledare kontrollerar semesterdagar Korrekt underlag Signal vid för många uttagna semestedagar under året i relation till inlagd frånvaro. Signal redan vid semesteransökan, om antalet dagar överskrider semesterdagssaldo Chef/Arbetsledare självservice Felaktigt underlag Korrigering i underlag Bilaga C - Processkartläggning NyPA 24

25 Pensionshantering Pensionsavtal Nyanställd Anställd som uppfyller ålderskrav Skapa underlag/fil till pensionsadministratören Underlag hos administratör Valpaket till anställda Pensionshandläggare/ Anställds anställningstid/avtal Eventuella ledigheter Anställds årslön Pensionsavtal Skapa underlag/fil till pensionsadministratör Underlag hos administratör Fakturering av pensionsavgift Betalande av pensionsavgift Behandlingsregler pensionsgrundande Pensionshandläggare/ Bilaga C - Processkartläggning NyPA 25

26 Hanteringar av förfrågningar/beslut myndigheter Inkomstförfrågan Fylla i och skriva under Ifylld inkomstförfrågan skickas iväg Förfrågan besvarad Ev beslut från myndighet Registrera och kontrollera. Uppdaterad personrelaterad information Lönekörning Beslut verkställt Redovisning myndigheter Löneavdrag redovisat Bilaga C - Processkartläggning NyPA 26

27 Administrera semesterlöneskuld/kompskuld Skuldförfrågan Beräkning av skuld Skuldrapport Skuld förs in i ekonomisystem Ekonomisystemet uppdaterat Ekonomi Ekonomi Bilaga C - Processkartläggning NyPA 27

28 Processkartläggning PA-processer: PA-processerna är kartlagda och ritade av sakkunniga representanter från berörda kommuner, under ett flertal workshops under våren Uppdraget var att kartlägga och dokumentera ett kommungemensamt önskeläge för processerna utifrån målsättningen så hög grad av självservice som möjligt. Små beskrivande texter har antecknats till respektive process inom PA-området. Följande processkartor ritades: Bemanning LAS Se över befintliga personalresurser och lägga schema Vikariehantering Avvikelsehantering från redan fastställt schema Hantering av timbank Avveckling Avveckling sjukersättning tillsvidare Avveckling arbetsbrist Avveckling pension Rekrytering Förhandling Arbetsmiljö Rehab Kompetens Medarbetarsamtal Statistik och rapporter Bilaga C - Processkartläggning NyPA 28

29 Bemanning Arbetstidsavtal Bemanning s 1 Ja Vakanshantering Verksamhet Kartläggning av verksamhetens bemannings och kompetenskrav Kartlagt bemanningsbehov/resursbehov Fastställa grundbemanning - kundtid och verksamhetstid Fastställd kundtid Fastställd verksamhetstid Se över befintliga personalresurser och lägga schema Fastställt schema Ev omdisponera personal Fastställt schema Finns vakanser? Behövs rekrytering Avvikelsehantering från redan fastställt schema Personal tillsatt Hantering av timbank Ingen manuell hantering Attesterat efter underlag attesterat underlag Bemanningssystem Chef/Arbetsledare Bemanningssystem Chef/Arbetsledare Bemanningssystem Ja Rekrytering. Personal tillsatt Behovshanteringssystem Bemanningsprocessen är tänkt att stödja bemanningsarbetet oavsett verksamhet vid såväl central bemanningsfunktion som bemanning lokalt ute i verksamheten. Utgångspunkten i all bemanning är verksamhetens behov. Det är arbetsledare chef som är ytterst ansvarig för bemanning och schemaplanering. Bemanningsprocessen startar med att kartlägga verksamhetens bemanningskrav för att fastställa behovet av personal. Detta är en ständigt pågående process bemanningskraven kan förändras från dag till dag. Grundbemanning fastställs för verksamheten. Vissa tider under dygnet kan det krävas särskild kompetens - ex körkort i hemtjänstgrupper, eller delegation att ge medicin vilket behov som finns ses över. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 29

30 Se över befintliga personalresurser och lägga schema Bemanning s 2 Det ska gå att lägga klockslag istället för turer Fastställd verksamhetstid Fastställd kundtid Medarbetare registerar önskemål om schema inklusive planerad ledighet Medarbetares önskemål Schemakonstruktion Schemaförslag Rapport över krockar Fastställa/godkänna schema - där verksamhetstid och kundtid framgår Chef Fastställt schema Bemanningssystem Bemanningssystem web självservice Finns motsvarande tur på annan enhet? Signaler enligt ATL Krocklösning via webb? web självservice Arbetstidslagen och förutsättningarna i våra avtal finns inprogrammerade i systemet och ligger till grund vid planering av schema. Medarbetarna registrerar önskemål om schema via sin webb. Medarbetarnas önskemål matchas sedan mot bemanningskravet för verksamheten. Eventuella krockar och differenser korrigeras tex. genom flexibel bemanning mellan avdelningar. Simulering av kostnader för planeringen är möjlig. Chefen godkänner/attesterar alltid schemat som därmed blir fastställt. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 30

31 Vakanshantering Ordinarie personal markerar att de är tillgängliga för arbete Bemanning s 3 Bemanningssystem Vakans Central vakanslista där anställda kan visa intresse för vakans - stopptid anges Visat intresse Godkännande av reserverad vakans Personal tillsatt Urvalsfunktion där vi kan välja vem som tillhör denna grupp Bemanningssystem Vakans till bemanning/resursenhet Urvalsfunktion där vi kan välja vem som tillhör denna grupp Central vakanslista där anställda i bemanningspoolen kan visa intresse för vakans - stopptid anges Bemanningssystem Visat intresse Vakans till bemanning/resursenhet Godkännande av reserverad vakans Anställda kontaktas via SMS, eller telefon Bemanningssystem Personal tillsatt Anställda kontaktade Återkoppling till bemannings/resurs enhet via SMS, eller telefon Personal tillsatt Kvarstående vakans åter till bemanningsansvarig Utbeordring av personal Personal tillsatt Trots bra planering uppstår ibland vakanser. För att lösa dessa luckor så vill vi kunna arbeta i flera steg. Först ses den ordinarie personalen över finns det någon som vill/kan arbeta? Nästa steg är att vakansen lämnas över till bemannings/resursenhet osv. Möjlighet ska finnas att hoppa över steg i vakanshanteringen vid akut sjukdom tex. så finns inte tid för en lång hantering, vilket kan innebära att eventuella vikarier kontaktas direkt via SMS/mail/telefon. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 31

32 Avvikelsehantering från redan fastställt schema Utifrån gällande avtal Bemanning s 4 Vakanshantering Personal tillsatt Oplanerad frånvaro och avvikelse Rapportering via web - med möjlighet att ange orsak Rapporterad avvikelse Möjlighet att kunna signalera vid obemannade pass Attest Attesterat underlag Anställd Web Chef/arbetsledare Web Medarbetaren registrerar eventuella avvikelser i den färdiga schemaplaneringen, exempelvis sjukdom. Chefen attesterar medarbetarens tid. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 32

33 Bemanning s 5 Hantering av timbank Kunna välja beräkningsdatum för timbank Ackumulerad tid kan ses i både pengar och tid Lokala avtal reglerar timbank Timbankskuld ska gå att ta ut som rapport Timbank Den anställde väljer om timbanken ska utbetalas i pengar eller behållas som tid Attest Attesterat underlag Timbanken baseras på våra lokala avtal. Medarbetaren kan i systemet välja hur timbanken ska hanteras, om den ska utbetalas i pengar eller behållas som tid inför nästa schemaplanering. Chefen attesterar timbanksuttag. Web Anställd Web Chef/arbetsledare Bilaga C - Processkartläggning NyPA 33

34 LAS Signal kopplad till LAS beräkningen för arbetsledare Dagar per månad, år tydlig uppdelning av ava /las Utifrån anställning generas dagar med automatik Skollagen Önskemål att arbetstagaren själv ska kunna se sina AVA och VIK-dagar Signal 3 månader innan tv-anställning Anställningstid Beräkning av anställningstid AVA Dagar Webbaserat för arbetsledare Vikarie dagar Total anställningstid Urvalsfunktioner för turordningslistor Antal LAS-dagar Stöd finns i systemet för bevakning och tillämpning enligt LAS. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 34

35 Avveckling - sjukersättning tv Signal tid för överklagan Försäkringskassans beslut om sjukersättning tv Anställd skickar beslut till arbetsledare - underlag till personalavdelningen Arbetsgivaren säger upp medarbetaren utifrån % på beslut Reglering av slutlön Anställningen avslutad Det finns ett flertal olika orsaker till avveckling, tex: Uppsägning från den anställde Uppsägning från arbetsgivaren pga arbetsbrist, personliga skäl, eller avsked Avgång med pension Avgång med sjukersättning Överenskommelse om uppsägning Tidsbegränsad anställning upphör Dödsfall Genom att kartlägga processerna sjukersättning, arbetsbrist och pension så har vi försökt att beskriva flödet vid avveckling. Omreglering av ssgr Ssgr omreglerad AFA Försäkringar Bilaga C - Processkartläggning NyPA 35

36 Avveckling - arbetsbrist Konstaterar att arbetsbrist föreligger MBL Beräknar turordning AGF/KL Turordningslista Vilka personer blir aktuell för ev uppsägning? Fastställd turordningslista Omplaceringsutredning matchas mot vakanta tjänster hos arbetsgivaren Uppsägning från arbetsgivaren Skriftligt besked om uppsägning med eventuell företrädesrätt - underlag till personal Signaler ex kommunikation med it Reglering av slutlön Anställningen avslutad Rekryteringsmodul Kompetensmodul Omplacering Kom ihåg att underätta facket Företrädesrätt? Ja Bevakning av företrädesrätt Rekryteringsmodul Bilaga C - Processkartläggning NyPA 36

37 Avveckling - pension Signal i systemet 6 månader innan den anställde fyller 65 samt 67 år Arbetsgivaren säger upp medarbetaren pga pension Skriftligt besked om uppsägning- underlag till personal Reglering av slutlön Anställningen avslutad Medarbetaren säger upp sig och ansöker om pension Anmälan till pensionsadministratör Meddelad pensionsadministratör Arbetsgivaren omreglerar anställningen till en visstidsanställning pga ålder Nytt anställningsbeslut - underlag till personal Ny anställningsform för anställd Pensionsadministratören system Bilaga C - Processkartläggning NyPA 37

38 Analys görs av det uppkomna resursbehovet utifrån verksamhetens krav. Analysen resulterar i en kravspecifikation. Innan beslut tas om eventuell rekrytering prövas rekryteringsbegränsningarna. Annons utformas och rekryteringssätt väljs. Vid valet av rekryteringssätt görs en analys kring vilka rekryteringsvägar som är effektivast för att nå målgruppen som söks. Annonserings sker. De sökande kan göra sin ansökan direkt via webben. Ett första urval med utgångspunkt från de urvalsfrågor som återfinns i ansökningsformuläret görs med hjälp av systemet. En sammanställning över relevanta sökanden upprättas. En individuell genomgång av ansökning görs med en bedömning av vilka kandidater som ska kallas till intervju. Ett intervjuunderlag tas fram och kandidater kallas till intervju. Intervjuer samt efterföljande referenstagning genomförs. Rekrytering. Identifierat kompetens/resursbehov Planera och kalla till intervju Diskriminieringslagarna ska följas under hela rekryteringsprocessen Utforma kravspec Kallade kandidater Samverkan med fack Formulerad kravspec Genomföra anställningsintervju Kolla rekryteringsbegränsningarna Kompetensmodul LAS Test Genomförd anställningsintervju Referenstagning Intern eller extern rekrytering? Beslut om rekrytering Löst kompetens/resursbehov Kandidat med referenser Välj rekryteringssätt och Formulera annons Behövs utdrag ur belastningsregistret för tjänsten? Bedömning av kandidater Rekryteringsmodul Lämplig kandidat Publicerad annons Fyll i och skicka in ansökan Rekryteringsmodul Komma överens om anställningsvillkor och erbjuda anställning Beslut tas kring vilken kandidat som ska erbjudas anställning. Anställningsvillkoren regleras och anställningsavtal skrivs. Den information som registrerats under processen förutsätts efter anställningsbeslut att göras tillgänglig för andra delar i et. Ansökningar Ny anställd Anställningsavtal Ansökningarna diarieförs Urval och sammanställning Rekryteringsmodul Bekräfta ansökan Rekryteringsmodul Skicka brev om att tjänsten är tillsatt samt skicka tillbaka ev ansökningshandlingar. Personlig kontakt med de som varit på intervju. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 38 Diarieförda ansökningar Aktuella kandidater för intervju Bekräftad ansökan

39 Förhandling Förhandling webbaserad Överföringskanal till excel - önskemål med både export och import Simuleringsmöjligheter - både belopp och procent Inläsning av facktillhörlighet av leverantör Facktilhörighet i system Skapa förhandlingsunderlag - kopia av valda uppgifter från anställningsregister Förhandlingsunderlag skapat Förhandlingar/urval skapas utifrån underlaget Förhandling/urval Individuella påslag - både belopp och procent Centralt Behörighet till anställda ska följa behörighet i et förhandling Urvalsmöjligheter: kodsträng, facktillhörlighet, avtal osv Behörig utifrån delegation Lönesättande chef Lönesättande chef Generella påslag - både belopp och procent förhandling förhandling Förslag till resultat avstämning av överläggning Alla sorters löner ska kunna hanteras i förhandlingsunderlaget. Lönestatistik medel, median och percentiler Utfall i procent, per organisation, ansvar, kön, förvaltning, bsk mm Utskrift av protokollsbilaga Protokollsutskrift Överföring till lön - anställningsregister uppdateras Uppdaterat anställningsregister Eventuell retroberäkning - ny lön och ev retro kommer samma månad Ny lön & retro utbetald Underlag för lönerevision hämtas direkt från et för att kunna förse olika användare med olika uppgifter inför löneförhandlingar. Anställdas facktillhörighet är tillgänglig med efter inläsning. Möjlighet att simulera olika scenarion för löneförändringar finns i systemet. Det finns också möjlighet att ange generella påslag i underlaget och se utfallet av dessa. Lönesättande chefer upprättar förslag till ny lön för sina medarbetare. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 39 Utskrift av protokollbilaga för avstämning görs ur systemet. Vid avstämningen redovisas till de facket vårt samlade förslag till ny lön. Efter avstämningen är de nya lönerna formellt fastställda och de nya lönerna uppdaterar systemet och går till utbetalning. Eventuella retroaktiva löner behandlas.

40 Arbetsmiljö Samverkan FAS SAM Policydokument Främjande och förebyggande arbete Företagshälsovård System Politiska mål arbetsmiljö Klargöra verksamhetens arbetsmiljömål Verksamhetsmål arbetsmiljöområdet Kartläggning av den psykosocialala arbetsmiljön ex medarbetarenkät, medarbetarsamtal, APT Kartläggning av den fysiska arbetsmiljön Kartlagd arbetsmiljö Utarbeta handlingsplan Handlingsplan Genomförande av aktiviteter Genomförda aktiviteter Uppföljning Häslobokslut Tillbud Arbetsskada Vid arbetsplatsolycka ska arbetsmiljöverket och polis kontaktas Signal för AFA Fylla i anmälan - grunduppgifter per automatik från personregister System Ifylld anmälan tillbud Ifylld anmälan arbetsskada Finns det behov av åtgärd? Ev åtgärdsplan Fyll i och skicka blankett till Försäkringskassan Åtgärdsplan Blankett FK Behandlas i samverkansgrupp på verksamhetsnivå Årlig sammanställning av tillbud och arbetsskadestatistik Arbetsmiljöprocessen tar sin utgångspunkt i lagar, regler men även politiska- och verksamhetsmål. Processen startar med att, kartlägga den fysiska och psykosociala arbetsmiljön genom till exempel medarbetarenkät och skyddsrond. Utifrån resultatet och de satta målen görs sedan en gap analys där produkten blir en handlingsplan med åtgärder av olika prioritet. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 40

41 Rehab Policydokument Signaler - tidsaxel Är det aktuellt med arbetsträning? Hela processen dokumenteras i rehabmodul Viktigt med tidig kontakt - signal Samtalsstöd/dokumentation Sjukskrivning signal om ohälsa Upprepad kortfrånvaro Samtal Finns rehabbehov? Nej Ja Handlingsplan med mål Arbetsförmågebedömning Återgång i arbete Genomföra åtgärder ex arbetsprövning, arbetsträning, behandling Åtgärder genomförda Kontinuerliga avstämningsmöten Är det möjligt att återgå till ordinarie arbete? Ja Behövs anpassning? Nej Medarbetare i omplacering Återgång till ordinarie arbete med/utan anpassning Omplaceringsutredning Är det möjligt att återgå inom avtalsområdet Ja Nej Återgång inom avtalet med utan/anpassning Är det möjligt att återgå till annat arbete hos arbetsgivaren? Nej Ja Nytt arbete Avslut av anställning Avvecklingsprocessen Stöd finns för dokumentation av hela rehabprocessen. Mallar finns tillgängliga t.ex. handlingsplaner. Uppföljning kan göras. Behörighet styr olika användares tillgång till enskilda ärenden. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 41

42 Kompetens s 1 Politiska mål Kompetens Klargöra verksamhetens mål Signalsystem till ansvariga chefer Verksamhetsmål Attestfunktioner Behörighetsnivåer Sökfunktioner för specifikt behov - kunna söka inom hela organisationen Vad behövs det för kompetens för att uppnå målen? Rollbeskrivningar och sammanstättning av grupper. Kompetenskarta Inventering - hur ser det ut idag? Anställda ska själv kunna registera sin kompetens Kartlagd kompetens GAP Analys Kompetensutvecklingsbehov Strategisk process- Omvärldsanalys, pensionsavgångar, framtida kompetensbehov, generationsväxling Kompetensförsörjningsplan Plan Uppföljning - ekonomi, måluppfyllelse, kvalitet Förbred arbete med kompetensmodul strategi för införande Personalavdelningen intierar - arbetsplatsen inventerar och registrerar Personalavdelning Kompetensmodul webbaserad Personuppgifter läses över automatiskt Doumentation av tidigare samtal Verksamhetsplan/mål Medarbetarsamtal Individuell kompetensutvecklingsplan Medarbetaren och arbetsledare dokumenterar samtalet Kompetensmodul webbaserad Uppdaterat system Kompetensmodul webbaserad Nyckeltal Medarbetarenkät Individuella mål Kompetensmodul webbaserad Verksamhetens mål är input i kompetensprocessen. Utifrån en analys av nuläge och framtid kartläggs verksamhetens kompetensbehov utifrån verksamhetens mål och inriktning. Resultatet av analysen är en kompetenskarta över identifierade kompetensbehov. Genom en komptenskartläggning inventeras de komptenser som finns i verksamheten. En viktig förutsättning för inventering är medarbetarens deltagande i processen och medarbetarens tillgång till sin egen kompetensprofil. GAP-analys genomförs för att analysera skillnaden mellan kompetensbehov och befintlig kompetens. Analysen resulterar i en kompetensförsörjningsplan innehållande verksamhetens kortsiktiga såväl som långsiktiga komptensförsöjningmål. Uppföljning sker av genomförd process. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 42

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Beskrivning av personalprocessen / Heroma

Beskrivning av personalprocessen / Heroma Reviderad Kommunledningskontoret 2013-06-12 Beskrivning av personalprocessen / Heroma Bilaga 1 till LiSA-F 2014:3 INDATA NYANSTÄLLNING Anställningsansökan X Enhet/Område Bevaras X Underlag för anställning

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Vem gör vad: Rutiner vid registrering i Heroma

Vem gör vad: Rutiner vid registrering i Heroma Vem gör vad: Rutiner vid registrering i Heroma 2010-04-28 Anställning Anställde Chef Nyanställning / Ändring i anställning Skriver under Anställningsavtalet Fyller i Anställningsavtalet och skriver Registrerar

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.3 Bemanning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen avser Version

Läs mer

LÖNEUNDERLAG Vem gör vad! Västmanland-Dalarnas Löneförvaltning

LÖNEUNDERLAG Vem gör vad! Västmanland-Dalarnas Löneförvaltning LÖNEUNDERLAG Vem gör vad! Västmanland-Dalarnas Löneförvaltning 1 innehållsförteckning 3. Flödesinformation-vad gäller för flödena 4. Kommun/förbund/Bolag - roll i löneadministrativa processen 5. Attestförfarande/förutsättningar

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Reviderad Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro

Reviderad Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro Reviderad 2016-11-16 Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro 1 Manual anställningsavtal Från HR-portalen via anställning välj ny anställning eller via pilen något av alternativen 1, Vid val ny anställning

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Tjänstekatalog Lön och utläggshantering Prima, bilaga 2

Tjänstekatalog Lön och utläggshantering Prima, bilaga 2 Tjänstekatalog Lön och utläggshantering Prima, bilaga 2 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 4 2.1 GSFs åtaganden... 4 2.2 s åtaganden... 4 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4 Specifikation

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret A. Arbetsmiljö Arbetsskadeanmälan samt bilagor Närarkiv Personakt Bevaras Se personakt Tillbudsanmälan Datalagring Flexite Server Bevaras 5 år Arbetsmiljöutredningar

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare Vi hjälper transportföretag att jobba smartare I den här foldern kan du läsa hur transpa AB 0524 48 00 10 marknad@transpa.se www.transpa.se Med transpa får du bättre koll samtidigt som du jobbar mindre

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun REHABILITERINGSRUTINER Övertorneå kommun 2015-10-13 Kommunledningsförvaltningen Den 15/12-2014 fastställdes en ny rehabiliteringspolicy för Övertorneå kommun (bilaga 1). Nu läggs resurser på att skapa

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2015-09-17 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneuppgifter Grundlista 5. Statistik 6. Godkänna frånvaroärende 7. Godkänna facklig ledighet och nationaldagsledig

Läs mer

landstinget DALARNA La. ds' " ge' Da.ar a Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni Omställningsarbete 2011 IIlI C>\lARNA

landstinget DALARNA La. ds'  ge' Da.ar a Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni Omställningsarbete 2011 IIlI C>\lARNA landstinget DALARNA Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni La. ds' " ge' Da.ar a Omställningsarbete 2011 Verksamhet/Basenhet: - Ekonomi i balans - Verksamhetskartläggning - Ätgärder/personalreduceringar

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering 2011-04-01 Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor ring gärna Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Margareta Mehlqvist 021-10 31 11 Innehållsförteckning 1. Vad innebär

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2011-12-02 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneresultat Grundlista 5. Statistik 6. Fastställ frånvaroärende 7. Registrera frånvaro och fastställ 8.

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35)

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35) Sid 1 (35) Innehållsförteckning INLOGGNING VIA INTERNET (exempelvis hemifrån):... 2 INLOGGNING I SJÄLVSERVICE... 3 ADRESS... 6 BARN... 7 FRÅNVARO... 8 TURBYTE... 13 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRING... 18 TILLÄGG/AVDRAG

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2014-03-31 Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Enklare hantering av pensioner

Enklare hantering av pensioner 2013-05-29 Överenskommelse mellan Statens tjänstepensionsverk, SPV och Linnéuniversitetet Enklare hantering av pensioner Innehåll Bakgrund... 1 Svara på frågor från myndighetens anställda... 2 Utreda anställdas

Läs mer

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter 1 Heroma självservice Som medarbetare i Trelleborgs kommun använder du Heromas självservice, för att bla ansöka om frånvaro, registrera arbetsförändringar och göra reseräkningar. Via självservice får du

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde Bilaga 1d Delrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system Värnamo sjukvårdsområde Innehållsförteckning 1 Granskningsresultat Värnamo sjukvårdsområde 3 1.1 Det finns en landstingsövergripande

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Beslutsunderlag för analys av nuläge

Beslutsunderlag för analys av nuläge Beslutsunderlag för analys av nuläge 1. Särskilda händelser Snabbt växande organisation och många nyanställda Antalet anställda har under senaste året ökat och motsvarar en ökning med ca 11 %. Anledningen

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Nulägesbeskrivning Palasso

Nulägesbeskrivning Palasso Nulägesbeskrivning Palasso It-avdelningen 2017-06-22 2 (8) Bilaga 10, Nulägesbeskrivning Palasso inom INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 3 2 MÅLSÄTTNING FÖR DET NYA SYSTEMET... 3 3 INLEDNING... 3 4 ROLLER, BEHÖRIGHETER...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 2.990:- (frakt och moms tillkommer). Många finesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Visma Lön 300 är ett lätthanterligt

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Gränssnitt Process hantera pensioner

Gränssnitt Process hantera pensioner Polisens administrativa center 1 TJÄNSTEPENSION...3 DELPENSION OCH ARBETSTIDSMINSKNING... 3 TRYGGHETSAVTALET (TA)... 3 AVTAL OCH REGLER AVSEENDE PENSION... 3 PROCESS PENSIONER NIVÅ 2...4 DELPROCESS NR

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/861/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer